ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gåxsjö socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 38 Naturnamn : 491 Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 398
Gåxsjö sn Abborrtjärnarna tjärnar Gåxsjö traktnamn Benstiggrinden grind
Gåxsjö sn Andersgårdsbodarna fäbodar Gåxsjö sn Bjäckermyrtjärnen tjärn
Gåxsjö sn Andersgårdsflon myr Gåxsjö socken Bjäckermyrtjärnen tjärn
Gåxsjö by? Anders-Larsaodlingen slåttermark? Gåxsjö sn Björnhibacken höjd
Gåxsjö by Aspbacken höjd brattåsarna inbyggarbeteckning Björnsundet sund
Gåxsjö by Backbodvallen skogsmark? gåxsjöarna inbyggarbeteckning Blad-Perflon myr
Gåxsjö by Bastjärnen tjärn smälingar inbyggarbeteckning Bockbron bro
Gåxsjö komministerboställe Bjäckermyrtjärnen tjärn smälingar inbyggarbeteckning Bodflon myr
Gåxsjö sn Björbäcken bäck Stufvendals-Ola personnamn Bodflon flo
Gåxsjö sn Björbäckflon myr yxskaftkälarna inbyggarbeteckning Bodflon delvis odlad flo
Gåxsjö sn Björkbacken skogsbacke? kälarna inbyggarbeteckning Bodflotjärnarna tjärnar
Gåxsjö sn Björklundtjärnen tjärn Amerika hmd Bodfloviken vik
Gåxsjö sn Björnhålet sankmark Anders-Ersabodarna fäb. Bodmyren myr
Gåxsjö sn Björnmyrviken vik Andersgården hmd Bostad(sund)kälen skogstrakt
Gåxsjö sn Björnsundet sank mark Blad-Pertorpet torp Bodstadtjärnen tjärn
Gåxsjö sn Björnån å Blötmyrbodarna fäb. Bodsundet myrsund
Gåxsjö sn Blad-Peflon myr Bort-i-Kälarna gränstrakt Bodtjärnen tjärn
Gåxsjö, *(Gogsjö) sn Blektjärnen tjärn Brattåsen hmdr Bodtjärnflon flo
Gåxsjö sn /Se Blektjärnen tjärn Brattåsen flera hmd Brattåsknäppen bergtopp
Gåxsjö sn /Se Bodflon sankmark Brattåsen by Brattåsknäppen höjd
Gåxsjö sn /Se Bodflon myr Brobacken åker Brännmyrbäcken bäck
Gåxsjö sn /Se Bodflon myr Brännan hmd Brännmyrbäcken bäck
Gåxsjö sn /Se Bodflotjärnarna tjärnar Brännviksnäset torp Brännmyren myr
Gåxsjö sn /Se Bodtjärnarna tjärnar Bygget nybygge Brännmyren myr
Gåxsjö sn /Se Bodviknäset näs Cavallinsbacken hmd Brännvallen vall
Brattåsen by /Se Bolagsbodarna fäb.? Erikhansabodarna fäb. Brännviken vik
*Halinstorpet torp Brattmyren myr Erik Hansabodarna fäb. Bygget f.d. torp, nu fäb.
