ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Föllinge socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 168 Naturnamn : 380 Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 911
Föllinge sn Adakojan koja Föllinge sn sn Abborrtjärnarna tjärnar
?Föllinge by o sn Andviken vik Föllinge sn Abbortjärnen tjärnar
Föllinge sn Andån å Föllinge sn Alderbäcken bäck
Föllinge sn Arnebodarna fäb? Föllinge socken Alderbäcken bäck
Föllinge by o sn Avoln, St. o. L. sjöar Föllinge sn Alderbäckviken vik
Föllinge sn Avålen V. o Ö. = Åvoln St. o L. sjöar /Se Föllinge sn Andbrännorna skogsområde
Föllinge sn Avålen, Västra o. Östra sjöar /Se Föllinge sn Anddragsflon flo
Föllinge sn Baackvatnet sjö Björkängen inbyggarbetäckning Anddragsfloviken vikar
Föllinge sn Backsjön sjö Almkvistbodarna fäb Anddragsnäset näs
Föllinge sn Baksjön sjö Andersbodarna fäb Andraksnäset näs
Föllinge sn Bakvattnet, St. o. L. sjöar anders-Ersa bodarna fäb Anddragssundet sund
Föllinge sn Bakvattnet, Stora o. Lilla sjö Andviken hmd o. lht Anden å
Föllinge sn Bakvattnet, Stora o. Lilla sjöar Antebodarna fäb Anden å
Föllinge sn Bakvattnet, Stora o. Lilla sjöar Axelås by Andersbodarna fäb.
Föllinge sn Bakvattnet, Stora Saknas Axelås by Anders-Nilssonbodarna fäb.
Föllinge sn Bakvattnet, Stora sjö Axelås by Andtjärn tjärn
Föllinge sn Bakvattnet, Stora sjö Axelås jr,by Andtjärn tjärn
Föllinge sn Bakvattnet, Lilla och Stora sjöar axelåsmoarna by Andtjärnbäcken bäck
Föllinge sn Bakvattnet, Lilla o. Stora sjöar Baskarua gård Andtjärnbäcken bäck
Föllinge sn Basturun berg (?) Bækarna hmd Andtjärnen tjärn
Föllinge sn Bastutjärnbäcken bäck Backen traktnamn Andtjärnen tjärn
Föllinge sn Bergholmarna holmar Backen by Andviken vik
Föllinge sn Bergmyren myr Backen by Andviken vik
Föllinge sn Bergmyrberget berg Bæken hmd Andån å
Föllinge sn Bergnäset, Västra näs Bæken hmd Andån å
Föllinge sn Bergnäset, Östra näs Bæken hmd Annbäcken å
Föllinge sn Binsjön sjö Backen gård Anntjärn tjärn
Föllinge sn Björnhålet myr Bengsta ödesböle Ante-Larssonbodarna fäb.
Föllinge sn Bratthöjden berg Benste lht Avan sankmark
Föllinge sn Brännvattnet, Lilla och Stora sjöar Berget hmd Avoln sjöar
Föllinge sn Brännvattsån å Bergnäs bebyggelse Avoln, Lilla, Stora sjöar
Föllinge sn Båthusbäcken bäck Berlinvallen fäb. Avolån å
Föllinge sn Bävertjärnarna = Lantmätartjärnarna Saknas Berntbygget gd Backbodarna fäb.
Föllinge sn Djupvattnet, Stora och Lilla sjöar Berntbygget gd Backflon myr
Föllinge sn Djupvattsbodarna bodar Björkäng gd Backloken lht
Föllinge sn Djupvattsån å Björnpussbodarna fäb Baksjöbäcken bäck
Föllinge sn Erik-Hansabodarna fäb. Bodarna hmd Baksjöbäcken bäck
Föllinge sn Fisksjön sjö Bryngelhögen lht Baksjön sjö
Föllinge sn *Furetjärn sjö Bryngelhögen by Baksjön vik
Föllinge sn Fyllingen sjö Bränna hmd Baksjötjärnen tjärn
Föllinge sn *Fyllingesjön, se Föllingesjön Saknas Bränna hmd Bakvattnet sjö
Föllinge sn Fynningen siön sjö Bränna gård Bokvattnet, Stora sjö
Föllinge sn *Fyringskölen bergås /Se Bränna gd Barbrobodarna fäb.
Föllinge sn *Fyringskölen bergås /Se Brännan hmd Bastutjärn tjärn
Föllinge socken /Se *Föllinge avradsland avradsland Brännan hmd Bastutjärnbodarna fäb.
Föllinge sn Föllingesjön sjö Brännbodarna fäb Bastutjärnbäcken bäck
Föllinge sn ?Föllingesjön sjö Brännorna lht Bastutjärnen tjärn
Föllinge sn /Se Föllingesjön sjö Brännorna by Bastutjärnen tjärnar
Föllinge sn /Se Föllingesjön sjö /Se Edsflobodarna fäb Bastuön ö
Föllinge sn /Se Föllingesjön sjö Ek-Pertorpet lht Bastuön ö
Föllinge sn /Se Föllingesjön sjö /Se Erik-Edvallbodarna fäb Benvägen väg
Föllinge sn /Se Föllingkrogen f. rastställe Erik-Hansabodarna fäb Bergflon myr
Föllinge sn /Se Gammalbodarna bodar Forsåsen gårdar Bergholmen holmar
Föllinge sn /Se Gammalbodarna fäb. Forsåsen by Bergholmen, Nördra holme
Föllinge sn /Se Gammalbodviken vik Frösöbodarna fäb Bergholmen, Östra holme
*Fyllinge, se Föllinge sn Gammalkälen skogtrakt /Se Föllinge by Bergnäset näs
Anviken gd /Se Gammalåflyarna tjärnar Föllingkrogen by Bergnäset näs
Arne Rasks boda fäbod Gammalån å Gammalbodarna fäb Bergsviken vik
(?) Backen by Gisen siön sjö Gammalkälbodarna fäb Bergsviken vik
Backen by Gusen sjö Glasett ödesböle Bergsviknäset näs
Backen by Gysen sjö Gravarvågen traktnamn Bergtjärn tjärn
Backen by Gysen eller Holmsjön sjö Gravarvågen by Bjesällön holme
Backen by Gysen sjö Gravarevågen, se Gravarvågen Saknas Bjärtbäcken bäck
Backen by /Se Gysen sjö Gravarevågen by Bjärtvallen fäb.
