ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mönsterås socken : Stranda härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 346 Naturnamn : 1155 Bebyggelsenamn : 420 Naturnamn : 2653
*Kråkemåla Saknas Långenabbegrundet holme /Se Lenebuggs bs Ljungholmen holme
Kråkerum by Långeskiär, se Långskär, Yttre ö Lerstugan bs Ljungholmen holme
Kråkerum by /Se *Långeskär, I., se Klabben nu del av holme? Lihagen lht Ljungholmen holme
Kråkerum by *Långeskär skär Lilla Forsa, se Forsa, Lilla kyrkoherdeboställe Ljungholmen holme
Kråkerum hgd o. by Långeudd udde Lillegården hemmansdel Ljungholmsfjärden vik
Kråkerum by Långevarp vik Lillegården hemmansdel Ljungholmshålet Saknas
Kråkerum by Långevarpsudden udde Lillegården, jfr Storgården Saknas Ljungholmshålet kast
Kråkerum by Långgrundet ö Lindegården hemmansdel Ljungholmsvadet vad
Kråkerum by Långmannesten gränssten(?) Lindeholm lht Ljungholmsvarpet varp
Kråkerum by Långskär, Yttre ö Lindekulla torp Ljusegrundet ögr
Kråkerum by Långskär ö Lindelund lht Ljusegrundet ögr
Kråkerum by Långskär ö Lindero lht Ljusegrundet holme
Kråkerum by Långskär holme Lindero lht Ljusegrundet holme
Kråkerum by Långskär, Inre, se *Långeskär skär Lindersholm torp Ljusgrunden ögr
Kråkerum by Långskär, Inre ö Lindersholm f.d. torp Ljusgrunden holmar
Kråkerum by? Långskär, Yttre, se *Långeskär skär Lindersholm torp Ljusgrundet holme
Kråkerum by Långskär, Yttre ö med triangelpunkt Linderum gård Ljusgrundet holme
Kråkerum (numera Västra o. Östra) gdar /Se Långskärsgrunden öar Lindesberg lht Ljusgrundet holme
Kråkerum by Långsrumsbäcken bäck Lindesholm torp Ljusgrundet holme
Kråkerum (numera Västra o. Östra) gdar Långyx ö Lindetorpet båtsmanstorp Ljusgrundet holme
Kråkerum hg Långyxegrundet ö Lindsberg lht Ljusgrundet holme
Kråkerum hg Långyxegrundet grund /Se Ljungnäs gårdar Ljusgrundsvarpet varp
Kråkerum by »Långyxeholmen», se Långyx Saknas Ljungnäs by Ljusgrundsvassen vasse
Kråkerum hg Långyxenabben udde Ljungnäs by Lockapplen träd
Kråkerum hg Lögareholmen ö /Se Lund stugor Lockegärdet åker
Kråkerum hg Lögareholmen holme /Se Lundegård hemmansdel Lockehorvan åker
Kråkerum by Lökeholm ö Lundgrenegården bebyggelse Locket äng
Kråkerum by Lökeholmsgrundet ö Lyckeborg lht Logbacken vägbacke
Kråkerum hg Lökeholmsrevet ö Lyckenäs torp Loggärdet åker
Kråkerum by Lökholmen holme Lyckenäs hmd Logärdet åker
Kråkerum hg Lökeholm holme /Se Lyckenäs hemmandel Logärdet åker
Kråkerum by Lönneskär holme /Se Långenäs by Loggärdet åker
Kråkerum by *Lönneskärshorva åker /Se Långhult utjord, by Loggärdet åker
Kråkerum hg Lötebacke sluttning Långhult gård Loghorvan åker
Kråkerum hg Lötebacke udde /Se Långhult, Lilla Saknas Loghorvan åker
Kråkerum by Lötebacke Saknas /Se Långhult, Lilla gård Loglyckan åker
Kråkerum, V:a o Ö:a gd:ar Lövholmen ö Långhult, Stora Saknas Logmossen åker
Kråkerum hg Lövholmen Saknas /Se Långhult, Stora gård Logmossen åker
Kråkerum by Lövö ö Långnäs by Logmossen åker
Kråkerum by Lövö ö Långsrum by Logåkern åker
Kråkerum hg Magnussonegrundet grund /Se Lövgrens arsel hus Lohallen berg
Kråkerum hg Magnussonegrundet grund /Se Majekvarnen sågkvarn Loppan och lusen holmar (holme)
Kråkerum, V:a o Ö:a gd:ar Maj-Stina varp /Se Marbäck f.d. torp Lorthunden varp
Kråkerum by Malmberg berg Mariedal lht Lorthunden varp
Kråkerum hg Malmudd udde Marielund lht Lorthunden varp
Kråkerum by /Se Malmuddsbåden grund Matildelund lht Lorthunden, Stora udde
Kråkerum by Maltgrund grund Mattises lht Lorthunden varp
Kråkerum by Maltgrund grund /Se Mattisestället lht Lorthunden, Lilla vik och ålstånd
Krökerum by Mannegrund holmar Maudhill lht Lorthundsudden uddar
Kråkerum by Mannegrund el. Mannegrundsskären skär /Se Mellanbackegården gård Lorthundsvarpet varp
Kråkerum hg Manneholm ö Mellangården hemmansdel Lotsgrundet holme
Kråkerum by *Mannholm holme Mellangården gård i Våldö Lottegatan väg
Kråkerum hg Manneholm holme /Se Mellangården hemmansdel Luckefyra ögr
Kråkerum by Marbäck åkrar Mjölkedagsmosse mosse och torp Luckefyra ögr
Kråkerum by Marbäckeholmarna öar Mjölkemosse mosse och torp Luderplan åker
Kråkerum hg Marbäckeholmarna Saknas /Se Mjölkemosse torp Lusebåden ugr
Kråkerum by Marbäckeudden udde Mjölketorpet f.d. torp Lyckans ö holme
Kråkerum hg Marbäckeviken vik Moskva, se Musko torp Lyckefjärd fjärd
Kråkerum hg Maren vik Mostugan bs Lyckefjärd fjärd
Kråkerum by Maren vik Muggebo lht Lyckefjärd fjärd
Kråkerum by Marsgård håmmstånd /Se Muggebo hemmansdel Lyckefjärd fjärd
Kråkerum by Marsgård håmmstånd /Se Muggebo gård Lyckeholm holme
Kråkerum hg Marstuten ö Mullekari bs Lyckeholm halvholme
Kråkerum by Marvadet vik Mullestugan bs Lyckeholm halvholme
Kråkerum hg Marvadet vadställe /Se Musejonestället bs Lyckeholmsgroppan varp
Kråkerum hg Marvadet vik /Se Musko torp Lyckeholmssand varp
Kråkerum hg Maräng åker Musko torp Lyckenäsegrundet ögr
Kråkerum hg Maräng äng /Se Målen by Lyckenäsegrundet ögr
Kråkerum hg Massenate vik Målen hemman Lyckenäsevarpet varp
Kråkerum gård(ar) Massenate vik /Se Målen, se Nymålen torp Lyckenäsevägen, Gamle väg
Kråkerum säteri Massenategrunden öar Målen hemmansdel Lyckenäsevägen Nye väg
Kråkerum hg Masseven åker m.m. Mölstad utjord, by Lycksalighetens ö holme
Kråkerum hg Masteskär ö Mölstad by Lycksand vik
Kråkerum hg Masteskär holme /Se Mölstad, Lilla Saknas Långa bron hommbro
Kråkerum hg /Se Melgrund ö Mölstad, Stora gård Långa bron hommstånd
Kråkerum by /Se Melgrund grund /Se Mölstad, Stora gård Långa bron hommbro
Kråkerum V:a o. Ö:a gd:ar /Se Melgrundsbåden grund Mölstad by Långainte varp
Kråkerum, V. o. Ö. gd:ar /Se Mellanbron håmmstånd /Se Mölstadlund lht Långa revet hommställe
Kråkerum by /Se Mellanbron håmmstånd /Se Mölstadås lägenheter Långegrund holmar
Kråkerum by /Se Mellanbron håmmstånd /Se »Mölstadås», se Mönsterås sn Långegärdet åker
Kråkerums fjärding f. del av sn Mellangrundet undervattensgrund /Se Mönsterås köping köping Långeholm holme
Kvarntorp gård Mellankroen håmmstånd /Se Mönsterås köping Långe holm holme
»Kvislo kvarn Saknas Mellanromp udde Mönsterås köping Långeholm holme
*Kvislo kvarn Saknas Mellan-Rump udde /Se Mönsterås köping Långeholm holme
Kvistegården lg /Se Mellanviken håmmstånd /Se Mönsterås köping Långe holmen holme
Lilla helvetet lht /Se Mitt på Långeholm håmmstånd /Se Mönsterås köping Långeholmsfjärden vik
Ljungnäs, se Drakanäs by Mjärdegrundet grund /Se Mönsterås köping Långeholmsgrundet ögr
Ljungnäs by /Se Mjärdegrundet grund /Se Mönsterås köping Långeholmsrevet udde
Lyckenäs f.d. torp /Se Mjölkammarskullen kulle Mönsteråskrokstorp del av by Långeholmsvarpet varp
Långhult by Mjölkehålet sund /Se Mörholma torp Långehorva åker
Långhult by Mjölkekås båtläge Mörkeskog f.d. torp Långehorva åker
Långhult by Mjölkekås båthamn /Se Nabben f.d. torp Långehorva åker
Långhult by Mjölkekås båthamn /Se Nedre Gården hemmansdel Långehorva åker
Långhult by Mjölkemosse kärr Nilsbo lht Långekärr åker
Långhult by Mjölkenabbe uddar /Se Nitingsmåla by (gårdar) Långekärr åker
*Långhultsrum Saknas Mjölkevallen del av Ramsö Norget bs Långekärr åker
Långnäs by Mjölkevallen fjärd /Se Norrhagen gårdnamn Långeland åker
Långsrum by Mjöseshäll gränsmärke Norrbacken Saknas Långeland åker
Långsrum by Mobergeståndet håmmbro /Se Norrgården hemmansdel Långeland åker
Långsrum by Muggebo äga Norrgården gård i Våldö Långemosse mosse
Långsrum by Muggollen ö Norrgården gård i Forsa Långemosse åker
Långsrum by Mugg-Ollen varp o. holme /Se Nummertre gård i Forsa Långenabbe udde
Långserum by /Se Myskokärr kärr Nybo rivet torp Långenabbegrundet gr
?Målen = Nytingsmåla by Myrans grund grund /Se Nybyggekvarnen f.d. mjölkvarn Långenäsegatan väg
Mölstad by Myren kärr Nybygget hemmansdel Långesandsvarpen varp
Mölstad by »Måbersgrundet» Saknas /Se Nybygget friköpt torp Långe udd varp
Mölstad by Måbärsskär holme Nybygget lht Långe udd udde
Mölstad by Måbärsskär ö Nybygget f.d. torp Långeudd udde
Mölstad by Måbärsskär holme /Se Nybygget torp Långe udden udde
Mölstad by Måbärsskärsgrunden öar Nybygget lht Långavarp vik
Mölstad by Måle Gryte ö Nybygget hemmandel Långavarp vik
Mölstad by /Se Måle Gryte ö Nybygget lht Långevarp åker
Møl stade haass (-haads?) Saknas Måleholm ö Nydala fiskeläge Långevarp krovarp
Mölstad by /Se Måleräckan holmar /Se Nydalen f.d. torp Långbronabbe udde
Mölstad by /Se Måsskär halvö Nyelund lht Långbronabbe udde
Mölstad by /Se Måsskär holme /Se Nyenäs by Långbronabbe udde
Mölsta by /Se Märegrundet ö Nyfällan f.d. torp Långgrunda ståndet hommbro
»mølstadhaas», se Mönsterås Saknas Märgrundet grund Nyfällerna f.d. torp Långgrundet holme
Mönsterås köping Märregrundet grusgrund /Se Nygård gård Långgrundenabbe udde
Mönsterås köping Märren sten u. vattnet /Se Nygård fst Långgrundsståndet hommstånd
Mönsterås köping Märren häll ö. vattnet /Se Nylund lht Långgärdet åker
Mönsterås köping Märreryggen grusgrund /Se Nylund lht Långhaken åker
Mönsterås köping Märreryggen el. Hästeryggen sten ö. vattnet /Se Nymålen torp Långholmen åker
Mönsterås köping Märreryggen stenblock /Se Nynäs by Långholmen åker
Mönsterås samh. Märrevassen vassbänk /Se Nytingsmåla by Långhorvan åker
Mönsterås köping Märrgrundet stenblock /Se Nytingsmåla by Långhultegatan väg
Mönsterås förr by, num. köping Märsylten strand Nytorpet f.d. torp Långhulteström ström
Mönsterås köping Märrsylten vik /Se Nytorpet lht Långlisa varp
Mönsterås köping Mölstad by Nytorpet torp Långlisa varp
Mönsterås förr by, nu köping *Mönsteråslandsvägen landsväg Nämmansgården gård i Långhult Långlisegrundet ögr.
