ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Östra Broby socken : Östra Göinge härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 230 Bebyggelsenamn : 299 Naturnamn : 137
Broby, Östra sn /Se *Aa agerenn f. åker Östra Broby sn sn Backakillan källa
Broby, Östra sn *Abell agir f. åker Broby, Östra sn Ballingslövs grannasten sten
Broby, Östra sn *Abileager f. åker Broby sn Bjälkamarken skogsomr.
Broby, Östra sn *Almendingen allmänning Broby sn Bjälkö, Lilla ö
Broby, Östra sn *Alminding f. äng Broby sn Bjäklö, Stora ö
Broby, Östra sn *Badstue agir f. åker Broby by och sn Björabacken höjd
Broby, Östra sn Bastakorran natn /Se Broby = Ö. Broby sn och by Björnabackarna backar
Broby, Östra f. län, nu sn *Barnemosse gränsmärke Broby, Östra sn Björnamaderna åkeromr.
Broby sn *Beffueram gränsmärke Broby sn /Se Björnamaderna sankmarker
Broby sn *Belliamsshöj gränsmärke Allekruet t Björnamossen mosse
Broby by, sn *B(i)ergeager f. åker Amerika avs. Blodbäcken bäck
Broby sn *Bierg engen f. äng Assingagården hmd Bollabacken höjd
Broby, Östra socken /Se *B(i)ergsager f. åker Backagården hmd Broestorpakroken åkeromr.
Broby sn /Se *Birchissager f. åker Backens hmd Bålebron bro
Broby sn /Se *Birckis engen f. äng Baggens avs. Boiringaliden lid
Broby, Östra sn /Se *Bisse löckenn f. åker Bassarp, se Nordanå traktnamn Byamossen mosse (allm.)
Broby, Östra sn /Se Blodberget berg /Se Bassarp, se Nordanå Saknas Bäckavik vik
Broby, Östra sn /Se »Blodbergs ängen» äng /Se Bassarp gård Böckarehölen fördjupning i Helge å
Broby, Östra by och sn /Se *Blodbiergs engen f. äng Bjälkagården hmd Börleviken vik
Bassarp (nu Nordanå) gd /Se Blodbäcken bäck /Se Bjälkagården hmd Danskabacken höjd
Bassarp, nu Nordanå gd /Se Blodbäcken bäck /Se Bjälkarp by Den lilla ån benmäning på Killingaån
Bassarp by /Se *Bondarpvad vad Bjälkarp gård Egrekärret kärr
Bjelkgården gd /Se *Bose flathall möjl. en holme Bjälkarp, Lilla hmd Ekelundsbacken höjd
Bjelkarp gd /Se Bossevad vad Bjäratorpet t. Ekeskogbacken höjd
Bjälkarp gd »Breffueramb» se *Beffueram gränsmärke Blåsarens t. Ekön ö
Bjälkarp by *Bregnissager f. åker Bodels hmd Eskilstorpsjön, se Snöarpasjö Saknas
Bjälkarp by *Breingen, Store och Lille f. åkrar Bollens t. Fejran göl, vik
Bjälkarp by /Se *Brijmineager f. åker /Bonnarp/ gård Flathallaliden backe
Bonnarp gd *Brimlidzager f. åker Borringens t. Flöyd vik
Bonnarp gd Broby damm Saknas Brittens t. Forravången åker
Bonnarp by /Se *Buers agir f. åker Broby by Forravången åker
Broby, Östra by *Burneholm f. äng Broby = Ö. Broby sn och by Gladabjär höjd
Broby by /Se *Byes skouff skog Brogården hmd Grainabjäret höjd
Broby, Östra by /Se Bålalien höjd /Se Brunkastället gård Gräsön ö
Broby samhälle /Se Bökkarehålan del av å /Se Brunkens t. Hjärtabacken höjd
Broby län län Bökkarehålan fördjupning i å /Se Brunstorp gård Holmaledet grind
Broby län län *Degnne agerenn f. åker Brunstorp by Holma lid backe
Broby län län *Egeberig f. åker Brännaretrulsens t. Hultakroken vik
Brunstorp gd *Egebiergs agir f. åker Busatorpet torp Hundahöl höl
Brunstorp by *Egelien f. äng Busatorpet torp Hyggebacken höjd
Brunstorp by Egesö ö Busens t. Häled äng
Brunstorp by /Se *Egissager f. åker Bänamånsens t. Hällesbrinken omr.
