ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häradshammars socken : Östkinds härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 808 Naturnamn : 431 Bebyggelsenamn : 313 Naturnamn : 59
Häradshammar sn Alsätter terräng Häradshammars sn sn Baggskinnet holme
Häradshammar sn Axeltäppan ägomark Häradshammars sn sn Bosängen ängsmark?
Häradshammar sn Baggkäften åker Häradshammar sn och by Brudhällarna, Se Brudhällen berg
Häradshammar sn Baggskinnsholmen, Stora Krokholmen o. Notholmen holmar Häradshammar sn och by Brudhällen, Se Brudhällarna berg
Häradshammar sn Baggskinnsholmen holme Häradshammar sn Dalmyrasjön konstgjord sjö
Häradshammar sn Baggskinnsholmen holme /Se Härandshammar socken Dammtorpsviken Saknas
Häradshammar sn Baggskinnsholmen (Ballskinnet) holme /Se Appelberg lht Dammviken vik
Häradshammar sn Ballskinn, se Baggskinnsholmen holme Asplund t Danviksklabben holme
Häradshammar sn Ballskinnet holme Backen t Dolmila gruva
Häradshammar sn Ballskinnet (Baggskinnsholmen) holme /Se Berga lht Draget näs
Häradshammar sn Ballskinnshällen skär Berglund t Enskär holme
Häradshammar sn Bastuberget berg Björksätter lht Flaten sjö
Häradshammar sn Birksätter äng Björklund lht Flaten, Lilla sjö
Häradshammar sn Biskopshagen utj Björnbåset lht Flaten, Stora sjö
Häradshammar sn Biskopshagen terräng Blånstorpet bebyggelse Gastbrinken backe
Häradshammar sn Biåkrarna åkrar Blånstorpet f d btp Gastbrinken backe
Häradshammar sn Björkskär skär Bokärr lht Gårdsjön sjö
Häradshammar sn Björnbåset utäng Borgklint gård Gårdsjön sjö
Häradshammar sn Blånshagen hage Borgklint gd Gåssjön sjö
Häradshammar sn Blånstäpporna ägomark Brink gård Ballskinnet holme
Häradshammar sn Blåsutgärdet ägomark Brinkhagen rivet t Björkskär holme
Häradshammar sn Borgklint triangelpunkt Burstugan bs Bostäppan åker?
Häradshammar sn Boskär holme Bådtorpet tp Hinnerstorp hd-allmänning
Häradshammar sn Boskär holme Bäckaskog lht Horssjön sjö
Häradshammar sn Boskär holme Börstorp lht Hundholmen holme
Häradshammar sn Boängen terräng Börstorpet lht Isöflagen fjärd
Häradshammar sn Brakarängen ägomark Dammtorp, Västra t Kattungsskäret holme
Häradshammar sn Braxholmen udde Dammtorp, Östra t Koppargrundet grund
Häradshammar sn Brokärret kärr Dammtorp torp Lundby skog skog
Häradshammar sn Brokärret ägomark Dammtorpet, St. o. L. tp Lusknäppan backe
Häradshammar sn Bråten terräng Dammtorpet, se Duntorpet och Draget Saknas Långbrogata backe
Häradshammar sn Bråviken vik Danviken t Lönöviken vik
Häradshammar sn Bråviken vik Danviken nedrivet torp Lövskären skär
Häradshammar sn Bråviken havsvik Duntorpet rivet t Metskär holme
Häradshammar sn Burbergen berg Duntorpet och Draget Saknas Oxhalsskäret holme
Häradshammar sn Burbergen berg Ekenberg lht Råbockarna holmar
Häradshammar sn Böndalarna åkrar Ekåkern lht Rödhällsviken vik
Häradshammar sn Dalbykärret kärr Eriksberg f.d. bt Rödhällsviken vik
Häradshammar sn Dalmyragruvan gruva? Finntorp by Sandskogen hd-allmänning
Häradshammar sn Dalmyrasjön sjö Finntorp gård Sixgölsbrink backe
Häradshammar sn Dalmyraängen äng Finntorp gd Skansholmarna holmar
Häradshammar sn Dammen sjö Fisktorpet t Skansholmarna holmar
Häradshammar sn Dammtorp f.d. torp Fisktorpet btp (fördubblingstorp) Skansudden udde
Häradshammar socken Dammviken vik Fjärdingstad by Skorvön (L, St.) öar
Häradshammar sn Danviken vik Fjärdingstad gdr Skorvö, Lilla holme
Häradshammar socken Danviksklabben skär Fjärdingstad by Skorvö, Stora holme
Häradshammar sn Djupedal terräng Fjärdingstad by Slungudden udde
Häradshammar sn Dolmilan gruva Fredkullen lht Solsveden hage
Häradshammar socken *Dolmilan gruva Fredriksberg lht Stjärnvik vik
Häradshammar socken Dolmyla Saknas Fredriksborg lht Stockrummet äng
Häradshammar socken Dolmyla Saknas Fridlund t Tallholmen holme
Häradshammar sn Dolmyla Saknas Fristad lht Toltorpa hage hage
Häradshammar sn Dolmylan hage Fågellund rivet t Uddholmen holme
Häradshammar sn Draget terräng Granlund t Visätter hd-allmänning
Häradshammar sn Draget ed /Se Grindstugan lht Västanvädersudden udde
Häradshammar sn Dunkan äng Grindtorp t Ältkullen grusbacke
Häradshammar sn Dunkan äng Grottan försv tp Ältkullen kulle med forngravar
Häradshammar sn Dunkan ägomark Gruvtorpet t Öhagen höjd
Häradshammar sn Dösbacken terräng Gruvtorpet Saknas Öklabbarna klabbar
Häradshammar sn Ekbacken terräng Grönevad gård  
??Häradshammar sn Ekbacken fornlämningsplats Grönvad by  
Häradshammar sn Enskär holme Grönevad gd  
Häradshammar sn Farfarstall tall Grönevadshagen utj.  
