ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Anna socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 759 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Ackelholmen holme    
  *Alskär holme    
  Alskär holme    
  * Alskär holme    
  * Alskär holme    
  *Alskär holmar    
  *Alskär holme    
  *Alskär holme    
  *Alskär holme    
  *Alskär holme    
  Alskär holme    
  Alskär holme    
  *Alskärsholmarna holmar    
  *Alskärsholmarna holmar    
  Andskär holme    
  Arnholm udde    
  Arnholm udde    
  *Arvesön ö    
  Arvskär holmar    
  Arvskär holmar    
  Aspskär holme eller holmar    
  Aspskär holme    
  Aspskär holme    
  Aspskären holmar    
  Aspö kupa del av ö    
  *Aspön ö    
  *Baggholm holme    
  *Baggholm holme    
  Baggskär holme    
  *Balkgrundet holme    
  Bandholmarna holmar    
  Bandholmarna holme    
  *Barnskär holme    
  *Barnskär holme    
  Bastön halvö    
  *Bastö holme    
  Berghögholm holme    
  Berghögholm holme    
  Bergön ö    
  Bergön ö    
  Bergön ö    
  Beskskär holme    
  Betsholm holme    
  *Birholm holme    
  Birkskär holme    
  *Birkskär holme    
  *Birkskär holme    
  Birkön ö    
  Birkön ö    
  *Birsholm holme    
  *Björkholm, L. holme    
  *Björkholm, L. holme    
  Björkskär holme    
  Bockskär holme    
  Bockskär holme    
  Bockskär, Höga holme    
  *Bockskär, L. holme    
  Bockskären holmar    
  *Boholm holme    
  *Boholmen holme    
  *Boskär holmar    
  Brandsholmarna holme    
  Brandsholmarna holme    
  Brandskär, Ö. holme    
  Bredaklabben holme    
  Bredaklabben holme    
  Bredholmen holme    
  Bredskär holme    
  Britasklabb holme    
  *Broskär holmar    
  Brottskären holmar    
  Brottskären holmar    
  Brottskären holmar    
  Brudholmen holme    
  Brunnskären holmar    
  Brunnskären holmar    
  *Brånskären holmar    
  *Bräckskär holme    
  Brätholmen holme    
  *Brölösa holme    
  *Brölösa holme    
  *Bulviksskär holme    
  *Buskskär holme    
  *Buskskär holme    
  *Butviksskäret holme    
  *Bårskär, Bärskär del av ö    
  Båtsholm holme    
  Båtsholmen holme    
  *Båtsholm holme    
  Båtsholmen holme    
  *Bärskär del av ö    
  Bäskskär holme    
  *Börkelöt holme    
  *Dalsviken f.d. vik    
  Damkroksholmarna holmar    
  Damkroksholmarna holmar    
  *Damsholm holme    
  *Damsholm holme    
  *Denningskären holmar    
  *Djupsund sund    
  *Djupsund sund    
  Dänningskär holmar    
  Dömanskär holmar    
  Dömanskär holme    
  Dömanskär holmar    
  Dösa holme    
  Dösa holme    
  Ebosholmen holme    
  *Ekholm holme    
  *Ekholm holme    
  Ekholmen holme    
  *Ekholmen holme eller ö    
  *Ekholmen holme    
  Ekö halvö    
  *Elskär holme    
  Enholm, St holme    
  Enholm, St. holme    
  Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Enskär holme    
  Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Entoseklabb holme    
  Entoseklamp holme    
  Entoseklamp holme    
  *Eskär holme    
  *Eskär holme    
  *Eskär holme    
  *Eskär holme    
  Espö ö    
  *Estkloven holme    
  *Farstugavelsklabbar holmar    
  Finntarmen farled    
  Finntarmen sund    
  Finnö, S. ö    
  *Finskär holme    
  *Finskär holme    
  *Fitningskär holme    
  *Flathallar holmar    
  *Flathäll holme    
  Flatlogen grund    
  Flatlogen, Y. holme    
  Flatlogen, Y. holme    
  *Flatlågen holme    
  *Flatlågen holme    
  *Flatskär holme    
  *Flatskär holme    
  *Flatö del av ö    
  Flögholm holme    
  *Flötskär holme    
  Fröjsholmen holme    
  *Frösholmsklabb holme    