Mönsterås by, numera köping *Mönsterås landsväg landsväg Obarmhärtige byn by Långmannesten gränskummel
Mönsterås köping /Se Mönsteråsviken vik Oknebäck by Långrutorna åker
Mönsterås köping o. sn Mönsteråsviken vik Oknebäck by Långrödjan åker
Mönsterås köping Möreholmarna holmar /Se Oknebäck by Långrödjan åker
Mönsterås köping o. sn Mörholmarna öar Oknebäck by Långserumegatan väg
Mönsterås köping Mörtegrundet holme /Se Oknebäck gård Långskär skär
Mönsterås köping Mörtevarpet Saknas /Se Oknebäck gård Långskär holme
Mönsterås köping Mörtevik vik Ocknebäck by Långskär ö
Mönsterås köping Mörtevik vik /Se Oknebäck by Långskär holme
Mönsterås nu köping Mörtviksäng strandäng Oknehorvan lht Långskär holme
Mönsterås f. by, nu köping Mösjöklint höjd(?) Ocknehorvan lht Långskär skär
Mönsterås köping Mösjön f.d. sjö Oknö traktnamn Långskär, Inre holme
Mönsterås köping Nabbegärdet åkrar Oknö torp Långskär, Inre holme
Mönsterås köping Nabbeviken vik Oknöbaden poststation Långskärsbron, Inre hommbro
Mönsterås köping Navreskär, Lilla ö Oknölund lht Långskärsbådarna ugr
Mönsterås köping Navreskär, Stora ö Ollegården hemmansdel Långskärsgrunden ögr
Mönsterås köp. /Se Nerom fjärd /Se Ollegården hemmansdel Långvarpet varp
Mönsterås köping /Se Nilsbo triangelpunkt Ollejonsegården hemmansdel Långyx holme
Mönsterås köping /Se Nils Jonses svarte häst (el. Salbake) grund /Se Orrestugan bs Långyx holme
Mönsterås köping /Se Nils Jonses svarte häst el. Salbake sten ö. vattnet /Se Paltebyn Saknas Långyx holme
Mönsterås köping /Se Nils Jonses svarte häst sten /Se Pappersbruket lht Långyx ö
Mönsterås förvaltningspostkontor /Se Nisseståndet håmmstånd /Se Petersborg lht Långyxegrundet holmar
Mörholma f.d. torp /Se Norget terräng Peterslund lht Långyxegrundet holmar
*Nicklasmåla försv. lokal Norreön Saknas /Se Peterslund lht Långyxeholmen holme
Nynäs by Norreön Saknas /Se Pickesten f.d. torp Långyxenabben udde (ögr)
Nynäs (Nyenäs) gårdar /Se Norr på Sandreholm håmmstånd /Se Piggesten lht Långyxevarpet varp
Nyttingsmåla Saknas Norrskär ö Piggesten f.d. torp Långyxevassen vasse
Nyttingsmåla by Norrskär holme Pilö lht Långåkern åker
Nytingsmåla by Norrskär holme /Se Pinorummet bs Långåsen ås
Nytingsmåla Saknas Norrängelundsfloen kärr Postgården hemmansdel Långåsen ås
Nytingsmåla by Norrögrundet ö Prästebacken gård Långåsglot vik
Nyttingsmåla gd Norssö, se Norstö ö Prästegården, se Bostället gård i Långsrum Långåsgärdet åker
Nytingsmåla by Norssö ö Prästegården kyrkoherdeboställe Långåsängen äng
Nytingsmåla by /Se Norstö, se Norssö ö Prästtorpet f.d. torp Långängen åker
Saknas Saknas Norstö ö Päratorpet torp Långängen äng
Ocknebäck Saknas Norstö ö Pärsmålen bs Långängsbäcken bäck
Ocknebäck by Norstö ö Pärstorpet torp Långängsglot vik
Ocknebeck by Norstö ö Ramlebacken bs Läget åker
Oknebäck by Norstö ö Rom f.d. torp Löjreholmen halvholme
Oknebäck by Norstö ö Romarestugan bs Löjreholmen halvholme
Oknebäck by Norstö Saknas /Se Romaretorpet f.d. torp Lökeholm holme
Oknebeck by Norstöfjärden sund Romestugan bs Lökeholm holme
Oknebeck by Norstöflutan udde /Se Rosendal lht Lökeholmsbron hommbro
Oknebäck by Norstö skogsskär skär /Se Rosendal lht Lökeholmsgrundet ögr
Oknabek (Opnabek) se Kronobäck hg Norstöudde udde Rosendal lht Lökeholmsrevet rev (f.d. ögr)
Oknebäck by Norstöudde triangelpunkt Rosendal torp Lökenäsegrundet holme
?Oknö ö och by Norstöviken vik Rosendal lht Lökenäsudden udde
Oknö t Noteholmen ö Rosénebyggningen hus Lönnboms grund ugr
Oknö by Noteholmen Saknas /Se Rosenlund bs Lönneskär holme
Oknö gd /Se Notehänget strand o. varp /Se Rosenvik lht Lönneskär holme
Pinorummet lht /Se Notehänget strand o. varp /Se Rosenvik lht Lötebacke hommstånd
Prästgården gård Notholmen holmar /Se Rusthållet hemmansdel Lötebacke udde
*Sankt Botolfs kapell Saknas /Se Notliden varp /Se Rydslund lht Lötebackeholmarna holmar
Siggehorfva by Nyckelgöl göl Röbo lada Lövgrensgatan väg
Siggehorva by Nycklemosse mosse Rödaboden hus Lövgrens kås gata
Siggehorva by Nydala skog triangelpunkt Rödingetorpet båtsmanstorp Lövholmen holme
Siggehorfva by Nygårdsbåden grund Röndebacken lht Lövholmen holme
Siggehorva by Nygårdsudden udde Röret hemmansdel Lövholmen holme
Siggehorfva by Nygårdsudden håmmstånd o. udde /Se Röret hemmansdel Lövholmshålan kast
Siggehorva gd Nykärret kärr Röret hus Lövholmsvarpet varp
Siggehorva by Nynäs triangelpunkt Sandgropen lht Lövöström ström
Siggehorva gd /Se *Nynäs, se Näsudden udde Sandhorvan lht Madammerna åker
Siggemålen gd /Se Nyrödjan plats i skog Sandalät lht Madammängerna åker
Skrufshult by Nämmanshällen häll /Se Sandslätt torp Maden åker
Skruvshult by Nämndemanshällen klipphäll /Se Sandvik torp Magasinsgärdet åker
Skrufshult by Näsdjupet vik Sandvik lht Magasinsgärdet åker
Skrufshult by Näset landtunga /Se Siggehorva gård Magnussonegrundet ugr
Skrufshult by Näsudden udde Siggehorva utjordar, by Majstina varp
Skräckemåla by Näsudden udde Sillebyn by Majstina varp
Skräckemåla by *Näsudden udde Sjögrenestället f.d. torp Malmberg kullerstensås
Skräckemåla by Näteholmen Saknas /Se Sjögrenstorp f.d. torp Malmberg rullstensås
Skräckemåla by Nättlebukten vik Sjökrogen f.d. krog Malmberg ås
Skräckemåla by Nötö udde Sjömans bs Malmen del av ö
Skräckemåla by /Se Nötö holme /Se Sjömålen torp Malmehorvan åker
Skumningen torp /Se Ocköön, se Oknö ö Sjömålen torp Malmgatan väg
Slubbemåla gd OckÖön, se Onkö ö Sjömålestugan Saknas Malmgärdet åker
Slubbemåla gd Oknebäcke Föglestuga ö Sjöslätt lht Malmudd hommstånd
[Slubbemåla] Saknas Oknebäcken å Skinnbanken gård Malmudd udde
Smedstugan lht /Se Oknebäcks bäck bäck Skogsdal lht Malmuddsbåden ugr
Smeerum torp /Se Oknö ö Skogslund lht Maltgrund ögr
Smerum torp /Se Oknö ö Skogslund lht Maltgrund ögr
Smerum tp /Se Oknö ö Skogslund gård Mammemossen mosse
?Solberga gd Oknö förr ö, nu halvö Skogstorp lht el. torp Mannaskär skär
Sticklegran gård /Se Oknö, St. o. L. delar av samma ö Skrikehult lht Mannegrund holme
Stubbemåla by Oknö, St. o. L. ö Skrufshult utj., by Mannegrund holmar
Stubbemåla gård Oknö, St. o. L. ö Skrufshulte bruk f.d. pappersbruk Mannegrund skär
Stubbemåla gård Oknö, St. del av ö Skrufshultekvarnen kvarn Mannegrund skär
Stubbemåla gd /Se Oknön ö Skräckemåla by Mannegrund skär
Sundestugan tp /Se Oknö ö Skräddaregården hemmansdel Mannegrund holmar
Svartö by Oknö triangelpunkt Skrädderekammarn grotta Mannegrund skär
Svartö by Oknö ö Skumningen torp Mannegrund, Norra holme
Svartö by Oknö ö Skumningen f.d. torp Mannegrund, Södra holme
Svartö by Oknö ö o. by /Se Skyttegården hemmansdel Manneholm holme
Svartö by? Oknö hamn hamn (ankringsplats) Skyttlen bs Manneholmsgrunden ögr
Tokö by Oknö ö /Se Skyttegården hemmansdel Marbäckeholmarna holmar
Tokö ö o. by /Se Oknöhamn vik Skärvet hemmansdel Marbäckeholmarna holmar
?Tomta by *Oknöhamn hamn Skärvet lht Marbäckeudden udde
Tomta f.d. by el. gård Oknö hamn Saknas Slubbemåla, se 1 Nygård fst Marbäckeviken vik
Tomta (förr Forntomta) gd /Se Oknöskär ö Slubbemåla gård Maren vik
Tomta by /Se Oknöskär holme Släthyltan torp Maren åker
Tomta gd /Se Oknöskär ö Smederum, Lilla torp Maren vik
Torp by Oknöskär skär Smederum, Stora torp Marevägen väg
Torp by Oknöskär ö Smeerum torp »Margrund» ögr
Torp by Oknöskär holme /Se Smedrum lht »Marholmen» holme
Torp by /Se Oknöström sund Smedstugan stuga Marken hage
Torp by Oknö udd udde Smedstugan gd Marken skog
Torp by Oknöviken vik Smedtorpet torp Marken äga
Torp by Oknöviken vik Smedtorpet bs Markerna skog
Torp by Ollfälleholmen ö Smittegården hemmansdel Marksehorvan åker
Torp by /Se Ollonviken Saknas /Se Snippen lht Marn hommstånd
Torps rättaredöme Saknas Olznø, se Oknö ö Snippen lht Marn strandområde
Torp by Orren holme /Se Snurrom lht Marn udde
Träsket t /Se Ortekroen vik, varp o. kast /Se Snurrom torp Marsgård hommstånd
Ukenbek el. Oknabek, se Kronobäck hg Ortekroen vik /Se Snurrom hemmansdel Marsgårdsudden udde
Våldö by Orteleken sankmark Sofiedal lht Marstuten holme
Våldö by Orteudden Saknas /Se Sofielund lht Marstuten holme
Vålldö ö Oset Saknas Sofielund lht Marstuten holme
Våldö by Osudden, Södra Saknas Sofielund lht Marstutevarpet varp
Våldö by /Se Oxekullen kulle(?) Sofielund lht Marstutevarpet varp
Åsen = Mösterås köping Saknas Oxen grund Solbacken lht Marsviken vik
Åsen köping /Se Oxen grund /Se Solberga f.d. torp Marudden udde
Åserum gd Oxen grund /Se Solhem lht Marudden udde
Åserum gd Oxeholmarna holmar /Se Solhem lht Marvadet vik
Åserum g. Oxgrunden gräsgrund /Se Solliden f.d. torp Maräng äng
Åserum gd Oxleskär, St. holme Soläng lht Maräng(en) äng
Åserum gd Oxleskär, Lilla ö Spelestugan fattighus Massehorvan åker
Åserum by Oxleskär, Stora ö Spetalen f.d. hus Massenate vik
Åserum gd Oxleskär, Stora ö Spinkehålet hemmansdel Massenategrunden ögr
Åserum g Oxleskär holmar /Se Spinkehålet hemmansdel Masteskär holme
Åserum gård Oxleskärsgrundet, Lilla ö Staffansgården hemmansdel Masteskärsbukten bukt
Åserum gd /Se *Parteholme holme Staren bs Masteskärsgrundet ögr
Åserum gd /Se Paviljongen varp /Se Stationen hållplats Masteskärsgrundet hommstånd
Åsevad by Pavleholm udde Stenholmen gård Masteskärsrevet örev
Åsevad by Pellegrund grund /Se Stenkullen lht Melbomossarna åker
Åsevad by Pellegrund grund /Se Stenmarken, se Stenverka lht Melgrund holme
Åsevad by Penningeskär ö Stensberg lht Melgrund holme
Åsevad by Penningeskär holme /Se Stensberg lht Melgrundsbukten hommstånd
Åsevad by Penningkista sten /Se Stenstugan, Norra f.d. torp Melgrundsbåden ögr
Åsevad by Penningsholm holme /Se Stenstugan, Södra f.d. torp Melgrundsbåden ögr
Åsevad by Per-Danjelemossen mosse Stenstugan, Uppre f.d. torp Mellanbacken vägbacke
Åsevad by Per Månsson holme /Se Stenstugan, Yttre f.d. torp Mellanbron hommbro
Åsevad by Perskärret kärr Stenstugetorpet f.d. torp Mellangrinden f.d. grind
Åsevad by Pinneholm holme Stenstugetorpet f.d. torp Mellangrundet ugr
Åsevad by Pinneholm ö Stenverka lht Mellan-Gulleholmen holme
Åsevad by Pinneholmsgrundet ö Sticklegran hemmansdel Mellangärdet åker
Åsevad by /Se Pinneholmsör ö Sticklegran gård Mellangärdet åker
Åsevad by /Se Porsgöl sjö Sticklegran torp och krog Mellangärdet åker
Åsevad by /Se Potatislandet grund /Se Sticklegran gård Mellangärdet åker
Älgerum by Potatislandet undervattensgrund /Se Stickegran rastställe (hus) Mellanhorvan åker
Älgerum by Pracken håmmstånd /Se Stigsdal lht Mellanhorvan åker
Älgerum by Prackskär ö Stjärnvik lht Mellanhorvan åker
Älgerum by Prackskär holme /Se Stohagen lht Mellankroen krovarp
Älgerum by Prästen ö Stohagen hage Mellanmossen åker
Älgerum by Prästen el. Prästeholmen Saknas /Se Stolpen f.d. torp Mellanodlingen mosse
Elgerum by Pukeklint höjd(?) Stolpen bostadshus Mellankärret åker
Älgerum by Ramsebro vägbro /Se Storemosse torp Mellanrump udde
Älgerum by Ramsebäcken Saknas Storgården gård Mellanrump hommstånd
Älgarum by /Se Ramsebäck bäck /Se Storgården hemmansdel Mellanrumpsrevet hommstånd
Älgerum by /Se Ramsestenar flyttblock /Se Storgården hemmansdel Mellanvarpet varp
Älgerum by /Se Ramshagen terräng Storgården gård i Hammarglo Mellanvarpet varp
Älgerum by /Se Ramsö ö Storgården hemmansdel Mellanvenen åker
Älmhult by Ramsö ö Storgården gård i Fälle Mellanviken vik
Älmhult by Ramsö ö Strömsbro lht Mellanviken vik
Älmhult by /Se Ramsö udde Strömslund lht Mellanviksudden udde
Ämbe säteri Ramsögrunden öar Stubbemåla gård Mellanåkrarna åkrar
Äm gd Ramsöström sund Stubbemåla by Mellanängen åker
Äm gd Remmeskär ö Stubbemåla, Lilla gård Mellanängen åker
Äm gd Rappes trädgård el. Barons trädgård holme /Se Stubbemåla, Stora gård »Millgrundet» holme
Em herrgård Remmaredrevet nätkast /Se Sumpen bs Millvarp varp
Em gd Remmeskär holme /Se Sundestugan bs Milkroen krovarp
Em gd /Se Remmeskär skär /Se Sundsberg lht Missgärningsåkern åker
Em gd /Se Revet på Grytegrundsholmen revel /Se Svartestugan bs Missionshusåkern åker
Em herrgård /Se Revlen udde Svartö by Missionsåkern åker
Em gd /Se Riktet vik Svartö by Mitt på Långeholm hommstånd