Häradshammar sn Farfarstall tall /Se Gröngatan lht  
Häradshammar sn Fioltäppan täppa Gulltorp by  
Häradshammar sn *Fjärdingstada äng äng Gulltorp gård  
Häradshammar sn *Fjärdingstada äng äng Gultorpet lht  
Häradshammar sn »flaathom» ägomark? Gårdsjö by  
Häradshammar sn Flaten sjö (nu utdikad) Gårdsjö by  
Häradshammar sn Flaten f.d. sjö Gårdsjö by  
Häradshammar sn Flaten sjö Gårdsjö by  
Häradshammar sn Flaten sjö Gårdsjö by  
Häradshammar sn Flaten sjö Gåsätter by  
Häradshammar sn *Flaten sjö Hagalund lht  
Häradshammar sn Flaten, Lilla sjö Hagelösa gård  
Häradshammar sn Flaten, Lilla ägomark Hagelösa hage eller Kronhagen, se 2 Kronhagen utjord  
Häradshammar sn Flaten, Stora sankmark? Hallner lht  
Häradshammar sn Flaten L:a o. St:a sjöar /Se Helenedal lht  
Häradshammar sn *Flintan holme Herrängen utj.  
Häradshammar sn *Flåtten äga Hestad by  
Häradshammar sn Fågelbacken terräng med fornlämning Hestad by  
Häradshammar sn Fårvallsbäcken bäck Hestalund lht  
Häradshammar sn Galbänkslindorna åker Hinnerstorp gård  
Häradshammar sn *Galten gränsmärke Holma by  
Häradshammar sn Galten råmärke Holma by  
Häradshammar sn Gastbacken ägomark Holma by  
Häradshammar sn Gatbrogärdet ägomark Holmkärr lht  
Häradshammar sn *Gatuæng allmänningsjord Holmstad lht  
Häradshammar sn Godbonde ek skälmärke Hult gård  
Häradshammar sn Godabonda ek f. gränsmärke Hult gård  
Häradshammar sn Golsio (Gulsio), se Gårdsjön insjö Hultsvik lht  
Häradshammar sn Granviken vik Hylinge by  
Häradshammar sn Grindhagsskogen skog Hylinge by  
Häradshammar Saknas Gruvängen ägomark Hylinge by  
Häradshammar sn Grömersfot äga Hylinge by  
Häradshammar Saknas Grömeråkrarna Saknas Hylinge by  
Häradshammar sn Gröndal ägomark? Hylinge järnvägsområde Saknas  
Häradshammar sn Grönlöten hage Hylingelund t  
Häradshammar sn *Grönlöten äng Hägn torp (?)  
Häradshammar sn Grönlöten ägomark Hägn t  
Häradshammar sn Gubbskär sankmark? Häradsberg lht  
Häradshammar sn Gullroskärret ägomark Häradshammar by  
Häradshammar sn Gullvrån äga Häradshammar by  
Häradshammar sn Gunnilla mosse mosse Häradshammar by  
Häradshammar sn Gårdsjö triangelpunkt Häradshammars järnvägsområde Saknas  
Häradshammar sn Gårdsjön insjö Häradslöt lht  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Högaberg lht  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Högalund lht  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Högby kyrkoherdebost.  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Högby bebyggelse  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Högstäng utj.  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Johanneslund t  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Jonsdal lht  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Jonstorp t  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö Kagestad by  
Häradshammar sn Gårdsjön sjö /Se Kagestad gårdar  
Häradshammar sn Gårdsjösjön sjö /Se Kagestad by  
Häradshammars socken socken Gårdsjösjön sjö /Se Kagestad by  
Häradshammars socken socken *Gårkärrängen äng Kagestad by  
Häradshammars socken socken Gåskärret kärr Karlsberg lht  
Häradshammars socken socken Gåssjön sjö Karlslund = 5 Vagnstad avs.  
