ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Åre socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska ortnamn i Åre socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 718 Naturnamn : 1807 Bebyggelsenamn : 522 Naturnamn : 1924
Åre sn Aare skuta, se Åreskutan Saknas Åre sn sn Andtjärnbäcken bäck
Åre sn Agsiön, se Äggsjön Saknas Åre sn Andtjärnen tjärn
Åre sn *Amstjärn sjö Åre Saknas Asån å
Åre sn Anders-Olsholmen holme Åre samh. o. sn Asåtjärnarna tjärnar
Åre sn Andtjärnbäcken å Anders-Olgammelgården gd Avan vik
Åre sn Andtjärnen tjärn Andtjärnvallen f.d. fäb. Avanäset näs
Åre sn? ansiö, se Ånn sjö Antebastugan badstuga(?) Avaviken vik
(?)Åre sn Ansiön, se Ånn Saknas Antes gd(?) Avaviknäset näs
Åre sn /Se Ansiön, se Ånn sjö *Backe Saknas Avbrutiberget berg
Åre sn Anteviken vik Backen f.d. fäb. Avbrutiberget berg
Åre sn Asåtjärn, se *Amstjärn sjö Back hmd Avbrutiberget berg
Åre sn Aunsiön, se Ånn sjö Backen, Se Trustabacken! avs. Avdalen dal
Åre sn Aun Siön, se Ånn Saknas Bakmesen, se Tomasvallen f.d. fäb. Baksjön sjö
Åre sn *Backesjön sjö Baksjöedet by Bergflon flo
Åre sn Backesjön sjö Baksjöedet by Bergholmen holme
Åre sn *Backsjön sjö Berge by Bergtjärnarna tjärnar
Åre sn /Se Bagsiön, se Backesjön Saknas Berge by Bergtjärnen tjärn
Åre sn (annex, läger) Baksjön sjö Bergvallen f.d. fäb. Bergtjärnen tjärn
Åre sn Baksjön sjö Berndtgärdet, Se Gärdet! hmd Bergtjärnhögen höjd
Åre sn Baksjön sjö Björkbäcken hmd Bissmyren myr
Åre sn Bergebäcken bäck Björneborg pensionat Bjälken uddar
Åre sn Bergflon myr Björnänge by Bjälkmyren myr
Åre sn *Bergsman skärpning Björnänge by Björbäcken bäck
Åre sn Bergtjärnarna tjärnar Björnängsvallen fäb. Björbäcken bäck
Åre sn Bergtjärnen tjärn Björsjövallen f.d. fäb. Björkbäcken bäck
Åre sn Bergtjärnen tjärn Blåskalfjäll renbetesfjäll Björkåkerladan lada
Åre sn Bergvalltjärnen tjärn Bodsjöedet, Se Baksjöedet. by Björnberget berg
Åre sn Berntgärdet gärde Bodsjöedet, Se Baksjöedet! by Björnberget berg
Åre sn Bissmyren myr Bodsjön by Björndalen dal
Åre sn Biörsiön, se Björsjön sjö Bodsjön by Björndalsbäcken bäck
Åre sn Björbäcken bäck Bostadvallen fäb. Björnmyren myr
Åre sn Björnbäcknäset näs Brattland by Björnmyren myr
Åre sn Björbäcktjärnen tjärn Brattland by Björnängsberget berg
Åre sn Björbäckviken vik Brattland hpl Björnängsbäcken bäck
Åre sn Björkliden höjd Brattlandsliden, Se Liden! avs. Björsjön sjö
Åre sn Björnberget berg Brattlandsvallen fäb. Björsjön sjö
Åre sn Björnbåsmyren myr Brattorpet torp Björsjöån å
Åre sn Björndalen dal Brattsved hmd Blåhammarfjället fjäll
Åre sn Björndalsbäcken å Brattåsvallen f.d. fäb. Blåhammarskläppen höjd
Åre sn Björnklyftan dal Bräcke by Blåskalet dal
Åre sn Björnliden höjd Bräcke by Blåskalfjället, Se Hästfjället! fjäll
Åre sn Björnmyren myr? Bräckevallen fäb. Blåsten berg
Åre sn Björnmyren myr Bränna hmd Blåstenvalen höjd
Åre sn Björnmyren myr Bränna lht Blötmyren myr
Åre sn Björnstenen sten? Bränna avss. Bodnäset näs
Åre sn Björnängesberget berg Bränna hmd Bodsjön sjö
Åre sn Björsjön sjö Brännholmen lht Bodsjön sjö
Åre sn Björsjön sjö Bränn-nöstet båthus(?) Bodsjön sjö
Åre sn Björsjön sjö Brännvallen f.d. fäb. Bodsjön sjö
Åre sn *Blaahammer, se Blåhammarfjället berg Brännvallen fäb. Bodsjön sjö
Åre sn blaflughu bergh gränsmärke /Se Brännvallen fäb. Bodsjösundet vattendrag
Åre sn /Se Blomsterdolpen tjärn Brännvallen f.d. fäb. Bostadtjärnen tjärn
Åre socken Blåhammaren, se Blåhammarfjället fjäll Brännvallen fäb. Bodviken vik
Åre sn /Se Blåhammarfjället berg Bummerviken, Se Bunnerviken traktnamn Bodvikudden udde
Åre sn /Se Blåhammarfjället fjäll Bummerviken by Bondnäset näs
Åre sn /Se Blåhammarfjället fjäll Bummerviken kronopark Bostadmon ås
Åre samh. o. sn /Se Blåhammarkläppen fjäll Bummernäset, Se Näset! avs. Bostadtjärnbäcken bäck
Åre sn /Se Blåhammarkläppen fjäll /Se Bunnerviken traktnamn Brattjärn, Se Bergtjärnen! tjärn
Åre sn /Se Blåsten fjällparti Bunnerviken by Brattandssjön sjö
Åre Saknas /Se Blåsten berg Buttulsvallen f.d. fäb. Brattsvedbäcken, Se Svedjebäcken! bäck
Åre sn /Se Blåsten fjälltopp Buttulsvallen f.d. fäb. Brattåsbäcken bäck
Åre sn /Se Blåsten klippa /Se Bygden byar Brattåsen ås
Åre sn /Se Blåstenen höjd Bygdängena, Se Ängena! avss. Brattåsen ås
Åre sn /Se Blåstensdalen dalgång Bygget avs. Brattåsen ås
Åre sn /Se Bodnäsudden udde Böle fäb. Brattänget äng
Åre sn /Se Bodsjöbränna höjd Böle hmd Brattängsmyrarna myrar
årbygge inbyggarbeteckning Bodsjöholmen holme Böle hmd Britahålet tjärn
Berge by Bodsjön sjö Böle fäb. Brobäcken bäck
?Berge by Bodsjön sjö Böle lhtt Brobäckåsen ås
Berge by Bodsjön sjö Böle, Se Vikböle! hmd Brudslöjan, Se Helvetet, Stora o. Lilla! vattenfall
Berge by Bodsjön sjö /Se Bölesvallen fäb. Brunnsvalbäcken bäck
Berge by Bodsjön sjö /Se Bölesvallen f.d. fäb. Brunnsvaldalen dal
Berge by Bodsjöströmmen ström Dalsvallen fäb. Brunnsvalen höjd
Berge by Bodsjösundet sund Danielvallen fäb. Bryggstuguladan lada
Berge by Bodviken vik Drolet gård Bräckebäcken bäck
Berge by Bodviken vik Dufed by Bräckebäcktjärnarna tjärnar
Berge by Borgsjön, se Bådsjön sjö Dufed by Brännbäcken bäck
Berge by Borgsjöström, se Rådsjösundet sund Duved by Brännflon flo
Berge by Borsiön, se Bådsjön sjö Duvedssundet, Se Sundsvallen! by Brännholmen holmar
Berge by Bo-siön, se Bådsjön sjö Dvärsätt lht Brännorna skogstrakt
Berge by Borssiön, se Bådsjön sjö Edet, Se Baksjöedet! by Bränntången udde
Berge by Bosjön, se Bodsjön sjö Enafors järnvägsstation och flera avss. Brännvallbergen berg
Berge by Bossiön?, se Bådsjön sjö Enafors järnvägsstation o. flera avss. Brännvallbäcken bäck
Berge by Bossiön, se Bodsjön sjö Enafors järnvägsstation osh bebyggelse Brännäset näs
Berge by ?Brattjärn tjärn Enaforsholm gård Brännknippen höjd
Berge by /Se Brattjärn, se*Rortjärn sjö Enan banvaktstuga Bräntnäset näs
Bergesvallen f.d. fäbod Brattlandshöjden berg Enbogen by Bulltjärnbäcken bäck
Björnänge by *Brattlands Prästänge mark /Se Enbogen by Bulltjärnen tjärn
Björnänge by *Brattlands Prästänge mark /Se Enbogen by Bulltjärnviken vik
Björnänge by *Brattlands prästänge mark /Se Enesvallarna f.d. fäb. Bunneflätan flo
Björnänge by Brattlandssjön sjö Enesvallarna f.d. fäb. Bunneflätan flo
Björnänge by Brattlandsströmmen ström Enesvallen fäb. Bunneraven bäck
Björnänge by Brattlandstjärnen Saknas Enesvallen, Nedre och Övre f.d. fäbodställen Bunnerbäcken bäck
Björnänge by Brattlandsudden udde Enforsvallen f.d. fäb. Bunnerdammet damm
Björnänge by Brattlandsvallen höjd England by Bunnermyrarna myrar
Björnänge by Brattmyren myr England by Bunneråsarna åsar
Björnänge by Brattåsbäcken bäck Englandsvallen fäb. Bunran å
Björnänge by Brattåsen ås Englandsvallen fäb. Burstjärnen tjärn
Björnänge gd /Se Brattåsmyren myr Englandsvallen fäb. Bustvalen fjällhöjd
Björnänge by /Se Broströmsvallen skog? Englandsvallen fäb. Buttulsbacken backe
Björnängesvallen fäbod Brudslöjan vattenfall Enkroken by Buttulsbron bro
Bodsjöedet gd:ar /Se Brunnsvalbäcken bäck Enkroken by Buttulsbäcken bäck
Bodsjön by /Se Brunnsvalen fjällknöl Estenvallen fäb. Buttulsvalvet fjällpass
Bodsjön by /Se Brunnsvalen berg Estenvallen fäb. Byssjåsbäcken bäck
Brattland by Bräckebäcken bäck Fannberget hmd Byssjåsen ås
Brattland by Bräckebäckfallet fall Fannbergsvallen fäb. Byssjåsmyren myr
Brattland by Bräckebäcktjärnarna tjärnar Finnsvågsvallen fäb. Byxan tjärn
Brattland by Brännbäcken bäck Finntjärnvallen f.d. fäb. Byxan tjärnar
Brattland by Brännflon myr Finnvallen fäb. Byxbäcken bäck
Brattland by Brännholmen holme Fjällmejeriet f.d. mejeri Båtstadliden fjällsluttning
Brattland by? Brännvallberget berg Fjällstugan banvaktstuga Bäckmyren myr
Brattland by /Se Brännvallbäcken bäck Fjällvallen fäb. Bäcköbäcken bäck
Brattland by Brännvinsbäcken å Flandern, Lilla gdr Bäveravan bäckvik
Brattland by Brännvinsbäcken bäck Flandern, Se resp. Västerflandern och Äggesjön! byar Bäverbäcken bäck
Brattland by Bullmyrarna myrar Flandern, Västra ödegård Bäverbäcken bäck
Brattland by Bulltjärn, se *Trolltjärn sjö Flandern, Västra ödegård Bäverbäckforsen fors
Brattland by Bulltjärnen tjärn Flandern, Östra gårdar Bävertjärnen tjärn
Brattland by Bulltjärnen tjärn Flandern, Östra gårdar Bäverön strandslått
Brattland by Bunnran, V. el. Ö. älvar Flatruvallen f.d. fäb. Bölesbäcken bäck
Brattland by Bunarfiell, se Bunnerfjällen fjäll Flovallen fäb. Bölesån å
Brattland by Bunar Fjäll, se Bunnerfjällen fjäll Forsa by Bölesåskäret skär
Brattland by Bunnerfjällen fjäll Forsa by Ceciliaberget berg
Brattland by Bunnerfjällen fjäll Forsa by Dalen dal
Brattland by /Se Bunnerflätet flo /Se Forsavallarna fäb. Dalsberget berg
Brattland by /Se *Bunnsjön sjö Forsvallen fäb. Dalsfjällen fjäll
Brattland by /Se *Bunäset udde Forsvallen fäb. Dalsoxögat, Se Oxögat! tjärn
Brattland by /Se Bustadbäcken bäck Forsäng avs. Dalsån å
Brattland by /Se Buttulsbäcken å Frammervallen fäb. Dalsån, Se Guldfinnsån! å
Brattland by /Se Buttulsbäcken bäck Fridhem gård Danielbäcken bäck
Brattland by /Se Buttulsdalen dal Frittvallen fäb. Danielön ö
Brattland by /Se Buttulsvalvet höjd Frönäset lht Digermuren kulle
*Bredån, se Bräcke Saknas Bygget terräng Fröån flera torp Digernäset näs
Bräckan, jfr Bräcke Saknas /Se Bynsofftjärnen tjärn Fröån bebyggelse Digernäset näs
Bräcke by Bysjön sjö Färismyrvallen fäb. Digernästjärnen tjärn
Bräcke by Byxbäcken bäck Gammalvallen f.d. fäb. Djupdalsbäcken bäck
Bräcke by? Byxtjärnen tjärn Gammalvallen fäb. Djupgrubban dal
Bräcke by Bådsjön, se *Häcksjön sjö Gammalvallen f.d. fäb. Djupmyren myr
Bräcke by Bådsjön sjö Gammalvallen fäb. Djupmyrfallet höjd
Bräcke by Bådsjön sjö Gammalvallen fäb. Dolpen-ute-på-flon tjärn
Bräcke by Bådsjön sjö Gammalvallen fäb. Dolpmyrarna myrar
Bräcke by Bådsjön sjö Gammalvallen fäb. Draget dragställe
Bräcke by Bådsjön sjö Getviknäset avss. Dragsån å
Bräcke by Bådsjösundet Saknas Getvikvallen f.d. fäb. Dragsån å
Bräcke by Bäckmyrarna myr Gevsjön järnvägsstation Dragsåsundet sund
Bräcke by Bäckmyren myr Gevsjönäset, Se Getviksnäset! avss. Dråkningssundet sund
Bräcke by Bäckmyrkärret kärr Gevsjöviken avs. Dråkningssundet sund
Bräcke by Bäckåsen ås Granön by Duvedsdammet damm
?Bräcke by /Se Bäverbäcken å Gravadalen fyllnadsjord Duvedsholmarna holmar
?Bräcke by /Se Bäverbäcken å Gravadalsvallen f.d. fäb. Duvedsholmen holme
Bräcke by Bäverbäckudden udde Greningsvallen fäb. Duvedsströmmen ström
Bräcke by /Se Bölesvallen terräng Grubbvallen fäb. Dufedälven å
Bräcke by /Se Bölesån å Grubbvallen f.d. fäb. Dörrshögarna höjder
Bräcke gd:ar /Se Bölesåsen ås Grubbvallen, Se Enafors! f.d. fäb. Dörrssjön sjö
