ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hovs socken : Bjäve härad : Kristianstads län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 81 Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 211
Haafh, se Hov sn *Boch(e)en f. äng Hov sn och by Alet skogsdunge
Hov sn Boeled strandmark el. ägor /Se Hov sn och by Allmänningen strandmark
Hov sn Boeled naturnamn /Se Hov sn o. by Arons port klippformation
Hov sn Bolet ljungmark /Se Hov sn Arumsport bergformation
Hov sn Bolet ljungmark /Se hovsing inbyggarbeteckning Backagården åkerbacke
Hov sn Bolsliden backe? /Se Andersagård gård Backåker åker
Hov sn Bolsåker åkermark? /Se Axelsgård gård Bjeret åker
Hov sn Bolåker åkermark? /Se Björnsgården gård Bjäragårdsbackarna höjder
Hov sn Boläng ängsmark? /Se Bolagård gård Bjäret skogsbacke
Hov sn /Se Brödjeshall udde Buragården = Buren gård Björsbo backe
Hov sn /Se Dejarps mosse mosse Buren gård Björsbo källa källa
Hov sn /Se Dragabjär höjd Clausagård gård Björsboåkern åker
Hov sn /Se Flisbäck natn. /Se Dalastället gård Black sten
Hov sn /Se *Gade agerenn f. åker Dalen gård Bolet ljungmark
Hov socken /Se Gröthögarna triangelpunkt Dearp by Bondens fäuahus grotta
Hov sn /Se Hallavaradal dal Dearp by Bossevik tångtäkt
Hov sn /Se *Hammeryp lund Saknas Ebbesgård gård Bredesten sten
Hov sn /Se *Harespield Saknas Erlandsgård gård Bråddjupshall bergformation
Hov sn /Se *Houffs wong vång Gudmunds gårdar Brödjeshall bergformation
Hov sn /Se *Hovsand möjl. udde (ev. havsbottnens besk.) Haga by Bukten = Båstadsbukten hav
Hovs kyrka kyrka /Se *Hovsan föremål Haga by Burahålan sänka
hövsing inbyggarbeteckning /Se Hovshallar bergudde Hallagården gårdar Burdushall, se Brödjeshall Saknas
Andersgård el. Anders Jöns» hmd /Se Hovshallar bergudde Hallavara by Båstadvägen landsväg
AndersJöns» el. Andersgård hmd /Se Hovshallar bergudde Hallavara by Bäckastenarna stenar
Axelsgård hmd /Se Hovshallar bergudde Hillarp by Bäckåker åker
*Bjärsåker Saknas /Se Hovshallar bergudde Hillarp by Bärmelyckan åker
Björnsgården hmd /Se Hovshallar udde Hillarpsgårdarna gårdar Bökehögen ättehög
Bolagård gd /Se Hovs hallar bergsstup Ingelstorp by Bökesåker åker
Bolagård gd /Se Hovs hallar berg /Se Ingelstorp by Dalabäcken bäck
Bolagården hmd /Se Hovs hallar hällområde /Se Ingelstorpa mölla vattenkvarn Dalen dalgång
*Bollwigs hus lht /Se Hovs hallar hällar /Se Kattvik fiskläge Dearpe backar höjder
Bolsbygget (Bohss bygge) gd /Se Hovs hallar hällar /Se Kattvik fiskläge Dearpe mossar mossmark
*Braskens hus lht /Se Hundehög natn. /Se Kellsgård gård Dearpe mosse mosse
*Buggehuset lht /Se Hunehöj natn. /Se Kockagård gård Dearps mölla vattenkvarn
Buragården el. Buren hmd /Se *Hurilager f. åker Kockastället gård Den lille bäcken bäck
Buren el. Buragården hmd /Se Höghallaudde udde Kockens i Dearp gård Den norre vägen väg
Clements hmd /Se *Hörilager f. åker Kråke-Perens gård Den store bäcken vattendrag
Dalastället hmd /Se Ilasjön sjö Kärragården gård Denstore stenen sten
Dalen hmd /Se *Kaarenn f. äng Kärragården by Djurahall bergknalle
Dearp Saknas /Se *Katteviken synbarl. vik Mugggarp by Drakabjer berg
*Degne gaardenn f. gd *Katteviken vik Muggarp gård Dungarna skogslund
*Degnegården gd /Se Kattvik vik Möllegården gård Duvehög höjd
?Dejarp by *Klobierig f. äng Norregårdarna gårdar Dyrahallskatten spökgestalt
Dejarp by Knösen berg Nygård gård Ekelyckan terrängnamn
Dejarp by /Se Knösen berg med triangelpunkt Nygård gård Elna Mårtens hög ättehög
Dejarp by /Se Knösen höjd o. fornlämn. Olastorp by Fallet åker
