ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ringarums socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 926 Naturnamn : 2260 Bebyggelsenamn : 2059 Naturnamn : 1777
Ringarum sn Abbegöl göl Ringarums sn sn Abborregrundet undervattensgrund
Ringarum sn Abborreholmen holme Ringarum sn Abborreholmen klabb
Ringarum sn Abborrholmen holme Ringarum sn Abborreholmen holme
Ringarum sn Abborrholmen holme Ringarum socken Abborreholmen ä. namn på nuv. Kaninholmen
Ringarum sn Abborrholmen holme Ringarum socken Aborrholmen holme
Ringarum sn Abborrholmen holme Ringarum socken Abborrehällerna klabbar
Ringarum sn Abborrholmen holme Ringarum sn Albogagärdet gärde
Ringarum sn Abborrholmen holme ringaruma vargar inbyggarebeteckning Algutsbogrundet grund
Ringarum sn Abborrhällarna holmar Agnesborg lht Algutsbonäs = Näset hage
Ringarum sn Abborrhällarna holmar Agnesborg lht Algutsboslätten gärde
Ringarum socken *Alespång gränsmärke Albacken torp Alholmen uppodlad holme
Ringarum sn /Se Alkärr ägomark Albacken lht Alingstorpatäppan åker
Ringarum sn Alkärret ägomark Albacken lht Alkärr gärde
Ringarum sn Alkärret ägomark Albacken arb. bost. Alkärret? gärde
Ringarum sn Alljeumgiöl sjö Alboga obebyggd gård Almkärret gärde
Ringarum sn Almkärret ägomark Alboga gård Alsbo äng åker
Ringarum sn Alsbobäck bäck Alboga arb. bost. Alslätten hagslätt
Ringarum sn *Amnäs mosse mosse Alboga tegelbruk nedlagt tegelbruk Andersas kjusa åker
Ringarum sn *Amnäs mosse mosse Alfors ingeniörbost. Anderstångskärret gärde
Ringarum Saknas *Amnäs mosse mosse Alfors villa Ankaretäppan gärde
Ringarum sn *Amnäs mosse mosse Alfredsberg t Ann-Maja-gärdet gärde
Ringarum sn *Ampten sjö Alfredsberg torp Ann-Maja-källan källa
Ringarum sn Anderstångskärret äga Alfredsborg, se Alfredsberg Saknas Arsgata backe brant backe
Ringarum sn Anderstångskärret ägomark Alfredsborg torp Arsgata backe brant backe
Ringarum sn Anderstångskärret ägomark Alfredsborg riven bs Askedals storäng utjord
Ringarum sn Anderstångsskogen skogsmark Algutsbo gd Askgärdet gärde
Ringarum sn Anderstångsskogen skogsterräng Algutsbo gård Aspbacken vägbacke
Ringarum sn Ankartäppan ägomark Algutsbo gård Asplundamossen gärde
Ringarum Saknas *Appeldalen dal Algutsbo gd Asptäppan åker
Ringarum sn Askedalsberget triangelpunkt Alingstorp bs Axsjön sjö
Ringarum sn Askedalsberget triangelpunkt Alingstorp torp Axsjön sjö
Ringarum sn Asken terräng Alkullen lht Backgärdet gärde
Ringarum sn Asplund terräng Alkullen torp Backrenarna gångväg
Ringarum sn Aspudden udde Almhurst lht Badareudden udde
Ringarum sn *Aspudden udde Alphyddan lht Baggedal gärde
Ringarum sn Asptäppan ägomark Alvik lht Baggeklint bergklint
Ringarum sn *Aspviken vik Andersberg, se Andersborg Saknas Baggemarsodlingen åker
Ringarum sn Axsjön sjö Andersborg rivet t Baggholmen holme
Ringarum sn Axsjön sjö Andersborg bs Bagghålet vik
Ringarum sn Axsjön sjö Andersborg torp Baggkälleliden gärde
Ringarum sn Axsjön sjö Andersro torp Balg vid slätt omkring kyrka
Ringarum sn Backgärdet ägomark Annaberg lht Balgbofjärden vik
Ringarum sn Backängen ägomark Anna-Lisas stuga stuga Balgen, se Ringaruma balg slättområde
Ringarum sn Badareudden udde Anneberg lht Baljboviken vik
Ringarum sn Baggedal ägomark Annelund lht Barkboklint berg
Ringarum sn Baggedal, Lilla dal Annelund lht Barken skog
Ringarum socken Baggedal, Stora dal Annmajastugan riven stuga Barnebogärdet gärde
Ringarum sn o. kyrkby /Se Baggeklint bergklint Askedal by Barnebo kärr gärde
Ringarum sn /Se Baggeklint klint Askedal by Bastvetäppan åker
Ringarum sn /Se Baggholmen holme Askedal, Lilla utflyttad gård Bastvetäppan åker
Ringarum sn /Se Baggholmen holme Askedal, Södra utflyttade gårdar Bastveviken vik
Ringarum sn /Se Bagghålet vik Asktorpet f.d. båtsmanstorp Beket gärde
Ringarum sn /Se Bagghålet notplats? Asplund gård Belningen odlat område
Ringarum sn /Se Baggkälleliden ägomark Asplund gård Berghagen hage
Ringarum sn /Se Balgen slättområde Asplund torp Bergholmen holme
Ringarum sn /Se Balgen slättområde Asplund rivet t Bergholmen, Västra holme
Ringarum sn /Se Balgen slätt /Se Augustenhill lht Bergholmen, Västra holme
Ringarum sn /Se Banksätter äng Augustenhill lht Bergholmen, Östra holme
Ringarum sn /Se Banksätter äng Axborg lht Bergholmen, Östra, se Bergholmen holme
Ringarum sn /Se Barkboklint skogsmark Axgården gård Berghällarna vägbacke
Ringarum sn /Se Barken skogsmark Back gård Bidals sveder hagmark
Ringarum sn /Se *Bastuviken vik Back riven stuga Bjursdalen dal
Ringarum sn /Se Beket ägomark Back rivet t Bjursvik vik
Alboga g Bellvyholmen holme Back gård Bjursviksberget berg
Alboga gd Bengtssved ägomark Backen lht Bjälkkärret gärde
Alboga gd Bergholmen, Västra holme Baggemar t Björkbråten gärde och skog
Alboga gd Bergholmen, Västra holme Baggemar torp Björkhagen hage
Alboga f.d. gd /Se Bergholmen, Östra holme Bakom gård Bergkällahagen = Berghagen hage
Alboga gd /Se Bergholmen, Östra ö Banksätter lht Bergkällan källa
Algutsbo gd *Betlehemstäppan täppa Barnebo torp Bidals sveder hagmark
Algutsbo gd Birgers täppa täppa Barnebo gd Birgerstäppa åker
Algutsbo gd Birket äng Barnebo utj. Birgersäng äng
Algutsbo gd Birket åker Barnebo gd Birket gärde
Algutsbo gd Birket åker Barnhemmet gård Björkkärr, Lilla gärde
Algutsbo gd Birket ägomark Bastvan riven stuga Björkkärrehagen hage
Algutsbo gd *Birktäppan täppa Beatalund lht Björkkärrsängen gärde
Algutsbo gd Bjursdalen dal /Se Beatelund lht Björklundamossen gärde
Algutsbo gd /Se Bjursvik vik Bellevue torp Björkmossen täppa
Alingstorp tp Bjursvik vik Bellevue t Björksätter, Lilla gärde
*Altona tp Bjursvik vik Belningen lht Björksätters andel
*Amsterdam lht Bjursvik vik Bengtssved lht Björnholmen holme
Askedal by Bjursviksberget triangelpunkt Berga lht Björnklogärdet gärde
Askedal gd Bjursviksberget triangelpunkt Berga lht Björnmossen gärde
Baggemar tp Bjursviksberget berg /Se Berget gård Björnmossen mosse
Baggemar tp Bjälkkärret ägomark Berget lht Björnmossen f.d. åker
*Balgbo rote rote Björkbråten ängkärr Berget gård Björnstorpaänden gärde
Barnebo gd Björkbråten skogsmark Berget lht Björnö ö
Barnebo gd *Björkbråten betesmark Berget lht Björnö ö
Barnebo gd /Se Björkholmsskälet terräng Berget riven bs Björnö ö
*Betlehem tp Björkmossen ägomark Berget riven bs Björnö, Lilla holme
Bidalen tp Björkmossen ägomark Berggrensstället riven lht Björnö, Stora ö
Birkekärr by /Se Björkmossen ägomark Berghamra lht Blinkakärr kärr
Björkbråten tp Björksätter, Lilla ägomark Berghamra lht Blågölen göl
Björkbråten lht *Björndalarna skog Berghem lht Blågölshumpen skog
Björklund tp *Björnkulla = Lilla Rotvidsholmen holme Berghem lht Blåsippeberget berg
Björksätter gd *Björnkärret kärr Berghem lht Bobergskullen bergkulle
Björksätter gd Björnmossen ägomark Berglund riven stuga Bocklingsmossen åker
?Björksäter gd Björnmossen ägomark Berglund lht Bockmosseberg berg
Björksätter gd Björnsmossen skogsmark Berglund lht Bockmosseberget berg
Björksätter gd /Se Björnsmossen mosse Bergsätter lht Bockmossen odlad mosse
Björnfall tp Björnö ö Bergsätter torp Bodasjön sjö
Björnsmåla gd Björnö ö Bergsätter torp Bodeke gärde
Björnsmåla beb. /Se Björnö ö Bergsätter lht Bodö ö
Björnstorp f.d. torp Björnö ö Bergsätter bs Bodö holme
Björnstorp beb. /Se Björnö ö Bergsätter avsöndrad lht Bodö, Lilla holme
Boda by Björnö holme Betel bönhus Bodö, Lilla ö
Boda by Björnö ö Betel bönhus Bodö, Stora ö
Boda gd Björnö, Lilla ö Betelkapellet Saknas Bodösgrundet klabbe
Bondängen tp Björnö, Lilla holme Bidalen torp Bokhållarehägn gärde
Boskog tp Blekingsstället terräng Bidalen t Bokhållareängen gärde
Bosveden tp *Blinningsvedsskälet råmärke Birkekärr järnvägsstation Bondmossen mosse
Braberg torp Blågölen göl Birkekärr stn Bondmossen mosse
Bredal by Blågölen göl Björkbråten, Lilla lht Bondsjön sjö
Bredal by Blågölshumpen terräng Björkbråten, Nedre lht Bondsjön sjö
Bredal by Blåsippeberget berg Björkbråten, Nedre torp Bondslåttern gärde
Bredal gd Bockklintsmossen ägomark Björkbråten, Stora t Bondängsberg berg
*Breds sågkvarn Saknas Bockklintsmossen ägomark Björkbråten, Övre t Bondängsudde udde
?Brestorp, (nu Eriksberg) gd Bockmosseberget triangelpunkt Björkbråten, Övre torp Bondängsviken vik
Brestorp gd Bockmossberget Saknas /Se Björkeberga v Bondängs äng gärde
*Brestorp Saknas Bockmossen mosse Björkhagen lht Bondängviken vik
Brestorp gd Bockmossen ägomark Björkhagen egnahemslht Borgtäppan åker
Brestorp gd Bockmossen mosse /Se Björkkärr torp Boslätt gärde
Brestorp gd Boddal, Lilla terräng Björkkärr t Bosvedshumpen hage
Brestorp gd Boddal, Lilla terräng Björklund rivet t Bosvedsmossen mosse
Brestorp gd *Bodekstäppan täppa Björklund t Branstäppan åker
Brestorp beb. /Se *Bodeksängen äng Björklund torp Branten åker
Brestorp gd Bodö ö Björklund t Bredvik del av vik
Brinkudden tp Bodö = Tallholmen holme Björklund, Lilla lht Bredvik vik
*Brårum Saknas /Se Bodö ö Björklund gård Bredvik gärde
Brårum gd Bodö holme Björklund t Bredviks udde = Mjölkudden udde
Brårum by /Se Bodö ö Björklund lht Bresbacken hagbacke
Brårum by /Se Bodö, Lilla ö Björklund bs Brinken gärde
Brårum by /Se Bodö, Lilla holme Björklund lht Brinken landsvägsbacke
Brårum by /Se Bodö, Lilla ö Björklund lht Brinktäppan åker
Brårum by /Se Bodön, se Tallholmen holme Björklund, Stora lht Brobacken landsvägsbacke
Brårum by /Se Bogärdet ägomark Björklund, Lilla lht Brodalen gärde
Brårum gd /Se Bogärdet ägomark Björklund torp Brofogdetäppan åker
Bråta by Bokhållarehagen skogsmark Björklund torp Brogärdet gärde
?Bråta by Bokhållarhägn ägomark Björklund torp Brosvedsbacken vägbacke
(?)Bråta by *Bondemosse klint ?höjd Björklund avsöndrad lht Brudgummehällarna = Brudhällarna berghällar
?Bråta by *Bondenäs äng förr äng Björklund t Brudhällarna berghällar
?Bråta by *Bondeviken, se ?Bondängsviken vik Björklund torp Brudhällarna, se Brudgummehällarna hällar
Bråta by Bondmossen mosse Björklund bs Brygghusgärdet gärde
Bråta gdr Bondsjön sjö Björklund lht Bryngelsäng gärde
Bråta by /Se Bondsjön sjö Björklund bs Bråtahagen skog
Brännkärret tp *Bondängen äng Björklund lht Bråta kvarnbäck bäck
Bygget f.d. torp(?) Bondängsudde udde Björknäs lht Bråten gärde
Bygningx bode by ?Bondängsviken vik Björknäs lht Bråthägn gärde
Byngesbo by ?Bondängsviken vik Björksätter gård Bråtkärret gärde
Byngesbo by Bordalsskälet rågångsmärke Björksätter gård Brända kärr gärde
Byngsbo gd Boslätt ägomark Björkvik avs. lht Brända kärren kärr
Byngesbo by Bosvedsskälet råmärke Björkåsen lht Brända kärret åker
Byngsbo by *Botshorvan äga Björnfall t Brända udde udde
Byngsbo gdr Botäppan ägomark Björnfall torp Bränderna skogsslätt
Byngsbo by Botäppan ägomark Björnsmåla avs. gård Brännbobäcken gärde
Byngsbo by /Se Brabergskjusan ägomark Björnsmåla gård Bränneribergen berg
Byngsbo by /Se *Brakkärrshumpen hump Björnstorp t Brännkärr gärde
Byngsbo by /Se Branddalstäppan ägomark Björnstorp torp Brännkärret förr odlat område, nu hagmark
Byssjan tp *Brandalsviken vik Blekingsstället rivet t Brännkärrsviken vik
Byssjan tp Branstäppan åker Blidsätter f.d. båtsmanstorp Brännmossen åker
Dal gd »brawidhabole» förr ängsdel Blidsätter torp Brännmossen åker
?Dal gd Bredvik vik Blidsätter gd Brännmossen åker
Dal gd Bredvik vik Blommenberg lht Buskedal vik
Dal gd Bredviksudde udde Boberg gård Byggehägn gärde
Dal btp *Bresbrinkskärren kärr Boda gårdar Bykhällarna klabbar
Dalsveden beb Brinken ägomark /Se Boda gård Bykudden udde
Dammen tp Brinken ägomark Bodaholm torp Byngarn sjö
Dammtorpet tp Brinken ägomark Bodaholm t Byngarn sjö
Saknas bebyggelser /Se Brodalen ägomark Bodeke t Byngsbo brink landsvägsbacke
Dennewitz tp Brodalen ägomark Bodeket torp Byngsboån å
Dennewitz beb. /Se Brofogdetäppan åker Bondängen torp Bysjbacken landsvägsbacke
Dennewitz tp /Se Brolöt bro? Bondängen t Bysjön sjö
Dennewitz torp /Se Brudhällarna terräng Borg rivet t Bysveden gärde
Djulpan gd /Se Bryngelsäng äng Borgen gård Byxen, Lilla åker
Djulpan (Gölpan) gd /Se Bryngelsäng ägomark Borggården = Säverums Norrgård Saknas Byxen, Stora åker
Dunsätter gd Bråtahagen terräng Borggården gd Båtsholmen holme
Dunsätter by /Se Bråten ägomark Boskog försv. bs Båtsholmen holme
Dunsätter gdr /Se Bråthagen terräng Bosveden t Båtsholmen, Lilla holme
Edalund lht /Se *Bråthultet backe Bosveden lht Båtsmanstäppan gärde
Edhagen beb. /Se Bråthägn gärde Bosveden rivet t Båtsmansängen äng
Edhem tp Bråtkärret kärr Braberg t Bäckaskogsgärdet gärde
Edhem gd /Se Bråtkärret ägomark Braberg torp Bälgen gärde
Eriksberg gd Bråtkärret ägomark Braberg lht Böldtallen, se Tandvärkstallen Saknas
Eriksberg gd Bräjd ägomark Brabo, Lilla lht Dala sveder hage
Eriksberg gd *Bränbobäckshägnan äng Brabo, Lilla villa Dalen gärde
Eriksberg gd Brända kärr ägomark Bredal gård Dalen gärde
Eriksberg gd /Se Brända kärren kärr Bredal gårdar Dalgrensbacken landsvägsbacke
Eriksberg (f.d. Brestorp) beb. /Se Brända kärret gärde Bredale sjöäng äng Dalgärdet gärde
Falktorpet tp Brända kärret terräng Bredalsjorden Saknas Dalhagen hage
Falktorpet tp Brända kärret ägomark Bredalstorp f.d. båtsmanstorp Dalhålet gärde
Falktorpet btp Brända udde udde Bredalstorp torp Dalkarlskärren gärde
Fallerna gård Bränderna skogsmark Brestorp gård Dalkarlskärret gärde
Fallerna gd Brännbobäcken ägomark Brinken rivet t Dalkärret gärde
?Fallingeberg by Bränneribergen berg Brittbacken riven bs Dalkärret gärde