Æmpnisholm förr slott /Se Ringmossen åker Svartö by Mjärdegrundet ögr
Æmpnisholm förr slott /Se Robackeståndet håmmbro /Se Svartö by Mjärdegrundet gräsgrund
»æmpnisholm» fd. slott Rompeglo göl Svartö by Mjölkammarskullen kulle
*Æmpnisholm f.d. slott Rompelösan ö Svartö gårdar Mjölkehålet ström
Æmpnisholm f.d. slott /Se Rotholmen ö Svartö by Mjölkekås hamn
*Æmpnisholm förr slott /Se Rotholmen ö /Se Svartödämman lht Mjölkenabbe, Bjärkö udde
»Æmpnisholm» sätesgård /Se Rotholmsgrundet grund Sväjderegården herrgård Mjölkenabbe, Bokö udde
Ödengill, se Ödängla by Rotholmsviken vik Sylten torp Mjölkvallen sjö
Ödängla by Rotvallsskären öar Syltetorpet torp Mjölkvallen vattenområde
Ödängla by *Rotviken vik /Se Sågekvarnen hus Mjölkvallsgrunden ögr
Ödängla by Rovan grund /Se Södreholm f.d. torp Mjölkvallsudden udde
Ödängla by Rudbecks holm holme /Se Sörgården hemmansdel Mobergeståndet hommbro
Ödängla by Ruddammen vik /Se Sörgården gård i Våldö Mokvistekällan källa
Ödängla by Ruggan grund, varp m.m. /Se Sörgården hemmansdel Mokällan källa
Ödängla by Rump, se Våldö rump udde Sörgården gård i Forsa Mormorshage hage
Ödängla by Rump udde /Se Takgrinden bs Mossehorvan åker
Ödängla by Rump, Norre o. Södre uddar /Se Takgrinden torp Mossen åker
Ödängla by *Rumsö, se Ramsö ö Tallemossen f.d. torp Mossen åker
Ödängla by Ryssjeholmen ö Tereseborg hemmansdel Mossen åker
Ödängla by /Se Råbocken udde Tokö by Mossen åker
Ödängla by /Se Råbocken ö Tokö by Mossen åker
Ödängla by /Se Råbocken holmar /Se Tokö by Moängen åker
Ödängla by /Se »Råbåckeholmen», se Råbocken Saknas Tokö by Muggebo åker
Ödängla by /Se Rågeholmen Saknas /Se Tokö by Muggollen holme
Ödängla by /Se Räckerna (vid Svartörn) el. Räckegrunden grund /Se Toltingen hemmansdel Muggollen holme
Ödängla by /Se Räckorna öar Tomta f.d. by Muggollen varp
Ödängla by /Se Rävelsgrunden öar Torkehäll bs Munkebäcken bäck
Ödängla by /Se Rävelsgrunden holmar /Se Torp by Myrans grund ugr
Ödängla gd /Se Rävlen näs Torpen båtsmanstorp Måbärn varp
Ödängla gd /Se Röbo sankmark Tranemosse f.d. torp Måbärn varp
Ödängla by /Se Röda stenen, nu Stavsösten Saknas /Se Trebblehult f.d. torp Måbärsgrundet ögr
Ödängla by /Se Rödehällen Saknas /Se Trehörna, se Trähörna f.d. hemmansdel Måbärsgrundsbron hommbroar
Ödängla gd /Se Röde ssten plats Treåttingen gård i Fälle Måbärsskär holme
Ödängla by /Se Rödesten Saknas /Se Tridsholm lht Måbärsskärsgrunden ögr
Ödängla gd /Se Rödestenarna Saknas /Se Träbblehult f.d. torp Målegroppan hål i botten
Ödängla by /Se Rödskär holme /Se Träggeläns hemmansdel Målehagen åker
Ödängla halvö, by /Se Rödskärsgrundet ö Träggelänsolles hemmansdel Måleholmarna holmar
Ödängla by /Se Rögrunden ögrupp Trähörna f.d. hed Målemar vik
Ödängla udd del av halvö Rögrunden holmar /Se Träskestugan bs Målemar vik
Öknabäck f. kloster Rögrundet, Lilla ö Träsket torp Måleräckan holmar
Öknabäck (numera Kronobäck) f. kloster Rögrundet, Lilla ö Turkestugan bs Måleskälet bygräns
Öknabæk, se Kronobäck hg Rögrundet, Stora ö Tuvan lht Måleströmmen sund
  Rögrundet holmar /Se Tvistegården gård i Mölstrad Månsehorvan åker
  Röhäll Saknas /Se Utebyn gårdar Månskär udde
  Römaden åkrar Vadholmen lht Måsskär udde
  Röndegrunden öar Vaktstugan lht Måsskär udde
  Röndegrundet grund /Se Vallendal bs Måsskär halvholme
  Röndeholmen ö Vargehagen bs Måsskärsuddegrunden ögr
  Röndeholmen holmar /Se Venelund lht Märekärret åker
  Rönden, Inre o. Yttre håmmstånd /Se Vigenäs lht Märketallen f.d. tall
  Röndeskär halvö Vigrenegården hemmansdel Märren usten
  Röndeskär holmar /Se Visborg lht Märren häll
  Röndören, Lilla ö Visborg lht Märregrundet ögr
  Röndören, Stora ö Vitehästen gästgivargård Märrgrundshällerna ögr
  Röndörn holme /Se Våldö by Märreryggen sten
  Röskär, Lilla ö Våldö ö Märreryggen ögr
  Röskär, Stora ö Våldö ö Märrgrundet ögr
  *Röskär Saknas /Se Våldö ö Märrgrundet holme
  Röskär holme, skötsättning /Se Våldö ö Märregrundsbron hommbroar
  Rössjeholmen Saknas /Se Våldö ö Märrevassen vasse
  Röstenarna Saknas /Se Våldö ö Märsylten vik
  Röstenarna Saknas /Se Våldö ö Märsylten vik
  Röstingsholmen ö Våldö ö Möcklegöl göl
  Röstingsholmen Saknas /Se Våldö ö Möckle göl göl
  Röstingsholmen holme /Se Våldö ö Möllareängen åker
  Röstingsvarpet Saknas /Se Våldö ö Mölstadbacke vägbacke
  Röstingsviken Saknas /Se Våldö ö Mölstadbäck bäck
  Röstingsviken vik /Se Våldö by Mölstadmark skog
  Röviken vik Vållö by Möllstadbäck bäck
  Salbake el. Nils Jonses svarte häst sten /Se Vårholmen, Lilla lht Mönsteråseberget bergtopp
  Salbake sten /Se Vädervingen bs Mönsteråsskiften åker
  Salbake sten /Se Västergården gård i Forsa Mönsteråsviken vik
  Salbake sten /Se Västrebacke hemmansdel Mönsteråsviken vik
  Salbake (el. Nils Jonses svarte häst) grund /Se Västrehult f.d. torp Möreholmarna holmar
  Salbacke sten /Se Åholm lht Möreholmarna holmar
  Salen el. Salstenen sten /Se Åkersholm lht Möreken ek
  Salen sten /Se Åkerslund lht Mörkeskogevägen väg
  Sallaten varp /Se Ålebäcken torp Mörkevik vik
  Salstenen el. Salen sten /Se Åsebo lht Mörkevik lastplats
  Sallaten varp /Se Åsedal lht Mörkevik lastplats
  *Samuelskär holme /Se Åsen namn på Mönsterås Mörkevik vik
  Sand vik, båtländing /Se Åsen köping Mörtegrundet ögr
  Sand, Oppre vik Åsen Saknas Mörtevarpet varp
  *Sandaholm, se Sandreholm holme Åsen namn på Mönsterås köping Mörtevik vik
  Sandbukten Saknas /Se Åsen köping Mösjöfäna åker
  Sandgropemossen mosse Åsen köping Mösjön åkrar
  Sandgrundet grund Åsen köping »Mötholmen» holme
  Sandgrunden grund /Se Åsen köping fd Nabbebryggan brygga
  Sandhålan varp /Se Åsen utjord Nabbegatan väg
  Sandkroen varp /Se Åserum gård Nabbegärdet åker
  Sandreholm, Lilla halvö Åsevad by Nabben udde
  Sandreholm, Stora ö Åsevad by Nabben udde
  Sandreholm holme Älgerum by Nabben f.d. båtläge
  Sandreholm holme Älgerum by Nabben varp och udde
  Sandskär ö Älgetorpet f.d. bt Nabben, Lilla udde
  Sandskär holme /Se Älmhult hage, by Nabbevarpet notvarp
  Sandskärsgrundet ö Äm gård Nabbryggan brygga
  Sandslösaren varp /Se Äm utjordar, gård Nabbviken varp
  Sandsundet Saknas /Se Ämmejorden utjord Nabbeviken vik
  Sandtaget håmmbro /Se Ämmenäs lht Namnlösa ålstånd
  Sandviken vik Ängeskär bs Natliden varp
  Sandviken vik Äpplelund lht Natliden varp
  Sandviken, Lilla vik Äspedalen riven bs Navredjup vatten
  Sandviken, Stora vik Äspedalestugan riven bs Naverdjup varp
  Sandvik vik /Se Äspelund lht Navreskär holmar
  Sandö ö Äspelund lht Navreskär, Stora holme
  Sandö ö Ödängla by Navreskär, Lilla holme
  Sandö ö Ödängla by Navreskär udde
  Sandön ö Ödängla by Navreskär halvholme
  Sandö ö Ödängla by Navreskärskroen varp
  Sandö ö Ödängla by Navreskärsvarpet varp
  Sandö ö Örgården hemmansdel Nerhagen hage
  Sandön ö »Örgärde» lht Nerom del av Lyckefjärd
  Sandö ö Öråkrarna lht Nils Jonssons svarte häst sten
  Sandö, Lilla holme Östergården gård i Forsa Nils Jonssons svarte häst sten
  Sandö holme /Se Österås hemman Nils-Jons-ängen äng
  Sandö Örskär ö   Nilslarsegärdet åker
  Sergeantebåden grund /Se   Nilsmagnsegärdet åker
  Sergeantebåden undervattensgrund /Se   Nilspärsåkern åker
  Sikekroen sikvarp /Se   Nisse holm holme
  Sillegrundet holme   Nisse holm holme
  Silleholmen ö   Nissemassegärdet åker
  Silleholmen Saknas /Se   Nisseståndet hommstånd
  Sillekrok, Lilla ö med fyr   Nordost på Norstö Skogskär hommstånd
  Sillekrok, Stora ö   »Nordtagsgrund» ugr
  Sillekrok Saknas /Se   Norra bron hommbro
  Sillekrok, Lille holme /Se   Norra revet udde
  Sillekrok, Store holme /Se   Norra revet hommbro
  Sillekrok holme /Se   Norrarevsbron hommbro
  Silleskär ö   Norra Rumpståndet hommstånd
  Silleskär holme /Se   Norrekärr åker
  Sillesten stenar /Se   Norresjön fjärd
  Sillevarpet Saknas /Se   Norre sjön vik
  Sillholmsvarpet Saknas /Se   Norra varpet varp
  Simudden Saknas /Se   Norreskog skog
  Sjumannakärret åker /Se   Norrevarpen varp
  Sjunkebäckshagen terräng   Norrevik vik
  Sjunkemossen åkrar   Norreön halvö
  Själagrund grund /Se   Norra ön halvö
  Själebåden övervattensgrund /Se   Norreögrundet ögr
  Själeflutan udde /Se   Norrgärdet åker
  Själeflutan udde /Se   Norrhagarna hagar
  Själegrundet grund /Se   Norrhagsvägen väg
  Själeholmen ö   Norr på Masteskär hommstånd
  Själeholmsrevet rev   Norr på Sandreholm hommstånd
  Själehällen häll /Se   Norr på Slätskär hommstånd
  Själevik vik   Norrskär holme
  Själevik vik /Se   Norrskär holme
  Själeviksgrundet ö   Norrskären holmar
  Själbåden grund /Se   Norrsö ö
  Själgrundet ö   Norrängelund mosse
  Själgrundet ö   Norrängen åker
  Själgrundet övervattensgrund /Se   Norstökärr göl
  Själholmen Saknas /Se   Norstudde udde
  Själstenarna Saknas /Se   Norstudden hommstånd
  Sjöbodfjärden vik   Norstuddsbukten hommstånd
  Sjöbodgården udde /Se   Norstviken vik
  Sjöbodholmen Saknas /Se   Norstöfjärden fjärd
  Sjöbodudden, Lilla udde   Norstö ö
  Sjöbodudden, Stora udde   Norstö ö
  Sjöboviken vik /Se   Norstö ö
  Sjöhagen strandäng   Norstöflagen flage
  Sjömans fornminnesmärke   Norstöflutan udde
  Sjöängen strandäng   Norstögrund ugr
  Skagen udde, håmmstånd /Se   Norstöhuvud hommstånd
  Skallran ö   Norstönabbe udde
  Skallran el. Skallerholmen holme /Se   Norstö Skogskärsgrundet ögr (holme)
  Skanken el. Grytskanken udde /Se   Norstö Skogskärsholmen holme
  Skaten udde   Notholmen halvholme
  Skaten varp /Se   Notholmen halvholme
  Skaten udde o. varp /Se   Norstö Skogskärsståndet hommstånd
  Skeppar Olle undervattensgrund /Se   Noteholmen holme
  Skeppar-Olle grund /Se   Noteholmen holme
  Skeppar Olle undervattensgrund /Se   Notholmen f.d. holme
  Skeppar Simma grund /Se   Notholmen f.d. holme
  Skeppar Simma grund /Se   Notholmsgrundet ugr
  Skeppekulle kulle /Se   Nothänget strandområde
  Skeppholmsvadet vadställe /Se   Notehänget varp
  Skeppsholmen näs   Notudden udde
  Skeppsholmen Saknas /Se   »Notö» halvö
  Skieppskulle kulle /Se   Nummerett åker
  Skinkeskär ö   Nummerfem åker
  Skinkeskär holme /Se   Nummerfyra åker
  *Skiolden äng   Nummertre åker
  Skitekroen varp /Se   Nummertvå åker
  Skiteskär el. Slinkeskär skär /Se   Nybro bro
  Skiteskär holme /Se   Nybyggegärdet åker
  Skjutebo ö   Nyckle göl göl
  Skjutebo holme /Se   Nycklegöl göl
  Skjutebo holme /Se   Nycklemosse åker
  Skjutsrättaren ö   Nydalavägen väg
  Skjutsrättaren el. Skjutsrättaregrundet grund /Se   Nyenäsegatan väg
  Skjutsrättaren holme /Se   Nygrunden ugr
  *Skogskär holme   Nygrunden ugr
  Skogsmossen mosse   Nygårdsbåden hommstånd
  Skogskär, Bjärkö ö   Nygårdsbåden ögr
  Skogsskärsgrundet grund   Nygårdsudden udde
  Skogspiken udde /Se   Nygårdsudden hommstånd
  Skogsskär (Bjärkö och Norstö) holmar /Se   Nygårdsvägen väg
  Skomakaren grund /Se   Nykärren åker
  Skomakaren grund /Se   Nykärret åker
  Skorvan udde /Se   Nykärret åker
  Skrikehult terräng   Nylandet åker
  Skruvvassen strand   Nylandet åker
  Skräckeholmen Saknas /Se   Nylandet åker
  Skräckeström sund   Nylandet åker
  Skräckeström sund /Se   Nylandet åker
  Skräddarebron håmmbro /Se   Nylandet åker
  Skräddaren övervattensgrund /Se   Nylandet åker
  Skrähällarna bergknallar(?)   Nylandet åker
  Skrähällsmossen mosse   Nylandsmossen åker
  Skräklan holme /Se   Nymanstorpet hage
  Skräpleholme halvö   Nynäsehällerna ustenar
  Skräpleholmsgrundet ö   Nyodlingen åker
  Skuteholmen Saknas /Se   Nyrödjan åker
  Skutehålet sund /Se   Nystycket åker
  Skutevik vik   Nyståndet hommstånd
  Skuteviksgrundet ö   Nyståndet hommbro
  Skutgrundet ö   Nyståndet hommbro
  Skutgrundet holme /Se   Nyståndet hommstånd
  Skutgrundet övervattensgrund /Se   Nystället hommbro
  Skuttekås vik /Se   Nytorpegärdet åker
  Skuttekås vik /Se   Nyttingsmålavägen väg
  Skuttevik vik /Se   Nyängen åker
  Skvackermossen mosse   Nyängen åker
  Skvackermossen mosse o åkrar   Nyängen åker
  Skyren vik   Nyängerna åkrar
  Skålekulle kulle(?)   Näckemosse mosse
  Skäkla holme /Se   Nämmansgärdet åker
  Skäleholmen Saknas /Se   Nämmanshorvan åker