Dejarp by /Se *Kaarenn äng /Se Olastorp by Floen = Hovs floe vik
Dejarp by /Se *Korren f. äng Olastorp by Fålevik havsvik
Dragaberg Saknas /Se Korret naturnamn /Se Olastorpa mölla vattenkvarn Gatorna utmark
Ebbesgård hmd /Se *Koueng f. äng Ornagård äldre namn på Örnagård Gatumarken terrängnamn
Erlandsgård hmd /Se *Källaresten grund Parragården (Borragården) gård Getanabbarna uddar
*Flyhus(et) lht /Se Källran holme eller grund Perstorp by *Gringahögen ättehög
Gudmunds hmd /Se Källran holme eller grund Perstorp by Gråthögarna allmänning
Haga by Källran holme eller grund Perstorps gata = Nedre Perstorp bebyggd utmark Grävlingahögen ättehög
Haga by Källran grund Plantahagen by Gröthögarna ättehögar
Haga Saknas /Se Källran grund Plantahagen gård Grötahögarna stenkummel
Haga by /Se *Lagafjord bukt Råled bebyggd utmark Gåsahagen = Gåsalyckan betesmark
Hallagårdarna el. Hallagården hmd /Se Laholmsbukten bukt Segelstorp, se Segeltorp traktnamn Gåsalyckan betesmark
Hallagården el. Hallagårdarna hmd /Se *Lange ager f. åker Segelstorp by Gåsanackarna åker
Hallavara by Lommarebäck el. Lommareflo vattendrag? /Se Segelstorp by Hagarnas allmänning strandmark
Hallavara by /Se Lommareflo el. Lommarebäck vattendrag? /Se Segeltorp traktnamn Hallarna bergsområde
Hallavara by /Se *Longagger f. åker Sjöbyggegårdarna gårdar Hallaudden udde
Hallavara by /Se Lortabäck bäck /Se Skrigstorp by Hallavara dal dalgång
Hallavara by /Se *Maen f. äng Skrigstorp by Hallåker åker
Hallavara by /Se Mossabäcken bäck /Se Skåningagården gårdar Hampalandet åker
Hallavara by /Se *Perstorp wong vång Skåningagården gårdar Harabrink backe
Hallavara by /Se *Plössenn f. äng Skåvarp by Hasselbacken skogsområde
Hallavara by /Se Prestelycken f. åker Skåvarp gård Heden skog o. ljunghed
Hallavara by /Se Röehall udde Svenstorp by Heden f.d. betesmark
Hallavara by /Se Rönnehögen fornlämning Tinkarp gård Hillarpe böke bokskog
Hillarp by Sankt Tore backe fornlämning Troentorp by Hillarps mal strandmark
Hillarp by /Se Skallahöj fornlämn. Tygagård gård Hovboliden landsvägsbacke
?Hov by Smygslätt terräng Vråen by Hovsbäcken bäck
Hov by *Stensager f. åker Vråen by *Hovs floe vik
Hov by *Store ager f. åker Åkesagård gård Hovs hallar bergsområde
Hov by o. sn Svartehall udde Ängalag by Hovs hallar bergsområde
Hov by Sänkudde udde Ängalag by Huddebjer höjd
Hov by Tjällran skär Ängalag by Huddebjersåkern åker
Hov by Trollehall bergknalle Ängalaggården gård Hunnehög ättehögar
Hov by /Se Trollehall bergknalle /Se Örnagård gård Hättan klippa
Håv by /Se Ängalagberg höjd o. fornlämn.   Höge backe backe
Hovs hallar gd:ar /Se     Högesten sten
Häradet Saknas /Se     Högesten Saknas
Hässlegården hmd /Se     Iglasjön sjö
Ingelstorp by     Ingelstorpa allmänning strandmark
Ingelstorp by     Ingelstorps dal dalgång
Ingelstorp by /Se     Ingelstorpa strand strandmark
Isbergshus lht /Se     Järnvik tångtäkt (äva)
*Jens Ornes gaardtt f. gd     Kalvahagen skog
Kattvik fiskeläge /Se     Kalvahagen beteshage
Kattvik fiskeläge /Se     Kalvahagsliden vägbacke
Kjellsgård hmd /Se     Kattegatt hav
Kockagård, se Kockastället hmd     Kattvikamöllan f.d. vattenkvarn
Kockastället hmd /Se     Kavik-kroken strandparti (obestämbart)
Kockens i Dejarp, jfr Kockastället hmd /Se     Kavvikadalen dal
Kyrkan Saknas     Kavvikakillan källa
Kärragården by     Kavvikaslätten slättland
Kärragård el. Kärragårda by /Se     Klockenahögen ättehög
Kärragårda el. Kärragård by /Se     Knaggeda egra åker
Ladugårdshuvud gd /Se     Knösen berg
Ladugårds huvud hmd /Se     Kockalyckan åker
