ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Krokeks socken : Lösings härad : Östergötlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 234 Naturnamn : 371 Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 112
Krokek sn Aftonvardskärret kärr Krokek sn Asksunden mossar
Krokek sn Algersgrund grund Alkärret = Vallingsberg t Aspviken vik
Krokek sn *Algogrund grund Andersbo t Backåsberget berg
Krokek sn *Algoudden udde Asplund lht Björnsjön sjö
Krokek sn Alkärret ägomark Backen lht Boda-Udde udde
Krokek sn Asholmen holme Backlund t Brandstegen berg
Krokek sn Aspviken vik Bergdalen lht Brudbacken backe
Krokek sn Betlehemssjön sjö Bergkullen lht Brädmossen mosse
Krokek sn Biörsiö Klint, Se Björnsjökur höjd Bergstugan lht Böksjön sjö
Krokek sn? Björkholmen holme Betlehem gård Dammkärr mosse
Krokek sn /Se Björnmossen mosse Bidalen lht Erlandstorp utj.
Krokek sn /Se Björnsjöklint höjd /Se Bjälbo lht Falkberget berg
Krokek sn /Se Björnsjökur höjd Björkdalen lht Flateberg berg
Krokek sn /Se ?Björnsjökur höjd Björken lht Fläskbergen berg
Krokek sn /Se Björnsjön sjö /Se Björkfors lht Galgbackarna backar
Krokek sn /Se Björnsjön sjö Björkhagen lht Getsjöarna sjöar
Krokek sn /Se Björnsjön sjö Björkhult lht Getsjön, Klara sjö
Krokek sn /Se Björnsjön sjö Björklund t Getsjön, Mörka sjö
Krokek sn /Se Björnsjön sjö Björksätter lht Getå utj.
Krokek gd o. sn /Se Björnsjös böte fixpunkt, gränsmärke Björkudden lht Getåbäcken å
Krokek sn /Se Björnsjös böte fixpunkt, gränsmärke /Se Björndalen gård Gubbgölen sjö
Krokek sn /Se Björnsios böthe fixpunkt /Se Björnstugan = Högtomta lht Gullvagnen sjö
Krokek sn /Se *Björsjöklint höjd Björnviken lht Gårdsjön sjö
Krokek sn /Se Boda, se *Svintuna ström Saknas /Se Blommelund t Gåsbäckskärret kärr
Krokek sn /Se *Boda bäck bäck /Se Boda gård Gäddgölen sjö
Krokek sn /Se Bodaviken vik Brinken lht Hagberget berg
Krokeks kyrka Saknas Brandberget berg Britalund t Hampsjön sjö
Andersbo tp /Se Brandstegen terräng Brostugan t Holmsjön sjö
Berg, se även Uttersberg hg Bredmossen mosse Bråviken hp Holmsjön, Lilla sjö
*Berg gd Bredmossen, Lilla mosse Bråviken, se Kolmårdssanatoriet hållplats Hökbacken backe
Berga by Bråtabergen berg Bråviksstrand hp Iversmossen mosse
Berg (nu Uttersberg) gd /Se Bråviken vik Bråviksstrand, se Getå turiststation hållplats Jungfruberget berg
Björndalen gd /Se Bråviken havsvik Brännkärr gård Jängsmossen mosse
Boda gd Bråviken vik Bränntorp gård Jättebergen berg
Boda förr gd Buthagen ägomark Bränntorp gård Jössemossen mosse
Boda gd Bus, Stora terräng Buthagen rivet t Klumpkärret kärr
Boda gd /Se Böksjön sjö Bäckaskog lht Knapphålet kalkbrott
Boda »förhistoriskt husgrundskomplex med gravfält» /Se Böksjön sjö Bäckebro lht Kojstäppan täppa
Böksjön by /Se Böksjön sjö Bäckstugan t Kranken, Stora sjö
