ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Laxsjö socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 67 Naturnamn : 486 Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 395
Laxsjö sn /Se Abborrtjärnbäcken bäck Laxsjö socken Abborrtjärnarna tjärnar
Laxsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn Almdalen by Abborrtjärnen tjärn
Laxsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn Anders Erstorpet, se Flykälen traktnamn Abborrtjärnen tjärn
Laxsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn Björkmyrbacken lht Abborrtjärnen tjärn
Laxsjö sn /Se Abborrtjärnen tjärn Bort-i-Kälarna gränstrakt Angeltjärnarna tjärnar
Laxsjö sn /Se Avatjärnbäcken bäck Brännan hmd Angeltjärnbäcken bäck
Almdalen gd /Se Berget Saknas Bukallbränna hmd Angeltjärnhögen höjd
Almdalen gd /Se Bergnäset näs Bygget hmd Avolånäset näs
Anders-Jonsabodarna f.d. fäbod Betesflon myr Bygget odling Avolåviken vik
Danielbodarna bodar Blomtjärnen tjärn Byggnadstomten, se Laxviken traktnamn Björkmyren myr
Danielbodarna f.d. fäbodar (?) Blåskttflon myr Djupvattsberget gård Björkmyren myr
Erik-Lansabodarna f.d. fäbodar ? Blöthunden myr Flykälarna inbyggarbeteckning Björkvattnet sjö
Flykälen by /Se Bodbäcken bäck Flykälen traktnamn Björkvattsbäcken bäck
Gammelbodarna bodar Bodflokälen sankmark Flykälen by Björkvattssundet slåtter
Gammelbodarna f.d. fäbodar? Bodflon myr Gransjön hmd Björnbäcken bäck
Gransjö Saknas /Se Bodflon myr Grubbfjället by Björnhögen höjd
Hallen by /Se Bodflon sankmark Hallen hmd o lht Björnknölen höjd
Hallen hmd:ar o. lht:er /Se Bodknulen höjd Hundklönipan fäb. Björnknölen höjd
Hans-Olsabodarna bodar Bodtjärnen tjärn Hvitvattnet by Björnknölen höjd
Hans-pojkbodarna f.d. fäb.? Bodtjärnen tjärn Hvitvattsarna inbyggarbeteckning Björntjärnen tjärn
Harvattsbodarna bodar Bodtjärnen tjärn Hökvattnet by Björntjärnen tjärn
Harvattsbodarna bodar Bortestbäcken bäck Hökvattsarna inbyggarbeteckning Blåskallflon flo
Hembodarna bodar Brattflon myr Kälabyarna byar Bodberget berg
Höjdbodarna bodar Brattmyren myr Lakabäckbodarna fäb. Bodbäcken bäck
Hökvattnet by /Se Brattmyren myr Lakavattnet by Bodbäcken bäck
Jonas-Edvardbodarna bodar Brattmyrflon myr Lakavattsarna inbyggarbeteckning Bodtjärnen tjärn
Jöns-Anderssonsbodarna bodar Brattsundtjärnen tjärn Laxsjöarna inbyggarbeteckning Bodtjärnen tjärn
Jöns-Bengtssonbodarna bodar Brattåsberget berg Laxsjöarna inbyggarbeteckning Bostadmyren myr
Kilianbodarna bodar *Brunnekälen skogtrakt /Se Laxsjö by Bostadmyrtjärnen tjärn
Kungsnäset gd /Se Brunnekälsbäcken bäck /Se Laxsjön by Branthögen höjd
Källbodarna bodar Brännan höjd Laxsjön by Branthögen höjder
Lakavattnet gd:ar /Se Bustadflon myr Laxviken traktnamn Brattnäset näs
Laxsjön komm.bost. /Se Bustadhöjden höjd Laxviken by Brannekälsbäcken bäck
Laxsjön komm.bost. /Se Bustadmyren myr Laxvikrarna inbyggarbeteckning Brunnelandet skogsområde
Laxsjö by /Se Bustadmyren myr Laxvikskvarn, se Laxviken traktnamn Brunnenäsen näs
Laxviken by /Se Bustadmyrtjärnen tjärn Löfhögen by Bäckmyrhöjden höjd
