ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Muskö socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 664 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 319
Muskö sn Adamsskär holmar Muskö socken socken Saknas Saknas
Muskö ö och sn Adamsskär holmar Arbottna gård Nummerförteckning förteckning
Muskö ö och sn Adamsskär, Lilla skär Bakom torp, nu nedlagt Nummerförteckning förteckning
Muskö ö o. sn Adamsskär, Stora holme Bergvik torp Nummerförteckning förteckning
Muskö ö Adamsskär, Stora o. Lilla holmar /Se Bjurshagen gård Nummerförteckning förteckning
Muskö sn /Se Alkälsberget berg Björkholmen torp Nummerförteckning förteckning
Muskö sn /Se Alsudden udde Björnholmen gård Nummerförteckning förteckning
Muskö sn /Se Aludden udde Broga förr torp, nu lht, avs. Nummerförteckning förteckning
Muskö ö o. socken /Se Aspholmen, Lilla holme Brogaholme lht Nummerförteckning förteckning
Arbottna hg Aspholmen, Stora holme Bruket torp Nummerförteckning förteckning
Arbottna gods /Se Aspholmen, St. holme Brännkojan stuga, nu borta Nummerförteckning förteckning
Ekesgarn gd /Se Aspholmen, Stora holme Ekesgarn jaktslott Nummerförteckning förteckning
Gullboda gård Aspholmen, Stora o. Lilla holmar /Se Ekesgarn gård, nu borta Nummerförteckning förteckning
Hyttan gård Badviken vik Eriksberg avs. Nummerförteckning förteckning
Mickrum by Badviken vik Ersholmen torp Nummerförteckning förteckning
myclarum = Mickrum by Bakomsviken vik Fridäng avs. lht Nummerförteckning förteckning
Mickrum by Ballriken, St. o. L. holmar Grytbacken lht Nummerförteckning förteckning
?Mickrum by Ballricken, Lilla holme Grytholmen torp Nummerförteckning förteckning
Mickrum gd /Se Ballricken, Stora holme Gullboda bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Mickrum lht /Se Ballriken, St. o. L. holmar Götängen lht Nummerförteckning förteckning
Mickrum gd /Se Ballricken, Lilla holme Hagalund torp Adamsskären skär
Mälby gd Ballricken, Stora holme Hallonvreten torp, nu nedlagt Alnsudde udde
Mälby by Ballriken, Stora o. Lilla holmar /Se Hammar bebyggelse Aspholmen, Lilla holme
Mälby by Ballrickshällen holme Hanviken lht Aspholmen, Stora holme
Nålsöga torp Ballrikshällen (förr Tarvskär) holme /Se Herrstugan hmd Bakoms viken Saknas
Rotofta torp /Se *Baltiken, St. o. L. holmar Hildelund torp Ballriken, Lilla holme
Rummet Saknas /Se Bastugnar grund Hoppet avs. Ballriken, Stora holme
Rummet gd /Se Bastugnar grund /Se Horsfjärdslägenheten bebyggelse Ballrikshällen kobbe
Rungarn försvunnen gd /Se Benholmen holme Hyttan bebyggelse Ballriksreven rev
Ränniln torp Bergensgrund grund /Se Ingvaldsnäs torp Bastugnar hällar
Snörom skogvaktarboställe /Se *Bergholm holme Jennyhill lht, avs. Bengts udd udde
Sund gd Bergholmen holme Johannesdal lht, avs. Bergensgrund undervattensgrund
Sund gd Bergholmen holme Kanada torp, nu nedlagt Bergholmen holme
?Sund lht Bergholmen (resp. Bergholmen, St.) holme Karlsvik lht Bergholmen holme