Böckaregården gd /Se Egön ö Böckaregården hmd Hästhagaudden udde
*Degnnegaarden f. gd *Elle kierds engen f. äng Böckarens hmd Höjabjär höjd
Denningarum by *Engekier f. åker Böckarens t. Jerikaliden lid
Denningarum gd *Erthe agerenn f. åker Böckarens, Böckaregården hmd Johanskrok vik
Denningarum gd *Eschespiellit f. åker Börlens hmd Kallsjön sjö
Denningarum gd Eskilstorpasjön sjö Dalasvennens hmd Kattarpabjär höjd
Denningarum gd *Esspissager f. åker Dalens t. Kattasten udde
Denningarum gd /Se *Forsa hall möjl. holme Denningarum, se Dänningarum traktnamn Killingaån å
Dänningerum hgd /Se *Fredagsager f. åker Denningarum by Kittens klint höjd
Dänningerum herrgård /Se *Fredals agir f. åker Denningarum gård Klövhult stenö
Denningarum gd /Se Fägran göl /Se Dänningarum traktnamn Kolsäng äng
Denningarum gård /Se *Gericho f. åker Eckastället gård Korsa slätt vägskäl
Denningarum hg /Se Gerikobacken backe /Se »Eckens» hmd Korsaslätt vägmöte med omgivningar
Denningarum gd /Se *Giildis engen f. äng Eckens gård Kringlen ö
Dänningarum gd /Se Globacken höjd /Se Erikapers hmd Krumvången åker
Denningarum by /Se *Gresskiifftid f. äng Eskelens t. Kråkemossen mosse
Dänningarum by /Se *Gresskiifftid f. äng Eskelstorp, se Eskilstorp traktnamn Kråköarna öar
Dänningarum hg /Se *Grydzager f. åker Eskanberg t. (f.n.obef.) Kvinnön ö
Dennigarum gd /Se *Gundegraff, Store och Lille f. åkrar Eskenberg gård Kyrkojorden pestkyrkogård
*Dueboell f. gd *Haffre agir f. åker Eskilstorp traktnamn Lillön ö
Eskilstorp gd /Se *Hald agir f. åker Eskilstorp gård Lindön ö
Flackarp by *Helffuedis agir f. åker Esklatorpet hmd Lobacken backe
Flackarp by *Hellingen f. åker Fjärdingshemmanet hmd Lunnomabäcken bäck
Flackarp by /Se *Hessleager f. åker Fjärdingsnissens hmd Lunnomagränsen gräns
Flackarp by /Se *Hestweyen f. åker Flackarp gård Lusahålet håla
Friggatofta by *Hexager f. åker Forr-Olans torp Lusön ö
Friggatofta by /Se *Hielmebällie gränsmärke Fremmenaryd, se Främmenaryd traktnamn Lusön ö
Friggatofta by /Se *Holm agir f. åker Fremmineryd by Lusörahålet håla
Friggatofta by /Se *Hö(ie)lidzager f. åker Frennas hmd Lyckeskogen omr. i skog
Friggatofta by /Se *Höjehall gränsmärke Friggatofta by Långör ö
Friggatofta by /Se Jeriko åker Friggatofta by Läingabacken höjd
Främnaryd by Kallsjön sjö Friggatofta by Mannaliden höjd
Främnaryd by /Se Kallsjön sjö /Se Friggatofta by /Se Missunnsön ö
Främmenaryd traktnamn /Se *Kalshöyene Saknas Främjonsmånsa hmd Mölleskogen skogshöjd
Glimminge gd Karpadammen damm /Se Främmemånsens hmd Njurasjö sjö
Glimminge by Kattasten udde Främmenaryd traktnamn Njurasjön sjö
Glimminge by /Se *Killeeng f. äng Främmenissens hmd Nöbbelövs broar broar
Glimminge by /Se Killingaån å Främnaryd gård Oahuslyckan åker
Glimminge by /Se Killingaån å /Se Fåra-Pärens torp Oladammskärr kärr
Glimminge by /Se *Kindtofft f. åker Fåraperens t Osbjärsbacken höjd
Glimminge by /Se *Kircke agre och eng f. åkrar och äng Gaddens Saknas Oset vik
Glimminge gd, by /Se *Kisteabill gränsmärke Gatens hmd Pickarelyckan åker
Glimminge by /Se *Knyddeklach gränsmärke Glimminge by Pigge stenö
Glimminge by /Se Kobäck bäck /Se Glimminge by Pockers huvud åker
Glimminge by /Se Korsaslätt vägskäl /Se Glimminge by Prinkaliden lid o. höjd
Haganäs by /Se *Korssager f. åker Glimminge Saknas Puselyckan åker
Haganäs by /Se *Korstenseng gränsmärke Glimmingegården gård »Pålsen» äng
Hemmestorp hgd *Kraage höyenn f. åker Gnirups hmd Påska kull kulle
Hemmestorp by »Kresterneng, se *Korstenseng gränsmärke Gummas t Rabbalalyckan åkeromr.
