ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tåssjö socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 197 Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 479
Tåssjö sn /Se Abborrasjön sjö Tåssjö sn o. by Abborrasjö sjö
Tåssjö sn /Se Abborrasjön sjö Tåssjö sn Abborrasjön Saknas
Tåssjö socken *Abborrsjö sjö Tåssjö sn Alekärret Saknas
Tåssjö sn Askebäck terräng Tåssjö sn Andersa vång skog
Tåssjö sn Bassholmabäcken bäck Tåssjö sn /Se Anna-Stines bit åker
Tåssjö sn Biknallen terräng Tåssjö sn Aspesåker Saknas
Tåssjö sn *Biskopsbolet f. äng Akademien gård Assarsa åker
Tåssjö sn Björkesmossen sankmark Akademien torp Avenbokeshultet skog
Tåssjö gdr o. sn /Se *Björkesten gränssten Askarebolet avs. Backen åker
Tåssjö sn /Se *Bockesten råmärke Avenabygget gård Barkas mosse Saknas
Tåssjö sn /Se *Bockesten sten Avenböket bebyggelse Bassholmabacken skog
Tåssjö sn /Se Bockesten gränssten Backagården gård Bassholmabäcken skogsbäck
Tåssjö sn /Se *Bockesten sten Backagården gård Bastukärret Saknas
Thutsöy, se Tåssjö sn Bostihall bergparti Backagården bebyggelse Bastukärrsängen Saknas
Tosjö, se Tåssjö sn *Brännemossen myr Bassholma by Bastuåker Saknas
Backagården gd *Brännemossen myr Bassholma by Bangt Hans led grind
Bassholma by *Brötalid trol. bergshöjd Bassholma Saknas Bjerahällan skog
Basshoma by *Brötalid höjd Bassholma by /Se Bjeravången åker
Bassholma by *Bullbro bro Bernstorp t. Bjeravången åker
Bassholma by *Båckasten gränsmärke Biknallen t. Bjeret höjd
Björnabolet »gatehus» /Se Davön, St. trol. höjd Björkalund ställe Bjeräng Saknas
Esbjörnabygget by /Se *Davön, St. höjd /Se Björnabolet bebyggelse Björkärr Saknas
Hålshult by Djurasjön sjö Brogård Saknas Blekebacken skogsbacke
Häggabygget gd /Se Djurasjön tjärn Brogården gård Blöten kärr
Häggebolet (nu Häggabygget) gd /Se Djurasjön sjö /Se Brödastället bebyggelse Bokebacken skog
Kollebäckstorp by Djurholmabäcken bäck Bussanus t. Bokebacken skog
Kollebäckstorp by /Se Djurholmamossen mosse Bäckagården bebyggelse Bokehultet skog
Kyrkan Saknas *Drakakull trol. höjd Bäckahus lht Bredingen åker
Lindebolet (eller Ljungabolet) gd /Se *Drakakull höjd Djurholm, se Djurholmen Saknas Bredingen äng
Ljungabolet (eller Lindebolet) gd /Se *Drakakulla höjd Djurholm bebyggelse Bredåker Saknas
Ljungagården by *Dynemossen myr Djurholmen traktnamn Brimlabacken skog
Långhult by *Dyremossen gränsmosse Djurholmen by Brogårdslyckan Saknas
Långhult by *Dyremossen myr Djurholmen bebyggelse Brogårdsvång vång
Lärkeräd by Ekebjär berg Ekeröd bebyggelse Brolle hallar dalgång
Lärkeröd by Ekebäcken bäck Eringsbygget bebyggelse Broåker Saknas
Lärkeröd by Faxerödsbäcken bäck Erinsbygget gård Broäng Saknas
Lärkeröd by *Furefällesten trol. höjd eller gränssten Esbjörnabygget bebyggelse Brunnängen Saknas
Lärkeröd by *Furefallssten gränsmärke Eskilstorp bebyggelse Brände backe betesmark
Lärkeröd by /Se Fåratångsmossen sankmark Espenäs, se Äspenäs Saknas Brände backe skog
Lärkeröd by /Se *Gaarstedenn f. åker Falledshuset Saknas Brände krok skog
Lärkeröd by /Se Gustavsberg terräng Fridelund t. Bränninge kärr Saknas
Lärkholm gdr /Se *Hanasjö sjö Försöket gård Bränningeåkern Saknas
