ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dagsbergs socken : Lösings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 393 Naturnamn : 330 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 44
Dagsberg socken *Aludden udde Dagsbergs sn sn Brantskär skär
Dagsberg sn *Aludden udde Dagsberg sn Djurön halvholme
Dagsberg sn amÿnnetwijk se * Åmynningsvik vik Dagsbergs mygg inbyggarbeteckning Ekholmen halvholme
Dagsberg sn /Se Andreastäppan ägomark Dagsbergs män inbyggarbeteckning Esterökalv holme
Dagsberg sn Bockhällen skär Asplund = Berget t Esterön ö
Dagsberg sn *Braborgssundet sund Asptorpet t Esterön ö
Dagsberg sn Brantskär skär Backtorpet t Esterön ö
Dagsberg sn Brantskär holme Bergdalen rivet t Flatön holme
Dagsberg sn Brantskär holme Berget t Geten skär
Dagsberg socken Brantskär skär Bergstugan lht Granskär skär
Dagsberg socken Bratteskiär se Brantskär skär Beteby by Grässkär skär
Dagsberg sn *Bratteskär möjl. udde Beteby by Hanviken vik
Dagsberg sn Brånäs ö, nu Djurö ö Björklund t Hanön ö
Dagsberg socken Brånäs, (numera Djurön) ö Brunneby by Hälludden udde
Dagsberg socken Brånäs (numera Djurön) ö Brunneby by Hönsskär skär
Dagsberg socken Brånäs, numera Djurön ö Bråborg herrgård Juten, Lilla skär
Dagsberg sn Brånäs ö Bråborg kungsgård Juten, Stora skär
Dagsberg socken *Brånäs ö Saknas Dagsberg by Kalven ö
Dagsberg sn Brånäs halvö /Se Danmark lht Kalven holme
Dagsberg sn Brånäs udde /Se Djurön gård och kvarn Kropp holme
Dagsberg sn sn Bråviken vik Drögestad by Kråkholmen Saknas
Dagsberg sn Bråviken havsvik Drögestad by Kråknäbben udde
Dagsberg sn Bråviken vik Eggeby by Kårholmen med land sammanvuxen holme
Dagsberg sn Bråviken vik Ekholmen t Kärv udde
Dagsberg Saknas Bråviken vik Ektorpet t Marskär skär
Dagsberg sn Bråviken vik Erikslund lht Märren berg
Dagsberg sn Dagsbergs brink vägbacke /Se Esterön t Märtas-berg berg
Dagsberg sn *Dagslaan å Fläktan = Sigridstorp t Prästholmen holme
Dagsberg sn Dalhumpen ägomark Fredrikslund t Prästholmen ö
Dagsbärg sn Djurö ö Fågelsången t Runnskär skär
Dagsberg sn Djurö, förr Brånäs ö ö Fårhem rivet t Röskär ö
Dagsberg sn *Djurögrund grund Gillerhälla by Röskär skär
Dagsberg sn Djurön ö Gillerhälla gård Sikholmen holme
Dagsberg Saknas Djurön ö Granlund t Svartskär, Lilla skär
Dagsberg sn Djurön udde Grånestad gård Svartskär, Stora skär
Dagsberg sn Djurön halvö Haga lht Svindra, se Svinnerön ö
Dagsberg sn, by Djurön ö Karlsberg lht Svinnerön ö
Dagsberg sn Djurön ö Karlslund lht Svinnerön ö
Dagsberg sn Djurön ö Karskstället lht Svinnerön ö
Dagsberg socken Djurön ö Katrineberg t Sämje utj.