Hemmestorp by *Krogager f. åker Gustavsberg hmd Rackarekärret kärromr.
Hemmestorp gård /Se *Krogager f. åker Haddis hmd Rammabäcken bäck
Hemmestorp gd /Se Kroppbackar backar /Se Haddisapetterns t Rockehålan kärr
Karstorp by Kroppedamm damm /Se Haganäs gård Ryttersledet grind
Karstorp by Kropphage hage /Se Haganäs by Rävabackarna höjd
?Karstorp gård Kroppkärr kärr /Se Haganäs by Rönnöarna öar
Karstorp gd Kroppkärr odlad mark /Se Holladal, se Krattens Saknas Rönnön ö
Karstorp gd *Kuarn engen f. äng Hallahem hmd Rönnön ö
Karstorp by Kullabäck bäck /Se Hansajonsas hmd Sandbergs impa vik
Karstorp gd /Se *Kulpen f. åker Harajockens hmd Sandbergsudde udde
Karstorp gd /Se Kvinnö ö Hattspers t. Sankt Hans killa killa
Kattarp by Kvinnö ö Heijetorpet nedrivet torp Sissekulle höjd
Kattarp by Ladeager f. åker Hejetorpet t. Sjöstuviken vik
Kattarp by /Se Ledskorran vattensaml. /Se Hejetorpet t. Skallavången åker
Kattarp gd /Se *Ledzager f. åker Hemmestorp by Skinnareviken åker
Kattarp by /Se *Leerfaden f. åker Hemmestorp gård Skolebackarna höjd
Kattarp by /Se *Leidtz agir f. åker Hemmestorp torp Snöarpasjö sjö
Krögerslund Saknas /Se *Lerien, Store f. åker Hemmestorp gård Spelevångarna omr.
Krögerslund gd /Se *Lerkierssager f. åker Holma-Perens torp Spjutakärret kärr
Kyrkan kyrka Lindön ö Holmatorpet t. Spring förbi omr. vid Helgeå
Kyrkobacken ortnamn /Se *Logeberg gränsmärke Holmens hmd Stenön ö
*Lasse Tulssens gaardt f. gd *Lundzeng f. äng Höjabjär bs. Storakarnebjär höjd
*Lille Oluffsgaardt f. gd Lunnom triangelpunkt Jackajonens hmd Svalahall stenö
Linneryd f.d. t /Se Lunnoms skog höjd /Se Jaens hmd Svartahål strandomr.
Ljusakull Saknas /Se *Maalsseng f. äng Jaens lassa t. Svinavallarna strandremsa
Lunnom by *Maeeng f. äng Jaens olas hmd Sötebacken höjd
Lunnom by Mannabckarna höjder /Se Jeppas t. Tjockevass strandomr.
Lunnom by /Se *Marchebechsseng f. äng Johans torp t. Tosänket ängsmark
Lunnom by /Se Mar(ka)bäck bäck /Se »Jyttens» t. Truedssons krok vik
Lunnom by /Se Missunnsön ö Kallsjöhuset t. Tusäng äng
Lunnom by /Se *Miöde leng, Then f. äng Kalvatorpet t. Tvättakroken vik
Lunnom by /Se Mossabäck bäck /Se Kappolens t. (avs) Tydinge krok vik
Lunnom by /Se *Mölleager f. åker Karstorp gård Tydingen sjö
Lunnom by /Se *Mölleager, Lille f. åker Karstorp gård Tydingen sjö
Möllarp by *Njura sjö /Se Kattarp gård Tylet utvidgning av Helgeå
?Möllarp by Njurasjö sjö Kattarp gård Uddarpabjär höjd
Möllarp by Njurasjö sjö /Se »Kedarens» t. Unabjär höjd
Möllarp by Njurasjö sjö /Se Kittens hmd Vibergs backe skogsbacke
Möllarp by Nyran bäck /Se Klintatorpet t. Vilebökaliden backe
Möllarp gd /Se Näset hage /Se Klockaregården gård Vitan sand strandomr.
Möllarp by /Se *Oagir f. åker Klumpfots bs. Värmöllebacken höjd
Njura by *Oe wongs agir f. åker Knorretorpet, se Knorringens t Västersjön del av sjö
Njura by *Oërhögenn f. åker Knorringens t Äskekärr kärr, avs.
