ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Jäders socken : Österrekarne härad : Södermanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1016 Naturnamn : 260 Bebyggelsenamn : 227 Naturnamn : 161
Jäder sn Almbynäs höjdsträckning /Se Jäder sn Nummerförteckning förteckning
Jäder sn Askholmen, St. o. L. holmar Jäders sn sn Nummerförteckning förteckning
Jäder sn /Se Askholmen, Lilla och Stora öar Jäder sn Nummerförteckning förteckning
Jäder socken Askholmen, Lilla holme Jäder sn /Se Nummerförteckning förteckning
Jäder socken Askholmen, Lilla holme Almbyberg lht Nummerförteckning förteckning
Jäder sn Askholmen, Stora holme Almby, Lilla gård Nummerförteckning förteckning
Jäder sn Askholmen, Stora holme Almby, Stora gård Nummerförteckning förteckning
Jäder sn Askholmen, Lilla o. Stora holmar /Se Almbylund gård Nummerförteckning förteckning
Jäder sn Askö Skären, se Askholmen, Lilla o. Stora öar Almbytomt lht Nummerförteckning förteckning
Jäder sn Aspa utjord /Se Alvesta gård Almbynäs höjdsträckning
Jäder sn Aspa utjord /Se Anderslund lht Askholmen, St. holme
Jäder sn Aspan ägomark Anneberg lht Askholmen, L. holme
Jäder sn Aspesta bro bro /Se Apalholmen lht Aspan utjord
Jäder sn Backhättinge utjord Apalholm gård Aspesta bro bro
Jäder sn Barva-Lappen sjö Appelholm lht Bjurholmen del av Sundbyholmsön
Jäder sn *Biskopsängen äng Asplund lht Björsundet sund
Jäder sn *Biörskiär holme Backgården gård Bredgrund skär
Jäder sn ?Bjurholmen holme Backhättinge utjord Bredskär grund
Jäder sn Bjurholmen holme Backstugan bs. Bredskär, se Bredgrund skär
Jäder sn Bjurholmen holme Berga gård Bränningen sank betesmark
Jäder sn Bjurholmen holme /Se Bergalund ställe Djupet sjö
Jäder sn Björsundet sund Berglund lht Djupsjön sjö
Jäder sn Björsundet sund Biskopsäng lht Djupstycket åker
Jäder sn Björsundet sund Biskopsäng gård Dommargatan väg
Jäder sn Björsundet sund Björsund gård Dyn kärr
Jäder sn Björsundet sund Björsund kvarn Edebykullen berg
Jäder sn Björsundet sund /Se Bomstugan lht Edebyängen åker
Jäder sn Björsundet sund Bränne Saknas Espholmen, se Äspön halvö
Jäder sn Björsund sund /Se Bränne Saknas Frishammaren backe
Jäder sn Bockaskär skär Bränne Saknas Gatan väg
Jäder sn Bredgrund skär Bränne Saknas Graven dike
Jäder sn Bredskär grund /Se Bränne Saknas Grindbergsåkern åker
Jäder sn Bränningen sank betesmark Bränne Saknas Gripberget berg
Jäder sn Bränningen ägomark Bränneborg ställe Gullskär skär
Jäder sn Bränningen betesmark /Se Brännelund = Bränne, Ned. Saknas Gullskäret skär
Jäder sn *Bränningesjön uttorkad sjö /Se Bränne, Nedre gård Gumsängen åker
Jäder sn Djupet sjö Brännevad ställe Gymmerstenen sten
Jäder sn Djupet sjö /Se Bränne gård Hammarbacken höjd
Jäder sn Djupstycket åker /Se Cederslund bs. Hammaren skog
Jäder sn Domargatan väg /Se Danmark gård Herrhagen skog
Jäder sn Dyen kärr /Se Djurvaktartorp lht Hummelholmen triangelpunkt, holme
Jäder sn Edebykull berg Dybacken Saknas Hällkaret göl
Jäder sn Edebyängen åker /Se Edeby gård Hässelåker åker
Jäder sn Ekbacken terräng Edeby Saknas Idöholmen holme
Jäder sn Espholmen udde /Se Edebylund lht Jungfrugrundet grund
Jäder sn Fingerborgen holme Edebylund lht Jättestensberget berg
Jäder sn *Franholmen holme Eke gård Kafjärden åker
Jäder sn Frishammaren backe /Se Ekeby gård Kinglöta hals udde
Jäder sn Fårbacken terräng Ekelund lht Kinglöts udde udde
