ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands län : Österrekarne härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 662 Naturnamn : 32 Bebyggelsenamn : 8 Naturnamn : 2
Kjula härad hd »Gissmundahæl» ö Österrekarne härad Saknas Ká(v)fjärn förr fjärd
Rekarne saknas Granfjärden fjärd Österrekarne härad Saknas Söderfjärden fjärd
Österrekarne hd »aiku»? naturnamn? /Se Österrekarne Saknas  
Österrekarne härad Saknas *Ekö? naturnamn? /Se Österrekarne härad Saknas  
Österrekarne hd /Se »grwsten» råm. Österrekarne härad Saknas  
Österrekarne härad »hiku»? naturnamn? /Se Förkortning förteckning  
Österrekarne hd »høgahult» gränsmärke Förkortningar förteckning  
Österrekarne hd Kafjärden urtappad sjö /Se Karfjärdens kommun Saknas  
Österrekarne hd Kafjärden urtappad sjö /Se    
Österrekarne hd Kafjärden urtappad sjö /Se    
Österrekarne hd Kafjärden numera sädesfält    
Österrekarne hd Kafjärden förr sjö /Se    
Österrekarne hd Kafjärden torrlagd vik /Se    
Österrekarne hd Kafjärden urtappad sjö /Se    
Österrekarne hd Kafjärden sjö /Se    
Österrekarne hd Kamfjärden sjö /Se    
Österrekarne hd *Kjula ås förr tingsställe    
Österrekarne hd »Knarraholm» holme    
Österrekarne hd »niku»? naturnamn? /Se    
Österrekarne hd *Nor? naturnamn? /Se    
Österrekarne hd *Oleström å /Se    
Österrekarne hd *Olfsholm, Yttre holme    
Österrekarne hd *Oppunda o. Österrekarne häraders kronoallm. allmämnningar    
Österrekarne hd Pissut avloppsränna /Se    
Österrekarne hd »scarwasten» råm.    
Österrekarne hd »strøobergh» råm.    
Österrekarnes hd Söderfiärden, se Sörfjärden fjärd    
Österrekarne hd Sörfjärden fjärd    
Österrekarne hd Torshälla-ån Saknas    
Österrekarne hd »Ytre oolfsholm» holme    
Österrekarne hd *Österrekarne härads allmänning allmänning    
Österrekarne hd *Österrekarne o. Oppunda häraders kronoallm. allmänningar    
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad Saknas      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad Saknas      
Österrekarne härad Saknas      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd.      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekerne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd.      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Rekarne del av Södermanland      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hdr      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd.      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Rekarne, numera Väster- och Österrekarne hdr      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härader      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
»Rekarne» = Väster- och Österrekarne hdr      
Österrekarne hd      
Öster- o. Västerrekarna hder      
Österrekarne hder      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Rekarne , Öster- och Väster- hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hder      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Österrekarne o. Västerrekarne hd      
Österrekarna hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hdr      
Österrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne o. Västerrekarne hdr      
Öster- och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne härad      
Öster- och Västerrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne och Västerrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hdr      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd      
Öster- och Västerrekarne hdr      
Österrekarne hd      
Väster- och Österrekarne hdr      
Öster- och Västerrekarne hdr      
Rekarne del av Södermanland      
Österrekarne hd      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne och Västerrekarne härad härad /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Österrekarne hd /Se      
Rekarna del av Söd. l. /Se      
Österrekarne härad /Se      
Österrekarne härad /Se      
Österrekarne hd /Se      
Rekarne hdr /Se      
Rekarne, Östra hd:er /Se      
Österrekarne härads prosteri f. prosteri      
»aiku» bebn? /Se      
Almby Saknas      
Almby Saknas      
*Almnäs Saknas      
»almnaes» Saknas      
*Almö Saknas      
Alsnæs okänd gård      
*Auilbi Saknas      
»auilbi» Saknas      
Alvesta rättaredöme Saknas      
*Basta Saknas      
»Bastom» beb.      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga, Österrekarne Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
*Berga beb.      
Berga gård      
Berga gård      
Berga g.      
*Bergena Saknas      
*Brunastum Saknas      
*Byring, se Husaby-Byring Saknas      
*Byringe skiplag förr skeppslag /Se      
Byringe skeppslag del av hd      
Byring del av Österrekarne      
Byring område      
Byring(en) skg /Se      
Byring(en) skg /Se      
Byring(en) skg /Se      
Byring(en) skg /Se      
Byringe skiplag del av hd      
Ekeby by      
*Ekö? bebn? /Se      
Eneby Saknas      
Eneby Saknas      
Eneby Saknas      
»Enøgh» gård      
Esklstuna sn      
Fagrahed, se i Kjula sn förr tingsställe      
»Gismundahæl» oidentifierad ö /Se      
Gredby rättaredöme *) f. rd.      
