ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Runstens socken : Runstens härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 110 Bebyggelsenamn : 300 Naturnamn : 242
Runsten sn Abrahams källa mineralvattenkälla Runstens sn sn Abrahams Källa källa
Runsten sn Alversrör område m. fast fornlämning Nummerförteckning förteckning Alvars Rör stenrör
Runsten sn Alversrör fornlämning Nummerförteckning förteckning Alvars Rör stenrör
Runsten sn Andkärret betesmark Nummerförteckning förteckning Alvars Rör stenrör
Runsten sn o. hd Arkbacken betesmark Sagesman förteckning Alvars Rör stenrör
Runsten socken Arons sten sten Sagesmän förteckning Andkärret, se Antkärret vattenkärr
Runsten socken Backhorvan åker Sagesmän förteckning Antkärret vattenkärr
Runsten sn /Se Backhorvan ägomark Sagesmän förteckning Arons Sten sten
Runsten sn Ballskinnshorvan terräng(?) Sagesmän förteckning Avröstningen ägor
Runsten sn Ballskinnshorvan terräng Sagesmän förteckning Backåker åker
Runsten sn Bergåker åker Sagesmän förteckning Bankelbacken backe
Runsten sn Bergåker åker m. klippor el. rösen(?) Sagesmän förteckning Berget, Norra åker
Runsten sn Bergåker åker Sagesmän förteckning Berget, Södra åker
Runsten sn Beten terräng(?) Sagesmän förteckning Berglotten åker
Runsten sn Beten terräng Sagesmän förteckning Berglotten lott
Runsten sn Björkhorvan åker Sagesmän förteckning Berglotten lott
Runsten sn Blomsterrörbacken åker- och betesmark Sagesmän förteckning Bergslotten, se Berglotten Saknas
Runsten sn Bornholmshorvan betesmark Sagesmän förteckning Betstyckena lotter
Runsten sn Bredfladda åkermark Sagesmän förteckning Bjärby Bro landsvägsbro
Runsten sn Bredmossen mosse Sagesmän förteckning Bjärby Bro landsvägsbro
Runsten sn Bregrund undervattensgrund Sagesmän förteckning Bjärby Bro landsvägsbro
Runsten sn /Se Bryningsändar åkermark Sagesmän förteckning Bjärby Mark utmarksområde
Runsten sn /Se Bråtlandet åker /Se Sagesmän förteckning Björkhorver åker
Runsten sn /Se Båden skär Sagesmän förteckning Bodlotten åker
Runsten sn /Se Båden skär Sagesmän förteckning Breda Sten sten
Runsten sn /Se Dammen terräng(?) Sagesmän förteckning Bredgrund, se Bredgrundet Saknas
Runsten sn o. hd /Se Dankhagen terräng(?) Sagesmän förteckning Bredgrundet grund
Runsten sn o. hd /Se Dyestads mosse mosse Sagesmän förteckning Brinken backe
Bjärby by Dystadsmalm höjd? /Se Saknas Saknas Bro, Södra, se Södra Bro åker
?Bjärby by Enbacken åker Saknas Saknas Bron Saknas
Bjärby by Enet terräng(?) Runsten socken Bron Saknas
Bäck, Norra by Flisberget berg m. fasta fornlämningar Runsten sn Bron Saknas
Bäck by Fulkällängen åkermark Runsten sn och hd Bryningen åker
Bäck by Gatåker åkermark Runsten sn och hd Bråtlandet åker
Bäck, Norra by /Se Grindmossen delvis odlad mosse Runsten sn och hd Brända Horvar Saknas
Bäck, Södra by /Se Gräshorvan åkrar Runsten sn Bybrunnen brunn
Dyestad by Gräshorvan åkrar Runsten sn Bylingkätten hag
Dyestad by Gräshorvan ägomark Runsten sn m.m. Bådan, se Båden Saknas
