ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Allmänt : Hallands län

Härader        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2815 Naturnamn : 429 Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 187
Halland Saknas *Angelbäcken ?bäck Halland landskap Halmstadbukten havsvik
Halland Saknas Aranesi Saknas Halland Saknas Hallandsås ås
Halland Saknas ?Asperö ö Halland Saknas Helvete plats
Halland Saknas *Bágh(a) å /Se Halland Saknas Kattegatt del av Nordsjön
Halland Saknas *Blåkulla bergknalle Halland Saknas Kattegatt Saknas
Halland Saknas Borgarås bergnamn /Se Halland Saknas Laholmsbukten, se Halmstadbukten havsvik
Halland sn Borgudden bergnamn /Se Halland Saknas Laholmsbukten del av Nordsjön
Halland Saknas Borgås bergnamn /Se Halland Saknas Löftan å
Halland Saknas Bremmis- förled i marknamn /Se Halland Saknas Löfta Å å
Halland lskp Brimmis-, Brimes- förled i marknamn /Se Halland Saknas Löfta å Saknas
Halland lslp. bue, (både) ortnamnselement (natn.) /Se Halland Saknas Löfta å å
Halland Saknas både, (bue) ortnamnselement (natn.) /Se Halland Saknas Löfta å Saknas
Halland Saknas ?Dimsö ö Halland Saknas Löfta å å
Halland Saknas *Ensyokalf förr riksgränsmärke Halland Saknas Löfta Å å
Halland Saknas *Ensyokalf förr riksgränsmärke /Se Halland Saknas Löftaå å
Halland landskap »Enealda fors» förr gränsmärke /Se Halland landskap Löftaån å
Halland landskap Etra, se Ätran å Halland Saknas Löfta å å
Halland ldskp Falkenbergs å Saknas Halland Saknas Löfta å å
Halland Saknas Falkenberghsåån, se Ätran å Halland Saknas Nissan å
Halland landskap Falkenbergsån, se Ätran å Halland Saknas Nissen Saknas
Halland Saknas Falkenbergsån, se Ätran å Halland landskap Nissan Saknas
Halland Saknas Falkenbergsån, se Ätran å Halland landskap Nissan å
Halland landskap o. län Fallckenbergz Ström, se Ätran å Halland landskap Nissan å
Halland Saknas Flæd(e)(s)- förled i marknamn /Se Halland landskap Nissan å
Halland landskap Ganerör gränsmärke Halland landskap Nissan flod
Halland Saknas Golvfyllan (Golvfyllet) ägonamn /Se Halland landskap Nissan å
Halland landskap ?Hallandsåsen ås Halland landskap Nissan å
Halland landskap Hallandsåsen höjdsträckning Halland Saknas Nissan å
Halland Saknas Hallands ås ås Halland landskap Nissan å
Halland landskap Hallandsås ås Halland Saknas Nissan Saknas
Halland Saknas Hallandsås ås Halland landskap Nissan å
Halland Saknas Hallandsås ås /Se Halland landskap Nissan å
Halland Saknas Halmstad å, se Nissan älv Halland Saknas Nissan å
Halland Saknas Heluesio Saknas Halland landskap Nissan flod
Halland landskap *Heluesio Saknas Halland landskap Nissan naturnamn
Halland landskap *Holebech Saknas Halland landskap Nissan älv
Halland landskap ?Holleeng äng Halland landskap Nissan å
Halland landskap *Jeppa led f.d. landsväg Halland landskap Nissan flod
Halland landskap Kattegatt del av Nordsjön Halland landskap Nissan å
Halland landskap Kattegatt hav Halland landskap Nissan å
Halland landskap Kattegatt hav Halland landskap Nissan å
Halland Saknas Kattegatt hav Halland landskapsnamn Nissan å
Halland Saknas Kattegatt hav   Nissan å
Halland landskap Kattegatt vik   Nissastigen väg
Halland Saknas Kattegatt vik   Nissastigen väg
Halland landskap Kattegatt havsvik   Sjön, se Kattegatt del av Nordsjön
Halland landskap Kattegatt havsvik   Skinnarelyngen Saknas
Halland Saknas Kattegatt hav   Stora å = Ätran Saknas
Halland landskap Kattegatt del av Nordsjön   Storå folkligt namn på Ätran
Halland Saknas Kattegatt del av Nordsjön   Storå = Ätran Saknas
Halland Saknas Kattegatt del av Nordsjön   Storaå, se Lagan å
Halland Saknas *Kilebro Saknas   Storå = Ätran flod
Halland Saknas klitter mosse mosse   Ån = Nissan å
Halland landskap *Klosterfjorden Saknas   Åsen ås
Halland Saknas *Klosterån å   Åsen ås
Halland Saknas knalt, (knult) ortnamnselement (natn.) /Se   Åsen ås
Halland Saknas knult, (knalt) ortnamnselement (natn.) /Se   Åsen ås
Halland Saknas Kragereds örk skog /Se   Åsen ås
Halland Saknas *Kvarndammen Saknas   Åsen ås
Halland Saknas Lagan å   Åsen ås
Halland landskap Lagan å   Åsen, se Hallandsås ås
Halland Saknas Lagan å   Åsen ås
Halland landskap Lagan å   Åsen = Hallandsås Saknas
Halland Saknas Lagan å   Åsen, se Hallandsåsen Saknas
Halland Saknas Lagan å   Ätran flod
Halland Saknas Lagan å   Ätran flod
Halland Saknas Lagan å   Ätran flod
Halland landskap Lagan å   Ätran Saknas
Halland landskap Lagan å   Ätran flod
Halland Saknas Lagan å   Ätran flod
Halland Saknas Lagan å   Ätran flod
Halland landskap Lagan å   Ätran flod
Halland landskap Lagan å   Ätran flod
Halland landskap Lagan å   Ätran å
Halland Saknas Lagan å /Se   Ätran å
Halland Saknas Lagan å /Se   Ätran å
Halland Saknas Lagan älv /Se   Ätran flod
Halland landskap Lagan å /Se   Ätran å
Halland Saknas Lagan å /Se   Ätran å
Halland landskap Lagan å /Se   Ätran flod
Halland landskap Laga Ström, se Lagan å   Ätran flod
Halland Saknas Laholmsbukten Saknas   Ätran älv
Halland Saknas Laholmsbukten vik   Saknas Saknas
Halland landskap Laholmsbukten vik   Abjörn?, jfr Åbjörn personnamn
Halland Saknas Laholmsbukten bukt   Abraham personnamn
Halland Saknas Laholmsbukten vik   Agda personnamn
Halland Saknas Laholmsbukten bukt /Se   Agneta personnamn
Halland landskap *Lindebiarg Saknas   Alf personnamn
Halland lsdkp *Lindedal Saknas   Alfast personnamn
Halland landskap, o. län Lygnern sjö   Ambjörn personnamn
Halland landskap Lygnern sjö   Amon personnamn
Halland Saknas Lygnern sjö /Se   Ana personnamn
Halland landskap Löfta Å flod   Anders personnamn
Halland landskap, o. län Löfta Å flod   Ann personnamn
Halland Saknas Löfta Å flod   Anna personnamn
Halland Saknas Löfta Å flod   Annika personnamn
Halland Saknas Löfta å vatten   Apollonia personnamn
Halland Saknas Löftaån å   Arvid personnamn
Halland Saknas Löftaån å   Asmun personnamn
Halland landskap o. län Löftaån å   Asser personnamn
Halland Saknas Löftaån å   Atte personnamn
Halland landskap Löftaån å   Anda personnamn
Halland landskap Löftaån å   Augustin personnamn
Halland Saknas Löftaån å   Axel personnamn
Halland landskap o. län Löftaån å /Se   Barbro personnamn
Halland Saknas Löftaån å /Se   Barfot personnamn
Halland landskap Mark gränsskog /Se   Beck personnamn
Halland landskap o. län *Marø Saknas   Bengt personnamn