Backen by /Se Gysen sjö Gravarevågen gd Bjäshällören ör
Backen by /Se Gysen sjö Gravbränna by Björkbäcken bäck
Bensta lht Gysen sjö Gravbränna by Björnflon myr
Bensta gd /Se Gysen sjö /Se Grubban hmd Björnflyn vattendrag
Bensta lht /Se Gysrun höjd /Se Grubbodarna fäb Björnpussbodarna fäb.
*Björnsgård nu ok. gd Gysen sjö Gruvbodarna fäb Björnöviken vik
Bryngelhögen by /Se Gysen sjö Gyshögen torp Björtjärn tjärn
?Bryngelhögen by /Se Gysen sjö Gårdsbäcktorp torp Björtjärnbäcken bäck
Brynjehögen by /Se Gysn Lacus sjö Holmen hmd Björtjärnen tjärn
*Bärsflen Saknas /Se Gysrun höjd Holmsjö hmd Blektjärn tjärn
Dalen gd:ar /Se Gysån å Holmsjön by Blindån å
Flykälen by /Se Gysån å /Se Högarna by Blindån å
Forsåsen gdr Gysån å Högrun by Bodflobodarna fäb.
Forsåsen by /Se »Göjsen», = ? Gysen sjö Högrun by Bodflon flo
*Fuskebacken, se Backen Saknas »Göjsen», = ? Gysån å Högrun by Bodtjärnflon flo
*Fuskbacken by Hallnäset näs Högrun by Bodviken vik
*Fåuskebacken, se Backen Saknas * Hasslinge vatten Saknas Högsta pensionat Bostadön ö
Föllinge kyrkby Helgsjön sjö /Se Högströmgården hmd Botelmyren myr
Föllinge by /Se *Hemsjön sjö Hön hmd Brattmyrberget berg
*Föllinge lappmark Saknas Ho-dahl-Lacus sjö Hön lht Bredviken vik
Gravarevågen gd Hoffendahla Lacus sjö Hösvedbacken försvunnen gård Bredviken vik
Gravarvågen by /Se Hogdagen sjö Isakbränna lht Brännbodarna fäb.
Gravarevågen gd /Se Holmsjön sjö Israel-Ersabodarna fäb Brännbärberget berg
Gravarevågen gd /Se Holmsjön eller Gysen sjö Joh´s fäb fäb Brännbärberget berg
Gravbränna by Horkan, se Hårkan Saknas Jonas-Ersabodarna fäb Brännbärsholmen holme
Gravbränna by /Se Hotagen sjö Jonsgården hmd Brännvattnet vatten
Gravbränna by /Se Hotagen sjö Jonte Jonsabodarna fäb Brännvattnet, Lilla sjö
Gravbränna by /Se Hotagen sjö Kampbäckbygget lht Brännvattnet sjöar
*Gyshovde Saknas /Se Hotagen sjö /Se Kilen hmd Brännvattnet, Stora sjö
Högrun by /Se *Hunsjöarna sjö(?) Kilen gd Brännvattsån å
Kyrkslätten trakten omkring kyrkan /Se *Hårkan sjö Kjellbodarna fäb Brännvattsån å
Kyrkslätten trakten omkring kyrkan /Se Hårkan å Klingervattsbodarna fäb Buflon myr
Kälabodarna fäb /Se Hårkan älv Krogen by Bukallstenen offersten
Laxsjökälen bebyggelse /Se Hårkan älv Krokbodarna fäb Bukallstenen offersten
*Lidan Saknas Hårkan å Kälabodarna fäb Bukallstenen offersten
Liden Saknas Hårkan älv Laxsjökälen beb. Bukallstenen offersten
?Liden fäb Hårkan å /Se Laxsjökälen gårdar Bukallstenen offersten
?Liden fäb Hårkan å Liden ödesböle Bustamyren myr
?Liden fäb Hårkan älv /Se Liden ödesböle Bustaön ö
Liden fäb /Se Häggsjön sjö Lill-Gysen by Byxan myr
Liden fäb Häggsjön sjö Lillholmsjön gårdar Båtmyren myr
Lägden by Häggsjön sjö Lillholmsjön gårdar Båttjärnen tjärnar
Lägden by /Se Häggsjön sjö Lillholmsjön by Bäckdalsbäcken bäck
Lägden by /Se Häggsjön sjö Lillstubæken avs Bäckdalsbäcken bäck
Margitbuan = Margitbodarna Saknas /Se Häggsjön sjö Långnäset hmd Bälingarna öar
Mörtsjön by /Se Häggsjön sjö Långnäset gd Bälingsnäsen näs
Norrgård by /Se Häggsjön sjö Lägden by Bälingsvikarna vikar
Nyland by Häggsjön sjö Lägden by Bällingarna holmar
Nyland by Häggsjön sjö Lägden lht Bällingarna näs
Nyland by Hällberget berg Lövsjön by Bärbrännorna höjd
Nyland by Härka Ån älv Lövsjön by Bölesbäcken bäck
Nyland by Hästskotjärnen tjärn Lövsjösågen såg Bördsflotjärnen tjärn
Nyland by Höbrännflon myr Margitbodarna fäb Dalbäcken bäck
Nyland by Höghsiön, se Häggsjön Saknas Margitbodarna fäb Dalbäcken bäck
Nyland gd:ar /Se Högsiön, se Häggsjön Saknas Mellangården hmd Dammbäcken bäck
»okker» = Åkersjön by Högsiön sjö Mellangården hmd Dammbäcken bäck
Ottsjökälen bebyggelse /Se *Högsjön sjö Mellangården hmd Dammslåtttjärn uppdämn
Ottsjön by? Höktjärnbäcken bäck Moarna by Dammtjärn, Lilla tjärn