Dagsberg sn Djurön ö Klastorp lht Vaksholmen nu udde, förr holme
Dagsberg sn Djurön ö Krankatorpet t Äl(g)udden udde
Dagsberg sn Ekholmen f.d. holme Kvarnen kvarn Västerudd udde
Dagsberg sn Ekholmen förr holme, nu udde Kårholmen t Örn berg
Dagsberg sn Ekholmen halvö Ljunga by  
Dagsberg sn Ekholmen numera delar av halvö Ljunga, Lilla t  
Dagsberg sn Ekholmen halvö Lotstorpet t  
Dagsberg sn Ekholmen del av halvö Lund lht  
Dagsberg sn Ekholmen ägomark Löteborg t  
Dagsberg sn Ekholmsgrundet ö Löten t  
Dagsberg sn Ekhult terräng Lövsberg lht  
Dagsberg sn *Elstuben förr holme Malmsborg lht  
Dagsberg sn *Elstuben del av udde Marby by  
Dagsberg sn Enbuskekvarteret terräng Marby by  
Dagsberg sn *Estarö se Esterön ö Marbyhäll lht  
Dagsberg sn *Estarön se Esterön ö Nordanå lht  
Dagsberg sn *Estarö kalv udde Nyalund t  
Dagsberg se Dagsberg sn Esteroo kalf se Kalven Saknas Nytorp t  
Dagsbergs kyrka Saknas Esterökalf se Kalven förr ö Rosendal = Stubblund t  
Dagsberg sn /Se Esterökalv se Esterön del av ö Runna t  
Dagsbergs socken Saknas /Se Esterökalv nu udde Sidus, Lilla by  
Dagsberg sn /Se Esterökalv del av ö Sidus, Lilla by  
Dagsberg sn /Se Esterökalv udde Sidus, Stora by  
Dagsberg sn /Se Esterökalv udde Sidus, stora by  
Dagsberg sn /Se Esterön ö Sigridstorp t  
Dagsberg sn /Se Esterön ö Sjövik lht  
Dagsberg sn /Se Esterön ö Skogshall lht  
Dagsberg sn /Se Esterön ö Skomakaretorpet t  
Dagsberg sn /Se Esterön ö Skumrasket = Ektorpet t  
Dagsbergs kyrka Saknas /Se Esterön ö Smedstorp t  
*Baggatorp t Esterön ö Solbacka lht  
*Baggetorp Saknas Esterön ö Stenbro kyrkoh. bost.  
»Baggatorp förr t Esterön ö Stenbro kyrkoherdeboställe  
*Baggatorp gd? Esterön ö Stenhagen lht  
*Baggetorp förr t Esterön ö Stenkullen lht  
Baggetorp gd /Se Esterön ö Strandhem lht  
Baggetorp f.d. bebyggelse /Se Esterön ö Stubblund t  
Beteby by Esterön ö Sveden t  
Beteby by Esterön ö Svinnerön t  
Beteby by Esterön ö Tegeludden t  
Beteby by Esterön ö Trädgårdstorp rivet t  
Beteby by Esterön ö Tångestad by  
Beteby by Esterön ö /Se Tångstad by  
Beteby by Esterön ö /Se Unnerstad by  
Beteby by Esterön ö /Se Vakthem rivet t  
?Beteby by Esterön ö /Se Vippkärr rivet t  
Beteby Saknas /Se Esterön ö /Se Västerudden t  
Beteby by /Se Esteröö kalf se Kalven halvö Västerudden t  
Beteby by /Se Estra se Esterön ö Örstad gård  
Beteby by /Se Estökalf se Kalven halvö Örstad gård  
Björklund tp Flatön halvö    
Brunneby by forholmen se Fårholmen holme    
Brunneby by *Fålholmen se Fårholmen holme    
Brunneby by fållehol: se Fårholmen holme    
Brunneby by *Fålleholmen holme    
Brunneby by Fårholmen holme    
Brunneby by Fårholmen holme    
Brunneby by Fårholmen holme    
Brunneby by Fårholmen holme    
Brunneby by Fårholmen holme    
Brunneby by /Se Fårholmen holme    
Brunn(e)by by /Se Fårholmen holme    
Brunneby Saknas /Se ?Fäholmen förr holme, nu udde    
Bråborg kungsgård Fäholmen udde    
Bråborg indr. kungsgård Fäholmen holme    
Bråborg indr. kungsgård Fäholmen se * Vanneholmen holme    
Bråborg hg Fäholmen holme    
Bråborg hg, f. kungsgård Geten holme    
Bråborg hg Geten holme    
Bråborg f. kungsgård nu hg Granskär holme    
Bråborg indr. kungsgård Granskär skär    
Bråborg indr. kungsgård Grundet skär    