Halland Saknas Mattjärn naturnamn /Se   Bengta personnamn
Halland Saknas Mädalsnäs gränsmärke   Berge personnamn
Halland landskap o. län *Mønster sundt Saknas   Bertel personnamn
Halland Saknas Nissan älv   Birta personnamn
Halland Saknas Nissan å   Björn personnamn
Halland landskap Nissa flod   Bo personnamn
Halland ldskp. Nissan flod   Bodela personnamn
Hallandi Saknas Nissan flod   Bodil personnamn
Halland Saknas Nissaån gräns   Boel personnamn
Halland landskap o. län Nissan å /Se   Bonde personnamn
Halland landskap o. län Nissa flod   Borgel personnamn
Halland Saknas Nissakälla källa   Borjar personnamn
Halland Saknas Nissan Saknas   Bosing personnamn
Halland landskap o. län Nissan flod   Botel personnamn
Halland Saknas Nissan flod   Bothil personnamn
Halland Saknas Nissan flod   Botilla personnamn
Halland Saknas Nissan flod   Brink personnamn
Halland landskap o. län Nissan flod   Britta personnamn
Halland landskap Nissan flod   Brodde personnamn
Halland landskap Nissan älv   Bror personnamn
Halland landskap Nissan å   Brothe personnamn
Halland landskap Nissan flod   Brun personnamn
Halland landskap o. län Nissan flod   Bryngel personnamn
Halland landskap o. län ?Nissan å   -böling inbyggarbeteckning
Halland Saknas Nissan älv   Börge personnamn
Halland landskap Nissan älv   Börta personnamn
Halland landskap Nissan älv   Dan personnamn
Halland landskap o. l. Nissan å   Daniel personnamn
Halland Saknas Nissan å   David personnamn
Halland landskap Nissan å   Dorotea personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Dune personnamn
Halland Saknas Nissan vattendrag   Duve personnamn
Halland Saknas Nissan å   Ebbe personnamn
Halland Saknas Nissan å   Elias personnamn
Halland Saknas Nissan å   Elin personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Elina personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Ellen personnamn
Halland landskap Nissan å   Elna personnamn
Halland Saknas Nissan å   Elsa personnamn
Halland Saknas Nissan å   Eluf personnamn
Halland Saknas Nissan Saknas   Erik personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Erland personnamn
Halland landskap Nissan å   Esbjörn personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Eskil personnamn
Halland Saknas Nissan å   Falk personnamn
Halland landskap Nissan å   Flint personnamn
Halland Saknas Nissan å   Fnatte personnamn
Halland Saknas Nissan å   Fredrik personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Fris personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Frände personnamn
Halland Saknas Nissan å   Germund personnamn
Halland landskap Nissan å   Gertrud personnamn
Halland landskap Nissan vattendrag   Gesa personnamn
Halland Saknas Nissan å   Geska personnamn
Halland Saknas Nissan å   Give personnamn
Halland Saknas Nissan å   Grels personnamn
Halland landskap Nissan å   Grip personnamn
Halland landskap Nissan Saknas   Grovsmed personnamn
Halland landskap o. län Nissan å   Gudmund, Gudman personnamn
Halland Saknas Nisseström Saknas   Gullbrand personnamn
Halland landskap Nissan å   Gunder personnamn
Halland Saknas Nissan å   Gundmund personnamn
Halland Saknas Nissan å   Gunill(a) personnamn
Halland Saknas Nissan å   Gunman personnamn
Halland Saknas Nissan flod   Gunnar personnamn
Halland landskap Nissan flod   Gunne personnamn
Halland landskap Nissan flod   Gunnel personnamn
Halland landskap o. län Nissan flod   Gunnela, jfr Gunilla personnamn
Halland landskap o. län Nissan flod   Gunnlan personnamn
Halland landskap Nissan flod   Göa personnamn
Halland Saknas Nissan flod   Görell personnamn
Halland Saknas Nissan flod   Götar personnamn
Hallandi Saknas Nissan flod   Hans personnamn
Halland landskap Nissan flod   Harald personnamn
Halland Saknas Nissan flod   Hattmakare personnamn
Halland landskap Nissan flod   Hevig personnamn
Halland landskap Nissan flod   Helge personnamn
Halland landskap Nissan flod   Henrik personnamn
Halland landskap Nissan flod   Hille personnamn
Halland Saknas Nissan flod    
Halland landskap Nissan flod    
Halland landskap Nissan flod    
Halland landskap Nissan flod    
Halland landskap Nissan flod    
Halland landskap Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland landskap Nissan flod    
Halland landskap Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nisssan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland landskap o. län Nissan flod    
Halland landskap Nissan å    
Halland landskap Nissan å    
Halland landskap Nissan ström    
Halland landskap Nissan Saknas    
Halland landskap Nissan å    
Halland landskap Nissan å    
Halland Saknas Nissan å    
Halland landskap Nissan å    
Halland landskap Nissan å    
Halland landskap Nissan Saknas    
Halland landskap Nissan å    
Halland landskap o. län Nissen å    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland Saknas Nissan flod    
Halland landskap Nissan å    
Halland Saknas Nissan å    
Halland Saknas Nissan å    
Halland landskap Nissan å    
Halland landskap Nissan å    
Halland Saknas Nissan å    
Halland landskap Nissan å    
Halland Saknas Nissan å /Se    
Halland landskap Nissan å /Se    
Halland Saknas Nissan å /Se    
Halland Saknas Nissan flod /Se    
Halland Saknas Nissan å /Se    
Halland Saknas Nissan å /Se    
Halland Saknas Nissan å /Se    
Halland Saknas Nissan å /Se    
Halland Saknas Nissan å /Se    
Halland landskap o. län Nissan å /Se    
Halland landskap o. län Nissan å /Se    
Halland landskap Nissan å /Se    
Halland landskap Nissan å /Se    
Halland landskap Nissan å /Se    
Halland landskap Nissan å /Se    
Halland landskap Nissan flod /Se    
Halland Saknas Nissan vattendrag /Se    
Halland landskap Nissastigen landsväg    
Halland Saknas Nissastigen väg    
Halland Saknas Nissastigen landsväg    
Halland landskap »Nissastigen» landsväg    
Halland Saknas Nissastigen trafikled /Se    
Halland landskap Nissastigen landsväg /Se    
Halland landskap Nissastigen väg /Se    
Halland landskap *Ornabek bäck    
Halland landskap *Phyalzmose Saknas    
Halland Saknas ?Præsteengen äng    
Halland Saknas *Pund å /Se    
Halland Saknas Saltsjön, se Kattegatt hav    
Halland Saknas Slottsvassen Saknas    
Halland landskap o. län Smörkullen folkläger    
Halland landskap Smörkullen falkläger    
Halland landskap o. län ?Soret folkläger?    
