ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

S:t Anna socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 2468 Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 782
Sankta Anna kapell, nu kyrka Saknas Saknas Sankt Anna socken Sankt Anna sn
Sankt Anna sn Abbarkolpen vik Sankt Anna sn Abborrekolpen vik
Sankt Anna sn Ackelholmen holme Sankt Anna sn Ackelholmen holme
Sankt Anna sn Ackelholmen holme Andö poststation Aderton Kobeter holme
Sankt Anna sn Ackelholmen holme Andö Saknas Aderton Par Oxar holme
Sankt Anna sn Ackelholmen holme /Se Andö gd Alen holme
Sankt Anna sn Aderton Kobete kobbe Arnö avs Alholmarna Saknas
S:t Anna sn /Se Aderton kobeter ö Askedal avhyst gård Alhällarna hällar
S:t Anna sn /Se Aftonvardsklabben skär Aspö gård Alhällen hällar
Sankt Anna sn /Se Alen skär Aspö gård och ö Alklabben kobbe
Sankt Anna socken Saknas /Se Alen holme Aspöja by Alnö udde
»Annanmala f.d. gd Alen holme Aspöja by Alnudden udde
Aspö, se Aspöja Saknas Alen holme Aspöja by Alskär skär
Aspöja by Algskär (?) holme /Se Back gd Alskär skär
Aspöja by Algskär holme /Se Backen gård Alskär skär
Backgården gård *Alholmen, se Årholm Saknas Backgården gård Alskär holme
Beningevassa gd Alhällen, Lilla holmar Backen bs Alskär skär
Besebo t Alhällen, Stora holme Finnö by Alskär skär
Besebo tp *Aligsö holme /Se Baggen f.d. skolhus Alskär skär
Blindsvik t Alklabben skär Beningevassa gård Alskären skär
Blindsvik tp Alnholm udde Beningevassa gård Alskären skär
Blindsvik, Lilla t Alnö terräng (?) Beningevassa gd Alskäret skär
Bogelöt gd Alnöströmmen sund Berget bs Alskärsholmen holme
Bogelöt g Alnöudden udde Berglund lht Alstaklabben klabb
Bogelöt gd *Alskär holme Bergtorpet t Alsundsklabbarna kobbar
Bogelöt gd Alskär holme Besebo t Alsundsströmmen sund
Bogelöt gd /Se Alskär holme Besebo tp Andskär, Lilla skär
Bovastaboda, se Båstebo gd /Se * Alskär holme Birkö Saknas Andskär, Stora skär
Brevik g * Alskär holme Birkö gård Andskären skär
Brevik gd *Alskär holmar Björkbrinken bs Anholms Udde udde
Brevik gd *Alskär holme Björklund t Ankskär skär
*Bullviketorp t *Alskär holme Björksäter f.d. bt Appelsätter, Stora holme
Båstebo gd *Alskär holme Blindsvik t Arnholm holme
Båstebo gd *Alskär holme Bockudden t Arpsund holme
Båstebo gd Alskär holme Boda gård Arvskär skär
Båstebo gård Alskär holme Bogelöt obeb. gård Aspholmen holme
Båstebo gd *Alskär holme /Se Bostebo avs. Aspholmen holme
Båstebo gd Alskär holme Bostevik arb. bost. Aspklabben holme
Båstebo gd Alskär holme Bosunda lht Aspskär skär
Båstebo gd Alskär skär Branten rivet t Aspskär skär
Båstebo gd Alskär holme Brasdalen rivet t Aspskär holme
Båstebo by Alskär holme Braskebo lht Aspskären skär
Båstebo gd Alskär holme Bredalen t Aspskärsslången holme
Båstebo by Alskär skär Brevik avs Aspsund holme
Båstebo gd Alskär skär Brevik gård Aspö ö
Båstebo gd Alskär holme Bron smedja Aspöfjärden fjärd
Båstebo gd Alskär skär Brusudden lht Aspöja ö
Båstebo gd Alskär holmar Bygget gård Aspö Kupa signalpunkt
Båstebo gd Alskär skär Båstebo, Bostebo avs. Aspön holme
Båstebo gård Alskär holme Båstebo försv. gård Attelholm holme
Båstebo gd Alskär skär Båstevik gård Badstuviken vik
Båstebo by Alskär, Södra holme Båtsholm lht Baggen område
Båstebo g Alskären holmar Båtsholm lht Baggholmen holme
Båstebo gd Alskäret skär Bäckebo t Baggskär skär
Båstebo gd Alskäret skär Bäsbol t Baggtaskor klabbar
Båstebo gd Alskäret skär Dal by Balholmen landfast holme
Båstebo gd Alskäret holme Dala gård Balken fjärd
Båstebo gd *Alskärsholmarna holmar Djursjö säteri Balkgrundet grund
Båstebo gd /Se *Alskärsholmarna holmar Djursunda gård Bandsholmarna, se Brandsholmarna Saknas
Bostebo gd /Se Alskärsholmen holme Djursunda gård Barklastudden udde
Dal gd Alskärsklumpen holme Djursunda gd Barnskär skär
Djursjö gd Alstadklabben holme Djursö säteri Bastholmen holme
Djursunda gd *Alstadklubben klabb Djursö säteri Bastön, se Vängsjö Bastö Saknas
Djursö säteri *Alsundet = Alsundsströmmen sund Djurudden t Bastu vik
Djursö säteri Alsundsklabbarna holmar Drag, se Dräg Saknas Bengtshäll häll
Drag g Alsundsklabben holme Dragsängen lht Bergholmen holme
Dräg gd Alsundsströmmen sund Dräg gods Berghögholm holme
Drag säteri *Andeskär holme /Se Dulsvik gård Bergvik vik
Drag hg /Se Andskär holmar Dulsvik gd Bergön Saknas
Drag gd /Se Andskär holme Edeborg pensionat Bergön ö
Drag hgd /Se Andskär holmar Edet lht Bersholm holme
Dulsvik g Andskär holmar Edholmen gård Bersholm holme
Dulsvik gd Andskär, se Anskär skär Edkullen lht Bersholmen holme
Dulsvik gd Andskär, Lilla o. Stora holmar Edsängen t Beseboskären skär
Dulsvik gd Andskär, Lilla o. Stora skär Ekeborg lht Beskskär skär
Dulsvik gd Andskär, Lilla holme Ekelund bs Beterna holme
Dulsvik gd Andskär Lilla skär Ekhult lht Betsholm Saknas
Dulsvik gd Andskär, Stora holme Ekö gård Betsholm holme
Ekö by Andskär Stora skär Emtevik by Birkesflagen fjärd
? Ekö by Andskär, Stora el. Lilla Saknas Engelholm säteri Birkskär Saknas
Ekö gd Andö ö Enkulla avs Birkskär holme
Farnevassa = Sarvassa gd Anholm udde Enkullen avs Birkudden, se Yxnö Birkudde Saknas
Farnevassa g *Anholm udde av ö /Se Farnevassa gård Birkudden udde
Farnevassa bek Ankarsundet sund Finnkrogen lht Birkö ö
Farnevassa gd Ankarsundet sund Finnkrogen lht Björkeklabb holme
Finnö by *Anskär holmar /Se Finnkroken lht Björkholmen holme
*Fiskartorp försv. t Appelholmen, Se Äppelsätter, Stora holme /Se Fiskartorp t Björkholmen udde
Flicksten g Appelstadvik vik Fiskartorpet t Björkholmen, Lilla holme
Flicksten gd *Appelsätter, se Äppelsätter holmar Flicksten gård Björkholmen, Lilla holme
Flicksten gd Appelvik vik Garnudden bs Björkholmen, Stora holme
Gloholma gd Arentorpsviken vik Granlund rivet t Björkskär skär
Gloholmen gd Arnholm holme Gransjö pensionat Blåhuset holme
Gloholmen gd Arnholm udde Gropdalen lht Blåhuset holme
Gloholmen gd Arnholm udde Gropen t Blåhuset holme
Gropgården lht Arnholm holme Gropgården lht Blåkulla skär?
Gråtebo tp /Se Arpsund holme Gropgårdskvarnen försvunnen kvarn Blåkullsklabben klabb
Gränsö, Lilla = Holma gd Arpsund ö Grottan lht Bockskär skär
Gränsö, Övre och nedre byar Arpsund holme Gruvan bs Bockskär skär
Gränsö, Nedre by Arpsund holme Gråtebo lht Bockskären skär
Gränsö, Nedre by Arpsund holme Gråtbo lht Höga Bockskär Saknas
Gränsö, Övre by Arpsund holme Gränsö byar Bockskär, Höga skär
Gränsö, Övre by Arpsund ö Gränsö, Nedre by Bockskär, Låga skär
Gäddvik by *Arves (ö?) ö /Se Gränsö, Övre by Bockskär, Långa skär
Harboholm, se Herreborum hg *Arvesön ö Grönvik gård Bockudden udde
Herboholm nuv. Herrborum herrgd /Se Arvskär skär Grövik gård Bockudden udde
*Herboholm gd /Se Arvskär holmar Grövik gd Bockuddeudd udde
Herrborum gd Arvskär skär Gäddvik by Bodmaren vik
Herrborum gd Arvskär holmar Gäddvik by Boglöt gärde
Herrborum hg Arvskär holme Gölpan t Boholm holme
Herrborum gd Arvskärskarten holme Gölpan förr gd Bomarsklinten bergklint
Herrborum hg Arvsudden udde Görvik gård Bondhagen hage
Herrborum hg Askholm udde Hagaborg lht Bossholm holme
Herrborum hg *Askskär skär Hagaborg bs Brandsholmarna holmar
Herrborum gd Aspholm ö Hagen lht Brandskär, Västra skär
Herrborum herrgd Aspholmen holme Hagsjö lht Brandskär, Östra skär
Herrborum hgd Aspholmen holme Herrborum avs. Breda klabben kobbe
Herrborum hg Aspklabben holme /Se Herrborum säteri Breda skäret skär
Herrborum hgd Aspskär holme eller holmar Herrborum säteri Bredholmen holme
Herrborum hg Aspskär holme Hindö gård Bredskär holme
Herrborum gd Aspskär holme Hindötorp t Bredviken vik
Herrborum gd Aspskär skär Holma gård Brevikskäret skär
Herrborum gd Aspskär skär Holmbergstorp f.d. bt Britasklabb klabb
Herrborum gd Aspskär ö Horntorp t Brottskären skär
Herboholm Saknas Aspskär = Aspskäret skär Hornö gårdar Brudholmen holme
Herrborum herrgd /Se *Aspskär, se Äspskär skär Hornö by Bruna stuten äng
Herrborum hg /Se Aspskär holme Hornö gd Brunkvik vik
Herrborum gd Aspskären holmar Hornötorpet t Brunnskär skär
Herrborum hg Aspskäret, Västra och Östra skär Horvelsö gård Brunnskär(?) (Innre, Yttre) Saknas
Herrborum hg Aspskäret, Västra holme Horven skogvaktarboställe Brunnskär, Inre skär
Herrborum hg Aspskäret, Östra holme Horven lht Brunnskär, Yttre skär
Herrborum hg Aspskärshällen skär Hospitalet fattighus Brunnskären Saknas
Herrborum g Aspskärslången udde Hulvik t Brunnskärshällen kobbe
Herrborum hg Aspsund holme /Se Hulvik lht Brusudden udde
Herrborum hg Aspö, Se Äspö ö /Se Hårsvik gård Bryggviken vik
Herrborum hg *Aspö ö /Se Hårsvik gd Brånstaudden udde
Herrborum hg *Aspö ö /Se Hälgö avs Bråtholmen holme
Herrborum hg *Aspö ö /Se Häludden riven bs Bråtvik vik
Herrborum säteri Aspöja ö Härvelsö gård Brända klabben kobbe
Herrborum säteri Aspöja ö Hästhagen t Brändselgärde åker
Herrborum gd /Se Aspöja ö Hästö med Hästöklabbarna avs. Brännböte holme
*Herrborum Saknas /Se Aspöja ö Höganäs bs Brännbötekrokarna, Inre vikar
Herrborum sätesgård /Se Aspöja ö Högsjö bebyggelse Brännböteskäret skär
Herrborum gods /Se Aspöja ö Högsjö, Lilla gård Brännebergsbackarna landsvägsbackar
Holma gd Aspöja ö Högsjö, Lilla gd Brännskär skär
Hornö Saknas Aspöja ö Högsjö, Stora gård Brödlösa skär
Hornö gd Aspöja ö Högsjö, Stora gd Bullvik vik
Hornö gd Aspöja ö Jutan t Bullviken vik
Hornö gd Aspöja ö Kallsjö gård och ö Bullvikskäret skär
Hornö gd Aspöjafjärden fjärd Kallsö by Busholm holme
Horsvik g *Aspö kupa del av ö Kallsö by och ö Buskskär skär
Hårsvik gd Aspö kupa del av ö Kallvik bs Bussvarpet notvarp
Hårsvik gd Aspö kupa del av ö Kapellet kyrkoruin Bussvarpklabbarna klabbar
Hårsvik gd Aspöhn, Se Aspöja ö Karlsjö lht Båden, Inre både
Hærboholm, se Herreborum hg Aspön, Se Aspöja ö Karsvik gård Båden, Yttre både
Hærboholm, se Herreborum hg Aspön, Se Aspö ö Kasernen bt Bådskär skär
