ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mönsterås socken : Stranda härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 63 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  *Alskär holme    
  Anneholm numera halvö    
  *Arneholm holme    
  Björkö ö eller halvö    
  Björnö ö    
  *Borstickleskär holme    
  *Brueholm holme    
  *Dösö udd udde    
  *Edsholm holme    
  *Ekholmar holmar    
  *Ekleskäret holme    
  *Eneck holme    
  *Ensten grund    
  *Eskesholm holme    
  *Flintan holme    
  *Grisholm holme    
  *Grytö, N. o. S. holmar    
  Gunleholmarna holmar    
  Gårö del av ö    
  »Hamneholmar holmar    
  *Hamneskär holme    
  *Hovgårdsudd udde    
  *Hällö udd udde    
  *Hästskär holme    
  Hästö ö    
  *Ingemarsgrund grund    
  Klabben holme    
  *Korshamn hamn    
  *Korshamnsudd udde    
  *Kuggås udde    
  *Kungshamn hamn    
  Kålskär holme    
  *Käringskär holme    
  *Labbeskären holmar    
  *Lindholm holme    
  *Mannholm holme    
  Norrskär holme    
  Näsudden udde    
  *Näsudden udde    
  Oknö, St. o. L. ö    
  Oknön ö    
  Oxleskär, St. holme    
  *Parteholme holme    
  Pinneholm holme    
  Småskär holmar    
  *Stenkäringen holme    
  *Stenskär holme    
  *Stubbeholm holme    
  *Svartöhamn vik    
  Svartören numera halvö    
  Svartören numera halvö    
  *Svärtehamn hamn eller vik    
  Tokö ö    
  Tokö ö, resp. del av ö    
  *Tornsholm holme    
  *Torsken grund    
  *Törneholm holme    
  *Törneholm, L. holme    
  Vindholmen, St. holme    
  Våldö ö    
  *Ängeskär holme    
  *Ärgerskären holmar    
  *Äspeskär holme    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.