ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ålems socken : Stranda härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 549 Naturnamn : 1097 Bebyggelsenamn : 1007 Naturnamn : 2017
Ålem sn Alboga ström gränsmärke Ålems sn sn Adelsholm holme
Ålem sn *Aleholm holme Ålems sn sn Agnehagarna åkrar
Ålem sn Aleholmen ö Ålems sn sn Agnehagegatan gata
Ålem socken Aleholmen ö Ålems sn sn Aleholmen holme
Ålem sn Aleholmen ö Ålem socken Aleholmen, se Granholmen holme
?Ålem sn Allén väg /Se Ålem by och sn Aleholmen holme
Ålem sn Allmännebro bro /Se Ålem sn Aleskär (?), se Äleskär holme
Ålem sn Allmännebro bro /Se Ålem sn Allén väg
Ålem sn Alnesjö sjö Ålem sn Allmännebro bro
Ålem sn Alnesjö sjö Ålem sn Alnesjö sjö
Ålem sn? Alnesjö sjö Ålem sn Alnesjöskog skog
Ålem sn Alnesjö sjö /Se Ålem sn Alsterån å
Ålem sn Alnesjö sjö /Se Grindtorparen personnamn Alsterån å
Ålem sn Alnesjökärret åkrar Gäddenäsaren personnamn Altäppan badställe
Ålem sn Alnesjöskogen skog Ramsåsare personnamn Andeholmen halvholme
Ålem sn Alsterån å Råsnäsmor personnamn Andersnäsudden udde
Ålem sn Alsterån å Timmernabbenbo personnamn Anda ström ström
Ålem sn Alsterån å Ålemme stackare inbyggarbeteckning Andre ström ström
Ålem sn Alsterån å Ålemsbo personnamn Antepässemon skog
Ålem sn Alsterån å Ålemsborna ingbyggarbeteckning Antes grund ögr
Ålem sn Alsterån å Saknas Saknas Antes grund ögr
+Ål(h)em sn Alsterån å /Se Adelhansegården hemmansdel Antonsgrund ugr
Ålem sn Alsterån å /Se Adolfsborg lht Applenabbe udde
Ålem sn Alsterån å /Se Agnero lht Applenabbeudden, se Applenabbe udde
Ålem sn Alsterån å /Se Agnesdal lht Applenabbevarpet varp
Ålem sn Alstockmarken terräng Alnesjö hemmansdel Arken åker
Ålem sn *Alstran, se Alsterån å /Se Alnesjö hmd Arsballen holme
Ålem sn *Alstran = Alsterån å /Se Alphyddan lht Arsballevarpet varp
Ålem sn Andeholmen Saknas /Se Alsborg lht Askeholmen holme
Ålem sn Andersnäsudden udde Alsterborg lht Askeholmen holme
Ålem sn Antes grund grund /Se Andersborg lht Askeskär holme
Ålem sn Antes grund holme /Se Anderslund lht Askholmen holme
Ålem sn Antons grund grund /Se Anderspettergården hemmansdel Aspholmen, se Äspeholmen holme
Ålem sn Applenabbe udde Aanabo lht »Axleskär» holme
Ålem sn Arsballen grund Ankarsborg lht Backelarsesdal mötesplats
Ålhem sn Arsballen gräsgrund /Se Anneberg torp Badeholmen, se Vassgrundet holme
Ålem sn Badeholmen ö Anneberg torp Badeholmen ögr
Ålem sn Badudden udde Areskogshem lht Badeholmen holme
Ålem sn Baggeholmen Saknas /Se Askeholmen f.d. torp Badhålan badställe
Ålem sn Baggemålaknä rågång /Se Augustenborg lht Badstället stranden
Ålem sn Baggemålaknä rågångsmärke /Se Augustenborg lht Baggehagen hage
Ålem sn Baggenabbegrundet ö Augustendal lht Baggeholmen, se Bockeholmen holme
Ålem sn Baggesten gränsmärke Augustslund lht Baggeholmen, se Saggeholm holme
Ålem sn Ballehäll terräng Axelro lht Baggemålegatan väg
Ålem sn Bengtsan, I. grund Backamo lht Baggemåleknä rågångskrok
Ålem sn Bengtsan undervattensgrund /Se Backgården hemmansdel Baggenabbegrundet holme
Ålem sn Bengtsan grund /Se Bankilen lht Baggenabbevarpet varp
Ålem sn Bengtsmad sankmark Bastuplanen lht Baggesten gränssten
Ålem sn Berget terräng Bergslid lht »Balhäll», se Ballehäll häll
Ålem sn Bergshagen terräng Bergslund lht Ballehäll häll
Ålem sn Berkeholmen ö Bergsvik lht Barlastehålet vattnet
Ålem sn Berkeskär ö Betania missionshus Barlastholmen, se Enetinnen holme
Ålem sn Berkeskär ö Betesda lht Baronängen äng
Ålem sn Berkeskär ö Betet torp Baslehage hage
Ålem sn Berkeskär ö Betlehem f.d. torp Bastehagen hage
Ålem sn Berkeviken vik Bjälka torp Bastehagen hage
Ålem sn *Billingsö holme Bjälka mjölkvarn Bastehorvan åker
Ålem sn Birskärstall ö Björkedal lht Bastemossen åker
Ålem sn *Birskärstall holme /Se Björkekulla lht Baståkern åker
Ålem sn Biskopshatten terräng Björkelund lht Bengtson ugr
Ålem sn Bjuggängen åkrar Björkelund lht Bengtsmad kärr
Ålem sn Bjurskär ö Björkelund lht Berget rullstensås
Ålem sn Bjurskärsläget sillgarnssättning /Se Björkelund lht Bergkvistes källa källa
Ålem sn *Bjurskär holme Björkelund lht Bergåkern åker
Ålem sn Björkemossen, Stora åker o. mosse Björkelund lht Bergåkern åker
Ålem sn /Se *Björkskär holme Björkhem lht Besebacke vägbacke
Ålem sn /Se Blankenäs näs Björkliden lht Betesplatsen betesplats
Ålem sn /Se Blåhall terräng Björkliden lht Biholmen, se Utterskär holme
Ålem by, sn /Se Bockeholmen ö Björkliden lht Biltorp åker
Ålem sn /Se Bockeholmen ö Björknäs lht Birgejon holme
Ålem sn /Se Bockeholmen Saknas /Se Björkvik lht Biskestall holme
Ålem sn /Se *Bockeskär holme /Se !Blackemåla torp Biskestall holme
Ålem sn /Se Bodagata väg /Se Blackemåla gd Biskopshatten sten
Ålem sn /Se Bodagata bygata /Se Blocksågen lht Biten åker
Ålem sn /Se Boden ö Blommetorpet f.d. soldattorp Bjuggängen åker
Ål(h)em sn /Se Boden holme /Se Blomsterberg lht Bjurskär holme
Ålem sn /Se Bodholmen ö Blomsterfors lht Bjurskär holme
Adolfsborg lht /Se Bofwöö uddh förr ö, nu halvö Blomsterlund lht Bjurskärsbron hommbro
Alphyddan lht /Se Bossholm, Lilla ö Blomsterlund lht Bjurskärsgrund ögr
Bjälka tp /Se Bossholm, Stora halvö Blomstermo lht Bjurskärskroen kroe
Blackemåla gård Bottenkärret kärr Blomstermåla by Bjurskärsläget, se Bjurskärsudden läggställe
Blackemåla torp Bovudd förr ö, nu halvö Blomstermåla by Bjurskärssand, se Bjurskärsvarpet varp
Blackamåla gd /Se Bovudd udde Blomsterström lht Bjurskärsudden läggställe
Blomstermåla by Bovön ö Blåkulla lht Bjurskärsvarpet varp
Blomstermåla by Bovön ö Boda by Björkeholmen, se Småskär holme
Blomstermåla samh. /Se Bovön halvö Boda by Björkeskär holme
Blomstermåla samh. /Se Bovön halvö Boda, Lilla bebyggelse Björkeskär holme
Blomstermåla by /Se *Bovöudd ö Boda, Stora bebyggelse Björkeskär holme
Boda by *Bovöudd ?udde Bodaslätt lht Björkeskär varp
Boda by Bredhällkärret åkrar Bodatorp lht Björkeskär holme
Boda by Bredskär holme Bondeplanen lhtr Björkeskär holme
Boda by /Se Bredskär ö Borg lht Björkeskär holme
Boda by /Se Bredängsgrundet grund Bostället = 1 Ödebo bebyggelse Björkeskärs grund udde (f.d. ögr)
Boda fabr. /Se Brinkekärret sankmark Botten f.d. torp Björkeskärsknölen ugr
Brotorp by Britekärret kärr o. åkrar Boxfors lht Björkeviken vik o. varp
Brotorp by Brittesten sten(?) Bremerjorden utjord Blankan källa
Brotorp by Brokärret terräng o. åkrar Brinken torp Blankenäs ängar och åker
Brotorp by Brudbrink backe /Se Broholm lht Blindgrundet, se Smedgrundet ögr
Brotorp by Brudbrink backe /Se Brotorp by Blomdals holme holme
Brotorp by Brudbrink vägbacke /Se Brotorp by Blommasland åker
Brotorp by Brunnsö holme Brotorps uthjulskvarn kvarn Blåbärsmossen mosse
Brotorp by *Brunsö holme Brunnslätt lht Blåbärssten sten
Brotorp by Brynesten udde? Brunsdal lht Blåbärsängen äng
Brotorp by Brånebäck bäck Brunsdala lht Blåskärmossen mosse
Brotorp by Brånebäck bäck /Se Brunsmåla by Bockeholmen holme
Brotorp by /Se Brånebäck bäck /Se Brunsmåla by Bockeholmen holme
Brotorp by /Se Bräkamossen mosse Bråna f.d. torp Bockeholmen holme
Brotorp by /Se Brännareholmen ö Bråna hmd Bockeholmen holme
Brunnemåla gård Brännareholmen Saknas /Se Brånehult hemmansdel Bockeholmen holme
Brunsmåla by Brännebäck bäck /Se Brånehult lht Bockeskär holme
Brunsmåla by /Se Brännebäck bäck /Se Brånehult f.d. båtmanstorp Bockeskär holme
Brunsmåla by /Se Brönnsö ö Bråten lägenheter Bockevide åker
Brunsmåla by /Se Brönsö ö Bråten stugor Bodagata väg
Buggemåla by Brönnsögrunden ö Brädgården lht Boden holme
Buggemåla by Bröstören ö Buggemåla by Bodholmen holme
Buggemåla by /Se Budingsholmen ö Buggemåla by Bodholmen halvholme
Bäckebo by Bussegrunden öar Bullerhus lht Bodholmen holme
Bäckebo by Bussegrunden öar Buskegatan lht (bs) Bodholmsvarpet varp
Bäckebo, Norra, Södra byar Bygölen del av Alsterån Båtsmanstorpet lht Bogrunden ögr
Bäckebo, Norra, Södra byar Båteholmen ö Båtsmanstorpet f.d. bt Bogärdet åker
Bäckebo, N. by Båteholmen Saknas /Se Båtsmanstorpet lht Bohyttan, se Bothyttan varp
Bäckebo, S. by Båteholmen ö? /Se Båtsmanstorpet f.d. båtsmanstorp Bondehagen hage
Bäckebo, Södra by Bäckekärren kärr o. åkrar Båtsmanstorpet lht Bondekärret åker
Bäckebo, Norra by Bäckekärren åkrar Bäckebo, Norra by Bosegrinderna grindar
Bäckebo, Norra o. Södra byar /Se Bäcken åkerlapp Bäckebo, Norra by Bosehorvan åker
Bäckebo, N:a by /Se Bölegrunden grund Bäckebo, Södra by Bosholm holmar
Bäckebo, N. och S. byar /Se Bölegrunden gräsgrund /Se Bäckebo, Södra by Bosholm, Stora holme
Bäcketorp torp Bölegrunden grund /Se Bäcketorp torp Bosholmsrevet urev
Bäcketorp gd Bölegrunden gräsgrund /Se Bäcketorp lht Bosholmsviken vik
Bäcketorp tp Bölegrunden grund /Se Bäcketorp torp Bothyttan varp
Bäcketorp Saknas Bölingsö ö Dal torp Bothytteudden udde
Bäcketorp torp Böneskär, Lilla ö Dal lht Bovudd udde
Bäcketorp torp Böneskär, Stora ö Dal torp Bovögrundet ögr
Bäcketorp gård Capellsringen fornlämning Dalen bs Bovön ö
Bækkethorp Saknas *Cappelviken Saknas Dalen lht Bovön ö
Bäcketorp t /Se Dammarna sankmark Dalhyddan lht Bovön ö
Bäcketorp tp /Se Dammen åkrar Dalsberg torp Bovön ö
Bäcketorps rättaredöme Saknas Dammhorvan åkrar Dalslund lht Bovön ö
Danket lht /Se Dammshuvud sankmark Dalslund lht Bovön ö
Danket lht /Se Dansehäll terräng Dalsro lht Bredesten sten
Espedals rättaredöme Saknas Danskan åkrar Damkullen lht Bredesten badställe
Flinsmåla by Danska varvet udde Dammbäcken lht Bredgrundet, se Bredängsgrundet ögr
Flinsmåla by Deleholm ö Dammestugan lht Bredskär holme
Flinsmåla by /Se Djupekärr kärr Dammestället lht Bredskär holme
Fredriksdal lht /Se Dronningen ek /Se Dammhorvan lht Bredskärs grund ögr
Fridhem lht /Se Dronningen ek /Se Danket bs Bredskärskroen varp
*Frisketorpet båtsmanstp /Se Dunhammarskärret kärr o. åkrar Dianelund lht Bredskärsvarpet varp
Garpehäll lht /Se Duveströmskärret mosse Djupsholm lht Bredängen udde
Garpehäll lht /Se Dämmekärret åkrar Duvelund lht Bredängen varp
Gatan torp /Se Dämpsjön sankmark Duveström kvarn och hemmansdel Bredängsgrundet ögr
Gissemåla by Ekeberg berg? Duveström torp Bredängen åker
Gissemåla by Ekefinnen ö Duveströmshagen lht Brehällerna hällan
Gissemåla by Eken udde /Se Duvekulla lht Brelkärret åker
Gissemåla by /Se Ekeskärsbukten bukt Dämmekärret lht Brinkekärret kärr
Gissemåla by /Se Ekhagen terräng Dömlingstorpet f.d. soldattorp Brinken sockenshål
Gissemåla by /Se *Ekholm holme Edsborg lht Britekärret åker
