ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hallands län : Allmänt : Hallands län

Härader        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2815 Naturnamn : 428 Bebyggelsenamn : 42 Naturnamn : 187
Gustavsberg lht Aschebeck gränsmärke Halland landskap Hilleborg personnamn
Gustavsberg lht Askilsooss gränsmärke Halland landskap Hjort personnamn
Gustavsberg lht *Barná förr punkt på riksgräns Halland landskapsnamn Holger personnamn
Gustavslund lht *Biørnæ syo förr punkt på riksgräns Halland landskap Horn personnamn
Gustavsro avs. *Bogh ás förr punkt för riksgräns Halland landskap Hyrde personnamn
Gustavstorp lht *Boghsyobec förr punkt för riksgräns Halland landskap Håkan personnamn
Guttared lht Bossiö gränsmärke Halland landskapsnamn Hägge personnamn
Gyllebolet lht Brötaker gränsmärke Halland Saknas Hällir personnamn
Gyllestugan lht *Byæ syo förr punkt på riksgräns Halland landskapsnamn Hästagillare personnamn
Gårda avs. Byieoss gränsmärke Halland Saknas Hök personnamn
Gårda Yttre lht Byooss gränsmärke Halland landskapsnamn Ingeborg personnamn
Gårda Övre lht Byrckissö gränsmärke Halland landskap Ingegärd personnamn
Gårda lht Bögasteenn gränsmärke Halland landskapsnamn Ingel personnamn
Gårdakrik lht Böijerosholm gränsmärke Halland landskapsnamn Ingela personnamn
Gårdakärr lht Börsiö gränsmärke Halland landskapsnamn Ingemar personnamn
Gårdsbacka lht Börssiö gränsmärke Halland landskap Inger personnamn
Gåsavad lht Danneeck gränsmärke Halland landskap och län Ingrid personnamn
Gåskulla lht Dannesteen gränsmärke Halland landskap Ingvar personnamn
Gäddegården lht Dannessiö gränsmärke Halland landskap Isak personnamn
Gällarpaslätten lht Daredör gränsmärke Gast inbyggarbeteckning Ivar personnamn
Gärdamossen lht Denge ååss gränsmärke Gris inbyggarbeteckning Jakob personnamn
Gärdesbacken lht Diupebeckz Ooss gränsmärke Halling inbyggarbeteckning Jeppa personnamn
Gärdesgård lht Diupebeckz ooss gränsmärke hallin inbyggarbeteckning Jeremias personnamn
Gärdeslyckan avs. »diupekiär» gränsmärke halling inbyggarbeteckning Jesper personnamn
Gärdesslätten jordlägenhet Diupe sundh eller Diupemossa gränsmärke halling inbyggarbeteckning Johan personnamn
Gärdet lht Domasten gränsmärke halling inbyggarbeteckning Johanna personnamn
Gärdet lht »drottningehall» gränsmärke halling inbyggarbeteckning Jokom personnamn
Gärdet lht »dörastenn» gränsmärke halling inbyggarbeteckning Jon personnamn
Gärdet lht Döresten gränsmärke hallänning inbyggarbeteckning Jonas personnamn
Gärdet lht *Ef syo sjö hallänning inbyggarbeteckning Jute personnamn
Gärdet lht *Efyu ós förr punkt för riksgräns Hallänning inbyggarbeteckning Jyde personnamn
Gässlingagården lht Emteooss gränsmärke Havregast inbyggarbeteckning Jöns personnamn
Gödeberg lht Emtesiö gränsmärke Nordhalling inbyggarbeteckning Jöran personnamn
Gödesbacke lht *Enwalda fors förr punkt för riksgräns Nordhallänning inbyggarbeteckning Kagg personnamn
Gödestadsmarken kyrkojord *Flobæc förr punkt för riksgräns norboar inbyggarbeteckning Kare = Karin personnamn
Göingegården lht Fuglalundh gränsmärke Nordhott inbyggarbeteckning Karin personnamn
Gökabacken lht Fuglelunde Bergh gränsmärke skogsbygdare inbyggarbeteckning Kerstin personnamn
Gölstorp lht *Fugthæsás förr punkt för riksgräns släboar inbyggarbeteckning Klemet personnamn
Göpnakull lht »geneshallebeck» gränsmärke släbokatt inbyggarbeteckning Knapp personnamn
Göstorp lht Granbeck gränsmärke utbygdare inbyggarbeteckning Knopp personnamn
Göstorpsmölla avs. »gröthåss» gränsmärke åsboar inbyggarbeteckning Knopttz personnamn
Gövik lht »hagasiö» gränsmärke Nordhalland Saknas Knopp personnamn
Hackarehuset lht Hakasten gränsmärke   Knud personnamn
Haga lht Hallaforss gränsmärke   Kock personnamn
Haga lht *Harasten förr punkt för riksgräns   Korp personnamn
Haga lht Hellebeck gränsmärke   Korp personnamn
Haga lht Herdakull gränsmärke   Kristen personnamn
Haga lht Hettesteen gränsmärke   Kristian personnamn
Haga lht Hettesten gränsmärke   Kristiern personnamn
Haga avs. Hiortabergh gränsmärke   Kristoffer personnamn
Haga lht »horssåss» gränsmärke   Krog personnamn
Haga lht Huitesandt gränsmärke   Kåre personnamn
Haga lht Hårdakull gränsmärke   Käll personnamn