  Skälgrunden Saknas /Se   Nämndemanshällen uhäll
  Skälgrundet grund /Se   Näs hagar
  Skälholmen ö   Näsehagen hage
  Skälholmen ö /Se   Näset udde
  Skälsgloet vik   Näset del av Hammarglo mark
  Skäret holmar /Se   Näset åker
  Skärrgrund ö   Näset åker
  Skärrgrundet ö   Näset udde
  Skärrgrund holmar /Se   Näset udde
  Skärrgrundet holme /Se   Näsdjupet vik
  [Skölden] Saknas   Näst det hemmersta hommstånd
  Sköteholmen Saknas /Se   Näsudden udde
  Slammerkroarna krovarp /Se   Näsudden hage
  Slinkan varp /Se   Näsudden udde
  Slinkeskär el. Skiteskär skär /Se   Näsudden udde
  Slinkeskär holme /Se   Näsevarpen varp
  Slumpen holme /Se   Näsvarpen varp
  Slänga, äv. Krokgrundet holme /Se   Näst det hemre ståndet hommbro
  Slänga el Slänggrundet grund /Se   Näteholmen holme
  Slätefloe sankmark   Nätlistan ugr
  Slätegrund ö   Nättlebukten bukt
  Slätegrund grund /Se   Nättlängsbåden ögr
  Släteholmen holme /Se   Nättlängsbåden gr
  Slätholmen holme /Se   Nättlängsbukten bukt
  Släthällarna berg   Nättlängsslätten äng
  Slätskär ö   Nättlängsudden hommstånd
  Slätskären holmar   Nättlängsudden udde
  Slätskär skär /Se   Nötö halvö
  Slätskär skär /Se   Nötö halvö
  Smedgrundet holme /Se   Nötön hage
  Smedrunneholmarna öar   Nötösglot vik
  Smerumeholmarna Saknas /Se   Ocean åker
  Smedrumeviken vik   Ocean mosse
  Smeerume vik vik   Ocknebäckebäcken bäck
  Småskär holmar   Ocknebäckefjärd fjärd
  Småskär ö   Ocknebäckegatan väg
  Småskär ö   Ocknebäcken bäck
  Småskär holmar /Se   Ocknebäckegärdet åker
  Småskär holme /Se   Ocknebäckeåkern åker
  Småskärsgrundet grund   Odlingen åker
  Småvallarna åkrar   Odlingen åker
  Smörpundet grund   Odlingen åker
  Smörpundet holme /Se   Odlingen hage
  Smörpundet holme /Se   Odlingsmossen åker
  Smörpundet holme /Se   Oeln gr
  Snudden ö   Oeln ugr
  Snuddan el. Snuddeholmen holme /Se   Oeln ugr
  Snuddeglot vik   Oknsbäcken bäck
  Soleskär ö   Oknebäcksbäcken bäck
  Soleskär holme   Oknebäckebäcken bäck
  Soleskär skär /Se   Oknebäcken bäck
  Soleskär skär /Se   Oknebäcke bäckehäller östenar
  Soleskär skär /Se   Oknebäcke fjärd fjärd
  Soleskär skär /Se   Okneskärgrundet holme
  Soleskär holme /Se   Oknö bebyggd ö
  Solvikeholmen Saknas /Se   Oknö ö
  Spelaren ö   Oknö ö
  Spelaren holme o. varp /Se   Oknö ö
  Spetalehult (Spitalehult) skog /Se   Oknö ö
  Spetale(hults)vägen väg /Se   Oknöskär holme
  Spetegrundet ö   Oknö ö
  Spetegrundet holme /Se   Oknö ö
  Spinkeholmen ö   Oknö ö
  Spinkeholmen Saknas /Se   Oknö ö
  Spinnaren åkrar   Oknö ö
  Spitalehult (Spetalehult) skog /Se   Oknö ö
  Stabbeholm, se Stubbeholmen ö   Oknöhamn fjärd
  Stabäck bäck   Oknökåser udde
  Stackekärr kärr   Oknökåser varp och vik
  Stacken håmmstånd /Se   Oknökåser hommställe
  Stackeskär ö   Oknökåser kast
  Stackeskär holme /Se   Oknöskär holme
  Stackeskär äng /Se   Oknöskär holme
  »Stallekulle grundet» Saknas /Se   Oknöudde udde
  Stallkulleholmen halvö   Oknöviken vik
  »Stallwijksholmen» Saknas /Se   Oknövägen väg
  Stallviken vik   Ollfälleholmen holmar
  Stavsö, Lilla ö   Ollefälleglot vik
  Stavsö, Stora ö   Ollfälleholmsvarpet varp
  Stavsö ö /Se   Ollefälleströmmen sund
  Stavsö ö /Se   Ollelarsemossen mosse
  Stavsö ö /Se   Ollemyngehorvan trädgård
  Stavsögrundet ö   Ollemyngekallgården trädgård
  Stavsö, Hammarglo ö   Ollonudden udde
  Stavsöholm ö   Ollonviken vik
  Stavsösten udde   »Olznö» ö
  Stavsösten, äv. Röda stenen Saknas /Se   Olvegraven plats med grop
  Stavsösten sten, rågångsmärke /Se   Oppens gata gata
  Stenarna block /Se   Orrehålet åker
  Stenbacken sluttning /Se   Orrudd udde
  Stenbromossen mosse o. åker   Ortdiket Saknas
  Stengrundet grund   Ortediket dike
  Stenholmen Saknas /Se   Ortediket dike
  Stenhästen varp /Se   Ortekroen kast
  Stenkås udde /Se   Ortekroen varp
  Stenkås udde /Se   Ortekroen vik
  Stenkås udde /Se   Ortekroen bukt
  Stenkåserna strandområde /Se   Ortekroegrunden ögr
  Stenkåsarna udde?   Orteleken äng
  Stenkåsarna strandomr. /Se   Ortkrosrevet örev
  Stenkåserna strandområde /Se   Ortkrosrevet örev
  *Stenkäringen holme   Orteudden udde
  Stenkärngen sjömärken /Se   Orteudden hommbro
  Stennäbben ö   Orvesten sten
  Stenskär ö   Oset åmynning
  Stenskär ö   Oste = Emmåns mynning Saknas
  Stenskär ö   Ostestommegatan väg
  *Stenskär holme   Osudden uddar
  Stenskär holmar /Se   Oxefloe mosse
  Stenverkarna terräng   Oxefällan skog
  Stenverkarna strandområde /Se   Oxehagen hage
  Stenverkeholmen Saknas /Se   Oxehagen hage
  Stickleholmen ö   Oxehagen åker
  Stickskär ö   Oxehagen f. d. hage
  Stickskäret ö   Oxehagen hage
  Stickskäret el. Stickskärsholmen holme /Se   Oxehagen hage
  Stocketorgsskogen skogsmark   Oxehagsodlingen åker
  Storemosse mosse   Oxekullarna åker
  Storemosse triangelpunkt   Oxekullarna hage
  Storesand håmmbro /Se   Oxekullegatan väg
  Storesten ö   Oxekullen kulle
  Storestensudden udde   Oxen ugr
  Storforsängen mosse   Oxen ögr
  Storgrundet grund   Oxen grund
  Storkekärret kärr   Oxen grund
  Storstingsskär holme /Se   Oxen ögr
  Storstingsskär skär /Se   Oxen gr
  Storudden udde   Oxgrunden holmar
  Storudden udde   Oxgrunden ögr
  Storön halvö   Oxgrunden ögr
  Storön del av Oknö   Oxeholmarna holmar
  Storön del av Oknö   Oxeholmarna holmar
  Storön ö   Oxhagen hage
  Storönsgrundet, Inre ö   Oxhagen hage
  Storönsgrundet, Yttre ö   Oxhagsgrundet ugr
  Strömholmen ö   Oxhagsgärdet åker
  Strömsholmen holme /Se   Oxhagskärret åker
  *Stubbeholm holme   Oxhagsodlingen åker
  Stubbeholmen ö   Oxleskär holme
  Stubbeholmen holme   Oxleskär holmar
  Stubbeholmen ö   Oxleskär udde
  Stubbeholmen ö   Oxleskär udde
  Stubbeholmen Saknas /Se   Oxleskärsgrundet ögr
  Stugenabbe udde   Palteträdgårn åker
  Stugfjärden fjärd   Paradiset ekdunge
  Stummeholm holme /Se   Paviljongen varp
  Stuten varp /Se   Pavleholm holme
  *Stålskär holmar   Pavleholm holme
  Stänggårdsvassen vassbänk /Se   Pavleholmsgrunden ögr
  Sundeglo vik   Pavleholmsudden holme el. udde
  *Sundsholmarna Saknas /Se   Pellegrund ugr
  Sundsö, Lilla ö   Pellevarpet varp
  Sundsö, Stora ö   Penningeskär holme
  Sundsö Saknas /Se   Penningeskär holme
  Sundsökula ö   Penningeskär holme
  Sundsökula vik, holme /Se   Penningeskär holme
  Surapplelid terräng   Penningeskärsgrundet ögr
  Sureviken vik /Se   Penningkistan sten
  Surpallevik vik   Penningsholm halvö
  Svanen (el. Kamelen, Krokiga tallen, Kälmörn) holme /Se   Penningsholm halvö
  Svanen el. Kamelen holme /Se   Per Månsson ögr
  Svartebäcken bäck   Petters bryggor båtbryggor
  Svartebäckskärr kärr   Piggegöl göl
  Svartebäcksmosse mosse   Piggedesten hommbro
  Svartehål sjöäng /Se   Piggesten gränssten
  Svartekärr kärr   Pinnegrundet gräsgrund
  Svartekärr åker   Pinnegrundet ögr
  Svartekärr kärr   Pinnegrundet holme
  Svarthål sankmark   Pinneholm holme
  Svartingsgrudnet ö   Pinneholm holme
  Svartingsgrundet holme /Se   Pinnholmsgrund ugr
  Svartingskär holme   Pinneholmsgrundet ögr
  Svartingsskär ö   Pinneholmshällerna öhällar (stenar)
  Svartingsskär holme /Se   Pinneholmsör ögr
  Svartingsskärsrevet rev   Pinneholmsvarpet varp
  Svarteklunsen håmmstånd /Se   Pinnholmsörgrund ugr
  Svartkroen vik /Se   Pissarebacken vägbacke
  Svartö halvö   Pissarebacken backe
  Svartö halvö   Plattformen vägskäl
  Svartö halvö   Plattformen vägskäl
  Svartö, resp. Svartören numera halvö   Plogen vägskäl
  Svartö halvö   Plommonträdsänden hage
  Svartö triangelpunkt   Plommonträdsänden åker
  Svartö, St. o. L. holmar   Pojkarnas vik vik
  Svartö hamn hamn   Pojkekärret hage
  Svartöhamn hamn   Pojkstenen lyftbar sten
  Svartöhamn hamn   »Porleholm» holme
  Svartöhamn vik   Porsgöl göl
  *Svartöhamn vik   Porthorvan äga
  Svartöhamn vik   Potatislandet ugr
  Svartören, Lilla ö   Potatislandet ugr
  Svartören, Lilla ö   Pracken hommstånd
  Svartören, Stora ö   Prackskär holme
  Svartören numera halvö   Prackskär holme
  Svartören numera halvö   Prästegölen göl
  Svartören numera halvö   Prästehorvan åker
  Svartörn holme /Se   Prästen holme
  Svartö udd udde   Prästeholmen varp
  Sven Olses kreka vik /Se   Prästevägen väg
  Svensmosse åkrar   Prästängen betesäng
  Svinegårdsbukten bukt   Puntängerna åkrar
  Svinegårdsbukten vik /Se   Puttebäcken bäck
  Svinegårdsgrunden grund /Se   Puttebäcken åker
  Svineskär ö   Puttebäcksbacken vägbacke
  Svineskär holme /Se   Puttebäcksgärdet åker
  Svingårdsvik, se Sveinegårdsbukten vik   »Påfleholm» holme
  Svinholmen Saknas /Se   Pålen spöpåle
  Svältehamnen vik   Påludden hommstånd
  Svältgrunden udde   Påludden udde
  »Swältgrundet» holme /Se   Påluddsbukten vik
  Svältudden Saknas /Se   Påluddslåtten äng
  *Svärtan, se Svartören ö   Påsehålet vik
  *Svärtehamn hamn eller vik   Pållehorvan åker
  *Svärtö, se Svartören numera halvö   Pållehål källa
  *Svärtö, se Svartören numera halvö   Pållekärr åker
  Sydosten udde /Se   Pällesbrygga båtplats
  Sylten strand   Päraträsgärdet åker
  Sylten strand   Pärdanjelemossen mosse
  Sylten strand   Pärgumsen åker
  Sylten strand   Pärnilsekärret åker
  Sylten strand /Se   Pärnilseåkern åker
  Såggölen göl   Päronbacken bete
  Sävemossen mosse   Pärs kärr åker
  *Sävgrundet (Säfgrundet) holme /Se   Pölängen åker
  Sävodlingen plats i skog   Rakängen äng
  Södreögrundet ö   Ramlebacken vägbacke
  Södreön Saknas /Se   Ramse åker
  Södreöudden udde   Ramsebron vägbro
  Sökeshäll grund   Ramsebäcken bäck
  Sökeshäll övervattensgrund /Se   Ramsebäck bäck
  Söndagsfjärden Saknas /Se   Ramsegatan väg
  Söndagsgrundet holme /Se   Ramsegärdet åker
  Söndagsvarpet Saknas /Se   Ramsekullarna kullar
  Söreskogsudden udde   Ramsekärret åker
  Taktö ö   Ramsö halvholme
  Taktön ö   Ramsö halvö
  Taktö ö   Ramsö halvö
  Taktö ö   Ramsö halvö
  Taktö ö   Ramsö halvö
  Taktönshamnen vik /Se   Ramsö ö
  Taktöns, Örskär ö   Ramsö ö
  Taktösrevet rev   Ramsö ö
  Talleholmen ö   Ramsö ö
  Talleholmen ö   Ramsö ö
  Talleholmen ö   Ramsö ö
  Talleholmen udde   Ramsö ö
  Talleholmen ö   Ramsö ö
  Talleholmen i Herrholmsviken Saknas /Se   Ramsö ö
  Tallemossen mosse   Ramsögrunden ögr
  Talleskär ö   Ramsögrunden ögr
  Talleskäret ö   Ramsögrunden ögr
  Tallevarpet Saknas /Se   Ramsögrunden ögr
  Tallholmen ö   Ramsögrunden sättning
  Tallmossen åker   Ramsöström ström
  Tjustekroksbåden ö   Ramsöudde udde
  Tjustekroksbåden grund /Se   Rappes trädgård ö
  Tjutagrunden öar   Ravelsgren näs eller vik
  Tjutagrunden holmar /Se   Remmaredrevet kast
  *Tjutaskär holme   Remmeskär skär
  Tjutaskär ö   Remmeskär holme
  Tjutaskär holme /Se   »Rendsholmen» holme
  Tjuvekärr åkrar   Revet udde
  Tjärgruvan vik   Revet ugr
  Tjärgruvan vik /Se   Revet på Grytegrundsholmen hommstånd
  Tjärgruveholmen Saknas /Se   Revlen udde
  *Tocktö, se Taktö ö   Rigärdet åker
  Tokö halv ö   Riktesbukten bukt
  Tokö ö   Riktesvarpet varp
  Tokö ö   Riktet bukt
  Tokö ö   Ringkärret åker
  Tokö ö   Risa åker
  Tokö ö   Risfällan skog
  Tokö ö, resp. del av ö   Rishagarna åkrar
  Tokö förr ö, nu del av ö   Rishagarna hagmark
  Tokö del av ö   Riskasta vägskäl
  Tomossen mosse   Robackståndet hommbro
  Torgöl göl   Robackeståndet hommbro
  Toregöl göl /Se   Roffelekullen kulle
  Toregöl sjö /Se   Romp halvö
  Torforsen ström o. laxfiske   Rompevägen väg
  Torforsen ström och laxfiske   »Roseheholmen» holmar
  Torforsen ström o. laxfiske   Rotholmen udde
  Tornet övervattensgrund /Se   Rötholmsgrundet ögr
  *Tornsholm holme   Rotholmsvarpen varp
  Torskan ö   Rotholmsviken vik
  Torskan holme /Se   Rotevallskrok rågängsmärke
  *Torsken grund   Rotevallskrok rågångsmärke
  Torsken övervattensgrund /Se   Rotvallsskären holmar
  »Torskholmen», se Torskan Saknas   Rotvallsskären holmar
  Tranemosse mosse   Rotvallsskären holmar
  Tranemosse mosse   Rotviken vik
  Tranemosse mosse o. åkrar   Rovan krovarp
  Tratströmmen sund /Se   Rovan vik
  Treholmen holme /Se   Rovan Saknas
  Treholmen holme /Se   Rovan stenar
  Trehörnan åkrar   Rovekärret kärr
