ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källa socken : Åkerbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 186 Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 302
Källa sn Alvar natn. -element /Se Källa sn socken Källa sn
Källa sn Alvaret, Västra alvarmark /Se Källa sn Alvaret utmarksområde
Källa sn /Se Basthagen äng /Se Källa sn Alvaret utmarksområde
Källa sn Beten äga Källa sn Alvaret utmarskområde
Källa sn Beten öppet område Källa sn Alvaret utmarksområde
Källa sn Björket äga Källa sn Alvaret utmarksområde
Källa sn Björkholmen terräng Källa sn Alvaret utmarksområde
Källa sn Björnbrunnsängen äng? /Se Källa sn Alvaret, Västra alvarmark
Källa sn Bodudden udde Källa sn Alvaret, Östra alvarmark
Källa sn Brandsrum äga Källa sn Alvargatan väg
Källa sn Brandsrum lövskog Källa sn Alvargatan väg
Källa sn Branderum björkbevuxen hed /Se Källa sn Alvsjö mosse möjligen ö
Källa sn Bunken ägor /Se Källa sn Amerika, Lilla ägor
Källa sn Båtsmanshagen äng? /Se Källa sn Basthagen äng
Källa sn /Se ?Danket äga /Se Gat-August personnamn Bastlyckan åkerjord
Källa sn /Se Djupkärr äga Källaborna inbyggarbeteckning Basttorpet äga
Källa sn (och ödekyrka) /Se Djupekärr kärr (?) Moss-Robert personnamn Berglotterna ägor
Källa sn /Se Djupekärr kärr Abborres lht Bergsbrottet stenbrott
Källa sn /Se Dordialvret natn /Se Antons Ställe lht Betarna betesmark
Källa sn /Se Inre Dykärr äga Ballbo, se Ballbokärr gårdar Beten betesmark
Källa sn /Se Dykärr åker Ballbo gårdar Beten skog
Källa sn /Se Dånekullen bukt Ballbo gårdar Bläsingekanalen vattenväg
Kolla hamn = Källa Saknas Ekhammarsängen äng Ballbo gårdar Bläsingekanalen vattenväg
Hagelstad by Ellhorvekärret äga Ballbo gårdar Bodudden udde
Hagelstad by /Se Ellhorvekärret kärr Ballbo gårdar Bodudden udde
Honungstorp by /Se Eskilsmosse äga Ballbo gårdar Boskog sandtag
Högnäs by Galgerör nu försvunnet natn /Se Ballebo gård Boställmarken utmark
Högnäs by Galgerör forntida gravplats /Se Björket lht Brandsrum obebyggt område
Hög(e)näs by /Se Gladet, Södra öppen terräng Björket lht Brandsrumgatan väg
Kvarnstad by Grankärr mosse Bostället gd Brandsrumgatan väg
Kvarnstad by Grusalvret öppet område Bostället gd Brunnarna åkermark
Kvarnstad by Grävkärr äga Brandsrum gård Brunnåkern åker
Kvarnstad by Grävkärr åker? Brandsrum gård Bråtarna betesmark
Kvarnstad Saknas Gärdet äga Brandsrum gård Bunken ägor
Kvarnstad by Gärdet åker Brandsrum gård Burene åker
Kvarnstad by Gärdet öppen terräng Eskilslund gård Bygatan väg
Kvarnstad by Hagelstadudde udde Eskilslund gård Bärkullen höjd
Kvarnstad by /Se Hagelstadudde triangelpunkt Eskilslund gård Danket äga
Kvarnstad by /Se Homstenen, se Håmstenen sten Eskilslund gård Digerflisan häll
Källa prästgård Hornvik äga /Se Eskilslund gård Djupkärr kärr
Källaberg poststation /Se Håmstenen (Homstenen) stenblock /Se Eskilsmosse? bebyggelse? Ebbren äga
Långerumby by Håpen jord /Se Lasse Backe höjd Ekhammar äga
Långerum by /Se Högenäs orde udde /Se Hagelstad by Ellhorvan äga
Långerum by /Se Högnäs orde Saknas /Se Hagelstad by Erikhorvan äga
Långerum by /Se Högnäs udde udde /Se Hagelstad by Eskils Mosse stor mosse
Nyby by Höganäs udde udde Hagelstad by Eskils Mosse mosse
Nyby by Höghorvekärr äga Hagelstad by Flaget sättställe
