ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Varbergs stad : Hallands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1115 Naturnamn : 238 Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 132
Varberg slott *Apelberget (resp. *Appelberget) höjd Varberg, Gamla, se Strandbacka Saknas Apelviken, Lilla strandparti
Nyworbergh, se Varberg Saknas Apelviken, S. vik Sagesmän förteckning Apelviksberget berg
Varberg st. Apelviken, Södra havsvik Sagesmän förteckning Apelviksberget höjd
Varberg st. Apelvik vik Saknas Saknas Apelviksberget höjd
Varberg, Gamla Saknas /Se Apelviken vik Saknas Saknas Apelviksberget berg
Varberg stad /Se Apelviken vik Saknas Saknas Apleviksbjären berg
Varberg st. Apelviksberget berg Varberg stad Apelviksås berg
Varbergs fästning fästning Apelviksberget berg Varberg stad Apelviksås höjd
Varberg st. o. sl. *Apelviks vårdhög höjd Varberg stad Apelviksås berg
Varberg stad Apelviksås höjd Varberg stad Apleviksåsen ås
Varberg stad Apelviksås höjd Varberg stad Bensenarnas stenbrott
Varberg stad Apelviksås höjd Varberg stad Berggyltehallen strandparti
Varbergs fästning fästning Apelviksås höjd Varberg stad Bergmans strandparti
Varbergs fästning fästning Apelviksås höjd Varberg stad Bergslyckan, Stora förr lycka
Varberg st. o. sl. ?Apelviksås berg Varberg stad Bomlyckan lycka
Varberg stad Apelviksås berg o triangelpunkt Varberg stad Brearemossen, se Mossen Saknas
Varberg st. Apelviksås berg Varberg stad Brända kullen förr lycka
Varberg stad *Appels berg höjd Varberg stad Busen grund
Varberg stad och slott Balgöfjorden vik Varberg stad Dammlyckan förr lycka
Varbergs fästning fästning Björnaberg höjd Varberg stad Danielsklippa Saknas
Varberg fästning och stad *Björnberget berg Varberg stad Daniels klippa klippa
Varberg st Blekeberget Saknas Varberg stad Danska vägen väg
Varberg st o. sl. Bojeten holme Varberg stad Djupa Dräkt strandparti
Varberg st. Bojeterevet rev Varberg stad Drängahus sandbank strandparti
Varberg stad Bondaholmen ö Varberg stad Döde kungen klipparti
Varberg st. Borreberg berg Varberg stad Edaskans skans
Varberg stad /Se Brearemossen åkrar Varberg stad Engelska parken park
Varberg stad Brearedsmossen mosse Varberg stad Enskärsviken vik
Varberg st. *Bröderna grund Varberg stad Eskils park park
Varberg stad o. slott *Bröderna trol. ett par små holmar Varberg stad Exercisheden förr lycka
Varberg st. *Bröderna holmar eller grund Varberg stad Farehamn = Näsbofjorden Saknas
Varberg st *Bröderna holmar Varberg Saknas Gamlebygärdet Saknas
Varberg st Bröderna Saknas Varberg stad Gamlebygärdet gärde
Varberg st *Brödra trol. holmar eller holme o. grund Varberg stad Gerlachs lycka förr lycka
Varberg stad Busen grund Varberg, Gamla f.d. stad Getterön Saknas
Varberg stad Busen holme Almedal Saknas Getterön Saknas
Varberg stad Busen grund Annedal Saknas Getterön ö
Varberg stad Busen grund Antons gdr Getterön ö
Varberg stad Busen Saknas Apelvik gd Getteröstånge = Örna tången Saknas
