ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mogata socken : Hammarkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 552 Naturnamn : 397 Bebyggelsenamn : 749 Naturnamn : 556
Mogata sn Abborreholmen holme Mogata socken Alhagen gärde
Mogata sn *Abborskär holme Mogata socken Alklättret berg
Mogata sn Alberga terräng Alberga rivet t Andersbo mosse mosse
Mogata sn Andersbo terräng(?) Andersbo lht Aspbacken hagbacke
Mogata sn Andersbo terräng Andersbo t Axsjön sjö
Mogata sn Andersboskogen skog Andersbo rivet t Backgärdet gärde
Mogata sn Axsjön sjö Anderstorp lht Backhumpen åker
Mogata sn Axsjön sjö Anderstorp t Baggebro bro
Mogata socken Axsjön sjö /Se Anneberg lht Bastvebacken bergbacke
Mogata sn Axsjön sjö Anneberg lht Bastvekällan källa
Mogata sn Axsjön sjö Apelgården försvunnen gård Berghagen hage
Mogata sn Backgärdet ägomark Aspbacken lht Berghagen hage
Mogata sn Baggebro terräng(?) Aspbacken lht Bergåkern åker
Mogata sn Baggebro bro Asptorpet = Eriksberg t Betesbacken kulle
Mogata sn Baggebro bro Aspängen lht Björkkullen hagbacke
Mogata sn Biskopsjorden utj Aspängen stuga Björksäter odlad mosse
Mogata sn /Se *Björkbråten äga Avundsjukan lht Björktäppan förr åker
Mogata sn Björkkullen kulle Back riven stuga Björnille berg
Mogata sn Björklund terräng Back lht Björnille berg
Mogata sn Björnilleklint klint Back stuga Blockgärdet gärde
Mogata sn Björsätran äng Backen = Åboholm lht Björnillamossen mosse
Mogata sn Borgmästarkärret ägomark Becksmällan bs Björnsätra gärde
Mogata sn *Borres sved betesmark Becksmällan bs Björnilleklint berg
Mogata sn *Borrhagen slätt Bergabo bs Blockkällan källa
Mogata sn *Borrums sten grund /Se Bergdalen torp Borgmästarekärret gärde
Mogata socken *Borums holmar holmar Bergdalen lht Borume sten grund
Mogata sn Brända bergen berg Berget statstuga Botelkärret gärde
Mogata socken *Brända kärret äga Berget torp Brinkerna backar
Mogata sn Brända mossen mosse Berget t Brygghusegärdet gärde
Mogata sn Burupsten grund Bergkvara lht Brygghusgärdet gärde
Mogata sn Burupsten grund Bergkvara stuga Bråtgropegärdet gärde
Mogata sn Byggängen ägomark Berglund lht Bråtkärr gärde
Mogata sn Dalkarlsmossen mosse Berglund t Brända bergen berg
Mogata sn Dammkärr kärr Berglund torp Brända mossen mosse
Mogata sn Dammkärr ägomark Berglund t Bugatäppan åker
Mogata Saknas *Danstäppan täppa Berglund, lilla stuga Bugliderna gärde
Mogata sn Dämkärren kärr Bergstugan statstuga Bygghagen hage
Mogata sn Egelsjön sjö Bergstugan bs Byggkärret kärr
Mogata sn Ekbacken terräng Bergsätter lht Byggängen gärde
Mogata sn Eklund terräng Bergsäter lht Bykällan källa
Mogata sn Fagerkärret kärr Bergtorpet förr båtsmanstorp, nu lht Byvägen utfartsväg
Mogata Saknas Fagersätter ägomark Bergtorpet bs Båtmanstäppan åker
Mogata sn Finland åker Betel missionshus Bäckskvalet fors
Mogata sn Finland ägomark Betel missionshus Bäcktäpporna åkrar
Mogata sn *Finntäppan täppa Björklund t Dalen gärde
Mogata sn *Flyängen äng Björklund torp Dalkarlsmossen mosse
Mogata sn *Fläsksätter äng Björklund villa Dammbordet kärr
Mogata sn Fläskängen äng Björklund lht Dammkärr gärde
Mogata sn Fredrikshall gärde Björklund t Dammvrå, se Sågdammsvrå del av gärde
Mogata sn Fredrikshall ägomark Björksäter t Dytaget äng
Mogata sn *Frosta berg borgberget Björn i Köp utj. Dämmkärren kärr
Mogata sn *Frosta berg berg Björn i Köp utjord Ekbacken ekbacke
Mogata sn Frostaberget berg Björn i Köp av Revstorpet gd Ekbacken = Urfjället bergbacke
Mogata sn Frosta bro bro Björnstorp hmd Ekens backe landsvägsbacke
Mogata sn Fröberga vad terräng(?) Björnstorp gård Ekens hage hage
Mogata sn Galgbacken terräng Björnstorp lht Ekholken källa
Mogata sn Garvargärdet ägomark Björnstorps skolhus Saknas Eklund täppan
Mogata sn Gastkallevik vik Björnstorpa skola skolhus Engenska fältet gärde
Mogata sn Glasberget berg Björnsätran utj. Engelska fältet gärde
Mogata sn Gnöstbacken terräng Blecksäter rivet t Fagerkärret gärde
Mogata sn Granholmen holme Blomsterbo, Lilla lht Fagersätersgärdet gärde
Mogata sn Granholmen holme Blomsterbo, lilla f.d. båtmanstorp Falkmossen mosse
Mogata sn Gruvdalen terräng Blomsterbo, Stora förr båtsmanstorp, nu lht Farfarsgärdet gärde
Mogata sn Gruvhagen terräng Blomster, Stora lht Finland hage och gärde
Mogata sn /Se Gräshagen ägomark Blåbergsköp gd Fiskarehagen hage
Mogata sn /Se *Grävhagen äng Blåbergsköp gård Flykällan källa
Mogata sn /Se Gröna viken vik Blåbergsköp gård Flyttningstäppan täppa
Mogata sn /Se *Gubbetäppan täppa /Se Blåsut t Fläskan äng
Mogata sn /Se *Gubbängen äng Bocksätter by Fläskängen äng
Mogata sn /Se *Gullbergstäppan täppa Bocksäter by Fläskängen äng
Mogata sn /Se Gummekärr kärr Bogesäter utjord Fredrikshall del av gärde
Mogata sn /Se Gummkärret kärr Borren torp Frostaberget berg
Mogata kyrka Saknas /Se *Gäddskär holmar Borren t Frosta-bro bro
Apelgården, se Äppelgården Saknas *Gäddskär holme Borum herrgård Frosta bro bro
