ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vena socken : Sevede härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 279 Naturnamn : 1007 Bebyggelsenamn : 1493 Naturnamn : 2133
Vena socken Abborregöl göl Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Vena sn Abborregölen sjö /Se Vena sn Nummerförteckning förteckning
Vena sn Adelskärr åkermark Vena sn Nummerförteckning förteckning
Vena sn Almarna åkermark Vena sn Nummerförteckning förteckning
Vena sn Alsarpsvägen väg Vena sn Abborregöl göl
Vena socken Alsarpsvägen landsväg Vena sn Adelshorvan äng
Vena sn Anneborg åkermark Vena sn Adelskärr äng
Vena sn Appelhistersstenen förr gränsmärke /Se Vena sn Adelskärrsgruvan äng
Vena sn Appelhisterssten gränsmärke /Se Vena sn Aftonsorgen backe
Vena socken Applekullen kulle? Vena sn Alekärr äng
Vena sn Askekärret kärr Vena socken Aleläget varp
Vena sn Attelyckorna åkermark Vena sn Alkällan äga
Hvena sn Avgöl göl Vena sn Alkärret kärr
Vena sn Avegöl sjö /Se Vena sn Allmänna? kärr
Vena sn Avgölsmossen åkermark Saknas Saknas Alsarpslyckan åker
Vena sn Backlyckan åkermark Saknas Saknas Andefloen mosse
Vena sn Backmossen åkermark Bjärkhultarna inbyggarbeteckning Andersbomossarna odlade mossar
Hvena sn Bagebäckskärret kärr Vena hankar inbyggarbeteckning Anisehålet täppa
Hvena sn Baggeskallen åkermark Vena krankar inbyggarbeteckning Anislandet åker
Vena sn Baggeskallen göl /Se Vena krankar inbyggarbeteckning Ann-Britas täppa åkerlapp
Vena sn Baggskallsmossarna åkermark Vena kranker inbyggarbeteckning Aplekärr åkermark
Vena sn Barngöl göl Vena mygg inbyggarbeteckning Appeltomten äng
Vena sn Barngöl sjö /Se Vena mygg inbyggarbeteckning Appelåkern åker
Vena sn Baseboholm skogsparti Vena mygg inbyggarbeteckning Arvsgärdet åker
Vena sn Basteberget berg Vena mygg inbyggarbeteckning Askesnåret hage
Vena sn Bastekärr åkermark Ölänningar inbyggarbeteckning Avgöl göl
Vena sn Bastståndet betesmark Abborrehorvan rivet t. Avgöl göl
Vena sn Bastståndsviken vik Abborhorvan f.d. torp Backeberget höjd
Vena sn Bengtekärr kärr Agnestan by Backelyckan åker
Vena sn Bergebo åkermark Ahlsborg lht Backelyckan åker
Vena sn Bergeskogen skogsmark Alaskog lht Backelyckan åkerlapp
Hvena Saknas Berggrensmossen åkermark Alaskog lht Backelyckan åker
Hvena sn Bergkvistmossen åkermark Alaskog (förr Alekroken eller Gatan) s. Backelyckan åker
Vena sn Berglandet terräng Aleborg lht Backersliden backe
Vena sn Berglyckan åkermark Alekroken lht Backhagarna hage
Vena sn Bergmossen mosse Alhult t. Backängen äng
Vena sn Berkelid åkermark Allaskog lht Backängslanden åkrar
Vena sn Berkemossen åkermark Almhyddan lht Badstuguängen äng
Vena sn Berkhult betesmark Alsarp by Badstukullen kulle
Vena sn Bjärkagöl göl Alsarp Saknas Badstulyckan åker
Vena sn Bjärkarna sjö /Se Alsarp by Baggeskallen göl
Vena sn Bjärkaändeviken vik Alsarp by Ballebro bro
Vena sn Bjärke göl sjö /Se Alsarp by Bandgöl se Barngöl Saknas
Vena sn Biereken sjö(ar) Alsborg lht Barnberget berg
Vena sn Bjärken sjö /Se Amerika ort Barneberget berg
Vena sn Bjärken sjö /Se Andersbo kvarter Barngöl göl
Vena sn Björkeån å Andersbo Saknas Barngöl göl
Vena sn /Se Björksebo göl göl Andersbo riven lht Bastberget höjd
Vena sn /Se Björksebogöl sjö /Se Anneborg lht Bastebacken backe
Vena sn /Se Björkudd udde Anneborg lht Bastebacken backe
Vena sn /Se Björnkärren kärr o. åkermark Anneborg v. Basteberget höjd
Vena sn /Se Björnkärren kärr Annersebo stuga Bartekärr mosse
Vena sn /Se Björnuddeviken vik Annexet tillbyggnad Bastekärr kärr
Vena sn /Se Blaxhultevenarna åkermark Anngretes riven s. Bastelyckan åkerlapp
Vena sn /Se Blaxhultevenerna ängsnamn /Se Apelkullen (förr Grindstugan) lht Bastelyckan åker
Vena sn /Se Blomsterhult betesmark Appelkullen lht Bastgärdet åker
Vena sn /Se Blomsterlund åkermark Applekullen lht Bastlyckan åker
Vena sn /Se Blomsterlyckan åkermark Applekärr sankmark Bastlyckan åker
Vena skate del av Vena sn Blågöl göl Applerum lht Baststånnet bergknalle
*Frambiggiar inbyggarnamn Blågöl sjö /Se Applerum lht Baststånslyckan lycka
Alsarp by Blängan åkermark Backen bebyggelse Bastängen äng
?Berget gd Blängan åkermark Backen torp Bengtan åker
Bjärkhult by /Se Bockö, Lilla ö Banvaktstugan stuga Bengtekullen höjd
Bjärkhult by /Se Bockö, Stora ö Basebo by Bengtekärr vik
Bjärkhult by /Se Borlanäs näs Basebo by Bengtemossen odling
Björkesbo by Bodaviken vik Basebo by Bengtlyckan åker
Björksebo by Bogershult betesmark Basebo by Bengts gärde åker
Blackshult by Bogölen göl Bergegården hmd Bengtssons land lycka
Blaxhult by Bomullslyckan åkermark Basebo by Bergen hagar
Blaxhult by Borgekulle triangelpunkt Basebo gd Bergeskogen skogstrakt
Blaxhult by Borglyckan åkermark Bergebo husartorp Berghagen hage
Blaxhult by Branta berg berg Bergebo soldattorp Berghagarna hagar
Blaxhult by Bredbo åkermark Bergebo husartorp Berghagsfällan åker
?Boda by Bredmossarna moss- o. åkermark Bergen ödetorp Bergkoven åkerlapp
Bredvik by Bredsten kälsten Berget gård Bergkätten åker
?Brunsvik gd Brokärr åkermark Berget hmd Berglid backe
Bråna torp /Se Brokärr åkermark Berget lht Bergliden backe
Brännarp gd Brokärrsviken vik Berget hmd Berglyckan åker
Brännarp gd Brolidebackarna backar Berkelid torp Berglyckan lycka
Brännarp by /Se Broman(d)e brink backe /Se Besa tp Berglyckan åker
Byrum gd /Se Brudfloen åkermark Besa ort Berglyckan lycka
Byrum gd /Se Brunsviken vik Besa torp Berglyckorna smååkrar
Dalsebo by Brynberget berg Besa lht Bergö ö
Dalsebo by Brågöl, Lilla göl Besan t. Berkens udde udde
Dalsebo by Brågöl, Stora göl Birgergården bebyggelse Besa lycka åker
Dalsebo by Brågöl sjö /Se Björksebo by Besa mosse odling
Dalsebo by Bråhult betesmark Bjurskulla by Beslyckan åker
Dalsebo by Brånarna åkermark Bjurskulla by Bibergshorvan hage
Dalsebo by Brångöl sjö /Se Bjurskulla by Bibergshorvan gräsmark
Dalsebo by Bråtkärret åkermark Bjurskulla gd Bingehage hage
Dalsebo by Bråtkärret åkermark Bjurskulla by Birgegårdsbacke backe
Dalsebo by Bråtkärret kärr Björkelid rivet t. Birgerlyckan åker
Dalsebo by /Se Bråtlyckan åkermark Björkelund lht Birgermossarna odl. mossar
Ekeberg gd Bråtmossen åkermark Björkesbo by Bjärken sjö
Ekeberg by Brännemo åkermark Björkesbo by Bjärken sjö
Ekeberg gd Bränn kärr åkermark Björkhagen lht Bjärken (vanligare Bjärkarna) sjösystem
Ekeberg gdar Brännkärrsmossen åkermark Björkhem bebyggelse Bjärken sjö
Ekornetorp gd Brännlyckorna åkermark Björkhult torp Bjärkhultegärdet åker
Fallhult by Brännorna skogsmark Björkhult t. Bjärkegöl göl
Filingshult by /Se Bullerkällan åkermark Bjärkhult by Björkemossen mosse
Filingshult gd /Se Bullermossen åkermark Bjärkhult bebyggelse Björkmossekällan källa
Flatebo by Byggelyckorna åkermark Bjärkhult by Björksebo göl göl
Flatebo by /Se Bysjöberg berg Bjärkhult by Björksebo göl göl
Främsteby Saknas /Se Bysjön sjö Bjärkhult by Björksebo göl göl
Främsteby by /Se Bysjön sjö /Se Bjärkhult gd Björksebosjön sjö
Gnöttlarum by Båtlandet strandmark Björkmossen lht Björnhagskärren kärr
Gnöttlerum by Bäckebro bro Björkmossen avs. Björnhägnen åker
Gnöttlerum by Bölingen triangelpunkt Björksebo by med såg Björnkärren mosse
Gnöttlerum by /Se Börslehorvan åkermark Björksebo by Björnkärren mossar
Gnöttlerum by /Se Börslemossen åkermark Björksebo by Björnkärren mossar
»Grossabadhn» gård Camp: Plats norra delen av excercisfältet Hultsfreds slätt Björksebo by Björnkärret mosse
Gyllekulla gd /Se Dalhem betesmark Björksudde del av köpingens mark Björnudden halvö
Hagelhorvan torp /Se Dalkärrsmossen åkermark Björkudd banvaktsstuga Björnuddeviken vik
Hagelsdal lg /Se Dalsbacken åkermark Björkudd kvarter Björnviken vik
Histret torp /Se Dalsfällorna åkermark Björkuddehagen förr hage Björnängen äng
Histret tp /Se Dalsjön sjö Björnhorvan t. Blaxhultevenerna mossar
Hullingsryd by Dalsjön sjö /Se Björnudden lht Blåbärskärret kärr
Hullingsryd by Dalsmossarna åkermark Björnudden t. Blågöl göl
Hullingsryd by Dalsskogen skogsomr. Blaxhult by Blängan åker
Hulingsryd by Dalviken vik Blaxhult by Blängan åker
Hulingsryd hg Dammen åkermark Blaxhult by Bläsan före skiftet ängsskift
Hulingsryd hg Dammen göl Blaxhult by Bockebråtarna kärr
Hullingsryd by Darrerompa terräng Blaxhulta kvarn Saknas Bockebråtstäpporna åkerlappar
Hullingsryd by Davekärr åkermark Blomhult lht Bockehagen hage
Hulingsryd by /Se Davekärr åkermark Blomhult rivet torp Bockkullen åker
Hulingsryd gd /Se Davidskulle kulle Blomsterdal lht Stora o. Lilla Bockö öar
Hultsfred köping Djupbäcken bäck Blomsterhult rivet t. Boda backe backe
Hultsfred köping Domarberget berg Blomsterlund lht Borg åkrar
Hultsfred köping Dragemosseberget berg Blomsterlund torp Borgbacken backe
Hultsfred köping Dragonabäcken bäck Blomsterlund lht Borgbacken backe
Hultsfred köping /Se Dregelgölen göl /Se Blomstermåla lht Borgberget höjd
Hultsfred köp. /Se Dunhammarsmossen åkermark Blomstermåla lht Borgberget, se Borgekulle berg
Hultsfred samhälle /Se Dunsjön uttorkad sjö Bockö, se Stora och Lilla Bockö Saknas Borgekulle höjd
Hultsfred köping /Se Dunsjön sjö Boda by Borgekulle berg
Hultsfred poststation /Se Dunsjön sjö /Se Boda by med såg Borgekulle berg
Hultsfred köp. /Se Dunsjön sjö /Se Boda by Borgen hage
Hultsfred köping /Se Duvklint terräng Boda by Borggärdet åker
Hultsfred köping /Se Dämmarna åkermark Boda by Borglyckan åker
Hultsfred by o. köping /Se Dämmarna åkermark Bodanäs stuga Borgsgärdet åker
Hultsfred köp. /Se Dämmarna åkermark Bogershult t. Borgängen äng
Hultsfred köping /Se Dämmena åkermark Bogälshult torp Borreberget berg
Hultsfreds gästgivaregård gästgivaregård Dämsmossen mosse Bohult soldattorp Borselåkern åker
Hultåsa by Dämsängen åkermark Bolund stuga Borslemossarna mossar
Hultåsa by Egelgöl göl Bolund t. Borslen äng
Hultåsa gd Ekeberge göl göl Bonås, se Sjöbo Saknas Bosåg sågverk
Hultåsa gd Ekebergegöl sjö /Se Borg lht Branta lycka åker
Hultåsa by Ekenäsegöl göl Borg lht Branteberg berg
Hultån by Ekenäsgöl sjö /Se Borgen lht Braxnehällerna hällar
Huluszfarhult se Hultsfred köping Ekfloen göl /Se Borgen, se Klostersborg Saknas Breda sten skälsten
Hyttan lht /Se Ekhesters sten förr gränsmärke /Se Borhult gård Bredmossarna mossar
Höghistret torp Ekholmen holme Borhult avs. Bredmossehällarna Saknas
?Igelhult by Ekmossen åkermark Borretorkan kvarter Bredesten skälsten
Igelhult by *Eksjövägen landsväg Bortebyn, se Husthållet Saknas Bredesten skälsten
Igelhult Saknas Ekudden udde Borum stuga Brevik vik
Igelhult by Elgsjön sjö Borum t. Brickfällorna, Brickhagarna hagmark
Igelhult by *Enesjön sjö Bostugan, se Skrevan Saknas Brickhagarna hagmark
Igelhult by Eriksberg åkermark Botorp t. Britas lycka åkerlapp
Igelhult by Fagergöl sjö /Se Botorp soldattorp Britegärdet åker
Igelhult by Fagergölsmossen åkermark Bredbo gd Britesåsen lycka
Igelhult by /Se Farfars kärr åkermark Bredbo hmd Britkarins berg odlad backe
Illemåla gd /Se Farfarslandet åkermark Bredbol by Brogärdet åker
Junnarp by Fastmossen åkermark Bredbol by Brogärdet åker
Junnarp by Filingen sjö Bredbol by Brogärdsbacken backe
Junarp by Filingen sjö Bredbol by Brohagen hage
Junnarp by Filingen sjö /Se Brettens gård Brokärr mosse
*Järeda kvarn Filingen sjö /Se Brevik by med såg Brokärret äng
Järeda kvarn /Se Filingen sjö /Se Brevik by Brolidbackarna backar
Järnudda by Filingskärret åkermark Brevik by Brolibackarna vägbackar
Järnudda by Fillerum åkermark Brevik by Brolidbackarna lider
Järnudda by Fiskmåsön ö Brittkarins backe riven s. Brolidebackarna backar
Järnudda by Fiskmåsön holme Brohult, se Bråhult öde torp Brolyckan åker