Böksjö gd /Se Böksjön sjö Bäcksveden lht Krankkärret sjö
Ervastekärr gd /Se Böksjön sjö /Se Bäcktorp t Krokgölen, Lilla sjö
Fjuk gd /Se Dalkarlsgärdet ägomark Bäckudden lht Krokgölen, Stora sjö
Fjällmossen gd Dammbråten terräng Bäckängen t Kronbergen berg
Getå torpställe /Se Dammkärr kärr Böksjö by Krygölen sjö
Gräsdalen t /Se Drottningbacken backe /Se Böksjön by Kråkmossen mosse
?Gusäter gård Drottningstenen gränsmärke /Se Böksjölund lht Kråkmossen Saknas
Gusätter gd /Se Drottningstenen sten Böksjötorp gård Kuddgölsmossen mosse
Hacktorp gd /Se Drömgruvan terräng Böksjötorp och Dammhult gård Kvasjön sjö
Halsbråten gd Ekgölen göl Börjelund f.d. skattetp. Kvarsjön, Lilla sjö
Halsbråten gd /Se *Elehag mo förr gränsmärke /Se Börjelund t Kyrkmossen mosse
Halsbråten gd /Se Fjuk triangelpunkt Dammbro lht Ladubottensbergen berg
Horskärr torp Flateberg berg Dammkärret rivet t Ledspångsmossen mosse
Hyttan gd /Se Flathällen strandområde Dammhult t Lirken el. Sidkälla-Lirk brunn
Hällakärret torp *Fles Dam f. gränsmärke /Se Dammstugan stp »Lockulle el. Lockulleberget» berg
*Högs(s)äter förr gd Fläskbergen berg Dammstugan torp Lomsjömossarna mossar
Saknas f.d. gd Fyrhörningen sjö Dragtorpet t Lövsjön sjö
Kopparbo samhälle /Se *Fåragrin triangelpunkt Ekbacken lht Majberget berg
Krokek förr kloster /Se *Genelen sjö Ekenberg lht Mossen, Stora utj.
Krokek f. kloster *Getsjöarna sjöar Eketorp gård Munkdammen mosse
Krokek förr kloster Getsjön sjö Ekåsen lht Munkkärret mosse
Krokek förr kloster /Se ?Getsjön, Klara o. Mellansjön sjöar Enkullen lht Namnlösen sjö
Krokek förr kloster Getsjön, Klara sjö Erikslund gård Ormsjögöl göl
Krokek sn Getsjön, Långa sjö Erikslund gård Prästkärren kärr
Krokeks kloster förr kloster /Se ?Getsjön, Mörka sjö Ervastekärr gård Ramboberg berg
Krokek förr kloster Getsjön, Mörka sjö Fagervik gård Roland sjö
Krokek förr kloster Getsjön, Mörka sjö Fjuk gård Roten, Lilla sjö
Krokek klst. Getåbergen berg Fjuk, se Lövsgatan Saknas Roten, Stora sjö
Krokek förr kl. *Getå bro bro Fjällmossen gård Rövarbergen berg
Krokek förr kloster /Se Getåbäcken bäck Fjällmossen gård Rövarekulan bergsklyfta
Krokek f.d. kloster Getåbäcken bäck Flathällen t Sjuklint berg
Krokek kl Getån å Fläktan = Tegelhagstorp t Skinnarbo-Sarvgöl sjö
Krokek sn *Getåsa bro bro Fredriksberg t Skyttarnas-backe backe
Krokek förr kloster Gietesjögerna sjöar Fredriksnäs lht Skärgölen sjö
Krokek kl. Giänela klintt, Se Svanstad klint berg Fridsäter lht Spiran, Höga berg o triangelpunkt
Krokeks kloster kloster *Giännela klint höjd Fyrudden lht Stenskär holme
Krokek förr kl. *Gölen sjö Galiléen lht Stora mossen Saknas
Krokeks kloster Saknas Giöll, Se Gölen sjö Gatan lht Strupen sjö
Krokek förr kloster Grå berget berg Getsjötorp gård Strålen sjö
Krokek förr kloster Grå berget berg Getå turiststation hållplats Strålsund utj.