  *Frösholmsklabben holme    
  *Fyrholm holme    
  Fyrholmarna, V. o. S. holmar    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  *Fyrholm, L. holme    
  *Fyrholmen, L. holme    
  Fyrholmen, N. holme    
  Fyrholmen, N. holme    
  Fyrholmen, S. holme    
  Fyrholmen, V. holme    
  Fyrskär holme eller holmar    
  Fågelö ö    
  Fäholmen holme    
  Fällbådarna grund    
  Fästbåden grund    
  *Gamlegrund grund    
  *Getryggen holme    
  *Getryggen holme    
  Granholmen holme    
  *Grenholm holme    
  *Grenholm holme    
  Grimelskär ö    
  Gropviken vik    
  *Gropklabben holme    
  *Gropklabben holme    
  *Grommelsvik fjärd    
  Grovbådan holmar    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytklabb holme    
  Grytklabb holme    
  *Grytsholm holme    
  *Grytsholm holme    
  *Grytskär holme    
  *Grytskär holme    
  *Grytskär holme    
  *Grytskär holme    
  *Grytskär holme    
  Gråholmen, I. holme    
  Gråholmen, St. holmar    
  *Gråklabben holme    
  *Grålingshällarna holmar    
  Gråskär holme    
  Gråskär holme eller holmar    
  *Gråskär holmar    
  *Gråskär holmar    
  Gråskären holmar    
  Gråskärsklabbarna holmar    
  *Gränsgrund grund    
  Gränsö, Övre o. Nedre del av ö    
  *Gräntsö del av ö    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Grässkär holme    
  Grässkär holme    
  *Gröholm holme    
  *Gröholm holme    
  *Grönaskär holme    
  Gröskär, St. holme    
  Gröskär, St. holme    
  Gulklabbarna holmar    
  Gulklabbarna holmar    
  *Gålingshällarna holmar    
  *Gårskär holmar    
  Gåsskär, L. holme    
  Gåskär, St. holme    
  Gårsskär, St. holme    
  *Gäddviksgrund(?) grund    
  Gärnungskär holme    
  Gärnungskär holme    
  Gärsholmen, Ö. o. V. holmar    
  Gärsholmen, Ö. o. V. holmar    
  Gästskär holme    
  *Hakaskär holme    
  *Halskär holme    
  Haltskär holme    
  Haltskär holme    
  *Halvanklabb holme    
  Hamna ö    
  Hamnklumpen holme    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär holme    
  Hanholmen holme    
  Hanholmen holme    
  *Harpsund holme    
  Holma ö    
  Hopklabbar holmar    
  *Horn holme    
  *Huholm holme    
  *Huholm holme    
  Hummelklabb holme    
  Hummelklabb holme    
  *Håkaskär holme    
  Häradsskär, Långa holme    
  Häradsskär, Långa holme    
  Härvelsö ö    
  *Häsleskär holme    
  Hästklabbarna holmar    
  Högaören grund    
  Högaören holme    
  Högholm, St. holme    
  Högholm, St. holme    
  *Högholm holme    
  Högholm, Södra holme    
  *Högholm holme    
  Högholm, Södra holme    
  Högholmen holme    
  *Hönsholm holme    
  *Hönsholm holme    
  Höra Såta holmar    
  Indebådan holme    
  *Innergrund grund    
  *Innerskär holmar    
  *Innerskär holme    
  Istholmen holme    
  Istholmen holme    
  Jungfruholmen holme    
  Jungfruholmen holme    
  Jungfrusalen holme    
  *Jutviken vik    
  Järnkullen, St. o. L. holmar    
  Kalgrundet holme    
  Kalvholmen udde    
  Karlsklabbarna holmar    
  Karlskär holme    
  Karlskär holme    
  *Karten, N. o. S holmar    
  Kasterholmen holme    
  *Kastholmarna holmar    
  Kettilholmen holme    
  Kilholmen, N holme    
  Kilholmen, N holme    
  Kilholmen, S holme    
  Kilholmen, S holme    
  *Killingsö udde    
  *Klackmarstens bränning grund    
  Klackstenen grund    
  Klovöja ö    
  *Klåvaskär holmar    
  Knarrhällarna holmar    
  Knarrhällarna holmar    
  Knarrön ö    
  *Knåtboskäret holme    
  *Knåtboskär holme    
  Knåteboudde udde    
  *Komingsholm holme    
  Konungsskär holme    
  *Konungsskär holme    
  *Kornholm, L holme    