Järnudda by Fjälsterlyckan åkermark Brunnstugan riven s. Broman(d)ebrink backe
Järnudda by *Flaska äng Brunnsvik gd Bromsebäck bäck
Järnudda by /Se Flatarna åkermark Brunsvik gård Brostugelyckan åker
Järnudda by /Se Flatebomossen åkermark Brunnsvik gård Brattkärret, Norra kärr
Järnudda by /Se Flaten sjö Brunnsvik gd och kvarn Brottlandshorvorna betesmark
Kalvkätte gd Flaten sjö Brunsvik gård Brottmon hage
Kalvkätta by Flaten sjö /Se Brunsviks kvarn Saknas Brudfloen mosse
Kalvkätte gd Flaten sjö /Se Bryggeribäcken=Hagedalsbäcken Saknas Brudfloen mosse
Kalvkätta by Flatenbäckslanden åkermark Bråhult torp Brunnsbacken backe
Kalvkätte by Flobacken åkermark Bråhult torp Brunnsbacken backe
Klockaregård by Flohult mosse? Bråhult rivet t. Brunnslid backe
Klocketorpet by Flå(n)gölen sjö /Se Bråna ställe Brunnsliden backe
Kloster gd Fläckarna åkermark Bråna gård Brunnslyckan åker
Kloster gd Flöttebro bro Bråna husartorp Brunsviken vik
Koppramåla gd *Frambiggia vaadha markområde(?) Bråna lht Brågöl göl
Koppramåla gd Fruberget berg Brånan, se Skälsnäs Saknas Brågöl göl
Koppramåla gd /Se Frögöl göl Brånhorva ställe Bråmandebrink backe
Krepytt lht /Se Furan göl Brånhorvan t. Bråna, Lilla åker
Kryphyttetorp lht /Se Furan göl /Se Brånäs torp Brånan äng
Kurehorva gd /Se Furusjögöl vik /Se Brånäs avs. Brånan hage
Kvarnarp by Furusjön sjö /Se Brännarp gård Brånan fårhage
?Kvarnarp by Fågelgärdet åkermark Brännarp gd Brånan åker
Kvillerum t /Se Fågelhem åkermark Brännarp gård Brånbackarna skogsmark
Käreby by Fåglamosse åkermark Brännarp husartorp avs. Brånebacken åker
*Lidhult Saknas Fåglebergen berg Brännehult gd Brånehorv åker
Lidhult Saknas Fållan åkermark Brännehult gård Brångärdet åker
?Lidhult t Fårberget berg Brännehult gård Brångöl göl
Lugnet torp /Se Fällorna-göl göl /Se Brännehult hmd Brångöl göl
Lönnekulla gd Försjögöl göl Brännehult hmd Brånlandet åker
*Medelby Saknas Försjön sjö Brännerna, se Näset bebyggelse Bråtarna åkrar
Nedsjöholm tp /Se Förudden udde Bränntorp, se Näset bebyggelse Bråthorvan betesmark
Nedsjönäs tp /Se Galgmossarna åkermark Brödgnällans (stuga) Bråtetäppan åker
Nesjön, se Nedsjönäs och Nedsjöholm tp /Se Gatkärrsmossen åkermark Bygget lht Bråtkärret kärr
Norrhult by Gatmossen åkermark Bygget, se Lövstad Saknas Bråtkärret mosse
Odensvalehult tp /Se Gatsjön sjö Byrum gård Bråtkärret mosse
Ormestorp gd Gatsjön sjö Byrum hd Bråtmon hagar
Pinnemålen gd /Se Gatsjön sjö Bystugan stuga Brännekärr äng
Pinnemålen gd /Se Gatsjön sjö Bystugan s. Brännerihagen skog
Pukemåla gd /Se Gatsjön sjö /Se Byrum gård Brännerihagen hage
Skinnarp by Getebacken höjd Båtlandet bs Brännerikärret äng
Skinnarp by /Se Gillebomossen åkermark Båtlandet riven s. Brännerilyckan åker
Skälsnäs torp Gille holme holme och gränsmärke Bäckenäs lht Brännerna skogsåkrar
Snäversmåla gd /Se Gillen sjö Bäckenäs lht Brännkärr kärr
Snäversnäs gd /Se Gillen sjö /Se Bäckfall stuga Brännkärr mosse
Snöversmåla gd /Se Gillen sjö /Se Bäckfall by Brännkärret åker
Snöversnäs gd /Se Girssjön sjö Bäckfall stuga Brännkärrsmossen odling
Stenkulla kyrkoh.-bost Glädjan terräng Bäckfall s. Brännmon höjd
?Sönnerhult gård Glädjan terräng Bäckhult förr kvarn o. lht Brännmon hage
Sönnerhult by *Gnotten sjö Charlottenborg lht Brännmossen mosse
Tokarp by Gnötlen sjö Charlottenborg stuga Brödlösa åker
Tomtåkra by Gnötlen sjö /Se Dagose lht Brödlösan åker
Tillinge f gd Gnötlen sjö /Se Dagåsa t. Brödlösan åker
Tomtåkra by /Se Gnöttlern sjö Dagåsen gård Bullerbäckslyckan åker
Tälleryd by Gnöttlern sjö Dal t. Bullerkällan källa
Tälleryd by Gnöttlern sjö Dalarna, Äspelund t. Bullerkärren kärr
Tälleryd by Gnöttlern sjö Dalarna hmd Bullrebacken backe
Tälleryd by Gnöttlern sjö Dalarna bebyggelse Bullrebäcken bäck
Tälleryd by Gnöttlern sjö Dalefall husartorp Buslehorvan åker o. hagmark
Tälleryd by Gnöttlern sjö /Se Dalefall t. Byggningslyckan åker
Tälleryd by Grankullen kulle Dalen lht Byggningsmossen odling
Tälleryd by Grankärret kärr Dalen v. Bykekärr kärr
Tälleryd by /Se Grinderum åkermark Dalhem stuga Bykällan källa
Tälleryd by /Se Grindlyckan åkermark Dalhem lht Bysjöberg berg
Ungsberg by Grindlyckorna åkermark Dalhem avs. lht Bysjöberg berg
Ungsberg by Grindslund åkermark Dalhem lht Bysjön sjö
Ungsberg by Groplyckan åkermark Dalhem t. avs. Bysjön sjö
Ungsberg by Grytbergsmossen åkermark Dalhem torp Bysjön sjö
Ungsberg by Grytegårdsmossen åkermark Dalhem rivet t. Bysjön sjö
Ungsberg by Grytemokärr kärr Dalsbacken lht Bytomterna äng
Ungsberg by Grytgöl göl Dalsbacken obebodd s. Byviken vik
Ungsberg by Grytgöl sjö /Se Dalsebo by Båckebråtskärret äng
Ugnsberg gd /Se Grytgölsberget berg Dalsebo by Bäckebacken backe
Ugnsberg gd /Se Grytgölsmossarna åkermark Dalsebo by Bäckebro bro
»Varsamala» gård Grytmo terräng Dunsjö avs. Bäckekätten åker
Vassmåla Saknas Grytsjön sjö /Se Dykekärr lht Bäckfallekullen kulle
Vederhult by Grälbäcken bäck Dykekärr t. Bäckkätten äng
Vederhult by Grälmossen åkermark Dämshult gård Bärklyckan åker
Vederhult by Gräludde åkermark Dämshult avs. Bölingen backe
Vederhult by, gd Gräludd mossjordstycke /Se Dämstugan soldattorp Bölingen vägbacke
Vederhult by, gd Gräsgölen igenvuxen göl /Se Ekeberg gård Bölingen backe
Vederhult by Gräshorvan betesmark Ekeberg gård Bölviken vik
Vederhult by Gröndal terräng Ekeberg gårdar Börselmossen mosse
Vederhult by Gröndal terräng Ekelid stuga Börslehorvan äng
Vederhult by Gröngöl göl Ekelid lht Bössestenarna stenar
Vederhult by Gröngöl utgrävd göl /Se Ekelid rivet t. Cecilikällan källa
Vederhult by Grönskogmossen åkermark Ekelund stuga Dagåslyckan åker
Vederhult by /Se Gullbacken triangelpunkt Ekelund lht Dalarna ängar
Vederhult by /Se Gumseboåkern åkermark Ekenäs stuga Dalarna ängar
Vederhult by /Se Gyllekulla göl göl Ekenäs (soldat) t. Dalarna tjärdalar, äng
Vena by Gyllekullagöl göl /Se Ekenäs rivet t. Dalarna (förr äng) åker
Hvena by Gårdsflon göl /Se Ekenäset gd Dalefallemossarna mossar
Vena by Gåsfloen sankmark Ekenäshagen kvarter Dalen åker
Vena poststation /Se Gäddgöl göl Ekerhult stuga Dalen äng
Verbo torp /Se Gäddgöl göl /Se Ekerhult lht Dalhemlyckan åker
Versnäs gd /Se Gäddgölen göl Ekerhult gd Dalhemsbacken backe
Versnäs gd /Se Gäddgölen göl /Se Ekerhult t. Dalkärren kärr
Vidrulta by Gärssjö käring sten /Se Ekerhult avs. Dallyckan åker
Virbo gård /Se Gärssjön sjö Ekholmen stuga Dalsbacken backe
Virbo gd /Se Gärssjön sjö Ekholmen lht Dalsbacken backe
Visböle by /Se Gärssjön sjö /Se Ekhyddan stuga Dalsebosjön sjö
Visböle by /Se Gökhulte kulle triangelpunkt Eklunden gård avs. Dalsgatan väg
Västrahult gd Göleberg åkermark Eklunden hmd Dalsgatan väg
Västrum gd? /Se Göluddegöl göl /Se Lilla Eklunden lht Dalsgärdena åkrar
Ærnoddha se Järnudda by Göludden udde Ekmossen lht Dalsgärdet åker
Östrahult by Hackelandet åkermark Ekmossen lht Dalshägnarna tjärdalar
?Östrahult by Hackhålet åkermark Ekornetorp, se Ikorntorp Saknas Dalsjön sjö
Östrahult by Hagadalsbäcken bäck Elefanten s. Dalsjön sjö
Överum lhtr /Se Hagalund betesmark Enebacken bs. Dalsjön sjö
  Hagelsgöl göl Enerum stuga Dalskärret kärr
  Hagelsgöl sjö /Se Enerum (förr Fällorna) lht Dalslandet uppodlad tjärdal
  Hagelslidviken vik Eriksberg skola Dalslyckan åker
  Hallabäcksmossen åkermark Eriksberg lht Dalslyckan åker
  Hallafällebergen berg Eriksro bebyggelse Dalslyckan tjärdal
  Hallingeberg berg Erikstorp torp Dalsmossen mosse
  Halmteklint terräng Ersbo soldattorp Dalstäppan tjärdal
  Halmten sjö Ersbo t. Dalsviken vik
  Halmten sjö Fagerdal stuga Dalsviken vik
  Halmten sjö Fagerdalen t. Dalängen äng
  Halmten sjö /Se Fallebo rivet t. Dammarna mossar
  Halmten skogssjö /Se Fallhult by Dammlyckan åker
  Halmten sjö /Se Fallhult by med såg Dammshorvan öppen plats
  Halmteö udde Fallhult by Danielsgrinden grind
  Hammarsgöl sjö /Se Fallhult by Danielsåkrarna åkrar
  Hanekullen kulle? Fallhult by Danvikelyckorna åkrar
  Hemsjön sjö Filingekärr avs. Darrerompa kärr
  Hemsjön sjö /Se Filingshult by Darrerumpa äng
  Herremossen mosse Filingshult by Davekulle odlad ängskulle
  Herremossen mosse Filingshult by Davekärr odlad mosse
  Herrgårdsmossen åkermark Filingshult gd Davekärr kärr, ängsskift
  Hjortrongöl uttorkad göl /Se Filingsnäs soldattorp Davekärrskullarna Saknas
  Hjuleklint terräng Filingsnäs soldattorp Davids kulle kulle
  Hjältan, Lilla sjö Filingsnäs soldattorp Dettmossen mosse
  Hjältan, Stora sjö Fillerum riven bs Djupbäcken bäck
  Hjältan, Lilla sjö Flatebo by Djupbäcksdraget betesmark
  Hjältan, Stora sjö Flatebo by Djupbäckskärret mosse
  Hjältan, Lilla o. Stora gölar /Se Flatebo torp torp Domkyrkan sten
  Hjältorna gölar /Se Flatebo by Dompällehölj djupt ställe i å
  Holmarna betesmark Flatebo by med åboar Dragonabäcken bäck
  Holmshultegärdena betesmark Flatebotorp t. avs. Dregelgölen göl
  Holmsjön torrlagd sjö /Se Flodhult lht Drängelyckan åker
  Holmsundsmossen mosse Flohult t. Dränggråten äng
  Horsängen åkermark ?Flöjeby Saknas Dränggråten äng
  Horvan, Stora åkermark Fredrikslund lht Dränggråten äng
  Hulingen sjö Fredrikslund lht Dränggråten äng
  Hulingen sjö Fridhem lht Dunderbacken backe
  Hulingen sjö Fridhem lht Dunderbacksmossen odling
  Hulingen sjö Fridhem lht Dunesjö påle påle
  Hulingen sjö Fridhem lht Dunklinten berg
  Hulingen sjö Fridhem lht Dunklintslyckan åker
  Hulingen sjö Fridhem lht Dunsjön sjö
  Hulingen sjö Fridhem stuga Dunsjön igenvuxen o. utgrävd sjö
  Hulingen sjö Fridhem lht Dunsjöpåle råmärke
  Hulingen sjö /Se Fridhem lht Duntebackarna backar
  Hulingen sjö /Se Fridhem lht Duvgrinden grind
  Hulingen sjö /Se Fridsborg lht Duvklint berg
  Hulingen sjö /Se Fridsborg lht Duvklinten backe
  Hulingen sjö /Se Fridsborg lht Dykekärr (förr t.) åker
  Hulingen sjö /Se Fridsdal lht Dämbergen berg
  Hullingsryds hage hage Fridsdal lht Dämmarna mossar
  Hullingsryds moar moar Fridsdal lht Dämmarna, se Dämmen Saknas
  Hullingsryds slätt slätt Fridsdal lht:er Dämmen åker
  Hullingsrör gränsmärke Fridsdal lht Dämmen kärr
  Hulten åkermark Fridslund stuga Dämmerna mossar
  Hultsfreds hage hage Fruvik lht Dämmerna åker
  Hultsfreds moar terräng Fruvik hmd Dämsängen kärr äng
  Hultsfreds moar triangelpunkt Fruvik hmd:ar Döpelsefunten urhållkning i ett berg
  Hultsfred slätt f.d. exercisfält Frälsegården bebyggelse Döpelsefunten gryta
  Hultsfreds slätt område Främsteby by Döpelsekoppen jättegryta
  Hultsfreds slätt f.d. excercisplats Främsteby by Döslemossen mosse
  Hultsfreds ängar ängar Främsteby by Ekeberge göl Saknas
  Hulttorp åkermark Furuvik Saknas Ekebergen hage
  Humleån å /Se Fågelhem rivet torp Ekebergen hagar
  Hundetixen åkermark Fågelkullen gård Ekekullarna hagar o. åkrar
  Hundlidsmåla triangelpunkt Fågelkullen lht Ekelid åker
  Hundsgöl göl Fågelkullen avs. Ekenäsegöl göl
  Hundsgöl göl Fågelvik rivet t. Ekfloen göl
  Hundsgöl sjö /Se Fällorna stuga Ekhultet äng
  Huvudklint terräng Fällorna lht Ekhultorna vägbacke
  *Håkalid lid Fällorna, se Högelid Saknas Eklyckorna smååkrar
  Håkalid höjd Fällorna, se Enerum Saknas Ektäppan äng
  Håkalidberget triangelpunkt Förtretet lht Ekudden udde
  Hålldammen terräng? Förtretet, Förtreten torp Ekåkern åker
  Hålldammskärret kärr Galtestan öknamn Elgsjön, se Älesjön Saknas
  Hålldammsviken vik Gamla Torget kvarter Enebacken åker
  Hålmossen åkermark Gatkullen lht Enehagen hage
  Hålängen betesmark Gatkullen lht Enehagen hage
  Hägerö ö Gillebo husartorp Enehagsbackarna backar
  Hägnarna åkermark Gillebo soldattorp Erikstorp se Ersbo Saknas
  Hägnen betesmark Gillebo husartorp avs. Erkerslyckan åker