Kakuåsen by /Se Brattmyren myr Erik-Jonsagården gd Bångbodbäcken bäck
Klumpen by /Se Brattåsbodarna fäb. Flygaregården hmd Dammflon myr
Kvarnbrännan förr torp, nu fäb. Brattåsen ås Fägnesbacken odling Danielnäset näs
Ledkälen fäbod /Se Brattåsknäppen bergtopp Gammalbodgärdet fäb. Danielnäset näs
Lomåsen by /Se Brattåsviken vik Gammalgården bebyggelse Djupbäcken bäck
Raftsjöhöjden by /Se Bromyren myr Gammalgården bebyggelse Djuptjärnen tjärn
*Yxskaftkäln by Brunnelandet skogsområde Gamlavärlden gård Djuptjärnen tjärn
Yxskaftkälen by /Se Brännbäcken bäck Gammalvärlden hmd Dryftesnäset näs
Yxskaftkälen by /Se Brännhässjeslättet höjd Grentorpet hmd Elakbäcken bäck
Yxskaftkälen by /Se Brännmyrbäcken bäck Gåxsjö by Elakbäcken bäck
Älgflon älv /Se Brännmyrtjärnen tjärn Hambergsbodarna fäb. Erik Jonssonbuken myrhals
  Brännsundet sank mark Hambergsgården gd Erik-Perssonkälen skogstrakt
  Brännvallen skogsparti Hans-Ersabodarna fäb. Femtjärnarna tjärnar
  Brännäset näs Hans-Mårsabodarna fäb. Finskholmen holme
  Brännäsviken vik Hjalmarbodarna fäb. Fiskviken vik
  Bustadmyrtjärnen tjärn Hjortbodarna fäb. Flobäcken bäck
  Bångbodbäcken bäck Hjortbodarna fäb. Flobäcken bäck
  Bäckströmsodlingarna f.d. slåtter Hjortbodarna, Gamla fäb. Flykälsbäcken bäck
  Dalakarlbrännan terräng Hjortgården hmd Frosktjärnen tjärn
  Dammflon myr Hurtigbränna hmd Frosktjärnen tjärn
  Dammfloviken vik Hurtiggården bebyggelse Furuhammarflon flo
  Danielnäset näs Höglundsbodarna fäb. Föllingflon flo
  Danielsundet sankmark Högsved torp Gammalbodarna fäb.
  Djuptjärnen tjärn Jakob-på-Ruvabodarna fäb. Gammalbodgärdet fäb.
  Dröftesnäset näs Jensbodarna fäb. Gammalvärlden plats
  Elakbäcken bäck Jonas-Oskarbodarna fäb. Gatan landsväg
  Elakbäcken bäck /Se Kakuåsen by Getklövbäcken bäck
  Emilsbodarna bodar Kakuåsen by Godhålet myr
  Emils-Småtjärnarna tjärnar Kakuåsen bebyggelse Godhålet plats
  Erik-Hansatjärnen tjärn Kakuåsen by Godskäret udde
  Erikmyrtjärnen tjärn Kakuåsen by Goffarråkdiket dike
  Erik-Personkälen skogtrakt /Se Kakuåsen by Granråken myrsund
  Fem-tjärnarna tjärnar Kaknäset gd Grossmobäcken bäck
  Finskholmen holme Kaknäset gd Grossmoflon flo
  Fiskviken vik Kallflobodarna fäb. Grossmoflon myr
  Fransbodarna f.d. fäbodar? Klumpen by Grossmokälen käl-land
  Frosktjärnen tjärn Klumpen by Grossmon backe
  Frosktjärnen tjärn Klumpen bebyggelse Grossmosundet myrsund
  Furuhammarflon myr Kälabyarna byar Grossmotjärnen tjärn
  Furunäset näs Lassebodarna fäb. Grossmotjärnen tjärn
  *Fyringen sjö Lomsjömyrbodarna fäb. Grossmyrtjärnen tjärn
  *Fyringen sjö Lomåsen flera hmd Gångmästarflon myr
  Föllingflon myr Lomåsen gdr Gångmästarfloviken vik
  Gammalbodarna fäb. Lugnet hmd Gångnässtaden f.d. landningsplats
  Gammalbodgärdet sankmark Martin Anderssonbodarna fäb. Gångnässtadflon flo
  Gammalvallen terräng Medkälsbodarna fäb. Gångnästarflon myr
  Gammalåslåttjärnen tjärn Nilshålbodarna fäb. Gångnästarfloviken vik
  Gammelbodarna fäb.? Nils-Nilsabodarna fäb. Gårdstjärnen tjärn
  Getingmon skogsmark Nordansjölägden lht Gåxsjöfjäll fjällredd
  Giöksion sjö Norderikbygget fäb. Gåxsjökälen utmark
  Giöksiön sjö Nordgården hmd Gåxsjön sjö
  Giöksiön, se Gåxsjön Saknas Nordåt hmd Gåxsjön sjö
  Godhålet plats Norsåker hmd Gäddtjärnen tjärn
  Godhålet myr Nybodarna fäb. Gäddtjärnen tjärn
  Goffarslåtten sank mark Nybodarna fäb. Gästriktjärnen tjärn
  Goffarslåttjärnen tjärn Nygården hmd Gästriktjärnen tjärn
  Goxsiö sjö Nyland hmd Halängarna ängar
  Granhögarna terräng Nyland gdr Halängbodarna fäb.