Varberg st. o. sl. Busen klippa Apelvik gd Goda Hopp strandparti
Varberg stad Busen skär Apelvik Saknas Grävlingaboet grotta av stenblock
Varberg stad Busen grund /Se Apelvik lht Gröna kullen betesmark
Varberg fästning och stad *Bussen (resp. *Bussan) grund Apelviken, Stora pst Gubbanäsan Saknas
Varberg st. o. sl. *Bussen (resp. *Båssen) holme Apelviksstrand pst Gårdslyckan lycka
Varberg fästning och stad Båteviken vik Arvids gd Håsten berg
Varberg st. Cappels Jorder Saknas Bastebro t Håstensberget berg (vattentorn)
Varberg stad o slott Dammet vatten Bastebro lht Håstensberget berg med vattentorn
Varberg stad *Daniels klippa höjd Brunsberg gd Håstensberget berg
Varberg medeltida fäste *Daniels klippa höjd Brunsberg lht Hästhagabergen del av Apelviksberget
Varberg fästning, numera stad *Daniels klippa klippa *Brunstorp t Hästhagabergen berg
Varberg stad Djupadräkt strandparti Charleshill Saknas Hästhagen Saknas
Varberg fästning och stad Dynan skär Danielsdal Saknas Iladammen damm
Varberg fästning och stad Eneskär, Nordre skär Donationen område Järnvägsparken park
Varberg st Eneskär, Söndre skär Drängahuset förr hus Jättabryggsviken vik
Varberg fästning, numera stad Eneskärsviken vik Eriks gd Jättestenen flyttblock
Varberg st *Engelska båden grund Freden gd Jättestugan kummel
Varberg stad Farehammarsviken vik Freden lht Jättestugan stenblock
Varberg stad Finskär skär Fridhemsberg ?lht Kalkagrunden grund
Varberg stad med slott *Flomåssdamet vatten Friskas gd Kampaviken vik
Varberg st *Flomossen f.d. myr Gamla byn Saknas Karlsbukten = Karlsvik vik
Varberg st. o sl. Galgberget Saknas Gatan Saknas Karlsvik vik
Varberg stad med slott Galgberget Saknas Gatu- och kvartersnamn Saknas Killingatången udde
Varberg stad med slott *Getekullen (resp. *Gättakullen) höjd Getterön poststation *Klombergslund hage
Varberg stad med slott Getterön ö Göingegården gd Klöven udde
Varberg stad med slott Getterön ö Hallabo gd Klöven udde
Varberg stad med slott Getterön ö Holmagärde hgd Kohagen sluttning
Varberg stad med slott Getterön ö Holmagärde gd Kullabacken gräsbacke
Varberg stad med slott Getterön ö Jannes gd Källelyckan förr lycka
Varberg stad med slott Getterön ö Jonassons gd Käringahålan strandparti
Varberg stad med slott Getterön ö Jonstaka gd Lessegapet farled?
Varberg stad med slott Getterön ö *Jörsatorpet t Lessegapet sund
Varberg stad med slott Getterön halvö Karls gd Lilla Kari förr lycka
Varberg stad med slott Getterön ö Kopparens gd Lillakarinsberget berg med kvarn
Varberg stad med slott Getterön ö Kristoffers gammalt garveri Lillakarisberget höjd m. kvarn
Varberg stad med slott Getterön ö Lagerlund ?lht Lilla näs udde
Varberg st Getterön ö Lassabacka gd? Läsögapet, se Lessegapet Saknas
Varberg stad Getter ön ö Lassabacka del av Varbergs stad Lässegapet sund
Varbergs fästning fästning Getterön ö Lindesberg lht Läsögapet öppning mellan Skrivareklippan och Getterön
Varberg stad Getterön ö Lugnet lht Masten grund?