Haga lht Häresshulte högh gränsmärke   Kättil personnamn
Haga avs. *Høcsyo ós förr punkt för riksgräns   Köpman personnamn
Hagadal lht *Høgsio lithi förr punkt för riksgräns   Lage personnamn
Hagagård lht *Høgsyo rør förr punkt för riksgräns   Lars personnamn
Hagagård lht Höieååss gränsmärke   Lasse personnamn
Hagakulle lht hökabeck gränsmärke   Lenner personnamn
Hagalund avs. hökassio gränsmärke   Linte personnamn
Hagalund lht Hörnebergzbrund gränsmärke   Lisbet personnamn
Hagalund lht *Høstø förr punkt för riksgräns   Lorens personnamn
Hagalund lht höxeklintt gränsmärke   Los personnamn
Hagalund lht Jempteoss gränsmärke   Long personnamn
Hagalund lht Joansshylta högh gränsmärke   Lucia, Lusse personnamn
Hagalund lht kampe åå gränsmärke   Lög personnamn
Hagalyckan lht karssökiella gränsmärke   Magdalena personnamn
Hagastugan lht *Kinnesten gränsmärke   Malena personnamn
Lille Hage avs. Kinnesten gränsmärke   Maren personnamn
Hagen lht Kloffsteenn gränsmärke   Margreta personnamn
Hagen lht kloffwohall gränsmärke   Markus personnamn
Hagen lht Klohalla gränsmärke   Marta personnamn
Hagen lht Klöfhall gränsmärke   Mats personnamn
Hagen lht Knista hall gränsmärke   Mattis personnamn
Hagen Västra lht Korswijckz kelle gränsmärke   Maurits personnamn
Hagen Norra lht Kråkehöll gränsmärke   Meja, jfr Mäja personnamn
Hagen lht Kullesten gränsmärke   Metta personnamn
Hagen jordlägenhet *Kunnungawath förr vadställe och punkt för riksgräns   Mikael personnamn
Hagen lht Kursteen gränsmärke   Mickel personnamn
Hagen lht Kyssehalla gränsmärke   Mogens personnamn
Hagen lht Kättilsten gränsmärke   Måns personnamn
Hagen avs. Lecktis giöll gränsmärke   Mårten personnamn
Haghult avs. Lectesgiöll gränsmärke   Mäja, jfr Meja personnamn
Hagryd Dala lht Lomaker eller Lomasiö gränsmärke   Märit personnamn
Hagön lht lommakiär gränsmärke   Märta personnamn
Hakaslätt lht Maijenfors gränsmärke   Möllare personnamn
Halarna lht Meijenforss gränsmärke   Mörk personnamn
Halla lht Merckes Beck gränsmärke   Nanne personnamn
Halla lht Miösiö gränsmärke   Nilla personnamn
Halla lht Miösiö gränsmärke   Nils personnamn
Hallaberg lht *Myodkiældæ, jfr Myod yrtæ dal förr punkt för riksgräns /Se   Ola personnamn
Hallaborg Saknas *Myodyrtædal förr punkt för riksgräns   Oler personnamn
Hallagården lht Möcklesiö gränsmärke   Olov personnamn
Hallagård lht Porssö gränsmärke   Palne personnamn
Hallagården lht Pukaooss gränsmärke   Peder personnamn
Hallagård lht pukåss gränsmärke   Pelle personnamn
Hallagården lht pukåss gränsmärke   Per personnamn
Hallagården lht Rognahufuudet gränsmärke   Pernilla personnamn
Hallagård lht Rognasiö gränsmärke   Petter personnamn
Hallagården lht *Rabæc förr punkt för riksgräns   Piung personnamn
Hallagärdet lht *Rakiældæ förr punkt för riksgräns   Polack personnamn
Hallahuset lht Råckna siö gränsmärke   Pål personnamn
Hallahuset lht Råbeck gränsmärke   Ragnel personnamn
Hallakärr avs. Råbeck gränsmärke   Ragnild, jfr Ragnel personnamn
Hallarna lht Rödlawåd gränsmärke   Ram personnamn
Hallarna lht Rödhårshufuudt gränsmärke   Rane personnamn
Hallarne lht Rölewadh gränsmärke   Ranil = Ragnhild personnamn
Hallavad lht Röråås gränsmärke   Ramborg personnamn
Hallbogården lht Röråås gränsmärke   Rasmus personnamn
Hallegård lht Becken emellan Gårdarna i Siögery gränsmärke   Resling personnamn
Hallen lht *Scata os förr punkt för riksgräns   Ryska personnamn
Hallen lht *Scatæ bæc förr punkt för riksgräns   Rörik personnamn
Hallen torp *Sendæ ós förr punkt för riksgräns   Salpetersjudare personnamn
Hallen lht *Skamá förr punkt på riksgräns /Se   Sandbäck personnamn
Hallen lht Skatebro gränsmärke   Sante personnamn
Hallen lht Skatessiö gränsmärke   Sara personnamn
Hallen lht Skattesiö gränsmärke   Seved personnamn
Hallen lht Skaweooss gränsmärke   Sigfrid personnamn
Hallen lht Stackare Pöll gränsmärke   Signill personnamn
Hallen lht Stackare Pööll gränsmärke   Sigrid personnamn
Hallingstorp lht Steenkiettla gränsmärke   Sirin personnamn
Hallsbo lht Steenkiettla gränsmärke   Simon personnamn
Hallstorp lht Stunckakloo gränsmärke   Sissa personnamn
Hallås torp Swaöandz höhg gränsmärke   Sissela personnamn