Nyby by Hörlösa horva äga Hagelstad by Flaget grund
Nyby by /Se Igelkärr äga Honungstorp by Flatan, Lilla åker
Vi by Igelkärr mosse ? Honungstorp by Flatan, Stora äga
Vi by Jakobsgrundet grund Honungstorp by Flatan, Stora åker
Vi by *Jakobsgrund grund Hunungstorp byar Flaten äga
Vi by Jakobsgrundet grund Högenäsorde gd Galgbacken höjd
Vi by Jakobsgrundet grund Högnäs by Gasteken stor ek
Vi by Jätt(e)gropen håla /Se Högnäs by Gatbrunnen bybrunn
Vi by Jätt(e)stenarna stenar /Se Högnäs by Glad djup i mosse
Vi by /Se Kattegatt nu uttorkade vattenhålor /Se Högnäs by Glad djup i mosse
Vi by /Se Kialla ham, se Källaviken hamn Högnäs by Granbetar äga
Vi poststation /Se Klockstenen sten /Se Högnäs by Granhorvan hage
  Korpeskog äga Högnäs by Granhorvor ägor
  Kronan grund Kronovattnet lht Grindängar äga
  Kronan grund /Se Kvarnstad by Gropen håla
  Krunan, se Kronan grund Kvarnstad by Gropen grund
  Kullalvret öppet område Kvarnstad by Gropen sättställe
  Kvarnagrund grund Kvarnstad by Grävkärr äga
  Kvarnbacken område Kvarnstad by Grävkärr ägor
  *Kvarnbådar grund Kvarnstad by Grönhorvor åker
  *Kvarnstadbådan grund Kvarnstad by Gubbens Hage åker
  *Kvarnstadbådar grund Kyrkan, Gamla ödekyrka Gåsarna ägor
  *Kvarnstabådar grund Kyrkan, Gamla ödekyrka Gåsarna ägor
  Kåvrör stenrör /Se Kyrkan, Gamla ödekyrka Gåskärr kärr
  Källaviken hamn Källa boställe Gärdena ägor
  Källaviken vik Källa lht Hagelstad Alvar alvarområde
  Käll hamn Saknas Källa Saknas Hagelstadarnas Måse mossmark
  Källa hamn hamn Källaberg järnvägsstation Hakgatan byväg
  Källa hamn, se Källaviken vik av Östersjön Källaberg, se Ölands Källaberg poststn. Hamnen, Norra del av Källa Hamn
  Källa hamn hamn Källa Hamn hamn och samhälle Hamnen, Södra del av Källa Hamn
  Källa hamn hamn Källa Hamn hamn och samhälle Hamnen, Södra del av Källa Hamn
  Källa hamn hamn Källa Hamn hamn och samhälle Hamngrundet grund
  Källahamn hamn Källa Hamn hamn och samhälle Hamngrundet grund
  Källa hamn vik Källa Hamn hamn och samhälle Hamngrundet grund
  Källa hamn hamn Källa Hamn hamn och samhälle Hansvikstenen sten
  Källa hamn hamn Källa hamn hamn och samhälle Holmans Hage hage
  Källaviken vik Prästgården prästgård Homstenen sten
  Källa viken vik Källa Kyrka kyrka Hornvik äga
  Källaviken vik Långerum by Horvan, Södra åkrar
  Källaviken vik Långrum by Horvorna, Västra åkrar
  ?Käringeled äga Långrum by Horvorna, Västra ägor
  Lilla hamngrundet ö Långrum by Hundhorvan äga
  Lunden äga Långrum by Håpen jord
  Lunden lövskog Mosshorvgården gd Hägnaden åker
  Lyckslätten öppet oodlat omr. Norrgården gd Hägnaden, Östra äga
  Långemossen äga Norrgården gd Högnäs Udde udde
  Långorden udde Nyby by Högnäs Orde udde
  Lökslätten äga Nyby by Högnäs Vik vik
  Munkekärr kärr? Nyby by Högskullar åker
  Möckelhorvan åker /Se Nyby by Hötomten, Stora äng
  Möckelhorvan åker /Se Nyby by Igelkärr kärr
  Möcklekärret kärr Nyby by Innermåsen mosse
  Möcklekärret mosse? Nyby by Innerskärr vattenkärr
  Möcklekärret äga Nyby, Östra lägenheter Jakoben grund
  Norra trädan äga Nybylund lht Jakoben grund
  Norra viken vik Nybyorde gd Jakopen grund
  Norrgärdet åker Petersénstorpet lht Jättgropen håla
  Norråkersgärdet åkrar Plurren lht Jättgropen håla
  Nyby orde udde Prästgården prästgård Jättstenarna fornminne