Lövhöjden gd /Se Bygget myr(?) Lövhögen, se Lövhöjden traktnamn Djuptjärnbäcken bäck
Margitbodarna bodar Bång-Kariflon myr Lövhöjden traktnamn Djuptjärnen tjärn
Mörtsjön by /Se Bäckmyrbäcken bäck Lövhöjden by Djuptjärnen tjärn
Nilsbodarna bodar Bäckmyren myr Lövhöjdarna inbyggarbeteckning Djupvattnet sjö
Nils-Teodorbodarna bodar Bäckmyrflon myr Lövviknäset gårdar Djupvattsberget berg
Norskbodarna f.d. fäbodar? Dammtjärnen tjärn Lövviknäset lht Djupvattsån å
Nybodarna bodar Djuptjärnbäcken bäck Malinviken öde torp Dödviken vik
Olovbodarna fäb. Djuptjärnbäcken bäck Mattistorpet öde torp Erfjället fjäll
Olov-Henningsbodarna bodar Djuptjärnen tjärn Medviken torp Fallmyrbäcken bäck
Post-Nilsbodarna bodar Djuptjärnen tjärn Meviken torp Fallmyren myr
Risflokojan koja Drevitbäcken bäck Meviken (obebott) torp Fattigmyren myr
Skottbodarna f.d. fäb. Dävelmyren myr Mörtsjön hmd Fettiladubäcken bäck
Storflobodarna bodar Dävelmyren myr Näset hmd Fiskarstuberget berg
Stortjärnbodarna bodar Edet skog Näset hmd Fjällflon flo
Storåbränna by /Se ?Erfjället, Stora fjäll /Se Paradiset lht Flykälsbäcken bäck
Strömbergsbodarna f.d. fäbodar? Fallmyrbäcken å Pingstbränna hmd Flåtotjärnen tjärn
Styggmyrbodarna bodar Fallmyren myr Skolhustomten, se Laxviken traktnamn Foskberget berg
Styggråkkojan koja Fettjeladubäcken bäck Småland lht Foskberget berg
Svedbodarna bodar Fisktjärnen tjärn Stockholm lht Foskvattnet sjö
Svenbodarna bodar Fiskvatn, se Stora Foskvattnet Saknas Storåbränna by Foskvattnet, Lilla sjö
Södersjöbodarna bodar Fjällflon myr Storåbränna by Foskvattsån å
Tjuvvattnet by och sjö /Se Fjällsjömyren myr Storåbrännorna inbyggarbeteckning Fågelmyren myr
Torbodarna bodar Fjösviken vik Sundtorpet lht Fågelmyrtjärnen tjärn
Tuvattnet by /Se Flatholmen holme Sved hmd Fågeltjärnen tjärn
Tuvattnet by /Se Floåsslåtten terräng Tjuvvattnet by Fålesholmarna holmar
Tuvattnet by /Se Flybäcken å Tjuvvattsarna inbyggarbeteckning Gammalbodarna fäb.
Ulinsbodarna f.d. fäbodar(?) Flybäcken bäck Tuvattnet by Gammalsågbäcken bäck
Viktorbodarna bodar Flykälsbäcken bäck Tuvattnet by Gammalsågbäcken bäck
Vitvattnet by /Se Flykälsmyren myr Viken hmd Gammalålviken vik
Åflobodarna bodar Flåtåtjärnen tjärn Våtmyrbacken lht Gammalålviken vik
Östansjöbodarna bodar Foskvattnet, Stora sjö Västan viken hmd Gillerbäcken bäck
  Foskvattnet, Stora o. Lilla sjöar Västan ån gårdar Glåmåsen ås
  Foskvattsån å Ålviken gård Glåmåstjärnen tjärn
  Fredgåstjärnen tjärn Ålviken by Glämstjärnen tjärn
  Fridmyren myr Ålåsen hmd Gransjöbäcken bäck
  Fridmyren myr Östan ån gårdar Gransjön sjö
  Fridtjärnen tjärn   Gruvbodarna fäb.
  Frosktjärnen tjärn   Gråmärraholmen holme
  Fågelmyrtjärnen tjärn   Hallhöjden höjd
  Fågeltjärnen tjärn   Halvvägasnäset näs
  Gammalbodviken vik   Harrvattstjärnen tjärn
  Gammel-Jönsflon myr   Harrvattnet sjöar
  Gethalsen höjd   Harrvattsån å
  Getrisbäcken å   Haravattsån å
  Gillerbäcken bäck   Haraån å
  Glåmåsen ås   Holmviken vik
  Glåmåstjärnen tjärn   Hotagen sjö
  Glämstjärnen tjärn   Hotagen sjö
  Godfarbacken höjd   Hovde strömhuvud
  Gransjön sjö   Hundklumpbodarna fäb.