Hallåsen lht Suartekier gränsmärke   Siver personnamn
Halsberg lht *suntrv as gränsmärke /Se   Skatt personnamn
Halsbo lht *Swinæør förr punkt för riksgräns   Skräddare personnamn
Halsgård lht Säwiick gränsmärke   Skött personnamn
Hamberg lht Tangana gränsmärke   Smed personnamn
Hammarsdal lht *Thrangæ dal förr punkt för riksgräns   Snickare personnamn
Hammer lht Vgylla kull gränsmärke   Stack personnamn
Hamra lht *Wlffæbæcs rør förr punkt för riksgräns   Staffan personnamn
Hamra lht vnnasklintt gränsmärke   Stefan personnamn
Hamragården lht *Utrugs kiældæ förr punkt för riksgräns   Sten personnamn
Hamringen lht *Utrugs næs förr punkt för riksgräns   Strandridare personnamn
Hansagård lht Wene Eeck gränsmärke   Svart personnamn
Hansagård lht Venne eeck gränsmärke   Sven personnamn
Hansegården lht *Wranæbæc förr punkt på riksgränsen /Se   Svenborg personnamn
Hansegård lht Ånders klint gränsmärke   Svenning personnamn
Hannedal lht Årnekulla gränsmärke   Syne personnamn
Hannefred lht *Ælmtæbiærgh förr punkt på riksgräns /Se   Såne personnamn
Hansagård lht *Ørmæ musæ förr punkt för riksgräns   Söffrin personnamn
Hansagård lht *Ørmæ musæ förr punkt för riksgräns   Söne personnamn
Hansagård L. lht Örnakull gränsmärke   Sören personnamn
Hansagård St. lht Örsiösten gränsmärke   Theodorus personnamn
Hanås lht abberswassooss gränsmärke   Timmerman personnamn
Hanåsen lht Abborswadz ooss gränsmärke   Tofte personnamn
Haraldsro lht Aldramanna bräcka gränsmärke   Tomas personnamn
Harnabacka lht *Alguthæ ós förr punkt för riksgräns   Tor personnamn
Harplingehus torp almannabricke gränsmärke   Tora personnamn
Harplinge station lht Amunderidzgjord horna gränsmärke   Torbern personnamn
Harås lht Anunderydz gårds hörne gränsmärke   Torbjörn personnamn
Hasslebråten lht Asgershall gränsmärke   Tore personnamn
Havkärr lht Askershall gränsmärke   Torger personnamn
Havsbacka lht *Barnsbæc förr punkt för riksgräns   Torkel personnamn
Havås lht Biuresteenn gränsmärke   Torsten personnamn
Heagård lht *Biærnædal, Øfre punkt för riksgräns /Se   Troed personnamn
Heagård lht lillebiördall gränsmärke   Troen personnamn
Healyckan lht Biördals klint gränsmärke   Trued personnamn
Heastugan lht Biörnehedtt gränsmärke   Truls personnamn
Heatorp lht Biörnhögz bergh gränsmärke   Ture personnamn
Hebergs station lht Bondöön gränsmärke   Tuve personnamn
Hed St. lht Broderkulla gränsmärke   Tuve personnamn
Hed St. lht Brokesiö gränsmärke   Tyke personnamn
Hed Östra lht broxssöbeck gränsmärke   Tyre personnamn
Hed Västra lht brwdkulle gränsmärke   Tåg personnamn
Hedal hållplats lht *Burø förr punkt för riksgräns /Se   täckare personnamn
Heden hållplats lht Daxnäse Stufwudör gränsmärke   Tölle personnamn
Heden lht *Dyupedal förr punkt för riksgräns   Thören personnamn
Heden lht diupedall gränsmärke   Töres personnamn
Heden avs. Diuresteen gränsmärke   Udde personnamn
Heden lht Duerge grundh gränsmärke   Valborg personnamn
Heden lht dwergerödh gränsmärke   Värne personnamn
Heden lht *Eghælsbæc förr punkt för riksgräns   Vilhelm personnamn
Heden lht Ecksiöbeck gränsmärke   Yar, jfr Öjar personnamn
Heden lht *Eksjö os förr punkt på riksgräns   Åbjörn personnamn
Heden lht *Ensyokalf förr riksgränsmärke   Åke personnamn
Heden lht *Felleás förr punkt för riksgräns   Åsa personnamn
Heden lht *Fellefors förr punkt för riksgräns   Öjar personnamn
Hedenborg lht Fit iunk medeltida riksgränsmärke /Se   Önner personnamn
Hedhuset lht Fit iunk medeltida riksgränsmärke /Se   Örjan personnamn
Hedhuset lht flackbeck gränsmärke   Tvillingar personnamn
Helgagård lht Flakebeck gränsmärke   Saknas Saknas
Helgasgård lht flacsiö gränsmärke   Saknas Saknas
Helgeängen lht Flacksjöbäck Saknas   allitteration föteckning
Helleved lht fruöö gränsmärke   Saknas Saknas
Hemmeslövhus lht Fruöö gränsmärke   kitteljunkare personnamn
Hemmeslövs gård lht *Gaghnæ rör förr punkt på riksgräns /Se    
Hemmet avs. Galnesåås wåll gränsmärke    
Henningsdal avs. gangneridz rör gränsmärke    
Henningstorp lht Gathan breda gränsmärke    
Herregård lht gathenebredthe gränsmärke    
Herregården lht *Gnipu förr riksgränsmärke /Se    
Herting lht graffsiöbothn gränsmärke    
Hertzminne lht Grafsiö Myr gränsmärke    