Krokek kloster Gubbgölen göl Granstugan bs Stubbtorpelandet Saknas
Krokek gd Gullkåven gränsmärke /Se Granhult rivet t Stubbetorps-sarvgöl sjö
Krokeks kloster kloster /Se Gullkåven gränsmärke /Se Granlund rivet t Stubbgölen sjö
Krokeks kloster, o. sn Saknas Gullvagnen sjö Grindstugan lht Styrstabergen berg
Krokeks kloster förr kloster Gullvagnen sjö /Se Grindtorp rivet t Svartgölen sjö
Krokek f. kloster Gullvagnen sjö Gruvstugan gård Svinsjön sjö
Krokek förr kloster /Se Gullvagnen sjö Gräsdalen t Svintamossen mosse
Krokek förr kloster Gullvagnen sjö /Se Gröndal lht Svintaskär ö
Krokek nu gästgivaregård /Se Guluagn, Se Gullvagnen sjö Gusätter gård Svintaskär holme
Krokek förr kloster /Se Gustavsberg ägomark Gäddgölskärret t Svintunabäck bäck
Krokeks kloster f. kloster Gusättersbergen berg Hacktorp gård Svintuna-ängar ängar
Krokeks kloster förr kloster Gårdsjön sjö Haga lht Sågbäcken bäck
Krokek förr kloster /Se Gäddgölen göl Hagalund hemmansdel Sävgölen sjö
Krokek by /Se Gändela klint gränsmärke /Se Haganäs lht Timmergölen sjö
Krokek Saknas Gändela klint gränsmärke Hagby lht Tittut berg
Krokek gd /Se Gändela klint gränsmärke /Se Hagen lht Tolen sjö
Kolmården samh. /Se Gändeln, St. sjö Haglund lht Torberget berg
*Kopparathorp f.d. gd Gändeln, Stora sjö Hagslätten lht Tordyveln holme
*Koppartorp f.d. gd Gändeln, Stora sjö Hagstugan lht Tussmossen mosse
*Koppartorp trol. försv. gård Gändeln sjö /Se Halsbråten gård Tväskäpporna sjöar
Kulla gård Gängsmossen mosse Hasselvik lht Vikholmen holme
Kulla gård Hagberget berg Holmtorp gård Viksjön sjö
Kulla gd Hagbrotten terräng Horskär t Vinterbrobacken backe
Kulla gd *Halsbroten staven f.d. gränsmärke Horskärr torp Vitsjön sjö
Kulla gd /Se *Halsbroten stafven f.d. gränsmärke Hultet t Åksjöfällsbäcken bäck
Quarntorp boställe (torp) Hampsjön sjö Hultet torp Åksjögöl sjö
Lillkälla torp Hampsjön sjö /Se Hultstugan rivet t Åksjön sjö
Lund lht /Se *Handla berg berg Hultstugan lht Åksjön sjö
Luvebo gd /Se Hemsjön sjö Hyttan gård Älggölen sjö
Lövsjö gård Holbäcken gränsbäck Hällakärret lht Älgsjön, Lilla sjö
Lövsjö(=Svartkärr) gd /Se Holbäckssjön sjö /Se Hällorna t Ängkärret utj.