Halland landskap -stall(en) natur- o. ägonamnselement /Se    
Halland landskap ?Sturisö ö    
Halland landskap o. län Swärtehall gränsmärke    
Halland Saknas Syr(e)- förled i marknamn /Se    
Halland Saknas (?)Thiulfö ö    
Halland Saknas *Timla, *Þimla? å /Se    
Halland Saknas Trångeklef gränsmärke    
Halland Saknas tåg (tåk) ortnamnselement /Se    
Halland landskap tåk (tåg) ortnamnselement (natn.) /Se    
Halland landskap *Wadná, se Nissan å /Se    
Halland landskap »Vaxmosse» Saknas    
Halland landskap veke naturnamnselement /Se    
Halland landskap Vesan namn på Viskan? /Se    
Halland landskap *Visa å /Se    
Halland Saknas *Visa=Visa? å /Se    
Halland Saknas *Visa å /Se    
Halland Saknas Viskan å /Se    
Halland Saknas Viskan å    
Halland Saknas Viskan å /Se    
Halland landskap o. län Viskan å /Se    
Halland landskap »Viska»=Viskan? å /Se    
Halland landskap Viskan å /Se    
Halland Saknas Viskan å /Se    
Halland landskap Viskan å /Se    
Halland ldskp. Viskan älv /Se    
Halland Saknas *Wrack Saknas    
Halland Saknas Vraksnäs Saknas    
Halland Saknas ?Wrangö ö    
Halland, norra Saknas våle (vårde) ortnamnselement (natn.) /Se    
Halland landskap o. län vårde (våle) ortnamnselement (natn.) /Se    
Halland landskap o. län *Wåxhulta led f.d. landsväg    
Halland landskap o. län Västersjön, se Kattegatt hav    
Halland landskap Västersjön, se Kattegatt del av hav    
Halland landskap ?Vättern vik /Se    
Halland landskap o. län *Zuderwiderholm ö    
Halland Saknas Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap o. län Ätran flod    
Halland landskap Ätran Saknas    
Halland ldskp Ätran? Saknas    
Halland Saknas Ätran å    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran fl.    
Halland Saknas Ätran å    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland Saknas Ätran å    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran älv    
Halland landskap Ätran älv    
Halland landskap Ätran älv    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland Saknas Ätran å    
Halland Saknas Ätran å    
Halland Saknas Ätran å    
Halland Saknas Ätran å    
Halland Saknas Ätran å    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland ldskp Ätran å    
Halland landskap Ewa Ström å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland ldskp Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran Saknas    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran Saknas    
Halland landskap Ätran Saknas    
Halland landskap Ätran Saknas    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ettran Saknas    
Halland landskap Ätran vatten    
Halland Saknas Ätran vatten    
Halland Saknas Ätran å    
Halland Saknas Ätran å    
Halland landskap Ätran vatten    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap o. län Ätran å    
Halland Saknas Ätran å /Se    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran å    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland ldskp Ätran å    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland Saknas Ätran flod    
Halland landskap Ätran flod    
Halland landskap Ätran Saknas    
Halland landskap Falkenbergsån eller Ätran å    
Halland landskap Falkenbergsån eller Ätran å    
Halland landskap Falkenbergsån eller Ätran å    
Halland Saknas Ätran å    
Halland ldskp Ätran Saknas    
Halland ldskp Ätran vattendrag    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran å    
Halland landskap Ätran Saknas    
Halland Saknas Ätran Saknas    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland landskap o. län Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland landskap o. län Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran flod /Se    
Halland Saknas Ätran å /Se    
Halland landskap o. län Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland Saknas Ätran å /Se    
Halland ldskp. Ätran å /Se    
Halland ldskp. Ätran å /Se    
Halland landskap o. län Ätran å /Se    
Halland, södra Saknas Ätran flod /Se    
Halland del av landskap o. län Ätran å /Se    
Halland Saknas Ätran å /Se    
Halland Saknas Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland landskap o. län Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran å /Se    
Halland Saknas Ätran å /Se    
Halland landskap Ätran älv /Se    
Halland landskap Ättran, se Ätran å    
Halland landskap Örken skogsbygd /Se    
Halland landskap Örken skog /Se    
Halland landskap Albo Jeder gränsmärke    
Halland landskap *Almarnæstikæ förr riksgränsmärke    
Halland landskap »angesteenn» gränsmärke    
Halland, södra Saknas »angesteenn» gränsmärke    
Halland, södra Saknas Angesten gränsmärke    
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas /Se      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland lskp.      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, norra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Saknas Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o.län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland ldskp?      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Saknas Saknas      
Halland landskap      
Halland (södra) Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland, Södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Saknas Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, Norra Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Saknas Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
*Norrehalland del av Halland      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Nøræhalland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Saknas Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland län och landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Saknas Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Saknas Saknas      
Saknas Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland län o. landskap      
Halland landskap o. län      
Saknas Saknas      
Halland län o. landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Saknas Saknas      
Norrehalland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
?Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland, Norra del av Halland      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap och län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap och län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
?Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Hallandh Saknas      
[Halland, Norra] Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap /Se      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Hallandh Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland län och landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o.län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland ldskp      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland (Norra) Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap o. län      
Halland ldskp      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland ldskp.      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra och norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, Södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra o. norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra o. norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland, Södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, Södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, Södra Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, Södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, Södra Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland ldskp      
Halland ldskp.      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland, norra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland, Södra Saknas      
Halland, norra Saknas      
Halland landskap      
Halland, sörda Saknas      
Halland, Södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas /Se      
Halland, norra Saknas      
Halland, södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland, Södra Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland Saknas      
Halland landsting Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap /Se      
Halland Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Hallandh Saknas      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap och län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap o. län      
Halland landskap /Se      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap och län      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland ldskp.      
Halland landskap      
Halland landskap      
Halland ldskp.      
