ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glömminge socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 85 Naturnamn : 85 Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 60
Glömminge sn Borgmästarviken vik Nummerförteckning förteckning Alströmbäcken bäck
Glömminge sn Borgmästarviken vik Glömminge sn Aspet plats med aspträd
Glömminge sn Bredgrund betesmark Glömminge sn Avrösningsgatan väg
Glömminge sn Bredgrund terräng Glömmingarna inbyggarbeteckning Backe, Norra, se Norra Backe höjd
Glömminge sn *Brostorps gator Saknas Glömminge socken Bredskifter ägor
Glömminge sn /Se Brunnängen betesmark Adam Saknas Bränningen Saknas
Glömminge sn Brunnängen äng Alfredstorp lht Bränningen skogsmark
Glömminge sn Bränningen terräng Backebo lht Bränningen, Norra skogsmark
Glömminge sn Bränningen terräng Blomhaget lägenheter Bränningen, Södra skogsmark
Glömminge sn Brännvinseken ek Blåkulla lht Bränningen, Västra Saknas
Glömminge sn Brännvinseken ek Brostorp by Bränningås äga
Glömminge sn Bykärret åkermark Brostorp by Bölbacken backe
Glömminge sn Bykärret åker Brostorpbyn by Bölebacken höjd
Glömminge sn Bölebacken åkermark Bränningen lht Daljlotten äga
Glömminge sn Bölebacken backe Böle, se Bölbacken gård Dammen ställe
Glömminge sn Eckersgärdet åkermark Carlsro lägenhet Danket sidd
Glömminge sn Eckersgärdet åker Djärv-Jonplatsen gammal lägenhet Fyren fyr
Glömminge sn Ekhorvan åkermark Djärv- Jonplatsen gammal lht Fällan betesmark
Glömminge sn Ekhorvan åker Eneslätt lht Galgbacken höjd
Glömminge sn Flisbråtshorvan åkermark Enkullen lägenheter Gatan, Östra, se Östra Gatan väg
Glömminge sn Flisbråtshorvan hag- o. åkermark Eva Saknas Glömminge Backe höjd
Glömminge sn Fäholmen, Norra holme Fridhem lht Hjältäng lott
Glömminge sn Fäholmen, Norra halvö Fridhem lht Hundtallen skog
Glömminge sn /Se Fäholmen, Södra holme Fridstorp lht Håpen jord
Glömminge sn sn /Se Fäholmen Södra holme Gillsättra by Håpängen äng
Glömminge kyrka o. sn /Se Galgbacken backe Gillsättra by Isby Udde udde
Glömminge sn /Se Galgbacken backe Gillsättra by Ispeudde, se Isby Udd udde
Glömminge sn /Se Glömminge backe höjd Gillsättratäkten lht Kampäng äga
Glömminge by o. sn /Se Glömminge källa mineralvattenkälla Gillsättratäkten Saknas Karahög hög
Glömminge sn /Se Gärdesmossen åkermark Glömminge, se Prästgården gård Kvarnlotten äga
Glömminge sn /Se Gärdesmossen åker Glömminge sn Kvarnslätten plan
Glömminge prästgård Saknas Hjältäng betesmark Glömminge sn Kyrkgatan väg
Backegården hemman /Se Hjältäng äng Gökbacken lägenheter Käringe Grind grindställe
Brostorp by Huckelsbacken betesmark Hagaberg lht Lotterna, Norra odlad jord
Brostorp by Huckelsbacken höjd Havsbandet lägenheter Långgatan, Östra väg
Brostorp by /Se Huckelsbacken äga /Se Hjältäng lht Mark, Östra betesmark
*Bølesæt Saknas Huckelsåkern äga /Se Holmstädtplatsen gammal lht Niss-Larsmarken, se Mark, Östra betesmark
Böle by Hundtallen skogspark Isbouddshorvan lägenheter Norra Backe höjd
Böle by /Se Hylta utmark terräng Isgärde by Norra Bränningen, se Bränningen, Norra Saknas
Gillsättra by Hylta utmark terräng Isgärde by Norra Lotterna, se Lotterna, Norra Saknas
Gillsätra by /Se Ispeudde fyr fyr Isgärde by Nygrind grindställe
Gillsättra by /Se Ispeudde fyr fyrplats Isgärde by Ormkullotten lott
Glömminge by Katrör fast fornlämning Ispetäkten lht Röhälla hamn
Glömminge kyrkby Koviken vik Johannesborg lht Sandlotten lott