Sånö by Bergholmen holme Knoppen avs. Bergholmen, Lilla holme
Sånö gd Bergholmen holme Knoppens torp Bergholmen, Stora holme
Sånö by Bergholmen holme Källviksudd lht Bjurhagslandet ö
Sånö by Bergholmen holmar /Se Landängen förr torp, nu avs. Björnholmen holme
?Torpet gd Biursta Landet, se Bjurshagslandet ö Lidalund lht, avs. Björnholmssundet sund
Tuppudden torp Bjurshagslandet ö Lidaäng stuga Blacken kobbe
Valinge by Bjurstalandet, se Bjurshagslandet ö Lillängsdal lht Bockens holme sänka
Valinge gd /Se Bjurhagslandet ö Ludvigsberg gård Bodkubben kobbe
Valinge gd /Se Bjurshagslandet ö Lugnet avs. Bodkubben kobbe
Vits-garn gd:ar /Se Bjurshagslandet udde Långgarn gård Bondängsviken vik
Älvsnabben lht /Se *Bjurshagen ö Lövhagen torp Broga fallet(?) vik
  Bjurshagen triangelpunkt Malmen torp Brogaholmen holme
  *Bjurstalandet ö Margaretelund lht, avs. Broga Norrängen vik
  *Björkholmen holme Mickrum gård Brudhäll häll
  ?Björnholmen ö Musköudd torp Brudstolsberg berg
  Björnholmen ö Månsholmen torp Bruksholmen holme
  Björnholmen holme Mälby, Norrgård gård, nu nedlagd Brännkojan udde
  Björnholmen ö Mälby, Södergård arrendegård Brännvinsvarpet vik
  Björnholmen holme Märsgarn förr torp Busvik vik
  Björnholmen holme Norrtorp avs. Byggningsbacken grusås
  Björnholmen holme /Se Norsfjärdsholmen bebyggelse Båthamn vik
  Björnholmssund sund Nålsögat förr torp, nu lht, avs. Båthamn, Norra vik
  Blacken holme Nässelviken lht Båthamn, Södra vik
  Blacken holme Näsängen avs. Båthamnsholmen holme
  Blacken holme /Se Risdal avs. Båthamnsholmen holme
  Bockberget berg Rotofta förr torp Båtviken vik
  Bodkubben kobbe Rummet gd Dalsberget bergshöjd
  Bodkubben kobbe /Se Rummet avs. Djupskåraberg höjd o. triangelpunkt
  Botvids holme holme Ränniln torp, nu nedlagt Djupskåraberg (?) bergshöjd, triangelpunkt
  Botvidsholme holme /Se Rännsvik torp, nu nedlagt Djupviken vik
  Bragaholmen, se Brogaholmen holme Salholmen bebyggelse Djupviken vik
  *Bragaholmen holme Sitsängen avs. Dyvik udd udde
  Brogaholmen holme Skarpa bebyggelse Ekesgarn ö
  Brogaholm holme Skölsvik torp Ekesgarns grunden grund
  Brogaholmen holme Sköldsvik(?) torp, nu nedlagt Ekholmen holme
  Brogaholmen holme /Se Snörom torp el. grindstuga Erlands hål vik
  Brudhäll holme Snörom stuga Ersholmen, Lilla holme
  Brudhäll kobbe Sund lht Ersholmen holme
  Brudhäll kobbe /Se Sveden komministerboställe Ersholmen, Stora holme
  Bruksholmen holme Sånö torp Finnhamn sund
  Bruksholmen holme /Se Tegeludden lht Fladen del av Saltsjön
  Busvik vik Torpet bebyggelse Fladskär holme
  Båthamn vik Torsnäs torp Flatskär, Lilla holme
  Båthamnsholmen holme Tuppudden torp Flatskär, Stora holme
  Båthamnsholmen holme /Se Udden torp Furholmen holme
  Båtsudden udde Valinge gård Furholmen holme
  Båtudden udde Valingekvarn lht Furuskate udde
  Båtviken vik Valknopp stuga Furuskatsholmen holme
  Capelsholmen, se Kapellön holme Viken lht Furuskatsholmen holme
  Dalen terräng? Vilan lht Fårfjärden fjärd