  Gravasundbacken höjd Nylandsbodarna fäb. Hammerdalsslåtten slått
  Grossmokälen skogtrakt /Se Ola-Bardobodarna fäb. Hans-Ersa-Stortjärnen tjärn
  Grästjärnen tjärn Ola-Jonsabodarna fäb. Hattflon myr
  Gulrostjärnen tjärn Ola-Väståtbodarna fäb. Henningsflon flo
  Gångnässtadviken vik Per Markussonbodarna fäb. Hinrik-Larsflon myr
  Gårdstjärnen tjärn Pål-Olsabodarna fäb. Hitersthalsen sumpmark
  Gåxsjökälen utmark /Se Pål-Olsagården gd Hjortbodarna fäb.
  Gåxsjön sjö Raftkälen bebyggelse Hjortbodarna fäb.
  Gåxsjön sjö Raftsjöhöjden pst Hjärttjärnen tjärn
  Gåxsjön sjö Raftsjöhöjden bebyggelse Holmtjärnen tjärn
  Gåxsjön sjö Rask-Nilsbodarna fäb. Holmtjärnen tjärn
  Gåxsjön sjö Rask-Nilsbodarna fäb. Hovde strömhuvud
  Gåxsjön sjö Riktgården hmd Hurtigkvarnen kvarn
  Gåxsjön sjö Ruven hmd Hångnäset näs
  Gåxsjön sjö Ruven gdr Hägnarna myrar
  Gåxsjön sjö Röresnäset hmd Högrenen plats
  Gåxsjön sjö Röstgården hmd Hömyren myr
  Gåxsjön sjö Sakrisbodarna fäb. Höslätten röjd mark
  Gåxsjön sjö Sannbrännbodarna fäb. Kallflokälen skogstrakt
  Gästriktjärnen tjärn Sjökanten, se Gåxsjö traktnamn Kallflon myr
  Göksiön sjö Stolen torp Karlbodarna fäb.
  Halängarna myrslåtter? Storbacken hmd Kavaljesbacken höjd
  Halängbodarna fäb. Storbrännbodarna fäb. Kesfilflon myr
  Hambergsbodarna f.d. fäbodar? Storöbrännbodarna fäb. Klockarflon flo
  Hans-Ersa-Stortjärnen tjärn Storöbrännbodarna fäb. Klumphagen gärdesgård
  Havdet del av Gåxsjön Storöjbrännbodarna fäb. Klumpkälen skogstrakt
  Hednings(flo)kälen, Lilla skogrtrakt /Se Strandbodarna fäb. Klumpkälen utmark med fäbodar
  Hemmingmyren myr Strandbodarna fäb. Klumpvägen väg
  Hemröningen myrholme Sunnan sjön hmd Knapptjärnen tjärn
  Henningsfloholmen myrholme Surmyrbodarna fäb. Knopptjärnen tjärn
  Henningsfloholmen myrholme Svartnäsbodarna fäb. Kroktjärnbäcken bäck
  Henningsflon myr Sven-Pålsabodarna fäb. Kroktjärnbäcken bäck
  Henriksmyrtjärnen tjärn Sällbrobodarna fäb. Kroktjärnen tjärn
  Henrikstjärnen tjärn Söderhjortbodarna fäb. Kroktjärnen tjärn
  Hjalmarbodarna bodar Sörgården gård Kvarnbrännan förr torp, nu fäb.
  Hjortbodarna f.d. fäbodar? Tallnäset lht Kälabasen gränslinje
  Hjortbodbäcken bäck Timmerbacken hmd Kälabodarna fäb.
