ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örkelljunga socken : Norra Åsbo härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 329 Bebyggelsenamn : 272 Naturnamn : 1511
Ödknaliung, se Örkelljunga sn Abborrasjön sjö Örkelljunga sn Abborrasjön Saknas
Örkelljunga sn Abborrasjön sjö Örkelljunga sn o. by Agnakällan Saknas
Örkelljunga sn *Asmingebacken backe Örkelljunga sn Allehagen Saknas
Örkelljunga sn /Se Assafs terräng Örkelljunga sn Allekärret Saknas
Örkelljunga sn /Se Attarpamossen myr Örkelljunga sn o. by Allekärret Saknas
Örkelljunga sn *Backen rågång Örkelljunga sn o. samhälle Allekärret Saknas
Örkelljunga sn *Bastekulle, se *Bosekull ägogräns till gd Örkellljunga sn o. samhälle Allekärret Saknas
Örkelljunga sn /Se *Bechagre f. åkrar Örkelljunga socken, by och jv.station Allet kärr
Örkelljunga sn *Bentz dall Saknas Örkelljunga Saknas Allevångarna skog
Örkelljunga sn *Biseopsager f. åker Örkelljunga sn Allmänningen Saknas
Örkelljunga sn Bjäret höjd Örkelljunga socken socken Anböket skog
Örkelljunga sn Björkholmen fastmark Örkelljunga sn Anböket skogslott
Örkelljunga sn Blaholmeeng f. äng Örkelljunga sn /Se Andersa lycka åker
Örkelljunga sn *Blanestien f. ägogräns Örkelljunga sn Andreasa lycka åker
?Örkelljunga sn Boabacken skogsbacke Attarp Saknas Apelaåker Saknas
Örkelljunga sn *Boelssbech bäck och ägogräns Attarp Saknas Apelaåkern Saknas
Örkelljunga sn o. samh /Se »Boelssbech» bäck /Se Backabygget Saknas Aspebacken skogsbacke
Örkelljunga sn *Bosekull ägogräns till gd Backabygget Saknas Aspebacken Saknas
Örkelljunga sn Bosjön sjö Backatorp Saknas Aspebacken skogsbacke
Örkelljunga sn Bosjön sjö /Se Backatorp Saknas Aspebacken skogsbacke
Örkelljunga sn *Brebech bäck och ägogräns Bernts backe Saknas Aspehålan skog
Örkelljunga sn *Bredebech ägogräns Berntsbacke Saknas Aspeliden vägbacke
Örkelljunga sn *Bredmae(n) f. äng Billesholm Saknas Assarine lycka åker
Örkelljunga sn *Broakärrshultet rågång Billesholm Saknas Astrabjer höjd
Örkelljunga sn *Brännemossen myr Bjälkabygget gårdar Attarpakrogen åker
Örkelljunga sn *Bökeholssten gränssten Lilla Bjälkabygget bebyggelse Axels bro bro
Örkelljunga s:n *Bökeholssten gränsmärke Stora Bjälkabygget Saknas Axlabacken skogsbacke
Örkeljunga sn /Se *Dallssagger f. åker Bjärabygget Saknas Backakällan Saknas
Örkelljunga sn /Se *Drakabyggets å å Bjärabygget Saknas Backalyckan åker
Örkelljunga by o. sn /Se *Egholms eng f. äng Björkhaga avs. Saknas Backarugnen skog
Örkelljunga sn /Se Ekholms vad vad Björkhaga avs. Baneåker Saknas
Örkelljunga sn /Se Ekholmsvägen väg Björnamossa traktnamn Barkebacken skogsbacke
Örkelljunga sn /Se Enbergstorp skogsmark Björnamossa bebyggelse Barkelyckan skog
Örkelljunga sn /Se Fantehule trångt pass Björnamossa Saknas Barkesbacken skogsbacke
Örkelljunga sn /Se *Feremossen myr Björnamossa by Barkelyckan åker
Örkelljunga sn /Se Finævolle ägogräns till gd Björnhyttan t Barket björkskog
Örkelljunga sn /Se Fjärhanamossen sankmark Boalt bebyggelse Barket björkskog
Örkelljunga sn /Se *Flinka bäck /Se Boalt Saknas Barket Saknas
Örkelljunga sn /Se Flinkabäcken bäck Bosjöholm traktnamn Barket björkskog
Attarp by Flinkasjön sjö Bosjöholm bebyggelse Barkeön mosse
Attarp by Flinkasjön sjö Bosjöholm Saknas Baronalyckan åker
Bjälkabygget, Lilla och Stora byar Flinkasjön sjö Bossjöholm, se Bosjöholm traktnamn Bastuan Saknas
Bjärabygget by Flinkasjön sjö /Se Brohult Saknas Bastuåker Saknas
Björnemossa by Flugesjön sjö Brohult torp Battingarna äng
*Björnhyttan torp /Se Flugesjön tjärn Bruket bebyggelse Bengt husings lycka åker
Björnhyttan torp /Se Flugesjön sjö /Se Bruket Saknas Bengt Ols backe skogsbacke
Boalt by Flybäcken natn /Se Dalsmöllan Saknas Bengt Tuves lycka åker
Bosjöholm by Furemyren sank mark Drakabygget Saknas Bengtsa hage skog
Bosjöholm by /Se Fyrhörnamossen mosse Drakabygget by Bengtsa vång skog
Drakabygget by *Gadeager f. åker Drakabygget bebyggelse Benmjölalyckan åker
Ekholm by *Gadekulle ägogräns Drakabygget by Betet betesmark
Ekholm by *Gieredzagger f. åker Drakabygget gårdar Bikupepettersa hage åker
Fantehålan Saknas *Glimminge slätt gränsmärke Drakabygget by Billbergs backe skogsbacke
Fantehålan dal »Glimminge stycket» natn /Se Ekholm by Bispen stenblock
Fasalt by *Grammerydt Saknas Enbergstorp Saknas Biten åker
Flinka, Östra och Västra byar *Gresschifftet f. äng Enbergstorp Saknas Bjeret höjd
Flinka, V. o. Ö. byar /Se *Gylseng f. äng Espetäten Saknas Bjälkaledet grind
Flinkagården gd /Se Gårdsjön sjö Espetäten Saknas Björnmossabacken skogsbacke
Florshult by Gårdsjön sjö Fasalt bebyggelse Blekeplatsen Saknas
Grytåsa by Gårdsjön sjö Fasalt Saknas Blåbukabacken skogsbacke
Grytåsa by *Gårdsmedsbacken rågång Fattiggården gård Bläakärret Saknas
Grytåsa Saknas *Hallasten gränssten? Flinka by Bläen äng
Gudebygget gd /Se Hanasjön sjö Flinkagården bebyggelse Bläen kärr
Harbäckshult by Hanesjön sjö /Se Flinkagården bebyggelse Bläse vad Saknas
Harbäckshult by /Se Harbäck bäck Florshult bebyggelse Bläse vads lid vägbacke
*Hylle f. by Harbäck bäck Florshult by Blöte äng Saknas
Hytteåker lht /Se Harejans bro ägogräns Florshult Saknas Boabacken skogsbacke
Hytteåker lht /Se *Hielterör ägogräns Florshult by Boasjö Saknas
Hålebäck gd »Hjältebäcken» gränsmärke /Se Florshult by /Se Bockabackarna skogsbacke
Höjaholma by »Hjeltelisten natn? /Se Florshult by /Se Bolakällan Saknas
Järnblåst by »Hjelte Rör» natn /Se Flugesjön Saknas Bolakällskärr Saknas
Järnbläst by Hjälmasjön sjö /Se Flugesjön Saknas Boleåker Saknas
Järnblåst by /Se Hjälmsjön sjö Fredriksborg Saknas Bollbrokärret Saknas
Järnblåst gd /Se Hjälmsjön sjö Fredriksborg Saknas Bollbron Saknas
Järnbläst by /Se Hjälmsjön sjö Fridhem bebyggelse Bollörtahålan kärr
Järnbläst by /Se Hjälmsjön sjö Fågelsång Saknas Bolsmossen Saknas
Järnbläst gård Hjälmsjön sjö /Se Fågelsång Saknas Bondabengtens gård åker
Järnbläst gård /Se Hjälmsjön sjö /Se Grytåsa bebyggelse Borabacken skogsbacke
Krångelbygget by Hjälmsjönäs udde Grytåsa Saknas Borstaängen Saknas
Krångelbygget by /Se Hjälmsjöudde udde Grytåsen Saknas Bosjön Saknas