Bräckevallen fäbod Bölesåskärret skär Grubbvallen f.d. fäb. Dörrstjärnen tjärn
Brännvallen fäbod *Carlsberg förr kopparverk Grubbvallen f.d. fäb. Dövelbäcken bäck
Brännvallen f.d. fäbod Dalsån å Gråsjölien by Edan spakvatten
Brännvallen f.d. fäbod *Darsjön sjö Gråsjölien by Edesströmmen ström
Bunnerviken by? Digernästjärnen tjärn Gräfterna lht Edön ö
?Bunnerviken by Digernästjärnen tjärn Grönlunds, Se Äggesjön! by Eggbacken sandås
Bummerviken by /Se Djupdalen dal Guffarsvallen f.d. fäb. Eggudden udde
Bunnerviken by /Se Djupdalen dal Gyltnäsvallen fäb. Enan å
?Bunnerviken by /Se Djupdalsbäcken bäck Gärdet hmd Enan å
Bunnerviken gd:ar /Se Djupmyren myr Gärdet hmd Enan å
Buttulsvallen f.d. fäbod Djupmyren myr Hallsjöröset riksröse Enan å
Bygget f.d. fäb.? Djupmyren myr Hammaren fäb. Enbågen, (Stora) åkrök
Bäckkojan koja Djupmyren myr Hamre by Enbågen, Lilla åkrök
Böle f.d. fäbodar Dolpbäcken å Hamredalsvallen fäb. Endalen dal
Bölet ödesböle /Se Dolpflon myr Handberg torp Enforsen fors
Böle gd:ar /Se Dolpflon myr Handberg torp Englandsviken vik
Danielvallen f.d. fäbod Dragsån sund Handöl by Enliden fjällsluttning
Dränglägden ödesböle /Se Dragsänget myr Handöl by Enlidvalen höjd
Duved by *Drottninggruvan förr gruva Handöl pst Fallbäcken bäck
Dufed by Drottninggruvan gruva Handöl by Fannberget berg
Duved by Drottningschaktet schakt Handöl by Fannbergsbäcken bäck
Duved by Drottningsundet sund Handöl by Fettjorna, Se Långstarrfitjorna! strandängar
Duved samh. Dufwe- (och Tångböhls) Elffarne, se Indalsälven älv Handölsgruvan nedlagd koppargruva Finnboddalen dal
Dufed by? Duvedsholmarna holmar Harsjövallen, Se Herrsjövallen! fäb. Finnbursdalen klyfta
Duved by Duvedsholmen holme Helgesjövallen lht Finnhögen höjd
Duved samh. *Duveds skans förr skans Herrgården = 2 Hårbösta Saknas Finnkojdalen dal
Duved by *Duveds skans ?förr skans /Se Herrsjövallen fäb. Finnkojdalen dal
Duved by *Duveds skans f.d. befästning Herrsjövallen fäb. Finnkojdalstjärnen tjärn
Duved samh. *Duveds skans f.d. befästning Hitervallen fäb. Finnkojdalstjärnen tjärn
Duved by *Duveds skans ?förr skans Holmen, Se Enaforsholm! gård Finnmon moar
Duved by Duveds skans, se Skansen f.d. skans Hovdvallen fäb. Finnsjön sjö
Duved by *Dufve skans förr skans Hovdvallen f.d. fäb. Finnsvågstjärnen tjärn
Duved by *Duveds skans förr skans /Se Hyttstenvallen öde torp Finntjärnen tjärn
Duved by Duveds skans f.d. skans Hårbössta by Finntjärnen tjärn
Dufed by *Duvedssundet sund Hårbössta by Finntöknäsbäcken bäck
Duved by Duvedsälven, se Indalsälven älv Hårbössle by Finntöknäset skogstånge
Duved by *Dysjön sjö (ev. sjöar) Hårbössta by Finnvalen höjd
Duved by Döda fallet fall Hårdvallen f.d. fäb. Finnvalen höjd
Duved samh Döla, se Handölsån å Häggsjöbränna, Se Bränna! hmd Finnvalen höjd o riksröse
Duved by Döla fluvius, se Handölsån Saknas Häggsjön by Finnvallarna f.d. lappvisten
Duved by Döviken vik Häggsjönäset hmd Finnvallarna f.d. lappvisten
Dufed by? Eena Elff, se Enan älv Härmoarna f.d. fäb. Finnvallbäcken bäck
Duved, se Väster-Duved o. Öster-Duved by Eggbacken backe Härmovallen f.d. fäb. Finnvallflätet flo
Duved by *Einbogen, se Enbågen krök /Se Hästskovallen fäb. Finnvallklumpen, Se Rundvalen! fjällhöjd
Duved by Elinuddden udde Högen gd Finnvallklumpen fjällhöjd
Duved by *Enabågen ån Enans krök Högen bebyggelse Finnvallklumpen höjd
Duved by Enaforsen fors Högen hmd Finnvallklumpen höjd
Duved by Enan å Högåsvallen f.d. fäb. Finnvallklumpen höjd
Duved by Enan älv Hökhålvallen fäb. Finnvallklumpen höjd
Duved by Enan älv Hökhålvallen fäb. Finnån å
Duved, se *Öster-Duved by Enan å Hökhålvallen fäb. Finnånäset näs
Duved, se *Öster-Duved by Enan å Hökhålvallen, Se Ruvallen! fäb. Fiskbodnäset näs
Duved by /Se Enan älv Höstvallen f.d. fäb. Fiskbäcken bäck
Duved by /Se Enan å Höstvallen fäb. Fiskbäcken bäck
Duved by Enan älv Höstvallen fäb. Fiskbäcken bäck
Duved samhälle /Se Enan älv Höstvallen fäb. Fiskhusbäcken bäck
Duved samh /Se Enan å Hövallen f.d. fäb. Fisklösbäcken bäck
Duved samh. /Se Enan å Hövallen f.d. fäb. Fisklöstjärnerna tjärnar
Duved samh /Se Enan å Hövallen f.d. fäb., nu jaltvilla Fisklöstjärnen tjärnar
Duved samh /Se Enan å Jakobnäset, Se Häggsönäset! hmd Fittjebäcken bäck
Duvedssundet by /Se Enan å Järvbäckvallen jakthydda Fittjeudden udde
Eggen fäb. Enan älv Järvbäckvallen f.d. fäb. Fittjorna strandängar
Enafors by /Se Enan å /Se Kjösjö kronopark Fittjorna, Se Långstarrfittjorna! strandängar
Enafors by /Se Ena älv älv Klocka by Fjällmanbäcken bäck
Enbogen by Ena älf älv Klocka by Fjällmanflon flo
Enbogen tp /Se Ena-älven, se Ena-fors älv /Se Klocka hlp Fjällån åar
Enbogen gd /Se Enbågen krök av Enan /Se Klockarvallen fäb. Fjärdingstolpbäcken bäck
England by Enbågen krök Klockruvallen, Se Ruvallen! fäb. Flakaviken vik
England by Enbågen krök Klockvallen f.d. fäb. Flanderstöten höjd
England by Enbågen krök av Enan Klockvallen, Se Ruvallen! fäb. Flanderstöten höjd
England by Enbogen krök av Enan /Se Kläppen gd Flandersviken vik
England by Enbågen krök Kläppen bebyggelse Flandren fjäll
England by Enbågen krök av Ena älf Kläppen hmd Flaskberget berg
England by Enesvallen, Övre o Nedre f.d. fäbodar Kläppen hpl Flaskberget berg
England by Ene älfven, se Enan å Kläppen avs. Flatrun sluttning
England by Ene elf, se Ena älf älv Kläppen, Lilla lht Flatrun höjd
England by Englandsbäcken bäck Kläppvallen gård Flatöarna holmar
England by Englandsmyren myr Knussvallen fäb. Flon flo
England by Englandsviken vik Krus gd Flon flo
England by /Se Erik-Jonsvallen skog(?) Krusgården gd Flygardalen dal
Ängland by /Se Erikmyren myr Kusmon f.d. fäb. Flåmyrarna myrar
Englandsvallen f.d. fäbod *Eriks ort gruvgång Kusvallen fäb. Flåmyrdalen dal
Enkroken by /Se Ernsthumlet höjd Kvarnbyvallen fäb. Flåmyren myr
Fannberg gd /Se Fannberget berg Kvarnbäckvallen f.d. fäb. Flåtjärnen tjärn
Finnsvägsvallen f.d. fäbod Fannberget berg Kvarnbäckvallen f.d. fäb. Forsaberget berg
Finnvallen f.d. fäb. Fannberget berg Kvarnnäset hmd Forsafjället fjäll
Finnådalskojan koja Fannberget berg /Se Kvisselnvallen f.d. fäb. Forsaforsen fors
Fjällbodarna fäbod Fannbergsvallen sluttning Kylån, se Vallmossan hpl Forsaskalet dal
Fjällstugan banvaktsstuga Farfartjärnen tjärn *Kyrkbyn bebyggelse Forsaskalet dal
Fjällvallen fäbod Fettjebäcken bäck Kåsvallen fäb. Forsen (uppe) i Enan fors
Forsa by Finkärnan, se Finntjärnen Saknas Kälsåvallen f.d. fäb. Froskdolpbäcken bäck
Forsa by Finnberget berg Kälsåvallen f.d. fäb. Froskdolpen tjärn
Forsa by Finnflon myr Kärråvallen avss. Froskhålet dal
Forsa by Finnkojdalstjärnen tjärn Landverk by Frönäset näs
Forsa by Finntjärn sjö Larsvallen f.d. fäb. Frötjärnen tjärn
Forsa by Finntjärnen tjärn Liden avs. Fröån å
Forsa by Finntjärnen tjärn Lidvallen fäb. Fågelhögarna höjder
Forsa by Finntjärnen tjärn Lien by Fågelviken vik
Forsa by Finntjärnen tjärn Lien by Fånettjärnen tjärn
Forsa by Finntjärnen tjärn Lillsjön och Tjärndalens små sjöar sjöar Fånuttjärnen tjärn
Forsa by Finntjärnen tjärn Lilltevedalen by Fälttjärnberget, Se Skälltjärnberget! berg
?Forsa by /Se Finnvalen fjäll Lilltevedalen by Färismyren myr
Forsa by Finnvalen fjäll Lillvallen f.d. fäb. Fäten åmynning
Forsa by *Finnvalen fjäll(?) /Se Lillvallen fäb. Förberget berg
Forsa by Finnvalen höjd /Se Lillvallen f.d. fäb. Förbergsknippen höjdtopp
Forsa by Finnvalen berg /Se Lillvallen, Se Lillänget! fäb. Gabacktj. tjärn
Forsa by Finnvallbäcken å Lillåvallen fäb. Gamla armévägen väg
Forsa by Finnvallklumpen höjd Lillåvallen fäb. Gamla armévägen väg
Forsa, se *Ytterforsa by Finnvallklumpen fjäll /Se Lillänget fäb. Gammalmyren myr
Forsa by /Se Finnvåla berg o. riksrös Lillänget fäb. Gammalvallbackarna höjder
Forsa by /Se Finnvålen berg /Se Livallarna fäb. Gammalvalltjärnarna, Se Svartbäcktjärnarna! tjärnar
Forsa by /Se Finnådalen dal Lomtjärnvallen, Se Lungtjärnvatten! fäb. Gammalvallviken vik
fossum se: Forsa by Finnån å /Se Lorthålvallen, Se Tarmaråsvallen! fäb. Genmyrbron landsvägsbro
[Trönäs] Saknas Finnån å Lugnsvallen, Se Lundshålet! fäb. Genmyrbäcken bäck
Frönäset gd Finnånäset näs Lund by Genmyren myr
Frönäset lht Fiskbacken höjd Lund by Getingreddbäcken bäck
Frönes Saknas Fiskbäcken bäck Lundshålet fäb. Getingredden slått
Frönäset by Fiskhusbäcken å Lundsvallen fäb. Getvalen höjd
Frönäset by Fisklösbäcken å Lunsen f.d. fäb. Getvalen höjd
Frönäset lht Fin Tiernan, se Finntjärnen Saknas Långmyrvallen fäb. Getvalen höjd
Frönäset gård Firstensbrytningen sänkning Långnäset öde avs, Getviken vik
Frönäset gd /Se fiælla swæng berg /Se Långvikvallen fäb. Getvikhön höjd
Frönes Saknas /Se Fittjebäcken bäck /Se Långtjärnvallen fäb. Gevsjöflon flo
Frönäset lht /Se Fittjeudden udde /Se Lövsta hmd Gevsjön sjö
Fröån by /Se Fittjorna strandängar /Se Medstugan by Gevsjön sjö
Fröån by /Se Fjällmanbäcken å Medstugan by Gevsjöströmmen ström
*Fåssöön, se Forsa Saknas Fjällmanflon myr Mellanvallen fäb. Gevsjöströmmen ström
Färismyrvallen f.d. fäbod fland-rfiellet, se Flanderstöten fjäll Mellanvallen fäb. Glen grund
Gammalvallen fäbod Flanderstöten fjäll Mellestgården gd Glubbäcken bäck
Greningsvallen fäb. Flanderstöten fjäll Mellerstgården hmd Glucken, Se Klucken(,Stora)! höjd
Gråsjölien by /Se Flanderstöten fjäll /Se Mellerstgården hmd Godön ö
Gråsjön Saknas /Se Flatrun höjd Mellerstgården bebyggelse Godön ö
Gräfte, se Gräfterna lg Flatrun höjd Mellerstvallen f.d. fäb. Godön ö
Gräfterna lg /Se *Flatvalen? fjäll Midlidvallen f.d. fäb. Granlunden lund
Grönlunds by /Se Flatön ö Moarna hmd Graunladan hans Erik Andersa lada
*Gunfinnsdalen »ödisgotz» Flotjärnen tjärn Mockvalltorpet, Se Vallen! torp Gravadalen fyllnadsjord
Gunffinsdalen ödegd /Se Flovallen myr Moen f.d. fäb. Grav(a)dalen dal
Haasestugan fäb.? Flygardalen dal Montetotto avs. Gravadalsviken vik
?Hamre by Flåtjärnen tjärn Monumentet monument Gravamokilen Saknas
?Hamre by Forsaberget berg Mossbäcken banvaktstuga Gravamyrarna myrar
Hamre by? Forsabergsflon myr Motståndvallen fäb. Gravamyrarna myrar
Hamre by? Forsabäcken bäck Mångåängena tegelbruk Gravatjärnbäcken bäck
?Hamre by Forsafjället fjäll Märraskalvallen fäb. Gravatjärnen tjärn
?Hamre by Forsaforsen fors Mörviken by Graven myr o mosse
Hamre by /Se Forsaskalet bergspass Mörviken by Greningen sjö
Hamre by Forsaskalet bergspass Nedervallen, Se Per-Olsvallen! f.d. fäb. Greningen sjö
Hamre by Forsaskalet bergspass /Se Nervallen f.d. fäb. Greningen sjö
Hamre by Forsaskalet höjd Nordervallen fäb. Greningen sjö
Hamre by Forsaskalet berg /Se Nordervallen fäb. Greningen sjö
Hamre by Forsaskaltjärnen tjärn Nordervallen fäb. Greningsflon flo
Hamre by Forsbäcken bäck Nordervallen fäb. Greningsmyren myr
