ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Konungsunds socken : Björkekinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 223 Naturnamn : 86 Bebyggelsenamn : 221 Naturnamn : 142
Konungsund by o. sn Bjärkusa å f. gränsmärke /Se Konungsunds sn sn Annebergsbacken terräng
Konungsund by, sn Boberget berg Konungsund sn Aspängen åker
Konungsund sn Boberget berg /Se Konungsund sn Aspängarna åkermark
Konungsund sn Boberget berg /Se Konungsund sn Beckskäppan åker
Konungsund sn Bråviken vik Konungsund sn Becktäppan åker
Konungsund sn Bråviken havsvik Anneberg t Bekskäppan åker
Konungsund sn Bråviken vik Anneberg lht Bjärkusaån å
Konungsund sn Flatskiär, se Gökstad holme förr ö, nu udde Asplund torp Björkbrunnen damm
Konungsund socken *Flatskär holme eller udde Berghamra lht Björnkällan källa
Konungsund sn Frisktorpet terräng Berglund t Björnkällestycket åker
Konungsund socken Gullberg berg /Se Berglund lht Boberget berg
Konungsund sn Gärdet ägomark? Björkebo lht Boberget berg
Konungsund sn Gökstad holme förr ö, nu udde Björklund lht Bobergsgärdet åker
Konungsund sn Gökstad holme udde Björklund lht Bobergskällan källa
Konungsund sn Hagberget berg Boda lht Brogstenså å
Konungsund sn Högholmen förr skär, nu udde Boda lht Bråviken vik
Konungsund sn Högholmen, se Gökstad holme udde Bostället gård Byggärdet åker
Konungsund sn *Högholmen f. d. holme Bostället gd Bäckgärdet åker
Konungsund sn Högholmen holme eller udde Bostället gd Englandsgärdet åker
Konungsund sn Kalleskiär, se Kattskär skär Bostället gd Filips arsel åker
Konungsund sn Kattskär holme Brotorpet lht Fjuksvägen väg
Konungsund sn Kattskär holme Brotorpet lht Fransbergsgärdet åker
Konungsund sn Kattskär skär Brotorpet lht Friskhumpen åker
Konungsund sn Kattskär holme Bygget lht Frisktäppan åker
Konungsund sn Kattskär skär Byn by Fyrkanten del av åker
Konungsund sn Konungsund triangelpunkt Dalhem lht Gatan terräng
Konungsund sn »Konungsundsvik vik Danmark lht Gröna vägen gärdesväg
Konungsund sn Kropp holme Durtorpet lht Hagalundsgärdet åker
Konungsund sn *Kropp holme Ekbacken lht Hagberget berg
Konungsund sn Kropp ö Ekbacken lht Hagen åker
Konungsund sn Kropp holme Eklund utj Hagen åker
Konungsund sn *Kropp holme Eklund lht Halsen del av åker
Konungsund sn Kropp skär England lht Hanskär holme
Konungsund sn ?Käringen holme Enlund torp Hanskär udde
Konungsund sn /Se Käringen skär Enlund lht Herremanstäppan åker
Konungsund sn /Se Käringen, Lilla skär Eriksberg lht Hjortbacken terräng
Konungsund sn o by *Lindudden udde Eriksberg lht Hjortbacken terräng
Konungsund sn /Se *Långetorpa Ladaknut f. gränsmärke /Se Eriksholm t Hällerabacke landsvägsbacke
Konungsund sn /Se Långholmsudden udde Erikslund lht Hästhagen hage
Konungsund sn /Se Långholmsudden udde Erikslund lht Kalkugnstäppan åker
Konungsund sn /Se Lånhams udde, se Långholmsudden udde Evalund lht Kapellhagen terräng