Prästgården Saknas Hanasjö tjärn Försöket t. Brödabacken skog
?Rammekulla by *Holabäcken bäck Gamlaholm bebyggelse Bröden skog
Ramnekulla by *Hornberg råmärke Grenahultet bebyggelse Byggesmossen Saknas
Rydzholm, se rössjöholm fideikomiss *Hålshultsjö sjö Gräshagen t. Byggesvången skog
Rysholm, se Rösjöholm hg Hästen bergsrygg /Se Grönaborg t Bäckakroken åker
Ryssholm, se Rössjöholm hg Höjentorp Saknas Grönalid bebyggelse Bäckaåkern Saknas
Rävakärr gd /Se Igarebäcken bäck Grönalid gård Bästemossen Saknas
Rössjöholm hg *Jokasten trol. gränssten Grönalund t Bästemossen Saknas
Rössjöholm hg Karlsslätt terräng Grötahuset lht Dammastycket åker
Rösjöholm hg Kastellet skär Gudmundtorp avs. Dammaåkern Saknas
Rösjöholm hg Killebäcken Saknas /Se Gustavsberg t Dammaåkern Saknas
Rössjöholm fideikomiss /Se *Kircke tofftenn f. åker Gölstorp torp (by) Djupedal åker
Rössjöholm hg *Kullemossen mosse, råmärke Göstorp bebyggelse Djuraledet grind
Rössjöholm hg *Kullemossen mosse Hagahus lht Djurasjön Saknas
Rössjöholm hg *Kullemossen mosse Hallagården bebyggelse Drakakull topp
Rössjöholm hg Kyrkesjön sjö Hallagården gård Drätten åker
Rössjöholm hg Kyrkesjön sjö Hesslebo, se Hässlebo Saknas Ekebacken Saknas
Rössjöholm hg Kyrkesjö sjö /Se Holmens bebyggelse Ekerydet skog
Rössjöholm hg Kyrkesjön sjö Holshult by Ekran åker
Rösjöholm hg *Källemossen myr Hultabygget gård Ekran åker
Rösjöholm hg *Källemossen gränsmosse Hultabygget bebyggelse Eliasa lycka åker
Rösjöholm hg *Kältringetavlan gränsmärke Hålshult Saknas Elises backe skogsbacke
Rössjöholm gd /Se *Lathki, Lärkholmssjön? sjö /Se Häggabygget gård Erika stycke åker
Rössjöholm gods /Se Lillesjön sjö Häggabygget bebyggelse Floarenen betesmark
Snoggarp by /Se Långa nabb udde Häggabygget gård Floen bäck
Snäckebotorp by *Långemossa myr Hässlebo traktnamn Fransabacken skog
Stavershult by *Långön möjl. gränsmärke Hässlebo gård Frides kärr Saknas
Stavershult by /Se Långön gränsmärke Hässlebo bebyggelse Furebacken Saknas
Tollsjö by Lärkholmssjön sjö Hästhagen bebyggelse Furebacken Saknas
Tollsjö gd Lärkerödsån å Högantorp t Fyren skogsbacke
Tollsjö gd /Se Lärkholmssjön, F.d torrlagd sjö Igarstorp avs. Fästrätet markväg
Trösket avsöndring /Se Lärkholmssjön sankmark Skastorp torp Gamla sjuan åker
Turbäck gd /Se Lärkholmssjön sjö /Se Jakobstorp t Gamlevång skog
Tåssjö by /Se Lärkholmssjön sjö /Se Karlsro lht Gamle vång åker
Århult gd Lönehultet skogsområde Karlsslätt avs. Gatan skogsväg
Nedre Århult gd:ar /Se Madasjön, F.d. torrlagd sjö Klippan t Gatan väg
Äspenäs by Madasjön förr sjö /Se Knutstorp avs. Gatebacken vägbacke
Äspenäs by Madsjön sjö Kollebäckstorp gård Gatehagen åker
  Madsjön sank mark Kollebäckstorp Saknas Gatemaden Saknas
  Madsjön sankmark Kollebäckstorp by Gateängen Saknas
  Madsjön sjö /Se Korteflo Saknas Gateängen Saknas
  *Moamossen myr Kringelbacken t Gladans vång åker
  *Måsön förr holme Kristineberg lht Gode åker åker
  *Norj--sten(?) gränssten Krokabygget bebyggelse Granebacken Saknas
  ?Näbbhätta ägonamn /Se Krokabygget gård Grengahallen »hall»
  *Ollenmärkesberg höjd Kvistahuset lht Grengakärret kärr