Jäder sn Germundshögen gravhög Ekensholm lht Kinglöts udde udde
Jäder sn Gimmersten sten /Se Ekestorp gård Knapan äng
Jäder sn Gladbo träddunge Ekhammar gård Knapkällan källa
Jäder sn *Granholmen holme Ensked Saknas Koholmen holme
Jäder sn Graven dike /Se Ensked gård Koleraskär skär
Jäder socken Grindbergsåkern åker /Se Erikslund lht Koleraskär holme
Jäder socken Gripbacken skogsbacke Fiholm gård Kråkan udde
Jäder socken Gripberget berg /Se Fiholm hg Kråkan udde
Jäder socken Gullholmen holme Fiholmsby lht Kråkholmen, se Mälby kråka holme
Jäder sn Gullholmen holme Fiholmsbyn gd Kråkholmen holme
Jäder sn Gullskäret skär /Se Fiholmslöt lht Kråkskär skär
Jäder sn Gumsängen ägomark Fredriksberg lht Kråkskären skär
Jäder socken Gumsängen åker /Se Fredriksberg lht Kullabacken höjd
Jäder sn Hammarbacken terräng Fridhem lht Kullen holme
Jäder sn Hammarbacken höjd /Se Fässlinge gård Kvartsberget berg med kvartsbrott
Jäder socken Hammaren terräng Glabo lht Kyrkgärdet åker
Jäder socken Herrhagen ägomark Glabo lht Kyrklian, se Kyrkgärdet Saknas
Jäder socken Herrhagen skog /Se Granboda lht Lappen vik
Jäder sn Hummelholmen holme Grindhammar lht Lappen vik /Se
Jäder socken Hummelholmen ö Grindstugan Saknas Larslundaviken vik
Jäder sn Hummelholmen holme, triangelpunkt Grindstugan lht Lertrappan åker
Jäder socken Hummelholmen holme Gripens gård Lindholmarna holmar
Jäder socken Hummelholmen ö /Se Gråbo lht Luderbacken skogsbacke
Jäder socken Hummelholmen holme /Se Gröndal lht Löten äng
Jäder sn Hällkaret göl /Se Grönlund lht Lövsärken ö
Jäder socken Hässelåker åker /Se Gustafsberg lht Majstångsberget höjd
Jäder socken Idöholmen holme Gustavsberg Saknas Markberget berg
Jäder socken Idöholmen holme Gustafslund lht Moraberget höjd
Jäder socken Jagbacken skogshöjd Hagaholm gård Mora kråka udde
Jäder sn Jungfrugrund grund Hagalund lht Munkkällan källa
Jäder sn Jungfrugrund grund Hagberga gård Myren kärr
Jäder sn Jättestensberget höjd Hagby gård Myrhagen lågländ mark
Jäder sn Jättestensberget berg /Se Hageberg lht Mälby kråka holme
Jäder sn Kafjärden åker Helgarö gård Märinge bro bro
Jäder sn Kafjärden åker /Se Hjärtspräng lht Norrbyskären skär
Jäder sn Kalkugnsberget terräng Horsholm gård Norrgärdet åker
Jäder sn Kinglöte hals udde /Se Husby gård Norrjans källa källa
Jäder sn Kinglöts udde udde Husby Saknas Norråkern åker
Jäder sn Knapan äng /Se Hyvena gård Norsberget höjd
Jäder sn Knapkällan källa Hällhammar bs. Nysslingen holme
Jäder sn Knapkällan källa /Se Hässelby gård Nysslingen ö
Jäder sn Koholmen holme Hättinge gård Nysslingsfjärden fjärd
Jäder sn Koholmen holme Hättingehammar, se Backhättinge Saknas Nyängen åker
Jäder socken Koholmen holme /Se Idö gård Näset åkermark
Jäder sn Koholmen holme /Se Idö gd Näskällan hälsokälla
Jäder sn Koholmsskär holme Johanneslund lht Näsängen åker
Jäder sn Koleraskär holme /Se Johanneslund lht Odensberget höjd
Jäder sn Korsbacken terräng Johannisberg lht Onsberget berg
Jäder sn Kråkan förr ö, nu del av Sundbyholmsön /Se Jon Ers gård Onsbergstycket åker
Jäder sn Kråkan udde /Se Jäder gård Ormberget berg
Jäder sn Kråkholmarna, se Mälby kråka öar Jädersby Saknas Ormberget berg
Jäder sn Kråkholmen holme Jäderön lht och poststation Pilsåkern åker
Jäder sn Kråkholmen holme /Se Kapellbacken lht Plogan åker
Jäder sn Kullabacken höjd /Se Kapellet lht Portbacken skogsbacke