Gnutskulla gård Ekholmen holme Ekbacken lht Brotorpekvarn, se Brotorps uthjulskvarn kvarn
Granshult by Ekholmen ö Ekberga lht Brotorpekvarnbro bro
Granshult by Ekholmen ö Ekeberg lht Brotorpemarker skog
Granshult by Ekhäll terräng Ekelund lht Brotorpeström ström
Granshult by /Se Ekleholmen Saknas /Se Ekelund lht Brotorpevägen väg
Granshult by /Se *Ekleskär holme Ekelund lht Brovarpet varp
Granshult by /Se *Ekleskär holme Ekelund lht Broåkern åker
Grimmeskär skär /Se Ekleskär ö Ekelund lht Brudbrink vägbacke
Gubbemåla gård Ekleskär udde Ekelund lht Brunnshorvan åker
Gubbemåla gd Ekleskär, Lilla ö Ekensdal lht Brunnsängen äng
Gubbemåla gd /Se Ekleskär, Stora ö Ekerum lht Bruskullen kulle
Gubbemåla gd /Se Ekleskär holmar /Se Ekhammarslyckan lht Brynesten varp
Gubbamåla by /Se Ekleskärsbukten bukt Ekkullen lht »Brytön», se Grytön ö
Gunnarsmåla by Eknehammarsö näs Ekliden lht Bråna åsen
Gunnarsmåla by Eknehammarön (resp. Eknehammar) ö Eknehammar torp Bråkareholmen, se Vedfamneudden holme
Gunnarsmåla by Ekteskär holme Eknehammar by Brånebäck bäck
Gunnarsmåla by Ekö ö Eknöhammar = Land torp Bråtlandet åker
Gunnarsmåla by /Se Ekö ö Ekplanen lht Bråtlandet åker
Gunnarsmåla by /Se Ekö ö Emmelund lht Bråtlandet åker
Gunnarsmåla by /Se Ekö ö Emmelund lht Bråtlandet åker
Gäddenäs gd Eköhuvud näs Enebacken lht Bråtlandet åker
Gäddenäs gård Ekön ö Enebacken lht Bråtlandet åker
Gäddenäs gd Ekön ö Enebacken bs Brådbacken backsluttning
Gäddenäs hmn Ekö ö Enebacken hemmansdel Bränne bäck tillflöde
Hansestugan lht /Se *Ellholmen holme eller udde Enedalen lht Brännareholmen holme
Haraldsmåla by Eneholmen ö Enehagen hemmansdel Brännebäck åker
Haraldsmåla gd Eneholmen, Lilla ö Enehagen f.d. hemmansdel Brännebäck bäck
Haraldsmåla Saknas Eneholmen, Lilla halvö Enelund lht Bränneholmen, se Brännareholmen holme
Haraldsmåla by Eneholmen, Stora ö Enelund lht Brännemossen åker
Haraldsmåla gård Eneholmsgrundet grund Enelund lht Brännholmsvarpet varp
Haraldsmåla by /Se Eneskiär ö Ensborg lht Brännvinshällen häll
Haraldsmåla by /Se Eneskär holme Eriksberg lht Brönsö holme
Haraldsmåla by /Se Eneskärsgrundet, Lilla ö Eriksdal lht Brönsö ö
Haraldstorp by Eneskärsgrundet, Stora ö Ermaijdal lht Brönsö holme
*Haraldstorp f. gd Enetutten ö Evelund lht Brönsögrunden ögr
Hedersrum khbost. Enetutten holme /Se Fagervik udde o. lht Brönsöslomman sillsättning
Hedersrum gd /Se Engströms holme ö Flatebäck torp Brönsöströmmen sund
Hedersrum gd /Se Engströmskans grund grund /Se Flatebäck hemmansdel Brönsövarpet varp
Hedersrum gd /Se Enseviken vik Flatebäck hemmansdel Bröstörn holme
Hedersrum prästgd /Se Ensholm holme Flategården hemmansdel Bröstörn holme
Hedersrum by /Se Ensholm ö Flaten hemmansdel Bröstöströmmen ström
Hullingsmåla by Ensholm holme /Se Flinsmåla by Budingsholmen holme
Hullingsmåla gd /Se Enskärsbåden grund Flinsmåla by Buggemålegatan gata
Hullingsmåla gd /Se Fagerängslan bukt Flinsmålemalm bebyggelse Buggemålehult skog
Hullingsmåla gd /Se Femtallen ö Fläskbiten lht Bukten vik
Hundhult by Femtallen holme /Se Fläskskinkan del av Saltor Bulingsö holme
Hundhult gård Fereholmen Saknas /Se Fredensborg lht Bullen holme
Hundhult gd /Se Fetetisdagsvarpet Saknas /Se Fredriksberg lht Bullen ögr
Hundhult tp /Se *Fingaholm udde Fredriksdal lht Buskegatan väg
Hundsmåla by Fiskelösa sjö /Se Fredrikslund lht Bussegrunden ögr
Hundsmåla by Fiskholmen ö Fredrikslund lht Bussegrunden ögr
Hundsmåla by /Se Fisklösemossen mosse Fredsborg lht Bussholm, se Bosholm holmar
Hunningsmåla by Fisklösevik krovarp /Se Fribo lht Bussholmsviken kroe
Häggemåla by Fiskmåsegrundet Saknas /Se Fribäck lht Bybäcken bäck
Häggemåla by Flatebäck bäck el. kärr Fridala lht Bygatan väg
Häggemåla by Flatebäcksbro landsvägsbro Fridhem lht Bygatan väg
Häggemåla by Flatebäcksbro bro? Fridhem lht Byggningegrundet, se Råsnäsegrundet holme
Häggemåla by Flatholm ö Fridhem lht Bygölen göl
Häggemåla by Fliskroen varp /Se Fridhem lht Bysundet väg
Häggemåla by Flisorna udde /Se Fridhem lht Byängen äng
Häggemåla by Flisvarpet Saknas /Se Fridhem lht »Bådan» gr
Häggemåla by Flyna terräng Fridhem lht Båsbacken vägbacke
Häggemåla by Flåten grund Fridhem lht Båsvägen väg
Häggemåla by /Se Flöners holme ö Fridhem lht Båteholmen holme
Häggemåla by /Se Fnirteskär ö Fridhem lht Båtholmsgropporna varp
Häggemåla by /Se Friskekärret åkrar Fridhem lht Båtholmsgrundet, se Granholmsgrundet ögr
Idehult by /Se Fröjdehäll terräng Fridhem lht Bäckan äng
Idfält Saknas Furholm, N. o. Furholm holmar Fridsborg lht Bäckebohultgata, se Hultegatan väg
Idhult by Fåglemossarna åkrar Frisketorpet båtsmanstorp Bäckegärdet åker
?Idhult gd Fåglemossarna åkrar Fritsdal lht Bäckekärren åkrar
Idhult gd /Se Fåglemossarna mosse o. åkrar Frälsegården = Bäckebo bebyggelse Bäckekärrsbacken vägbacke
Idhult gd /Se Fåglemossarna åkrar Frälset gårdar Bäckekärrsdiket bäck
Idhult gård /Se Fåglemosse mosse Fröjdehäll lht Bäcketorpegärdet åker
Ingemåla by Fåglemossen, Lilla åkrar Furukullen lht Bäckgärdet åker
Ingemåla by Fåglemossen, Stora åkrar Furuliden lht Bäckhulte bäck bäck
Ingemåla by /Se Fåreholmen ö Furuliden lht Bänkvasa ängen
Ingemåla by /Se Fäbrokärret kärr Furuliden lht Bötegrunden holmar
Ingemåla by /Se Fällorna skog /Se Furulund lht Bölegrunden ögr
Jutehagen t /Se Fällorna skog /Se Furulund lht Bölegrunden holmar
Jutehagen tp /Se Färeholmen ö Furulund lht Bölingsö holme
Kaggetorp by Fögleholm ö Fårehagen lht Bölingsö holme
Kaggetorp by Fögleholm holme /Se Fårehagen lht Bölengsö holme
Kaggetorp by /Se *Följeholm(en) Saknas /Se Garpehäll bs Böneskär holmar
Kaggetorp by /Se Galnemossen terräng o. åker Gastekullen bs Böneskärsgrundet ögr
Kaggetorp by /Se Garneholm holme /Se Gatan torp Böneskärsvarpet varp
Kläppetorp gård Garpehäll häll /Se Gatan torp Bössnabbevarpet varp
Kläppetorp gd Garpehäll häll /Se Gissemåla by Böstehorvan horvan
Kläppetorp gård /Se *Geten holme Gissemåla gd Dalebacke vägbacke
Kläppetorp gd /Se Geten övervattensgrund /Se Gissemåla by Dalen ställe
Kläppetorp gd /Se Getholmen Saknas /Se Gissemåle getingar inbyggarbeteckning Dalsbergevägen väg
Knutsmåla t /Se Gissemåla Landsholm ö Gnutskulla gård Dammarna kärr
Knutsmåla tp /Se Gisslevarp Saknas Gnutskulla gd Dammarna åkrar
Korpemåla gård Gloet sank inbuktning av Kalmarsund Grana f.d. torp Dammen åker
Korpemåla gd /Se Graneholmen halvö Granhem lht Dammen åker
Korpemåla gd /Se Graneholmen ö Granhyddan lht Dammhuvundet kärr
Korpemåla by /Se Graneholmen ö Granlund lht Dammsjökärret kärr
Korset t /Se *Granholm holme Granshult by Dansehäll häll
Korset tp /Se Granholmen holme Granshult by Danska »ställe vid vägen»
Lindby, Södra, se Lindö, Södra by? /Se Granholmsgrundet grund Granshult by Danske löparen sten
Lindersmåla gård Grenleudd udde Gransmåla torp Danske varvet udde
Lindersmåla by Grenlevik vik Gransmåla lht Deleholm holme
Lindersmåla gårdar /Se Grimmeskär ö Gransmåla = Pruta torp Djupa ståndet hommbro
Lindersmåla gd:ar /Se Grimmeskär holme /Se Granudden lht Djupebäcken, se Jutebäcken bäck
Lindersmåla gd:ar /Se *Grimskär holme Gretestugan stuga Djupedal hage
Linnersmåla by /Se Grimmeskärs huvud ö Grindtorp torp Dronningen ek
Lindö, Södra by? /Se Grytudden udde Grindtorp t. Dunhammarn mosse
Lindövarp fångstplats /Se Grytön strandområde Grindtorpet torp Duveströmebro bro
Lundholm gård Grytön strandområde Grändesberg lht Duveströmevägen väg
Lundholm, se Skarvö gd /Se Gräsgrundet grund Gräsdal lht Duveströmshagarna hagen
Lundholm gd /Se Gräsgrundet grund Gröndal lht. Dämpsjön slåttekärr
Lyckås lht /Se Gräsgrundet grund Gröndal lht Dämpsjön sjö
Långkatekesen lht /Se Grässkär udde(?) Gröndal lht Ekeberg kulle
Långkatekesen lht /Se Gubbarnas hål varp /Se Gröndal, Norra lht Ekefinnen holme
Lövö by Gubbehål vik Gröndal lht Ekeholmen, se Ekefinnen holme
Lövö by Gubbekärr kärr Gröndal lhtr Ekekullen kulle
Lövö by /Se Gubbekärret sankmark Grönlid lht Ekekullen kulle
Mogården gd /Se Gubbekärret sankmark Grönlid lht Eken udde
Mogården gd /Se Gula mossen mosse Grönlund lht Ekholmen, se Ensholm holme
Mören hmd /Se Gullhyltan terräng (sank?) Grönlund lht »Ekholm», se Saggeholm holme
Njutemåla by Gustavssons varp Saknas /Se Grönlund lht Ekholmen holme
Njutemåla by Gåsegrundet ö Gubbemåla gård Ekholmen holme
Njutemåla by /Se Gåsegrundet grund Gubbemåla gård Ekholmen holme
Njutamåla by /Se Gåsegrundet övervattensgrund /Se Gubbemåla gd Ekholmen holme
Nybo by /Se Gåsekärr åkrar Gunnarsborg lht Ekeholmen holme
Nyebo by Gåseskär ö Gunnarsborg lht Ekeholmen, se Saggeholm holme
Nyebo by Gåseskär holme /Se Gunnarsmåla by Ekleholmen holme
Nyebo by /Se Gäddenäs Saknas /Se Gunnarsmåla by Ekleholmen holme
Ny(e)bo, se Nybo by /Se Gäddenäseudde näs-udde Gunnarström lht Ekleskär holmar
Nyemåla by Gäddenäseviken vik Gustavsberg lht Ekleskär, Stora halvholme
Nyemåla by Gäddenäseviken vik Gustavsberg lht Ekleskär, se Lången holme
Nyemåla gård Gärsevarpet Saknas /Se Gustavsberg lht Ekleskär holme
Nyemåla by /Se *Gökagrundet, L. grund Gustavsberg lht Ekleskär holme
Nyemåla by /Se *Gökagrundet, St. grund Gustavsberg lht Ekleskär holme
Nyemåla by /Se Göken grund Gusthem lht Ekleskär holme
*Nytorpet förr båtsmanstorp /Se Gölebäcken bäck Gäddenäs f.d. torp Ekleskär holme
Nävra gård Gölkärret kärr Gäddenäs hemman Ekleskär holme
Nävra gård *Haga äng äng Gärdet lht Ekleskär, se Långeholm skär
Nävra gd /Se Haglunds varp Saknas /Se Gärdsgården hemmansdel Ekleskär halvholme
Nävra gd /Se Halshorvekroen bukt Göketorpet f.d. båtsmanstorp Ekleskärsbukten kroe och vik
Pata hamn hamn Hamnekäften, Inre näs Gölen hemmansdel Ekleskärsgrundet, se Lerskär ögr
Pata samhälle Hamnekäften, Yttre udde Haga lht Ekleskärskroen varp
Pata köping /Se Helgesbobäcken bäck Haga lht Ekleskärsströmmen ström
Pata, se Pataholm köping /Se Hemmingsmossen mosse Haga lht Ekleskärsvarpet varp
Pataholm köping Hill, Norre terräng Hagadal lht Lilla Ekleskärsvarpet varp
Pataholm köping Hjortgölskärret kärr Hagadal lht Eknehammar lokal
Pataholm kp.? Holmen ö Hagalund lht Eknehammar lokal
Pataholm köping Hornshällar terräng Hagalund lht Eknehammars ö f.d. ö
Pataholm f. ort, nu köping Horsekärr åkrar Hagalund lht Eknehammarsö ö
Pataholm köping *Horsholmen Saknas /Se Hagalund lht Ekö ö
Pataholm köping Hundhulte kvarnetrill plats Hagalund lht Ekö ö
Pataholm köping Hundsmålaviken vik Hagalund lht Ekö ö
Pataholm köping Hundstensgrunden grund Hagebacken hemmansdel Ekö ö
Pataholm köping Husfjärden fjärd /Se Hageberg lht Ekö holme