Bråborg Saknas /Se Gruvhagen terräng    
Bråborg Saknas Gruvhagen terräng    
Bråborg gd /Se Grånestadberget berg    
Bråborg gd /Se Gräskiär se Grässkär udde    
Bråborg gd /Se *Grässkär holme    
Bråborg gd /Se Grässkär udde    
Bråborg gd /Se *Gräskär holme    
Bråborg gd /Se Grässkär udde    
Brånäs, se Bråborg kungsgård Grässkär udde    
Bråborg -o. näs* indr. kungsgård Grässkär udde    
Brånäs gd Götahagen fornlämningsplats    
Bråborg förr kungsladugård Haget inhägnat område    
Bråborg (Brånäs) Saknas Handskmakaren ägomark    
Brånäs stamhemman Hanwijken se Hanöviken vik    
Brånäs gd *Hanö se Rönnskär holme    
Brånäs (Bråborg) förutv. kungsgård Hanön ö    
(Brånäs) gd Hanön ö    
Brånäs kungsgård Saknas Hanö ö    
Brånäs kungsgård Saknas Hanön ö    
Brånäs kungsgård Saknas Hanö holme    
Brånäs kungsgård Saknas Hanön ö    
Brånäs kungsgård Hanö ö    
Brånäs kungsgård Hanön ö    
Brånäs kungsgård Hanö ö    
Brånäs gd Hanö ö    
Brånäs gd Hanögrundet skär    
Brånäs gd Hanöviken vik    
Brånäs f. kungsgård Hanöviken vik    
Brånäs kungsgård Hanöviken vik    
Brånäs f. kungsgård *Håkatorps äng gd    
Brånäs, se Bråborgs kungsgård Saknas Hönsskär holme /Se    
Brånäs se Bråborg gd Hällarna skär    
Brånäs gd /Se Hälludden udde    
Brånäs, (Bråborg) förutv. kungsgård /Se Hänö se Hanö holme    
Brånäs, se Bråborg gd /Se Hönsskär holme    
Brånäs f.d. gd /Se Hönsskär halvö    
Brånäs f.d. gd /Se Hönsskär holme    
Brånäs gd /Se Hönsskär holme    
Dagsberg by, sn Höstra, num. Esterön, se Esterön Saknas    
Dagsberg by, sn Juten, Lilla skär    
Dagsberg by Juten, Lilla skär    
Dagsberg by Juten, Stora holme    
Dagsberg by Juten, St. holme    
Dagsberg by Juten, Stora ö    
Dagsberg by, sn *Jutklacken se Juten, St. ! holme    
Dagsberg by Kalven holme    
Dagsberg by Kalven udde    
Dagsberg by Kalven holme    
Dagsberg by Kalven halvö    
Dagsberg by Kalven halvö    
Dagsberg by Kalven holme    
Dagsberg by o. sn Kalven förr ö    
Dagsberg by Kalven holme    
?Dagsberg by Kalven Saknas    
Dagsberg by o. sn /Se Kalven holme    
Dagsberg by /Se Kalven holme    
Dagsberg by /Se *Kalven se Esterökalv numera udde    
Dagsberg by o. sn /Se Kalven ö    
Dagsbergs kvarn Saknas Kalven halvö    
Djurö kvarn Saknas Kalven holme?    
Djurön gård Kalvsundet vik    
Djurön gd *Kalvö se Kalven holme    
Drögestad by *Kiärf förr holme    
Drögestad by Kiärfö se *Kärvö förr ö, nu udde    
Drögestad by Klabbarna skär    
Drögestad by Klockaretäppan ägomark    
Drögestad by *Konungsundsvik se Svinsundsfjärden vik    
Drögestad by Kropp holme    
Drögestad by Kropp holme    
Drögestad by Kropp ö    
Drögestad by Kropp ö    
Drögestad by Kropp holme    
Drögestad by /Se Kropp holme    
Drögestad by /Se Kropp ö    
Drögestad by /Se Kropp ö    
Drögestad Saknas /Se Kråknabben se Kråknäbben udde    
Eggeby by Kråknäbben udde    
Eggeby by Kråknäbben strandparti    
Eggeby by Kårholmen f.d. holme    
Eggeby gd:ar Kårholmen halvö    
Eggeby by Kårholmen förr ö, nu udde    
Eggeby by Kårholmen halvö    
Eggeby by Kårholmen halvö /Se    
Eggeby by Kårholmen halvö    
Eggeby by Kårholmen ägomark    
Eggeby by Käringen skär    
?Eggeby by *Kärsö holme    
?Eggeby by *Kärv holme    
?Eggeby by *Kärvö möjl. udde    
?Eggeby by *Kärvö förr ö, nu udde    