  *Ollenmärketsberg höjd Liljan lht Grusabacken åker
  *Oragerenn f. åker Liljendal t Grytevingen vång
  Oskarebolet ägonamn /Se Ljungabolet Saknas Grängakärret Saknas
  *Oterkällan källa? Ljungabolet by Grönalid höjd
  Petersborg terräng Ljungagård gård Grönalidskärret Saknas
  Pissikan bäck /Se Ljungagården Saknas Gummenahultet skog
  *Rafni, Ramnasjö? torrlagd sjö /Se Lybeck t Gungebacken skog
  Ramnasjö sank mark Långhult Saknas Gungemossen Saknas
  Ramnasjö torrlagd sjö /Se Långhult gård (by) Gustavsbacken åker
  Ramnasjömossen mosse Lärkeröd by Gustavssons äng Saknas
  Ramnasjömossen mosse /Se Lärkeröd by Gårdabacken skog
  ?Ramnasjön nu delvis utdikad sjö Lärkeröd Saknas Gårdalyckan åker
  Ramnasjön sjö Lärkholm bebyggelse Gårdstaden betesmark
  Ramnasjön, F.d. torrlagd sjö Lönnehultet torp Gårdstaden åker
  Ramnekulla gd /Se Magård t Gårdstadängen Saknas
  *Reffskull gränsmärke Marieberg avs. Gåsabetet skog
  *Reffs siö sjö Måkabygget bebyggelse Göstorpa bäck Saknas
  Rinn bäck Månstorp t Göstorpa mosse Saknas
  Rinnandebäcken bäck /Se Nordala t Hagaåker Saknas
  Risbjärsknall höjd Nordala torp Havraåkern Saknas
  *Risehalms sjö, se Rösjön sjö Nytorp avs. Heresåkern Saknas
  *Risjö, se Västersjön sjö Olstorp gård Hultaledet grind
  Risbjärsknall höjd o. triangelpunkt Olstorp torp Hultaängen Saknas
  Rotabäck bäck /Se Olstorp avs. Hultet skog
  Röglamosse sank mark Prästabondastället bebyggelse Humlebacken Saknas
  Röglaån å Ramnekulla bebyggelse Humlegården åker
  *Rönackevad vad Risbjär bebyggelse Hundabacken skogsbacke
  Rösjön sjö Rävakärr bebyggelse Husahagen åker
  Rösjön sjö Röglan Saknas Husahagen skog
  Rösjön sjö Rössjöholm traktnamn Hålan åker
  Rössjö, Västre, nuv. Västersjön sjö /Se Rössjöholm gård Hålebäcken Saknas
  *Rössjöholmsvägen väg Rössjöholm herrgård Håleåkern Saknas
  Rössjöholmsån å Rössjöholm bebyggelse Hällan åker
  Rössjöholmsån å Rössjöholm gård Hällemossen Saknas
  Rössjöholmsån å Rössjöholm gd Hässlebovången skog
  Rössjön sjö Rössjöholm gd Hässlehålan skog
  Rössjön sjö Rössjöholm herrgård Hässlevången skog
  Rössjön, förr Östre Rössjö sjö /Se Rössjöholm fideikommiss /Se Hästabacken skog
  Simpöga förr sjö /Se Rössjöholm gods Hästahagaåkern Saknas
  *Simpöje f.d. sjö? Rössjöholmsmölla, se Rössjöholm Saknas Hästen bergrygg
  *Skacklana höjd Rössjöholms mölla Saknas Höge backe skogsbacke
  Skacklana höjder /Se Salleberg, Nedra t Höge lid vägbacke
  Skramlebäcken bäck /Se Salleberg, Övra t Höge lid vägbacke
  Snibemosse sankmark Sjötorp avs. Höge åker Saknas
  *Snibbö föremål på gräns Skräddarebygget avs. Höralyckan åker
  *Snibbö föremål på gräns Skäggeris bebyggelse Ingeborga kärr Saknas
  *Snipsö i mossen (?) råmärke Snoggarp bebyggelse Innanledet grind
  Sniprörmossen mosse Snuggarg gård Innanledsåkern Saknas
  Snäckebjär berg Snäckan by Intagan åker
  Snäckebäcken bäck Snäckebotorp Saknas Intäppet åker
  Spångamossen mosse Snäckebotorp by Inägomossen Saknas
  *Staffuehöge gränsmärke Sofiedal t Jonsbjeret höjd
  *Staversbäck bäck Speleryd torp Kalvahagen plats
  Staversbäck bäck /Se Speleryd t. Kaninebacken skog