  Gransjön sjö   Hundklumpbäcken bäck
  Gravberget berg   Hundklumpen höjd
  Gravfisktjärnen tjärn   Hundnäset näs
  Gäddtjärnen tjärn   Håkanbodarna fäb.
  Halvvägsbäcken bäck   Häbbersvattnet sjö
  Hans-Olsaviken vik   Häbbärsholmen holme
  Harvattsflon myr   Häbbärsvattnet sjö
  Helveteshålet myr   Hägnbäcken bäck
  Hemmingtjärnen tjärn   Hällbodviken vik
  Hitestbäcken bäck   Hällnäset näs
  Ho dahl /Se   Hällnäshöjden höjd
  Hoffdahln lacus, se Hotagen sjö   Hästskotjärnen tjärn
  Hoffendahla Lacus, se Hotagen sjö   Hästskotjärnnäset näs
  Hofsdahln Lacus, se Hotagen sjö   Höjdbodarna fäb.
  Hogdagen, se Hotagen sjö   Höjdbodarna fäb.
  Hogdagen siön, se Hotagen sjö   Höjdbodknölen höjd
  Hogd gen, se Hotagen /Se   Höjdbodrun berg
  Hogdagen lacus, se Hotagen sjö   Höjdbodrun höjd
  Hogdagen Siva, se Hotagen sjö   Höjdbodrun höjd
  Holmflyn del av å   Höjdvattnet sjö
  Hotagen sjö   Hökvattnet sjö
  Hotagen sjö   Hökvattnet sjö
  Hotagen sjö   Hökvattsån å
  Hotagen sjö   Illvädersviken vik
  Hotagen sjö   Illvärsviken vik
  Hotagen sjö   Johantjärnen tjärn
  Hotagen sjö   Jonte-Erssonbodarna fäb.
  Hotagen sjö   Jonte-Erssonkälen utmark
  Hotagen sjö   Jonte-Vilhelmssonlodarna fäb.
  Hotagen sjö /Se   Jänsbodarna fäb.
  Hotain Lacus, se Hotagen sjö   Jänsslåttjärnarna tjärnar
  Hvetvatnan sjöar   Kampsundberget berg
  Håkabodarna fäb.   Kanabäcken bäck
  *Håskevattnet sjö   Kanatjärnen tjärn
  Hällnäset näs   Kattuggelbrännan skogsområde
  Hällnäshöjden höjd   Kilkälen skogtrakt
  Hästflon myr   Kjell-Einarssonbodarna fäb.
  Hästhagatjärnen tjärn   Klöpibäckbodarna fäb.
  Hästskotjärnen tjärn   Klöpibäcken bäck
  Hästskotjärnen tjärn   Kojbacken höjd
  Högflon myr   Kojbäcken bäck
  Hökvattnet sjö   Krokmyren myr
  Hökvattnet sjö   Kroktjärnen, Västra och Östra tjärnar
  Hökvattnet sjö   Kullflon flo
  Hökvattsån å   Kulltjärnen tjärn
  Jonasbrännan sank mark   Kungsvattnet sjö
  Jonte-Ersamyren myr   Kungsvattnet, Stora och Lilla sjöar
  Jonte-Erssonkälen skogtrakt /Se   Kungsvattsbäcken bäck
  Jönsflon myr   Kvarnberget berg
  Kampsundberget berg   Kvarnhögen höjd
  Kanabäcken bäck   Kvarntjärnen tjärn
  Kattygelbrännan höjd   Kvarnån å
  Kaukarnäset näs   Kälamyrarna myrar
  Kaukflon myr   Kälamyrbäcken bäck
  Kierna fi-llen, se Tjänafjället berg   Kälamyrbäcken bäck
  Kiernvatnan, se Tjänafjällsjön sjö   Kälamyren myr
  Kilkälen skogtrakt /Se   Käringbäcken bäck
  Kilkälen höjd   Käringbäcknäset näs
  Killholmen holme   Kökarnäset näs
  Killholmen holme   Lakavattnet sjö
  Kiltjärnen tjärn   Lakavattsberget berg
  Kiärnfiellet, se Tjänafjället berg   Lakavattshovden strömhuvud
  Klingermyren myr   Lakavattsån å
  Klingermyren myr   Lappnäset näs
  Klumpbäcken bäck   Lars-Erssonbodarna fäb.