Prästbordet med Skolgården khbost. Hökvattnet vatten Mon hmd Dammtjärn, Stora tjärn
Prästbordet med Skolgården khbost. /Se Hömyren myr Mårtenbodarna fäb Danielnäset näs
*Pålgård försvunnen gd Hömyrhöjden höjd Mörtsjön by Danielnäset näs
*Pålgård gård Järnsjön sjö /Se Mörtsjön by Djupflyn vattendrag
Raftälven by /Se Järnsjön sjö /Se Nils-Nilsa-bodarna fäb Djupvattnet sjöar
Raftälven by /Se Jöns-Göranssonsbodarna fäb? Nordan bäcken hmd Djupvattnet sjöar
Röjningen by /Se *Kaxåstjärnarna tjärnar Nordberget hmd Djupvattnet, Lilla sjö
Röningen gd Klingerflon myr Nordgårdsbodarna fäb Djupvattnet, Stora sjö
Sandviken gd:ar /Se Kristofferflon myr Nordsjöarna inbyggarbetäckning Djupvattshöjden höjd
Sandviksjön by /Se Krogbergmyren myr *Nordsjögårdarna hmd Djupvattsrun berg
Sandvikssjön by /Se *Krokrun höjd /Se Nordsjögårdarna by Djupvattsån å
*Skolgården boställe tillh. Kroktjärnbäcken bäck Nordvalla by Djupvattsån å
Skolgården gn /Se Kusnäset näs Norrgård by Djupvattsån, Lilla å
Skärvången N. o. S. byar /Se Kvisselnbäcken bäck /Se Norrgård by Dödtjärnarna tjärnar
Skärvången by /Se Kälamyrbäcken bäck Norr om Gysen by Edsflobodarna fäb.
Slätten by /Se Kälamyren myr Nybodarna fäb Edsflon flo
*Stockåsfettjan Saknas Kärnvatnet sjö Nygården bebyggelse Edsflon flo
Störåsen by /Se Lakavattnet vatten Nygården gd Edsflon myr
Stångviken by /Se Lantmätartjärnarna tjärnar /Se Nygården hmd Edsforsen fors
*Sunnansjö nu okänd gård Lars-Olsarun berg(?) Nygårdsbodarna fäb Edsforsen strömfåra
Sångbodarna fäbod Ledkälsflon myr Nyland by Edsviken vik
*Taffnes, se Tornäs Saknas Lill-Bastutjärnen tjärn Nyland by Ek-Perbodarna fäb.
Torsnäs by? Lill-Djupvattnet tjärn Näsaforsen, se Tornäs traktnamn Farfarhägnen äng
Tornäs by Lill-Djupvattsån å Näset gårdar Farfarladan lada
?Tornäs by Lill-Häggsjön tjärn Näset gd Finnsätvägen väg
Tornäs by Lill-Lövhöjdtjärnen tjärn Näset hmd Fiskbodnäset näs
Tornäs by Lill-Nytjärnen tjärn Näsibodarna fäb Fiskbäcken bäck
Tornäs by Lillskärvången? sjö Oppgården bebyggelse Fiskbäcken bäck
Tornäs by Lillskärvången sjö /Se Ottsjökälen beb. Fisksjöberget berg
Tornäs by Lill - Skärvången sjö Ottsjökölen gårdar Fisksjöbodarna fäb.
Tornäs by Lill-Skärvångsholmen holme Ottsjökälen hmd Fisksjön sjö
Tornäs by Lillskärvångssjön = Lillskärvången sjö /Se Ottsjökälen hmd Fisksjön sjö
Tornäs by Lindemokojan koja Ottsjön by Fisksjön sjö
Tornäs by /Se Lisjön sjö Ottsjön by Fisksjöån å
Tornäs by /Se Lisjön sjö Ottsjön by Fisksjöån å
?*Tugård Saknas Litforsbodarna bodar Ottsjön by Fisktjärn tjärn
Vallrun by Lofsiön, se Lövsjön sjö Ottsjön by Fisktjärnarna tjärnar
Vallrun by /Se Lokbrännskälen skogtrakt /Se Pellegården hmd Fisktjärnarna tjärnar
*Valsjö nybygge nybygge Långmyrberget berg Per-Danielsbodarna fäb Fisktjärnbäcken bäck
Vitvattned by /Se Långmyren myr Per-Henningsabodarna fäb Fjasån å
Vitvattnet by /Se Långtjärnbäcken bäck Persberg bebyggelse Fjällflon flo
Åkersjön by ? Långtjärnen tjärn Pissvettbodarna fäb Fjällflån fjällslätt
? Åkersjön by Långtjärnen tjärn Prästbordet traktnamn Fjöshägnen äng
Åkersjön by /Se Långtjärnen, Västra tjärn Prästbordet med Skolgården, se Prästbordet traktnamn Flakamarken myromr.
Åkersjön by /Se Långtjärnen, Östra tjärn Prästbordet med Skolgården gd Flobäcken bäck
Åkersjön by /Se Lägdviken vik Pål-Andersonbodarna fäb Flobäcken bäck
  Löffsiön, se Lövsjön Saknas Raftälven by Flolandsgången stig
  Löfsjön sjö Raftälven by Flottetjärn tjärn
  *Lönne skogsområde Röjningen gårdar Flottetjärn tjärn
  Lövhöjden höjd Röjningen hmd Flottetjärnen tjärn
  Lövhöjdtjärnbäcken bäck Röjningen gd Flåtotjärnen tjärn
  Lövsjön sjö Röjningen hmd Forsåskammen höjd
  Lövsjön sjö Röningen gd Forsåsnäset näs
  Lövsjön sjö Röningen gd Forsåstjärn tjärn
  Lövsjön sjö Röningsbodarna fäb Forsåstjärnen tjärn
  Lövsjön sjö Rönningen gård Fredrikbodarna fäb.