Häradshammar by o. sn /Se Gåssjön sjö Karlsro lht  
Häradshammar sn /Se Hagalund ägomark Karlösa gård  
Häradshammar sn /Se Hagtäppan ägomark Karlösa försv gd  
Häradshammar sn /Se Hallonholmen udde Karlösa gd  
Häradshammar sn /Se *Helgesätter äng Katrineberg lht  
Häradshammar sn /Se Helgesätter äng Kerstinstorp eller Löten, se 1 Löten torp  
Häradshammar sn /Se Hellingen äng Klacksäter by  
Häradshammar sn /Se Hellingen utj Klacksäter by  
Häradshammar sn /Se Hellvirke utäng Klacksätter by  
Häradshammar sn /Se Herrängen utj Klacksätter by  
Häradshammar sn /Se *Hiortlötz kella f. gränsmärke Klacksätter by  
Häradshammar sn /Se Horssjön sjö Klippan lht  
Häradshammar by, sn /Se Horssjön sjö Knallen t  
Häradshammar sn /Se Horssjön sjö Knorran rivet tp med täppa  
Häradshammar sn /Se Hultet ägomark Knorran rivet tp  
Häradshammar sn /Se Hundholmen holme Koppängen avs.  
Häradshammar sn /Se Hundholmen holme Koppängen lht  
Häradshammar sn /Se *Hållerskärret kärr Kronhagen utj.  
Häradshammars kyrka kyrka Hårtussarna ägonamn Kronhagen utjord  
Hærsseme, se Häradshammar sn Hällingen terräng Kullen t  
Hersemme Saknas Hällingen ägomark Kullinge lht  
Anderstorp tp Häradshammarsbäcken bäck Källmanstorp f.d. bt  
Annastorp tp Hästhagen terräng Källmanstorp f. d. btp  
Arvidstorp tp Hästudden udde Källsätter f.d. bt  
Barbrostorp tp Högbergsbacken terräng Kärrbro rivet t  
Becktorpet btp *Högha berghet bg Kättinge by  
Björksätter tp Högkarseberget berg Kättinge by  
Björnbåset lht Hökemosse mosse Kättingshagen lht  
Björnbåset lht Hökemosse, Lilla mosse Köpingsängen, se Koppängen avs.  
Björnbåset lht Hökemosse, Stora mosse Lagersätter t  
Björnbåset lht Iggby källa källa Larmstorpet f.d. gt  
Björnbåset lht /Se Ingvalla löt terräng Larmstorpet f. d. gtp  
Björnbåset torp /Se Isöflagen fjärd Lillgården gård  
Björnbåset lg /Se Kajåkrarna åkrar Lindberga lht  
Björnbåset lg /Se Kalberget berg Lindersberg lht  
Blåtorpet = Blånstorpet btp. Kalholmen terräng Lindhem lht  
Bokärr lht Kalvholmen terräng Litsleäng gård  
Bokärr tp *Katthalsåkrarna åkrar Lissleäng gård  
Bokärr tp Kattslätten ägomark Loviseberg avs.  
Bokärr tp Kattungsskäret skär Lundby herrgård  
Botvidstorp tp Kilsätter äng Lundby gård  
Brink gd Kilsätter äng Lunnebo gård  
*Broæng allmänningsjord Klacksätters vad Saknas Lunnebo gård  
Bråte = Bråttorp tp Klyfterna åkrar Lusknappe slott gd  
Bråte = Bråttorp tp Koholmen udde Långsätter gård  
Bråttorpet tp Koholmsgrundet grund Lönö gård  
Börstorp lht Kohällen udde? Löten t  
Börstorp lht Kolholmen udde Löten lht  
Börstorpet f.d. stp *Koppargrund grund Löten torp  
Börstorpet tp Koppargrundet grund Löten gård  
*Dalshvirva allmänningsjord Koppargrundet grund Lövstadhage lht  
Dammtorpet tp Koppargrund ö /Se Lövsätter t  
Dammtorp tp Koppargrundet skär /Se Makrilltorpet f. d. btp  
Dammtorp tp Saknas holmar Mellangården gård  
Draget tp Korgsveden äga Minnet lht  
Draget tp Korslöten ägomark Moängen gård  
Draget = Dragtorpet Saknas *Korvholmen, St. o. L. holmar Mullingstorp gård  
Dragtorp, (= Draget) tp Krokarna åkrar Mullingstorp gd  
*Eghby gård Krokholmen, Stora, Notholmen o. Baggskinnsholmen holmar Munktorpet tp  
*Ekeby Saknas Krokholmen, Stora gränsmärke Myrby by  
?Eggeby gård Krokholmen, Stora gränsmärke Myrby by  
Ekåkern tp Krokholmen, Stora gränsmärke Myrby by  
Erikstorp tp Krokskärret ägomark Myrby by  
Falkenstorp tp *Kråkkärret äng Möckelstadlund lht  
Falktorp tp Kullhagen terräng Mönnsätter avs.  