  Hägnesfloen uppodlad göl /Se Gillebo hmd Fagergöl göl
  Hälingsö åkermark Gjuvängen gd Fagergöl, (= Petgöl) göl
  Häll(e)göl sjö /Se Gnötteln driftplats Fagölsmossen odling
  Hällekaret terräng Gnöttlerum by Fallhultegärdena åkrar
  Hällerumgölen göl Gnöttlerum by Farfars kärr kärr
  Hällesjön sjö Gnöttlerum gd Farfas kärr mosse
  Hällesjö(n) sjö /Se Granhult rivet t. Farfars land lycka
  Hälle surbrunn brunn? Gransmåla torp Farfars land åker
  Hällesjön sjö Gransmåla torp Fastekullen kulle
  Hällgöl göl Gransmåla t avs. Fastekärret kärr
  Hällsnäs åkermark Grelan lht Fasters hägne åkerlapp
  Hällekärrsmossen åkermark Grelsekvarn nu bortriven kvarn Fattigstugemossen mosse
  Hästgölen göl /Se Grindarna rivet torp Filingen sjö
  Hästhagsgölen göl Grinden riven s. Filingen sjö
  Hästhult betesmark Grinderum lht Filingen sjö
  Hästspångsmossen mosse Grinderum lht Filingskärret mosse
  Högalid åkermark Grinderum (nu Henriksberg) lht Filingslyckan åker
  Högalund skogsomr. Grinderum lht Fillerum åker
  Högebacka terräng Grinderum riven s. Finland öknamn på Samskogen
  »Höge helster» gränsmärke Grindslund stuga Fiskaremossen odling
  Höghistret betesmark Grindslund riven s. Fiskmåsön ö
  Hökenäs åkermark Grinden, Grindstugan, se Apelkullen Saknas Fjädermossen mosse
  Höljkärret åkermark Grindstugan stuga Fjälsterlyckan åker
  Hönsebromossen mosse Grindstugan stuga Fjälsterlyckan åker
  Ickornehålet sankmark Grindstugan stuga Fjälstergärdet åker
  Igelgöl gölhåla /Se Grindstugan riven bs Fjärden del av sjö
  Igelhulte göl göl Grindstugan stuga Fjärdingsgärdena åkrar
  Igerhultegöl sjö /Se Grindstugan stuga Flanekärret kärr
  Illemåla park skogsmark Gripen stuga Flatan åker
  Illevik vik Gropen, se Lillebro gård Flaten sjö
  Illån å Grytegård gård Flaten sjö
  Illån å Grytegård gård Flaten sjö
  Inskogsmossen mosse Grytegård avs. Flaten åker
  Intaget terräng Grytet torp, avs. Flaten åker
  Junnarpslyckan åkermark Grytet s. Flaten åker
  Jutebergen berg Grälbäcken torp Flaten åkrar
  Jutebergshålet terräng Grälbäcken t. Flaten åker
  Jutebergshålet gölhåla /Se Gräshorva gård Flaten äng
  Jutebro bro Gräshorvan t. Flaten sjö /Se
  Jutebro landsvägsbro Gröndal soldattorp Flaterna åkrar
  Jutgöl tjärn Gröndal bs Flattäpporna åker
  Jutgöl göl Gröndal soldatt. Flickehällsgrind grind
  Jutgöl sjö /Se Gröndal t. Flickehällsgrindsbacken backe
  Järnbergsmossen åkermark Gröndal t. Flickornas hål åkerlapp
  Järnsjön, Stora sjö Gröndalen stuga Flobacken mosse
  Järnsjön sjö /Se Grönlid lht Floen äng
  Järnudda udde /Se Grönlid soldattorp Flolyckan åkerlapp
  Järnudden udde Grönlid rivet soldatt. Floåkern åker
  Järnvägsmossen åkermark Grönlid lht Flångöl göl
  Jättesten sten Grönlid riven s. Flå(n)gölen göl
  Jättesten terräng Grönskog lht Flångölskärret mosse
  Kakfjärdingen terräng Grönskog rivet t. Flå(n)gölsmossarna odlingar
  Kallsjön sjö /Se Grönudde rivet t. Fläckarna mosse
  Kalmarehus åkermark Grönäng Saknas Fläckarna mossar
  Kalmarehus klippformation /Se Grönäng stuga Flötebro bro
  Kalmar kärr åkermark Grönäng t. Fosterkälla offerkälla
  Kalvgölen göl Grönäng (förr och ibland ännu Lohagen) avs. Fromsudde udde
  Kalvgölen sjö /Se Grönäng gård Fromsuddeläget varp
  Kalvhorvan åkermark Grönäng riven s. Fruberget berg
  Kalvkärren åkermark Grönäng torp Fruberget bergknalle
  Kalvkärrsviken vik Grönäng avs. Fruhagarna ängar
  *Kampplats norra delen av excercisfältet Hultfredsslätt Gubbudden riven s. Fruhagen hage
  Kampstensflon mosse? Gullatorp lht Frukostbacken kulle
  Kattebergen berg Gullatorp lht Fruridareberget backe
  Katteborg åker- och betesmark Gullbacken lht Fröjdekullarna skogskullar
  Kattfloen sankmark Gullbacken lht Funtlyckan åker
  Katt(e)flon vattensamling /Se Gumsebo lht Fura göl
  Kattgöl göl /Se Gumsebo soldattorp Furan göl
  Kattkärret kärr Gumsebo? husart. Furbergen berg
  Kattåsen ås Gyllekulla gård Fursjögärdet åker
  Kavelbromossen mosse Gyllekulla förr husartorp, avs. Furusjögöl göl
  Kavlegöl göl Gåskullen lht Furusjömossarna odlingar
  Kavlegöl sjö /Se Gåskullen lht Furusjön sjö
  Kistudden udde Gärdet hmd Furusjön Saknas
  Klackeberget berg Gärdet gård Furusjöö ö
  Klasängen åkermark Gärdet bebyggelse Fyrkanten åker
  Klevberg terräng Gärdet gårdar Fågelhemsbackarna backar
  Kleven terräng Gökhult stuga Fågelhemsbackarna backar
  Klintekullen terräng Gökhult avs. Fågelbergen kullar
  Klockmossen åkermark Göleberg torp Fållelyckan åker
  Kloster triangelpunkt Göleberg lht Fållåkrarna åkrar
  Klostersborg terräng Göleberg rivet t. Fårberget berg
  Knaplan åkermark Gölebo rivet t. Fårberget höjd
  Knaplan göl /Se Gölemåla gård Fårehålet lycka
  Knaplegölen göl Gölemåla lht Fårhagen hage
  Knipfloen terräng Gölemåla rivet t. Fårhagen hage
  Knipfloen vattensamling /Se Göludden t. Fårhagen hage
  Knipflon vattensamling /Se Gör om hmd Fårhagen hage
  Knoppåkrarna åkermark Görom (Kristineberg) lht Fårhagslyckorna åkrar
  Kogöl göl Haga gård Fårkullarna höjdsträckning
  Kogöl göl /Se Haga lht Fälleregöl göl
  Koholmen holme Hagadal kvarter uppkallat efter s. Fällorna skogmark
  Kojebergskärret åkermark Hagalund stuga Fällorna åkrar
  Kokärren åkermark Hagalund stuga Fästningen åker
  Koppgölen göl Hagalund nu riven handelsbod Fölungegärdet åker
  Koppgölen sjö /Se Hagalund lht Försjögärdet åker
  Koppgölsbarn göl /Se Hagalund (riven) lht Förudden udde
  Korpeholme holme Hagalund, förr Hagstugan lht Förudden udde
  Korpkärren kärr Hagarna gård Gagnslöshagarna hagar
  Korreberg berg Hagedal del av köping Gagnlöshagen hage
  Korremossarna mossar Hagelhorva lht Galgehorvorna äng
  Korremossarna mossar /Se Hagelsdal stuga Galgmossarna äng
  Kraftkärret åkermark Hagelsdal lht Galgmossarna mossar
  Kringelgöl göl Hagelshorva soldattorp Gamla fägårn tomt
  Kringelgöl sjö /Se Hagen gård Gamle gård åker
  Kringlevassen ö Hagen lht Gamla gårn tomt
  Kringlevassen ö Hagen avs. Gamle gårn åker
  Kringlevassen ö Hagliden bebyggelse Gamle gårn tomt
  Kryphytt åkermark Hagstugan lht Gamlehagen hage
  Kulleberget höjd Hagstugan stuga Gastebacken backe
  Kullemossen åkermark Hagtorpet rivet t. Gastebacken backe
  Kullen åkermark Hallingeberg riven lht med smedja Gastelyckan åker
  Kungsfällan åkermark Hallingsberg torp Gastemossarna odl. mossar
  Kurerör röse Hammardal bs. Gastemossarna mossar
  *Kvarnbron bro Hammers torp Gatbacken backe
  Kvarnkärren åkermark Handelsboden bebyggelse Gatbacksgärdet åker
  Kvarnkärren åkermark Harbacken t. Gatbrunnen brunn
  Kvarnkärret kärr Hemningsmåla utflyttesgård Gatbrunn brunn
  Kvarnkärret kärr Henriksborg lht Gatebäcken bäck
  Kvarnmo skogsmark Henriksborg lht Gatelyckorna åkrar
  Kvarnängen åkermark Herrstorpet gård Gatgärdet åker
  Kvarnängsmossen åkermark Herrstorpet avs. Gatlyckan åker
  *Kyrkbron bro Histret bebyggelse Gatlyckan åker
  *Kyrkebro bro Histret avs. Gatlyckan åker
  Kyrkemossen åkermark Histret torp Gatlyckan åkerlapp
  Kyrkmossen åkermark Histret torp Gatlyckorna åkrar
  Kyrkgärdena åkermark Holmen torp Gatorna fårmark
  *Kyrkobro bro Holmen lht Gatsjön sjö
  *Kyrkobro bro Holmen avs. Gatsjön sjö
  Kyrklyckan åkermark Holmen gård Gatsjön Saknas
  Källeberg berg? Horva stuga Gatåkern åker
  Källebergshagen betesmark Horva, Stora ställe Gavelåkern åker
  *Källegölsbacke landsvägsbacke Horvan hd Getebacken åker
  Källehult betesmark Horvan, se Byrum Saknas Getebacken åker
  Källhagen betesmark Horvan gård Getebackskullen höjd
  Källmossen åkermark Horvet riven bs. Getepinan hage
  Källstugan terräng Horvorna rivet t. Getevads bro bro
  Källtorp åkermark Hovet lht Gethgen hage
  Källåkern åkermark Hovet, Kastenhov lht Gethagsmossen odling
  Kältan betesmark Hulingsryds västra lastplats Gethagslyckan åkerlapp
  Kärrhultegöl göl Hulingsryd by Gethusliden åker
  Kärringemosse åkermark Hulingsryd by Gilleboskogen skogsmark
  Kättegöl göl Hulingsryd lastplats Gillekärret kärr
  Kättegöl sjö /Se Hult, se Östrahult by Gillen sjö
  Ladvallarna åkermark Hultenäs, Lilla ställe Gillen sjö
  Ladvallskulla kulle? Hultenäs, Stora ställe Gillen sjö
  Lammbergen berg Hultenäs, Stora o. Lilla t. o. lht Glasbergsmossen åker
  Lappremossarna mossar Hultsfred f.d. exercispl. Glasbergstäppan åker
  Lassemossen åkermark Hultsfred exercisplats Glädjen skog
  Lasses kärr åkermark Hultsfred gård gård i Hulingsryd Gnötlen sjö
  Leboåkern åkermark Hultsfred kvarn bebyggelse Gnöttlaren sjö
  Lerdalarna terräng Hultsfred köping Gnötlen sjö
  Lerhorfve göl gölmosse /Se Hultsfred köping Gokullekullen berg
  Lerspången åkermark Hultsfred köping Gokullskogen skog
  Lidhult terräng Hultsfred köping Gomme stenar stenar
  Lidkullen kulle Hultsfred köping Gomorsstenar stengryt
  *Lillebro bro Hultsfred köping Gossehålskärret äng
  Lillegöl göl Hultsfred köping Grankärr kärr
  Lillegöl göl /Se Hultsfredsbyn by Grankärr mosse
  Lillkärret åkermark Hultsfreds lastplats, se Hulingsryd lastplats Granlibacken backe
  Lillkärrsmossen åkermark Hultsfreds slätt banvaktss. Granlidbacken backe
  Lillo ö Hultsfreds slätt Saknas Granlyckan åker
  Lillsjön göl Hulttorp riven stuga Granlyckan lycka
  Lillån å Hultåsa gård Granmossarna odling
  Lillö ö Hultåsa gård Granudden udde
  Lillö terräng Hultåsa kvarn kvarn Grindhålan äng
  Lillö ö Hundlidsmåla gård Grindlyckan åker
  Ljungdalslyckan åkermark Hundlidsmåla avs. Grindlyckan lycka
  Ljungfloen torrlagd göl Hyttan lht Grindlyckan åker
  Ljungstorpegöl sjö /Se Hålet riven bs. Grindåkern åker
  Lomgölen göl Häll by Grinnelyckan åker
  Lomgölen sjö /Se Häll by Gripbacken backe
  Lortbros göl gölhåla /Se Häll gård Grisebäck delvis gräns
  Lortbroskärren åkermark Hällehagen gård Groplyckan åkerlapp
  Ludvigsmosse åkermark Hällekaret soldattorp Gruvan åker
  Ludvigs åker åkermark Hällekaret rivet husartorp Gruvkärret kärr
  Lund åkermark Hällerum lht Grytegårdsbacke backe
  Lundskogen skogsmark Hällerum t. Grytegårds Sten skölssten
  Lundsmossen åkermark Hällsborg lht Grytegöl göl
  Lyckedal betesmark Hällsborg lht Grytemokärr kärr
  Lyckemossen åkermark Hällsnäs lht. Grytgårdsmossen mosse
  Lyckeviken vik Hällsnäs t. Grytgöl göl
  Lydingskullen kulle Hästehagarna utflyttade gårdar Grytgöl göl
  Lysgöl göl Hästhorvan gård Grytgölsberget berg
  Lysgöl göl Hästhorvan avs. Grytgölsbäcken bäck
  Lysgöl sjö /Se Hästhult utlagt soldatt. Grytgölskärr kärr
  Lysgölsbäcken bäck Höckhult torp + lht. Grytsjön sjö
  Långakärr åkermark Höckhult t. Grytsjön sjö
  Långa lyckan åkermark Högabo knekttorp Grälefällorna hage
  Långbäckskärret åkermark Högabo avs. Grällandet åker
  Långerslyckan åkermark Höga gatan hmd Grällyckan åker
  Långersudde udde Höganäs lht. Gräludde mossjordsstycke
  Långerå åkermark Höganäs t. Grälängen äng
  Långesjö sjö /Se Högegata bebyggelse Gräsgölen göl
  Långgöl, Lilla göl Högelid lägenhet Gräshorvan åker
  Långgöl, Lilla göl Högelid avs. Gräsö ö
  Långgöl, Stora göl Högelid stuga Grönlidslyckan åker
  Långgöl, Lilla o. Stora gölar /Se Högelid rivet t. Grötbacken backe
  Långkärr åkermark Högelund t. Gubbehagen hage
  Långkärr åkermark Högerum lht Gubbehagen åker
  Långmossarna åkermark Högerum stuga Gubbehagen hage
  Långsjön sjö Höghistret stuga Gubbehagen hage
  Långsjön sjö Höghistret, se Histret Saknas Gubbehorvan äng
  Långsjön sjö Höghult torp Gubbehorvan hage
  Långsjön sjö /Se Höghult t. Gubbekärr mosse
  Långskiften åkermark Högskulla torp Gubbelyckan åker
  Långtäppan åkermark Högskulla (förr Höjden) t. Gubbe lycka åkerlapp
  Långåkern åkermark Höjden lht Gubbelyckan åker