  Stavershultasjön sjö Stavershult gård Kiahagen skog
  Stavershultasjön sjö Stavershult by Killebäcken Saknas
  Stavershultasjön sjö /Se Stavershult Saknas Killebäcks kärr Saknas
  *Staversjö sjö /Se Stavershult gårdar Killekärret Saknas
  Stavsbäcken bäck Storakärr traktnamn Killemossen Saknas
  Stavshögsbäcken, se Stavsbäcken bäck Stora kärr bebyggelse Kittes äng Saknas
  Stavsjön sjö Stora Kärr, se Storakärr Saknas Klinta hallar höjder
  *Steen gerenn f. åker Stora Verk t Knutstorpalyckan åker
  *Stenbäck bäck? /Se Storegård bebyggelse Knäppet åker
  Stenedrag bäck /Se Svenstorp t Knölen åker
  *Storedotsten trol. gränssten Tollsjö gård Kockalyckan åker
  Stussnäs skog Tollsjö bebyggelse Kohagen Saknas
  Stånnebäcken bäck /Se Torpet avs. Kokärret kärr
  *Suerchebech bäck Torvgårda gård Kokärret Saknas
  Svartabäcken bäck Tossjö bebyggelse Kokärret Saknas
  Svartabäck(en) bäck /Se Träskebygget Saknas Korsliden vägbacke
  Svarta märren skär Trösket avs. Korslidskärret Saknas
  Svartesjö tjärn Turbäck t Krattabacken skog
  Svartesjön sjö /Se Viken t Krattet äng
  Trappan terräng Vilan t Kristine vång åker
  Trollabäcken bäck Ågård torp Krokabyggesvången skog
  Trollabäcken bäck /Se Ågård Saknas Krokaåkern Saknas
  *Trollehalla berg /Se Århult gård Krokaåkern Saknas
  Trollehallar bergsparti Århult bebyggelse Krokåker Saknas
  Trollehallar höjd Århult, Nedra Saknas Kroppemossen Saknas
  Träfflehall berg Århult, Nedre by Kråkekulle skog
  Tröskebacken skog /Se Århult, Övra gård Krösenabacken skog
  *Turefallssten gränssten Äspenäs traktnamn Kullaåkern Saknas
  *Uddekilla föremål på gräns Äspenäs by Kungakärret kärr
  *Uddekälla källa Äspenäs gård Kungshultet skog
  Udde källa gränsmärke Äspenäs Saknas Kyrkebacke åker
  Ugglemossen sankmark Äspenäs by Kyrkesjön Saknas
  *Valpsjö sjö Örehus bebyggelse Kyrkestycket åker
  Valpasjön tjärn   Kyrksjön sjö
  Valpasjön sjö /Se   Kålahagen åker
  Vasabacken berg   Kålatäppan åker
  *Vikiälb föremål på gräns   Kållerbacken skog
  *Vikorran gränssten   Kärret Saknas
  *Wikorran gränssten /Se   Kärret Saknas
  *Vikälla källa   Kärråkern Saknas
  *Vikälla källa   Larsa lycka skog
  *Vikälla källa   Lars Möllers-stycket åker
  *Vikälla källa   Lars Petters-ryggen åker
  Visenabbe udde   Ledbacken vägbacke
  Västersjön sjö   Ledsåker Saknas
  Västersjön sjö   Lejdabacken åker
  Västersjön sjö   Lejden betesmark
  Västersjön sjö   Lidslyckan Saknas
  Västersjön sjö /Se   Lidsåker Saknas
  *Ållonmärkesberg höjd   Lilla lycka åker
  *Ållonbergssten gränsmärke   Lilla lycka skog
  Århult, Nedre triangelpunkt   Lilla lycka åker
  Århultsbäcken bäck   Lilla mad Saknas
  *Østen byes engenn f. äng   Lilla möllelyckan åker
  Österhall triangelpunkt   Lille drätt åker
      Lille höjd Saknas
      Lille höjdsåkern Saknas
      Lille kratt äng
      Lille krok åker
      Lille krok åker
      Lille sjö Saknas
      Lille vång skog
      Linnesåker Saknas
      Linstycket åker
      Litet gott kärr
      Ljungagårdalyckan åker
      Ljungbacken åker
      Ljusningen äng
      Logåker Saknas
      Lusse krok åker
      Lyckan skogsbacke
      Lyckeåkern Saknas