Varberg stad, slott Getterön ö Mossen Saknas Mellanlyckan förr lycka
Varberg st. Getterön ö Netteneberg lht Mjölkebacken backe
Varberg st. Geterön Saknas Nygrannes gd Mollskinnsberget berg
Varberg st Getterön ö Nyhem Saknas Morasen stenig plats
Varberg st Getterön ö Olssons gd Möllebacken backe
Varberg st Getterön Saknas Pears gd Näsbofjorden sund
Varberg st Getterön ö Platsarna stadsdel Näsborevet rev
Varberg st. Getterön ö Ranelid t Pilhagen öppen plats
Varberg st Getterön ö Ranelid liten gård Prostelyckan Saknas
Varberg st Getterön ö Rosenfred lht? Påskebjäret berg
Varberg st Getterön berg o triangelpunkt Sandgrens gd Prostalyckan Saknas
Varberg st. Getterön halvö, f.d. ö Sandlyckan lht Påskaberget berg
Varberg st. Getterön triangelpunkt Stenåsa lht Påskaberget park
Varberg st. Getterön gd /Se Stora Apelviken pst Påskberget, Nya Saknas
Varberg stad Getterön höjd, ö /Se Susvind torp Ranelid backe
?Varberg stad Getteröstånge ( Susvind lht Ranelid backe
Varberg stad Getteröstånge udde? Susvind industriomr. Ryggen grund
Varberg stad Godahopp udde Svens gd Rådmansängarna Saknas
Varberg stad Gröne Kulle berg Till Mojsa bostadshus Sandviken = Enskärsviken Saknas
Varberg slott och stad Grönekulle Floe vatten Tores gd Sillahallen grund och stenhäll
Varberg slott och stad Norra Hammarberget ( Traneberg lht Själklippan grund
Varberg slott och stad *Hammarö Saknas Tranelyckan Saknas Skarpenor strandparti
Varberg slott och stad Hamnviken vik Traneberg, se Tranelyckan Saknas Skintan strandparti
Varberg slott och stad Hattaviken vik Traneberg gd Skrivareklippan, Stora holme
Varberg slott och stad Himleån å Traneberg lht? Skrivareklippan holme
Varberg st. Himleån å Trädlyckan lht Skrivareklippan klippö
Varberg stad och fästning Holmarev, Nordre rev Tuventorp försv. torp Själaklippan, Skälaklippan Saknas
Varberg stad med slott Holmarev, Söndre skär Tången gd Skälaklippan grund
Varberg st Holmatungan udde Vallas gd Skäret udde
Varberg stad och fästning Horrstensberget Saknas Vinbergs gård Skärsviken vik
Varberg stad med slott Håstensberget höjd Vårhem lht Sorevet rev
Varberg st Håstensberget berg Äckergården gd Stora näs udde
Varberg stad med slott Håstensberget berg Äckergården lht Strandlyckorna Saknas
Varberg stad och fästning Hästhagen Saknas Östergården ålderdomshem Subbe strandparti
Varberg st *Igledammen trol. f.d. sjö   Subbebjär berg
Varberg stad med slott *Igla Dammet vatten   Subbeberg Saknas
Varberg fästning och stad *Ila Dammen vatten   Subbeberget berg
Varberg fästning och stad Jätta bryggan udde   Subben berg
Varberg slott och stad *Jättekullen höjd   Svenhöljerna Saknas
Varberg stad Jättestugan »tempelkummel»   Sälaklippan grund
Varberg stad Kalkbådan grund   Sälaklippan skär
Varberg stad Kampaviken vik   Sörsedammen ?damm
Varberg stad Karlskulle kulle   Tattarekullen kal kulle
?Varberg stad Karlsviken vik   Tranelyckan förr lycka
Varberg stad Killingatången udde   Tranelyckan, Lilla förr lycka
Varberg stad *Klomberg höjd   Tranelyckan, Stora förr lycka
Varberg fästning o. stad *Klomberg lund   Träleviken, Lilla vik
Varberg fästning och stad Klombergslund äga   Träleviken, Stora vik
Varberg stad *Klora berg höjd   Träsket vattensamling
Varberg slott o stad Klöven halvö   Utridarelyckan Saknas
Varberg stad o. fästning *Knarrberget Saknas   Vinbärsviken vik
Varberg slott, stad *Norra Kohallen Saknas   Ängaviken vik
Varberg stad *Korpekullen höjd   Örnatången udde
Varberg stad *Korpekullen höjd    
Varberg stad o. fästning Krusen holme    
Varberg st. Kråkan, Söndre skär    
Varberg st Kullabacken höjd    
Varberg stad *Kvarnberget höjd    
Varberg stad, slott *Kyrkedammen f.d. sjö    
Varberg st. sl. *Kärpekullen höjd    
Varberg sl. Lassa Kullar berg    
Varberg stad o. fästning *Lasseganet farled    
Varberg stad Lessegapet farled    
Varberg stad Lessegapet farled    
Varberg fästning o. stad Lessegapet farled    
Varberg st. o. sl. Lessegapet sund    
Varberg stad Lilla näs halvö    
Varberg stad Lindberget berg    
Varberg stad Lusen litet skär    
Varberg fästning Masten Saknas    
Varberg stad Masten grund /Se    
Varberg stad Mjölkebacksviken vik    
Varberg stad *Möllebacken, Gamla höjd    
Varberg stad Nordre både ö    
Varberg fästning och stad *Orrveden förr skog    
Varberg fästning och stad *Per Stöfflis tofft Saknas    
Varberg stad Platsarne Saknas    
