ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Algutsrums socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 87 Naturnamn : 151 Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 105
Algutsrum sn o hd Asgutzrwma skogh, se Algutsrum sn Nummerförteckning föteckning *Annagreta övervattensgrund
Algutsrum sn o hd Backeborg fornborg /Se Sagesmän föteckning Avrösningsgatan väg
Algutsrum sn Backmans oxar kobbar Algutsrum socken Avrösningslotten jord
Algutsrum sn Bettorpsmossen mosse Algutsrum sn Blankkullängen äng
Algutsrum by Bollmossen mosse Algutsrum socken Bockhagen lott
Algutsrum sn /Se Bollmossen mosse Algutsrum sn Bockhagsgatan, se Bockhagen väg
Algutsrum sn Borgmossen mosse Algutsrum sn och hd Bocksten sten
Algutsrum sn Bredgrund grund Algutsrum sn Borg Backe backe
Algutsrum sn Bredgrund grund Algutsrum sn Borg Backe höjd
Algutsrum sn Bredgrund grund Algutsrum sn Borg Backe höjd
Algutsrum sn Brånarna fält Algutsrum sn Borgen fornborg
Algutsrum sn Brånarna ägomark Algutsrum sn Borggatan väg
Algutsrum sn Brännvinseken naturminnesmärke Algutsrum sn och hd Brännvinseken ek
Algutsrum sn Brännvinseken ek Algutsrum sn och hd Brännvinseken ek
Algutsrum sn Bäckmans oxar kobbar Algutsrum sn Galejstenen stenblock
Algutsrum sn Danken åkermark Algutsrum by och socken Gatan, Gröna, se Gröna Gatan Saknas
Algutsrum sn Danken åker Algutsrum sn Gata, Norra, se Norra Gata Saknas
Algutsrum sn Dankhag åkermark Aledal gd Gillsättragatan väg
Algutsrum sn Dankhag åker Aledal gård Gråborg fornborg
Algutsrum sn Elsbrunnsängen äng Aledal gd Gröna Gatan väg
Algutsrum sn Elsbrunnsängen äng Aledal gd Haget beteshag
Algutsrum sn Enebacken terräng(?) Aledal gd Hallarna byallmänning
Algutsrum sn Enebacken terräng Aledal Saknas Hallarna byallmänning
Algutsrum sn /Se Fäholmen, Södra holme Aledal Saknas Hallarna byallmänning
Algutsrum sn /Se Fäholmen, Södra udde Aldal, se Aledal Saknas Hallarna Saknas
Algutsrum sn /Se Gamla stan terräng Algutsborg lht Hallarna fält
Algutsrum sn o. hd /Se Gråborg, se Backeborg fornborg Algutsrum by Horvor, Östra, se Östra Horvor Saknas
Algutsrum sn /Se Gråborg fornborg Algutsrum Backe Saknas Hålan sänka
Algutsrum sn /Se Gråborg fornborg /Se Borg, se Borgen by Idehultet, se Hultet Saknas
Algutsrum sn /Se Gråborg gd:ar, gammal fornborg /Se Borg by Idhultet, se Ihultet Saknas
Algutsrum sn o. hd /Se Gröndalen äng(?) Borgen fornborg Ihultet skog
Algutsrum sn /Se Gröndalen äng? Borg Kapell, se Knuts Kapell ruin Ihultet skogsmark
Algutsrum sn /Se Hallarna terräng Borgbacken lht Ihultet skogsmark
Algutsrum sn /Se Hamnehorvan åker Charlottenlund lht Ihultet skogsmark
Algutsrum sn /Se Hamnehorvan ägomark Duvtorp lht Ihultet skogsmark
Algutsrum sn /Se Hamreåker åkermark Ektorp lht Ihultet skog
Algutsrum sn o. hd /Se Hobben terräng Enbackslotten lht Jordtorpgatan väg
Algutsrum by, socken och härad Hundkullen kulle(?) Enebackslotten lht Jordtorp Ås ås
Algutsrum by Hundkullen kulle Entorp lhter Kalvholmarna holmar
Algutsrum by Hundäng skog Fridsborg lht Kalvholmarna holmar
Algutsrum by Hundäng äng Fördärvet lht Karahög backe
Algutsrum by Hyltan, Norra terräng Garveriet gd Karahög backe med skog
Algutsrum by Hyltan, Norra terräng Gråborg, jfr Borgen fornborg Karahög backe