      Lyckorna skogsmark
      Långa ekra Saknas
      Långe backe skogsbacke
      Långe krok åker
      Långe lott åker
      Långe mosse Saknas
      Långe sträng åker
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Lärkerödsledet grind
      Lärkerödsvången åker
      Lärkholmssjön Saknas
      Lärkholmsängen Saknas
      Lönehultet skog
      Madarännet kärr
      Madasjön Saknas
      Malmkärret Saknas
      Mellanfallet åker
      Mellanhultet skog
      Mormorsa äng Saknas
      Mårtensa vång åker
      Mänabacken åker
      Märkeskärren Saknas
      Märkeskärret Saknas
      Mölledammen Saknas
      Möllehallarna Saknas
      Möllestycket Saknas
      Mölleåkern Saknas
      Nedersta fallet åker
      Nils Tuvas kärr Saknas
      Nissa åker Saknas
      Norrahälla udde
      Norra kärr Saknas
      Norra lycka åker
      Norra lycka åker
      Norra lycka åker
      Norre hage skog
      Norre vång skog
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Nye åker Saknas
      Nye åker Saknas
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen odling
      Nyvång åker
      Nyvång åker
      Näbbhättebacken skog
      Odlingen åker
      Ola Pers krok kärr
      Olofsa äng Saknas
      Oskareliderna lider
      Per Hilbertsa vång skog
      Persamaden Saknas
      Per-Svensåkern Saknas
      Pettersa damm äng
      Pissikan bäck
      Portlyckan åker
      Portåker Saknas
      Portåkern Saknas
      Prästavägen väg
      Pulsaåker Saknas
      Päreåkern Saknas
      Rammen kärr
      Ramnasjö sjö
      Ramnasjön Saknas
      Ramnasjöåkern del av f.d. Ramnasjön
      Ramnemad Saknas
      Ramnemosse Saknas
      Remsan åker
      Rinnandebäcken bäck
      Risbjärs knall höjd
      Romarehultet skog
      Romareåkern Saknas
      Rosenkärret Saknas
      Roslätt åker
      Rotabäck Saknas
      Rumpan åker
      Rydet skogsmark
      Rylyckorna Saknas
      Rågvången åker
      Rågåkern Saknas
      Rårna höjd
      Råsbacken skog
      Rååker Saknas
      Rännet äng
      Rävabacken skog
      Rävajohannesa lycka åker
      Rävakärrsvången skog
      Rävatäppan skog
      Räveln kärr
      Rävlabacken skog
      Rönnesåker Saknas
      Rörbacken skog
      Rörkärr Saknas
      Röråker Saknas
      Rössjöholmsån Saknas
      Rösjön Saknas
      Rössjön sjö
      Salskällan Saknas
      Sandbacken grustag
      Selafloen äng
      Sibirien skog
      Sillakärren Saknas
      Sjöhultabacken skog
      Sjökärret Saknas
      Sjölyckan åker
      Sjömaden Saknas
      Sjöstycket åker
      Sjöstycket åker
      Sjöstycket åker
      Sjöstycket Saknas
      Sjötäppan åker
      Skalken åker
      Skiftena åker
      Skogåker Saknas
      Skramlebäcken Saknas
      Skräddarebygga hult skog
      Skräddarebygga lid vägbacke
      Skäret bäck
      Slättabacken åker
      Slätten åker
      Smedjeåkern Saknas
      Smedkärret Saknas
      Snapphanastallet skogsbacke
      Snipemosse Saknas
      Snipe stuga bergvägg
      Snuggarpeliden vägbacke
      Snäckebjeret höjd
      Snäckeforsen bäck
      Spjällsåkern Saknas
      Stackakärret Saknas
      Stavershultasjön Saknas