Jäder sn Kullen holme Karlsborg lht Ramsundsberget berg
Jäder sn Kullen holme /Se Karlsborg lht Ramsundsberget, se Ristningsberget Saknas
Jäder sn Kvarnbacken skogsbacke Karlsborg lht Ramundsån å /Se
Jäder sn Kvartsberg berg Karltredings (Karl-Fredriks?), se Frediksberg lht Ristningsberget = Moraberget Saknas
Jäder sn Kvartsberget berg /Se Kinglöt gård Runskriften på Moraberget namn på Sigurdsristningen
Jäder sn Kyrklia åker /Se Kristineberg lht Rågsäcken skär
Jäder sn Kyrkliden ägomark Kullas a. namn för Brännevad Rödluven åker
Jäder sn Lappen vik /Se Kyrkoherdebostället, se Öflingeby Saknas Rödskär holmar
Jäder sn Lertrappan odling Källbacken lht Saltmyren åker
Jäder sn Lertrappan åker /Se Källhagen gård Sandholmen holme
Jäder sn Lillholmen holme Larslund lht Sandholmsskären, se Sandskären skär
Jäder sn Lindholmarna holmar Lerboda gård Sandholmsskären skär
Jäder sn *Listingen sannol. del av ö Liljelund lht Sandskären skär
Jäder sn Luderbacken terräng Lindersnäs lht Sandviken vik
Jäder sn Luderbacken skogsbacke /Se Lisselgården Saknas Sigurdsristningen Saknas
Jäder sn löfsarken, se Sundbyholmsön ö Lilla Lugnet lht Sjörlan rågångsgrav
Jäder sn Löfsärken, se Sundbyholmsön ö Lugnet, Stora lht Sjöviken åker
Jäder sn *Lösarken ö Stora Lugnet lht Skansen backe
Jäder sn *Lösärken ö Lund lht Skogshagen åker
Jäder sn Löten äng /Se Lundby Saknas Skomakaregrundet holme
Jäder sn /Se ?Lövsärken = Sundbyholmsön Saknas Lundby Saknas Skomakarens huvud sten
Jäder sn och prästgård Lövsärken ö /Se Lundby Saknas Småängsbacken ängsbacke
Jäder sn Lövsärken ö /Se Lundbyholm lht Snopptorpgärdet åker
Jäder sn Lövsärken ö /Se Lundbyholm lht Stavhällen sten
Jäder sn Majstångsberget höjd Lönnberga gård Stavskär skär
Jäder sn Majstångsberget berg /Se Lilla Lönnberga lht Stavskäret skär
Jäder sn Markberget berg /Se Lövsta lht Stenhagen åker
Jäder sn Mora kråka udde Lövsäter lht Stenkällan källa
Jäder sn Mora kråka förr ö, nu del av Sundbyholmsön /Se Malmtorp lht Stenkällsgrinden grind
Jäder sn Munkkällan källa? Malmö, Lilla gård Stensborg udde
Jäder sn Munkkällan källa /Se Malmölund lht Stjärnberget berg
Jäder sn Mälaren sjö Malmö, Stora gård Stjärnberget berg
Jäder sn Mälby borg fornborg /Se Mellangården Saknas Stymmlan del av udde
Jäder sn Mälby kråka ö Missmyra gård Sundet sund
Jäder sn Mälby kråka udde Mora by Sun(g)karbacken skogshöjd
Jäder sn Mälby Kråka del av Hummelholmen Mossgården Saknas Svinborg = Stensborg(?) udde
Jäder sn Mälby kråka holme Myrstugan gård Svinryggen skär
Jäder sn *Mälbyskär sannol. udde Mågla gård Sävkällan källa
Jäder sn Mälbyviken vik Mälby by Söderfjärden vik
Jäder sn Märinge bro bro /Se Mälbyborg Saknas Tegelviken vik
Jäder sn Norrbyskären skär Mälbylund lht Tungan åker
Jäder sn Norrbyskären holmar Norrby gård Uggelgropen gärde
Jäder sn Norrjans källa källa /Se Norrbylund lht Varnäsudde udde
Jäder sn Norråkrarna åker /Se Norrgården Saknas Vattlötan åker
Jäder sn Norsberget berg /Se Norrholm gård Vidskär del av Sundbyholmsön
Jäder sn Nybacken terräng Nybacken lht Visselberget höjd
Jäder sn Nybygget terräng Nybacken gård Vreten åker
Jäder sn Nylingen, se Nysslingen ö Nyby Saknas Vreten åker
Jäder sn Nyslingen, se Nysslingen ö Nybygget lht Vårdtornet högsta punkten på Åsbyåsen
Jäder sn Nysslingen ö Nybytorp Saknas Vårtalet (Vårdtalet?) gärde
Jäder sn /Se Nysslingen ö Nybytorp gård Åsbyåsen ås