  Lönberga Wägskäl förr vägskäl Hökenäs lht Gubbelyckan åker
  *Lönneberga vägskäl förr vägskäl Hökenäs rivet t. Gubbgärdet åker
  Lönnekullasjön del av Hulingen Hökhult gd Gubbgärdet åker
  Lönnekullasjön sjö Hörnen, Hörnet bebyggelse Gubbkärret odling
  Lövhult åkermark Igelhult by Gubblyckan lycka
  Lövkullen kulle Igelhult by Guldbacken åker
  Lövkullen kulle? Igelhult, se 1 Igerhult bebyggelse Guldbackslyckan åker
  Lövudden udde Igerhult by med åboar Gullbergsbacken backe
  Lövuddeviken vik Igerhulte kvarn lht och kvarn Gullbergsmossarna åker
  Magergöl göl Ikornetorp gård Gullbergsmossarna odlingar
  Magergöl göl Ikornetorp gårdar Gullbergsmossen mosse
  Magergöl sjö /Se Illebro stuga Gunsekullen höjd
  Majstinas lövlada, vedskjul klipphåla resp. gammelgran /Se Illefors lht Gyllekulla göl göl
  Mallehål sankmark Illefors s. Gyllekulla göl Saknas
  Masken holme Illemåla t. Gårdsflon göl
  Mellankärr åkermark Jannesmåla stuga Gåsehällarna klippor
  Mellanlyckan åkermark Jannemåla lht Gädde göl göl
  Mjälteberget triangelpunkt Johannesstuga riven s. Gäddegöl göl
  *Mjältebro landsvägsbro Jonstorpet torp Gäddekärren mark
  Mjälten sjö /Se Jonstorpet t. Gäddgöl göl
  Mjältern tjärn Junnarp by Gäddgölen göl
  Mjösjön sjö /Se Junnarp by Gällö åker
  Molidmossarna åkermark Junnarp by Gärdet åker
  Mossgölen göl /Se Jutebro s. Gärdet äng
  Muggelyckorna åkermark Juthorva husartorp Gärssjö käring sten
  Mycklemossarna mossar Juthorvan husartorp Gärssjökärng skälsten
  Myskabergen berg Jägarebacken stuga Gärssjön sjö
  Myskahål terräng Jägarebacken s. Gärssjön sjö
  Myskaviken vik Järnsjöberg hmd Gökhultekulle berg
  Målasjön sjö Järnsjöberg avs. Gökhults kulle höjd
  Målesjön sjö Järnudda by Göklyckan åker
  Möcklekärret kärr Järnudda by Gökmossen mosse
  Mörbergen berg Järnudda by Gölebacken backe
  Mören åkermark Järnudda by Gölekungen häll
  Mörka vik vik Kalvekätte gård Gölhagen hage
  Mörkehult skogsmark Kalvekätte gdar Gölmossarna odling
  Mörkevik vik Kalvetorp lht Gölmossarna åkrar
  Mörkviken vik Kalvetorp soldattorp avs. Gölmossarna odl. mossar
  Mörtegöl göl Kalvhorvan lht Gölmossen odling
  Mörtegöl göl Kalvhorvan riven bs. Göluddegöl göl
  Mörtegöl sjö /Se Kalvkätte gård Göluddegöl göl
  Mösjöholm udde Kalvkätte gd Hackhålet kärr
  Mösjön sjö Kalvnäset lht Hacklanden åkrar
  Nabben åkermark Kalvnäset torp Hagadalsbäcken bäck
  Narven åkermark Kammaren nu riven bs. Hagarna ängar
  *Nebrosten sten /Se Kanka lht Hagbackarna backar
  Nedermarken skogsmark Kappen ödestuga Hagbacken backe
  Nedratorp terräng Kappen lht Hagebacken backknalle
  Nedratorpsmossen åkermark Kappen se Sofielund Saknas Hagelsgöl göl
  Nedsjögöl göl Karlsberg lht Hagers göl göl
  Nedsjön sjö Karlsberg lht Haglibacken backe
  Nein, se Näjern Saknas Karlsberg stuga Haglidbacken backe
  Nejern sjö Karlsberg, (förr Sandhorvan) lht Haglyckan, se Backelyckan Saknas
  Nejern sjö Karlsborg lht Hagsten sten
  Nejern sjö Karlsborg lht Hagtornslyckan åker
  Nejern sjö /Se Karlsborg lht Hallonkärret odling
  Nejen sjö /Se Karlsborg stuga Hallonlandet lycka
  Nejen sjö /Se Karlsborg lht Halmteklint berg
  *Nejn sjö Karlsborg lht Halmten sjö
  Nemoarne terräng Karlsborg lht Halmten sjö
  *Nemovägen landsväg Karlsborg stuga Halsgärdet åker
  *Nemo vägskäl vägskäl Karlsborg lht Hammars backe backe
  Nerbjärken o. Oppbjärken sjöar Karlsborg lht Hammars göl, se Rödgöl Saknas
  Nerbjärken sjö Karlsborg lht Hampspröten småtäppor
  Nerbjärken sjö Karlsdal lht Hampåkern åker
  Nerbjärken sjö Karlslund stuga Haneklint berg
  Nesjögöl göl /Se Karlslund lht Hanekullen berg
  Nesjön sjö Karlslund stuga Haraldshagen hage
  Nesjön sjö /Se Karlslund lht Haraldsåkern Saknas
  Nesjön göl /Se Karlslund lht Harebackebergen kullar
  Nesjögöl göl /Se Karlslund lht Hareklev berg
  Nisselyckan åkermark (Karlsmo,) vanl. Kraftens riven s. Harklandet åker
  Norrbergslyckan åkermark Karlsnäs stuga Hatten åker
  Norrbo terräng Karlsnäs se Näset Saknas Helsikes portar stenar
  Nybråten åkermark Karlsro lht. Helsikes portar, se Portarna Saknas
  Nybygget åker och betesmark Karlsro gård Hemgärdet åker
  Nybygget åkermark Karlsro lht. Hemgärdet åker
  Nyckleberg berg? Karlsro avs. Hemre Kohagsmossen mosse
  Nylanden åkermark Karlstorp stuga Hemshagen hage
  Nylandet åkermark Karlstorp t. Hemsjön sjö
  Nylandet åkermark Kartenhof lht. Hemsjön sjö
  Nylandet åkermark Kastenhov, se Hovet lht Hemskogen skiftad hopmark
  Nylandet åkermark Kastenhov, se Hovet Saknas Hemskogshorvan hage
  Nylandet åkermark Kattekukalid riven stuga Hemängarna ängar
  Nylandet åkermark Kiddehagen bebyggelse Herrehagen hage
  Nylund åkermark Klasängen bs Herremossarna odl. mosse
  Nylundslyckan åkermark Klasängen stuga Herrmossemon betesmark
  Nymossen åkermark Klintemåla, Klinten t. Herrmossen mosse
  Nymossen åkermark Klockaregården by Herrstorplyckan Saknas
  Nynäs terräng Klockaregården se Klockartorp Saknas Hjortrongöl göl
  Nyröjan åkermark Klockaregården, se 1 Klockartorp gd Hjuleklint bergshöjd
  Nyröjan terräng Klockartorp gd Hjältan, Lilla sjö
  Nytorp åkermark Klockaretorp by Hjältan, Stora sjö
  Nytorp åkermark Klockartorp gårdar Hjältefällshagen hage
  Nytorpelyckan åkermark Klockartorpet by Hjältefällslyckan åker
  Nyängen åkermark Kloster gd Hjältetäppan åker
  Nålkärr åkermark Kloster kronohemman Hjältorna gölar
  Näjern sjö Kloster gård Hjärtegruva berg
  Näjern sjö Kloster herrgård Hjärtegruva stengryt
  Näjern sjö Kloster krongods Hoftebergen berg
  Näjern sjö Klostersberg stuga Holkekällan källa
  Näsegöl göl Klostersberg lht Holkekällan källa
  Näsegöl göl /Se Klostersborg lht Holkåkern åker
  Näset terräng Klostersborg s. Holmen åker
  Näset näs Klämman se Källeberg Saknas Holmen åker
  Näset terräng Knattestan bebyggelse Holmerna mossar
  Näset skogsmark Knuven nu riven s. Holmshultegärdena åkrar
  Näsmossen åkermark Knäppen lht Holmshulten hagar
  Näsudden udde Knäppen stuga Holmsjön sjö
  Nättjekullen kulle Knäppen riven bs. Hopalandet åker
  Nävrevads å å Koblängan bebyggelse Hopelyckan åker
  Ollehål åkermark Kohagen lht Hopfällan betesmark
  Onsvaleberget berg Kohagen t. Hophagen hage
  Oppbjärken o. Nerbjärken sjöar Koppramåla gård Hoplyckan, Stora åker
  Oppbjärken sjö Koppramåla gård Hopskiften betesmark
  Oppkärren åkermark Kornudden torp Horkärret kärr
  Orremossarna åkermark Kraftas bs Horsängen äng
  Oxhagsmossarna mossar Kraftens se Karlsmo Saknas Horvan åker
  Oxhuvud åkermark Krambasselid riven stuga Horvet åker
  Pannkakeholmen betesmark Krepytt riven stuga Horvåkersgärdet åker
  Pechlins tomter åkermark Kristineberg gård Hudhällsängen äng
  Pers betesmark Kristineberg gård Hulingen sjö
  Persgatan väg Kristineberg lht Hulingen sjö
  Persgöl göl Kristineberg, se Görom Saknas Hulingen sjö
  Persgöl göl /Se Kristinelund lht Hulingsland del av köping
  Petgöl göl /Se Krokek torp Hulsfre ängar utängar
  Petgölen göl Krokek soldattorp Hultahål betesmark
  Pigelipan åkermark Krokek soldattorp Hultehorvan äng
  Plågan åkermark Kroken riven bs. Hulten ängar
  Plåtarna åker- o. betesmark Kronogården bebyggelse Hulthorvan åker
  Pojkefloen åkermark Kryckan lht Hultlyckan åker
  Prästberget berg Kryckan se Venshult Saknas Hultsfred moar skogsmarker
  Pukemåla triangelpunkt Kullen stuga Hultsfred slätt f.d. exercisplats
  Pyttebo terräng Kullen lht Hultsfreds slätt excercisplats
  Ramlan åkermark Kullen hmd Hultsfred slätt f.d. exercisplats
  Ramlekärr åkermark Kullen gård Hultstycket hagmark och åker
  Randen terräng Kullen hmd Hulttorp åker
  Raskekärr åkermark Kullen torp Hulttorp åker
  Risarebackarna åkermark Kullen, se Besa lht Hultåker åker
  Rosebäck bäck Kullen, jfr Besan torp Hultåkrarna åkrar
  Rotebäck bäck Kulltorp lht Hultåsa holme udde
  Rotemossen åkermark Kulltorp, se Vimmershult! t. nu rivet Humlegryt stengryt
  Rotlyckan åkermark Kungsfällan rivet t. Humlegården äng
  Rotängen betesmark Kuntekulle torp Humlegärdslyckan åker
  Rushagskärret kärr Kurehorva gård Humpen äng
  Rutebäcken bäck Kurehorva gd Hundeklinten berg
  Ryttareängen betesmark Kurehorva gård Hundetixen äng
  Ryttarängen betesmark Kurehorva gd Hundlidviken vik
  Råbäck bäck Kurehorva gård Hundsgöl göl
  Råden sjö Kurrebo s. Hunnegöl göl
  Råen sjö Kusemosse torp Hunneklinten berg
  Råen sjö /Se Kus(s)emosse t. Hunnelidskärret mosse
  Råen sjö /Se Kuttestugan riven s. Husarhästhagen hage
  Rånnekulle kulle Kvarnarp by Husartorpet åker
  *Råsebäcken bäck Kvarnarp by Husartorpshagen hage
  Räfseberget berg Kvarnarp by Husarängen äng
  Rännerdalen åkermark Kvarnen kvarn Huveklint berg
  Rättstenar skälstenar Kvarnen kvarn Huvudklint berg
  Rävhägnen betesmark Kvarnen kvarn Håkalid backe
  Rödabro åkermark Kvarnen kvarn Håkalid backe
  Rödgöl göl Kvarnen bebyggelse Håkalidbergen Saknas
  Rödgöl sjö /Se Kvarnen kvarn Hålhagen hage
  Rödgölsmossen åkermark Kvarnhorvan t. Hålldammsviken vik
  Sakristian åkermark Kvarnnäset stuga Hålldammsviken vik
  Samsberg åkermark Kvarnnäset bs. Hålkärret mosse
  Samskogen skogsmark Kvarntorpet husartorp Hålängarna ängar
  Sandgöl göl Kvarntorpet avs. Hålängen äng
  Sandgöl göl /Se Kvarntorpet stuga Hägerö ö
  Sandlandet åkermark Kvarntorpet t. Hägnarna mossar
  Sankehål åkermark Kvarntorpet torp, avs. Hägnegärdet åker
  Sankehål åkermark Kvarntorpet lht Hägnen täppa
  Savmossen mosse Kvillerum stuga Hägnen äng
  Sidläppen terräng Kvillerum t. Hägnesfloen göl
  Silleberget berg Kvistrum stuga Hägnsliderna backar
  Silverån å Kvistrum lht Hägnslidlyckorna åkrar
  Silverån å Kyrkmossen lht Hälfteskärr kärr
  Silverån å Kyrkmossen lht Hällebacke backe
  Sisseli plats i skogen Kyrkogärdet avs. Hällegöl göl
  Sjölyckan åkermark Kyrkängen lht Hällekarelyckan åker
  Sjömossarna åkermark Kälketorpet husartorp Hällekaret jättegryta
  Sjömossen åkermark Kälktorpet lht Hällekartssten sten
  Sjömossen åkermark Källeberg torp Hällelyckan åker
  Sjöudde åkermark Källeberg lht Hällelyckan åker
  Sjöuddemossarna åkermark Källeberg t. Hällesjön sjö
  Skallbackarna backar? Källehorva husartorp Hällesjön Saknas
  Skarpudd udde Källehorva soldattorp Hälleskolkanna grästomter med berg
  Skarsvik vik Källehorva t. Hälle surbrunn hälsokälla
  Skatsjön sjö Källehult torp Hällgöl göl
  Skatsjön sjö Källehult stuga Hällgöl göl
  Skatsjön sjö Källehult torp Hällkatlid backe
  Skatsjön sjö /Se Källehult rivet t. Hällkattelid backe
  Skinnarpskärret åkermark Källehult se Överum Saknas Hällkullslyckan åker
  Skinnesjön sjö Källeryd riven s. Hällsjön sjö
  Skinnsjöholme holme Källstugan, vanl. Fridas eller Fridmajas riven bs. Hällsjön, se Målasjön Saknas
  Skinnsjön sjö Källtorp Saknas Hällsängarna åker
  Skinnesjön sjö /Se Källtorp rivet t. Hällsängarna ängar
  Skjutsrättareberget berg Kältan riven stuga Hästebetet äng
  Skjutsrättareberget bergudde /Se Käreby by Hästehagarna hagar
  Skogehult åkermark Käreby by Hästehagarna beteshagar
  Skogehultsmossen åkermark Käreby by Hästehagen hagar
  Skogmossen åkermark Kärushult gårdar Hästehöljen djupt ställe
  Skogslandet åkermark Kärrhult torp Hästfällorna åker
  Skogsvenen åkermark Kärrhult soldattorp Hästgöl göl
  Skogsvenen ängsnamn /Se Kärrhult avs. Hästgölen göl
  Skomakareberget triangelpunkt Kärrhult by Hästhagen åker
  Skrabbkärr åkermark Lammhagen riven bs. Hästhagen hage
  Skrankhagarna betesmark Lerhorva, se Snöversnäs by Hästhagsbacken backe
  Skrikebo terräng Lerhorvan Saknas Hästhagsbacken vägbacke
  Skrikegöl göl Lerhorvan hemman Hästhagsbacken backe
  Skrikegöl göl /Se Lerkärret t. Hästhagsgärdet åker