*Kurran Saknas /Se *Hobäcksgärd rågång Grytåsa by /Se Boställstoften åker
Kyrkan Saknas *Hoffuebech ägogräns Grytåsa by Boställsängen Saknas
Kyrkolycke by *Hornbleagger f. åker Guddebygget, se Gudebygget Saknas Bovetesåkern Saknas
Kyrkolycke by /Se *Hornberget höjd på gräns Gudebygget Saknas Branta lid vägbacke
*Källe Saknas *Hornberget berg Gudebygget Saknas Braunsa byxor åker
Lackegård, se Lärka by *Hornberg höjd Gudebygget Saknas Breda mad Saknas
Ladkegård, se Lärka by *Hornberget berg Gästgivaregården Saknas Breda mad Saknas
Lemmeshult by *Hornbäcksgär höjd Hallen Saknas Bredingen betesmark
Långalt by /Se *Hornbäcksgiähl gränsmärke Hallen Saknas Bredåker Saknas
Lärka, Stora o Lilla gårdar *Hornbäcksgär gränsmärke Harbäckshult Saknas Broddes lycka åker
Lärka by *Hornbäcksgär rågång Harbäckshult by Brunnhagen åker
Lärka by Hornbäckzgiär bergstopp, gränsmärke /Se Harbäckshult by Brunnlyckan åker
Lärka, Stora o. Lilla gårdar *Hullemae(n) f. äng Harbäckshult Saknas Brunnlyckan åker
Lärka by Hultasjön sjö Harbäckshult by /Se Brunnsekran åker
Lärka by Hultasjön sjö Harbäckshult by /Se Brände backe skogsbacke
Lärka, Stora och Lilla byar Hultasjön sjö Hjälmsjöborg bebyggelse Brände backe åker
Lärka, Stora o Lilla gårdar Hultasjön sjö /Se Hjälmsjöborg bebyggelse Brände backe skog
Lärka by Hylteberget berg Hjälmsjöborg bebyggelse Brännemossen Saknas
Lärka, Stora o Lilla gårdar Hyttehagen skog /Se Hjälmsjöholm bebyggelse Bränningen åker
Lärka by *Hålehus vångagärdegård rågång Hjälmsjöholm bebyggelse Bränningen Saknas
Lärka, Stora o Lilla byar Hålerydssjön sjö Hjälmsjöhov bebyggelse Bränningen åker
Lärka, Stora o Lilla byar Hålerydssjön sjö Hjälmsjöudde bebyggelse Bränningen åker
Lärka, Lilla o .Stora byar Hålsjön (=Trollsjön) sjö /Se Hjälmsjöudde bebyggelse Brödåker Saknas
Lärka, Stora o Lilla byar Hålsjön sjö /Se Hjälmsvik bebyggelse Bröllopet äng
?Lärka by *Hällalta skog skog Hjälmsvik bebyggelse Brönedalen skog
?Lärka by Hällaltestenen sten Hoppet bebyggelse Bröneekran åker
Lärka by Hällasten höjd eller gränssten? Hoppet (barnkoloni) Buskarännet kärr
Lärka, Stora o. Lilla byar *Hällasten gränssten Håleryd bebyggelse Buskeshult skog
Lärka by *Hällasten gränssten? Håleryd Saknas Buskesryd åker
Lärka, Stora och Lilla byar *Hässleknyl höjd /Se Hålesjö Saknas Buskesäng Saknas
Lärka, tid. namn på Lärkesholm gd o. by /Se Höjahultet höjd Höjaholm Saknas Byakällan Saknas
Lärka, Lilla gdr /Se Högaryd terräng Högaholma by Byggeshålan kärr
Lärkegård, tid. namn på Lärkesholm gd o. by /Se *Hölen ägogräns Högaholma Saknas /Se Byggesvången skog
Lärkesholm gd Hönesjön sjö Högaholma Saknas /Se Byxan åker
Lärkesholm gd *Hörre lycke f. åker Högaryd bebyggelse Byxan åker
Lärkesholm gd Igrabäcken bäck /Se Högaryd bebyggelse Byxan åker
Lärkesholm hg »Ikorrerännan» bäck /Se Höjaholma, se Höjaholm Saknas Bäckakrokarna äng
Lärkesholm, förr Lärka el. Lärkegård gd o. by /Se Jernbläst bläst /Se Höjaholma bebyggelse Bäckakrokarna äng
Lönsjöholm by Jällasjö sank mark Höjaholm Saknas Bäckastycket äng
Lönsjöholm by /Se *Järnhyttan f. masugn Hönsahallen bebyggelse Bäckastycket äng
Mattarp by *Järnhyttan f. masugn Hönsatorpet Saknas Bäckaveken kärr
Mattarp by *Kalvahagsbacken rågång Hönsatorpet Saknas Bäckaön kärr
Mattarp by Karussedamm dammar /Se Hönshallen bebyggelse Bärahålan skog
Mattarp, L:a o St:a byar /Se Kattakorran vattensaml. /Se Jägersholm bebyggelse Bästemorsa lycka åker
Nissakäll by Kerstenshall höjd m. triangelpunkt Jägersholm bebyggelse Bäste åker Saknas
Prästgården Saknas *Kieldzholm ägogräns Jälla bebyggelse Bäste åker Saknas
Pålskehyttan lht /Se *Kielleager f. åker Jälla by Böckralyckan åker
Ringarp, Västra by *Kiercheagger f. åker Jälla by Bökebacken Saknas
Ringarp, Östra by Killebäcken bäckar /Se Jälla Saknas Bökebacken Saknas
Smörmyr by /Se *Kjägrabacken backe, gränsmärke Järnblåst bebyggelse Bökebacken Saknas
Spång, Västra och Östra byar *Kjärgravsbacken backe, gränsmärke Järnbläst gård Bökebacken Saknas
Spång, Östra och Västra byar *Kjörsebergssten gränsmärke Järnbläst Saknas Bökebacken Saknas
Sånnarp by Knallen kulle Järnbläst by Bökebacken skogsbacke
Sånnarp by *Koemose ägogräns Kerstenshall Saknas Bökebacken skogsbacke
Tockarp by Korneeng f. äng Klippebygget bebyggelse Bökebacken skogsbacke
Tockarp Saknas *Korssagger f. åker Klockaregården Saknas Bökebacken skogsbacke
Turabygget by Kralsbäck bäck /Se Knättesholm Saknas Bökebacken skogsbacke
Vemmentorp by *Kralssbech bäck och ägogräns Krångelbygget bebyggelse Bökebjer skogsbacke
Ånhult gd /Se *Krogager f. åker Krångelbygget by Bökehultet skog
Åsljunga by Krokasjön sjö Krångelbygget Saknas Bökelyckan skog
Åsljunga by Krokasjön sjö Krångelbygget gård(?) Bökelyckan åker
Åsljunga by Kroksjön sjö /Se Kullen bebyggelse Böket skogslott
Åsljunga by Krukedamm damm /Se Kurragömma bebyggelse Dammaekran åker
Åsljunga by Kyrkogården Saknas Kyrkelycke bebyggelse Dammaledet grind
Åsljunga by /Se Kärrdammen damm /Se Kyrkolycke by Dammmalyckan åker
Örkelljunga by Kärrstenshall höjd Kyrkolycke by /Se Dammastycket åker
Örkelljunga by *Kärsebergssten gränssten Lilla Källstorp Saknas Dammaåker Saknas
Ödknaliwng Saknas *Kärsebröhallen föremål på gräns Stora Källstorp Saknas Dammen Saknas
Örkelljunga by Körsbärsdalen sank mark Lemmeshult by /Se Dammen Saknas
Örkelljunga by Landsvägen Saknas Lemmeshult Saknas Dammen äng
Örkelljunga by Lassadammen damm /Se Lemmeshult by Dammen Saknas
Örkelljunga samh. /Se *Lathki, nuv. Lärkesholmssjön? sjö /Se Lemmeshult Saknas Dansekärret Saknas
  Libanon skog /Se Lindhult Saknas Danskens lycka åker
  Lindhult skogsomr. Ljungbacka avs. bebyggelse Djurakroken betesmark
  Långalts myr myr Långhalt bebyggelse Djurakroken skog
  Långasjö sjö Låsavången Saknas Djurakärret Saknas
  *Långåkersbacken rågång Lilla Lärka Saknas Durskebacken skogsbacke
  Lärkahus skogsomr. Stora Lärka Saknas Duvemosse Saknas
  Lärkesholmssjön sjö Lärkagodset gods Ebbaholm skogsbacke
  Lärkesholmssjön sjö Lärkagodset Saknas Ekebacken Saknas
  Lärkesholmssjön sjö Lärkahus Saknas Ekebacken Saknas
  Lärkesholmssjön sjö Lärkalycka Saknas Ekejären skogsbacke