  Dalsberget berg Vitsgarn, Västra gård Fårholmen holme
  Diskfatet vik Vitsgarn, Östra gård Fältspatviken vik
  Djupskåraberg berg Ålderstam lht Gammelstade (?) vik
  Djupskåraberg triangelpunkt Åsvik (?) torp Gammelängen vik
  Djupskåraberg berg? Älvsnabben stuga Granholmen, Lilla holme
  *Djupviken vik Örnstorp torp Granholmen, Stora holme
  Djupviken vik   Gravbranten klippa
  Djupviken vik   Gropen vik
  Djupviken vik   Gropen vik
  Edudden udde   Grytet udde
  Edudden udde   Grytholmsviken vik
  Ekesgarn ö   Gröna holmen holme
  Ekesgarn ö   Gröna holmen holme
  Ekesgarn ö   Gubbholmen holme
  Ekesgarn holme   Gubbholmen holme
  Ekesgarn ö /Se   Gubbholmsudden udde
  Ekesgarn holme (nu sammanvuxen m. Muskö) /Se   Gula hällen skär
  Ekesgarn holme (nu sammanvuxen m. Muskö) /Se   Gula hällan häll
  Ekesgarnsgrundet grund   Gullboviken vik
  Ekholmen holme   Gullbodaviken vik
  Elffznabben, se Älvsnabben Saknas   Gullbo träsk insjö
  Elgsnabben, se Älvsnabben ö   Gumsholmen holme
  Ersholmen halvö   Gumsholmen, Lilla holme
  Ersholmen holme   Gumsholmen, Stora holme
  Ersholmen holme   Gumsholmssund sund
  Ersholmen holme /Se   Gästvik vik
  *Ersholmssund sund   Gästvik vik
  Ersholmssundet sund   Götholms udden udde
  Fallviken vik   Hammarsundet vik
  Finnhamn sund   Harviken vik
  Finnhamn sund   Hemviken vik
  Fladen sund   Hjältviksudden udde
  Fladskär holme   Hornskroken (?) vik
  Fladskär holme   Horsfjärden fjärd
  Fladskär holme /Se   Hummelvik vik
  Flatskiär, se Fladskär holme   Hundhål sund
  *Flatskär holme   Hundudden udde
  Flatskär skär   Hyttamaren sjö
  Flatskär skär /Se   Hyttamaren »mar»
  Flatskär, Lilla holme   Hytta träsk insjö
  Flatskär, Stora holme   Hytta viken vik
  Flatskär, Stora o. Lilla holmar /Se   Hästudden udde
  Flundervarpet vik   Hölasset kobbe
  Flågsundet sund   Itsgarn ö
  *Fläsklösan holme   Itsgarn ö
  Frustolsberget berg?   Jeppesudd udde
  ?Furholmen holme   Jungfruhuvud holme
  Furholmen holme   Jutedet »ede»
  Furholmen holme   Jutholmen holme
  Furholmen holme   Kampudden udde
  Furholmen holme   Kanada Ersholmen holme
  Furholmen holme /Se   Kanada Salholmen holme
  *Furuholm holmar   Kanonvallarna vallar
  *Furuholm udde   Kapellön holme
  Furuholmen holme   Kapellö grunden grund
  Furuskaten udde   Kastkroksudden udde
  Furuskate udde   Kastkroksudden udde
  Furuskatsholmen holme   Kattholmen holme
  Furuskatsholmen holme   Klubben berg
  Furuskatsholmen holme /Se   Koberget udde
  Furuskatsudden udde   Kogrundet »grynnor»
  Fårfjärden vik   Kojholmen holme
  Fårfjärdsgrynnan grund   Kojholmen holme
  Fårfjärdsgrynnan skär /Se   Kråkholmen holme
  Fårholmen holme   Kråkholmen holme
  Fårholmen holme /Se   Kråkholmen holme
  Galtvecken vik   Kuggholmen holme
  Gammelstade vik   Kullholmen holme
  -garn ortnamnselement /Se   Kullsvik vik
  Gersholmen holme   Kvarnholmen holme
  Gersholmen holme /Se   Kvarnholmen holme