      Stavsjöarna sjöar
      Stenbacken åker
      Stenbacken åker
      Stenedrag bäck
      Stenfittan åker
      Stenfittebacken skog
      Stenhall höjd
      Stenhalls åker Saknas
      Stenhålan åker
      Stenklämman åker
      Stenkärr Saknas
      Stenrör Saknas
      Stenrörsåkern Saknas
      Stenåker Saknas
      Stora lycka åker
      Stora mad Saknas
      Stora mad Saknas
      Stora möllelyckan åker
      Store backe åker
      Store backe åker
      Store kratt äng
      Store krok mad
      Store krok åker
      Store ramm skog
      Store stenar kärr
      Store sträng åker
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Strängabacken skogsbacke
      Strängen åker
      Strängsåkern Saknas
      Stubbakroken åker
      Stussnäs skog
      Stutakärret kärr
      Stutakärret Saknas
      Stånnebäcken bäck
      Surskogen kärrmark
      Svalet äng
      Svarta akt plats
      Svartabäcken bäck
      Svarta tuvor kärr
      Svarte bäck vattendrag
      Svarte bäcks kärr Saknas
      Svartesjön Saknas
      Svedjan åker
      Syrakåkern Saknas
      Sävedsvången Saknas
      Södrahälla udde
      Södra lycka skog
      Söndra kärr Saknas
      Söndre krok åker
      Söndre vång skog
      Sönnerväg väg
      Sönnervägsåkern Saknas
      Tjörnesåker Saknas
      Tjörnesåker Saknas
      Toftahagen skog
      Toften åker
      Toften åker
      Tolandsåker Saknas
      Tollsjöån Saknas
      Torvgravaåkern Saknas
      Torvgraven mosse
      Torvladeåkern Saknas
      Tranekärr Saknas
      Tranekärrs mosse Saknas
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trinde åker Saknas
      Trollabäcken bäck
      Trollabäcken Saknas
      Trollahallar bergsformation
      Trollahallar bergsformationer
      Trolle hallar höjd
      Trollehallar bergknallar
      Träflohall höjd
      Träfflehall höjd
      Tröskebacken skog
      Tuveängen Saknas
      Täppeskärret Saknas
      Täppet skogsmark
      Täppet betesmark
      Uggletoften åker
      Utsikten backe
      Vadet äng
      Valpasjö sjö
      Valpasjön Saknas
      Vasabacken åker
      Vasarna äng
      Vetesåkern Saknas
      Videbuskaängen Saknas
      Vigraängen Saknas
      Villramossen Saknas
      Visängarna Saknas
      Vångabacken åker
      Vångakroken vik
      Vångakällan Saknas
      Vångakällan Saknas
      Vången åker
      Välabacken skogsbacke
      Välabacken åker
      Västersjön sjö
      Västersjön Saknas
      Västholmen äng
      Västra led grind
      Västra ledsstenen stenblock
      Västra mad Saknas
      Västra backe åker
      Västre hage Saknas
      Västre hage skog
      Åkärret Saknas
      Ålakorken vång
      Ålyckorna åker
      Åmaden Saknas
      Ängamossen Saknas
      Äspebacken betesmark
      Äspekroken åker
      Äspemossen Saknas
      Öabackarna åker
      Öabäcken Saknas
      Öarna äng
      Öarna kärr
      Öarna kärr
      Östanby skog
      Östra lycka åker
      Östra lycka åker
      Östra mad Saknas
      Övabackarna kullar
      Överste fallet åker
      Överste äng Saknas

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.