  Lövsjön sjö Sand gård Fröjdslåttbäcken, Västra bäck
  Lövsjön sjö Sand hmd Fröjdslåttbäcken, Östra bäck
  Lövsjön sjö Sand gd Fröjdslåtten slåttermark
  Lövsjön sjö Sandviken by Fröjdslåttknulen höjd
  Lövsjön sjö Sandviken by Furutjärnarna tjärnar
  Lövsjön sjö Sandvikhön hmd Föllingesjön sjö
  Lövsjön sjö Sandviksjö by Föllingesjön sjö
  Matflon myr Sandviksjön traktnamn Gammalbodbäcken bäck
  Mellanvattnet sjö Sandvikssjön, se Sandviksjön traktnamn Gammalbodbäcken bäck
  Mossafloviken vik Sandvikssjön by Gammalbodbäcken bäck
  Nederstfittjan myr /Se Sandviksjön by Gammalbodflon flo
  Nickebodarna fäb? Sandvikssjön by? Gammalbodflon myr
  Nissebodarna fäb Sjödinbodarna fäb Gammalbodflotjärnen tjärn
  Nordsjöberget berg Skalbodarna fäb Gammalbodsanden udde
  Nytjärnberget berg Skavbränna = 6 Störåsen Saknas Gammalbodvallen fäb.
  Nytjärnbäcken bäck Skavbränna gd Gammalflon flo
  Näfwaforssen fors Skolgården, se Prästbordet traktnamn Gammalkälbodarna fäb.
  Näsabodarna bodar Skrapavattsbodarna hmd Gammalkälen höjd
  Näsaforsen fors Skärvången by Gammalkälflon flo
  Näsforsen fors Skärvången, N del av by Gammal-Ol-Larssonbodarna fäb.
  Näsforsen fors Skärvången by Gammalsågbäcken bäck
  Näsforsen fors Skärvången by Gammalån å
  Ocheren Lacus sjö Skärvången by Gammalån å
  Ochkerån, se Åkerån Saknas Skärvången gårdgrupper Gommoråkbäcken bäck
  Ochren lacus, se Ockern sjö Skärvången, Norra by Gommoråkbäcken bäck
  Ockern sjö Skärvången, Sönnre del av by Granön halvö
  Ockern sjö Skärvången, Södra by Gravarvåpön ö
  ockem, se Åkersjön sjö Slåttåsen gd Grubbodarna fäb.
  Ockern, se Åkersjön Saknas Slätten bebyggelse Grubbtjärn tjärn
  Ockern sjö Slätten by Gräsbäcken bäck
  Ockern sjö Smågysgårdarna gårdar Grönflon flo
  Ockern sjö Solbacken, se Backen traktnamn Grönflotjärn tjärn
  Ockern sjö Sotbæken lht Grönflotjärnen tjärn
  Ockern sjö Storbækbodarna hmd Gröntjärn tjärn
  Ockern sjö Storbackbodarna fäb Gröntoppen höjd
  Ockern sjö Stor-Gysen by Grönvattnet sjö
  Ockern sjö Storholmsjön gårdar Grönvattnet sjö
  Ockern sjö Storholmsjön by Grönvattsbäcken bäck
  Ockern sjö Storholmsjön by Grötnäset näs
  Ockern sjö Strömsnäs bs Grötnäset näs
  Ockern sjö /Se Stubbnäset hmd Gullrubäcken bäck
  Ockorn sjö Stubbnäset gd Gullrubäcken bäck
  Ockorn sjö Stångviken by Gullrun berg
  Ockärna, se Åkersjön sjö Stångviken by Gullrun höjd
  Ofelvatnen sjöar Stångviken by Gumpfloarna myrar
  Offervatn, se Lillskärvången Saknas Störåsen bebyggelse Gumpflotjärn tjärn
  Otsiön sjö Störåsen gårdgrupper Gysan å
  *Ottboskärren sankmark Störåsen by Gysen sjö
  Ottsjön sjö Störåsen by Gysen sjö
  Ottsjön sjö Störåskälen lht Gysflobäcken bäck
  Ottsjön sjö Sunnansjöbodarna fäb Gysholmen holme
  Ottsjön sjö Sved hmd Gysrun höjd
  Ottsjön sjö Sved hmd Gysrun höjd
  Ottsjön sjö Sved hmd Gysån å
  Ottsjön sjö Svedbodarna fäb Gysån å
  Ovålen, se Åvålen sjöar Svedbodarna fäb Gårdstjärn tjärn
  Perbodarna fäb Svedbodarna fäb Gårdstjärnen tjärn
  Prästkälen skogstrakt /Se Svedbodarna fäb Gåstjärn tjärn
  *Prästlägden lägda Svedgården gd Gåstjärnbäcken bäck
  *Prästlägden lägda Svenbodarna fäb Gåstjärnen tjärn
  Raftan å /Se Sångbodarna fäb Gäddtjärn tjärn
  Raftan vattendrag /Se Sångrisnet torp Gästgivarbodarna fäb.
  Raftsjön sjö /Se Sångrissnet gd Hallbäcken bäck
  Raftsjön sjö /Se Söderhamn hmd Hallbäcken bäck
  Rostjärnskälen skogstrakt /Se Sörberget hmd Hallflon flo
  Råkälen sluttning /Se Sörberget hmd Hallnäset näs
  Rödflon myr Sörgården hmd Hallnäset näs
  Rönnån å Sörgårdsbodarna fäb Hammerdalslåtten slåtterjord
  Sakariasbodarna fäb Tillfället lht Helgdagsvrån äng
  Sandberget berg Tillfället torp Helgesjön sjö
  Sandbodarna bodar Toppbodarna fäb Helgesjön sjö
  Sandbäcken bäck Toppen hmd Helgesjön sjö
  Sandtjärnarna tjärnar Toppen gd Helgesjön sjö
  Sandviken vik Tornäs traktnamn Hemholmen holme
  Sandviksjön sjö Tornäs by Hemmon näs
  Sandviksjön sjö Thornäs by Holmbodarna fäb.