  Hjortbod-Kariflon myr Uppgården hmd Kälabodkälen skogstrakt
  Hjärttjärnen tjärn Uppgården hmd Kälabäcken bäck
  Holmtjärnen tjärn Vintervägsbodarna fäb. Kälaskogarna alla skogar i Yxskaftkälen
  Hussundkälen sank mark Våtmyrbodarna fäb. Källsundet sund
  Håkabodarna bodar Våtmyrbodarna fäb. Käringflobacken höjd
  Hångnäset näs Västansjölägden lht Käringflon myr
  Hällingarna berg Västatgården gd Lappkojflon flo
  Hästbetestrakten skogsmark Västgården bebyggelse Lars-Olsarönningen röjd mark
  Hästskotjärnen tjärn Västgården gd Lars-Olsatjärnen tjärn
  Hästtjärnen tjärn Västgården hmd Lars-Olssontjärnen tjärn
  Höglundsbodarna bodar Väståtgården bebyggelse Lasserönningen röjd mark
  Höglundstjärnarna tjärnar Yxskaftkälen by Lavabladtjärnen tjärn
  Högnäs näs Yxskaftkälen by Lavabladtjärnen tjärn
  Högsvedbodarna f.d. fäb. Yxskaftkälen by Lillabborrtjärnen tjärn
  Johåltjärnen tjärn Yxskaftkälen by Lill-Bredviken vik
  Jomyren myr Yxskaftkälen by Lillbäcken bäckar
  Jonasbodarna fäbodar Yxskaftkälen by Lill-Gäddtjärnen tjärn
  Jonashålen myr Åsen torp(?) Lillhenningskälsbodarna fäb.
  Jonas-Olovsstället f.d. fäb? Älgsjöbodarna fäb. Lill-Lundalstjärnen tjärn
  Jönkebodarna bodar Ängeskälsbodarna fäb. Lillsjön sjö
  Jönsbodarna bodar Östergärdesbodarna fäb. Lillsjön sjö
  Kakuåstjärnarna tjärnar Östergärdesgården gd Lillsjönoret bäck
  Kallflobodarna fäbodar Östgården hmd Lill-Starslätten odlingar
  Kallflomyren myr Öst-i-gärdegården hmd Lilltjärnen tjärn
  Kanalviken vik   Lilltjärnen tjärn
  Kapurja fäbod?   Lillundalstjärnen tjärn
  Karl-Magnusodlingen slåttermark?   Lillån å
  Karl-Persastället f.d. fäb?   Linjetjärnen tjärn
  Kelbäcken bäck   Ljusskarpabborrtjärnen tjärn
  Kelbäcktjärnen tjärn   Lomnäset näs
  Kilströmsgolvet myr   Lomnäsviken vik
  Klumpbodarna f.d. fäb.?   Lomsjömyrbodarna fäb.
  Klumpkälen utmark /Se   Lomsjömyren myr
  Klumpsågen terräng   Lomsjömyren myr
  Kroktjärnbäcken bäck   Lomsjön sjö
  Kroktjärnbäcken bäck   Lomsjön sjö
  Kroktjärnen tjärn   Lomån å
  Kvarnbodarna fäb.   Lomåsbodarna fäb.
  Kvarnbränna åkermark   Lomåsmyrbodarna fäb.
  Kvarnflon myr   Lomåsvågen vik
  Kälabodarna fäb.   Lundalstjärnen tjärn
  Kälabodkälen skogtrakt /Se   Lundalstjärnen tjärn
  Kälabäcken bäck   Lundalstjärnen tjärn
  Kälaflobackarna backar   Långmyren myr
  Kälaflon sankmark   Långmyren myr
  Kälaflotjärnen tjärn   Långsundet sund
  Kälaslåtten myrslåtter?   Långtjärnen tjärn
  Källardalen dal   Långtjärnen tjärn
  Källmyren myr   Långtjärnen tjärn
  Lars-Ersabodarna fäb.   Lövbacken backe
  Lars-Olsatjärnen tjärn   Lövbackstjärnen tjärn
  Lavabladtjärnarna tjärnar   Lövbacktjärnen tjärn
  Ledkälsflon myr   Matflon flo
  Ledkälen skogtrakt /Se   Medkälstjärnen tjärn
  Lidgrensstället skogs- o myrmark   Mellanhalsen sankmark
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Messmörbäcken bäck
  Lill-Bredviken vik   Messmörbäcken bäck
  Lillflon myr   Midkälstjärnen tjärn
  Lill-Gäddtjärnen tjärn   Midsjömyren myr
  Lill-Gäddtjärnen tjärn   Mosseflon flo
  Lillhägnen inhägnad?   Mosseflon myr
  Lill-Lundalstjärnen tjärn   Mossefloviken vik
  Lill-Nilsbodarna bodar   Mossefloviken vik
  Lillnoret å   Myrnäset näs
  Lill-Raftsjön sjö   Mörttjärnen tjärn
  Lill-Rångtjärnen tjärn (nu uppdikad)   Nilshålet myr
  Lillsjön sjö   Nilshålbodarna fäb.