  Granholmen, Lilla holme   Källvik vik
  Granholmen, Stora holme   Källviken vik
  Gropen vik   Källviksudd udde
  -grund, -grundet, -grunden ortnamnselement /Se   Käringholmen holme
  Grytet udde   Köpingen holme
  Grytholmen halvö   Lacka holme
  Grytholmen halvö   Ladugårdsviken vik
  Grytholmen halvö /Se   Landängsholmen udde
  Grytholmsviken vik   Lasses hugg bukt
  Grytsviken vik   Ledsund sund
  Gräsvreten ägomark   Ledsundsholmen holme
  Gröna holmen holme   Lerklåva berg
  Gröna holmen holme /Se   Liljeholmen holme
  Gubbhamn vik   Lillskogen skogsområde
  Gubbholmen holme   Limpan häll
  Gubbholmen holme   Lindbergs säkerhetsvarp vik
  Gubbholmen holme   Lugnet viken vik
  Gubbholmen holme /Se   Lugnäsudd udde
  Gula berget berg?   Långgarn ö
  Gula hällen holme   Långholmen holme
  Gula hällen holme /Se   Långholmsgrundet skär
  Guldbodasjön sjö   Långholmsgrundet skär
  Guldbodaviken vik   Långnabbaudd udde
  Gullboträsk sjö   Långtarmen holme
  Gullerijsholmen, se Gubbholmen holme   Långtarmen skär
  Gumsholmen holme   Länsman skär
  Gumsholmen, Lilla holme   Läsundet sund
  Gumsholmen, Stora holme   Lövhagsträsk sjö
  Gumsholmssund sund   Lövhagsträsk insjö
  *Gästviken vik   Majas vik vik
  Gästvik vik   Malörtsholmen, Lilla holme
  Götholms udde udde   Malörtsholmen, Stora holme
  Hallonvreten terräng?   Maren del av Saltsjön
  Hammarviken vik   Marholmen holme
  Harviken vik   Marholmen holme
  Hemdal terräng?   Mellanholmen holme
  Hemviken vik   Muskö ö
  Herrviken vik   Muskölandet ö
  Herrviken vik   Månsholmen holme
  Hjältviken vik   Måsknuvarna skär
  Hjältviksudde udde   Måsknuvarna kobbar
  Hjältviksudden udde /Se   Mälby fjärden fjärd
  -holm, -holme, -holmen ortnamnselement /Se   Märsgarn ö
  Hoppeviken vik   Märsgarnsholmen ö
  Hornskroken vik   Märsgarnssund sund
  Horsfjärden fjärd /Se   Märsgarnssund sund
  Hundhål sund   Mörholmen holme
  Hundudden udde   Mörtudden udde
  Hundudden udde /Se   Nabbviken vik
  Hwiskarn, se Vitsgarn ö   Nordsfjärdsholmen holme
  Hyttagårdsviken vik   Norra Sundet sund
  Hyttamaren sjö   Norra udden udde
  Hyttaträsk träsk   Norrhäll kobbe
  Hårsan havsfjärd /Se   Norrtorp viken vik
  -häll, -hällen ortnamnselement /Se   Norrviken vik
  Hästudden udde   Norrviken vik
  Hästudden udde   Norsfjärden fjärd
  Hölasset grund   Nyängsudden udde
  Hölasset grund /Se   Näbbkrok skär
  Hönsudden udde   Näbbkrok skär
  Isgarn, se Ekesgarn holme   Nässelviken vik
  *Iskan ö   Näsudden udde
  Iskaren, se Ekesgarn ö   Oxholmen holme
  Itsgarn ö   Plurrhålet vik
  Jeppes udd udde   Ramsholmen holme
  Jungfruhuvud holme   Ringklippan skär
  Jungfruhuvud holme   Ringklippan skär
  Jungfruhuvud holme   Risdalsviken vik
  Jungfruhuvud udde?   Ropudden udde
  Jungfruhuvud udde?   Ropudden udde
  Jungfruhuvud holme /Se   Ropudden udde
  *Juteskäret bergudde   Rosendal vik
  Jutholmen udde   Rännilsudd udde
  Jutholmen udde /Se   Rännviks träsk insjö