Halland ldskp      
Halland landskap      
Halland landskap och län      
Halland Saknas      
Halland Saknas      
Halland landskap /Se      
Halland landskap o. län /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland län /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
Halland landskap /Se      
»Alemit» inbyggarbeteckning /Se      
halling inbyggarbeteckning      
*Hallin inbyggarbeteckning /Se      
Saknas Saknas /Se      
Halland, Norra Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland, Norra Saknas      
Halland, Norra hdr      
Halland, Norra hdr      
Halland, Norra hdr      
Halland, Norra och Södra landskap      
Halland, Norra och Södra landskap      
Halland, Norra hdr      
Norra Halland f.d. lagsaga      
Halland, Norra hd      
Halland, Norra och Södra landskap      
Halland, Norra hd      
Norra Halland f.d. lagsaga      
Halland, Norra hd      
Halland, Norra hd      
Halland, Norra hd      
Halland, Norra hd      
Halland, Norra Saknas      
Halland, Norra hdr      
Halland, Norra hdr      
Halland, Norra hdr      
Halland, Norra hdr      
Halland, Norra hd      
Norra Halland hd:r      
Halland, Norra hd      
Halland, Södra hd      
Halland, Södra hd      
Halland, Södra hdr      
Halland, Södra hdr      
Södra Halland f.d. lagsaga      
Halland, Södra hd      
Södra Halland f.d. lagsaga      
Halland, Södra hdr      
Halland, Södra hdr      
Halland, Södra hd      
Södra Halland f.d. lagsaga      
Halland, Södra hd      
Halland, Södra hd      
Halland, Södra hd      
Halland, Södra hdr      
Halland, Södra hdr      
Halland, Södra hdr      
Halland, Södra hdr      
Halland, Södra hd      
Halland, Södra hd      
Södra Halland härader      
Syndherlandh, se Södra Halland f.d. lagsaga      
Askome län, se Askoma sn Saknas      
Falkenbergs län förr län /Se      
[Falkenbergs län] Saknas      
Falkenbergs län förr län      
Falkenberbs län hd      
Halmstads län Saknas      
Halmstads län f. län      
Halmstads län f. län      
Halmstads län f. län      
Hishults län Saknas      
Laholms län hd /Se      
Laholms län hd /Se      
Laholms län hd /Se      
Laholms län hd /Se      
*Laholmslän ärkebiskopsförläning?      
Laholms län hd      
Laholms län hd      
Laholms län hd      
Laholms län hd      
Laholms län hd      
Laholms län hdr      
Laholms län hd      
Laholms län hdr      
Laholms län hdr      
Laholms län hd      
Laholms län hd      
Laholms län hd      
Laholms län hd      
Laholms län hdr      
Laholms län hdr      
Laholms län hdr      
Laholms län hdr      
Laholms län, se Laholms sn Saknas      
Snöstorpslän, se Snöstorps sn Saknas      
Söndrums län, se Söndrums sn Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas /Se      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas /Se      
Varbergs län Saknas      
*Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas /Se      
Varbergs län Saknas /Se      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Varbergs län Saknas      
Öinge län Saknas      
Öinge län Saknas      
Sönnerbygden del av hd      
»Aars broe» Saknas      
Agard Saknas      
»Agerberg» Saknas      
*al Saknas /Se      
»Allefakris» Saknas      
*Almaruæstikæ plats /Se      
Anders Persgård bebn. /Se      
?Angerup gd      
?Asberg gods      
*Asbiærgh Saknas      
Asylum f.d. kloster /Se      
Ausered Saknas      
?Backa gd (by)      
Bache Saknas      
Backeboe Saknas      
Backagård gd      
?Backegaard gd      
Ballebygd Saknas      
*Bariis aas Saknas      
Basthulte Saknas      
?»Berbonäs» by?      
Berbonæs Saknas      
*Berbonæs Saknas      
*Bineruth Saknas      
+Bineruth el. *Bineruth Saknas      
*Birkiøø Saknas      
?Bisgierre gd      
*Bisqierre gd      
»Bischopshafve» Saknas      
*Bisæthorp Saknas      
?Boedstad falkläger      
*Bogssrith Saknas      
Bogssrith Saknas      
-bol ortnamnselement /Se      
Bolmsøø Saknas      
*Bootorp sn(?) hd(?)      
[Borderød] Saknas      
Borderöd Saknas      
»Borreager» Saknas      
?Bruszaas gd      
*Bruszaas Saknas      
Bulghulte Saknas      
»Bull» Saknas      
»Bullegaard» Saknas      
*Bustad Saknas      
-bygget eled i bebn /Se      
*Bæræbacke Saknas      
Bærækacke Saknas      
Bästhult bebn. /Se      
Bäfvenberg Saknas      
Børnerøe Saknas      
?Dagstrup by      
*Damstorp Saknas      
*Damstorp, Stora Saknas      
?Damstrup by      
*dana bæc Saknas /Se      
*dana syo Saknas      
Danstorp Saknas      
?Store Damstrup by      
*Dansstorp Saknas      
Djäknebolet bebyggelsenamn /Se      
*Dostorp Saknas      
Dostorp Saknas      
Edhræby Saknas      
Egerydt Saknas      
Espinghe Saknas      
?esset by      
Falklanda flygplats /Se      
»Fardasahærath», se Faurås hd      
Fawernes Saknas      
Fellevige Saknas      
?Flackrøø gd      
»Flackrøø» Saknas      
*Fluttorp Saknas      
Fluttorp Saknas      
?Fobo sn      
*Fobo sn      
Fuleholm Saknas      
Fyæræ hd /Se      
*Gaasekyl Saknas /Se      
Germeridh Saknas      
*Germeridh Saknas      
Goalt (el. Godhult) bynamn /Se      
*Greffwæsæder Saknas      
?Grimelstorp Saknas      
?Grimmelund gd      
Grisetorp gård      
?Gummerslef folkläger      
Gunderödt Saknas      
Gunnarp Saknas      
»gunnælsthorp» EJREG      
*Gunnælsthorp Saknas      
*Gunnerslef maklæ Saknas      
*Gunnælsthorp Saknas      
?Gyerttlycke by      
»Gyerttlycke» Saknas      
*Gymmerup Saknas      
Gåsakulla gd      
Höga Gängefors gränsmärke      
Hallakræ Saknas      
*Hallakræ Saknas      
Hallandsfare? Saknas      
Haveröd Saknas      
Haveröd Saknas      
?Hedeby by      
*Hedha, Wæstra Saknas      
Heden (ortnamn?)      
*Heluesio Saknas      
*Hersloff Saknas      
*Hetteboda Saknas      
»Hettebode» okänd gård      
»Hielmem» gård med kvarn      
*Hielmingæ, se Rolfsån avlopp för sjö      
?Hiernwiig gd      
»Hiernwiig» Saknas      
Holm, Lilla Saknas      
Hornaberg gård      
Hov Saknas /Se      
Hulöegerde Saknas      
?Hult by      
»Hult» Saknas      
*Hunderup Saknas      
*Hyølævadh Saknas      
Hyeme Saknas      
Hällestad Saknas      
Hænøflæ hd /Se      
Hästared Saknas      
Högetorp Saknas      
Hönne vegge bygge Saknas      
Iversnes Saknas      
?Jaar gd      
Karleby lønghe Saknas      
Killingebäck Saknas /Se      
*Kiszholt Saknas      
?Klage by      
*Klakbodhum Saknas      
Klef Saknas      
*Klinta, Stora o Lilla Saknas      
»Klinte, Store ok Litle» okända gårdar      
*Koppebol Saknas      
Kosterop Saknas      
Krapperup fidekommiss /Se      
Kulla Saknas      
Kurrelyckan Saknas /Se      
Kynnariuth Saknas /Se      
*Kynnaröd, se Kinnared sn      
Ladhas Saknas      
Lawcholm Saknas      
Lawe, se Lagan å      
*Lena Saknas      
Lena Saknas      
*Lethöfthæ Saknas      
Lim- ortnamnselement /Se      
Lingelycke Saknas      
*Liwde Saknas      
Ljunga Saknas      
?Lockorp Saknas      
*Loftisgaard Saknas      
Lyngsgården Saknas      
»Madagarden» beb.      