  Lärkesholmssjön sjö /Se Lärkatorp Saknas Ekelunds rumpa åker
  Lärkesholmssjön sjö /Se Lärkavång Saknas Ekesbacken Saknas
  Lärkesholmsån å Lärkesholm Saknas Ekestubban åker
  *Lärke sjö, se Lärkesholmssjön sjö Lärkesholm Saknas Ekran åker
  Lönnsjön sjö Lärkesholm gård Ekran åker
  Lönsjön sjö /Se Lärkesholm gård Ekran Saknas
  *Lövaskyberg höjd Lönnsjöholm Saknas Ekran åker
  Maglemyren sankmark Lönsjöholm, se Lönnsjöholm Saknas Ekran åker
  Mon terräng Lönsjöholm bebyggelse Else backe skogsbacke
  Mosekloæ, Lange ägogräns Lönsjöholm Saknas Elvströmsa lycka åker
  Mossabäck bäck /Se Mattarp bebyggelse Enastuguvången skog
  Mossarännan vattendrag /Se Mattarp Saknas Enejärarna skog
  *Mussebeck f. bäck Lilla Mattarp bebyggelse Enet enbacke
  *Mussind mosse Stora Mattarp bebyggelse Eskils krok skog
  *Mölleager f. åker Månstorp Saknas Eskils täppe kärr
  Möllebäcken bäck Mårtenahuset lht Falkes kärr Saknas
  Mösseskärmen åker /Se Möllebro bebyggelse Farfars lycka åker
  Mösseskärmen åker? /Se Mörkahult bebyggelse Farfars ängar Saknas
  Nybygget skogsomr. Nissakäll bebyggelse Fasaltakroken äng
  *Nörkier f. äng Norra Ljunghuset Saknas Fasaltaängen Saknas
  Oredammen damm /Se Norra Nybygget Saknas Filpabacken skogsbacke
  *Ormeholme(n) f. åker Norra Nybygget torp Fjäderbacken skogsbacke
  Orreslätten skogsomr. Norregård bebyggelse Fjäderhanamossen Saknas
  *Oxegade Saknas Nybygget torp Fjärdingspålastycket åker
  Persköp triangelpunkt Orreslätt Saknas Flammamossen Saknas
  Pinnån å Prästgården Saknas Flammastycket åker
  Pinnån å Pålsholm Saknas Flammen äng
  Pinnån å Pålskehyttan lht Flammen äng
  Pinnån å Pölahuset lht Flammen äng
  Pinnån vattendrag /Se Ringarpagården bebyggelse Flasken åker
  Prästasjön sjö Ryet Saknas Flinkasjön Saknas
  Puggebäcken bäck /Se Ryetorp Saknas Flinkasjön Saknas
  Rackarebäcken bäck Sjöbacken bebyggelse Floabacken skogsbacke
  Rackarebäcken bäck Sjöbygget bebyggelse Floaltaåkern Saknas
  *Ramme gang Saknas Sjöhult bebyggelse Flobacken skogsbacke
  Ramme gang Saknas /Se Sjöhult Saknas Flobacken skog
  *Ringarp sjö, se Hjälmsjön sjö Sjöhult Saknas Floen bäck
  *Roneager f. åker Sjötorp avs. Floen bäck
  Rundebäck bäck /Se Skogen bebyggelse Floen bäck
  Ryttersdammen damm /Se Skogen Saknas Floen bäck
  Ryttershultet skogsdunge /Se Släahuset lht Floen bäck
  Ryttersrammen sankmark? /Se Smedstorp Saknas Floåker Saknas
  Ryttersåker åker /Se Smärtingabäcken Saknas Flybacken skogsbacke
  *Råbackahallen förmodl. höjd Smörmyr bebyggelse Flybacken skogsbacke
  Rävahallen terräng Solbacken avs. Flyerna äng
  Rävahallen höjd Sonnarp by Flyet äng
  *Rävelen rågång Sonnarp bebyggelse Flyet äng
  Röebäck bäck /Se Sonnarp Saknas Flyet kärr
  *Rönneager f. åker Sonarp by Flyet kärr
  *Rörseggen ägogräns Spång, Västre Saknas Flyet kärr
  *Sandager f. åker Östra Spång bebyggelse Flyet Saknas
  *Schierbi(er)g ägogräns Östra Spång hpl Flyet äng
  *Schiörebech bäck och ägogräns Spångabygget Saknas Flyet kärr
  *Schonnedall ägogräns till gd Spångagården bebyggelse Flyet äng
  *Schouffsager f. åker Stensån Saknas Flylyckan åker
  Sjunkedamm damm? /Se Stivelsmosse Saknas Flymossen Saknas
  Sjöbacken berg Stivelsmosse Saknas Flymossen Saknas
  *Skerrebeck bäck Svinstorp Saknas Fnattebacken skogsbacke
  Skitnaån å /Se Svinstorp Saknas Forsmans åker Saknas
  Skogabäcken bäck Syaretorpet Saknas Frammaste åker Saknas
  Skrikamyren myr Södra Ljunghuset Saknas Fredsängen Saknas
  Skärebäck skiljebäck /Se Södra Nybygget Saknas Fiskaledet grind
  *Smedieagger f. åker Sörsjöarna Saknas Friska lycka åker
  *Smedieagger, Store f. åker Tikebygget Saknas Furebacken Saknas
  Smärtingabäcken bäck Tiketorp Saknas Furebacken skogsbacke
  Smörmyr myr Tockarp traktnamn Furebacken Saknas
  smörmyr myr Tockarp, se Östra resp. Västra Tockarp Saknas Furebacken Saknas
  Smörmyr myr Tåckarp Västra, se Tockarp traktnamn Furebacken skogsbacke
  Smörmyr myr Tockarp, Västra Saknas Furelunden Saknas
  Smörmyr myr Tåckarp Östra, se Tockarp traktnamn Furelunden Saknas
  Smörmyr triangelpunkt Tockarp, Östra Saknas Furemyren Saknas
  Snibelmosse sankmark Torrabygget, se Lärkesholm Saknas Furustycket betesmark
  *Snibön föremål på gräns Torrabygget Saknas Furet Saknas
  Snipen åker Träskobygget Saknas Furet Saknas
  *Snipeö synbarl. ö i myr Turabygget bebyggelse Furevången skog
  Sniplöen åker Vanås bebyggelse Fuxarammen ås
  Snäckebäcken bäck Vanås by Fuxavången skog
  Sobacken höjd Vanåsfors hållplats Fyrhörningen åker
  *Spi(e)llet f. åker Vemmentorp bebyggelse Fyrhörningen åker
  *Stenberg höjd Vemmentorp Saknas Fyrkanten åker
  Stenbäck bäck? /Se Vilhelminelund Saknas Fårabacken skog
  *Stenmerche ägogräns till gd Vångamöllan Saknas Fåraholmen skog
  Stensån å Västergård bebyggelse Fåra hålan betesmark
  Stensån å Västra Flinka bebyggelse Fårarydet betesmark
  Stensån å Västra Ringarp Saknas Fåraryds mosse Saknas
  Stensån å Västra Spång Saknas Fädriften skogsväg
  Stensån, Lilla å Västra Tockarp bebyggelse Fädriften skogsväg
  Sters-dammen damm /Se Ånalt bebyggelse Fädriften väg
  *Stienbech ägogräns Ånhult Saknas Fägatan skogsväg
  *Storeager f. åker Ånhult Saknas Fäladen skog
  Store mosse mossmark Ånhult by /Se Fäladen betesmark
  Store mosse sankmark Åsen bebyggelse Fäladen betesmark
  Storeös mosse sankmark Åsljunga by och station Fäladen betesmark
  Store Ös mosse sankmark Åsljunga by och jv. station Fäladskärret Saknas
  *Strengerne f. åker Åsljunga Saknas Fälleskärret Saknas
  Svalebäck bäck /Se Åsljunga by Fältaåker Saknas
  Svinabromyren sank mark Åsljunga by Fältaåker Saknas
  *Svärtessten rågång Åsljunga by Galtakärret Saknas
  *Svärtängshultet rågång Åsljunga by Galtarydet skog
  Sänkesmossen myr Åsljunga Saknas Gamla lycka åker
  *Sönneng f. äng Åsljunga by och jv.station Gamle hage skogslott
  Sörsjöarna sjöar /Se Åsljunga by Gamle odling åker
  Sörsjön sjö Åsljunga by /Se Gamle toft åker
  Sörsjön sjö Ödatorpet husartorp Gamle åker Saknas
  *Thagefald ägogräns till gd Örkelljunga Saknas Gamle åker Saknas
  *Thiörneagger f. åker Örkelljunga by och tätort Gamle åker Saknas