Njura by /Se Olingeån å Krattatorpet torp Öravången åker
Njura by /Se *Pæretre(s)ager f. åker Krattens hmd Ösan håla
Njura by /Se *Raaes gaff f. äng Kribygget t Östersjön del av sjö
Njura by /Se Rammabäcken bäck /Se Kristens t  
Nordanå by /Se »Rattestene», se Kattasten udde Krog-Perens gård  
Norregård hmdel »Roabech» se *Rörbech gränsmärke Kroppens gård el. torp  
Nöbbelöv by Rågångsbäcken bäckar /Se Kroppens t  
Nöbbelöv by Rävabäck bäck /Se Kroppens t (ä)  
Nöbbelöv by Röebäck bäck /Se Kruet eller Krugården hmd  
Nöbbelöv Saknas /Se *Röen f. äng Kruet t (riv.)  
Nöbbelöv by /Se Rönnön ö Krulassens t  
Nöbbelöv by /Se *Rörbech gränsmärke Krunissens avs.  
Nöbbelöv by /Se Rörbäck bäck /Se Kruperens torp  
Nöbbelöv by /Se Sankt Hans källa (Santanskilla) källa /Se Krämarens avs.  
Nöbbelöv by /Se Sanktanskilla (S:t Hans källa) källa /Se Krögerslund gård  
Nöbbelöv by /Se *Schissager f. åker Kungens t.  
Olastorp by *Schreehalder(ne) gränsmärke Kvarnatorpet torp  
Olastorp gd *Schuedelöche f. åker Kåntens hmd  
?Olastorp gård *Skalla eng f. äng Kärragården gård  
Olastorp gd *Skielgierdtz f. åker Kärragården hmd  
Olastorp gd /Se Skvalehall holme o. gränsmärke /Se Körvalls Saknas  
Olastorp by /Se *Slette agirs stycke äng Lassajonsa hmd  
ora ortnamnselement /Se Sniladammen damm? /Se Lassas hmd  
Orrarp gd *Spield, Store f. åker Lillehansas hmd  
Orrarp gd *Spielditt f. åker Lillemästers t.  
Oröd by *Stach(e)brouager f. åker Lillemissas hmd  
Oröd by /Se *Steens agir, Lille f. åker Linneryd f.d. t.  
Oröd by /Se *Stenbro agir f. åker Livedopp hmd  
Oröd by /Se *Stenbäck bäck? /Se Lotorpet t.  
Prästgården prästgård *Stengaards agir, Store f. åker Lunnatorpet t.  
Rottorpet gammalt soldattp /Se *Stengaardtzagger f. åker Lunnom by  
Ryatorp torp /Se *Stenvigsager f. åker Lunnom by  
*Skottegården f. gd Stenön, Lilla o. Stora öar Lunnom by  
Slinkin förr krog? /Se *Sualesteen gränsmärke Långenissas t. (avs)  
Slättarp gd /Se *Suinewads agir f. åker Långolas bs.  
Slöttarp gd *Suortenig gränsmärke Mannagården bebyggelse  
Slöttens gd /Se ?Svalahall stenö Mannagården gård  
Snöarp by /Se Svensdamm damm? /Se Mickels t.  
Stavryd by Svens dälden dalsänka? /Se Mickels el. Micklatorpet t.  
Stavryd gård /Se Svens mossen mosse? /Se Mosseboda num. länga  
Stavryd by /Se *Syndre riis f. äng Månsjons hmd  
*Sunanstorp Saknas *Såbäck bäck? /Se Möllarp gård, numera samhälle  
Svartorp by *Sör agir f. åker Njura by  
Svartarp by *Söeager f. åker Njura by  
Svartarp by /Se *Talboridtt f. äng Njura by  
Svarttorp Saknas /Se *Tangeng f. äng Njura by  
Tydinge by *Thagetofft f. åker Njura by  
Tydinge by *Tholandzager f. åker Njura by /Se  
Tydinge by *Thue engen f. äng Njura krog gård  
Tydinge by *Thuekuldzager f. åker Nordanå traktnamn  
Tydinge Saknas /Se *Thuemosseager f. åker Nordanå, se Nordanå traktnamn  
Tydinge by /Se *Tiörnissager f. åker Nordanå gård  
Tydinge by /Se *Toëlbeckis agir f. åker Nordanå gård  
Tydinge by /Se *Toelbäck bäck? /Se Nordanå eller Bassarp gård  
Tydinge by /Se *Tofft agir f. åker Norregård hmd  
Tydinge Saknas /Se *Tofften f. åker Norregård hmd  
Tydinge by /Se *Tofften f. åker Norregård bebyggelse  
Tydinge by /Se *Tofftenn f. åker Norregård hmd  
Tydinge by /Se *Tofft höyenn f. åker Norregården Saknas /Se  
Tydinge by /Se *Trannebiergs agir f. åker Nyastue t.  