Pataholm köping Hushagen åkrar Hagegården hemmansdel Eköhuvud, se Ekökläppen udde
Pataholm köping Hålkärret åkrar Hagen lht Ekökläppen holme
Pataholm köping Hålkärret åker o. sankmark Hagen hemmansdel Ekösgrundet, se Femtallen ögr (holme)
Pataholm köping Hållhästen krovarp /Se Hagen hemmansdel Ekösgrundet holme
Pataholm köping Hägnekärr åker Hagmannetorpet båtsmanstorp Enefinnen holme
Pataholm köp. /Se Hägnemossen terräng o. åkrar Haltnissehorvan lht Enefinnen holme
Pataholm köp. /Se Hälleholmen ö Hammarqvisthorvan lht Eneholmen, se Ensholm holme
Pataholm köping /Se Hällen sten Hansestugan bs Eneholme, Korses, se Långeholm holme
Pataholm samh. /Se Hästeholm, Lilla ö Haraldsmåla gård Eneholmen holmar
Pataholm köping /Se Hästeholm, Stora ö Haraldsmåla by Eneholmsgrundet holme
Pataholm köping /Se *Hästholm holme Haraldsmåla gd Eneholmskroen vik
Pataholm köping /Se Hästeholm holme /Se Hedersrum kyrkoherdeboställe Eneholmskroen varp
Pataholm köping /Se Hästeryggen, Märren el. Märresten häll /Se Hedersrum gd Enemon ås
Pataholm köp. /Se Hästudden udde Hillero lht Eneskär holme
Pataholm köping /Se Hästudden udde Horsekärr torp Eneskär skär
Pataholm köping /Se Hästudden Saknas /Se Horsekärr torp Eneskär holme
Pataholm köping /Se *Högegrundet grund Horvan lht Eneskär holme
Pataholm kpg /Se Högesand varp /Se Horvan lht Eneskär holme
Pataholm samh. /Se Höghällskärret kärr Hullingsmåla by Eneskär holme
Pataholm poststation /Se Hökesjö sjö /Se Hullingsmåla gd Eneskär holme
*Pathalyckie, Pataholm köping Hökesjö sjö /Se Hundehult gård Eneskär holme
Pata malm samhälle /Se *Höstbåden grund Hundehult gård Eneskär, Pata holme
Postgården gd /Se Idhult triangelpunkt Hundehult gård Eneskär holme
Postgården gd /Se Idingen sund Hundhult gd Eneskärsbådan gr
?Qwærnabolit Saknas Igelgölen sjö /Se Hundhult gd Eneskärsgrundet ögr
Ramsås by Igelgölen sjö /Se Hundhulte-kvarnetrill kvarn Eneskärsgrundet ögr
Ramsås by Iklebäcken bäck /Se Hundsmåla by Enetutten holme
?Ramsås by Ingemohäll terräng Hundsmåla by Enetutten, se Kläppen holme
Ramsås by /Se Inrehällen häll /Se Hundsmåla by Engstrands holme, se Engströms holm holme
Ramsås by /Se Jon Danjels tröst sten Hustomteladan hölada Engströms holme holme
Raskestället lht /Se Jon Danjels tröst häll /Se Hyddan lht Ensehorvan åker
Raskestället lht /Se Jonsakärr kärr Häggedal lht Ensholm holme
»refsmale» Saknas Jonsvik vik Häggefias stuga Enseviken kroe o vik
Rumpekulla Saknas Jordbron bro Häggeholm lht Ensholmsgrunden gr
Rumpekulla f. torp, nu statarstugor Jordgubbeholmen Saknas /Se Häggelid lht Ensholmsvarpet varp
Rumpekulla gård Jungfruhällen terräng Häggemåla by Fagervik vik
Rumpekulla gd? /Se Jutebäcken bäck Häggemåla by Fagerängslan varp
?Rya gård Jutebäcken bäck Häggemåla by Fagerängslan vik
Rya gård Juteeken ek /Se Hällen lht Femtallen holme
Rya by Jutehagen åkrar Hällen bs Fureholmen holme
Rya gd /Se Jutströmmen sund Hällen båtsmanstorp Fereholmen holme
Rya gd /Se Jägaremossen åker Hällströmsrör stenrör Feta tisdags-varpet varp
Rya gd /Se Järenabbe udde Hällåkrarna åkrar Fisklösa göl
Råsnäs gd Jösholm udde Hässlegården lht Fiskelösa sjö
Råsnäs gård Kalfwe Öön ö Hässlet lht Fisket laxfiske
Råsnäs gd Kalveholmen ö Hästhagsskiften lht Fisklösevik kroe
Råsnäs gd /Se Kalveholmen, Lilla ö Högalid lht Fiskmåregrundet ögr
Råsnäs gd /Se Kalveholmen, Stora ö Högalid lht Fjärden, se Nateviken vik
?Rävemåla by Kalveholmen Saknas /Se Högalund lht Fjärden fjärd
Rävemåla gård Kalveskär ö Högerås lht Fjätesten stenblock
Rävemåla by Kalveskär ö Höghult lht Flatebäck kärr
Rävemåla by /Se Kalveskär holme Högsätet torp Flatebäck skogsskift
Rävemåla by /Se Kalveskär ö Hörninge lht Flatebäck bäck
Rävemåla by /Se Kalveskär holme Idehult gård Flaten åker
Rävemåla by /Se Kalveskär ö Idhult gd Flaten åker
Rögrind lht /Se Kalveskär skär Idhult by Flaten åker
Rögrind lht /Se Kalveskär ö Ineshill lht Flatholm holme
Rörsmåla by Kalveskär ö Ingemarstorp, se 4 Nyemåla eller Ingemarstorp bebyggelse Flatholmsvarpet varp
Rörsmåla by /Se Kalveskär holme /Se Ingemarstorp utjord Flickströmmen ström
Rössmåla gård Kalvholmar holmar Ingemåla by Flintehorvan åker
Rössmåla gd /Se Kalveskär holme Ingemåla by Flisan, se Flisorna varp
Sandbäckshult by Kalvskär holme Intaget lht Flisorna udde
Sandbäckshult by Kalvkätten vik /Se Johannedal torp Fliskroen varp
Sandbäckshult by /Se Kammaren och köket grund Johannedal torp Flisserekärren kärr
Sandbäckshult by /Se Kammern och köket stenar /Se Johannesborg lht Flisvarpet varp
Sandslätt gård Kammarn och köket stenar /Se Johannesdal lht Flodiket dike
Sandslät gård Kanonholmen ö Johannesdal lht Floen åker
Sandslät(t) gd /Se Kanonholmen Saknas /Se Johanneslund lht Flotten ögr
Sandsrum Saknas /Se Kapellet kyrkruin Johanneslund lht Flyna åkrar
Sandås lht /Se Kaptens stuga terräng Johansborg lht Fläskeskinkan åkerbit
Sandås lht /Se Karetehålet ställe /Se Johanslund lht Fläskebiten åker
Sankt Olai kyrka kyrka Karlberg terräng Johanslund lht Flöner, se Sandholmen holme
Sankt Olovs kyrka sockenkyrka Karlsfjärd göl Johanslund lht Flörners holme holme
Sjöboda by Karlskroe vik Johanslund lht Flöners holme, se Sandholmen holme
Sjöboda by Kasen udde Jonnilsegården hemmansdel Flöners huvud ögr
Sjöboda by /Se Kasen udde /Se Jonnilsetorpet f.d. torp Flöten gr
Sjöboda by /Se Kasen udde /Se Juta lht Fnärteskär holme
*Skamelsrum, (*Skamerum) gd? /Se Kasen, se Kasudden udde /Se Jutebäcken lht Frihornet (?) holme
Skammerum gd(?) /Se Kastelen runsten? Jutehagen torp Friskebacken vägbacke
*Skammerum förr gd /Se Kastelen holme /Se Jutehagen torp Friskekärret åker
Skamnerum prästgård (utjord) Kastelen holme /Se Jönsegården = 1 Gnutskulla bebyggelse Fröjdehäll häll
*Skamerum (*Skamelsrum) gd? /Se Kasudden udde /Se Jöragården hemmansdel Furholm, se Fereholmen holmar
Skarve, se Lundholm gård Kasudden (Kasen) udde /Se Kaggeholm lht Fågelhällerna hällar
Skarvö gd /Se Kattedränket vattenpöl /Se Kaggeström sågkvarn Fågelmossarna åkrar
Skarvö gd /Se Kittas odragne lapp varp /Se Kaggetorp by *Fågledagskroen kroe
Skinnaremåla gd Kittehål terräng Kaggetorp by Fåglemossarna mossar
Skinnaremåla g Klockarebäcken bäck /Se Kalles i mossarna lht Fåglemosse mosse
Skinnaremåla gård Klockarebäcken bäck /Se Kapelansgården = 8 Ålem bebyggelse Fårehagarna åker
Skinnaremåla gård Klyvna stenarna stenar Kaptensstuga stuga Fårehagen hage
Skinnaremåla gård Klämstensmon skog Karlsberg torp Fåreholmen holme
Skinnaremåla t /Se Kläppen grund Karlsberg lht Fåremossen åker
Skinnaremåla t /Se Kläppen ö Karlsborg lht Fårevallen skog
Skinnaremåla tp /Se Knallemossen mosse Karlsborg lht Fällerna skog
Skinnaremåla gd /Se Knappskär ö(ar?) Karlsborg lht Fällerna åker
Skiäpnatorp Saknas Knipevadet åkrar Karlsborg lht Norra Färholmsvarpet varp
*Skragzhult Saknas Knäppebrånen terräng Karlsborg lht Fästningen åker
Skällary by Knöpplehällshagen terräng Karlsborg lht Fögleholm holme
Skälleryd by Kogrunden grund Karlsborg lht Fögleholm holme
Skälleryd by Kogrunden holme /Se Karlsborg lht Fögleholmskroen varp
Skälleryd by Kogrundet holme /Se Karlsborg lht Fögleholmsvarpet varp
Skälleryd by Korpekärr åkrar Karlsborg lht Följeholmen holme
Skälleryd by /Se Korphultet åkrar Karlsborg lht Fölleholmen holme
Skälla ryd by /Se Korseviken bukt Karlsfors lht Fördärvet åker
Skälleryd gd /Se Korsskär ö Karlslund lht Föreholmen, se Fereholmen holme
Skälleryd by /Se Korsskär ö Karlslund lht Första ström sundet
*Skällmannetorpet förr båtsmanstorp /Se Korsskär ö Karlslund lht Förste ström ström
Skäpnatorp by /Se *Höstbåden ö Karlslund lht Gagnslösa f.d. åker
Skäppentorp by Korsskär ö Karlslund lht Galnemossen odlad mosse
Skäppentorp by Korsskär ö Karlslund lht Gamleåkern åker
Skäppentorp t /Se Korsskär holme Karlslund lht Garnholmen, se Graneholmen holme
Skäppentorp tp /Se Korsskär del av ö Karlslund lht *Garnholmen holme
Skäppnetorp by Korsskär skär Karlsro lht Garnholmen holme
Skärvö gård Korsskär ö Karlsro lht Garpehäll häll
Slät by /Se Korsskärsbryggan håmmstånd /Se Karlsro lht Garvarehorvan åker
Solberga by Korsvägarna vägkorsning Karlsro lht Gathallesten stenblock
Solberga by *Korsö ö Karlsro lht Geten, se Tallen holme
Solberga gd /Se Korsön ö Karlsro lht Geten ögr
Solberga by /Se Kors Öön ö Karlssjö hemmansdel Getholmen, se Ljungen holme
Solberga by /Se *Kortedamm råmärke Karlsvänses hemmansdel Gissleryd åker
Solberga by /Se Koudden udde Karlsäng båtsmanstorp Gisslevarp bukt
Stommen gård Koudden udde /Se Karlsäng lht *Gjuta, se Juta åker
Stommen gård Kringelvasse råmärke Karlsäng lht Glashällen hällar
Stommen gårdar /Se Kroarna vid Sven Jonses kåser krovarp /Se Karum lht Glot grund
Stommen by /Se Krokedebjörk terräng Kilen lht Glot vik
Stommen gd:ar /Se Krokedeström krök av Alsterån Klaraberg lht Glot varp
Stommen gd /Se Krokeskär, Lilla ö Klarelund lht Granegrundet ugr
Stonäs gd Krokeskär, Stora ö Klostret lht Grangrundet ögr
Stonäs gård Krokeskär holme /Se Klämma hemmansdel Granehagen hage
Strömsrum hg Krok-Lisa varp /Se Kläppetorp gård Graneholmen holme
Strömserum herrgård *Krokskären holmar Kläppetorp gd Graneholmen holme
Strömserum hg Krumsehall gränsmärke Knutsgården lht Graneholmen, se Lången holme
Strömserum hgd Krumshall gränsmärke Knutskulla gd Graneholmen holme
Strömserum hg Krumshall gränsmärke Knutsmålen gård Granholmsgrundet ögr
?Strömserum hg Krumshall stenkummel /Se Knutsmåla gd Granekroen varp
Strömsrum hg Kråkan ö Knutsmåla gd Granshultevägen väg
Strömsrum hg Kråkan holme, varp /Se Knutsmålen gård Grenleudd udde
Strömsrum hg Kråkerevet ställe Knäcka f.d. krog Grenlevik vik
Strömsrum hg Kråkvilan klippgrund /Se Knäckan = Betet torp Grenlevikekroen varp
Strömsrum hg Krösonudden udde Komministergården = 8 Ålem bebyggelse Grenlevikevarpet varp
Strömsrum hg Krösonvarpet (äv. Krösonuddsvarpet) Saknas /Se Korpemåla gård Gretebacken kulle
Strömsrum hg Kulleholm ö Korpemåla by Gretekullen kulle
Strömsrum hg Kulleholm holme /Se Korpemåla gd Grimskär holme
Strömsrum hg *Kullen grund Korset torp Grimmeskär holme
Strömsrum hg Kullen grund u. vatten /Se Korset torp Grimmeskär holme
Strömsrum hg Kullen holme /Se »Kraghägnen» lht Grimmeskär holme
Strömsrum hg Kulleskär ö Kristineberg lht Grimmeskär holme
Strömsrum hg Kulleskär holme /Se Kristineberg hemmansdel Grimmeskär holme
Strömserum hg Kullestigen väg /Se Kristineborg lht Grimmeskärs huvud holme (udde?)