  Lillsjön sjö   Nord-i-kälen skogstrakt
  Lillsjöslåtten sankmark   Norsåkersbodarna fäb.
  Lilltjärnen tjärn   Norsåkerviken vik
  Lilltjärnen tjärn   Nybodarna fäb.
  Lilltjärnen tjärn   Nybodarna fäb.
  Lillån å   Nybodkälen skogsområde
  Lomnäsflon myr   Nybodkälen höjd
  Lomnäsviken vik   Nyfloarna floar
  Lomsjödammet damm?   Nyflobäcken bäck
  Lomsjömyrbodarna bodar   Nyflon flo
  Lomsjömyren myr   Nyflon, Nördra myr
  Lomsjön sjö   Nyflon, Sönra myr
  Lomsjön sjö   Nylands-kroktjärnen tjärn
  Lomsjön sjö   Nymyrbäcken bäck
  Lomsjön sjö   Nymyrbäcken bäck
  Lomsjön sjö   Nymyren myr
  Lomsjön sjö   Nymyren myr
  Lomsjön tjärn   Nymyrsundet sund
  Lomsjövågen bäck   Nyrönningen röjd mark
  Lomån å   Nyslåttjärnen tjärn
  Lomåsbodarna f.d. fäb.(?)   Nyslåttjärnen tjärn
  Lomåsviken vik   Nysundbodarna fäb.
  longs---, se Lomsjön sjö   Nästflon myr
  Longsiön sjö   Nästfloåsen ås
  Lustjärnen tjärn   Nörder-Kroktjärnen tjärn
  Långbrännan terräng   Nöstren gammal båtplats
  Långlokarna sjöar   Ol-Andersatjärnen tjärn
  Långmyren myr   Ol-Larsarönningen röjd mark
  Långrännsundet sankmark   Ola-Väståtbodarna fäb.
  Långsiön sjö   Ottsjön sjö
  Långsiön sjö   Ottsjön sjö
  Långsmalflon myr   Per-Ersaråken sankt område
  Långtjärnen tjärn   Per-Hemmingssonbäcken bäck
  Lövbacktjärnen tjärn   Piprörmyren myr
  Martinodlingen slåttermark?   Prästbodarna fäb.
  Mattismyren myr   Pål-Anderstjärnen tjärn
  *Medkälen skogtrakt /Se   Pål-Anderssontjärnen tjärn
  Mellanflon myr   Pålflobäcken bäck
  Mellantjärnen tjärn   Raftan å
  Midsjömyren myrmark   Raftan, Lilla bäck
  Mossaflon myr   Raftflon flo
  Mossaflon myr   Raftsjön sjöar
  Mossafloviken vik   Rapamyrarna myrar
  Myrbärtjärnen tjärn   Rask-Nilsbodarna fäb.
  Myrnäset näs   Riktbodarna fäb.