Konungsund sn /Se *Lövsjöholmen holme? Evalund lht Kattkärret kärr
Konungsunds socken sn /Se Millan Wijka halvö Fattighuset lht Kattskär holme
Bjärkusa, Lilla torp /Se Myrbacken terräng Femman dass Kattskär holme
Boda lht /Se Märrgrundet grund Filipsgården gd Klockartäppan terräng
Fjuk by Möbäcken bäck Fiskartorpet t Kokleva terräng
Fjuk gd /Se Ravnäsviken vik Fiskartorpet lht Kolerakyrkogården terräng
Fjuk gd /Se Rävberget berg Fjuk gård Kropp ö
Grindbotorp, (numera Torp) gd Röskär udde Fjuk gård Kropp holme
Grindbotorp, (numera Torp) gd Röskär förr skär, nu udde Fjuk, Lilla gd Kvarnberget berg
Grindbotorp, (numera Torp) gd Röskär holme Fjuk, Stora gd Kvarnen terräng
*Grindhbotorpp Saknas Röskär udde Fjärdedelen lht Käringen holme
?Grinneby by Röskär strandparti Fransberg lht Käringen holme
Grinneby by Sillskär holme Fredkullen lht Käringen, Lilla skär
Grinneby by Sillskär holme Fredriksberg t Landsvägsgärdet åker
Grinneby by Sillskär holme Fredriksberg lht Lilla ekbacken terräng
Grindaby prebenda by Sillskär skär Fridhem lht Lilla kärret åker
Grinneby by Sillskär holme Frisktorpet f.d. bt Lilla täppan åker
Grinneby by Sillskär holme Frisktorpet lht Lillängen åker
Grinneby by Sillskär skär Friströmsstugan lht Lillängen åker
Grinneby by Svensksundsviken vik Frälsegården bebyggelse Lindalsgärdet åker
Grinneby by Svensksundsviken del av Bråviken Frälsegården gd Lindsbacken terräng
Grinneby by Svensksundsviken vik Fågellund lht Lindströmsslätten hagmark
?Grinneby by Swinsunds Fiälen, se Svensksundsviken del av Bråviken Fågelsången lht Linusbacken terräng
Grinneby gdr Svinsundsfjärden vik Fågelsången lht Linusbacken terräng
Grinneby by Svinsundsfjärden fjärd /Se Gammelbygget lht Långa backen terräng
Grinneby by Svintaskär holme Grindtorp t Långholmen udde
Grinneby by Svintaskär holme Grindtorp lht Långholmsudden udde
Grinneby gd:ar /Se *Talholmen f. d. holme Grinneby by Långholmsudden udde
Gryndabythorp, se Torp gd ?Tallskär udde Grinneby by Löparhagen terräng
?Konungsund gård o sn Tallskär förr skär, nu udde Grinneby gdr Löparhagen terräng
Konungsund by Tallskär udde Grinneby gdr Magerort åker
Konungsund by Tallskär udde Grålus lht Mellanskogen skog
Konungsund kyrkby Togetorp f. d. torp Grönalund gd Mon skog
Konungsund by Togetorp triangelpunkt Grönlund t Morotstäppan terräng
Konungsund socken Tullskogen skog Grönlund lht Myrbacken skogsbacke
Konungsund by o. sn Tullskogen terräng Gullberg t Märrgrundet skär
Konungsund socken Tullskogen skog /Se Gullberg lht Möbäcken bäck
Konungsund by Vadsbäcken bäck Gullberg lht Möbäcken bäck
Konungsund socken Vadsbäcken bäck Gullborg lht Näckroskärret kärr
Konungsund gård Vikbolandet halvö Gärdet lht Odengöl kärr
Konungsund by och sn Väderkvarnsbacken terräng Gästgivaregården bebyggelse Ottagärdena åkrar