Hamre by Forsåsen ås Nordgården hmd Greningsön ö
Hamre by Froskdolpen tjärn Nordhallen by Grimsfäten slått
Hamre by Fröbergs skärpning skärpning i gruva Nordhallen, Se Krus, Ramsa. by Grokyrkan klyfta
Hamre by Frökärna, se Fröåtjärnen tjärn Nordhallen by Grabbvallbäcken bäck
Hamre by /Se *Fröners äng /Se Nordhallen by Grundtjärnarna tjärnar
Hamre hmn inköpt till komm. bost. /Se Frönäset näs Nordhallen by Grytan tjärn
Hamre komm. bost. /Se Fröådalen dal /Se Nordhallen by Grytmyren myr
Hamre by /Se Fröå gruva gruva Nybyggena, Se Röjningen! avss. Gråmyren myr
Handberg torp Fröå gruva (f. Gustafs gruva) Saknas Nygården gårdar Gråsjöliden sluttning
Handöl by Fröå gruva (f. Gustafs gruva) Saknas Nyhem hmd Gråsjön sjöar
Handöl by Fröå gruva Saknas Nyhem, Se Skälltjärnvallen! fäb. Gråsjön, Nordre o Sönnre sjöar
Handöl by Fröå gruva Saknas /Se Nyvallen fäb. Gråsjöån, Se Sönnerån! å
Handöl by *Fröådammen damm Nyvallen fäb. Gråssmyren myr
Handöl by Fröå gruva Saknas /Se Nyvallen fäb. Gråtsmyrarna myrar
Handöl by *Fröå hytta hytta Nyvallen f.d. fäb. Gråvalen höjd
Handöl by Fröå hytta hytta Nyvallen fäb. Gräslidaven vik
Handöl ind. samh. /Se Fröån å /Se Nyvallen nedlagd fäb. Gräslidaven vik
Handöl by /Se Fröån å Nyvallen f.d. fäb. Gräslidbäcken bäck
*Harbyst, se Hårbössta Saknas Fröån å Nyvallen fäb. Gräsliden fjällsluttning
Harpestad Saknas Fröån å Nyvallen f.d. fäb. Gräslidfjället fjäll
harpestadum se Hårbössta by Fröåtjärn sjö Nyvallen fäb. Gräslifjället, Se Enlidvalen! fjäll
*Herbostad, se Hårbössta Saknas Fröåtjärnen tjärn Näset avs. Grästjärnen tjärn
Hovdvallen f.d. fäb. Fröåtjärnen tjärn Näset, Se Häggsjönäset! hmd Grötmjölhögen höjd
Hårbysta gd /Se Fröåtjärnen tjärn Näset, Se Rensjönäset! hmd Grötnäset näs
Hårbössta by Fröåtjärnen tjärn Näset, Se Rensjönäset! bebyggelse Gubbmyren myr
Hårbössta by Fånuttjärnen tjärn Näsivallarna fäb. Guldfinnsån å
Hårbössta by Fäviken vik /Se Nästdalen lht Guldfinnsån å
Hårbössta by Förberget berg Ol-Ols öde torp Guldmyrarna myrar
Hårbössta by Förberget berg Peisring ödesböle Gunnilbäcken bäck
Hårbössta by Förbergsknippen höjd Per-Jons öde torp Gyltnäset näs
Hårbössta by Förmaningsmyren myr Per-Olsvallen f.d. fäb. Gåsholmen holmar
Hårbössa by Gammalbodnäset näs Per-Persvallen fäb. Gåshölibäcken bäck
Hårbössta by Gamma-Brattlandsvallen höjd Pervallen f.d. fäb. Gåshöljan sel
Hårbössta by Gammalvallen höjd Plåten lht Gåstjärnarna tjärnar
Hårbössta by Gefsjön, se Gevsjön sjö Rekdalsvallen, Se Berg- Mellerst- o. Gammalvallen fäb. Gåstjärnen tjärn
Hårbössta by Gefsjön sjö Renjåsvallen f.d. fäb. Gåstjärnarna tjärnar
Hårbössta by Getkyrkan sluttning? Renjåsvallen fäb. Gäddaven vik
Hårbössta by /Se Getryggen höjd Rensjön by Gärdesbäcken bäck
Hårbörsta by /Se Getvalen höjd Rensjön, Se Storränsjön by Hagelbäcken bäck
Hårbörsta by /Se Getvalen lågfjäll Rensjönäset hmd Halkviken ägolott
Hårbörsta by /Se Getvalen berg /Se Rensjönäset jaktvilla Hallsjöbäcken bäck
Hårbörsta by /Se Getviken vik Rensjönäset bebyggelse Hallsjön sjö
Hårbörsta, se Hårbysta gd Getviknäset näs Rensjösätern jaktvilla Hallsjörun höjd
Hårbössta, se Hårbysta gd Getvikvallen sluttning Rensjövallen fäb. Hallån, Se Hällån! å
Hårdvallen f.d. fäbod Gevsjöflon myr Rensjövallen fäb. Hallåstjärnbäcken bäck
Häggsjön by /Se Gevsjön sjö Ripbo jakthydda Hallåstjärnen tjärn
Häggsjön by /Se Gevsjön sjö Rismon fäb. Halvfaränget äng
Häggvallen f.d. fäbod Gevsjön sjö Risvallen f.d. fäb. Halvfar(ängs)kroken åkrök
(?)Härbyste by Gevsjön sjö Rullan gdr Halvvägasbergen berg
Hästskovallen fäbod Gevsjön sjö Rundhögen gård Hambergsviken vik
Högen gd /Se Gevsjön sjö Rundhögen gård Hammarberget berg
Hövallen fäbod Gevsjön sjö Rundhögen gård Hammerdalsfjällen fjäll
Jamtegården gd? /Se Gevsjön sjö Ruvallen fäb. Hammerdalsfjällen fjäll
Kallkällkojan skogskoja Gevsjön sjö Ruvallen fäb. Hamreberget berg
Klocka by /Se Gevsjön sjö Ruvallen fäb. Hamredalen dal
Klockan = Klocka by /Se Gevsjön sjö Ruvallen fäb. Hamredalen dal
Klocka by /Se Gevsjön sjö Ruvallen fäb. Hamredalen dal
Klocka by /Se Gevsjön sjö Ruvallen fäb. Hamredalen dal
Klocka by /Se Gevsjön sjö Rydolfnäset torp Hamreviken vik
Kläppen gd /Se Gevsjön sjö Rännberg by Handålan å
Kläppen by /Se Gevsjön sjö Rännberg by Handölsforsen fors
*Kröväggen »ödisgotz» Gevsjön sjö /Se Rännberg by Hansmyrarna myrar
Kungsgården lht /Se Gevsjön sjö Rännberg hpl Hansmyren myr
Kusvallen f.d. fäbod Gevsjön Saknas /Se Röjningen avs. Hansåsen ås
Kvisselnvallen fäbod Gevsjön sjö /Se Rölhäggen fäb. Harsjön, Se Herrsjön! sjö
Kvisselnvallen f.d. fäb /Se Giäfsiön se: Gevsjön sjö Rörgåsvallen, Se Renjåsvallen f.d. fäb. Helgesjöarna sjöar
Kåsa ödesböle /Se Giölmålsiön, se Summelsjön sjö Rörtjärnvallen fäb. Helgesmålshögen höjd
Landverk by Glucken, se Storkluken fjäll Saxen, Se Skansen hmd Helenaskäret skär
Landverk by /Se Glucken fjäll Saxvallen hmd Helgesjöflon flo
Landverk by /Se Glucken fjäll Sevedholm jakthydda Helvetet vattenfall
Landverk gd:ar /Se Glucken, Stora fjäll Sevedholm, Se Timmeråsön jakthydda Herrsjön sjö
(?)Lien by Glucken, Stora o LIlla fjäll Sevedholm jakthydda Herrån å
Lien by Glucken, Stora fjäll Skalstugan by Hissjöbäcken bäck
Lien by Glucken, Stora o Lilla fjäll Skalstugan by Hissjön sjö
Lien by Glucken, Stora fjäll Skansen gdr Hiternäset näs
Lien by Glucken höjd Skansen hmd Hitertopparna höjder
Lien by Glucken fjäll /Se Skansen f.d. skans Hjärpån, Se Järpån! å
Lien by Glucken fjäll /Se Skrapahålet fäb. Hjärpön, Se Järpån! ö
Lien by Granön ö /Se Skälltjärnvallen fäb. Holmsjön sjö
Lien by *Grassjön sjö Skänkbäckvallen f.d. fäb. Holmtjärnen tjärn
?Lien by Greningen sjö Skötarna öde torp Holmtjärnen tjärn
Lien by Gevsjöströmmen ström Snasahögvallen fäb. Holmtjärnen tjärnar
Lien by Gistholmen holme Snasastugan banvaktstuga Hopmyren myr
Lien by Glomsmyren myr Snasastugan hpl Hopmyren myr
Lien by Goffarmyren myr Solbringen avs. Hovden strömhuvud
Lien by Granöfloarna myr Sta by Hovden strömhuvud
Lien by Granön ö Staa by Hundkyrkan grotta
Lien by Gravadalsvallen höjd Staa by Hundkyrkan grotta
Lien by Gravadalsviken vik Stalltjärnstugan by Hundskinndrolet myr
Lien by Graven myr Stalltjärnstugan by Hurtig-Lenakullen höjd
Lien by Greningen sjö Stalltjärnstugan by Husåbäcken bäck
Lien by Greningsön ö Stenvallen fäb. Husåbäcktjärnarna tjärnar
Lien by Grodkyrkan grotta Stenvallen fäb. Husån å
Lien by Grodkyrkan grotta /Se Storbacksved, Se Sved lht Husåtjärnen tjärn
Lien by Grodkyrkan grotta Storbergsvallen fäb. Håltberget berg
Lien by Grokyrkan grotta Storhövallen fäb. Håltbergsudden udde
Lien by Grokyrkan grotta /Se Storlidvallen fäb. Hårdvallbäcken bäck
Lien by Grodkyrkan grotta /Se Storlien by Håven vik
Lien by *Grossmyran myr Storlien by Håvsflon flo
Lien by Grossmyren myr Storlien, Gamla f.d. gård Häggliden höjd(sluttning)
Lien, se *Österlien by Grubban grustag Storrännsjön by Häggsjöbrädden Saknas
Lien by /Se Grubbvallbäcken å Storvallen fäb. Häggsjön sjö
Lien by /Se Grubbvallen sluttning Storvallen gårdar Häggåmyren myr
Lien by /Se Grubbvallviken vik Storån och Åsatjärnarna småfiske Häggån å
Lien by /Se Grundtjärnen tjärn Storåsvallen fäb. Hällbäckbackarna landsvägsbackar
Liith, se Lien Saknas Gruvberget berg Storåtjärnvallen, Se Åtjärnvallen fäb. Hällbäcken bäck
Lilltäveldalen by /Se Gråmyren myr Sundet by Hällfjället sluttning
Lilltäveldalen by /Se Gråsjölien sluttning /Se Sundet hpl Hälltjärnen tjärn
Lillvallen f.d. fäbod Gråsjöliden höjd Sundsvallen rälsbusshpl Hällån å
*Loke Saknas Gråsjön, Norra sjö Sundsvallen by Härmobäcken bäck
Lomtjärnvallen fäbod Gråsjön, Norra o. Södra sjöar Sundsvallen, Nordre fäb. Härvallarna ängsvallar
Lomtjärnvallen fäbod /Se Gråsjön, Norra o. Södra sjöar Sundsvallen fäb. Härängarna ängar
Lorthålvallen f.d. fäb.? Gråsjön, Norra o. Södra sjöar Sundsvallen f.d. fäb. Hässjedalen dal
Lund by Gråsjön, Norra och Södra sjöar Sved lht Hässjedalen dal
Lund by Gråsjön, Norra o. Södra sjöar Svedje by Hässjedalen dal
Lund gd? Gråsjön, Norra o. Södra sjöar /Se Svedje by Hässjedalsbäcken bäck
?Lund by Gråvalen fjällknöl Svedjevallen f.d. fäb. Hässjeliden fjällsluttning
Lund by Gråvalen berg Svedjevallen ödesböle Hästarafjället fjäll
Lund by Grönliderna höjd Svedjevallen ödesböle Hästaratjärnen tjärn
Lund by /Se Grösiön, se Gråsjön, Norra o. Södra sjö Svedjevallen ödesböle Hästbetet betesmark
Lund by /Se Grösjön, se Gråsjön, Norra sjö Sven-Jonsvallen fäb. Hästbäcken bäck
Lungtjärnvallen, se Lomtjärnvallen fäbod /Se Grössiön, se Gråsjön, Norra och Södra Saknas by Hästbäcktjärnen tjärn
Långmyrvallen fäbod Grötmjölhögen berg /Se hp Hästfjället fjäll
Långtjärnvallen fäb. Grötnäset näs Såå by Hästfjället fjäll
Lägerdalen ödesböle /Se Guldfinnsdalen dalgång /Se Sätteränget hpl Hästfjället fjäll
Lägerdalen ödesböle /Se Gullfinnsån å Sönnervallen fäb. Hästfjället fjäll
Lövsta gd /Se Gullmyren myr Sönnervallen fäb. Hästfjället fjäll
Maravik Saknas Gullmyren myr Sönnervallen fäb. Hästfjället fjäll
Massvallen fäbod Gunnilbäcken bäck Sörgården hmd Hästfjället fjäll
Medstugan by /Se »Gustafsberg förr koppargruva Sörvallen f.d. fäb. Hästholmen holme
Medstugan gård *Gustafsberg förr koppargruva Tandrannsvallen fäb. Hästigeltjärnen, Se Hästaratjärnen! tjärn
Medstugan by *Gustafsberg förr kopparverk Tandrannsvallen fäb. Hästlyberget berg
Medstugan by /Se Gustaf och Carlbergs Grufva, Fröågruva gruva Tarmaråsen fäb. Hästryggarna höjder
Medstugan by /Se Gustavs gruva, se Fröå gruva Saknas /Se Tarmaråsvallen fäb. Hästryggarna höjder
Midstugan f.d. själastuga /Se Gustafs gruva, se Fröå gruva Saknas Tege by Hästryggtjärnarna tjärnar
*Medstugan f.d. kapell /Se Gustavsgruvan gruva Tege hmd Hästskobäcken bäck
Medstugan by /Se Gyltnäset näs Tege by Häststaraflon flo
Midstugan Saknas /Se Gåshöljedalen dal Tegedalsvallen f.d. fäb. Hävelbrännan skogstrakt
Millestvallen fäbod Gåshöljefallet fall Tegefors f.d. fabrik Hävelbrännan skogstrakt(?)
Monte Totto sommarvilla /Se Gäddavan vik Tegefors f.d. fabrik Höbäcken bäck
Motståndvallen f.d. fäbod *Gæfi sjö /Se Timmerkojan hpl Hödrolet sumpmark
*Mårwiken, se Mörviken Saknas Gäfsiön, se Gevsjön sjö Timmeråsvallen f.d. fäb. Högarna höjder
Mörviken by Gärdesbäcken bäck Tjalleråsen ödegård Högbergen berg
(?)Mörviken by Hackspettflon myr Tjalleråsen öde gård Högbrännan ås
Mörviken by Hagelbäcken bäck Tomasvallen f.d. fäb. Högbrännflon Saknas
Mörviken by Hallsjön sjö Tottebo avss. Högen ägolott
Mörviken by Hallsjön sjö Totten by Högen höjd
Mörviken by *Halsjön sjö Totten by Högflokullen höjd
Mörviken by Hallsjön sjö /Se Tottvallen fäb. Högflon flo
Mörviken by Hallsjörun fjäll Trustabacken avs. Högliden sluttning o f.d. fäb.