Majstorp gd /Se Holebäck, Se Hålbäcken bäck Häradstorp skogv.bost. Ärlösen sjö
Mejstorp tp Holmsjön gränsmärke Höglund lht Östbrobacken backe
*Mæghnisthorp Saknas Holmsjön sjö Högsätter lht  
?Möjetorp gård Holmsjön sjö Högtomta = Björnstugan lht  
*mæghnisthorp gård Holmsjön sjö Ingeborgskärr lht  
Mejstorp (förr Mäghinsthorp) gd /Se Holmen l. Holmsjön sjö /Se Johannadal Saknas  
Mossen, Stora torp Holmsjön, Stora Saknas Johannesberg t  
Munkebo tp /Se Holmsjön, Stora sjö Jordbro rivet t  
?Möjetorp gd Holmsjön, Stora sjö Karlslund rivet t  
Möjetorp gd /Se *Holmsjöstaven gränsmärke Kattguldkärret rivet t  
Porsgata lht /Se *Holmtorps Äng ägomark Kolmården Saknas  
Raggan gd /Se *Howensvad triangelpunkt Kolmårdssanatoriet hållplats  
Raggshult kronobygge /Se Hufubärgh, Se *Huvudberg triangelpunkt Kolsveden lht  
Rothult gd /Se *Huite bäckenn f. gränsbäck Kolsvedkärret rivet t  
Råssla f.d. gd *Huvudberg triangelpunkt Kopparbo t  
Råssla gd *Huvudberg berg Korsnäs lht  
Råssla gård Håkanskärret kärr Krokbäckskärret utj  
?Råssla gd Hålbäcken bäck Krokek gästgivargård  
Råssla gd /Se Hålbäcksbergen berg Krokek gästgivaregård  
Råsätter gd /Se Hålgryt terräng Kulla gård  
Råsätter gd /Se Hållbäcken gränsbäck Kulla gård  
Rödkärr torp Hästhagsberget berg Kullen lht  
Sandviken Saknas /Se Höga berget berg Kvarsjöhult t  
?Sandviken lastageplats Ingeborgskärr kärr Källbo lht  
*Säluastathorp f.d. gd *Ivarsjön sjö Källhagen t  
*Siluastath Saknas »JfvarSiön» del av sjö /Se Källsveden rivet t  
*Siluastath Saknas Jungfrukällan källa Källsätter lht  
*Silvastad f.d. gd Järngruvan terräng Källsätter lht  
*Siökärr Saknas Jättebergen berg Källvik lht  
Skinnarbo gd /Se Jössmossen mosse Lamboskog lht  
Skinnarbo gd /Se Kalvkärret kärr Larum rivet t  
Skottsätter gd /Se Kargrund triangelpunkt Lillhult rivet t  
*Smidzthorp f.d. gd Killingen holme Lillkälla rivet t  
Starrkärret t /Se Killingen ö Lillkälla t  
Strarrkärret torp Killingen holme Linddalen = Olstorp skogvakt.bost.  
?Strandtorpet rivet t. Klosterbäck bäck /Se Ljungstugan t  
*Sundstorp förr gd Kokärret kärr Lockkulla lht  
*Sundzthorp f.d. gd Kolmården skog Lund lht  
Svintuna kvarn och såg Kolmården skog Lundbro = Tysktorpet t  
Svintuna kvarn och såg Kolmården allmänning Lyktrum rivet t  
Svintunabygden del av hd Kolmården allmänning Lyktrum lht  
Svintuna bygd (?) Kolmården allmänning Långaraden lht  
Svintuna bygd Kolmården allmänning Långkärret t  
Svintuna kv Kolmården bergs- o. skogstrakt /Se Långängen t  
Svintuna kvarn o. såg Krokek kloster Lövdalen rivet t  
Svintuna kvarn o. såg Komossarna mosse Lybeck lht  
Svintuna kvarn /Se Kopporna sjö Lövsgata t  
Svintuna kvarn Kopporna gölar Lövsgatan Saknas  
Svintuna gv. Korpklint höjd Lövsjö = Svartkärr gård  
Krokek Saknas Korsberget berg /Se Lövsätter lht  
Krokek Saknas Kranksiögan, Se Storkranken o. Lillkranken sjöar Magnelund lht  
Krokek sn Krokgölen, Lilla göl Magnihäll med Hällekärret lht  
Svintuna förr del av Dagbergs sn Krokgölen, Stora göl Magnihäll lht  
Krokek sn Krygölen göl Majstorp t  
Svintuna kvarn Kungshögen gravröse /Se Majstorp med Kjusan torp  
Svintuna g Kvarsjön sjö Marmorbruket Saknas  
Svintuna kvarn Kvarsjön sjö Mejstorp t  
Svintuna kvarn Kvarsjön sjö Mellangruvan t  
Svintuna kvarn o. såg Kyrkmossen mosse Mostugan rivet t  
Svintuna Saknas Labottensbergen berg Muggebo utj  
Svintuna försv. gd Lasses berg terräng Munkebo t  
Svintuna del av sn Ledspångsmossen mosse Mällmossen = Erikslund gård  