  *Thogeflod ägogräns Örkelljunga gästgivaregård gästgivaregård Gamle äng Saknas
  *Threhiörneagger f. åker Östra Flinka bebyggelse Gastabacken skogsbacke
  *Tidslebech bäck och ägogräns Östra Ringarp Saknas Gatan väg
  »Tidslebech» bäck o. gränsmärke /Se Östra Tockarp bebyggelse Gatan Saknas
  Tistelbäck, se »Tidslebech» bäck o. gränsmärke   Gatan skogsväg
  *Tjärgravbacken förmodl. höjd   Gatan Saknas
  *Tjärgravbacken förmodl. backe   Gatan Saknas
  *Tjärgravbacken höjd /Se   Gatan Saknas
  *Torpareslätten rågång   Gatebacken åker
  Torrebäck bäck o. skiljemärke /Se   Gatebäcken Saknas
  *Traneflodsbacken rågång   Gatejärarna skog
  Trappedammen äng /Se   Gateledet grind
  Trappelid vägbacke /Se   Gatelyckan åker
  Trollsjön sjö   Gatelyckan åker
  Trollsjön (=Hålsjön) sjö /Se   Gatelyckan åker
  Trollsjön sjö /Se   Gatelyckan åker
  Trösken kärr /Se   Gatemaden Saknas
  *Tueragre f. åkrar   Gatemossen Saknas
  Tunneliden vägbacke   Gateängen Saknas
  Tusendalersbacken terräng   Gateängen Saknas
  Tuvebäcken bäck /Se   Gena lid vägbacke
  Tuvekroken äng /Se   Getaryggarna åssträckning
  *Tvärbäck bäck? /Se   Getaryggen skogsås
  *Vleholt Saknas   Getavången skog
  Vallarna rester av medeltida borg   Gillesåkern åker
  *Vang, Nöre vång   Gode höstnad äng
  *Vang, Söndre vång   Gode äng äng
  Vattningsdamman damm? /Se   Gormenaängen Saknas
  Vemmentorpasjön sjö   Granebacken Saknas
  Vemmentorpasjön sjö   Grejingahallen höjd
  *Vidtleidt f. åker   Grejingahallskällan Saknas
  *Viggasten höjd eller gränssten   Grejingaledet grind
  *Viggasten höjd eller gränssten   Grevalyckan åker
  *Viggasten gränssten?   Grisavadet kärr
  Vita sjö sjö   Gropakärret Saknas
  Vita sjö sjö /Se   Gropaåker Saknas
  *Wongen vång   Gropaåkern åker
  Vägdammen damm? /Se   Gropen dike
  *Åbacken rågång   Grusahålan åker
  Åsljungaklippan höjd o. triangelpunkt   Grytan åker
  Åsljungaklippan triangelpunkt   Grytan åker
  Åsljungasjön sjö   Gräsmossen Saknas
  Åsljungasjön sjö   Gräsmossen Saknas
  Åsljungasjön sjö   Gräsängen betesmark
  *Älvesten råmärke   Grävlingabacken skogsbacke
  *Älvesten gränssten   Gröna håla äng
  *Älvesten sten i gränsmötet   Gröna källa Saknas
  *Älvasten gränssten   Gröna kärr Saknas
  *Älvasten gränssten?   Gröna kärr Saknas
  *Älvastenen sten   Gröna kärr Saknas
  *Älvasten gränsmärke   Gröna kärrs källa Saknas
  *Äsperödsknölen rågång   Gröne backe betesmark
  Äspetäten skogsomr.   Gröne kull betesmark
  *Öllissmöllebech bäck och ägogräns   Gröne ramm äng
  Ömosse, Stora mosse   Gröne svär(d) betesmark
  *Öredamseng f. äng   Grötabyttan åker
  Öredamsäng f. äng /Se   Gubbaåkern åker
  Örkelljunga f. fäste   Gudebacken åker
  Örkelljunga f. fäste   Guldjären skogsbacke
  *Örkelljunga sjö Saknas   Gungarshall Saknas
  *Østre eng f. äng   Gunnels lycka åker
      Gyllet kärr
      Gårdasjön Saknas
      Gårdaåker Saknas
      Gårdsjön sjö
      Gårdsjön Saknas
      Gårdsjön Saknas
      Gårdsjön sjö
      Gårdstaden åker
      Gårdstaden åker
      Gårdstadåker Saknas
      Gårdsängen Saknas
      Gåsabacken skog
      Gåsahalsen åker
      Gåsen åker
      Gärdesåkern Saknas
      Hagabacken skogsbacke
      Hagalyckan åker
      Hagalyckorna åker
      Hagamaden Saknas
      Hagamossen Saknas
      Hagarna skog
      Hagarna skog
      Hagarna skogsmark
      Hallastenen sten
      Hallastenskärret Saknas
      Hallaängen Saknas
      Hallen höjd
      Hallen klippa
      Halsabredan Saknas
      Halsaliden vägbacke
      Hampelyckan åker
      Hampeåker Saknas
      Hampeåker Saknas
      Hamskärrabacken skogsbacke
      Hamskärrastycket åker
      Hanalyckan skog
      Hanasjömossen Saknas
      Hanasjön Saknas
      Hanesjön Saknas
      Hannas lycka skog
      Harabacken skogsbacke
      Haramossen Saknas
      Hassakroken skog
      Hasslebacken skogsbacke
      Hasslebacken skogsbacke
      Hassleåker åker
      Hassleåker Saknas
      Hedaåker förr hed
      Hejdeskärret Saknas
      Hillevara klippa
      Hillevarasjön Saknas
      Hillevaresjön Saknas
      Hinnbärahålan skog
      Hjortabacken skog
      Hjortnakärret Saknas
      Hjortnamossen Saknas
      Hjortskall klippa
      Hjälmen skogsbacke
      Hjälmsjön Saknas
      Hjälmsjön Saknas
      Holmabackarna skogsbacke
      Holmakärret Saknas
      Holmamossen Saknas
      Holmamossen Saknas
      Holmastycket äng
      Holmavången skog
      Hoppestycket skog
      Horsahagabackarna skogsbacke
      Horsahagen betesmark
      Horsahagen skog
      Horsahagen skogshage
      Horsahagen skog
      Horsahagen skogsbacke
      Horsahagen skogsbacke
      Horsahagen skog
      Horsaklinten höjd
      Horsaknölen skogsbacke
      Horsakärret Saknas
      Hovgårdaåkrarna Saknas
      Hultabacken skogsbacke
      Hultabacken skogsbacke
      Hultabacken skogsbacke
      Hultabron bro
      Hultabroskärret Saknas
      Hultasjön Saknas
      Hultasjön Saknas
      Hultaåker Saknas
      Hultaåkern Saknas
      Hultet skog
      Hultet skog
      Hultmans lycka åker
      Humlastycket skog
      Humlehagen åker
      Humlehagen åker
      Humleåkern Saknas
      Hundabacken skogsbacke
      Husahagen skog
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husaralyckan åker
      Husatäppet betesmark
      Husaängen Saknas
      Huvudsåker Saknas
      Hyravången skog
      Hytteåker Saknas
      Hålan åker
      Hålan åker
      Hålebäck Saknas
      Hålebäcks äng Saknas
      Hålehagen skog
      Hålekärr Saknas
      Håleledet grind
      Hålemaden Saknas
      Hålesjösmossen Saknas
      Håleåker Saknas
      Håleåker Saknas
      Hålledammastycket åker
      Hålledammen Saknas
      Hålledammen damm
      Hålledammen damm
      Hålsjön (=Trollsjön) Saknas
      Hårdingen åker
      Hägnadabacken skogsbacke
      Hägnadaledet grind
      Hägnadalyckan beteshage
      Hägnaden beteshage
      Hägnaden beteshage
      Hägnaden beteshage
      Hägnaden beteshage
      Hägnaden terrängnamn
      Hällan åker
      Hällan åker
      Hällede kärr Saknas
      Hängande hult Saknas
      Hängande hult Saknas