Fallingeberg by *Brännkärret äng Britbacken riven stuga Daltorpet gärde
Fallingeberg gdr Brännkärret ägomark Broberg lht Dalängen gärde
Fallingeberg by Brännkärret ägomark Broborg lht Dammarna = Danmossen mosse
Fallingeberg by Brännkärret ägomark Broborg lht Dammbottnarna kärrmark
?Fallingeberg by *Brännkärret kärr Brolöt torp Dammhagen hage
Fallingeberg gd, by Brännkärrsviken vik Brolöt t Dammkärren gärde
Fallingeberg by Brännmossen mosse Brolöt riven bs Dammkärret mosse
Fallingeberg by? Brännmossen terräng Brunnsvik lht Dammossen mosse
Fallingeberg gd *Brännmossen mosse Brårum by Dammslätten gärde
Fallingeberg gd /Se Brännmossen mosse Brårum by Dammänden gärde
Fallingeberg by /Se Brännmossen mosse Brårum hållplats Dansareberget berg
Fallingeberg gdr /Se Brännmossen mosse Brårums folkskola Saknas Davidskärr gärde
Falltorpet tp *Brännmossen mosse Brårums folkskola Saknas Degermossen mosse
Farligheten gd Bullerklinten ägomark Bråta by Degnäsegrinden grind
Farligheten tp *Burtäppan åker Bråta by Dennewitzgärdet gärde
Farligheten tp Buskedal rågångsmärke Bråta, kronogården gård Djupa gropsbacken landsvägsbacke
Farligheten tp Buskedal vik Bråta, skattegården gård Djupa gropsgärdet gärde
Farligheten tp Buskedal vik Bråta, frälsegården gård Djupa kärret gärde
Farligheten tp *Buthagarna äng Bråta, handelsbod Saknas Djupa kärret kärr
Farligheten tp *Buthagarna gräshagar Bråta kvarn Saknas Djupdalen dalsänka
Fastebo gd *Buttäpporna åkrar Bråta kvarn kvarn Djupkärr gärde
Fastebo by *Butvägen väg Bråta såg lht Djurgården hage
Fasteheje gd /Se *Butvägen väg Bråta såg Saknas Djurlyckan hage
Fifalla by *Byggeberget berg Bråthulta gård Djäkneberget berg
Fifalla by *Byggkärret kärr Bråthulta utflyttad gård Djäkneberget berg
Fifalla gd Byggängen terräng Bygget lht Djäkneberget berg
Fifalla by Byggängen äng Bygget lht Djävleklinten berg
Fifalla gd /Se Byngarn sjö Bygget torp Djävulskärr gärde
Fifalla by /Se Byngarn sjö Bygget torp Draget krök av byväg
Fifalla by /Se Byngarn sjö Bygget bs Dragviken vik
Fillingerum gd Byngarn sjö /Se Bygget torp Dunderberget berghällar
Fillingerum gd Byngaren sjö Bygget torp Dundertäppan åker
Fillingerum gd Byngarn sjö /Se Bygget t Dunkappetäppan åker
Fillingerum gd Byngaren sjö /Se Bygget rivet t Edsviken vik
Fillingerum gd Byngarn sjö /Se Bygget utflyttade gårdar Ekholmen holme
Fillingerum gd Byngsboån å Bygget, Lilla bs Dämmbottnen gärde
Fillingerum gd *Byrringen = Gunnarsgöl sjö Byngsbo by Dämmbottnen gärde
Fillingerum hg Bysjön göl Byngsbo by Edet hage
Fillingerum gd Bysjön sjö Byngsbo by Edhagsudden udde
Fillingerum gd Bysjön sjö Bysjan gd Edsmossen gärde
Fillingerum gd Bysjön sjö Byssjan riven stuga Ekholmen holme
Fillingerum hgd Bysjön sjö Bäckadal lht Ekhultsgärdet gärde
Fillingerum hg Bysveden ägomark Bäckaskog torp Ekhultshålet förr kärr
Fillingerum hg Bysveden ägomark Bäckaskog t Ekstolpegrinden grind
Fillingerum g. *Byxtäppan täppa Bäckbo gård Eksundet gärde
Fillingerum hg Båtsholmen holme Bäckebo gård Eksundet gärde
Fillingerum hg Båtsholmen holme Bäckebro gård Eksvederna gärde
Fillingerum hg /Se Båtsholmen holme Bäckebro lht Eksätra område
Fillingerum hg Båtsholmen holme Bäcktorp rivet t Eksätter gärde
Fillingerum hg Båtsholmen holme Bäcktorpet torp Ekängegärdet gärde
Fillingerum hg *Bäckaklint ?berg Bäcktorpet bs Eldtångsviken vik
Fillingerum hg Bäcktorp ägomark Bäcktorpet torp Eldtångsviken, Lilla vik
Fillingerum hg *Bönnereån å Börsen t? Emmas vik vik
Fillingerum herrg. *Bönnereån = Byngsboån å Centrum affärslht Emten sjö
Fillingerum hg Bönnereån å Centrum pensionat Emten, se Ämten sjö
Fyllingarum hg Dal triangelpunkt Charlottenberg riven lht Emten, se Ämten sjö
Fillingerum hg Dalen ägomark Charlottenberg backstuga England gärde
Fyllingerum herrg. Dalen ägomark Charlottenberg bs Engärdet gärde
Fillingerum gd Dalen, Nedre ägomark Charlottenberg rivet t Espeviksberget, se Äspeviksberget berg
Fillingerum gd Dalen, Övre ägomark Charlottenborg bs Espviken, se Äspviken vik
Fyllingarum hg Dalhagen skogsmark Charlottenborg torp Espviken vik
Fillingerum hg Dalhagen skogsmark Charlottenborg lht Fagerhultabacken vägbacke
Fillingerum gd Dalkarlskärren kärr Charlottenborg lht Fagersätter åker
Fillingerum gd Dalkarlskärren gärden /Se Charlottendal lht Falkbacken vägbacke
Fillingerum gd Dalkarlskärret ägomark Charlottendal lht Falkbergen berg
Fillingerum gd Dalkarlskärret ägomark Dal riven stuga Falkbergen berg
Fillingerum hg /Se Dalkärret ägomark Dal gård Falktorpakärret gärde
Fillingerum gd Dalkärret kärr Dal gård Falle bäck = Tolbäcken bäck
Fyllingarum hg Dalkärret kärr Dalbergsstället rivet t Fallingebergs andel
Fillingerum hg Dalsveden ägomark Dalen lht Fallingebergsjön sjö
Fillingerum gd Dalsveden ägomark Dalen lht Fallingebergsjön sjö
Fillingerum gd Dalsveden ägomark Dalen gård Fallingebergsviken inre parti av vik
Fyllingarum gd Dammen damm Dalhem lht Falltorpagärdet gärde
Fyllingarum gd Dammhagen terräng Dalliden lht Farsäng odlat område
Fyllingarum gd /Se Dammkärren ägomark Dalsveden rivet t Fastehäjatäppan åker
Fyllingarum gd /Se Dammkärret kärr Dalsveden bs Fatet sänka
Fillingerum gd /Se Dammkärret ägomark Dalsveden rivet t Fenkärret kärr
Fyllingarum gd /Se *Dammkärret kärr Dalsveden rivet t Fethumparna gärde
Fyllingerum säteri /Se Damm-mossen mosse Dalsveden lht Fifalla mål gärde
Fyllingerum gd /Se Dammslätten ägomark Dalsveden torp Fifallaån = Kvarnbäcken bäck
Fyllingarum säteri /Se Davidskärr ägomark Dalsveden torp Finndalsbacken backe
Fyllingarum gd /Se Davidskärr ägomark Dalsveden torp Finnebo utjord
Fillingerum hg /Se Degermossen mosse Dalsveden torp Finnfallehålet gärde
Fillingerum fideikommiss /Se Degermossen mosse Daltorpet rivet båtsmanstorp Finnrockssveden gärde
Fyllingarum gods /Se Degermossen mosse Dammen torp Finntorpekärr gärde
Finnebo gd Djupa kärret ägomark Dammen t Fisklös göl
Finnebo gd /Se Djupdalen åker Dammtorpet rivet torp Fisklösa göl
Finnebo beb. /Se Djupkärr ägomark Dammtorpet rivet t Fisklösegöl göl
Finneboda, St. o. L. gd:ar /Se Djupkärr ägomark Dansvik t Fisklöse göl utdikad göl
Finnfalla tp Djupkärr ägomark Danzig t Fisklösgöl sjö
Finnfallet torp /Se *Djupkärret kärr Danzig torp Fjällen område
Finnstad tp Djupkärret ägomark Degerhov gård Fjärdingsstolpabacken landsvägsbacke
Finntorp tp Djupkärret ängskärr Degerhov avs. gård Flatgöl torrlagd göl
Finntorpet torp /Se Djurgården skogsmark Dennewitz t Flatgöl sjö
*Flygaretorp tp Djurgården terräng Dennewitz torp Flatö ö
Forsen kvarn Djurgården skogsmark Dennvik t Flatö ö
Fårsum by Djäkneberget berg Djulpan torp Flisberget berg
Forsum gdr *Djäkneskälet råmärke Djulpan t Flyet gärde
Fårsum gd Djävleklinten berg Dunsätter by Flyet källa
Fårsum by *Djävlemossekärret kärr Dunsätter by Flyna kärr
Fårsum by *Djävlemossen mosse Edaborg lht Flåbacken hagbacke
Forsum by /Se Djävulskärr ägomark Edaborg lht Fläsktäppan åker
Fårsum gd:ar /Se Djävulskärr ägomark Edalund lht Forsgärdet, Lilla gärde
Forsum gd /Se *Djävulstäppan åker Edalund gård Forsgärdet, Stora gärde
Frostebo gd Dragviken vik Edhagen torp Fridmossen mosse
Frostebo gd Dragviken vik Edhagen bs Frostebo kohage hage
Frostebo gd Drängkärr ägomark Edhem lht Frostebo sjögärde gärde
Frostebo gd Drängkärr ägomark Edhem lht Frostebo storgärde gärde
Frostebo gd /Se *Drängskärr kärr Edhem gård Fruklint berg
»Förslemsboda» gård *Drängskärr kärr Edhem, Lilla lht Fruklint berg
Frostebo gd Dunderberget ägomark Egerstorp t Fruklint berg
Frostebo gd Dunderberget ägomark Ekbacken lht Fruklint berg
Frostebo gd /Se Dundertäppan åker Ekberga lht Frödens holme holme
Frälsegården gd Dundertäppan ägomark Ekeberga lht Frörumabacken landsvägsbacke
Frälsegården gd Dungen ägomark Ekelund lht Frörumatallarna gamla fridlysta tallar
Frälsegården gd *Dunsätters mo nat. namn Ekelund lht Fyllingarumaån å
Frälsegården gård *Duvgärdet gärde Ekenäs torp Fyrbynelöten skogsbacke
Frörum gd Duvegärdet ägomark Ekenäs lht Fyrfålla backe landsvägsbacke
Frörum gd /Se *Däljet område Ekesund lht Fågeleke sveder hagmark
Frörum gd Dämbotten ägomark Ekesund lht Fågelhagegrundet grund
Frörum gård /Se Dämbotten ägomark Ekhammar egnahemslht Fågelhagsodlingen gärde
Frörum gd /Se Dämbotten ägomark Ekhammar lht Fågeltorpaängen gärde
Frörum gd /Se Dämskogen skogsterräng Ekhamra nybyggd villa Fållbacken hagbacke
Frörum gd /Se Dämskogen skogsmark Ekliden lht Fångdalen gärde
Fyllingarum, se Fillingarum Saknas Edet ed Eklund riven bs Fångdalen gärde
Fågeleke gd Edhagsudden udde Eklund lht Fårhagen hage
Fågeleke gd Edhagsudden udde Eklunda torp Fårhagen hage
Fågelhagen tp Edhagsviken vik Eklunden lht Fårhagen hage
Fågelhagen tp Edhagsviken vik Eksätter avsöndrad lht Fårhagen skog
Fågeltorpet tp Edsmossen ägomark Eksätter torp Fårhagen hage
Fågeltorpet tp Ekbacken terräng Ekäng gård Fårhagen hage
Fårsum by /Se Ekholmen holme Ekängen gård Fårhagen hage
Fårsön gd Ekholmen holme Ekängen handelslht Fårhagen hage
Fårsön gd Ekhultshålet ägomark Ekängen bs Fårjordsbron bro
Fänge utjord Ekhultshålet ägomark Ekängen, Lilla bs Fårkullen hage
Fänge utj. Eksundet ägomark Ekängen, Lilla lht Fårkullen kulle
Fänge gd Eksundet ägomark Ekängen, Stora riven lht Fölkärret gärde
Fänge gd Eksundet ägomark Elinslund lht Fölmossen gärde
Fänge GDR /Se Eksvederna ägomark Elinslund lht Gallerskärren mosse
Fänge, Lilla gd Eksätter ägomark Elsebo lht Gallersmossen mosse
Fänge, Lilla gd *Eksättran äga Emtöholm herrgård Galteberg berg
Fänge, Stora gd Ekängen, Stora terräng Enberga riven stuga Galteberg berg
Fängebo gd *Eldspingsveden svedja Eriksberg gård Gamla bro bro
Fängebo by Eldtångsviken vik Eriksberg försvunnet t Gamla-bro bro
Fängebo by Eldtångsviken vik Eriksberg gård Gamla bränneriet område
Fängebo by /Se Eldtångsviken, Lilla vik Eriksberg lht Gamla-Häggebo-gärdet gärde
Fänge Äng gd Eldtångsviken, Lilla vik Eriksberg lht Gastbacken backe
Gisletorp gd Elseugnsbro, se *Älgerumsbron bro Erikshill lht Gastbacken vägbacke
Gissletorp beb. /Se Emmaholm terräng Erikslund lht Gastknulan landsvägsbacke
Gissletorp gd /Se Emten sjö Erikslund lht Gatabro bro
Gistesum gd Emten sjö /Se Erikslund avsöndrad lht Gatängen gärde
Gistesum gd Fagersätter terräng Erikslund lht Getfjällsberget berg
Gistesum gd Fagersätter terräng Erikslund lht Getfjällsudden udde
Gistesum by /Se Falkbergen berg Erkerstäppan rivet t Getpinan holme
Gistesum gdr /Se Falkbergen triangelpunkt Espvik torp Getryggen holme
Gistesum gd:ar /Se Falkbergen triangelpunkt Evadal rivet t Gillermossen mosse
Grimsum by Falkbergen berg /Se Evalund t Gillermossen mosse
Grimsum by Falkberget berg /Se Evalund lht Gissletorp gärde
Grimsum by Falkberget berg /Se Fagerdalstorp torp Gisten göl
Grimsum by Falle bäck = Trollbäcken bäck Fagerdalstorp f.d. båtsmanstorp Gistermossen mosse
Grimsum gd Fallerna ägomark Fagerhult lht Gistesume göl göl
Grimsum by *Fallingebergsedet område Fagerhult torp Glädjetäppan åker
Grimsum gd Fallingebergssjön sjö Fagersäter torp Gläntudden udde
Grimsum gd:ar /Se Fallingebergssjön sjö Fagersätter bs Godkärret gärde
Grimsum gd:ar /Se Fallingebergsviken vik Fagersätter rivet t Grevens backe vägbacke
Grimsum by /Se Fallingebergssjön sjö Falktorpet f.d. soldattorp Grevens ek stor ek
Grimsum gdr /Se Fallingebergssjön sjö Falktorpet t Grindmossen gärde
Grimsum gd:ar /Se Fallingebergssjön sjö Falktorpet lht Grindsbråten odlat område samt hagmark
Grimsum gd:ar /Se Fallingebergsviken vik Falktorpet f.d. båtsmanstorp, nu gård Grisamossarna delvis odlad mosse
Grimsum gdr /Se Fallingebergsviken vik Falktorpet gd Grossbeerenhagen hage
Grimsum by /Se *Fallingsjön = Fallingebergssjön sjö Falkåsen rivet t Grundsjön sjö
Grimsum gd /Se Fallsdalsmossen mosse Fallerna gårdar Gruvgärdet gärde
Grossbeeren tp Falltorpet ägomark Fallerna gård Gruvkärret gärde
Grossbeeren beb. /Se Falltorpet ägomark Fallingeberg by Gruvkärret kärr
Grossbeeren tp /Se *Farfarstäppan täppa Fallingeberg by Gruvtäppan gärde
Grossbeeren torp /Se *Farmors hage hage Falltorpet rivet t Gruvudden udde
Gruvan tp Farsäng ägomark Farligheten gård Grytan vik
Gräsdalen gtp Fasta häjor åker Fastebo by Grytsbergen berg
Grönstorp gd *Femteängstäppan täppa Fastebo by Grytsvik, se Grytan vik
Grönstorp by /Se *Femteängstäppan täppa Fastebotorp lht Grytsvik vik
Gullersbo gd Fena äng Fasteheje gård Gråbo gärde
Gullersbo gd /Se Fena äng Fasteheje lht Gråten åker
*Gunnarstorp förr gd *Fenehall råmärke Fattigstugan bebyggelse Grännäset gärde
Gunnarstorp förr gd Fenkärret ägomark Fattigstugan bebyggelse Gräsdalen gärde
Gunnarstorp förr gd Fifallaån å Fena lht Gräsdalsgärdet gärde
*Gunnarstorp tp Fifallaån å Fifalla by Gräskärr kärr
Gusum, Lilla gd Filipsberg ängslador(?) Fifalla = Fifalla Västergård bebyggelse Grässveden gärde
Gusum, Lilla gd Fillingerumeån å Fifalla = Fifalla Östergård Saknas Grässvederna hage
Gusum, Lilla by Finndalsbacken skogsmark Fifalla utjord Gräsäng gärde
Gusum, Stora bruk *Finndalsgärdet gärde Fifalla by Gräsäng gärde
Gusum bruk Finnfallaslätten ägomark Fifalla, Norra, se Svampdalen Saknas Grävgalteberget berg
Gusum bruksegendom *Finnsveden svedja Fifalla, Västergården gård Grävgalteberget berg
Gusum, Stora gd *Finnsveden hagmark Fifalla, Östergården gård Grävgalteåkern åker
Gusums mässingsbruk Saknas /Se *Finnsveden åker Filipsberg t Grävsveden gärde