Berget torp Hagalund ägomark Borum gård Frostaberget berg
Björksätter torp(?) Hagalund ägomark Borum gård Fröberga vad vadställe
Björnstorp gd Hagkärr ägomark Brinken avs. lht Fållen täppa
Björnstorp gd Hardalen ägomark Brinken avs. Fårbacken hagbacke
Blomsterbo btp Hark ägomark Brunneby gård Fårbacken hagbacke
Blomsterbo btp Heden tegar Brunneby gård Fårhagen hage
Blåbergsköp gd Heden gärde Brunnebytorp lht Galgbacken hagbacke
Blåbergsköp gd Helvetesängen äng Brunnebytorp t Garvaregärdet gärde
Blåbergsköp gd Hemmingsbo terräng Bugan torp Gastkallevik vik
Blåbergsköp gd Hjortronmossen mosse Bugan t Gatan utfarsväg
Blåbergsköp gd /Se Holkhagen hage Bygget t Gatkällan källa
Bocksätter gd Holkängen äng Bygget t Glasberget berg
Bocksäter by Hollandsängen äng Båtmanstorpet = Varstenstorpet tivet båtmanstorp Gnöstbacken gärdesbacke
Bocksäter by Hollandsängen ägomark Charlottenberg lht Granholmen holme
Bocksätter gd Hollersboslätten äga Charlottenborg lht Gravbacken hagbacken
Bocksätter gd /Se Holmbobäcken bäck Dala gård Gruvhagen hage
*Bolegården förr gd Holmen,L. holme Dala gård Gruvtäppan täppa
Borren tp Holmen, L. holme Dalen avs. lht Grytbacken gärdesbacke
?Borum herrgård Holmen, St. holme Dalen t Gråladhumpen gärde
Borum gd Holmen, St. holme Dalensborg bs Gråtarehumpen gärde
Borum gd /Se Holmen, St. o. L holmar /Se Dalsborg lht Gråtarhumpen gärde
Borum gd /Se Horven äng Dammsätter torp Gräshagen gärde
Borum gd /Se Hov triangelpunkt Dammsäter t Grävgaltebacken gärdesbacke
Brunneby gård Hulta Lilla terräng Danstorp utj. Gröna viken vik
*Brunneby försv. gd Hulta Stora skogsområde Danstorplht lht Gubbrännan gärde
Brunneby avhyst gd /Se Hultbackaskiftet ägomark Djupdalen torp Gubbåkrarna åkrar
Brunneby gd Hultdammen göl Djupdalen t. Hagalund dalsänka
Brunnebytorp tp Hundnabben udde Djupdalen t Hagdalen gärde
Bugan tp Hundnabben udde Djursnäs kyrkoh. bost. Hagkärr gärde, förr kärr
»bålegärde» förr gd *Hundnabben udde Djursnäs kyrkoherdeboställe Hagkärret gärde
*Bäcken tp Hundnabben udde Djursnäs kyrkoherdeboställe Hagplöjan gärde
»Böllegårdh» gård Husbyvik vik Dyhult by Hagsylten gärde
Dala gd /Se *Husbyviken vik Dyhult by Hagtäppan täppa
*Danshorvan tp *Husbyvik vik Dyhult by Hallonkärret gärde och skogsmark
Djupdalen t Husbyvik vik Dyhults mosse utjord Halsen del av gärde
Djupdalen tp *Hybyviken vik Dyhultsmosse gd Hammarberget berg
Djupdalen tp Håltäppan täppa Dyhultsborg lht Hammarliden gärde
Djursnäs kyrkoherdebost. Häggmossen mosse Dyhultsborg t Hammarslätten gärde
?Djursnäs prästgård Hällaån å Dyhyttsborg t Hamptäppan åker
Djursnäs prästgård Hällaån å Dykällan f.d. knekttorp Hardalen åker
Djursnäs prästgård Hällaån å Dykällan f.d. knekttorp Hardalen gärde
Djursnäs prästgård Hälsingeängen ägomark Dylta by Hardalsbacken hagbacke
Djursnäs Saknas /Se Hästkärr ägomark Dynghult by Hark gärde och skogsbacke
Djursnäs kyrkoherdeboställe /Se Hästkärret kärr Dynghult by Hatten åker
Djursnäs gd /Se *Hökmossen mosse Dynghultsmossen utjord Heden gärde
Djursnäs hgd /Se Hökmossen mosse Egeltorpet t Hemgärdet gärde
Djursnäs gd /Se Hökullen terräng Ekbacken = Eklund lht Hemgärdet gärde
Dyhult by ?Hönsholmen holme Eklund f.d. soldattorp Hemgärdet gärde
Dyhult by Hönsholmen holme Eklund t Hemhagen hage
Dyhult by *Igelkärret kärr Eklund lht Hjortronmossen mosse
Dyhult gd Igelsjön sjö Eklund lht Holken källa
Dyhult gd Igelsjön = Igelträsket Saknas Eklund, lilla riven stuga Holkgärdet gärde
Dyhult by Igelsjön förr sjö Ekstugan lht Holkhumpen gärde
Dyhult gdr Igeltorpssjön sjö Ekstugan bs Hollandsängen gärde
Dyhult by Igeltorpasjön sankmark Ekstugan rivet t Holmbygärdet gärde
Dyhult by Iskärret kärr Eriksberg lht Holmbo gärde
Dyhult by /Se Kajsas kärr terräng Eriksberg t Holmbobäcken bäck
Dynghult by /Se Kalkberget berg Evalund lht Hollersbohumpen gärde
Dyhult by /Se Kalkberget berg Evalund bs Horven gärde
Dynghult by Kalkdalsmossen ägomark Fagersäter försvunnen lht Horven utjord
*Fiskaretorpet tp *Kalkholm holme /Se Falktorpet rivet t Horven gärde
*Flyttningstorpet tp Kalkugnshagen skogsmark Falktorpet rivet båtsmanstorp Horven åker
Flämmestad by Kariholmen holme /Se Fattighuset, Gamla lht Horvkällan källa
Flämmestad gd Karlsborg terräng Fattigstugan, se Gamla Ålderdomshemmet Saknas Hultdammen damm
Flämmestad by Kattholmen holme Finnerstalund lht Hulttäppan åker
Flämmestad by Kattmossen mosse Finnerstadlund t Humparna odlat område
Flämmestad gd Kavelbrokärret kärr Fiskarstugan = Husbyvik bs Humpen gärde
Flämmestad by *Kavelbrosveden äga Flämmestad by Hundnabben berg
Flämmestad Saknas Kiltingholmen holme Flämmestad gård Hurran åker
?Flämmestad by Killingholmen holme Flämmestad gård Häggmossen mosse
Flämmestad gdr Killingholmen ö Flämmestad by Hälsingeängen gärde
Flämmestad gd /Se Killingholmen ö Flämmestad udde t Hästhagen hage
Fläsksätter utj Killingholmen holme Fläsksätter utj. Hästhagen hage