Långeberg Saknas /Se     Kohallen klippa
Muggarp gd:ar /Se     Kristoffers lycka åker
Möllegården lht /Se     Kråkeliden vägbacke
Olastorp by     Kåsen båthamn
Olastorp by /Se     Kärrarpeliden backe
*Palmens hus lht /Se     Kärrarpeliden backe
Perstorp by     Ladugårdshuvud backe
Perstorp by     Lille Ringastenen sten
Perstorp by /Se     Lillestut tångtäkt
Prästgården Saknas     Lindebjer berg
Purragården hmd /Se     Lingarens backe backe
*Rambergs hus lht /Se     Lommare floe kärr
Ryet lht /Se     Lortabäck bäck
Råled gd:ar /Se     Lussebjer höjd
Segeltorp by     Lussebjer höjd
Segelstorp by /Se     Långebjer berg
Senapsgården hmd /Se     Långeklippa klippa
Skrigstorp by     Långkull el. Långkullsåker åker
Skrigstorp by     Malen el. Malarna strandmark
Skrigstorp by /Se     *Melåker åker
Skåningagårdarna el. Skåningagården hmd /Se     Mossabäcken bäck
Skåningagården el. Skåningagårdarna hmd /Se     Munkeberg höjd
Skåvarp by     Möllarens mal strandmark
Skåvarp by     Möllebäcken bäck
Skåvarp by /Se     Möllebäcken bäck
Svenstorp by     Mölledammmen kvarndamm
Svenstorp by     Norrabro båthamn
Svenstorp by /Se     Norra Bukt(en) det folkliga namnet på Laholmsbukten
Tinkarp gd /Se     Nytäppet åker
Tinkarp gd /Se     Osten klippa
Tingkarp gd:ar /Se     Persalyckan åker
Tinkarp gd:ar /Se     Perstorpsbäcken bäck
Troentorp by     Raskalyckan åker
Troentorp Saknas /Se     Romarebacken åker
Troentorp by /Se     Rullebacken vägbacke
*Tuahus lht /Se     Rustans berg höjd
Tygagård hmd /Se     Rustans berg höjd
*Wittboms hus lht /Se     Rålandsbacken åker
Vråen by /Se     Rännehögen ättehög
Åkesgården hmd /Se     Röan åker
Ängalag by     Röda ko sten
Ängalag by     Rödehall = Rödhälle klippa
Ängalag by /Se     Rödehallshuvudet klippa
Ängalag by /Se     Rödhälle klippa
Örnagården hmd /Se     Rönneåker åker
      Lille Salvik vik
      Store Salvik vik
      Sankt Toras backe backe
      Sankt Toras backe backe
      Sedeshall klippa
      Segelstorpaliden vägbacke
      Silvpickarehålet grotta
      Silvpickarehålet grotta
      Sjöliderna åkrar
      Skogsängen äng
      Skolyckan åker
      Skytteslätten el. Skytteslätterna åker
      Slåttarum åker
      Slättarum slättland
      Smygan klippa
      *Smygan båthamn
      Smygeslätt slättland
      Smålänningavången åker
      Snokarörsåker åker
      Stenkilsängen äng
      Stora boken bokträd
      Stora landsvägen landsväg
      Store Ringastenen sten
      Storestut tångtäkt
      Strandliden åker
      Strandvägen väg
      *Strätet vägsträcka
      Stutarna tångtäkter
      Stålebo åker
      Stångehall klippa
      Stångehall klippa
      Svarta hallar klipp-parti
      Svartehall = Svarthälle klippa
      Svarthälle klippa
      Svenstorpaliden backe
      Svenstorps mal strandmark
      Svinahallen klippa
      Sänkudde udde
      Södrabro båthamn
      Sörens äva tångtäkt
      Tjuvahall bergknalle
      Tjuvahallshönan spökgestalt
      Tjällran holme
      Toftahögar ättehögar
      Toftajorden åker
      Toften åker
      Troentorpabäcken bäck
      Trollehall bergknalle
      Vassehall klipp-parti
      Vitsida klippa
      Vitsidestigen gångstig
      Välabacken åker
      Vällstycket åker
      Västerkilla källa
      *Västers böke bokdunge
      Västra skog område
      Västerskog utmark
      *Yxnahögen ättehög
      Ängalag strandmark
      Ängalag berg berg
      Ängalagbäcken bäck
      Ängalag utmarker utmark
      Ängen äng
      Äskekull skog
      Äskeren åker

  ^  

Kristianstads läns socknar m.m.