  *Kornholm, L holme    
  Kornholmen halvö    
  Kornholmen halvö    
  Kornskären, St holmar    
  *Kornskärshäll holme    
  *Korpholm holme    
  *Korpholm holme    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmsskär holme    
  Korsviken vik    
  *Krapelholm udde    
  Krokskär holme    
  Krokskär holme    
  *Kråkholm holme    
  *Kråkholm holme    
  *Kråkskären holmar    
  *Kråkskären holmar    
  Kräfta holme    
  Kräfta holme    
  *Kräpelholmen halvö    
  *Krösholm holme    
  *Krösholm holme    
  Kuggen, Röda holme    
  Kuggen, Röda holme    
  Kuggholmarna holmar    
  Kuggholmarna holmar    
  *Kugghällar holmar    
  *Kugghällarna holmar    
  Kullholmen holme    
  Kullskär holme    
  Kullskär holme    
  Kullskär holme    
  Kupaklint holme    
  *Kupaklint holme    
  *Kutskär holme    
  *Kutskär holme    
  *Kålskär(?) holme    
  *Kålskär holme    
  *Kårholmen holme    
  *Källholm halvö    
  *Källholm halvö    
  Källholmen holme    
  *Kärholm holme    
  *Käringskär holme    
  *Käringskär holme    
  *Käringskär holme    
  *Käringstumpa holmar    
  *Käringstumpa holmar    
  *Kärrholmen holme    
  Kärrö, I. ö    
  Kärrö, I. holme    
  Kärrö, Y holme    
  Kärrö klabbar holmar    
  *Kärrö klabbar holmar    
  Kärrö klabbar holmar    
  Köpskärsankan holme    
  *Lagnö halvö    
  Lagnö, Övre o. Nedre del av ö    
  Lagnöströmmen sund    
  Lamskär holme    
  *Lammskär holme    
  Lammskär holme    
  *Lerholm del av ö    
  *Libberskär holme    
  *Libberskär holme    
  Lindholm holme    
  Lindholmarna, St, o. L holmar    
  Lindholmarna, St, o. L holmar    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen, L holme    
  Lindholmen, St, o. L holmar    
  *Lindholmsskär holmar    
  *Lindknallen holme    
  Lindskär holme    
  Lindskär, N holme    
  *Linskär holme    
  *Linskär holme    
  *Linskären holmar    
  *Ljusbådarna holmar    
  Ljusbådarna holmar    
  Ljusbådarna holmar    
  *Ljusbådarna holmar    
  *Ljusholm holme    
  Ljusholmen holme    
  *Ljusklabben holme    
  *Ljusnöbro bro    
  *Ljusnöbro bro    
  *Lukerholm del av ö    
  Lysmasken holme    
  *Låmholm holme    
  *Låmholmen del av ö    
  Långaskär holme    
  *Långflatar holmar    
  *Långholm holme    
  Långholmen ö    
  Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  *Långskär holme    
  Långskär holme    
  *Långskär holme    
  Långskär holme    
  *Långudden del av ö    
  Långö, Lånjö del av ö    
  Lökö ö    
  *Lövholm holme    
  *Lövholm holme    
  Lövljusklabb holme    
  Lövskären holmar    
  Lövskären holmar    
  Lövö holme    
  Malbådarna holmar    
  *Malörtholmen holme    
  *Malörtholmen holme    
  *Malörtholmen holme    
  Mansö ö    
  Markelsholmar holmar    
  Markelsholmar holmar    
  Markelsholmar holmar    
  Markelsholmar holmar    
  *Marsund f.d. sund    
  *Marsund litet sund eller avhopp    
  Marö halvö    
  Marö halvö    
  Marö halvö    
  Marön ö    
  Marön del av ö    
  Marön del av ö    
  Marön del av ö    
  Marö kupa del av ö    
  *Myrböt holme    
  *Myrstack holme    
  *Myrstack holme    
  Myrstacken holme    
  *Mellanfyrholmsklabben holme    
  *Mellanhögholm holme    
  *Mellanhögholm holme    
  Melskär holme    
  Melskär holme    
  Melskären holmar    
  Melskären holmar    
  Myrstacken holme    
  *Mysjögrundet grund    
  *Måsklabben holme    
  *Måsklabben holme    
  Måslången holme    
  Måsskär holme    
  *(Mälbåda?)klabbar holmar    
  Mörkön ö    
  Mörkön ö    
  Mörkörarna holmar    
  *Mörkören, V, o. M holmar    