Dyestad by Gällbrunnsängen betesmark Runsten sn Båden skär
Dystad by Gärdesbrunn åkermark Runsten sn Båden holme
Dyestad by /Se Haghålet göl? Runsten sn Båden holme
Dyestad by /Se Hallängen äng m. hällar(?) Runsten sn Båden holme
»dyastadhum», se Dyestad by Hamnen vik Runsten sn Båtsmansplan(en) plan
Lerkaka by Hamnen hamn Runsten sn Degelsten Saknas
Lerkaka by Hamnudden udde Runsten sn Degelsten Saknas
Lerkaka by Hampelandet åker Runsten sn Degelsten Saknas
Lerkaka by Horsbrunn brunn Runsten sn Dild, Södra, se Södra Dild Saknas
Lerkaka by Hyckelbacke terräng Runstens socken Saknas Dystadvägen väg
Lerkaka by /Se Hyckel backe backe /Se Runsten sn Eken, Stora ek
Lopperstad by Höghorvan åkermark Appelsborg lht Ekängen åker
Möcklebo förr hd /Se Högsmossen mosse Appelsborg lht Enbacken åker
»ronastene», se Runsten by Intaget åkermark Aspelund avs. Finnbacken backe
Runsten by Julåker åker Aspelund lht Flaget sättställe
Runsten by Kampäng strandäng(?) Aspelund lht Fula Källa källa
Runsten Saknas Kampäng terräng Aspelunda avs. Fula Källa källa
Runstens kyrkby by Kampängen betesmark Asplunda lht Galgbacken höjd
Runsten, Norra by Katrör fast fornlämning Augusts Sörgård gd Gata, Gröna, se Gröna Gata Saknas
Runsten poststation /Se Kistkullen fornlämning Backgårdarna gårdar Gatan väg (och en gård)
Sankt Margaretas kapell förr kapell /Se Korntorp åkermark Bastbacken byallmänning Getgatan väg
Sankt Margarets kapell Saknas Kråkerörsbacken terräng m. fasta fornlämningar Betel lht Grindmåsen mosse
Sankta Margaretas kapell förr kapell Kråkrör röse Bjärby by Grindmåsen mosse
»sancta margitta kirkio»,se S:ta Margaretas kapell förr kapell Kullhorvan åkermark Bjärby by Gräshorvor åkrar
*Sankta Margitta kyrka Saknas Kvarnmossen mosse Bjärby by Gröna Gata väg
Spjutterum by Kättarna betesmark Bjärby by Gröninghorvan horva
Spjuterum by Lergårdsdild åkermark Bjärby by Gubbhorvan horva
Spjuterum by Lindsmossen mosse Broåker avs. Gula Hallen, se Hallen Gula Saknas
Spjuterum by Linkeshorvan åkermark Broåker avs. Guldgruvan sättställe
Spjutterum by Ljunghorvan åker- och betesmark Broåker lht Hallen, Gula gråsten
Spjutterum by Lundsåker åkermark Bylinge Bodar sjöbodar och fiskläge Hamnen hamnställe
Spjutterum by Lundängen betesmark Bäck by Hamnudden udde
Spjuterum Saknas /Se Lycketenen åkermark Bäck byar Hamnören, se Hamnudden Saknas
Spjuterum by /Se Långnäsudd udde Bäckbrottet lht Helvete, Lilla, se Lilla Helvete Saknas
Spjuterum by /Se Lökrummarna åker /Se Bäckbyarna byar Hemlotten äga
Spjuterum by /Se Marstrand åkermark Bäckbyarna byar Hjulåker, se Julåker Saknas
Vanserum by Mellangårdsängen betesmark Bäck, Norra by Hjulåkersåsen, se Julåkersåsen Saknas
Vanserum by Motorp triangelpunkt Bäck Norra by Horse Brunn vattenställe
Vanserum by Nyhorvedilden åkrar Bäck, Södra by Hundkullbacken backe
Vanserum by Nyhorvedilden ägomark Bäck, Södra by Hurtighorvan horva
Vanserum by *Pinnekulle undervattensgrund Carlslund, se Karlslund lht Hyckel Backe backe