  Trehörnan halvö /Se   Rovägen mynning
  Trehörnan halvö /Se   Ruddammen vik
  Trehörnan ö /Se   Ruddammen göl
  Trestackenäs udde   Rudebecks holm halvö
  Triholmen ö   Ruggan ugr
  Trinteholm ö   Ruggan varp
  Trinte holm holme /Se   Ruggan kast
  Trulleholm ö   Ruggan ugr
  Trulleholm holme /Se   Rump uddar
  Trulleholm holmar /Se   Rumpehagen hage
  Trullfjärden fjärd /Se   Rumplösan holmar
  Trångkärren kärr   Rumplösan holmar
  Trädskon holme /Se   »Rundholm» holme
  Träggeläns åkrar   Rundströmmen Saknas
  Träske jöhl göl /Se   Rundströmmen hommstånd
  Träsken terräng   Runnöhålet sund
  Träskogrunden småöar   Rutehorvan åker
  Träskon ö   Ryssjeholmen holmar
  Träskon ö   Ryssjeholmsgrundet ögr
  Träteholmen ö   Ryssjudden udde
  Träteholmen holme /Se   Ryssjuddsholmen holme
  Trätekroen vik /Se   Ryssjuddegrundet ögr
  Turkiet terrängholme   Ryssenabbe udde
  Tvestjärtan ö   Ryssåkern åker
  Tvestjärtan holme /Se   Ryssåkerskullen kulle
  Tvillingholmen ö   Råbocken holme
  Tvillingmossarna mosse   Råbocken holme
  Tvillingmossarna mossar /Se   Råbocken varp
  Tvillingsbackarna backar   Råbocken halvö
  Tvillingsgrunden öar   Råbocken halvholme
  Tvillingsgrunden holmar /Se   Råbocken varp
  Tvillingsholmen holme /Se   Råbockegrunden holmar
  Tvillingskär, Lilla ö   Råbockegrunden holmar
  Tvillingskär, Stora ö   Råbockehorvan åker
  Tvillingskär skär /Se   Råbockevarpet varp
  Tvillingsskär holmar /Se   Rågeholmen holme
  Tvillingsmossarna mosse   Rågeholmen holme
  Tväggleholmarna öar   Rågholmsgrundet gr
  Tväggreholmen ö   Råggrundet ugr
  Tväggreholmen ö   Råttefällan djup
  Tyska Nabben landtunga /Se   Råttefällegrundet ugr
  Tällnäs udde   Räckerskärr åker
  Tällnäs udde /Se   Räckorna ögr
  Täppängen åker   Rävegrytet gryt
  Tärnan håmmstånd /Se   Rävekullegärdet åker
  *Törneholm holme   Rävekullen åker
  *Törneholm, L. holme   Räveskärven stengryt
  Törneholmen ö   Rävgropen rävgrop
  Törneholmen ö   Rävgrophorvan åker
  Törneholmen, Lilla ö   Räveln udde
  Törneholmen, Stora ö   Rävelsgrunden ögr
  Törneholmen, Lilla Saknas /Se   Rävelsudden udde
  Törneholmen holmar /Se   Rävelsvarpet varp
  Törnskär, St. holme   Rävgrytsåkern åker
  Törneskär halvö   Rävskärvegärdet åker
  Törneskär ö   Röbo äng
  Törneskär holmar /Se   Röbo ström
  Törneskär, Hemre ö   Röboströmmen ström
  Törneskärsgrunden öar   Röda hällen östen
  Törnholmen ö   Röda sten sten
  Törnholmsgrundet ö   Röda stenen östen
  Törnsholmen ö   Röda stenen granitblock
  Törnsholmen Saknas /Se   Röda stenen östen
  »Törnskiäret» holme /Se   Rögrunden ögr
  Törnsudden udde   Rögrunden holmar
  Uddevassen vassbänk   Rögrundet holme
  »Ufvaholm(en)», se Uva Saknas   Rögrundet, Lilla holme
  Ugglan ö   Rögrundet, Lilla holme
  Ugglan holmar /Se   Rögrundet, Stora holme
  Ugglefällan ö   Rögrundet ögr
  Ugglefällan holme /Se   Rögrundet holme
  Uggleholmen ö   Rögrundet ögr
  Uggleholmen Saknas /Se   Rögrundet holme
  Ugglekrok vik /Se   Rögrunden holmar
  Ugglekärret åkrar   Rögrundssättningen sättning
  Uppom Stugenabbe håmmbro /Se   Rögrundsvarpet varp
  Uppre udden på Hanseholm udde /Se   Röhjälmen ängsribba
  Uppre udden på Lyckeholm varp /Se   Rökeströmmen ström
  Uppre udden vid Ekleskäret varp /Se   Rökhuskastet håla
  Utlängden, Lilla ö   *Rökhusströmmen ström
  Utlängden, Stora ö   Römalen åker
  Utrodden gata i vassar /Se   Römana åker
  Utrodden gata mell. vass /Se   Röndebacken vägbacke
  Uttergrunden övervattensgrund /Se   Röndehorvan åker
  Uttermossen mosse   Rönden hommstånd
  Uva ö   Rönderna landsträcka
  Uva holme /Se   Röndegrunden ögr
  Uveholmen ö   Röndegrundet ögr
  Uveholmen Saknas /Se   Röndegrundet ögr
  Uvehålet sund /Se   Röndeholmen holme
  Vadet vik   Röndeholmen holme
  »Wadet» nu igenvuxet vadställe /Se   Röndehålet sättning
  Vadet vadställe /Se   Röndeskär holme
  Vadet vik /Se   Röndeskär holme
  Vadholmen udde   Röndeskär holme
  Vadholmen holme /Se   Röndeskär holme
  Vadholmen Saknas /Se   Röndeskärsdrev bukt
  Vadkroen vadställe /Se   Röndeskärskroen krovarp
  Vadströmmen vadställe /Se   Röndeskärsgrundet ögr
  Vadströmmen ström /Se   Röndesten hommstånd
  Vagnevägen väg /Se   Röndevarpet varp(?)
  Vaktudden udde   Röndevarpet varp
  *Vallö, se Våldö ö   Rönneträd holme
  Vargmossen mosse   Röndörn holmar (ögr)
  Vargeskär holme   Röndörn holmar
  Vargeskär ö   Röndörn nätläge
  Varggården landtunga /Se   Röret bronsåldersrösen
  Vargskärsgrundet ö   »Rösjöholmen» holme
  Vargeström sund /Se   Röskär holmar
  Varggården näs /Se   Röskär holme
  Vargeskär holme /Se   Röskär holme
  Varpegrundet holme /Se   Röskär holme
  Varpet vik   Röskär holme
  Varvet udde   Rödskär holmar
  Varvet strand /Se   Röskär holme
  Vasen fors   Rödskärsgrundet ögr
  Vasen håmmbro /Se   Röskär sättning
  Vassen och landet krovarp /Se   Röskär holme
  Vassevarpet notvarp /Se   Röskärsbåden ögr?
  »Vasshollmen» Saknas /Se   Röstenarna östenar
  Vasskär holme /Se   Röstenarna östenar
  Vattengården varp /Se   Röstenarna stenar
  Vedudden Saknas /Se   Röstenarna stenar
  Vegenäs åkrar   Röstingsholmen holme
  Verkholm udde   Röstingsholmen holme
  Verkholm halvholme /Se   Röstingsholmen holme
  Verkholmslandet åker /Se   Röstingsvarpet varp
  Vet håmmstånd /Se   Röstingsviken vik
  Vidflagen öppen (sank?)mark   Röstingsvikagrundet ögr
  Viggevarpet notvarp /Se   Röstingsvikeudden udde
  Vikegård vik   Röstingsvikevarpet varp
  Vikegård håmmstånd o. vik /Se   »Rövallsskären» holmar
  Vindalekärret kärr o. åker   Röviken vik
  »Windetallen» holme /Se   Röängen åker
  Vindholm, Lilla ö   Sadeln östen
  Vindholm, Stora ö   Sakerstimossen åker
  Vindholm holme   Sakerstismossen åker
  Vindholmen, St. holme   Sakerstian varp
  Vindholm ?ö /Se   Salbake sten
  Vindholm holme /Se   Salbake sten
  Vindholm holme /Se   Salbake sten
  Vinholmen, se Vindholm(en) holme   Salbake sten
  Vindholm holme /Se   Salbake sten
  Visthuset varp /Se   Sallaten varp
  Visthuset notvarp /Se   Sallatsvarpet varp
  Vitehäll bergknalle(?)   Salomoshydda kulle
  Vrakskär ö   Salpeterhorvan åker
  Vrakskär holmar /Se   Salpeterhorvan åker
  Wåh-rump, se Vållöromp förr ö, nu del av ö   Salsten sten
  Vållö ö /Se   Saltsjön = Östersjön Saknas
  Vållö ö   Samuelsskär holme
  Våldö ö (och by)   Samuelsskär holme
  Vållö ö   Sand tilläggsplats
  Vållö ö   Sand kroar
  Vållö ö   Sand vikar
  Våldö ö   Sandarebackarna vägbackar
  Vållö ö   Sandarehagen hagar
  Våldö ö   Sandbukten vik
  Våldö ö   Sandbukten varp
  Våldö ö   Sandbukten kast
  Våldö ö   Sandbuktevassarna varp
  Våldö ö   Sandbuktevassen vasse
  Våldö ö   Sandgropemossen mosse
  *Vållö, se Våldö ö   Sandgropen sandtag
  *Vållö, se Våldö ö   Sandgrunden ögr
  Våldö inskär holmar   Sandgrunden ögr
  Vålsö rump udde   Sandhorvan åker
  Vållörump del av Vållö   Sandhorvan åker
  Vållöromp förr ö nu del av ö   Sandhorvan åker
  Våldöromp del av ö   Sandhorvan åker
  Våldöromp del av ö   Sandhorvan åker
  Våldöromp, se Våldö del av ö   Sandhålan varp
  Vållöromp halvö   Sandkroen varp
  Vållöromp halvö   Sandkroen vik
  Vållöromp, Norra udde m. triangelpunkt   Sandreholm holmar
  Vållöromp, Södra udde med triangelpunkt   Sandreholm holmar
  Vårholmen, Lilla ö   Sandreholm holmar
  Vårholmen, Stora ö   Sandreholm holme
  Vårkasen (Vårkasten) udde /Se   Sandreholm, L holme
  Vårholmen ö /Se   Sandreholm, St. holme
  Vårholmen holme /Se   Sandreholm holmar
  Vårholmen holme /Se   Sandreholmsbukten bukter
  Vårholmen holme /Se   Sandreholmshålet sund
  Vårkasen udde /Se   Sandreholmsrevet urev
  Vårkasen udde /Se   Sandreholmesvaget svag
  Vårkasten, se Vårkasen Saknas   »Sandskäret» ö
  Väderön ö   Sandskär holme
  *Vällö, se Våldö ö   Sandskärsgrundet ögr
  *Värgskär, se Vargeskär holme   Sandskärsvarpen varp
  Väster på Bjärkö strand /Se   Sandslättekärret kärräng
  Väster på Masteskär håmmstånd /Se   Sandslösaren varp
  Väster på Masteskär hommstånd /Se   Sandsundet svag
  Väster på Sandreholm håmmstånd /Se   Sandsundet hommstånd
  Västerskär holme   Sandtaget hommbro
  Västerskär ö   Sandudden, Hemsl hommstånd
  Västerskär holme /Se   Sandudden udde
  Västerviken, Lilla vik   Sanduddsvarpet varp
  Västerviken, Stora vik   Sandvik vik
  Västerviksgrundet, Stora ö   Sandvik vik
  Västgöten varp /Se   Sandviken vik
  Västrafjärden fjärd   Sandviken vikar
  Västra fjärden fjärd   Sandviken vik
  Västra fjärden fjärd   Sandvikebukten vik
  Västrebacke sluttning /Se   Sandvikegrunden ögr
  Yttre båden grund /Se   Sandvikegrundet holme
  Yttre hamnen håmmbro /Se   Sandvikegrundet holme
  Yxnebacken åker   Sandvikegrundet holme
  Yxnebacken sluttning /Se   Sandvikerevet udde
  Yxneström sund   Sandvikeströmmen sund
  Åbron bro   Sandvikeudden udde
  Åbyhäll sten(?)   Sandvikevarpet varp
  Ådevarpet el. Äggvarpet varp /Se   Sandvikeåkrarna åker
  Åjevarpsudden udde   Sandåsen ås
  Åkerkärren åkrar   Sandö ö
  »Ålegårdsud» udde /Se   Sandö ö
  Ålegårdsvik vik /Se   Sandö ö
  Ålgårdsbron udde /Se   Sandö ö
  Ålgårdsskär, Norra ö   Sandö ö
  Ålgårdsskär, Södra ö   Sandö, L. holme
  Ålgårdsskär, Store o. Lille holmar /Se   Sandö ö
  Ålgårdsvik vik   Sandö ö
  Ållonudden udde   Sandöbukten vik
  Ångbåten sten /Se   Sandöbukten hommstånd
  Ångbåtsvraket håmmstånd /Se   Sandöhällen ögr
  Ångbåtsvraket håmmstånd /Se   Sandö-örskär holme
  Åsehorn udde   Sergeantebåden ugr
  Åsehorn udde   Sikekroen sikvarp
  Åsehorn halvö   Sikekroen varp
  Åsehorn udde /Se   Sikevarpet varp
  Åsehorns udd udde   Sikevarpsbukten vik
  Åsevadhagen terräng   Sillebryggan brygga
  Åslekärr åkrar   Sillbryggan brygga
  Ädling bukt   Silleholmen holme
  Ädling vik /Se   Silleholmen holme
  Äggvarpet el. Ådevarpet varp /Se   Silleholmsgrundet ögr
  Äleholmen holme /Se   Sillemosse mosse
  Äleholmen el. Äreholmen Saknas /Se   Sillholmshålet djup
  Älekås bukt   Sillholmsvarpet varp
  Älekås vik /Se   Sillekrok holmar
  Älekås vik /Se   Sillekrok holmar
  Äleviken vik   Sillekrok holmar
  Äleviken vik /Se   Sillekrok holmar
  Älgerumeviken vik   Sillekrok holmar
  *Ängeskär holme   Sillkroksgrund ugr
  *Ängeskär, se Hästö numera trol. del av ö   Silleskär holme
  Ängeskär ö   Silleskär holme
  Ängeskär ö   Sillesten ustenar
  Ängeskär holmar /Se   Sillevarpet varp
  Ängeskärsgrundet ö   Sillevarpet varp
  Ängholmarna Saknas /Se   Simpekärr äng
  Ängskär holme   Simsodlingen åker
  Ängskärsgrunden öar   Simudden udde
  Äreholmen ö   Simmudden udde
  Äreholmen el. Äleholmen Saknas /Se   Sjumannakärret åker
  Äreholmen Saknas /Se   Sjunkebäck mosse och hage
  *Ärgerskären holmar   Sjunkebäck hage
  Äskesholm ö   Sjunkemossarna åker
  Äskesholm holme /Se   Sjunkemossen åker
  Äskesholmsgrunden öar   Själagrund undervattensgrund
  Äspeholmen udde   Själbåden ugr
  Äspeholmen Saknas /Se   Själebåden ögr
  Äspekrok vik   Själebåden ögr
  *Äspeskär holme   Själebåden ögr
  Äspeskär ö   Själebåden ögr
  Äspeskär, Lilla ö   Själebåden ögr
  Äspeskär, Stora ö   Själeflutan udde
  Äspeskär holmar /Se   Själegrundet ugr
  Äspeskärsgrunden öar   Själehällen häll
  Äspö ö   Själehällen öhäll
  Äspö ö   Själehällen ugr
  Äspö ö   Själgrundet holme
  Äspö, Lilla ö   Själgrundet holme
  Äspö, Lilla ö   Själholmen holme
  Äspö holmar /Se   Själholmen holme
  Ästenäs el. Hästenäs udde /Se   Själeholmen holme
  Ästesand varp /Se   Själeholmsrevet rev (ögr)
  Ävjeholmen ö   Själsholmen holme
  Ävjeholmen Saknas /Se   Själshällarna ugrund
  Ävjeholmen holme /Se   Själshällarna ugr
  Ävjeklimpen undervattenshäll /Se   Själstenarna östenar
  Ävjeskaftet vik /Se   Själevik vik
  Ävjevarpet varp /Se   Själevikegrundet holmar
  Ävjevik vik   Själevikeholmarna holmar
  Ävjevik vik /Se   Själeviksudden udde
  Ävjevik vik /Se   Självspillingstrappen f.d. trappa
  Ödängla halvö   Sjöbodbukten kroe
  Ödängla halvö   Sjöbodfjärden fjärd
  Ödängla triangelpunkt   Sjöbodfjärden vik, fjärd
  Ödängla halvö /Se   Sjöbodgården udde