Finntorp gd *Kvarnahvirvorna ägomark? Nedergården gård  
Fisktorpet btp *Kvarnahvirvorna ägomark? Nyborg = 1 Grindstugan torp  
Fisktorpet tp *Kvarnahvirvorna ägomark? Nyborg t  
Fjärdingstad by Kvarnhagen terräng Nybygget lht  
Fjärdingstad by Kvibäckarna ägor Nydal rivet t  
Fjärdingstad by Käringskär sankmark? Nylund rivet t  
Fjärdingstad by Kärrängen ägomark Nysätter lht  
Fjärdingstad by Kärrängsbäcken bäck Nytorp t  
Fjärdingsstad by Kättinge triangelpunkt Oxtorpet f. d. btp  
Fjärdingstad by Kättingsdalen terräng Palmsätter försv tp  
Fjärdingsstad by Könbröten äga Petersborg lht  
Fjärdingstad by Körnhumpen åker Prästgården bebyggelse  
Fjärdingsstad by Lagersätter terräng Rakvallshumpen Saknas  
Fjärdingstad by *Langakær Saknas Rasktäppan lht  
Fjärdingstad Saknas Lappremmarna ägor Reseberga by  
Fjärdingstad gdr Lillskogen skogsmark Reseberga by  
Fjärdingsstad by *Lillö holme Ribbingsberg lht  
Fjärdingstad by Limpan skär Rippetorp by  
Fjärdingsstad by *Lindakulsza f. gränsmärke Rippetorp by  
Fjärdingstad gdr Lundagärdet ägomark Risätter gård  
Fjärdingstad gd:ar *Lundbosæter naturnamn? Ryttartorpet f. d. gt  
Fjärdingstad gdr *Lundbosæter naturnamn? Rödhäll torp  
Fjärdingsstad by Lundbykärr kärr Rödhäll t  
Fjärdingsstad by Lunnebo triangelpunkt Römossen äng o. lht  
Fjärdingstad by Lyngsjöån å Rödmossen äng och lht  
Fjärdingstad by Långdalslöten terräng Rödmossen lht  
Fjärdingstad by Långåsen ägomark? Sandhagen lht  
Fjärdingstad by Lärkdalarna ägonamn Sandtorp t  
Fjärdingstad by *Lönö halvö Sandtorpet lht  
Fjärdingstad by Lönö ö Satterstad by  
Fjärdingstad gd:ar /Se Lönö önamn /Se Satterstad by  
Fjärdingstad Saknas /Se LönöFiälen, Se Lönöviken vik Satterstad by  
Fågellund försv tp Lönö Skantz, Se Skansudden udde Satterstalund t  
Fågellund tp Lönöviken vik Själstorpet, Källsätter f. d. btp  
Gerstorp? tp Lönöviken vik Sjöberga lht  
Gerstorp? torp Lövhagen fornlämningsplats Sjötorp lht  
Granlund tp *Lövholmarna holmar Skallgärdet hmd  
Granlund tp *Lövholmsrevet grund Skallgärdet hmd  
Grindstugan lht Lövskären gränsmärke Skallran torp  
Grindstugan tp Lövskären gränsmärke Skallran t  
Grindtorp tp Lövskären holmar Skogdala lht  
Grindtorp tp Lövskären holmar Skoglund utj.  
Gruvtorpet tp Lövskären skär Skogstorp lht  
Gröndal försv tp Lövskären holmar Skälvsäter by  
Gröndal tp Lövskären holmar Skälvsätter gård  
Grönevad gd Lövskären holmar Skälvsätter gd  
Grönevad gd Lövskären holmar Skötsätter by  
Grönevad gård Lövskären skär Skötsätter gd  
Grönevad gård Marhällsåkrarna åkrar Smacktorpet, nu Fridhem tp  
Grönevad gård Metskär holme Solhöjden lht  
Grönevad by Metskär holme Stenbacken t  
Grönlund försv tp Metskär skär Stenberga lht  
*Gulltorps kvarn Saknas millan Wijka, Se Vikbolandet halvö Stjärnvik t  
Gulsio, se Gårdsjö by Mjukan äga Storgården bebyggelse  
Gulsjön, se Gårdsjö by Norrsundet sund Strömmingsbacken f.d. bt  
Gultorpet t Notholmen, Stora, Krokholmen o. Baggskinnsholmen holmar Stummelsäter gård  
Gustav-Kerstinstorp tp Nystrandstäppan ägomark Stummelsätter gård  
Gårdsjö (by) »oflata ængh» äng Stummelsätter gd  
Gårdsjö by Ormåkrarna åkrar Sveden lht  
Gårdsjö by Oxelgrenstorpet terräng Svenneby gård  
Gårdsjö by Oxmossen ägomark Svenstorp lht  