  Kojbäcken bäck   Lars-Nilssonbodarna fäb.
  Kojtjärnen tjärn   Larsudden udde
  Kopparån å   Laxbäcken bäck
  Korsflon myr   Laxbäcken bäck
  Krokbäcken bäck   Laxsjöbäcken bäck
  Krokbäckflon myr   Laxsjön sjö
  Krokmyren myr   Laxsjötjärnen tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Laxvikberget berg
  Kroktjärnen tjärn   Lillflon flo
  Kroktjärnfloarna myr   Lillhöjden höjd
  Kungsnäsmarken höjd   Lillrun höjd
  Kullflon myr   Lillsjöberget berg
  Kulltjärnen tjärn   Lillsjöbäcken bäck
  Kvarnbäcken å   Lillsjön sjö
  Kvarnbäcken bäck   Lillsjön sjö
  Kvarntjärnen tjärn   Lillsjön sjö
  Kvarnån bäck   Lillsjön sjöar
  Kvisseln ö   Lilltjärnen tjärn
  Kälamyrarna myrar /Se   Lilltjärnen tjärn
  Kälamyrbäcken bäck   Lillvattnet sjö
  Kälamyren myr /Se   Lillvattnet sjö
  Kälamyren myr   Lillvattsbodarna fäb.
  Kälamyren myr   Lillvattsbäcken bäck
  Kälen skogsområde   Lillån å
  Källarholmen holme   Linholmen holme
  Källgolven terräng   Linjetjärnen tjärn
  Källsundet myr   Långberget berg
  Kärnafjäll, se Tjänrfjället fjäll   Långflobäcken bäck
  Kärna Fjäll, se Tjänafjället berg   Långflon flo
  Kärnvattnet, se Hökvattnet sjö   Långnäsbodarna fäb.
  Ladumyrvågen vik   Långnäset näs
  ?Lakavattnet sjö   Långnäset näs
  ?Lakavattnet sjö   Långnäset näs
  Lakavattnet sjö   Långtjärnen tjärn
  Lakavattsberget berg   Långtjärnen tjärn
  Lakavattshovden terräng   Långtjärnen tjärn
  Lakavattsån å   Långtjärnen tjärnar
  Laxbäcken å   Långtjärnen tjärn
  Laxbäcken bäck   Långvikbackarna näs
  Laxbäcken bäck   Långviken vik
  Laxbäckflon myr   Läskvattnet sjö
  Laxsjöbäcken bäck   Läskvattsån å
  Laxsjöbäcken bäck   Lövhöjdtjärnen tjärn
  Laxsjöflon myr   Lövtjärnen tjärn
  Laxsjön sjö   Lövviken vik
  Laxsjön sjö /Se   Malinön ö
  Laxsjötjärnen tjärn   Medviksbäcken bäck
  Laxvikberget berg   Mellantjärnen tjärn
  *Laxviken vik   Messerskäret skär
  *Laxviken vik   Messerskärnäset näs
  Lekattviken terräng   Myggtjärnen tjärn
  Lerbäcken å   Mårtenbodarna fäb.
  Lermyrbäcken bäck   Mårtentjärnen tjärn
  Lill-Abborrtjärnen tjärn   Mörflon flo
  Lill-Bäckmyren myr   Mörflotjärnen tjärn
  Lillhöjden höjd   Mörtsjövågen vik
  Lill-Kälamyren myr   Mörttjärnarna tjärnar
  Lillsjöbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Lillsjöbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Lillsjön sjö   Mörttjärnen tjärn
  Lillsjön tjärn   Nordanbacktjärnen tjärn
  Lilltjärnbäcken bäck   Noret å
  Lilltjärnen tjärn   Nybodarna fäb.
  Lilltjärnen tjärn   Nyflon flo
  Lillvattnet tjärn   Näset näs
  Lill-Vitvattnet tjärn   Näsholmen holme
  Lillån bäck   Olgranberget del av Tjänafjället
  Lill-Älgtjärnen tjärn   Ollebodarna fäb.
  Lill-Öretjärnen tjärn   Paradisviken vik
  Loksundtjärnarna tjärnar   Paratjärnarna tjärnar
  Långbrännmyren myr   Pingstbrännbodarna fäb.
