ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södermanlands län : Selebo härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 309 Naturnamn : 149 Bebyggelsenamn : 14 Naturnamn : 204
Silbohundare, se Selebo härad Saknas Fröjdebergs hage backe /Se Selebo härad härad Agnesund sund
Selebo hd Grimsholms Fiählen, se Gripsholmsviken vik Selebo härad Bastufjälla åker
Selebo hd Gripsholmsfjärden vik och fjärd Selabo härad hd Bergbohagen hage
Selebo hd Gripsholmsviken vik Strängnäs stift Saknas Björkfjärden Södra fjärd
Selebo hd Kolhöga förr tingsställe Selebo hd Björkudden udde
Selebo hd Kolhöga förr tingsställe Selebo hd Björnberget berg
Selebo hd *Kolhöghum tingsplats Selebo hd Björnen ö
Selebo härad Kolhög f.d. tingsställe Selebo hd Björnhusberget berg
Selebo hd Kolhög förr tingsplats Selebo hd Björnhusfjärden fjärd
Selebo hd Kolhög f.d. tingsställe Selebo härad hd Björnlinda åker
Selebo härad *Kolhög förr tingsplats Selebo härad hd Björnnäs näs
Selebo hd Kolhög tingsplats Selebo hd Björnskär skär
Selebo hd Kolhög förr tingsplats Selebo hd Björnkärs udd udde
Selebo hd Kullöga förr tingsställe Norrtorpet Saknas /Se Bolinderberget berg
Selebo hd *Kullöga förr tingsplats /Se   Bolinderviken vik
Selebo hd [Kulløgho] tingställe   Borgberget berg
Selebo hd *Kolhög förr tingsplats   Brännbacken backe
Selebo hd *Kolhög förr tingsplats   Bålaren berg
Selebo hd *Kolhög förr tingsplats   Bålberget berg
Selebo hd *Kolhög förr tingsställe   Byggehagen hage
Selebo hd Kullöga förr tingsplats   Bykhällen skär
Selebo hd [Kolhögen] Saknas   Bärtensstall skär
Selebo hd Kolhög f. tingsställe   Dalkarsbacken backe
Selebo hd [Kolhögen] Saknas   Dockelhagarna hagar
Selebo hd Kullöga tingstad   Drummelen åker
Selebo hd *Kolhöga gammal tingsplats   Drummeltväro Saknas
Selebo hd *Kullöga förr tingsställe   Dvärgfjällen åkrar
Selebo hd *Kulhög förr tingsplats   Ellberget berg
Selebo hd Kullöga förr tingsplats   Enhörna malm skog
Selebo hd [Kulløga] tingsplats   Fagervallen åker l. äng
Selebo hd Kolhög tingsstad   Finängen äng
Selebo hd Kolhögen tingsställe /Se   Fiskberget berg
Selebo hd Kolhöga tingsplats /Se   Fjärdsman ö
Selebo hd Kolsundet sund   Fläsket ö
Selebo hd Kolsundet sund   Frändö ö
Selebo hd Kolsundet sund   Furkulskär skär
Selebo hd Kolsundet Saknas   Furuholmen holme
Selebo hd Kolsundet sund   Fyllbacken backe
Selebo hd *Lindön Saknas   Fyrkanten åker
Selebo hd Selaön ö /Se   Fästningen åker
Selebo hd Selaön ö   Getberget berg
Selebo hd Selaön ö   Getryggen ås
Selebo hd Selaön ö   Grannäsfjärden fjärd
Selebo hd Selaön ö   Gripsholmsfjärden, se Gripsholmsviken Saknas
Selebo hd Selaön ö   Gripsholmsviken Saknas
Selebo hd Selaön ö   Grisen ö
Selebo hd Selaön ö   Groptäppa åker
Selebo härad Selaön ö   Gröna skär skär
Selebo härad Selaön ö   Gubbråhörnet vägskäl
Selebo hd Selaön ö   Gåsholmsskären skär
Selebo hd Selaön ö   Gåsmyren åker
Selebo hd Selaön ö   Halabacke backe
Selebo härad Selaön ö   Hammarberget berg
Selebo härad Selaön ö   Harhällen skär (berghäll)
Selebo härad Selaön ö   Hasselholmen ö
Selebo härad Selaön ö   Holmsberget berg
Selebo härad hd Selaön ö   Hommaskäret skär
Selebo hd Selaön ö   Hommskäret skär
Selebo härad hd Selaön ö   Hornby gumsar skär
Selebo härad Selaön ö   Husbyholm ö
Selebo hd Selaön ö   Husåkrarna åkrar
Selebo härad Selaön ö   Håkagrundet grund
Selebo hd Selaön ö   Häggen skär
Selebo härad Selaön ö   Härstelsberget berg
Selebo hd Selaön ö   Hästbacken backe
Selebo hd Selaön ö   Hästhommskäret skär
Selebo hd Selaön ö   Jagbackarna backar
Selebo härad Selaön ö   Jättviken vik
Selebo härad Selaön ö   Kajutbacken backe
Selebo hd Selaön ö   Kalven ö
Selebo hd Selaön ö   Kalvsudd udde
Selebo härad Selaön ö   Kattbacken backe
Selebo hd Selaön ö   Kattberget berg
Selebo härad Selaön ö   Klarkällbacken backe
Selebo hd Selaön ö   Klasselbacken backe
Selebo härad Selaön ö   Klocksten skär
Selebo härad Selaön ö   Kohagsholmen ö
Selebo härad Selaön ö   Korgen åker
Selebo härad Selaön ö   Krus källa källa
Selebo hd Selaön ö   Kråkerna öar
Selebo hd Selaön ö   Kråkudden udde
Selebo hd Selaön ö   Kråkvillskär skär
Selebo hd Selaön ö   Kvarnhagen hage
Selebo hd Selaön ö   Kvarnkärrsberget berg
Selebo hd Selaön Saknas   Kyrkgrundet grund
Selebo hd Selaön ö   Kyrkhögabacken backe
Selebo hd Selaön Saknas   Kölarhagen hage
Selebo hd Selaön ö   Kölarhagsplogen åker
Selebo hd Selaön ö   Kölarn skog
Selebo hd Selaön ö   Kölarskogen skog
Selebo hd Selaön ö   Lakåsen grund
Selebo hd Selaön ö   Lassemaja-sten skär
Selebo härad Selaön ö   Liljerotbacken backe
Selebo hd Selaön ö   Lindals berg berg
Selebo hd Selaön ö   Ljungaberg ö?