Frälsegården gd Killingholmen holme Fläsksäter äng, förr utjord Hästhagen hage
Frälsegården gd Killingholmen holme Fransberg rivet torp Hästhagen hage
Glahylt stuga /Se Killingeholmen holme Fransberg lht Hästkärr gärde
Gottsten by Killingholmen holme Fransberg t Hästkärret kärr
Gottsten by Killingholmen holme /Se Freden torp Hästkärrsslätten hagslätt
Gottsten gdr Killingholmen ö /Se Freden t Hökullegärdet = Horven utjord
Grevby gd Klockarkärret ägomark Fredriksberg t Hönsholmen ö
Grevby gd Klohålet terräng Fredriksborg lht Hönsholmen holme
Grevby gd Kolmileslätten terräng Fredriksborg bs Hösterume ängbacke backe
Gropen utjord *Korsdalsberget berg Fredrikslund lht Igeltorpasjön förr sjö, nu kärr
Gropen utjord *Korsdalsberget berg Fredrikslund stuga Igelträsket sjö
Gruvdalen tp Korvberget berg Friden t Igelträsket förr sjö, nu kärr
Grönbrink tp Kroksberget berg Fridensberg stuga Isbrinken backe
Gästgivaregården gård Kronhagstäppan ägomark Fridensborg lht Iskärret kärr
Halbopqvern by Kråkberget berg Fridensborg, Lilla stuga Jannes kärr kärr
Halmby gd Kvarngärdet ägomark Fridensborg, Stora stuga Jordkärret kärr
*Halbo kvarn Saknas Kvarnkärret kärr Fridhem lht Jungfrukällan källa
Hollersbo tp Kåltäppan ägomark Fridhem stuga Kajsas kärr kärr
Hollersbo tp Kårhagen terräng Frituna lht Kajsas kärr kärr
Hollersbo tp Källgärdet ägomark Frituna lht Kalkberget berg
Hollersbo lht *Källhorvan äng Dyhult, Uppgården gård Kalkberget berg
Hollersbo lht Källhorvan äng Dyhult Nedregården gård Kalkdalsmossen odlad mosse
Halmby gård Käringberge berg Dyhult, Frälsegården gård Kalkugnsgrinden grind
Holmby gd Kärleksholmen holme /Se Frälsegården Saknas Kalkugnsgärdet gärde
Holmby gd Kärleksholmen holme Furudal lht Kalkugnshagen hage
Holmby g Köpshagen hage Furudal stuga Kalles äng löväng
Holmby gd Köpsmossen ägomark Gamla Fattighuset f.d. fattighus Kalvbacken hagbacke
Holmby gd Landsberg gärde Gamla Klockaregården lht Kalvbacken hagbacke
Holmby gd *Liboholmen holme Gamla ålderdomshemmet stuga Kalvbacken hagbacke
Holmby gd Lilla holmen holme Gata riven stuga Kalvbacken hagbacke
Holmby gdr Lilla, mossen ägomark Gatan Saknas Kalvtomten hage
Holmby gd Lisa, Långa ägomark Glahytt stuga Karl Svensas kärr kärr
Holmby gd Lobråten kärr Glanshorvan lht Kattholmen holme
?Hov gd *Lortkärret kärr Gläntan t Kattmossen mosse
Hof gd? *Lundsgärdet gärde Gottsten by Killingen holme
Hov gd Lundgärdet ägomark Gottsten by Killingholmen ö
Hov gd *Lundsvrån gärde Gottsten by Killingholmen holme
Hov gård /Se Lustholmen holme /Se Gottsten, Lilla gård Killingeholmen holme
Hov gd /Se Lustingsholmen holme /Se Gottsten, Övergården gård Klockan tio kjusa
Hov gd /Se Lustingsholmen holme /Se Gottsten, Nedergården gård Klockan tio plats i skog
Hov gd /Se Lustings-(resp.Lustig-)holmen holme /Se Granhult avs. lht Klockarekärret gärde
Hov gd /Se Lustingsholmen f.d. holme Granhult lht Klockaretäppan åker
Hov by /Se Lustingsholmen holme Granhult, Lilla riven bs Klohålet = Klokärret kärr
?Hult by Lyseklint terräng(?) Grevby gård Klokärret kärr
?Hult gd Långkärret kärr Grevby försvunnen gård Kläberget berg
Hult by Långkärret kärr Grinden lht Knäbiten krök på en dalgång
Hult gd Långnäseudd udde Grinden bs Kohagen hage
Hult by Långtjugorna ägomark Grindstugan rivet torp Kohagen hage
Hult by *Låstasätern utj Grindstugan = Finnerstadlund t Kohagen hage
Hult gd *Låstasätran utj Grindstugan rivet t Kohagen hage
Hulta tp Låstasätran äng Grindstugan bs Kohagskärret gärde
Husby by Läktareberget berg Grindstugan riven bs Kolbo mo skog
Husby hg Länsmanshuvudet holme Grindtorpet t Kolhuggena åker
?Husby hg Länsmanshuvudet holme Gropen kvarn Kolhugget åker
Husby hg Lönndalen terräng Gropen lht Kolmileslätten slätt
Husby hgd Löten ägomark Gropen gd Korvberget berg
Husby hg Löterna ägomark Gruvdalen t Korvberget berg
?Husby gd Lötgärdet ägomark Gruvdalen torp Koskiteudden udde
?Husby gd Lötkärret äng Grålus statstuga Kroksberget berg
?Husby gd Lötkärret ägomark Grönbrink lht Kroksberget berg
?Husby gd Lövhagetäppan ägomark Grönbrink t Kronan förr täppa
?Husby gd Majeldsberget berg Gästgivaregården gård Kronhagstäppan gärde
?Husby gd Majeldsberget berg Gästgivaregården gårdar Kråkberget berg
Husby hg Melkärret ägomark Hagborg gård Kvarngärdet gärde
Husby hg Melskogen skog Hagabrunn försvunnet t Kvarnvägen igenväxt körväg
Husby hg Merumsfjärden sjö Hagalund gård Kvarnkärret kärr
?Husby gd *Metskär holme Hagalund t Kullerstadssätra andel i utjord
?Husby hg *Mickels kärr kärr Hagalund rivet t Kvicktäppan åker
Husby gd *Mo Saknas Hagalund rivet t Kyrkojorden jord
Husby hg *Mo ?beb. Hagasund t Kåltäppan åker
Husby gd Mossbo ägomark(?) Hagasund lht Kåregärdet gärde
Husby Saknas /Se Munkbacken terräng Hagen torp Kårehagen hage
Husby hg /Se *Märrkärret kärr Hagen t Kälkberget berg
Husby gd /Se Mörtvik vik Hagstugan rivet t Källgärdet gärde
Husby hgd /Se Mörtvik ägomark Hagsäter lht Källgärdet gärde