Gusum bruk /Se Finnsveden ägomark Filipsberg torp Grönhäll gärde
Gusum samh. /Se Fisklösa göl Filipslund lht Grönlundsmossen mosse
Gusum samh. /Se Fisklösan göl Filipslund t Grönstorpsjön sjö
Gusum samhälle /Se Fisklösan göl Fillingarum säteri Gröntorpssjön sjö
Gusum samh. /Se Fisklösan sjö /Se Finnebo gård Gubbmossen mosse
Gusum samh. /Se Fisklösegöl göl Finnebo utjord Gubbmossen = Fölmossen gärde
Gusum Saknas /Se Fisklösegöl göl Finnebo by Gubbsveden ängsbacke
Gusum samh. /Se Fisklösegöl göl Finnebo, Lilla gård Gubbtäppan åker
Gusum bruksamh /Se Fisklöse göl göl Finnebo, Lilla gård Gubbtäppan åker
Gusum bruk /Se Fisklösegöl göl Finnebo, Stora gård Gubbtäppan åker
Gusum samh. /Se Fisklöse göl göl Finnebo, Stora gård Gubbängsgärdet gärde
Gusum samhälle /Se Fisklösegöl sjö /Se Finnfallet t Gullersbobäcken bäck
»Gärdäng» Saknas *Fisklösemossen mosse Finnfallet torp Gullersbokärret odlade kärrmarker
Gölen tp Fisklösen göl Finntorp torp Gullersbosjön, se Storsjön sjö
Gölpan tp Fisklösen sjö /Se Finntorp t Gullersbosjön sjö
Gölpan (Djulpna) gd /Se *Fisktäppemåla åker Fiskaretorpet rivet t Gullvagnskleven berg
Gölpan, Lilla tp Fjäll, Lilla kärr Fjällarna utjord Gullvagnskleven berg
*Hamburg tp Fjäll, Stora kärr Flugtorpet rivet t Gullvagnskleven berg
*Hark tp Fjällbäcken bäck Fläsktäppan utflyttat hemman Gullvagnskleven berg
*Hark tp Fjällen ägomark Folktorpet gd Gullvagnskleven berg
Harsbo tp Fjällen, se Stora och Lilla Fjäll kärr Forsen bs Gunnarsgöl sjö
Harsbo gård Flatgöl sankmark Forsen arb. bost. Gunnarsgöl göl
Harsbo gård Flatö holme Forskvarn försvunnen kvarn Gunnarstorp gärde
Harsbo torp Flatö ö Forsum gd Gunnkärr gärde
Harsbo tp Flatö holme Fransberg lht Gustav-Lögas-gärdet gärde
Hattorp gd /Se Flatö ö Fransberg torp Gusums kyrkogård begrafningsplats
Hemmingsbo gd *Flisan, Stora råmärke Fransberg bs Gusumsån å
Hemmingsbo gd /Se *Flisan, Stora rågångsmärke Fransberg lht Gårdsvik vik
?Hjulerum by Flisberget berg Fransberg torp Gåsbrunnen brunn
Hjulerum by Flyet ägomark Fransberg torp Gåsen holme
*Hjulerum Saknas Flygärdet ägomark + terräng Fransberg lht Gåslöten åker
Hjulerum by Flyna sankmark Fransberg lht Gåstorpagärdet gärde
Hjulerum by *Flåbergstäppan åker Fransberg lht Gäddviken vik
Hjulerum by *Flåbergstäppan åker Fransborg egnahemslht Gärdesgatan väg
Hjulerum by *Flåbergstäppan täppa Fredriksberg torp Gästgivarebacken landsvägsbacke
Hjulerum by *Flågberget berg(?) Fredriksberg torp Gölberget berg
Hjulerum by /Se *Flåtåkrarna åkrar Fredriksberg lht Gölebo utjord
Hjulerum by /Se *Flåtåkrarna åkrar Fredriksberg torp Gölen sjö
Hjulpan, Djulpan gd *Flögeborgs skäl rågångsmärke Fredriksberg lht Gölen sjö
Holmberga gd *Flöjebergsskälet råmärke Fredriksberg bs Gölen göl
Holmberga komministerboställe /Se *Fornbosveden åker Fredriksberg bs Gölen sjö
Holmberga komministerboställe /Se Forsabro bro Fredriksberg avsöndrad lht Gölkärr gärde
Holmberga komministerboställe /Se *Forsbron bro(?) Fredriksberg lht Gölkärr = Gölebo utjord utjord
Holmberga gd /Se Forshagen terräng Fredriksberg lht Gölkärr(?) gärde
Holmberga prästgård /Se Fransberg ägomark? Fredriksberg lht Gölkärrstäppan täppa
Holmtebo by Fransberg ägomark? Fredriksberg lht Gölmon skogsmark
Holmwætæbodh by Fridmossen ägomark Fredriksdal lht Gölsjön, se Gölen sjö
Holmtebo by /Se *Frostebrinks hornskäl råmärke Fredriksdal lht Gölskogen skog
Häggebo gård *Frostebrinksskälet råmärke Fredrikslund torp Görtkärr ängar
Häggebo gd Frostängen äng Fredrikslund rivet t Haga gärde
Häggebo gd Frostängen ägomark Fredrikslund torp Hagdalen gärde
Häggebo Saknas Fruklint, se Fröklint berg Fredrikslund torp Hagen, Lilla hage
Häggebo gd /Se Fruklint terräng Fredrikslund lht Hagkärr gärde
Hägn gd /Se Fruklint berg /Se Fredrikslund lht Hagkärr, Lilla gärde
Hägna torp /Se *Fräkenbrunn brunn(?) Fredrikslund bs Hagkärr, Stora gärde
Hällarna tp /Se *Frängskärr, se Frännkärr kärr Fredrikslund bs Hagkärret gärde
Höckerum by Frännkärr kärr Fredrikslund lht Hagkärrsudden udde
Höckerum by Frännkärr kärr Fredriksnäs torp Hagslätt gärde
Höckerum by Frännkärr ägomark Fredriksnäs lht Hagslätt gärde
Höckerum gd Frödens holme holme Fredriksnäs torp Hagslätt betesmark
Höckerum gd Frödens holme ö Fredsberg egnahemslht Hagslätten gärde
?Höckerum by Fröklint berg Fredsberg lht Hagtorpabacken landsvägsbacke
Höckerum gd Fröklint = Fruklint berg Friden riven bs Hagtäppan gärde
Höckerum by Fröklint berg Friden torp Halmdösebacken landsvägsbacke
Höckerum by Fröklint = Fruklint berg Fridensborg lht Hamburgekärr gärde
?Höckerum by Fröklint berg Fridensborg lht Hammaren hage
Höckerum g. *Frökällan källa Fridhem lht Hammarkullen berg
Höckerum gd *Frökällan källa Fridhem t Hammarsveden backe
?Höckerum by *Frökällan källa Fridhem bs Hampkällan källa
Höckerum by *Frökällan källa Fridhem lht Hamptomten åker
Höckerum by *Frökällan källa Fridhem torp Hamptäppan åker
Höckerum gdr *Frökällan källa Fridhem torp Harsboholme holme
Höckerum by /Se *Frökälla skäl råmärke Fridhem lht Harsboholme holme
Höckerum by /Se *Fula hagen hage Fridhem lht Harsbo mosse mosse
Höckerum by /Se Fullerstadbergen berg Fridtuna torp Hasseldalen sänka
Höckerum gd /Se *Fulvedskärret skogsäng Fridtuna lht Hasselmossen mosse
Hökdalen tp *Funbokärr kärr Frosta äng utjord Havrefläckarna gärde
Hökdalen tp Fågelmossen mosse Frostebo torp Havretäppan åker
Isöga tp Fågelmossen ägomark Frostebo gård Hemfjärden vik
Isöga tp Fågelmossen ägomark Frostebo gd Hemfjärden vik
Isöga tp Fångdalen äng Frostebo gd Hemfjärden fjärd
Isöga tp Fångdalen utmark Frostängen utjord Hemfjärden fjärd
Isöga tp Fångdalen ägomark Frälsegården gård Hemgärdet gärde
Isöga tp *Fångdalen dal Frälsegården = Mixdala bebyggelse Hemgärdet gärde
Jordbro gd /Se *Fångdalen äng Frälsegården gård Hemgärdet åker
Järpdalen tp *Fårens Bolby rågångsmärke Frälsegården förr gård Hemgärdet gärde
Järpdalen tp *Fårens bolby råmärke Fränkkärr rivet t Hemgärdet gärde
Järpdalen tp Fårhagen terräng Frännkärr rivet t Hemgärdet gärde
Kallevrå tp Fårhagen terräng Frödetorp lht Hemgärdet gärde
Kamelbo torp Fårhagen skogsmark Frödetorp lht Hemgärdet gärde
Kamelbo tp Fårhagen skogsmark Frödetorp torp Hemhagen hage
Kamelbo tp Fårkullen kulle Frörum gård Hemmingsbo berg bergkulle
Karlsmåla beb. /Se Fårkullen skogsmark Frörum gård Hemmingsbo bro bro
Karsmåla gd /Se Fårkullen terräng Furudal lht Hemsjön, se Lillsjön sjö
Katsback tp Fårsum triangelpunkt Furudal lht Hemtäppan åker
Kattsback tp /Se *Fäbroudden ägostycke Furuhäll lht Hemviken vik
*Kleven tp *Fäkärret kärr Furulund lht Hemängen gärde
Klockargården Saknas *Fäkärret kärr Furulund lht Hemängen gärde
Klämman tp *Fälthägn ägolott Furulund torp Hemängen gärde
Klämman tp Fängebo triangelpunkt Furulund lht Hemängen gärde
Knarsbo gd Fängeboån å Fyllingarum säteri Hemängsbacken landsvägsbacke
Knarsbo gd Fölmossen ägomark Fyllingarum säteri Hemängskullarna gärde
Knarsbo tp *Fölungekärret kärr Fyllingarum säteri Herrarnas mosse gärde
Kodalen f.d. torp(?) Fölungkärret kärr Fyllingarum handelslht Herrgården, Lilla mosse
Koltorpet tp *Fördubblingstäppan åker Fyllingarume skola skolhus Hesbergs mosse mosse
*Konungstredingen förr gdr Gallersmossen ägomark Fyllingarums skola Saknas Hindö, Lilla ö
Korpsången tp Galteberg skogsmark Fyrfållan t Hindö, Stora ö
Kortebo tp Galteberg berg Fågeleke gård Hjortronmossen mosse
Kotebo tp Galteberg berg Fågeleke gård Hjortronmossen mosse
Kotebo tp Galteberg berg /Se Fågelhagen torp Hjortronmossen mosse
Kotebo tp Galtebergsskälet råmärke Fågelhagen t Hjortronmossen mosse
Krogen tp Galteklint berg /Se Fågelmossen rivet t Hjortronmossen mosse
Krogersbo gd Gamla mossen ägomark Fågelsången bs Hjortronmossen delvis odlad mosse
Krogersbo gd *Gammelboängen äng Fågelsången torp Hjortronmossen mosse
Krogersbo gd /Se Gatsund sankmark Fågeltorp t Hjortronmossetäppan åker
Krogersbo gd /Se Getpinan holme Fågeltorp torp Hjulerumegärdet gärde
Kronogården gd Getpinan holme Fårsum gård Holkbacken backe
Kulm tp Getryggen holme Fårsum gård Holken källa
*Kuskhemmet lht Getryggen holme Fårsumetorpet t Holken holkkälla
Kärrsätter torp Gillermossen mosse Fårsvederna gård Holkslätten gärde
»køpmannauik», se Kömnevik Saknas Gillermossen ägomark Fårsön gård Holktäppan åker
Køpmannauik by Gistermossen mosse Fårsön gård Holkängen gärde
Kömnevik by Gistesume göl göl Fägatan utflyttad gård Holkängen gärde
Kömnevik by Gistesume göl sjö Fällan riven bs Holmen udde
Kömnevik gdar Gjusekläpp holme Fänge utj. Holmen skogsområde
Kömnevik by Gjusekläpp holme Fänge gårdar Holmen, Lilla holme
Kömnevik gd Gjusekläpp ö Fänge, Lilla utj. Holmen, Stora holme
Kömnevik by /Se Gläntudden udde Fänge, Lilla gård Holmkärr gärde
Kömnevik by /Se Godkärret kärr Fänge, Stora gård Holstens kärr åker
Kömnevik by /Se *Grellstäppan täppa Fängebo by Hopskogen skog
Kömnevik by /Se Grindmossen ägomark Fängebo gdar Horskullen backe
Kömnevik gdr /Se Grindsbråten slätt Fängebo äng Horssveden dalsänka
Kömnevik by /Se Grindsbråten ägomark Fängebo by Horssvedsberget berg
»Lampalewe» Saknas /Se Grisamossen mosse Fängebo skola Saknas Horssvedsberget berg
Laven tp Grisamossen ägomark Fängebo skolhus Saknas Horvgölen göl
Leckersbo gd Grossbergen ägomark Fängestaden gårdar Hotteltäppan åker
Leckersbo gd Grundsjön sjö Fängsveden, Lilla torp Hudalskärret gärde
Leckersbo by /Se Grundsjön sjö Fängsveden, Lilla lht Hultet gärde
Lillgården gård Gruvkärret ägomark Fängsveden, Stora t Hummelkärret hagmark
Lillgården gd Gruvkärret ägomark Fängsveden, Stora torp Humparna gärde
Lillgården gd Gruvudden udde Fängtorp avsöndrad lht Humpen utjord
Ludden tp *Grynnedal råmärke Galteklint riven bs Humpen gärde
Ludden tp Grytsbergen berg Gastknulan bs Humpen skog
Lybeck tp Grytshålet vik Gatsund rivet t Humpen, Stora gärde
Lybeck tp Grytsvik vik Gerdaborg lht Humpen, Stora gärde
Lybeck tp Grytsviken vik Gerdaborg lht Hundberget berg
*Lyborg tp *Gråtlindorna åker Gillberga lht Hundholmen holme
Långkärrsveden tp Grännäs triangelpunkt Gillberga torp Hundholmen holme
Lögastorpet tp Grännäsängen terräng Giltebo utjord Hundkärr gärde
Lögenäs tp Gräsdalen utjord Gissletorp avhyst gård Hundkärr åker
Löten tp Gräskärr ägomark Gistesum by Hundmossen kärr
Lövhällen tp Grässveden ägomark Gistesum gård Hundmossen mosse
Lövhällen tp Grässveden ägomark Gistesum, Lilla lht Husängen förr slåtteräng, nu gärde
Lövsveden beb. /Se Grässvederna terräng Gläntan lht Huvudklint berg
Mastträdsdalen tp Grävgalteberget berg Gläntan = Fridtuna lht Hybbelsback landsvägsbacke
Mastträdsdalen tp Grävgalteberget berg Gläntan = Filipslund t Håkans hage skog
Mastträdsdalen tp Grävgalteberget berg /Se Grangärde lht Hålkärret, Lilla gärde
Mellangården gd *Grävgaltskälet rågångsmärke Granliden lht Hålkärret, Stora gärde
Mellangården gd *Grävgalteskälet råmärke Granliden avsöndrad lht Häggebo Gamla område
Mellangården gd *Grävgaltesvederna svedja Gransjö lht Häggmossarna gärde
Mes(s)erum Saknas /Se Grävsjöån å Grimsum gårdar Hägn gärde
Mickelsdal gd Grönhäll åker och backe Grimsum gård Hägn gärde
Mickelsdal gd Grönlundsmossen ägomark Grensbo lht Hägn åker
Mickelsdal gd Grönnäll ägomark Grinden = Grindtorp t Hägnsbacken landsvägsbacke
Mixdala gd Grönstorpsjön sjö Grinden torp Häjorna kärr
Mixdala gd Gröntorpssjön sjö Grindliden = Asktorpet f.d. båtsmanstorp Häjorna gärde
Mixdala gd *Gubbkärret kärr Grindliden torp Hällen gärde
Mixdala gd Gubbkärret ägomark Grindstugan riven stuga Häradsholmen, se Häradsö holme
Moskva tp *Gubbtäppan åker Grindtorp = Grinden t Häradsö holme
Måsebo by Gubbtäppan ägomark Grossbeeren t Härssvedsmon hage
Mossebo gd Gullersbosjön sjö Grossbeeren torp Härsängen gärde
Mossebo gd Gullersbosjön sjö Grottan avsöndring Härsängsbäcken bäck
Mossebo by *Gulltomt åker Grottan lht Härsättersgölen göl
Mossebo by /Se *Gulltomten tomt Gruvan bs Härsättersgölen sjö
Musko tp Gullvagnskleven reva i berg Gruvan lht Hästbrokärret gärde
Myren tp Gullvagnskleven terräng Gråbo rivna stugor Hästdalsbråten gärde
Myren tp Gullvagnskleven berg? Gråbo ä. namn på lht Hästdalssveden åker
Myrtorpet tp Gullvagnskleven berg /Se Grännäs lht Hästhagen hage
Myrtorpet tp Gullvagnskleven berg /Se Grännäset gård Hästhagen hage
*Målbygget tp *Gungmosseberget berg Gränsberg avs. lht Hästhagen hage
?Målen gdar Gunnarsgöl sjö Gränsberg lht Hästhagshumpen gärde
Målen gd Gunnarsgöl göl Gränsbo torp Hästhagskärr gärde
Målen gd Gunnarsgöl göl Gränsborg avsöndrad lht Hästhagstäppan gärde
Målen, Södra gd Gunnarsgöl sjö /Se Gränsborg torp Hästhagsudden udde
Målen, Södra gd Gunnarstorp utjord Gränsen t Hästhagsviken = Långa Vik vik
Målen, Södra gd Gunnarstorp ägomark Gränsen lht Hästholmen holme
Målen, Södra gd *Gunnilgöl sjö Gräsdalen utjord Hästskankeberget berg
Måltorpet tp *Gunnilsgöl = Lillsjön sjö Gräsdalen f. d. Grenadjärtorpet Hävertsberget berg
Måltorpet tp *Gunnilsgöl sjö Gräsdalen f.d. gt Höga berget berg
Målängsdalen tp *Gunnilsgöl göl Gröna Nöden = Betel bönhus Höga klinten berg
Målängsdalen tp Gunnkärr ägomark Grönbo hemmansdel Högö holme
Mästerbygget tp Gusiön, se Storsjön sjö Grönbosveden = Grönbo hemmansdel Högö ö
Mästerbygget tp Gustorp ägomark Grönbosveden gård Hökdalsstycket gärde
Möken tp Gustorp ägomark Grönhäll lht Hökholken holkkälla
*Möskog tp Gusumsån å Grönhäll torp Hökkärr gärde
Narebo gd /Se Gusumsån å Grönsberg t Hökmossen gärde