Algutsrum by /Se Höge ås berg Gråbrog fornborg Karahög backe med skog
Algutsrum by /Se Höge ås berg Gråborg fornborg Karahög backe
Algutsrum poststation /Se Idehultet skogsmark Grönbergshorvan lht Kistkullen backe
Backaborg = Borg medeltida gd, nu by /Se Idehultet terräng Grönbergshorvan gd Kråkåker lott
*Backaborgh, se Borg by Jordtorp triangelpunkt Gullhorvan lhter Kullen holme
»bakkaborg» = Borg? by Kalvholmen holme Hagsberg lht Kyrkbacken höjd
Borg by Kalvholmarna holmar Henriksro lht Kåtorpet backe
Borg by Kalvholmen, N. o. S. holmar Holmetorp Saknas Kärrgatan väg
Borg by Kalvholmen, N. o. S. holmar Holmetorp, se Grönbergshorvan gd Lotten, Östra, se Östra Lotten äga
Borg by Kalvholmen, N. o. S. holmar Holmetorp by Lägerhobben plats på Jordtorp ägor
?Borg by /Se Kalvholmen, N. o. S. holmar Holmtorp by Mamsellröret Saknas
?Borg by Kalvholmen, Norra holme Hovgårdarna, se Hovgården Saknas Mamsellröret stenrör
?Borg by Kalvholmen, Norra holme Hovgården Saknas Mamsellröret stenrör
?Borg by Kalvholmen, Södra holme Hovgården by Markbacken backe
?Borg by Kalvholmen, Södra holme Hovgården gårdar Marknadsplanen marknadsplats
Borg medeltida gd, nu by /Se *Kalvholmsgrund, St. grund Hovgården gårdar Marstrand mark
Gråborg fornborg Kalvholmsgrundet skär Hovgården gårdar Måsen mosse
Gråborg fornborg /Se Kalvholmsgrundet grund Hovgården gårdar Möckelhorvor lott
Holmatorp by *Kalvholmsås grund Hovgården gårdar Möllstorpagrundet grund
Holmetorp by Karahög terräng(?) Hovgården gårdar Norman holme
Holmetorp by Karahög backe Hovgården gårdar Normansskär holme
Holmetorp by /Se Korpkärr kärr Hovgården gårdar Norra Gata väg
Hult by Korpkärr kärr Hovgården gd Norrmannen grund
Hult by Kvarnbackarna terräng(?) Hult by Oxarna stenar
Hässleby by Kvarnbackarna terräng Hult gårdar Palm Källa källa
Hässleby by Kåtorpet betesmark Hult, Lilla gårdar Parken Saknas
Hässleby by /Se Kåtorpet åker Hult, Stora gårdar Parken Saknas
Hönstorp by Källarekärr uppodlad mosse Hult, Stora by Parkerna Saknas
Hönstorp by Källarekärr mosse Hultsberg lägenheter Parkerna Saknas
Hönstorp by Kärr åker Hultstorp lht Parkerna Saknas
Hönstorp by »Mellersta Kjärringelåret» ägomark /Se Hässleby by Parkerna Saknas
Jordtorp by »Norra Kjärringelåret» ägomark /Se Hässelby by Pell-Håkholmen holme
?Jordtorp by »Södra Kjärringelåret» ägomark /Se Hässelby by Pell-Håkholmen holme
Jordtorp by Lerbäckskärret kärr Hässelby by Porskärrvägen gata
Möllstorp by Lerbäckskärret terräng Hässleby by Prästeknölen undervattensgrund
Möllstorp by Lilla skäret skär Hässlebybrottet gd Prästholmen holme
Möllstorp by Lunden lund Hönstorp by Prästholmen holme
Möllstorp by Lunden terräng Hönstorp by Rännarebacken backe
Sankt Knuts kapell förr kapell /Se Maden terräng(?) Hönstorp by Sjön vatten
Törnbotten by Maden terräng Hönstorp by Skaftåker lott
Törnbotten by Maj-Greta holme Hönstorp by Snäckstagrundet undervattensgrund
Övetorp by Maj-Greta holme Hörnet Saknas Spång Kärr mosse
Övetorp by Marstrandshorvan åker Hörnrum lht Staffans Kulle backe
Övetorp by /Se Marstrandshorvan ägomark Hörnstorp, se Hönstorp by Strömmen vattenväg
  Mosskift åkermark Igelkulla lht Strömängarna ängar
  Mosskift åker Isaksberg lht Svartkärr kärr
  Mossängen terräng(?) Jennysborg lht Sven-Anthägnen äga