Husby herrgård Navestadgärdet ägomark Hagsätter lht Källhorven gärde
Håckenstad gd Nergårdsviken vik Hallen riven stuga Källtäppan åker
Håckenstad gd Ninebäcken bäck Halvgården Saknas Käringbacken = Käringbrinken landsvägsbacke
Håckenstad gd Ninebäcken bäck Halvgården försvunnen gård Käringbergen berg
Håckenstad gd Ninebäcken bäck Halvspann = Lilla Berglund stuga Käringbrinkebackarna landsvägsbackar
Håckenstad Saknas /Se Nionde bäck bäck Halvspann statstuga Käringbrinken landsvägsbacke
Häggebo tp Norrby Hump, Lilla skogsmark Hammaren lht Käringbrinken landsvägsbacke
Häggetorp by Nyhagen äga Hammaren lht Käringbrinken, Lilla landsvägsbacke
Häggetorp gd Nyhägn äng Hark gård Kärleksholmarna öar
Hälla by Nyhägn gärde Hasselbacken lht Kärleksholmen = Rödskärsholmen holme
?Hälla by Nysjön göl Helenaberg = Berget statstuga Kärleksskär holme
?Hälla, Stora by Nysätter terräng Hemmingsbo t Köpshagen hage
Hälla by Nytorpa hage terräng Hemmingsbo torp Köpshagsplöjan gärde
Hälla by *Odonmossen mosse Herstorpet = Vikensborg lht Köpmossen mosse
Hälla by m. kvarn Olsängen äng Himmelstadlund torp Körsbärsbacken kulle
Hälla by Ormstorpasjön sjö Himmelstadlund bs Ladugårdsgärdet gärde
Hälla by Oxhagsplöjorna ägomark Hollersbo lht Landsberg gärde
Hälla by m. kvarn Piltäppan åker Hollersbo lht Landsvägshagen hage
Hälla by Porus backe terräng Holmbo försvunnen gård Ledspångebacken backe
Hälla by Prästnäset näs Holmborg torp Lilla dal förr åker
?Hälla, Stora by Prästnäset näs Holmborg t Lilla holmen holme
?Hälla, Stora by *Prästnäs udd udde Holmby försvunnen gård Lilla mossen förr åker
Hälla by *Prästnäs udd udde Holmby gård Lilltäppan täppa
Hälla by Prästnäseudd udde Hov gård Lillängen gärde
?Hälla by Prästnäseudd Lilla udde Hov gård Lillängen gärde
Hälla by Putte gryta terräng Hov gård Lillängen gärde
Hälla by *Raggebacken hage Hult gård Lillängen gärde
Hälla by Ringholmarna holmar Hult gård Lillö gärde
Hälla by Ringsten stenvall /Se Hulta, Lilla rivet t Linden täppa
?Hälla by Rolskeppet äng Hulta, Stora bs Linshumpen åker
?Hälla by Romossen ägomark Hulta, Stora lht Lisa odlat område
Hälla gdr Rosendalskärret, Stora ägomark Hultbacka lht Lobråten kärr
Hälla by Roskeppet äng Hultbacka lht Logtäppan åker
Hälla kvarn Saknas Roskeppet ägomark Hults kvarn Saknas Lokärret förr kärr
*Hällbokvarn kvarn Roskeppet äng Hultstugan rivet t Lottsgärdet gärde
*Hällestad tp *Rotekällan källa Humpen lht Lottsgärdet gärde
*Hæyo Saknas Rudkärret kärr Humpen = Lönndalen lht Lund gärde
*Högkullen tp *Rundnabben udde Husby herrgård Lustighagen hage
*Högkullen tp Runnbäcksgärdet ägomark Husby herrgård Lustigtäppan täppa
Hökullen tp Ryssland terräng Husby säteri Lustingsholmen holme
Hökullen tp Ryttareängen äng Husby säteri Lustingsholmen holme
*Höristum trol. gård »rødhabergx ængh» äng Husby skinmyralott, skinnmyren by Lyckan täppa
Hösterum gd *Rødhabergx ængh Saknas Husbylund försvunnen gård Lyckan täppa
Hösterum hg Rödje Holme holme Husbyvik lht Lyseklint berg
?Hösterum gård Rödmossen mosse Husbyvik bs Lyseklint berg
?Hösterum gd Rödskär holme Håckenstad gård Lyseklintshagen hage
Hösterum gård Rödskär holme o. triangelpunkt Håckenstad gård Långadal dalsänka
Hösterum gd Rödskär holme Håckenstad gård Långa Lisa odlat område
Hösterum gd Rödskär triangelpunkt Häggebo rivet t Långa målen del av gärde
Hösterum gd SaltsiönSläätbacken vik Häggetorp gård Långa kärr kärr
Hösterum hg Sandellsgärdet ägomark Häggetorp gård Långkärren kärr
Hösterum gd *Saxklev gränsskäl Hälla by Långkärret kärr
Hösterum gd *Sillgrundet grund Hälla by Långkärret kärr
Hösterum gd Simpan holme Hälla, Södergården gård Långnäseudd udde
Hösterum gd /Se Simpan holmar Hälla bebyggelse Långtjugorna gärde
Hösterum gd /Se »sioængia wadha» naturnamn? Hälla bebyggelse Långängen gärde
Hösterum gd /Se *Sioængia wadha Saknas Hälla bebyggelse Låstad brinker branta landsvägsbackar
Hösterum gård /Se Sjöskogen skogsområde Hälla Gropkvarn gd Läktareberget berg
Hösterum gd /Se Sjöstugan terräng Hälla Kvarn och Såg Saknas Läktaren åker
Hösterum gd /Se Skanholmen holme Hällen torp Läktareåkern åker
Igeltorpet t Skarnholmen holme Hällen f.d. ryttartorp Länsmanshuvudet del av udde
Jwrsness, se Djursnäs Saknas *Skarnholmen holme Hällerna utj. Löten gärde
*Juthemmet tp Skarpan, Stora äng Hällestad handelslht Lötkärret gärde
Jämmerdalen tp Skarphagen terräng Hällestad handelslht Lövhagen hage
Kalkbrinken tp *Skarpängen äng Hällorna lht Lövhagetäppan åker
*Kaplansgården kaplansboställe Skeppartäppan ägomark Högalid handelslht Lövsveden hage
Klockaregården klockarebostad Skogsberga skogsområde Högalid lht Lövsveden hage
Kolbo tp Skogsdammen göl Hökullen torp Maden gärde
Kolstorpet tp *Skräddarevrån åker Hökullen t Majeldsberget berg
Kottorp stp Skräddargärdet ägomark Hösterum gård Majeldsberget berg
Kottorp stp Skäggedal dal(?) Hösterum gård Marstäppan åker