  *Jutnabben Saknas /Se   Rännsviks viken vik
  Jörn vik   Rönnskär skär
  Kapellön ö   Rönnskär skär
  Kapellön holme   Salholmen holme
  Kapellön ö   Salholmen holme
  Kapellön ö   Saltängen odlad mark
  Kapellön holme /Se   Saltängsudden udde
  Kapellön ö /Se   Sandviken, Norra vik
  Kastkroksudden udde   Sandviken, Södra vik
  Kastkroksviken vik   Sillingsudd udde
  Kattholmen holme   Sillklippan klippa
  Kattrumpan udde   Simpviken vik
  Kattrumps holme holme   Skandalsberget berg
  Kattrumps holme holme /Se   Skogsviken vik
  Kattskär skär   Skogsviksudd udde
  Kattskär skär /Se   Skomakaren grund
  Kistviken vik   Skramsösund sund
  Klockarberget berg?   Skramsösund, Norra sund
  Klubbudden udde   Skramsösund, Södra sund
  Knutshål vik   Skrållan »ras i berget»
  *Knytholmarna halvö   Skutholmen holme
  Knytholmen, se Grytholmen halvö   Skutholmen holme
  Kohagen ägomark   Skutvreten plats
  Kohagen terräng?   Skyllerholmen holme
  Kohålet vik   Skyllerholms Lilla Knuven skär
  Kohålet vik   Skyllerholms Stora Knuven kobbe
  Kojholmen holme   Skärsta skär
  Kojholmen holme /Se   Skötberget berg
  Koudden udde   Skötsundet sund
  Koviken vik   Slaktarberget berg
  Kråkholmen holme   Snappudd udde
  Kråkholmen holme   Stenholmen, Lilla holme
  Kråkholmen holme   Stenholmen, Stora holme
  Kråkholmen holme   Stenrevel udde
  Kråkholmen holmar /Se   Sticksundet sund
  Kuggholmen holme   Stickudd udde
  Kuggholmen holme   Strömsund sund
  Kuggholmen holme   Stångkläppen skär
  Kuggholmen holme   Stångudden udde
  Kuggholmen holme /Se   Sumpholmen holme
  Kullholmen holme   Sumpholmen holme
  Kullholmen holme /Se   Svarthals holme
  Kullsvik vik   Svarthals (?) holme
  Kvarnholmen holme   Svartklippan skär
  Kvarnholmen holme   Svartklippan kobbe
  Kvarnholmen holme   Svartudd udde
  Kvarnholmen holme /Se   Svartvik vik
  Kyrkbrink strand?   Svepen vik
  Kyrkbrink strand? /Se   Svepen, Yttra vik
  *Kågholmen holme   Svinkläppen skär
  Käfsholmen, Lilla holme   Svinviken sund
  Käfsholmen, Stora holme   Sånö sundet vik
  Käfsholmen, Stora o. Lilla holmar /Se   Söderhäll kobbe
  *Källsund sund   Tegelviken vik
  Källviksudd udde   Telegrafberget berg
  Käringhamn vik   Tjärdal sänka
  Käringholmen holme   Tobaksholmen holme
  Köpingen holme   Tomten del av Musköstranden
  Köpingen holme   Torpskog skogsmark
  Köpingen holme   Torpträsk sjö
  Köpingen holme /Se   Torp Träsk insjö
  *Lacka, L. holme   Torsnäsudd udde
  Lacka (resp. Lackaholmen) holme   Torsnäsudd udde
  Lacka holme   Trebällingar skär
  Lacka (resp. Lackaholmen) holme   Trebälingar öar
  Lacka holme   Törnrosberget berg
  Lackagrundet grund   Uddaträsk insjö
  Lacka holme /Se   Uggeldal vik
  Ladugårdsviken vik   Valingeträsk sjö
  Laslätten terräng?   Valinge träsk insjö
  Ledsund sund   Vatthällen kobbe
  Ledsund segelled /Se   Ventlandsgrund grund
  Ledsundsholmen holme   Vimmerskären skär
  Ledsundsudden udde   Vimmerskären skär
  Liljeholmen holme   Vitsgarn ö