Narebo gd Gårdsvik vik Grönstorp by Höksvassen holme
Nergården gd Gårdsvik vik Grönstorp by Hörningsbrink vägbacke
Nergården gd Gårdsvik vik Gullersbo gård Inges holme holme
Ninebäcken tp Gårdsvik vik Gullersbo gård Ingersgöl göl
Norrby by *Gåsen sten Gustavsberg bs Inmossen mosse
Norrby by *Gåsen råsten Gustavsberg bs Intaget åker
Norrby by Gåsen holme Gustavsberg torp Intaget åker
Norrby by Gåsen holme Gustavsberg torp Intaget gärde
Norrby by *Gåskärret kärr Gustavsberg lht Israels klint berg
Norrby by Gåskärret ägomark Gustavsberg lht Jon-Matsastäppan åker
Norrby by Gåskärret ägomark Gustavsberg lht Jonsägorna gärden
Norrby by *Gåstäppan täppa Gustavsro villa Jorderobrink landsvägsbacke
Norrby by *Gåsungen råmärke /Se Gustorp lht Jordbrokärret gärde
Norrby by Gäddviken vik Gustorp torp Jungfrugärdet gärde
Norrby gd Gäddviken vik Gustorp lht Jungfrugärdet gärde
Norrby gd Gölebo utjord Gustorp bs Jungfrugärdet gärde
Norrby by Gölen göl Gusum utjord Jungfruklint = Fruklint berg
Norrby, Lilla gd Gölhagen ägomark Gusum, Lilla by Jungfrusundet hage
Norrby, Lilla by Gölhagen ägomark Gusum, Lilla by Jägarelöten gärde
Norrby, Stora gd Gölkärr ägomark Gusum, Stora gård Jälingsbacken landsvägsbacke
Norrby, Stora by Gölkärret ägomark Gusum, Stora gård och bruk Jälingsbro bro
Norrby, L. o. St. gdr /Se Gölkärrstäppan ägomark Gusums bruk bruk Jämsvik vik
Norrby by /Se Gölkärrsviken vik Gusums bruk Saknas Jätteberget berg
Norrgården gd Gölkärrsviken vik Gusums brukskontor, se Västra Stenhuset Saknas Jätteberget berg
Norrgården gd Gölkärrstäppan ägomark Gusums fabriksbostäder fabriksbostäder Jättebron stenrevel /?/
Norrgården gård Gölmon terräng Gusums föreningshus goodtemplarlokal Jättegraven fördjupning mitt på edet
Nybygget tp Gölmon terräng Gusums järnvägsstation järnvägsstation Jättegraven fördjupning i terrängen
Nybygget tp Gölmossen mosse Gusums knappnålsfabrik knappnålsfabrik Jättegraven fördjupning i terrängen
Nybygget tp Gölmossen mosse Gusums kvarn kvarn Jättegrytan fördjupning i berg
Nydala tp Gölpaviken vik Gusums kvarn kvarn Jättegrytan litet berg
Nyebro gd Gölpaviken vik /Se Gusums kyrka Saknas Jättehandsberget berg
Nyebro gd Gölsjön sjö Gusums mejeri mejeri Jösses holme holme
Näbben lht Gölsjön göl Gusums prästgård prästgård Kaffeholmen = Snuggan holme
Näs gd *Gölåkrarna åkrar /Se Gusums skola skolhus Kalkbergsgärdet gärde
Oxhagen tp *Gömslehumpen skogshump Gusums skola folk- och småskola Kalkbogärdet gärde
Oxhagen tp Hagaborg ägomark Gusums trädgårdsmästarebostad trädgårdsmästarebostad Kalkbohagen hage
Paris tp Hagalund ägomark Gusums värdshus f.d. värdshus Kalkbrottskärret kärr
Pethäll tp Hagalund terräng Gåstorpet f.d. båtsmanstorp Kalkugnsgärdet gärde
Pethäll tp Hagalund terräng Gåstorp torp Kalles sved hagslätt
Pettersborg tp Hagdalen ägomark Gästgivaregården bebyggelse Kalles svedsgärdet gärde
Pettersborg f.d. torp(?) Hagekärret ägomark Gölebo utjord Kallviken vik
Piltorpet btp Hagkärr ägomark Gölen torp Kallviken vik
Pinkerus tp Hagkärret ägomark Gölen t Kalvbacken hagbacke
Pinkerus tp Hagslätt ägomark Gölen lht Kalvbackestycket åker
Pinkerus tp Hagslätt terräng Gölpan, se Djulpan tp Kalvhagen hage
Pinkerus krog /Se Hagslätt terräng Haga gård Kalvhagen hage
Påfund tp Hagslätten ägomark Haga gård Kalvholmen udde
Påfund tp Halingsbrinken skogsmark Haga lht Kalvkullen kulle
Påfund tp Halingsbrinken skogsmark /Se Haga lht Kalvängen gärde
Pålstorp, Lilla tp Hallingsbacken terräng Haga torp Kamelbotäppan åker
Pålstorp, Stora tp Hallstenskärr ägomark Haga lht Kammarhålet täppa
Raskopp bs Hammaren terräng Hagaberg rivet t Kaninholmen holme
Ratan tp Hammarkullen skogsmark Hagaberg lht Kapellbacken höjd
Restorpet btp *Hark skog Hagaberg, se Hagaborg rivet t Kapellkullen, se Kapellbacken höjd
Ri tp Harngiölan, se Horvgölen sjö Hagaborg lht Kapple, se Kapellbacken höjd
?*Ringarumsbalgh Saknas Harputten ägomark Hagaborg lht Karlskogabacken vägbacke
Ringarums prästgård gd Harputten ägomark Hagaborg t Karthäll skog
?Risebo gd Harsbo, Lilla ägomark + terräng Hagaborg lht Kattgullebergen berg
?Risebo gd Harsboholmen holme Hagaborg rivet t Kattgullemossarna mossar
Risebo gd Harsbomosse mosse Hagaborg gård Katzbackagärdet gärde
Risebo gd /Se Harsboäng ägomark Hagaborg torp Katzbacka äng äng
*Roligheten rivet tp Hasseldal skogsmark Hagaborg torp Kavelbro bro
Roligheten tp Hasseldalen terräng Hagaborg lht Kavelbrokärret gärde
Rom tp Hemfjärden vik Hagaborg lht Kavelbron bro
Rosseldalen tp Hemfjärden fjärd Hagalund torp Ken, se Tjen sjö
Rosseldalen tp Hemfjärden del av Yxningen Hagalund bs Kettjegölen, se Skytterume göl
Rullerum by *Hemflotten åker Hagalund lht Kittelberget berg
Rullerum by *Hemgölen = Lillsjön sjö Hagalund rivet t Kjusan gärde
Rullerum by Hemmingsboberg berg Hagalund t Klabbgärdet gärde
Rullerum by Hemtäppan ägomark Hagalund torp Klubbens backe gärdesbacke och backe
Rullerum by Hemängen ägomark Hagalund torp Knippas Hål stup
Rullerum by Hemängen ägomark Hagalund torp Knubbhägn åkerlycka
Rullerum by »henie» förr äng Hagalund lht Knubbhägnsberget berg
Rullerum gdr Herrekärret ägomark Hagalund t Knäppgärdet gärde
Rullerum by *Herrekärret kärr Hagalund försv. t Kobrinken åker
Rullerum by /Se Herrkärret kärr Hagalund rivet t Kogårdsbackarna backar
Rullerum by /Se *Herrsvedsskälet råmärke Hagalund lht Kogårdsstenen flyttblock
Rullerum by /Se *Herrsvedsskälet råmärke Hagalund lht Kohagen hage
Rulltorpet gd Hillersmossen mosse Hagalund bs Kohagen hage
Rulltorpet tp Hindö ö Hagalund bs Kohagen hage
Ryllarum by Hindö ö Hagatorp t Kohagen hage
Rödmålen gd Hindö holme Hagen lht Kohagen hage
Rödmålen gd Hindö ö Hagen = Snickarehagen arbetarebost. Kohagen skog
Rödmålen gd Hindö, Lilla ö Hagen, se Haga gård Kohagen, Stora hage
Rödmålen gd Hindö, Lilla del av Hindö Hagen gård Kohagsberget berg
Rödmålen gd Hindö, Lilla halvö Hagen gård Kohagsbergsviken, Lilla vik
Rödmålen gd Hindö, Stora ö Hagen gård Kohagsbergsviken, Stora vik
Rödmålen gd Hjortronmossen mosse Hagen arb. bost. Kokärr gärde
Rödmålen gdr /Se Hjortronmossen mosse Hagslätt gård Kokärret gärde
*Sadelmakaretorpet tp Hjortronmossen mosse Hagsveden stuga Koldalen sänka
*Sandstugan tp Hjortronmossen terräng Hagsätter lht Kolerakyrkogården åker
Sjöbacka tp Hjortronmossen mosse Hagsätter bs Koltorpaängen gärde
Sjöbo tp Hjortronmossen ägomark Hagsätter t Koltäppan åker
Skattegården gd Hjortronmossen mosse Hagsätter torp Kolängen åker
Skattegården gd Hjortronmossen mosse Hagsätter lht Konungsberget berg
Skogsborg tp Hjortronmossen mosse Hagtorp t Konungsberget berg
*Skomakaretorpet tp Hjortronmossen mosse Hagtorpet lht Kornhorvan åker
Skriktorpet tp Hjortronmossen mosse Hagtorpet riven bs Korpeklint berg
Skriktorpet tp *Hjortronmossen mosse Hagtorpet torp Korpeklint berg
Skriktorpet tp Hjortronmossen mosse Hallbergs = Skräddaretorp lht Korpeklint berg
*Skräddaretorpet tp Hjortronmossen mosse Harsbo t Korpholmen holme
Skvalhällen lht Hjortronmossen mosse Harsbo torp Korphålan sund
Skyttbygget tp *Hjullyckan hagmark Hattkärr = Hagaborg t Korphålet sund
Skytterum tp Holkkärret ägomark Hattorp = Prästgården kyrkoherdeboställe Korstäppan åker
Skytterum bebyggelse /Se Holkslätten ägomark Hembygdsgården Saknas Korsängen äng
Skytterum tp /Se Holkslätten ägomark Hemmingsbo avhyst gård Korsängsviken vik
*Skärkarlstorpet tp *Holktäppan åker Hemmingsbo gård Kosvedstäppan åker
Solberga tp Holktäppan ägomark Hjortronmossen = Västtomta rivet t Kotebacke vägbacke
Spettdalen tp /Se Holmen skogsmark Hjulerum by Kotebodal, se Kotebojorden Saknas
Spångkärr tp Holmkärr ägomark Hjulerum by Kotebodal odlad sänka
Stensum gd /Se Holmkärr ägomark Hjulerum by Kotebojorden gärde
Stensvad tp *Holmtebo damm damm Hjulpan, se Gölpan tp Koven täppa
*Stensätter tp *Holstenslindan äng Hjärpdalen, se Järpdalen t Krokbacken landsvägsbacke
Storgården gd Hopholmen holme Holkdalen rivet t Krokgärdet gärde
Storgården gd *Hopskogen skog Holkdalen t Krokgärdet gärde
Storgården gd *Hopsvedshagen hage Holkdalen torp Kråkberget berg
Storhumparna gd /Se Hoptäppan ägomark Hollertzbo avsöndrad lht Kråkmossen gärde
?Strand g *Horsgöl göl Hollertzbo lht Kråkmossen gärde
*Stretan tp *Horsmotäppan åker Holmberga komministerboställe Kråktäppan åker
*Stretan tp *Horvet äng Holmberga komministerboställe Kråkäng gärde
Stretan tp Horvgölen sjö Holmberga torp Krösaö holme
Stretan tp Horvgölen sjö Holmberga t Kulen gärde
Svartvik btp Horvgölen sjö Holmberget torp Kullen åker
Sveaborg tp Horvgölen göl Holmberget, se Holmberga t Kungsstenen sten
Sveden tp Horvkullen berg Holmen lht Kungsstensbacken landsvägsbacke
Sveden f.d. torp Horvkullen terräng Holmen torp Kungsstensbacken landsvägsbacke
Sveden beb. /Se Hudalskärret åker Holmsätter lht Kungsstensgärdet gärde
Svederna tp Hudalskärret ägomark Holmsätter torp Kusbäcken bäck
Svederna beb. /Se Hudalskärret ägomark Holmsätter, Lilla lht Kusmossegärdet gärde
*Svedtorpet btp Hultet äng Holmsätter, Lilla torp Kusmossen delvis odlad mosse
Svenssund tp Hultet äng Holmtebo by Kutterkällan källa
Svenssund f.d. torp? Hummelkärret kärr Holmtebo by Kutterskvalet fors
Svensum Saknas /Se Humparna ägomark Holmtebo by Kvarnbro bro
Sverkelsbo beb. Humparna ägomark Holmtebo gd Kvarnbro bro
Sverkelsbo gd /Se Humpen ägomark Holmtebo hopmark Saknas Kvarnbro bro
Sverkersbo gd Humpen ägomark Holmtebo kvarn kvarn Kvarnbrobacken landsvägsbacke
Sverkelsboholm gd /Se Hundberget berg Holmtebo kvarn kvarn Kvarnbäcken = Fifallaån bäck
Sverkersboda (nu Sverkersholm) gd Hundholmen holme Holmtebo kvarn kvarn Kvarnhagen hage
Sverkersboda (nu Sverkersholm) gd Hundholmen holme Holmtorpet torp Kvarnkärr gärde
Sverkersboda (nu Sverkersholm) gd Hundkärr kärr Hult gård Kvarnkärr kärr
Sverkersboda (nu Sverkersholm) gård Hundkärr ägomark Humpen torp Kvarnkärr gärde
Sverkersboda, nu Sverkersholm gd Hundkärr ägomark Humpen riven stuga Kvarnkärr gärde
Sverkersboda, nu Sverkersholm säteri Hundsmossen mosse Husjagölen /?/ = Nybygget rivet t Kvarnkärr gärde
Sverkersboda, nu Sverkersholm säteri Hundsmossen mosse Hustomta bs Kvarnkärr gärde
Sverkersboda (numera Sverkersholm) gd /Se Hundsmossen terräng Hustomta bs Kvarnkärr gärde
Sverkersboda (nu Sverkersholm) gd *Hysslätten åker Hustomta torp Kvarnkärr göl
Sverkersholm (förr Sverkersboda) gd Håkans hage skogsmark Hyddan lht Kvarnkärr gärde
Sverkersholm gd *Hålkärret kärr Häggebo gård Kvarnkärr gärde
Sverkersholm gd Hålkärret, Lilla ägomark Häggebo gård Kvarnkärr kärr
Sverkersholm gd /Se Hålkärret, Stora ägomark Häggebo gästgivaregård försvunnen gästgivaregård Kvarnkärret åker
Sverkersholm gd /Se *Hårskärret kärr Hägn gård Kvarnkärret = Mjöllösa gärde
Sverkersholm (förr Sverkersboda gd /Se *Häggdalen dal Hägna torp Kvarnkärret gärde
Svinsbo gd /Se Häggebo siö sjö Hägna lht Kvarnkärrsbacken vägbacke
Svinstad tp Häggmossen ägomark Hällen = Bodaholm t Kvarnskogen hage
Svinstad utj. Hägn ägomark Hällerna t Kvarnsvederna gärden
Svinstad utjord *Hägna berg Hällerna t Kvarnsätt vik
Svinsätter tp Häjorna kärrmark Hällorna torp Kvarnsätt bykställe
Syntorp by Häjornakärret kärr Hällorna torp Kvarntäppan täppa
Syntorp by Häljerums Bro, se *Älgerumsbron bro Hällströms = Sylviansborg lht Kvarntäppan täppa
Syntorp by /Se Hällaån å Härssveden = Södralund bs Kvarnvik vik av sjö
Syntorp by /Se Häradsö ö Höckerstad t Kvarnvik vik
Syntorp by Häradsö ö Höckerum by Kvarnviken vik
*Sågaretorpet tp Häradsö holme Höckerum by Kvarnvik vik
Sågartorpet tp Häradsö ö Höckerum by Kvarnviken vik
Sågsveden tp Häradsö holme Höckerum bebyggelse Kvarnviksgärdet gärde
Säterbo by Härsängen äng Höckerum, Storgården gård Kvarnängen, se Kvarnkärr Saknas
Säterbo by Härsängen äng Höckerum, frälsegården gård Kvarnängen åker
Säterbo by Härsättersgölen göl Höckerums frälsegård = Höckerum bebyggelse Kvarnängen gärde
Sätterbo gd Hästbrokärret ägomark Höckerums Lillgård = Höckerum bebyggelse Kvarnängen gärde
Säterbo by Hästbrokärret ägomark Höckerums Storgård = Höckerum bebyggelse Kvarnängen gärde
Sätterbo by /Se Hästhagsmossen ägomark Höckerum, Övre utflyttade gårdar Kyrkbrinken vägbacke
Säverum gdr Hästhagstäppan ägomark Höckerum, Nedre by Kyrkbro bro
Säverum by /Se Hästhagstäppan ägomark Höckerumsskogen = Nyebro gård Kyrkgärdet gärde
Säverum by /Se Hästhagsudden udde Höckerumsskogen, se Nyebro gd Kyrkkärr kärr
Säverum by /Se Hästhagsudden udde Högalid lht Kyrkmossen mosse
Säverum by /Se Hästhagsviken vik Högalid v Kyrksundet sund
Söderhus lht Hästhagsviken vik Högalund lht Kyrkängarna odlade ängsmarker
?Sörby by Hästholmen holme Högalund smedsboställe Källevrå gärde
Sörby gd Hästholmen holme Höganloft lht Källarebacken landsvägsbacke
Sörby gård Hästholmen holme Höganloft avs. lht Källaregärdet gärde
Sörby by Höckerumsskogen utj. Högberg rivet t Källgärdet gärde
Sörby by Höga klinten terräng Högbo t Källhagemossen gärde
Sörby by Höga slätten ägomark Högbo torp Källhagsliden landsvägsbacke
?Sörby by Högmoskälet rågångsmärke Högby lht Källkjusan åker
?Sörby by Högö holme Högby torp Källkjusan gärde
?Sörby by Högö ö Högby lht Källsätterstäppan gärde
Sörby gdr Högö ö Högby torp Källtäppan åker
Sörby by Högö holme Högklint lht Källtäppan åker
Sörgården gd Högö ö Högliden bs Källtäppan åker
Sörgården gd Hökdalsstycket ägomark Högliden torp Källtäppan åker
Sörgården gård Hökkärr kärr Högliden lht Källängen gärde