      Hässlebacken skogsbacke
      Hässlelyckan åker
      Hässlet skog
      Höga lid vägbacke
      Höga lid åker
      Höga lycke skogsbacke
      Högahult skogsbacke
      Högahultskärret Saknas
      Höge backe skogsbacke
      Höge backe skogsbacke
      Höge backe skogsbacke
      Höge backe skogsbacke
      Höge kulle skogsbacke
      Höge lid vägbacke
      Höge åker Saknas
      Höge åker backe
      Höge ö Saknas
      Höjden åker
      Höjsåker Saknas
      Höjö ö
      Hökarens lyckan åker
      Hönebacken skogsbacke
      Hönemossen Saknas
      Hönesjön Saknas
      Hönesjön Saknas
      Hönsabacken skogsbacke
      Hönsahallsåkern Saknas
      Hönsamossen Saknas
      Hönsenakärret Saknas
      Höralyckan åker
      Höralyckan åker
      Höramossen Saknas
      Höraåker Saknas
      Hörlingens stycke åker
      Hörnan åker
      Höstnadskärret Saknas
      Igrabäcken Saknas
      Illevälskroken åker
      Illevälsliden vägbacke
      Ingens äng Saknas
      Intagan åker
      Intäktamossen Saknas
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäkten åker
      Intäppesbacken betesmark
      Intäppesekran åker
      Intäppet åker
      Intäppet åker
      Isakärret Saknas
      Isaramm kärr
      Iske lycka skog
      Jeppas barke Saknas
      Jobs krok äng
      Johannesa backe skog
      Johannesa backe skogsbacke
      Johannesa lycka åker
      Johannesa toft åker
      Jonasa vång skog
      Jonasa åker Saknas
      Jonsa lycka åker
      Jonsabiten åker
      Jonsaledet grind
      Jordbrostycket åker
      Jägarebacken skogsbacke
      Jälla bjer höjd
      Jällamaden Saknas
      Jämran skog
      Jämrekroken åker
      Järabacken skogsbacke
      Järabacken skogsbacke
      Järakärret Saknas
      Järaledet grind
      Järamossen Saknas
      Järastycket åker
      Järaslätten Saknas
      Jären ås
      Jären skogsbacke
      Jären skog
      Jättabacken skogsbacke
      Jönkelsmossen Saknas
      Jönsa backe skog
      Jönsa lycka åker
      Jönsa lycka åker
      Kakan åker
      Kallskull åker
      Kalvabackarna skogsbacke
      Kalvabacken skog
      Kalvahagalyckan åker
      Kalvahagaåkern Saknas
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagen Saknas
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen skogslott
      Kalvahagen beteshage
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen skog
      Kalvahagen betesmark
      Kalvahagen skog
      Kalvahagen betesmark
      Kalvamaden Saknas
      Kamperkällan Saknas
      Kaptenahålan skog
      Kaptenavången skog
      Karlsa lycka åker
      Katrinas toft åker
      Kattaflyet kärr
      Kiabackarna skogsbacke
      Kihagen skog
      Kilen kärr
      Kittebacke skogsbacke
      Kitte lycka åker
      Kiviks sten Saknas
      Kjellsa lycka åker
      Klammerset åker
      Klippan stenhall
      Klippelyckan åker
      Klockareskogen Saknas
      Klyngete stenar stenrös
      Klynnenabacken skogsbacke
      Klämmorna skog
      Knallen skogsbacke
      Knektalyckan åker
      Knipplaplanteringen skog
      Knirkaperens lycka åker
      Knusslingen åker
      Knättesbacken skogsbacke
      Knättesledet grind
      Knättesvägen Saknas
      Kohagen skog
      Kohagen skogsbete
      Kohagen betesmark
      Kohagen betesmark
      Kokärret Saknas
      Kolaplatsen skog
      Kolaplatserna åker
      Kolingalunden skogsbacke
      Kolingens lycka åker
      Korralyckan äng
      Kringelekran åker
      Kringelholmen kärr
      Kringelholmen äng
      Kringelhultet skogsbacke
      Kristens backe skogsbacke
      Kristiansa backe skogsbacke
      Krokamossen Saknas
      Krokarna kärr
      Krokasjön Saknas
      Krokaåkern Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Krokaåker Saknas
      Kroken åker
      Kroken åker
      Kroken åker
      Krokete åker Saknas
      Kroksjön Saknas
      Krone backe skogsbacke
      Kronesåker Saknas
      Krångelbygga ängar ängar
      Krångelbygga ängar ängsmark
      Krångelåker Saknas
      Krånglarebacken skogsbacke
      Krämarelyckan Saknas
      Kullalyckan åker
      Kullen åker
      Kullen skogsbacke
      Kungajönsa lycka åker
      Kungavadet Saknas
      Kungavången skog
      Kungaängen Saknas
      Kungsängen Saknas
      Kyrkebacken skogsbacke
      Kyrkebron Saknas
      Kyrkekärret Saknas
      Kyrkeledet grind
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkevägsåkern Saknas
      Kyrkeängen Saknas
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kålahagen åker
      Kädingaåkern Saknas
      Källarebacken åker
      Källarebacken åker
      Källarelyckan åker
      Källareåkern Saknas
      Källareåkern Saknas
      Källareängen Saknas
      Källebacken skogsbacke
      Källekroken äng
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källekärret Saknas
      Källeryggarna äng
      Källoset källa
      Käringabacken åker
      Käringahallen Saknas
      Käringalyckan åker
      Käringamossen Saknas
      Käringastenen Saknas
      Käringastycket åker
      Käringaåkern Saknas
      Käringaåkern Saknas
      Käringekroken åker
      Kärrbacken skogsbacke
      Kärret Saknas
      Kärret Saknas
      Kärrkroken äng
      Kärrodlingen åker
      Kärrstenshall Saknas
      Körnsåker Saknas
      Kammabackarna skogsbacke
      Kammamaden Saknas
      Landamärket Saknas
      Lansavången skog
      Harsa lycka åker
      Lassastycket åker
      Ledsbredan betesmark
      Ledstyckan åker
      Lergravalyckan betesmark
      Lergravaåkern Saknas
      Lergraven lertag
      Libanon skog
      Lilla barke björkskog
      Lilla kärr Saknas
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka åker
      Lilla lycka Saknas
      Lilla lycka Saknas
      Lilla mad Saknas
      Lilla ränne bäck
      Lilla stuga skog
      Lille backe skogsbacke
      Lille broåker Saknas
      Lille bäck Saknas
      Lille hage betesmark
      Lille krok äng
      Lille krok skog
      Lille lejd äng
      Lille mosse Saknas
      Lille Nilsa åker Saknas
      Lille rågbacken åker