Strömsrum hg Kullholmsgrunden grund Kristinelund lht Grimmeskärsvarpet varp
Strömsrum hg Kvarnholmen ö Kristinelund lht Grisekullen kulle
Strömsrum hg Kvarnkärret kärr Kristinelund lht Groppan varp
Strömsrum hg Kvilleholm ö Kristinelund lht Groppan varp
Strömserum hg Kvilleholm holme /Se Kroghägnen lht Groppan äng
Strömserum hrgd Kyrkan ö Kronet gårdar Groppkärret åker
Strömserum gård Kyrkan holme, varp /Se Krungården gårdar Grunda ståndet hommbro
Strömsrum hg Kyrkegrund grund Kulladal lht Grundet i Brönsöströmmarna, se Brönsögrunden ögr
Strömsrum hg Kyrkehorvan åker /Se Kulleborg lht Grundvarpet varp
Strömserum hg Kårsöön ö Kullen lht Grytudden udde
Strömsrum hg /Se Källan ö Kullen lht Grytevarpen varp
Strömsrum hg Källhallen terräng Kullen lht Grytön ö
Strömsrum (Strömserum) gods /Se Källkärret åkrar Kullen lht Grytön ö
Strömserum (Strömsrum) gods /Se Källängarna åkrar Kullen lht Grytön ö
Strömserum gd /Se Kärringehällarna terräng Kurran stuga Grytön ö
Ströms(e)rum gd /Se *Kärsön ö Kvarnholmen lht Gräsgrundet, se Tallegrundet holme
Strömsrum gd /Se Körsbärsgrundet ö Kvarntorp torp Gräsgrund, se Törnegrundet holme
Timmernabben tätort /Se Ladkärret kärr Kyrkebyn by Gräsgrundet ögr
Timmernabben samh. /Se Landraglan stranddel Kyrkelund lht Gräsgrundet, se Pojkarnas grund ögr
Timmernabben samh. /Se Landsholmsgrundet grund Kårda lht Gräsholmen, se Småskär holme
Timmernabben samh. /Se *Langeskär holme Källan torp Gräsholmen, se Kläppen holme
Tolebo by /Se Lankärret kärr Källan torp Gräskläppen, se Kläppen holme
?Torsrum kvarn Laxegrundet grund Källan bs Grässkär udde
Torsrum gd Laxehake udde och åker Källan torp Grässkär udde
Torsrum kvarn Laxehake varp o. udde /Se Källbergetorpet torp Grässkär, se Råsnäsegrundet holme
Torsrum gd Laxesand strand /Se Källehorvan lht Grässkärsgrundet ögr
Torsrum kvarn Lerskär holme Kärret lht Grässkärsvarpet varp
Torserum gård Lerskär ö Köpingen = Pataholm »köping» Gröneslätten äng
Torsrum kvarn Lerskär ö Ladugårdsplanen lht Grönvägen väg
Torsrum gd Lerskär holme /Se Land torp Gubbarnas hål varp
Torserum gård Lindeholmen ö Land torp Gubbehagen åker
Torsrum gd /Se Lindeholmen Saknas /Se Land torp Gubbekärret kärr
Torsrum kvarn /Se Lindeskär ö Land torp Gulekärr äng
Torsrum gd /Se Lindeskär holme /Se Liljedal lht Gullbäcken bäck
Tors(e)rum gd /Se Lindö del av näs Lillegården hemmansdel Gullhyltan äng
Torsrumekvarn kvarn Lindö, N. holme Lillegården gårdar Gullilleäng äng
Trasket t /Se Lindö, Norra ö Lilleslät f.d. torp Gullmossen mosse
Trasket tp /Se Lindö, Södra ö Lillkorset torp Gunnarsboån del av Nävraån
Tålebo by Lindö, S. holme Lindby, Södra holme Gustafs varp varp
Tålebo by Lindö, Södra ö Lindekulla lht Gustavssons varp varp
Tålebo by Lindö holmar /Se Lindelund lht Gåsegrundet ögr
Tålebo by Lindögrundet grund Lindelund lht Gåsegrundet holme
Tålebo by /Se Lindövarp fångstplats /Se Lindersmåla gd Gåsegrundet ögr
Tålebo by /Se *Lingholmarna holmar /Se Lindersmåla by Gåsekärr åker
Venelund lht /Se Ljugholmarna holmar /Se Lindsdal lht Gåsemosse mosse
Venelund lht /Se Ljungen ö Linedal lht Gåseskär holme
Venen gd /Se Ljungen ö Linelund lht Gåseskär holme
Venen gd /Se Ljungen holme /Se Linnersmåla el. Lindersmåla by Gåseskärshålet sund
Vitemåla gd Ljungholmarna holmar Ljungbacka lht Gäddenäsehorvan åker
Vitemåla gård Ljungholmen ö Ljungsrum lht Gäddenäseudd udde
Vitemåla gd Ljungholmen Saknas /Se Lorensberg lht Gäddenäse udde, se Långholmen udde
Vitemåla gd /Se Locken ö Lorentsryd lht Gäddenäseudde udde
Ålem by Lofö, se Lövö ö Lorensegården hemmansdel Gärsgrundet grund
Ålem by Lotseholmen Saknas /Se Lotsborg lht *Gärsholmen holme
Ålem by Lotsholmen Saknas /Se Lotsborg lht *Gärsholmen holme
Ålem by Luckegrundet ö Lottetomten bs Gärsvarpet varp
Ålem by Luckhålet sund Lugnet lht Göken ugr
Ålem by Lundkvisteholmen ö Lund lht Gökenäs holme
Ålem kyrkby Lundkvistes holme Saknas /Se Lundgrenegården hemmansdel Gökgrund ugr
Ålem by Lunthägnen terräng Lundholm gård Gökängen f.d. äng
Ålem by /Se Lunthägnen inäga /Se Lundholm gård Gölebäcken kanal
Ålem by /Se Lunthägnen åker /Se Lundholm gård Gölediket kanal
Ålem by, sn /Se Lusehultet terräng Lundholm gd Gölen göl
Ålem by /Se Lyersmossarna mosse Lundhäll lht Gösholm udde
Ålems kvarn Saknas Långe Brita grund /Se Luntetorpet soldattorp Gösholm udde
Århult by Långeholm ö Lyckås lht Gösholm, se Gösholmsvarp varp
Århult by Långgrundet grund Lyshäll torp Gösholmskroe varp
Århult by Långholmen udde Långehäll hemmansdel Gösholmsvarp varp
Århult by /Se Lång, Lövö ö Långehällegården hemmansdel Hackebrohorvan åker
Århult by /Se Lång, Nyemåla ö Långkatkesen hus Hagevarpet varp
Århult by /Se Långskär ö Löfslund lht Hag horvan åker
Åslemåla by Lägsgrundet holme /Se Löndborg lht Haglunds varp varp
Åslemåla by Löbergs farstu vik /Se Lövhagen lht Halmstasskärret kulle
Åslemåla by /Se Löbergs förstu vik /Se Lövö bebyggd ö Halshorvekroen kroe
Åslemåla by /Se Löbergs förstu vik /Se Lövö bebyggd ö Halshorvevarpet varp
Åslemåla by /Se Lövjehage åkrar Lövö bebyggd ö Haltnissebacken vägbacke
Äspedal gård Lövö ö Lövö by Hammars nye väg väg
Äspedal lht Lövö triangelpunkt Lövö by Hammekäften uddar
Äspedal gd /Se ?Lövö ö Lövölund lht Hamnen varp
Äspedal tp /Se Lövö ö Magra lht Hamnen flage
Äspet hmn /Se Lövö ö Magra lht Hamnkäften inre udde
Äspet hmn /Se Lövö ö Malmen bebyggelse Hamnkäften hommbro
Ödebo by Lövö ö Marieberg lht Hamnkäften yttre udde
Ödebo by Lövö ö Marieberg lht Hansekärren åker
Ödebo by? Lövö ö Marieberg lht Haraldsmåleån del av å
Ödebo gd Lövö ö Mariedal lht Hassebalten kulle
Ödebo by Lövö ö Mariedal lht Helgesbo bäck bäck
Ödebo by Lövö ö Marieholm lht Helsinglandsmossen åker
Ödebo by Lövö ö /Se Mariekällan bs Hemgärdet åker
Ödebo by Lövö ö /Se Marielund lht Hemhorvan åker
Ödebo by /Se *Lövögrena uddar Marielund lht Hemhorvan åker
Ödebo by /Se Lövögrenar förr ö, nu halvö Marielund lht Hemmarken skog
  Lövögrenar del av Lövö Marielund lht Hemmelshorvan åker
  Lövögrene del av ö /Se Markehorvan f.d. torp Hemmossen åker
  Lövö Lång ö Marken f.d. torp Hemskogen skog
  Lööfwägreena förr ö, nu halvö Marken lht Hemslätten åker
  Maderna sankmark Mellangården = 2 Lööd bebyggelse Hidingen holme
  *Malge (eg. *Malgef) holme Mesebusan lht Himmelshorvan åker
  Mangrund, N. o. S. holmar Milsborg lht Hingstekullarna äng
  Mannegrund ö Mo lht Hinkesten stenblock
  Mannegrund, N. o. S. grund Mogården gårdar Holländarehällen häll
  Mannegrund grund Mohorvan lht Holmen holme
  Markekärret åkrar Moliden lht Holmsgrundet grund
  Marsö ö Morabo riven stuga Holmsgrundet grund
  Marsö ö Mosegården hemmansdel Hopabrånarna plats i skog
  Marsö holme Mosekulle hemmansdel Hopaslåttern odlad mosse
  Marsö holme /Se Moskiften lht Hopehagen hage
  Marsö ö /Se Mossen f.d. torp Hornshäller häll
  Marsö ö /Se Mossetorpet f.d. torp Hornshäller häll
  Marsö Småskär öar Motorp lht Horsekärr äng
  Massebäck bäck Motorp frälse lägenhet Horseryggströmmen ström
  Masses grund grund /Se Möra hemmansdel Horsholmen holme
  Mastspireudden udde Nabben, »Tillingenabben» lastageplats Horsholmen holme
  Mastspireudden Saknas /Se Nabben, »Tinnernabben» lastageplats Horsåkern åker
  Matge holme Nabben lastageplats Hultegatan väg
  Matje holme Nabben lastageplats och lhtr Hundhultevägen väg
  Mattje holme Nabben lastageplats Hundsmålaudden udde
  Matgev ö Nabben lastageplats Hundstensgrunden ögr
  Merehäll terräng Nabben samh. Hundstensgrunden holme
  Milkärret kärr Nerbyn = Nyebo bebyggelse Hunshäller, se Hornshäller häll
  Mjölkhällarna terräng Nilspärsenisses hemmansdel Husfjärden fjärd
  Mohorvan åkrar Njutelund lht Hustomten åker
  Musslekärret sankmark Njutemåla by Hustomten åker
  Musslekärret kärr Njutemåla by Huvudet, se Skuteholm yttre udden
  Måsegrundet ö Njutemåla by Hyksesvat mosse
  Måsegrundet Saknas /Se Njutemåla by Hykahäll hällar
  Märren sten Njutemålemalm bebyggelse Hålan varp
  Märren, äv. Märresten o. Hästeryggen häll /Se Norrbacken lht Hålebäck kärr
  Märeryggen grund Norrbacken lht Hålebäck bäck
  Märreryggen gräsgrund /Se Norrbacken lht Hålkärren åker
  Märrgrundet holme /Se Norrby lht Hålkärret odlad mosse
  Möesten ö Norrgården = Lövö bebyggelse Hålhästen kroe
  Möremossarna åkrar Norrgårdsudde lht Håparna åkrar
  Nabbegärdet åkrar Norrhagen bs Håpen åker
  Nabbevägen väg /Se Norr-Nävra f.d. kronofogdeboställe Håpen åker
  Naten åker o. terräng Nothagen lht Häggemålebäcken bäck
  Naten skogsmark Nummertre = Århult bebyggelse Häggemålevägen väg
  Nateviken vik Nyadal lht Häggemålevägen väg
  Nattståndet ö Nybo el. Nyebo by Häggestället ställe
  Nockemosse, Lilla mosse Nyborg lht Hägnen beteshage
  Nockemosse, Stora Saknas Nyborg lht Hällen, se Sälhällen ugr
  Norrefjärd vik Nybygget torp Hällen öhäll
  Norregöl sjö Nydal lht Hällen varp
  Norregöl sjö /Se Nydal lht Hällen öhäll
  Norreholm halvö Nyebo by Hällen block
  Norreskog skogsområde Nyedal lht Hälleholmen holme
  Norrevik vik Nyemåla Saknas Hällholmskroen, se Hällekroen varp
  Norrkärren åkrar Nyemåla eller Ingemarstorp Saknas Hällholmsvarpet varp
  Norrkärret åkrar Nyemåla by Hällekroen kroe (varp)
  Norrmossen mosse Nyemåla mygg inbyggarbeteckning Hällekroen varp
  Notehänget udde Nyemåla by Hälleskallen åker
  Notehänget holme /Se Nygård lht Hässlet f.d. åker
  Nybofällan terräng Nyhagen hemmansdel Hästebrånarna hage
  Nyebo triangelpunkt Nyhem lht Hästfloe floe
  Nyebo mo skog Nyhem lht Hästegraverna begravningsplats för hästen
  Nyemåla Landsholm ö Nyhem lht Hästehagen hage
  Nyemåla Lång ö Nyholm lht Hästehagen hage
  Nykvisteudden udde Nyhorvan lht Hästehagen skog
  Nysten grund Nyhorvan hemmansdel Hästhagsudden udde
  Nyströmskevarpet Saknas /Se Nylund lht Hästeholm holmar
  *Næfra, se Nävraån å /Se Nylund lht Hästeholm holme
  Näset näs Nylund lht Hästeholmarna åker
  Näversjö sjö Nylund lht Hästholmsvarpet varp
  Näversjö sjö sjö Nylund lht Hästekälla källa
  Näversjön sankmark Nylund lht Hästekärr kärr
  Näversjö sjö /Se Nymåla by Hästeryggen, se Märren öhäll
  Näversjö sjö /Se Nymåla torp Hästudden udde
  Nävra bro landsvägsbro Nyplanen lht Hästängen åker
  Nävrabro landsvägsbro Nytorpet båtsmanstorp Högasand vattnet
  Nävrabro bro /Se Nyverk lht Högasand varp
  Nävrabro bro /Se Nävra hmn Högebackarna vägbacke
  Nävraån å Nävra f.d. kronofogdeboställe Högeberget berg
  Nävraån bäck Nävra gd Högegrundet holme
  Nävra å å Oliveborg lht Höghällerna hällar
  Nävraån å /Se Olivedal lht Höghällsgatan gata
  Odensvalekärret kärr /Se Olivelund lht Hökesjö sjö
  Oeln udde /Se Olle-Janse-gården hemmansdel Hötorget betesplats