?Kallsö gd *Aspön ö Karsvik gd Bådskärsdjupet fjärd
Kallsö gd *Aspön ö Katrineberg t Båthusholmen holme
Karsvik gd *Aspön ö Kejsarnäs avs. Båtsholm holme
Karsvik g *Aspön ö Kejsarnäs gård Båtsholm holme
Karsvik gd *Asöholmen ö Kiliset backstugor Båtstadkrok åker
Karsvik gd Attelholm holme Kiliset lhtr Bäggholmen holme
Karsvik gd Attelholm holme Kilisudden bsr Bänkelkrok vik
Kejsarnäs gd Attelholm holme Kjusan lht Bärskär holme
Kejsarnäs gd Attelholm holme Klockarebostället Saknas Carlsklabbarne kobbe
Kejsarnäs gd Attelholm ö Klockaren vid Kapellet, 2 Klockarjorden avs. Carlskär skär
Knåtebo g Attelholmen holme Klockarjorden avs. Dalkarlskärret kärr
Knåtebo gd Attelholmen holme Klovöja gård Dalsfjärden fjärd
Knåtebo gd *Badstu skogsområde /Se Klovöja (Klåvöja) Saknas Dalsfjärden fjärd
Korsnäs gd *Badstugu, se Bastholmen holme Klovöja gård och ö Dalsklabbarna klabbar
Korsnäs gd *Badstuholmen = Bastö holme Knallen lht Dalslanden halvö
Korsnäs gård Baggberget berg Knåtebo gård Dalslandet halvö
Korsnäs gd *Baggholm holme Korsholmen gård och holme Damkroksholmarna holmar
Korsnäs gd *Baggholm holme Kornudden gård Dammsholm holme
Korsnäs gd Baggholmen ö Korsnäs kyrkoherdeboställe Dammsholm holme
Korsnäs gd Baggskär skär Kruktorpet torp Denningskären skär
Korsnäs gd Baggskär holme Kråklund avs Denningskären skär
Korsnäs gd Baggskär holme Kullholm bs Djupa klabben kobbe
Korsnäs gd Baggskär holme Kvittran lht Djupekrok vik
Korsnäs g Baggskärsklabb skär Kvittran lht Djupekroksedet ed
Korsnäs gd Baggtaskor skär Kyrkskolan skola Djuphällerna klabbar
Korsnäs gd Balholmen udde Kårebo gård Djupklabben klabb
Korsnäs gd *Balken sund Kårebo gd Djursaludd udde
Korsnäs gd Balken fjärd Källdalen obeb. gård Djupsundsbro landsvägsbro
Korsnäs prästgård Balken sund Källängen lht Djupsundshällen, se Ljushällen Saknas
Korsnäs gd *Balkgrundet holme Kärrebo t Djupsundsviken vik
  Balkgrundet grund Kärret riven lht Djursundsström sund
  Bandholmarna holmar Költorp tp Djursön Saknas
  Bandholmarna holme Költorpet t Djursö ö
  Band- (resp. Bands-)holmarna holme Ladalsudden bs Djurudden udde
  Barklastudden udde Lagnö bebyggelse Djuruddsfjärden fjärd
  *Barkskär skär Lagnö, Nedre by Dragsängen äng
  Barnskär skär Lagnö, Övre by Dragsviken vik
  Barnskär skär Lagnöudden bs Dromhals holme
  *Barnskär holme Lammskär gård Dromhals(?), Dromars? Saknas
  *Barnskär holme Lammskär gård Dromhalssten klabb
  Barnskär holme Laudden t Drängkroksholmarna holmar
  Barnskärshällarna hällar Laxtorp f.d. bt Dränkersholmarna holmar
  Bastholmen holme Lerudden t Dödmanskär skär
  Bastholmen udde Lillnäset gård Dödmanskär skär
  Bastholmsede terräng Lillnäset gd Dömsvik vik
  *Basthusholmen område Lillskogen f.d. bt Dösan klabb
  Bastsundet sund Linaborg bs Dösan holme
  Bastuudden udde Lindersborg bs Ebosholmen holmar
  Bastuvik vik Lindholmen gård Edholm holme
  Bastvetäppan ägomark Ljusholm lht Edholmen holme
  Bastveviken vik Loviseberg lht Edholmen Saknas
  Bastö, Se Vänsö Bastö ö Lugna t Edholmen holme
  Bastöö, Se Vänsö Bastö halvö Lugnet t Edholmsedet ed
  Bastön halvö Lugnet lht Edkrok vik
  *Bastö holme Lund, Södra bs Edsudden udde
  Bastön halvö Lundö lht Ehrholmen, Stora och Lilla holmar
  Bastö, Vänsö halvö Långnäset avs Ekboholmssand vik
  *Belsanka holme eller grund Lånjö gård Ekbosholmarna holmar
  Bengtshäll holme Löten t Ekholm holme
  Beningevassaviken vik Löterna t Ekholmen holme
  *Berckskär ö Lötlera t Ekholmen holme
  Bergholmmen, Se Betsholm ö Lövhagen t Ekholmen holme
  Berghögholm holme Lövhem bs Ekholmsflagen vik
  Berghögholm holme Lövudden t Ekholmsklabben klabb
  Berghögholm holme   Ekholmsskären skär
  Berghögholm holme   Ekskär skär
  Berghögholmsklabb holme   Ekskären skär
  Bergsholmen, Se Betsholm holme   Enbuskskär skär
  *Bergsholmen holme   Enbuskskär skär
  Bergzholmen, Se Betsholm holme   Engländerna skär
  *Bergskär holme   Enholm holme
  Bergsö, Se Bergön ö   Enholmen skär
  Bergvik vik   Enholmsudd udde, förr holme
  Bergön ö   Enskär skär
  Bergön holme   Enskär skär
  Bergön ö   Enskär skär
  Bergön ö   Enskär holme
  Bergön holme   Enskär, se Lånjeholmen Saknas
  Bergön ö   Enskär, Lilla skär
  Bergön ö   Enskär, Stora skär
  Bergön ö   Enskäret, Lilla skär
  Bergön ö   Enskäret, Stora skär
  Bergön ö   Entose holme
  Bergön ö   Entose baggtaskor klabbar
  Bergön ö   Entoseklamp, se Entoseklumpen Saknas
  Bergöns hällar skär   Entoseklumpen kobbe
  Bergsholmen, Se Betsholm holme   Entose krokskär skär
  *Berke holme   Fagerängen äng
  *Berke holme   Farstegavelshällerna kobbar
  Berkeböte klint /Se   Farstegavelsudden udde
  Berkeböte del av Lindholmen /Se   Farstugavelsudden udde
  Berkeböte del av Lindholmen /Se   Filiput holme
  *Berkeböten holme /Se   Filiput holme
  *Berkholmen, Lilla, se Björkholmen holme   Finn fjärd
  *Berkholmen, Stora, se Björkholmen holme   Finnarudd udde
  *Berkskär ö   Finnarudd udde
  *Berkskär holme   Finnfjärden fjärd
  Berkskär = Skogsbirkskär skär   Finnfjärden fjärd
  Berkskär = Birkskär skär   Finnleden passage
  *Berkskär, Flata holme   Finnleden vattenled
  *Berkskären del av Önsandsskären   Finnskär skär
  *Berkudden udde   Finntarmen passage
  Bersholm holme   Finnö, Norra ö
  Bersholm holme   Finnö, Södra ö
  Bersholmen holme   Finnön ö
  Bersholmen holme   Fittingskär skär
  Bersholmen holme   Fjärdhällen häll
  Bersholmen holme   Fjärdklabbarna klabbar
  Bersholmen holme   Flagen fjärd
  Bersholmen ö   Flagen vik
  *Bersholmsfjärden fjärd   Flagen, Västra fjärd
  Beskskär holme   Flatholm holme
  *Bessholm holme   Flatlogen häll
  Betsholm holme   Flatlogen, Inre skär
  Betsholm holme   Flatlogen, Yttre skär
  Betsholm ö   Flatskär skär
  Betsholm holme   Flickshällen häll
  Betsholm holme   Flundran kobbe
  Betsholm holme   Fläskklumpen skär
  Betsholm holme   Flögholm holme
  Betsholm holme   Flöjsholmen holme
  Betsholm holme   Flöjsudden udde
  Betsholm holme   Flötskär skär
  *Bilsanka holme   Fnuggtäppan åker
  *Birholm holme   Frisksjön sjö
  Birkböte holme   Frostholmen holme
  Birkböte terräng   Fruholm, Lilla holme
  Birkböte udde /Se   Fruholm, Stora holme
  Birkbötehällarna holmar   Fröjsholmen, se Flöjsholmen Saknas
  Birkböte udde   Frökenskär skär
  Birkskär holme   Fröstholmen holme
  Birkskär ö   Furuholmen, Lilla holme
  Birkskär holme   Furuholmen, Stora holme
  *Birkskär holme   Fyrholm holme
  *Birkskär holme   Fyrholm holme
  Birkskär holme   Fyrholm holme
  Birkskär skär   Fyrholm, Norra holme
  Birkskär ö   Fyrholm, Södra holme
  Birkskär holme   Fyrholmarna holmar
  Birkskär skär /Se   Fyrholmarna, Stora holme
  *Birkskär holme   Fyrholmarna, Västra holme
  *Birkskärs ungar holmar   Fyrholmen holme
  *Birkskärs Ungla (Yngel?) holmar   Fyrholmen holme
  Birkudden udde   Fyrholmen, Lilla holme
  Birkudden udde   Fyrskär skär
  Birkudden udde   Fågelö, Lilla ö
  Birkudden udde   Fågelö, Stora ö
  Birkö holme   Fårhagsudd udde
  Birkö ö   Fårholmarna holmar
  Birkö ö   Fårholmen holme
  Birkön holme   Fäholmen holme
  Birkön ö   Fällbådarna bådar
  Birkö ö   Fällbåden, Norra både
  Birkön ö   Fällbåden, Södra både
  Birkön ö   Fängelskäret skär
  Birkön ö   Fängelskärsudden udde
  Birkö ö   Fävadströmmen ström och sund
  Birkö ö   Fördärvet ytvattensgrund
  Birkön ö /Se   Förö holme
  Birkö Saknas /Se   Galten holme
  Birkö ö /Se   Galten holme
  *Birköskär skär   Galtholmen holme
  *Birsholm holme   Gangelholmen holme
  Biörköhn, Se Birkö ö   Garnbåden både
  Biörkön, Se Birkö ö   Gastskären skär
  Björkholmen holme   Gersholmarna holmar
  Björkholmen udde   Getholmen holme
  Björkholmen, Lilla holme   Getholmen, Lilla holme
  *Björkholm, L. holme   Getholmen, Stora holme
  *Björkholm, L. holme   Gethusklintarna bergklintar
  Björkholmen, Lilla holme   Getkullen odlad kulle
  Björkholmen, Stora holme   Getryggen holme
  Björkholmen, Stora holme   Getskär skär
  Björkholmen, St. holme   Getskär, Lilla skär
  Björkholmen, St. holme   Getskär, Stora skär
  Björkholmen, Stora holme   Getteröviken vik
  Björkholmshäll holme   Getudden udde
  Björkkärr ägomark   Gillersholmen holme
  Björkkärr, Lilla terräng   Gimmersmosse förr mosse, nu åker
  Björkkärr, Stora ägomark   Gistudden udde
  Björkskär holme   Gjusholm holme
  Björkskär holme   Glo vik
  Björkskär holme   Gloholmen obeb. gård
  *Björkö holme   Glosörarna skär
  *Björnö ö?   Glåsbo slätt
  Blindsvik vik   Glännen, Glännorna vik
  Blindsvik vik   Glännorna vik
  Blindsvik, Lilla ägomark   Godskär t
  Blindsvik vik   Granholmen holme
  Blindsviksgärdet ägomark   Granholmen holme
  Blåhuset holme   Grimmelskär skär
  Blåhuset holme   Grindvik vik
  Blåhuset holme   Groholm holme
  Blåkulla, Lilla skär   Groholmshagen hage
  Blåkulla skär   Groholmsgärdet åker
  *Blåttskären, se Brottskären skär   Groholmviken vik
  Bockskär skär   Gropklabben del av Viskären
  Bockskär holme   Gropviken vik
  Bockskär holme   Gropviken vik
  Bockskär holme   Grovbåden både
  Bockskär ö   Grytholm holme
  Bockskär holme   Grytholmen holme
  Bockskär, Höga skär   Grytholmen holme
  Bockskär, Höga skär   Grytholmen holme
  Bockskär, Höga ö   Grytklabb skär
  Bockskär, Höga holme   Grytsholm holme
  Bockskär, Höga holme   Grytsholm holme
  *Bockskär, L. holme   Grytsholm holme
  Bockskär, Låga holme   Grytsholm holme
  Bockskär, Låga skär   Grytsholm holme
  Bockskär, Låga skär   Grytsholm holme
  Bockskären holmar   Grytsholm holme
  Bockskärsdjupet del av sjö   Grytsholmen holme
  Bockskärshällen holme   Grytsholmen holme
  Bockudden udde   Grytshällen häll
  Bockudden udde   Grytsholmshällerna klabbar
  Bockudden udde   Grytsholmsströmmen sund
  Bockudden udde   Grytsskär skär
