ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hotagens socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Hotagens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn : 151
      Saknas Saknas
      Aktevarie fjäll /Se
      Ansätten fjäll /Se
      Asie berg /Se
      Avanasse fjäll /Se
      Avansfjället fjäll /Se
      Biekkerte(gietjie) fjäll /Se
      Bielnie fjäll /Se
      Biernekliekppe fjäll /Se
      Bieuredatikke sjö /Se
      Bieuredahkke fjäll /Se
      Bikkersten fjäll /Se
      Borsen fjäll /Se
      Bossenjaure sjö /Se
      Boårhka fjäll /Se
      Brattlifjället fjäll /Se
      Brändklumpen fjäll /Se
      Burease berg /Se
      Burevardo fjäll /Se
      Burevarta berg /Se
      Burievartuo fjäll /Se
      Bäverfjället fjäll /Se
      Bävervattnet sjö /Se
      Daunere sjö /Se
      Djupsjö sjö /Se
      Duatjärro, Västra, Östra fjäll /Se
      Dunnervattnet sjö /Se
      Duvvietjärhuvie fjäll /Se
      Eves-oåjja Saknas /Se
      Fielpe fjäll /Se
      Fielpejaurie sjö /Se
      Fjällsjön sjö /Se
      Flatfjället fjäll /Se
      Flatrum berg /Se
      Forsahappen fjäll /Se
      Främte fjäll /Se
      »Främtejaurie» sjö /Se
      Fulvursberget berg /Se
      Fåsjajappe fjäll /Se
      Fälpfjället fjäll /Se
      Fälpfjället, Lilla fjäll /Se
      Fälpvattnet sjö /Se
      Gallanode sjö /Se
      Gause fjäll /Se
      Getbergshöjden berg /Se
      Gierkere fjäll /Se
      Gotelesjaure sjö /Se
      Grubbfjället fjäll /Se
      Grubbvattnet sjö /Se
      Grundvattnet sjö /Se
      Gråberget berg /Se
      Gräsfielle fjäll /Se
      Gräsvattenfjället fjäll /Se
      Gu sjö /Se
      Harafjället fjäll /Se
      Haratjärnen sjö /Se
      Haravattsån å /Se
      Harriejaurie sjö /Se
      Holmsjön sjö /Se
      Hussegoåjja fjälludde /Se
      Hussekåjje fjälludde /Se
      Hussikojtjärnen sjö /Se
      Jalkatsåje fjäll /Se
      Jalketsoåjja fjäll /Se
      Jalketsåjjan jaurie sjö /Se
      Klemettjärnarna tjärnar /Se
      Klingerfjället fjäll /Se
      Klumparna berg /Se
      Kojvattnet sjö /Se
      Krunnvanne sjö /Se
      Kruppfielle fjäll /Se
      Kråppajaurie sjö /Se
      Kynisase fjäll /Se
      Labbertjärnen sjö /Se
      Liejpieaune fjäll /Se
      Lillfjället fjäll /Se
      Lillfulvurn sjö /Se
      Lobbertliden fjäll /Se
      Luoppehke sjö /Se
      Luoppehkenbaune fjäll /Se
      Länsmansfjället fjäll /Se
      Mossaklumpen berg /Se
      Mottsvarie fjäll /Se
      Munsfjället fjäll /Se
      Mieseketjarvie fjäll /Se
      Murfjälltjärnen tjärn /Se
      Myrklumpen berg /Se
      Njeravajen fjäll /Se
      Njierievaddjie fjäll /Se
      Nuorhtetjuole fjäll /Se
      Nurtetjahkke fjäll /Se
      Penningkejsen, Norra, Södra fjäll /Se
      Pliettje-gause fjäll /Se
      Pluöviestahkke berg /Se
      Praivenjaure sjö /Se
      Prajve berg /Se
      Prajventjonne sjö /Se
      Raffasjöarna tjärnar /Se
      Raptetjarhvie fjäll /Se
      Raptetjarve berg /Se
      Raure sjö /Se
      Roåfa-vatra fjäll /Se
      Roåfavatran tjonne tjärnar /Se
      Ryggfjället fjäll /Se
      Ryggvattnet sjö /Se
      Ryggvattnet sjö /Se
      Rörvattnet sjö /Se
      Sajtege sjö /Se
      Sandknölarna fjäll /Se
      Sappmarebaune berg /Se
      Silpe-kliehppie fjäll /Se
      Sjoltere fjäll /Se
      Sjoltere sjö /Se
      Skalfjället fjäll /Se
      Skalnge fjäll /Se
      Skartie fjäll /Se
      Skrihtte fjäll /Se
      Skyltervattnet sjö /Se
      Snarrabaune fjäll /Se
      Spjutsjön sjö /Se
      Stenfjället fjäll /Se
      Stenfjället fjäll /Se
      Stensjön, Lilla sjö /Se
      Stensjön, Stora sjö /Se
      Storfulvurfjället fjäll /Se
      Storfulvurn sjö /Se
      Storskrivaren fjäll /Se
      Stuore Gierkere sjö /Se
      Stuore Vilvere sjö /Se
      Suoles-oåjja fjäll /Se
      Svakkatjarve fjäll /Se
      Svähkkatjarkvie fjäll /Se
      Svähkkatjarkvie fjäll /Se
      Säjna fjäll /Se
      Tjälmets-kliehppe fjäll /Se
      Tjäutjere fjäll /Se
      Torvhustjärnarna tjärnar /Se
      Trollsvattnet sjö /Se
      Uhttje Gierkere sjö /Se
      Uhttje Gierkere sjö /Se
      Uhttje Vilvere sjö /Se
      Vargkojvattnet sjö /Se
      Vine-vartuo berg /Se
      Vinklumpen, Norra berg /Se
      Voåkafielle fjäll /Se
      Väjragliehppie fjäll /Se
      Väiraklimpen fjäll /Se
      Värkelvahne sjö /Se
      Åderklumpen, Västra, Östra berg /Se
      Öresoåjja fjäll /Se
      Öresoåjjan tjonne sjö /Se

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.