  Oeln udde /Se Ollekallgården bs Iakärret åker
  Oern udde Olsborg lht Idhulteskog skogen
  offerställe (m. kors) Saknas /Se Olsborg lht Idhultevägen väg
  Olvegryte skog Olsborg lht Idingen sund
  Ormemosse åkrar o. mosse Orresten hemmansdel Igelgölen göl
  Ormevadskärr kärr o. åker Oxekullen gård Iklebäcken bäck
  Ornäsön ö Palmelund lht Iklebäcken bäck
  Orrehällsmossen Saknas Palmsborg lht Ingelöva åker
  Orrehällsmossen mosse Pata köping Ingemshäll häll
  Orremosse mosse Pata »köping» Inre hällen öhäll
  Ortegrunden grund Pataholm köping Inre viken kroe
  Ortekroen varp /Se Pataholm köping Intäkten hagmark
  Osemaden sankmark Pataholm köping Isakemossen åker
  Oset bäckmynning? Pata handelsplats Iskällaren åker
  Oxegrundet ö Pataholm köping (och holme) Jatterkås, se Jatterkåsudden udde
  Oxegrundet, Lilla ö Pataholm handelsplats Jatterkåskroen, se Jatterkåsvarpet varp
  Oxegrundet holme /Se Pataholm Saknas Jatterkåsudden udde
  Oxeln ö Pataholm kpg Jatterkåsvarpet varp
  Oxlegrunden grund Pataholm köping Jerenabbe udde
  Oxleholmen, Lilla ö Pata = Pataholm Saknas Joengustavkärret kärr (äng)
  Oxleholmen, Stora ö Pataholm samhälle Johansebacken vägbacke
  Oxlen holme /Se Pataholm »köping» Johanses land åker
  Oxleudden udde Pataholm köping Jon-Daniels....tröst öhäll
  Oxmossen mosse Pataholm köping Jon-Danjels varp varp
  Paslan, resp. Patslan holmar Pate köping Jonses varp varp
  Paslan ö Patekapell huslämning Jonsvik varp
  Paslans kummel triangelpunkt Patemalm bebyggelse Jonsvike glo, se Glot varp
  Pata Eneskär ö Persborg lht Jordgubbeholmen, se Kulleskär holme
  Pata Eneskär ö Petersborg lht Jungfruhällen häll
  Pata Eneskär skär Petersborg lht Jungfrukullen kulle
  Pata Eneskär skär Petersborg lht Jungmossen mosse
  Pata Eneskär ö Peterslund lht Juta åker
  Pata Eneskär Saknas /Se Petters i Markerna stuga Jutebäcken bäck
  Pata kapell fornlämning Pilestugan bs Jutebäcken bäck
  Patagata väg /Se Piskaremåla by Juteeken ek
  *Patagöl Saknas Poolhem lht Jutemåla ö, se Salter halvö
  Pata Eneskär holme Postgården hemmansdel Jutströmmen sund
  Pata Eneskär holme Prostgården gd Jägaremossen åker
  Pata Eneskär holme Prostegården kyrkoherdeboställe Jäppa åker
  Pata kapell runsten? Pruta torp Jäppehorvan åker
  Patslan (resp. Paslan) holme Pruta torp Järenabbe udde
  Piltingen sankmark? Pruta torp Järenabbevarpet varp
  Piltingsholmen udde Prästegården bebyggelse Järnsidan del av Lövö
  Piparegroppan vattenområde /Se Pärhansegården hemmansdel Jörabacke vägbacke
  Piparehorvan åkrar Pärpärsegården hemmansdel Jössemålebacken, se Jössemålen vägbacke
  *Piparholmen Saknas /Se Raggmunkekullen lht Jössemålen vägbacke
  Pojkarnas grund grund Ragnvalla lht Kaggeström ström
  Pojkarnas grund grund Ramsås by Kallehorvan åker
  Prästebäcken bäck Ramsås by Kallekute grotta
  Prästemarken skog /Se Ramsås by Kalletröje åker
  Prästemarken skog /Se Ramsåse blindingar inbyggarbeteckning Kallgården varp
  Prästeskogen terräng Raskestället bs Kallgårdsvarpet, se Kallgården varp
  Prästeskär holmar /Se Rasmusekvarn skvaltkvarn Kälvaskulle hage
  Prästhäll terräng Repperehagen hemmansdel Kalvegärdet åker
  Puttudden udde Rikestugan stuga Kalvehagen hage
  Pärongrundet ö Riket lht Kalvehagshorvan horva
  Raglan grund Riket f.d. torp Kalveholmen holme
  Rikebäcken bäck Riket bs Kalveholmen holmar
  Rikekärret kärr Riksdagsmannegården hemmansdel Kalveholmen holme
  Rosenström åkrar (ej beb!) Risa = Ålem bebyggelse Kalvholmarna, se Kalveskär holme
  Rovmossen mosse o. åker Ristomta = 2 Ålem bebyggelse Kalveholmsgrund(en) ögr
  Rudgölen, = Igelgölen sjö /Se Rom hmd Lilla Kalveholms grund ögr
  Rumpekullakärret sankmark Rom hemmansdel Kalvholmsvarpet varp
  *Rutnestuv holme Romareport hemmansdel Kalvekullen udde
  Ruttnestubbe ö Rosenborg lht Kalvhagsudden udde
  Ruttnestubbe ö Rosenborg lht Kalvkätten kroe
  Ruttnestubbe holme /Se Rosendal lht Kalveskär holme
  Ryabacken triangelpunkt Rosendal lht Kalveskär skär
  Råbocken grund Rosendal lht Kalveskär holme
  Råbocken gräsgrund /Se Rosendal lht Kalveskär holme
  Rågholmen, Norra ö Rosendal stuga Kalveskär holme
  Rågholmen, Södra ö Rosendal lht Kalveskär holme
  Rågholmen Saknas /Se Rosenholm lht Kalveskär holme
  Rågneholm holme Rosenholm lht Kalveskär holme
  Rågneholm ö Rosenlund lht Kalveskär holmen
  Rågården terräng Rosenlund lht Kammaren och köket östenar
  Råsnäseslätten fjärd /Se Rosenlund lht Kanalen bäck
  Råttholmen ö Rosenström lht Kaninholmen holme
  Råvik sankmark? Rotemos kafé Kaninholmen, se Kalveskär holme
  Räftashagen terräng Rumpekulla statarstugor Kanineholmen holme
  Rävehuvud halvö Rumpekulla torp Kanonholmen, se Kaninholmen holme
  Rävehuvud ö Rumskulla torp Karetehålet »ställe vid vägen»
  Rävkärret kärr Rya by Karlberg kulle
  Rävängen åkrar o. (l.?) terräng Rya gd Karlpärsebråtet åker
  Rödstensskär holme /Se Rydal lht Karlsfjärd fjärd
  Rögrind vägskäl Råset f.d. torp Karlskroe kroe
  Rögrundet ö Råskullen hölada Karlsvarp varp
  Rögrundet holme /Se Råsnäs gård Kasen udde
  Röndeholmen ö Råsnäs gd Kasevarpet varp
  Röndeholmen ö Rävemåla by Kastelen holme
  Röndeskär ö Rävemåla by Kastelen holme
  Röskär ö Rävemåla by Kastelen holme
  Röskär holme /Se Rävemåla by Kastellholm holmen
  Röstingsskär ö Röda grind lht Kastellholm holme
  Röstingsskär holme /Se Rögrind statarstugor Kasten holme
  Röstingsskär skär /Se Rögrindestugerna stugor Kasudden, se Kasen udde
  Röstingsskär holme /Se Rörsmåla lht Kattedränket göl
  Röstingsskär skär /Se Rörsmåla by Katterumpan kroe
  Röstingsskär skär /Se Rörsmåla gård Keshäll berg
  Saggeholm ö Rörsmåla gård Keshälleberget, se Keshäll berg
  *Salthamn hamn Rössmåla gd Kimblomemossen åker
  Salthamn vik Rössmåla gd Kittehål »mosseglo»
  Saltor ö Saltor lastageplats och såg Kittes odragna lapp slösare (varp)
  Saltor ö Saltor såg Kittkärrshagarna åker
  Saltor ö Sammelegården hemmansdel Kladda holme
  Saltor ö Sand hemmansdel Klippingsäng äng
  Saltor (resp. Saltorsö) ö Sandbäckshult by Klockarebron bro
  Saltor ö Sandbäckshult by Klockarebäcken bäck
  Saltor ö Sandbäckshult by Klockarebäcken bäck
  Saltor triangelpunkt Sanderum bs Klockaren ugr
  Saltor ö Sandliden lht Klockebäcken bäck
  Saltor ö Sandlyckan lht Klockegöl göl
  Saltorsgrundet grund Sandslät gård Klomosse åker
  Saltorsudd udde Sandslät, -slätt gd Kluvna stenarna östenar
  *Saltors udde ö Sandsryd lht Klädholmen, se Ljungen holme
  Saltorsö ö Sandrum torp Klämmemossen mosse
  Saltorsö ö Sandtorp f.d. torp Klämstensmon skog
  Saltor udde /Se Sandtorp torp Kläppen holme
  Saltor udde /Se Sandås riven bs Kläppen holme
  Saltor halvö /Se Sibbetorp lht Knallemossen mosse
  Saltorsudd del av Saltor Sigfridsberg lht Knallpåsekullen kulle
  Saltorsön ö Silkehäll lht Knallsäcken åker
  Saltön ö Silkehäll stuga Knappskär holme (halvholme)
  Saltö halvö Silkelockehällerna häll Knappskär holme
  Saltö ö Simmagården hemmansdel Knappskär holme
  *Saltön ö Singelsberg lht Lilla Knappskär bro
  *Saltö ö Sion gårdsplan Knappskärsbron homm bro
  *Saltö ö Sjöbo(-da) by Knappskärssand homm bro
  *Saltön ö Sjöboda by Knappskärsudden homm bro
  *Saltöluka holme Sjöbosten stuga Knipevadet åker
  Saltöön ö Sjöfällan hemmansdel Knipevadsbrånen ställe i skogen
  Salt Öön ö Sjölyckan lht Knipevadsgölen f.d. göl
  Saltöön ö Sjömalmen bebyggelse Knipevadsmossen åker
  Sandbäckshultegölen göl Sjöslätt lht Knäcka hällar
  *Sandholm holme Sjötorpet hemmansdel Knäckebrunn brunn
  Sandskär, Stora ö Skammerum utjord Knäckehorvan horva
  Sandås terräng Skamnerum utjord Knöplehäll häll
  *S. Britas korss träkors Skarfve gd Kogrunden två ögr
  Siknäsegrundet grund Skarve gård Kogrunden ögr
  Sillerompan ö Skarvesten lht Kogrunden grund
  Sjunkemålekärr kärr Skinkan del av Saltor Kogrundet, se Tallegrundet holme
  Sjusikegrundet grund /Se Skinkorna del av Saltor Kohagen hage
  Sjusikehålet sund /Se Skinnaremåla gård Kohagen hage
  Själegrundet ö Skinnaremåla gård Kohagen hage
  Själegrundet Saknas /Se Skinnaremåla torp Kohagen hage
  Själesten Saknas /Se Skogbygden del av Ålems sn Kohagmossen åker
  Sjöbosten åkrar? Skogen lht Korpekärr åker
  Sjöhagen strand Skogshagen f.d. torp Korpemosse mosse
  Sjöhagsudden udde Skogshyddan lht Korpemålaviken vik
  Sjökärren kärr Skogshyddan lht Korpemålebråne hagmark
  Sjökärret sankmark Skogshöjd lht Korses holme, se Ekholmen holme
  Sjömossen mosse Skogslund lht Korseviken varp
  Sjöströmsgrund grund Skogslund lht Korseviken vik
  Sjöströms grund holme /Se Skogslund lht Korshorvan åker
  Skageström ström /Se Skogslund lht Korsjölkan vik
  Skageström ström /Se Skogstorpet lht Korsjölkan vik
  Skalleholm område Skräddaregården hemmansdel Korsskär holme
  Skarvesjö sjö Skräddarestugan bs Korsskär holme
  Skarvesjö sankmark? Skräddarestugan bs Korsskär skär
  Skarvesjö sankmark (?) Skuteholm bs Korsskär holme
  Skarvesjö sjö /Se Skvallermalmen bebyggelse Korsskär holme
  Skinkorna terräng Skällaryd by Korsskär holme
  Skinkorna vik o. lastplats /Se Skälleryd by Korsskärsbron, se Korsskärsbryggan hommbro
  Skjoreholm ö Skälleryd gd Korsskärsbryggan hommbro
  Skjoreholm holme /Se Skälleryd by Korsskärs vik kroe
  Skjoreholm ö /Se Skällerydshult gd Korsvägarna vägskäl
  Skjoreholm ö /Se Skällmannetorpet bt Koudden båtläge
  Skjutefinnen ö Skällmans båtsmantorp Koverhulte bäck bäck
  Skjutefinnen holme /Se Skäpnatorp by Kraftehagen åker
  Skogbokärret åker Skäppentorp el. Skeppentorp by Kraftehorverna åker
  Skogboslätten öppen plats Skäppentorp by Kroarna vid Sven Jonssons kåsor kroar
  Skogsmossen åker Skeppentorp gård Kroen vid våra kåser varp (kroe)
  Skräcklan holme /Se Skärström lht Krogeregärdet åker
  Skräddaregölen sjö /Se Skärvö gård Krokedebjörk badställe
  Skräklorna öar Slottet hus Krokedeström ström
  Skuteholms huvud spets av näs Slät frälsehemman Kroklisa varp
  Skvatarebäcken bäck /Se Slät torp Krokeskär holmar
  Skvatarebäcken bäck /Se Slät torp Krokeskär holmar
  Skyttens kulle höjd Slät torp Krokeskärsgrundet, se Raglen ögr
  Skyttens kulle ruinkulle /Se Smedhägnen bs Krokeskärshålan varp
  Skåregrundet grund Smedhällerna bs Krokskärsvarpen varp
  Skåregrundet grund /Se Smedstorp lht Krokåkern åker
  Skåregrundet grund /Se Smittegården hemmansdel Krumshall kummel
  Skälbrobäck bäck Snippen hemmansdel Kråkan, se Sandskär holme
  *Skælla å /Se Snippen riven bs Kråkan holme
  Skälsbäcken bäck Snippestället riven bs Kråkan holme
  *Skälsten holme (eller ev. klipphäll) Snurrebacken hemmansdel Kråkan varp
  Skärgårdskärren åkrar Sofielund lht Kråkebäck bäck