Glömminge prästgård Koviken vik Johanneslund lht med hus Sandlotten äga
Glömminge poststation /Se Krökängen betesmark Johansborg lht Sandtaget sandhålor
Isgärde by Krökängen äng Jonsberg gd Sjöhaget hag
Isgärde by Kvarndammen betesmark Jonsbo lht Slätten ställe
Isgärde by Kvarndammen terräng Jungfrukulle lht Snippen, se Tippen hörna vid väg
Isgärde by Kvarndammen terräng Jungfrukulle lht Svalgrind grindställe
Isgärde by Kvarndammen terräng Klinten lht Svintorget plan
Isgärde by Kvigerälla triangelpunkt Kroken vägkrök och en gård Södra Bränningen, se Bränningen, Södra Saknas
Isgärde by Lerhålorna åkermark Kronovattnet lht Tranmåsen mosse
Isgärde by Lerhålorna terräng Kvarnholmen lägenheter Västerby Gata bygata
Isgärde by Lökehorvan åkermark Kvigerälla by Västra Bränningen, se Bränningen, Västra Saknas
Isgärde by /Se Lökehorvan åker Kvigrälla by Ytterby Gata bygata
Isgärde by /Se Lökenäsgrundet grund Kvigerälla, se Kvigrälla by Åsarna lott
?Kvigerälla by Lökenäsgrundet grund Kyrkotomten lht Östra Gatan väg
Kvigerälla by Malmhorvan åkermark Källadal lht Östra Långgatan, se Långgatan, Östra väg
Kvigrälla by Myckelhorvan åkermark Linsdal lht Östra Mark, se Mark, Östra betesmark
Kvigerälla by Myckelhorvan åker Linsänkan gård  
Kvigerälla by Märhag betesmark Ljungshill lht  
Kvigerälla by /Se Märhag hag- o. åkermark Lunden gård  
Kvigerälla by /Se Näckviken vik Lunden gd  
»Litelbol» gård Näckviken vik Lyckenäs lht  
*Quigarydh, se ?Kvigerälla by Pingärdet åker Lökenäs gård  
Ryd by Romlyckor åkermark Lökenäs gd  
Ryd by Romlyckor åker Lökhorvan lht  
Ryd by Rävhallen betesmark Löknäs, se Lökenäs gård  
Ryd by Rävhallen terräng Mark, Norra lht  
Ryd by Rörkullarna åkermark Mellan-Gårda gata och hus  
Ryd by Rörkullarna åker Norra Mark, se Mark, Norra lht  
Ryd by Skogshorvan åkermark Nydal lht  
Ryd by Stora rör triangelpunkt Nydal lht  
Ryd by Stubblyckan åkermark Olsmark lht  
Ryd by Stubblyckan åker Palestina Saknas  
?Ryd by Sättran åkermark Paradiset Saknas  
Ryd by Sättran åker Petersborg lht  
Ryd by Sättran numera åkermark /Se Petter-Massplatsen lht  
Ryd by Träthorvan åkermark Plantahagen by  
?Ryd by Träthorvan åker Planterhagen Saknas  
Ryd by Tällhaget åkermark Planterhagen by  
Ryd by Tällhaget åker Planterhagen by  
?Ryd by Åsarna åkermark Prästgården prästgård  
Siggegärde, se Isgärde by Åsarna åker Ryd by  
    Ryd by  
    Ryd Saknas  
    Ryd by  
    Ryd by  
    Ryd by  
    Ryd by  
    Ryd by  
    Ryd by  
    Rylandergården gd  
    Röhälla Saknas  
    Röhälla gård  
    Röhälla hamn  
    Röhällaläge lht  
    Röhällaläge lht  
    Rövhallarna Saknas  
    Sandbergshorvan lht  
    Skogsliden lht  
    Solhem lht  
    Sommarbo lht  
    Sommarhem lht  
    Sprängareplatsen lht  
    Strandskogen lägenheter och jord  
    Strandvillan lht  
    Strömsdal lht  
    Strömsdal lht  
    Stubblyckan gård  
    Svedenborg lägenheter  
    Talludden lht  
    Tippen hörna vid väg  
    Tomtehag lht  
    Täppan lht  
    Villaområdet lht  
    Västerby del av by  
    Västfronten några hus  
    Västergården, jfr Östergården gård  
    Ytterby del av by  
    Ytterrör lägenheter  
    Ytterrör, se Ytterör lägenheter  
    Ängshyddan lht  
    Östergården gård  
    Österskog by  
    Österskog lht  
    Österskog by  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.