  Långflobäcken bäck   Piprörtjärnen tjärn
  Långflobäcken bäck   Pjutbacken udde
  Långflon myr   Plogåsflon flo
  Långflon myr   Plogåstjärnbäcken bäck
  Långflon myr   Plogåstjärnen tjärn
  Långholmen skogsholme   Pålbodarna fäb.
  Långmyrbäcken bäck   Pålbodarna fäb.
  Långmyren myr   Pålflobäcken bäck
  Långmyren myr   Pålflon flo
  Långmyren myr   Pålflotjärnen tjärn
  Långnäset näs   Raskflon flo
  Långnäset näs   Remtjärnen tjärn
  Långnäset näs   Remtjärnen tjärn
  Långtjärnen tjärn   Rismyrbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Rismyren myr
  Långtjärnen tjärn   Rismyrtjärnarna tjärnar
  Långtjärnen tjärn   Ristjärnen tjärn
  Långvikbackarna höjder   Rostjärnen tjärn
  Långviken vik   Ruckbäcken bäck
  Långviken, Västra vik   Rucken dalgång
  Långviken, Östra vik   Ryssjbäcken bäck
  Mannabodarna sank mark   Rånäset näs
  Matsäckmyren myr   Råtjärnen tjärn
  Mednäset näs   Råvan vik
  Mellanbäcken bäck   Rörvattnet sjö
  Mossaflon myr   Salomonviken vik
  Mosterflon myr   Sjömyren myr
  Myrflon myr   Sjötjärnen tjärn
  Myrflotjärnen tjärn   Sjötjärnen tjärn
  Mytjärnbäcken å   Skottbodarna fäb.
  Mytjärnbäcken bäck   Skottmanssundet sund
  Mytjärnen tjärn   Skottmanssundet sund
  Måndagsmyren myr   Skrapavattsbäcken bäck
  Mörttjärnarna tjärnar   Smalviken vik
  Mörttjärn-Bakedan del av å   Småholmarna holmar
  Mörttjärnen tjärn   Småhöjderna höjder
  Mörttjärnflon myr   Småsjöarna sjöar
  Nordanbackbäcken bäck   Småtjärnbergen berg
  Nordanbacktjärnen tjärn   Småöretjärnarna tjärnar
  Nordanbackvågen vik   Stakafjället fjäll
  Nostermyren myr   Stavarnäset näs
  Nyfloholmen skog   Stavarnäset näs
  Nyflon myr   Stenbottentjärnen tjärn
  Nymyren myr   Stenbottentjärnen tjärn
  Nymyrkälen terräng   Stenflobäcken bäck
  Näverriset myr   Stenflon flo
  Nördestflon myr   Stentjärnbäcken bäck
  Offelvatnen, se Åvoln, Stora o Lilla sjöar   Stentjärnen tjärn
  Oxhålstjärnen tjärn   Stenön ö
  Parabäcken bäck   Storbacken höjd
  Paratjärnarna tjärnar   Storbäcken bäck
  Paratjärnen tjärn   Storfallet vattenfall
  Paratjärnflon myr   Storflobodarna fäb.
  Piprörflon myr   Storflokälen höjdsluttning
  Piprörflon myr   Storflon flo
  Piprörmyren myr   Storflon flo
  Piprörtjärnen tjärn   Storflon flo
  Piprörtjärnen tjärn   Storflon flo
  Plogåsflon myr   Storflon flo
  Plogåstjärnbäcken å   Storflon flo
  Plogåstjärnen tjärn   Storflotjärnen tjärn
  Pålletjärnen tjärn   Storflyn spakvatten
  Rabbflon myr   Storfurubacken höjd
  Rafflobäcken bäck   Storholmen holme
  Raskflon myr   Storhöjden höjd
  Remtjärnbäcken bäck   Storhöjden höjd
  Remtjärnen tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Renskinnmyren myr   Stormyrbäcken bäck
  Risflon myr   Stornäset näs
  Risknulen höjd   Storstenbäcken bäck
  Rismyren myr   Stortjärnbodarna fäb.