  Skrubbemosse åkermark Lerlanden gdr Hästhagsgöl göl
  Skruvmossen åkermark Lerlanden, se Orrekullarna Saknas Hästhagslyckan åker
  Skråmkärr åkermark Lertorp soldattorp Hästhagstallen tall
  Skränan åkermark Lidhem lht Hästryggen halvö
  Skränberget berg Lidhult torp Hästryggen grund
  Skvacklemossen åkermark Lidhult t. Hästryggsstenen sten
  Skälsberget berg Lidhult stuga Hästängen äng
  Skälsgöl göl Lidhult torp Högalid backe
  Skälsgjölen göl /Se Lidhult t. Högberget berg
  Skälsmossarna åkermark Liljerum t. Högelundslyckan åker
  Skärpåsen ås Liljerum torp Höge lycke åker
  Slarven skogsmark Lillkärby utflyttade gårdar Högemo kulle
  Slaveriet åkermark Lillebro bebyggelse Högemo Sten skälssten
  Slemman åkermark Lindbråten lht Högtopp åkerlapp
  Slemman åkermark Lindbråten s. Höjberget berg
  Slätten f.d. exercisfält Lindekulla, se Kälktorpet lht Hökemossarna mossar
  Slätängarna åkermark Lindekullen husartorp Höljekärret äng
  Smalmossen åkermark Lindekullen, se Kälketorpet Saknas Höljkärret kärr
  Smedgärdet åkermark Lindershem stuga Hönsebro bro
  Smedhagen betesmark Lindershem lht Hönsebromossebacken backe
  Snöfringen sjö Lindesborg lht Hönsebromossen mosse
  Snövålen sjö Lindhorva stuga Hörningsåkern åker
  Snövålen sjö Lindnäs stuga Ickornehålet mosse
  Snövålen sjö Lindnäs lht Igelgöl, se Dregelgöl Saknas
  Snövålen sjö Lindsborg stuga Igelgöl göl
  Snövålen sjö /Se Lindsborg lht Igelgöl göl
  Snövålen sjö /Se Lindsborg lht Igelhults göl göl
  Snövålen sjö /Se Ljudängen, se 1 Gjuvängen gd Igerhulte göl sjö
  Solberget berg Ljungbacken lht Igerhultsbäcken mosse
  Sollebäck bäck Ljungfällorna t. Igghultebäckskärret mosse
  Sollidviken vik Ljunghorvan t. Illebro bro
  Sporremossevik vik Ljungnäset t. Illemåla park åker
  Sprötgöl göl Ljungstorp lht Illemåla park skogsparti
  Sprötgöl göl /Se Ljungstorp torp Illers källa källa
  Spångkärret kärr Lohagen hmd Illerån å
  Spångkärret kärr Lohagen, se Grönäng Saknas Illevik vik
  Spännarebo terräng Lugnet stuga Illevik vik
  Stampen betesmark Lugnet rivet t. Illån Saknas
  Starmossarna åkermark Lumpens riven s. Ingemo sten sten
  Starmossarna åkermark Lund gd Ingerslyckan åker
  Stenbrokärret åkermark Lund stuga Integottbli åker
  Stenbroviken vik Lund gård Inte gutt bli åker
  Stenhagen åkermark Lund t. avs. Isvällarebacken del av Brolidbackarna
  Stenlyckan åkermark Lund stuga Jakobsbrunnen källa
  Stenmossen åkermark Lunden t. Jaltegruva berg
  Stensö terräng Lundsberg lht Jinstenskullarna berg
  Stensö udde udde Lundsberg, (förr Nisseberg) lht Jutberget berg
  Stensöviken vik Lundskogen stuga Jutebergen gryt
  Stora grundet grund Lundskogen bs Jutebergshålet gölhala
  Stora Venen ängsnamn /Se Lundskogen t. Jutebro bro och stuga
  Storkärren åkermark Lundstugan lht Jutebro bro
  Storkärret åkermark Lundstugan riven stuga Jutebro kärr sankt kärr
  Stormossen åkermark Lundtorp nu riven lht Jute göl göl
  Storskogen skogsmark Lunntorp lht Jutgöl göl
  Storängarna åkermark Lusknäckan lumpfabrik Jutkärret, se Jutebro kärr Saknas
  Storö ö Lyckedal stuga Jutmolyckorna åkrar
  Storö terräng Lyckedal t. Juängen äng
  Storö ö Lyckåkra lht Jälman före skiftet ängsskift
  Storö ö Låghistret, se Histret Saknas Järnbergsmossen betesmark
  Stretkärret åkermark Långershult egnahem o ägor Järnsjön sjö
  Stretorna betesmark Långershult avs. Järnsjön sjö
  Strängshult terräng Långersudde gårdar Järnudden udde
  Strömmingsgrundet grund Långersudde t. Jättegrytan fördjupning
  Strömserum terräng Långesudde lht Jättekullen lycka
  Stubbehorvan åkermark Långerålyckan åker Jättesten sten
  Stuverum åkermark Lönndal riven s. Jättesten klippblock
  Ståltippen triangelpunkt Lönnekulla gård Jättesten flyttblock
  Stöveln terräng Lönnekulla by Jättestensbäcken dike
  Sundsmon näs Lönnekulla öde gård Jättestenshagen hage
  Surebrunnskällan källa? Lövhorva stuga Jättestensmossen odl. mosse
  Surebrunnsmossen åkermark Lövhorvan lht Jöddekärr äng
  *Susebro bro Lövhorvan f.d. torp Jölpan före skiftet ängsskift
  Sutaregöl utdikad göl /Se Lövhult stuga Jönslyckan åker
  Suttergölsmossen mosse Lövhult rivet t. Jössehägne täppa
  Svampmossen mosse Lövkullen stuga Jössekärr kärr
  Svenjohanslandet åkermark Lövkullen rivet t. Kakan åker
  Svenskärr åkermark Lövkullen lht. Kakfjärdingen skog
  Svensmåla terräng Lövkullen lht Kakfjärdingen skogsmark
  Svensmåla triangelpunkt Lövkullen lht. Kallemossen odling
  Sventekärr kärr Lövkullen lht Kalludden udde
  Svinkärrsmossen åkermark Lövstad stuga Kalludden udde
  Sågarlyckan åkermark Lövstad, (förr Bygget) lht Kalmarehus bergknalle
  Sågberget berg Lövudden torp Kalmarkärr kärr
  Såglunden åkermark Lövudden t. Kalmarkärret kärr
  Såglyckan åkermark Najlisas grind se Smesserum Saknas Kalvebergen kullar
  Sågmossen mosse Malmroten ort Kalvemossen odl. mosse
  Sågtorpet terräng Malmroten (ortnamn) Kalvgölen göl
  Sågviken vik Marieberg lht Kalvehagarna småtäppor
  Sönnerhult triangelpunkt Marieborg lht Kalvhagen beteshage
  Sönvik åkermark Melbo lht Kalvhagslyckorna åkrar
  Söthålen terräng Melbo husartorp Kalvhagsmossen odl. mosse
  Tallbacka höjd? Mellangården gård i Norrhult Kalvudden äng
  Tallerum betesmark Mellangården gård i Norrhult Kammarlyckan åker
  Tarmen åkermark Mellangården gård i Östrahult Kammar-ängen äng
  Tillingeberg berg? Mellangården gård i Östrahult Kammarängen äng
  Tillingegöl göl Mickelsdal, se Gröndal Saknas Kampenerven lycka
  Tillinge göl sjö /Se Minas stuga, se Solberget Saknas Kanalen bäck
  Timmerbolyckan åkermark Mjösjöholm torp Kapellet hage
  Tingsgöl sjö /Se Mjösjöholm t. Kapellsbacken backe
  Tingsgöl göl Mjösjöhorva gård Karl-Persmossen odling
  Tjärdalen åker- och betesmark Modal ställe Kaseklint höjd
  Tobrånarna åkermark Modal t. Kaseklint berg
  Togöl göl Modal lht. Kasgärdena åkrar
  Togöl göl Mohäll riven bs. Kastlandskärret kärr
  Togöl göl Molid lht. Kastranskärr kärr
  Togöl gölar /Se Molid lht Kattbergäng äng
  Tokarpegöl göl /Se Mossberget lht. Kattebergen berg
  Tomtehäll häll Mossberget riven bs Katteborg betesmark
  Tomten betesmark Mossabo ställen Katteborg sank mosse
  Tomterna betesmark Mullebo nu riven bs. Kattefloen kärrhåla
  Torgöl sjö Myrbergen lht Kattfloen betesmark
  Tornasudde udde Myreholm lht. Kattgöl göl
  Torpåkrarna åker Myreholm t. Kattkärret kärr
  Torregöl göl Målen, se Koppramåla Saknas Kattkärret kärr
  Torregöl torrlagd göl /Se Märrhorvan, se Hästhorvan Saknas Kattån igenlagt dike
  Torrgölen torrlagd göl /Se Märrhult, se Hästhult Saknas Kattåsen ås
  Torrgölen sjö /Se Mörbergen, se Stensberg Saknas Kavlegöl göl
  Tossetäppan betesmark Mösjöhorva hmd Kavlegöl göl
  Tranefloen sankmark Mösjöhorva t. avs. Kiddehagen hage
  Tranefloen gölhåla Mösjön sjö Kiddehagen hagar
  Tranegöl, Lilla göl Nabben stuga Kiddhagskullarna höjder (delvis odlade)
  Tranegöl, Stora göl Nabben soldattorp Kiddängen äng
  Tranegöl, Lilla o. Stora gölar /Se Nedertorp stuga Kistudden berg
  Trankärret kärr Nedertorp förr herrgård Kistudden udde
  Transundet åkermark Nedratorp ödegård Kit(te)shorva äng
  Trappehäll terräng Nesjöholm t. Kittes hål ställe i sjö
  Trehörningen sjö Nedsjönäs stuga Klacka ?kärr
  Trintmossen åkermark Nesjönäs torp Klackberget berg
  Trollegöl göl Nerbyn gård i Igerhult Klackeberget berg
  Trollegöl göl /Se Nerbyn gård i Sönnerhult Klacken lerjordsstycke
  Trollkärren kärr Nerhalvgården gårdar Klackkärr kärr
  Träbenslyckan skogsmark Nerlia ?gd Klackmossen mosse
  Tångdalen terräng Nisseberg, se Lundsberg Saknas Kleberg berg
  *Tälleryds bäck vattendrag Norrbo t. Klevberg berg
  Tängersjö sjö Norrbyn bebyggelse Klevberg berg /Se
  Tängersjö sjö /Se Norrbyn bebyggelse Klevbergskärr del av vener
  Tärnehäll udde Norrhult by Kleven berg
  Uddekärr åkermark Norrhult Saknas Klintebergen berg
  Uddemossen åkermark Norrhult by Klintekullen äga
  Uddevik vik Norrhult by Klintängen äng
  Ugglefallslyckan åkermark Norrhult by Klockarehägnen äng
  Ugglekärr åkermark Nybble hmd Klockmossen mosse
  Ulvegölen göl Nybble bebyggelse Kloten åkrar
  Ulfve Gjölan göl /Se Nybo lht Klovsten flyttblock
  Ulvekärren kärr /Se Nybo lht Klunsen skogbit
  Ulvekärrsmossarna mossar /Se Nybo s. Klämberget berg
  Ungmossarna moss- o. åkermark Nyborg lht. Klämfällorna betesmark
  Uppskogen skogsomr. Nyborg lht Klämman mosse
  Uvbackarna terräng Nybygget rivet t. Knaplan göl
  Vadet åkermark Nybygget stuga Knaplan göl
  Vagnsbrobäcken bäck Nybygget rivet t. Knaplan göl
  Vagnsbrokärren åkermark Nybygget stuga Knaplagölen göl
  Vare klev terräng Nybygget t. Knapleåkern åker
  Vargkärret kärr Nybygget gård Knektlyckan åker
  Vaxholmen åkermark Nybygget hmd Knektängen förr en ängsskift
  Vedgöl sjö /Se Nydal lht Knipfloen göl
  Vedkärren kärr Nydal stuga Knipflon göl
  Vedudd åkermark Nydal lht Kniplyckan åkerlapp
  Vejsesfloe damm /Se Nydal öde t. Knivskaftekullen höjd
  vena göl göl Nygård lht Knoppsåkern åker
  Venagöl torrlagd göl /Se Nygård t. Knoppåkrarna åkrar
  Vena mossar mossar Nygård utflyttad gård Knuvelyckan åkerlapp
  *Vena skate ytterdel av Vena sn Nygärdet gård Kockehuskullarna bergknallar
  Venarna åkermark Nygärdet hmd Kodopet kärr
  Venen åkermark Nyhagen förr hage, nu del av köping Kogatlyckan åker
  Venerna ängsnamn /Se Nyhorva lht Kogöl göl
  Ver sjö Nyhorvan torp Kogöl göl
  Ver sjö Nyhorvan t. Kogöl göl
  Ver sjö Nylund t. Kogölsflagra betesmark
  Ver sjö /Se Nylund lht Kogölsmossarna mossar
  Ver sjö /Se Nylund stuga Kohagen hage
  Ver sjö /Se Nylund, förr Nybygget s. Kohagen hage
  Wern-Gjölen sjö /Se Nymåla lht. Kohagen hage
  Versgryten berg /Se Nymåla t. Kohagen hage
  Versjön sjö Nymåla avs Kohagen hage
  Versjön sjö Nymåla torp Koholmen ö
  Verskulle åker /Se Nymåla torp Kojbergskullen berg
  »Weråhn» å /Se Nynäs t. Kokärr kärr
  Verån å Nynäs stuga Kokärren mossar
  Verån å Nynäs torp Kolerakyrkgårn Saknas
  Vibergsgöl sjö /Se Nynäs t. Kolmossen mosse
  Vidfloen sankmark Nynäset s. Komossarna sanka mossar
  Vilspången terräng Nytorp rivet t. Koppgölen, se Kåpgölen Saknas
  Vimmershult åkermark Nyttorp stuga Koppgölen göl
  Vimålen åkermark Nyttorp stuga Koppgölsbacken backe
  *Vira å /Se Nytorp t. Koppgöls barn göl
  Virboån å /Se Nyängen stuga Kornuddeviken vik
  Virboån å /Se Nämdemansgården hemman (säteri) Korpeholme ö
  Vivasgöl göl Näset riven stuga Korpehål vik
  Vrångesten sten Näset torp Korpekärret kärr
  Väktaremossen åkermark Näset lht. Korpgöl göl
  Yttre mossen åkermark Näset t. Korpklinten berg
  Yxenkärret kärr Näset soldattorp Korpkärren kärr
  *Åbro bro Näset (Brännerna) t. Korpkärret kärr
  Åbo åkermark Näshult torp Korpkärret mosse
  Åkerhultegölen göl /Se Näshult lht Korpåkern åker
  Åkersmossarna åkermark Odensvalehult rivet t. Korpåkrarna åkrar
  Åkersmossen åkermark Olledal s. Korsbäckshagen hage
  Åkärret kärr Olsekätten riven s. Korsbäcksbacken backe
  Ålputtan sjö /Se Oppebyn gård i Sönnerhult Korsebäck bäck
  Ålsjön sjö Oppebyn gård i Östrahult Korset råmärke
  Ålsjön sjö Oppebyn gård i Tälleryd Koängen äng
  Ålsjön sjö /Se Oppebyn gård i Igerhult Kraftas förstu område
  Ålefloen göl Opphalvgården gårdar Kraftbacken backe
  Årtefloen vattensamling /Se Ormestorp, se Gnötteln driftplats Kraftebacken backe
  Årteviken terräng Ormestorp by Kraftlyckan åkerlapp
  Åsen ås? Ormestorp by Kraftåkrarna åkrar
  Åserum betesmark Ormestorp by Krepytt åker
  Åsjö skäl gränsmärke Orrekulla gårdar Kringelgöl göl
  *Åspångsbro bro Orrekullarna (förr Lerlanden) gårdar Kringelgöl göl