Takmossen tp Hökkärr kärr Höglund försv. lht Kärngdalssveden gärde
Tappemåla gd Hökkärr ägomark Högmark avsöndring Käringtröttan brant backe å gångväg
Tappemåla gd Hökkärr ägomark Högmark lht Kärleksholmen holme
Tappemåla gd /Se Hökmossen ägomark Högtomta torp Kärleksskäret holme
Tappemåla gd /Se Hökmossen ägomark Högtomta t Kärrbosjön sjö
Tappemåla by /Se *Hökskärrsberget berg Hökdalen lht Kärrbäcken bäck
Tjärdalen lht /Se Höksvassen ö Hökdalen torp Kärr, Stora gärde
Togetorp utj. Höksvassen holme Hökerstad torp Kärren gärden
Togetorp gd Igelsjön = nuv.Igelträsket sjö Hökstugan stuga Kärren gärde
Togetorp (Tovetorp) gd /Se Illharsgärdet ägomark Hörnat handelslht Kärret täppa
»tokatorpe», se Tovetorp Saknas Illharsgärdet ägomark Ilian lht Kärret, Stora kärr
Tokärr gd /Se Ingelsgöl göl Isöga torp Kärrsbosjön torrlagd sjö
Tolen tp Ingersgöl göl Isöga t Kärrtäppan åker
Tolisrum, Tvlesrum by Ingersgöl göl Johannalund bs Käsleklint berg
Tolsum by Ingersgölskärret ägomark Johannalund torp Käsleklint berg
Tolsum gdr Ingersgölskärret ägomark Johannesberg riven bs Köpsveden gärde
Tolsum by Ingers holme holme Johannesberg torp Körhustäppan åker
Tolsum by Inges holme holme Johannesberg avsöndrad lht Labbgärdet gärde
Tolsum by Inges holme holme Johannisberg lht Ladbottnen gärde
Tolsum by Intaget ägomark + terräng Jon-Andersas-stugan = Smedstugan lht Ladkullen kulle
Tolsum by Israelsberg = Israelsklint berg Jonsberg lht Ladkullen hage
Tolsum gdar *Jonshäja klint höjd? Jonsberg torp Ladkärret gärde
Tolsum gdr *Jonshäja kärräng ?äng Jonsbo torp Ladsveden gärde
Tolsum by *Jonshäjan förr hage /Se Jonsbo t Ladugårdsgatakällan källa
Tolsum by Jonsägorna, jfr *Jonshäjan gärden Jonsborg lht Ladugårdsgatan väg från landsväg
?Tolsum gd /Se Jordbro äng Jonsborg lht Ladugårdskjusan gärde
Tolsum by *Jordbrokärret kärr Jonsborg rivet t Ladugårdstäppan åker
Tolsum by Jordbrokärret ägomark Jonstorp torp Ladugårdsängen gärde
Tolsum gd Jordbrokärret ägomark Jordbro utflyttad gård Ladvik vik
Tolsum gd *Juludden udde Jorddal t Landsvägsgärdet gärde
Tolsum by *Jutkärret åker Jorddal torp Lergatan körväg
Tolsum gdr Jägarelöten gärde Jungfruback gård Likstenarna stenar
Tolsum by Jägarlöten ägomark Jungfrulyckan arb. bost. Liljekonvaljebackarna gärdesbackar
Tolsum gdr /Se *Jägarlötsskälet råmärke Jungfrulyckan arbetarebost. Lilla Boda gärde
Tolsum gd:ar /Se *Jägarlötsskälet råmärke Jägartorp jägmästarebost. Lilla Mossen f.d. gärde
Tolsrum gd:ar /Se Jämsvik vik Järpdalen t Lillbosjön, se Bodasjön sjö
Tolsum by /Se Jätteberget berg Järpdalen torp Lillgärdet gärde
*Toltorpet tp Jätteberget berg Kallevrå, se Kållevrå rivet t Lillgärdet gärde
?Torp by Jätteberget berg Kallviken bs Lillgärdet gärde
?Torp by Jätteberget berg /Se Kallviken bs Lillmossen mosse
?Torp by /Se Jättebron småholmar Kallviken torp Lillsjön sjö
?Torp by Jättegraven sänka /Se Kamelbo torp Lillsjön sjö
?Torp by /Se Jösses holme holme Kamelbo t Lillsjön sjö
?Torp by /Se Jösses holme holme Kamelbo lht Lillsjön sjö
Torp gd Kalkbrottskärret kärr Kapellbacken = Höckerstad lhtr Lillsjön sjö
Torp gd *Kalkmossen mosse Kapellbacken lhtr Lillsjön sjö
*Tortorpet tp Kalkugnen ägomark Kapelstad torp Lillsjön sjö
Tostebo gd Kalldalen ägomark Kapellstad lht Lillsjön sjö
Tostebo gd /Se *Kallermossen mosse /Se Kappen lht Lillsjön sjö
Tovetorp gd /Se *Kallevrå åker Kapple torp Lillsjön sjö
Tovetorp gd Kallviken vik Kapple lht Lillsjön sjö
Tovetorp gård Kallviken vik Karlsberg lht Lillskogen skogsområde
Tovetorp gd Kalvbacken terräng Karlsberg bs Lillskogen skog
Tovetorp (Togetorp) gd /Se Kalvkullen terräng Karlsberg t Lillskogen skog
Trädsätter tp Kalvkullen skogsmark Karlsberg = Trindhem bs Lillskogen skog
Träsket tp Kalvkullen kulle Karlsberg rivet t Lillskogen skog
Träsket tp Kalvkullen skogsmark Karlsberg torp Lilltomta åker
Träsket tp Kalvängen ägomark Karlsberg torp Lillängen gärde
Träsket tp Kaninholmen ö Karlsberg lht Lillängen gärde
Trätsätter tp Kapellbacken höjd Karlsberg, Lilla riven bs Lillängen gärde
Tunnebo tp Kapellbacken terräng Karlsborg lht Lillängen gärde
Tunnebo tp Kappelbacken backe /Se Karlsborg avsöndrad lht Lillängen gärde
Tunnebo tp Kapellbacken backe /Se Karlsborg bs Lillängen gärde
*Tuppetorp tp Kapellbacken höjd /Se Karlsborg gård Lillängen gärde
Turtorpet tp Kappellbacken backe /Se Karlsborg t Lillängen = Långäng gärde
Tyrlöten tp Kapellbacken backe /Se Karlsborg bs Lillängen gärde
Ulvsunda bs *Kappkjusan åker Karlsborg torp Lillängen gärde
Ulvsunda tp Karlshage terräng Karlsborg torp Lillängsbacken vägbacke
Ulvsunda tp Karltorpsmossen ägomark Karlsborg lht Lillängsudden udde
Ulvsunda tp *Karsveden skogsmark Karlsborg torp Lillängsviken vik
Umeå tp Karthäll berg? Karlsborg lht Limpan sten
Uppgården gd *Kassuben kärr Karlsborg, Lilla bs Lindbladsgärdet gärde
Uppgården gd Katrineberg terräng Karlsborg, Stora gd Lindbladsviken vik
Uppgården gd Katteklint rågångsmärke Karlsdal avs. lht Lindholmen holme
Uppgården gd Katteklint klint Karlsdal lht Lindkullen hagbacke
Ursätter gd Kattgullebergen berg Karlshaga torp Lisselgöl göl
Ursätter bruk Kattgullemossen mosse Karlshage rivet t Lisseläng gärde
Ursätter bruk *Kattkärret kärr Karlslund avsöndrad lht Lisselängen gärde
Ursätter bruk Kavelbrokärret kärr Karlslund lht Listegöl sjö
»Vadenäs» ?beb. Kavelbrokärret ägomark Karlslund lht Listegöl, se Lisselgöl göl
Vammar by /Se Kavelbrokärret ägomark Karlslund gård Ljungsätter gärde
Warschau tp Keden sjö Karlslund lht Lobben berg
Wartenburg tp Ken sjö Karlslund torp Lobben berg
Wartenburg tp /Se Ken sjö Karlslund lht Lobråten mosse
Waterloo tp Ken sjö Karlslund lht Loggärdet gärde
Vaterloo tp /Se Ken sjö Karlslund gård Loggärdet gärde
Viborg tp Ken sjö Karlslund lht Loggärdet gärde
Viborg tp Ken sjö Karlsmåla gård Loggärdet gärde
Vikarebo gd Ken sjö Karlsnäs torp Logtäppan åker
Vikarebo gd Ken sjö Karlsnäs t Loklintsberget berg
Vikarebo gd Ken sjö Karlsro avs. lht Loklintskärret gärde
Vikarebo gd Ken sjö /Se Karlsro avsöndrad lht Luddgöl göl
Vikarebo gd /Se Ken sjö Karlsro lht Luddgöten sjö
Viknebo gd Ken sjö Karlsro lht Luddgölen sjö
*Vinterbygget tp Ken sjö Karlsro lht Luddängen äng
Vismar gd /Se Ken sjö /Se Karlsro avsöndrad lht Luddängen gärde
Väskan tp Ken (Tjen) sjö /Se Karlsro lht Lundagärdet gärde
Västergården gd Kenmossen mosse Karlsro egnahemslht Lundbygärdet gärde
*Västergården gd »kinne bodh ängh» förr utjord Karlsro torp Lundströmshumpen gärde
Västergården gd Kittelberget berg Karlsro torp Lubecksändan åker
?Åby by /Se Kjusan ägomark Karlsskog lht Lyckbackakullarna gärdesbackar
Åby gd *Kjögesjön sjö Karlsskog torp Lyckbackaängen gärde
Åby kvarn f. kvarn *Kladdersveden svedja Karlsskog bs Lysklintarna berg
Åketorp gd /Se *Klampmossen mosse Karlsskog gård Långadal hage
Åketorp gd *Klemsbergen berg Karlsskog lht Långa vik vik
Ållebråta by /Se Klevtäppan ägomark Karlsten lht Långbergen berg
Ålhulta gd Klevtäppan ägomark Karlsten gård Långbro Kärr gärde
Ållebråta gd Klintarna berg Karlsten, Lilla avsöndring Långbrokärr gärde
Ållebråta by Klinten ägomark Karlstorp bs Långbrokärret gärde
Ållebråta by Klintkärret ägomark Karlstorp lht Långbråtehagen hage
Ållebråta by /Se *Klo äng Karlsvik lht Långbråten gärde
Ägerstorp tp *Klo, Lilla äng Karlsvik lht Långbråten gärde
*Älgnäset tp *Klo, Stora äng Karlsvik lht Lången, se Långgöl göl
Ämtöholm gd /Se Klockarekullen kulle Karlsvik torp Långerum gärde
Ämtöholm gd /Se Klockarekullen höjd Katrinaberg riven bs Långerumkärret, se Långerum gärde
Ämtöholm (förr Tappemåla) gd /Se *Klovsten rågångsmärke Katrinalund bs Långgöl göl
Ändebo tp *Klubbtäppan åker Katrineberg lht Långgölen sjö
Ändebo tp *Klådersveden åker Katrineberg torp Långhagen gärde
Änggrinden tp *Knogen äga Katrineberg lht Långkatekesen åker
Änggrinden tp Knubbhägn åker Katrineberg bs Långmossegöl göl
Äskdalen beb. /Se *Knubbhägn äng Katrinelund torp Långmossegölen sjö
*Äspvik tp Knäppgärdet ägomark Katzbach torp Långmossen mosse
Äspvik gd /Se Koberget berg Katzback t Långnäsudden udde
Ödjersbo gd Koberget berg Kinnekulle rivet t Långtäppan gärde
Ödjersbo gd Kojan terräng Kinnekulle torp Långvassudden udde
Ödjersbo by Kokärr ägomark Klabben = Fredriksberg lht Långäng gärde
Ödjersbo by Kokärret ägomark Klabben stuga Långäng gärde
Ödjersbo by Koldalen terräng Kleven = Fridtuna lht Långäng gärde
Ödjärsbo gd Kolerakyrkogården ägomark Klintarna = Nyalund rivet t Långängen gärde
Ödjärsbo gd Kolerakyrkogården ägomark Klinten torp Lögasgärdet gärde
Ödjersbo by *Koltröste klint rågångsmärke Klinten bs Lögasliden långsluttande landsvägsbacke
Ödjersbo by *Konungsberget berg Klintstugan = Anna-Lisas stuga stuga Lögatäppan åker
Ödjersbo by *Kopptäppan åker Klippan missionshus Lögenäsa Äng äng
Ödgersbo gd Kornhorvan gärde Klippan = Ordensborg ordenslokal Lögenässidan gärde
Ödjersbo gd Korpeklint berg Klockan tio lhtr Lönndalen dalsänka
Ödjersbo gd Korpeklint berg Klockan tio lhtr Lönndalen sänka
Ödgersbo gd Korpeklint triangelpunkt Klockarefjäll utjord Lötbacken = Riddarpängsbacken backe
Ödgersbo gd Korpholmen udde Klockaregården förr gård Löterna gärde
Ödjersbo by /Se Korphålet sund Klockarejorden äga Lötgärdet gärde
Ödjersbo gd /Se Korphålet del av Yxningen Klockarejorden Saknas Lötskogen skog
Ödgersbo gd /Se Korphålet del av Yxningen Klockaren, se Klockarejorden äga Lötsvik vik
Ödjersbo by /Se Korphålsviken vik Klämman t Lötängarna gärden
Öringen gd /Se Korphålsviken vik Klämman torp Lövgöl göl
øpgisbothum gd Korpklinten udde Knarsbo gård Lövgölskärret = Pragkärret gärde
Östergården gd Korpklinten udde Knarsbo gård Lövhagen hage
*Östergården gd *Korsdalsberget berg Knarsbo lht Lövhagsgärdet gärde
Östergården gd *Korsdalsberget berg Knutssonsstället lht Lövholmen holme
Östergården gd Korsmossen ägomark Knäppet = Östralund bs Lövhällagrundet grund
*Österängen tp Korsmossen ägomark Kodalen lht Lövsbacken landsvägsbacke
Öthgisbotha, se Ödjesbo by Korsängen ägomark Kodalen torp Lövvik vik
Övergården gd Korsängsviken vik Kojan = Sjötorpet rivet t Lövvik vik
  Kortlapparna ägomarker Koltorpet t Maden gärde
  Kotebo ägomark Koltorpet torp Maden slätt och kärr
  *Koven åker Korpsången = Kvarntorpet bs Maden äng
  *Koven äng Korpsången torp Maden gärde
  *Koven, Lilla äng Kotebo torp Maden gärde
  *Koven, Stora äng Kotebo rivet t Maden? åker
  *Krogaretäppan åker Kote ställe riven stuga Maden slåtteräng
  Krokgärdet ägomark Kristinaberg torp Maden gärde
  *Krokhallsskäl råmärke Kristinaberg bs Maden gärde
  *Kroksklint berg Kristinaberg bs Maden gärde
  *Krubbe tall råmärke Kristinaberg torp Madflåtten gärde
  *Krubbetall rågångsmärke Kristineberg torp Madgatan gammalt namn på landsväg
  *Kråkhägn hage Kristineberg avsöndrad lht Magersjön sjö
  *Kråkmossehumparna skogshumpar Krogen = Fredrikslund bs Majeldsberget berg
  Kråkmossen ägomark Krogersbo gård Majeldsberget berg
  *Kråkshägn äng Krogersbo gård Majeldsberget berg
  Kråkäng ägomark Kroken utflyttad gård Majeldsklinten berg
  Krösaö holme Kroken = Svenssund bs Majängen gärde
  Krösaö holme Kroken torp Martallegärdet gärde
  Krösaö ö Kronogården gård Maserumskärret sjö
  Krösonö ö Kulen rivet t Mastrand täppa
  Kulgärdet ägomark Kullen bs Masträngsdalen, Gamla gärde
  Kungsberget berg Kullen torp Masträngsdalsmossarna mossar
  *Kurhus-Majas lycka täppa Kullen = Rättaregården gård Mastträdet jättegran
  *Kushålet äng Kullen gård Masugnskärret kärr
  Kusmossen ägomark Kulm, se Kulen rivet t Matsestäppan åker
  Kusmossen ägomark Kurran = Stensvedjan rivet t Mellangärdet gärde
  Kusmossen mosse Kuttern bs Mellanbruksgärdet gärde
  Kutterkällan källa (?) Kutteriet = Brolöt t Mellangärdet gärde
  Kutterkällan källa Kvarngården kvarn Mellangärdet gärde
  *Kvarnflotten åker Kvarngården torp Mellangärdet gärde
  Kvarnkärr ägomark Kvarnstället, se Kvarnsätter bs Mellankärret gärde
  Kvarnkärr ägomark Kvarnsätter lht Mellanängen gärde
  Kvarnkärr ägomark Kvarnsätter lht Meserum gärde
  Kvarnkärr ägomark Kvarnsätter bs Meserum, Gamla gärde
  Kvarnkärr kärr Kvarnsätter lht Middagsberget berg
  Kvarnkärr ägomark Kvarntorp t Milslätten slätt
  Kvarnkärr ägomark Kvarntorp torp Milsveden hagbacke
  Kvarnkärr ägomark Kvarntorp torp Miltäppan åker
  Kvarnkärr ägomark Kvarntorpet = Korpsången bs Miltäppan åker
  Kvarnkärr ägomark Kvistrum torp Misskärr gärde
  Kvarnkärr ägomark Kymnesala skola Mixdalagrundet grund
  Kvarnkärr kärr Kymnesala, se Kömneviks skola Saknas Mixdalakärret gärde
  Kvarnkärren ägomark Kymnevik, se Kömnevik växeltel.stn Mixdalaudden landsvägsbacke
  *Kvarnkärret kärr Kyrkofjällarna utjord Mjärdviken vik
  Kvarnkärret ägomark Kyrkofjällen, se Prästfjällarna bebyggelse Mjölkfållen åker
  Kvarnkärret kärr Kyrkoherdeboställe, Hattorp gård Mjölkudden udde
  Kvarnkärret ägomark Kyrkskolan Saknas Mjölkviken vik
  Kvarnkärret ägomark Kållevrå rivet t Mjöllösa gärde
  Kvarnkärret ägomark Kållevrå rivet torp Mjöllöse-backe backe
  Kvarnkärret ägomark Kållviken, se Kallviken lht Mjölnarekärret gärde
  Kvarnmossen ägomark Kårtorp t Morfarstäppan åker
  Kvarnskogen skogsmark Kårtorpet torp Mormors Sveder skog
  Kvarnskogen skog Källan rivet t Mosebacke = Arsgata backe backe
  Kvarnsätt vik Källhagen avs. lht Mossebo Holk källa
  Kvarnsätt ägomark Källhagen torp Mossen, Lilla delvis odlad mosse
  Kvarnvik vik Källsbo torp Mossen, Stora delvis odlad mosse