Hildhem avs. græshaghen gränsmärke    
Hillasgården lht græshage grindh gränsmärke    
Himle station avs. Grässhage grindh gränsmärke    
Himlås lht Grääsåsen gränsmärke    
Himmelkull lht heglekleff gränsmärke    
Himmelkulla lht hellisaasseflugh gränsmärke    
Himmelsberg lht hellasåss giöll gränsmärke    
Hindbergsbygget torp Hellesåss gere gränsmärke    
Hindbärabygget lht *Hildæs bæc förr punkt för riksgräns    
Hinnagård lht *Holm stene förr punkt för riksgräns    
Hinnagård lht *Hunsbiargh förr punkt för riksgräns    
Hinngården lht *Hunshyll förr punkt för riksgräns    
Hinngården lht Håkelle gränsmärke    
Hisåsen lht Håkiella gränsmärke    
Hjortamossen lht *Hælghæás förr punkt för riksgräns    
Hjortastugan lht *Hælle syo förr punkt för riksgräns    
Hjälmeskulla lht *Hæstás knap förr riksgränsmärke /Se    
Hjärtaberget lht högahengeforss gränsmärke    
Hjärtakullen lht Höghe Hengeforss gränsmärke    
Hjärtedal lht Hökahall gränsmärke    
Hjärtekulle lht Hökehall gränsmärke    
Hoberg lht *Høst syo förr punkt för riksgräns    
Holka lht jordfald gränsmärke    
Holkaryd torp Järnekleffuenn gränsmärke    
Holken lht Jernklef gränsmärke    
Holma avs. *Klæuærás ås /Se    
Holma lht »Klimmer» gränsmärke    
Holmagärde lht klockekulla gränsmärke    
Holmagärde lht Klockekulla gränsmärke    
Holmakärr lht Klockekulla gränsmärke    
Holmarna lht *klockæberg förr punkt för riksgräns    
Holmatorpet lht *Klyuær plats    
Holmeberg avs. kniffefield gränsmärke    
Holmedal avs. Knippefiäll gränsmärke    
Holmen lht kussa ström gränsmärke    
Holmen lht *Lindebiarg gränsmärke    
Holmen lht *Lindedal gränsmärke    
Holmen lht Liusehall gränsmärke    
Holmen avs. lyssahall gränsmärke    
Holmen lht lysserholtalyra gränsmärke    
Holmerskulle avs. Lyserhylteliura gränsmärke    
Holmia lht Långååss gränsmärke    
Holms gård lht *Marthæ syo förr punkt för riksgräns    
Holmtorp avs. *Myglæbæc förr punkt på riksgräns /Se    
Hopalyckan lht Merckebeck gränsmärke    
Hornagård lht Merkesbeck gränsmärke    
Hornarp lht merckedall gränsmärke    
Hornarp lht Merkedals Skore gränsmärke    
Horses lht *Miethæl næs förr punkt för riksgräns    
Horsås f.d. båtsmanstorp Saknas Saknas    
Hovgård lht Mossekulle gränsmärke    
Hovgård lht Musskulla gränsmärke    
Hovgårdas lht *Myolbäck förr punkt för riksgräns    
Hovgården lht *Myol syo förr punkt för riksgräns    
Hovgårds lht Norsiöbeck gränsmärke    
Hovmannabygget lht Norsiöbeck gränsmärke    
Huldhem avs. Ormunge skogh gränsmärke    
Hule lht Ormunge skogh gränsmärke    
Huleberg lht *Ormæ förr punkt på riksgräns    
Hulegård lht Oxebåss gränsmärke    
Hulegård lht Oxebåss gränsmärke    
Hulegård lht *Pors syo förr punkt för riksgräns    
Hulegård lht Ryarsåss spångh gränsmärke    
Hult S. lht Rygg Swänge gränsmärke    
Hult, L. lht Råbäck gränsmärke    
Hult lht rödmörswig gränsmärke    
Hultastugan lht Sansiö gränsmärke    
Hultastugan lht *Saxevik förr punkt för riksgräns    
Hulta lht saxiö öö gränsmärke    
Hulta lht Sinuas Saknas    
Hulta lht Siöbeck gränsmärke    
Hultaberg avs. Siöbeck gränsmärke    
Hultabygget lht Skarpehedha gränsmärke    
Hultabygget lht skarperhedhe gränsmärke    
Hultabäck lht *Skut sio förr punkt på riksgräns /Se    
Hultagården lht *Skutærbughæ förr punkt på riksgräns /Se    
Hultahage avs. *Spæcá förr punkt på riksgräns /Se    
Hultakulla lht *Spec syo förr punkt för riksgräns    
Hultakärr avs. Stamme sundh i Öijerne gränsmärke    
Hultet lht Stenkistann gränsmärke    
Hultet lht Stenkiste gränsmärke    
Hultet lht Stenssmåsse gränsmärke    
Hultet lht Store fyllemist gränsmärke    
Hultet avs. Storekulle mysth gränsmärke    
Hultet avs. Sundesteen gränsmärke    
Hultet avs. Sundestenn gränsmärke    
Hultet torp Suntru as gränsmärke    
Hultet lht Suartehall gränsmärke    
Hults kvarn lht Swartehall gränsmärke    
Hultås lht Suinakerss knipa gränsmärke    
Hultås lht Suineknippa gränsmärke    
Humleberget lht Syndreåss gränsmärke    
Humlebo lht Syster lijdh gränsmärke    
Humlebäcksmad säteri Systreliidt gränsmärke    
Hummelkärr lht Söndre åås gränsmärke    
Huneljung lht *Thæchslæbæck förr punkt på riksgräns /Se    