  Bodklabben holme   Grytskär skär
  Bodmaren vik   Grytsskär holme
  *Bodskär skär   Gråbåden både
  Bodö sammanvuxen ö   Gråholm, Inre holme
  *Bodömaren åker med dyjord   Gråholmen, Stora holme
  *Bodön ö   Gråholm, Yttre holme
  Boholm holme   Gråskär skär
  *Boholm holme   Gråskär skär
  *Boholmen holme   Gråskär skär
  Boholm halvö(?)   Gråskär skär
  Bolöt vik   Gråskär skär
  Bolöt ägomark   Gråskär, Lilla skär
  Bondmossen mosse   Gråskär, Stora skär
  Borgarklabbarna holmar   Gråskären skär
  *Borumsvik vik   Gråskärsklabbarna klabbar
  *Bosand åkerområde   Gråskärsslångarna klabbar
  *Boskapsklabb skär   Gräholm holme
  Boskapsklabb skär   Gräholm holme
  *Boskär = Flatskär skär   Gränö ö
  *Boskär holmar   Gräsdenningskär skär
  *Boslöten äng   Grässkär skär
  Bossholm holme   Gräsundet, Lilla sund
  Bossholm holme   Gräsundet, Stora sund
  Bossholm holme   Gröholm holme
  Bossholm holme   Gröholm holme
  Bossholm ö   Grönholmen holme
  Bosunda terräng(?)   Gröskär skär
  Braken ägomark   Gröskär, Lilla skär
  Brandsholmarna (resp. *Bränd- eller Bråndholmar) holme   Gröskär, Stora skär
  Brandsholmarna holmar   Gubbensholm udde
  Brandsholmarna holme   Gula hällen häll
  Brandsholmarna holme   Gulklabbarna klabbar
  Brandsholmen, Norra o. Stora holmar   Gulklabbarna klabbar
  Brandsholmen, Norra o. Stora holmar   Gulskären skär
  Brandsholmen, N. udde   Gyllingen klabb
  Brandsholmen, Stora holme   Gyllklabben, Norra klabb
  Brandsholmen, Stora ö   Gyllklabben, Södra klabb
  Brandskär skär   Gårdsholmen, Östra och Västra holmar
  Brandskär, Västra holmar   Gårklabb klabb
  Brandskär, Ö. holme   Gåsskär, Lilla skär
  Brandskär, Ö. holme   Gåsskär, Stora skär
  Brandskär, Östra ö   Gåsskär, Stora skär
  Brandskärsklabbarna holmar   Gåsskären skär
  Brandskärsklabbarna, Södra holmar   Gåsskärsfjärden fjärd
  Branten terräng   Gåsskärshällarna, se Gåsskärenskär Saknas
  Brasdalsviken vik   Gåsskärskrevlet skär och kobbar
  *Bratholmen holme   Gåsvik vik
  BrecKsKiär, Se Skogsbirkskär holme   Gärdsholmarna holmar
  *Breckskär skär   Gärdsholm, Västra holme
  Bredaklabben holme   Gärdsholm, Östra holme
  Bredaklabben holme   Gärningskär skär
  Breda klabben skär   Gärningskärshällerna klabbar
  Breda skäret skär   Gästskär skär
  Breda skäret holme   Gölpviken vik
  Breda skäret, Södra holme   Görviken vik
  Bredholmen holme   Görviken vik
  Bredholmen holme   Hafjärden fjärd
  Bredholmen holme   Haltskär skär
  Bredholmen holme   Hammarudden udde
  Bredholmen holme   Hamna vik
  Bredholmen holme   Hamna ö
  Bredholmen ö   Hamnholmen holme
  Bredskär skär   Hamnholmsklabb klabb
  Bredskär holme   Hamnklumpen kobbe
  Bredskär holme   Hamnskär skär
  Bredskär holme   Hamnskär skär
  Breholm, Se Bredholmen holme   Hanholmen holme
  Breviken vik   Harholmarna holmar
  Breviken vik   Harholmen, Lilla holme
  Brevikskäret skär   Harholmen, Stora holme
  Breviksudde udde   Hemängsviken vik
  Britasklabb holme   Herrborumsbäck bäck
  Britasklabb holme   Herrkärret åker
  Britasklabb klabb   Hindö ö
  Brittasklabb holme   Holmen hage
  *Broskär holmar   Hommklabben klabb
  *Brottholmen holme   Hornö glo grund bukt
  Brottskär, Stora holme   Hopklabbar klabbar
  Brottskär, Södra holme   Horsholmen förr holme, nu udde
  Brottskär, Västra holme   Horsskallen holme
  Brottskär, Östra holme   Horsvarpen gemensam benämning på Stora och Lilla Horsvarpet
  Brottskären skär   Horsvarpet, Lilla vik
  Brottskären holmar   Horsvarpet, Stora vik
  Brottskären holmar   Horvelsö ö
  Brottskären holmar   Horvelsö glo vik
  Brottskären skär   Horvelsöskäret skär
  Brottskären skär   Horven vik
  Brottskären holmar   Hufallshällen häll
  Bruddalen ägomark   Hufallsklabb klabb
  Brudholmen holme   Hufallsö ö
  Brudholmen holme   Huholmen holme
  Brudholmen holme   Hulviken vik
  Brudholmsgrundet grund   Hummelklabb klabb
  *Brudsudden, se Brusudden udde   Hundhällen skär
  Brududden udde   Husfjärden vik
  Bruna stuten terräng   Husfjärden fjärd
  *Brunböte holme   Husholmen holme
  Brunkvik, Lilla vik   Husholmen del av ö
  Brunkvik, Stora vik   Husholmsklint berg
  Brunnskär skär   Husholmssand vik
  Brunnskär holme   Håkansskär skär
  Brunnskär skär   Håldämman kobbe
  Brunnskär holme   Hålfjärden fjärd
  Brunnskär, Y. holmar   Hålkakhällerna kobbar
  Brunnskär ö   Hårshällen, Västra häll
  Brunnskär, Inre skär   Hårsviken vik
  Brunnskär, Inre skär   Hällholmarna Saknas
  Brunnskär, Inre ö   Hällholmarna holmar
  Brunnskär, Yttre skär   Hällholmen, Lilla holme
  Brunnskär, Yttre skär   Hällholmen, Stora holme
  Brunnskär, Yttre ö   Hällingsbergen berg
  Brunnskären holmar   Häradsmarsskäret skär
  Brunnskären holmar   Häradsskär skär
  Brunnskären holmar   Häradsskären skär
  Brunnskärshällen holme   Häradsskären skär
  Brunnskärshällen skär   Häradsskärsflagen fjärd
  Brunnskärshällen holme   Häradsskärshäll häll
  Brunnskärsklabben, Inre holme   Häradsskärshällen häll
  Brunnskärsklabben, Yttre holme   Häradsskärsklabb klabb
  Brusudden udde   Härvelsö ö
  Brusudden udde   Hästdalen vik
  Brusudden udde   Hästklabbarna, se Hästöklabbarna Saknas
  Bryggviken vik   Hästsundet sund
  Bryggviken vik   Hästö ö
  *Bråkmarsslätten äng   Hästöklabbarna klabbar
  Brånnstadudden udde   Höga klabben kobbe
  Brånsholmarna, Se Brandsholmen, Norra o. Stora holmar   Höga skäret skär
  *Brånsholmarna holmar   Höga ören skär
  Brånsholmarne, Se Brandsholmen, Norra o. Stora holmar   Högholm holme
  *Brånskär holme   Högholm holme
  *Brånskären holmar   Högholm holme
  *Brånskären holmar   Högholmarna gemensamt namn på Stora och Lilla Högholm
  Bråtholm ö   Högholmen holme
  Bråtholmen ö   Högholmen holme
  Bråtholmen holme   Högholmen holme
  Bråtholmen holme   Högholmen, Stora holme
  Bråtholmen holme   Högholmen, Södra holme
  Bråtholmen holme   Högholmsskäret skär
  Bråtholmen holme   Höghornsklinten berg
  Bråtholmen holme   Högskär skär
  Bråtkjusan terräng   Hökbåden både
  Bråtthol, Se Bråtholmen holme   Hökskär skär
  Bråttholmen, Se Bråtholmen holme   Hökskärshällerna kobbar
  Bråtvik vik   Hönsholm holme
  Bråviken vik   Hönsholm holme
  *Bräckskär holme   Höra skär
  Brända klabben holme   Idkrokskären skär
  Brända skäret holme   Igelbåden både
  *Brändholmar holme   Indebådan både
  Brännböte holme   Ingvaldsmossen mosse
  *Brännböte holme   Ingvaldsängen äng
  Brännböte holme   Ingvaldsängen äng
  Brännböte holme   Ingvastängen äng
  Brännböte holme   Isaks stenar klabbar
  Brännböte ö   Isholmen holme
  Brännböte holme /Se   Istholmen holme
  Brännböte holme /Se   Jonases fördärv ytvattensgrund
  Brännböte holme /Se   Kölklinten berg
  Brännböteklinten triangelpunkt   Jordbrobacken backe
  Brännböte-krokarna, Inre vik   Joxen klabb
  Brännböteskäret udde   Juliabådan både
  Brännebergsbackarna terräng   Jungfrubådan både
  Brännskär, resp. *Brånskär holme eller holmar   Jungfruholmen holme
  Brännskär holme   Jungfrusalen skär
  Brännskär holme   Jungfrusalen kobbe
  *Brännskär = Strömskär skär   Jutviken vik
  Brätholmen ö   Järnkulle holme
  Brätholmen holme   Järnkulleskär holme
  Brätholmen holme   Jätteberget berg
  Brätholmen ö   Jätteklabbarna klabbar
  Brödlösa skär   Kalgrundet skär
  *Brölösa holme   Kalkholm holme
  *Brölösa holme   Kallsjö ö
  Bullvik vik   Kallsö ö
  Bullviken vik   Kallvik vik
  Bullvikskäret udde   Kallvik vik
  *Bulviksskär holme   Kalmar kobbe
  Busholm holme   Kalmarudden udde
  Busholm holme   Lagnöströmmen farled
  Busholm ö   Kalskär skär
  Busholmen holme   Kalskär skär
  Busholmen holme   Kaludden udde
  Buskkrok vik   Kalvholm förr holme, nu udde
  Buskskär skär   Kalvholmen holme
  *Buskskär holme   Kalvholmen, Lilla ö
  Buskskär holme   Kalvholmen, Stora ö
  Buskskär holme   Kalvik vik
  *Buskskär holme   Kalvik vik
  Buskskär ö   Kalvskär skär
  Bussvarpklabbarna holmar   Kalvudden udde
  *Butviksskäret holme   Kalvö holme
  Byhällen skär   Kalvö(n) öar
  Byviken vik   Kalvö, Lilla ö
  Bådskär holme   Kalvö, Stora ö
  *Bårskär, Bärskär del av ö   Kamsklint berg
  Båskär holme   Kapellviken vik
  Båthusholmen holme   Kappelviken vik
  Båtsholm holme   Karlsklump kobbe
  *Båtsholm holme   Karlskär skär
  Båtsholm holme   Karten = Kartholmen Saknas
  Båtsholm holme   Karten, Norra klabb
  Båtsholm holme   Karten, Södra klabb
  Båtsholm halvö   S. Karten(?) Saknas
  Båtsholm holme   Kartholmen holme
  Båtsholm ö   Kasterholm holme
  Båtsholmen holme   Katsviken vik
  Båtsholmen holme   Katthavet åker
  *Båtsholm holme   Kattskär skär
  Båtsholmen holme   Kattudden udde
  Båtstadkrok ägomark   Kattungarna skär
  Båtsvik vik   Kettilholmen holme
  *Båtsviken vik   Kidholmarna holmar
  *Båtsviken äng   Kiliset udde
  Bäggholmen holme   Kiliset udde
  Bänkelkrok sund   Kilskär skär
  Bärsankan skär   Kirholmarna, Norra holmar
  *Bärskär del av ö   Kirholmarna, Södra holmar
  Bärskär udde   Kiskär skär
  Bäskskär holme   Kittelskär skär
  Börckö, Se Birkö holme   Kjusan vik
  Börkeböt, Se Birkböte udde   Klacken kobbe
  Börkelöt, Se Birkskär ö   Klacksten kobbe
  *Börkelöt holme   Klorkroken vik
  *Börkön ö   Klovöja ö
  Bötenäset udde /Se   Klovöja ö
  Bötesnäset = Näsudden udde   Klovön ö
  Bötesnäset udde /Se   Knarrhällarna hällar
  Bötesnäset näs /Se   Knarrö ö
  *Bötesnäsudden udde   Knarrön Saknas
  Dagskär udde   Knarrö ö
  *Dalkan, Långa område   Knarrö, Lilla holme
  Dalsfjärden fjärd   Knarröryggen holme
  Dalsklabbarna holmar   Kneto häll
  Dalskroken vik   Knubben skär
  *Dalsviken f.d. vik   Knubbskäret skär
  *Dalsön = Dalslandet Saknas   Knåteboviken vik
  Dammkroksholmarna = Drängkroksholmarna holmar   Knäpelholmen förr holme, nu udde
  Damkroksholmarna holmar   Kodjupet kärr