  Kvarnvik vik Källsbo, se Kärrsbo avs. lht Mossgöl göl
  Kvarnvik vik Källsveden rivet t Mossgöl, Stora, se Mossgöl å Sverkersholm Saknas
  Kvarnviken vik Källsätter rivet t Mossgölen, Stora sjö
  Kvarnviken vik Källsätter riven bs Mosskullarna kullar
  Kvarnviken vik Käpphelvetet, Lilla lht Mossäng gärde
  Kvarnviken vik Kärrebo t Muggkärret åker
  Kvarnängen ägomark Kärrebo torp Munkabäll gärde
  Kvällhällorna holmar Kärrebo bs Munkabällsviken vik
  Kvällhällorna skär Kärrebo rivet t Munkhumpen skogsområde
  Kyrkbrinken terräng Kärret gård Myrbro bro
  Kyrkbrinken terräng Kärret gård Myren större ängs- och mossområde
  Kyrkbrinken terräng /Se Kärrsbo avs. lht Myren odlade myrmarker
  Kyrkgärdet ägomark Kärrsätter utjord Myrgraven utlopp
  Kyrkkärr göl Kärrsätter lht Myrkastarna gärde
  Kyrkmossen mosse Kärrsätter torp Myrkällan källa
  *Kyrkobrinken äga Kömneviks uppgård gård Myrkärren odlade kärrmarker
  Kyrkröset terräng Kömnevik by Myrkärret utjord
  Kyrksundet sund Kömnevik gårdar Myrtorpa Kärr gärde
  Kyrksundet sund Kömnevik by Måla Holme holme
  Kyrkängarna ägomark Kömnevik by Måla Kärr gärde
  Kyrkängen äng Kömnevik, Nedergården gård Målarebacken landsvägsbacke
  Kållevrå terräng Kömnevik, Uppgården gård (Målbyängen) gärde
  Kållevrå skäl råmärke Kömneviks nergård gård Målbyggeängen gärde
  *Kållhatt kärr kärr Kömneviks skola skolhus Måldanken gärde
  *Kållhatt kärr kärr Kömnevik växeltel. stn Målen åker
  *Käfteberget berg Laven t Målen, Se Fifalla mål gärde
  Källhagemossen mosse Laven torp Målholmen holme
  Källhagen skogsmark Laven gd Målsjön sjö
  *Källingstäppan täppa Leckersbo by Målsjön sjö
  *Källingstäppan täppa Leckersbo by Målskogen skog
  *Källingsveden svedja Leckersbo gd Måltunnan källa
  Källkjusan ägomark Lerbacken riven stuga Målvallen hage
  Källsbosjön sjö Lerbäcken, se Lertaget riven lht Målvallsberget berg
  Källsbosjön sjö Lertaget riven lht Målviken ände av sjö
  Källtäppan ägomark Lillboda rivet t Målängarna gärden
  Källtäppan ägomark Lillebo nybyggd v Målängsbacken hagbacke
  »Känneboda ängh» förr utjord Lillerum lht Målängsdalsbrinken landsvägsbacke
  Käringdalssveden åker Lillerum torp Måseball kobbe
  Käringdalssveden ägomark Lillgården utflyttat hemman Måsses klint berg
  *Käringlöte bäck bäck Lillgården gård Märdala hage
  *Käringtäppan åker Lillgården = Sörby bebyggelse Märklämman smal klyfta
  Kärleksholmen holme Lillgården = Ållebråta gård Märkärr gärde
  Kärrbo terräng Lillnorrby fjäll utjord Märkärr åker
  Kärrbo terräng Lillsjödal lht Märkärr gärde
  Kärrbo ägomark Lillsjödal torp Märkärr gärde
  Kärrbo ägomark Lillsjödal bs Märkärret gärde
  Kärren ägomark Lilltomta t Märryggen sten
  Kärret, Stora ägomark Lillängen utflyttad gård Märsundet sund
  Kärrsbosjön sjö Lindbacken torp Märsundet sund
  Kärrtäppan ägomark Lindbacken lht Märsvederna hage
  Kässleklint terräng Lindberga torp Mässkjusan kjusa
  *Kätteklints skäl råmärke Lindbro lht Mökodlingen åker
  *Kättelbergsskälet råmärke Lindekulla lht Möktäpporna åkrar
  *Kättsjöhall berg Lindenäs lht Mörkabås vik av sjö
  *Kättsjön göl Lindersberg, se Lindersborg rivet t Mörka Hål åker
  *Kättsjön sjö Lindersberg, Se Lindesberg rivet t Mörke-Bås vik
  *Kögsjön sjö Lindersberg torp Mörtsjön sjö
  Köpsveden äng Lindersborg lht Mörtsjön sjö
  Köpsveden ägomark Lindersborg rivet t Mörtsjön sjö
  Köpsveden ägomark Lindersborg lht Mörtsjöhålet gärde
  *Labbkärret äng Lindersborg lht Mövik vik
  *Labbskälet råmärke Linderstedtsstället riven bs Mövik vik
  *Labbskälet råmärke Lindesberg rivet t Möviksholmen holme
  *Labbskälet råmärke Lindesborg lht Nareboholm holme
  *Labbsveden betesmark Linde/s/näs avsöndrad lht Niklasringan åker
  Ladgärdet ägomark Lindhem lht Ninebäcken bäck
  Ladkullen kulle Lindhem torp Nisses Holme = Svinsboholmen holme
  Ladkärret ägomark Lindkullen lht Nordbo Udde udde
  Ladsveden ägomark Lindsborg lht Norrby Holk bykälla
  Ladvik vik Lindsborg lht Norrgärdet gärde
  Ladvik vik Ljungsätter riven bs Norrhagen hage
  Ladvik vik Ljungås lht Norrängarna gärden
  Ladvik vik Ljusdal lht Norrängskullen hage
  Ladvik vik Ljusdal lht Norsudden udde
  *Lampalewe ängsdel Lopphem = Bråta såg lht Norsudden udde
  »lampalewe» förr ängsdel Loppstugan = Bråta såg lht Nortängsbacken gärde
  Landbergskärret terräng Ludden lht Notbodholmen, se Notholmen holme
  Landbergskärret kärr Ludden t Notbodholmen holme
  Lillsjön sjö Ludden torp Notbodudden udde
  Lillsjön sjö Ludden förr tp Nothagen gärde
  Lillsjön sjö Lugnet lht Notholmen holme
  Lillsjön sjö Lugnet torp Notholmen holme
  Lillsjön sjö Lund = Östralund rivet t Notholmen holme
  Lindholmen holme Lund rivet t Nya Hagen hage
  Lindholmen holme Lund rivet t Nya-Hagsplöjan förr gärde
  Lilla holmen holme Lund lht Nybygge Backe landsvägsbacke
  Lilla hägn terräng Lund bs Nyckelberget berg
  Lilla mossen ägomark Lund torp Nyckelbråten gärde
  Lillbokärren ägomark Lund lht Nyckelbråtssveden gärde
  Lillbosjön sjö Lund lht Nyckelängen gärde
  Lillbosjön sjö Lunda bs Nyckelängen äng
  Lillbosjön sjö Lunda lht Nygärdet gärde
  Lillboängen terräng Lunda lht Nygärdet gärde
  Lillboängen äng Lunda avs. Nyhägn gärde
  Lillgärdet ägomark Lunda gård Nyhägn åker
  Lillgärdet ägomark Lunda torp Nyhägn åker
  Lillsjömossen mosse Lunda torp Nyhägn gärde
  Lillsjön sjö Lundberga torp Nyhägn del av gärde
  Lillsjön sjö Lundberga bs Nykärr gärde
  Lillsjön sjö Lundberga lht Nysjö gärde
  Lillsjön sjö Lundberga lht Nysjö gärde
  Lillsjön sjö Lundby rivet t Nysätter gärde
  Lillsjön sjö Lundby riven bs Nysätter åker
  Lillsjön sjö Lundby rivet t Nysättersgölen = Trängöl sjö
  Lillsjön sjö Lundby lht Nämndemansmossen mosse
  Lillsjön sjö Lundby lht Näset hage
  Lillsjön sjö Lundsbo riven stuga Näset hage
  Lillskogen skogsmark Lundsgården gård Näset hage
  Lillskogen skogsmark Lurhumpen riven stuga Näset hage
  Lilltäppan ägomark Lusthuset bönkapell Näset gärde
  Lilltäppan ägomark Lustigheten torp Näset hage
  Lillängen ägomark Lybeck avs. Näsgärdet gärde
  Lillängen ägomark Lybeck gård Näshagen hage
  Lillängsviken vik Lybeck torp Näshagen hage
  Limpan holme Lybeck t Nästäppan f.d. täppa
  Limpan holme Lybeck, Lilla lht Nätjevik vik
  Lindersborg ägomark Lyckbacke rivet t Nätjeviksgärdet gärde
  Lindholmen holme Lyckbacken riven stuga Nätjevikshagen hage
  Lindholmen holme Långdalen gård Näverkärret täppa
  *Linmåla äga Långdalen lht Näverkärrsbäcken bäck
  Liselgöl göl Långkärr = Björklund bs Odenstäppan täppa
  Liselängen ägomark Långkärrssveden t Odlingen åker
  Lisselängen äng Långkärrsveden torp Odlingen gärde
  Lisselängen äng Lögastorpet = Bredalstorp f.d. båtsmanstorp Odlingsåkern åker
  Liusekläpp holme Lögenäs t Ormkärret gärde
  *Ljusekläpp holme Lögenäs torp Orrkojemossarna mossar
  *Ljuskläpp klippa Lögenäs lht Osten sten
  Lobben skogsmark Lötaborg gård Ovankärren gärden
  Lobråten sankmark Lötaborg riven lht Ovantäppan åker
  *Loklinten berg Löten lht Oxelbacken lövbacke
  Loklintsberget berg Löten torp Oxhagen hage
  *Lorthumpen äng Löten = Löttorpet försv. t Oxhagen hage
  Lorthålskärret kärr Lötenborg, se Lötaborg riven lht Oxhagen hage
  *Lorttegarna ängstegar Löterna gård Oxhagen hage
  Luddgöl göl Löterna gård Oxhagen hage
  Luddgöl göl Löttorpet = Löten försv. t Oxhagen hage
  Luddgöl göl Lövbacken rivet t Oxhagsgärdet = Meserum gärde
  Luddskälet råmärke Lövbacken lht Oxhagshalsen gärde
  Luddtäppan täppa Lövbäcken lht Oxkärren gärde
  Luddängen äng Lövbäcken lht Oxtäppan åker
  Luddängen ägomark Lövdalen rivet t Pannkakabacken landsvägsbacke
  Luddängen ägomark Lövdalen = Ämtkärren lht Pappsundet gärde
  Lugnet terräng Lövdalen torp Pariseäng gärde
  Lugnet terräng Lövhagen rivet t Pelles Sten grund
  Lund ägomark Lövhagen t Pelles sten grund
  Lund ägomark Lövhagen torp Pelles-stenar undervattensgrund
  Lund ägomark Lövhällen t Perkels Trädgård åker
  Lundbygärdet ägomark Lövkullen lht Perstorpet gärde
  Lurhumpen terräng Lövkullen lht Pethäll gärde
  *Lutetall råmärke Lövstad lht Pettersborgsmossen gärde
  *Lute tall råmärke Lövstad gård Pettersviken vik
  *Lutetall råmärke Lövsveden torp Pinkerustäppan åker
  Lysklintarna berg Lövsveden bs Pinkärr kärr
  Lysklintarna skogsmark Lövsveden rivet t Pinkärr kärr
  Långa udden udde Lövsveden torp Plommonhäcken åker
  Långa udden udde Lövsveden rivet t Plöjan åker
  Långbergen berg Lövsveden riven bs Plöjorna gärde
  Långbergen berg Lövsveden riven bs Plöjorna gärde
  Långbrokärr ägomark Lövsveden rivet t Plöjorna gärde
  Långbråten gärde Lövsveden gård Polackarberget berg
  Långbråten ägomark Lövsveden avs. gård Polackareberget berg
  Långbråten ägomark Lövsveden rivet t Polackareberget berg
  Långbråten ägomark Lövsveden lht Polackarehålet = Polackaremossen Saknas
  Långedal skogsmark Lövsveden lht Polackarehålet åker
  Långedal dal Lövsvedjan, se Sävsveden bs Polackaremossen mosse
  Långerum utjord Lövvik rivet t Pommergärdet gärde
  Långerum kärr Magasinet lht Porskärrsviken vik
  Långerum gärde /Se Majbo v Pragkärret = Lövgölskärret gärde
  Långerumskärret kärr Manhem rivet t Pragskogen skogsområde
  Långerumskärret ägomark Manhem lht Prästbacken landsvägsbacke
  Långgöl göl Marieborg lht Prästhagen hage
  Långhagen ägomark Marieborg lht Präståkrarna åkrar
  Långkärr ägomark Mariedal avs. lht Putgöl göl
  Långkärrskullen kulle Mariedal torp Påfund åker
  Långkärrskullen terräng Marielund lht Påfund åker
  Långkärrssveden terräng Marielund lht Påkåkrarna åkrar
  Långmossegöl göl Marielund torp Pålsatäppan täppa
  Långmossen mosse Marielund lht Pålstock gärde
  Långmossen mosse Marielundskärret = Stornorrby utjord Pålastock gärde
  Långnäset näs Mastträdsdalen torp Pälsärmen åker
  Långnäsudden udde Mastträdsdalen t Pälsärmen åker
  Långtäppan ägomark Masträngsdalen, se Mastträdsdalen t Raggan gärde
  Långvassudden udde Masträngsdalen, gamla t Raggkällan källa
  Långviken vik Mastträdsdalen lht Rakalånga hagslätt
  Långviken vik Matsesstället riven stuga Rals Kärr gärde
  Långängen ägomark Mejeriet mejeri Rammelboport dalkjusa
  Långängen ägomark Mellangrind arb. bost. Rammelboport dalgång
  *Lögamossen mosse Mellangrinden lht Ramsgöl göl
  *Lögas äng äng Meltorp t Raskoppabacken ängsbacke
  Lögatäppan täppa Mickelsdal, se Mixdala by Resgården kärr
  Lönndalen terräng Mikaelsdala, se Mixdala by Resgårdshagen hage
  Lönndalen terräng Mikaelsdala by Revikssveden åker
  Lönndalen sänka Mikaelsdals skola skola Ribergen berg
  Lönndalen sänka Milltorpet, se Meltorp t Riddarpängsbacken backe
  Lönndalen terräng Mixdala by Riddarpängsgärdet gärde
  *Lönndalskärret kärr Mixdala gd Ringaruma Balg slättområde runt kyrka
  Lönndalskärret kärr Mixdala skola skolhus Ringlundsgärdet gärde
  Lötskogen terräng Mjerdviken, se Mjärdviketäppan utjord Rinkmossen mosse
  Lötskogen skogsmark Mjärdviketäppan utjord Risbro bro
  Lötsvik vik Mjöllösa kvarn försvunnen kvarn Risebo Oxhage hage
  Löttäppan ägomark Mjölnarestugan = Bråta kvarn Saknas Riskastarebacken landsvägsbacke
  Löttäppan ägomark Moskva t Riskasten gärde
  Lövdalen ägomark Moskva torp Riskastebacken landsvägsbacke
  Lövdalen ägomark Mossebo gd Rockersberg berg
  Lövdalen ägomark Mossebo by Rockersudd udde
  Lövdalen ägomark Mossebo by Rockärmen del av sjögärde
  Lövgöl göl Mossebo by Roligheten gärde
  Lövgöl göl Mossebo by Romkärrehagen hage
  Lövhagen ägomark Mossen = Charlottenberg rivet t Ropareudden udde
  Lövhagen ägomark Mossen, se Anna-Lisas stuga Saknas Ropareudden udde
  Lövhagsgärdet ägomark Musko, se Moskva tp Roparudden udde
  Lövholmen holme Mygghägn = Dalsveden bs Ropsudden udde
  Lövholmen holme Myra torp Ropsudden udde
  Lövsveden ägomark Myren f.d. grenadjärtorp Rossel hage
  Lövsveden ägomark Myrtorpet torp Rosselgärdet gärde
  Lövsveden ägomark Myrtorpet t Rothuggarehagen hage
  Lövsveden ägomark Målen gårdar Rothuggarekärret gärde
  Lövsveden terräng Målen gård Rotmossen mosse
  Lövvik vik Målen, Röda, se Rödmålen gd Rotvik, Lilla vik
  Lövvik vik Målen, Södra gård Rotvik, Stora vik
  Maden sankmark Målen, Södra gård Rotviksgärdet gärde
  Maden ägomark Målen, Södra gd Rotviksholmen landfast holme
  Maden ägomark Måltorpet lht Rotviksholmen, Lilla holme
  Madflåtten ägomark Måltorpet gård Rovmossen mosse
  Magersjön sjö Måltorpet gård Rovmossen mosse
  Magersjön sjö Målängsdalen t Rovsveden gärde
  Majeldsberget berg Målängsdalen torp Rovängen åker
  Majeldsberget triangelpunkt Målängsdalen torp Rubrunsbacken backe
  Majeldsklinten terräng Målängsdalen t Rudbrunn brunn
  *Marstrandshagen hage Måns i Boda utjord Rudbrunnen brunn
  Marstrandshålet del av Svartviken Måns i Boda utjord Rudbrunnen brunn
  Marstrandshålet notplats? Måns i Boda bebyggelse Rudbrunnsbacken landsvägsbacke
  Marstrandsskogen skogsmark Mårtorpet, se Måltorpet t Rudbrunnsbron bro
  Masugnskärret kärr Mårtorpet torp Rudbrunnshagen hage
  Matsestäppan ägomark Måsen gårdar Rågdråsen bergudde
  Matstäppan ägomark Mässan, se Skilsmässan t Rävberget berg
  Melkärr ägomark Mästerbygget, Lilla t Rävkullen sandkulle
  Meltorpsskogen skogsmark Mästerbygget, Lilla torp Rävkällan källa
  Meserum utjord Mästerbygget, Stora torp Rävnäsudden udde
  Meserum gärde Mästerbygget, Stora t Rävnäsudden udde
  Meserum ägomark Möckeln, se Möken t Rävstugumon skogbeklätt berg