Hunnahögen lht Texlebergh gränsmärke    
Hurragård lht Toxlebergh gränsmärke    
Husarhagen lht *Thæchslæ sjö förr punkt på riksgräns    
Huslyckan lht trangeklyff gränsmärke    
Husåsen lht Trångekleff gränsmärke    
Hyltan lht *Tu tiærn tjärn    
Hyltan lht *Undærn ås förr punkt på riksgräns    
Hyltan lht *Waghasrythwath förr punkt på riksgräns /Se    
Hyltan lht *Wambasten förr riksgränsmärke    
Hyltan lht Wissiö gränsmärke    
Hyltan lht wisså eller westå gränsmärke    
Hyltan lht *Withibec förr punkt för riksgräns    
Hylte lht vitzssöö gränsmärke    
Hyttan lht vitzåå gränsmärke    
Hågås lht *Wracsnæs förr punkt på riksgräns    
Håkansgård lht yxeooss gränsmärke    
Håkanstorp lht Ænnu os Saknas    
Håkanstorp lht öckssiobergh gränsmärke    
Håkanstorp avs. *Ørsyo botn förr punkt för riksgräns    
Håkesgård lht *Øræ mosse förr punkt för riksgräns    
Håkullehöga lht Saknas Saknas    
Håkullen lht Allemerckesberg, Allemärkesberg gränsmärke    
Håla lht Askeön gränsmärke    
Hålaberg lht Birkekulla gränsmärke    
Hålalycka lht Biörnemåsa gränsmärke    
Hålan lht Bockesten gränsmärke    
Hålan lht Boolbron gränsmärke    
Hålan lht Brothesbeck gränsmärke    
Hålan lht Båålbroen gränsmärke    
Hålan lht Bökeholts graf, Bökeholtsgraf gränsmärke    
Håledal lht Dagehöllen gränsmärke    
Håledal lht Dagsö gränsmärke    
Hålegården lht Dragekull gränsmärke    
Hålegården lht Glåminge gränsmärke    
Hålemosse lht Dufwe-bäcken gränsmärke    
Hålklev lht Erenstorpa lilla Haga gränsmärke    
Hålldämman lht Granudden gränsmärke    
Hålorna lht Grope qwarn gränsmärke    
Hålsik lht Hestebysten gränsmärke    
Hålväga lht Hiortebacken gränsmärke    
Häcklekulle lht Hornbeks Jern gränsmärke    
Villa Hägared lht Kirsebärssteen, Kirsebärssten gränsmärke    
Hägerstugan lht Hellebeckesten gränsmärke    
Hägnaden lht Hullrugre Å gränsmärke    
Hägnaden lht Koaltsten, Koaltesten gränsmärke    
Hägnaden lht Kovarps gärdes gård gränsmärke    
Hägnelund avs. Krookholan gränsmärke    
Hägnen lht Käärgrafwebacka gränsmärke    
Hägnen lht Ladugårdshögerne gränsmärke    
Hägnet lht Lyeforss gränsmärke    
Häljahus lht Lyeledh gränsmärke    
Hälleberget lht Märkes beck gränsmärke    
Hälledal avs. Märkesbäcken, Merkesbäcken gränsmärke    
Hällekullen lht Merkes-åder gränsmärke    
Hällevik Lilla lht Räfwehall gränsmärke    
Hällingen lht Räfwe-högerne, Räfwehögerne gränsmärke    
Hämmingagården lht Skattegraf gränsmärke    
Härtegården lht Skåningsweil gränsmärke    
Hässkodal lht Snipeön, Snipe ön gränsmärke    
Hässlet lht Snippe Måsa gränsmärke    
Hässlet lht Stafnesbeck gränsmärke    
Hässlåsholm lht Stenhall gränsmärke    
Hässängen lht Stenslijden gränsmärke    
Hästakärr lht Storsjön sjö    
Hästaspring lht Tiufwe wadet gränsmärke    
Hästastallen lht Turefellesten gränsmärke    
Hästevallen avs. Udde-Källa, Udde-källa gränsmärke    
Hästhagen lht Wångegärdet gränsmärke    
Hästhagen lht Wåregårdsmarck gränsmärke    
Hästhagen lht Åhrdahla beck, Åhrdahlabeck gränsmärke    
Hästhagen lht Örebeck gränsmärke    
Hästhagen L. lht Örebeks Wadh, Öre beks Wadh gränsmärke    
Hästliden lht Örebecks Öes gränsmärke    
Hästskohall lht Österwadet gränsmärke    
Häxäng lht Allgunnen, Stora o. Lilla sjöar    
Hög lht Ammsjön Stora o. Lilla sjöar    
Höga lht Baggåsen triangelpunkt    
Höga lht Björksjön Stora o. Lilla sjöar    
Högaberg lht Björksjön sjö    
Högaberg lht Björksjön Lilla sjö    
Högahage lht Björksjön Stora sjö    
Högalid avs. Bälsjöhultet Saknas    
Högalund lht Bälsjön Stora o. Lilla sjöar    
Högalund avs. Färgen sjö    
Höganäs lht Glassjön sjö    
Högaslätt lht Gruvsjön sjö    
Högaström Saknas Grytsjön, se Gruvsjön sjö    
Högbo lht Grönesjön sjö    
Högbo avs. Gölen sjö    
Högebacken lht Gölen sjö    
Högekulle lht Gölen sjö    
Högelid lht Hagasjön sjö    
Högelid lht Hagasjön sjö    
Högelid avs. Halarna triangelpunkt    
Högen lht Holken sjö    
Högen avs. Hägnön Lilla o. Stora öar    
Högen lht Hästsjön sjö    
Högen lht Högsjön sjö    
Högen lht Klubbån å    
Högen lht Klubbån å    
Högen lht Kolsjön sjö    
Högentorp lht Kongsvekaån å    
Höghult Mellom lht Kongsvekaån å    
Höghult Övra lht Kroksjön St. sjö    