Gårdsjö by Oxsveden äga Sågarbacken lht  
Gårdsjö by Oxängen ägomark Såneby by  
Gårdsjö by »pipilzbro» naturnamn? Såneby by  
Gårdsjö by »pipilzbro» naturnamn? Sänkdalen boställe  
Gårdsjö by Pommarn terräng Sänkdalen bebyggelse  
Gårdsjö by Pressjärnet skär Sänkdalen gd  
Gårdsjö by Prästhorvan gärde Särstad by  
Gårdsjö by PänningsKiär holmar Särstad by  
Gårdsjö by Ramängen äng Särstad by  
Gårdsjö by Rangle hatt terräng Särstad by  
Gårdsjö by Ripaa, se Rippetorps å å Säter gård  
Gårdsjö by Rippetorps å å Södralund lht  
Gårdsjö by Rippetorps å å Sörbyholm hg  
Gårdsjö by Rippetorps å Saknas Sörbyholm herrgård  
Gårdsjö by Roblöten ägomark Sörbyholm herrgård  
Gårdsjö by Romarekärret kärr Sörbyholm gård  
Gårdsjö by /Se Romareängen äng Tallbacken rivet t  
Gårdsjö by /Se »Romekärrs äng Saknas Tokedal gård  
Gårdsjö by /Se Romossen mosse Tokedal gård  
Gårdsjö by /Se Romossen ägomark Tokedal gd  
Gåsätter gdr Romstäppan ägomark Toltorp by  
Gåsätter gdr Rudkärret ägomark Toltorp gård  
Gåsätter gdr Ruhagen äga Tomthagen t  
Gåsätter gdr Råbockarna holmar Torsby ort  
Gåsätter gdr Råbockarna holmar Tupptorpet f.d. btp  
Gåsätter gdr Råbockarna holmar Råsby by  
Gåsätter gdr Råbockarna holmar Tåsby by  
Gåsätter gdr Råbockarna holmar Tåsby gårdar  
Gåsätter gdr Råbockarna holmar Tåsby by  
Gåsätter by Råbockarna klabbar /Se Uggelöholmen rivet t  
Gåsätter by Råbocken, V. o. Ö. holmar Ugglö gård  
Gåsätter by Råbocken, V. o. Ö. holmar Uppgården gård  
Gåsätter Saknas /Se Råbocken, Västra o. Östra holmar Vagnbergstorpet f.d. btp  
*Gåsäters kvarn Saknas Råbocken, Västra o. Östra holmar Vagnstad avs.  
Gölen tp Råbocken, Västra skär Vagnstad by  
Hagelösa by Råbocken, Östra skär Vagnstad gård  
Hagelösa gd Råbäcks-holmarna, Se Råbocken, Västra o. Östra holmar Vagnstad by  
Hagelösa gd /Se *Råbocksholmarna holmar Vagnstads järnvägsområde avs.  
Hagelösa gd /Se *Råbocksklabbarna holmar Vintergatan = Vagnbergstorp Saknas  
Hagelösa by /Se Rånnåkrarna åkrar Visäter by  
*Hallarskærra allmänningsjord RååKholmarna holmar Visäter by  
Hanstorp tp Rävgropsbacken äga Visätter by  
Henrikstorp tp Rävkällan källa? Vånga by  
Hestad Saknas Rävtängerna ägor Vånga by  
Hestad by Rödhällsviken f.d. vik Vånga by  
Hestad by Sandbotäppan ägomark Vånga Saknas  
Hestad by Sandhagen terräng Västergården gård  
Hestad gd *Sandklabbar holmar Västerhagen lht  
Hestad Saknas Sandskogen allmänning Västralund lht  
Hinnerstorp gd Sandskogen häradsallm. Yxnö gård  
Hinnerstorp gd Sandtorp ägomark Åbacka lht  
Hinnerstorp gd Schäffers hage terräng Åberga lht  
Holma gdr Skallragrundet grund Åbylund lht  
Holma by Skallrahällen skär Åkerby by  
Holmkärr lht Skallran halvö Åkerby by  
Holmkärr tp Skallran triangelpunkt Åkerby by  
Holmkärr tp Skansholmarna holmar Åkerö lht  
Holmkärr tp Skansholmen, Mellersta holme Änghällen lht  
Holmkärr tp Skansholmen, Norra holme Änglund lht  
Holmkärr tp Skansholmen, Södra holme Ängtorpet lht  
Holmkärr torp Skansudden udde Äspedal gård  
Hult gd? Skansudden udde Äspedal Saknas  
Hult gård *Skarlö halvö Önsätter by  
Hult gd *Skattabondans aaker jordlott Östergården gård  
Hylinge by Skenbergsrumporna ägor Österängen utj.  
Hylinge by *Skinnarbäck bäck Ötorpet utj.  
