ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frostvikens socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Svenska ortnamn i Frostvikens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 97
    Ankarede Saknas Ackesgielar skogsås
    Ankarere kyrkplats Ahkabene fjäll
    Ankarvattnet Saknas Ankarvattnet, se Onkeren-jäure Saknas
    Bluöure by Barkantjakk Saknas
    Dabbsjö, se Årjel-Dappe Saknas Bietjehke berg
    Dajma gård Bjeiketen berg
    Frostviken socken och by Bluöuren-jäure sjö
    Frusteke by (kyrkby), socken Bolonjaure, se Båulan-jaure Saknas
    Germa by Borkantjahke Saknas
    Herrbergsdalen, se Nuöra Saknas Burgie Saknas
    Jorm by Buärgarbaklie Saknas
    Lebtse by Buörkanbakte berg
    Leipikvattnet, se Lebtse Saknas Buörkantjåkke fjäll
    Munsvattnet gårdar Båula slätt land
    Nuöra gdar Båulan-jokke bäck
    Onkere by Båulan-jäure sjö
    Rankasjö gårdar Dajmajokk Saknas
    Rauke by Dajman-jokke bäck
    Rauke gårdar Dajman-jåppe berg
    Sjougden by Dajman-jåppen-lolelts-jokke bäck
    Sjouten by Dajman-jäure sjö
    Sjüufta by Daunerenbierje berg
    Sotme by Dunnerklumpen berg
    Spittje gårdar Ertse fjäll
    St(ora) Blåsjön Saknas Gaustajokk, se Gauste Saknas
    Storjola Saknas Gauste bäck
    Årjel-Dappe gd Gelvenåkko fjäll
      Gellvernokko fjäll
      Grasajaurie sjö
      Graupoje dalföre
      Grufte fjäll
      Grukksfjället, se Gruökeste Saknas
      Gruökeste fjäll
      Gräsvattnet sjö
      Gueletsj(aure), se Guölets-jäure Saknas
      Guölets-jäure sjö
      Jalketjåkke fjäll
      Jaltatjakken, se Jalketjåkke Saknas
      Jerpsovven sjö (sel)
      Klingerfjället fjäll
      Labtsen-jäure sjö
      Leipikvattnet, se Lebtsen-jäure Saknas
      Liikietjuolta, se Liketjålte Saknas
      Liketjålte berg
      Lillfjället fjäll
      Lolejåppe berg
      Lolevarto fjäll
      Lulevardo, se Lolevarto Saknas
      Luspentjåkke fjäll
      Länsmansknulen berg
      Maske dalgång
      Milleskogsfjället, se Ertse Saknas
      Morenasiegietjie fjäll
      Munsvanne sjö
      Murufjället fjäll
      Njuanaj(aure). se Njuönajaure Saknas
      Njuönajäure sjö
      Onkeren-jäure sjö
      Oredakke fjäll
      Orrknösen berg
      Rattetjåkke fjäll
      Rattevare fjäll
      Raukaselet, se Jerpsovven Saknas
      Raukasjö sjö
      Rauke sjö
      Rauke sjö
      Rauketje sjö
      Raure sjö
      Raurejaure, se Rauren-jäure Saknas
      Rauren-jäure sjö
      Rätjangielas ås
      Rörvattnet sjö
      Sannaren, se Sannere Saknas
      Sannere sjö
      Sielke fjäll
      Sielken-giettie skiljningsgärde
      Silkentjakk, se Sielke Saknas
      Sipmeken-jäure sjö
      Sipmekentjåkke fjäll
      Sipmekenvaller fjällparti
      Sippmikkfjället fjäll
      Sippmikkjaure, se Sipmeken-jäure Saknas
      Sjlängojokke bäck
      Slängajokk Saknas
      Spanjejokke bäck
      St(ora) Blåsjön Saknas
      Snöjnere kuperad terräng
      S(ödra) Borg(a)fjällen, se Värnese Saknas
      Tjärrogietjie Saknas
      Vuölie lante Saknas
      Värgaren, se Värnjere sjö
      Värnjere sjö
      Värnäsä Saknas
      Vörkele fjäll
      Vörnese fjäll
      Vörokkalatjakken fjäll
      Åpotje fjäll

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.