ORTNAMNSREGISTRET
Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands läns härader

Till sidan Södermanlands läns städer och socknar

Till sidan Län med sockenförteckning
Till Ortnamnsregistrets startsida


Södermanlands län (Allmänt) Jönåkers härad Selebo härad Åkers härad
Daga härad Oppunda härad Villåttinge härad Österrekarne härad
Hölebo härad Rönö härad Västerrekarne härad