  Norrbådarna holmar    
  Norrbådarna holmar    
  *Norrholm holme    
  Norrholmen holme    
  Norrholmen holme    
  *Norrholmen holme    
  Norrholmen holme    
  *Norrkornholm holme    
  *Norrkornholmen holme    
  *Norruddsklabb holme    
  *Norruddsklabbar holmar    
  *Notskär holme eller udde    
  *Notskär udde    
  *Nyböte holme    
  *Nyböte holme    
  *Näbbgrundet(?) grund    
  Nöstebosjön sjö    
  *Nötholm halvö    
  *Nötholm halvö    
  Olsholmarna holmar    
  Olsholmarna holmar    
  *Olsund, L holme    
  Olsön, S halvö    
  Olsön, S halvö    
  Olsön, Inre halvö    
  *Olsö, L holme    
  Olsön, Y ö    
  *Olsösund sund    
  *Oppsundre holmar o, grund    
  *Ormö, Inre holme    
  *Ormö, Inre holme    
  Ormöarna holmar    
  *Orrholmarna holmar    
  Orrholmen, V. o. Ö. delar av ö    
  Orrholmarna holmar    
  *Orrholmarna holmar    
  Orrholmen, Ö. o. V. delar av ö    
  Orrholmen, Ö. o. V. delar av ö    
  Rambärsskär holme    
  Rambärsskär holme    
  Ramsholmarna holmar    
  Ramsholmen holme    
  Ramsholmen holme    
  Ramsholmen, St ö    
  Ramsholmen, St holme    
  Ramsholmen, St. o. L. holmar    
  *Rengla holme    
  Rimmö, St ö    
  Ringsholmen holme    
  Risön ö    
  *Rotholm halvö    
  *Rotholmen udde    
  *Rotsund sund    
  Rotvältet holme    
  *Rumskär holme    
  *Rumskär holme    
  *Rundskär holme    
  Rundskär holme    
  Rundskär holme    
  Runnskär holme    
  *Runnskär holme    
  Runskär holme    
  *Runskär holme    
  *Runskär holme    
  Runskär holme    
  *Runskär holme    
  *Runskär holme    
  Runskären holmar    
  Råbramskär holme    
  Rågeten holme    
  Rågeten holme    
  *Rågeten holme    
  Rågholm, St holme    
  *Rängla holme    
  *Rävskär holme eller holmar    
  *Rävskär holme eller holmar    
  Rödskär holme    
  Rödskär holme    
  *Rödskärsklabb holme    
  *Röklabb holme    
  *Röklabben holme    
  Rönnskär holme    
  *Röpåttskär holmar    
  *Röpattskär holmar    
  *Röskär udde    
  *Röskär holme    
  *Röskär holme    
  *Röskär holme    
  *Röskär udde    
  *Röskär holme    
  *Rötappskär holme    
  *Rötappskär holme    
  *Röthult holme    
  Sankan holme    
  *Segelholmen holme    
  *Segelholmen holme    
  Sickelskär holme    
  Sickelskär holme    
  Sickelskär holme    
  Sillskären holme eller holmar    
  Sillskären holme eller holmar    
  *Skabbholm holme    
  *Skabbholmen holme    
  *Skabbholmen holme    
  *Skackelskär holme eller del av udde    
  *Skackeludd udde    
  Skinnsholmen holme    
  *Skirböte holme    
  Skogsbergsskär holme    
  Skogsbergsskär holme    
  *Skorv, St. o. L. holmar    
  *Skorv, o. Skorv, L. holmar    
  *Skrivarholmen holme    
  Skriverhamnen holme    
  Skriverhamnen holme    
  *Skälbådar holmar    
  *Skötklabbar holmar    
  *Skötklabbar holmar    
  *Slånaskär holme    
  *Släppkär holme    
  *Släppskär holme    
  *Smedjan holme    
  Småholmarna holmar    
  Småskär holme (ev. holmar)    
  Småskär ö    
  Småskär ö    
  Smörön holme    
  Smörön holme    
  Snäppan holme    
  *Snärpsholm holme    
  Snöpö holme    
  *Sotklabben, Solklabben holme    
  *Sparholm holme    
  Sporrholmen holme    
  *Stabbskär holme    
  Stabbskär holme    
  *Stedsholmarna holmar    
  Steskärsankan holme    
  Stickelholmen holme    
  *Stockskär holme    
  *Stockskär holme eller holmar    
  *Storgålen holme    
  *Storgålen holme    
  Stornäsviken vik    
  Stornäsviken vik    
  *Strömsund f.d. sund    
  *Strömsundet vattendrag    
  Styrsholmen holme    
  Styrskären holmar    
  Styrskären holmar    