  Liljeholmen holme /Se   Vitsgarn holme /Se
  Lillskogen skogsområde?   Vitsgarnssund sund
  Limpan udde   Vitsgarnssund sund
  *Lindalsviken vik   Vårdkasberget berg
  Linddalsviken vik   Västerhage vik
  Lugneviken vik   Västerudd del av udde
  Lugnnäsudd udde   Ytteräng del av Fårfjärden
  Lustudden udde   Äggskäret, Lilla skär
  *Långaren ö   Äggskäret, Stora skär
  Långarn, se Långgarn ö   Älvsnabben ö
  Långgarn ö   Älvsnabbs äng vik
  Långgarn ö   Ängsudden udde
  Långgarn ö   Ängsvikarna vikar
  Långgarn ö   Örnsand (?) vik
  Långgarn holme   Österedsholmen holme
  Långgarn ö /Se    
  *Långman holme    
  *Långnäbben holme    
  *Långnäbben trol. holme (ev. udde)    
  Långtarmen holme    
  Långtarmen holme /Se    
  Länsman holme    
  Länsman triangelpunkt    
  Länsman holme    
  Länsman holme /Se    
  Lövhagsberget triangelpunkt    
  Lövhagsberget berg?    
  Lövhagsträsk träsk    
  Majas udd udde    
  Malörtholmen holme    
  Malörtsholmarna holme    
  Maren terräng    
  Marholmen holme    
  Marholmen holme    
  Marholmen holme    
  Marholmen holme    
  Marholmen holme /Se    
  Marsundsviken vik    
  Mellanholmen holme    
  Mellanholmen holme /Se    
  Mickrumsberget berg    
  Morsvarpet vik    
  Muskön ö    
  Muskön ö    
  Muskö ö    
  Muskö skärgård Saknas    
  Muskö ö    
  Muskö ö    
  Muskö ö    
  Muskö ö    
  Muskö ö    
  Muskö ö    
  Muskö ö /Se    
  Muskö ö /Se    
  Mysan havsfjärd /Se    
  Mysingen fjärd    
  Månsholm holme    
  Månsholmen holme    
  Måseskär skär    
  Måsknuvarna holme    
  Måsknuvarna skär /Se    
  Måskobben kobbe    
  Måskobben kobbe /Se    
  Mäbby Fierd, se Mälbyfjärden fjärd    
  *Mäkarsund sund    
  Mälbyfjärden fjärd    
  Mälbyfjärden fjärd    
  Mälbyfjärden fjärd    
  Märsgarn holme    
  Märsgarn ö    
  Märsgarn (resp. Mäsgarn) ö    
  Märsgarn holme    
  Märsgarn holme    
  Märsgarnsholmen holme (resp. del av holme)    
  ?Märsgarnsund sund /Se    
  Märsgarnssund sund    
  Märsgarnssund sund    
  Märsgarnssund sund    
  Mäskarn, se Märsgarn holme    
  Mäsgarn holme /Se    
  *Mäskarn ö    
  Mäskarn, se Märsgarn ö    
  Mörholmen holme    
  Mörholmen holme /Se    
  Norfietshol, se Norsfjärdsholmen holme    
  Norra sjön vik    
  Norra udden udde    
  Norra udden udde    
  Norrhäll skär    
  Norrhäll skär /Se    
  Norrhäll triangelpunkt    
  Norrviken vik    
  Norrviken vik    
  Norrviken vik    
  Norsfjärden fjärd    
  Norsfjärdsholmen holme    
  Norsfjärdsholmen holme    
  Nyängsudden udde    
  Näbbkrok holme    
  Näbbkrok holme /Se    
  Nässelviken vik    
  *Näsudden udde    
  Näsudden, Lilla udde    
  Näsudden, Stora udde    
  Oxelgrunden grund    
  Oxelgrunden grund /Se    
  Oxelviken vik    
  Oxholmen f.d. holme    
  Paltfatet skär    
  Paltfatet skär /Se    
  Per Klas ö /Se    
  Platthallsviken vik    
  Plurrhålet vik    
  Prästmalmen terräng?    