  Mörttjärnarna tjärnar   Risnäset näs
  Mörttjärnen tjärn   Ristjärnbäcken bäck
  Nils-Anderssonbodarna fäb.   Ristjärnen tjärn
  Nilshälbodarna bodar   Ristjärnen tjärn
  Nilshålet sank mark   Råholmstjärnen tjärn
  Norsåkersbodarna f.d. fäb.   Rångnor å
  Norsåkerviken vik   Rångnor å
  Nybodarna fäb.   Rångnoret utlopp
  Nybodkälen höjd   Rångnoret utlopp
  Nybodkälen skogtrakt /Se   Rångnorsflon flo
  Nybrännan terräng   Rångnorsflon myr
  Nyfloarna myrar   Rångtjärnen tjärnar
  Nylandsflon myr   Råvan slått
  Nymyren myr   Rävidbackarna backe
  Nymyren myr   Rödflon flo
  Nyslåttjärnen tjärn   Röresnäset näs
  Nysundbodarna fäb. f.d.?   Rövbackbäcken bäck
  Nästflon myr   Rövbackhögen backe
  Nyströmsbodarna f.d. fäbodar?   Sakrisbodarna fäb.
  Nävertjärnen tjärn   Sakrisbodarna fäb.
  Nördkroktjärnen tjärn   Sandbacken höjd
  Nörd-Nyflon myr   Sandbrännbodarna fäb.
  Ol-Anderstjärnen tjärn   Sandudden udde
  Ol-Salomonsamyren myr   Siggaberget höjd
  Otsiön sjö   Siggaberget höjd
  Ottsjön sjö   Sinndalsmyren myr
  Ottsjön sjö   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Ottsjön sjö   Skarpabborrtjärnen tjärn
  Ottsjön sjö   Slättmyren nu odlad myr
  Ottsjön sjö   Starslätten odlingar
  Ottsjön sjö   Stenbrännbäcken bäck
  Ottsjön sjö   Stockmyren myr
  Ottsjön sjö   Stockmyren myr
  Oxmyren myr   Stockmyrflon myr
  Per-Erikodlingen skogs- o. slåttermark?   Stockmyrhögen höjd
  Per-Grensstället fäbod?   Stolsloken tjärn(?)
  Piprörflon myr   Stolsviken vik
  Piprörmyren myr   Stor-Bredviken vik
  Piprörmyren myr   Storbrännbodarna fäb.
  Piprörmyrtjärnen tjärn   Storbäcken bäck
  Prästflon myr   Storbäckflon flo
  Prästflon myr   Storbäckflon myr
  Prästvallen skogsmark?   Storbäckflotjärnen tjärn
  Pål-Andersdiket bäck   Storflobacken höjd
  Pål-Anderstjärnen tjärn   Storflohalsen myrhals
  Pål-Olssonsundkälen sluttning /Se   Storflon flo
  Rabbackbäcken bäck   Storflon flo
  Rabbackhögen plats   Storflon flo
  Rabbackmyren myr   Storflon flo
  Ranganores fiske se: Rångnoret å   Storflon myr
  Raskflon myr   Storflotjärnen tjärn
  Rask-Nilsudden udde   Storflotjärnen tjärn
  Risnäset näs   Storgrytan plats
  Risnäset näs   Storrören del av sjö
  Råholmen myrholme   Stortjärnbäcken bäck
  Rångnore å /Se   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret Saknas   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å   Stortjärnen tjärn
  Rångnoret å /Se   Storån å
  Rångnoret å /Se   Storån å
  Rångnoret å /Se   Storöflon å
  Rångnoret å(?) /Se   Storöjbrännorna fäb.
  Rångnorsflon myr   Strandbodarna fäb.
  Rångnorsstugan fäb.?   Strandbodkälen skogstrakt
  Rångnorsviken vik   Stridån å
  Råva slåttermark   Stridån å
  Rävidbacken backe   Stryån å
  Rödflon myr   Stryån å
  Rödflon myr   Stundalstjärnen tjärn
  Rödflon myr   Styggbäcken bäck
  Rödflon myr   Svartnäsbodarna fäb.
  Röjdstarren myr   Svartnäsflohalsen sankmark
  Röningsmyren, Övre myr   Svartnäsflon myr
  Sakrisbodarna f.d. fäbodar?   Svarttjärnarna tjärnar
  Sandbrännbodarna fäb.   Svarttjärnarna tjärnar
  Sandudden udde   Svarttjärnen tjärn
  Sankflon myr   Sågbäcken bäck
  Siggabodarna bodar   Sågbäcken bäck
  Sigridvallen fäb.vall?   Sågdammet tjärn
  Siksjön sjö   Sällbotjärnen tjärn
  Siktjärnen tjärn   Sällbrobodarna fäb.