Eggeby by Limpan skär    
Eggeby by /Se Lindöfjärden fjärd    
Eggeby Saknas /Se Lindöfjärden fjärd    
Eggeby Saknas /Se Löten ägomark    
Eggeby by /Se marskär se Märren udde    
Ekenäs gd Märren udde    
Ekenäs Saknas Märren udde    
Ekenäs gd Nisses backe terräng    
Eknäs gård* Pampus grund /Se    
Ekenäs gd Pampusfjärden vik    
[Ekenäs] Saknas Pampusfjärden del av Bråviken /Se    
Ekenäs gd Prastholmen se Prästholmen holme    
Ekenäs gd Prästholmen holme    
*Ekenäs förr gd Prästholmen holme    
*Ekenäs Saknas Prästholmen holme    
Ekenäs gd Prästholmen holme    
*Ekenäs förr t Prästholmen holme    
Ekenäs f.d. gd /Se Rasket ägomark    
Ekenäs beb. /Se Runneskiär se Runnskär skär    
*Ermilsatorp t. Runneskiär se Runnskär, Östra skär    
Fredrikslund Saknas *Runneskär se Hanön holme    
Fredrikslund tp Runnskär holme    
Gillerhälla Saknas Runnskär holme    
Gillerhälla gård Runnskär skär    
Gillerhälla gård Runnskär holme    
Gillerhälla gd Runskär (resp. Runnskär holme    
Gillerhälla gd Runnskär skär    
Gillerhälla by Runnskär, Östra holme    
Gillerhälla gd Runnskär, Östra skär    
Gillerhälla gd Runnskär, Östra skär    
Gillerhälla gd Rönnebo ägomark    
Gillerhälla gd Rönnskär holme    
Gillerhälla gd Rönnskär se RunnskärØ holme    
Gillerhälla gd *Rörskär se Hanön holme    
Gillerhälla gd Röskär holme    
Gillerhälla by /Se Röskär holme    
Gillerhälla gd /Se Röskär skär    
Gillerhälla by /Se Röskär holme    
Gillerhälla gd /Se Röskär holme    
Gillerhälla gd /Se Röskär skär    
Gillerhälla Saknas /Se *Sickholmen förr ö, nu skogsmark    
Grånestad gård *Sidu förr holme    
?Grånestad gård Sikholmen del av halvö    
?Grånestad gård Sikholmen del av halvö    
Grånestad gd Sikholmen del av halvö    
?Grånestad gd Silverhällen udde    
Grån[n]estad gd /Se *Skålholmen se Prästholmen holme    
Grånestad gd /Se Skälholmen se Prästholmen holme    
*Gunnestad Saknas Sommerö se Svindra ö    
Hantverkaregatan torp el. väg Stenbro triangelpunkt    
Harnäs (numera Bråtorps kungsgård) hg *Sommerö se Svinnerön ö    
Harnäs gd Svartskiär se Svartskär, Lilla o. Stora holmar    
Harnäs Saknas Svartskär, Lilla o. Stora holmar    
Harnäs gd Svartskär, (St. eller L.) holme    
Harnäs kungsgård Saknas Svartskär, Lilla o. Stora holmar    
Harnäs gård Svartskär, Lilla holme    
Harnäs stamhemman Svartskär, St. holme    
Harnäs gd *Svartskär holme /Se    
Harnäs gd Svartskär, Lilla skär    
[Harnäs] Saknas Svartskär, Stora holme    
Harnäs f. gd Svartskär, Stora skär    
Harnäs f. gd Svensksundsviken se Svinsundsfjärden vik    
Harnäs gd Swindra se Svinnerön ö    
*Harnäs förr gd Swindra, se Svinnerön ö    
*Harnäs förr gd Svindra ö    
Harnäs förr by Svindra ö    
Harnäs gd Svindra ö    
»Harnes» (okänd gård) Svindra ö    
Harnäs f.d. by /Se Svindra ö    
Harnäs försv. by /Se Svindra ö    
Bråborg (förr Harnäs) hg Svindra NV udde triangelpunkt    
Harnäs by /Se *Suindraöör f. gränsmärke    
Häradstorp gd /Se Svinnerö se Svindra ö    
Häradstorp förr gd *Svinerökalv se Kalven holme    
Häradstorp förr gd /Se Svinnera (= Svinnerön?) ö /Se    
Häradstorp f.d. gd /Se Swinnerokalf se Kalven holme    
Häradstorp f.d. gd /Se Svinnerön ö    
Häradstorp förr gd /Se Svinnerön ö    
Häradstorp försv. beb. namn /Se Svinnerön ö    