Mörviken by ?Hallsjörun fjällhöjd Trygen lhtt Högmyrarna myrar
Mörviken by Hallsjörun fjällhöjd Tröstabacken, Se Trustabacken avs. Högtjärnbäcken bäck
Mörviken by Hallsjörun fjällhöjd Tullen f.d. gd Högtjärnen tjärnar
Mörviken by Hallåsbäcken å Tullvallen fäb. Högtjärnen tjärn
Mörviken by Hallåsflätet myr Tvärsätt Saknas Högåsen ås
Mörviken by Hallåstjärnen tjärn Tväråvallen, Se Enesvallen, Nedre och Övre f.d. fäb. Högåsen ås
Mörviken by Halsnäset näs Tväråvallen, Se Enesvallarna f.d. fäb. Högåsen ås
Mörviken by Halvfaränget äng /Se Tångböle by Högåsen ås
Mörviken by Halvvägas bergen berg Tångböle by Högåsen ås
Mörviken by Halvvägasmyren myr Täljstensbrottet tjäljstensbrott Högåsen ås
Mörviken by Hammarberget berg Täveldalsvallen f.d. fäb. Högåsmyrarna myrar
Mörviken by Hammaren höjd Ullsjövallen fäb. Hökberget berg
Mörviken by Hammerdalsfjället fjäll Ullån hmd Hölen sel
Mörviken by Hammerdalsvallen sluttning Uppgården hmd Höljan sel
Mörviken by Hamreviken vik Utgården hmd Hön höjd
Mörviken by Handberget berg Vallan by Hön el. Höarna höjder
Mörviken by Handbergsviken vik Vallan by Hön höjd
Mörviken by Handålan å Vackermon f.d. fäb. Höltjärnbäcken bäck
Mörviken by Handölan älv Vackermovallen f.d. fäb. Hötjärnen tjärn
Mörviken by Handölan å Vackermovallen fäb. Indalsälven, Se Åarna! å
Mörviken by Handölan å Vallan by Ingelån å
Mörviken by Handölan å Vallan by Ingelskalet fjälldal
Mörviken by Handölan å Vallen torp Israelbrännorna skogsmark
Mörviken by Handölan å Vallmossan hpl Ivartjärnen tjärn
Mörviken by Handölan biflöde till Enan Vestgården bebyggelse Ivartjärnen tjärn
Mörviken by Handöhlselffwen, se Handölsån å Vik by Jerusalemsberget berg
Mörviken by /Se Handölsfallet vattenfall Vikböle hmd Järpåflon flo
Mörviken by /Se *Handölsfjället fjäll Viken by Järpån å
Nordhallen by? Handölsforsen fors Viken, Se Gevsjöviken avss. Järpön ö
Nordhallen by? Handölsgruvan nedlagd koppargruva Vikvallen fäb. Järvbäcken bäck
Nordhallen by Handöls täljstensbrott Saknas Vikänget skattejordlgt Järvbäcken bäck
Nordhallen by Handölsån å Visjön hpl Jönsmässtjärnarna tjärnar
Nordhallen by Handölsån å Visjön hållplats Jönsmässtjärnarna tjärnar
Nordhallen by Handölsån å Visjövallen banvaktstuga, f.d. fäb. Jönsmässån å
Nordhallen by Handölsån å Visjöån banvaktstuga Kaffehögen fjällhöjd
Nordhallen by Hansåsen ås Västerflandern by Kalkberget berg
Nordhallen by Harsjöliden höjd Västerflandern by Kalkberget berg
Nordhallen by Harsjömyren myr Västerstvallen, Se Forsavallarna fäb. Kallbäcken bäck
Nordhallen by Harsjön sjö Västgården hmd Kallbäcken bäck
Nordhallen by Harsjön sjö Åbo lht Kallviken vik
Nordhallen by Harsswattne, se Korsvattnet sjö Åbo gård Kalvtjärnen tjärn
Nordhallen by /Se Harån å Åbo gd Kamnäset näs
Nordhallen by /Se Heggåhn, se Häggån å Ådalsvallen fäb. Kamphålbäcken bäck
Nordhallen by /Se Heg siön, se Häggsjön Saknas Ådalsvallen fäb. Kannberget berg
Nordhallen by /Se Hegsiön, se Häggsjön sjö Ådalsvallen, Se Estenvallen fäb. Karbondrolet slått
Norhallsskansen torp /Se Hegsjön, se Häggsjön sjö Ånäset öde torp Karlmyren myr
Nyvallen fäb. Helgesjön sjö Åre tätort Karlmyråsen ås
Nyvallen f.d. fäbod Helgesjön sjö Årsvallen, Se Hökhålvallen fäb. Kerstibacken backe
Näsevallen f.d. fäb.? Helgesjön sjö Åsabyn hpl Killholmen holme
Näxdalen ödesböle /Se Helgesjön sjö Åsarna hmd Killingholmen holme
Ol-Ersbodarna f.d. fäb.? *Helgesjön, Västra trol. del av Helgesjön /Se Åsen hmd Killingmyren myr
Per-Lars-Ligården gn *Helgesjön, Västra trol. del av Helgesjön /Se Åsvallen banvaktstuga, f.d. fäb. Killingtjärnberget berg
Per-Persgården gn Helgesjövattn, se Helgesjön sjö Åsvallen f.d. fäb. Killingtjärnbäcken bäck
*Randberg »ödisgotz» Helgsmålshögen höjd Åtjärnvallen fäb. Killingtjärnen tjärn
Rendalsstugan fäb.? Herrskapsslåtten åker Äggen torp Killingtjärnnäset näs
Rekåstugan fäb.(?) Hersiön, se Härrssjön Saknas Äggesjön by Klemmettjärnen tjärn
Råbockvallen f.d. fäbod Hersiön?, se Härrssjön sjö Äggesjön by Kleven branter
Rännberg by /Se *Hersiö Skans, se Skansen f.d. skans Äggsjön gårdar Kleven fjällbrant
»Saadhe», se Så by Hexsiön, se Häggsjön Saknas Äggsjön gårdar Klevsjöhöjden höjd
Sevedholm, se Timmeråsön jakthydda Hexsiön, se Häggsjön sjö Äggtorpet lht Klevsjön sjö
*Själastugan, se Medstugan by HexSiön?, se Häggsjön sjö Ängarna, se Ängena hp Klevsjön, Se Klevtjärnarna! tjärnar
Skalstugan gård Hissjöbäcken å Ängena hp Klevtjärnarna tjärnar
Skalstugan by Hissjöhöjden höjd Ängena flera avss. Klingerbäcken bäckar
Skalstugan by /Se Hissjön sjö Österstgårdsvallen fäb. Klingerflon flo
Skalstugan by /Se Holmsjön sjö Österstvallen, Se Forsavallarna fäb. Klingermyren myr
Skalstugan lgh /Se Holmtjärn tjärn Östgården hmd Klingertjärnen tjärn
Skalstugan gd:ar /Se Holmtjärn tjärn Östgården hmd Klingran myr
Skansen torp /Se Holmtjärnen tjärn Östgården = 2 Bodsjön bebyggelse Klingruthögen höjd
Skrapahålet f.d. fäbod *Holsiøruva fjällhöjd?   Klockbäcken bäck
Solvallen fäbod Hopmyrbrännan höjd   Klocktjärnen tjärn
Spökkojan skogskoja Hopmyrdalen dal   Klubbnäset näs
Sta by Horssvatne?, se Korsvattnet sjö   Kluken höjd
Staa by Horsvattne, se Korsvattnet sjö   Kluken höjd
Sta by Humlarna fjällknölar /Se   Kluken höjd
Sta by Hummeln avsats /Se   Kluktjärnen tjärn
Sta by Hummeltotten, se Totthummeln höjd   Kluktjärnen tjärn
Staa by /Se Hundmyren myr   Klyftbackarna backar
Staa by /Se Hundskinndrolet terräng   Klypjefjället fjäll
Sta by /Se Hurtig-Lenakullen höjd   Kläpphölen sel
Staa by /Se Husåbäcken bäck   Kläpptjärnen tjärn
Stalltjärnsstugan by Husåbäcktjärnarna tjärnar   Kvivskaftskäret skär
Stalltjärnstugan by /Se Husån å   Kodalen dal
Stalltjärnstugan bebyggelse Husån å   Kodalen dal
Stalltjärnstugan by /Se Husåtjärnen tjärn   Kodalshöjden höjder
Stalltjärnsstugan by /Se Huvudstupmyren myr   Kofittjärnen tjärn
Stenvallen f.d. fäbod Hålsjörun, se Hallsjörun fjällhöjd   Kolinsen »skogsknöl»
Storlien turiststn. Håltberget berg   Kopparbäcken bäck
Storlien jvgstation Håltbergsudden udde   Korstjärnbäcken bäck
Storlien by /Se Hålvallen sluttning   Korstjärnen tjärn
Storlien by /Se Hålägg-an?, se Hårdeggen fjäll   Korstjärnen tjärn
Storvallen fäbod Hånahögen hög /Se   Korsvattnet sjö
Stor-Åtjärnvallen fäbod Hårbösstavallen höjd   Korsvattnet sjö
Sundsvallen by /Se Hårdeggen fjäll   Korsvattnet sjö
Svartbäckkojan koja Hårdeggen berg /Se   Korsån å
Svedje by *Häcksjön sjö   Kotjärnen tjärn
Svedje by *Häcksjön sjö   Kroktjärnen tjärn
Svedje by Hägg-Marianäset näs   Kroppnäset näs
Svedje by? Häggsjön, se *Häcksjön sjö   Krusgammelgårdsladan lada
Svedje by Häggsjön sjö   Kryddalbäcken bäck
Svedje by Häggsjön sjö   Kryddalen dal
Svedje by Häggsjön sjö   Krångtjärnbergen berg
Svedje by Häggsjön sjö   Krångtjärnen tjärn
Svedje by Häggsjön sjö   Krångtjärnen tjärn
Svedje by Häggsjön sjö   Krångtjärnån å
Svedje by Häggsjön sjö   Kulflätet floar
*Svedje »ödisgotz» Häggsjön sjö   Kusen backe
Svedje by /Se Häggsjönäs näs   Kusmobäcken bäck
Svedje by /Se Häggsjönäsviken vik   Kustjärnen tjärn
Svedjevallen f.d. fäbod Häggån å   Kvarnbäcken bäck
by Häggån å   Kvarnbäcken bäck
by Häggån å   Kvarnbäcken bäck
by Häggå skans Saknas /Se   Kvarnbäcken bäck
by Häggå skans odlad mark   Kvarnbäcken bäck
by Hällbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
by Hällbäcken bäck   Kvarnbäcken bäck
by Hällfjället fjällparti   Kvarnbäcken bäck
by Hälltjärnen tjärn   Kvarnbäcken, Se Tväråsbäcken! bäck
by Hällån å   Kvarnforsen fors
by Härmobäcken å   Kvarnhusberget berg
by Härmovallen skog?   Kvarnhustjärnen tjärn
by Härvallarna ängsvallar   Kvarnån å
by Härrssjön sjö   Kvarnån å
by Härrssjön sjö   Kvarnängshöljan »hölja»
by Härängestjärnen tjärn   Kyrkbyflaten näs
by /Se Hästfjället ställe i fjäll /Se   Kyrkbyviken vik
by /Se Hästholmen holme   Kyrkänget äng
by /Se Hästholmen skog   Kyrkängsbäcken bäck
*Tage, se Tege Saknas Hästskotjärnen tjärn   Käringfjället fjäll
Tege by Hästskotjärnen tjärn   Käringfjället fjäll
Tege by Hässjelidskålen höjd   Käringladan sjölada
Tege hemmansdelar *Hässtjärnen tjärn   Käringnäset näs
Tege by Hästfjället fjäll   Käringröset riksröse
Tege by Hästskobäcken bäck   Käringskäret skär
?Tege hemmansdelar Hästskobäcken bäck   Käringtjärnen tjärn
Tege by Hästskotjärnen tjärn   Käringviken vik
Tege gårdar Häststaratjärnen tjärn   Kärråfloarna floar
Tege bebyggelse Häxsiön, se Häggsjön sjö   Kärrån å
Tege gdr Höbäcken å   Kökbäcken bäck
Tege bebyggelse Hödolpen tjärn   Köktjärnen tjärn
Tege bebyggelse Högarna höjder   Körsjön sjö
Tege bebyggelse Högbrännan berg   Körsjön sjö
Tege bebyggelse Högen höjd   Körsjön sjö
Tege gdr Högen höjd   Körsjön sjö
Tege gdr Högflokullen höjd   Körsjön sjö
Tege bebyggelse Högrissenflon myr   Kösjön, Se Körsjön! sjö
Tege gdr Högåsen ås   Ladumyren myr
Tege gdr Högåsen ås   Ladumyren myr
Tege by Högåsen ås   Lakatjärndalen dal
Timmeråsön jakthydda /Se Högåsen ås   Lakatjärnen tjärn
Tooth, se Totten Saknas Högåsen ås   Lakatjärnen tjärn
Tottebo sommarvilla /Se Högåsen ås   Lakavattnet, Se Lakatjärnen! tjärn
Totten by Högåsflätet myr   Lakavattnet sjö
Totten by Hökberget berg   Landverksströmmen ström
Totten by Hökflon myr   Lantmätardalen dal
Totten by Hökåsflon myr   Lapptjärnarna tjärnar
Totten by Höstvallen terräng   Lapptjärnarna tjärnar
Totten by Höstvallen skog?   Lapptjärnen, Västra tjärn
Totten by Jefsiön, se Gevsjön sjö   Lapptjärnen, Östra tjärn
Totten by Jefsiön, se Gevsjön sjö   Lapptjärnen, Östra tjärn
Totten by Indalsälven älv   Lappåsbäcken bäck
Totten by Indalsälven älv   Lappåsen ås
Totten by Indalsälven älv /Se   Lappåsen ås
Totten by? Indalsälven älv   Lappåstjärnen tjärn
Totten by Indalsälven Saknas   Larsvalen höjd
Totten by Indalsälven älv   Lassbäcken bäck
Totten by Indalsälven älv   Lerbäcken bäck
Totten by? Indalsälven älv   Lerhögen äga
Totten by Indalsälven älv   Lerådalen dal
Totten by Ingoluberget berg   Leråkyrkan höjd (?)
Totten by Ingolvån å   Leråkyrkan höjd (?)
Totten by Ingärdesviken vik   Lerån å
Totten by *Insjön sjö   Lidbackarna sluttning
Totten by Ivartjärnen tjärn   Liderna sluttningar
Totten by Jakobsmyren myr   Lidmoberget berg
Totten by Jakobsvallen sluttning   Lidmodalen dal
Totten by Jakobsvallflon myr   Lilldolpen lok
Totten by /Se Jefsiön?, se Gevsjön sjö   Lillforsen fors
Totten by /Se Jensmässtjärn tjärn /Se   Lillgrubban dalgång
Tottvallen f.d. fäbod Jerpåhn?, se Järpån å   Lillhammaren höjd
Tryggen ödesböle /Se Jerusalemsberget höjd   Lillkluken, Se Kluken, Lilla! höjd
Tångböle by Johansfältet terräng   Lillmyren myr
Tångböle by Jäfwa Siön se: Gevsjön sjö   Lillnäset näs och slått
Tångböle by Jänsmässtjärnarna tjärnar   Lillrensjöholmen holme
Tångböle by? Jäns-Persmyren myr   Lill-Rensjön sjö
Tångböle by Järpån å   Lillrörtjärnen, Se Rörtjärnen, Lilla! tjärn
Tångböle by? Järpån å   Lillsjön sjö
Tångböle by Järpån å   Lillsjön, Se Rensjön, Lilla! sjö
Tångböle by Järpån å /Se   Lillsjön sjö
Tångböle by Järpön ö   Lillsjön sjö
Tångböle by Jävsjöhatten berg /Se   Lillsjöån å
Tångböle by Kaffehögen höjd   Lillslättet slått
Tångböle by Kalkberget berg   Lillslättet åker (?)
Tångböle by Kallbäcken bäck   Lillspätan udde
Tångböle by Kallbäcken bäck /Se   Lillspätaviken vik
Tångböle by Kallbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
Tångböle by Kallbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
Tångböle by /Se Kallbäcken bäck /Se   Lillvallbäcken bäck
Tångböle by /Se Kallviken vik   Lillvallflätet flo
Tångböle by /Se Kalvtjärnen tjärn   Lillvalen, Se Visjövalen, Lilla! höjd
*Täge, se Tege Saknas Kamberget berg   Lillåforsen fors
Ullsjövallen f.d. fäbod Kamnäset näs   Lillåkern ägolott
Uppgårdsvallen f.d. fäbod Kampdalsbäcken å   Lillån å
Vallan by /Se Karlgruvan f.d. gruva   Lillån å
Vallan by /Se Karlmyren, Nedre myr   Lillån å
Vallan by /Se Karlmyren, Övre myr   Lillån, Se Tjuvån! å
Vik by Karlmyråsen ås   Lillån å
Vik by Karls schakt schakt /Se   Lillån å
Vik by Karltången udde   Lillån åar
Vik by? Katrinanäset näs   Lillåtjärnen tjärn
Vik by Kauktjärnen tjärn   Lillåtjärnen, Se Åtjärnen, Lilla! tjärn
Vik by »Kendalsfjällen fjäll   Lillön ö
Vik by Kerstibacken backe   Lillöavan vik
?Vik by Killingholmen holme   Lillön strandslått
?Vik by Killingmyren myr   Linmon ås
Vik by Killingtjärnen tjärn   Linå, Se Storlidån! å
Vik by Killingtjärnnäset näs   Livängsladan lada
Vik by Kiöpsiön, se Kösjön Saknas   Lokarna tjärnar
Vik by Kiöpsiön, se Kölsjön sjö   Lomtjärnen tjärn
Vik by Kiösiön, se Kölsjön sjö   Lornsberget berg
Vik by /Se Kjösiön, se Kölsjön Saknas   Lukasön strandslått
Vikbölesvallen f.d. fäbod Kiösiön?, se Kölsjön sjö   Lungtjärnen tjärn
Viken by *Kiösjön sjö   Lungtjärnliden sluttning
Viken gdr Klemmettjärnen tjärn   Lungtjärnvallen tjärn
Viken by Kleven terräng   Lusthögen fjällhöjd
Viken gdr Klevsjön sjö   Lycketjärnen tjärn
Viken by Klingerdolpen tjärn   Långdrolberget berg
Viken by Klingerflon myr   Långdrolet slått
Viken by Klingertjärnen tjärn   Långmon bjökmo
Viken by Klingruthögen höjd   Långmyrbäcken bäck
Viken by Klockruvallen skogsområde   Långmyrbäcken bäck
Viken by Klocktjärnen tjärn   Långmyrdalen dal
Viken by Klockviken vik   Långmyren myr
Viken by Klockåsarna åsar   Långmyren myr
Viken by Klubbnäset näs   Långmyren myr
Viken by Klubbäcken å   Långmyren myr
Viken by Kluken, se Storkluken Saknas   Långmyren myr
Viken by Kluken, Stora, se Glucken, Stora fjäll /Se   Långmyren myr
?Viken by /Se Kläpphöljan del av Indalsälven   Långmyren myr
Viken by /Se Kläpptjärnen tjärn   Långmyren myr
Viken by /Se *Knippan koppargruva   Långmyren myr
Vikvallen fäbod Knivskaftskäret skär   Långmyrviken vik
Visjön gd /Se Kobbhuvudbäcken å   Långnäset näs
Visjön gd /Se Kobbhuvudnäset näs   Långnäset näs
*Vone »ödisgotz» Kodalen dal   Långnäset skogsnäs
Väster-Duved del av by Kojmyren myr   Långnäset näs
Västestvallen fäbod Konjaksstenen fjällparti   Långnäset näs
*Ytterforsa, se Forsa by Koustorten ort   Långnäsflon flo
*Ytterforsa »ödisgotz» Konungsdrolet myr   Långnästången skogsnäs
Åre kyrkby Kopparbäcken bäck   Långnäsvalen fjällhöjd
Åre prästbordet förr stomhmn /Se *Koppargrönan skärpning   Långnäsviken vik
Åre prästbordet torp /Se Koppargrönbäcken bäck   Långsjön, Se Björsjön, Långa! sjö
Åre Prästbordet förr stomhmn Korstjärnbäcken å   Långstarrfittjorna strandängar
Åsan by /Se Korstjärnvallen höjd   Långtjärnen tjärnar
Åsarna = Åsen by /Se Korsvattnet sjö   Långtjärnen tjärn
*Åsen »ödisgotz» Korsvattnet sjö   Långtjärnen tjärn
*Äggeland, se England Saknas Korsvattnet sjö   Långtjärnen tjärn
Äggesjön by? Korsåarna åar   Långtjärnen tjärn
Äggsjön by /Se Krangen, se Krångtjärn Saknas   Långtjärnen tjärn
Äggsjön gd /Se Kransen skog   Långtjärnliden sluttning
Änge gd /Se Kroktjärnen tjärn   Långviken vik
Öster-Duved del av by Kroppnäset näs   Långviken vik
*Öster-Duved gd Kråkflon myr   Långön strandslått
*Österlien gd Krången, se Krångtjärnen tjärn   Lägerbäcken bäck
Östestvallen fäbod Krångtjärn sjö   Lägret plats
  Krångtjärnen tjärn   Lödingsbäcken bäck
  Krångtjärn tjärn   Lövbäcken bäck
  Krångtjärnen tjärn   Lövnäset näs
  Krångtjärnen tjärn   Lövstackmyrarna myr