  *Skärvö sjö f.d. sjö Sofiero lht Kråkerevet ögr
  Slätegrundet ö Sofiero lht Kråkerevet ögr
  Släteholmen ö Solbacka lht Kräfseslätten del av åker
  Slätö ö Solbacken lht Krösavarpet varp
  Slätö ö Solbacken lht Krösaudden udden
  Slätö ö Solbacken lht Krösauddsvarpet, se Krösavarpet varp
  Slätö ö Solbacken lht Kullegatan gata
  Slätö ö Solberga by Kullegärdet åker
  Slätö holme Solberga by Kullegärdet åker
  Slätö ö Solhem lht Kullehagarna hagar
  Slätöbukten vik Solhem lht Kulleholm holmar
  Släteholmen grusgrund /Se Solhem lht Kulleholm holmar
  Slätöhuvud ö Solhem lht Kulleholmsgrunden, se Kulleholm ögr (holmar)
  Slätöhuvud holme /Se Solhem lht Kulleholmsraglen ögr
  Slätöhuvud holme /Se Solhem lht Kulleholmsvarpen varp
  Smedjan håmmbro /Se Solhem lht Kullen ugr
  Smedmossemon skog Solliden lht Kullen, se Kulleskär holme
  Smedmossen åkrar Solliden lht Kullen udde
  Småskär, Marsö öar Solvåg lht Kullen kulle
  Småskär holme /Se Spetaleborg lht Kulleskär holme
  Snokekärret sankmark Starketorpet torp Kulleskär varp
  Snokholmen ö Stenbandet hmd Kullestigen väg
  Snurrebacken åkrar? Stenholm lht Kullevarpet varp
  Soleskär holme Stenhorvan lht Kullevägen väg
  Soleskär ö Stensberg torp Kungsholmen, se Ensholm holme
  Spetekroen vik Stensberg lht Kurrehagen hage
  Spetleholm halvö Stensberg lht Kurremon ställe i skogen
  Spetleholm halvö Stensberg lht Kurråkern åker
  Spetleholmsgrunden grund Stensborg lht Kvarnebacken backe
  Spettalevägen väg /Se Stensborg lht Kvarnbäcken Saknas
  Spettalevägen väg /Se Stensholm lht Kvarnebäcken bäck
  Spettalevägen väg /Se Stensholm lht Kvarnebäcken bäck
  Spinkebäcken bäck /Se Stenslund lht Kvarnehagen hage
  Spinkebäcken bäck /Se Stommen gård Kvarnholmen holme
  Springarekärret sankmark Stommen gård Kvarneholmen holme
  Spånören udde Stommen gd:ar Kvarnehorvan åker
  Spånörn halvholme o. varp /Se Stonäs frälsehemman Kvarnekärret kärr (äng)
  Stekekullen kulle /Se Storeslät f.d. torp Kvarnkärret äng
  Stengölen kärr Storkorset torp Kvarntorpebäcken bäck
  Stengölen sjö /Se Stormestugan f.d. båtsmanstorp »Kvigeholm halvholme
  Stenmossen åkrar m.m. Stormetorpet f.d. båtsmanstorp *Kvigeholm halvholme
  Stensberg terräng Strandhyddan lht Kvilleholm holme
  Stjärnekärr åker o. kärr Strandro lht Kyrkan holme
  Stockkärren mosse Strickerkullen lht Kyrkan holme
  Stockkärret terräng o. åkrar Strömsberg lht Kyrkan varp
  Stonäsängen strandmark Strömsborg lht Kyrkegrund ögr
  Storebukten bukt Strömsborg lht Kyrkegärdet åker
  Store kärr kärr Strömserum herrgård Kyrkehorvan åker
  Storekärr åkrar Strömsfors lht Kyrkehorvan åker
  Storevass glo /Se Strömsfors lht Kyrkevägen väg
  Storevass glo /Se Strömsholm lht Kyrkängen åker
  Stormossarna mossmarker Strömskulla lht Kysashagen hage
  Storängen åkrar Strömslund lht Kårehäll häll
  Storängen kärr Strömslund lht Kårehällerna hällar
  Stovik vik Strömsrum gd Kåremånsa åker
  Stovik Saknas /Se Strömsrum hg Kåremånsa horva
  Stovik vik /Se Strömvallen lht Kårmånshorvan horva
  Stovik vik /Se Sturelund lht Kåglehällen häll
  Strandvägen väg Sundtorp f.d. torp Käglemossen mosse
  *Strandavägen landsväg Sunnestall hölada Källan holme
  Stravén sankmark Svängen hemmansdel Källebacke vägbacke
  Strömsrum triangelpunkt Sågkvarnen torp Källehorvan åker
  Strömsrumevägen landsväg Sågkvarnen, Lilla torp Källehorvan åker
  Stubbekroen vik Sänsebruket fajansfabrik Källemossarna åkrar
  Stubbekärret sankmark Sätersdal lht Källhallen berg
  Stugegrunden grund Sätersdal lht Kärngehällerna hällar
  Stugegrunden grund /Se Söderborg lht Kärret äng
  Stummeholm ö Söderholm lht Kärret åker
  Stångskär ö Sörbygget rivet torp Kölnegatan väg
  Stångskär ö Sörbygget torp Körsbärsgrundet holme
  Stångskär holme eller grupp av holmar Sörgården = 3 Lövö bebyggelse Lagårdsgärdet åker
  Stångskär holme /Se Sörgården lht Lagärdet åker
  Störgrund grund Sörtorpet torp Lakärret kärr
  Surebäck bäck /Se Tallhagen lht Lande backe vägbacke
  Surebäck bäck /Se Tallhagen lht Landehorvan åker
  Surlängden terräng Tallåsen lht Landesanden kroe
  Svalan sten Taskevad f.d. torp Landsholm holme
  Svalekutten ö Tillinge fajansfabrik Landsholm holme
  Svalen ö Tillingenabben lastageplats Landsholm holme
  Svarteholmen udde Tillingenabben lastageplats o. lhtr Landsholmsgrunden ugr
  Svartgöl kärr Tillingenabben lastageplats Landsholmsgrundet ögr
  Svartgölskärret kärr Tillingehus lht Landsholmsvarpet varp
  Svartholmsvik vik Timmernabben lots- och lastageplats Landshövdingegärdet åker
  Sventeholm grund Timmernabben lastageplats Landängen äng
  Sventeholm holme /Se Timmernabben lastageplats Lassegöl göl
  Svinemynde gränd /Se Timmernabben lastageplats o. lhtr Lassemosse åker
  Svinemynde gränd /Se Timmernabben samh. Laxebäck bäck
  Svineviken Saknas /Se Tjuvekärr hemmansdel Laxegrundet ögr
  Sältringsgrundet ö Tobiekulle bs Laxegrundet ögr
  Sänkenabben bukt Tohagen hemmansdel Laxehake udde
  Södreudd del av Bredskär Tomtebo lht Laxehake varp
  Sörefjärd fjärd Tomteborg lht Laxesand stranden
  Söregöl göl Tomtelid lht Laxesand kroe
  Söregöl sjö /Se Tomtelid lht Laxesandsgrundet ugr
  Söremo skog Tomten lht Lekshäll, Stora och Lilla hällan
  Söreskog skogsområde Tontestugan riven stuga Lervadet hage
  Sörgårds kåsor göl (?) Torbyhöjd lht Lerskär holme
  Sörgårds kåser båtställe /Se Torget lht Lerskär holme
  Sörgårds kåser hamn /Se Torsrum gård Lerskär holme
  Sörgårds kåser hamn /Se Torsrum gd Lerskär holme
  Sörgårds kåser kåser /Se Thorsrum (Tors-) gd Lerskär holme
  Sörhagsgloet göl Torsrumekvarn kvarn Lerskärsgrunden, se Lerkskär ögr (holmar)
  Sörhagskroen vik Trasket torp Likkisteeken ek
  Sörhagskroen vik Trasket torp Likshäll, se Lekshäll hällan
  Tallegrundet ö Trasket torp Lilla fjärden vik
  Tallegrundet grund Trehörna lht Lilla kutten holme
  Tallegrundsraglen ö Trehörningen lht Lillegärdet åker
  Tallegrundsraglan ö Triangeln lht Lillehagen hage
  Talleholmar ögrupp Trolleberg lht Lilleholm f.d. holme
  Talleholmen ö Trollebo gård Lilleholmen holme
  Talleholmen ö Trånghyltan hus Lille holmen holme
  Tallekurran ö Träbo lht Lilleslätemossen åker
  Tallen ö Trädgården lht Lilleträdan åker
  Tallen ö Trädgårdsdal lht Lillån gren av Alsterån
  Tallen ö Trädgårdslund lht Lillängen äng
  Tallen ö Trälleborg lht Lindebacken vägbacke
  Tallen holme /Se Träthagen lht Lindeholmen holme
  Tallekurran varp o. holme /Se Tubbekallgården lht Lindersmålebäcken bäck
  Tallekurran krovarp, vik o. holme /Se Tummekallgården lht Lindersmålevägen väg
  *Tallholmar holmar Tålebo by Lindeskär halvholme
  *Talmskär holme Tålebo by Lindeskär halvholme
  Tarmeskär ö Tålebo by Lindudden udde
  Tiggaretutten sund Tålebo el. Tolebo by Lindåkern åker
  Tiggaretutten udde /Se Tälleborg lht Lindåkern åker
  Tillingenabben udde /Se Uleåborg lht Lindö, Norra holme
  Tillingenabben triangelpunkt Ulriksdal torp Lindö ö
  Timmerkärret kärr Ulriksdal torp Lindö, Norra ö
  Tjurekärret åker Uppgårdarna = Nyebo bebyggelse Lindö, Södra holme
  Tjursten sten /Se Uppgården hemmansdel Lindö, Södra ö
  Tjuvemosse åker o. mosse Uppsala ort Lindö, Södra ö
  »Tjuvugnarna» slagghög /Se Vackerås lht Lindö, Södra ö
  Tohagebäcken bäck Vena hemmansdel Lindö ö
  Tohagen åkrar o. terräng Venegården hemmansdel Lindö ö
  Tokeholm, Lilla ö Venelund lht Lindö ö
  Tokeholm, Stora ö Venelund lht Lindöfjärden fjärd
  Tokeholm holme /Se Veneodlingen lht Lindögrundet ögr
  Tokeholm holme /Se Veneslätt lht Lindögrundet ugr
  Torsrummekvarn kvarn /Se Vidala lht Lindökroe varp
  Tranemad sankmark Viksborg lht Lindövarp varp
  Traskeholmen ö Vilan lht *Lindöströmmar, se Lindö vattenområde
  Trulleholm ö Vilhem lht Lindövarp varp
  *Trulleholm holme Vilhem lht Lindövarpet varp
  Trulleholm holme /Se Villaberg lht Linneatallen tall
  Trullekärret åkrar Vilsborg lht Linneastället plats
  Trullekärret åkrar Vita sten berg (sten), torp Linsö beteskulle
  Trulsekärr åkrar Vitemåla f.d. länsmansboställe Ljungen holmar
  Trånghyltan åkrar Vitemåla gd Ljungholmen holme
  Trätegrundet grund Vitesten lhtr Ljungholmsgrundet, se Sjöströms grund holme
  Trätegrundet holme /Se Vreten f.d. torp Ljungholmsströmmen ström
  Trätehagen åker Vägstycket lht Ljungmossarna skog
  Trätehagen åkrar Vännersborg lht Ljungmossen kärr
  Tulleskär ö Åfors möbelfabrik och lhtr Locken holme
  Tullskär holme Ålem tätortsnamn Lockefyra varp
  Tullskärsgrundet grund Ålem by Lockefyragrundet ugr
  Tvekillingen del av N. Lindö Ålem by Lodammen f.d. fördämning
  Tväkillingen halvholme /Se Ålems kvarn kvarn Logärdet åker
  Tväkillingen holme /Se Ålems kyrka Saknas Logärdet åker
  Tvillingsholmarna öar Ålems station tätortsnamn Lohorvan åker
  Tällemossen mosse Ålmekrog krog Lotsholmen, se Matje holme
  Tällmossen sankmark o. åkrar »Ålviken» torp Lotsholmen holme
  Tärnesten sten? Århult by Lotsåkern åker
  Tärnsten Saknas /Se Århult by Loåkern åker
  Tärnsten sten /Se Åsborg lht Luckegrundet ögr
  Törnegrundet ö Åseborg lht Luckegrundet ögr
  Törnegrundet ö Åslemåla by Lundkvistes holme holme
  Törnegrundet, Lilla ö Åslemåla by Lunnebacken vägbacke
  Törnegrundet, Stora ö Åslät torp Lunnegatan väg
  Törnegrundet grund Åslätten lht Lunnegärdet åker
  Törneskär, Lilla ö Åströmstorpet lht Lunneslät äng
  Törneskär, Stora ö Älviken torp Lunthägnen åker
  Ugglerum skog? Äleviken torp Lusehultet skogsskift
  Ulriksdal åkermark Ängehagen hemmansdel Lussehål mosse
  Utterholmen ö Ängehagen lht Lyersmossarna åker
  Utterholmen Saknas /Se Ängshagen lht Långa Britta ögr
  Utterskär ö Ängslyckan lht Långa holmen, se Röstingsskär holme
  *Utterskär holme Äspedal hemman (torp) Långeholm holme
  Utterskärsgrunden småöar Äspedal torp Långehäll häll
  *Uttervassen vassbänk /Se Äspelund lht Lången holme
  Utängsmossen mosse Äspelund lht Lången holme
  Uvemossen mosse Äspet hemmansdel Lången holme
  Vadkroen varp /Se Älvviken torp Långgatan sund
  Vagnevägen väg /Se Ödebo by Långgatan kroe och vik
  Vagnevägen väg /Se Ödebo by Långgatan varp
  Vagnevägen väg /Se Örnetorpet lht Långgrundet ugr
  Vaktegrundet ö Överstegården hemmansdel Långgrundet ögr
  Vaktegrundet holme /Se   Långholmen udde
  Vaktlinden udde   Långholmen halvholme
  Vaktlinden udde o. åker   Långholmen åker
  Vaktlinden udde /Se   Långholmen åker
  Vaktlinden udde o. vik /Se   Långhorvan åker
  Vargehällen sankmark?   Långskär holme
  Varghällekärret kärr   Långskär holme
  Varghällemossen mosse   Långskärsglo kroe
  Varpshäll terräng   Långskärskroen varp
  Varpshällsmosse skog   Långskärsrevet kroe