Jäder sn /Se Nysslingen ö Nybytorp Saknas Åsskogen skog
Jäder sn /Se Nysslingen ö Nylund lht Åsängen äng
Jäder sn /Se Nysslingen ö Nylund gård Älholmen udde
Jäder sn /Se Nysslingen ö Nystugan ställe Ängåkrarna åker
Jäder sn /Se Nysslingen ö Nysäter lht Ärhagen hage
Jäder sn /Se Nysslingen ö Olofslund bs. Espholmen udde
Jäder sn /Se Nysslingen ö Olstorp gård Äspön halvö
Jäder sn /Se Nysslingen ö Oxlöt gård  
Jäder sn /Se Nysslingen ö /Se Peterslund lht  
Jäder sn /Se Nysslinge holme /Se Runsäter lht  
Jäder socken /Se Näsbacken terräng Räfsta Saknas  
Jäder socken /Se Näset udde Räfsta gård  
Jäder sn /Se Näskällan källa Räfsta by /Se  
Tillermans ö, äldre namn på Jäder sn /Se Näskällan källa /Se Räfstalöt lht  
?Almby by Onsberget berg Räfstalöt lht  
?Almby by Onsberget berg /Se Sjötorp lht  
?Almby gård Ormberget berg, triangelpunkt Skogsborg lht  
?Almby by Oxenstiernamossen terräng Skogsborg lht  
?Almby by *Oxnö äng, tidigare ö? /Se Skogshyddan lht (f.d. soldatt.)  
Almby by Oxnö förhöjning /Se Skvallerstaden gårdar  
Almby by Pilsåker åker Slättstugan lht  
?Almby by Ploga åker /Se Smedstorp lht  
Almby by el. gd Portbacken skogsbacke /Se Smedstorp lht  
?Almby by Raffvefjärden, se Kafjärden förr sjö, nu åker Snopptorp gård  
Almby by Ramsundsberget berg /Se Sofieberg lht  
?Almby gd Ramsundsån å Sofielund lht  
Almby by Ristningsberget berg /Se Soldattorpsängen litt c, se Bränne Saknas  
Almby by Rågsäcken skär Soldattorpsängen litt d, se 10 Bränne Saknas  
Almby by Rågsäcken skär /Se Soldattäppan, se 8 Bränne Saknas  
Almby by Rågsäcken skär /Se Solhem lht  
Almby by Räfstaberget höjd (Stavtorp) lht  
Almby by Rödluven åker Stavtorp gård  
Almby by Rödluven åker /Se Stenby gård  
Almby by Rödskär holme Stenbylund lht  
Almby by Saltmyren åker /Se Stenbylund lht  
Almby (numera Lilla o. Stora) gd o. by Sandholmen holme Stensborg ställe  
Almby by Sandholmsskären skär Stensborg lht  
?Almby by Sandåsen skär Stensholm gård, f.d. herrgård  
Almby by Sandåsen holme Stensholm gd  
?Almby by /Se Sibirien ägomark Stensholm gd /Se  
?Almby (numera Lilla o. Stora) gd o. by Sigurdsristningen runristning /Se Stenslund lht  
?Almby by Sigurdsristningen runristning /Se Stensäter gård  
Almby by Skansen backe /Se Stjärnholm lht  
Almby by /Se Sketskär skär Stjärnholm lht  
Almby by Sketskär holme Storgården Saknas  
Almby by Skomakaren holme Strand gård  
Almby by Skomakargrundet holme /Se Strandsås lht  
Almby by Skomakarens huvud sten Sundby gård  
?Almby by Skomakarens huvud sten /Se Sundsborg lht  
?Almby by Skäret udde Svartsjöäng lht  
Almby by Skölen rågångsgrav /Se Svarvartorp lht  
Almby by Smångsbacken ängsbacke /Se Svelunda gård  
?Almby by Småängsbacken ängsbacke Svenstorp lht  
?Almby by *Snäptholmen holme Södergården Saknas  
?Almby by Stavhäll sten /Se Torsberg lht  
Almby förr gd, nu by Stavskäret skär Torsberg gård  
Almby by Stavskäret holme Tustrup gård  
Almby f. gd, nu by Stavskäret skär /Se Varnäsudde lht  
Almby, Lilla gård Stenkällan källa Västergården Saknas  
Almby by Stenskogen skog Vävle gård  
Almby by Stjärnberget höjd Vävle Saknas  
Almby, Lilla o. Stora gd:ar /Se Stjärnberget berg /Se Vävle Saknas  
Almbyberg lht /Se *Storholmen holme Vävlehammar Saknas  
Almbytomt lht /Se Storholmen holme Åsby gård  
Aluastrum, se Alvesta hg Storängen äng Åsbylund bs.  