Johanneslund bs Svinnerön ö    
Katrineberg bs Svinnerön ö    
Koppartorp, Mathakulle, se Mattskulla gd Svinnerön ö    
*Koppartorp Saknas Svinnerön ö    
*Koppartorp förr t Svinnerön tp    
Ljunga gd Svinnerön ö    
Ljunga by Svinnerön ö    
Ljunga, Lilla tp Svinnerön ö    
Ljunga gd /Se Svinnerön ö /Se    
Ljunga by /Se Svinnerön ö    
Ljunga by /Se Svinnerön Saknas /Se    
Ljunga gd /Se Svinnerön ö    
Ljunga by /Se Svinnerön ö /Se    
Ljunga Saknas /Se Svinnerön ö /Se    
Lövsberg bs Svinnerön ö /Se    
Malmbohus kvarn Svinnerön ö /Se    
Manhem gård Svinneröö se Svindra ö    
Manheim herrgård Svinneröön se Svindra ö    
Manheim gård Swinneröön se Svindra ö    
Manhem Saknas /Se Svinnra Svinnerön ö    
Manhem hgd /Se Svinsundsfjärden vik    
Manhem (Mannheim) gd /Se Svinsundsfjärden fjärd /Se    
Mannheim, nu Manhem hgd /Se *Sväntskär holme    
Man[n]heim gd /Se *Taska se Kalven holme    
Mannheim (ä. Önderstadhathorp) gd /Se *Taska holme    
Marby by *Taska del av holme    
Marby by *Taska holme    
Marby by Taska se Fårholmen holme    
Marby by Tegeludden udde    
Marby by *Torholm se Fårholmen holme    
Marby by Torparängen ägomark    
Marby by Trollebo terräng    
Marby by Udden udde    
Marby by Vakthemsgärdet ägomark    
Marby by *Vanneholmen förr holme, nu udde    
Marby by *Vanneholmen förr holme    
Marby by *Vanneholmen holme    
Marby by Vaxholmen del av Djurön    
Marby by /Se *Vaxholm udde    
Marby by /Se Vaxholmen halvö    
Marby by /Se Vidablick udde    
Marby by /Se *Vädholmen förr holme    
Marby by /Se *Vädholmen förr holme    
Marby by /Se *Vædholme ö    
Marby by /Se Västerudden udde    
Marby Saknas *Åmynningsvik vik    
*Makakulla Saknas Älguddsskogen skogsmark    
*Mattakulla t Ällaborg fornborg /Se    
Matkulla förr gd Österbyskogen skogsmark    
Mattskulla, förr Koppartorp gd      
Matkulla görr gd      
*Matkulla förr t      
Matkulla f.d. gd /Se      
Motäppan bs      
Norrgården = Eggeby gd      
Nytorp tp      
Runna tp      
Sidus by      
Sidus Lilla by      
Sidus, Lilla by      
Sidus, Lilla o. Stora by      
Sidus by      
Sidus by      
Sidus beb.      
Sidus by      
Sidus by      
Sidus by      
Sidus by      
Sidus by      
Sidus by /Se      
Sidus by /Se      
Sidus, Stora o. Lilla by, gd /Se      
Sidus, L:a o. St:a by, gd /Se      
Sidus, Stora Saknas      
Sidus gd /Se      
Stenbro gd /Se      
Stenbro gd /Se      
*Stranden gd?      
Tångestad by      
?Tångestad gd      
Tångestad by      
?Tångestad by      
Tångestad by      
Tångestad by /Se      
Tångestad by /Se      
Tångestad by /Se      
Tång(e)stad by /Se      
Unnerstad by      
Unnerstad gd      
Unnerstad gård      
Unnerstad by      
Unnerstad by      
Unnerstad gd /Se      
Unnerstad gd /Se      
Unnerstad by /Se      
Unnerstad Saknas      
Västergården gd      
Västerudden torp      
*Ärnäsatorp ödet.      
*Ärnisatorp förr t /Se      
*Önderstadhathorp f.d. gd      
»Önderstadhathorp» (nu Mannheim) gd /Se      
Øndirstad, se Unnerstad by      
Örstad gård      
Örstad gd      
Örestad gd /Se      
Örestad gd /Se      
Örstad (Örestad) gd /Se      
Örestad (Örstad) gd /Se      
Örstad gd /Se      
Örstad Saknas /Se      
Östergården = Eggeby gd      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.