Hylinge by Skinnarbäck bäck och råmärke    
Hylinge by Skinnarbäcksskälet råskäl    
Hylinge by Skorven, Stora holme    
Hylinge by Skorven, St. o. L. holmar    
Hylinge gd:ar Skorvön, St. o. L. holmar    
Hylinge by Skorvö, Lilla o. Stora holmar    
Hylinge gdar Skorvön (resp. Skorven), St. o. L. holmar    
Hylinge by Skorvö, Lilla o. Stora holmar    
Hylinge by Skorvön, St. o. L. öar    
Hylinge gdr Skorvö, Lilla ö    
Hylinge by Skorvö, Stora ö    
Hylinge by Skräckens udde udde    
Hylinge by Skulviken vik    
Hylinge by Skällåkrarna åkrar    
??Hylinge gdr Slungudden udde    
Hylinge by Slunguddsviken vik    
Hylinge gd:ar /Se Slungviken vik    
Hylinge by /Se Slåhagen ägomark    
Hylinge by /Se Slåhagsbäcken bäck    
Hylinge Saknas /Se *Swalkärret kärr    
Håkanstorp tp Smäckbro ägomark    
Hålbäck tp Snäckbro åker /Se    
Hålbäcken btp? *Soleklint berg    
Hägn tp Soleklint berg o. råmärke    
Hägn tp Solsveden terräng    
Hälla tp Sontekopp äga    
Hällen försv tp Spångkärret kärr    
Hälltorp tp »Star æng» ägomark?    
Häradshammar by, sn Stenkärret kärr    
Häradshammar by Stenudden udde    
Häradshammar sn? Stockerum äng    
Häradshammar by Stockerums äng äng    
Häradshammar by, sn Stockhjällstängerna ägor    
Häradshammar by Stockkärret ägomark    
Häradshammar gård, socken Stockrummet äng    
Häradshammar by Stockrummet äng    
Häradshammar by Stockrummet ägomark    
Häradshammar by Storskogen skogsmark    
Häradshammar by Storån å    
Häradshammar by *Strutängen äng    
Häradshammar by Sveden terräng    
Häradshammar by Svedhagen terräng    
Häradshammar by Sågartäppan ägomark    
Häradshammar by /Se *Sängklabbarna holmar    
Högby kyrkoherdeboställe Sänket, Lilla ägomark    
*Høghsby Saknas Sänket, Stora ägomark    
Högsby Saknas Såsebäck bäck    
Ingeborgstorp tp Sötkällan ägomark    
Jakobstorp tp Tallholmen holme    
Jans-Kerstinstorp tp Tallskär holme    
*Jerusalem försv tp Tallskär holme    
Jerusalem tp Tallskären skär    
Jerusalem tp Tallviken vik    
*Johannesberg försv tp Torsbacken terräng    
Jonstorp tp Trappskogen skogsmark    
Jonstorp tp Triangeln häradsallm.    
Jönstorp tp Trollberget berg    
Kagestad by Trosalöten äga    
Kagestad by Tränkärret kärr    
Kagestad by Tränkärret kärr    
Kagestad by Tränkärret kärr /Se    
Kagestad gdr Tränkärret ägomark    
Kagestad by Trännkärrs vrå ägolokal    
Kagestad Saknas Tälgknivarna åkrar    
*Kanesäter Saknas Tängerna åker /Se    
Karlösa gd Törnsholmarna holmar    
Karlösa gd Törnsholmarna holmar    
Karlösa gd Uddholmen holme    
Karlösa Saknas Uddholmen holme    
Karlösa gd /Se Uddholmen holme    
Karlösa gd /Se Uddholmen holme    
Kerstinstorp tp Uddholmen holme    
Kerstinstorp tp Uddholmen holme    
Klacksäter by Uddholmssundet sund    
Klacksäter by Uggelholmen terräng    
Klacksäter by Vadgärdet ägomark    
Klacksätter gd:ar Vadh:, Se Uddholmen holme    
Klacksäter by *Vadholmen, Se Uddholmen holme    
Klacksätter by Varaån å    
Klacksätter by Vedhällen udde    
Klacksäter by /Se Vikbolandet halvö    
Klacksäter Saknas /Se Vippgrindsbacken backe /Se    
Knorran tp Vippegrindsbacken terräng    
Knorran tp *Visnäs udde    
Knorran f d torp Visätter triangelpunkt    
Knorrtorp tp Visätter, Södra triangelpunkt    
*Knutgård Saknas Vretlöten äga    
Koppängen tp *Västanvädersudd udde    
*Koppängen tp Västanvädersudden udde    
Korpdalen tp *Västanvärsudden, Se Västerbergsudden udde    
Korsdalen tp Västerbergsudden udde    
Kronhagen utj Västergärdet ägomark    
Källmanstorp f d btp Västerhagen tp    
Kärrbo torp »Ytraaker» åker    
?Kättinge gd:ar »ytraaker» åker    
Kättinge by Yxan åker /Se    
Kättinge by Yxnö halvö    
Kättinge by Yxnö halvö    
Kättinge by Yxnö halvö    
Kättinge gdar Yxnö halvö    
Kättinge by Yxnö f.d. ö /Se    
Kättinge by Yxnö - Lönö triangelpunkt    
Kättinge gdr *Yxnö udd udde    
Kättinge Saknas /Se Yxnöudden udde    
Kättinge by /Se Yxnö udd udde    
Kättinge gdr /Se Ågäll utj /Se    
Kättinge by /Se Ågällerna åker /Se    
Kättinge by /Se Ällkullen terräng    
Kättinge by /Se Ängbacken terräng    
Kättingshagen tp Ängssnipan äga    