Vanserum by /Se Pinngrund grund Catrineborg avs. Häftorna lotter
Åkerby by Ravelshag åkermark Davidsborg avs. Högsmåsbacken höjd
Åkerby by Risängen åkermark Davidsborg lht Högsmåsen mosse
Åkerby by Ronasten gränssten? /Se Dystad by Jalsvägen gata till åkrar och gärden
Åkerby by Runstens hamn, se Hamnen vik Dystad by Julåker åker
Åkerby by Runstens hamn hamn /Se Dystad by Julåkersåsen höjning
Åkerby by *Runstens hamn vik Dyestad, se Dystad by Kattbacken backe
Åkerby by Runstens hamn hamn Dystad by Kittelbrunn vattenställe
Åkerby by Runstenslandet kustområde Dystad by Kittelbrunn vattenställe
Åkerby by Runstensmalmar höjd? /Se Dystad by Klumparna åker
Åkerby by Sammelskullen åkermark Dystad by Knallbacken Saknas
Åkerby by Sjåket terräng(?) Dystad by Kon sten
Åkerby Saknas Smålandsbrunnsängen betesmark Dystad by Korntorp åker
Åkerby by Sockerbruket åker Dystad by Korsrören stenrör
Åkerby by Spakkärret kärr Dystad by Korvhagen, se Kurrhaget Saknas
Åkerby by Spjutterums mo åkermark Dystad Malm hussamling Kulle, Roliga, se Roliga Kulle Saknas
Åkerby by /Se Stenboudd udde Eriksberg avs. Kullhorvan åker
  Stenboudd udde Eriksberg lht Kummelgärdet åker
  Stenhorvan åker Eriksberg avs. Kummelgärdet åker
  Stenpiggen terräng(?) Eriksberg lht Kurrhagen, se Kurrhaget Saknas
  Stordildsängen betesmark Erikslund avs. Kurrhaget hag
  Svalbacken åkermark Erikslund avs. Kvarnbacken höjd
  Tistelbacken terräng(?) Erikslund lht Kvarnlotten lott
  Tjuvnäbben terräng(?) Fredrikshamn avs. Kvarnmåsen mosse
  Tranvrån åker Fredrikshamn avsöndringar Kvarnmåsen mosse
  Träskmossen mosse(?) Fridhem avs. Kyrkby Bro bro
  Vanserums malm ägomark Fridhem lht Kyrkby Malm Saknas
  Åkerby hylta åker- och betesmark Grästomten avs. Källa, Abrahams, se Abrahams Källa Saknas
  Åkerbystrand triangelpunkt Grästomten lht Källa, Fula, se Fula Källa Saknas
  Åkerbystrand triangelpunkt Grustaget lht Källan källa
  Östra kärret mosse Grustaget lht Källan källa
    Hagmanstorp lht Källgatan väg
    Hemmet ålderdomshem Källplanen byallmänning
    Hyltan lägenheter Laddild åker
    Hyltan samhälle Lars-Jonsträdgården åker
    Hyltan samhälle Lars-Jonhorvan åker
    Hyltan samhälle Leckvind sten
    Hyltan samhälle Lergrävarelotten åker
    Hyltan samhälle Lerkaka Flag, se Flaget Saknas
    Hyltan samhälle Lerkakamarken utmark
    Hålan ställe Leråker åkerjord
    Högahorva avs. Lilla Helvete åker
    Högahorva Saknas Linsmåsen mosse
    Högahorvan lht Linsmåsen mosse
    Johannesdal avsöndringar Lopperstad Landborg landborgsås
    Johannesdal lht Lopperstadläggningen fiskställe
    Johansdel, jfr Johannesdal avs. Lopperstadräveln grund
    Johanstorp avs. Lotten, Mellra äga
    Johanstorp lht Lotten, Västra äga
    Järnvägsstation lht Lotten Västra äga
    Karlsberg avs. Lotten, Östra äga
    Karlsborg avs. Lundarna ängar
    Karlsborg lht Lunddild, se Lunddilden Saknas
    Karlslund avs. Lunddilden åker
    Karlslund lht Långnäsudd udde