  Varvsholmen ö   Långskärsvarpet varp
  Vassgrundet holme /Se   Långvarpet varp
  Vassholmen ö   Långvarpet varp
  Vassholmen Saknas /Se   Läggsgrundet ögr
  Vattengårdskroen varp /Se   Läktarn åker
  Vattentornet grund /Se   Längan ugr
  Venarna åkrar   Löbergs farstu vik
  Venarna åkrar   Löbergs farstu varp
  Venen (sank?)terräng   Löjeströmmen ström
  Venholmen ö   Lömningehagen åker o. hagar
  Vidkärret kärr   Lövdingshål varp
  *Villipsholm holme   Lövjehage åker
  Vrakskärsudden udde   Lövjehagegatan väg
  Vrakskärsudden Saknas /Se   Lövsalebäcken bäck
  Vrångnäs strand o. åker   Lövö ö
  Vårtallsberget terräng   Lövö ö
  Våthällen terräng   Lövö ö
  Väderöbåden grund   Lövö grenar »landet»
  Väderön, Lilla del av Väderön   Lövögrenar »skog och mark»
  Väderön, Stora del av Väderön   Mabruska vik
  Väderön ö   Maden åker
  Väderö ö   Maden åker
  Väderön ö   Madkärren åker
  Väderön ö   Makroen kroe
  Väderön ö   Malakärret åker
  Väderön ö   Marbruska varp
  Väderön ö   Markegrinden grind
  Väderön ö   Markehorvan åker
  Väderön ö   Marken åkrar
  Väderön ö   Markerna *skog
  Väderön ö   Markerna skog
  Väderön ö /Se   Markevägen väg
  Väderön ö /Se   Marknadshällerna hällar
  Väderöudd udde   Marsö holme
  Vändlevasse vik   Marsö holme
  Vändlevassen vassbänk /Se   Marsö grund ögr
  Ådegrundet, Lilla ö   Marsö småskär, se Småskär ögr
  Ådegrundet, Stora ö   Marsö - Småskärsvarpet varp
  *Ådegrund holme   Marsövarpen varp
  Ådegrundet holmar /Se   Maskehäll berghäll
  Åkerskär ö   Massebäck bäck
  Åkärret åkrar   Masses grund gr
  Ålemansudd nabb   Mastspireudden udde
  Ålems ström å   Masingnarna ställe
  Åleskär holme   Mattehorvan åker
  Åleskär holme   Mattje holme
  *Ålgrundet grund   Matje holme
  Årdegrund holme   Matje holme
  Årdegrunden holmar /Se   Matje holme
  Årdegrundet, Lilla ö   Matje holme
  Årdegrundet, Stora ö   Matje holme
  Årdegrundet holme   Mavarpet varp
  Årtebäcken bäck   Mellanhorvan åker
  Årtebäcken bäck /Se   Mellankroen, se Breskärskroen varp
  Årtebäcken bäck /Se   Mellanåkern åker
  Årtebäckskärret sankmark   Mellan öderna varp
  Ähleholmen ö   Merehäll häll
  *Äleskär holme   Mesebusan källa
  Äleskär ö   Mesebusekälla källa
  Äleskär holme /Se   Milkärret äng
  Ängehagen åkrar   Mohorvan åker
  Ängeholm halvö   Mohorvan åker
  Ängeskär ö   Mon skog
  Ängeskär halvholme   Mon ås
  Änghagskanalen kanal   Mossarna åkrar
  Ängholmsudd ö   Mossen åker
  Ängkärret kärr   Mossåkern åker
  Ängskär holme   Musslekärret äng
  Ängeskär holme /Se   Målareåkern åker
  Äspeholmen ö   Målegatan vägen
  Äspeholmen ö   Målegatan väg
  Ölandsgran träd /Se   Målen åkrar
  Ölandsgran träd /Se   Målen åker
  Ölänningen undervattensgrund /Se   Månsevarp varp
  Ölänningen undervattensgrund /Se   Måsegrundet ögr
  Örebäck bäck /Se   Måsegrundet holme
  Örebäck bäck /Se   Märren öhäll
  Örsnäseön halvö   Märreryggen stenar
  Örsnäseön halvö   Märreryggen holme (grund)
  *Örsnäsön ö   Mårrgrundet, se Släta holmen ögr
      *Märtahorvan, se Mattehorvan åker
      Möesten sten (häll)
      Möllaregrundet ugr
      Möllareåkern åker
      Möllareängen åker
      Möllarns holme holme
      Mölommen varp
      Mörehagarna, se Möra hagar
      Mörehagen hage
      Mörekullarna kullar
      Möremossarna mossar
      Mörkehål sänka i skogen
      Mörkeskoge bäck bäck
      Mösten holme
      Nabbegärdet äng
      Nabbegärdsgrundet, se Lundkvistes holme holme
      Nabbevägen väg
      Naten äng
      Nateviken vik
      Nattståndet holme
      Nissekärr åker
      Nissåkern åker
      Njutemåleö ö
      Nockemad kärr
      Nockemosse mosse
      Norbäckegatan väg
      Norra fjärd vik
      Norrbacken vägbacke
      Norra göl göl
      Norregöl sjö
      Norrehie ställe
      Norreholm halvholme
      Norreholm halvholme
      Norreholm varp
      Norreholmsgrundet ögr
      Norreholmsgrundet holme
      Norreskog skog
      Norre skogen skog
      Norrevik varp
      Norreviksgrundet ögr
      Norre vägen väg
      Norrgårdsudde holme
      Norrgärdet åker
      Norrgärdsgatan väg
      Norrlagediket bäck
      Norrkärren åker
      Notehänget holme
      Notholmen, se Sandskär holme
      Nummertallen f.d. tall
      Nya bron hommbro
      Nya bron hommbro
      Nyemålegatan väg
      Nye vägen väg
      Nyhagarna hagar
      Nyhagen skog
      Nyhagen hage
      Nyhorvan åker
      Nykvisteudden udde
      Nylandet åker
      Nyrödjan åker
      Nyrödjan åker
      Nyrödjerna ängar
      Nyrödjemossen åker
      Nystensgrund ugr
      Nyströmskevarpet varp
      Nyängen äng
      Näset äng
      Nättlekulle kulle
      Näversjö sjö
      Näversjösjö sjö
      Nävrabro bro
      Nävrastätta stätta
      Nävraån å
      Nösholm udde
      Nösholm udde
      Nösholmsgrundet ögr
      Nösholmsudden, se Nösholm udde
      Odinslund äga
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Oeln udde och stenrev
      Oljebacken vägbacke
      Ollebondekärr åker
      Ollebondesfarstu åker
      Ollejansesten sten
      Ollemossen åker
      Ollemossen åker
      Ollenisseåkern åker
      Olvegryte skog
      Olvegrytehagarna skog
      Ormemosse mosse
      Ornäsön ö
      Orrehällerna hällar
      Orremosse skog
      Orremossediket dike
      Orremossevad del av kärr
      Orresten flyttblock
      Orresten flyttblock
      Ortegrunden ögr.
      Ortekroen varp
      Osemaden skog
      Oskarbron hommbro
      Oskarshamn åker
      Oxasmossen mosse
      Oxebrånen halvö
      Oxebrånen åker
      Oxegrunden, Lilla. varp
      Oxegrundet holme
      Oxegrundet holme
      Oxegrundsgrunden ögr.
      Oxehagen skog
      Oxekullen kulle
      Oxeläget slätt i skogen
      Oxemosse mosse
      Oxlegrunden ögr (holmar)
      Oxlegrundet ögr.
      Oxlegrundsfjärden fjärd
      Oxlegrundskroen varp
      Oxlegrundsvarpen varp
      Oxleholmen holmar
      Oxleholmsgrundet ögr
      Oxlen holme
      Oxlen holme
      Oxleholmskroen kroe
      Oxleudde udde
      Oxleudden udde
      Paltåkern åker
      Pannkakekebacken vägbacke
      Paradiset åker
      Pata Eneskär skär
      Patagatan vägstycke
      Pategata väg
      Pataholm holme (upplanda)
      Pata lycka lokal
      Pata slätt lokal
      Pata å. å
      Patslan holme
      Patsla holme
      Patslan skär
      Penningekistan ugr
      Pickesten sten
      Pilebacken vägbacke
      Piltingen udde (halvholme)
      Piltingen halvö
      Piltingsgrundet holme
      Piltingsholmen udde
      Piltingsudden udde
      Piparegroppan vattenet
      Piparholmen holme
      Pipeholmen holme
      Pojkarnas grund ögr
      Pojkarnas grund ögr
      Pojkebråna allmänning
      Poststolpehorvan åker
      Postgårdsgatan väg
      Posthagen åker
      Predikstolen berg
      Prostegårdsvägen väg
      Prutholmen holme
      Prästbäcken bäck
      Prästebäcken bäck
      Prästegärdet åker
      Prästehällen berg
      Prästemarken del av skogen
      Prästeskogen skog
      Prästeskär holme
      Prästeskär holme
      Prästeskär holme
      Prästhäll häll
      Putteholm udde
      Putteholm udde
      Putteholmsgrund ögr
      Puttudden udde
      Putteviken kroe
      Pytsen kroe och vik
      På sand hommbro
      Pälle i hagen sten
      Pällolsängehagen åker
      Pällriksdaghagen hage
      Pärjonsestenarna stenar
      Pärongrundet ögr
      Pärongrundsgrundet ugr
      Päronvarpet varp
      Pärpärsemossen mosse
      Rabbaskullen kulle
      Raget kusten (stranden)
      Raglen ögr
      Rakeal badställe
      »Ramlan» holme
      Ramlebackarna åker
      Ramlekullarna åker
      Ramsåsegatan väg
      Ramsåsevägen väg
      Ramsåsevägskäl vägskäl
      Raskåkern åker
      Rebban hage
      Rikebäcken = Ödebobäcken Saknas
      Rikebäcken bäck
      Rikehagen hage
      Risa åker
      Romossen åker
      Rosendalskullen hage
      Rovebrunnskärret kärr
      Rudgölen göl
      Ruggården hage
      Ruggården hage
      Rumpekullebäcken bäck
      Rumpekullabäcken tillflöde
      Rumpekullekärret åker
      Rungkullekärret åker
      Runnbomm varp
      Runstenen sten
      Ruttna stubbe holme
      Ruttnastubbevarpet varp
      Rysseken ek
      Ryssholmen holme
      Råbocken ögr
      Råbocken holme
      Råbockshällen häll
      »Råbänkshällen» häll
      Rågholmen holmar
      Rågholmen holmar
      Rågholmsvarpet varp
      Rågneholm holme
      Rågneholms grund ögr
      Rågården hage
      Rågårdemossen åker
      Råenäsebäck bäck
      Råsnäsegrundet holme
      Råsnäseslätten fjärd
      Råsnäseängen äng och åker
      Råttholmen holme
      Råttholmen holme
      Råttholmen holme
      Råvik äng
      Räbban strandremsa
      Räftashagen hage
      »Rängslan» holme
      Räveholm kulle
      Räveholm äng
      Räveholm äng
      Rävehuvud udde
      Rävehuvud udde
      Rävekullen kulle
      Räveslätt åker
      Rävesten stenblock
      »Rävhusudden» udde
      Rävhusvarpet varp
      Rävhuvudfjärden fjärden
      Rävhuvudkroen varp
      Rävhuvudvarpet varp
      Rögrind vägskäl
      Rögrindevägskäl vägskäl
      Rögrundet holme
      Rögrundet holme
      Röllängen åker
      Röndeholmen holme
      Röndeholmen holme
      Röndeholmen, Lilla holme (udde)
      Röndeholmen holme
      Röndeskär holme
      Röndeskär holme
      Rönnholmsgrund ögr
      Rönneskär holme
      Rönneskär holme
      Rönnkärret kärr
      Röskär holme
      Röskär holme
      Röskär holme
      Röskär holme
      Röstingsskär holme
      Saggeholm holme
      Saggeholm holme
      Salthamn vik
      Salthamn vik
      Salthäll vägbacke
      Saltor halvö
      Saltor halvö
      Saltor halvö
      Saltor halvö
      Saltorsgrundet ögr
      Saltorsudd hommbro
      Saltö ö
      Saltö ö
      Saltö Saknas
      Saltö ö
      Sand varp
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandbäckshultegölen göl
      Sanderumegatan väg
      Sande äng äng
      Sandgrund ugr
      Sandholmen holme
      Sandskär holme
      Sandskär holmar
      Sandskär holme
      Sandskär varp
      Sandskärsgrunden holmar
      Sandskärsvarpet varp
      Sandskärsvarpet varp
      Sandvik del av Alsterån
      Sandvik vägkrök
      Sandvikebäcken bäck
      Sandåkern åker
      Sandås sandtag
      Sandön holme
      Sarekärr åker
      Siknätsgrundet ögr
      Silkehäll häll
      Silkelockehällerna hällar
      Sillerumpan holme
      Sjuersäng åker
      Sjunkemålekärr kärr
      Sjusikegrundet ögr
      Sjusikehålet vattnet
      Sjuvarsbränna ställe
      Själegrundet ögr (?)