  Nyckelsten stor sten /Se Prästgården prästgård Kalkugnen gammal kalkugn
  Pimprör stenrör /Se Prästgården prästgård Kalkugnen kalkugn
  Piparehagen, äv. Båtsmanshagen äng? /Se Prästgården Saknas Kalven en liten ö
  Prästhagarna åkrar Påvelshorvan lht Kalven en liten ö
  Påvelshorvan äga Risnäs by Kalvgärdet äga
  Påvelshorvan åker Risnäs gård Kalvhagen äga
  Rovlandsenet terräng Risnäs gård Kamphagen äga
  Rysshorvemossen äga Rändel gård Kanalhorvan äga
  Qvarnstabodar, se Kvarnstabådar grund Rändel gård Kattegatt vattenhålor
  Rokebacke Ene område /Se Rändel gård Klockarshål djupställe
  Rokskogen björkdunge /Se Rändel gård Klockstenen gråsten
  Rysshorvan åker /Se Sofiero lht Klädsten stor sten
  Rändel fled i natn /Se Sofiero lht Kokullen äga
  Rönde område /Se Tornhem gårdar Kokullen äga
  Röråsen äga Tornhem gårdar Kon ö
  Röråsen höjdsträckning Vi by Kon ö
  Rörås ås /Se Vi by Kon ö
  Saxåkrarna ägor /Se Vi by Kon ö
  Seland vattenkärr /Se Vi by Korshorvan äga
  Sigels sten, ( Zekiels sten) nu bortsprängd sten /Se Vi by Korsmanhorvan äga
  Silkeshorvan åker /Se Vi by Korvåsåker äga
  Sjöborg åker /Se Visborg gd Kronan grund
  Skacksjordar äga Västerbyn del av by Krunan sättställe
  Skacksjordar åkrar Ölands Källaberg hpl Krunan sättställe
  Skarpan åker? /Se Ölands Källaberg poststation Kullhorvan åker
  Skarpedälder nu försvunnet namn på åker /Se Österbyn del av by Kvarngrund sättställe
  Skarphagen äga? /Se Österbyn del av by Kvarnhagen, se Kvarnhorvan äga
  Slerum äga   Kvarnhorvan, se Kvarnhagen äga
  Slerum åkrar   Kvarnkärr kärr
  Släkbrännarkojan vik /Se   Kyrk Ene äga
  Släkgrinden natn /Se   Kyrk Ene äga
  Släta älvret äga   Kyrkgården kyrkogården
  Släta alvret slätt   Kyrkgrund grund
  Snapet vattenkärr /Se   Kyrkvägen väg
  Sockrör stenrör /Se   Kåvrör stenrör
  Stabbackshorvan äga /Se   Kåvrör stenrör
  Stenbeten åker   Kåvrörssten stor sten
  Stockebrunnsåker åker? /Se   Källa Berg, se Källbo Berg bergsbrott
  Stora hammngrundet ö   Källabergvägen väg
  Stora mossen äga   Källbo Berg bergsbrott
  Stora mossen äga   Källströms Håla håla
  Stora mossen äga   Kärret, Lilla vattenkärr
  Stora mossen åker   Kärret, Stora vattenkärr
  Stora mossen åkersområde   Landborgen väg
  Storrör stenrör /Se   Landborgen väg
  Södra Glaet äga   Lasse Backe höjd
  *Talludden, se Högnäs udde udde   Lasse backe höjd
  Tingkulla plats /Se   Lilla Ekhult ask
  Tingskullen höjd /Se   Lilla Ekhult ask
  Tjuderbeten betesmark /Se   Lillgärdet äga
  Tornhorvemossen äga   Lindkvisthorvan åker
  Tornhorvemossen mosse?   Lindorna, Västra ägor
  Tornåkrarna åkrar? /Se   Linåker åker
  Tälle Backe höjd /Se   Lisettes Hage gammal boplan
  Täppen åker   Lompan åker
  Uvekärret äga   Lotten, Västra åker
  Uvekärret kärr(?)   Lycks Slätt betesmark
  Vi alvar betesmark /Se   Marken utmark
  Vibo alvar betesmark /Se   Marstrand åker
  Viby udde udde   Mellboden sjöbod
  Viby udde udde   Mickelund skog
  Visalver öppet område   Mossarna ägor
  Visalvar alvarmark /Se   Moss-Pellbetar ägor
  Vitrör stenrör /Se   Måsen mossmark
  Vårdbytet kummel /Se   Måshalsen åker
  Vårdbytet kummel /Se   Måshorvan äga
  Vårdkasen, (Vårdbytet) stenkummel /Se   Måsledet äga
  Västra alvret äga   Måsvägen byväg
  Västra alvret slätt   Märr Kärr kärr