  Mossängen äng Jordtorp by Svinryggen grund
  Nordmannen holme Jordtorp by Torpet åker och betesmark
  Nordmannen holme Jordtorpslund by Vitskär, se Kullen holme
  Nordmannen ö Jordtorpslund gd Vråmrummet, se Vrångrummet Saknas
  Nordmannen holme Karlsberg lht Vrångrummet åkerfält
  Nordmannen holme och triangelpunkt Karlsborg lht Vrångrummet åkerfält
  Nordmannen grund Karlsborg lht Vrångrummet åkerfält
  Nordmannen, se Norman holme Knuts Kapell ruin Vrångrummet åkerfält
  Nordmansskär holme Kristineberg lht Vrångrummet åkerfält
  Nordmansskär skär Kvarndal lhter Åsen ås
  Norman, se Nordmannen ö Kyrkbacken, se Algutsrums Backe samhälle Örkullen sandås
  Norman (resp. Nordmannen) holme Kärr gd Öråkrarna lotter
  Norman holme Kärr gd Österhorvgatan, se Östra Horvor väg
  Norman holme Kärr gd Östra Horvor ägor
  Nötbrunnskärret kärr(?) Kärr gd Östra Lotten äga
  Prästholmen holme Kärr gd  
  Prästholmen holme Lilla Hult, se Hult, Lilla gårdar  
  Rörkärret kärr Linedal lht  
  Rörkärret kärr Ljunget lägenheter med hus  
  Sandholmskullen udde Ljunget lägenheter med hus  
  Sandholmskullen terräng Ljunget lägenheter med hus  
  Sankt Knuts kapell ruin /Se Ljunget lägenheter med hus  
  Sankt Knuts kapell terräng Ljunget Saknas  
  Saxnäsbadet badplats Lunden Saknas  
  Saxnäs udd udde Lundhorvan lht  
  Sjöslätten strandterräng(?) Långhorvan lht  
  Sjöslätten terräng Lönnhagen lht  
  Skäret, Lilla skär Möllstorp by  
  Spinkhorvan åker Möllstorp by  
  Spinkhorvan ägomark Norrgård lhter  
  Spångkärr kärr Norrgården Saknas  
  Spångkärr terräng Norrgärdet by  
  Staffans kulle höjd Norrgärdet lägenheter med hus  
  Staffans kulle kulle Norrgärdet lägenheter med hus  
  Stenhomparna åkermark Nyttorp lht  
  Stenhomparna åker Petersro lht  
  *Storör grund Porskärr Saknas  
  *Svaneholmen holme Porskärr Saknas  
  Svinrullarna åkermark Porskärr Saknas  
  Svinrullarna åker Porskärr Saknas  
  Trollhorvorna åkrar Porskärr Saknas  
  Trollhorvorna ägomark Porskärr gd  
  Vitskär holme Postkärr Saknas  
  Vitskär holme Påskkärr Saknas  
  Vitskär skär Prästgården prästgård  
  Vitskär skär Rosenborg gd  
  Vitskär skär Rosenborg by  
  Vrångrum åkermark Rosenborg gd  
  Vrångrum åker Rosenborg by  
  Vräten åker Saxnäs gårdar  
  Vräten ägomark Saxnäs gårdar  
  Vårdbökshorvan åker /Se Saxnäs gårdar  
  Åkerskog skog Saxnäs, Norra, se Saxnäs gd  
  Åkerskog skog Saxnäs, Södra, se Saxnäs gd  
  *Åsgrund, St. grund Sandås lht  
  Åshorvan åker Sjöhorvan lhter  
  Åshorvan ägomark Sjöhorvan lhtr  
  Åskärret, Stora kärr Smedhagen lht  
  Åskärret, Stora kärr Smedhagen lht  
  Örkullen terräng(?) Stora Hult, se Hult, Stora gårdar  
  Örkullen sandås Strandskogen skog och lägenheter  
    Strandskogen skog och lägenheter  
    Svarta Hål lht  
    Svarthål, se Svarta Hål lht  
    Svarthål lägenhet  
    Sönderborg lägenheter  
    Torpet, Norra lht  
    Törnbotten by  
    Törnbotten by  
    Törnbotten Saknas  
    Ulricedal hemman  
    Ulricedal hemman  
    Ulricedal hemman  
    Ulricedal hemman  
    Ulricedal hemman  
    Ulricedal, se 1 Porskärr gd  
    Västergården gd  
    Övtorp by  
    Övetorp by  
    Övtorp by  
    Övtorp by  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.