Uddarp gd *Trehiörningen f. vång Nygård hmd  
Uddarp by *Trehiörningen f. åker Nyragård hmd  
Uddarp gd /Se Trätteåker åker? /Se Nyrasmeds t.  
Uddarp by /Se Trättkorran vattensaml? /Se Nyraåkas hmd  
Västraby by /Se Tularebacken höjd /Se Nytorpet t. (rivet)  
  Tydingen sjö Näbbens el. Näbbastället hmd  
  Tydingen sjö Nöbbelöv by  
  Tydingen sjö Nöbbelöv by  
  Tydingen sjö Nöbbelöv by  
  Tydingen sjö Ola Friggs bebyggelse  
  Tydingen sjö /Se Olastorp gård  
  Tydingen sjö /Se Olastorp by  
  Tydingen sjö /Se Orrens t.  
  Tydingen sjö /Se Oröd gård  
  Tydingesjön sjö /Se Oröd by  
  Tylet utvidgning av Helgeån /Se Perstäppe gammal bs. nu åker  
  Vattenkorran vattensaml? /Se Pettersberg hmd  
  *Vegeeng f. äng Pickarens t.  
  *Veygning, Lille och Store f. åkrar Pockers t.  
  Vilebögen förr bok /Se Prinkastugan t.  
  *Viueore gränsmärke Prästagården gård  
  *Vongekuldt f. åker Rabbals t.  
  *Vrie agir f. åker Russanadersas hmd  
  *Vrien f. åker Russas t.  
  *Vrienn f. äng Ryatorp gård  
  *Vång, Norra f. vång Ryatorpet torp  
  *Vång, Södra f. vång Rytterstorpet t.  
  *Vång, Södra f. vång Röblingens hmd  
  *Vång, Västra f. vång Rövlassens t.  
  Västersjön del av sjö Rövnissens t.  
  Åbäcks rör vattendrag? o. skiljemärke /Se Santalur t.  
  *Åladamm damm? /Se Sjukers hmd  
  Ålladammskärret kärr /Se Sjöstugan äldre namn på Sjöhagen  
  *Øerkulden f. åker Sjöstugan avs.  
  *Örn holme Skalla-Larsens torp  
  Östersjön del av sjö Skallens t.  
    Skomånsens t.  
    Skraddatorpet hmd  
    Skräddarens t.  
    Skuggens t.  
    Slarvaslott hmd  
    Slinkinge t.  
    Slöttarp gård  
    Slöttorp gård(ej beb.f.n.)  
    Slöttens hmd  
    Slöttens hmd  
    Slöttens gård  
    Smedens hmd  
    Snudekarlens t.  
    Snöarp by  
    Snöarp by  
    Sokojan bs.  
    Sonas hmd  
    Sonas el. Sonatäppe t.  
    Spelens t.  
    Spultarens t.  
    Stamparens avs.  
    Stavseryd gård  
    Stavryd by  
    Stenborrarens torp  
    Stollejössens t.  
    Stollesvenens t.  
    Storagård hmd  
    Stretens t.  
    Stubbatorpet t.  
    Stålagården hmd  
    Sumpen krog  
    Sumpens t.  
    Svartahål f.d. bs, nu omr.  
    Svartarp by  
    Svartarp gård  
    Svartarpamånsa hmd  
    Svartarpapersa hmd  
    Svartatorpet t.  
    Svartetorpet, se Eskilstorp Saknas  
    »Svojns» t  
    Svörarens t.  
    Sågmöllarens avs.  
    Söndragård hmd  
    Söndregård bebyggelse  
    Tofflekarnans bs.  
    Tordönets bs.  
    Torslassas hmd  
    Trubbens hmd  
    Trudas hmd  
    Trudatorpet t.  
    Tuvas hmd  
    Tydinge by  
    Tydinge by  
    Täckarens avs.  
    Uddarp gård  
    Uddarp gård  
    Uddarp gård  
    Uddarpamånsas hmd  
    Vilebokatorpet avs.  
    Vikböke torp  
    Vintertorpet t.  
    Vispetorpet t.  
    Värpiparens t.  
    Vestsaby by  
    Åsaboda avs.  
    Östanå brukssamh.  
    Östanå ppr:s-bruk  
    Östanå pappersbruk  
    Östanå bruksamhälle  

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.