Svintuna by Lilla gruvan terräng Möjetorp lht  
Svintunabygden Saknas Lillkranken o. Storkranken sjöar Möjetorp lht  
Svintuna kvarn /Se Lillkranken sjö Mörkhult gård  
Svintuna kvarn /Se Lillkällan ägomark Mörtnäs gård  
Svintuna kvarn /Se Lobergsmossen mosse Norrtorp t  
Svintuna nu försv. gd /Se Lomgölen göl Nyalund lht  
Svintuna gd /Se Lyktrum ägomark? Nybygget t  
Svintuna kvarn /Se Långgången terräng Nybygget lht  
Svintuna förr gd /Se Långkärret kärr Nybygget tp  
Svintuna kvarn, försvunnen beb. /Se Lögesiöknale, Se *Lövsjöknalle triangelpunkt Nybygget tp  
Svintuna kvarn o. såg /Se Lögesiögata, Se Lövsjögata Saknas Nybygget tp  
Svintuna trakt och kvarn /Se *Lövsjögata Saknas Nystugan bs  
Svintuna kvarn /Se *Lögesjögata gränsgång Nylund t  
Svintuna-bygden gammalt namn på Lösings hd /Se Lögesiön, Se Lövsjön sjö Nystugan lht  
Svintuna del av sn /Se Lögsjö Holme, Se Killingen holme Nytorp lht  
Sweintuna = Svintuna kvarn o. såg /Se *Lögsjö knalle berg Nöden gård  
Svintuna Saknas Lögsjön sjö Olstorp = Linddalen skogvakt.bost.  
Svintunabygden del av Kolmorden /Se Lögsjön (resp. *Lögesjö) sjö Oppgården, se Nils Karlssons torp torp  
Svintuna härad del av Kolmorden Lögsjön, Se Lövsjön sjö Orrekulla kyrkoherdebost.  
Svintuna(-bygden) Saknas /Se Lögsjön, Se Lövsjön sjö Oxbygget lht  
Svintunabygden del av Kolmården Lögsjön, Se Lövsjön sjö Oxåker gård  
Svintuna kvarn o. såg /Se *Lösings Härads Allmänning allmänning Oxåker gård  
Svintuna f. gård /Se Lövsjöholmen rågångsmärke /Se Pettersborg skogv.bost.  
Svintuna kvarn /Se Lövsjöholmen rågångsmärke /Se Petterslund t  
Svintuna kvarn Lövsjöholmen rågångsmärke /Se Porsgata skogv.bost.  
Svintunakvarn kvarn /Se *Lövsjöknalle triangelpunkt Poststugan lht  
*Svintuna by o. sn /Se Lövsjön sjö Raggan gård  
Timmergata gd /Se Lövsjön sjö /Se Rotenberg t  
Timmergata gd /Se Lövsjön sjö Rothult gård  
Timmergata gd /Se Lövsjön sjö Rothult, Lilla t  
Torp gd /Se Lövsjön sjö Rotnäs f.d. klockarebost.  
Torsborg lht(?) /Se Lövsjön sjö Råbäck lht  
Torsborg lht /Se Lövsjön sjö Rågethagen rivet t  
Torskär gd Lövsjön sjö Råssla gård  
Torskär gd Lövsjön sjö Råsätter gård  
Torskär gd Lövsjön sjö Rökärr t  
Torskär fiskl. /Se Lövsjön sjö Sadelmakaretorp t  
Torskärret, Lilla kärr /Se Majberget berg Sanatoriet, se Bråviken hp  
Torskärret, Lilla sankmark /Se *Mandebeech f. gränsmärke /Se Sandbäcken lht  
Torskär gd /Se *Marmorberget berg Sandgärdet lht  
Torskär gd /Se Marmorberget berg Sandviken lastageplats  
Torskär t (?) /Se Marmorbruket triangelpunkt Sandviken lastageplats  
Torskär gd /Se ?Mellansjön o. Getsjön, Klara sjöar Sandviken lastageplats  
Torstugan gd /Se Mellansjön sjö Sjöbacken lht  
Torstugan gd /Se Mellmossehuvud mosse Sjöhagen rivet t  
Torstugan gd /Se Moberget, Stora berg Sjökullen lht  
Torstugan gd /Se Mossgölarna gölar Sjöstugan lht  
Torstugan gd /Se *Mossgölsstaven gränsmärke Sjösätter lht  
Tysktorpet f.d. stp Muggebo utjord /Se Sjövik t  
Uttersberg gd Märgölen göl Skinnarbo gård  
Uttersberg (förr Berg) hg Namnlösen sjö Skinnargärdet t  
Uttersberg hg Namnlösen, Lilla sjö Skogstorp lht  
Uttersberg Saknas ?Ninive förr labyrint /Se Skogsäng lht  
Uttersberg gd /Se Norrängsberget berg Skottsätter gård  
Uttersberg (förr Berg) gd /Se »Nunnevägen» gammal väg /Se Skräddartorp gård  
Uttersberg gd Nybyggesbrotten terräng Skymundan lht  
Vårfru kloster på Kolmården, se Krokek förr kloster Nydammskärret kärr »Skåne», = Pettersburg skogv.bost.  