  Åsättern sjö Parkhyddan lht. Kringlehagen hage
  Åsättern sjö Persborg lht Kringlemossen odling
  Åsättern sjö /Se Pershult t. Kringlevassen vasse
  Åsättern sjö /Se Perstorpet torp Kringlevassen grund
  Älesjön sjö Perstorpet lht Kroken åker
  Älesjön sjö Petersberg gård Kroklyckan åker
  Älesjö sjö /Se Petersberg avs. Krokåkern åker
  Älgmossen åkermark Petersberg stuga Kronskälet »gata» i skogen
  Ängenäs åkermark Petersberg t. Krögarelyckan åker
  Änghultemossen åkermark Petersborg lht Kullbacken backe
  Ängkärren kärr Petersburg lht. Kullbergsgärdet åker
  Änglandet åkermark Pinnaremåla by Kulleberget höjd
  Änglandet, Stora åkermark Pinnaremåla by Kulleberget berg
  Ängman betesmark Pinnaremåla by Kullegärdena åkrar
  Ängstugan åkermark Pinnaremåla gård Kulleliden backe
  *Ängsvägen förr väg Plågan hmd Kullelyckan åker
  Äspudden udde Plågan gärde o. gård Kullelyckan lycka
  Östergöl göl Polass lht Kullegärdet åker
  Östergöl göl /Se Porshagen stuga Kullen åker
    Porshagen lht Kullen gärde
    Prästgården kyrkoherdeboställe Kullgärdet åker
    Pukemåla by Kullskifterna åkrar
    Pukemåla gårdar Kulltorp åker
    Pukemåla gd Kullåkerslyckan åker
    Pyttebo stuga Kungsberget berg
    Pyttebo rivet t. Kungseken ek
    Påkehäret öknamn på Pukemåla Kungsfällan skogsskift
    Pålocks lht Kungsgata sund
    Ramlan torp Kurebacke åker
    Randen stuga Kurehorvagärdet åker
    Randen torp Kurrerör stenrör
    Rosanderslund stuga Kurerör stenkummel
    Rosenborg torp Kurreberg berg
    Rosenborg lht Kurremossarna mossar
    Rosenborg lht Kusemosse odling
    Rosenborg lht Kvarnflaten åker
    Rosenborg, se Förtretet Saknas Kvarngärdena åkrar
    Rosendal lht. Kvarnhagen betesmark
    Rosendal gård Kvarnhagen hage
    Rosendal riven lht Kvarnhagen mark
    Rosendal torp Kvarnhagsbäcken, se Suselsbäcken Saknas
    Rosendal lht Kvarnhagsgärdena åkrar
    Rosendal t. Kvarnhorvan hagmark
    Rosenfors stuga Kvarnkärret mosse
    Rosenhill lht Kvarnkärren kärr
    Rosenholm stuga Kvarnkärrsbäcken bäck
    Rosenholm lht Kvarnlyckorna åkrar
    Rosenholm lht Kvarnmo skog
    Rosenholm lht Kvarnnäsbäcken bäck
    Rosenholm lht Kvarnskiften ängsskift
    Rosenlund lht Kvarnängen äng
    Rosenlund torp Kycklingemon hage
    Rosenlund torp Kycklingemon höjd
    Rosenlund s. Kyffekätten åker
    Rosenvik lht Kyffelyckan åker
    Rosenvik stuga Kyffet hag-snipp
    Rosenvik torp Kyffesten sten
    Rosenvik säteri Kyrkbacken backe
    Rostorp torp Kyrkebacken uppfartsväg
    Rostorp t. Kyrkebro bro
    Rotorp rivet t. Kyrkegärdet åker
    Ruda t. Kyrkelyckan åker
    Rus soldattorp Kyrkelyckorna lyckor
    Rus se Filingsnäs Saknas Kyrkemossen mosse
    Rusthållet hmd Kyrkgårn åker
    Rusthållet, Bortebyn bebyggelse Kyrkgårn åker
    Ryttaretorp husartorp Kyrkgårn åker
    Råbäckesåg vattensåg Kyrkgärdet åker
    Råsa stationssamhälle Kyrkgärdet åker
    Röven se Hålet Saknas Kyrkgärdet åker
    Samsberg rivet t. Kyrkgärdsgrinden grind
    Samskogsskiften torp Kyrkgärdsliden backe
    Samskogstorp torp Kyrkmossen mosse
    Samskogstorp t. Kyrkogrindsdalen äng
    Samuelstorp rivet t. Kyrkogärdet åker
    Sandersgården gård Kyrkokullen kulle
    Sandgärdet lht Kyrktäppan äng
    Sandhorva lht Kyrkvägsgatan hårdvall
    Sandhorvan lht Kyrkängen äng
    Sandhorvan lht Kyrkängsdalen äng
    Sandhorvan, se Karlsberg bebyggelse Kåpgölsbarn göl
    Sandkulla lht Kåpgöl göl
    Sandkullen lht Källarebacken backe
    Sandlid riven s. Källarebacken källare
    Sandmon stuga Källarekullen kulle
    Sandmon lht Källarlyckan åker
    Sandshult stuga Källarängen äng
    Sandstugan lht Källebogärdet åker
    Sandvik stuga Källebro bro
    Simonstorp lht Källebrobacke backe
    Simonstorp lht Källegärdet åker
    Sissebacken lht Källehagarna åker
    Sissebacken lht Källekärret äng
    (Charlottenborg) förr Sjunkebro v. Källelyckan lycka
    Sjunnemåla torp Källelyckan åkerlapp
    Sjöbo stuga Källhagen hage
    Sjöbo (förr Bonäs) t. Källhagen hage
    Sjöbo torp Källmossen mosse
    Sjöholmen s. Källmossen mosse
    Sjöhorvan lht Källyckan åker
    Sjöhorvan t. Källyckan åker
    Sjöhorvan riven s. Källtorpelyckan åker
    Sjönäs t. Källtäppan åker
    Sjöstugan kvarter Källtäpporna källängar
    Sjöstugan stuga Kättan betesmark
    Sjöudde t. Källåkern åker
    Sjövik avs. lht Källängarna ängar
    Sjövik t. avs. Källängen äng med källor
    Sjövik s. Kärbylyckan åkerlapp
    Skatebo stuga Käringekärr betesmark
    Skatebo lht Käringelyckan åker
    Skatebo se Sönvik Saknas Käringgärdet åker
    Skinnarp by Käringstenslid backe
    Skinnarp by Kärngehorvorna åkrar
    Skinnarp by Kärngelyckan åker
    Skogas bebyggelse Kärngelyckorna åkrar
    Skogehult rivet torp Kärngliderna backar
    Skogsgärdet riven stuga Kärngemossen odl. mosse
    Skogshyddan lht. Kärngstensliden backe
    Skogshyddan lht Kärrhagslyckan åker
    Skogslund s. Kärringekätten mosse
    Skreva stuga Kärringsmossarna mosse
    Skrevan lht Kärren odlingar
    Skrevan, Skrevelund, (Bostugan) riven s. Kärrhagen nu åker
    Skrikebo husartorp Kölneflaten åker
    Skrikebo soldattorp Labbahägnen knut av gärdsgårdar
    Skyttorpet by Ladholmen betesmark
    Skyttorpet, se Pinnaremåla by Ladkullen hage
    Skyttorpet, se Pinnaremåla by Ladugårdsgärdet, se Kullen Saknas
    Skyttorpet bebyggelse Ladvallarna mossar
    Skälshult torp Lagärdet åker
    Skälshult t. Lammbergen kullar
    Skälsnäs soldatt. Lammehagarna hagar
    Skälsnäs t. Landet åker
    Skälsott lht Landvägskätten åker
    Skälsvik lht Landsvägslyckan åker
    Skälsvik riven s. Lanåkern åker
    Skönsmåla torp Lappehägnen skogsmark
    Slätmon torp Lappremossarna mossar
    Slätmon lht Lars Eriks land åker
    Slätmon lht Lasse kärr äng
    Slätmon stuga Lassekätten äng
    Slätmon t. Lassemossen mosse
    Slätten, se Hultsfred slätt Saknas Lasses kärr kärr
    Slättshult stuga Lavemossen mosse
    Slättåkra t. Lebogärdet åker
    Smedstorpet torp Leran, (Lerorna) åker
    Smedstorpet lht. Lerdalarna dal
    Smedstorpet t. Lergärdena åkrar
    Smesserum, Majlisas grind riven s. Lerklacken åker
    Snippen bs Lerkärret ställe
    Snippen rivet t. Lerkärret kärr
    Snokebo knekttorp Lerlanden åker
    Snokebo husartorp Lerlyckan åker
    Snäckedal lht. Lerlyckan lycka
    Snäckedal lht Lermossen odling
    Snäckedal t. Lerspångslyckan åker
    Snäfversmåla, se 1 Snöversmåla gd Lerängen äng
    Snäfversnäs, se 1 Snöversnäs gd Levesten skälsten
    Snöversmåla gård Liderna åkrar
    Snöversmåla gd Lidhultbacken backe
    Snöversmåla gård Lidkullen åker
    Snöversmåla hemman Lilla långgöl göl
    Snöversmåla gd Lilla plöjan åker
    Snöversnäs gård Lille backarna åker
    Snöversnäs by Lillegärdsåkern åker
    Snöversnäs gård Lillegöl göl
    Snöversnäs hemman Lille hagen hage
    Snöversnäs gd Lillekärret mosse
    Sockenstugan stuga Lillemark hage
    Sofielund s. Lillgärdena äng
    Solbacka lht Lillgärdet åker
    Solbacken lht Lillgärdet åker
    Solberget, Minas stuga lht Lillgärdsberget kulle
    Solkullen lht Lillgöl göl
    Solliden stuga Lillsjön vik
    Solliden lht Lillängarna ängar
    Solliden (senare Åserum) t. Lillängen äng
    Solliden rivet t. Lillängen äng
    Sommarhorva soldattorp Lillö holme
    Sommarhorvan soldattorp Lillö Saknas
    Spelehult gård Lindan åker
    Spelehult t. Lindebacken backe
    Sprickan se Randen Saknas Lindebacken backe
    Spången lht Lindebergen kullar
    Spånghagen torp Lindeflatan åker
    Spång(hag)en t. Lindgärdet åker
    Spännarebo lht. Linnen åker
    Spännarebo förr soldattorp Linnorna åkrar
    Stampen nu nedlagd barkstamp Lisbetstenen sten
    Stampen dansbana Livarps bro bro
    Stampen bs. och torp Ljungfloen göl
    Stenhagen stuga Ljungstorpegöl göl
    Stenhagen rivet t. Ljungängsgärdet åker
    Stenhorva torp Ljuvängen äng
    Stenhorvan t. Lobergshagen hage
    Stenkulla kyrkoherdeboställe Logflaten åker
    Stenkulla, se Prästgården prästgård Logflaten åker
    Stenkulla kyrkoherdeboställe Loglandet åker
    Stenkullen torp Lolyckan åker
    Stensberg, se Myrberen lht Loglyckan åker
    Stensberg (förr Mörbergen) lht Logåkern åker
    Stensberg stuga Logåkern åker
    Stensberg gård Loghageåkern åker
    Stensberg lht Lomgölen göl
    Stensberg lht. Lortbrolyckan åker
    Stensberg lht Lortbromossekärret kärr
    Stensberg stuga Lortbrosgöl göl
    Stensberg lht Lortbroskärren mossar
    Stensberg t. Lortudden udde
    Stensberg lht Lottas hål kärr o. bäckdrag
    Stensborg lht Ludvigsåkern åker
    Stensborg lht Lunden hage
    Stensborg lht Lundsbackarna backar
    Stensborg lht Lundsgärdet åker
    Stensborg lht Lundskogen område
    Stensborg lht Lundstugemors mosse mosse
    Stensholm lht Lundängen äng
    Stensholm lht Lyckebacken åker
    Stensholm lht Lyckehagen hage
    Stensholm lht Lyckemossetäppan hage
    Stenshult stuga Lydingskullen höjd
    Stenshult lht Lysgöl göl
    Stenshult lht Lysgöl göl
    Stenshult stuga Lysgöl göl
    Stenshult t. Lysgöl göl
    Stenslund lht Lysgöl göl
    Stensnäs lht. Lysgölsbäcken bäck
    Stensnäs lht:er Lysgölskulle kulle
    Stensnäs lht. Långalandet åker
    Stensnäs lht Långa lyckan åker
    Stensnäs s. Långa lyckan åker
    Stensnäs lht. Långa lyckan åker
    Stensnäs s. Långbäckskärret mosse
    Stensryd lht. Långe hagen hage
    Stensryd s. Långe land åker
    Stensryd lht Långe lycka åker
    Stensö t. Långelid backe
    Stenvreset såg o. kvarn Långershultekullarna åkrar
    Stighult lht Långerslyckan åker
    Stighult t. Långersudde halvö
    Stolpen banvaktss. Långerå mosse
    Stora Horvan t. Långesjö sjö
    Stretan lht Långflatan åker
    Stretan se Åkersholm Saknas Långgöl göl
    Stretarna torp Långgöl göl
    Streterna riven lht Långgöl, Stora göl
    Strängbolund stuga Långgöl, Lilla göl
    Strängbolund riven bs. Långholmen åker
    Strängenäs ödetorp Långmossarna mossar
    Strängshult rivet t. Långmossediket avlopp från sjö
    Strömserum torp Långmosselyckan åker
    Strömsholm lht. Långsjön sjö
    Strömsholm lht Långsjön sjö
    Strömsholm lht Långsjön sjö
    Stubbehorvan rivet t. Långsjön göl
    Stubbhorva torp Långskiften äng
    Stuverum s. Låsängen äng
    Stålhagen förr hage (nu kvarter) Länsmanshatten åker
    Stålhagen kvarter Lölyckorna åkrar
    Sundsholm stuga Lönnekullasjön bukt
    Sundsholm lht Lövhagsgärdena åkrar
    Sundsholm s. Lövkullemossen mosse
    Sundsholm lht Lövudden udde
    Svarthorva lht. Magergöl göl
    Svarthorvan husartorp Magergöl göl
    Svarthorvan t. Magergöl göl
    Svensborg lht Magergöl göl
    Svensborg lht Majekärr kärr
    Svensborg rivet t. Majekärr äng
    Svensdal riven s. Majeldsberget höjd
    Svenslund lht. Majhorvan kärr
    Svensmåla stuga Majhorvekällan källa
    Svensmåla torp Maj-Lenlyckan åkerlapp
    Svenstorp torp Majstinas lövlada håla mellan klippblock
    Svenstorpet rivet t. Majstinas vedskjul gran
    Svingebo hmd Majstinegärdet åker
    Svingebo gård Malberget berg
    Svingebo utgårdar Mallehål äng
    Svinhult gd Malmgrunden malmupptagningsställe
    Svinshult gård Malmrotarna upplagsplats för sjömalm
    Svinhult by Maire kätte åkerlapp
    Svinhult by Marstranden kärr
    Sågbacken riven bs. Marsten sten
    Sågen, Såglunden lht Masken skälssten
    Sågtorpet torp Masken skälsten
    Sågtorpet t. Mastrandslyckan åker
    Södersberg riven bs. Matstenen sten
    Sönnerhult by Melbomossen odling
    Sönnerhult by Mellangärdet åker