Selebo hd Selaön ö   Luckhagen hage
Selebo hd /Se Selaön ö   Lugnesnytan åker
Selebo hd Saknas Saknas   Lundudden udde
Selebo hd Sela (Selaön) Saknas   Lurbohagen hage
Selebo hd Selaön ö   Lurbohagen hage
Selebo hd Selaön ö   Lurbotäppan åker
Selebo hd Selaön halvö   Lurhagen hage
Selebo hd Selaön ö   Luxembergsudden udde
Selebo hd Selaön ö   Lågudden udde
Selebo hd Selaön ö   Långbacken backe
Selebo hd Selaön ö   Långbärn bergås
Selebo hd Selaön ö   Långfotaberget berg
Selebo hd Selaön ö   Långrumpan åker
Selebo hd Selaön ö   Långryggen ås
Selebo hd Selaön ö   Lötkällan källa
Selebo hd Selaön ö   Mali kärr kärr
Selebo hd Selaön ö   Mali sten sten
Selebo hd Selaön ö   Malmbackarna backar
Selebo hd Selaön Saknas   Malmlindan åker
Selebo hd Selaön ö   Malmudd udde
Selebo hd Selaön ö   Mariefredsfjärden Saknas
Selebo hd Selaön ö   Metarberget berg
Selebo hd Selaön Saknas   Mittviksgrundet grund
Selebo hd Selaön ö   Månshålet sund
Selebo hd Selaön ö   Måsnäs näs
Selebo hd Selaön Saknas   Mälaren sjö
Selebo hd Selaön ö   Nacken åker
Selebo hd Selaön halvö   Norrudd udde
Selebo hd Selaön ö /Se   Norrviken vik
Selebo hd Selaön ö /Se   Nothällen skär (berghäll)
Selebo hd Selaön ö   Nurssa-kölarn Saknas
Selebo hd Selaön ö   Nämdeman ö
Selebo hd Selaön ö   Näsbyfjärden fjärd
Selebo hd Selaön ö   Ornsberg berg
Selebo hd Selaön Saknas   Oxhagsberget berg
Selebo hd Selaön ö   Oxkärret kärr
Selebo hd Selaön ö /Se   Pilgrinden grind
Selebo hd Selaön Saknas /Se   Pissvilan skär
Selebo hd Selaön ö /Se   Porsan åker
Selebo hd Selaön ö   Prästbackarna backar
Selebo hd Selaön ö /Se   Prästfjärden del av Mälaren
Selebo hd Selaön ö /Se   Ringsholm ö
Selebo hd Selaön ö /Se   Roka-udd udde
Selebo hd Selaön ö /Se   Rullingsberget berg
Selebo hd Sila, se Selaön Saknas   Rumpmyren myr
Selebo hd Sila, se Selaön ö   Runnberget berg
Selebo hd Sile (Selaön) ö /Se   Rönnskär skär
Selebo hd Tosterön ö   Rönnsö ö
Selebo härad Tosterön ö   Rönnsölandet Saknas
Selebo härad härad Tosterön ö   Saltkärret kärr
Selebo hd Tosterön f. egen sn, nu delad mln flera snr   Sandbacken backe
Selebo hd Tosterön ö   Sandboskär skär
Selebo hd Toster ö /Se   Sandviksskäret skär
Selebo hd Yngern sjö /Se   Sela = Selaön? Saknas
Selebo hd     Sela ö
Selebo hd     Selalandet Saknas
Selebo härad     Sjöbackskär skär
Selebo hd     Sjövretsgrundet grund
Selebo hd     Skallbaksviken vik
Selebo hd     Skalleberget berg
Selebo hd     Skansberget berg
Selebo hd     Skansen borglämning
Selebo hd     Skrattholmen ö
Selebo hd     Skrattholmsberget berg
Selebo hd     Skrattholmsgrundet grund
Selebo hd     Skrälskär skär
Selebo hd     Skvatten åkerbacke
Selebo hd     Smedens-holme ö
Selebo hd     Snäckviken vik
Selebo hd     Smedsbacken backe
Selebo hd     Snuten åker
Selebo härad     Sonäsviken vik
Selebo hd     Stallarholmsbacken backe
Selebo hd     Stara (udde) udde
Selebo härad     Stassberget berg
Selebo hd     Stavberget berg
Selebo hd     Stavens berg berg
Selebo hd     Stavhagen hage
Selebo hd     Stenbackshagen hage
Selebo hd     Stenörn ö
Selebo hd     Stoberget berg
Selebo hd     Storhagsberget berg
Selebo hd     Storleran grund
Selebo hd     Stutudden udde
Selebo hd     Säls backe backe
Selebo hd     Sörhagsberget berg