  Krångtjärnen tjärn /Se   Lövön öar
  Krångån å   Magasinsåkern ägolått
  Kusmotjärnen tjärn   Malmmyren myr
  Kusmyren myr   Massvallhön höjd
  Kusvallbäcken bäck   Mattistjärnarna tjärnar
  Kvarnbäcken å   Mattistjärnarna tjärnar
  Kvarnbäcken å   Mattistjärnarna tjärnar
  Kvarnforsen fors   Medstugurun höjd
  Kvarnhusberget berg   Medstugusjön sjö
  Kvarnhustjärnen tjärn   Medstuguvalen höjd
  Kvarnmyren myr   Medstuguviken vik
  Kvarnnäset näs   Mellanmon mo
  Kvarnån å   Mellanviken vik
  *Kyrkegårdsfjället fjällparti   Mellanån å
  *Kyrkgårdsfjället fjäll   Mellanåsen ås
  *Kyrkgårdsfjället fjäll   Mellerstvallsbäcken bäck
  *Kyrkgårdsfjället fjäll   Melströmmen å
  *Kyrkiegårdsfiälle fjäll   Middagsfjället fjäll
  Kyrknäset näs /Se   Middagsfjället fjäll
  Kyrkängesbäcken bäck   Middagsfjället fjäll
  Kyrkänget äng /Se   Middagsfjället fjäll
  Kyrkänget äng /Se   Middagsfjället fjäll
  Kyrkänget äng /Se   Middagstjärnen tjärn
  Kyrkänget äng /Se   Midlidbäcken bäck
  Kyrkänget terräng   Midliden fjällsluttning
  Kysells stråssa Saknas   Mittiforsen fors
  *Kåksten sten   Moarna moar
  Kälahögen fjäll   Mobäcken bäck
  Kälahögen fjäll   Moen sjö
  Kälahögen fjäll   Mossabackladan lada
  Kälahögarna fjällkomplex /Se   Mallfjället fjäll
  Kälahögarna fjällkomplex /Se   Mul(l)fjället fjäll
  Kälahögen fjäll   Musvalen höjd
  »Kälaåkrarna Saknas   Musvaltjärnen tjärn
  Källahögarna, se Kälahögen fjäll   Musvaltjärnen tjärn
  Källdalsfjället, se Tjärndalsfjällen berg /Se   Musån å
  Kändahlsfjäll, se Tjärndalsfjällen fjäll   Myckelbäcken bäck
  Käringfjället, se *Kyrkegårdsfjället fjällparti   Myrhagarna beteshage
  ?Käringfjället fjäll   Mångtjärnen tjärn
  ?Käringfjället fjäll   Mångån å
  ?Käringfjället fjäll   Mårtenberget berg
  ?Käringfjället fjäll   Mårtenåsen ås
  Käringfjället fjäll /Se   Mädiksladan lada
  Käringmyren myr   Märraflon flo
  Käringnäset näs   Märragrubban dal o bäck
  Käringviken vik   Märraskalet dal
  *Kärren sankmark   Märraskalfjället fjäll
  Kärråfloarna myr   Mörvikhummeln höjd
  Kärrån å   Mörvikån å
  Kärrån å   Nalleklippan bergbrant
  Kärråvallen terräng   Nederforsen fors
  Kölsjön, se *Bunnsjön sjö   Nils-Olshögen fjällhöjd
  Kölsjön sjö   Nils-Olshögen höjd
  Kölsjön sjö   Norddalen dal
  Kölsjön sjö   Norderdalen dal
  Kölsjön sjö   Norderdalsbäcken bäck
  Kölsjön sjö   Norderdalsviken vik
  Kölsjön sjö   Nordernäset näs
  Kölsjön sjö   Nordertopparna höjder
  Kölsjön sjö   Norderviken vik
  Kölsjön sjö /Se   Norderån å
  Körsjön sjö /Se   Norderån å
  Kösjön sjö   Nordhallsfjället fjäll
  Kösjön sjö   Nordhallsfjället fjäll
  Kösjön sjö /Se   Nordhallskalet fjälldal
  Ladumyren myr   Nordhallskalet fjälldal
  Lakaberget berg   Nordhallsskalet dal
  Lakaviken vik   Nord-på-flon flo
  Landverksströmmen ström   Nordsjön sjö
  Landverksströmmen älv   Nordviken vik
  Landverksströmmen ström   Nordåsarna åsar
  *Langvola berg   Noren, Östra o Västra sjöar
  Lappdalen dal   Norängena ängar
  Lappdalsbäcken å   Norängsholmarna holmar
  Lappåsbäcken bäck   Norängsströmmen ström
  Lappåsen ås   Norängsån å
  Lerbäcken å   Norängsån å
  Lermelen sluttning   Notkastet ställe i å
  Lerån å   Notkastet ställe i Häggån
  Lerån å   Nybrännviken vik
  Lerån å   Nybyggbäcken bäck
  Lidbackarna backar   Nybyggudden udde
  Lidmoberget berg   Nybyggviken vik
  *Stora Lidtjärnen sjö   Nyladan hans Erik Petters lada
  Liljenbergs stråssa Saknas   Nyladan hans Ol Persa lada
  Liljesvallen terräng   Nymyrarna myrar
  Lill-Auretjärnen tjärn   Nysjön sjö
  Lill-Brudslöjan tjärn   Nytjärnarna tjärnar
  Lill-Djupmyren myr   Nyvallflätet flo
  Lillfallet fall   Nyvallsmyrarna myrar
  Lill-Fisklöstjärnen tjärn   Nyvalltjärnen tjärn
  Lillfjället fjäll   Nyvallvasseln bäck
  Lillfäten holme   Närsttjärnen, se Nästtjärnen tjärn
  Lill-Helvetet höjd   Näsitången udde
  Lillholmen holme   Näsiviken vik
  Lill-Högtjärnen tjärn   Nästdalbackarna landsvägsbackar
  Lillhön höjd /Se   Nästforsen fors
  Lillkluken höjd   Nästtjärnen tjärn
  Lillkluken fjäll /Se   Nästtjärnen tjärn
  Lillkluktjärnen tjärn   Näveråsbäcken bäck
  Lill-Kärråvallen sluttning   Näveråsen ås
  Lillmyren myr   Näveråsen ås
  Lillnäset näs   Nöstersjön sjö
  Lill-Rörtjärnen tjärn   Nöstet utvidgning av älv
  Lillsjöflätet myr   Nöstladan i Petters lada
  Lillsjöflätet terräng /Se   Nösttjärnen tjärn
  Lillsjön sjö   Ol-Anders-sjöladan sjölada
  Lillsjön sjö   Olsbergsladan lada
  Lillsjön sjö   Oppdalstjärnen, se Uppdalstjärnen tjärn
  Lillsjön sjö   Orrnäset näs
  Lillskutan fjäll   Orrnäsviken vik
  Lillskutkanten fjällparti   Oxmelen udde
  Lillsnasen fjällparti /Se   Oxögat tjärn
  Lill-Spåtan terräng (udde?)   Oxögat tjärn
  Lill-Stockmyren myr   Oxögat tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Oxögat tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Oxögat tjärn
  Lill-Tuvholmen udde   Pautan myr
  Lillvallbäcken bäck   Petrusnäset näs
  Lill-Visjövalen terräng (höjd)   Pinviken vik
  Lillådammen damm   Pinviknäset näs
  Lillåfallet fall   Pipmyrbäcken bäck
  Lillåforsen fors   Pipmyren myr
  Lillån å   Pipmyråsen ås
  Lillån å   Pissbäckberget berg
  Lillån å   Pissbäcken bäck
  Lillån å   Pissbäcken bäck
  Lill-Åtjärnen tjärn   Postbacken ägolott
  Lillåvallen skog   Purkan udde
  Lill-Öringstjärnen tjärn   Pålön strandslått
  Lomflon myr   Quenselfallet vattenfall
  Lomtjärnen tjärn   Rangeldalen dal
  Lomtjärnen tjärn   Rangeltjärnen tjärn
  Lornsbäcken bäck   Ranglan å
  Lortmyren myr   Ravabäcken bäck
  Lundvallbäcken bäck   Ravaängena ängar
  Lungtjärn tjärn /Se   Ravaängsberget berg
  Lyngtjärnen tjärn   Ravaängsbäckarna bäckar
  *Långa Björsjön, se Björsjön sjö   Ravaängstjärnarna tjärnar
  Långdolpen tjärn   Ravaängstjärnarna tjärnar
  Långflon myr   Ravorna ängar
  Långhögen höjd   Rekdalen dal
  Långmyrbäcken bäck   Rekdalen dal
  Långmyrdalen dal   Rekdalsfjället fjäll
  Långmyren myr   Rekdalshöjden höjd
  Långmyren myr   Rekdalstjärnarna tjärnar
  Långmyren myr   Reken å
  Långmyren myr   Reken, Gamla bäck
  Långmyren myr   Rekfloarna floar
  Långmyren myr   Rekflon myr
  Långmyren myr   Reklandet slåttermark
  Långnäset näs   Rekåfloarna floar
  Långnäset näs   Rekån Saknas
  Långstarrfettjorna myrar?   Renfjället fjäll
  Långstarrfittjorna strandängar /Se   Renjen sjö
  Långtjärn, se *Dysjön sjö   Renjen sjö
  Långtjärnbäcken å   Renjen sjö
  Långtjärnen tjärn   Renjtjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Renjåsen ås
  Långtjärnen tjärn   Renröset, se Käringröset riksröse
  Långtjärnen tjärn   Rensjöklumpen höjd
  Långudden udde   Rensjön sjö
  Långviken vik   Rensjön sjö
  Långviksvallen sluttning   Rensjön, Lilla sjö
  *Långvålen fjäll   Rensjön, Lilla, se Lill-Rensjön sjö
  Lötsbäcken bäck /Se   Rensjön, Nordre o Sönnre sjöar
  Lövhögstjärnen tjärn   Rensjön, Norra o Södra sjöar
  Magnushöljan del av Visjöön   Rensjön, Norra o Södra sjöar
  Malenaflon myr   Rensjön, Norra o Södra sjöar
  Malmbäcken bäck   Rensjön, Norra o Södra sjöar
  Maststocktjärnen tjärn   Rensjön, Norra o Södra sjöar
  ?Medstugurun fjäll   Rensjön, Stora o Lilla sjöar
  ?Medstugusjön sjö   Rensjön, Stora o Lilla sjöar
  Medstugusjön sjö   Rensjön, Stora sjö
  Medstugusjön sjö   Rensjön, Stora o Lilla sjöar
  Medstugusjön sjö   Rensjön, Sönnre sjö
  Medstugusjön sjö   Rensjönäset näs
  Medstugusjön sjö   Rensjövalen höjd
  Medstugusjön sjö   Rensjöån å
  Medstugusjön sjö   Saknas tjärn
  Mellanbäcken bäck   Renån å
  Mellan-Gråssjön sjö   Ringsviken vik
  Mellanmon höjd   Ripåbäcken bäck
  Mellanån å   Ripåbäcken bäck
  Mellanån å   Ripån å
  Middagstjärnen tjärn   Ripån å
  Midstugusjön sjö /Se   Rismobäcken bäck
  Millestvallbäcken bäck   Rudolfnäset näs
  Moen, Se *Dysjön! sjö   Rullån å
  Moen sjö   Run, se Medstugurun höjd
  Mossaflon myr   Run, se Gravmyrarna höjd
  Mossaflon myr   Run höjd
  Mossaflon myr   Run höjd
  Movallbäcken å   Run höjd
  Movallrömen rullstensås /Se   Rundhögen höjd
  Mullfjället fjäll   Rundhögen, Stora o Lilla höjder
  Mullfjället fjäll   Rundvalen höjd
  Mullfjället fjäll   Rundvalen fjällhöjd
  Mullfjället fjäll   Rundvalen höjd
  Mullfjället fjäll   Rundvalen höjd
  Mullfjället fjäll   Rydolfviken vik
  Mullfjället fjäll   Råbockbäcken bäck
  Mullfjället fjäll   Rånnberg berg
  Mullfjället fjäll /Se   Rävbacken höjd
  Mullfjället fjällparti /Se   Rävsnäset näs
  Mullfjället fjäll /Se   Rödberget berg
  Mul(l)fjället fjäll /Se   Rödberget berg
  Mullsjön sjö   Rökullen, se Rödkullen höjd
  Musvaltjärnen tjärn   Rödkullen höjd
  Musvaltjärnen tjärn   Rölan, Västra å
  Musvaltjärnen tjärn   Rölun, Västra å
  Myckelbäcken bäck   Rölan å
  Mångtjärnen tjärn   Rölan, Östra å
  Mångån å   Röldalen dal
  Mårtenberget berg   Röldalshöjden höjd
  Mårtensåsen ås   Rölviken vik
  Måstjärnen tjärn   Rönnbrännorna skogsmark
  ?Märaskalfjäll fjäll   Rörtjärnen tjärn
  Märaskalfjäll fjäll   Rörtjärnen tjärn
  Mörvik- och Totthummeln fjällknölar   Rörtjärnen tjärn
  Mörvikhummeln höjd   Rörtjärnmyrarna myrar
  Mörvikhummeln höjd /Se   Sadeln ås o sluttning
  Mörvikhummeln höjd /Se   Sakerviken vik
  *Mörviks kyrkoäng mark   Sakervikflon flo
  *Mörviks prästänge mark   Sandarna näs
  Mörviksån å   Sandbäcken bäck
  Mössholmen holme   Sandbäcken bäck
  Nalleklippan klippa   Sandbäcken, Stora o Lilla bäckar
  Neder-Svedjebäcken bäck   Sandfjäran strand o vik
  Nils-Ersvallen sluttning   Sandhålet vik
  Nils-Nilsdolpen tjärn   Sandnäset näs
  *Noran sjö   Sandsjön, Nordre o Sönnre sjöar
  Norder-Gravadalen dal   Sandtjärnarna tjärnar
  Norder-Gråssjön Saknas   Sandtjärnrun höjd
  Norder-Holmtjärnen tjärn   Sandtjärnen, Nordre o. Sönnre tjärnar
  Norder-Högbrännflon myr   Sandtråden f.d. betesmark
  Norder-Högtjärnen tjärn   Sandtröderna slått
  Norder-Rensjön sjö   Saumyren myr
  Norder-Sandtjärnen tjärn   Saumyrhöjden höjd
  Norderån å   Sausjön sjö
  Norder-Åsvalltjärnen tjärn   Saxbäcken bäck
  Nordhallen, Se * Norrehatt! gård   Saxdalen dal
  ?Nordhallsfjället fjäll   Saxen sjö
  Nordhallsfjället fjäll   Saxflon flo
  Nordhallssjön, se Noren, Östra o. Västra sjöar   Saxtjärnen tjärn
  Noren, Östra o. Västra sjöar   Saxvalen höjd
  *Norka-fjället fjäll   Saxalklumpne höjd
  norn lacus, Se Norn, Östra. sjö   Saxvaltjärnen tjärn
  Västra Norn, Se *Noran! sjö   Saxviken vik
  Norn, Västra sjö   Saxån å
  Norn, Västra sjö   Siktjärnen, se Skaltjärnen tjärn
  Norn, Västra sjö   Silverfallet fors
  Norn, Västra sjö   Sjömyrbäcken bäck
  Norn, Östra sjö   Sjömyren myr
  Norn, Östra sjö   Skaftet myrar
  Norn, Östra sjö   Skalberget berg
  Norn, Östra sjö   Skalet dal
  Norn, Östra sjö   Skalet dal
  Norra Rensjön, Se Rensjön! sjö   Skallarna slått
  *Norrehatt gård   Skallberget berg
  Norängena terräng   Skallberget berg
  Norängesströmmen ström   Skallen höjd
  Nybrännviken vik   Skalsberget berg
  Nysjöbäcken å   Skalsberget berg
  Nysjön sjö   Skalsfloarna floar
  Nyvallen grustag   Skalskällan källa
  Nyvallen höjd   Skalsvattnet sjö
  Nyvallen terräng   Skalsån å
  Nyvallen Saknas   Skaltjärnen tjärn
  Nyvalltjärnen tjärn   Skansbäcken bäck
  Nyvalltjärnen tjärn   Skansflon flo
  Näseflon myr   Skansholmen holme
  Näset näs   Skarptjärnarna tjärnar
  Näset näs   Skavdalen slåttesmark
  Näsevallen terräng   Skarvskogsmyren myr
  Näsiholmen näs   Skiljevattnet sjö
  Näsivallen sluttning   Skjutsmyren myr
  Nästdalen dal   Skogholmen holme
  Nästtjärnen tjärn   Skogmyren myr
  Näveråsbäcken å   Skogmyråsbacken höjd
  Näveråsen ås   Skorvhögarna höjder
  Nästersjön sjö   Skorvhögarna höjder
  Ol-Andersviken vik   Skorvhögarna höjder
  Oppdalsbäcken bäck   Skorvhögarna höjder
  Oppdalstjärnen tjärn   Skorvhögbäcken bäck
  Orrnäset näs   Skorvhögtjärnen tjärn
  Oxholmen holme   Skrapadalen myrdal
  Oxögat tjärn   Skrapahålbäcken bäck
  Oxögat tjärn   Skravelån å
  Oxögat tjärn   Skrekrömmen ås
  Oxögat tjärn   Skroggdalen dal
  Oxögat tjärn   Skroggdalsbäcken bäck
  Oxögat sjö   Skräddarmyren myr
  Oxögat tjärn   Skrövelberget berg
  Pautatjärnen tjärn   Skrövelberget berg
  Per-Olsbrottet höjd   Skurdalshöjden höjd
  Pinudden udde   Skurdalshöjden, se Storlihöjden höjd
  Pinviken vik   Skurdalshöjden höjd
  Pinviknäset näs   Skurdalshöjden höjd
  ?Predikstolen berg   Skurdalsporten fjälldal
  Prins Carls sänkning rum i koppargruva   Skurdalsporten fjällpass
  Printzmyren myr   Skurdalsporten fjällpass
  Prästvallen terräng   Skurdalsporten fjällpass
  Pålsviken vik   Skurdalsröset riksröse
  Rachåån, Se Rekån. å   Skurdalssjön sjö
  Rak åån, Se Rekån! Saknas   Skurdalstjärnen tjärn
  Ravabäcken bäck   Skutan, se Åreskutan fjäll
  Ravaängena terräng   Skutan fjäll
  Ravaängesberget berg   Skutan delar av Åreskutan
  Ravaängestjärnarna tjärnar   Skuttjärnarna tjärnar
  Reckia-, Se Rekån å   Skutån å
  Reensiöarne, Se Rensjön, Norra o. Södra sjöar   Skvallerberget berg
  Rekdalen dal   Skåkladan lada
  Rekdalshöjden höjd   Skåldrolet myr
  Rekfloarna myr   Skåldrolfjället fjäll
  Rektjärnarna tjärnar   Skårrvalen höjd
  Rekåfloarna myr   Skäfteshögen holme
  Rekån å   Skäftesliderna sluttningar
  Rekån å   Skäftesöarna strandslåttar
  Rekån å   Skälltjärnberget berg
  Rekån å   Skälltjärnen tjärn
  Rekån å   Skänkbäcken bäck
  Rekån å   Skärvattnet sjö
  Rekån å   Skärvattnet sjö
  Rekån å   Skärvattnet sjö
  Rekån å   Slagaviken vik
  Rekån å   Slagavikån åar
  Rekån å   Slagen dal
  Renfjället fjäll   Slarvön strandslått
  Renfjället fjäll   Slipstolholmen holme
  Renfjället fjäll   Slåttfjället fjäll
  Renfjället fjäll   Smalsundet sund
  Renfjället fjäll   Smalsundet sund
  Renfjället fjäll   Smedjeladan lada
  Renfjället fjäll   Småhögarna höjder
  Renfjället fjäll   Småmyrarna myrar
  Renfjället fjäll   Småmyrarna myrar
  Renfjället fjäll   Småmyrarna myrar
  Renfjället fjäll   Småmyrtjärnarna tjärnar
  Renfjället fjäll   Småtjärnarna tjärnar
  Renfjället fjäll   Småtjärnarna tjärnar
  Rengärdesflon myr   Smörberget berg
  Renjen sjö /Se   Snasahögen fjäll
  Renjen sjö /Se   Snasahögen fjäll
  Renjen sjö /Se   Snasahögen fjäll
  Renjen, se Rängen sjö   Snöfännbäcken bäck
  Rennsiöarne, Se Rensjön, Norra och Södra Saknas   Spjäll-Månsnäset näs
  Rensjön, Norra sjö   Spjöten näs
  Rensjön, Norra o. Södra sjöar   Spjöten näs
  Rensjön, Norra o. Södra sjöar   Staastrucken ström
  Rensjön, Norra o. Södra sjöar   Staaån å
  Rensjön, Norra och Södra sjöar   Stasälven, se Dufedälven å
  Rensjön, Norra o. Södra sjöar   Stallsjöhöjden höjd
  Rensjön, Norra och Södra sjöar   Stallsjön tjärn
  Rensjön, Norra och Södra sjöar   Stallsjön tjärn
  Rensjön, S o. N. Saknas   Stalltjärnberget berg
  Rensjön, Stora o. Lilla sjöar   Stalltjärnberget berg
  Rensjön, Stora o. Lilla sjöar   Stalltjärnen tjärn
  Rensjön, Stora sjö   Stamphusbäcken bäck
  Rensjön, Stora sjö   Starrholmen holme
  Rensjön, Stora sjö   Starrviken vik
  Rensjön, Stora sjö   Stasåsen ås
  Rensjön, Lilla och Stora sjöar   Staån sel
  Rensjön, Stora sjö   Stenen i grönan dal sten
  Rensjön, Stora sjö   Stensmyrarna myrar
  Rensjön, Stora o. Västra sjöar   Stenstäkterna ängar(?)