  Damkroksholmarna holmar   Kokroken vik
  Dammkroksholmarna = Drängkroksholmarna holmar   Kokullskär skär
  Dammsholm holme   Kongskär skär
  *Damsholm holme   Konungskär skär
  *Damsholm holme   Konungskär holme
  Darrviken vik   Konungskär skär
  *Dengkroksholmar holmar   Konungskär skär
  *Denningskären holmar   Koppargrundet grund
  *Denningskären holmar   Kornholmen holme
  Denningskären skär   Kornskär, Höga skär
  Djupa klabben holme   Kornskär, Stora skär
  Djupa udden udde   Stora Kornskär Saknas
  Djupekrok vik   Kornskär, Västra skär
  Djupekrok vik(?)   Kornskärshällarna hällar
  Djupekrok vik   Korpholmen holme
  Djupekroksedet näs   Korpholmsskären skär
  Djuphällarna skär   Korpholmsören skär
  Djuphällen holmar   Korsan vik
  *Djupsund sund   Korsfjärden fjärd
  *Djupsund sund   Korsholm holme
  *Djupsundshällarna = Djuphällen skär   Korsholmarna holmar
  Djupsundsklabbarna holmar   Korsholmen holme
  Djupsundsviken vik   Korsholmen holme
  Djurholmen holme   Korsholmsskären skär
  Djurholmen holme   Korsskären skär
  Djurholmen holme   Korsskären skär
  Djurholmen ö   Korsviken vik
  Djursaludd udde   Kortleken åkertäppor
  Djursjö ö   Kovklinten berg
  *Djursunda bro bro   Kovhällen häll
  Djursunda bro bro   Kovudden udde
  *Djursundabrospång bro   Kravskärsklabbarna klabbar
  Djursö triangelpunkt   Krokskär skär
  Djursö ö   Krokskär skär
  Djursö ö /Se   Krokskär skär
  Djursö ö   Krokskär skär
  Djursö ö   Krusudden udde
  Djursö ö   Kråkskär skär
  Djursö ö   Kråkskär skär
  Djursö ö   Kråkskäret skär
  Djursö ö   Kråkskäret, Norra skär
  Djursö ö   Kråkskäret, Södra skär
  Djursö ö   Kräfta holme
  Djursö ö /Se   Kräpelholmen holme
  Djursö ö /Se   Kräpla holme
  Djursö ö /Se   Krösaholmen holme
  Djursöströmmen sund   Kuggen, Lilla holme
  Djurudden udde   Kuggen, Lilla skär
  Djurudden udde   Kuggen, Stora holme
  Djurudden udde   Kuggen, Stora skär
  Djurudden udde   Kuggholmarna Saknas
  Djurudden udde   Kugghällen, se Kugghällerna Saknas
  Djuruddsfjärden fjärd   Kugghällen häll
  Dragsviken vik   Kugghällerna kobbar
  Dragsviken vik   Kullarn klabb
  Dragsviken vik   Kullholm holme
  Dragsviken vik /Se   Kullholm holme
  Dragsängen terräng o. ägomark   Kullskär skär
  Dragsängen äng /Se   Kullskär skär
  Dromhals holme   Kullskär skär
  Dromhals ö   Kullskär skär
  Dromhals holme   Kulvik vik
  Dromhals holme   Kupaklint holme
  Dromhals holme   Kupkroken vik
  Dromhals holme   Kupskär skär
  Dromhals holme   Kupsudden udde
  Dromhals holme   Kupudden, Norra udde
  Dromhals holme /Se   Kupudden, Södra udde
  Dromhals ö   Kutskär skär
  Dromhalsrevet skär   Kutskärs håla vik
  Dromhalssten holme   Kårbofjärd förr fjärd, nu insjö
  *Dromhälls holme   Kyrkhällen udde
  Drängkroksholmarna holmar   Kålskär skär
  Drängkroksholmarna holmar   Kårbofjärd igenväxt fjärd
  *Dängholmen = Högholmen holme   Kårkrok bukt
  *Dängholmen = Högholmen holme   Käfte, Inre vik
  *Dängjeholmen = Högholmen holme   Käfte, Yttre vik
  Dänningskären skär   Källbukten bukt
  Dänningskär holmar   Källdalen fjärd
  Dänningskär holmar   Källholmen udde, förr holme
  Dänningskär, Lilla holme   Källholmen holme
  Dänningsskär, Stora ö   Källstafjärden fjärd
  Dänningskär, Södra holme   Källtäppen åker
  Dödmansskär skär   Käppbådan, Norra bådar
  Dödmanskär skär   Käppbådshällerna kobbar
  Dödmansskär holme   Käringklev berg
  Dödmansskär skär   Käringskär skär
  Dödmansskär skär   Käringskär skär
  Dödmansskär skär   Kärngklev berg
  Dödmansskärskarten skär   Kärrfjärden fjärd
  Dömanskär holmar   Kärrö, Inre ö
  Dömanskär holme   Kärrö, Yttre ö
  Dömanskär holmar   Kärröklabbarna kobbar
  Dömanskär holme   Kättbådarna bådar
  Dömsvik vik   Kättbådshällerna kobbar
  Dösa holme   Kättilskär skär
  Dösa holme   Kättilskärshällen häll
  Dösa holme   Köpskär Saknas
  Dösa holme   Köpskär, Norra skär
  Dösa triangelpunkt (?)   Köpskär, Södra skär
  Döse skär   Köpskärssankan kobbe
  *Dösholm holme   Köttbåden både
  Ebosholmen holme   Labbskär skär
  Ebosholmen holme   Labbskär skär
  Edholm holme   Ladalsklabben klabb
  *Edholmen äng   Laggarglo vik
  Edholmen holme   Laggarudden udde
  Edholmen holme   Lammholmen holme
  Edholmen holme   Lamskär skär
  Edholmen del av ö   Lammskär ö
  Edholmen holme   Lammskär skär
  Edholmen del av ö   Lappklabb kobbe
  Edholmen ö   Laudden udde
  *Edholms sund vik   Lavik vik
  Edsholmen åker   Lavik vik
  Edsudden udde   Leckersholmen holme
  Ekbosholmen holme   Leden passage
  Ekbosholmen holme   Ledsudden udde
  Ekbosholmen holme   Lergraven vik
  Ekbosholmen holme   Lerholmen udde
  Ekbosholmen holme   Libberskär skär
  Ekbosholmen ö   Libberskär skär
  *Ekebosholmen holme   Liduddsholmarna holmar
  Ekehol:, Se Ekholm holme   Lillkuggen holme
  *Ekholm holme   Limpan kobbe
  Ekholm holme   Lindersfjärden fjärd
  Ekholm holme   Lindersudd udde
  *Ekholm holme   Lindersudd udde
  *Ekholm holme   Lindholm ö
  Ekholm holme   Lindholm holme
  Ekholm ö   Lindholm, Lilla holme
  Ekholmen udde   Lindholm, Stora holme
  Ekholmen holme   Lindholmarna holme
  Ekholmen holme   Lindholmarna holmar
  Ekholmen holme   Lindholmen holme
  *Ekholmen holme eller ö   Lindholmen holme
  Ekholmen holme   Lindholmen holme
  Ekholmen holme   Lindholmen holme
  *Ekholmen holme   Lindholmen, Lilla holme
  Ekholmen holme   Lindholmen, Stora holme
  Ekholmen Stora udde   Lindknallen holme
  Ekholmen halvö(?)   Lindorna område
  Ekholmen holme   Lindskär skär
  *Ekholmen = Notskär holme   Lindskär skär
  Ekholmsflagen vik   Lindskär, Höga skär
  Ekholmsklabbarna holmar   Lindskär, Låga skär
  Ekholmsklabben skär   Lindskär, Norra skär
  Ekholmsklabben holme   Lindskär, Södra skär
  Ekholmsskären skär   Lindskärsör bergholme
  Ekskär holme   Lissudden udde
  Ekskär holme   Ljungskären skär
  Ekskär holme   Ljusbådarna bådar
  Ekskären holmar   Ljusholm holme
  Ekudden udde   Ljusholm holme
  Ekudden udde   Ljushällen häll
  Ekö halvö   Ljusskär skär
  Ekö halvö   Ljusäggholmen holme
  *Eldskär(?) holme   Lortryggen kobbe
  *Ellskär holme   Lortvik vik
  *Elskär holme   Lundskär skär
  *Elskär holme   Lundö ö
  Enbuskskär holme   Lusen holme
  Enbuskskär skär   Lusholm holme
  Enbuskskär skär   Lusholm holme
  Enbuskskär holme   Lusskär, Lilla skär
  Enbuskskär, Lilla holme   Lusskär, Stora skär
  Enbuskskär, Stora holme   Lusskärsklabben kobbe
  Engländerna holmar   Lysmark holme
  Engländerna holmar   Lysmasken holme
  Enholm holme   Långa Häradsskär skär
  Enholm, St holme   Långa klabben kobbe
  Enholm, St. holme    
  Enholm holme    
  Enholm udde    
  Enholm ö    
  *Enholm, Lilla = Röskär skär    
  Enholmen holme    
  Enholmsudd udde    
  *Enskär holme    
  Enskär holme    
  *Enskär holme    
  Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Enskär holme    
  Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Enskär holme    
  *Enskär holme    
  Enskär skär    
  Enskär = Stora och Lilla Enskär skär    
  Enskär skär    
  Enskär udde    
  Enskär skär    
  Enskär holme    
  Enskär holme    
  Enskär holme    
  Enskär holme /Se    
  Enskär, Lilla holme    
  Enskär, Stora holme    
  Enskäret, Lilla holme    
  Enskäret, Stora holme    
  Entose holme    
  Entose holme    
  Entose holme    
  Entose holme    
  Entose holme    
  Entose skär    
  Entose baggtaskor kobbar    
  *Entoseklabb holme    
  Entoseklabb Norra skär    
  Entoseklabb Södra holme    
  Entoseklamp holme    
  Entoseklamp holme    
  Entoseklumpen holme    
  Entose krokskär skär    
  Eriksskär holme    
  *Eskär holme    
  *Eskär holme    
  *Eskär holme    
  *Eskär holme    
  *Eskär holme    
  Espö ö    
  Espö ö    
  Espö ö    
  Espö ö    
  Estholm, Se Istholmen holme    
  Estholmen, Se Istholmen holme    
  *Estholmen, se Istholmen holme    
  *Estholmen holme    
  *Estkloven holme    
  Fagerängen ägomark    
  Farstugavelshällarna skär    
  Farstugavelshällarna holmar    
  *Farstugavelsklabbar holmar    
  Farstugavelsudden udde    
  Farstugavelsudden udde    
  *Fattigmanshålet sund    
  Fattigmanshålet sund    
  *Fetkrafsholmen = Ytterholmen holme    
  Filiputt, se *Ljusskär skär    
  Filiputt holme    
  Finnarudd udde    
  Finnfjärden fjärd    
  Finnfjärden fjärd    
  Finnfjärden fjärd    
  Finnfjärden fjärd    
  Finnfjärden fjärd    
  Finnkrogsviken vik    
  *Finnleden farled    
  *Finnleden sund    
  Finnleden sund    
  Finnleden sund    
  Finnleden sund    
  Finnskär holme    
  Finntarmen farled    
  Finntarmen sund    
  Finntarmen sund /Se    
  Finnö, Norra ö    
  Finnö, Norra del av ö    
  Finnö, Norra ö    
  Finnö, N ö    
  Finnö, N ö    
  Finnö, Norra ö    
  Finnö, N ö    
  Finnö, N. ö    
  Finnö, N. ö    
  Finnö, N. ö    
  Finnö Norra ö    
  Finnö, Södra ö    
  Finnö, Södra ö    
  Finnö, Södra ö    
  Finnö, S. ö    
  Finnö, S. ö    
  Finnö, Södra ö    
  Finnö, S. ö    
  Finnö, S. ö    
  Finnö, S. ö    
  Finnö, S. ö    
  Finnö Södra ö    
  Finnö Södra ö    
  Finnö, N. o. S. öar /Se    
  Finnö, Yxnö- triangelpunkt    
  *Finskär holme    
  *Finskär holme    
  *Fitningskär holme    
  Fittingskär skär    
  Fittingskär holme    
  *Fjäderhanesberget berg    
  *Fjällskär, se Vårskär holme    
  Fjärdhällen skär    
  Fjärdklabbarna holmar    
  Flagen del av vik    
  Flagen, Västra vik    
  Flagen sund    
  Flagen vik    
  Flagen vik    
  Flagen vik    
  Flata hällen skär    
  Flata hällen skär    
  *Flaten = Enholm förr holme    
  *Flathal holme    
  *Flathall holme    
  *Flathallar holmar    
  Flatholm holme    
  Flatholm udde    
  *Flathäll holme    
  Flatlogen grund    