Alvesta gd Strandsås terräng Älholmen, se Ärholmen lht  
Alvesta hg Strålholmsfjärden fjärd /Se Ärholmen lht  
Alvesta hgd Stymla udde /Se Ösby gård  
Alvesta hg Sundbyholmsön ö Ös(s)by by  
Alvesta herrgård ?Sundbyholmsön ö Össby Saknas  
Alvesta gd Sundbyholmsön ö Östergården Saknas  
Alvesta herrgård Sundbyholmsön ö /Se Östergården Saknas  
Alvesta hg Sundkarlsbacken terräng Övlingeby prästgård  
Alfvesta herrg. Sunkarbacken skogshöjd /Se    
Alvesta gd *Sværtingxö förr ö /Se    
Alvesta herrg. *Swærtinxö Saknas /Se    
Alvesta gd *Sværtinxö förr ö /Se    
Alfvesta hg Sävkällan källa /Se    
Alvesta hg Söderfjärden fjärd    
Alfvesta hg Sörfjärden fjärd    
Alvesta hg Sörfjärden fjärd    
?Alvesta hg Tegelviken vik    
Alvesta hg Tegelviken vik /Se    
Alvesta gd Tobakshäll udde    
Alvesta Saknas /Se Tobakshäll udde    
Alvesta gd /Se Tungar åker /Se    
Alvesta gd /Se Tången terräng    
Alvesta g:d /Se Varnäsudde udde    
Alvesta gd /Se Varnäsudde udde /Se    
Alvesta rättaredöme f. rd Vattlöta åker /Se    
Alvesta rättaredöme Saknas Vidskär holme    
Anderslund lht /Se Vidskär holme    
Anneberg lht /Se Vidskär udde /Se    
Apalholm g:d /Se Visselberget höjd    
Asplund lht /Se Visselberget höjd /Se    
Axby by Vreten åker /Se    
Axby by Vårdtalet gärde /Se    
Axby by Vårdtornet bergstopp /Se    
Axby by Åsbyåsen ås    
Axby gdar Åsen terräng    
Axby gdar Älholmen udde /Se    
Axby by *Ängsholmen holme    
Axby by Ärhagen hage /Se    
Axby gdar Äspholmen udde    
Axby by Äspholmen förr ö, nu del av Sundbyholmsön /Se    
Axby by Äspön förr ö, nu del av Sundbyholmsön /Se    
Axby by /Se      
Axby by /Se      
Axby by /Se      
Axby g:d /Se      
Backgården gård /Se      
Backhättinge, se Hättingehammar utjord /Se      
?Berga gd      
Berga gård      
Berga gd      
Berga gård      
Berga gård      
Berga gård      
?Berga gd      
?Berga gd      
?Berga gd      
?Berga gd      
?Berga gd      
?Berga gd      
?Berga by      
Berga gd      
Berga gd /Se      
Berga g:d /Se      
Biskopsäng g:d /Se      
Björsundet g.      
[Bom] Saknas      
Bomstugan lht /Se      
Bonda Malmö, se Malmö, Lilla o. Stora byar      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne, Nedre o. Övre byar      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränna by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by      
Bränne by /Se      
Bränne by /Se      
Bränne by /Se      
Bränne, Nedre o. Övre gd:ar /Se      
Brännevad, se Kullas lht      
Danmark gd      
Danmark gd      
Danmark gd /Se      
Danmark gd /Se      
Danmark gd /Se      
Danmark g:d /Se      
Danmark gd /Se      
Djurvaktartorp lht /Se      
Dybacken gård /Se      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by      
Edeby by /Se      
Edeby g:d /Se      
?Eke gd /Se      
Eke gd      
Eke g.      