Varberg stad Prostelyckan Saknas    
Varberg stad Prästakullen kulle med fornlämningar    
Varbergs fästning fästning Påskaberget höjd    
Varbergs fästning fästning Påskaberget, Gamla bergsparti    
Varbergs fästning fästning Påskaberget berg    
Varbergs slott slott Påskaberget, Nya bergsparti    
Varberg stad Randens hög höjd o. fornlämning    
Varberg st. o. sl. Ramneliar Saknas    
Varberg stad *Rane Liar berg    
Varberg st. *Ronnelia höjd    
Varbergs fästning fästning Ryggen Saknas    
Varberg fästning Rådmansängarne Saknas    
Varberg stad Röda led terräng    
?Varberg förr slott Röd skär Saknas    
Varberg stad *Sandberget höjd    
Varberg stad /Se Sidorna skär    
Varberg st. Sillahallen udde    
Varberg stad *Skalkklippa holme    
Varberg stad o. slott Skarpenord udde    
Varberg stad Skrivareklippan holme    
Varberg slott o stad Skrivareklippan holme    
Varberg stad Skrivareklippan ö    
Varberg stad Skrivareklippan, St. ö    
Varberg stad o. slott Skrivareklippan holme    
Varberg stad Skrivareklippan ö    
Varberg fästning Skrifwareklippan Saknas    
Varberg stad Skrifvareklippan, St. Saknas    
Varberg stad Skrivareklippan ö    
Varberg stad, slott Skrivareklippan ö    
Varberg stad (slott) Skrifwareklippan ö    
Varberg stad Skrifvarklippan ö    
Varberg stad o. slott Skrivareklippan, Lilla ö    
Varberg stad Skrivareklippan ö    
Varberg stad o. slott Skrivareklippan, Lilla ö    
Varberg fäste, stad Skrivareklippan, Stora ö    
Varberg stad Skrivareklippans fyr fyr    
Varberg st. Skrivareklippan Saknas    
Varberg Saknas Skälaklippan holme    
Varberg stad Skälaklippan holme    
Varberg Saknas Skälaklippan holme    
Varberg Saknas Skälaklippan holme    
Varbergs fästning fästning Skälaklippan holme    
Varberg stad Skälaklippan holme    
Varberg stad Skälaklippan ö    
Varberg slott (stad) Skärsviken vik    
Varberg slott *Slottsvassen Saknas    
Varberg stad, slott *Slottsvassen Saknas    
Varberg stad Societetsparken park    
Varberg slott *Stadsberget höjd    
Varberg slott *Stadsberget höjd    
Varberg stad Stora näs halvö    
Varberg stad *Strandklipporna Saknas    
Varberg stad Subbeberg berg    
Varberg stad, slott Subbeberget berg    
Varberg stad, slott Svarta havet sjö    
Varberg slott, stad Svarta klippa skär    
Varberg st. o. sl. Svarta Kulle udde    
Varberg stad, slott *Svartehall Saknas    
Varberg Saknas Sälaklippan ö    
Varberg stad, slott Sälaklippan holme    
Varberg stad, slott *Sännan synbarl. f.d. bäck    
Varberg slott Söndre både ö    
Varberg ?slott, stad Sörsedammen damm (sjö)    
Varberg ?slott, stad Sörsedammen damm (sjö) /Se    
Varberg stad Tattarkullen berg    
Varberg Saknas *Tinghusfloen vatten    
Varberg slott *Trasle kärr f.d. myr    
Varberg slott Trälviken, Lilla vik    
Varberg stad o slott Trälviken, Stora vik    
Varberg slott och stad Täljkniven kedja av små skär    
Varberg Saknas Utridarelyckan Saknas    
Varberg stad o slott *Ulsö kärr f.d. myr    
Varberg st, slott *Wardberget Saknas    
Varberg slott (stad) *Varbergsgatt farled    
Varberg stad Vinbärsviken vik    
Varberg stad Vrångabäcken bäck    
Varbergs fästning fästning Wålskär Saknas    
Varberg fästning och stad Wårdberg Saknas    
Varberg slott (stad) Åttabron bro    
Varberg slott (stad) *Ängakullen höjd    
Varberg slott (stad) Ängaviken vik    
Varberg stad o slott Öavadet vad    
Varberg slott (stad)      
Varberg stad      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott o stad      
Varberg Saknas      
Varberg slott      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott (stad)      
Varberg fäste      
Varberg stad, slott      
Varberg slott      
Varberg fästning och slott      
Varberg st. o. sl.      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott (stad)      
Varberg stad o slott      
Varbergs slott slott      
Varberg slott (o stad)      
Varberg stad      
Varberg slott (o stad)      
Varberg medeltida fäste      
Varberg stad, slott      
Varberg slott      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott (stad)      
Varberg stad o. slott      
Varberg slott o stad      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott o stad      
Varberg slott      
Varberg slott      
Varberg (stad) slott      
Varberg (st) slott      
Varberg (stad) slott      
Varberg stad      
Varberg slott o stad      