    Karlsro avs. Långåker åker
    Karlsro lht Långåkersris lotter
    Katrineborg lht Malmen, Västra Saknas
    Kristinelund avs. Malmen, Västra malm
    Kristinelund lht Malmen, Västra Saknas
    Krongården gd Malmen, Östra del av by
    Kronovattnet lht Malmgatan väg
    Kurrhaget avs. Marken utmark
    Kurrhaget lht Melldjupet djupställe
    Kurrhaget lott Mobrunn vattenhåla
    Kyrkan kyrka Mohålan, se Mobrunn vattensamling
    Kyrkby by Molinder åkrar
    Kyrkby by Mon fält och marker
    Kyrkogården lht Mon fält och marker
    Kyrkohagen avs. Mon fält och marker
    Kårejord lht Mose Sten, se Arons Sten sten
    Laduplan avs. Måsen mossmark
    Lars Knussgården gd Måsgårdsgatan väg
    Lerkaka by Måsåker åker
    Lerkaka by Norra Berget, se Berget, Norra åker
    Lerkaka by Norrbäckgärdet gärde
    Lerkaka by Nyhorvor åkrar
    Lerkaka Kvarnar väderkvarnar Olle Ensammen åker
    Lerkaka Bodar sjöbodar och fiskläge Osvald-Olshorvan horva
    Lerkaka Tomter tomter till gårdar Pannkakvändaren sten
    Linkeshorvan avs. Pell-Anthorvan horva
    Linkeshorvan lht Pickelhorvan horva
    Ljunghorvan avs. Pingrundet grund
    Ljungtorp avs. Pinnen, se Pinngrundet Saknas
    Lundtorp avs. Pinngrundet grund
    Lopperstad by Pockerhålan vattenhåla
    Lopperstad by Påvens Hål djupställe
    Lopperstad by Prästmarken utmark
    Lopperstad by Ravels Hag åker
    Lopperstad by Roarebackarna backar
    Lopperstad by Roliga Kulle backe
    Lopperstad Bodar sjöbodar och fiskläge Rovhorvan lott
    Lugnet avs. Runstens Lundar, se Lundarna Saknas
    Lundtorp lht Ryssia lott
    Lustigplatsen, se Lustigro Saknas Räveln grund
    Lustigro lht Sammelskullen backe
    Lustigro lht Sammelskullen backe
    Lustigro lht Sammelskullen backe
    Lustigs=Lustigro, se Lustigro! Saknas Sandarna lotter
    Malmen smålägenheter med hus i grupp Sjåket åker
    Malmen, Västra smålägenheter med hus i grupp Själstenen sten
    Mark, Östra avs. Sjögatan väg
    Mark, Östra lht Sjögatan väg
    Mark, Östra lht Sjögatan väg
    Mejeriet mejeri Skogen skogstrakt
    Mejeriet lht Skogen utmark
    Mortorp avs. Skoggatan väg
    Mortorp lht Skoggatan, Västra väg
    Moskiften avs. Skogsdild åker med en bit äng
    Motorp avs. Skogsdild åker
    Måsgården gd Skogsdild åker
    Måsgården gd Skogsdild åker
    Måsgården Saknas Skogsdild åker
    Norra Bäck, se Bäck, Norra by Skogsdild, Vita, se Skogsdild Saknas
    Norrbäck by Skräddarehorvan horva
    Norrbäck by Slätten betesmark
    Norrgården gd Smedhagen boningsplan
    Nyhem avsöndringar Smålands Brunn källa
    Nyhem lht Snarhagen hage
    Olle-ensammen Saknas Snarhaget, se Snarhagen Saknas
    Ollgården gd Snuggorna lott
    Oll-Persgården gd Spjutrum Mo, se Mon Saknas
    Olltomten boningstomt Sten, Breda, se Breda Sten Saknas
    Olofstorp avs. Stenen, Stora sten
    Olofstorp lht Stora Stenen, se Stenen, Stora Saknas
    Olstorp avs. Strandhorvgrundet grund
    Olstorp lht Strömmen vattendrag