      Lille sjö del av Lärkeholmssjön
      Lille vång åker
      Lille vång skog
      Lille vång skog
      Lille vång skog
      Lille åker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lille åker Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille äng Saknas
      Lille ö Saknas
      Lillö holme
      Lingarummet skog
      Linneshålan Saknas
      Linneåker Saknas
      Linnesängen Saknas
      Linängen Saknas
      Ljungbacken Saknas
      Ljungbacken åker
      Ljungekran åker
      Ljunggrensa lycka skog
      Ljunglyckan åker
      Ljungsknöl åker
      Lodsa lycka åker
      Loglyckan åker
      Loströmsa led grind
      Lottas lycka åker
      Lottas ryggar skogsbacke
      Lyckan åker
      Lyckesbacken skog
      Lyckesängen Saknas
      Lycket åker
      Lycksåker Saknas
      Lyckeåkern Saknas
      Lyckeängen Saknas
      Långa fure Saknas
      Långakärr Saknas
      Långa kärr Saknas
      Långa led grind
      Långa lid vägbacke
      Långa lid vägbacke
      Långa lid vägbacke
      Långa sjö Saknas
      Långasjö Saknas
      Långa stycke åker
      Långa tolandet åker
      Långalta myr Saknas
      Långe backe åker
      Långe ramm skog
      Långe revel kärr
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långe åker Saknas
      Långholmen betesmark
      Långholmen kärr
      Långåkrarna åker
      Låsavången skog
      Läktebacken skog
      Läkteskärret Saknas
      Lämme grav dike
      Lärkesholmssjön Saknas
      Lärkesholmsån Saknas
      Lönsjön Saknas
      Lönsjön Saknas
      Madabacken skogsbacke
      Madarydet åker
      Madaängen Saknas
      Madaängen Saknas
      Madaängen Saknas
      Madaängen Saknas
      Maden Saknas
      Malajet åker
      Mannesekroken åker
      Manneseåkern Saknas
      Mattarpe bjer höjd
      Mattarpeåkern Saknas
      Mattsa böke Saknas
      Mellanbäckarna åker
      Mellanstycket åker
      Mellanåker Saknas
      Mellanåker Saknas
      Morfarsa mosse Saknas
      Mormors lycka åker
      Morsa backe skogsbacke
      Mossalyckan åker
      Mossaodlingen åker
      Mossaodlingen åker
      Mossarna Saknas
      Mossatuvorna äng
      Mossatuvorna äng
      Mossaåker sank åker
      Mossaåker åker
      Mossaängen Saknas
      Mossaängen Saknas
      Mossaöringen äng
      Mossen åker
      Mullsöringaåkern Saknas
      Munka jär skogsås
      Myralyckan äng
      Myramossen Saknas
      Myramossen Saknas
      Myrastycket äng
      Myren Saknas
      Månsa backe skog
      Månsa hult skog
      Månsa kärr Saknas
      Månsa lycka åker
      Märgelgravastycket äng
      Möens klint höjd
      Mökullaåkern Saknas
      Mökullen skogsbacke
      Mökullen skogsbacke
      Mökullebäck Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölledammen Saknas
      Mölleintäkten åker
      Möllekroken skog
      Möllekärren Saknas
      Möllekärret Saknas
      Mölleliden vägbacke
      Mölleliden vägbacke
      Möllelyckan åker
      Möllestycket åker
      Mölleåkern Saknas
      Mölleängen Saknas
      Mölleängen Saknas
      Mölleängen Saknas
      Mölleängsliden Saknas
      Mörka kärr kärr
      Mässekärmen åker
      Nederst vång åker
      Nils Andersa lycka åker
      Nils Eliasa lycka åker
      Nils Hans backe skogsbacke
      Nils Pers åker Saknas
      Nils Svens lycka åker
      Nils Svens toft åker
      Nilsingamossen Saknas
      Nissa lycka åker
      Norra lycka åker
      Norre mosse Saknas
      Norre skog Saknas
      Norre vång skog
      Norre åker Saknas
      Norre åker Saknas
      Norre äng Saknas
      Norre äng Saknas
      Norrkärren Saknas
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny lycka åker
      Ny åker Saknas
      Ny åker åker
      Ny fälad betesmark
      Nye hage beteshage
      Nyland åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen Saknas
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nyvång åker
      Näbbhättebackarna skogsbacke
      Närmste åker Saknas
      Nötabacken skogsbacke
      Ola Boks lycka åker
      Ola Eks lycka åker
      Ola Furs lycka åker
      Olas rumpa åker
      Olasa lycka åker
      Olles åker Saknas
      Onda Tildas lycka åker
      Onde vase äng
      Ondes kärr Saknas
      Ormabacken skogsbacke
      Ormahöjden Saknas
      Ormastycket skog
      Osabacken skogsbacke
      Oset skog
      Palmabacken skogsbacke
      Pannkakestenen sten
      Pella lycka åker
      Pella mölla Saknas
      Pengalyckan åker
      Per Andersa backe skogsbacke
      Per Lusets ekra åker
      Per Påls lycka åker
      Persa backe skogsbacke
      Persa hälla skogsbacke
      Persa hällor skogsbacke
      Persa kärr Saknas
      Persa lycka åker
      Persa äng Saknas
      Pettersa lycka åker
      Pinkaryggarna skog
      Pinnån Saknas
      Planen betesmark
      Planteringen granplantering
      Planteringen granplantering
      Plöjningen åker
      Polskebacken skogsbacke
      Porsamaden Saknas
      Portaåkern Saknas
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Portåker Saknas
      Potters lycka åker
      Prästasjön Saknas
      Prästaskogen Saknas
      Prästavången område
      Puggebäcken Saknas
      Puggebäcken Saknas
      Puggekällan Saknas
      Puggestycket äng
      Pukabacken skogsbacke
      Pukalyckan åker
      Pågamossen Saknas
      Pål karls krok åker
      Påls lycka åker
      Påls lycka åker
      Pölaliden vägbacke
      Pålalyckan åker
      Rackarebacken skog
      Raka hässle skogsbacke
      Ramaltamyren Saknas
      Rammerna äng
      Rammerna skog
      Rammerna skog
      Ramnabacken skogsbacke
      Ramnabacken skogsbacke
      Raspen skog
      Ringarpelyckan åker
      Ringlabacken skogsbacke
      Ringlastenen sten
      Ringön Saknas
      Rinsa lycka åker
      Risbjer höjd
      Risbjersåker Saknas
      Rotsa backe skogsbacke
      Rovelandet åker
      Rovelyckan åker
      Roveåker Saknas
      Rovältan åker
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpan åker
      Rumpebacken skogsbacke
      Rumpebacken skogsbacke
      Rumperisabacken skogsbacke