  Rensjönäset näs   Stenvallbäcken bäck
  Rensjönäset näs /Se   Stenvallmelen udde
  Rensjövalen lågfjäll   Stenvägbrädden ås
  Rensjövallen terräng   Stockbäcken bäck
  Renån å   Stockmyren myr
  Ridderstolpes schakt schakt   Stockholmsmyren myr
  Ringmyren myr   Storaspen träd
  Ringsviken vik   Storbäckdalen dal
  Risbäcken bäck   Storbäcken bäck
  Rismobäcken å   Storbäcken bäck
  Rismoflon myr   Storbäcken bäck
  Rismovallen terräng   Storbäcken bäck
  Rismyren myr   Storbäcken bäck
  *Rortjärn sjö   Storbäcken bäck
  Rosskläppen höjd   Storbäcken, se Kvarnbäcken bäck
  Rudolfhön höjd   Storbäcken bäck
  Rudolfnäset näs   Storbäcken bäck
  Rufjäll berg /Se   Storbäcken bäck
  Rullån å   Storbäcktjärnen tjärn
  Rullån å   Stordalbäcken bäck
  *Rumslivåla berg   Stordalen dal
  Rundhögen höjd?   Stordolpen lok
  Rundtjärnen tjärn   Stordolpmyrarna myrar
  Rundtjärnen tjärn   Storflon flo
  Rundvalen berg   Storflon flo
  ?Rundvalen fjäll   Storflon flo
  Rundvalen höjd   Storflon flo
  Rundvalen höjd /Se   Storflon flo
  Råbockbäcken bäck   Storflon flo
  Räcka Fl:, Se Rekån å   Storflon flo
  Räckån, se Rekån å   Storflåbäcken bäck
  Räkan, se Rekån å   Storflån högslätt
  Räkan, se Rekån sjö   Storflätet flo
  Rängen, Se *Dysjön! sjö   Storflätet flo
  Rängen sjö   Storforsen fors
  Rängen sjö /Se   Storgrundet grund
  Rängen sjö /Se   Storgrubban dalgång
  Rängestjärnen tjärn   Storhön höjd
  Rängesvallen terräng   Storhövalltjärnen tjärn
  Rängåsen ås   Storkluken, se Kluken, Stora höjd
  Rängåsen ås   Storkällan bäck
  Rännbergsvallen myr   Storlibäcken bäck
  Rävflon myr   Storlidbäcken bäck
  Rävflon myr   Storlidbäcken bäck
  Rävsnäset näs   Storliden fjällsluttning
  Rödflon myr   Storlidflätet flo
  Rödkullen bergstopp   Storlidvalltjärnen, se Svarttjärnen tjärn
  Rörtjärnen tjärn   Storlidån å
  Rörtjärnen tjärn   Storlien, se Storlihöjden höjd
  Rörtjärnvallen terräng   Storlihöjden höjd
  Sadeln sluttning   Storlihöjden höjd
  Sakerviken vik   Storlihöjden höjd
  Sakervikflon myr   Storlihöjden höjd
  Sandarna terräng   Storlitjärnen tjärn
  Sandarna åsar   Stormyrberget berg
  Sandbäcken å   Stormyrbäcken bäck
  Sandkläppbackarna höjder   Stormyren myr
  Sandkläppmyren myr   Stormyren myr
  Norra Sandtjärn, Se *Stora Lidtjärnen! sjö   Stormyren myr
  Sandtjärnrun höjd   Stormyren myr
  Sandtröarna skog?   Stornäset näs
  Saumyrflon myr   Stornäset näs
  Saumyrhöjden höjd   Storröjningsbäcken, se Svedbäcken bäck
  Saxen, Se Saxsjön sjö   Storrörtjärnen, se Öretjärnen tjärn
  Saxen, Se Saxsjön Saknas   Storsjön sjö
  Saxsjön sjö   Storsjöån å
  Saxsjön sjö   Storskallen fjällhöjd
  Saxsjön sjö   Storslagabäcken bäck
  Saxsjön sjö   Storslagan bäck
  Saxsjön sjö   Storspätan udde
  Saxsjön sjö   Storstensforsen fors
  Saxvallsklumpen fjäll   Stortjärnarna tjärnar
  Schordahls fiället, Se Skurdalshöjden. fjäll   Stortjärnen, se Småtjärnarna tjärn
  Sesselberget berg   Stortjärnen tjärn
  *Signe Herren skärpning i koppargruva   Storån å
  Siktjärnen tjärn   Storåsen ås
  Silverfallet fors   Storåsflon flo
  Simelsiön, Se Summelsjön! Saknas   Storåstjärnarna tjärnar
  Simmelsiön, Se Summelsjön. sjö   Storön ö
  Siömuhlsiön, Se Summelsjön sjö   Storöretjärnen, se Rörtjärnen, Stora tjärn
  Siömull-?, Se Summelsjön. sjö   Strucken strömdrag
  Sjömyrbäcken å   Strömholmen holme
  Sjömyren myr   Strömnäset näs
  Sjömyråsen ås   Styggdalen dal
  Sjövikbäcken å   Styggdalsbäcken bäck
  *Skalet (trol.) bergspass   Stormyren myr
  Skalet bergspass /Se   Stortävlan, se Tävlan, (Stora) å
  *Skalfjället fjäll   Styggdalen dal
  Skallarna höjd   Styggdalen dal
  Skalsberget berg   Styggdalsbäcken bäck
  Skalsberget berg   Stämpelhön höjd
  Skalsfiel, Se Märaskalfjäll. fjäll   Summelsjön sjö
  Skalsfjäll fjäll   Summelsjön sjö
  Skalsvattnet sjö   Summelsjön sjö
  Skalsvattnet sjö   Summelsjön sjö
  Skalsvattnet sjö   Sundet sund
  Skalsvattnet sjö   Sundsbäcken bäck
  Skalsvattnet sjö   Sundshön höjd
  Skalsvattnet sjö   Surtjärnsdrolet slått
  ?Skalsvattnet sjö   Svartberget berg
  Skalsvattnet sjö   Svartbergen berg
  Skalsvattnet sjö   Svartbäcken bäck
  Skalsvattnet sjö   Svartbäcken bäck
  Skalsvattnet sjö   Svartbäcken bäck
  Skalsvattnet sjö   Svartbäcken bäck
  Skalsvattnet sjö   Svartbäcktjärnarna tjärnar
  Skalsvattnet sjö /Se   Svartbäcktjärnen tjärn
  *Skalsviken sjö   Svarttjärnarna, se Svartbäcktjärnarna tjärnar
  Skansbäcken bäck   Svartdalen dal
  Skansen f.d. skans   Svartdalen dal
  Skansflon myr   Svartdalen dal
  Skansforsen fors   Svartdalen dal
  Skansforsen fors   Svartdalen dal
  Skansholmarna holmar   Svarthålet tjärn
  Skarfvattne, Se Skärvattnet. sjö   Svarttjärnen tjärn
  Skarrängesflon myr   Svarttjärnen tjärn
  Skarvängesforsen fors   Svarttjärnen tjärn
  Skatamyrbäcken å   Svarttjärnen tjärn
  Skatamyren myr   Svarttjärnen tjärn
  *Skiervand, se Skärvattnet sjö   Svarttjärnen tjärn
  *Skiervandshougen berg?   Svarttjärnen tjärn
  Skierwattne, Se Skärvattnet sjö   Svarttjärnen tjärn
  Skiördals Port, Se Skurdalsporten. fjällpass   Svarttjärnen tjärn
  Skogmyren myr   Svartvattnet tjärn
  Skordahlsport, Se Skurdalsporten. fjälldal   Svartviken vik
  Skordalsporten, Se Skurdalsporten. fjälldal   Svartviken vik
  Skorvhögarna höjd   Svartån å
  Skorvhögtjärnen tjärn   Svartåsen ås
  Skravlet terräng   Svartåsen ås
  Skroggdalsbäcken å   Svartåstjärnen tjärn
  Skurdalshöjden fjäll   Svartåsviken vik
  Skurdalshöjden höjd   Svedbäcken bäck
  Skurdalshöjden fjäll /Se   Svedjebäcken, Östra o Västra bäckar
  Skurdalshöjden fjäll /Se   Svedjebäcken, Östra o Västra bäckar
  Skurdalshöjden fjäll /Se   Svedåkern ägolott
  Skurdalshöjden fjäll /Se   Synnerån, se Sönnerån å
  Skurdalsporten fjälldal   Sågbodladan lada
  Skurdalsporten fjälldal   Sågbäcken bäck
  Skurdalsporten fjälldal   Sågplanen markområde
  Skurdalsporten fjälldal   Sågviken, se Ringsviken vik
  Skurdalsporten fjälldal   Sååsberget berg
  Skurdalsporten fjälldal   Sååssjön sjö
  Skurdalsporten fjälldal   Sååstjärnarna tjärnar
  Skurdalsporten fjälldal   Säckrömen ås
  Skurdalsporten fjällpass   Säckrömmen ås
  Skurdalsporten fjällpass   Säljberget berg
  Skurdalssjön sjö   Säterbäcken bäck
  Skurdalssjön sjö   Sätermyren myr
  Skurdalsporten fjällpass /Se   Säterån å
  Skurdalsporten fjällpass /Se   Säteråsbäcken bäck
  Skurdalsporten berg /Se   Säteråsen ås
  Skurdalsporten fjällpass   Säteråsen ås
  Skurdalsporten fjälldal   Säteränget äng
  Skurdalsporten fjälldal   Säterängsbäcken bäck
  Skurdalsporten fjällpass   Söderrun höjd
  Skurdalssjön sjö   Sönnerdalen dal
  Skurdalssjön sjö   Sönnerdalsbäcken bäck
  Skurdalssjön sjö /Se   Sönnerdalsviken vik
  Skurdalssjön sjö /Se   Sönnerviken vik
  Skut Saknas   Sönnerån å
  Skuttjärnbäcken bäck   Sönnerån å
  Skuttjärnen Saknas   Sörviken vik
  Skuttoppen Saknas   Tallholmen holme
  Skutån biå   Tallholmssundet sund
  Skutån å   Tallmyrarna myrar
  ?Skårrvalen fjäll   Tandbäcken bäck
  Skårvalen berg   Tandradshöjden, se Tannrannshögen berg
  Skårvalen höjd /Se   Tandrannshön höjd
  Skårrvalen höjd /Se   Tannrannshön skogsås
  Skäftesliderna höjd   Tandrännhögen höjd
  Skänkbäcken bäck   Tannrannshögen berg
  *Skärvattenshögen, se Skiervandshougen berg?   Tatarladan lada
  Skärvattnet sjö   Tegedalen dal
  Skärvattnet sjö   Tegefjället fjäll
  Skärvattnet sjö   Tegeforsen fors
  Skärvattnet sjö   Tennforsen, se Tännforsen fors
  Skärvattnet sjö   Tennsjön, se Tännsjön sjö
  Skärviken vik   Timmerskogsåsen ås
  Skördalsport, Se Skurdalsporten. fjällpass   Timmeråsbäcken bäck
  Skördahls Porten, Se Skurdalsporten dalgång   Timmeråstjärnen tjärn
  Slipstolholmen holme   Timmeråsön slått
  Slåttfjället fjäll   Timmeråsön, se Sevedholm strandslått
  *Slåttänget, se *Brattlands prästänge Saknas   Tivedmyren myr
  *Slåttänget i Brattland, se *Brattlands prästänge Saknas   Tjulmyren myr
  Smalsundet sund   Tjultjärnbäcken bäck
  Småmyrarna myr   Tjultjärnen tjärn
  Småmyrarna myr   Tjuvbodklumpen höjd
  Småmyrtjärnarna tjärnar   Tjuvbäcken bäck
  Smörberget berg   Tjuvfloarna floar
  Snasahögarna fjällparti   Tjuvfloarna floar
  Snasahögarna fjäll   Tjuvån å
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalen dal
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalen dal
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalen dal
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalen dal
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalsbrädden sluttning
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalsfjällen fjäll
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalsfjällen fjäll
  Snasahögarna fjäll   Tjärndalsfjällen fjäll
  ?Snasahögarna fjäll   Tjärndövlan tjärn
  Snasahögarna fjäll   Tjärndövlan kärr
  Snasahögarna fjäll   Tjärnflon flo
  Snasahögarna fjäll   Tomasmyrbäcken bäck
  Snasahögarna fjäll   Tomastjärnarna tjärnar
  Snasahögarna fjäll /Se   Tomasån å
  Snasahögarna fjällområde /Se   Tomtbäckbackarna backar
  Snasahögen fjäll   Tomtbäcken bäck
  Snasahögarna fjällmassiv /Se   Tomttjärnen tjärn
  Snasen fjälltopp /Se   Topptjärnen tjärn
  Snesa Örn, Se Snasahögarna. fjäll   Topptjärnen tjärn
  *Snesingarna fjäll   Tottdalen dal
  Solgrytan del av Renfjäll   Totthummeln höjd
  Soxzen, Se Saxsjön. sjö   Tottvallmyren myr
  Spätan udde   Tovsängena ängar
  Spätaviken vik   Tovsängsbäcken, Östra o Västra bäckar
  Spöktjärnen tjärn   Tovängsmyrarna myrar
  Stalk, Se Stalltjärnen. tjärn   Trångslet dalförträngning
  Stalkirnan?, Se Stalltjärnen. tjärn   Trångsundet sund
  Stallsjön sjö   Tvärån å
  Stalltjärnen tjärn   Trättflon flo
  Stalltjärnen tjärn   Tuvan, Lilla o Stora holmar
  Stahlwatne, Se skalsvattnet sjö   Tuvmyrarna myrar
  Stalltjärnberget berg /Se   Tvärådalen dal
  Starrviken vik   Tväråholmen holme
  Stasåsen ås   Tvärån, Lilla, se Timmeråsbäcken bäck
  Stendalen dal   Tvärån åar
  Stenen i grönan dal sten   Tvärån å
  Stenen i grönan dal sten   Tvärån, se Skutån å
  Stenen i grönan dal sten   Tvärån å
  Stenen i grönan dal sten   Tvärårun höjd
  Stenen i grönan dal sten /Se   Tväråsbäcken bäck
  Stenen i grönan dal sten /Se   Tväråsbäcken bäck
  *Stene skans f.d. befästning   Tväråsen ås
  Stenkrokarna terräng   Tväråsen ås
  *Stensund sund   Tyskhuvudet höjd
  *Stensund sund   Tångbölsnäset näs
  *Stensund sund   Tångbölsströmmen ström
  Stentjärnen tjärn   Täksorna ängar
  Stenvallmelen udde   Täljbergsvalen höjd
  Stockbäcken bäck   Täljbergsvalen höjd
  Stor-Auretjärnen tjärn   Tännberget berg
  Storbacken höjd   Tännforsen fors
  Storbacken backe   Tännforsen fors
  Storbackmyren myr   Tännsjön sjö
  Storberget berg   Tännsjön sjö
  Stor-Brännåsen ås   Tännsjön sjö
  Storbäcken å   Tävelforsen fors
  Storbäcken å   Tävlan å
  Storbäcken å   Tävlan å
  Storbäcken å   Tömte båtlänning
  Storbäcken bäck   Tömtforsen fors
  Storbäckön terräng   Ugglan höjd
  Stor-Djupmyren myr   Ullsjön sjö
  Stordolpen tjärn   Ullån å