    Palmelund avs. Strömmen bäck
    Palmsjuan avs. Svalbacken backe
    Pell-Simme tomten boningstomt Svinrevet grund
    Perstorp avs. Sälstenen, se Själstenen Saknas
    Perstorp lht Södra Berget, se Berget, Södra Saknas
    Peterslund avsöndringar Södra Bro åker
    Peterslund lht Södra Dild åker
    Pipgården gd Sörbäckbron bro
    Pipgården gd Sörbäckgatan väg
    Pipgården gd Sörbäckmarken utmark
    Riksdagsmangården gd Timmermanhorvan horva
    Rosenlund avs. Tolvfamngrundet sättställe
    Runeborg avs. Tomtkullarna lotter
    Runeborg avs. Tre Kyrkor ställe
    Runeborg avsöndringar Trånga Sund ställe
    Runeborg avs. Trångsund, se Trånga Sund Saknas
    Runedal avs. Träsk lotter
    Runedal lht Träsk lotter
    Runedal avs. Tämman sättställe
    Runedal lht Väktarebacken horva
    Runekvarn avs. Vakten sättställe
    Runekvarn lht Vide Bro bro
    Runelund avs. Vita Skogsdild, se Skogsdild Saknas
    Runelund lht Vägen, Västra landsväg
    Runero lht Västra Lotten se Lotten, Västra Saknas
    Runsten gd Västra Malmen, se Malmen, Västra Saknas
    Runsten, Norra by Västra Skoggatan, se Skoggatan, Västra Saknas
    Runsten, Norra by Västra Träsk, se Träsk Saknas
    Runsten, Norra by Västra Vägen, se Vägen, Västra Saknas
    Runsten, Norra by Åkerby Både, se Båden Saknas
    Runsten, Södra by Åkerby Gärde åkrar o. ägor
    Runsten, Södra by Åkerby Hylta, se Hyltan Saknas
    Runsten, Södra by Österlandet lott
    Runstensgärdet avs. Östra Malmen, se Malmen, Östra Saknas
    Runtorp avs. Östra Mark utmarksfält
    Runtorp lht Östra Träsk, se Träsk Saknas
    Sandhem avsöndringar  
    Sandhem lht  
    Sannedshorvbacken lht  
    Sannelshorvsbacken avs.  
    Sjödal lht  
    Skogstorp lht  
    Skolhuset lht  
    Solhem avs.  
    Spjutbo avs.  
    Spjutebo lht  
    Spjutelund avs.  
    Spjutelund lht  
    Spjutrum by  
    Spjutrum by  
    Spjutterum by  
    Spjutrum by  
    Spjutrum by  
    Spjutrum by  
    Spjutrum by  
    Stenbo=Stenbo Bodar, se Stenbo Bodar Saknas  
    Stenbo Bodar sjöbodar och fiskläge  
    Storskolan folkskola med gård och byggnad  
    Storskolan Saknas  
    Strömsborg avs.  
    Strömsborg lht  
    Strömsrum avs.  
    Strömsrum lht  
    Svenstorp avs.  
    Sörbäck by  
    Sörgården bondgård  
    Sörgården gd  
    Telefoncentralen lht  
    Tomten avs.  
    Tomten lht  
    Torpet avs.  
    Utmarksskiften avs.  
    Utmarksskiften lht  
    Vanserum by  
    Vansrum by  
    Vanserumstäkten lht  
    Vägen avs.  
    Vägen avs.  
    Vägen lht  
    Västerskog avs.  
    Åkerby by  
    Åkerby by  
    Åkerby by  
    Åkerby Bodar sjöbodar och fiskläge  
    Åkerby Fjäle djupställe  
    Åkerby Hylta avs.  
    Åkerbyläge lht  
    Årstagärde avs.  
    Åstagärde avs.  
    Änggården gd  
    Änggården gd  
    Ängshagen, jfr Ängshorvan avs.  
    Ängshorvan, jfr Ängshagen avs.  
    Östra Mark, se Mark, Östra lht  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.