Uttersberg gd /Se Nöden triangelpunkt Snibben lht  
Vårfru kloster på Kolmården kl. Nötdalen terräng Snörom lht  
Vårfru kloster på Kolmården kl Ormgölen göl Solbacken lht  
?Älgstorp gd Orrbergen berg Solberga lht  
Älgstorp gd /Se Oskarshäll terräng Stakhult t  
  Pannkaksmossarna mosse Starrkärret rivet t  
  Pers knalle höjd Starrnäset lht  
  Prästkärret kärr Stavsjö järnväg Saknas  
  Puttmossarna mosse Stenbäcken villasamhälle  
  quarnsiön, Se Kvarsjön sjö Stenbäcken, se Bråviken hp  
  Roland sjö Stenhult lht  
  Rolandsmon terräng Stenkullen lht  
  Roten, Lilla sjö Stensnäs lht  
  Roten, Stora sjö Stenstorp gård  
  Roten St:a o. L:a sjöar /Se Stenstugan t  
  Råbocksberget berg Stensätter lht  
  Råbocksmossen mosse Stordalen lht  
  Röda berget berg Storhult t  
  Rödehall gränsmärke Strandtorpet rivet t  
  Röde hall gränsmärke /Se Strålsjösand t  
  Rödmossen mosse Strålsjöstugan lht  
  Rövarbergen berg Strålsjöängen rivet t  
  Rövargrottan grotta Strålsnäs lht  
  Sanatoriet triangelpunkt Strålsund gård  
  *Sandviken vik /Se Strömsfors, se Skottsätter gd  
  *Sandviken vik Strömsfors skola  
  *Sandviken vik Stubbetorp gård  
  Sarfvagiölan, Se Skinnarbo Sarvgöl tjärn Stubbetorp el. Strålsund, se Strålsund gård  
  Siön, Se Böksjön sjö Stubbetorp gd  
  Skelnasjön förr gränsmärke /Se Sumpbyggekärret Saknas  
  Skelnasjön förr gränsmärke /Se Sundet t  
  Skinnarbo Sarvgöl tjärn Svartkärr = Lövsjö gård  
  Skinnarbo Sarvgöl göl Sveden lht  
  Skiren sjö /Se Svenssund rivet t  
  Skrålen sjö Svinten = Svintunabygden Saknas  
  Skrålen sjö Svintuna kvarn kvarn  
  Skrålen sjö /Se Svintuna kvarn  
  Skyttas backe backe Sågstugan t  
  Skärgölen göl Sågstugan med Kolsveden och Sumpbyggekärret torp  
  Smedmossen mosse Sölvdamstorp f.d. Stp  
  Småsunden terräng Sölvdammstorp f.d. Stp  
  Starrnäset ägomark Tallbacken lht  
  Stenskär holme Tallsätter lht  
  Stenskär holme Tegelhagen gård  
  Stenskär skär Tegelhagstorp t  
  Stordalen ägomark Timmergata gård  
  Stora mossen mosse Tomelund rivet t  
  store lönesiön, Se Lövsjön sjö Topphult t  
  Storkranken o. Lillkranken sjöar Torp gård  
  Storkranken sjö Torsgården hmd  
  Storkranken sjö Torskär gård  
  Strupdalen terräng Torskär försv gd  
  Strupen sjö Torstugan gård  
  Strupen, Lilla sjö Torstugan gård  
  Strupen sjö /Se Torsvik lht  
  Strupen sjö /Se Tysktorpet f.d. Stp  
  Strålen sjö Tysktorpet t  
  Strålen sjö Tyskängen lht  
  Strålen sjö /Se Uttersberg herrgård  
  Strålsjösand ägomark Uttersberg säteri  
  Stubbetorpe Sarvgöl göl Vallingsberg = Alkärret t  
  Stuggölen göl Vik gd  
  Styrstadbergen berg Vik, Lilla t  
  Styrstadbergen triangelpunkt Vik, Stora gård  
  Svanstad klint berg Västralund rivet t  
  ?Svanstad klint höjd Älgstorp skogv.bost.  