  Ödängla halvö /Se   Sjöbodholmen holme
  Ödängla by, halvö /Se   Sjöbodholmen udde
  Ökeskrället strand, varp /Se   Sjöbodholmen udde
  Ökeskrället varp /Se   Sjöbodholmen udde
  *Öknö ö   Sjöbodholmen udde
  Örehamn vik   Sjöbodhorvan åker
  Örehamn vikar /Se   Sjöbodplan allmänning
  Örehamn vik /Se   Sjöbodudden udde
  Öreholmen ö   Sjöbodudden, Lilla udde
  Öreholmen Saknas /Se   Sjöbodudden, Stora udde
  Örekroen varp /Se   Sjöbodudden uddar
  Ören, Lilla ö   Sjöbodudden varp
  Ören, Lilla ö   Sjöbodudden kast
  Ören, Stora ö   Sjöbodviken vik
  Ören, Stora ö   Sjöfällan hage
  Örensgrundet ö   Sjögatan gata
  Öreskär (Taktöns Öreskär) holme /Se   Sjögatan gata
  Öreströmmar sund /Se   Sjögrensgärdet åker
  Öreströmsholmarna Saknas /Se   Sjögrenshorvan åker
  Örhällarna grund   Sjögrens kanal Saknas
  Örn grusholme /Se   Sjögärdet åker
  Örn grusholmar /Se   Sjöhagarna hagar
  Örn, (Stora och Lilla) grusholmar /Se   Sjöhagen hage
  Örnebäck bäck   Sjöhagen hage
  Örnebäcken å   Sjöhagen beteshage
  Örnebäcken bäck /Se   Sjöhaget åker
  Örskär, Taktöns ö   Sjöhagvägen väg
  Örnskär, Sandö ö   Sjöhorvan åker
  Örskär (Sandö Örskär) holme /Se   Sjöhorvan åker
  Örskärsstång sjömärke   Sjöhorvan åker
  Öster på Sandreholm håmmstånd /Se   Sjöhorvan åker
  Östersjön, Stora sjö   Sjökullen beteskulle
  Östramark skogsområde   Sjörenen betesren
  Östramark skogsområde   Sjötorget öppen plats
  Östrebukten, se Bron i Österbukten håmmbro   Sjöåkern åker
  Övassen vassbänk /Se   Sjöängen åker
      Sjöängen äng
      Skagen hommstånd
      Skagen udde
      Skallran holme
      Skallran holme
      Skallergrundet holme
      Skallerholmen holme
      Skallrevarpet varp
      Skanken udde
      Skantampen strandområde
      Skantampen hommstånd
      Skarpskytteslätten slätt
      Skaten varp (o. udde)
      Skaten notvarp
      Skategrundet ugr
      Skeklan grund
      Skeppar Olle grund
      Skeppar Olles grund ugr
      Skeppar Simma ögr
      Skeppar Simma ögr
      Skeppekulle kulle
      Skeppekulle kulle
      Skeppekulle kulle
      Skeppsgårdsgrunden *gr
      Skeppsholmen halvholme
      Skeppsholmen holme
      Skeppsholmen holme
      Skeppsholmsvadet vadet
      Skiftelandet strandområde
      Skiften åker
      Skinkeskär holme
      Skinkeskärsvarpet varp
      Skitekroen varp
      Skiteskär holme
      Skjutebo holme
      Skjutebo holme
      Skjutsrättaren holme
      Skjutsrättaren varp
      Skjutsrättarehålan varp
      Skogsfällan åker
      Skogsgatan väg
      Skogsgärdet åker
      Skogshagen hage
      Skogshagen hage
      Skogsmossarna f.d. åkrar
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen åker
      Skogskär, Bjärkö holme
      Skogskär, Bjärkö håmmstånd
      Skogskär, Norstö holme
      Skogspiken udde
      Skogspiken hommstånd
      Skogstippas skithus sten
      Skogsåkern åker
      Skokallegärdet åker
      Skolhusbacken vägbacke
      Skomakaren ugr(?)
      Skomakaren ögr
      Skomakaren ögr
      Skomakaren ögr
      Skomakareslätten slätt
      Skoningsängen åker
      Skorvan udde
      Skorvan hommstånd
      Skorveslåtten äng
      Skrikehult skog
      Skruven hommstånd
      Skruvvassen äng
      Skrufshultediket dike
      Skrufshultevägen väg
      Skräckeholmen holme
      Skräckeholmen holme
      Skräckeholmen holme
      Skräckemålebacke vägbacke
      Skräckemåle gata väg
      Skräckeström ström
      Skräckeström ström
      Skräckeströmsgrunden grund
      Skräckeströmsgrunden ögr
      Skräddarebacken åker
      Skräddarebron hommbro
      Skräddaregrottan grotta
      Skräddaregärdet åker
      Skräddarekammaren grotta
      Skräddarehorvan åker
      Skräddarekammarn bergklyfta
      Skräddaren ögr
      Skräddaren ögr
      Skräddareängen åker
      Skråhällerna berghäll(an)
      Skrähällerna berg
      Skrähällshagen hage
      Skrähällsmossen åker
      Skräpleholm halvholme
      Skräpleholm halvholme
      Skräpleholm halvholme
      Skräpleholm halvholme
      Skräpleholmsgrundet grund
      Skräpleholmsgrundet holme
      Skräplevik vik
      Skräpleviksgloet glo
      Skröpleholmsgrundet grund
      Skumma farstun område
      Skummegata väg
      Skumningegärdet åker
      Skutgrundet ögr
      Skutgrundet holme
      Skutgrundet ögr
      Skutgrundet hommstånd
      Skutgrundshällerna ögr
      Skutgrundshällerna ögr
      Skuteholmen holme
      Skuteholmen holme
      Skuteholmen holme
      Skutehålet vik
      Skutevik vik
      Skuteviksgrundet holme
      Skutevikslösaren varp
      Skuteviksudden udde
      Skuteviksudden udde
      Skuttekås vik
      Skuttekås åker
      Skuttevik vik
      Skvackermossen åker
      Skyllen åker
      Skyren vik
      Skålekulle hage
      Skålevarp varp
      Skålevarp varp
      Skäggasknäfall vägbacke
      Skäklan holme
      Skäklan holmar
      Skäklan holme
      Skäklegrundet grund
      Skälerör gränsrör
      Skälgrundet holme
      Skälhällen gränsmärke
      Skälgrunden ögr
      Skälgrundet holme
      Skälgrundet holme
      Skälholmen holme
      Skälsglot vik
      Skälviksgrund ugr
      Skäret holme
      Skäret holmar
      Skärläget hommstånd
      Skärläget hommstånd
      Skärrgrund holmar
      Skärrgrund holmar
      Skärrgrund holmar
      Skärrgrundet holme
      Skärrgrundet holme
      Skärrgrundsståndet hommstånd
      Skärsudden hommstånd
      Skärvgrundet holme
      »Skölvik» vik
      Sköteholmen holme
      Sköteholmen holme
      »Slabbeholm» holme
      Slammerkroarna krovarp
      Slammerkroarna strandområde
      Slankhällerna hällar
      Slinkan varp
      Slinkeskär holme
      Slumpen holme
      Slumpen holme
      Slumpevarpet varp
      Slänga ögr
      Slänga ögr
      Slänga varp
      Slängan varp
      Släpet ställe
      Släta floen vattensamling
      Släta grundet holme
      Släta grundet holme
      Släta grundet holme
      Släta holmen holme
      Släterna åkrar
      Slätholmen holme
      Slätholmen holme
      Släthylteskogen skog
      Släthylteskogen skog
      Släthylteåkrarna åkrar
      Släthällerna hällar
      Släthällarna hällar
      Slätkvarne mosse mosse
      Slätskär holmar
      Slätskär holmar
      Slätskärsgrundet holme
      Slätten åker
      Slätterna åkrar
      Slättkullegärdet åker
      Släraren varp
      Slösaren varp
      Slösaren varp
      Slösaren varp
      Slösaren kroe
      Slösaren varp
      Smaltokan åker
      Smederumeviken vik
      Smederume vik fiskhamn
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhagen hage och skog
      Smedjegrundet holme
      Smedjegrundet holme
      Smedkärret åker
      Smedrummebacke vägbacke
      Smerumeholmarna holmar
      Smerumeholmarna holmar
      Smerumeviken vik
      Smesmosse mosse
      Småholmarna holmar
      Småskär holme
      Småskär holme
      Småskären holmar
      Småskär holmar
      Småskären holmar
      Småskärsgrundet ögr
      Småskärsgrundet ögr
      Småskärsgrundet ögr
      Småskärskroen krovarp
      Småskärskroen varp
      Småskärskroen varp
      Småskärssättningen sättning
      Småvallarna ängar
      Smältudden udde
      Smöraskebron dikesbro
      Smöraskebäcken bäck
      Smörasken åker
      Smörpundet holme
      Snabbhorvan åker
      Snedvarpet varp
      Snokekärret åker
      Snuddan holme
      Snuddan holme
      Snurremossen åker
      Solskär holme
      Solskär holme
      Solskär holme
      Solskär holme
      Solskär holme
      Solskär holme
      Solskärsbåden ugr
      Solskärsbåden ugr
      Solskärsbådorna gr
      Solvik vik
      Solvik vik
      Solvik kast
      Solvikeholmen holme
      Solvikeholmen holme
      Solvikekroen varp
      Solvikevarpet varp
      Sparrebron bro
      Sparrediket dike
      Sparren åker
      Sparrängen f.d. äng
      Spelaren holme
      Spelaren varp
      Spelareholmsgrundet ögr
      Spetalehult skog
      Spetalehult skog
      Spetalehultskogen skog
      Spetalehultsvägen väg
      Spetalehultsvägen väg
      Spetalevägen väg
      Spetegrundet holme
      Spetegrundsvarpet varp
      Spikudden hommstånd
      Spinkeholmen holme
      Spinkeholmen holme
      Spinkehorvan åker
      Spinkehålet åker
      Spinkemossen åker
      Spinnarn äng
      Spitalehult skog
      Spjällen åker
      Springarebacken backe
      Springarebacken backe
      Springarebacken backe
      Springarebacken vägbacke
      Spygatan del av bäck
      Spygatehålet del av bäck
      Spåneviken vik
      Spånvikekroen krovarp
      Spånvikeudden udde
      Spånvikevarpet varp
      Spänget bro
      Spöbacken backe
      Spöpålen spöpåle
      »Stabbeholm», se Stubbeholmen holme
      Stabilen hommstånd
      Stacken hommstånd
      Stackeskär holme
      Stackeskär varp
      Stackeskärsdrev bukt
      Stackeskärsör, se Stackeskär holme
      Stadsgöl göl
      Stadsgölebro bro
      Stadsgölebäck å
      Stallbukten vik
      Stallgölen göl
      Stallkullegrundet, se Stallvikegrunden ögr
      Stallkulleholmen halvholme
      Stallkulleholmen halvholme
      Stallkulleholmsgrunden, se Stallvikegrunden ögr
      Stallkullehorvan, se Stallkulleholmen åker
      Stallsgärdet åker
      Stallshöljen göl
      Stallskullehorvan åker
      Stallskullen kulle
      Stallviken vik
      Stallviken vik
      Stallvikegrunden ögr
      Stallviksholmen, se Laxholmen holme
      Stallviksholmen holme
      Stallvikeholmen holme
      Stallvikeholmen holme
      Stallvikekroen krovarp
      Stallvikeudden udde
      Stallvikevarpet varp
      Starbackebrunnen brunn
      Starebacken backe
      Staregärdet åker
      Staren åker
      Starevarpet varp
      Starhorvan åker
      Stasgöl trakt
      Stasgöl plats nära Bo
      Stasgöl bäck
      Stasgölegöl göl
      Stasgölebro bro
      Stasgölån å
      Stavaskallgården trädgård
      Stave Jonsebacken vägbacke
      Stavsö holme
      Stavsö, Stora holme
      Stavsö holme
      Stavsö, Hammarglo holme
      Stavsö, Boslätte, se Stavsöholm holme
      Stavsögrund ögr
      Stavsögrund ögr
      Stavslgrundet holme
      Stavsöholm holme
      Stavsösten östen (i sjökanten)
      Stavsösten östen
      Stavsösten östen
      Stavsösten sten
      Stenen hommstånd
      Stenen udde
      Stenarna östenar
      Stenbacken strand
      Stenbroäng åker
      Stenbroängerna f.d. ängar
      Stenbromossen åker
      Stenbron åker
      Stenbroåkern åker
      Stenbrången, se Stenbroäng åker
      Stenbåden gr
      Stenen, Stora sten
      Stenfatebacken vägbacke
      Stengrundet ögr
      Stengårdsvassen, se Stänggårdsvassen vasse
      Stengärdsbacken vägbacke
      Stenhagen hage
      Stenholmen holme
      Stenhorvan åker
      Stenhorvan åker
      Stenhästen varp och kroe
      Stenkroen varp
      Stenkås hommbro
      Stenkås udde
      Stenkåserna kast
      Stenkåserna udde
      Stenkåserna strandområde
      Stenkåserna landet
      Stenkärngen ögr
      Stenkäringen holme
      Stenkäringen holme
      Stenkäringen holme
      Stenland åker
      Stenlösa åker
      Stenmarken skogigt område
      Stenmossen mosse
      Stennäbben holme
      Stennäbben, se Hästholm holme
      Stennäbben, se Långlisegrundet ögr
      Stensfälla del av skog
      Stenskär holme
      Stenskär holme
      Stenskär holme
      Stenskär holme
      Stenskär holme
      Stenskärsgrundet ögr
      Stenskärshamnen krovarp
      Stenskärshamnen hommbroar
      Stenskärshamnen vik
      Stenskärskastet kast
      Stenskärsvarpet varp
      Stenskärsvarpet varp
      Stenstugläng åker
      Stenverka hage
      Stenverkarna udde
      Stenverkarna land
      Stenverkegärdet åker
      Stenverkeholmen holme
      Stenverkeholmen holme
      Stenverkeholmen holme
      Stenverkehålet sund
      Stenverkeudden udde
      Stickholmen holme
      Stickholmen, Lilla holme
      Stickholmen, Stora holme
      *Stickholmen holme(?)