Eke gd      
Eke gd      
Eke g.      
Eke g.      
Eke gd      
Eke gd      
Eke gd /Se      
Eke g:d /Se      
?Ekeby by      
?Ekeby gd      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
(?)Ekeby by      
Ekeby by      
?Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
?Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
Ekeby by      
?Ekeby gd      
Ekeby by      
Ekeby by      
?Ekeby by      
Ekeby by      
?Ekeby by      
?Ekeby gd      
Ekeby by      
?Ekeby gd      
Ekeby g:d /Se      
Ekestorp gd /Se      
?Ekhammar by      
?Ekhammar by      
Ekhammar gård /Se      
Ensked gd      
Ensked by      
?Ensked by      
Ensked gd      
Ensked hg      
Ensked gd:ar /Se      
Ensked gd /Se      
Ensked gård /Se      
*Enskia, se Ensked? by      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm gd      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom /Se      
Fiholm gd      
Fiholm gd      
Fiholm gd      
Fiholm gd      
Fiholm hgd      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fidekommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fidekommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fideikommissegendom      
Fiholm fdkm.?      
Fiholm hgd      
Fiholm gd      
Fiholm gods      
Fiholm hgd /Se      
Fiholm gods      
Fiholm gods      
Fiholm by      
Fiholm herrg.      
Fiholm slott      
Fiholm hg /Se      
Fiholm hg      
Fiholm hg      
Fiholm hg /Se      
Fiholm hg      
Fiholm fkm.      
Fiholm fdkm.      
Fiholm fdkm.      
Fiholm egendom      
Fiholm fideikomissefendom /Se      
Fiholm Saknas /Se      
Fiholm gods /Se      
Fiholm gods /Se      
Fiholm gd /Se      
Fiholm gd /Se      
Fiholm gd /Se      
Fiholm gd /Se      
Fiholm gd /Se      
Fiholm herrgård /Se      
Fiholms by lht:er /Se      
Fiholmslöt lht /Se      
»fiolm», se Fiholm gd      
Fredriksberg lht /Se      
Fåsslinge, se Fässlinge gd:ar      
Fässlinge by      
Fässlinge by      
Fässlinge by      
Fässlinge by      
Fässlinge by      
Fässlinge by      
Fässlinge by      
Fässlinge by      
Fässlinge gd      
Fässlinge gd:ar /Se      
Fässlinge gdr /Se      
Fässlinge gårdar /Se      
Glabo lht /Se      
Granboda lht /Se      
Grindhammar lht /Se      
Gripers lht /Se      
Gråbo lht /Se      
*Grönstad Saknas /Se      
Hagaholm lht /Se      
Hagberga g:d /Se      
Hagberget torp      
?Hagby gd el. by      
?Hagby gd      
Hagby g      
Hagby g:d /Se      
Helgarö g:d /Se      
Hjärtsprång lht /Se      
Horsholm prästhemman      
Horsholm gdr      
Horsholm gdr      
Horsholm gdr      
Horsholm gdr      
Horsholm g.      
Horsholm gd /Se      
Horsholm g:d /Se      
Husby by      
?Husby by      
Husby by      
?Husby by      
?Husby by      
Husby by      
?Husby by      
?Husby by      
Husby by      
Husby [Strand] by      
Husby by      
?Husby by      
Husaby-Strand (numera Husby) by      
Husaby-Strand (numera Husby) by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
Husby by      
?Husby by      
Husby by      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby by /Se      
Husby herrgård /Se      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena by      
Hyvena gdar /Se      
Hyvena gd /Se      
Hyvena gd:ar /Se      
Hyvena g:d /Se      
Hyvena gårdar /Se      
Hällhammar stuga /Se      
?Hässelby gd      
?Hässelby gd      
?Hässelby gd      
Hässelby Saknas      
Hässelby gd      
?Hässelby gd      
?Hässelby gd      
Hässelby Saknas      
?Hässelby gd      
Hässelby gård /Se      
Hättinge by /Se      
Hättinge gd /Se      
Hättinge gd      
Hättinge gd /Se      
Hättinge gård /Se      
Hättingehammar, se Backhättinge utjord      
?Idö gård      
Idö by      
Idö by      
Idö by      
Idö by      
Idö gd      
Idö gd      
Idö gd      
Idö gd      
Idö g.      