      Själhällen öhäll
      Själesten öhäll
      Själesten häll
      Själsgrundet ögr
      Sjöbohägnarna åker
      Sjöbosjö sjö
      Sjöbosten sten
      Sjöfällevägen väg
      Sjöhagen hage
      Sjöhorvan åker
      Sjökärren slåtterängar
      Sjökärret kärr
      Sjökärrsbäcken bäck
      Sjön sjö
      Sjöströms grund holme
      Skageström ström
      Skageströmsbukten vik
      Skalleholm holme
      Skangatehagen åker
      Skarvesjö sjö
      Skarvesjöbäcken bäck
      Skarvesten udde
      Skarvestensudde udde
      Skillingekrok vik
      Skinkorna vik
      Skinkorna lastplats
      Skinkorna varp
      Skinkerna udde
      Skinnarmålehult skog
      Skjoreholm holme
      Skjoreholmsgrundet ögr
      Skjoreholmsvarpet varp
      Skjutefinnen holme
      Skjutefinnarna varp
      Skoballekärret kärr
      Skoballesten stenblock
      Skobekärret åker
      Skoboslätten slätt
      Skogekärret åker
      Skogen lht
      Skogskär holme
      Skopekärren åker
      Skopliggen del av åker
      Skottvallen jordvall
      Skrivelibacke vägbacke
      Skräddaregölen göl
      Skräddarekammarn grotta
      Skräddaresten sten
      Skräddarnsrum grotta
      Skräklan holme
      Skräklan holme (-ar)
      Skuteholm holme
      Skuteholm halvholme
      Skuteholms huvud udde
      Skuteholmsvarpet varp
      Skvaterebäcken bäck
      Skyttens kulle kulle
      Skyttens kulle kulle
      Skyttenskulle kulle
      Skåningehorvan åker
      Skåregrundet ögr
      Skälbrobäck bäck
      Skälhällskubblet kummel
      Skälhällsmon skog
      Skällarydbron bro
      Skällarydgöl göl
      Skällarydvägen väg
      »Skälskär» skär
      »Skälsten» skär
      Skäpnatorpebro bro
      Skäpnatorpe skog skog
      Skärgårdskärren åkrar
      Skärhällen häll
      »Slaggskär» skär
      Slumpen åkrar
      Släta grundet ögr
      Släta grundet ögr
      Släta holmen ögr
      Släta holmen holme
      Släta holmen vid Sillerumpan holme
      Släta holmen vid Sillerumpan holme
      Slätö ö
      Slätö ö
      Slätö ö
      Slätö ö
      Slätö holme
      Slätö ö
      Slätö ö
      Slätö ö
      Slätöbukten varp
      Slätöfjärden fjärd
      Slätö huvud holme
      Slätövarpet, Norra varp
      Slösaren varp
      Smedbukten vik
      Smedgrundet ögr
      Smedgrundet holme
      Smedhagen hage
      Smedhägnen åker
      Smedjan hommbro
      Smedkallgården åker
      Smedmossen åker
      Smedkullen kulle
      Smedängen åker
      Smittehagen hage
      Småfiskebäck bäck
      Småskär holmar
      Småskär holmar
      Snedsten östen
      Snedstensvarpet varp
      Snippekärret odlat kärr
      Snokeholm holme
      Snokekärret kärr
      Snokemossen åker
      Snokholmen holme
      Snokkärret kärr
      Snurrebacken backe
      Snurrebacken vägbacke
      Solbergevarpen varp
      Sorgekullen åker
      Spetekroen varp
      Spetevarpen varp
      Spettalevägen väg
      Spetleholm halvholme
      Spetleholm halvholme
      Spetleholmsgrunden ögr
      Spinkebäcken bäck
      Spinkehultet skog
      Spishällerna hällar
      Spräckta stenarna östenar
      Sprängen f.d. äng
      Spånörn varp
      Spånörn halvholme
      Spånörn udde
      Stampen ställe
      Stan del av åker
      Starhagen åker
      Stekekullen kulle
      Stenbandet (?) åker
      Stenbrohagen åker
      Stengårdshorvan åker
      Stengärdet åker
      Stengölen kärr (äng)
      Stengölen göl
      Stengölerna ängar
      Stenhagen hage
      Stenhästen kroe
      Stenhästen kroe
      Stickan varp
      Stinasten sten
      Stinmaris hål mosse
      Stjärnekärr mosse
      Stockholmsvägen väg
      Stockkärren kärr
      Stomnegatan väg
      Stomnekällan källa
      Stomnevägen väg
      Stonäsängen äng
      Stora bukten vik
      Stora bukten varp
      Stora bukten hommbro
      Stora bukten vik
      Stora grundet ugr
      Stora grundet ugr
      Stora oxlen varp
      Stora oxlen udde
      Stora oxlen varp
      Stora Oxleholms grund ögr
      Stora stenen östen
      Stora stenen varp
      Stordiket dike
      Storebacken vägbacke
      Storebron bro
      Storehagen hage
      Store holmen holme
      Storeslättemosse mosse
      Storetallen tall
      Storevass glo
      Storgrund ugr
      Storgrundet ugr
      Storgärdet åker
      Stormossarna mossar
      Storåkrarna åker
      Storån gren av Alsterån
      Storängen åker
      Storängen äng
      Stovik varp
      Strandgatan väg
      Strandgatan väg
      Strandvägen, = Strandavägen Saknas
      Strandvägen landsväg
      Straven slåtteräng
      Strickerekullen åker
      Strömgrunden ögr
      Strömgrundet holme
      Strömholmarna ögr
      Strömholms grund ögr (nu udde)
      Strömhorvan åker
      Strömmen del av Alsterån
      Strömrumeallé väg
      Strömsrume bro bro
      Strömsrumevägen väg
      Strömvarpet varp
      Strömvarpet varp
      Strömvästra åker
      Stubbekroen kroe
      Stubbekärret kärr
      Stugegrunden ögr
      Stugegrunden ögr
      Stugekroen varp
      Stångskär holme
      Stångskär holme
      Stångskär holme
      Stång(e)skär holme
      Stångskärsgrunden ögr
      Stångskärshällerna hällar
      Stångskärskroen kroe
      Stämmehäll sten
      Stämmehäll häll
      Stämmehäll häll
      Stämmerör stenrör
      Stämmerör stenrör
      Störgrund ugr
      Sulehandskarna mosse
      Sulehandskarna mosse
      Sulehandskarna mosse
      Sulehandskarna mosse
      Sundtorpehagen hage
      Surebäck bäck
      Suremosse mosse
      Surlängden landet
      Surlängden varp
      Surlängden udde
      Surlänngdeudden udde
      Surlängdegrundet ögr
      Surpallevik kroe
      Surpäravik vik
      Svackelmossen mosse
      Svalan ögr
      Svalehuvudet del av holme
      Svalekutten holme
      Svalen holme
      Svalen holme
      Svalön holme
      Svanhorvan åker
      Svartebråne(n) hage
      Svartebäcken bäck
      Svartebäcken bäck
      Svarteholmen holme
      Svartekärr kärr
      Svartesten sten
      Svartesten vägkrök
      Svartesten sten
      Svartholmsvik vik
      Svartholmsviken vik
      Svartholmsviken varp
      Svartön holme
      Svarvarekärret mosse
      Sven Larses backe vägbacke
      Svens grund ögr
      Sventeholm holme
      Sventåkern åker
      Svinemynde gränd
      Svinemynde gränd
      Svinevallen betesmark
      Svineviken kroe
      Svineviken vik
      Sågkärret kärr
      Sälhällen ugr el. gr
      Sälhällen gr
      Sältringsgrundet holme
      Sänkholmen udde
      Sänkenabben vik
      Sänkenabben varp
      Sänkenabbekroen kroe
      Sänkenabbevarpet varp
      Södra göl göl
      Södra fjärd vik
      Södra Lindögrunden ögr
      Söregöl sjö
      Söremo skog
      Söreskog skog
      Sörgårds kåser båtställe
      Sörhagen skog
      *Sörhagskroen kroe
      Sörhagsmossen åker
      Tallen varp
      Tallen holme
      Tallen holme
      Tallen holme
      Tallegrundet holmar
      Tallgrundshålan varp
      Tallegrundsraglen holme
      Talleholmen holmar
      Talleholmen holme
      Talleholmar holmar
      Tallholmen udde (halvholme)
      Tallekurran holme
      Tallekurran kroe
      Talleskär holme
      Talleskär holme
      Talleskär holme
      Tarmelånge åker
      Tarmelånge åker
      Tarmeskär holme
      Tarmeskärsgrundet ögr
      Tarmeskärsraglen ögr
      Tiggarehagen åker
      Tiggaretutten halvholme
      Tjurekärret kärr
      Tjurstenen sten
      Tjurstenen sten
      Tjurstensvarpen varp
      Tjuvemosse åker
      Tjäredalen ställe i skogen
      Tohagebäcken bäck
      Tokeholm holme
      Tokehorvor åkrar
      Tokö ö
      Tommabäcken bäck
      Tontekärret kärr
      Torgbrunn brunn
      Torget torg
      Torget plan
      Torneskär holme
      Torpareängen äng
      Torskehorvan åker
      Torskekälla källa
      Torsrumebro bro
      Torsrumegata väg
      Torsrumegärde åker
      Torsrumeäng åker
      »Torstenshorvan» åker
      »Traneholmen» holme
      Tranemad åker
      Tranemaden del av åker
      Traskeholmarna holmar
      Traskeviken vik
      Tredje ström ström
      Tredje ström sund
      Tredje ström ström
      Trehörnan ugr
      Trillingsholmarna holmar
      »Trillingsholmarna» holmar
      Trindåkern äng
      Trollberget berg
      Trulleholm holme
      Trulleholmsknölen ugr
      Trullholmsvarpet varp
      Trulsekärr åker
      Trånghyltan mosse
      Trädgården åker
      Trädgården betesplats
      Trädgårdsgrundet ögr (holme)
      Träggelänsevägen väg
      Trätaregrunden grund
      Trätebäcken bäck
      Trätegrundet ögr
      Trätegrundet ögr
      Trätehagen hage
      Trätemålen åker
      Träthagen hage
      Träthagsmossen åker
      Tubbapplerna träd
      Tullehorvan åker
      Tulleskär holme
      Tullskärsgropporna varp
      Tullskärsgrundet holme
      Tungan ugr
      Tvargatan väg
      Tvarvägen väg
      Tvillingarna ugr
      Tvillingarna ugr
      Tvillingsgrinden grindar
      Tvillingsgrunden ugr
      Tvillingsholmarna holme
      Tvillingshorvan åker
      Tvillingsvarpet varp
      Tväkillingen halvholme
      Tväkillingen halvholme
      Tväkillingen halvholme
      Tväkillingsvarpet varp
      Tångmaden mad
      Tångmadbäcken bäck
      Tällbergshorvan horva
      Tällemosse utlagd åker
      Tällemossen åker
      Tärnstenen ugr
      Tärnstenen ögr
      Tärnstenen gr med stor sten
      Tärnstenen sten
      Tärnstensudden udde
      Törnegrundet holmar
      Törnegrundet holme
      Törnegrundet holmar
      Törnegrundet holme
      Törnegrundet holme
      Törneskär holmar
      Törneskär holmar
      Törneskär holme
      Törneskär varp
      Törneskär holme
      Törnskärsgrundet holme
      Lilla Törnskärs grund f.d. ögr
      Törneskärsvarpet varp
      Törnåkern åker
      Uddevarpet varp
      Ugglerum hage
      Upphorvan åker
      Uppmarken skog
      Uppskogen skog
      Uppslätten åker
      Utjorden åker
      Utkiken udde
      Utterholmen holme
      Utterskär holme
      Utterskär holme
      Utterskär hommbro
      Utterskärsbron hommbro
      Uttervassegrund ögr
      Uttre åkern åker
      Utängen äng och åker
      Vadet del av kärr
      Vagnevägen väg
      Vakroen varp
      Vaktgrundet holme
      Vaktgrundet holme
      Vaktlinden varp
      Vaktlinden udde
      Vaktlindeudden udde
      Valletorpet åker
      Vandekulle kulle
      Vantenabben udde
      Vardagsvarpet varp
      Varfjärden fjärd
      Varfjärdskroen varp
      Vargehagen hage och skog
      Vargehällen häll
      Vargestenarna stenar
      Varpshäll häll
      Varpshällsmosse mosse
      Varvet holme
      Varvsgrundet ögr
      Varvsholmen holme
      Vassgrundet holme
      Vassholmen holme
      Vassvarpet varp
      Vattengårdskroen varp
      Vattengårdskroen varp
      Vattenkärret kärr
      Vattentornet ögr
      Vedfamneudden udde
      Velandsholmarna holmar
      Venen äng
      Venerna kärr
      Venerna uppodlade ängar
      Venerna åkrar
      Venevägen skogsväg
      Venevägen väg
      Vennbergeåkern åker
      Vikärret kärr
      Villipsholm holme
      Visthuset varp
      Vitemosse mosse
      Vrakskärsudden udde
      Vrakskärsudden udde
      Vretebäcken kanal
      Vretehorvan åker
      Vreten igenlagd åker
      Vreten vägskäl
      Vretån kanal
      Vrångnäs garnhagar
      Vrångnäs udde
      Vrångnäsegatan väg
      Vrångnäsevarpet varp
      Vulvas backe vägbacke
      Våkemad mosse
      Vårdkastudden udde
      Vårtallsberget berg
      Vårtallshorvan åker
      Väderö ö
      Väderön ö
      Väderön ö
      Väderön ö
      Väderön ö
      Väderön ö
      Väderön, Lilla ö
      Väderön, Stora ö
      Väderön, Stora hommbro
      Väderöbryggan hommbro
      Väderöbåden ugr
      Väderö sand bottnen
      Väderöudd hommbro
      Väderövarpen varp
      Vändlevasse varp (kroe)
      Yksesvadet kärr
      Yttre viken varp (kroe)
      Åbackarna ängar
      Ådegrundet holmar
      Ådegrundet holmar
      Ådegrundsbron hommbro
      Ådegrundsgrunden ögr
      »Ågen» holmen
      Ågrunden homar (ögr)
      Ågrundet holme
      Ågärdet åker
      Ågärdet åker
      Åjen kroe
      Åjen sylt
      Åkarehällen häll
      Åkermosse mosse
      Åkerskär holme
      Åkraskullen åker
      Åkroken åker
      Åkullarna kullar
      Åkärret åker
      Ålemans udd hommbro
      Åleme bro bro
      Ålemeängar åkrar
      »Åleskär» holme
      Åmynningen åmynning
      Ån å
      Årdegrunden ögr (holmar)
      Årdegrunden holmar
      Årdegrundet hommbro
      Århultebrånar del av åsen
      Århultegata väg
      Århulteskogen skog
      Årtebäcken bäck
      Årtebäcken bäck
      Åleskär (?)holme
      Åshorvan åker
      »Äleholmen» holme
      Äleskär holme
      Äleskär holme
      Älgskär holme
      Älvikemossen åker
      Ängegärdet åker
      Ängehagarna åkrar
      Ängehagen åker
      Ängehagen åker
      Ängehagen åker
      Ängehagen åker
      Ängehagegatan gata
      Ängeholm halvholme
      Ängeholm halvholme
      Ängen åker
      Änghagediket bäck
      Änghagediket bäck
      Änghagen åker
      Ängholmsgrund ögr
      Ängholmsudd udde (ögr)
      »Ängelholmen» holme
      »Ängen» holme
      Ängeskär halvholme
      Ängeskär holme
      Ängeskär holme
      Ängeskär holme
      Ängeskär holme
      Ängeskär, Lilla holme
      Ängeskär, Stora holme
      Ängeskärsvarpet varp
      Äpplehäll häll
      Äskalsgatan väg
      Äspedaleängen äng
      Äspeholmen holme
      Äspeholmen holme
      Äspeholmen holme
      Äsphällsmossen mosse
      Ödebobäcken bäck
      Ödebobäcken bäck
      Öderna vik
      Ödhagen hage
      Öhorvan åker
      Ökallsten sten
      Ökallsåkern åker
      Ökullen åker
      Ökärret åker
      Ölandsgran gran
      »Öleskär» holme
      Ölänningen ugr
      Ölänningen ugr
      Ölänningen varp
      Ön åker
      *Ön Saknas
      Ön hage
      Ön ö
      Örebäck bäck
      Örsnäseön ö
      Örsnäseön ö
      Örsnäseön halvö
      Örsnäsön ö
      Örsnäsön ö
      Örsnäseön ö
      Örudden udde
      Östergårds backe vägbacke
      Östregatan väg
      Östregärdena åker
      Öudden udde
      Översteö halvö
      Översteö halvö
      Översteö halvö

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.