Konungsund vy Väderkvarnsberget berg /Se Hagaberg lht Parken skogsområde
Konungsund by *Ånneskär holme Hagalund t Piglönen åker
Konungsund gd *Ånneskär holme eller udde Hagalund lht Plantagen terräng
Konungsund kyrkby *Ånneskär förr skär, nu fastland Hammartäppan lht Ravnäsviken vik
Konungsund by, sn /Se   Hällera villaområde Roskär udde
Konungsund by /Se   Häradshammarsstugan lht Rysslandsgärdet åker
Konungsund by, sn /Se   Högalund lht Rådaskogen skog
Konungsund by /Se   Högalund lht Rågången terräng
Kråkegården gd /Se   Kapellet lht Rävberget berg
Lillasten, ?Sten by   Karlsborg t Röskär udde
Lillkälla torp   Karlsborg lht Sillskär ö
Lillasten, se Sten Nedergården hemman   Klinten lht Sillskär ö
Lillasten gd:ar   Klippan bönehus Sillskär ö
Lillasten, Sten Nedergården hemman   Klippan lht Sillskär ö
Långetorp gård   Klippan lht Sjöhagen terräng
Långetorp gd   Klippan lht Sjöhagen terräng
Långetorp gd   Konungsund by Sjötegarna åkrar
Långetorp gård   Konungsund by Skagerns fyr åker
?Långetorp gård   Krongården bebyggelse Skolbacken terräng
Lång[e]torp gård /Se   Kråkegården gård Skolgärdet åker
Långetorp Saknas /Se   Kråkgården gd Snoken åker
Malmen gd /Se   Krongården gd Stenskröken del av landsväg
Oxåker gd   Lenastugan lht Stora ekbacken terräng
Prebenda Grindaby gd   Lida lht Stora kärret åker
Ramnæs, Ravnäs herrg.   Lida lht Stora täppan åker
Ravnäs herrgård   Lillgården bebyggelse Stor-Käringen holme
Ravnäs hg   Lillgården gd Storängen åker
Ravnäs herrgård   Lillgården gd Storängen åker
Ravnäs hg   Lilltorp t Sundströmstäppan åker
Ravnäs herrgård   Lindalsstället lht Svensksundshumpen åker
Ravnäs herrgård   Lindströmstorpet lht Svensksundsviken vik
Ravnäs hgd   Lisalund lht Svensksundsviken vik
Rafnäs g   Logen lht Svinberget berg
Ravnäs hg   Lubo lht Svinesundsfjärden vik
Rafnäs hg   Lugnet rivet t Svinsta skär se Svintaskär ö
Ravnäs hg   Långetorp gård Svintaskär ö
Ravnäs hg   Långtorp gård Svintaskär ö
Ravnäs hg   Långtorp gd Säbyskogen skog
Ravnäs hg   Lövdalen rivet t Sältingen terräng
Ravnäs hg   Malmen t Tallskär ö
Ravnäs hg /Se   Malmen lht Tallskär udde
Ravnäs hg   Marocko lht Tresnippen åker
Ravnäs hg   Mellangården gård i Råda Tullgärdet åker
Ravnäs säteri   Mellangården gd Tullskogen skog
Ravnäs hg   Mjölnarstugan lht Tångdalskällan källa
Ravnäs hg   Mjölnarstugan lht Ulvstorpsskogen skog
Ravnäs hg   Nedergården gård Ulvstorps äng åker
Ravnäs hg   Nergården gd Utjordsängen åkrar
Ravnäs Saknas /Se   Nergården gd Vadsbäcken bäck
Ravnäs gd /Se   Nybygget t Vadsbäcken bäck
Råda by   Nybygget lht Vidlundskärret kärr
Råda by /Se   Nylund t Vikbolandet halvö
Råda by /Se   Nylund lht Villahagen terräng
Råda Saknas /Se   Nyttorp rivet t Villaskogen terräng
Sten gårdar   Oppgården gd Väderkvarnsbacken skogsbacke
Sten by /Se   Ottan lht Väsbyskogen skog
Sten by /Se   Petersborg lht Åhagen hage