  Meserum ägomark Möken t Rävtäppan täppa
  Meserum äga /Se Mökern lht Röbro bro
  Middagsberget berg Mörtsjön gård Röbäcksnässundet mellersta, smalare del av sjö
  Milsveden terräng Mörtsjön gård Röda Grinden grind
  Mjärdviken vik Narebo gård Röda Mossen torvmosse
  Mjölkviken vik Narebo gård Rödskäggen klabb
  *Morfarstäppan åker Nergården gård Rödvallsängen äng och hagmark
  Mormors kärr ägomark Nergården Saknas Rögöl göl
  Mormors sveden terräng Nilsberg lht Rögölen = Trängöl el. Nysättersgölen sjö
  Mossen ägomark Nilsbro lht Rögölen sjö
  Mossen ägomark Nils i Grimsum utjord Rökärr gärde
  Mossen ägomark Ninebäcken riven stuga Rölången sjö
  Mossgöl göl Norraholm lht Rölången sjö
  Mossgölen, Stora sjö Norralund arbetarebost. Rölången sjö
  Mossgöl, Stora göl Norralund arb. bost. Römossen gärde
  Mosskullarna kullar Norralund bs Römossen gärde
  Mosskullarna terräng Norralund lht Römossen gärde
  Munkabäll mosse? Norrby by Römossen mosse
  Munkabäll berg? Norrby, Lilla gårdar Rönningen, Lilla holme
  Munkhumpen terräng Norrby, Lilla by Rönningen, Stora holme
  Myren kärr Norrby, Stora by Rövaredalen gärde
  Myren äng Norrby, Stora by Rövik vik
  Myrkastarna ägomark Norrbygge/t/ t Röviksudden udde
  Myrkastarna ägomark Norrbygget torp Sabels Mosse åker
  *Myrkastsveden sved Norrgården = Säverum gård Salbäcken bäck
  Myrkärren kärr Norrgården = Tolsum gård Salbäcksgärdet gärde
  Myrsvedsmossen terräng Norrängen avs. Salbäcksviken vik
  Myrsvedsmossen mosse Norrängen lht Salsbäcken bäck
  Myrtorpakärr ägomark Norshall riven stuga Sandbrinkegärdet gärde
  Måla holme udde Norsholm bs Sandbrinken kulle
  Målbacken terräng Norsholm torp Sandfjärden fjärd
  Målbyggeängen äng Nyabro gård Sandfjärdsholmarna holmar
  Måldanken skogsmark Nyalund lht Sandfjärdsholmarna holmar
  Målen ägomark Nyalund = Klintarna rivet t Sandgropsgärdet gärde
  ?Målsjön f.d. sjö Nyalund bs Sandgärdet gärde
  Målsjön sjö num. utdikad Nyalund lht Sandgärdet gärde
  Målsjön f.d. sjö Nyalund torp Sandgärdet gärde
  Målsjön sjö Nybacka = Back rivet t Sandhagen hage
  Målsjön sjö Nybacka rivet t Sandtaget gärde
  Målskogen skogsmark Nybacka torp Sandtorpahagen hage
  Målvallsberget berg Nybacka torp Sandtäppan åker
  Målängen äng Nyberga lht Sandtäppan åker
  Månskensberg triangelpunkt Nyberga torp Sandtäppan åker
  *Märbacken backe Nybygget rivet t Sandtäppan åker
  Märklämman terräng Nybygget gård Sandtäppan täppa
  Märkärr gärde Nybygget f.d. knekttorp Sandviken vik
  Märkärr ägomark Nybygget = Tyst obebodd lht Sandö ö
  Märkärr ägomark Nybygget rivet t Saxbergs Odling gärde
  Märkärr ägomark Nybygget riven bs Schweizerdalen /?/ odlad dalsänka
  Märkärret ägomark Nybygget rivet t Sibirien bergmark
  *Märkärrsklint berg Nybygget rivet t Sibirien odlad mosse
  *Märkärrsveten råmärke Nybygget bs Sigridshål vik
  Märryggen bukt Nybygget gård Sjudelagshagen hage
  Märsundet sund Nybygget torp Sjukstugugärdet gärde
  Märsundet sund Nybygget torp Sjättedelsängen gärde
  *Märsveden betesmark Nybygget torp Sjöbergs Hage hage
  Märsvederna terräng Nybygget lht Sjöbottnen gärde
  Mässkjusan skogsmark Nybygget torp Sjödal gärde
  *Mästertäppan åker Nybygget avsöndrad lht Sjögärdet gärde
  Möken sankmark(?) Nybygget lht Sjögärdet gärde
  Mörka bås vik Nybygge/t/ t Sjögärdet gärde
  Mörka bås terräng Nybygget torp Sjögärdet gärde
  *Mörkebåsskälet råmärke Nybygget torp Sjögärdet gärde
  Mörkmossen ägomark Nybygget = Berget lht Sjögärdet gärde
  Mörktäppan täppa Nybygget bs Sjögärdet gärde
  Mörtsjöhagen terräng Nybygget torp Sjögärdet gärde
  Mörtsjöhagen skogsmark Nyckelbråten försv. lht Sjögärdet gärde
  Mörtsjöhålet ägomark Nydala lht Sjögärdet gärde
  Mörtsjöhålet ägomark Nydala lht Sjöhagen hage
  Mörtsjökärret ägomark Nydala torp Sjöhagen hage
  Mörtsjön sjö Nydala försvunnet t Sjöhagen hage
  Mörtsjön sjö Nydala torp Sjöhagsliden gärde
  Mörtsjön sjö Nyebro gård Sjölyckan åker
  Mörtsjön sjö Nyebro gd Sjömossen mosse
  Mörtsjön sjö Nygärdet gård Sjömossen gärde
  Mörtsjön sjö Nyhem lht Sjömossen gärde
  Mörtsjön sjö Nyhem torp Sjöskogen skog
  Mörtsjön sjö, näs m.fl. Nyhem bs Sjöströms Mosse mosse
  *Mösätra änghump Nyhem lht Sjötäppan täppa
  *Mösätter äng Nyhem bs Sjötäppan gärde
  Mösätter ägomark Nyhem torp Sjötäppan täppa
  Mövik vik Nyhem lht Sjötäppsgärdet = Sjötäppan gärde
  Mövik vik Nylund gård Sjövallatäppan täppa
  Mövik vik Nysjö t Sjöängen gärde
  Möviksholmen holme Nysätter t Sjöängen = Sjöbottnen gärde
  Möviksholmen holme Nysätter lht Sjöängen gärde
  Nareboholm holme Nysätter t Sjöängen gärde
  Nareboklint terräng Nysätter avsöndrad lht Skakullen bergkulle
  Nils-Håkensamossen ägomark Nysätter bs Skalkbokärret igenlagd åker
  Nils-Håkensamossen ägomark Nysäter rivet torp Skallbergsbergen? berg
  Nils-Pålsamossen ägomark Nysätter rivet t Skallbergsmossen mosse
  Nils-Pålsamossen ägomark Nysätter torp Skallbergsmossen? mosse
  Ninebäcken bäck Nysätter torp Skandalen gärde
  Ninebäcken bäck och område Nysätter torp Skarpgärdet gärde
  Ninebäcken terräng Nysätter torp Skeppenvad vik
  Nisses holme holme Näbben lhtr Skeppenvadhagen hage
  Nisses holme holme Näbben arb. bost. Skinnpälsarna kärr
  Nisses holme holme Näs by Skinnpälsekärren, se Skinnpälsarna kärr
  Nisses mosse mosse Näs by Skogsgärdet gärde
  Nordbo udde udde Näverkurran, se Kurran rivet t Skogshagen hage
  Norra himwiken vik Nöden, se Gröna Nöden bönhus Skogshumparna utmark
  Norsudden udde Odensborg lht Skogstorpagärdet gärde
  Notbodholmen holme Odensborg lht Skogstäppan åker
  Notholmen holme Odensborg lht Skogstäppan åker
  Notholmen ö Ordensborg goodtemplarlokal Skolhusegärdet gärde
  Notholmen holme Ordensborg ordenslokal Skolhuseviken, se Bastveviken vik
  Notholmen holme Ormstorp rivet t Skomakaregärdet gärde
  Notholmen holme Oskarsgården gård Skomakareudden udde
  Nya hagen terräng Oskarshäll egnahemslht Skomakareudden udde
  Nya hagen skogsmark Oskarshäll lht Skrattäppan gärde
  Nybygget ägomark? Ovantorp t Skräddaregärdet gärde
  Nybygget terräng Oxhagen riven lht Skräddaregärdet gärde
  Nybygget ägomark Oxhagen torp Skräddarekärret kärr
  Nybygget terräng Oxhagen t Skrämberget berg
  Nybygget terräng Paris t Skrämman gärde
  *Nyckelberget berg Paris torp Skvackraholmen holme
  *Nyckelberget berg Petter-Hanssons-stugan riven stuga Skvackramossen mosse
  Nyckelberget berg Pettersberg torp Skvalängskärret gärde
  Nyckelbråten gärde Pettersberg, se Pettersborg lht Skvattramholmen, se Skvackraholmen holme
  Nyckelbråten gärde Pettersberg lht Skvattramholmen holme
  Nyckelbråten åker Pettersborg t Skytterume Göl göl
  Nyckelbråten ägomark Pettersborg lht Skälberget berg
  Nyckelbråten ägomark Pettersborg lht Skäret grund
  Nyckelbråten äga /Se Pettersborg bs Skäret skär
  Nyckelängen äng Pettersborg torp Skärgårdsmossen gärde
  Nyckelängen ägomark Pettersborg bs Skärlingstäppan täppa
  Nydalaskogen skogsmark Pettersborg torp Slabbsveden hagbacke
  Nyebro bro Petterslund rivet t Slamragärdet gärde
  Nyebro bro Petterslund torp Slantbäcken bäck
  Nyhagsmossen ägomark Petterslund lht Slåkärr gärde
  Nyhem ägomark Petterslund lht Slängtäppan åker
  Nyhem ägomark Petterslund torp Släta bergen berg
  *Nyhägn äng Piltorpet t Slätakärret åker
  Nyhägn terräng Piltorpet torp Slätamossen gärde
  Nyhägn terräng Pinkerus riven stuga Slättnäset åker
  Nykärr ägomark, näs Pommern t Smeback höjd
  Nykärr ägomark Pommern arb. bost. Smedbacken vägbacke
  Nysjö ägomark Port Arthur arbetarebost. Smedbacken vägbacke
  Nysätter åker Poststugan riven lht Smedbacken landsvägsbacke
  Nysätter ägomark Prag lht Smedbacken vägbacke
  *Nålgölen sjö Prag torp Smedgärdet gärde
  Nämndemansmossen mosse Prästbacken lht Smedgärdet gärde
  Näsbergen berg Prästbacken lht Smedgärdet gärde
  Näsbergen berg Prästfjällarna = Kyrkofjällarna utjord Smedgärdet gärde
  *Näsbokärret kärr Prästfjällarna Saknas Smedhagen hage
  Näset ägomark Prästgården = Hattorp kyrkoherdeboställe Smedkullarna = Smedgärdet Saknas
  Näset näs Prästgården komministerbostad Smedkällan källa
  Näset näs Påfund riven bs Smedlyckan åker
  Näset näs Pålstorp torp Smedtäppan åker
  Näset ägomark Pålstorp, Lilla lht Smedtäppan gärde
  Näset näs Pålstorp, Lilla torp Smedtäppan åker
  Näset näs Pålstorp, Stora lht Smulsveden gärde
  Näset udde Raggan = Kvarnsätter lht Småhagarna gärde
  Näset terräng Ralteklev rivet t Snickarekärret gärde
  Näshagen terräng Rammelboport rivet t Snickaremossen gärde
  Nättjevik vik Rammelboport torp Snickarängshagen hage
  Nättjevik vik Rammelbyport = Rammelboport rivet t Snuggan holme
  Näverkärret kärr Raskopp försvunnen stuga Snårmossen mosse
  Näverkärrsbäcken bäck Ratan t Sofialund gärde
  *Nödhagen åker Ratan torp Solberget berg
  Nöstebosjön sjö Ratan lht Sollidsgölen sjö
  Nöstebosjön sjö Restorpet f.d. båtsmanstorp Sollidssjön, se Solidsgölen Saknas
  *Onsvallsmossen mosse Restorpet t Somningkärret gärde
  Ormhålet terräng Restorpet lägenheter Spekgropen kärrmark
  Ormhålet terräng Ri f.d. båtsmanstorp Spekgärdet gärde
  Ormkärr ägomark Riddarpengsbacken = Fredriksberg bs Spiringen holme
  Ormkärret kärr Rimdala lht Spiringen holme
  Ormkärret ägomark Ringarums skolhus skola Spjälldalen gärde
  Ormkärret ägomark Ringarums station station Spångbacken hagbacke
  *Ormskärret äng Ringarums station järnvägsstation Spångkärret kärr
  Ormstorp ägomark Ringsberg torp Spångkärrsmossarna mossar
  Orrkojemossen mosse Ringsberg bs Stackbergen berg
  Ovantorp terräng Ringsborg torp Staffandammkärr gärde
  Ovantorp terräng Ringsborg lht Staffandammskogen hage
  Oxhagen terräng Ringsborg bs Staffans holme holme
  Oxhagsudden udde Ringsborg lht Staffansholmen holme
  Oxkärren ägomark Ringsborg bs Staffans tall tall
  Pappsundet gärde Ringsborg v Stallstäppan åker
  Pappsundet ägomark Ringsätter torp Starrslätten gärde
  Pariseäng ägomark Ringsätter lht Startäppan åker
  *Pelle Sten gränsmärke Risebo gård Statgärdet gärde
  Perstorp terräng Risebo gård Statgärdet gärde
  Pestkärret ägomark Risebo äng Stathagen hage
  Pethäll åker Rom t Stathagen hage
  Pethäll åker Rom torp Staversmossarna mossar
  *Pinan, Långa råmärke Romkärr torp Staverumskärret gärde
  Pinkärr kärr Romkärr t Stavringsslätten gärde
  Plåtö holme Romkärr lht Stenbrinken landsvägsbacke
  Plöjorna ägomark Ropsudden torp Stenbrinken landsvägsbacke
  Polackareberget berg Ropsudden = Udden t Stenbrinken landsvägsbacke
  Polackareberget berg Rosenberg lht Stenbrinken landsvägsbacke
  *Pommershagen hage Rosenberg rivet t Stenbrokärret gärde
  *Pommershagen hage Rosenberg bs Stengärdet gärde
  Porskärret kärr Rosenberg torp Stenhagstäppan åker
  Porskärret kärr Rosenberg, Lilla torp Stensjön sjö
  Porsviken vik Rosenberg, Lilla t Stensjön sjö
  Predikstolen terrängformation?, näs Rosenberg, Stora t Stenudden udde
  Predikstolen berg? Rosenborg lht Stenverke bro bro
  *Prästbrinks skäl råmärke Rosendal lht Stinas mosse delvis odlad mosse
  *Prästens nyäng äng Rosendal försv. lht Stinas täppa åker
  Prästjorden ägomark Rosendal lht Stinlisabacken landsvägsbacke
  *Prästmyren kärr Rosendal lht Stockbäcken bäck och gärde
  *Pusteberg berg Rosenhill lht Stohagen hage
  *Putan äng Rosenhill lht Stora fjärden fjärd
  Putten göl Rosenhill lht Stora fjärden = Ägersfjärd fjärd
  Påfund terräng Rosenlund lht Stora kärret gärde
  Påfund ägomark Rosenlund lht Stora svederna gärde
  *Pålsan täppa Rosenlund gård Storgärdet gärde
  *Pålsan åker Rosenlund gård Storkärren gärde
  *Pålsan åker Rosenlund gård Storkärren gärde
  Pärkel ägomark Rosenlund gård Storkärren gärden
  Raggan gärde Rosenlund lht Storkärret gärde
  Raggan ägomark Rosenlund lht Storkärret kärr
  *Raggan äng Rosseldalen t Stormossen mosse
  Raggan äga /Se Rosseldalen torp Stornäsudden udde
  Rakelånga betesmark Rostäppan gård Stornäsudden udde
  Rals kärr åker Rostäppan gård Storsjön sjö
  Rals kärr ägomark Rotorp torp Storsjön sjö
  Rals kärr ägomark Rotorp bs Storsjön sjö
  Rammelboport gränsmärke Rullerum by Storsjön sjö
  Rammelboport terräng Rullerum by Storskogen skogsområde
  Ramsgöl göl Rullerum, Storgården gård Storskogen skog
  *Reskärret skogsäng Rullerum, Lillgården gård Storskogen skog
  Reviksveden ägomark Rullerum, Västergården gård Stortäppan gärde
  Reviksveden ägomark Rulltorpet = Kroken utflyttad gård Stortäppan gärde
  Ribergen terräng Runhäll nybyggd v Storängarna gärde
  Ringaruma Balg slättområde Rättaregården = Kullen gård Storängen gärde
  Ringaruma Balg slättområde Rödbäcksnäs t Storängen gärde
  Ringarums balg slättland Rödbäcksnäs torp Storängen gärde
  Ringarumma balg slätt /Se Rödmålen gård Storängen gärden
  Ringarums balg slättland /Se Rödmålen = Målen gårdar Storängen gärde
  Ringaruma balg slättmark /Se Rödmålen gd Storängen hage
  Ringsten runsten Röningen, Stora torp Storängen gärde
  Ringsten stenram /Se Salberget, se Solberga rivet t Storängen gärde
  Ringsten äng /Se Sandkullen lht Storängen gärde
  Ringsten äng /Se Sandkullen lht Storängen ängsområde
  Ringsten runsten /Se Sandströms, se Kärrebo rivet t Storängen gärde
  Rinkmossen mosse Sandsveden t Storängsbacken vägbacke
  *Risbo Skårsten gränsmärke Sandsveden torp Storängsgärdet gärde
  Risdalstäppan ägomark Sandsveden handelslht Storängskullarna gärdesbackar