  Sikåsflon myr   Sällbrobäcken bäck
  Sinndalsmyren myr   Sällbrotjärnen tjärn
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Sällbrotjärnen tjärn
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Sällbrotjärnen tjärn
  Skarpabborrtjärnen tjärn   Sällbytjärnen tjärn
  Slammeråsen ås   Sörgårdsdammet damm
  Slängsågbäcken bäck   Tallnäset näs
  Småabborrtjärnarna tjärnar   Tjesfilflon myr
  Solbergsbacken höjd   Tjockholmtjärnen tjärn
  Stenarmen terräng   Tjockholmstjärnen tjärn
  Stjärnabodarna fäbodar?   Tjärnaflon flo
  Stockmyren myr   Tullen myrar
  Stockmyrhögarna höjder   Tullen myr
  Stockmyrflon myr   Tullen plats
  Stockmyrströmmen ström   Tulusbäcken bäck
  Stolen förr sten   Tulusen udde
  Stolsviken vik   Tulusflon myr
  Storbäcken bäck   Tulåsbäcken bäck
  Stor-Bäckflotjärnen tjärn   Tuvflon myr
  Storflon sankmark   Upp-i-kälen utmark
  Storflotjärnen tjärn   Vackermyren myr
  Stor-Hampsabäcken bäck   Vallen ödesböle, äng
  Storloken liten tjärn?   Vargholmfloarna floar
  Stor-Lundalstjärnen tjärn   Vasselnnäset näs
  Stormyrdammet terräng   Vetvattsbodarna fäb.
  Stormyren myr   Vikbodarna fäb.
  Stormyren myr   Vikbodarna fäb.
  Stor-Raftsjön sjö   Vintervägsbodarna fäb.
  Stor-Rångtjärnen tjärn   Vintervägsbodvallen vall
  Stor-Rödflon myr   Vintervägssundet sund
  Storröningen skogsmark   Vitsanden vik
  Storrören del av sjö /Se   Vitsandflon flo
  Storslåtten sankmark   Vitsandtjärnarna tjärnar
  Stor-Slåttmyren myr   Vitsandudden udde
  Storstenflon myr   Vittjärnmyren myr
  Storstensundet terräng   Vitvattensudden udde
  Storströmmen del av Storån   Vitvattnet tjärn
  Stortjärn tjärn   Vitvattsbodarna fäb.
  Stortjärnen tjärn   Vålnäsbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Vålnäsbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Vålnäset skogstrakt
  Stortjärnen tjärn   Vålnäset skogstrakt
  Storån å   Vålnästjärnen tjärn
  Storån å   Vålnästjärnen tjärn
  Storån å   Vålötjärnen tjärn
  Storån å   Våtmyrbodarna fäb.
  Storån å   Våtmyrbodarna fäb.
  Storåtjärnen tjärn   Våtmyren myrar
  Stor-Älgflotjärnen tjärn   Västestbacken höjd
  Storöjbrännbodarna bodar   Västgårdsbodarna fäb.
  Storören udde   Åsen skogshöjd
  Strandbodarna fäbodar   Äldfloarna floar
  Strandbodbäcken Saknas   Älgflon flo
  Stryån å   Älgflon flo
  Styggbäcken bäck   Älgflon myr
  Styggbäcken å   Älgflotjärnen tjärn
  Störåskälen skogtrakt /Se   Älgssjöbodarna fäb.
  Sundkälen skogtrakt /Se   Älgssjöbäcken bäck
  Sundkälen sluttning /Se   Älgsjöbäcken bäck
  Surmyrarna myrar   Älgsjömyren myr
  Sval-Ollebodarna f.d. fäbodar?   Älgssjön sjö
  Sval-Olletjärnen tjärn   Älgsjön sjö
  Svartråken skogsmark   Ängesflon flo
  Svarttjärnen tjärn   Ängeskälen fäb.