  Ramsholmen holme    
  Ramsholmen holme    
  Ramsholmen holme /Se    
  Ramsviken vik /Se    
  Ransviken, se Ramsviken Saknas /Se    
  Ringklippan grund    
  Ringklippan grund /Se    
  Ropudden udde    
  Rotoftagrundet grund    
  Rumsholmen holme    
  Rumsviken vik    
  *Runviken vik    
  Rännilsudd udde    
  Rännsviken vik    
  Rännsviksgrundet grund    
  Rännsviksträsk träsk    
  Röholmen halvö    
  Röholmen f.d. holme?    
  Röholmen halvö /Se    
  Rönnkobben kobbe    
  Rönnkobben kobbe /Se    
  Rönnskär skär    
  Rönnskär, Lilla holme    
  Rönnskär, Stora holme    
  Salholmen holme    
  Salholmen holme    
  Salholmen holme    
  Salholmen holme    
  Salholmen holmar /Se    
  Saltängen ängsmark    
  Saltängsudden udde    
  Sandvik, Södra vik    
  Sandvikarna vikar    
  Sandviken, Lilla vik    
  Sandviken, Stora vik    
  Sandviksuddarna uddar    
  Sillklippan grund    
  Sillklippan grund /Se    
  Simpviken vik    
  Simpviken vik    
  Själhäll kobbe    
  Själhäll kobbe /Se    
  Skabbhamn vik    
  Skansen kobbe    
  Skillerholmen, se Skyllerholmen holme    
  *Skillerholmen holme    
  Skogsvik vik    
  Skogsviksgrunden grund    
  Skogsviksudd udde    
  Skomakaren skär    
  Skomakaren skär /Se    
  *Skramssund sund    
  Skramsösund, Norra sund    
  Skramsösund, S. sund    
  Skramsösund, Södra sund    
  Skutholmen del av ö    
  Skutholmen holme    
  Skutholmen udde    
  Skutholmen udde /Se    
  Skvallerudden udde    
  Skyllerholmen holme    
  Skyllerholmen holme    
  Skyllerholmen holme    
  Skyllerholmen holme /Se    
  Skyllerknuven holme    
  -skär, -skäret ortnamnselement /Se    
  Skärsta skär /Se    
  Sköllsvik ägomark    
  Sköllsviksmossen f.d. mosse?    
  Snappudden udde    
  Snappudden udde    
  Snappudd udde    
  Snappudd triangelpunkt    
  Snappudd udde    
  Soldaten udde    
  *Solholmen holme    
  Stenholmen, Lilla holme    
  Stenholmen, Stora holme    
  Stenreveln grund    
  Stenreveln udde    
  Stenreveln udde    
  Stenreveln rev /Se    
  Strandholmen holme    
  Strömsund sund    
  Stångkläppen grund    
  Stångkläppen grund /Se    
  Stångkläppen kobbe /Se    
  Stångudden udde    
  Stångudden udde /Se    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme /Se    
  Sumpuddarna uddar    
  Svarta hålet terräng?    
  Svartarsen holme    
  Svartarsen holme    
  Svartarsen holme    
  Svartarsen holme /Se    
  Svartarsen triangelpunkt    
  Svartklippan grund    
  Svartklippan grund /Se    
  *Svarttals holme    
  Svartudd udde    
  Svartvik vik    
  Svepen, Inre vik    
  Svepen, Yttre vik    
  Svinkläppen holme    
  Svinkläppen skär    
  Svinkläppen skär /Se    
  Svinkläppen skär /Se    
  Svinviken vik    
  Sånöberget berg    
  Söderhamnsberget berg?    