Varberg slott o stad      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott (o stad)      
Varberg stad      
Varberg slott, (stad)      
Varberg slott (och stad)      
Varberg slott och stad      
Varberg slott (och stad)      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott (o stad)      
Varberg stad      
Varberg (stad) slott      
Varberg slott (o stad)      
Varberg stad      
Varberg slott o stad      
Varberg slott (o stad)      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st      
Varberg stad      
Varberg stad, slott      
Varberg st      
Varberg stad      
Varberg st      
Varberg slott och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott och stad      
Varberg stad, slott      
Varberg stad, slott      
Varberg slott (o stad)      
Varberg slott      
Varberg stad      
Varberg stad o. slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs fäste fäste      
Varberg slott o stad      
Varberg stad      
Varberg slott      
Varberg slott o stad      
Varberg fästning      
Varberg slott      
Varberg slott o stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg fästning      
Varberg fästning, stad      
Vordbergh Saknas      
Varberg fästning, stad      
Vardbergh Saknas      
Varberg slott      
Varberg fästning (och stad)      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg stad, slott      
Varberg st. o. sl.      
Varberg slott (stad)      
Varberg slott (stad)      
Varberg stad      
Varberg slott      
Varberg slott o stad      
Varbergs fästning fästning      
Varbergs fästning fästning      
Varberg slott och stad      
Varberg stad      
Varberg st      
Varberg st      
Varberg st      
Varberg st      
Varberg slott (och stad)      
Varberg stad med slott      
Varberg fästning      
Varberg stad, slott      
Varberg slott (o stad)      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg st.      
Varberg slott (och stad)      
Varberg slott (o stad)      
Varberg (stad o) slott      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning (och stad)      
Varberg stad, slott      
Varbergs slott slott      
Varberg slott och fästning      
Varberg slott och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Varberg stad      
Varberg stad, (slott)      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg, Gamla f.d. stad      
Varberg, Gamla Saknas      
*Varberg, Gamla f. stad      
Varberg, Gamla Saknas      
Varberg, Gamla Saknas      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg, Gamla Saknas      
Varberg stad      
Varberg, Gamla Saknas      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad (slott)      
Varberg stad, slott      
Varberg stad o slott      
Varberg stad, slott      
Varberg stad, slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Varberg stad      
Varberg, Gamla el. Gamlebyn Saknas      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg, Gamla, el. Gamlebyn Saknas      
Varberg stad      
Varberg st      
Varberg st      
Varberg stad      
Varberg st      
Varberg st.      
Varberg st.      
Varberg st. o. sl.      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varberg st.      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st.      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg, Gamla el. Gamlebyn Saknas      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Wardbärgr Saknas      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad?      
Varberg Saknas      
Varberg Saknas      
Varberg Saknas      
Varberg Saknas      
Varberg Saknas      
Vardberg Saknas      
Varberg stad      
Varbergh Saknas      
Varberg slott      
Varberg slott      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning o stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott och fästning      
Varberg stad      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och slott      
Varberg slott och fästning      
Varbergs slott slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg, Gamla stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad o slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad o slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st. o. sl.      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och slott      
Varberg fästning      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg fästning      
Varberg st. o. sl.      