  Stordolpen tjärn   Ullåtjärnen tjärn
  Storfallberget berg   Ungdomsberget berg
  Storfallet vattenfall   Uppdalsbäcken bäck
  Stor-Fisklöstjärnen tjärn   Uppdalstjärnen tjärn
  Storflobäcken bäck   Uppgårdstjärnen tjärn
  Storflon myr   Uttereldnäset näs
  Storflon myr   Vackerhögen höjd
  Storflon myr   Vackerliden fjällsluttning
  Storflon myr   Vackerliden, Stora fjällsluttning
  Storflon myr   Vackermon mo
  Storflon myr   Vackermon mo
  Storflon myr   Valgulliden fjällsluttning
  Storflon myr   Vallbäcken bäck
  Storflon myr   Vallbäcken, se Sågbäcken bäck
  Storflon myr   Vallbäckdalen dal
  Storflon myr   Valldalen dal
  Storflon myr   Vallmon höjd
  Storflon myr   Vallmossan mosse
  Storflon myr   Vallrun höjd
  Storflätet myr   Valltjärnarna, se Gåstjärnarna tjärnar
  Storfäten holme   Vargklyftan, se Finnbursdalen klyfta
  Stor-Högtjärnen tjärn   Vargklyftan, se Finnboddalen dal
  Storhöljan vik   Vargtjärnarna tjärnar
  Stor-Klockbäcken å   Vargån å
  Storkluken fjäll   Vasseln bäck
  Storkluken fjäll   Vasselnbäcken bäck
  Storkluken fjäll /Se   Vidjenäset näs
  Storlidbäcken å   Vikarna vikar
  Storlidtjärnen tjärn   Vikbäcken bäck
  Storlidtjärnen tjärn   Vikbäcken bäck
  Stor-Lidvallbäcken bäck   Vikflaten näs
  Storlidån å   Vinddalen dal
  Storlibäcken å   Vindmyren myr
  Storlikärn, Se Storlitjärnen tjärn   Vintervägbäcken bäck
  *Storlitjärn tjärn   Vintervägnäset näs
  Storlitjärnen tjärn   Vintervägtrångslet dal
  Stormyren myr   Visjön sjö
  Stormyren myr   Visjövalen höjd
  Stormyren myr   Visjövalen höjd
  Stormyren myr   Visjövalen höjd
  Stornäset näs   Visjövalen, Lilla höjd
  Stor-Rundhögen höjd   Visjöån å
  Stor-Rörtjärnen tjärn   Vitmossoberget berg
  *Storsjöfjället fjäll   Voldbäcken, se Vallbäcken bäck
  Storsjön sjö   Vukumanån å
  Storsjön sjö   Vukumanån å
  Storsjön sjö   Vukumanån å
  Storsjön sjö   Våckamanån, se Vukermanån å
  Storsjön sjö   Våtmyren myr
  Storsjön sjö   Våtmyren myr
  *Storsjösundet sund   Västerrun höjd
  *Storsjösundet sund   Västerskutkanten fjällsluttning
  *Storsjösundet sund   Västerst-sjöladan sjölada
  Storskutkanten fjällparti   Västerstvallsbäcken bäck
  Storsnasen fjäll   Västerån å
  Storsnasen fjäll /Se   Västerån å
  Storstensdrolet myr   Västerhön höjd
  Storstensforsen fors   Västerhön höjd
  Stor-Stockmyren myr   Väst-i-myrarna myrar
  Stortjärnen tjärn   Väst-i-vikarna vikar
  Stor-Tuvholmen holme   Ytter-Petter-gammelgårdsladan lada
  Stor-Tävlan å   Åarna åar
  Storvallen skog(?)   Åbogarna åkrökar
  Stor-Visjövalen höjd   Åbogen sel
  Storvisjövalen lågfjäll   Åbokroken åkrök
  Storån å   Åbotjärnen tjärn
  Stor-Åtjärnen tjärn   Åbovalen höjd
  Strucken del av Indalsälven   Ådalen dal
  Strömholmen holme   Ådalsbäcken bäckar
  Strömnäset näs   Ånnsjön sjö
  Stubbsved höjd   Ånnsviken vik
  Stubbsvedbäcken bäck   Ånnsviknäset näs
  *Stuffuet watnen på Medfielden Saknas   Ånäset näs
  *Stugusjön, Se Medstugusjön! sjö   Ånäset näs
  Stuguvatne, Se Medstugusjön. sjö   Ånäsflon flo
  Stuguwatne, Se Medstugusjön sjö   Ånäsviken vik
  Stuguvatne, Se Medstugusjön sjö   Åresjön sjö
  Styggdalen dal   Åreskutan fjäll
  Styggdalen dal   Årsberget berg
  Styggdalen dal   Årsön ö
  Stålet udde /Se   Åsaviken vik
  Stämpelhöbäcken å   Åsflon flo
  Stämpelhön höjd   Åsmyrarna myrar
  *Sulfjället fjäll   Åsmyrbäcken bäck
  Summelsjön sjö   Åsmyren myr
  Summelsjön sjö   Åsmyren myr
  Summelsjön sjö   Åstjärnen tjärn
  Summelsjön sjö   Åstjärnen tjärn
  Summelsjön sjö   Åsvalltjärnen, Nordre o Sönnre Saknas
  Sundet sund   Åtjärnen tjärn
  Sundet sund   Åtjärnen tjärn
  Sundsbäcken å   Åtjärnen tjärn
  Sundshön höjd   Åtvändbron landsvägsbro
  Surfloarna myr   Åtvändbäcken bäck
  Surviken vik   Åtvändtjärnen tjärn
  Svartberget berg   Äggsjölidberget berg
  Svartbäcken bäck   Äggsjöliden sluttning
  Svartbäcktjärnen tjärn   Äggsjölidmyren myr
  Svartdalsbäcken bäck   Äggsjön sjö
  Svartmyren myr   Äggsjön sjö
  Svarttjärnarna tjärnar   Äggsjörun skogshöjd
  Svarttjärnen tjärn   Ängesåsen ås
  Svarttjärnen tjärn   Ängtjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Öarna öar
  Svarttjärnen tjärn   Öjbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn   Öretjärnen, Lilla tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Öretjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Öretjärnen, Stora tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Ösarna ö
  Svarttjärnen tjärn   Ösarna ö
  Svartviken vik   Ösarna ö
  Svartviken vik   Ösarna ö
  Svartviken vik   Ösarna ö
  Svartvikshöjden höjd   Ösnäset näs
  Svedje ödesböle   Ösnäskroken åkrök
  Sven-Magnusvallen sluttning   Österhön höjd
  *Svärdfjället fjäll   Österskutkanten fjällsluttning
  Sågbäcken bäck   Östervallsbäcken bäck
  Sågbäcken å   Östersundet sund
  Sågån å   Österån å
  Såsberget berg   Österåtjärnarna tjärnar
  Såssjön sjö   Österåtjärnarna tjärnar
  Såstjärnarna tjärnar   Östgårdsberget berg
  *Säfvedalen troligtvis en dalgång   Östgårdsfittjorna strandängar
  Sällbacken höjd   Öst-i-myrarna myrar
  Sälltorpet terräng   Över-Petter-gammelgårdsladan lada
  Sätterbäcken å   Över-ristängesladan lada
  Sätterbäcken bäck   Övervallen äng
  Sättermyren myr   EJVER EJVER
  Sättermyren myr   EJVER EJVER
  Sätterån å   Axhögvålen Saknas
  Sätterån å   Gröndörrstjärnarna Saknas
  Sätteråsen ås   Uggarne Saknas
  Sätteråsen ås   EJVER EJVER
  Sönktjärnarna tjärnar   Bottenbäcken Saknas
  *Sävedalen dalgång   Brännberget Saknas
  Södra Rensjön, Se Rensjön! sjö   Gråhammarberget Saknas
  Sönner-Gravadalen dal   Kvarnbäcken Saknas
  Sönner-Gråssjön sjö   Lilla tandåsen Saknas
  Sönner-Holmtjärnen tjärn   Ljungflyn Saknas
  Sönner-Högbrännflon myr   Långmyrberget Saknas
  Sönner-Högtjärnen tjärn   Siktjärn Saknas
  Sönner-Rensjön sjö   Sikåsen Saknas
  Sönner-Sandtjärnen tjärn   Bockhammaren Saknas
  Sönnestbäcken bäck   Döllvålen Saknas
  Sönnerån å   Kläppen Saknas
  Sönner-Åsvalltjärnen tjärn   Rensnävet Saknas
  Sörmyren myr   Storådörren Saknas
  Tafveldaln, Se Täveldalen. ån Tävans dalgång   EJVER EJVER
  Tallmyren myr   Ackbäcken Saknas
  Tandbäcken bäck   Anderssjötjölen Saknas
  Tandradshöjden, se Tannrannshögen berg   Baggbäcken Saknas
  Tandrandhön höjd   Brännan Saknas
  Tandrandhön berg /Se   Bränneggbäcken Saknas
  Tandremshögen berg /Se   Brännsmolet Saknas
  Tannrannshögen berg /Se   Djupdalshågnan Saknas
  Tannrannhön berg   Enflån Saknas
  Tandrannshön höjd   Falkhyttfjället Saknas
  Tandrandhön berg /Se   Föltjärn Saknas
  Tandrandhön, (Tandrandhögen) berg /Se   Galtjärnåsen Saknas
  Tangsiön, Se Gevsjön Saknas   Galvikbäcken Saknas
  Tannrannshön skogsås /Se   Gangelåsen Saknas
  Tappudden udde   Glänhån Saknas
  Tarmen sjö   Grufsjöhöjden Saknas
  Tattarhålet myr   Gunnarsbäcken Saknas
  *Tefverdalsforsen, trol. = nuv. Tävelforsen Saknas /Se   Hallvallen Saknas
  Tegedalsvallen terräng   Häckelberget Saknas
  Tegefjället fjäll   Järfåsbäcken Saknas
  Tegeforsen fors   Järfåsen Saknas
  Tekladolpen tjärn   Kappruskaftet Saknas
  Tegomsknippen Saknas /Se   Kläpptjärnbäcken Saknas
  Telgbergswahlen, Se Täljbergsvalen. höjd   Kojebäcken Saknas
  Telgstens Berg, Se Täljstensfjäll! Saknas   Korpåsen Saknas
  Tengsiön, Se Tännsjön. sjö   Krusvängen Saknas
  Tengsiön?, Se Tännsjön sjö   Kvarnbäcken Saknas
  Tensiön, Se Tännsjön! Saknas   Källåsen Saknas
  Tiktjärnen tjärn   Långberget Saknas
  Tiktjärnhögen ås   Lågvåltjärn Saknas
  Tilas´ stråssa i Gustavs gruva   Matsäcksbäcken Saknas
  Timmeråsen ås   Meflon Saknas
  Tiufsiön, Se Kölsjön sjö   Messlingshållan Saknas
  T-ufs-ön, Se Kölsjön sjö   Messlingshögarne Saknas
  Tivedmyren myr   Middagshögen Saknas
  Tjalleråsen ås   Middagstjärn Saknas
  Tjufsjön, Se Kölsjön sjö   Ryggen Saknas
  Tjufsjön, se Kölsjön sjö   Röstberget Saknas
  Tjuvfloarna myrar   Rötjärn Saknas
  Tjuvkällan källa   Sjollern Saknas
  Tjuvmyrbäcken å   Småhamrarna Saknas
  Tjuvmyren myr   Stenkälla Saknas
  *Tjuvsjön sjö   Storbäcken Saknas
  *Tjuvsjön sjö   Storflon Saknas
  Tjuvåsen ås   Stormoran Saknas
  Tjärndalen dal   Stormyren Saknas
  Tjärndalen dal   Strugen Saknas
  Tjärndalsfjällen fjäll   Svallmyren Saknas
  Tjärndalsfjällen berg /Se   Svallmyråsen Saknas
  Tjärndalsfjället fjäll   Svarttjärn Saknas
  Tjärndalshön höjd   Svarttjärnbäcken Saknas
  Tjärndalstjärnen tjärn   Svartmorhöjden Saknas
  Tjärndövlan myrar   Säteråsen Saknas
  Tjärndövlan myr   Tjölen Saknas
  Tomasbäcken bäck   Tramsberget Saknas
  Tomasmyrorna myr   Veån Saknas
  Tomtbäcken å   Västerbutjärn Saknas
  Tomttjärnen tjärn   Västtjölen Saknas
  Tongsiön, Se Tännsjön sjö   Västruet Saknas
  Topptjärnen tjärn   Yttre Grundsjön Saknas
  Torehejmen näs(?)   Ösjöån Saknas
  Torpviken vik   EJVER EJVER
  Torvflobäcken bäck   Skarvdörren Saknas
  Torvflon myr   Skarvdörrfjället Saknas
  Torvflon myr   EJVER EJVER
  Torvströflon myr   Björnskallberget Saknas
  Torvströflon myr   Dunsjöfjället Saknas
  ?Totthummeln höjd   Dunsjön Saknas
  Totthummeln höjd   Dunsjöån Saknas
  Tott- och Mörvikhummeln fjällknölar   Dölltj. stöten Saknas
  Totthummeln fjällknöl /Se   Herrångna Saknas
  Totthummeln berg   Kesåsjön Saknas
  Tottrömmen höjd   Kesåvallen Saknas
  Tottvallen höjd   Kläppen Saknas
  Tottvalltjärnen tjärn   Ljungdalsberget Saknas
  *Trolltjärn sjö   Mossalassfjället Saknas
  Trångtiern, Se Krångtjärnen tjärn   Neälfven Saknas
  Trättflon myr   N. Grönstöten Saknas
  Tuerelfua, Se Tvärån Saknas   Orrknippen Saknas
  Tunneltjärnen tjärn   Rutjärn Saknas
  Tväråfallet fall   Rutjärnbäcken Saknas
  Tväråholmen holme   Skärkan Saknas
  Tvärån å   Snussjön Saknas
  Tvärån å   Snusstöten Saknas
  Tvärån å   Stensjöarna Saknas
  Tvärån å   S. Grönstöten Saknas
  Tväråsbäcken å   Trondån Saknas
  Tväråsen ås   Ugvallen Saknas
  Tväråvalvet fjällparti   Vålåsjöfjället Saknas
  Tyskhuvudet berg   Vålåsjön Saknas
  Tångbölesflätet myr   Öjen Saknas
  Tångbölesiön, Se Gevsjön. sjö   Öjentjärnarna Saknas
  Tångbölesnäset näs   Öjenån Saknas
  Tångbölesströmmen ström   Öratjärnarna Saknas
  Tångböleälv äldre namn på Landverksströmmen   EJVER EJVER
  Tångböhls Elffarne, Se Landverksströmmen. ström   Andersjön Saknas
  Tångböls Siön, Se Gevsjön Saknas   Annåberget Saknas
  Tångbölssjön, Se Gevsjön Saknas   Annåfjällen Saknas
  Tångsjön, Se Gefsjön sjö   Annåkroken Saknas
  Täljbergsvalen höjd   Annån Saknas
  Täljbergsvalen berg   Annåtjärnarna Saknas
  Täljbergsvalen berg   Axhögvallen Saknas
  ?Täljbergsvalen höjd   Borgaån Saknas
  Täljstensberget lågfjäll   Brandåsen Saknas
  Täljstensbrottet täljstensbrott   Flatrun Saknas
  Täljstensfjäll fjäll   Flottafjället Saknas
  Tännforsen fors   Funäsdalen Saknas
  Tännforsen vattenfall   Funäsdalsberget Saknas
  Tännforsen fors /Se   Funäsdalssjön Saknas
  Tännforsen fors   Fånnån Saknas
  Tännforsen fors /Se   Gunnarstöten Saknas
  Tännforsen fors /Se   Gunnartj. Saknas
  Tännforsflon myr   Gunnarvallen Saknas
  Tännforsmyren myr   Gunnarån Saknas