  Söderhäll holme    
  Söderhäll skär med fyr    
  Söderhäll holme /Se    
  Södertörn halvö    
  Södra gärdet ägomark    
  Södra sjön vik    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallkobben kobbe    
  Tallkobben kobbe /Se    
  Talludden udde    
  Tarvskär ö    
  Tarvskär skär /Se    
  Tarvskär (nu Ballrikshällen) holme /Se    
  Tobaksgrunden grund    
  Tobaksholmen holme    
  Tobaksholmen holme /Se    
  Tobaksholmen holme    
  Tobaksholmen holme    
  Tomtbergen berg?    
  Torpträsk träsk    
  Torsnäsbergen berg?    
  Torsnäsudd udde    
  Torsnäsviken vik    
  Traklyftholmarna, se Trebällingar holmar    
  Trebällingar holmar    
  Trebällingar holme    
  Trebällingar holmar /Se    
  Tribällingar öar /Se    
  Trebällingsgrunden grund    
  *Träsket sjö    
  *Tutskorberget berg    
  Uddafladen fjärd    
  Uddafladen vik    
  Uddamar vik    
  Uddholmen holme    
  Uddsjön sjö    
  Uggleviken vik    
  Valingeträsk träsk    
  Vatthäll holme    
  Vatthäll holme /Se    
  Ventlandsgrund grund /Se    
  Vettbull kobbe    
  Vettbull kobbe /Se    
  Vimmerskäret, Lilla udde    
  Vimmerskäret, Stora udde    
  *Viskarn ö    
  Wiskarn, se Vitsgarn ö    
  Vitsgarn ö    
  Vitsgarn ö    
  Vitsgarn ö    
  Vitsgarn ö    
  Vitsgarn holme    
  Vitsgarn ö /Se    
  *Vitsgarnsund sund /Se    
  Vitgarnssund sund    
  Vitsgarnssund sund    
  *Vitsgarnsön ö    
  Vårdkasberget berg?    
  Vårdkasberget berg /Se    
  *Vårdkasberget berg /Se    
  Våtängen ägomark    
  Västeredviken vik    
  Västerhagsviken vik    
  Ytteräng ängsmark    
  Ålesnabben, se Älvsnabben Saknas    
  Äggskäret, Stora o. Lilla holmar    
  Äggskäret, Lilla skär    
  Äggskäret, Lilla triangelpunkt    
  Äggskäret, Stora skär    
  Äggskäret, Stora o. Lilla holmar /Se    
  *Älgsholmen ö    
  Älvsnabben ö /Se    
  Älvsnabben hamn /Se    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben förr örlogshamn    
  Elfsnabben Saknas    
  Älvsnabben hamn    
  Elfsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben förr örlogshamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Elfsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn och holme    
  Älvsnabben förr örlogshamn    
  Älvsnabben förr örlogshamn    
  Älvsnabben förr örlogshamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamnplats    
  Älvsnabben hamn    
  Elfsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn och holme    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben f. örlogshamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn o. holme    
  Älvsnabben holme och hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben hamn    
  Elvsnabben ö    
  Älvsnabben ö    
  Elvsnabben ö    
  Älvsnabben hamn    
  Älvsnabben ö    
  Älvssnabben ö /Se    
  Älvsnabben ö /Se    
  Älvsnabben ö /Se    
  Älvsnabben ö /Se    
  Älvsnabben ö /Se    
  Älvsnabben ö /Se    
  *Elvsnabbshamnen hamn    
  Ängsudden udde    
  Ängsviken vik    
  Ängsviken vik    
  Ängsviken, Lilla vik    
  Ängsviken, Stora vik    
  *Ärtsholmen holme    
  Öland udde    
  Örnsand vik    
  Österedsholmen holme    
  Österedsholmen holme /Se    
  Österedsviken vik    
  Österpå terräng?    
  Östra udden udde    
  Östra udden udde    
  Östra udden udde    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.