  Risgården terräng Sandtaget bs Storängsudden udde
  Rockersberg berg Sandtaget lht Storängsviken vik
  Rockersberg berg Sandtorp rivet t Stretkärret gärde
  Rockersudd udde Sandtorp rivet t Strolången sjö
  Rockersudd udde Sandtorp t Strolången sjö
  Rockersudd udde Sandtorp torp Strömsholmen holme
  Rockersudd udde Sandtorp bs Stubbhorvan gärde
  *Rodalen äng Sandtorp torp Stubbhägn gärde
  Roligheten äng Sandtäppan gård Stubbkärr gärde
  Roligheten ägomark Sigridsdal rivet t Stubbmossen gärde
  *Rollgatan äga Sigridsdal torp Stubbsveden gärde
  *Rolltäppan täppa Siringe lht Stubbsveden gärde
  *Rolången sjö Sjöbacka t Stubbsvederna gärde
  Ropareudden udde Sjöbacka torp Stutkärr gärde
  Ropareudden udde Sjöberga rivet t Stutskogen skog
  Roparudden udde Sjöberga torp Stuvdalen gärde
  Ropareudden udde Sjöberga t Stålhagen hage
  Ropareudden udde Sjöberga = Sjöberget t Stålkärret, Lilla gärde
  Roparudden udde Sjöberga lht Stålkärret, Stora gärde
  Roparudden udde Sjöberga lht Stångsvedshagen gärde
  Roparudden udde /Se Sjöberget = Sjöberga t Stäket sund
  Ropsudden udde Sjöberget, se Sjöberga t Stämbottnen gärde
  Ropsudden udde Sjöbo t Stämbotten gärde
  Ropsudden udde Sjöbo torp Stämbottnen gärde
  Ropsudden udde /Se Sjöborg = Svinhem rivet t Stövelskaftet åker
  Ropsudden udde /Se Sjöhagen torp Sumpen gärde
  Rosenberg terräng Sjöhagen t Sundbackarna landsvägsbackar
  Rosenberg ägomark Sjöhagen, Lilla riven bs Sundet gärde
  Rossel hage Sjön gård Sundverken holme
  Rossel hage Sjötorpet torp Svarta berget berg
  *Rosselberg backmark Sjöändan torp Svarthagen gärde
  Rothuggarehagen terräng Sjösänden rivet t Svarthagen hage
  Rothuggarekärret gärde Sjösätter riven lht Svartkällan källa
  Rothuggarekärret ägomark Sjötorpet rivet t Svartkällan källa
  Rotvik, Stora vik Sjötorpet rivet t Svartkärr gärde
  Rotvik, Stora vik Sjöängen = Torängen äng Svartkärr gärde
  Rotviksberget berg Skamsätter = Bygget lht Svalklinten berg
  Rotviksberget berg Skattegården gård Svartvik vik
  Rotviksholmen holme Skattegården = Sörby l Svartvikekärret gärde
  Rotviksholmen holme Skillinge rivet t Svartviken vik
  Rotviksholmen, Lilla holme Skillinge lht Svartviken vik
  Rotviksholmen, Lilla holme Skillsmässan torp Sveden hage
  Rotviksholmen, Lilla holme Skilsmässan t Sveden gärde
  Rotviksholmen, Yttre holme Skjulbygget, se Skyttbygget t Svederna gärden
  Rotviksholmen, Yttre holme Skoga skola Svedernagärdet gärde
  Rotviksudde udde Skoga skola Svederstäppan åker
  *Rotviksudden udde Skogen riven bs Svedmossen gärde
  Rovkärret ägomark Skogen = Fredrikslund rivet t Sved, Stora gärde
  Rovkärret ägomark Skogen = Karlsro avsöndrad lht Svenhålet vik
  Rovmossen mosse Skogsberg, se Skogsborg t Svennastäppan gärde
  Rovsveden ägomark Skogsberg torp Sverkerholmsfjärden vik
  Rovsveden ägomark Skogsborg riven stuga Sverkersholmsfjärden fjärd
  *Ryckelsängen äng Skogsborg lht Sverks plöja gärde
  *Ryckelsängen äng Skogsborg lht Svinhagsberget berg
  *Rydbrinksskälet råmärke Skogsborg rivet t Svinhemsgärdet gärde
  Räfnäsudd udde Skogsborg lht Svinluggtäppan åker
  Räfudden udde Skogshall lht Svinsboholmen = Nisses holme holme
  Rävkullen kulle Skogshem lht Svinsättersängarna gärden
  ?Rävnäsudden udde Skogshem lht Svälttäppan åker
  Rävnäsudden udde Skogshyddan = Stensberg lht Svältåsen område med åkrar
  Rävnäsudden udde Skogshyddan lht Svältö ö
  *Rävstugubacken skogsbacke Skogshyddan egnahemslht Svältö holme
  Rävstugumon mo Skogshyddan bs Svältö, Lilla holme
  *Röckelsberget berg Skogshyddan torp Syntorpaån = Byngsboån å
  *Röckelsbergs skäl råmärke Skogsliden nybyggd villa Sågaregärdet gärde
  *Röckelsnäs hage Skogsstugan = Skogen riven bs Sågarehagen hage
  *Rödkärret äng Skogstorp torp Sågbacken landsvägsbacke
  Rödmossen ägomark Skogstorp lht Sågbacken vägbacke
  Rödmossen ägomark Skogstorp torp Sågbergen berg
  Rödmossen ägomark Skogstorp lht Sågbro bro
  Rödmossen mosse Skogstorp lht Sågbäcken bäck
  Rögöl sjö Skriktorpet bs Sågbäcken = Salbäcken bäck
  Rögöl göl Skriktorpet torp Sågdalen mosse
  Rögölen sjö Skräddarebacken utflyttade gårdar Sågdalstäppan åker
  Röklefsudde udde Skräddarebacken rivet t Såggärdet gärde
  Röklösudde udde Skräddaresveden btp Såghagen hage
  Rökärret åker Skräddaresveden = Startorpet f.d. båtsmanstorp Såghagen hage
  Rökärret kärr Skräddaresveden f.d. båtsmanstorp Sågmossen mosse
  Rökärr ägomark Skräddaretorp lht Sågtäppan gärde
  Rölången sjö Skräddaretorp lht Sågviken vik
  Rölången sjö Skräddartorpet, se Skräddarebacken rivet t Sågviken vik
  Rölången sjö Skräddaretorpet rivet t Tåken sjö
  Rölången sjö Skrällen riven stuga Säbergshagen hage
  Rölången sjö Skrällen riven bs Sätra gärde
  Rölången sjö /Se Skrämman riven stuga Sätra gärde
  Rölången sjö /Se Skvalbäcken rivet t Säveruma sand strandområde
  Rölången sjö /Se Skvalhällan lht Sävsjön sjö
  *Römossen mosse Skvalhällan lht Sävsjön sjö
  Römossen äng Skvätten = Sågbacken lht Sörhusgärdet gärde
  Römossen ägomark, näs Skyttbygge t Tackkärr gärde
  Römossen ägomark Skyttbygge, Lilla bs Tallborg gärde
  Rönningen, Lilla o. Stora holmar Skyttbygge, Lilla torp Tallborgsmon hage
  Rönningen, Lilla o. Stora holmar Skyttbygget, Stora torp Tallholmen holme
  Rönningen, Lilla ö Skytterum torp Tallholmen = Bodö ö
  Rönningen, Lilla holme Skytterum t Tandvärkstallen försvunnen s.k. värktall
  Rönningen, Stora o. Lilla holmar Skytterum, Lilla riven stuga Tappdalen täppa
  Rönningen, Stora ö Slanten bs Tappeberg berg
  Rönningen, Stora holme Slanten torp Tegelbruksbacken backe
  Rönäset udde Slupkärr, se Stubbkärr rivet t Tegelbruksgärdet gärde
  Rönäset udde Slängen riven stuga Tegelbrukstallen fridlyst tall
  Rönäset halvö Slängen = Brolöt t Tegelhagen hage
  Rössel udde Slängen = Warschau bs Tegelkärret åker
  Rövardalen ägomark Smedgården del av gård Telnsjön, se Tennsjön sjö
  Sabels mosse ägomark Smedjan lht Tempelkullen kulle
  Salbäcken bäck Smedkammaren = Poststugan riven lht Tempelstycket gärde
  Salbäcksviken vik Smedstorp lht Tennsjön sjö
  Salbäcksviken vik Smedstorp lht Tiltvedsudden? udde
  *Salvsätter äng Smedstugan lht Timansmossen gärde
  Sandfjärden fjärd Smedstället = Nybygget lht Timmerbacken gärdesbacke
  Sandfjärden del av sjö Snickarehagen = Hagen arbetarebost. Timmerkärret gärde
  Sandfjärdsholmarna holmar Snällmanstorpet, se Snälltorpet f.d. båtsmanstorp Timmermon f.d. gärde
  Sandfjärdsviken vik Snälltorpet torp Tjen sjö
  Sandgärdet ägomark Snälltorpet f.d. båtsmanstorp Tjen sjö
  Sandgärdet ägomark Snörrum = Tallfors lht Tjenmossen mosse
  Sandgärdet ägomark Sofieberg torp Tjockkärr gärde
  Sandtorp ägomark? Sofieberg lht Tjurdalssveden gärde
  Sandtorp terräng Solbacka lht Tjurmossen, Lilla mosse
  Sandtorp terräng Solbacka lht Tjurmossen, Stora mosse
  Sandtäppan ägomark Solbacka riven bs Tjuvvik vik
  Sandvik triangelpunkt Solbacka rivet t Tjärdalsbacken vägbacke
  Sandviksängen ägomark Solbacka riven bs Tjärdalsgärdet gärde
  Sandö ö Solbacka lht Tjärdalskärret åker
  Sandö ö Solbacka gård Tjärsveden åker
  Sandö ö Solbacken torp Tjärsvedstäppan åker
  Sandö holme Solberga lht Tokö ö
  Saretta ägomark Solberga rivet t Tokö ö
  Saretta ägomark Solberga lht Tolbäcken bäck
  Sarfwegiölan sjö Solberga torp Tolen, Lilla sjö
  Sarfven, Lac. sjö Solberga rivet t Tolen, Stora f.d. sjö
  *Saxkärret kärr Solberga nybyggd statbyggnad Tolen, Stora gärden
  Sibirien terräng Solberga lht Tolsjön, se Lilla Tolen sjö
  Sibirien skogsmark Solberget, se Solberga rivet t Tomtbergen berg
  Sibirien ägomark Solberget, se Solberga lht Tomten hagbacke
  Sigridsdal terräng Solberget torp Tomten hagbacke
  Sigridshål vik Solbrinken lht Tomtåkrarna åkrar
  Sigrids hål vik Solbrinken lht Toppberget berg
  Simasäng ägomark Solentuna v Torget öppen plats
  Sjudelagshagen ägomark Solgården arbetarebost. Torpareskogen skog
  Sjöbacka terräng Solhaga lht Torpbacken skogsbacke
  Sjöberga ägomark Solhaga lht Torpkärr gärde
  Sjöbergs hage terräng Solhem avs. lht Torpkärret kärr
  Sjödalen ägomark Solhem lht Torpskogen skog
  Sjödalen ägomark Solhem torp Torptäppan åker
  Sjögärdet ägomark Solhem lht Torptäppan åker
  Sjöhagen terräng Solhem lht Torvgölen vik
  Sjömossen ägomark Solhem v Torvmossen mosse
  Sjömossen ägomark Solliden lht Torvströsmossen mosse
  Sjöskogen skogsmark Solliden gård Tostebosjön sjö
  Sjöskogen skogsterräng Solliden lht Tostebosjön sjö
  Sjösveden ägomark Solliden gård Tovetorp gärde
  Sjötorpet terräng Solliden arbetarebost. Tovetorpakullarna gärdesbackar
  Sjötorpet ägomark Solsidan lht Trappkärr nu odlad mosse
  Sjövalla ägomark Soltäppan torp Trappkärret gärde
  Skallbergen berg Solvalla lht Trappkärrsvik vik
  Skallbergen terräng Sonjadal lht Traskkärret gärde
  Skallbergsmossen mosse Spirmon riven bs Trehörningen sjö
  *Skallputtekärret kärr Spångkärr rivet t Trehörningen sjö
  Skanndalen dal Stackbergen = Fredriksberg lht Trehörningsviken sydligaste ände av sjö
  *Skarndalskärret kärr Starkkappen = Starkstugan riven bs Tretalleberget berg
  *Skarnputveten råmärke Starkstugan riven bs Triangelberget berg
  Skarpenkärret kärr Startorpet btp Trinda mon hagbacke
  Skeppenvad vik Startorpet = Skräddaresveden f.d. båtsmanstorp Trindgumman holme
  *Skilsdalen dal Stenbacka bs Trokärret gärde
  Skinnpälsen sankmark Stenbacka gård Trollberget berg
  Skogsgärdet ägomark Stenbacken gård Trollboberget berg
  Skogshagen skogsmark Stenbacka lht Trollboskogen skog
  Skogsmossen ägomark Stenbacken torp Trollholmen holme
  Skogstorp terräng Stenevad, Lilla torp Trollholmen holme
  Skomakarudden udde Stenevad, Stora torp Trollmossen gärde
  Skomakarudden udde Stenhagen t Trulan gärde
  Skomakarudden udde Stenhagen torp Trumpa vik
  Skomakarudden udde Stenhamra lht Trumpan vik
  Skrattäppan åker Stenhuset lht Tryggertäppan åker
  *Skrikhagen hage Stenhuset, Västra brukskontor Trädgården holme
  *Skrikmossen mosse Stenhuset, Östra byggnad till bruk Trälbo skog
  *Skrikängen äng /Se Stenkullen lht Trämyssla /?/ kärr
  *Skruveklint råmärke Stensberg lht Trängöl sjö
  Skruweklint rågångsmärke Stensberg torp Tränmossen mosse
  *Skräddarehägn hage Stensberg = Skogshyddan lht Träske hage hage
  *Skräddarekärret kärr Stensborg lht Tröttängen äng
  Skräddarens gärde ägomark Stenshill villa Tunnebo kärr gärde
  Skräddarmossen ägomark Stenshult torp Tyrlöta hage hage
  Skräddartorpet ägomark Stensvedjan torp Tyrlöta kärr kärr
  *Skrälltäppan täppa Stensvedjan = Kurran rivet t Tågkärr gärde
  *Skrällåkern åker Stensätter lht Tåtarudden udde
  *Skrällåkern åker Stensätter lht Täppan gärde
  *Skrällängen äng Stensätter lht Täppan, Stora gärde
  Skrämberget berg Stensätter, Nedre riven stuga Täppmossen gärde
  Skrämman ägomark Stensätter, Övre lht Tärnholmen holme
  Skvackraholmen holme Stensör lht Udden område
  Skvackraholmen ö Stenvad lht Udden gärde
  Skvackramossen mosse Stenvad, Lilla t Uggelvik vik
  *Skvalbygget lht Stenvad, Stora t Uggersklint berg
  *Skvale bäck bäck Stickkärr gård Ungnötehagen hage
  Skvalängskärret ägomark Stickkärr gård Utgärdet gärde
  Skvalängskärret kärr Stinas mosse riven bs Utkärren gärden
  *Skylkärret kärr Stjärneberg lht Uvbergen berg
  Skyttbygge, L. terräng(?) Stjärneberg torp Uvberget berg
  Skytterume göl göl Stjärneberg lht Uvberget berg
  *Skyttevad betesmark Stjärneberg lht Uvberget berg
  *Skyttevad betesmark Storabro lht Uvberget berg
  Skälberget triangelpunkt Storebro torp Uvberget berg
  Skälberget berg Storebro gd Uvberget berg
  Skälberget berg Storgården gård Uvberget berg
  Skäret skär Storgården = Sörby l Vagndalen dal
  Skäret holme Storgården = Ållebråta gård Valbergs Backe skogsbacke
  Skäret holme Storhumparna utflyttat hemman Vallgatatäppan åker
  Skäret holme Stornorrby fjäll utjord Valpkärret kärr
  Skärgårdsmossen ägomark Storängen = Ängen gård Vammars äng Saknas
  Skärlingstäppan ägomark Storängen torp Vargbrogärdet gärde
  Slamran ägomark Strand gård Vargbron bro
  Slanten tp Strandhem arbetarebost. Varggropskullen kulle
  Slanten terräng Strandhem lht Vargmossen mosse
  Slåkärr kärr Streta torp Vargmossen gärde
  Slåkärr ägomark Stretan t Varghagen hage
  Släta bergen terräng Strolången hållplats Varghagsmossen mosse
  Slätamossen ägomark Strolången station Varghagstäppan åker
  Slätten ägomark Strängnäs rivet t Vattenborgsodlingen gärde
  Slättnäset ägomark Strömshult rivet t Vattengatan väg
  Slättnäset terräng Strömsvik lht Vedkärr gärde
  Smulsveden ägomark Stubbkärr rivet t Viborge Mosse mosse
  Småmossarna mosse Stubbsveden riven stuga Videängen gärde
  *Snarkviken vik Stupkärr, se Stubbkärr rivet t Viggebymossarna mossar
  *Snethumpskälet råmärke Stämkärr rivet t Viket gärde
  Snickarekärret ägomark Sund = Svenssund bs Vikholmen holme
  Snickarekärret ägomark Sundbro t Vikholmen holme
  Snickaremossen ägomark Sundbro torp Viksbackarna landsvägsbackar
  Snickarängshagen terräng Sundtorp, se Sandtorp t Vilstenarna = Likstenarna stenar
  Snuggan holme Sunnanskog torp Väldenäs, se Vällenäs udde
  Snuggan holme Sunnanskog = Lustigheten t Vällenäs udde
  *Snålmossen mosse Svampdalen utflyttad gård Vällenäs udde
  Snårmossen mosse Svampdalen gård Vällenäsholmen holme
  Snälltorpeberget triangelpunkt Svartkälla = Östralund bs Vändplanen korsväg