Kättingshagen tp Öbacken terräng    
Larstorp tp Öhagen terräng    
Litsleäng gd Öklabben kobbe    
*Lundbosæter beb.-namn? /Se *Örnkull holme    
*Lundbosæter beb.-namn? /Se *Örnkullen holme /Se    
Lundby Saknas *Östkinds Härads Allwänning allwänning    
?Lundby hg *Östkinds Härads Allwänning allwänning    
?Lundby hg Ötorpet f.d. torp    
Lundby by      
?Lundby hgd      
?Lundby gd      
?Lundby hgd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
?Lundby gd      
Lundby by      
?Lundby gd      
Lundby gd      
Lundby Saknas /Se      
Lundby hgd /Se      
Lunnebo gd /Se      
Lunnebo gd /Se      
Lunnebo gd      
Lunnebo gd      
Lunnebo Saknas /Se      
Lunnebo gd /Se      
Långdal tp      
Långdalen tp      
Långsätter gd      
Långsätter gd      
Långsätter gd /Se      
Lönö hg      
Lönö hg      
Lönö hg      
Lövstadhage tp      
Lövsätter tp      
Lövsätter tp      
Makrillstorpet btp      
*Maridberg försv tp      
Marjetorp tp      
Mogetorp tp      
Mogetorp tp      
Moängen Saknas      
Mullingstorp gd      
Mullingstorp gd      
Mullingstorp gd      
Mullingstorp gd      
Mullingstorp gd      
Mullingstorp Saknas      
Munktorpet tp      
Munktorpet tp      
Myrby by      
Myrby by?      
Myrby gdr      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby gd /Se      
Mörby, se Myrby by      
Nederland tp      
Nilstorp tp      
Norrstugan bs      
Nybygget tp      
Nybygget torp      
Nysätter tp      
Nysätter tp      
Nytorp tp      
Nytorp tp      
Nytorp tp      
*Oxtorpet f.d. btp      
Palmsätter försv tp      
*Palmsätter tp      
»pipilzbro» beb.-namn?      
»pipilzbro» beb.-namn?      
Profossenstorp tp      
Rasktäppan btp      
Rasktäppan lht      
Rasktäppan tp      
Rasktäppan tp      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga by      
Reseberga Saknas /Se      
Reseberga by /Se      
Reseberga by /Se      
Reseberga by /Se      
Reseberga by /Se      
Reseberga Saknas /Se      
Ripa kvarn se Rippetorp by      
Rippetorp by      
Rippetorp by      
Ripo Kvarn (jfr. Rippetorp) Saknas      
Rippetorp by m. kvarn      
Rippetorps kvarn kvarn      
Rippetorp by      
Rippetorp by      
Riptorp tp      
Rippetorp Saknas /Se      
Rippetorp Saknas /Se      
Rippetorp by /Se      
Rippetorp gd /Se      
?Risäter gd      
Risätter gd      
Risäter gd /Se      
Ryttartorpet f.d. torp?      
Rödhäll t      
Rödhäll tp      
Rödhäll tp      
Röhäll tp      
Römossen torp      
Römossen torp      
*Rötsla äng äng      
*Röthzle jordlott      
*Rödsle förr äng      
Sandtorp tp      
Satterstad by      
Satterstad by      
Satterstad by      
?Satterstad by      
Satterstad by      
Satterstad by      
Satterstad by /Se      
Satterstad Saknas /Se      
»sioatasæther», Se Skötsätter gdr      
»siouattasæther», Se Skötsätter gdr      
*Silastad Saknas      
*Sitastad Saknas /Se      
Sjöborg tp      
Själstorpet f.d. btp      
*Sjömanstorpet f.d. btp      
Skallran tp      
Skallran tp      
Skogstorpet Saknas /Se      
Skriktorp tp      
Skräddartorp tp      
Skälvsäter by      
Skälvsätter gd      
Skälvsätter gd      
Skälvsätter gd      
Skälvsätter gd      
Skälvsätter gd      
Skälvsätter Saknas /Se      
Skälvsätter gd /Se      
Skälvsätter gd /Se      
Skötsätter gdr      
Skötsätter gdr      
Skötsätter gdr      
Skötsätter gdr      
Sköttsäter f. kvarn      
Skötsätter gd      
Skötsätter by      
Snutan tp      
Stenbacken tp      
Strömmingstorpet = Strömmingsbacken f d btp      
Stummelsätter gd      
Stummelsätter gd      
Stummelsätter gd      
Stummelsätter gd      
Stummelsätter gd      
Stummelsäter gd /Se      
Styvstorp? tp      
Sudherby, se Sörbyholm herrgd      
Swdherby, se Sörbyholm hg      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby by      
Svenneby Saknas /Se      
Svenneby by /Se      
Svenneby Saknas /Se      
Svärtaretorp tp      
Sågstugan bs      
Såneby by      
Såneby by      
Såneby by      
?Såneby by      
?Såneby by      
Såneby by      
Såneby by      
Såneby by /Se      
Såneby by /Se      
*Sämskaretorpet försv tp      
Sänkdalen Saknas      
Sänkdalen bost.      
