ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Offerdals socken : Jämtlands västra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Offerdals socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 179
    Offerdals sn förklaringar Allegaisjaure sjö /Se
    Fisklösdalen lappläger lappläger /Se Alleregajsie fjäll /Se
    Grubbdalen lappviste /Se *Avtsvajje fjäll /Se
    Himmelrikelapte f.d. lappviste /Se Baktetjahke fjäll /Se
    Holmen by /Se Baktietjahkke fjäll /Se
    Jänsmärsholmen by /Se Baltere fjäll /Se
    Kroppedalie lappviste /Se Baltere fjäll /Se
    Valliengierege lappväger /Se Baula, se Oldsjön, Övre sjö /Se
      Baurantjahke berg /Se
      Baurantjahkke berg /Se
      Belnajaure sjö /Se
      Belne fjäll /Se
      Bielvnie fjäll /Se
      Bielnienjaurie sjö /Se
      Björkvattnet sjö /Se
      Plassagajsie fjäll /Se
      Borietjahkke fjäll /Se
      Borvannensovvene sjö /Se
      Bure(jaure) sjö /Se
      Buriejaurei sjö /Se
      Burietjahkke fjäll /Se
      Burvattnet, Lilla sjö /Se
      Burvattnet, Stora o. Lilla sjö /Se
      Båkjenj(aure) sjö /Se
      Båktjenjaurie sjö /Se
      Båura sjö /Se
      Bäjtjanjohkke bäck /Se
      Bäjtjanjohkke bäckar /Se
      Bäjtjanjaurie sjö /Se
      Dopriesvarie fjäll /Se
      Durrienjaurie sjö /Se
      Durrienjaurie sjö /Se
      Durrienjaurie sjö /Se
      Duvvejaise fjäll /Se
      Duvviegajsie fjäll /Se
      Dåresvare fjäll /Se
      Fisklössjön sjö /Se
      Fisklöstj(ärnen) tjärn /Se
      Fisklösån å /Se
      Frösörun berg /Se
      Frösörum berg /Se
      Gaskebielnie sjö /Se
      Gasjesovvene sjö /Se
      Gautelesjaure sjö /Se
      Gettetjahke fjäll /Se
      Giettietjahkke fjäll /Se
      Gittje åmynning /Se
      Gruvfjället berg /Se
      Guoblemesjienie fjäll /Se
      Guobletjahkke fjäll /Se
      Guoptelsjienie fjäll /Se
      Guoutelesjaurie sjö /Se
      Herkeretjarhvie fjäll /Se
      Herketjarvie fjäll /Se
      Himmelsraften fjäll /Se
      Häbbersklumpen fjäll /Se
      Jengetjahke fjäll /Se
      Jengetjahkke fjäll /Se
      Jijjevadra (Jijjevarta) fjäll /Se
      Jille Belnajaure sjö /Se
      Jillie Bielnie sjö /Se
      Juovejaurie sjö /Se
      Juthatten fjäll /Se
      Klåmkse fjäll /Se
      Klåmkse fjäll /Se
      Klåmksenj(aure) sjö /Se
      Klåmksenjaurie sjö /Se
      Klåmksenjohkke bäck /Se
      Knölfjället fjäll /Se
      Krammpanjaurieh tjärnar /Se
      Krampaj(aureh) tjärnar /Se
      Kroteresjaurie sjö /Se
      Kruppej(aure) sjö /Se
      Kruppejaurie sjö /Se
      Krutejaure sjö /Se
      Kvällsklumpen berg /Se
      Lappluvan fjäll /Se
      Liejpievadra berg /Se
      Liejpievadra berg /Se
      Lilljuthatten fjäll /Se
      Loliebielienspijhke berg /Se
      Lorrege fjäll /Se
      Lorregenjohkke bäck /Se
      Luspe berg /Se
      Luspie berg /Se