»Merlop» Saknas      
*Merlop Saknas      
?Munkeheden Saknas      
*Munkekvarn Saknas      
Myl Saknas      
*Mølneberg Saknas      
Mølneberg EJREG      
*Nesbu EJREG      
*Nintona Saknas      
Nintona(?) Saknas      
*Ny Varberg Saknas      
Ny Warberg Saknas      
*Näs Saknas      
*Näsby Saknas      
?Nøerlagbygge gd      
Offuer Quern gordt Saknas      
?Ollefos Saknas      
*Onsvedh Saknas      
Opinge Saknas      
*Opinge Saknas /Se      
*Oræ Saknas      
*Pilegård gd      
*Prestholm Saknas      
?Pynnisgaard gd      
»Pynnisgaard» Saknas      
?Rame gd      
*Remderit Saknas      
*Renderit Saknas      
Risabro Saknas      
Roxtorp Saknas      
*Ruth Saknas      
*Ruth Saknas      
Ruuth Saknas      
Ruth Saknas      
Ryd gd      
*Rydhe gård      
Rygnabroo Saknas      
?Røninge by      
*Rørerne Saknas      
?Røydtzs gd      
Sakælsthorp = Sällstorp Saknas      
*Sankt Jörgens kapell Saknas      
*Sankt Knus kyrka Saknas      
*Sankt Marienbol Saknas      
?Seiby Saknas      
?Serits Saknas      
*Sineruth Saknas      
*Sineruth Saknas      
*Sineruth Saknas      
*Siorydh Saknas      
?»siwisthorp» Saknas      
?»siwisthorp» Saknas      
*Siørby Saknas      
SIøråsz Saknas      
*Skackerodh Saknas      
Skageholm fäste      
*Skageholm förr fäste /Se      
Skageholm medeltida fäste      
Skageholm f. gränsfäste /Se      
*Skagaholm Saknas /Se      
*Skageholm förr fäste      
Skapsholm, se Holm sn      
*Skialmtorp, se Skälstorp by      
*Skyalmthorp Saknas      
Skiælmthorp Saknas      
*Skielkeryth Saknas      
Skielsholm Saknas      
*Skiesholm Saknas      
*Skie(l)sholm Saknas      
Skipsholm, se Holm sn      
*Scutæ kiar Saknas      
*seutækiar by      
*Skoufftorp Saknas      
*Skyllerod Saknas      
Skärplinge Saknas      
*Skætiuij Saknas      
[Skørplinghæ] Saknas      
?Slagesvedt by      
»Slagesvedt» Saknas      
*Slagesvedt Saknas      
Saknas Saknas      
Slätthult by      
?Smögeriis gd      
»Stakkarydh» okänd gård      
*stemshærat Saknas      
*Svensröd Saknas      
*Svensröd Saknas      
*Terppe Saknas      
Teyninge Saknas      
*Tiælstorp förmodligen by      
Toaker, se Tvååker sn      
Toarp Saknas      
»tøghelstorp» Saknas      
*Tokathorpp Saknas      
*Tokathorpp Saknas      
Topnes Saknas      
*Torrebur Saknas      
Torstorp? Saknas      
Torstorp by      
Torstorp Saknas      
Torup ortnamn /Se      
Tresberg Saknas      
*twbbæruthæ Saknas      
*Twbbæruthæ Saknas      
»Twnnighe» Saknas      
*Tylanstorp Saknas      
Thyrdinghe Saknas      
*Tymerby sn      
tåg (tåk) ortnamnselement (bebn.) /Se      
tåk (tåg) ortnamnselement (bebn.) /Se      
»Törnenäs» Saknas      
*Wghnarydhe Saknas      
*Wghnarydhe Saknas      
Wghnarydhe Saknas      
*Ughnarydh by? /Se      
Ulvosbäck prästg.      
*Utansjö Saknas      
Wfholt Saknas      
Saknas Saknas      
*Walaberg Saknas      
Vaangh el. Vaaghn gård      
*Varithærhø Saknas      
*Wartharø Saknas      
*Wartherø Saknas      
*Warum Saknas      
*Vathby Saknas      
*Weling Saknas      
*Weling Saknas      
*Weling Saknas      
*Vertohøg Saknas      
*Venero Saknas      
*Weyes(?) Saknas      
*Veramo Saknas      
Wghnarydh Saknas      
*Vigelstada Saknas      
*Wikæ Saknas      
Wesby Saknas      
Vviskærdal hd /Se      
Saknas /Se      
Åbykvarn, se Kvarnegården Saknas      
?Åsen by      
Åsbro bro      
Æstridh Saknas      
Ætræby Saknas      
Öby Saknas      
Öreby Saknas      
*Österhult Saknas      
?Øfreby Saknas      
Abelekulle lht      
Aggaredsberg lht      
Agndamm lht      
Agnsjödal lht      
Alahagen lht      
Albolyckan lht      
Alebacken lht      
Aledal lht      
Alekärr lht      
Alekärr lht      
Alelund lht      
Alfhem lht      
Alfsgård lht      
Alfsgård lht      
Alkärret lht      
Allareds mölla lht      
Allarängen lht      
Alledal lht      
Allekulla lht      
Allgustorp Saknas      
Allmänningslotten avs.      
Allmänshultet lht      
Almekärr f.d. båtsmanstorp      
Almås lht      
Alsborg lht      
Alstorp lht      
Altarstenen lht      
Altasgård lht      
Altona lht      
Alvhem avs.      
Amalyckan lht      
Amandero avs.      
Ambjörnsgård lht      
Ammendred Stora lht      
Amundsgård lht      
Andersberg lht      
Andersdal lht      
Andersfält lht      
Andersgård lht      
Andershöjden avs.      
Anderstorp lht      
Anderstorp lht      
Anderstorp lht      
Anderstorp lht      
Anderstorp lht      
Anderstorp lht      
Anderstorp lht      
Andrisagård lht      
Anis lht      
Annabo Skog lht      
Anneberg lht      
Anneberg avs.      
Anneberg lht      
Anneberg lht      
Anneberg lht      
Anneberg avs.      
Annebergsgård lht      
Anneberg station lht      
Annedal lht      
Annedal avs.      
Annehem lht      
Annehem avs.      
Annelund avs.      
Annelund avs.      
Annelund avs.      
Annelund avs.      
Annelund lht      
Annelund avs.      
Annelund avs.      
Annero lht      
Anneslätt lht      
Annislund lht      
Apelbo lht      
Apelhögen lht      
Apelvik lht      
Apelvikens kustsanatorium lht      
Arken lht      
Arvesgård lht      
Arvesgård lht      
Arvidsberg lht      
Arvidsgården lht      
Arvidsgård lht      
Asigestugan torp      
Aspedal lht      
Aspeslätt lht      
Asphaga lht      
Asphagen avs.      
Aspåkern lht      
Assrabygget lht      
Augustiborg lht      
Axas lht      
Axelid lht      
Axeltorp lht      
Backagården lht      
Backagården lht      
Backagården lht      
Backagård lht      
Backagården lht      
Backagården lht      
Backagård lht      
Backagård lht      
Backagården lht      
Backagård lht      
Backagård lht      
Backahuset lht      
Backalyckan lht      
Backalyckan lht      
Backalyckan lht      
Backatorp lht      
Backebo avs.      