Idö gård /Se      
Idö gd      
Idö gd      
Idö by      
Idö g.      
Idö hg      
Idö g.      
Idö gd      
Idö by      
Idö gd      
Idö gd /Se      
Idö gd /Se      
Idö rättaredöme Saknas      
Idö gd      
Idö gd      
Idö g:d /Se      
Jon Ers gd /Se      
*Junsholm el. *Junsholm? gård      
Jäder by o. sn      
Jäder by      
Jäder by      
Jäder by o. sn      
Jäder by      
Jäder sn      
Jäder g:d /Se      
*Jädernäs Saknas      
*Jädernäs Saknas      
Jädersby by      
Jäderön lht /Se      
Jär, se Jädersby by      
Kapellgården lht /Se      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by?      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kinglöt by      
Kingslöt by /Se      
Kinglöt by /Se      
Kringlöt g:d /Se      
Kullas lht /Se      
Källbacken lht /Se      
Källhagen lht /Se      
Lednabergh, se Lönnberga gd      
Lerboda lht /Se      
Lillemalma, se Malmö, Lilla by      
Lillgården gård /Se      
Lindersnäs lht /Se      
Lisselgården g:d /Se      
»lodnaberga», se Lönnberga gd      
Loduebergh = Lönnberga gd      
?Lund gd      
Lund gård      
Lund gd /Se      
?Lundby gd      
Lundby gård      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
Lundby gård      
Lundby gård      
Lundby gård      
?Lundby gd      
Lundby gd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
Lundby g.      
Lundby gård      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
Lundby f.d. gård /Se      
[Lundö] Saknas      
*Lyta Saknas      
*Lyta gd      
Lönnberga gd      
Lönnberga Saknas      
Lönnberga gd      
Lönberga g.      
Lönnberga gd      
Lönnberga [Lednabergh] Saknas      
Lönnberga gd      
*Lönnberga gd      
Lönnberga gd      
Lönnberga gård /Se      
Lönnberga gård /Se      
Löten, se Räfstalöt lht      
Lövsäter lht /Se      
Malmtorp lht /Se      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö, Stora o. Lilla byar      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
?Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö by      
Malmö, Lilla o. Stora byar      
Malmö, Lilla o. Stora gdar      
Malmö, Lilla o. Stora gdar      
Malmö, (numera Lilla o. Stora) gdar      
Malmö troligen by      
Malmö gdar      
?Malmö by      
Malmö, Lilla by      
Malmö by /Se      
Malmö by /Se      
Malmö, Lilla o. Stora gd:ar /Se      
Mellangården g:d /Se      
Missmyra lht /Se      
Mora by      
?Mora by      
?Mora by      
?Mora Saknas      
?Mora Saknas      
?Mora by      
?Mora by      
?Mora by      
?Mora by      
Mora by      
?Mora by      
Mora by      
Mora by      
Mora by      
?Mora by      
Mora by      
Mora by      
Mora by /Se      
Mora by /Se      
Mora Saknas /Se      
Mora by /Se      
Mossgården g:d /Se      
Myrstugan lht /Se      
Mågla by      
Mågla by      
?Mågla gd      
Mågla by      
Mågla by      
Mågla gd      
Mågla gd      
Mågla g:d /Se      
Mälby gård      
?Mälby by      
?Mälby by      
?Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
?Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
?Mälby by      
Mälby by /Se      
Mälby by /Se      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby by      
Norrby g:d /Se      
Norrholm g.      
?Norrholm gd      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gd      
Norrholm gd      
Norrholm gd      
Norrholm gd      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm gård      
Norrholm by      
Norrholm gd /Se      
Norrholm g:d /Se      
Norrholm gd /Se      
Norsholm gd /Se      
»nørholm» gd? /Se      
Nybacken lht /Se      
Nystugan lht /Se      
Olstorp g:d /Se      
Oxlöt by      
Oxlöt gd      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt gd      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt by      
Oxlöt gd      
Oxlöt gd      
Oxlöt by      
Oxlöt g:d /Se      
*Oxnö äng      
*Oxnö Saknas      
»Oxnø» Saknas      
Peterslund, se Kapellgården lht      
»rosendal» beb. /Se      
Runsäter lht /Se      
?Rävsta Saknas      
Rävsta by      
Räfsta by      
Rävsta by      
Räfsta hg      
Rävsta by      
Räfsta by      
Räfsta by      
Rävsta gd      
Räfsta by      
Räfsta by      
Rävsta by      
Räfsta by      
Räfsta by      
Rävsta by      
Rävsta by      
Rävsta by      
Räfsta by /Se      
Rävsta Saknas /Se      
Räfsta g:d /Se      
Räfstalöt lht /Se      
Skvallerstaden gd:ar /Se      
Slättstugan lht /Se      
Smedstorp lht /Se      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gd      
Snopptorp gd      
Snopptorp kregd.      