?Selebo hd     Tallbacken backe
Selebo hd     Tegelhagsudden udde
Selebo hd     Tegeltorpholm ö
Selebo hd     Tegeltorpnäs näs
Selebo hd     Tegeltorpudd udde
Selebo hd     Toster(ön) ö /Se
Selebo hd     Tuna-holmar öar
Selebo hd     Tunaholmsryggen bergås
Selebo hd     Tennberget berg
Selebo hd     Tärnskär skär
Selebo hd     Tärnskär skär
Selebo hd     Uggelberget berg
Selebo hd     Uggelboberget berg
Selebo hd     Valborgmässberget berg
Selebo hd     Vashatten berg
Selebo hd     Vashatten ö
Selebo hd     Vassviken vik
Selebo hd     Vittingeholm ö
Selebo hd     Vomben åker
Selebo hd     Vomsberget berg
Selebo hd     Vretberget berg
Selebo hd     Västervarpsudden udde
Selebo hd     Ållesjögärde åker
Selebo hd      
Selebo hd      
Selebo hd      
Selebo hd      
Selebo hd      
Selebo hd      
Selebo hd      
Selebo hd      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo hd /Se      
Selebo, äldre Silbohundare hd /Se      
Selebo hd /Se      
Silbohundare, nuv. Selebo hd /Se      
Selebo härads prosteri f. prosteri      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
Berg(a) Saknas      
Berga Saknas      
Berg(a) Saknas      
Berga Saknas      
Berga troligen gård      
Berga beb. /Se      
Björkeby rättaredöme f. rd      
Brandholmssund Saknas /Se      
*Biörschogh Saknas      
[Byrdinge] Saknas      
Dagenäs Saknas      
*Edeby Saknas      
*Edeby Saknas      
Ekeby gård      
Ekeby Saknas      
»Enhørne», se Ytterenhörna och Överenhörna snr      
*Hammarby gd el. by      
*Hammarby gd el. by      
Hammarby Saknas      
*Brwndby by el. gd      
Husabo-Aspa, se Aspö sn      
Husaby-Enhörna, se Överenhörna sn      
»Husaby Enhörne», se Överenhörna sn      
»jnwalstadom» beb.      
Kerna, se Kärnbo sn      
*Karretorp Saknas      
*Løfftom by el. gd      
*Nytorp Saknas      
»ranastom» beb.      
*Sjötorp Saknas      
*Skarpatunom f.d. by      
*Skeppsgården Saknas      
*Skæbsthe Saknas      
Skäggesta Saknas      
Skäggesta Saknas      
[Syltom] Saknas      
*Sylta försv. beb.?      
*Sylta Saknas      
»Tafsunge», se Taxinge Saknas      
*Takastum Saknas      
»Hórsnæs» näs      
»torpe» Saknas      
*Torp el. Torpa Saknas      
*Torp Saknas      
*Torpa försv. beb.?      
*Trastum Saknas      
Thorzne, se Toresund sn      
Tuna-Enhörne, se Ytterenhörna sn      
*Tunasila, se Ytterselö sn      
*Tuna sokn upp a Ønhørne, se Ytterenhörna sn      
Tuna uppa Sila, se Yttersselö sn      
Vluildakirkio socken      
wluildækirkyo medeltida snnamn /Se      
*Ulvilla sokn, se Överselö sn      
*Ulvildokirkia, se Överselö sn      
*Vidhby Saknas      
*Vidhby by      
*Viby f.d. by      
*Viby Saknas      
*Vigby Saknas      
Viggeby Saknas      
*Viby Saknas      
*Vidby Saknas      
Viggeby Saknas      
Viks rättaredöme f. rd      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas      
Vika rättaredöme Saknas /Se      
»witby» Saknas      
*Vrissthum Saknas      
*Æby f.d. by      
Äleby Saknas      
Äleby Saknas      
Ärja f.d. sn      
Ärja f.d. sn      
Ärja f.d. sn      
*Ökna beb.      
[Øndistom] Saknas      
»øndistom» Saknas      
Ønhøme, se Ytterenhörna sn      
*Övergård Saknas      

  ^  

Södermanlands läns härader m.m.