Backen lht      
Backen lht      
Backen lht      
Backen lht      
Backen lht      
Backen avs.      
Backen lht      
Backen lht      
Backen lht      
Backen lht      
Backen torp      
Backen lht      
Backen lht      
Backom lht      
Backtorpet lht      
Baggabygget lht      
Baggagården lht      
Baggagården lht      
Baggagård lht      
Baggagården lht      
Baggagård lht      
Ballalyckan lht      
Barkagård lht      
Barkaråsen avs.      
Barkhult Stora lht      
Barkhult Lilla lht      
Barnakulla lht      
Barnsjöback avs.      
Bastan lht      
Bastebro lht      
Bastulid avs.      
Beateberg lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtsgård lht      
Bengtstorp avs.      
Bengtstorp lht      
Berg lht      
Berg lht      
Berg lht      
Berga lht      
Berga lht      
Bergagård lht      
Bergagård lht      
Bergagården lht      
Bergagården lht      
Bergahus lht      
Bergdalen avs.      
Bergen lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berget lht      
Berghem lht      
Berghem lht      
Berghem avs.      
Berghem avs.      
Bergshuset lht      
Bergkull lht      
Bergstugan lht      
Bergstugan lht      
Bergsäter lht      
Berntstorp lht      
Betel L. lht      
Betesåsen avs.      
Betet lht      
Bifrost lht      
Billingsdal avs.      
Biskopstorps kungsladugård lht      
Bjällbo lht      
Bjärbygården lht      
Bjärebo lht      
Björabygget lht      
Björberg jordlägenhet      
Björbäck lht      
Björbäck lht      
Björka avs.      
Björka lht      
Björkdalen avs.      
Björkebacken avs.      
Björkeberg avs.      
Björkeberga avs.      
Björkeberga lht      
Björkebo lht      
Björkebo lht      
Björkebo lht      
Björkebol lht      
Björkedal lht      
Björkedal avs.      
Björkedal lht      
Björkedal avs.      
Björkegård lht      
Björkehagen lht      
Björkekull avs.      
Björkekullen Saknas      
Björkelund lht      
Björkelund avs.      
Björkelund lht      
Björkelund lht      
Björkelund lht      
Björkelund lht      
Björkelund lht      
Björkelund lht      
Björkelund lht      
Björkelund lht      
Björkemosse lht      
Björkenholm lht      
Björkered Stora lht      
Björkered Lilla lht      
Björkeslätt lht      
Björket lht      
Björket lht      
Björket lht      
Björket lht      
Björket lht      
Björketorp lht      
Björkhaga lht      
Björkhagen lht      
Björkholm säteri      
Björkhult lht      
Björkhyddan avs.      
Björkhålan lht      
Björkmossen avs.      
Björkudden lht      
Björkudden avs.      
Björkvik lht      
Björkvik lht      
Björkås lht      
Björkåsen lht      
Björkåsen lht      
Björkås lht      
Björkviken avs.      
Björkängs markalags torvmosse Saknas      
Björmannehög lht      
Björn-Skomakarelyckan lht      
Björna avs.      
Björnhyttan lht      
Björnås Södra och Norra lht      
Björnön lht      
Björnön L. lht      
Björsagården lht      
Björsagården lht      
Björsberg lht      
Björsgård lht      
Björsgård lht      
Björsgård lht      
Björsgård lht      
Björsgården lht      
Björsgård lht      
Björsgård lht      
Björsgård lht      
Björsgård lht      
Blackedal lht      
Blankeredstorp avs.      
Blixered åkerstycke      
Blixgård lht      
Blocken avs.      
Blomberg lht      
Blomstervången lht      
Blomstervången avs.      
Blomäng lht      
Blåbärabacken lht      
Blåsen lht      
Blåsen lht      
Blåsåsen lht      
Bläsinge lht      
Blöten lht      
Boberg lht      
Villa Boberg avs.      
Bobergs gård lht      
Bockahus lht      
Bockahuset lht      
Bockastensbygget säteri      
Bockatorpet lht      
Bocksten lht      
Bocksveken avs.      
Boden lht      
Bokedal lht      
Bokelund lht      
Bokelund lht      
Bokelund lht      
Bolagård lht      
Bolet lht      
Bolet lht      
Bolet lht      
Bolg lht      
Bolslund avs.      
Bolsteråsen avs.      
Bolås torp      
Bondagård lht      
Bondagård lht      
Bondagård lht      
Bondagård lht      
Bondegård lht      
Bondåkrahus lht      
Bonnabygget lht      
Bonnagården lht      
Villa Bonnarp avs.      
Bonnarpskvarn kvarntomt      
Bonnasgård lht      
Borgasgård lht      
Borgasgården lht      
Borgasgård lht      
Borghem lht      
Borgås lht      
Borgås lht      
Borra lht      
Borrås lht      
Borrås markelags torvmosse Saknas      
Bosagård lht      
Bosgården lht      
Bostället lht      
Bostället lht      
Bostället avs.      
Bottnahöjden lht      
Brandstorp lht      
Branken lht      
Braslyckan torp      
Brattelund avs.      
Brattelid lht      
Brattelid avs.      
Bratthuset lht      
Brattås lht      
Brattåsen lht      
Breared Lilla lht      
Breared Stora lht      
Bredavad lht      
Bredehölj lht      
Brinkastugan lht      
Brinken lht      
Brinkendal lht      
Brodal avs.      
Brodal lht      
Broen lht      
Broen lht      
Broen lht      
Brogård lht      
Brogård avs.      
Brogård lht      
Brohem lht      
Brohuset torp      
Bromans lht      
Brombergshult lht      
Bron lht      
Bron lht      
Brorsfält avs.      
Brosjölyng lht      
Broslätt lht      
Brostorp lht      
Brostorp lht      
Brostugan avs.      
Brotorpet lht      
Brotorp avs.      
Brovik lht      
Bruket lht      
Bruket lht      
Bruksjorden lht      
Brunkeberg avs.      
Brunndal lht      
Brunnshult lht      
Brunsberg lht      
Brunstorp lht      
Bryggebjär lht      
Brystad lht      
Brånagården lht      
Bråtaböke lht      
Bråtadal f.d. båtsmanstorp      
Bråtahult lht      
Bråvalla lht      
Bräcka lht      
Bräckan lht      
Bräckelid lht      
Bräckorna lht      
Brädden lht      
Brällte lht      
Brändahult lht      
Brända Ljung lht      
Brändebo lht      
Bränna lht      
Bränneberg avs.      
Brännegård lht      
Brännekulle lht      
Brännestaden lht      
Brännhult L. lht      
Brännorna lht      
Brännås lht      
Brännås lht      
Brödersborg lht      
Brödersborg lht      
Brödjeholm lht      
Brödjeholm lht      
Brödraslätt lht      
Buarebacken lht      
Buared lht      
Buareddamm lht      
Budskär hållplats lht      
Buera lht      
Bunkastugan torp      
Bunkatorpet lht      
Bunn lht      
Burhultet lht      
Busken lht      
Buskäng lht      
Bygget station lht      
Bygget lht      
Bygget lht      
Bygget lht      
Byslätt lht      
Bystaden lht      
Båghuset lht      
Bålabron lht      
Bållalltsbygget lht      
Bånegärdet lht      
Bångalyckan lht      
Båssö lht      
Båtsmanslyckan avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet Saknas      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet lht      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Båtsmanstorpet avs.      