*Grenby Saknas      
Gripsholms län förr län /Se      
*Grwsten gränsmärke      
*Gunnerstorp Saknas      
Hadden ortnamn /Se      
*Hakasta okänd gård      
*Handrseaskær gränsmärke      
»Hellaby» gård      
»helleby» beb.      
»hiku»? bebn? /Se      
* Hintzsta Saknas      
(Hose) Saknas      
*Hult el. Hulta Saknas      
»hunzhalum», Österrekarne Saknas      
»hunzhalum», Österrekarne Saknas      
Hunzhalum Saknas /Se      
Husabobyringe el. Husby-Rekarne sn      
Husby rättaredöme f. rd      
Husby rättaredöme f. rd      
Hällby se »Hallaby»? gård      
Hæraztorp Saknas      
*Höghby Saknas      
Idö rättardöme f. rd      
Idö rättaredöme arv- och egna gods      
»ierla sokn», se Ärla socken Saknas      
*Jumsholm el. *Junsholm? gård      
»jvnzholm» beb. /Se      
Jäderön jfr »Gæddorun» by      
»jærla sokn», se Ärla Saknas      
Kafjärden storkommun /Se      
Karlaby Saknas      
Karlaby Saknas      
*Karlaby Saknas      
*Karlaby gd el. by      
Karlaby Saknas /Se      
*Karlstorp Saknas      
*Kjula härad Saknas /Se      
Kjula rättaredöme arv- och egna gods      
Kjula ås förr tingsplats      
Kjula ås tingsställe      
Kjulaås tingsst.      
»Kiula as» tingsställe      
*Kulla Saknas      
*»Kwukla»? gård      
*Kælabo Saknas      
Litislundom beb.      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby, Österrekarne Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby Saknas      
*Lyalunda, se *Lytislunda Saknas      
*Lytislunda Saknas      
»lytislundhum» beb.      
*Lytislunda Saknas      
*Lytislunda Saknas      
*Lytislunda beb.      
»lytislundom» beb.      
»lytislundom» beb.      
»lytislundom» beb.      
*Lytislunda Saknas      
»lytislundom» beb.      
*Lytislunda Saknas      
»lythislundom» beb.      
»lytislundhum» beb.      
*Lytislunda Saknas /Se      
*Lytislinda Saknas /Se      
*Lødwælta, se Lövhulta by      
*Lötislunda Saknas      
»Løtislundum» beb.      
*Lötislundom Saknas      
*Lötislunda Saknas      
*Lötislunda beb.      
*Lötislunda Saknas      
*Lötislunda Saknas /Se      
Löwesta l. Löwælta, se Lövhulta by      
*Malm Saknas      
Munkhammars rättaredöme f. rd.      
Munkhammars rättaredöme f. rd      
»niku»? bebn? /Se      
*Nor? bebn? /Se      
*Nyeboda Saknas      
Näs gård      
Näs(et) beb.      
*Olista gård      
*Olunda Saknas      
*Olustra skeppslag förr skeppslag /Se      
»Olustra skiplagh» skg /Se      
Olustra skiplagh skg /Se      
Olustra, se Ostra by      
Olustra skeppslag del av hd      
*Oolasta Saknas      
*Regbo allmänning Saknas      
*Rytlinge Saknas      
»rytlinge» beb.      
Spånga Saknas      
Stenby Saknas      
*Stralasund f. torp      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
Sundby by      
Sundby by el. gd:ar      
*Thydhinge Saknas /Se      
*Torssby(?) Saknas      
Thorsby ? /Se      
[Tørnstom] Saknas      
*Tømstom Saknas      
»Tøfvista» gård      
*Vilksta Saknas      
*Wrenesta Saknas      
Vreta Saknas      
Vreta Saknas      
Vreta Saknas      
Vreta Saknas      
Vreta gård      
Välve rättaredöme f. rd      
Väfflinge rättaredöme arv- och egna gods      
Vävlinge rättaredöme Saknas      
Årby Saknas      
Årby Saknas      
Årby Saknas      
*Ängeby Saknas      
*Ödvasta Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna Saknas      
Ökna gård      
Ökna by el. gd      
Ökna Saknas      
*Östörskammo Saknas      

  ^  

Södermanlands läns härader m.m.