    Sönnerhult by Mellankärr mosse
    Sönsborg lht. Mellanlyckan åker
    Sönsborg, se Hällekaret bebyggelse Mellanshagen hage
    Sönvik lht. Mellanskiften äng
    Sönvik (förr Skatebo) lht Mickeldalsfällan betesmark
    Sörbo riven bs. Mickeldalsmon betesmark
    Sörbyn bebyggelse Mickelsås se Skräddarekullarna Saknas
    Sörbyn Saknas Middagsplågan backe
    Tallbacka lht Mjelstecket odlad äng
    Tallerum soldattorp Mjälten sjö
    Tallerum torp Mjältern göl
    Tallerum soldatt. Mjältmon betesmark
    Tallhult lht. Mjösjön sjö
    Talludd stuga Mobergsgrinden grind
    Tegelbruket bebyggelse Mohällmossen vildmosse
    Tegelvik stuga Molidmossarna odling
    Tillingeberg lht. Morfars kärr kärr
    Tillingeberg t. Morgonhjälpen backe
    Tillingenäs t. Mosebacke kulle
    Timmerbo lht. Mosebacke kulle
    Timmerbo riven bs. Mosse Lycka åker
    Tingshult rivet torp Mosstäpporna mossar
    Tjälmshult hmn Mycklemossarna mossar
    Tjärnshult gårdar Mylingeberget berg
    Tokarp by Myren odlad mosse
    Tokarp bebyggelse Myren odl. äng
    Tokarp by Myrmossen mosse
    Tokarp by Myskabergen skogskullar
    Tokarp gårdar Myskahorvan äng
    Tomtåkra by Myska hål utändan av skog
    Tomtåkra bebyggelse Myskahål slåtteräng
    Tomtåkra by Myskaviken vik
    Tomtåkra by Myskhorvan hage
    Tomtåkra by Målasjön (Kallsjömålasjön) sjö
    Torpet kvarter Märrehålet kärr
    Tribo stuga Märrhorvorna före skiftet ängsskift
    Tribo lht Märrhagen hage
    Tribo riven bs. Möklekärret mosse
    Träda by Mörberget berg
    Träda by Möreholmslyckan åker
    Träda by Mörekärr kärr
    Trädanäs torp Mörekärrsgärdet åker
    Trädanäs t. Mörkehult skogsparti
    Tutan lht Mörkehål däld
    Tälleryd by Mörkevik vik
    Tälleryd Saknas Mörlyckan åker
    Tälleryd by Mörlyckan lycka
    Tälleryd by Mörtegöl göl
    Tälleryd by Mörtgöl göl
    Tälleryd by Möråkern åker
    Tällås stuga Mösjökärren kärr
    Tällås t. Mösjön sjö
    Tängelsdalen utjord o. torp Nabbemossen odling
    Tängershult t. Nabbåkern åker
    Tängerslund torp Nabbängen äng
    Tågaborg lht Narven åker
    Udden, se Långesudda lht Nederdalen åker
    Udden hmd Nejern sjö
    Udden, jfr Långersudde Saknas Nejern sjö
    Udden bebyggelse Nejern sjö
    Ugglefall by Nerbjärken del av sjö
    Ugglefall by Nerven skogsåker
    Ugglefall gårdar Nesjön göl
    Ungsberg by Nilse lycka åkerlapp
    Ungsberg by Nissebacke backe
    Ungsberg by Nissebacken backe
    Uppbyn gård Nissebergslyckan åker
    Uppebyn hmd Nisselyckan åkerlapp
    Uppstugan stuga Nisselycka åkerlapp
    Uppstugan lht Niten åker
    Upsala lht. Norrbergslyckorna åkrar
    Utbyn gård i Östrahult Norrbergskullarna kullar
    Utebyn, jfr Uppebyn hmd Norrbohagen hage
    Utebyn gård i Tälleryd Norrbergslyckan åker
    Utebyn gård i Östrahult Norrbäckskärret odling
    Vakthem torp Norrgärdet åker
    Vakthem lht Nybrottet åker
    Vakthem lht Nybrottet åker
    Vakthem riven s. Nyckleberg berg
    Varpingen torp Nyckleberg berg
    Varpingen avs. Nycklebergshölj ställe i å
    Varpingshorva torp Nygärdet åker
    Vederhult by Nygärdskullarna åkrar
    Vederhult by Nyhagen hage
    Vederhult by Nykärr odl. mosse
    Ven avs. Nylandet åker
    Vena by Nylund lycka
    Vena kyrkby Nylyckan åker
    Venadal lht Nylyckan åker
    Venadal lht Nylyckan åker
    Venagården lht Nyrödjan åker
    Venaholm torp Nyrödjan mosse
    Venaholm, förr Venahagen avs. Nytorpekullen höjd
    Venalund lht. Nytorpelyckan åker
    Venaro lht Nyängsgärdet åker
    Vena Skate del av sn Nålen, Nålkärr kärr
    Vena skate del av sn Näsegöl göl
    Venshult gård Näselyckan lycka
    Venshult, (förr Kryckan) t. Näsen hagar
    Venstorp lht. Näset skogskift
    Venstorp lht Näset hage
    Verbo torp Näset skog
    Verbo torp Näsetäppan lycka
    Verbo t. Näsgöl göl
    Verslund torp Nässjön sjö
    Verslund t. Näsudden udde
    Versnäs by Näsåkrarna åkrar
    Versnäs bebyggelse Näsängarna ängar
    Vessnäs by Nättjekullen udde
    Versnäs hemman Nättjekullen kulle
    Versnäs by Näversten skälsten
    Versnäs gd Nötahorvan åker
    Vilan lht Nöttäppan åker
    Villhelmsborg lht Odensvalehult hagar
    Vilhelmsborg lht Odlesten sten
    Vimmershult lht Olabäckskärret kärr
    Vimmershult stuga Olajönsselyckan åkerlapp
    Vimålen torp Ollehål kärrhåla
    Vimålen lht Ollehålsmossen mosse
    Vimålen rivet t. Oppbjärken del av sjö
    Virsnäs, se Versnäs gd Oppkärren sågdamm, åker
    Visböle by Oppmossarna mossar
    Vissböle by Oppängarna odl. ängar
    Visböle by Orremossarna mossar
    Vråen stuga Orremossen mosse
    Vrån lht Orrkullslyckan åker
    Väderkvarnen kvarn Ostestommen äng
    Västantorp torp Ostestommen åkrar
    Västantorp t. avs. Oxebacken åker
    Västergården bebyggelse Oxeberget åker
    Västerlund stuga Oxehagarna beteshagar
    Västerlund lht Oxehagarna hagar
    Västrahult gård Oxehagen hage
    Västrahult gård Oxehagen hage
    Västrakulla stuga Oxelbacken backe
    Västrakulle rivet t. Oxelgärdet åker
    Västrakulle gd Oxeplågan åker
    Åbo stuga Oxhagen hage
    Åbo riven s. Oxhagen hage
    Åbo lht Oxhagen hage
    Åborg lht Oxhagskullarna kullar
    Åbro lht Oxhagslyckan åker
    Ådalen lht Oxhagsmossarna odlingar
    Åhult soldattorp Oxhagsängen äng
    Åhult soldattorp avs. Oxleåkern åker
    Åkerholm lht Oxtäppan åker
    Åkerholm lht. Pannkakeholmen upphöjning i äng
    Åkerholm lht Paradismossen odl. mosse
    Åkerholm lht Pechlins tomter ängar
    Åkerhult torp Pepparlandet åker
    Åkerhult avs. Pepparlandet täppor
    Åkersholm o. Stretan hmd Per i Träda betesmark
    Åkeryd s. Per i Träe kärr
    Årena stuga Per-Larsåkern åker
    Århult soldattorp Pers göl göl
    Årtnäset torp Persgöl göl
    Årtnäset soldattorp Peta göl
    Årtnäset rivet torp Petehål djupare ställe i sjön
    Åsen rivet t. Petgöl göl
    Åsen lht Petgöl göl
    Åsen rivet t. Petterslandet åker
    Åserum lht Pigelipan, jfr Dränggråten äng
    Åserum, se Solliden Saknas Piglipa äng
    Åseryd lht. Piglipan förr ängsskift
    Åseryd lht Piglipan äng
    Åsvik stuga Pinan odl. mosse
    Åsvik, se Kalvnäset lht Planteringshagen hage
    Åsvik, se Kalvnäset Saknas Plogen åker
    Ängen hmd Plogstycket åker
    Ängenäs lägenhet Plommonkättarna, Plommonkätten småtäppor
    Ängsnäs stuga Plundringen förr svårslagen äng
    Ängenäs fd. soldattorp Plundringsgärdet åker
    Ängenäs stuga Plundringshägnen äng
    Ängenäs s. Plågan odl. mosse
    Ängkullen lht Plågan åkrar
    Ängkullen lht med smedja Plåtan åker
    Ängshaga lht Pojkeflon odlad mossbit
    Ängskullen avs. Pojklandet åker
    Ängstugan stuga Porsdämman åker
    Ängstugan s. Porslyckan åker
    Äspebäcken lht Port, Lilla åker
    Äspebäcken s. Port, Stora åker
    Äspekullen stuga Portarna jätteblock
    Äspekullen lht Portarna pass
    Äspelund stuga Portdämman åker
    Äspelund lht Portsbacken, Stora backe
    Äspelund lht Portsbacken, Stora Saknas
    Äspelund lht Posthagen åker
    Äspelund stuga Prevethålsledet ledhål
    Äspelund, se Dalarna Saknas Prostlyckan åker
    Äspelyckan gård Prästberget berg
    Äspenäs stuga Prästkullen höjd
    Äspenäs lht Präststenen sten
    Äspudden stuga Pukångarna ängar
    Äspudden t. Pyttebovägen väg
    Ön, se Mösjöhorva hmd Pällerdunnerdiket bäck
    Örås lht Pölsbäcksbacken backe
    Örås rivet krukmakeri med s. Pörsbäcksbacken vägbacke
    Örås stuga Rakskiftet äng
    Östergården bebyggelse Ramlan äng
    Österlund stuga Ramlebacken backe
    Österlund lht Ramlekullen åker
    Östestugan riven stuga Ramlekärr kärr
    Östhult ställe Ramlekärr odlad mosse
    Östhult torp Raskekullarna kullar
    Östlogen loge Raskelandet åker
    Östrahult by Raskekärr odl. mosse
    Östrahult by Raskhagen hage
    Östrahult by Renen betesmark
    Östrahults kvarn o. såg Saknas Renen äng
    Östtorp torp Ribergshorvan kärr
    Överum stuga Risarebackarna åker
    Överum, förr Källehult lht:er Risanbacken åker
    Övringsmåla lht Romare portar pass mellen stenar
    Övringsmåla rivet t. Ropeken ek
      Rosebäck bäck
      Rosengrensmossen old. mosse
      Rosenholm betesmark
      Rotemossen mosse
      Rotängen äng
      Rothugget betesmark
      Rovmossen odling
      Runkesten flyttblock
      Rushagekärret kärr
      Rushagskärret kärr
      Ruterbäcken bäck
      Rutlyckan åker
      Ryttarehagen hage
      Ryttarehästhagen hage
      Ryttarekärret kärr
      Ryttarekärret kärr
      Ryttaretomterna ängar
      Ryttarängen äng
      Ryttarängen äng
      Rytteriängen äng
      Råbäck bäck
      Råbäcksdraget dalsänka
      Rådehultängen äng
      Rådragen mossmark
      Rådraget dalsänka
      Råen sjö
      Råen sjö
      Råen sjö
      Rågete sten rågångsten
      Råsebråten skog o. moras
      Räfseberget berg
      Rännerdalen åker
      Rännardalsbacken backe
      Rännardalsbacken vägbacke
      Rännerdalsbacken backe
      Rävbackemon skogsbacke
      Rävbackslyckan åker
      Rävbackslyckorna åkrar
      Rävelyckan åkerlapp
      Rävemossen mosse
      Rävhägnen hage
      Rävhägnslyckorna lyckor
      Rävkullen höjd
      Rävstenarna flyttblock
      Rävåkern åker
      Rödgrindsbacken backe
      Rödgöl göl
      Röebro mosse
      Rögöl göl
      Rögölsmossen äng
      Rönnespjällen ängsskift
      Rörslyckan, Stora åker
      Sakristian åkerlapp
      Sakristian bergformation
      Saltbäcksdiket dike
      Sammelslyckan åker
      Samossen mosse
      Samskogarna utmarker
      Samskogen skog
      Samskogen skog
      Sandarna åkrar
      Sandgrinden förr grind
      Sandgärdet åker
      Sandgöl göl
      Sandgöl göl
      Sandgöl göl
      Sandgölsbacken backe
      Sandgölsbacken backe
      Sandgölsbacken backe
      Sandgölsbäcken vattendrag
      Sandgölsmossarna mossar
      Sandgölsmossarna mossar
      Sandholmen betesmark
      Sandhorvan skogsparti
      Sandlandet åker
      Sandlyckan åker
      Sanke hål äng
      Sankehål åker
      Sankehål betesmark
      Sankehål kärr
      Sankängen äng
      Savemossen mosse
      Senöken mossar
      Sextallelyckan åker
      Sidläppen mosse
      Sillbergen berg
      Silleberget berg
      Sillebergsten sten
      Silverskedängen äng
      Silverån å
      Silverån å
      Silverån å
      Silverån å
      Sjöhagslyckan åker
      Sjöhagsmossen mosse
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjökärren odlingar
      Sjökärret kärr
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjömossarna mossar
      Sjömossen mosse
      Sjönäsviken vik
      Sjöuddemossarna odlingar
      Sjövik vik
      Sjövik vik
      Sjöängarna ängsmark
      Sjöängarna å
      Skallbackarna skog
      Skarfer udd udde
      Skarpan åker
      Skarpan åker
      Skarpan åker
      Skarpgeten äng
      Skarpgetterna ängsskift
      Skarplyckorna åkrar
      Skarporna åkrar
      Skatesjön sjö
      Skatsjön sjö
      Skatsjön äldre namn på Grytsjön
      Skinnsjön sjö
      Skinsjön sänkt o. igenvuxen sjö
      Skinslyckorna åkrar
      Skjusalyckan åker
      Skjutsrättareberget berg
      Skjutsrättareberget bergudde
      Skjutsrättarn berg
      Skogsvenen betesmark
      Skogvenen odl.mossen
      Skomakareberget berg
      Skomakarekammar grotta
      Skottvallen kulfångare
      Skrabbern utlagd åker
      Skrabbet äng
      Skrabbgärdet åker
      Skrabbkärr kärr
      Skrabblyckan åker
      Skrankhagarna hagar
      Skrankhagsvägen väg
      Skranlyckan åker
      Skrikebokärr kärr
      Skrikebo mossar odl.