  Styrsö ö    
  Stångklabb, L holme    
  Stångklabb, L holme    
  Stångskär holme    
  Stångskär holme    
  Stångskären, St. o. L. holmar    
  Stångskären holmar    
  *Städsholmarna holmar    
  Sundbådarna holmar    
  Sundhaken udde eller gård    
  Svalsholmen holme    
  Svalsholmen holme    
  Svartbåden holmar    
  Svartkråkan holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholm holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedholmen holme    
  Svedjeholmen holme    
  *Sveholm holme    
  *Sveholm holme    
  Svensmarö ö    
  Svensö, St. o. L. öar    
  Svensö, St. o. L. öar    
  *Säckö holme    
  Sänkevik f.d. vik    
  Söderbådan holmar    
  Söderbådan holmar    
  Söderholmen holme    
  *Söderön holme    
  Sörholmen holme    
  *Sötklabben holme    
  Sötmarholmen holme    
  Sötmarholmen holme    
  Taljskär holmar    
  Taljskär holmar    
  *Tallklimpar holmar    
  *Tallskär holme    
  *Tallskär holme    
  *Tallskär holme    
  Tallskär, St. holme    
  Tallskär, St. holme    
  *Tallskär, Södra numera del av holme    
  *Tallskär, Södra holme eller del av holme    
  Tjärholmen, N. holme    
  Tjärholmen, St. holme    
  Tjärholmen, St. holme    
  *Toffelskär holmar    
  *Toffelskär holmar    
  *Torpskär holme    
  Torrskär holme    
  Torrskär holme    
  *Torsflötö del av ö    
  *Torslögrundet grund    
  Tryggsholmen holme    
  Tryggsholmen holme    
  Tryggsholmen holme    
  Tryskären holmar    
  Tränö, Trännö ö    
  *Tröningskär holme    
  *Tröningsskär holme    
  Tveskär holme    
  Tvärgrena holme    
  Tyrholmen holme    
  Tyxholmarna holmar    
  Tyxholmarna holmar    
  *Tärnsklabb holme    
  Törnholmen holme    
  Törnholmen holme    
  Törnskär holme    
  Törnskär holme    
  *Ufallsklabb holme    
  *Ufallsklabb holme    
  Uggelholmarna holmar    
  Uggelholmarna holmar    
  *Utterklabbar holmar    
  *Utterklabbar holmar    
  *Uvskär holme    
  *Uvskär holme    
  Valbådarna holmar    
  Valbåden holme    
  *Valbåden, I. holme    
  *Valbådssankarna holmar    
  *Vargudden udde eller gård    
  *Vargudden udde    
  *Vattenklabben holme    
  *Vattenklabben holme    
  Vaxholm holme    
  Vaxholm holme    
  *Velamsklabbar holmar    
  *Velamsklabbar holmar    
  Verkholmen ö    
  Viboklabben holme    
  *Viholm holme    
  *Vilholm holme    
  *Vinskär ö    
  *Viskärsklabb holme    
  *Viskärsklabb holme    
  Vrångholmen holme    
  Vrångö halvö    
  *Vrånie holme    
  Vängsjö ö    
  Västerön holme    
  *Yntholmsskär holme    
  *Yntholmskär holme    
  *Ytterskären skär    
  *Yxenö holme eller udde    
  Yxnö ö    
  Yxnö del av ö    
  Yxnö del av ö    
  Yxö del av ö    
  *Ådklabbar holmar    
  Ådskär, L. holme    
  *Ålsholmen holme    
  Ägglösa holme    
  Ägglösa, St. o. L. holmar    
  *Älgbirksklabbar holmar    
  *Älgbirkoklabbar holmar    
  *Älgbirkskär holme    
  *Älgbirkskär holme    
  Älgskär holme    
  *Älskär holme    
  Ängelholm ö    
  *Ängelholm holme    
  Ängelholm ö    
  Äppelsätter, St. holme    
  Äppelsätter, St. holme    
  Äppelsäter, St. holme    
  Äppelsäter, St. holme    
  Ärholm, St. holme    
  Ärholm, St. holme    
  Ärholm, St. holme    
  Ärholmen holme    
  *Äskskär holme    
  *Äskskär holme    
  *Äskskären holmar    
  *Äskskären holmar    
  Ökebåden holmar    
  Ökebåden holme    
  *Ömnudden gård eller udde    
  Örholmen holme    
  Örholmen holme    
  Örskär holme    
  Örskär holme    
  Örskär, Ö. holme    
  Östens sten holme eller holmar    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.