      Lusseke fjäll /Se
      Långvattnet sjö /Se
      Långvattsklumpen fjäll /Se
      Mahkene fjäll /Se
      Mähkkene fjäll /Se
      Mähkkenenjaurie sjö /Se
      Mähkkenensovvene sjö /Se
      Nurtetjahkke (Nuorte-?) fjäll /Se
      Ohttje Vuöksa fjäll /Se
      Oldklumpen berg /Se
      Oldsjön, Övre sjö /Se
      Oxfjället, Lilla fjäll /Se
      Oxfjället, Stora fjäll /Se
      Plajkie berg /Se
      Plassagaise fjäll /Se
      Plassagajsienjaurie sjö /Se
      Plöjker fjäll /Se
      Plöjkere fjäll /Se
      Raragaise fjäll /Se
      Raragaisenjaure sjö /Se
      Raragajsie fjäll /Se
      Raragajsienjallrie sjö /Se
      Rarhkvoluoppele sjö /Se
      Raskoluoppale sjö /Se
      Rasetjahkke fjäll /Se
      Resemej(aure) sjö /Se
      Riesemejaurie sjö /Se
      Roåfavadrah (Roåfavartah) fjäll /Se
      Sandtjärnen sjö /Se
      Sappmerevadra (Sappmerevarta) berg /Se
      Sarvesgaise fjäll /Se
      Sarvesgaisenjaure sjö /Se
      Sarvuesgajsie fjäll /Se
      Sarviesgajsienjaurie sjö /Se
      Silkrove berg /Se
      Skadrie (Skartie?) fjäll /Se
      Skadrienjalmie dalgång /Se
      Skolkienjaurie sjö /Se
      Skoåhtta sjö /Se
      Skuolkenjaure sjö /Se
      Slättnanjaurie sjö /Se
      Slättnantjahkke fjäll /Se
      Slättnantjarhvie fjällparti /Se
      Slätnatjärro bergudde /Se
      Småfjällen fjäll /Se
      Snåltjenjohkke bäck /Se
      Snåltjenjohkke sjö /Se
      Ssnåltjentjarhvie berg /Se
      Snåltjentjarhvie fjäll /Se
      Snåltjentjarve fjäll /Se
      Soåkiejaurie (Suökiejaurie) sjö /Se
      Stenfjället fjäll /Se
      Stenrösfjället fjäll /Se
      Stensjön, Nedre, Lilla sjö /Se
      Stensjön, Stora sjö /Se
      Stensjön, Övre, Lilla sjö /Se
      Stihkkege fjäll /Se
      Stihkkegenjaurie tjärnar /Se
      Strauche fjäll /Se
      Stråhte fjäll /Se
      Stuore Tjore fjäll /Se
      Stuorre Tjöure fjäll /Se
      Stuore Vuäksa fjäll /Se
      Svalajaurie sjö /Se
      Svalajaurienjohkke bäck /Se
      Svalavajje fjäll /Se
      Svalejaurie sjö /Se
      Svalevajje fjäll /Se
      Svykele bergparti /Se
      Svikelenjaurie sjö /Se
      Svykelenjohkke bäck /Se
      Svykeljokk bäck /Se
      Svykeln bergparti /Se
      Tjaksgaise fjäll /Se
      Tjaksgajsie fjäll /Se
      Tjalmeböleke fjäll /Se
      Tjalmiebölege fjäll /Se
      Tajlnge fjäll /Se
      Tajlnge fjäll /Se
      Tajlngensovvene sjö /Se
      Tjårventjahke fjäll /Se
      Tjurvietjahkke fjäll /Se
      Valle fjäll /Se
      Vallie fjäll /Se
      Vetjeretjuole berg /Se
      Vietjeretjuole berg /Se
      Vietjeretjuolenjaurie tjärn /Se
      Vuongej(aure) sjö /Se
      Vuongejaurie sjö /Se
      Vuäksa berg /Se
      Vuäksa berg /Se
      Vuöliesovvene sjö /Se
      Åbervattnet sjö /Se
      Ömtolån å /Se

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.