Bäck lht      
Bäck lht      
Bäck Lilla lht      
Bäck Stora lht      
Bäckadal lht      
Bäckafors lht      
Bäckagård lht      
Bäckagård lht      
Bäckagården lht      
Bäckagård lht      
Bäckagården lht      
Bäckagård lht      
Bäckagården lht      
Bäckagården lht      
Bäckagården lht      
Bäckagårdskvarn avs.      
Bäckahuset lht      
Bäckalund lht      
Bäckalund avs.      
Bäckamo avs.      
Bäckamo lht      
Bäckarp Stora lht      
Bäckarp Lilla lht      
Bäckaskog lht      
Bäckaslätten lht      
Bäckaslätt lht      
Bäckastugan lht      
Bäckatorp avs.      
Bäckatorp lht      
Bäckefors lht      
Bäcken lht      
Bäcken lht      
Bäcken lht      
Bäckens lht      
Bäckhult lht      
Bäckåsen lht      
Bäckängen lht      
Bälshult Mellom lht      
Bälshult Yttra lht      
Bälshult Övra lht      
Bästhult lht      
Bästhult lht      
Bästiltsbygget torp      
Bökeberget lht      
Bökehus lht      
Bökelund lht      
Bökenäs lht      
Bökeslätt lht      
Bökeslätt lht      
Bökestugan lht      
Bökestugan lht      
Böket lht      
Böket lht      
Böket lht      
Yttra Böket avs.      
Bökkullen lht      
Bökåsen lht      
Bökåsen lht      
Börjasgård lht      
Börjasgård lht      
Börkekullen lht      
Börresgård lht      
Börsingagård lht      
Böslid L. lht      
Böslid Stora lht      
Börsås lht      
Böttås Lilla lht      
Böttås Stora avs.      
Cecilieberg lht      
Centralen lht      
Charlottenhill avs.      
Charlottenlund avs.      
Coxhall lht      
Daddekulle lht      
Dagsmyst lht      
Dal lht      
Dal lht      
Dala lht      
Dala lht      
Dala lht      
Dala avs.      
Dala lht      
Dala avs.      
Dala lht      
Dala avs.      
Dalaberg lht      
Dalberga lht      
Dalabygget lht      
Dalahov lht      
Dalahus lht      
Dalahus lht      
Dalahus lht      
Dalalund lht      
Dalalund avs.      
Dalalund lht      
Dalalund lht      
Dalalund lht      
Dalalund lht      
Dalalund lht      
Dalbo avs.      
Dalen lht      
Dalen lht      
Dalen lht      
Dalen avs.      
Dalen lht      
Dalen lht      
Dalen lht      
Dalen lht      
Dalen avs.      
Dalen lht      
Dalen lht      
Dalhem lht      
Dalsberg lht      
Dalsberg avs.      
Dalsberg lht      
Dalsberg lht      
Dalsgård lht      
Dalshem avs.      
Dalshäll lht      
Dalshäll lht      
Dalslund avs.      
Dalslund lht      
Dalslund lht      
Dalslund lht      
Dalslätt avs.      
Dalstorp lht      
Dalängen lht      
Damman lht      
Dammet lht      
Dammet lht      
Dammet lht      
Dammet lht      
Dammet lht      
Dammhuset lht      
Dammlyckan lht      
Dammstugan lht      
Dammstugan lht      
Dammtorpet lht      
Dammvallen lht      
Danmark lht      
Dansbygget lht      
Dansebacken lht      
Danska fallen Saknas      
Dansktorpet lht      
Danstorp Lilla lht      
Davidshus avs.      
Davidslund avs.      
Davidstorp lht      
Deberg lht      
Derome station lht      
Digesled åkerstycke      
Disseflat och Finndal Saknas      
Djupadal lht      
Djupadal lht      
Djupakärr lht      
Djupakärr lht      
Djupavad lht      
Djupedal lht      
Djursten avs.      
Djuråsen lht      
Djägnagård lht      
Djäknagården lht      
Djäknagården lht      
Djäknebolet lht      
Djäknebolet avs.      
Djäknegården lht      
Djäkneåkern lht      
Dodal lht      
Domaregården lht      
Domstolen lht      
Dragsbacka lht      
Drängagård lht      
Dränggård lht      
Dukared lht      
Dukulla lht      
Dunagården lht      
Dunahuset lht      
Dungatorpet avs.      
Dungen lht      
Dungen lht      
Dungen lht      
Dungen avs.      
Dungen avs.      
Dungen lht      
Dunkelihög lht      
Duvehed lht      
Duvehed utjord      
Duvhult lht      
Duvhult avs.      
Dygård lht      
Dylpered lht      
Dymad lht      
Dyrrå avs.      
Dämmet lht      
Dämmet lht      
Dänegården lht      
Dättagården lht      
Ebbagården lht      
Ebbarps kvarn avs.      
Ebbeslund avs.      
Edenberga gård lht      
Eglahus lht      
Egnared Stora lht      
Egnared Lilla lht      
Ekebacken avs.      
Ekebacken lht      
Ekeberg lht      
Ekeberg lht      
Ekeberg lht      
Ekeberg lht      
Ekeberg lht      
Ekeberg lht      
Ekeberg lht      
Ekeberget lht      
Ekebo avs.      
Ekebo lht      
Ekedal lht      
Ekedal lht      
Ekedal lht      
Ekedal lht      
Ekedal lht      
Ekehult lht      
Ekekulla lht      
Ekekullen avs.      
Ekelid avs.      
Ekelid lht      
Ekeliden lht      
Ekelund lht      
Ekelund lht      
Ekelund lht      
Ekelund lht      
Ekelund lht      
Ekelund lht      
Ekelund lht      
Ekemad lht      
Ekered lht      
Ekerås lht      
Eket lht      
Eket lht      
Eket lht      
Eketorp lht      
Eketånga kronoflygsandsfält avs.      
Ekhagen lht      
Ekhögen lht      
Ekliden lht      
Eksjöberg lht      
Ekås lht      
Ekåsen lht      
Ekängen äng      
Elesgård lht      
Ellneberg lht      
Elmtonsgård Saknas      
Elsestorpet lht      
Emmedal lht      
Emmedal avs.      
Enabygget lht      
Enebacka lht      
Enebacken lht      
Enebacken avs.      
Enedal lht      
Enedalen lht      
Enehuset torp      
Enekulla lht      
Eneliden lht      
Enelund avs.      
Enelund avs.      
Enelyckan lht      
Eneslätt lht      
Enestorp lht      
Enestugan lht      
Enet lht      
Enet lht      
Enet avs.      
