ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands län : Oppunda härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 660 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 9
Oppunda härad Edskog Saknas Oppunda härad Saknas Hallbosjön sjö
Oppunda hd Hjälmaresund sund Oppunda hd Långhalsen sjö
Oppunda hd *Koppargruvan Saknas Oppunda hd Långhalsen sjö
Oppunda hd Lidsjön sjö /Se Oppunda hd Långhalsen sjö
Oppunda hd Långhalsen sjö Oppunda hd Långhalsen sjö
Oppunda hd Långhalsen sjö /Se Oppunda härad hd Långhalsen sjö
Oppunda hd Långhalsen sjö /Se Oppunda hd Yngaren sjö
Oppunda hd Långhalsen sjö /Se Oppunda hd Yngaren sjö
Oppunda hd Långhalsen sjö /Se Oppunda tolvpundingar inbyggarbeteckning Åkforsån del av Nyköpingsån
Oppunda hd Långhalsen sjö /Se    
Oppunda hd Låttern sjö /Se    
Oppunda hd Näsnaren sjö /Se    
Oppunda hd Näsnaren sjö /Se    
Oppunda hd Oppunda sjö? /Se    
Oppunda hd *Oppunda härads kronoallmänning allmänning    
Oppunda hd *Oppunda o. Villåttinge häraders kronoallmänningar allmänningar    
Oppunda hd *Oppunda o. Österrekarne häraders kronoallm. allmänningar    
Oppunda hd Strångsjöåsen ås och triangelpunkt    
Oppunda hd »Stongebredistagen» Saknas    
Oppunda hd »Stangebretztegen» Saknas    
Oppunda hd Tisnaren sjö    
Oppunda hd Tisnaren Saknas    
Oppunda hd Tisnaren sjö /Se    
Oppunda hd Tisnaren sjö /Se    
Oppunda hd Tol- fled i natn /Se    
Oppunda hd Täljaren sjö /Se    
Oppunda hd Valdemaren sjö /Se    
Oppunda hd Valdemaren sjö /Se    
Oppunda härad Valdemaren sjö /Se    
Oppunda hd *Villåttinge o. Oppunda kronoallmänningar allmänningar    
Oppunda hd Yngaren sjö /Se    
Oppunda hd *Österrekarne o. Oppunda häraders kronoallm. allmänningar    
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
0ppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad hd      
Oppunda hd hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad /Se      
Oppunda härad      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda härad härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunde Saknas      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
?Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Uppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda härad      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
Oppunda hd /Se      
*Abo kvarn      
*Aaftem Saknas      
*Asta Saknas      
*Asta Saknas      
*Asta Saknas      
Backa Saknas      
Backa gård      
*Bera Saknas      
Berg gård      
Berga Saknas      
Berga gd el. by      
Berga by el. gd      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga bebyggelse      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga beb.      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga gård el. by      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga gd l. by      
Berg(-a) Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga beb.      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga byar      
Berga Saknas      
Berga beb.      
Berga Saknas      
Berga gård      
*Birsta Saknas      
*Biscupsbiærgh Saknas      
Bogstorp, se »Bodstorp» gård      
-bol ortnamnselement /Se      
Bolasta Saknas      
*Dalbo Saknas      
»Dillenæs» ej ident. gd      
»Dywenes» okänd gård      
Ekeby beb.      
Ekeby Saknas      
Ekeby beb.      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
?Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
?Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
?Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
*Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby gd el. by      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby beb.      
»Ekeby» gård eller by /Se      
Ekeby beb.      
*Elleby Saknas      
Eneby Saknas      
»Fald» okänd gård      
*Filinge Saknas      
?»fimetorp» förr beb.      
»Fladhstadha» okänd gård      
*Floda fjärding Saknas /Se      
Floda fjärding Saknas /Se      
Folberga rättaredöme f. rd      
?»funetorp» förr beb.      
»Føre» okänd gård      
Gillinge rättaredöme bebyggelse      
*Girdha Saknas      
»Gruva» okänd gård      
Gryt Saknas      
Harsta rättaredöme Saknas      
*Hesta Saknas      
*Hoby Saknas      
?Horn Saknas      
*Hornsätra Saknas      
*Hulby Saknas      
*Inlænda Saknas      
Inlanda = Ilända Saknas      
*Kadista gård      
Kavlinge gård      
»kiustom» Saknas      
*Lerbo fjärding» förr fjärding /Se      
Lerbo fjärding Saknas /Se      
*Lijslemalm Saknas      
*Lydestorp Saknas      
Löta Saknas      
Löta Saknas      
Löta Saknas      
Löta Saknas      
Löta Saknas      
Löta Saknas      
*Malsøsaastørp Saknas      
Näs gård      
Näs by      
Näs Saknas      
Näsby Saknas      
Näsby beb.      
*Olby Saknas      
*Orby Saknas      
*Ormsta Saknas      
Ramsta Saknas      
Ramsta Saknas      
Ramsta by el. gd      
Ramsta by      
S:t Anna rättaredöme f. rd      
»skedanestorp» beb.      
*Skolby by el. gd      
*Skwættinghe Saknas      
*Skärstad Saknas      
»Snaggatorp» okänd gård      
Spånga by      
»stene» förr beb.      
*Sundby Saknas      
*Sætla Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra beb.      
Sätra Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra Saknas      
Sätra by el. gd      
Sävsta rättaredöme f. rd      
»Thielthom» gård eller by /Se      
*Thielthom by el. gd      
*Tholghult, se Tolfta Saknas      
Tol- fled i bebn /Se      
»Toretrygstegh» okänd ödejord      
Torp Saknas      
Torp bebn.      
Torp by el. gd      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp by el. gd      
Torp Saknas      
Torp by      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp gård el. by      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp bebyggelse /Se      
Torp beb.      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp beb. /Se      
?Vadsbro f. tingsställen      
Valla gd el. by      
Valla gd el. by      
Valla Saknas      
Valla gd el. by      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla bebyggelse      
Valla beb.      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla by      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
Valla Saknas      
»Vendala» Saknas      
*Wessbro Saknas      
Vik Saknas      
Vingåkers rättaredöme f. rd.      
vppude hærædhe, se Oppunda härad Saknas      
*Ækeby Saknas      
*Ärista Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
*Örlunda Saknas      
»Ørestorp» okänd gård      
Örsta se »Ørestorp»? okänd gård      

  ^  

Södermanlands läns härader m.m.