Krogen tp Slamossen mosse Hösterum gd Melby äng odlat område
Kronogården gd Slätbaken vik Igeltorpet torp Mellanbrunnen brunn
?Kullerstad by Slätbaken vik Igeltorpet t Mellanbrunnsgärdet gärde
Kullerstad by Slätbaken vik Johannesberg rivet t Mellangärdet gärde
Kullerstad by Slätbaken vik Johanneslund t Mellanskälsmossarna mossar
Kullerstad by Slätbaken vik Johanslund torp Mickels plöjor del av gärde
Kullerstad by Slätbaken vik Jämmerdalen rivet torp Milstolpegärdet gärde
Kullerstad by Slätbaken sjö Jämmerdal rivet t Milstolpen gärde
Kullerstad by Slät-Bakön ö /Se Jönstorpastället rivet t Minaholmen holme
Kullerstad by Smedberget triangelpunkt Kalkbrinken torp Missionsfältet förr åker
Kullerstad by Smedhagen skogsmark Kalkbrinken t Mon skog
?Kullerstad gd Småskär holmar Karin Kula-stället stuga Mormorsberget berg
Kullerstad by Småskär holmar Karlsborg lht Moseberg berg
?Kullerstad by Småskär holmar Karlsborg rivet t Mossbosjön förr sjö
Kullerstad by Småskär holmar Karlshov torp Myrkullen gärdesbacke
Kullerstad gd Spjutkärret äng Karlshov t Märklämman backe
Kullerstad by Spångtorp ägomark Karlskog lht Märklämman backe
Kullerstad by Spångtorpet terräng(?) Karlslund lht Mörka bås gärde
Kullerstad by Staversbacken terräng Karlslund t Mörtvik vik
Kullerstad by Stavängen äng Karlslund inspektorsbostad Navestadgärdet gärde
Kullerstad gårdar Stavängen strandområde Karlslund t Navestadkällan källa
?Kullerstad by /Se Stenbrogärdet ägomark Karlslund lht Navestadkällan källa
Kullerstad by /Se Stora holmen triangelpunkt Karlslund lht Nergårdsviken vik
Kullersta by /Se Stora holmen holme Karlsro torp Niondebäcken bäck
Kyrkbyn Saknas Stora mossen ägomark Karlsro t Nyhagen hage
Köp gd /Se Storängen ägomark Karlsskog avs. Norrgärdet gärde
Körninge by Storängen ägomark Karlstad rivet torp Nyhagen hage
Körninge by Strolången sjö Karlstad rivet t Nordpolen gärde
Körninge gd Strolången sjö /Se Kastvannan lht Nyhägn gärde och hagbacke
Körninge by /Se Strolången sjö /Se Kastvannan bs Nysjödammen sjö
Körninge gd:ar /Se Strålången sjö /Se Katrineberg lht Nysjön sjö
Landshorvan utjord Stubbängen äng Katrinaberg stuga Nytoppa hage hage
Landshorvan tp Stubbängsgärdet ägomark Killingholmen lht Nytorpa holk källa
Landshorvan utjord »sudherængh» äng Klas-Stina-stället riven stuga Nytorpa äng gärde
Lillgården gd Svartdalen terräng Klinten lht Näbben hage
Lillgården gd Svarvardalen terräng Klinten t Näbbhagen hage
*Lindykkla Saknas Sänkkärr äng Klinttorp t Nämndemanstäppan täppa
?Lund gd Sätersbergen terräng Klippan utj. Näset skog
?Lund gd Sätra äng Klippan lht Odlingen gärde
?Lund gd Sätran ägomark Klockaregården lht Olsängen gärde, förr äng
?Lund gd Sävtorpegärdet ägomark Klockaregården lht Ormstorpssjön sjö
Lund gd /Se *Takärret kärr Klockaren i Mogata utj. Oxbrinken backe
Långerum gd ?Tallholmen, Lilla o. Stora holmar Knektstället f.d. soldattorp Oxelgrinden grind
Långerum gd Tallholmen, Lilla holme Knoppsätter lht Oxhagen hage
Långerum gd /Se Tallholmen, Stora holme Knoppsäter t Oxhagen hage
Långerum gd /Se Tallmossen mosse Knuten = Nattväktarestugan bs Oxhagen hage
Låstad(?) gd Talltorpamon terräng Knuten bs Oxhagen hage
?Låstad gd *Timanstäpporna täppor Kolbo lht Oxhagen hage
?Låstad gd *Tjärdalsslätten äga Kolbo lht Oxhagen hage
(?)Låstad gd Tornbacken terräng Kolbo lht Oxhagsplöjorna gärde
(?)Låstad gd Tranhalsen terräng Kolbotten = Kolbo lht Oxhagsplöjorna gärde
*Lösta äng Saknas Trasken sjö Kolstorpet t Parken hage
?Låstad gdar Trasken sjö Kolstorpet, Lilla t Petterstäppan täppa
Låsta gd Trasken sjö Koltorpet, Kårtorpet gd Plogen, Lilla gärde
Låsta gd Trasken el. Ormtorpssjön sjö /Se Koltorpet t Pottkärret dalsänka
Låsta gd Trasken sjö /Se Korpsången rivet t Plöjorna gärde
Låsta gd *Tremannatallen tall, rågångsmärke Korstorpet tp Porjusbacken gärdesbacke
Låstad gd *Tremannatallen råmärke Kottorp lht Plogen, Stora gärde
*Lösta gd ?Treskären holmar Kottorp f.d. soldattorp Prostens sten sten
Löterna tp Treskären holmar Kraggetorp t Pryttelbacken backe
Lövhagen tp Trintkärret ägomark Kronhem lht Prästgårdssätra del i utjord
Melby by Trädgårdsholmen holme Kronhem lht Prästnäset skog
Melby gd Trädgårdsholmen holme Kronofogdebostället = Flämmestad bebyggelse Prästnäseudd yttersta delen av näs
Melby by Trädskär holmar Kullerstad gård Pumpkällan källa
Melby by Trägården holme Kullerstad gård Putte gryta berg
Melby by *Trätlandet äng Kullerstad gård Pälsärmen åker
Melby by Trätlandet äng Kupan riven stuga Pälsärmen åker
Melby gdr *Trätlandet äng Kvarnen t Päronträdsstycket åker
Mellangården gd Trätlandet åker Kvarntorpet lht Renbergsholmen holme
Melängen tp Tuppberget berg Kvarntorpet t Rosendalskärret, Lilla gärde
Melängen tp *Ulveklint berg Kvickens f.d. båtsmanstorp Rosendalskärret, Stora gärde
Misskärr gd *Ulvekubbeberget berg Kvicktorpet = Lilla Blomsterbo f.d. båtsmanstorp Rudkärret kärr