Varberg slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg slott och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och slott      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och slott      
Varberg slott och fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varbergs fästning fästning      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad, slott      
Varberg st. o. sl.      
Varberg st. o. sl.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs län f. län, nu fästning och stad      
Varbergs fästning fästning      
Varbergs fästning fästning      
Varbergs fästning fästning      
Varbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
?Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg fästning o stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott och stad      
Varberg stad      
Wardeberg Saknas      
Varberg slott och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varbergs län f. län, nu fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg st.      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Nye bye Saknas      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg fästning      
Varberg fästning      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg fästning      
Varberg fästning      
Varberg slott och fästning      
Varberg fästning o. stad      
Varberg fästning      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott o. stad      
Varberg stad      
Nÿ Waarbiergh Saknas      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg slott      
Varberg slott      
Varberg slott      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varbergs fästning fästning      
Warbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg fästning och stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg, Gamla el. Gamlebyn Saknas      
Varberg, Gamla el. Gamlebyn Saknas      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Gamla Varberg f. stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott o. stad      
Ny-Varberg f. stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad med fästning      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Varberg slott o. län      
Varberg stad o. slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Gamla Varberg f. stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning o slott      
Varberg fästning och stad      
Varberg slott och fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott o fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
?Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott o. stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott m.m.      
Varberg slott      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg slott o. stad      
Varberg stad      
Varberg slott o. stad      
Varberg slott o. stad      
Varberg slott o. stad      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Varberg slott o stad      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Varberg Saknas      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg Saknas      
Varberg stad      
Varberg st.      
Varbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg fästning och slott      
Varberg stad      
Gamla Warberg Saknas      
Varberg slott och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varbergs slott slott      
Varbergs fästning fästning      
Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
?Varberg stad      
Varberg stad      
Varberg fästning och stad      
Varberg stad      
Varbergs fästning fästning      
Varberg slott och fästning      
Varberg stad      
Varberg stad, slott      
Warberg Saknas      
Varberg fästning /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg fästning /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg stad /Se      
Varberg, Nya, se Ny Varberg el. Nyby Saknas /Se      
Apelvik förr by      
Apelvik by      
Apelvik by      
Apelvik gd      
Apelvik Saknas      
Apelvik gd      
Apelvik gd      
Apelvik gd      
Apelvik gd      
Apelvik gd      
Apelvik gd      
Apelvik stadsdel      
Danielsklippan del av fästning      
Gammelby Saknas      
Gamelbye Saknas      
Gammelbije Saknas      
Geitkiorrom Saknas      
*Getakärr (Getakir) förr handelsplats      
*Getakärr Saknas      
Getakärr förr stad      
Getakärr förr stad      
Getakärr Saknas      
*Getakärr Saknas /Se      
*Getakärr Saknas      
*Getakärr förr handelsplats      
Getakärr medeltida stad /Se      
Getakärr f. namn å stad /Se      
Getterön flygpl. /Se      
Grå munk del av Varbergs fästning      
*Helgeandshuset Saknas      
Karmeliterklostret f. kloster      
Varbergs kloster f. karmeliterkloster      
Klostret f. karmeliterkloster      
Kvarnagård hrgd      
*Munkekvarn f. kvarn      
Platsarna stadsdel /Se      
Prästgården Saknas      
Rådhuset Saknas      
*Sankt Antonii Bygning Saknas      
S. Iyrgenns Kapel Saknas      
S. Iyrgenns Kapel Saknas      
?S. Iyrgenns Saknas      
?S. Jørgens Kirkegaard Saknas      
?St. Jørgens Jorder Saknas      
Skultegården gd      
Susvind lht, industriområde      
*Svingeln del av fästning      
Sörsehallen köpcentrum /Se      
Vard(h)berg Saknas      
Vite munk del av Varbergs fästning      
?vor Frue Kloster kloster      
wor ffru closther kloster      
»Worbierg by» nu stad /Se      

  ^  

Hallands läns socknar m.m.