      Rumpesidden äng
      Rumpeängen Saknas
      Rumpeängen Saknas
      Rumporna åker
      Rybergs backe skogsbacke
      Rydbacken skogsbacke
      Rydbacken skog
      Ryds myr Saknas
      Rydsbacken skogsbacke
      Rydsängen Saknas
      Rydåker Saknas
      Ryggarna skogsbacke
      Ryggatäppet betesmark
      Ryggen skogsbacke
      Ryggen ås
      Ryggåsabacken skogsbacke
      Rylleslyckan åker
      Rysses lycka åker
      Ryttarehalsen åker
      Rytterskärret Saknas
      Ryttersåkern Saknas
      Ryttersängen Saknas
      Ryttrastycket åker
      Råbockabacken skogsbacke
      Råglyckan åker
      Råglyckan åker
      Råglyckan åker
      Rågsvedjan åker
      Rågångsbacken skogsbacke
      Rågångskärret Saknas
      Rågångsledet grind
      Rågångsmossen Saknas
      Råttevången skog
      Rännet kärr
      Rävabacken skogsbacke
      Rävabacken skogsbacke
      Rävahallen hall
      Rävamaden Saknas
      Röda källa Saknas
      Röda kärr Saknas
      Röda led grind
      Röde backe skogsbacke
      Röde bäck Saknas
      Röde bäck Saknas
      Röde bäcks led grind
      Rönnekärr Saknas
      Rönnesbacken skogsbacke
      Rönnesåker Saknas
      Rövarebjer höjd
      Sadlabacken skogsbacke
      Sandhålan grustag
      Sandlid vägbacke
      Sandlids kärr Saknas
      Sandmylle åker Saknas
      Sandmylleåkern Saknas
      Sandåker åker
      Sasholmasträtet väg
      Sasholmen skog
      Segarna kärr
      Sidden äng
      Silveråker åker
      Singerbacken Saknas
      Sisse backe skogsbacke
      Sjöamossarna Saknas
      Sjöbacken skogsbacke
      Sjöbacken skogsbacke
      Sjöbyggesvången skog
      Sjöhultet skog
      Sjökärret Saknas
      Sjöliden skogsbacke
      Sjölyckan åker
      Sjömaden Saknas
      Sjömossen Saknas
      Sjömossen Saknas
      Sjönabben udde
      Sjöoset skog
      Sjörenarna bete
      Sjöudden Saknas
      Sjövången skog
      Sjöåker Saknas
      Sjöåker Saknas
      Sjöåker Saknas
      Sjöängen Saknas
      Skabbingabacken skogsbacke
      Skabbingaåkern Saknas
      Skallamaden Saknas
      Skallorna skog
      Skateliden vägbacke
      Skillesåker Saknas
      Skingabro Saknas
      Skingabro kärr Saknas
      Skingaån Saknas
      Skogsnuvbackarna skogsbackar
      Skolestycket plantskola
      Skomakarelyckan åker
      Skomakarelyckan skog
      Skrikamyren Saknas
      Skrumpebacken skogsbacke
      Skräddarebacken skogsbacke
      Skräddarebacken skogsbacke
      Skräddareekran åker
      Skräddareåkern Saknas
      Skåndahlssjön Saknas
      Sköna lycka skog
      Sleven åker
      Släahusaåkern Saknas
      Släte backe åker
      Släte mosse Saknas
      Släte åker Saknas
      Slättaåker Saknas
      Slättingen åker
      Slättingen åker
      Slättingen betesmark
      Slättingen betesmark
      Smala kärr Saknas
      Smale åker Saknas
      Smedabacken skogsbacke
      Smedabacken skogsbacke
      Smedakärret Saknas
      Smedalyckan åker
      Smedens kärr Saknas
      Smedjebacken åker
      Smedjebacken skogsbacke
      Smedjebacken skogsbacke
      Smedjeliden landsvägsbacke
      Smedjeåker Saknas
      Små mader Saknas
      Småängarna Saknas
      Smärtingen åker
      Snabeln åker
      Snapphanahålorna skog
      Snibe bjer höjd
      Snibe mosse Saknas
      Snibe stuga Saknas
      Sniglaboken Saknas
      Snipen åker
      Snokaboken bok
      Snokajären grusås
      Snuselyckan åker
      Snäcketäppet skog
      Sone Bengts kull Saknas
      Sone Bengts kull Saknas
      Sones kärr Saknas
      Spelemansbacken skogsbacke
      Spjället åker
      Spolaledet Saknas
      Spolaledsstycket åker
      Spånga fure Saknas
      Spångabacken skogsbacke
      Spännet åker
      Stackabacken Saknas
      Stackalstugeliden vägbacke
      Stallbacken skogsbacke
      Stallyckan åker
      Stallåker Saknas
      Stampebacken skogsbacke
      Stampekärr Saknas
      Stavas lid vägbacke
      Stavastycket åker
      Stavaön äng
      Stenbrytet stenbrott
      Stene backe åker
      Stene håla åker
      Stenekärr Saknas
      Stenet åker
      Stenete åker Saknas
      Stenete åker Saknas
      Stenhålan åker
      Stenkällan åker
      Steningaängen Saknas
      Steningen åker
      Stenkärr Saknas
      Stenkärr Saknas
      Stenliden Saknas
      Stenlunden skogsbacke
      Stenlyckan betesmark
      Stenorastycket åker
      Stensbacken skogsbacke
      Stenskrok åker
      Sterskroken åker
      Sterstoften åker
      Stersåker Saknas
      Stersåker Saknas
      Stjärnes lycka åker
      Stockabacken skogsbacke
      Stockakärret Saknas
      Stockamossen Saknas
      Stockamossen Saknas
      Stora breda betesmark
      Stora ekra åker
      Stora håla åker
      Stora hälla åker
      Stora kärr Saknas
      Stora kärr Saknas
      Stora lycka åker
      Stora stycke åker
      Stora stycke åker
      Store backe skogsbacke
      Stora backe skogsbacke
      Store backe åker
      Store broåker Saknas
      Store hage betesmark
      Store hall klippa
      Store halls backe skogsbacke
      Store krok äng
      Store lejd äng
      Store mosse Saknas
      Store mosse Saknas
      Store rågbacken åker
      Store sjö Saknas
      Store skog Saknas
      Store vång skog
      Store vång skog
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store åker Saknas
      Store äng Saknas
      Store äng Saknas
      Store ö Saknas
      Storö ö
      Store ös mosse Saknas
      Stormåker Saknas
      Stralsa åker Saknas
      Stripen åker
      Striperna åker
      Strupen åker
      Strätet väg
      Stubbakällan Saknas
      Stubbakärret Saknas
      Stubbakärret Saknas
      Stubbalyckan åker
      Stugeåkern Saknas
      Stugeåkern Saknas
      Stutabacken skogsbacke
      Stutatäppet beteshage
      Stängesbacken beteshage
      Stängesåkern Saknas
      Stänget beteshage
      Slättaisakens lycka åker
      Stätteskärren Saknas
      Stättesstycket åker
      Stättesängen Saknas
      Stättsåker Saknas
      Sura håla äng
      Surdegen åker
      Sure backe åker