Misskärr gd *Ulvekubbeberget berg Kyrkoherdebostället kyrkoherdeboställe Runnbäcksgärdet gärde
Misskärr gd Uppsalen ägomark Kyrkojorden utj. Ryssland skog
*Mo ?naturnamn Uppsalen äng Kyrkokärret utjord Ryttarbackarna backar
Moborg tp Uppsalen äng Kyrkskolan Saknas Ryttarebackarna landsvägsbackar
Mon terräng Uppsalen äng Kyrkskolan skolhus Ryttarehagen hage
Mossdalen utjord Utfallsmossen mosse Kåltorpet torp Röda dal förr åker
Navestad gd Vargkärren terräng Kårtorpet t Röda hällen klabbe
Navestad gd Vargvrån terräng Kårtorpet gd Rödmossen mosse
Navestad gd Vasskäret skär Kårtorpet, Lilla rivet t Rödskär holme
Navestad gd Vedkärret ägomark Köp, Lilla gård Rödskär holme
Navestad gd *Visselåkern åker Köp, Stora gård Rödskärsholmen holme
Navestad gd Vistings backe terräng Köp gård Sandellsgärdet gärde
Navestad förr gd Våmängen äng Köp, Lilla förr gård Sandgrinden förr grind
Navestad g Våmängen ägomark Körninge by Sandgärdet gärde
Navestad gd Våmängsberget berg Körninge gård Sandjordsbrunnen vattensamling
Navestad gd Väskelinden åker Körninge gård Sandtäpporna täppor
Navestad gd Västerskog skogsområde Landsberg rivet t Sandviken vik
Navestad gård Yxeltorpavik vik Landshorfvan utj. Sjögärdet gärde
Navestad gd Yxeltorpa vik vik Landshorvan lht Sjöskogen skog
Navestad gd Åkkärr, Lilla ägomark o. kärr(?) Lillgården bebyggelse Sjöskogen skog
Navesta gdr Åkkärret kärr Lindeklöv utjord Sjötullen förträngning av å
Navestad gd /Se Åkärr ägomark Lindelöv utjord Skanholmen holme
Navestad by /Se Ållersboslätten äga Loviseberg lht Skarpgärdet gärde
Navestad gd /Se *Ålsättersängen åker Lovisaberg lht Skarphagen hage
Navestad gd /Se Ålängarna ägomark Loviseberg lht Skarplogetäppan åker
Nedergården gd Ålängen äng Lovisaberg bs Skarporna gärde
Nergården gd Åsviken vik Loviselund lht Skogsdammen sjö
*Nocium Saknas Öjersgärdet ägomark Lovisalund stuga Skogstäppan förr åker
Norrgården gd *Öshagen hage Lugna torp Skräddaregärdet gärde
Norrgården gd Österängen ägomark Lugnet tp Skumningsgärdet gärde
Nyhagen tp *Ösängen äng Lugnet t Skvackrakärret kärr
Nytorp tp Översättersdammen göl Lund gård Skvalbäcken bäck
Nävastad, se Navestad Saknas   Lund försvunnen gård Skäggedal dalsänka
Næwestadom gd   Lund t Skälberget berg
Opplunda tp   Lunden lht Skävplöjorna gärde
Oxelgården gd   Lunden = Hagalund t Slamossen förr åker, nu skogsmark
Oxelgården gd   Lundsborg lht Slåmossen förr åker, nu skogsmark
Palmejorden utj   Lundsborg lht Slätbaken vik
Palmjorden utjord   Lustigtorpet = Överkvarteret f.d. bårsmanstorp Smedbacken kulle
Palmjorden utjord   Lustigtorpet förr btp Smedberget berg
Raskopp tp   Långerum gård Smeddalen sänka
Rodersköp gd /Se   Långerum gård Smedhagen hage
Rosenlund tp   Långerum gård Smedtäppan åker
*Rydhlom Saknas   Långerum, Övre lht Smedtäppan täppa
Rävbrinken tp   Långtorp lht Smedtäppan åker
Rävbrinken t   Långtorp lht Småskär holme
Rävbrinken tp   Långtorp lhtr Småskär kobbar
Rävstorpet gd /Se   Låsta gd Solberga äng utjord
Sjöhagen tp   Låstad gård Springarebacken backe
Sjöstugan tp   Låsta gård Springarebacken landsvägsbacke
Sjöängen tp   Låstad gård Springarekällan källa
Sjöängen t   Lönndal lht Springareskarpan del av gärde
Sjöängen utj   Lönndalen lht Spökberget berg
Sjöängen utjord   Lötaborg lht Stattin gärde
Skruckeby gd   Lötaborg lht Staversbacken skogsbacke
Skruckeby gd   Lötaborg bs Stavängen äng
Skruckeby gd   Lötaborg lht Stavängen äng
Skruckeby gd   Löten statstuga Stenbacka brink landsvägsbacke
Skruckeby g   Löten försvunnet t Stenbrinken backe
Skruckeby gd   Löterna rivet t Stenbrokärret dalsänka
Skruckeby gd   Lövdalen torp Stengårdssätra andel i utjord
Skruckeby gd   Lövdalen t Stenhagen hage
Skruckeby gdr   Lövhagen rivet t Stettin gärde
Skrukeby gd /Se   Lövkällan torp Stockholm lövbacke
Skräddaretorp tp   Lövkällan lht Stora granen gran
Skäggetorp gd   Lövstad, se Låsta gd Stora holmen holme
Skäggetorp gd   Lövstad gård Stora stenen grund
Skäggetorp gd   Lövstad lht Stora svederna skogsmark
Skäggetorp gd /Se   Lövstad avs. Storhumpen gärde
Skälkärr gd   Lövstad gård Storskogen skog
Skälkärr gd   Matsalången (Mattssalongen) stuga Storskogen skog
Skällkärr gd /Se   Medelkärrsängen, se Melkärr gd Stortäppan gärde
Slatorp gd   Medelkärrsängen utjord Stortäppan åker
Smedstorp tp   Melby gård Storängen gärde
?Solberga gd   Melby gård Storängen gärde
?Solberga gd   Melbyängen utj. Storängen gärde
?Solberga gd   Melkärr gd Storängen gärde
Solberga gd   Melkärr utjord Storängen gärde
Solberga gd   Melsäter rivet Storängen odlat område
Solberga gd /Se   Melängen torp Storängen gärde
Spjutkärret gd   Melängen t Storängen gärde
Spjutkärr(et) lht /Se   Minnet handelslht Storängen gärde
Spjutkärret gd /Se   Minnet handellht Storängsbacken backe
Springaretorp tp   Misskärr gård Storängsgärdet gärde
Spångtorpet tp   Misskärr gård Storängskullarna gärde
Stenbacka tp   Moborg rivet t Storö gärde
Stengården gd   Mon rivet t Strolången sjö