  Svanstad klint höjd Älgstorp gd  
  Svartgölen göl Ängelholm lht  
  Svinnarskär holme Änglund lht  
  Svinnarskär holme /Se Ängstugan rivet t  
  Svinneröskär, se Svinnarskär Saknas Ängstugan rivet t  
  Svinsjön sjö Önskhem lht  
  Svinsjön sjö Örstad t  
  Svinsjön sjö /Se Östralund lht  
  Svinsjön sjö /Se Överås hmd  
  Svinsjön sjö /Se    
  Svinsta skär holme    
  Svinta mossen mosse    
  Svintaskär gränsskär /Se    
  Svintaskär holme /Se    
  Svintaskär holme /Se    
  Svinta skär holme /Se    
  Svinsta skär skär /Se    
  Svinta skär skär /Se    
  Svintaskär, se Svinnarskär Saknas    
  Svintunesjön, se Svinsjön sjö    
  Svintunaskär, se Svinnarskär Saknas    
  *Svintuna ström Saknas /Se    
  Sävgölen göl    
  *Söldams bro Saknas    
  *Sölvdammsbäck bäck    
  *Söldams Bäck bäck /Se    
  Timmergölen göl    
  Timmertorget terräng    
  *Tolen sjö    
  Torberget berg /Se    
  Torberget höjd /Se    
  Torberget berg /Se    
  Tordyveln holme    
  Toren (= Torsjön) sjö /Se    
  Toren el. Torsjön sjö /Se    
  Torsberget berg /Se    
  Torsberget berg /Se    
  Torsberget berg /Se    
  Torsberget berg /Se    
  Torsjön sjö    
  Torsjön sjö /Se    
  Torsjön sjö    
  Torsjön sjö /Se    
  Torsjön sjö /Se    
  Torsjön (eller Toren) sjö /Se    
  Torsjön sjö /Se    
  Torsjön sjö /Se    
  Tussmötet terräng    
  Tussmötet terräng /Se    
  Tväskäpporna sjö    
  Utsiktsberget berg    
  Valborgsmässoberget berg    
  Vargberget berg    
  Viksjön f.d. sjö    
  Viksjön sjö    
  Vilhelmsholm terräng    
  Vinterbrohagen terräng    
  Vitmossarna mosse    
  Vitsjön sjö    
  Väster udde udde    
  Åksjön sjö    
  Åk(e)sjön sjö /Se    
  Åksjögöl göl    
  Åksjön sjö    
  *Ålsjön sjö    
  Älesiön, Se Älgsjön, Lilla sjö    
  Älggölen göl    
  Älgsjöhäll terräng    
  Älgsjön, Lilla sjö    
  Älgsjön, Lilla sjö    
  Älgsjön, Lilla sjö    
  Älgsjön, Stora sjö    
  Änglundsbergen berg    
  Ärlösen sjö    
  Öfuersiön, Se Viksjön f.d. sjö    
  *Översjön se Ivarsjön sjö /Se    

  ^  

Östergötlands läns socknar m.m.