      Stickhorvan åker
      Stickhorvan åkerbit
      Stickhorvan åker
      Stickhorvorna, se Stickholmshorvorna åkerbitar
      Stickholmshorvorna åkerbitar
      Stickhomsskagen skag
      Stickholmsudden udde
      Stickleholmen holme
      Stickleholmen holme
      Stickleholmsudden uddar
      Stickleskär, se Stickskär holme
      Stickmossen »åkermosse»
      Stickskär holme
      Stickskäret holme
      Stickskärsgrundet ögr
      Stickskärshorvan åker
      Stickskärskroen krovarp
      Stickskärsudden udde
      Stickskärsvarpet varp
      Stjärnegrundet, se Skärrgrundet holme
      Stockebro- bro
      Stocketorget ställe
      Stockholm, se Flisgrundet holme
      »Stockeskär», se Stackeskär holme
      Stohagekälla hälla
      Stolpehagen hage
      »Stommeholm», se Stummeholm holme
      Stora Boholmsskäret, se Boholmsgruden holme
      Storaeken ek
      Stora fjärden fjärd
      Stora glot vik
      Stora grundet sättning
      Stora grundet ugr
      Stora grundet ugr
      Stora horvan åker
      Stora kroen varp
      Stora sand hommbro
      Stora Sandvikeströmmen ström
      Stora Sillevarpet varp
      Stora sten hommstånd
      Stora sten hommbro
      Stora sten udde
      Stora sten nätläge
      Stora sten sten
      Stora sten kast
      Stora sten ögr
      Stora stensbukten vik
      Storastensvarpet varp
      Storesten häll
      Storestensvarpet varp
      Storastensvarpet varp
      Stora sylten åker
      Stora Vårholmsvarpet, Uppre varp
      Stora Västerviksudden udde
      Stordiket kanal
      Stordiket dike
      Stordiket kanal
      Storeberget berg
      Storeboken träd
      Storebron bro
      Storebäck utfallsdike
      Storefälla hage
      Storegran f.d. gran
      Storegärde åker
      Store hagen hage
      Store hagen hage
      Store holm holme
      Storehorva åker
      Storehorvan åker
      Storemosse åker
      Storemosse mosse
      Store mossen åker
      Store mossen åker
      Storeröret, se Röret bronsåldersrösen
      Storesten notvarp
      Storån namn på Emmån
      Store Örns-varpet varp
      Storforsängen äng
      Storgatan gata
      Storgatan gata
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärs vik vik
      Storskogen skog
      Storstingsskär udde
      Storstingsskär halvholme
      Storstingsskär halvholme
      Storstingsskär hommstånd
      Storstingsskärsudden hommstånd
      Stortokan åker
      Storudden udde
      Storån å
      Storängen åker
      Storängen f.d. äng
      Storängen åker
      Storön, se Ingemarsön ö
      Storön, se Oknö ö
      Storön ö
      Storön halvö
      Storönsgrundet ögr
      Storöudden, se Storön udde
      Strandsvägen väg
      Strandavägen väg
      Strandängen åker
      Stroppsven åker
      Styrkelodet åker
      Stråna vasse
      Strånglärshult skog
      Strömgrenegatan väg
      Strömgrenekvarnen kvarn
      Strömhagen skog
      Strömhagen hage
      Strömholmarna holmar
      Strömholmen holme
      Strömholmen holme
      Strömhorvan åker
      Strömhorvan åker
      Strömmen hommstånd
      Strömmen hommstånd
      Strömmen ström
      Strömmen varp
      Strömmen, se Lövöström ström
      Strömmen strömmar
      Strömsholmen, se Ryssjeholmen holme
      Strömudden, se Ryssjeholmen udde
      Strömvarpet bukt
      Strömvarpet varp
      Strömvarpet varp
      Strömvarpet varp
      Strömvarpet varp
      Strömvarpet, se Strömmen varp
      Strömvarpet varp
      Stubbehagen hage
      Stubbeholmen holme
      Stubbeholmen holme /Se
      Stubbeholmen holme
      Stubbeholmen holme
      Stubbigatan väg
      Stubbimossen mosse
      Stubbåkern åker
      Stugegärdet åker
      Stugehorvan åker
      Stugehorvan åker
      Stugfjärden fjärd
      Stugenabbe udde
      Stugenabbe hommbro
      Stugevarpet varp
      Stugegärdet åker
      Stummeholm holme
      Stummeholm holme
      »Stummen» holme
      Stuten varp
      Stålnabben åkerlyckor
      Stålnäbbehorvan åker
      »Stålskär», se Slätskär holmar
      Ståndet i Västra bukten hommstånd
      Stämmehäll häll
      Stämmhällshagen hage
      Stänggårdsvassen vasse
      Sumpehorvan åker
      Sundberg åkrar
      Sundeglo glo
      Sundeglo krovarp
      Sundegloudden udde
      Sundholmen, se Äspeholmen holme
      Sundholmen holme
      Sundreholm, se Sandreholme holmar
      Sundsholmarna, se Sundsö holmar
      Sundholmsglot glo
      Sundsö holme
      Sundsö holme
      Sundsö ö
      Sundsö, Lilla holme
      Sundsö, Måle, se Sundsö kula holme
      Sundsö kula holme
      Sundsö kula holme
      Sundsö kula holme
      Sundsö kula vik
      Sundsö kula vik
      Sundudd udde
      »Sunkekuleholm», se Sundsö kula holme
      Sunnuskullen kulle
      Sunsekula vik
      Sunsekula vik och kroe
      Surapplelid vägbacke
      Suràviken, se Surpallevik vik
      Sura viken, se Surpallevik vik
      Sura viken hommstånd
      Sura viken vik
      Surpallevik hommstånd
      Surpallevik vik
      Svaget insänkning
      Svanen, se Krokiga tallen holme
      Svartahål sjöäng
      Svartahålsvarpet, se Getvikevarpet varp
      Svartebäck bäck
      Svartebäcken bäck
      Svartegöl göl
      Svartekärr uppdämt vatten
      Svartekärr åker
      Svartekärr åker
      Svartekärr åker
      Svarte varp varp
      Svarthålet åker
      Svarthålsängerna ängar
      Svartingsgrundet holme
      Svartingsgrundet holme
      »Swartingzholma», se Svartingsskär holme
      Svartingskär holme
      Svartingsskär holme
      Svartingsskär holme
      Svartingsskär skär
      Svartingsskär holme
      Svartingsskärsrevet, se Svartingsskär rev
      Svartingsäng åker
      Svartklunsen hommstånd
      Svartkroen vik
      Svartlockebron bro
      Svartåkrarna åker
      Svartö ö
      Svartö ö, by
      Svartö ö
      Svartö ö.
      Svartö ö och by
      Svartögatan väg
      Svartöhamn, se Svartö hamn
      Svartöhålet sund
      Svartömossen åker
      Svartömossen åker
      Svartörn holmar
      Svartörn holmar
      Svartörn, Stora holme
      Svartörn holmar
      Svartörnsgrunden, se Räckorna ögr
      Svartövägen väg
      Svenjonsemossen mosse
      Svenjonsåkern åker
      Sven olses kreke vik
      Svenpärsemossen mosse
      Svenskullen åker
      Svinegårdsbukten bukt
      Svinegårdsgrunden holmar
      Svinegårdsvarpet varp
      Svinegårdsvik, se Svinegårdsbukten vik
      Svinemossen mosse
      Svinemossen, Stora mosse
      Svineskär holme
      Svineskär holme
      Svineskär holme
      Svineskär holme
      Svineskär holme
      Svineskärsgrundet ögr
      Svineskärshäll, se Svineskärsgrundet ögr
      Svineskärsstenen, se Svineskärsgrundet ögr
      Svinevallen åker
      Svinskärsvarpet varp
      Svinholmen, se Grindskär holme
      Svältgrundet holmar
      Svältgrundet holmar
      Svältehamnen vik
      Svältudden udde
      Svältuddsholmen, se Svältgrundet holme
      »Sväneskär», se Svineskär holme
      Svängen vägkrök
      Svantebondekullarna åker
      Sydosten udde och hommbro
      Sydväste udden hommbro
      Syltegärdet åker
      Syltekullarna skog
      Syltekullen, se Bobackegrundet udde
      Sylten sjöäng
      Sylten äng och åker
      Sylten betesäng
      Sylten ini Lindö sank äng
      Sylterna ängar
      Säterihagen hage
      Säterihagsmossen åker
      Sätlegrundet, se Törnholmsgrundet ögr
      Sävgrundet, se Björkkajsa holme
      Sävkärret åker
      Sävlandet åker
      Sävodlingen åker
      Söder på Tjutaskär hommstånd
      Södra bron hommbro
      Södra revet hommbro
      Södra revet udde
      Södra revet hommbro
      Södra Rump hommstånd
      Södra Slätskärsståndet hommstånd
      Södra udden udde
      Södra varpet varp
      Södra ön, se Betesön kulle
      Södra ön kulle
      Södraögrundet, se Strömholmen ögr
      Sökeshäll ögr
      Sökeshäll ögr
      Sökeshäll gr
      Söndagsfjärden fjärd
      Söndagsgrundet holme
      Söndagsvarpet varp
      »Sönderholm», se Sandreholme holmar
      Söregårdsholm del av Inre Dösö
      Sörehagen hage
      Söremark skogsområdena
      Söreskogen skog
      Söreskogsudden udde
      Sörgärdet åker
      Sörgärdsbacken vägbacke
      Sörhorvan åker
      Söråkern åker
      Taborgärdet åker
      Taktö ö
      Taktö ö
      Taktö ö
      Taktö ö
      Taktö ö
      Taktö ö
      Taktönshamnen vik
      Taktöshamnen varp
      Taktönshamnen vik
      Taktösrevet örev
      Taktönsrevet hommstånd
      Tallefören f.d. tall
      Tallegrundet holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen, se Kogrund holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen holme
      Tallemossen åker
      Tallemossen mosse
      Tallholmen, se Långyxegrundet holmar
      Tallholmen holmar
      Talleholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen holmar
      Talleholmen, se Flatholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen, se Talleskär holme
      Tallholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen holmar
      Talleholmen holmar
      Talleholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen, se Fågelsugan holme
      Talleholmen, se Tallegrundet holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen holme
      Talleholmen, se Tallskär holme
      Talleholmen holme
      Tallholmen, se Talleskäret holme
      Talleholmen i Herrholmsviken holme
      Talleholmsgrunden, se Fälleholmsgrundet ögr.
      Tallholmsgrunden ögr
      Talleholmsgrundet ögr
      Talleholmsvarpet varp
      Talleholmsvarpet notvarp
      Tallholmsvarpet varp
      Talleskär holme
      Talleskär holme
      Talleskär holme
      Talleskäret halvö
      Talleskäret holme
      Tallskärsgrundet ögr
      Tallskärsgrundet ögr
      Talleskärsvarpet varp
      Talleståndet hommstånd
      Talludden, se Skuteviksudden udde
      Tallevarpet varp
      Tällevarpet varp
      Tassemossen mosse
      Tassemossen åker
      Tegängen äng
      Teghorvan åker
      Tiggaretutten udde
      Timmermossen mosse
      Tingsbrunn brunn
      Tingsgatan gata
      Tingshusgatan, se Tingsgatan gata
      Tjockekärr kärr
      »Tjustaskär», se Tjutaskär holme
      »Tjustaskärsbådan», se Tjutaskärsbåden ögr
      Tjustekrok vik
      Tjustekrok vik
      Tjustekroksbåden ögr
      Tjustekroksbåden hommstånd
      Tjutagrunden ögr
      Tjutagrunden holme
      Tjutagrunden holmar
      Tjutagrunden nätläge
      Tjutaskär holme
      Tjutaskär holme
      Tjutaskärsbukten hommstånd
      Tjutaskärsbåden ögr
      Tjutaskärsbåden hommstånd
      Tjutaskärshålet sund
      Tjutaskärsrevet örev
      Tjutaskärsrevet hommstånd
      Tjuvekärr åker
      Tjuvståndet hommbro
      Tjälmholmen, se Tjälmörn ögr.
      Tjälmörn holme
      Tjälmörn holme
      Tjälmörn ögr
      Tjälmörn ögr
      Tjälmörn holme
      Tjälmörnsgrunden holmar
      Tjälmörsbukten bukt
      Tjälmörsgrunden ögr
      Tjälmörsgrunden ögr
      Tjärdalshagen hage
      Tjärgruvan varp
      Tjärgruvan vikar
      Tjärgruveholmen holme
      Tjärgruveholmen holme
      Togöl, se Torgöl göl
      Tokerna ängar
      Tokö ö
      Tokö ö
      Tokö ö.
      Tokö ö.
      Tokö ö
      Tokögrinden grind
      Toköled f.d. led
      Toköledhorvan åker
      Toköströmmen, se Lövöstörm ström
      Tomta åkerskift
      Tomta, Boe åker
      Tomtegärdet åker
      Tomtehagen hage
      Tomten horva
      Tomten åker
      Tomten plan
      Tomterna tomtplats
      Torgbrunn brunn
      Torget torg
      Torgöl göl
      Tornet ögr
      »Tornholm», se Törneholmen holme
      »Tornsholm», se Törasholmen holme
      »Tornskär», se Törneskär holme
      Torparegölen göl
      Torparekärret åker
      Torparesten stenblock
      Torpareåkern åker
      Torpareängen åker
      Torpehorvan åker
      Torpe sjöhagesväg väg
      Torpesjöhagsudden udde
      Torpe skog skog
      Torpet, se Lindersholma udde
      Torphagen skog
      Torskan holme
      Torskan holme
      Torskan holme
      Torsken ögr
      Torsken ögr
      Torsken ögr
      Torskegrundet ögr.
      Torskevarpet varp
      Torskevarpet varp.