  Sandviksjön sjö Tornäs jr by Holmflobäcken bäck
  Sandviksjön sjö Tornäsbodarna fäb Holmflon myr
  Sandviksjön sjö Tri-Pebodarna fäb Holmflon myr
  Sandviksjön sjö Tun bebyggelse Holmsjön sjö
  Sandviksjön sjö Tunbodarna fäb Holmsjön sjö
  Sandviksjön sjö Tunbodarna fäb Holmsjön sjö
  Sandvikssjön sjö Tuvmyrviken hmd Holmsjön sjö
  Sandvikssjön sjö Umlen torp Holmsjön, Stora och Lilla sjöar
  Scherfängen sjö Uppgården bebyggelse Holmtjärn tjärn
  Schervengen s: sjö Uppgårdsbodarna fäb Holmtjärnen tjärn
  Sicksiön sjö Uppgårdsbodarna fäb Holmviken vik
  Siksjön sjö Utgården hmd Holmån å
  Siksjön sjö Utgårdsbodarna fäb Holmån å
  Siksjön sjö Vallrun by Hotagsfjärden fjärd
  Siksjön sjö Vallrun by Hotagsströmmen å
  Siksjön sjö Viken hmd Håkaflobäcken bäck
  *Sikviken vik Vägskälet by(?) Håkaflon myrslåtter
  Sillströmsbodarna bodar (?) Vägskälet lht Håkatjärn tjärn
  Själdret sjö Vägskälet torp Håkantjärnen tjärn
  Skeldre = Själdret sjö Vägaskälet gd Håkantjärnen tjärn
  Skervangen Lacus, se Skärvångssjön Saknas Vägaskälet gd Hårkan å
  Skerwangen, se Skärvångssjön Saknas Västan viken hmd Hårkan å
  Skärvågberget berg Västbodarna fäb Häggbäcken bäck
  Skärvågberget berg Västergötland lht Häggsjön sjöar
  Skärvågs Sjön sjö Västerottsjön by Häggsjön, Lilla sjö
  Skärvågssjön sjö Västerottsjön by Häljsjöbäcken bäck
  Skärvången sjö /Se Västervik lht Häljsjön sjö
  Skärvången sjö /Se Västgården bebyggelse Häljsjön sjö
  Skärvångsberget berg Västihön lht Hällbäcken bäck
  Skärvångssjön sjö Åkersjöholmen hmd Hästholmen holme
  Skärvångssjön sjö Åkersjöholmen gd Hästskotjärn tjärn
  Skärvångssjön sjö Åkersjön poststation Hästskotjärn tjärn
  Skärvångssjön sjö Åkersjön by Hästskotjärnen tjärn
  Skärvångssjön sjö Åkersjön by Hästskotjärnen tjärn
  Skärvångsjön sjö Åkersjön by Hästskotjärnrun höjd
  Skärvångssjön sjö Åsbodarna fäb Hästtjärnen tjärn
  Skärvångssjön sjö /Se Åsen hmd Hästön, Lilla ö
  Skärvångssjön sjö Åsen gård Hästön, Stora ö
  Smaltjärnen tjärn Älganäs torp Höbodarna fäb.
  Stor-Bastutjärnen tjärn Älganäs gd Högruknulen höjd
  Storbäcken bäck Älganäs gd Högrun berg
  Stor-Djupvattnet sjö Älganäs hmd Högrun höjd
  Storflon myr Örsåsbodarna fäb Hökbacktjärn tjärn
  Storflyn tjärn Örsåsen nybygge Höktjärn tjärn
  Stor - Lövhöjdtjärnen tjärn Örsåsen nybygge Höktjärnbodarna fäb.
  Stor - Nytjärnen tjärn Östan sjön hmd Höktjärnbodarna fäb.
  Storån å Östan viken hmd Höktjärnbodarna fäb.
  Storån å Östan ån hmd Höktjärnbäcken bäck
  Stråflon myr Österåslågden lht Höktjärnbäcken bäck
  Stråflon myr Östgården hmd Höktjärnen tjärn
  Ståckåsfettjan slåtter /Se   Höktjärnen tjärn
  Stångviken lång o. smal sjövik /Se   Höktjärnflån myrområde
  Stångviken sjövik /Se   Höktjärnrun berg
  Störåsflon myr   Höktjärnrun höjd
  Sundkälen skogstrakt /Se   Höktjärnrun höjd
  Sundkälen myr   Höljebodhön höjd
  Svanatjärnen tjärn   Hömyrbodarna fäb.
  Svarttjärn tjärn   Hömyrbodarna fäb.
  Svarttjärnarna tjärnar   Hömyrbodarna fäb
  Svartvågen vik   Hömyren myr
  Svedbodarna bodar   Hömyren myr
  Sångan å /Se   Hömyrhöjden höjd
  Sångfittjan myr /Se   Hömyrrun höjd
  Sönnåberget berg   Hön höjd
  Sör-på-kälen utmark /Se   Jensflolandet myrområde
  Sörviksjön sjö   Joflobodarna fäb.
  Tjänafjällsjön sjö   Joflon flo
  *Tjäråfjäll Saknas   Johannesbodarna fäb.
  Tona Vatnet sjö   Jonastjärn tjärn
  Tonesvalnet, se Sandvikssjön Saknas   Jonsgårdsbodarna fäb.
  Tonäsvatnet sjö   Jonssonvattnet sjö
  *Tonäsvattnet sjö   Jontebodarna fäb.