  Rismyren myr   Stortjärnen tjärn
  Ristjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Rostjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Rostjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Rostjärnen tjärn   Stortjärnen tjärn
  Råkälen sank mark   Storåkvarnbäcken bäck
  Rånäset näs   Storån å
  Råtjärnen tjärn   Storån å
  Råvan vik   Storån å
  Rävhidbacken höjd   Storöretjärnen tjärn
  Rävhidbacken sank mark   Storöretjärnen tjärn
  Rödflon myr   Stundalstjärnen tjärn
  Rödflon myr   Styggmyren myr, nu odling
  Rödflon myr   Styggmyrhöjden höjd
  Rödflon myr   Stängtjärnen tjärn
  Sakristjärnen tjärn   Sultentjärnbäcken bäck
  Sankflon myr   Svalutjärnen tjärn
  Sjöflon myr   Svanatjärnen tjärn
  Sjömyren myr   Svanflobodarna fäb.
  Sjötjärnen tjärn   Svanflon flo
  Skarpflon myr   Svartbäcken bäck
  Skottbodlandet terräng   Svarttjärnen tjärn
  Slåttkälen sank mark   Svarttjärnen tjärn
  Småmyrarna myrar   Svarttjärnen tjärn
  Spöktjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Stackflon myr   Svartvikberget berg
  Stakafjället fjäll   Svartviken vik
  Stenbottentjärnen tjärn   Svartvågen vik
  Stenbottentjärnen tjärn   Svartån å
  Stenflon myr   Svinhusnäset näs
  Stenflon myr   Svultentjärnbäcken bäck
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Svultentjärnen tjärn
  Stor-Abborrtjärnen tjärn   Svultentjärnflån fjällslätt
  Stor-Bäckmyren myr   Sågbäcken bäck
  Storflokälen sluttning /Se   Sågholmen holme
  Storflon myr   Sågnäset näs
  Storflon myr   Sönberget berg
  Storflon myr   Tallnäset näs
  Storflon myr   Tallön ö
  Storflon myr   Tallön ö
  Storflon myr   Tingelinflon flo
  Storflon myr   Tingelintjärnen tjärn
  Storflon myr   Tjocknäset näs
  Storflotjärnen tjärn   Tjockön holme
  Storfloviken myr   Tjuvmyren myr
  Storflyn lugnvatten   Tjuvvattnet sjö
  Storflyn vik   Tjuvvattstjärnen tjärn
  Stor-Foskvattnet sjö   Tjuvvattstjärnen tjärn
  Storholmen holme   Tjuvvattsån å
  Storholmen skog   Tjärnabäcken bäck
  Storhöjden höjd   Tjänafjällbodarna fäb.
  Stor-Karisundflon myr   Tjänafjället fjäll
  Stornäset skog   Tjänafjället fjäll
  Stor-Olamyren myr   Tjänafjällsjön sjö
  Storsandflon myr   Tjänafjälltuvan fjälltopp
  Storskalet höjd   Tjänaflon flo
  Storstensflon myr   Tjänavattnet sjö?
  Storstenflon myr   Torkel-Britahägnen gärde(?)
  Storsundet slåttermark   Tovsön ö
  Stortjärnen tjärn   Tortberget höjd
  Stortjärnen tjärn   Tuvan fjälltopp
  Stortjärnen tjärn   Tuvattnet sjö
  Stortjärnen tjärn   Vackerkälen höjd
  Stortjärnen, Västra tjärn   Vackerrun höjd
  Stortjärnen, Östra tjärn   Vetvattnet sjö
  Stortjärnflon myr   Vitstenen bergtopp
  Stor-Vitvattnet tjärn   Hvitvattnet sjö
  Storån å   Hvitvattnet sjö
  Storån å   Hvitvattnet sjö
  Storån å   Hvitvattnet sjö
  Storån å   Vitvattsbäcken bäck
  Storån å   Vitvattsbäcken bäck
  Stor-Öretjärnen tjärn   Våtmyrbodarna fäb.
  Strandflyn del av å   Våtmyren myr
  Stundalstjärnen tjärn   Västersttjärnen tjärn
  Styggmyren myr   Västerstvattnet sjö
  Styggråken terräng   Åböjen flo
  Stångtjärnen tjärn   Åflobodarna fäb.
  Sultentjärnbäcken bäck   Åflon flo
  Sultentjärnen tjärn   Åklöppjan åförgrening
  Sultentjärnflon myr   Åkroken slått
  Sumpbäcken bäck   Åkrokrun höjd
  Sumpflon myr   Åkroktjärnarna tjärnar
  Sumyrbacken sank mark   Åkroktjärnen tjärn
  Svanatjärnen tjärn   Ålviktjärnen tjärn
  Svanflobäcken bäck   Ålviktjärnen tjärn
  Svanflon myr /Se   Ålvikån å
  Svartbäcken å   Ålåssjön sjö
  Svartbäcken bäck   Ålåsvattnet sjö
  Svartbäckflon myr   Ångeltjärnarna tjärnar
  Svartbäckflon, Östra myr   Ångeltjärnhögen höjd?