      Svale bäck vattendrag
      Svalet skog
      Svaleåker Saknas
      Svarta bjer höjd
      Svarta kärr Saknas
      Svarta led grind
      Svarta led grind
      Svarta skola äng
      Svarte mosse Saknas
      Svarte åker Saknas
      Svarte åker Saknas
      Svedjan åker
      Sven Bengts toft åker
      Svensa backe skogsbacke
      Svensa klippa höjd
      Svensa lycka åker
      Svensa åker Saknas
      Svensabacken åker
      Svinahagen betesmark
      Svinamossen Saknas
      Svinamossen Saknas
      Svinstorpabäcken Saknas
      Syarelyckan åker
      Syltan åker
      Sylten åker
      Sågmöllebacken skogsbacke
      Sävemaden Saknas
      Sävestycket äng
      Sönnerbackar åker
      Sönnerbacke skogsbacke
      Sönnervång skog
      Sönnervång skog
      Sönneråker Saknas
      Sönneråker Saknas
      Sönnerände åker
      Tallebacken skogsbacke
      Tegarna åker
      Tiggaremossen Saknas
      Tingaliden vägbacke
      Tjocka kärr Saknas
      Tjuraledet grind
      Tjuraledsåkern Saknas
      Tjuralyckan åker
      Tjuvakärr Saknas
      Tjockarammen äng
      Tjöcken furuskog
      Tjöcken skog
      Tjöckerna skog
      Tobbe vång skog
      Tobredorna Saknas
      Tockarpalannet sjöstrand
      Tockarpalyckan åker
      Toftaåker Saknas
      Toftaåker Saknas
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Toften åker
      Tolandsåkern Saknas
      Tolandsåkern Saknas
      Tollaledet grind
      Tomossen Saknas
      Torbackaåkern Saknas
      Torbacken skogsbacke
      Torparevången skog
      Torstensa led grind
      Torvgravalyckan åker
      Torvgravaåkern Saknas
      Torvgraven mosse
      Torvgraven mosse
      Torvgraven mosse
      Torvgraven mosse
      Tranenabben äng
      Trappedammen äng
      Trappelid vägbacke
      Trappelidslyckan åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trekanten åker
      Trekanten åker
      Trinda kärr Saknas
      Trinda kärr Saknas
      Trinda land åker
      Trinde mosse Saknas
      Trinde åker Saknas
      Trinde åker Saknas
      Trinde åker Saknas
      Troeda led grind
      Trollahallen sten
      Trollakärret Saknas
      Trollsjön Saknas
      Trollskogen skog
      Trädan åker
      Träskokärret Saknas
      Träskolyckan åker
      Tröskaåkern Saknas
      Trösken kärr
      Tuktabacken skogsbacke
      Tunneliden vägbacke
      Tunnelyckan åker
      Turamossen Saknas
      Tuvebäcken Saknas
      Tuvekroken äng
      Tuvekroken äng
      Tuvekärret Saknas
      Tuves lycka åker
      Tuvet äng
      Tuvet äng
      Tuvete krok äng
      Tuvete äng äng
      Tuveåkern Saknas
      Tvärhejdakroken skog
      Tvättesmaden Saknas
      Tvättesmaden Saknas
      Tyska kärr Saknas
      Tyska lycka åker
      Tången åker
      Täktabacken skogsbacke
      Täppeskroken betesmark
      Täppeskällan Saknas
      Täppestoften åker
      Täppesåkern Saknas
      Täppesängen Saknas
      Täppet beteshage
      Täppet skogsmark
      Täppet skog
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täppet betesmark
      Täppet beteshage
      Täppet betesmark
      Tätteåkern Saknas
      Udden äng
      Undantagsåker Saknas
      Undantagsåkern Saknas
      Undantagsängen Saknas
      Utängarna Saknas
      Vanåskärren Saknas
      Vasabacken skogsbacke
      Vasen äng
      Vedbackakärret Saknas
      Vedbacken betesmark
      Veken äng
      Vemmentorpasjön Saknas
      Vetesmadaåkern Saknas
      Vetesmaden Saknas
      Vetesåkern Saknas
      Vildhöstnaden äng
      Vingen åker
      Vinterhålan åker
      Vinterhåleledet grind
      Vita kärr Saknas
      Vita sjö Saknas
      Vrålyckan åker
      Vrålycke åker
      Vångabacken skogsbacke
      Vångamossen Saknas
      Vångamossen Saknas
      Vångamossen Saknas
      Vångaåkern Saknas
      Vången skog
      Vången skog
      Vången åker
      Vädermöllebacken skog
      Vägaåker Saknas
      Vägaåker Saknas
      Västerkälla skogsbacke
      Västerkärr Saknas
      Västerlycka åker
      Västermosse Saknas
      Västervång åker
      Västervång Saknas
      Västeråker Saknas
      Västeråker Saknas
      Västeräng Saknas
      Västre mad Saknas
      Västre sege äng
      Västre sege kärr
      Västre snip åker
      Västre vång skog
      Västre åker Saknas
      Västre ände åker
      Västringen äng
      Västringen åker
      Ytterst backe skog
      Ytterst stycke åker
      Yxaåkern Saknas
      Yxesmossen Saknas
      Yxesängen Saknas
      Åaön äng
      Åbrolyckan åker
      Åbron Saknas
      Åkes krok åker
      Åkes lid vägbacke
      Åkes åker Saknas
      Åkeslidsekran åker
      Åkralyckan åker
      Åkratäppet åker
      Åkravången skog
      Åkravången åker
      Åkravången åker
      Åkravången Saknas
      Åkravången åker
      Åkravången åker
      Åkrokarna äng
      Åkroken kärr
      Åkroken äng
      Ålagårdsängen Saknas
      Ålid Saknas
      Ållan dalgång
      Ållan sänka
      Ållan sänka
      Ållan skog
      Ållan skog
      Årebacken skogsbacke
      Åsljungasjön Saknas
      Åsljungasjön Saknas
      Åsäng Saknas
      Åsängsbacken skogsbacke
      Åängen Saknas
      Ägget sten
      Ället Saknas
      Älvornas hult skog
      Ängabackarna skogsbacke
      Ängamossen Saknas
      Ängarna Saknas
      Ängarna Saknas
      Ängarna Saknas
      Ängarna Saknas
      Ängavången skog
      Ängen Saknas
      Ängen Saknas
      Äspet skog
      Äspevång skog
      Öarammen äng
      Öarna kärr
      Ömans lycka åker
      Örabacken åker
      Öralyckan åker
      Öraåker Saknas
      Öraåker Saknas
      Ören åker
      Örkastastycket åker
      Örkelljungaån vattendrag
      Örnakull höjd
      Österboda skogsbacke
      Österlycka åker
      Östermosse Saknas
      Österskog Saknas
      Östervång skog
      Östervång skog
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Österåker Saknas
      Österäng Saknas
      Östra källa skogsbacke
      Östra ryd skog
      Östra ryds mosse Saknas
      Östre snip åker
      Östre vång skog

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.