Höghult Övra lht Kroksjön sjö    
Högklev lht Kyrkeledssjön sjö    
Högshult avs. Lillön ö    
Högåsa avs. Lommagölen sjö    
Högåsen lht Långön Saknas    
Höjden lht Lönesjön sjö    
Höjden lht Mjälasjön sjö    
Höjden lht Mossasjön sjö    
Höjden lht Nordsjön sjö    
Höjden lht Näversjön sjö    
Höjden lht Nödjemossgölen sjö    
Höjerör lht Pilabäcken bäck    
Hökabäck lht Pilagölen sjö    
Hökagården lht Romasjön sjö    
Hökagården lht Rosjön Stora o. Lilla sjöar    
Hökamossen lht Ryggagölen sjö    
Hökhult lht Skallberg triangelpunkt    
Höksmossen lht Skifteboån å    
Hökåsen lht Skipås Saknas    
Höljahultet lht Skrivsjön sjö    
Hönsaryd lht Skräppsjon sjö    
Hörnan lht Skärsjön sjö    
Hörnedal lht Småsjöarna sjöar    
Hörnet lht Snokamosse Saknas    
Hörnet lht Storön ö    
Hörnet lht Svartesjön sjö    
Hörnet lht Svartesjön sjö    
Hörsjön lht Svartesjön sjö    
Idelund avs. Tvättsjön sjö    
Ingelstorp lht Vannsjön sjö    
Ingvarsbygget lht Sandsjön sjö    
Ingvarsbygget lht Vattenbrogölen sjö    
Inlagshed lht Ylasrydssjön sjö    
Inntorp lht      
Intaget lht      
Intaget lht      
Intaget lht      
Intaget avs.      
Intaget lht      
Intaken lht      
Intorp avs.      
Intäkten lht      
Intäkten lht      
Isaksdal lht      
Isakstorp lht      
Istorp avs.      
Iveholm lht      
Jagebacka avs.      
Jansberg lht      
Jennydal avs.      
Jennyhill avs.      
Jeppagård lht      
Jeppagården lht      
Jesperslund lht      
Jesperslund lht      
Johanneberg avs.      
Johannelund lht      
Johannesberg lht      
Johannesdal avs.      
Johanneshus lht      
Johanneshus lht      
Johannistorp lht      
Johansdal avs.      
Johanshem avs.      
Johansfors station lht      
Johanslund avs.      
Johansslätt avs.      
Johanstorp lht      
Jonsagården lht      
Jonsberg avs.      
Jonsegård lht      
Jonsfarm avs.      
Jonsgård lht      
Jonsgård lht      
Jonsgård lht      
Jonshill lht      
Jonskärr, Lilla lht      
Jonskärr, Stora lht      
Jonstaka lht      
Jonstorp lht      
Jonstorp avs.      
Jonstorp lht      
Jonstorpsbygget lht      
Jordbro avs.      
Jordbronacke avs.      
Jordtaget avs.      
Jutagård avs.      
Jutagård lht      
Jutagård lht      
Jyssagården lht      
Jyssalyckan lht      
Jägarbacken lht      
Järlövs gård lht      
Järvelycke lht      
Jättahögen lht      
Jävsgård lht      
Jöns Hansgård lht      
Jönsagård lht      
Jönsekulle avs.      
?Jönstorp lht      
Jönstorp lht      
Kaggagård lht      
Kaggagård lht      
Kaggs lht      
Kakelösen lht      
Kallandshult lht      
Kallendebolet torp      
Kallthus lht      
Kallthus lht      
Kalvalyckan lht      
Kalvhagen lht      
Kalvhagen lht      
Kalvhagen lht      
Kalvhult lht      
Kalvskinnskullen lht      
Kamper lht      
Kaneberg Saknas      
Kanehill avs.      
Kanelund lht      
Kannesten lht      
Kantagården lht      
Kantagården lht      
Kanåsen, N. lht      
Kanåsen, S. lht      
Kappalyckan avs.      
Karinsgård, St. lht      
Karisgård lht      
Karlberg avs.      
Karlsberg avs.      
Karlsberg avs.      
Karlsberg lht      
Karlsberg lht      
Karlsberg lht      
Karlsberg avs.      
Karlsborg lht      
Karlsborg lht      
Karlsdal avs.      
Karlsfrid avs.      
Karlsfrid avs.      
Karlsfält lht      
Karlsfält avs.      
Karlsfält lht      
Karlsgård lht      
Karlsgård lht      
Karlshem avs.      
Karlshus lht      
Karlshäll lht      
Karlskog lht      
Karlslund avs.      
Karlslund avs.      
Karlslund avs.      
Karlslund lht      
Karlslund lht      
Karlslund avs.      
Karlslund lht      
Karlslund lht      
Karlslund lht      
Karlslund avs.      
Karlslätt avs.      
Karlslätt avs.      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro avs.      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlsro lht      
Karlstorp lht      
Karlstorp lht      
Karlstorp avs.      
Karlstorp lht      
Karlstorp lht      
Karlstorp lht      
Karlstorp lht      
Karlstorp lht      
Karlstorp avs.      
Karlstorp avs.      
Karlstorp lht      
Karlstorp lht      
Karlsvik lht      
Karlsvik lht      
Karnegård lht      
Karoleberg avs.      
Karsagård lht      
Karsefors avs.      