Stengården gd   Mossbo rivet t Stubbängsgärdet gärde
Stengården gd   Mossdalen utjord Stuthagen hage
Stengården gd   Måsbo rivet trop Stövelskaftet åker
*Stemsta = Flemsta? Saknas   Måsbo rivet t Sundtäppan åker
Stensätter tp   Måsdalen gård Svarta grinden grind
Stensäter torp /Se   Måsdalen utjord Svarta grinden förr grind
Storgården gd   Nattväktarestugan lht Svarta vattnet skogstjärn
Storgården gd   Nattväktarestugan bs Svartdalen dalgång
Storgården gd   Navestad gård Svarvareplöjorna gärde
Stävantorp gd   Navestad försvunnen gård Sveden kjusa
Stävantorp gd   Nedergården bebyggelse Sveden hage
Sveabrunn tp   Nedergården förr gård Sveden hage
»syøuataseter» beb.   Nockes stuga Svederna skogsmark
Sänkkärr tp   Nockestugan bs Svedhagen hage
Sätra tp   Nockestället = Fridhem stuga Sågarehagen hage
Sätra utj.   Norrgården bebyggelse Sågbacken landsvägsbacke
Södergården gd   Nyalund lht Sågdammsvrå del av Väster gärde
?Sörby by   Nyalund t Sätersbergen berg
Sörby by   Nyborg lht Tallborgsplöjorna gärde
?Sörby, Stora o. Lilla byar   Nyborg t Tallholmen, Lilla holme
?Sörby by   Nybygget torp Tallholmen, Stora holme
Sörby by   Nybygget t Tallmon tallskog
Sörby by   Nybygget lht Tallmossen mosse
Sörby gdr   Nybygget t Talltorpamon skog
Sörby by   Nybygget torp Timanskullen gärde
Sörby by   Nybygget t Tiondelsgrinden grind
?Sörby by   Nydal lht Tomtgärdet gärde
?Sörby by   Nydal, Lilla rivet t Tornbacken hagbacke
?Sörby by   Nydal, Stora t Torget kärr
Talltorpet tp   Nyhagen lht Torparehagen hage
Timanstorpet btp   Nyhagen t Torparehagen hage
Tjädertorpet btp   Nysätter lht Torparehagen hage
*Torp gd   Nysäter bs Torparesätra andel i utjord
?Torpa gd   Nytorp rivet t Torpareängen andel i utjord
?Torpa gd   Näbben torp Trasken sjö
?Torpa gd   Näbben = Johanneslund t Trehörnta mossen mosse
?Torpa gd   Olovstorp gård Treskären skär
?Torpa gd   Olovstorp gård Treskären kobbar
?Torpa gd   Olofstorp med Mossdalen gd Tresnippen åker
Torpa gd   Orrtorpet torp Trinnkärret kärr
Torpa gd   Orrtorpet avs. Trintkärret åker
Torpa gd   Oxelgården försvunnen gård Trånga klev passage mellan berg
Torpa gd   Oxelgården gård Trädgårdarna backar
*Tremannatallen råmärke   Oxelgården gård Trädgårdsbackarna backar
Trädgårdsmästaretorpet tp   Palmjorden utj. Trädgårdsholmen holme
Udden tp   Palmjorden utjord Trädgårdsvrå del av gärde
Udden tp   Pernån lht Tuppbacken hage
Vadstorp gd   Pernå lht Tuppberget berg
Vadstorp gd   Pettersberg lht Tusängen äng
Vadstorp gd /Se   Pettersberg bs Tusängen gärde
Varsten by   Pettersborg stuga Tvärån å
Varsten gdr   Pettersburg bs Tängerna gärde
Varsten by   Prästgården Saknas Tängerna gärde
Varsten by   Pustarestället, se Puststället lht *Ulveboklubbakällan källa
Varsten by   Pustarestället lht *Ulvebo klubbar kjusa
Varsten by   Puststället lht *Ulvebo klubbar berg
Varsten by   Päronstugan = Ekstugan rivet t Uppsalen gärde
Varsten gdar   Raskopp lht Uppsalsgrinden grind
Varsten gdar   Rosenlund lht Urfjället bergbacke
Varsten by   Rosenlund stuga Utfallsmossen mosse
Varsten gårdar   Roskeppet utj. Utmarken skog
Varsten by   Roskeppen utjord Vargkärren kärr
Varsten gd /Se   Roskeppet utjord Varstens brink landsvägsbacke
Varsten by /Se   Roskeppet utjord Varstenshumpen gärde
Vikensborg tp   Ruestugan = Hagalund rivet t Vedkärret täppa
Västergården gd   Runnbäcken rivet Btp Vedtorget plats i Storskogen
Västergården gd   Ryttareängen utjord Videängen gärde
Västergården gd   Råckelbygget torp Vinterledet led
Västergården gd   Räfstorpet utjord Vintervägen vinterväg
Åkkärr tp   Rävbrinken torp Vistings backe gärdesbacke
Åldersbo lht   Rävbrinken t Våmängen gärde
*Ållersbo lht   Räv-Måsses stuga Våmängsberget berg
Åsen g   Rävstorpet gd Väskelin åker
Åsen g   Röda Bygget = Nybygget t Väster backe landsvägsbacke
Åsen gd   Sand torp Väster gärde gärde
Åsen gd   Sanden f.d. ryttartorp Väster gärde gärde
Åsen gd   Sandkullen lht Väster hage hage
Åskog by   Sandkullen lht Västergrind förr grind
Åskog gd   Sandkullen avs. Västbakstycket förr namn på åker
Åskog gd   Sandtorp torp Yttertorpet hage och gärde
Äppelgården gd   Sandtorp lht Ågärdena gärden
Äppelgården gd   Sandtorp t Ågärdet gärde
Äppelgården försvunnen gård   Sandtorp f.d. soldattorp Ågärdet gärde
Ärttorpet tp   Sankkärr t Åhagen hage
*Örbrinken tp   Sjöhagen torp Åkerängen gärde
Össby gd   Sjöhagen t Åkärr gärde
?Össby gd   Sjöstugan torp Åkärret gärde
Ösby gd   Sjöstugan t Åkkärret gärde
?Össby gd   Sjöstugan rivet t Ålängarna gärde
Össby gd   Sjöstugan lht Åskeldsklinten berg
Össby gd   Sjöstugan bs Åskklinten berg
Ösby gdr   Sjösänden bs Åsviken vik
Össby gd /Se   Sjötullen = Lovisaberg lht Älgkjusan kjusa
Ösby rusthåll gd   Sjöängen utjord Ängbacken hagbacke
Österbotorpet tp   Sjöängen t Änghalsen åker
Östergården gd   Sjöängen torp Änghalsen åker
Östergården gd   Skarplogen loge Ängstuguskarpan del av gärde