      Skrikeboängen äng
      Skrikegöl göl
      Skrikegöl göl
      Skrubbemosse mosse
      Skrubblidbacken backe
      Skrubblidbacken backe
      Skrubbliden vägbacke
      Skruvmossen mosse
      Skråmkärr kärräng
      Skräddarekullarna åkrar
      Skräddarkätten åker
      Skräddarelyckan åker
      Skräna åker
      Skränan åker
      Skränberget berg
      Skvackelmossen mosse
      Skvackermossen kärr
      Skvacklemossen mosse
      Skvalhällarna bäck
      Skvaltorna ängar
      Skällsfällorna betesmark
      Skälsbrottet åker
      Skälsgöl göl
      Skälsmossarna odl. mossar
      Slarven hagar
      Slarvhagen hage
      Slarvhägnen äng
      Slarvlyckorna lyckor
      Slarvmossen odling i hagar
      Slatthorvorna skogsmark
      Slaveriet åker
      Slemstyckena åker
      Slåtterhagen hage
      Slåttermossen odling
      Slåttervenen åker
      Slåtterängen äng
      Slåtterängsviken vik
      Slämman åker
      Slämmerna åker
      Slättkärr (Svenskärr) mosse
      Slätängarna odl. ängar
      Smalmossen mosse
      Smedgärdet åker
      Smedjehagsängen betesmark
      Smedåkern åker
      Smegärdet åker
      Smegärdet åker
      Smehagen hage
      Smehagskullen kulle
      Smekätten lycka
      Smelyckan åker
      Smelyckan åker
      Smeåkern åker
      Smeåkern åker
      Smeängen äng
      Småängarna åker
      Smörasken åker
      Smörasken åkerlapp
      Smörasken ängar
      Smörasken äng
      Smörasken ängshåla
      Smörasken håla
      Smörhagen hage
      Smörhålet mosse
      Smörmossen mosse
      Smörstampen kvarndamm
      Snabbfallet fors
      Snöplogen åker
      Snövålen sjö
      Snövålen sjö
      Snövålen sjö
      Sollbäcksskiften ängsskift (förr)
      Sollebäck vattendrag
      Son äng
      Sopekärret kärr
      Spelbomossen mosse
      Spetsjöklint berg
      Spjällen åker
      Sprängan äng
      Sprötgöl göl
      Sprötgölen göl
      Spånge backe backe
      Spånghorvorna betesmark
      Spångkärret vildmosse
      Spångkärret kärr
      Spännareboängen äng
      Spöremosse odl. mosse
      Stallyckan åker
      Stallsgärdet åker
      Stampebacken backe
      Stampen kulle
      Stamperebacken backe
      Starrmossarna mossar
      Starrmossen mosse
      Stenbrokärret mosse
      Stenbron stenbro
      Stenbroviken vik
      Stenbäckslyckan åker
      Stengärdet åker
      Stenhagen nu rivet t.
      Stenkätten äng
      Stenlyckan lycka
      Stensborg åker
      Stenöviken vik
      Stensöåkrarna åkrar
      Stenvreta vattensåg
      Stenvretskullen kulle
      Stocklyckan åker
      Stockstensskogen skogstrakt
      Stolplyckan åker
      Store lyckorna åkrar
      Stora mossarna odlingar
      Stora plöjan åker
      Store udden åker
      Stora venen odl. mosskift
      Stora ängen äng
      Store backarna åker
      Storeén jätteen
      Storegran gran
      Store hagen hage
      Store mossen odl. mosse
      Storeport åker
      Storeportsbacken backe
      Storevik vik
      Storkärren mossar
      Storskogen kronoskog
      Storskogen skogsområde
      Storåkern åker
      Storåkersgärdena åkrar
      Storängarna ängar
      Storängarna nu odl. ängar
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsbacken backe
      Storängsbacken backe
      Storö ö
      Storö holme
      Storö, se Furusjöö Saknas
      Storö ö
      Stretan, Streterna odl. äng
      Stretmossarna odling
      Strömmingsgrundet grund
      Stubblyckan åker
      Stubbelyckan lycka
      Stugugärdet åker
      Stuvelyckan åker
      Stuverumshagen hage
      Stuverumsmossen odling
      Stuverumsåkern åker
      Stuglyckan åker
      Stycket äng
      Ståltibben berg
      Ståltippen bergknalle
      Stämlyckan åker
      Stättåkern åker med stätta
      Sundsbro bro
      Sundsbro bro
      Sunnekärr odlad mosse
      Surbrunnen källa
      Surbäcken bäck
      Surbäckskärr kärr
      Surebrunnskällan hälsobrunn
      Surebrunnsmossen mosse
      Suselsbacken backe
      Suselsbacken nu bortsprängd backe
      Suselsbäcken bäck
      Sutaregöl utgrävd göl
      Svampmosselyckan åker
      Svampmossen mosse
      Svampmossen odlad mosse
      Svartmossen se Kolmossen Saknas
      Svenskärr odlad mosse
      Svenskärr kärr
      Svenskärret kärr
      Sventekärr odling
      Sventes kärr kärr
      Sverlyckan åker
      Svindelhorvan åkrar
      Svinevallen svinmark
      Svingebosläten åker
      Svingebotäppan åkerlapp
      Svingeboängen åker
      Svinkärrsmossen odling
      Svinvallarna svinmark
      Svälthagen hage
      Sågbackarna vägbackar
      Sågkullen (triangelpunkt) kulle
      Sågkärret kärr
      Sågkättarna lyckor
      Såglanden åkrar
      Såglyckan åker
      Sågtäppan åkerlapp
      Sällemossen mosse
      Sällemossen äng
      Sällåkersgärdet åker
      Sängkammarn åker
      Söthålen betesmark
      Söthålen mossar
      Tallemossekällan källa
      Tallemossen odling
      Tallåkern åker
      Tarmen åker
      Tasskällorna berg
      Tassehällarna berg
      Tiggarelyckan åker
      Tillingegöl göl
      Tillingemossarna odl. mossar
      Tingsgöl göl
      Tingsgöl göl
      Tingshult åker
      Tingskärr kärräng
      Tjurehagen före skiftet hage
      Tjurhagen hage
      Tjurskrämman kärr
      Tjuvgustavs källare stengryt
      Tjuvhällarna höjd
      Tjuvehällebergen berg
      Tjärdalsgärdet åker
      Tjärnshulte holme ö
      Tobaksbergen berg
      Tobrånorna åkrar
      Togöl göl
      Togöl göl
      Togöl göl
      Togöl göl
      Tohägn åker
      Tohägnarna lintäppor
      Tokarpe göl göl
      Tomtehäll berg
      Tomtehäll tröskplats
      Tomtekullen kulle
      Tomten äng
      Tomten nu odlad äng
      Tomten äng
      Tomterna ängar
      Tomtåkragärdena åkrar
      Toppesten flyttblock
      Torget öppen plats
      Torget öppen plats
      Tornas udde udde
      Tornasudde hopmark
      Torphagen hage
      Torpkullarna höjder
      Torplyckan åker
      Torpåkern, Yttre åker
      Torregöl göl
      Torrgölen göl
      Torrgölen göl
      Torrgölen, se Vena göl Saknas
      Torrgölsmossarna odlingar
      Torsö numera landfast holme
      Torsö ö
      Tossetäppan åker
      Totäppen åker
      Totäppan lycka
      Tranbrokärret mosse
      Tranefloen gölhåla
      Stora o. Lilla Tranegöl Saknas
      Traneklint höjd
      Tranemosskärret kärr
      Trankärret kärr
      Transundet odlad mosse
      Trapphällersten skälsten
      Trapporna berg
      Trehörnet åker
      Tribohagen hage
      Tribo hål, se Kittes hål lokal i sjö
      Tribohål ställe
      Trinda lycka åker
      Trintåkern åker
      Trollbergen berg
      Trollberget berg
      Trollegöl gölhåla
      Trollemolyckan åker
      Trollgatan gata i skog
      Trollhagen hage
      Trollkullen sandkulle
      Trollkullekärret kärr
      Trollmon hage
      Trollkärren mossar
      Trolltäppa slåtteräng
      Trullsåkern åker
      Träbensängen äng
      Trädalid backe
      Trädalid backe
      Trädgårdsgärdet åker
      Tumlan åker
      Tumlorna åker
      Turkiet åker
      Turkiet åker
      Tuvskiften odlad ven
      Tuvängen nu odl. mosse
      Tuvängslyckan åkerlapp
      Tångedalarna utmark
      Tältmossarna odl. mossar
      Tälttäpporna lyckor
      Tängersdalen hage
      Tängersjö sjö
      Tängersjö sjö
      Tängersjö göl
      Täppan äng
      Täppan åker
      Täppmossarna mossar
      Täpporna äng
      Täpporna åker
      Täppåkern åker
      Tärnehäll undervattenshäll
      Tärnehäll klippa
      Uddedalsberget berg
      Uddekärr kärr
      Uddelyckan åker
      Uddemossen mosse
      Uddevik vik
      Ugglefallelandet åker
      Ugglefallslyckan, Lilla åker
      Ugglefallsmossarna mossar
      Ugglekärr mosse
      Ugglekärr kärr
      Uvbackarna skog och betesmark
      Ulvekärren mossar
      Ulvekärrsmossarna odlingar
      Ungmossarna mossar
      Ungsberggärdena åkrar
      Ungsbergegärdet åker
      Uppskogen utjord
      Utskogen skogsparti
      Uvbackarna skogsmark
      Uvberget berg
      Vadbron Saknas
      Vangsbro bro
      Vagnsbrobacken backe
      Vangsbrobäcken bäck
      Vangsbrokärren mossar
      Vagnvägstäppan åkerlapp
      Valborgmosseberget berg
      Vareklev höjd
      Vargkärret kärr
      Vargkärret kärr
      Vastehagen hage
      Vaxholmen åker
      Vederhultegatan väg
      Vederhultlyckorna åkrar
      Vedgöl göl
      Vedhagen hage
      Vedkärret äng
      Vedkärret åker
      Vedtorget hage
      Vegöl göl
      Vejses floe damm
      Vekärren kärr
      Vekärren odlad mosse
      Venagärdet åker
      Vena göl (Torrgölen) Saknas
      Venan äng
      Venasten skälsten
      Vena tall skälsmärke
      Vena tall jättetall
      Vene mosse mosse
      Venen åker
      Venen odl. mosse
      Venerna Saknas
      Venhorvan hage
      Venkärret odling
      Venlandstäppan åker
      Ver sjö
      Ver sjö
      Ver sjö
      Ver sjö
      Veren sjö
      Verklingshage hage
      Verkstadslyckan åker
      Versgryten skogsmark
      Ver(sjön) sjö
      Versjön sjö
      Wersjön, se Ver sjö
      Verskulle åker
      Verån å
      Veudd mosse
      Vibarsgöl göl
      Vibergsgöl göl
      Vickemossen vildmosse
      Videflon mosse
      Viggen skogbit
      Vildmossarna mossar
      Vilspången vilställe
      Vimålemossarna mossar
      Visböle-grindkärr kärr
      Visböle-grindlycka åker
      Visbölegärdet åker
      Vitåkersudden udde
      Vitåkersudden udde
      Vivasgöl göl
      Vrå åker
      Vången kärr
      Väderkvarnsbacken backe
      Väderkvarnsgärdet åker
      Väderkvarnsgärdet åker
      Väderkvarnsgärdet åker
      Väderkvarnskullen kulle
      Vägskölsbacken backe
      Vägskälsbacken backe
      Väktarebacken vägbacke
      Väktarebacken backe
      Väktarehagen hage
      Väktarelyckan åkerlapp
      Väktareängen äng
      Värnemossen åker
      Västergärde åker
      Västergärdsbacken backe
      Västragärde åker
      Västra lycka åkerlapp
      Yttersta mossen odling
      Yxenhägnen betesmark
      Yxenskärret kärr
      Åhagarna hagar
      Åkerhultegärdet åker
      Åkerhultegölen göl
      Åkerhultehagen hage
      Åkermossen mosse
      Åkålgärdet åker
      Ålesjö Stolpe skälsmärke
      Ålesjön sjö
      Ålhagen äng
      Ålhushagen hage
      Ålputtan göl
      Ålputtan gölhåla
      Ålsjön sjö
      Ålsjön sjö
      Åmossen mosse
      Åmunnen mynning
      Årtefloen göl
      Åsen ås
      Åskebergskullarna skogskullar
      Åskekullen skogklädd kulle
      Åskeslaget åker
      Åskestenarna flyttblock
      Åskslaget åker
      Åsläten nu odlad äng
      Åsneliden backe
      Åsvägen väg
      Åsättern sjö
      Åsätten sjö
      Åslättern sjö
      Åsättsviken vik
      Åttingsmossen odl.mosse
      Åängarna ängsmark
      Åängarna Saknas
      Åängarna ängar
      Åängen äng
      Åängeviken vik
      Åängslyckan åker
      Äggbalen åker
      Älesjön Saknas
      Älggärdsmossarna mossar
      Älggölsmossarna mossar
      Älgshorva hage
      Älgsjön sjö
      Ängbackelyckan åker
      Ängegärdet åker
      Ängelandet åker
      Ängelyckan lycka
      Ängekullen betesmark
      Ängen nu åker
      Änggärdena åkrar
      Änghalsen äng
      Änghultemossen åker
      Ängkullen höjd
      Ängkullen kulle
      Ängkärren kärr
      Ängmon hage
      Ärtegarna åker
      Ärtegärdet åker
      Ärtlyckan åker
      Ärtlyckan åker
      Ärtlyckan åkerlapp
      Ärtlyckorna åkrar
      Äspekälla källa
      Äspelund åker
      Äsphagen hage
      Äsptomten åker
      Äsptäppan äng
      Ödelyckan åker
      Örlid backe
      Örlid backe
      Örlidsgärdet åker
      Örlyckan åker
      Östergärdet åker
      Östergöl göl
      Östergöl göl
      Östhulteåkrarna åkrar
      Östtorpåkern Saknas
      Öståkern mark
      Öängen äng

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.