Karsegården lht      
Kassakärr lht      
Kasteberg lht      
Kastellet lht      
Katrineberg lht      
Katrineberg lht      
Katrinedal lht      
Kattarpssjö Saknas      
Kattekullen lht      
Kerstinsbygget torp      
Kesebol lht      
Kila lht      
Kilagård avs.      
Kilagård lht      
Kilahed lht      
Kilastugan lht      
Kilen lht      
Kilhult vid Spårhaga bol      
Killeberg avs.      
Killeberg lht      
Killeberg lht      
Killingebäck lht      
Kinnadungen lht      
Kinnasjöled lht      
Klammet lht      
Klasberg lht      
Klastorp lht      
Klev backhus      
Klev, Stora lht      
Kleva lht      
Klevagård lht      
Klevagården lht      
Klevahagen lht      
Klevalyckan lht      
Kleveberg lht      
Klevedal lht      
Kleven lht      
Klickarna lht      
Klingeberg lht      
Klinnekärr lht      
Klintahuset lht      
Klintarna lht      
Klippan lht      
Klippan lht      
Klippers lht      
Klipphyddan lht      
Klipplyckan lht      
Klippstugan lht      
Klitten lht      
Klockarebol lht      
Klockaregärdet lht      
Klockarehagen lht      
Klockarelyckan lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargården lht      
Klockargård lht      
Klockargården lht      
Klockarjorden lht      
Klockatorpet lht      
Klubbegård lht      
Klåva lht      
Klämma torp      
Klämman lht      
Klämmehus lht      
Kläppa lht      
Kläppa lht      
Klöverhuset lht      
Knaberg lht      
Knaggared samf. utmark      
Knallekille lht      
Knallen lht      
Knallen lht      
Knalten lht      
Knapagården lht      
Knapegården lht      
Knappagård lht      
Knappen lht      
Knastås lht      
Knavagård lht      
Knavagård lht      
Knektagården lht      
Knipen, Stora lht      
Knorren lht      
Knutsgården lht      
Knutsgård lht      
Knutstorp lht      
Knutstorp lht      
Knäckeberg lht      
Knävelstorp lht      
Knölaberget avs.      
Koarpshus lht      
Koberg lht      
Kobberns lht      
Kockabygget, Stora lht      
Kockagården lht      
Kockagård lht      
Kockatorpet lht      
Kohagen lht      
Kohagen lht      
Kohög lht      
Kokärr avs.      
Kollahed lht      
Kommungården lht      
Koppargärdet lht      
Kopparlyckan avs.      
Korndal avs.      
Korsagården lht      
Korsegård lht      
Korset lht      
Korsväga lht      
Korsvägen avs.      
Korsö lht      
Kortaböket lht      
Kranstorp lht      
Kriken lht      
Kriken lht      
Kringelhult lht      
Kristiansfält lht      
Kristiansgård lht      
Kristineberg lht      
Kristineborg avs.      
Kristinehed lht      
Kristinehed lht      
Kristinelund lht      
Kristinelund lht      
Kristineslätt lht      
Kristineslätt lht      
Kristmansgården lht      
Krogen lht      
Krogseredsåkern kyrkojord      
Kroka lht      
Krokagården lht      
Krokagård lht      
Kroken lht      
Kroken lht      
Kroken lht      
Kroken lht      
Kroken lht      
Kroken lht      
Kroken lht      
Kroken kyrkojord      
Krokhuset lht      
Krokhuset lht      
Krokhuset lht      
Krokhus lht      
Kroksjöholmstorp lht      
Kroksjötorp lht      
Kroksjöåsen lht      
Kroneslätt lht      
Kronoberg lht      
Kronobetet lht      
Kronogård lht      
Kronogård lht      
Kronojägarebostad lht      
Kronolund lht      
Kronotorp lht      
Kronotorpet torp      
Krontorp lht      
Krontorp lht      
Krontorp avs.      
Krontorp avs.      
Kronvallstorp lht      
Kroppedämmet lht      
Krunor lht      
Krusagården lht      
Krutlyckan lht      
Krutstugan lht      
Kryssebacken, Lilla lht      
Kråggård lht      
Kråkeberg lht      
Kråkebol lht      
Kråkegård lht      
Kråkehult lht      
Kråkeryd lht      
Kråketorp lht      
Kråkudden lht      
Krämarebygget torp      
Krögerslund lht      
Krösnaslätt lht      
Kubbagården lht      
Kubbavik avs.      
Kuggeviken lht      
Kuhult, Öv. lht      
Kuhult lht      
Kulekärr lht      
Kulekärr lht      
Kulekärr utjord      
Kull, Öv. lht      
Kull lht      
Kulla avs.      
Kulla lht      
Kulla avs.      
Kulla lht      
Kullaberg lht      
Kullaborg lht      
Kulladal lht      
Kullagård lht      
Kullagården lht      
Kullagården lht      
Kullagården lht      
Kullagård lht      
Kullagård lht      
Kullagård lht      
Kullagård lht      
Kullagården lht      
Kullagården lht      
Kullagård, Veinge lht      
Kullagård lht      
Kullahus lht      
Kullarna lht      
Kullaskogen lht      
Kullastugan torp      
Kullatorp lht      
Kullavik station lht      
Kullbergslyckan åkerlycka      
Kulle säteri      
Kullen lht      
Kullen avs.      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullen avs.      
Kullen lht      
Kullen avs.      