  Flatlogen häll    
  Flatlogen grund    
  Flatlogen Saknas    
  Flatlogen holme    
  Flatlogen skär    
  Flatlogen, Inre skär    
  Flatlogen Inre skär    
  Flatlogen, Yttre skär    
  Flatlogen, Y. holme    
  Flatlogen, Y. holme    
  Flatlogen Yttre skär    
  *Flatlågen holme    
  *Flatlågen holme    
  Flatmossen mosse    
  *Flatskär = Långa skäret skär    
  *Flatskär holme    
  Flatskär skär    
  *Flatskär holme    
  Flatskär ö    
  *Flatskär, Långa = Långa skäret skär    
  *Flatö del av ö    
  Flickstensudd udde    
  Flundran holme    
  *Flyktingskärret åker    
  Fläskklumpen skär    
  Flögholm holme    
  Flögholm holme    
  *Flögsholm holme    
  *Flögsholmen holme    
  Flöjsholmen holme    
  Flöjsholmen ö    
  Flöjsholmen Saknas /Se    
  *Flöjstångsbergen berg    
  Flöjsudden udde    
  Flöjsudden udde /Se    
  *Flötskär holme    
  Flötskär skär    
  *Flötskär holme    
  Flötskär skär    
  Flötskär skär    
  Fnuggtäppan ägomark    
  Frisksjön sjö    
  Frisksjön insjö    
  Frisksjön insjö    
  Frostholmen holme    
  Frostholmen holme    
  Fruholmarna holmar    
  Fruholmen, St. o. L. holmar    
  Fruholmen, St. o. L: holmar    
  Fruholmen, Lilla ö    
  Fruholmen, Stora ö    
  *Fruängen äng    
  Fröjsholmen holme    
  Fröjsholmen holme    
  Frökenskär skär    
  *Frösholmsklabb holme    
  *Frösholmsklabben holme    
  Furuholmen, St.o.L. holmar    
  Fyrholm holme    
  *Fyrholm holme    
  Fyrholm holme    
  Fyrholm holme    
  Fyrholm holme    
  Fyrholm holme    
  Fyrholmarna, Se Fyrholmen o. Fyrholmen, Lilla holmar    
  Fyrholmarna, V. o. S. holmar    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen o. Fyrholmen, Lilla holmar    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen holme    
  Fyrholmen ö    
  *Fyrholmen = Ljusholm holme    
  *Fyrholmen = Gjusholm holme    
  Fyrholmen, Lilla holme    
  *Fyrholm, L. holme    
  *Fyrholmen, L. holme    
  Fyrholmen, Lilla holme    
  Fyrholm, Mellan ö    
  Fyrholm, Norra holme    
  Fyrholmen, N. holme    
  Fyrholmen, N. holme    
  Fyrholm, Norra ö    
  Fyrholmen, S. holme    
  Fyrholm, Södra ö    
  Fyrholmen, V. holme    
  Fyrholmen holme    
  *Fyrholmen holme    
  Fyrholmsklabbarna holmar    
  Fyrskär holme eller holmar    
  Fyrskär holme eller holmar    
  Fyrskär skär    
  Fyrskär ö    
  *Fyrskär = Fyrholm holme    
  Fyrskärströmmen sund    
  Fågelö, Stora el. Lilla holme    
  Fågelö, Lilla o. Stora holme    
  Fågelö ö    
  Fågelö, Stora el. Lilla ö    
  Fågelö ö    
  Fågelö ö    
  Fågelö Lilla ö    
  Fågelö, Stora ö    
  Fågelö, Stora ö    
  Fågelö, Stora ö    
  Fågelö ö    
  Fågelö Stora ö    
  Fågelö, Stora holme    
  Fågelöfjärden fjärd    
  Fågelöhällarna skär    
  Fårhagsudd udde    
  Fårplöjan, Lilla ägomark    
  Fårplöjan, Stora ägomark    
  Fäholmen holme    
  Fäholmen holme    
  Fäholmen holme    
  Fäholmen holme    
  Fällbådan, N. grund    
  Fällbådarna grund    
  Fällbåden, Norra skär    
  Fällbåden, Södra skär    
  Fängelskäret skär    
  Fängelskäret holme    
  Fängelskärsudden udde    
  Fästbåden grund    
  *Föglö ö    
  Föglöö, Se Fågelö, Stora o. Lilla holme    
  *Förholm holme    
  Förö ö    
  Förön ö    
  Förön ö    
  Förö ö    
  Förö klabb holme    
  *Gagneholmen, se Gangelholmen holme    
  Saknas holmar    
  Galtholmen holme    
  *Gamlegrund grund    
  Gangelholmen holme    
  Gangelholmen holme    
  Gangelholmen ö    
  Garnbåden holme    
  Garnholmen holme    
  Garnudden terräng o. ägomark    
  *Gastskär = Svedholmsskär skär    
  *Gastskären holmar    
  Gastskären holmar    
  *Gavelbänksskälet gränsskäl    
  *Gavelkärret kärr    
  Gersholmar holmar    
  Saknas holmar    
  Getholmen holme    
  Getholmen holme    
  Getholmen Lilla udde    
  Getholmen Stora holme    
  Getholmen Stora holme    
  *Getryggen holme    
  Getryggen holme    
  *Getryggen holme    
  Getryggen holme    
  Getryggen udde    
  Getskär holme    
  Getskär Lilla skär    
  Getskär Stora holme    
  Getskärshällarna holmar    
  Getslätten terräng    
  Getteröviken vik    
  Getudden udde    
  *Getudden udde    
  Gillerholmsklabbarna holmar    
  Gillersholmen holme    
  Gillersholmen ö    
  Gimmersmosse mosse    
  Gimmers mosse ägomark    
  Giursholmen, Se Gjusholm holme    
  Gistudden udde    
  Gistudden udde /Se    
  Gjusbådarna skär    
  Gjusbådarna holmar    
  Gjusholm holme    
  Gjusholm holme    
  Gjusholm triangelpunkt    
  Gjusholm ö    
  Gjushällarna skär    
  Gjushällen holme    
  Gjusklabb klabb    
  Gjusklabb holme    
  Gjusskär skär    
  Gjusskär holme    
  Gjusskärsklabb holme    
  Gjutviken vik    
  Gladkrok bukt    
  *Glo gärde    
  Glo vik    
  Glo, Nedre Yxnö vik    
  Glo, Övre Yxnö sankig vik    
  ?Gloholmen holme    
  Gloholmen ö /Se    
  Gloholmen holme /Se    
  Gloholmshagen hage    
  Gloholmsviken, Lilla vik    
  Gloholmsviken, Stora vik    
  Glosörarna skär    
  Glosörarna holmar    
  Glåsbo ägomark    
  Glännorna vik    
  Gorrklabb skär    
  *Granholm holme    
  Granholmen holme    
  Granholmen holme    
  *Granholmen, se Gränholm holme    
  Granholmen holme    
  Granholmen holme    
  Granklabben holme    
  Gransjögärdet ägomark    
  Gravdalen ägomark    
  *Gremmelsön ö    
  Gremmelsön, Grimmelsö ö    
  Gremmelsöön, Se Grimmelsö holme    
  *Grenholm holme    
  *Grenholm holme    
  *Grilskär holme    
  Grimelskär ö    
  Grimelskär ö    
  Grimmelskär ö    
  *Grimelsö ö    
  Grimmelsö holme    
  Grimmelsö ö    
  Grimmelsö ö    
  Grimmelsö ö    
  Grimmelsö ö    
  Grindvik vik    
  Gropviken vik    
  Gropklabbarna holmar    
  *Gropklabben holme    
  *Gropklabben holme    
  Gropklabben holme    
  *Grommelsvik fjärd    
  Gropviken vik    
  Grottan terräng    
  Grottnäskrok vik    
  Grovbådan holmar    
  Grovbådan holmar    
  Grovbåden både    
  Grovbåden skär    
  Grundet skär    
  Gruvgärdet ägomark    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmen holme    
  Grytholmshällarna hällar    
  Grytklabben skär    
  Grytklabb holme    
  Grytklabb holme    
  Grytklabben holme    
  *Grytsholm holme    
  Saknas holmar    
  *Grytsholm holme    
  *Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm ö    
  Grytsholm holme    
  Grytsholm holme    
  Grytsholmen holme    
  Grytsholmen holme    
  Grytsholmen holme    
  Grytsholmen holme    
  Grytsholmen holme    
  Grytsholmen holme    
  Grytsholmen holme    
  Grytsholmen halvö    
  Grytsholmshällarna holmar    
  Grytsholmsklabben holme    
  Grytshällen holme    
  *Grytskär holme    
  Grytskär skär    
  *Grytskär holme    
  *Grytskär holme    
  *Grytskär holme    
  *Grytskär holme    
  Grytskär holme    
  Grytskär holme    
  Grytskär skär    
  Grytskär holme    
  Grytskär holme    
  Grytskär skär    
  Grytskär ö    
  Grytskär holme    
  Grytsskär holme    
  Grytsudden udde    
  Grytsudden udde    
  Gråbåden holme    
  Gråbåden skär    
  Gråholm holme    
  Gråholmen, I. holme    
  Gråholm Inre holme    
  Gråholmen, Lilla = Yttre Gråholmen holme    
  Gråholmen, St. holmar    
  Gråholmen, Stora = Inre Gråholmen holme    
  Gråholm Yttre holme    
  *Gråklabben holme    
  *Grålingshällarna holmar    
  Gråskär holme    
  Gråskär holme eller holmar    
  *Gråskär holmar    
  Gråskär holme    
  Gråskär holme eller holmar    
  *Gråskär holmar    
  Gråskär skär    
  Gråskär skär    
  Gråskär holme    
  Gråskär, Lilla holme    
  Gråskär, Stora ö    
  Gråskär ö    
  Gråskär skär    
  Gråskär skär    
  Gråskär skär    
  Gråskär holme    
  Gråskär, Norra = Stora Gråskär skär    
  *Gråskär, Norra = Stora Gröskär holme    
  Gråskär, Södra = Lilla Gråskär skär    
  *Gråskär, Södra = Lilla Gröskär holme    
  Gråskären holmar    
  Gråskären holmar    
  Gråskärsklabb skär    
  Gråskärsklabbarna holmar    
  Gråskärsklabbarna holmar    
  Gråskärsklabbarna klabbar    
  Gråskärsklabbarna skär    
  Gråskärsslångarna holmar    
  Gråtboviken vik    
  Gräholm ö    
  Gränholm holme    
  Gränholm holme    
  *Gränsgrund grund    
  Gränsholmen udde    
  Gränsundet Lilla sund    
  Gränsundet Stora sund    
  Gränsviken vik    
  Gränsviken Nedre vik    
  Gränsö ö    
  Gränsö ö    
  Gränsö, Lilla = Holma ö    
  *Gränsö, L. ö    
  Gränsö, Övre o. Nedre delar av ö    
  Gränsö, Övre o. Nedre del av ö    
  Gränsö f.d. ö /Se    
  *Gräntsö del av ö    
  Gränö holme    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Gränö ö    
  Gränökroken vik    
  Gränsö ö    
  Gräsdänningskär skär    
  Gräsdänningskär ö    
  Gräsdänningskär holme    
  Grässkär holme    
  Grässkär holme    
  Grässkär holme    
  Grässkärshällen holme    
  *Gröholm holme    
  Gröholm holme    
  *Gröholm holme    
  Gröholm holme    
  *Grönaskär holme    
  Gröna skären skär    
  *Gröngjusskär = Gjusbådarna bådar    
  *Grönkulla holme    
  *Grönskär, Norra o. Södra, se *Gråskär holmar    
  Grönvik ägomark    
  *Grönö ö    
  Grönöö, Se Gränö ö    
  Gröskär, Lilla holme    
  Gröskär udde    
  Gröskär, St. holme    
  Gröskär, St. holme    
  Gröskär, Stora ö    
  Gröskärsklabben holme    
  Gröskärsklabben holme    
  Gröskärskroken vik    
  *Grövik åker    
  Gröönö, Se Gränö holme    
  Gubbensholm halvö    
  Gubbensholm udde    
  Gubbtäppan ägomark    
  Gula hällen holme    
  Gula hällen skär    
  Gula hällen skär    
  Gula hällen skär    
  Gula klabbarna holmar    
  Gulklabbarna holmar    
  Gulklabbarna holmar    
  Gulklabbarna klabbar    
  Gulklabbarna holmar    
  Gulklabbarna skär    
  Gunnarsmåla utj.    