  Västra mark öppet område   Märrstall ett tillhåll
  Västra mossen äga   Möckelhorvan åker
  Västra mossen åker   Möglehorva åker
  Zekiels sten stenblock /Se   Mögle Horvor ägor
  Zekiels sten (Sigels sten) nu bortsprängd sten /Se   Norra Rör stenrör
  Åkers-berg kulle /Se   Norrgrund grund
  Åserören stenrör /Se   Norrgrund grund
  Äskerörsängen äga   Norrgärdet åker
  Äskerörsängen löväng   Norrhorvan åker
  Östra lyckan åkrar   Nybygatan väg
  Östra mossen åker m.m.   Nyby Orde udde
      Nyckelbäck kärr
      Nyckelsten stor sten
      Nyckelsten stor sten
      Nyckelsten sten
      Nylandet äga
      Ordudden udde
      Per-Olshål djupställe
      Pilkärr kärr
      Pimprör stenrör
      Pimprör stenrör
      Pimprör stenrör
      Pimpstenarna stenar
      Prästhagarna åkrar
      Prästhagarna åkrar
      Prästträd äga
      Prästträd äga
      Risängar ägor
      Rokskogen björkdunge
      Rutorna åker
      Rutåkern åker
      Rysshorvan äga
      Rysshorvan äga
      Rysshorvgatan, se Rysshorvan byväg
      Rändelkärr kärr
      Rändelmåsen mosse
      Rörstycket åker
      Röråkern äga
      Röråsen ås
      Röråsen ås
      Röråsen ås
      Sanden äga
      Sandhorvan äga
      Sandåkrarna åker
      Seland vattenkärr
      Seland vattenkärr
      Silkeshorvan äga
      Silkeshorvan äga
      Simons Lund ägor
      Sjöbackarna del av västra landborg
      Sjöborg åker
      Sjöborggatan väg
      Sjön, Västra Saknas
      Sjön, Västra Saknas
      Skaksjordar ägor
      Skurhagen åker
      Skurhorvan åker
      Släkbrännarekojan vik
      Smedhagarna ägor
      Snapet vattenkärr
      Sockrör stenrör
      Spelaregatan väg
      Stabbackhorvan äga
      Stenningerum plats
      Stenninge Rum äga
      Stenninge Rum äga
      Stenen, Stora gråsten
      Stommet äga
      Storkärr vattenkärr
      Storrör stenrör
      Storslätt äga
      Storslättskärren kärr
      Storslättskärren kärr
      Stövelskaftet äga
      Svingrund sättställe
      Sörgärdet åkrar
      Tingskullen höjd
      Tingskullen höjd
      Tingskullen höjd
      Tjuderbet äga
      Tomten, Norra äga
      Tornsten sten
      Tosthagen äga
      Tosthagen äga
      Trankärr vattenkärr
      Trankärr vattenkärr
      Treudden åker
      Trollstenarna stenar
      Träd åkrar
      Träden ägor
      Träskbacke åker
      Träskhorvorna åkrar
      Tälle Backe höjd
      Udden, Mellra udde
      Utmarken, se Alvaret utmark
      Vattenfallen små forsar
      Vibo Alvar betesmark
      Vibo Alvar betesmark
      Vibo Alvar betesmark
      Vibo Backe höjd
      Vibo Bodar sjöbodarna
      Viken, Norra vik
      Viken, Norra vik
      Viken, Södra vik
      Vipängen äga
      Visalvar alvarområde
      Visalvar alvarområde
      Vitrör betesmark
      Vitrör stenrör
      Vitrör stenrör
      Vitrörkärret vattenkärr
      Vitrörs Grind grind
      Vårdbytet kummel
      Vårdbytsbacken höjd
      Västersjön Saknas
      Västersjön Saknas
      Yttermåsen mosse
      Årshorva en åker
      Åsbacken höjd
      Åsbacken höjd
      Åsen höjd
      Åsen sättställe
      Åshorvan, Stora åker
      Ängen äng
      Ärlbeten betesmark
      Östersjön havet
      Östersjön havet

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.