  Svartflyn vik   Älgbacken höjd
  Svarttjärnen tjärn   Älgtjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Älgtjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Älgtjärnrun höjd
  Svartviken vik   Älgtjärnrun höjd
  Svartviktjärnen tjärn   Öarna öar
  Sågbäcken bäck   Öflobäcken bäck
  Sågbäcken å   Öflotjärnen tjärn
  Sågtjärnen tjärn   Öretjärnen tjärn
  Sönberget berg   Öretjärnen tjärn
  Tallflobäcken bäck   Östervattnet sjö
  Tallflobäcken å    
  Tallflon myr    
  Tallflon myr    
  Tiernfiället, se Tjänafjället Saknas    
  Tiernwatne, se Tjänafjällsjön Saknas    
  Tingelinflon myr    
  Tingelintjärnbäcken å    
  Tingelintjärnen tjärn /Se    
  Tingelintjärnen tjärn    
  Tjabbmyrbäcken bäck    
  Tjuvflon myr    
  Tjuvvattnet sjö /Se    
  Tjuvvattnet sjö /Se    
  Tjuvvattnet sjö /Se    
  Tjänafjället berg    
  Tjänafjället fjäll    
  Tjänafjället fjäll    
  Tjänafjället berg    
  Tjänafjället fjäll    
  Tjänafjället berg    
  Tjänafjället berg    
  Tjänafjället fjäll /Se    
  Tjänafjället fjäll /Se    
  Tjänafjällsjön sjö    
  Tjänafjällsjön sjö    
  ?Tjänafjällsjön sjö    
  Tjärnafjället, Västra Saknas    
  Tjärnafjällsjön sjö    
  Tjärndalen sank mark    
  Tjärnflobäcken bäck    
  Tjärnflon myr    
  Tjärnflon myr    
  Tjärnflon myr    
  *Tjärnvattnet sjö    
  *Tjärnvattnet sjö    
  *Tjärnvattnet sjö    
  *Tjärnvattnet sjö    
  ?Tjärnåfjällsjön sjö    
  Torvströtjärnen tjärn    
  Tretjärnflon myr    
  Trettonmyren myr    
  Tuvattentjärnen tjärn    
  Tuvattentjärnen tjärn    
  Tuvattnet = Tjuvvattnet sjö och by /Se    
  Tuvattnet sjö    
  Tuvattskilen terrängområde    
  Tuvattsån bäck    
  Tuvflon myr    
  Tvärhagaflon myr    
  Vackerkälen höjd /Se    
  Vackerkälen höjd    
  Vackermyren myr    
  Vackermyren myr    
  Vackermyren myr    
  Vackermyren myr    
  Videmyren myr    
  Vintervägsviken vik av Lakavattnet    
  Vitflon myr    
  Vitvattnet, Stora, Lilla, Östra o. Västra sjöar    
  Vitvattsbäcken bäck    
  Våtmyrbacken sank mark    
  Våtmyrbäcken bäck    
  Våtmyren myr    
  Våtmyren myr    
  Våtmyren myr    
  Väster-Harvattnet sjö    
  Väster-Harvattnet tjärn    
  Väster-Kroktjärnen tjärn    
  Väster-Lillsjön tjärn    
  Väster-Långtjärnen tjärn    
  Västesttjärnen tjärn    
  Västest-Vitvattnet tjärn    
  Västviken vik    
  Ytterladslättet sank mark    
  Åkroken del av å    
  Ålviksflon myr    
  Ålåssjön sjö    
  Åmyren myr    
  Åvoln, Stora o. Lilla sjöar    
  Åvoln, Stora o. Lilla sjöar    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älgtjärnrun höjd    
  Öjarsflon myr    
  Öjån å    
  Österflybäcken bäck    
  Öster-Harvattnet tjärn    
  Öster-Lillsjön tjärn    
  Öster-Långmyren myr    
  Öster-Långtjärnen tjärn    
  Österstvattnet tjärn    
  Överstflyn tjärn    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.