  Gyllklabben, Norra klabb    
  Gyllklabben, N. holme    
  Gyllklabben, Södra holme    
  *Gullskär, S. holmar    
  *Gullskär, Södra holmar    
  Gulskär, Lilla holme    
  Gulskär, Stora holme    
  Gunnarsmålen ägomark    
  Gursholm, Se Gjusholm holme    
  *Gursholmen holme    
  Saknas holmar    
  Gyllingen holme    
  Gyllingen holme /Se    
  Gyllklabben holme /Se    
  *Gålingshällarna holmar    
  *Gålskär, Norra = Gula hällen skär    
  *Gålskär, Södra = Gulklabbarna skär    
  *Gångareängen äng    
  *Gångareängen äng    
  Gårdingen skär    
  Gårdsholmen, Ö. holme    
  *Gårskär holme    
  *Gårskär holmar    
  Gåsgrundet holme    
  *Gåsklabben = Majklabben klabb    
  Gåsskär skär    
  Gåsskär = Stora Gåsskär skär    
  Gåsskär, L. holme    
  Gåsskär, Lilla holme    
  Gåsskär, Lilla skär    
  Gåsskär, Lilla holmar    
  Gåsskär, Lilla holme    
  *Gåsskär, Norra = Stora Gåsskär skär    
  Gåskär, St. holme    
  Gåsskär, St. holme    
  Gåsskär, St. holme    
  Gårsskär, St. holme    
  Gåsskär, Stora skär    
  Gåsskär, Stora holme    
  Gåsskär, Stora skär    
  Gåsskär, Stora holme    
  Gåsskär, Stora holme    
  Gåsskärshällarna skär    
  Gåsskärshällen holme    
  Gåsskärsklabben, Lilla holme    
  Gåsskärsskrevlet holmar    
  Gåsvik vik    
  Gåsön ö /Se    
  *Gäddviksgrund(?) grund    
  Gärdsholm, Västra o. Östra holmar    
  Gärdsholm, Västra o. Östra holmar    
  Gärdsholm, Västra holme    
  Gärdsholm, Västra holme    
  Gärdsholm, Västra ö    
  Gärdsholm, Östra holme    
  Gärdsholm, Östra ö    
  *Gärningskär holme    
  Gärningskär skär    
  Gärningskär skär    
  Gärningskär holme    
  Gärningskärsbåden, Stora grund    
  Gärningskärshällarna skär    
  *Gärningsskär, se Käringskär skär    
  *Gärningsskärsflagen fjärd    
  Gärnungskär holme    
  Gärnungskär holme    
  Gärsholmen, Ö. o. V. holmar    
  Gärsholmen, Ö. o. V. holmar    
  Gärsholmen, Ö. o. V. holmar    
  Gärsholmen, Ö. o. V. holmar    
  Gästskär holme    
  Gästskär holme    
  *Görjeäng åkerområde    
  Görviken vik    
  Haarpund, Se Arpsund holme    
  Haarpund, Se Arpsund holme    
  Hackeholm, Se Attelholm holme    
  *Hackeholmen holme    
  *Hackelholmen, se Attelholm holme    
  Hackleh:, Se Attelholm holme    
  Hafjärden fjärd    
  Haggärdet ägomark    
  Hagkrok vik    
  Hagkrok Stora vik    
  *Hagkroken vik    
  Haguddsklabben skär    
  *Hakaskär holme    
  *Halskär holme    
  Haltskär holme    
  Haltskär holme    
  *Halvanklabb holme    
  Halvvägshällen skär    
  *Hamholm holme    
  *Hamholmen holme    
  Hammarudden udde    
  Hamna ö    
  Hamna ö    
  Hamna holme    
  Hamnholmen holme    
  Hamnholmen ö    
  Hamnholmsklabb skär    
  Hamnhällarna skär    
  *Hamnklabben, se Håmklabben klabb    
  Hamnklumpen holme    
  Hamnklumpen holme    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär skär    
  Hamnskär skär    
  Hamnskär skär    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär ö    
  Hamnskär holme    
  Hamnskär skär    
  Hamnskärshällen skär    
  Hamnskärsklabben skär    
  Hanholmen holme    
  Hanholmen holme    
  *Hankskär holme    
  Hansängen ägomark    
  Harholmarna holmar    
  Harholmarna holmar    
  Harholmarna holmar    
  Harholmen, Lilla ö    
  Harholmen, Stora holme    
  Harholmen, Stora ö    
  Harholmshällarna skär    
  *Harkrankholmen upplandad holme    
  *Harkrankholmen upplandad holme    
  *Harkrankholmen = Aderton kobeter holme    
  Harpsund ö    
  *Harpsund holme    
  *Haspskär holme    
  Havrekärret ägomark    
  *Havrekärret äng    
  Hemudden udde    
  Hemängsviken vik    
  Herrborumbäck bäck    
  Herrborums skär skär    
  Herrkärret ägomark    
  Herrkärrsplöjan ägomark    
  Hindholmen, Se Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö holme    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hindö ö    
  Hjulskär holme    
  Holma ö    
  Holma holme    
  Holma ö    
  Holma ö    
  Holma holme    
  Holma ö    
  Holma holme    
  Holmen terräng    
  Hopklabbar holmar    
  Hopklabbarna kobbar    
  Hopklabbarna holmar    
  Horkarlsskär skär    
  Horkarlsskär skär    
  Horkarlsskär holme    
  *Horkarlsskär = Håkansskär skär    
  *Horkarlsskär = Håkansskär skär    
  *Horn holme    
  Horntorp terräng    
  Hornö triangelpunkt    
  Hornö ö    
  Hornö glo vik    
  *Hornö udd udde    
  Horsholmen holme    
  Horsholmen holme    
  Horsholmen udde    
  Horsholmen holme /Se    
  *Horsskallen holme    
  *Horsskär, Höga = Höga skäret skär    
  *Horsskär, Långa = Häradsskär skär    
  Horsvarpet Lilla vik    
  Horsvarpet Stora vik    
  Horsvarpshällen holme    
  Horsviken vik    
  Horsviken vik    
  *Horvan gärde    
  *Horvan gärde    
  *Horvan åker    
  Horvelsö ö    
  Horvelsö holme    
  Horvelsö holme    
  Horvelsö ö    
  Horvelsö ö    
  Horvelsö, glo vik    
  Härvelsö ö    
  Härvelsö ö    
  Horvelsöskäret holme    
  Horven vik    
  *Hufallsö, se Ufallsö ö    
  *Huholm holme    
  *Huholm holme    
  Huholmen holme    
  Hulvik vik    
  Hulviken vik    
  Hulviken vik    
  *Humledalen dal    
  Hummelklabb holme    
  Hummelklabb holme    
  Hundberget berg    
  Hundudden udde    
  Husfjärden fjärd    
  Husfjärden fjärd    
  Husfjärden vik    
  Husholma ö    
  Husholma ö    
  Husholma ö    
  Husholmen terräng    
  Husholmen holme    
  Husholmssand vik    
  Håkansskär skär    
  Håkansskär holme    
  *Håkaskär holme    
  Håldämman grund    
  Håldämman skär    
  Hålfjärden fjärd    
  Hålfjärden fjärd    
  Hålfjärden fjärd    
  Hålkakshällarna holmar    
  Håmholmen udde    
  Håmklabb Tallskärs holme    
  Håmklabben holme    
  Håmklabben klabb    
  Håmklabben holme    
  Håmståndsudden udde    
  Håmståndsuddhällen holme    
  *Hälgholmen, se Älgholm holme    
  Hällholmarna holmar    
  Hällholmarna holmar    
  Hällholmen, Lilla holme    
  Hällholmen, Stora holme    
  Hällholmen, Stora holme    
  Hällingsbergen berg    
  *Hälskär = Älskär skär    
  Häludden udde    
  Hälviken vik    
  Häradsskär holme    
  Häradsskär skär    
  Häradsskär skär    
  Häradsskär skär    
  Häradsskär holme    
  Häradsskär ö    
  Häradsskär holme /Se    
  Häradsskär skär /Se    
  Häradsskär ö /Se    
  Häradsskär, Långa holme    
  Häradsskär, Långa holme    
  Häradsskären skär    
  Häradsskären skär    
  Häradsskären holme    
  Häradsskären skär /Se    
  Häradsskärsflagen fjärd(?)    