  Tännforsvallen sluttning   Holmvallen Saknas
  Tännsjön sjö   Höggrundvallen Saknas
  Tännsjön sjö   Jarmåbäcken Saknas
  Tännsjön sjö   Jon Ersbygget Saknas
  Tännsjön sjö   Kapprun Saknas
  Tännsjön sjö   Kojvallen Saknas
  Tännsjön sjö   Kroktjärn Saknas
  Tännsjön sjö   Kvarnila Saknas
  Tännsjön sjö /Se   Mell. Ösjön Saknas
  Tänsiö, Se Tännsjön. sjö   Ned. Kvarndalsvallen Saknas
  Täveldalen ån Tävlans dalgång   Ol Jonsvallen Saknas
  Täveldalen dal   Oljonsvallen Saknas
  Täveldalen dal   Ormberget Saknas
  Täveldalen dal   Ormån Saknas
  Tävelforsen fors   Ryn Saknas
  Tävelforsen fors   Rösjöarne Saknas
  Tävlan å   Rösjövålen Saknas
  Törnrisudden udde   Röån Saknas
  Uduflon myr   Serftjärnarna Saknas
  Udun vik   Serfån Saknas
  Ulldalen dal   Stensjöån Saknas
  Ullsjöliden sluttning   Storvallsrun Saknas
  Ullsjön sjö   Sörstädjun Saknas
  Ullådalen dal   Torrbergsvallen Saknas
  Ullån å   V. Stöljen Saknas
  Ullån å   V. Ösjön Saknas
  Ullån å   Öf. Kvarndalsvallen Saknas
  *Uluträsk Saknas   Ö. Stöljen Saknas
  Ulvsberget berg /Se   Ö. Ösjön Saknas
  Utterhällnäset näs   Lilla Skardörrsjön Saknas
  Vackerbacken höjd   Ljusnestötarna Saknas
  Vackerliderna höjd   Skardörlåset Saknas
  Vackermon berg   Skardörröset Saknas
  Vackermovallen höjd   St. Skardörrsjön Saknas
  Vallamossan myr   Anderån Saknas
  Vallaviken vik   Butjärn Saknas
  Vallbäcken bäck   Kalvallen Saknas
  Vallrun höjd   Kojtj. Saknas
  Vallrun höjd   Refsjön Saknas
  Vargliden höjd   Refsjötj. Saknas
  vester Noren, Se Västra Norn! Saknas   EJVER EJVER
  Vesternorn, Se Norn, Västra. sjö   Asvallen Saknas
  Videnäset näs   Axhögen Saknas
  Vikarna vikar   Blåfjället Saknas
  Vikbäcken bäck   Dalsjöberget Saknas
  Vikbäcken bäck   Dalsvallen Saknas
  Vinddalen myr, vik   Djupsjön Saknas
  Vindmyren myr   Dölltjärnarna Saknas
  Vintermyren myr   Falktjärnarna Saknas
  Visjön sjö   Falkvålen Saknas
  Visjön sjö   Finnburåsen Saknas
  Visjön sjö   Gumpen Saknas
  Visjön sjö   Grundtjärn Saknas
  Visjövalen berg /Se   Gråsjöfjället Saknas
  Visjövalen fjäll /Se   Gråsjön Saknas
  Visjövalen terräng   Gråsjöån Saknas
  Visjöån å   Grönfjället Saknas
  Vysjön, Se Visjön. sjö   Handölsån Saknas
  Våmnäset näs   Helagsfjället Saknas
  Våmviken vik   Helagssjön Saknas
  Våtmyrbäcken bäck   Helagsskaftet Saknas
  Våtmyren myr   Herrångsåsen Saknas
  Väfjället lågfjäll   Holmsjön Saknas
  Väfjället fjäll   Holmsjöån Saknas
  Väfjällstjärnen tjärn   Husvålen Saknas
  Väster-Dragåsundet sund   Hvitvattnet Saknas
  Väster-Fjällån å   Hårdängsbäcken Saknas
  Väster-Korstjärnen tjärn   Hästbäcken Saknas
  Väster-Lerbäcken å   Högrensvallen Saknas
  Väster-Långtjärnen tjärn   Högrensvålen Saknas
  Väster-Lövön ö   Karivålen Saknas
  Väster-Noren sjö   Kattuggleknallen Saknas
  Västernorn, Se Norn, Västra. sjö   Kesån Saknas
  *Västerorten ort   Kläpptj. Saknas
  Västerskalet höjd   Kojebäcke Saknas
  Västerskutan fjäll   Kroktj. Saknas
  Väster-Tovsängesbäcken bäck   Krustjärn Saknas
  Väster-Tvärån å   Krustj.stöten Saknas
  Västestvallbäcken bäck   Lillkläppvallen Saknas
  *Ytterforsa äng Saknas   Lillvålen Saknas
  Ytterstmyren myr   Lillån Saknas
  Ådalstjärnen tjärn   Lillängvallen Saknas
  Åhre Skuta, Se Åreskutan. fjäll   Ljungan Saknas
  Åhn Lacus, Se Ånn sjö   Ljungdalen Saknas
  Åklyftan klyfta   Ljungris Saknas
  Åkroken å   Långtj. Saknas
  Ånn sjö   Mieskebäcken Saknas
  Ånn sjö   Mieskestj. Saknas
  Ånn sjö   Mittåhammarn Saknas
  Ånn sjö   Mittåkläppen Saknas
  Ånn sjö   Mittåsjön Saknas
  Ånn sjö   Mittåstötarna Saknas
  Ånn sjö   Mittåälfven Saknas
  Ånn sjö   Nedalsstugan Saknas
  Ånn sjö   N. Ljungdalsberget Saknas
  Ånn sjö   Ned. Skärvagen Saknas
  Ånn sjö   Nesjön Saknas
  Ånn sjö   Nesjöstötarna Saknas
  Ånn sjö   Nesjövålen Saknas
  Ånn sjö   Nyvallen Saknas
  Ånn sjö   Rönnåsen Saknas
  Ånn sjö /Se   Skärkdalen Saknas
  Ånn sjö /Se   Skärvagsvallen Saknas
  Ånnsfloarna myr   Storbäcken Saknas
  Ånnsjön, Se Ånn sjö   Storsjö Saknas
  Ånnsjön sjö   Storsjön Saknas
  Ånnsjön sjö   Stortjärn Saknas
  Ånäset näs   Stortufvan Saknas
  Ånäsflon myr   Storåfjället Saknas
  Ånäsviken vik   Storån Saknas
  Åresjön sjö   Storåsvallen Saknas
  Åresjön sjö   Sätertjärnarna Saknas
  Åresjön älvutvidgning   Särfvallen Saknas
  Åresjön sjö   Särfvålen Saknas
  Åresjön utvidgn. av älv   Skärvagsvålen Saknas
  Åresjön utvidgn. av älv   Skarvagsån Saknas
  Åresjön sjö   Tandån Saknas
  Åresjön sjö   Tandån Saknas
  Åresjön sjö /Se   Tandåsen Saknas
  Åreskutan fjällparti   Tandåstj. Saknas
  Åreskutan fjäll   Torkelstöten Saknas
  Åreskutan fjäll   Vargtj. Saknas
  Åreskutan fjäll   Vargtj.stöten Saknas
  Åreskutan fjäll   Vestsätervallen Saknas
  Åreskutan fjäll   Viksjövallen Saknas
  Åreskutan Saknas   Viksjövålen Saknas
  Åreskutan fjäll   Ängesvallen Saknas
  Åreskutan fjäll   Öf. Skärvagen Saknas
  Åreskutan fjäll   Ö. Ekorrån Saknas
  Åreskutan, Lilla höjd   EJVER EJVER
  *Årskutegruvan gammal gruva   Bolagen Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Fjällnäs Saknas
  Åreskutan fjäll   Glänvålen Saknas
  Åreskutan fjäll   Granbuskåsen Saknas
  Åreskutan fjäll   Gråstöten Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Grönfjället Saknas
  Åreskutan fjäll   Grönsjöarne Saknas
  Åreskutan fjäll   Gröntjärn Saknas
  Åreskutan fjäll   Grönvålen Saknas
  Åreskutan fjäll   Grönån Saknas
  Åreskutan fjäll   Haftorsstöten Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Hammarfjället Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Holmtjärn Saknas
  Åreskutan bergstopp /Se   Klasberget Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Klasbäcken Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Klinken Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Klinkvallen fäb. Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Klyftkläppen Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   L. Farrtjärn Saknas
  Åreskutan berg /Se   L. Glän Saknas
  Åreskutan fjäll /Se   Lillruten Saknas
  *Åreskutans kopparverk förr koppargruva   Linjetjärn Saknas
  Åreskutfjället fjäll   Ljusnan Saknas
  *Åreälven, se Indalsälven Saknas   Ljusnetjärnarna Saknas
  Åreälven namn på Indalsälven   Lågvålen Saknas
  Årsberget berg /Se   Långbrottfjället Saknas
  Årsberget berg   Långbrottsjön Saknas
  Årsberget berg   Långnästj. Saknas
  Åhrskutan, Se Åreskutan. fjäll   Malmagen Saknas
  Årskute Fjäll, Se Åreskutan. fjäll   Malmagsliden lappl. Saknas
  *Årskutegrufva gruva   Malmagsvålen Saknas
  Årsön ö   Refsjön Saknas
  Årsötången udde   Rutfjällen Saknas
  Åsaviken vik   Ruttj. Saknas
  Åsmyrarna myr   Röfjälltj. Saknas
  Åsmyren myr   Skenören Saknas
  Åsmyren myr   Skenörsfjället Saknas
  Åsruvallen terräng   Skenörstj. Saknas
  Åstjärnen tjärn   St. Farrtjärn Saknas
  Åstjärnen tjärn   St. Glän Saknas
  Åsvallhöjden höjd   Svansjökläppen Saknas
  Åtjärnen tjärn   Svansjön Saknas
  Äggsjön sjö   Svanåkläppen Saknas
  Äggsjön sjö   Tjärnvallen Saknas
  Äggsjön sjö   Tvärån Saknas
  Äggsjön sjö   Tännån Saknas
  Äggsjön sjö   V. Kroktj. Saknas
  Äggsjön sjö   Vättafjället Saknas
  Äggsjön sjö   Ösjövålen Saknas
  Äggsjön sjö /Se   Ö. Kroktj. Saknas
  Äggsjön sjö   EJVER EJVER
  Ägsiön, Se Äggsjön. sjö   Biskopssjön Saknas
  Öarna öar /Se   Biskopsån Saknas
  Örholmarna holmar /Se   Bullfjäll Saknas
  Ösan ö   Ekorrdörren Saknas
  Öster-Dragåsundet sund   Ekorrhammarn Saknas
  Öster-Fjällån å   Ekorrån Saknas
  Öster-Korstjärnen tjärn   Ekorrörest Saknas
  Öster-Lerbäcken å   Gråvålen Saknas
  Öster-Långtjärnen tjärn   Gråvålsjön Saknas
  Öster-Lövön ö   Hyddsjön Saknas
  Öster-Noren sjö   Kesjarn Saknas
  Öster-Noren sjö   Knipröset Saknas
  Östernoren, Se Östra Norn! Saknas   Neälfven Saknas
  Österorten ort   Skräddarsjön Saknas
  Österskalet höjd   Storsola Saknas
  Östersundet sund   Stortjärn Saknas
  Öster-Tovsängesbäcken bäck   Svarttjärn Saknas
  Östgårdsberget berg   Tvärån Saknas
  Östmyren myr   Acktjärn Saknas
  Östången udde   Backmansliden Saknas
  Överflon myr   Björnberget Saknas
  Över-Svedjebäcken bäck   Blåstöten Saknas
      Brännåsen Saknas
      Burvallen Saknas
      Daddån Saknas
      Daddåvallen Saknas
      Djupdalen Saknas
      Djupdalsb. Saknas
      Djupdalsvallen Saknas
      Falkvålen Saknas
      Fjälländan Saknas
      Flon Saknas
      Galtjärnarna Saknas
      Gangeltj. Saknas
      Granåsen Saknas
      Grubbvallen Saknas
      Grufvålen Saknas
      Grundsjön Saknas
      Grundsjön Saknas
      Grundvålen Saknas
      Gråstöten Saknas
      Gråvålen Saknas
      Gråvålen Saknas
      Hågnvallen Saknas
      Häckelberget Saknas
      Häckelsjön Saknas
      Hästkläppen Saknas
      Högfjället Saknas
      Högrensvålen Saknas
      Högsvallen Saknas
      Ivarsfjället Saknas
      Kallslättbäcken Saknas
      Kariknallarna Saknas
      Klassjön Saknas
      Lakatjärnåsen Saknas
      Lifsäterån Saknas
      Lillfjället Saknas
      Lillrisåsen Saknas
      Lillsjön Saknas
      Lillvallarna fäb. Saknas
      Lillvallen Saknas
      Lillvålen Saknas
      Lillån Saknas
      Lillåsen Saknas
      Lillåsen Saknas
      Lillåsvallen fäb. Saknas
      Ljusnedal Saknas
      Lågvålen Saknas
      Långflon Saknas
      Långnästjärn Saknas
      Messlingeberget Saknas
      Messlingen Saknas
      Middagsåsen Saknas
      Mittåberget Saknas
      Mittådalsvallen Saknas
      Mittåtj. Saknas
      Mittåälfven Saknas
      Mjölkåsen Saknas
      Morvallen Saknas
      Ned. Daddsjön Saknas
      N. Farrtj. Saknas
      Norrstädjan Saknas
      Näcksjön Saknas
      Ramundberget Saknas
      Rockvallen Saknas
      Rumpåsen Saknas
      Ruvallen Saknas
      Ruvallen Saknas
      Ruändan Saknas
      Rännsjön Saknas
      Rännvallen Saknas
      Rännån Saknas
      Rössvålen Saknas
      Skarfvarna Saknas
      Skärvallen Saknas
      Skrävallen Saknas
      Studsån Saknas
      St Mittåkläppen Saknas
      Storkläppvallen Saknas
      Storrisåsen Saknas
      Stortj. Saknas
      Storvallen Saknas
      Storvallen fäb. Saknas
      Svallbäcken Saknas
      Svalåkläppen Saknas
      Svalån Saknas
      Svalåtj. Saknas
      Svanån Saknas
      Sveån Saknas
      Tefsjön Saknas
      Tefån Saknas
      Tjärnvallen fäb. Saknas
      Tjärnvalltjärn Saknas
      Torbygget Saknas
      Trappåsen Saknas
      Tullåsen Saknas
      Tvärån Saknas
      Tänndalen Saknas
      Tännån Saknas
      Uthusvallen fäb. Saknas
      Vebuåsen Saknas
      Vernet Saknas
      Vivallen Saknas
      V. Ruvallen Saknas
      V. Storbäcken Saknas
      Ånnfjället Saknas
      Ånnfjällvallen Saknas
      Åsvulltjärn Saknas
      Ängesvallen Saknas
      Öf. Daddsjön Saknas
      Öf. Medskogen Saknas
      Ösjöbäcken Saknas
      Ösjökläppen Saknas
      Östersjön Saknas
      Östfjällsvallen Saknas
      Ö. Ruvallen Saknas
      Ö. Storbäcken Saknas
      Östvallen Saknas
      EJVER EJVER

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.