ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Resmo socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 51 Bebyggelsenamn : 71 Naturnamn : 53
Resmo sn Alverhorvan ägomark Nummerförteckning förteckning Alvargatan gata
Resmo sn Alverhorvan ägomark Nummerförteckning förteckning Alvargatan gata
Resmo sn /Se Alvret terräng Resmo sn Alvaret alvar
Resmo sn Axelhill ägomark(?) Resmo sn Backen landborg
Resmo sn Axelhill nat.namn? Resmo sn Backen landborg
Resmo sn sn Gruset ägomark o. terräng Resmo-Mörbylånga socknar Berget landborgskrön
Resmo sn Gruset terräng Sagesmän förteckning Berggatan väg
Resmo sn Gynge hög fornlämningar Sagesmän förteckning Bjälkåsbackarna ås
Resmo sn sn Gynge hög fornlämning Axelshäll avs. Djurgården skämtnamn på Alvaret
Resmo sn Haddestenen sten Berg gd Fiskaregatan väg
Resmo sn Inmossen ägomark Berg gd Fröby skåra terrängfördjupning
Resmo sn Inmossen mosse Blomgården avs. Fröby Skura = Lill-Frö Skura Saknas
Resmo sn Jättesten triangelpunkt Blomgården avs. Gata, Västra, Gata Östra Saknas
Resmo sn Jättesten triangelpunkt Blomgården avs. Gynge Hög gravhög
Resmo sn Klovenhall terräng Duntbo Saknas Håpen lott
Resmo sn Klovenhall gråhall Fabrikstomten avs. Häradsvägen landsväg
Resmo sn Kullarna ägomark Fredriksberg lht Häradsvägen, Norra landsväg
Resmo sn Kullarna ägomark Fridensborg avs. Häradsvägen väg
Resmo sn Kulltorp ägomark Fridhem avs. Häradsvägen, Norra landsväg
Resmo sn Kulltorp ägomark Fridhem avs. Höckstenen gråhall
Resmo sn Ljungen terräng Fritiofhäll lht Inalvaret område
Resmo sn Ljungen terräng Fritiofshäll lht Jättstenarna gånggrift
Resmo sn Lundkälla källa Frö, Lilla by Katt Källa vattenhåla
Resmo sn sn Lundkälla källa Gustavsberg avs. Kleva Skura urgröpning
Resmo sn /Se Marken ägomark Gustavsberg avs. Kleva skåra fördjupning
Resmo sn /Se Marken ägomark Gynge by Kloven hall stenar
Resmo sn /Se Mossarna ägomark Gynge by Klevavägen landsväg
Resmo sn /Se Mossarna ägomark Gästgivargården gästgivargård Klyven Hall gråhall
Resmo sn /Se Mysingehög triangelpunkt o. fornlämning Hagaberg avs. Klyven-Hall Källa källa
Resmo sn /Se Mysingehög triangelpunkt Johanneslund avs. Kronovattnet del av hav
Resmo sn /Se Mysings hög jordhög Johanslund avs. Kullarna gärden
Riisme se Resmo sn Mysings hög jordhög Karlsberg gd Kärret vattenkärr
Risme, se Resmo sn Möckelmossen vattensaml Karlsborg avs. Lill-Frö Skura urgröpning
Berg gd Möckelmossen mosse Karlshill avs. Lill-Frö Malm Saknas
Berg gård Möckelmossen mosse Kleva by Lund Källa källa
Berg gd /Se Nytorp ägomark Kleva by Långkas grushål
Berggården gård /Se Repslagarens horva terräng Lilla Frö Malm inhyseslägenheter Mysinge Backe landborg
Olenagerde, se Kleva by Repslagarens horva terräng Lindsberg avs. Mysinge Hög forngrav
*Flödesmör Saknas Resmo triangelpunkt Lopperstad lhter Mysinge Hög forngravshög
Frö = Frö, Stora by Resmo källvatten källa Lönebostället bebyggelse Mysinge Hög Saknas
Frö by Resmo källvatten källa Malmen, se Lilla Frö Malm Saknas Möckelmåsen vattenmåse
Frö, Stora by Resmo källvatten källa Mysinge by Möcklemåsen vattenmåse
Frö, Lilla by Rosenlunds horva terräng Mysinge by Repslagaregatan gata
Frö, Lilla by Rosenlunds horva terräng Mysinge by Resmo källa källa?
Frö, Lilla by Syrkulla ägomark Nygärdet lht Resmo Källa mineralvattenkälla
Frö, Lilla by Syrkulla terräng Nygärdet avs. Rosenkällan källa
Frö, Lilla by Tjockstenarna terräng Nytorp lht Rosenlunds Horva horva-inhägnad
Frö, Stora och Lilla byar Tjockstenarna stenar Nyttorp lht Sandarna gärden
Frö, Lilla by Tranmossen ägomark Nyttorp lht Snusbiten åker
Lilla Frö by Tranmossen mosse Petersborg avs. Sten Källa källa
Frö by Åkeryd ägomark Prästgården gd Stenåsavägen Saknas
Lilla Frö by   Resmo by o. sn Syndaplatten plan
Frö, Lilla by   Resmo by och sn Tjockstenarna, Små gråhallar
?Frö, Lilla by   Resmo sn  
Feö, Lilla by   Resmo Backe landborg  
Frö, Stora by   Sion missionshus  
Frö by   Skoltomten avs.  
Frö, Lilla by   Sofieborg avs.  
Frö, St. o L. Saknas   Sofiero avs.  
Frö, Stora, Lilla byar   Sörgården gd  
Frö, Lilla by   Torvdalen avs.  
Frö, Lilla by /Se   Vilhelmsborg avs.  
Frö, Lilla o. Stora byar /Se   Vägtomten avs.  
Frö, Stora o. Lilla byar /Se   Åkeryd gård  
Frö, Lilla by /Se   Örnnyckelskojan vaktarkoja?  
*Glysings kvarn Saknas   Albyvägen häradsväg  
Gynge by   Tjockstenarna, Stora gråhallar  
Gynge by   Tornet triangelpunkt  
Gynge by   Utalvaret område  
Gynge by   Västra Gata ´bygata´  
Gynge by   Östra Gata ´bygata´  
Gynge by      
Gynge by      
Gynge by      
Gynge by /Se      
Horn ort      
Kleva by      
Kleva by      
Kleva by      
Kleva by      
Kleva by /Se      
Kleva by /Se      
Litlefrö, se Frö, Lilla by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by      
Mysinge by /Se      
Resmo by      
Resmo by      
Resmo by      
Resmo by      
Resmo by      
Resmo by, samh. /Se      
Resmo by, samh, sn /Se      
Resmo by /Se      
»under Berg» gården /Se      

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.