  Häradsskärshäll skär    
  Häradsskärshällen skär    
  Häradsskärsklabb holme    
  *Härholm holme    
  *Härholmen holme    
  Härsmarksskäret udde    
  Härsmarksskäret holme    
  Härvelsö ö    
  Häsleskiar, Se Häradsskär skär    
  Häsleskiär, Se Häradsskär holme    
  *Häsleskär holme    
  *Häsleskär holme    
  *Hässelkärr äng    
  Hästdalen vik    
  Hästdalen ägomark    
  Hästhagsudden udde    
  Hästklabbarna holmar    
  Hästklabbarna klabbar    
  Hästklabbarna holmar    
  Hästskallen udde    
  *Hästskär holme    
  Hästsundet vik    
  Hästudden udde    
  Hästuddshällen holme    
  Hästvik, L. vik    
  Hästvi, St. vik    
  Hästö ö    
  Hästö holme    
  Hästö ö    
  Hästö ö    
  Hästön holme    
  Hästön ö    
  Hästö ö    
  Hästön ö    
  Hästön ö    
  Hästön ö    
  Hästö ö    
  Hästöklabbarna holmar    
  Höga klabben holme    
  Höga skäret skär    
  Höga skäret halvö    
  Högaskäret, Norra holme    
  Högaskäret, Södra holme    
  Höga ören både    
  Högaören grund    
  Högaören holme    
  Höga ören holme    
  *Högholm holme    
  Högholm = Högholmen holme    
  Högholm, St. holme    
  Högholm, St. holme    
  *Högholm holme    
  Högholm, St. holme    
  Högholm, Södra holme    
  *Högholm holme    
  Högholm, St. holme    
  Högholm, Södra holme    
  Högholm holme    
  Högholm holme    
  Högholm holme    
  Högholm holme    
  Högholm holme    
  Högholm ö    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen holme    
  Högholmen ö    
  Högholmen holme    
  Högholmen, Lilla holme    
  Högholmen Mellan- holme    
  Högholmen, Mellan- holme    
  Högholmen, Stora holme    
  Högholmen, Stora ö    
  Högholmen, Södra holme    
  Högholmen Södra holme    
  Högholmshällarna skär    
  Högholmshällen Inre skär    
  Högholmsskäret holme    
  Högsjöholmen Lilla holme    
  Högsjöviken vik    
  Högskär holme    
  Högskär holme    
  Hökbåden holme    
  Hökskär skär    
  Hökskär holme    
  Hökskär skär    
  Hökskärshällarna skär    
  Hökskärsklabben holme    
  Hönsholm holme    
  Hönsholm holme    
  *Hönsholm holme    
  Hönsholm holme    
  *Hönsholm holme    
  Hönsholm holme    
  Hönsholmen udde    
  Hönsholmen udde    
  Höra Såta holmar    
  Höre holme    
  *Hötfjärden = Utterfjärd fjärd    
  Idkrokskären skär    
  Igelbåden både    
  Igelbåden skär    
  Indebåden holme    
  Indebådan holme    
  Ingvaldsudden udde    
  Ingvaldsängen ägomark    
  inneolsöö, Se Olssund, Inre ö    
  *Innergrund grund    
  Inner Kiärön, Se Kärrö, Inre holme    
  Innerkiärön, Se Kärrö, Inre ö    
  *Innerlösö halvö    
  *Innerskär holmar    
  Innerölsö, Se Olssund, Inre ö    
  *Innerölsö halvö    
  Innerölsöö, se Olssund, Inre halvö    
  *Innerskär holme    
  Inre båden holme    
  Isaks stenar holmar    
  Isholmen holme    
  Isholmen holme    
  Iskällarberget berg    
  Istholmen holme    
  Istholmen holme    
  Istholmen holme    
  Istholmen holme    
  Istholmen holme    
  Istholmen holme    
  Istholmen holme    
  Istholmen ö    
  Istholmshällarna hällar    
  Jonsgärdet ägomark    
  Jonsgärdet ägomark    
  *Jangelholm holme    
  Joxen klabb    
  Joxen holme    
  *Julholmen, se Djurholmen holme    
  Jungfrubådan grund    
  Jungfruholmen holme    
  Jungfruholmen holme    
  Jungfruholmen holme    
  Jungfrusalen skär    
  Jungfrusalen holme    
  Jungfrusalen holme    
  Jungfrusalen triangelpunkt    
  Jungfrusalen kobbe /Se    
  Jungfrusalen klabbe /Se    
  *Jurslö ö    
  *Jutviken vik    
  *Jutviken vik    
  *Jutviken vik    
  Järnkulla holme    
  Järnkulla holme    
  Järnkulla holme    
  Järnkullerna öar /Se    
  Järnkullen, St. o. L. holmar    
  Järnkullen, St. o. L. holmar    
  Järnkulleskär holme    
  Jätteberget berg    
  Jättekastet fornlämning    
  Jätteklabbarna holmar    
  Kalfholmarna, se Kalvö. Lilla o. Stora öar    
  Kalfö ö    
  Kalgrundet holme    
  Kalgrundet holme    
  Kalkbodviken vik    
  Kalkholmen holme    
  *Kallskär holme    
  Kallsö ö    
  Kallsö ö    
  Kallsö ö    
  Kallsö ö    
  Kallsö ö    
  Kallsö ö    
  Kallsö triangelpunkt    
  Kallsö ö    
  Kalvik vik    
  Kallvik vik    
  Kallvik vik    
  Kallvik vik    
  Kalmar holme    
  Kalmar udde    
  *Kalmar udde    
  Kalmarsund sund    
  Kalmarudden udde    
  *Kalskär holme    
  Kalskär holme    
  Kalskär holme    
  Kalskär ö    
  Kalskär, Yttre holme    
  Kalskärshällen holme    
  *Kalsö ö    
  Kaludden udde    
  Kalvbacken ägomark    
  Kalvholm holme    
  Kalvholm udde    
  Kalvholmen ö    
  Kalvholmen halvö    
  Kalvholmen ö    
  *Kalvholmen holme    
  *Kalvholmen holme    
  Kalvik vik    
  Kalvskär holme    
  Kalvskär, L holme    
  Kalvskär, Stora ö    
  Kalvudden udde    
  Kalvvik vik    
  Kalvholmen udde    
  Kalvö ö    
  Kalvö ö    
  Kalvö, Lilla o. Stora holmar    
  Kalvön, Lilla o. Stora holmar    
  Kalvö, Lilla o. Stora öar    
  Kalvö, Stora o. Lilla holmar    
  Kalvön, St. o. L öar    
  Kalvön, St ö    
  Kalvön, St o. L ö    
  Kalvön, St. o. L ö    
  Kalvö, Lilla ö    
  Kalvö, Stora ö    
  Kamskroken Inre vik    
  Kamskroken Yttre del av vik    
  Kapellviken vik    
  Kapellviken vik    
  Kapellviken vik    
  Kappelviken vik    
  *Karholm, Södra holme    
  Karlsklabbarna holmar    
  Karlsklump holme    
  Karlskär holme    
  Karlskär holme    
  Karlskär holme    
  Karsholmen holme    
  Karsholmen holme    
  *Karsholmen holme    
  Karsvik vik    
  Karten, Södra klabb    
  *Karten, N. o. S holmar    
  Kartholmen holme    
  Kasterholmen holme    
  Kasterholm holme    
  Kasterholm holme    
  Kasterholm ö    
  Kasterholm holme    
  Kasterholmen holme    
  *Kastholmarna holmar    
  *Kastholmarna holmar    
  Katsviken vik    
  Katsviken vik    
  Kattholmen holme    
  Kattskär skär    
  Kattskär holme    
  Kattskär skär    
  Kattsvik vik /Se    
  Kattudden udde    
  Kattungarna holmar    
  Keskär holme    
  Keskärshålet vik    
  Kettilholmen holme    
  Kettilholmen holme    
  Kiarholmen holme    
  Kilholmarna, Norra holmar    
  Kilholmarna, S. ö    
  Kilholmen, Norra holme    
  Kilholmen, N holme    
  Kilholmen, N holme    
  Kilholmen, Södra holme    
  Kilholmen, S holme    
  Kilholmen, S holme    
  Kilholmsklabben holme    
  Kilholmsklabben, Norra skär    
  Kilhäjan äng    
  Kiliset udde    
  Kilisgrunden grund    
  *Killingsö udde    
  Kilskär holme    
  Kirholmen, S holme    
  Kiskär skär    
  Kiskär skär    
  Kiskär holme    
  *Kistudden udde    
  *Kitholmar, N holmar    
  *Kitholmar, S holmar    
  Kiärhol holme    
  Kiärhol holme    
  Kiärrholm holme    
  *Kiärholmen holme    
  Kiärholmen holme    
  Kjusan vik    
  Kjusan vik /Se    
  *Klabbar holmar    
  Klabben udde    
  *Klacken grund    
  *Klackmarstens bränning grund    
  Klackstenen grund    
  Klastorp terräng(?)    
  *Klobbuddsbacken backe    
  Kloka gubben terräng(?)    
  Klorkroken vik    
  Klovöja holme    
  Klovöja ö    
  Klovöja holme    
  Klovöja ö    
  Klovöja ö    
  Klovöja ö    
  Klovöja ö    
  Klovöja, Klovön ö    
  Klovöja triangelpunkt    
  Klovöja ö /Se    
  Klovön (resp. *Klåvö) ö    
  *Klumpen holme    
  *Klumpen holme    
  Klumpudden udde    
  Klåfö ö    
  Klåföön holme    
  *Klåkskären skär    
  *Klåvaskär holmar    
  Klöföhn ö    
  Klörhålsmelbåden holme    
  *Klörkrok vik    
  Knarrhällarna holmar    
  Knarrhällarna holmar    
  Knarrhällarna holmar    
  Knarrön holme    
  Knarrön ö    
  Knarrön ö    
  Knarrön ö    
  Knarrö ö    
  Knarrö, Lilla öar    
  Knubben holme    
  *Knåtboskäret holme    
  *Knåtboskär holme    
  Knåteboudde udde    
  Knåteboudde udde    
  Knåteboudden udde    
  Knåteboviken vik    
  Knäpelholmen udde    
  Kodjupet terräng    
  Kohagsudden udde    
  Kohagsudden udde    
  Koklabben holme    
  Kokullskär skär    
  Kokullskär skär    
  Kolholmen holme    
  *Komägget åker    
  *Komingsholm holme    
  Konungsholm skär    
  *Konungsskär holme    
  Konungsskär holme    
  *Konungsskär holme    
  Konungskär holme    
  Konungskär holmar    
  Konungskär skär    
  Konungskär skär    
  Konungskär skär    
  Konungskär skär    
  Koppargrundet grund    
  *Kornholm, L holme    
  *Kornholm, L holme    
  Kornholmen halvö    
  Kornholmen halvö    
  Kornholmen, Lilla holme    
  Kornholmen, Lilla holme    
  Kornholmen udde    
  Kornholmen, Stora holme    
  Kornholmen, Stora ö    
  Kornskär skär    
  Kornskär, Höga skär    
  Kornskär, Höga skär    
  *Kornskär, St holme    
  Kornskär, St holme    
  Kornskär, Stora, Höga o. Västra holmar    
  Kornskär, Stora holme    
  Kornskär, Stora ö    
  Kornskär, Stora skär    
  Kornskären, St holmar    
  *Kornskär ö    
  Kornskären, St holmar    
  Kornskär, Stora skär    
  Kornskär, Stora skär    
  Kornskär, Västra skär    
  Kornskär, Västra holme    
  *Kornskärshäll holme    
  Kornskärshällarna klabbar    
  Kornskärshällarna holmar    
  Kornudden udde    
  *Korpholm holme    
  *Korpholm holme    
  Korpholmen holme    
  Korpholmen holme    
  Korpholmsskären skär    
  Korpholmsören holme    
  Korsan vik    
  Korsfjärden fjärd    
  Korsfjärden fjärd    
  Kors, Kull, Galt, Get, Gryt o. Gyllingen holmar    
  Korsholm holme    
  Korsholm ö    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmarna holmar    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen ö    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  *Korsholmsfjärden fjärd    
  Korsholmsskär holme    
  Korsholmsskär holme    
  Korsholmsskären holmar    
  Korsskären skär    
  Korsskären holme    
  Korsudden udde    
  Korsviken vik    
  *Koskär förr skär, nu sammanvuxet med Lammskär    
  *Krapelholm udde    
  Krapelsskär skär    
  *Krattholmsklabbarna klabbar    
  Kravskärsklabbarna klabbar    
  Kravskärsklabbarna holmar    
  *Krokholm holme    
  Krokiga träden äng    