  Tornäsvatne sjö   Jonte-Jonssonbodarna fäb.
  Tornäsvatne, se Sandviksjön sjö   Jänsfloländet myrar och floar
  Tornäswattne, se Sandviksjön Saknas   Järnsjöbäcken bäck
  Tornäsvattnet, se Sandvikssjön sjö   Järnsjöhön höjd
  Torrnäsvattne sjö   Järnsjön sjö
  *Traltjärn tjärn?   Järnsjön sjö
  *Traltjärn tjärn   Järnsjön sjö
  Trebottentjärnen tjärn   Kalkberget höjd
  Tretjärnbäcken bäck   Kallmyrbäcken bäck
  Trettontjärn tjärn   Kallmyren myr
  Trollkollenäset natn /Se   Kalmyrbäcken bäck
  *Träcktjärnen tjärn   Kalmyren myr
  Tvärvalan å   Kampbubäcken bäck
  Tvärvalan å   Kampören ör
  Töjsan å   Kejkholmen holme
  Törnäsvattnet sjö   Kiltjärn tjärn
  ?Uppbördsbäcken bäck   Kjellbodarna fäb.
  Uppi-i-kälen utmark /Se   Klingervattnet sjö
  Ut-i-kälen utmark /Se   Klyppjebäcken bäck
  Utkiken höjd   Knopptjärn tjärn
  Vackermyren myr   Knopptjärn tjärn
  Wahln sjö   Kojbäcken bäck
  Wahln sjö   Kojbäcken bäck
  Wahln sjö   Korsflon myr
  Vallrun höjd /Se   Korsflotjärn tjärn
  Valsjön sjö   Krogbodarna fäb.
  Valsjön sjö   Krogön ö
  Valsjön sjö   Kroktjärnbäcken bäck
  Valsjön sjö   Kungen holme
  Varla sjö   Kungsviken vik
  åckersiön sjö   Kurragömbäcken bäck
  Åckre-, se Ockern Saknas   Kusnäset näs
  Åckresiön sjö   Kvarnberget vattenfall!
  Åkersiön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Åkersjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Åkersjön sjö   Kvarnbäcken bäck
  Åkersjön sjö   Kvarnån å
  Åkersjön sjö   Kvarnån å
  Åkersjön sjö /Se   Kvarnån å
  Åkersjön sjö   Kvisselnbäcken bäck
  Åkersjön sjö   Kvissleströmmen strömfåra
  Åkersjön sjö   Kvissleströmmen strömfåra
  Åkerån å   Kälabodarna fäb.
  Åkran å /Se   Kälagången gångväg
  Åkran å /Se   Kälamyren myr
  Åkersjön sjö /Se   Kälen lht
  Åsrun höjd /Se   Käringbacken backe
  Åvoln St. o. L. = Åvoln St. o. L. Saknas   Käringbacken landsvägsbacke
  Åvålen sjöar /Se   Käringbäcken bäck
  Åvoln, Stora o. Lilla sjöar /Se   Käringhögen höglänt udde
  Ödletjärn tjärn /Se   Käringrisflon flo
  Öltjärn = Ödletjärn Saknas /Se   Käringrisflon myr
  Örebäcken å   Landögsbäcken bäck
  Överstfittjan myr /Se   Lantmätartjärnarna tjärnar
      Lantmätartjärnarna tjärnar
      Lantmätartjärnarna tjärnar
      Lappgången stig
      Lappkojtjärnen tjärn
      Lappstenen gränsröse
      Lappstormyren myr
      Lavflon flo
      Laxsjöflon flo
      Laxsjön sjö
      Laxsjövägen, Gamla gångväg
      Ledkälen skogtrakt
      Ledkälen fäb.
      Libackbäcken bäck
      Liden fäb.
      Lidsjöbodarna fäb.
      Lidsjön sjö
      Lillabborrtjärn tjärn
      Lillavoln sjö
      Lill-Bakvattsmyren myr
      Lill-Björtjärnen tjärn
      Lillbodtjärnflon flo
      Lillflån fjällslätt
      Lillgyssjön sjö
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillhäggsjön sjö
      Lillmyrbäcken bäck
      Lillmyren myr
      Lillmyrtjärn tjärn
      Lillrun höjd
      Lillsjäldret lugnvatten
      Lillskärvången sjö
      Lillskärvången sjö
      Lillskärvången sjö
      Lillskärvångsholmen holme
      Lillsvarttjärn tjärn
      Lillsvarttjärnen tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnmyrberget berg
      Lilltjärnmyrberget berg
      Lillvågen vik
      Lillvågön ö
      Lillån å
      Lillån å
      Lillån å
      Lillön ö
      Limannäset näs
      Limannäset näs
      Limannäset näs
      Lingvägen väg
      Lisahällan klipphäll
      Lisjön sjö
      Lisjön sjö, slåtten
      Lokbrännkälen skogtrakt
      Lommarviken vik
      Lommarviken vik
      Lortmyren myr
      Långflon flo
      Långflon myr, Kyrkoh.bost
      Långflotjärn tjärn
      Långflotjärnbäcken bäck
      Långflotjärnen tjärn
      Långmarken slåttermark, Kyrkoh.bost
      Långnäset näs
      Långnäset näs
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn tjärn
      Långtjärn, Östra tjärn
      Långtjärn, Västra tjärn
      Långtjärnarna tjärnar
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnbäcken bäck
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärnar
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärn
      Långtjärnen tjärnar
      Långtjärnflon flo
      Långtjärnflon myr
      Långudden udde
      Långvågbäcken bäck
      Långvågen vik
      Långvågen vik
      Långvågsbäcken bäck
      Långvågsnäset näs
      Lägdviken vik
      Lövhöjdtjärnbäcken bäck
      Lövhöjdtjärnen tjärn
      Lövhötjärn tjärn
      Lövhötjärnbäcken bäck
      Lövsjömoarna tallmoar
      Lövsjön sjö
      Lövsjön sjö
      Lövsjöströmmen ström
      Lövön ö
      Lövön ö
      Lövön, Lilla ö
      Lövön, Stora ö
      Magnusbodarna fäb.