Sänkdalen boställe      
Sänket, St. o. L., se Sänkdalen bost.      
Särstad by      
Särsta Saknas      
Särstad by /Se      
Säter gd      
Säter gd      
Säter Saknas /Se      
Sättersta Saknas /Se      
Södralund tp      
Sörby, se Sörbyholm herrgd      
Sörby (numera Sörbyholm) hg      
Sörby (numera Sörbyholm) hg      
?Sörby el. Sörbyholm hg      
Sörby (numera Sörbyholm) hg      
Sörby (numera Sörbyholm) hg      
Sörby (numera Sörbyholm) hgd      
Sörby (numera Sörbyholm) gd      
Sörby, se även Sörbyholm hg      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm hgd      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm hgd      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm herrgård      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm gd      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm herrgd      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm herrg.      
Sörbyholm hg      
Sörbyholm gd      
Sörbyholm gd      
Sörbyholm gd /Se      
Sörbyholm Saknas /Se      
*Tiærgravudalsæng allmänningsjord      
Tjockenstorp tp      
Tokedal gd      
Toltorp by      
Toltorp gd      
Toltorp gd      
Toltorp gd      
Toltorp by      
Tolltorp Saknas /Se      
Tomastorp tp      
Träntorp tp      
Träntorpet tp      
*Tupptorpet f.d. btp      
*Tupptorpet btp      
Tåsby by      
Tåsby gdr      
Tåsby by      
Tåsby Saknas /Se      
Tåsby Saknas /Se      
Tåsby gd:ar /Se      
Tåsby by /Se      
Tåsby by /Se      
Ugglö gd      
Ugglö gd      
?Ugglö gd      
Ugglö g      
Ugglö gd      
Ugglö gd      
Ugglö gd      
?Ugglö gd      
Ugglö gd      
Ugglö gd      
Ugglö gd      
Ugglö hg      
Ugglö gd      
Ugglö gd      
Ugglö gd      
Uggelö gd      
Ugglö Saknas /Se      
Ugglöholmen tp      
Ugglöholmen torp /Se      
»wnnathorpe» beb.      
Vagnbergstorp btp      
Vagnstad gård      
Vagnstad gård      
Vagnstad by      
Vagnstad gd      
Vagnstad gård      
Vagnstad g      
Vangstad gd      
Vagnstad g      
Vagnstad gd      
Vagnstad gd      
Vagnstad by      
Vagnstad by      
Vagnstad by      
Vagnstad gd /Se      
Vagnstad Saknas /Se      
Vangstad gd /Se      
Vidasäter, se Visäter by      
Videlund tp /Se      
Vintergatan tp      
Vintergatan f d btp      
*Vintergatan försv tp      
Visäter by      
Visätter gdar      
*Vidasetter* okänd gård      
»Visetter» okänd gård      
Visäter by      
Visäter by      
Visäter by      
Visätter by      
Visäter Saknas /Se      
Visätter by /Se      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga gdr      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by /Se      
Vånga Saknas /Se      
Vånga Saknas /Se      
Vånga by /Se      
*Ytrakærra allmänningsjord      
*Ytrarisæter allmänningsgård      
Yxnö gd      
Yxnö gård      
Öxnö Saknas      
Yxnö gd      
Yxnö gd      
Yxnö gd?      
Yxnö gd      
Yxnö gd      
Yxnö gd      
Yxnö gd /Se      
Åbacken tp      
Åbacken tp      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby Saknas /Se      
Åkerlund försv tp      
Änglund tp      
Äspedal by      
Äspedal by      
Äspedal by      
Äspedal gd      
Äspedal gd      
Äspedal gd      
Ödesängen tp      
Øndasæter se Önsäter by      
Önsäter by      
Önsätter gdr      
Önsäter by      
Önsätter by      
Önsätter gdr      
Önsätter gdr      
Önsätter gdr      
Önsätter gdar      
Önsäter by      
Önsätter gdar      
Önsätter gdr      
Önsätter gdr      
Önsätter by      
Önsätter Saknas /Se      
Önsätter Saknas /Se      
Önsät(t)er gd:ar /Se      
Önsätter gdr /Se      
Österängen utjord      
Ötorpet tp      
Ötorpet tp      
Ötorpet tp      
Ötorpet f.d. torp      
Øxnø se Yxnö gård      

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.