Sten by /Se   Petersborg lht Älgslätten terräng
Sten Saknas /Se   Prästgården gd Ängarna åkrar
Sten Nedergården hemman   Prästgården gd Ängen åker
Sten Nedergården hemman   Ravnäs herrgård  
Svensksund gd   Ravnäs säteri  
Svensksund Saknas /Se   Ravnäs gd  
Svensksund hg /Se   Ravnäs gd  
Svensksund gd /Se   Ravnäs gd  
Svensksund gd /Se   Rusthållet gård  
Svensksund gd /Se   Rusthållet gd  
Svensksund hgd /Se   Ryssland lht  
Svensksund gd /Se   Ryssland t  
Svensksund gd /Se   Råda by  
Svensksund gd /Se   Råda by  
Swijnswundt, se Svinesund hg   Råda by  
Svinesund (numera Svensksund) hg   Råda by  
Svinesund, numera Svensksund gd   Råda Boställe gd  
Svinesund hg   Samuelsstugan stuga  
Svinesund (numera Svensksund) hg   Salomonsstugan lht  
Svinesund hg   Sandbacken lht  
Svinesund hg   Silverdalen lht  
Svinesund hg   Silversten rivet t  
Svinesund hg   Sjöängsbro gd  
Svinesund gd   Skattegården gård  
Svinesund (numera Svensksund) hg   Skattgården gd  
Svinesund gd   Skogen gård  
Svinesund gd   Skogen lht  
Svinesund hg   Skolan lht  
Svinesund hg   Skolan, Lilla lht  
Svinesund hg   Solhem lht  
Svinesund (numera Svensksund) hg   Solhem lht  
Svinesund herrg.   Sten by  
Svinesund hg   Sten by  
Svinesund = Svensksund gård /Se   Sten gd  
Svinsund, nuv. Svensksund gård /Se   Stensborg lht  
*Svinsund, Svensksund gd /Se   Strandtorpet t  
Svinesund (numera Svensksund) gd   Strandtorpet lht  
Svinesund (numera Svensksund) gd /Se   Strömsberg lht  
Svinesund gd   Strömsbro lht  
Svinesund gd /Se   Strömsbro lht  
Svinesund, Svensksund gd   Susenberg lht  
Svinsund, Svensksund gd   Svensksund hg  
Säby by   Svensksund herrgård  
Säby by   Svensksund säteri  
Säby by   Svensksund gd  
Säby by   Svensksund gd  
Säby by   Svintaskär Saknas  
?Säby by   Svintuna se Svintaskär Saknas  
?Säby by   Sydåsen lht  
Säby by   Säby by  
Säby gd /Se   Säby gd  
Säby gd /Se   Södralund rivet t  
Säby by /Se   Togetorp gård  
Fogetorp Saknas /Se   Togetorp gård  
Torp gd   Togetorp lht  
Torp gd   Togetorp lht  
?Torp gd   Torp boställe  
Torp gd   Torp gd  
Torp kronoegendom   Tångdalen t  
Torp kronoegendom   Tullen lht  
Torp by   Tångdalen lht  
?Torp gd   Ulvstorp gård  
?Torp gd   Ulvstorp gård  
Torp by   Ulvstorp gd  
Torp by   Uppgården gård  
Torp gd   Vidlund Saknas  
Torp gd   Vidlund lht  
Torp gd   Vita Huset lht  
Torp gd /Se   Vårbacka lht  
Ulvstorp gd /Se   Väsby by  
Ulvstorp Saknas /Se   Väsby by  
Väsby by   Väsby by  
Väsby by   Väsbyäng gd  
Väsby by   Västralund lht  
Väsby by   Ängen gd  
Väsby by   Änglund handelslht  
Väsby by   Änglund lht  
Väsby by   Ängsnäs lht  
Väsby by   Ängsnäs lht  
Väsby by   Ängsnäs lht  
Väsby by   Östergården gård  
Väsby by /Se   Östergården gd  
Väsby by /Se      
Väsby by /Se      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.