      Magnusbodarna, Västra fäb.
      Malvikbäcken bäck
      Malviken vik
      Malviken vik
      Malvikhögarna höjder
      Malvikmyren myr
      Margitbodarna fäb.
      Margitbodarna fäb.
      Margitbränna lht
      Matflon flo
      Mellanholmen holme
      Mellanmyrvägen slåttermark
      Mellansjön del av Holmsjön
      Mellvattnet sjö
      Mellvattnet sjö
      Mellvattstjärnarna tjärnar
      Mossuflon flo
      Målar-Mattisbodarna fäb.
      Mårtenbodarna fäb.
      Mårtenbodarna fäb.
      Mårtenbodarna fäb.
      Mörtsjöbäcken bäck
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjön sjö
      Mörtsjönostret båthus
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Nordberget berg
      Nordberget berg
      *Nordriset höjd
      Nordsjöberget berg
      Nordsjöbodarna fäb.
      Nordsjöbodarna fäb.
      Nordån å
      Norsksjöhöjden höjd
      Nybodarna fäb.
      Nybyggaråkern åker
      Nyflotjärn tjärn
      Nyflotjärnbäcken bäck
      Nygårdsberget berg
      Nygårdsbodarna fäb.
      Nytjärn, Stora tjärn
      Nytjärnbäcken bäck
      Nytjärnen tjärn
      Nytjärnen tjärn
      Nytjärnen tjärn
      Nytjärnrun berg
      Nytjärnrun höjd
      Nytjärnrun höjd
      Näsforsen fors
      Näsforsen fors
      Näsoforsen fors
      Nörderrun höjd
      Nörderstmyren myr
      Ockern sjö
      Ockern sjö
      Ockerströmmen ström
      Ockertjärn tjärn
      Ockertjärnen tjärn
      Ockertjärnflon myr
      Ockeråbodarna fäb.
      Ockerån å
      Ottsjögången gångväg
      Ockerån å
      Ottsjökälen skogområde
      Ottsjön sjö
      Ottsjön sjö
      Oxtjärnen tjärn
      Paratjärnarna tjärnar
      Pennfjädertjärnen tjärn
      Per-Danielssonbodarna fäb.
      Piprörflon flo
      Piprörtjärnen tjärn
      Pissvätbodarna fäb.
      Prästkälen skogskifte
      Prästsundet sund
      Prästviken vik
      Prästviken vik
      Pålflobodarna fäb.
      Påflon flo
      Pållflon myr, Kyrkoh.bost
      Pål-Olssonsunden hästfoderslåttar
      Pål-Olssonsundkälen skogstrakt
      Raftan å
      Raftan å
      Raftsjön, Stora sjö
      Raskberget berg
      Raskberget höjd
      Rismyren myr
      Rismyren myr
      Risnäset näs
      Risnäset näs
      Risnäset näs
      Risnäset näs
      Risnäset näs
      Risnästjärn tjärn
      Ristjärnen tjärn
      Ritjelsberget berg
      Ritjilssved å
      Rostjärnkälen skogtrakt
      Rumpflon flo
      Rumpflotjärnen tjärn
      Rundsanden sandbank
      Rynkelnäset näs
      Råkälen skogstrakt
      Råvnäset näs
      Rödflon myr
      Röjningsbodarna fäb.
      Rönningsbodarna fäb.
      Sandberget berg
      Sandberget berg
      Sandberget berg
      Sandbodarna fäb.
      Sandvikbäcken bäck
      Sandvikbäcken bäck
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandvikhögen höjd
      Sandvikhöjden höjd
      Sandvikhön höjd
      Sandvikhön höjd
      Sandviksflon myr
      Sandviksjön sjö
      Sandviksjön sjö
      Sandvikstjärn tjärn
      Sandvikstorön ö
      Sandvikstorön ö
      Sandviktjärnen tjärn
      Siksjöberget berg
      Siksjöberget höjd
      Siksjöbodarna fäb.
      Siksjöbäcken bäck
      Siksjöbäcken bäck
      Siksjön sjö
      Siksjön sjö
      Siksjön sjö
      Siksjötjärn tjärn
      Siksjötjärnen tjärn
      Simtjärnen tjärn
      Själderbodarna fäb.
      Själderfly lugnvatten
      Själdret tjärn
      Själdret lugnvatten
      Sjödinbodarna fäb.
      Sjödinbäcken bäck
      Sjödintjärn tjärn
      Sjöviken vik
      Sjöåkern åker
      Skalbodarna fäb.
      Skalbodarna fäb.
      Skalen backsluttningar
      Skalsnäset näs
      Skaltjärnberget berg
      Skaltjärnberget höjd
      Skaltjärnberget berg
      Skaltjärnbäcken tjärn
      Skaltjärnen tjärnar
      Skrapabäcken bäck
      Skrapabäcken bäck
      Skrapavattnet sjö
      Skrapavattnet sjö
      Skrapavattnet sjö
      Skrapavattnet sjö
      Skåltjärnarna tjärnar
      Skåltjärnbäcken bäck
      Skärvången sjö
      Skärvången sjöar
      Skärvångsberget berg
      Skärvångssjön sjö
      Skärvångssjön sjö
      Skärvångssjön sjö
      Skärvångsån å
      Skärvångsån å
      Slåttåskällan källa
      Slängflobodarna fäb.
      Slängflobodarna fäb.
      Slängflon flo
      Slötjärnen tjärn
      Slötjärnhögen höjd
      Smaltjärn tjärn
      Smågysstorflon flo
      Småmyrberget berg
      Snarubäcken bäck
      Snårhöbäcken bäck
      Sotbackbodarna fäb.