  Svarttjärnen tjärn   Ängeskälen kalhygge
  Sven-Pålsbodarna f.d. fäbodar   Ängeskälen skogstrakt
  Sågbacken backe   Ängeskälen skogstrakt
  Sågbäcken bäck   Ängeskälsflon myr
  Sågdiket bäck   Öjan å
  Sällbrobodarna bodar   Öjan å
  Sällbrotjärnen tjärn   Ön ö
  Sävtjärnmyren myr   Ön fäb.
  Sör-Kroktjärnen tjärn   Örebäcken bäck
  Sör-Nyflon myr   Örebäcken bäck
  Tallbacktjärnen tjärn   Örebäcken bäck
  Tingsmyren myr   Östigärdebodarna fäb.
  Tjäderbacken sank terräng   Överdammet damm
  Tjärnflon sankmark    
  Tjärnflon sankmark    
  Tjärnflon myr    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tjärnmyrtjärnen tjärn    
  Tokbäcken bäck    
  Tullen myr    
  Tulusbäcken bäck    
  Tulusflon sankmark    
  Tuvflon myr    
  Tuvmyren myr    
  Upp-i-kälen utmark /Se    
  Utgräventjärnarna tjärnar    
  Vackermyren myr    
  Vackermyren myr    
  Vackermyrtjärnarna tjärnar    
  Vallbarkransen plats    
  Vallen äng    
  Vallinodlingarna f.d. slåtter    
  Vallmyren myr    
  Vallnäsbodarna fäb.    
  Vallnäset näs    
  Valludden udde    
  Vargholmsflon myr    
  Vigforsgrubban krök av ån Lillnoret    
  Vigg-Erikröningbäcken å    
  Vik-Jonasströmmen del av Storån    
  Vikröningen sankmark    
  Vilhelmodlingen slåttermark?    
  Vilstensbrännan myr    
  Vintervägsbodarna bodar    
  Vintervägsråken skogsmark    
  Vitsand vik    
  Vitvattsudden terräng    
  Vågen liten utvidgning av Storån    
  Vålnäsbäcken bäck    
  Vålnäset näs    
  Vålnäskroken del av Öjån    
  Vålnästjärnen tjärn    
  Vålviken vik    
  Våtmyrarna myrar    
  Våtmyrbodarna bodar    
  Västansjö terräng?    
  Väster-Gammalåslåttjärnen tjärn    
  Väster-Grannäset myrholme    
  Västerkroken terräng    
  Väster-Lomnäset näs    
  Väster-Rörnäset näs    
  Väster-Storflohalsen sankmark    
  Västertjärnen uppdikad tjärn    
  Västertjärnen tjärn    
  Västertjärnen tjärn    
  Västeråslåtten sank mark    
  Västeråslåttjärnen förr tjärn??    
  Västgårdsbodarna f.d. fäb.    
  Väst-på-kälen skogtrakt /Se    
  Yxskaftfloarna myrar    
  Åbrännan terräng    
  Åflon myr    
  Åkroken skogsmark    
  Åsen skogshöjd    
  Åsen skogsmark    
  Älgflon myr    
  Älgsjöbodarna fäbodar    
  Älgsjöbäcken bäck    
  Älgsjödammet vattensamlingar    
  Älgsjömyren myr    
  Älgsjön sjö    
  Ängeskälen skogtrakt /Se    
  Ängflobäcken bäck    
  Ängflobäcktjärnen tjärn    
  Ängstadviken vik    
  Öjan å    
  Öjan å    
  Öjan å    
  Öjan å    
  *Öjansjön sjö    
  Öjån å    
  Örebäcken bäck    
  Örebäcken bäck /Se    
  Örebäcken å    
  Örebäcken bäck    
  Örebäckviken vik    
  Öringtjärnen tjärn    
  Öringtjärnen tjärn    
  Öster-Grannäset skogsholme    
  Östergårdbodarna bodar    
  Öster-Lomnäset näs    
  Öster-Rörnäset näs    
  Öster-Storflohalsen sankmark    
  Östertjärnen tjärn    
  Östertjärnen tjärn    
  Öya fluvius å    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.