  Krokiga träden skär    
  Krokskär holme    
  Krokskär holme    
  Krokskär holme    
  Krokskär holme    
  *Krokskär holme    
  Krokskär holme /Se    
  Krokskär skär    
  Krokskär skär    
  Krokskär holme    
  Krokskär holme    
  Krusudden udde    
  *Kråkholm holme    
  *Kråkholm holme    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholmen holme    
  Kråkholmen holme    
  Kråkskär holmar    
  Kråkskär holmar    
  Kråkskär skär    
  Kråkskär skär    
  Kråkskär holmar    
  Kråkskär skär    
  Kråkskär holme    
  *Kråkskären holmar    
  *Kråkskären holmar    
  Kråkskäret ö    
  Kråkskäret skär    
  Kråkskäret, Norra holme    
  Kråkskäret, Södra ö    
  Kräfta holme    
  Kräfta holme    
  *Kräpelholmen halvö    
  Kräpelholmen ö /Se    
  Kräpla holme    
  Kräplan holme    
  Kräplan holmar    
  Krösaholmen holme    
  Krösaholmen holme    
  Krösaholmen holme    
  *Krösaholmen holme    
  Krösaholmen holme    
  *Krösholm holme    
  *Krösholm holme    
  *Kubbsudden udde    
  Kubbsudden udde    
  *Kuggen holme    
  *Kuggen holmar    
  Kuggen holme    
  Kuggen, St o. L holmar    
  Kuggen, St o. L holmar    
  Kuggen, Lilla skär    
  Kuggen, Lilla holme    
  Kuggen, Röda skär    
  Kuggen, Röda skär    
  Kuggen, Röda holme    
  Kuggen, Röda holme    
  Kuggen, Röda holme    
  Kuggen, Röda holme    
  Kuggen, Stora skär    
  Kuggen, Stora holme    
  Kuggholmarna holmar    
  Kuggholmarna holmar    
  *Kugghällar holmar    
  *Kugghällarna holmar    
  Kugghällarna holme    
  *Kulholm holme    
  Kull, Galt, Get, Grytsholm, Gyllingen o.Korsholm holmar    
  Kullholm holme    
  Kullholm holme    
  Kullholm holme    
  Kullholm holme    
  Kullholm holme    
  Kullholmen holme    
  Kullholmen holme    
  Kullholmen holme    
  Kullholmen holme    
  Kullholmsskär skär    
  Kullskär holme    
  Kullskär holme    
  Kullskär holme    
  Kullskär holme    
  Kullskär skär    
  Kullskär skär    
  Kullskär skär    
  Kullskär holmar    
  ?Kullskär holme    
  Kullskär skär    
  Kullskär skär    
  Kullskär skär    
  Kullskär skär    
  Kullskär holme    
  Kullskärsdjupet fjärd    
  Kullskärskarten ö    
  *Kullviksholmen holme    
  *Kullviksholmen holme    
  Kulvik vik    
  Kulvikudden udde    
  *Kumlaklabben holme    
  Kummelklabb skär    
  Kummelklabb holme    
  *Kummelskär skär    
  *Kummelskär skär    
  Kungsholmarna holme    
  Kupaflagsklabbarna holmar    
  Kupa klint holme    
  Kupaklint holme    
  *Kupaklint holme    
  Kupaklint kummel triangelpunkt    
  Kupaklint kummel på holme    
  Kupan ö    
  Kuphålsklabben skär    
  Kupkroken vik    
  Kupskär skär    
  Kupskär skär    
  Kupskär holme    
  *Kupskärsflagen fjärd    
  Kupudden, Södra udde    
  Kupudden, Norra udde    
  Kupudden, S halvö    
  *Kutskär holme    
  *Kutskär holme    
  Kutskär holme    
  Kvarngrundet holme    
  Kyrkhällen häll    
  Kyrkstadkrok vik    
  *Källvik fiskevarp    
  ?Kålskär holme    
  *Kålskär(?) holme    
  *Kålskär holme    
  Kålskär holme    
  Kåmsklint klint    
  Kårbofjärd igenväxt fjärd    
  Kårbofjärd sjö    
  Kårebokärr ägomark    
  Kårholmen holme    
  *Kårholmen holme    
  *Kårholmen holme    
  Kårkrok vik    
  *Kårvikskjusan äng    
  Kävudden udde    
  Käfte vik    
  Käfte natn /Se    
  Käfte Inre vik    
  Käfte Yttre vik    
  Käftklabbarna holmar    
  Källbukten bukt    
  Källbukten vik    
  Källdalen vik    
  Källdalen vik    
  Källgärdet ägomark    
  *Källholm halvö    
  *Källholm halvö    
  Källholmen holme    
  Källholmen upplandad holme    
  Källholmen halvö    
  Källholmen holme    
  Källholmen holme    
  Källstadfjärden fjärd    
  *Källängsören udde    
  *Kärholm holme    
  *Kärholm holme    
  *Käringhamn vik    
  Käringklev terräng    
  *Käringskär holme    
  Käringskär holme    
  *Käringskär holme    
  *Käringskär holme    
  Käringskär skär    
  Käringskär skär    
  Käringskär ö    
  Käringskär skär    
  Käringskär skär    
  Käringskär holme    
  Käringskär skär    
  Käringskärshällarna skär    
  *Käringstumpa holmar    
  *Käringstumpa holmar    
  Käringstumparna kobbar    
  Käringstumparna skär    
  Käringstumparna holmar    
  Kärleksskäret skär    
  Kärrebomossen mosse    
  Kärrfjärden fjärd    
  *Kärrholm holme    
  *Kärrholm holme    
  *Kärrholmen holme    
  *Kärrholmen holme    
  *Kärrholmen, Norra holme    
  *Kärrsåkflaten område    
  *Kärrö holme    
  Kärrö, Inre ö    
  Kärrö, Inre holme    
  Kärrö, Inre ö    
  Kärrö, I. ö    
  Kärrö, Inre ö    
  Kärrö, I. holme    
  Kärrö, Inre holme    
  Kärrö, I. holme    
  Kärrö, Inre ö    
  Kärrö, Yttre holme    
  Kärrö, Y holme    
  Kärrö, Yttre ö    
  Kärrö, Y. holme    
  ?Kärröklabb holme    
  Kärröklabb holme    
  Kärrö klabbar holmar    
  Kärröklabbarna holmar    
  Kärrö, Y. holme    
  Kärrö Yttre triangelpunkt    
  *Kärrö klabbar holmar    
  Kärrö klabbar holmar    
  Köpskärsankan holme    
  Kättbådarna skär    
  Kättbådshällarna skär    
  *Kättelfjärden fjärd    
  Kättelholm holme    
  Kättelholm holme    
  Kättelskär holme    
  Kättelskär skär    
  Kättelskär holme    
  Kättelskärsgrund holme    
  Kättelskärshällarna skär    
  Kättelskärsklabben holme    
  Köpskär, N. o. S. holmar    
  Köpskär, N. o. S. holmar    
  Köpskär, Norra skär    
  Köpskär, Norra skär    
  Köpskär, Norra holme    
  Köpskär, Södra skär    
  Köpskär, Södra skär    
  Köpskär, Södra holme    
  Köpskärssankan skär    
  Köttbåden skär    
  Köttklumpen holme    
  *Labbskär holme    
  Labbskär holme    
  Ladalsklabben klabb    
  Laddalsklabben skär    
  Ladudden udde    
  Ladvik vik    
  Ladvik vik    
  Ladängen ägomark    
  Ladängsviken vik    
  Laggarglo vik    
  Laggarudden udde    
  *Laggarviken vik    
  *Lagnö del av ö    
  Lagnö ö    
  *Lagnö del av ö    
  Lagnö, Övre o. Nedre delar av ö    
  *Lagnö halvö    
  Lagnö, Övre o. Nedre del av ö    
  Lagnö ö /Se    
  Lagnöströmmen sund    
  Lagnöströmmen sund    
  Lagnöudden udde    
  Lagnö uddes flaggspel triangelpunkt(?)    
  Lammholmen holme    
  Lammskär ö    
  Lamskär holme    
  *Lammskär holme    
  Lammskär holme    
  Lamskär holme    
  Lammskär holme    
  Lammskär holme    
  Lamskär holme    
  Lammskär, resp. Lammskär, N. holme    
  Lammskär skär    
  Lammskär skär    
  Lammskär holme    
  Lammskär ö    
  Lammskär holme    
  Lammskärs flaggspel triangelpunkt    
  *Lammslätten slätt    
  Lappklabb klabb    
  Lappklabb holme    
  Lappklabbshällarna holmar    
  *Ledsingsskär skär    
  Ledudden udde    
  Leduddsholmen holme    
  *Lejonudden udde    
  Lergraven vik    
  Lergraven vik    
  *Lerholm del av ö    
  Lerholmen udde    
  Lerholmen udde    
  Lerudden udde    
  Lerudden udde    
  Lerudden triangelpunkt    
  Lervik vik    
  Libberskär skär    
  *Libberskär holme    
  *Libberskär holme    
  Libberskär skär    
  Lickersholmen udde    
  Lilla Gränsö holme    
  lilla Gränsö holme    
  Lilla holmen holme    
  Lilla mon terräng    
  Lilla mossen ägomark    
  Lilla mossen ägomark    
  Lilla skäret holme    
  Lilla viken vik    
  Lillkuggen skär    
  Lillkuggen holme    
  Lillnäsviken vik    
  Lillskogsängen ägomark    
  Limpan holme    
  Lindersfjärden fjärd    
  Lindersfjärden fjärd    
  Lindersfjärden fjärd    
  Lindersudd udde    
  Lindersudd udde    
  Lindesfjärden fjärd    
  Lindesfjärden fjärd    
  Lindholm holme    
  Lindholm holme    
  Lindholm ö    
  Lindholm holme    
  Lindholm holme    
  *Lindholm skär    
  Lindholm, Lilla holme    
  Lindholm, Lilla holme    
  Lindholm, Stora holme    
  Lindholm, Stora ö    
  Lindholmarna holmar    
  Lindholmarna, St, o. L holmar    
  Lindholmarna, St, o. L holmar    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen ö    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen holme    
  Lindholmen, L holme    
  Lindholmen, St, o. L holmar    
  Lindholmen Lilla holme    
  Lindholmen, St holme    
  Lindholmen Stora holme    
  Lindholmsklabben holme    
  *Lindholmsskär holmar    
  Lindholmsskär holme    
  *Lindholmsudden, se Lindersudd udde    
  *Lindknallen kobbe    
  *Lindknallen holme    
  *Lindknallen holme    
  Lindknallen holme    
  Lindskär holme    
  Lindskär holme    
  Lindskär skär    
  Lindskär holme    
  Lindskär holme    
  Lindskär, Höga skär    
  Lindskär, Höga holme    
  Lindskär, Låga skär    
  Lindskär, Låga skär    
  Lindskär, Norra skär    
  Lindskär, Norra skär    
  Lindskär, N holme    
  Lindskär, Södra skär    
  Lindskär, Södra holme    
  Lindskären skär    
  Lindskärshällarna holmar    
  Lindskärsör holme    
  *Linskär holme    
  *Linskär holme    
  *Linskär holme    
  *Linskären holmar    
  *Linskären holmar    
  Lippholmsudden udde    
  Ljungskär skär    
  *Ljusbådarna holmar    
  Ljusbådarna holmar    
  Ljusbådarna bådar    
  Ljusbådarna holmar    
  *Ljusbådarna holmar    
  Ljusholm holme    
  *Ljusholm holme    
  Ljusholmen holme    
  Ljusholmen ö    
  Ljusholmen holme    
  Ljusholm holme    
  Ljusholmen ö    
  Ljusholm holme    
  Ljushällen skär    
  *Ljusklabb holme    
  *Ljusklabben holme    
  Ljusklabben klabb    
  *Ljusnöbro bro    
  *Ljusnöbro bro    
  *Ljusskär skär    
  *Ljusskär, St holme    
  Logkrok vik    
  *Loknäsbacken skogsbacke    
  Lortryggen holme    
  Lortvik vik    
  Lortvik vik    
  Lortåshällarna skär    
  *Lukerholm del av ö    
  Lundskär holme    
  Lundskär holme    
  Lundskär holme    
  Lundskärshällen ö    
  Lundskärshällen skär    
  Lundö holme    
  Lundö ö    
  Lundö holme    
  *Lunskär holme    
  Lusen holme    
  Lusen holme    
  Lusen holme    
  Lusen holme /Se    
  Lusholm holme    
  Lusholm holme    
  Lusholm holme    
  Lusholm holme    
  Lusholm holme    
  Lusholm holme    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.