Snopptorp gd      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snopptorp gård      
Snapptorp g.      
Snopptorp gd      
Snapptorp gd /Se      
Stavtorp g:d /Se      
Snåpptorp g:d /Se      
Stenby by      
Stenby gd      
Stenby by      
?Stenby by      
Stenby Saknas      
Stenby gd el. by      
Stenby by      
Stenby by      
Stenby by      
?Stenby gd      
Stenby by      
?Stenby by      
?Stenby gd      
Stenby gård      
?Stenby by      
Stenby by      
Stenby g:d /Se      
Stenbylund lht /Se      
Stensholm gd      
Stensholm gd      
Stensholm gd      
Stensholm gd      
?Stensholm gd      
Stensholm gd /Se      
Stensholm g:d /Se      
Stensäter g:d /Se      
Stjärnholm lht /Se      
»stora ængena» Saknas      
Storgården g:d /Se      
Strand herrg.      
?Strand hg      
Strand hg      
Strand hg /Se      
Strand hg      
Strand hg      
Strand hg      
Strand hg      
Strand hg      
Strand hgd      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand hrgd?      
Strand hg      
Strand hg      
Strand hg      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand herrgård      
Strand hg      
Strand hg      
Strand hgd      
Strand hg      
Strand hgd /Se      
Strand hg /Se      
Strand g:d /Se      
Strandsås lht /Se      
*Sudherby Saknas      
?Sundby by      
?Sundby by      
Sundby by      
?Sundby by      
Sundby by      
Sundby by      
?Sundby gdar      
Sundby by      
?Sundby by      
?Sundby by      
Sundby by      
?Sundby by      
?Sundby by      
?Sundby by      
?Sundby by      
Sundby sn l. by      
?Sundby gdr      
?Sundby gdr      
Sundby by      
Sundby by      
?Sundby gd      
?Sundby gdr      
Sundby g:d /Se      
*Sundkarlstorpet torp      
Svartsjöäng lht /Se      
Svarvartorp lht /Se      
Svelunda by      
Svelunda by /Se      
Svelunda by /Se      
Svilunda by      
Svilunda by      
Svilunda by      
Svelunda by      
Svelunda by      
Svedlunda by      
Svelunda by      
Svedlunda by      
Svedlunda by      
Svedlunda by      
Svelunda by      
Svelunda gd      
Svelunda gd      
Svelunda by      
Svelunda by      
Sve(d)lunda by      
Svinlunda by      
?Svedlunda by      
Svilunda by      
Svilunda, se Svedlunda by      
Svinalunda, se Svelunda by      
Svedlunda by /Se      
Svelunda g:d /Se      
*Swærtinxö Saknas      
»swærtinxø» Saknas      
*Swertingxø Saknas      
*Swertingxö gd      
*Svärtingsö Saknas      
Tustrup g:d /Se      
*Ullalunda Saknas      
Ullunda nu försv. by /Se      
Vighlogha, se Väfle gd      
Vävle by      
Vävle by      
Väfle gd      
Vävle gd      
Väfle gd      
Vävle gd /Se      
Vävle gd      
Vävle gård      
Vävle gård      
?Vävle by      
Väfle by      
Vävle by      
Vävle gd      
??Vävle by      
Väfle g.      
Vävle by      
Vävle by /Se      
Vävle gd      
Vävle gd /Se      
Väfle gd /Se      
Vävle by /Se      
Vävle g:d /Se      
Väfflinge rättaredöme Saknas      
Vävlinge rättaredöme Saknas      
Ydhö, se Idö gd      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby by      
Åsby g:d /Se      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
?Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Össby by      
Ös(s)by by /Se      
Ösby g:d /Se      
Övlingeby prästgård /Se      
Övlingeby kyrkoherdebost. /Se      
Övlingeby prästgd /Se      
Övlingeby prästgård /Se      

  ^  

Södermanlands läns socknar m.m.