Enet lht      
Enet lht      
Enet lht      
Enet lht      
Enet lht      
Enskiftet lht      
Enungen lht      
Eriksberg lht      
Eriksberg lht      
Eriksberg lht      
Eriksdal lht      
Eriksdal lht      
Eriksro lht      
Erikstorp lht      
Erkeshult lht      
Erlandsbygget torp      
Erlandsbygget lht      
Erlandsgård lht      
Erlandstorp lht      
Erlandstorp lht      
Ersgården lht      
Esered Yttra lht      
Esered Övra lht      
Eskabygget lht      
Eskelsgård lht      
Eskhem lht      
Eskilsgård lht      
Espås avs.      
Evabygget lht      
Fagereds sanatorium lht      
Fagerhult lht      
Fagerhult lht      
Fagerhult lht      
Falkagården lht      
Falkagård lht      
Falkasand lht      
Fallsbacken lht      
Fallsängarna utjord      
Fare Mellom lht      
Fare Yttra lht      
Fare Övra lht      
Fastarp lht      
Fattiggården lht      
Fattiggården lht      
Fattiggården lht      
Fattiggården lht      
Fegen lht      
Fegen st. lht      
Fered lht      
Fileslätt lht      
Finnagården lht      
Finnarekärr lht      
Finnsbo lht      
Fiskarebacken lht      
Fiskartorp lht      
Fiskeberg lht      
Fiskestätta lht      
Fjälldalen lht      
Fjällen lht      
Fjällesjö Stora lht      
Fjällesjö Lilla lht      
Flabäck lht      
Flacket lht      
Flakadal lht      
Flammabygget lht      
Flaten lht      
Flathult lht      
Flathultet lht      
Flathult lht      
Flathultet lht      
Floabäcken lht      
Floagård lht      
Floagård lht      
Floen lht      
Floen lht      
Flyarna lht      
Flybacken lht      
Flybacken lht      
Flyet lht      
Flykullen avs.      
Fläden lht      
Flähult lht      
Fnattagård lht      
Fnattagård lht      
Fogdagård lht      
Fogdegården lht      
Fors bol      
Forsabacken lht      
Forsagården lht      
Forsbäck lht      
Forsbäck lht      
Fotstad lht      
Fotstadtorp lht      
Framnäs lht      
Framnäs avs.      
Fransborg lht      
Freden lht      
Fredriksberg avs.      
Fredrikslund avs.      
Fredhem lht      
Fredriksbo avs.      
Fredrikstorp lht      
Fredsborg lht      
Fredslund lht      
Friaborg avs.      
Friberg avs.      
Friborg lht      
Friden lht      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem lht      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhem avs.      
Fridhem avs.      
Fridhem lht      
Fridhem avs.      
Fridhemsberg lht      
Fridhemsberg avs.      
Fridhemslund lht      
Friheten lht      
Frogård lht      
Frostorp lht      
Frueled lht      
Frugården lht      
Fröabygget lht      
Frösakull lht      
Furet lht      
Furet avs.      
Furet avs.      
Furet avs.      
Furet lht      
Furet lht      
Furet lht      
Furryd lht      
Furuberg avs.      
Furuberg avs.      
Furuberg lht      
Furuberg lht      
Furuborg lht      
Furuhäll avs.      
Furuhäll avs.      
Furulid lht      
Furulund lht      
Furulund lht      
Furulund lht      
Furulund lht      
Furulund avs.      
Furulund lht      
Furulund lht      
Furulund avs.      
Furulund lht      
Furulund lht      
Furulund lht      
Furulund lht      
Furulund avs.      
Furulund avs.      
Furulund lht      
Furuslätt lht      
Furutorpet lht      
Furutorp lht      
Furutorp lht      
Furuviken torp      
Furåsen lht      
Fyllingekvarn kvarntomt      
Fågelliden lht      
Fågelåkra lht      
Fåglalyckan lht      
Fåglasjö avs.      
Fålabacka lht      
Fårakullen lht      
Fårakullen lht      
Fägrilthus lht      
Fäkulle lht      
Fällesåsen lht      
Färjestaden Saknas      
Färjås lht      
Fässberg lht      
Fäxagården lht      
Fäxas lht      
Förkullen lht      
Försörjningshem lht      
Gamlegården lht      
Gapakulla lht      
Gatan lht      
Gatan avs.      
Gatan lht      
Gatan lht      
Gatenberg lht      
Gatås Saknas      
Genevads station avs.      
Gerdsbo avs.      
Gersingabygget lht      
Gervalla lht      
Getahus lht      
Getahuset lht      
Getakulla lht      
Getalyckan lht      
Gillestugan torp      
Gimle lht      
Givhult Lilla lht      
Givhult Stora lht      
Glassvik lht      
Glastorp lht      
Glenninge avs.      
Glimmingagärdet lht      
Glimminge lht      
Glimmingen lht      
Glosan lht      
Glänna lht      
Gläshålan avs.      
Glässhålan lht      
Gniporna lht      
Goddalen lht      
Godhem lht      
Godhult lht      
Gondola avs.      
Gralsåsen lht      
Graneberg lht      
Granelund avs.      
Granen lht      
Granet Saknas      
Granet lht      
Granhulta lht      
Granhuset lht      
Grankärret avs.      
Grannahög lht      
Grantorp lht      
Gravarebygget torp      
Gravarebygget lht      
Gravdalen lht      
Gravsjöbacken f.d. båtsmanstorp      
Grenakulle lht      
Grevabygget lht      
Grevagård lht      
Grimsholmen lht      
Grimås lht      
Grimåsen lht      
Grindaliden lht      
Grinden lht      
Grindlabacken lht      
Grindstorp lht      
Grisagården lht      
Gropemöllan torp      
Grottan lht      
Grubbagård lht      
Grunsen lht      
Grushålan lht      
Grusmalen lht      
Grustaget lht      
Grytebruket lht      
Grågård lht      
Gråkulla avs.      
Gränshuskvarn lht      
Gränstorpet lht      
Gräsdal lht      
Gräskull lht      
Gräskärr lht      
Gräsvad lht      
Gröna Hålan lht      
Grönaberg lht      
Grönadal lht      
Grönadal avs.      
Grönadal lht      
Grönafly lht      
Grönaholm avs.      
Grönakull lht      
Grönalund lht      
Grönalund lht      
Grönalund lht      
Gröndal avs.      
Gröndal lht      
Grönedal lht      
Grönegatan lht      
Grönemad lht      
Grönemad avs.      
Grönemad avs.      
Grönemad lht      
Grönemad lht      
Gröneslätt lht      
Grönevad lht      
Gröningagården lht      
Grönkulle lht      
Grönkullen lht      
Grönsberg lht      
Grönshult Lilla torp      
Gudmundsgård lht      
Gullberg avs.      
Gullbergsdal lht      
Gullbrandstorps station avs.      
Gullbringsbolet lht      
Gullekullen lht      
Gullhagen lht      
Gummaråsen lht      
Gummesgård lht      
Gungekärr lht      
Gunhem lht      
Gunna lht      
Gunnagård lht      
Gunnagården lht      
Gunnesgård lht      
Gunnesgård lht      
Gustafsfält lht      
Gustavsberg lht      
Gustavsberg lht      
Gustavsberg lht      

  ^  

Hallands läns härader m.m.