Österum, se Hösterum gd   Skinnmyren by Öjersgärdet gärde
Övergården gd   Skjut ihjäl = Pustarestället lht Ölbo klubbar se *Ulvebo klubbar kjusa
Överkvarteret = Lustigtorpet btp   Skogen lht Örtagården åker
    Skogen bs Österängen gärde
    Skogen = Vilhelmsberg rivet t Översäter sjö
    Skogsberga rivet t Översätersdammen sjö
    Skogstorp bs Översätershagen hage
    Skogstugan statstuga  
    Skrallberga = Eklund lht  
    Skruckeby by  
    Skruckeby gårdar  
    Skruckeby förr by  
    Skrällberga lht  
    Skrämman bs  
    Skumma riven stuga  
    Skummen bs  
    Skäggetorp gård  
    Skäggetorp gård  
    Skäggetorp gård  
    Skälkärr gd  
    Skällkärr gård  
    Skällkärr gård  
    Skönero lht  
    Skönaro bs  
    Slatorp gård  
    Slatorp gård  
    Slatorp gårdar  
    Slatorp, Nedre gård  
    Slatorp, Övre gård  
    Smedstorp torp  
    Smedtorp bs  
    Sockenstugan Saknas  
    Sockenstugan bebyggelse  
    Solberga gård  
    Solberga gård  
    Spjutkärret torp  
    Spjutkärret gård  
    Springaretorp t  
    Springaretorp torp  
    Spångtorpet rivet t  
    Stenbacka torp  
    Stenbacka t  
    Stengården gård  
    Stengården gård  
    Stengården gård  
    Stenhöga lht  
    Stenhöga bs  
    Stenkullen lht  
    Stenkullen t  
    Stenkärrsmossen utjord  
    Stensätter lht  
    Stensäter bs  
    Stettin rivet t  
    Storgården gård  
    Storgården gård  
    Stålgata = Evalund bs  
    Stävantorp gd  
    Stävantorp gård  
    Stävantorp f.d. komministerboställe  
    Sundet rivet t  
    Svarvaredalen rivet torp  
    Svarvaredalen rivet t  
    Sveaborg rivet t  
    Sveaborg t  
    Sveabrunn lht  
    Sveabrunn t  
    Svealund lht  
    Svealund t  
    Svederna t  
    Svenssund = Sundet rivet t  
    Svenstorp lht  
    Svenstorp t  
    Svängen = Flämmestad Udde t  
    Svängen torp  
    Syskrinet = Lilla Fridensborg stuga  
    Sänkkärr torp  
    Sänkkärr tp  
    Sänkkärr t  
    Sätersborg lht  
    Sätersborg lhtr  
    Säterslund torp  
    Säterslund avs.  
    Sätra ängar  
    Sätra utjord  
    Sätran gd  
    Sävtorpet rivet soldattorp  
    Södergården = Hälla bebyggelse  
    Sörby by  
    Sörby, Gästgivargården gård  
    Sörby, Lilla gård  
    Sörby Lilla gårdar  
    Sörby, Stora gård  
    Sörby, Stora gård  
    Sörbydal utjord  
    Sörbylund lht  
    Sörbylund t  
    Sörstad handelslht  
    Sörstad handelslht  
    Tallbacken torp  
    Tallbacken t  
    Tallbacken lht  
    Tallbacken bs  
    Tallbacken bs  
    Tallborg torp  
    Tallborg stugor  
    Tallgläntan = Dyhultsborg t  
    Talltorpet rivet t  
    Tilltorp torp  
    Tilltorp t  
    Timanstorp förr båtsmanstorp, nu lht  
    Timanstorpet f.d. båtsmanstorp  
    Tingshuset = Sockenstugan förr tingshus  
    Tiondelslogen loge  
    Titanic försvunnen gård  
    Tjädertorpet lht  
    Tjädertorpet rivet knekttorp  
    Tofsstället lht  
    Torpa gård  
    Torpa gård  
    Tunängen utjord  
    Udden torp  
    Udden t  
    Udden torp  
    Udden t  
    Ullstorp lht  
    Ullstorp stugor  
    Ulriksberg lht  
    Ulriksberg lht  
    Uppgården gård  
    Uppsalen rivet t  
    Vadstorp gård  
    Vadstorp gård  
    Vadstorp gård  
    Varsten gård  
    Varsten gårdar  
    Varsten gårdar  
    Varstenshumpen gd  
    Varstenstorpet rivet båtsmanstorp  
    Varstenstorpet gd  
    Viggeby utjord  
    Vikensborg förr båtsmanstorp, nu lht  
    Vikensborg lht  
    Vikstället stuga  
    Vilhelmsberg rivet t  
    Vilhelmsdal lht  
    Vilhelmsdal lht  
    Vita Bygget = Brunnebytorp t  
    Västralund torp  
    Västralund t  
    Åbacken lht  
    Åbacka t  
    Åberga lht  
    Åberga t  
    Åboholm lht  
    Åboholm lht  
    Åkekärr torp  
    Åkkärr, Lilla = Borren t  
    Åkkärr, Stora rivet t  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Ålderdomshemmet Saknas  
    Åsen gård  
    Åsen gård  
    Åsen försvunnen gård  
    Åskog gård  
    Åskog gårdar  
    Åskog, Lilla t  
    Åskog, Övre lägenheter  
    Åskog, Övre t  
    Ängen gård  
    Ängkärr utj.  
    Ängkärr utjord  
    Ängkärr rivet t  
    Ängkärr gd  
    Ängkärrsstugan rivet t  
    Änglund lht  
    Änglund bs  
    Ängstugan torp  
    Ängstugan t  
    Ängsäter rivet t  
    Äppelgården försvunnen gård  
    Ärttorpet, Lilla lht  
    Ärttorpet, Lilla lht  
    Ärttorpet, Stora lht  
    Ärttorpet, Stora lht  
    Örtekärret utjordar  
    Ösby by  
    Ösby gårdar  
    Ösby gård  
    Österbo = Timanstorpet f.d. båtsmanstorp  
    Östergården bebyggelse  
    Östralund lht  
    Östralund bs  
    Östralund lht  
    Östralund t  
    Östralund gd  
    Övergården förr gård  
    Överkvarteret förr båtsmanstorp, nu lht  
    Överkvarteret f.d. båtsmanstorp  
    Överkvarteret = Lustigtorpet förr btp  
    Övre Långerum bs  

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.