      Trallåkern åker
      Tranemosse mosse
      Tranemosse mosse
      Treholmen holme
      Treholmen holme
      Trehörna halvö
      Trehörna halvö
      Trehörna halvö
      Trehörnehagen, se Trehörna hage
      Trehörnelandet, se Trehörna halvö
      Trehörnemossen, se Trehörna mosse
      Tresnibben åker
      Tresnippen kärr
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      »Trillingskär», se Tvillingskär holmar
      Trinnevassen vasse
      Trinta holm ögr
      Trintegöl göl
      Trollfjärden vik
      Trollfjärden krovarp
      Trolleholm halvö
      Trolleholm holme
      Trolleholm holme
      Trolleholmsgrunden ögr
      Trolleholmsvarpet varp
      Trollhäll, Lilla berghäll
      Trollhäll, Stora berghäll
      Trollsjön, se Sjöbofjärden fjärd
      Trullhäll berg
      Trumslagarehålet ställe på väg
      Trångegata väg
      Trångkärren kärr
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdshagen äng och åker
      Trädgårdslandet åker
      Trädskon holme
      Trädskogrundet ögr
      Träggelänsebäcken bäck
      Trähörna halvö
      Trähörneåkrarna åkrar
      Trälleborg åker
      Träsken åkrar
      Träskekullen kulle
      Träsken åkrar
      Träsket åker
      Träskopällemossen åker
      Trätarehorvan åker
      Träteholmen holme
      Träteholmen holme
      Trätehorvan åker
      Trätholmsgrundet ugr
      Trätholmsgrundet ögr
      Trätholmskroen varp
      Trätekroen varp
      Trätekroen vik
      Trätekroken östen
      Trätekroksholmen holme
      Trätströmmen ström
      Turkens sjösylt äng
      Turkiet ängar
      Turkisbacken vägbacke
      Turkisgärdet åker
      Turkishagen hage
      Tusendalersmossen åker
      Tvardrevet kast
      Tvargatan väg
      Tvargatan gata
      Tvarvarpet varp
      Tvarvarpet varp
      Tvelidbackarna vägbackar
      Tvestjärtan holme
      »Tviggleholmen», se Tväggleholmarna holmar
      Tvillingsbackarna vägbackar
      Tvillingebackarna vägbackar
      Tvillingsbackarna vägbackar
      Tvillingsgranarna granar
      Tvillingsgrunden ögr
      Tvillingsgrunden ögr
      Tvillingsgrunden holmar
      Tvillingsgrunden ögr
      Tvillingsgrunden ögr
      Tvillingsholmen holme
      Tvillingskär holmar
      Tvillingskär holmar
      Tvillingeskär holmar
      Tvillingskärsvarpet varp
      Tvillingemossarna mossar
      Tvillingemossarna mosse
      Tväggleholmarna holmar
      Tväggleholmarna holmar
      Tväggleholmen holme
      Tväggreholmen holme
      Tväggreholmen holme
      Tväggreholmen holme
      Tväggereholmsvarpet varp
      Tväholmen, se Tväggreholmen holme
      Tvälidebackarna backar
      Tågevallen åker
      Tågvallarna bete
      »Täktö», se Taktö ö
      Tällnäs udde
      Tällnäs hommbro
      Tällnäsehällen, se Själehällen häll
      Tällnäseudden udde
      Tällnäsevik vik
      Tällnäseviken vik
      *Tällevarpsgrunden, se Fällevarpsgrunden ögr
      Tärnan hommstånd
      Törneholmen holme
      Törneholmen holme
      Törneholmen holme
      Törneholmen holme
      Törneholmen holme
      Törneholmen holmar
      Törneholmen holme
      *Törnholmen, se Törnholmsgrundet holme
      Törneholmsgrunden ögr
      Törneholmsgrundet ögr
      Törnholmsgrundet ögr
      Törneskär holme
      Törneskär holme
      Törneskär holme
      Törneskär holme
      Törneskär holme
      Törneskär holme
      Törneskär holme
      Törneskär halvholme
      Törneskär holme
      Törneskär holme
      Törneskärsgrunden ögr
      Törnsholmen holme
      Törnsholmen holme
      Törnsholmen holme
      Törnsholmsudden udde
      Törnsholmsvarpet varp
      Törnsholmsviken vik
      Törnskäret, se Kornkärren holme
      Törnskärsbådarna, se Törneskärsgrunden ögr
      Törneskärsbron hommbro
      Törneskärshomman, se Törneskärsbron hommbro
      Törnskärsudden udde
      Törnvarpet notvarp
      Udden hommbro
      Udden, se Ramsögrunden sättning
      Uddeståndet hommbro
      Uddevarpet varp
      Uddevarpet varp
      Uddevarpet varp
      Uddevarpet varp
      Uddevarpet varp
      Uddevarpet varp
      Uddevassen vasse
      Uddevassen kast
      Uddevassegrunden ögr
      Uddevassegrunden ögr
      Ugglan holmar
      Ugglan holme
      Ugglefällan holme
      Ugglegrundet ugr
      Uggleholmarna, se Ugglan holmar
      Uggleholmen holme
      Uggleholmen holme
      Uggleholmshålet sund
      Ugglekrok vik
      Ugglekullen åker
      Ugglekärret åker
      Ugglemossen åker
      Ugglevarpen varp
      Ulvegraven lokalitet
      Uppkärret åker
      Uppom Stugenabbe hommbro
      Uppre kärret åker
      Uppre floen, se Friske floen hommbro
      Uppre glot vik
      Uppre udden på Hanseholm varp
      Uppre udden på Lyckeholm varp
      Uppre udden vid Ekleskäret varp
      Uppskogen skog
      Utfallet bäck el dike
      Utlängden holmar
      Utlängden holmar
      Utlängden, St-o.L. varp
      Utlängden varp
      Utrodden gata
      Uttergrunden ögr
      Uttergrundsvarpen varp
      Uttermossen mosse
      Uttermossen mosse
      Uva holme
      Uva holme
      Uva varp
      »Uvaholmen», se Uva holme
      Uvegrundet ugr
      Uveholmen holme
      Uveholmen holme
      Uveholmsgrundet ögr
      Uveholmsgrundet ögr
      Uvehålet sund
      Uvudden udde
      Uväng åker
      Vadet svag
      Vadet vik
      Vadholmen holme
      Vadholmen holme
      Vadholmen holme
      Vadholmsudden udde
      Vadströmsten östen
      Vadströmmen, se Lövöström ström
      Vaktudden udde
      Vaktudden udde
      Vaktudden hage
      Vallarna ängar
      Vantefjärden fjärd
      Vantefjärden varp
      Vantefjärden kast
      Vanthagen åker
      Vargegrinden, se Varggården grind
      Varggården avstängning mot vargar
      Varggården näs
      Vargegården näs
      Vargehagen mosse
      Vargemossen mosse
      Varggårdsgrundet ögr
      Varggårdsgrundet ögr
      Varggårdskroen vik
      Vargeskär holme
      Vargeskär holme
      Vargskärsbåden, se Själbåden ugr
      Vargskärsbron hommbro
      Vargeskärsgrundet holme
      Vargeström sund
      Varpegrundet ögr
      Varpet vik
      Varvet udde
      Varvet halvö (udde)
      Varvet udde
      Varvsgärdet åker
      Varvskällan källa
      Vasen ström
      Vasen hommbro
      Vassen och landet kroar
      Vassholmen holme
      Vasskär holme
      Vassevarpet varp
      Vassevarpet varp
      Vassevarpet varp
      Vassändemossen åker
      Vattarskärret åker
      Vattengården vik
      Vattengården kast
      Vattengården varp
      Vattengården nätläge
      Vattengårdsgrundet ögr
      Vattenkärret åker
      Vattenlösa vik
      Vedudden udde
      Venegölen göl
      Venerna ängar
      Vengärdet åker
      Venängen äng
      Verkholm holme
      Verkholm torp
      Verkholm udde
      Verkholm halvö
      Verkholm halvö
      Verkholm halvö
      Verkholmslandet varp
      Verkholmsudden udde
      Vet, se Väster på Sandreholm hommstånd
      Vickerlanden åker
      Vickes mosse, Långhult mosse
      Vifloen åker
      Viggevarpet varp
      Viken, se Oknöviken vik
      Viken kroe
      Vikegård hommstånd
      Vikegård vik
      Vikegårdsrevet hommstånd
      Viken namn på Mönsteråsviken
      Vildmossarna åkrar
      Vilesten sten
      Vilesten åkrar
      Vilestensåkrarna åkrar
      Villes knöl ugr
      Vindalekärret kärr
      *Vinda tallen, se Uggleholmen holme
      Vindholm holmar
      Vindholmen holme
      Vindholmsgrundet ögr
      Vindholmsvarpet varp
      Vinholmen, se Vindholm holme
      Virveln åker
      Virvlarna åkrar
      Virvlegärdet åker
      Viskyren vik
      Visthuset varp
      Visthuset varp
      Vitehäll berg
      Viteko sten
      Vrakskär holme(-ar)
      Vrakskär holme
      Vrakskärsvarpet varp
      Vrångeström ström
      Vålbärsmosse mosse
      Våldö Inskär, se Inskär, Våldö holmar
      Våldörump, se Rump udde (uddar)
      Vållö bebyggd ö
      Vållö Rump udde
      Vållö Rump udde
      Vållö ö
      Vårholmen holmar
      Vårholmen holmar
      Vårholmen, Lilla holme
      Vårholmen, Stora holme
      Vårholmen holme
      Vårholmsgrundet ugr
      Vårholmskastet kast
      Vårholmsvarpet, Yttre varp
      Vårkasen udde
      Vårkasten udde
      Våtarsen åker
      Väggelusebacken vägbacke
      Väggelusebacken vägbacke
      Vägvisarn vägskäl
      Värgata gata
      »Värgskär» holme
      »Wäsgrundet», se Besegrundet holme
      Västergrund, se Västerskär holme
      Väster på Bjärkö varp
      Väster på Bjärkö strandsträcka
      Väster på Masteskär hommstånd
      Väster på Melgrund hommstånd
      Väster på Norstö hommstånd
      Väster på Norstö landsträcka
      Väster på Sandreholm hommstånd
      Väster på Slätskär hommstånd
      Västerskär holme
      Västerskär holme
      Västerviken vikar
      Västerviken vikar
      Västerviksgrundet holmar
      Västgötebacken gata
      Västgötebacken gata (backe)
      Västgötegatan, se Västgötebacken gata
      Västgöten varp
      Västra bukten vik
      Västra bukten varp
      Västra fjärden vattnet
      Västra sidan fjärd
      Västra vassevarpet varp
      Västraäng äng
      Västregata väg
      Västrehage åker
      Västrehaggatan väg
      Västrehägnad åker
      Västre skog skog
      Yttergrundet, se Yttrepricksgrundet ugr
      Yttre båden ögr
      Yttre båden ögr
      Yttre båden gr
      Yttregrind grind
      Yttregärdet åker
      Yttre hamnen hommbro
      Yttrehorva åker
      Yttrekärr åker
      Yttrepricksgrundet ugr
      Yttre udden varp
      Yttre udden udde
      Yttre udden hommbro
      Yttre udden på Hanseholm varp
      Yxnebackehorvan åker
      Yxnebacken backe
      Yxnebackeudden udde
      Yxnebro bro
      Yxnebro bro
      Yxneström ström
      Åbron bro
      Åbyhäll häll
      Ådevarpet, se Flundrevarpet varp
      Ågärdet åker
      Åhagen hage
      Åhagen åker
      Åhageängen äng
      Åhagängen äng
      Åhorvan åker
      Åjevarpet varp
      Åjevarpsudden udde
      »Åkeholmen», se Åreholmen holme
      Åkerkärren kärr
      Åkerlyckan åker
      Ålebäckediket dike
      Ålgårdsbron udde
      Ålgårdsskär holmar
      Ålgårdsskär holmar
      Ålegårdsudd udde
      Ålgårdsvik hommstånd
      Ålegårdsvik vik
      Ålegårdsviksudden udde
      Ålgårdsviksudden hommstånd
      Ållakullehorvan åker
      Ållakullne kulle
      Ållekullen varp
      Ålehagen åker
      Ållonudden, se Dammkulleholmen udde
      Ållonviken vikar
      Ån Saknas
      Ån å
      Ångbåten öhäll
      Ångbåtsvraket hommstånd
      »Åreholmen», se Åreholmen halvholme
      Åsegärdet åker
      Åsegärdet åker
      Åsehorn udde
      Åsehorn udde
      Åsehorn udde
      Åsehornsudden, se Åsehorn udde
      Åserumeskog skog
      Åseskiften åker
      Åsesylten äng
      Åsevadgatan väg
      Åsevadgatan väg
      Åsevadvenen åker
      Åseviken vikar
      Åseviken, jfr Ån Saknas
      Åsevägen väg
      Åsevägen väg
      Åslekärr åker
      Åslekärr åker
      Åslekärrsbackarna vägbackar
      Åttingskärret åker
      Åängen ängar
      Ädling udde
      Ädling hommstånd
      Ädling vik
      Äggvarpet, se Flundrevarpet varp
      Äleholmen, se Äreholmen holme
      Älekås varp
      Älekåsehorvan åker
      Älestenen råsten
      Älevik Saknas
      Äleviken vik
      Äleviksudden udde
      Älgemossen åker
      Älgerumeviken vik
      Älgerumeviken vik
      Älgevägen väg
      Älmhulteskog skogsområde
      »Älvsnabbehorvan», se *Halsnabbehorvan åker
      Älmhultegatan väg
      Ämmebron bro
      Ämmevägen väg
      Ämmån å
      Ängegärdet åker
      Ängegärdet åker
      Ängegärdet åker
      Ängegärdet åker
      Ängegärdet åker
      Ängehagen åker
      Ängehagen åker
      Ängelund, Norr insjö
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Änghagen hage
      Ängholmarna öar
      Ängharsvären varp
      Ängkullen udde
      Ängeskär holme
      Ängskär halvö
      Ängskär halvholme
      Ängskär nätläge
      Ängeskär holme
      Ängeskär holme
      Ängskärsgrunden ögr
      Ängskärsgrundet ögr
      Ängskärsudden, se Ängskärsgrundet udde (ögr)
      Äreholmen halvholme
      Äreholmen halvholme
      Äreholmen halvholme
      Äreholmen holme
      Äreholmen holme
      Äreholmen holme
      »Ärgerskären», se Ålgårdsskär holmar
      Ärneholm, se Arneholm holme
      »Ärnholm», se Arneholm (bete på) halvholme
      Ärsholm, se Ersholm holme
      »Ärtholmen», se Äreholmen holme
      Äskehagen åker
      Äskehagen åker
      Äskehagshorvan åker
      Äskeholm, se Eskeholm holme
      Äspegärdet åker
      Äspegärdet åker
      Äspeholmen halvholme
      Äspholmsglot, se Sundsholmsglot glo
      Äspeholmsvarpet varp
      Äspekrok vik
      Äspekroksudden udde
      Äspeskär holme
      Äspeskär holme
      Äspeskär holme
      Äspeskär holmar
      Äspeskär skär
      Äspeskär holme
      Äspeskär holme (udde)
      Äspeskärsbron, Södra, se Södra bron hommbro
      Äspeskärsbåden ugr
      Äspeskärsgrunden, se Äspeskär holmar
      Äspeskärsvarpet varp
      Äspudden udde
      Äspudden udde
      Äspö holme
      Äspö ö
      Äspö holme
      Äspö ö
      Äspö ö
      Äspö ö
      Äspö, Lilla ö
      Ästenäs udde
      Ästenäs udde
      Ästenäsegrunden ögr, holmar
      Ästnäshorverna åkrar
      Ästenäsevarpet varp
      Ästesand varp
      Ävjeholmen holme
      Ävjeklimpen uhäll
      Ävjeskaftet varp
      Ävjevarpet varp
      Ävjevik vik
      Ävjeviksholmen, se Ävjeholmen holme
      Ävjevikshorvan, se Ävjevik åker
      Ävjeviksåkern åker
      Ödhorvan hage
      Ödingeholmen, se Öningeholmen f.d. holme
      Ödingeholmen lätläge
      Ödängla halvö
      Ödängla halvö
      Ödängla halvö
      Ödänglaskälet skäl
      Ödänglavägen väg
      Ökenudde, se Oknöudde udde
      Ökeskrället krovarp
      Ökeskrället strandområde
      »Öknö», se Oknö ö
      Ön, se Våldö ö
      Ön hommstånd
      Ön, se Björnö ö
      Ön, se Jönsö f.d. ö?
      Ön f.d. ö
      *Ön, se Betesön kullar
      Ön, se Gårö ö
      Ön, se Tokö ö
      Öningeholmen f.d. holme
      Önsketallen tall
      Ören ögr
      Ören ögr
      Ören åker
      Örgatan väg
      Örkroen vik
      Örn, se Sandgrunden holmar
      Örn holmar
      Örn, Lilla ögr
      Örn, Stora ögr
      Örn notvarp
      Örn holmar
      Örehamn vikar
      Örehamn varp
      Öreholmen holme
      Öreholmen holme
      Örhällerna, se Ören ögr
      Örkroen notvarp
      Örekroen krovarp
      Örkroen vik
      Örnebäcken å
      Örnebäck bäck
      Örskär, Sandö holme
      Örskär, Sandö skär
      Örskär, Sandö skär
      Örskär, Taktöns holme
      Örskär, Taktöns holme
      Örskär, Taktöns holme
      Öreskärsbukten hommstånd
      Öreskärsgaveln hommstånd
      Öreskärsrevet, se reskär, Hemre hommstånd
      Öreskär, Hemre hommstånd
      Örskärshällerna ögr
      Öreskärsrevet, se Öreskär, Hemre håmmstånd
      Öreskärsstånden, Hemre håmmstånd
      Öreströmmar sund
      Öreströmmar sund
      Öreströmsgrund holme
      Öreströmmevarpet varp
      Öreströmsholmarna holmar
      Örtaget grustag
      Örnebokärret f.d. åkerlapp
      Örudden, se Äleviksudden udde
      Österbro åker
      Öster på Melgrund hommstånd
      Öster på Sandreholm hommstånd
      Östra bukten varp
      Östra bukten, se Bron i Östra bukten hommbro
      Östra Sandreholmsbukten hommstånd
      Östra sjön fjärd
      Östremark skog
      Östre skog skog
      Östrängsbukten bukt
      Östrängsbåden ögr
      Östrängsbåden ugr
      Östrängsbåden ugr
      Östrängsudden hommstånd
      Östrängsudden udde
      Övassen vasse
      Övregärde åker
      Övregärde åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.