      Stamnäset näs
      Stamp-Olabäcken bäck
      Stamp-Olabäcken bäck, Kyrkoh.bost
      Stennäset näs
      Stennäset näs
      Stennäsholmarna holmar
      Stockån å
      Stockån å
      Storavoln sjö
      Storbacken höjd
      Storbacken höjd
      Storbackbodarna fäb.
      Storbakvattnet sjö
      Storbakvattsmyren myr
      StorBakvattsmyren myr
      Storbodtjärnflobäcken bäck
      Storbodtjärnflon flo
      Storbodtjärnflotjärnen tjärn
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storflon flo
      Storflon flo
      Storhögen höjd
      Storlandbomyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrvattnet sjö
      Stormyrvattnet sjö
      Stormyrvattnet sjö
      Storperbodarna fäb.
      Storrödflon flo
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen, (Västra) tjärn
      Storviken vik
      Storvågarna vikar
      Storvågen vik
      Storvågön ö
      Storåfettjorna strandslåtter
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Storön ö
      Stridån å
      Stryåmyren myr
      Stryån å
      Stryån å
      Stråflon flo
      Stråflon myr
      Stubbnäset näs
      Stångvikberget berg
      Störåsbodarna fäb.
      Störåsbodarna fäb.
      Störåskälen skogstrakt
      Störåsvägen gångväg
      Sundholmen holme
      Sundkälen skogstrakt
      Sundkälen skogtrakt
      Sundkälen skogtrakt
      Sundnäset näs
      Svalingarna strömdrag
      Svanatjärn tjärn
      Svanatjärnen tjärn
      Svarkvågen vik
      Svartnäset näs
      Svartrun höjd
      Svartrun höjd
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartuddarna slåttermark
      Svartåsviken vik
      Svedbodarna fäb.
      Svedbodarna fäb.
      Svedbodarna fäb.
      Svedje-Nilsflon flo
      Svenbodarna fäb.
      Svenhägnarna ängar
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågdammen damm
      Sågdammet damm-tjärn
      Sångan å
      Sångbodarna fäb.
      Sångrisnet höjd
      Sångån å
      Sångån å
      Sörberget berg
      Sörberget berg
      Sörberget berg
      Sörflon flo
      Sörgårdsbodarna fäb.
      Sör-på-Rälen utmarken
      Sövön ö
      Sövön ö
      Sövöviken vik
      Sööbodarna fäb.
      Söön ö
      Tallmoarna lht
      Tikfittan vik
      Tiknäset näs
      Tikviken vik
      Tjocknäset näs
      Tjocknäsviken vik
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärnen hans Jonas tjärn
      Tjärnflobäcken bäck
      Tjärnflon flo
      Tjärnslåttjärnen tjärn
      Tomashögen höjd
      Toppbäcken bäck
      Toran å
      Tornäsviken vik
      Tornäsviken vik
      Torpnäset näs
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnbäcken bäck
      Trettontjärnbäcken bäck
      Trettontjärnbäcken bäck
      Trettontjärnen tjärn
      Tri-Pebodarna fäb.
      Trollkollenäset näs
      Trollkonanäset näs
      Trollkonunäset näs
      Tråkubacken backe
      Tråkubacken landsvägsbacke
      Trångsjön sjö
      Trångsjöön ö
      Trättjärnen tjärn, Kyrkoh.bost
      Tullkvarnen kvarn
      Tunbodarna fäb.
      Tuvmyren myr
      Tuvmyrviken vik
      Tvärtförholmen holme
      Tvärvalan å
      Tvärvalan å
      Tvärvalnäset näs
      Tången näs
      Umla fäb.
      Uppbördsbacken backe
      Uppbördsbäcken bäck
      Uppbördstjärnen tjärn
      Uppgårdsbodarna fäb.
      Uppgårdsbodarna fäb.
      Upp-i-kälen skogstrakt
      Ut-i-kälen skogstrakt
      Vackermyrbäcken bäck
      Vackermyren myr
      Vackermyren myr
      Vackermyrrun höjd
      Valan å
      Valan å
      Valan å
      Vallrun höjd
      Vallrun höjd
      Valsjödammen uppdämn
      Valsjön sjö
      Valsjön sjö
      Valån å
      Valån å
      Vitmossaslåtten slåttermark
      Vågbäcken bäck
      Vågbäcken bäck
      Vågen vik
      Vågbäcken bäck
      Vågön ö
      Vågmyren myr
      Västerberget berg
      Västerstberget berg
      Västerstmyren myr
      Västersttjärnen tjärn
      Väst-på-kälen skogstrakt
      Ytterdammet uppdämn
      Yxtjärn tjärn, Kyrkoh.bost
      Yxtjärnbäcken bäck
      Yxtjärnbäcken bäck
      Yxtjärnen tjärn
      Yxtjärnrisnet risig trakt
      Åkerholmen holme
      Åkerholmen holme
      Åkernäset näs
      Åkersjöholmen holme
      Åkersjön sjö
      Åkersjön sjö
      Åkersjön sjö
      Åkersjön sjö
      Åkerån å
      Åkerån å
      Åkran å
      Åsbodtjärnen tjärn
      Åsbäcken bäck
      Åsbäcken bäck
      Åsmyrbäcken bäck
      Åsmyren myr
      Åsrun höjd
      Åvoln St. o. L. sjöar
      Åvoln, Lilla sjö
      Åvoln, Stora sjö
      Åvolån å
      Älgsjön sjö
      Älisand strandomr.
      Älisandbäcken bäck
      Älisandbäcken bäck
      Ängeskälen skogstrakt
      Ässforsen fors
      Ödleholmen holme
      Ödletjärn tjärn
      Ödletjärnbäcken bäck
      Ödletjärnen tjärn
      Ören skär
      Öretjärn, Lilla tjärn
      Öretjärn, Stora tjärn
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnen tjärn
      Öringbäcken bäck
      Örsåsbodarna fäb.
      Österstmyren myr
      Överdammet uppdämn

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.