Kullen lht      
Kullen lht      
Kullsegård lht      
Kulltorp lht      
Kullåkra lht      
Kulparp m.fl. Saknas      
Kunehögen lht      
Kungagården lht      
Kungsbacka lht      
Kungsgård lht      
Kuragården lht      
Kuragård lht      
Kushultapung lht      
Kuskatorpet lht      
Kuskatorpet lht      
Kvarnagården lht      
Kvarnahall lht      
Kvarnalyckan lht      
Kvarnatorvet lht      
Kvarnbacken lht      
Kvarnbacken lht      
Kvarnbacken lht      
Kvarngård lht      
Kvarnlyckan lht      
Kvarnplats avs.      
Kvarnstugan lht      
Kvarnstugan lht      
Kvarntorpet lht      
Kvarntorpet lht      
Kvarntorpet lht      
Kvarnåsen lht      
Kvia lht      
Kvia lht      
Kyrkeberg lht      
Kyrkebro lht      
Kyrkebron avs.      
Kyrkegård lht      
Kyrkehåla lht      
Kyrkekulla jordlägenhet      
Kyrkeledet avs.      
Kyrkelund lht      
Kyrkhult lht      
Kyrkobyn, Dala lht      
Kyrkohult lht      
Kyrkoslätt lht      
Kyrkostättan lht      
Kålarps kvarn avs.      
Kållen lht      
Kållinge lht      
Kålsberg lht      
Kåragården lht      
Kåramad lht      
Kädered lht      
Kälelund lht      
Källager lht      
Källarbacken Saknas      
Källarebolet lht      
Källborås lht      
Källdala lht      
Källdalen lht      
Källebacken lht      
Källeberg lht      
Källebäck lht      
Källedal lht      
Källedal lht      
Källedal lht      
Källedal avs.      
Källedalen lht      
Källedala avs.      
Källekullen lht      
Källekärr lht      
Källelund lht      
Källorna lht      
Källsagården lht      
Källskulle lht      
Källstorp backhus      
Källstorp, Gamla lht      
Källstorp lht      
Källstugan lht      
Källås lht      
Källäng lht      
Källäng avs.      
Kämpagården lht      
Kärleken lht      
Kärneböket lht      
Kärrabacken avs.      
Kärragård lht      
Kärragård lht      
Kärragården lht      
Kärrakulle lht      
Kärrakulle lht      
Kärrakulle lht      
Kärralund avs.      
Kärramossen lht      
Kärramölla lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret torp      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärret lht      
Kärrhagen lht      
Kärrskullen lht      
Kölveshult avs.      
Köpenhamn lht      
Köpingebol torp      
Köpmannagård lht      
Körshult, Lilla lht      
Körshult, Stora lht      
Lagersslätt lht      
Lahall, Lilla lht      
Lahall, Stora lht      
Laholms pastorsjord Saknas      
Landa avs.      
Landala avs.      
Landala lht      
Landbogården lht      
Lanstorp lht      
Landstorp lht      
Larsegård lht      
Larsfrid lht      
Larsfrid lht      
Larsfrid lht      
Larsfrid avs.      
Larsfrid lht      
Larsro avs.      
Larstorp lht      
Larstorp lht      
Larstorp lht      
Larstorp lht      
Lassabygget lht      
Lassagård lht      
Lassagård lht      
Lassagård lht      
Lassagård lht      
Lassagård lht      
Lassagård lht      
Lassagård lht      
Lassagård lht      
Lassagården lht      
Lassahuset lht      
Lassatorpet lht      
Lassekärr lht      
Laxhem, L. lht      
Laxhultsbygget torp      
Laxvik lht      
Laängen Saknas      
Led lht      
Led, Södra avs.      
Ledet lht      
Ledet lht      
Ledet lht      
Ledhästra lht      
Ledsbacke lht      
Ledsbacken lht      
Ledsgård lht      
Ledsgård lht      
Ledstugan lht      
Ledstugan lht      
Ledstugan lht      
Ledsängen kyrkojord      
Ledtorpet lht      
Ledtorpet avs.      
Lehusen lht      
Lekaretorpet torp      
Lekarekulle lht      
Lekevallen lht      
Lemshult avs.      
Lerdala lht      
Lerdala avs.      
Lerdal lht      
Lerdalen lht      
Leregård lht      
Lerhuset lht      
Lerhålan lht      
Lersik lht      
Lersik lht      
Lerslätten lht      
Lertaget avs.      
Lertäkten avs.      
Lervadstorpet lht      
Lia, Nedre lht      
Lia, Övra lht      
Liagård lht      
Liagården lht      
Liagården lht      
Liana lht      
Liatorp lht      
Lid lht      
Lidala lht      
Lidarna lht      
Liden lht      
Liden lht      
Liden lht      
Liden lht      
Liden lht      
Lidhult avs.      
Liljefors lht      
Lillagärde avs.      
Lillahålan lht      
Lillaryd lht      
Lillarös avs.      
Lillaslätt lht      
Lillbacken lht      
Lillegård lht      
Lillegård lht      
Lillegård lht      
Lillehall lht      
Lillenolsagård lht      
Lillevrå lht      
Lillängen jordlägenhet      
Limmanäs lht      
Linde lht      
Lindeberg avs.      
Lindekulle lht      
Lindesberg lht      
Lindesfält avs.      
Lindesnäs lht      
Lindesåsen avs.      
Lindholmen lht      
Lindmanstorp avs.      
Lindoms kvarn avs.      
Lindsberg lht      
Lindstorp avs.      
Lineedal avs.      
Linehed lht      
Linekärr lht      
Linelund avs.      
Lingiltsbygget torp      
Linneberg lht      
Linneberg lht      
Linnebergsmölla avs.      
Lisabo avs.      
Lisbro station lht      
Lisgård lht      
Lisgård lht      
Lisgård lht      
Lissgården lht      
Lisskulla lht      
Lissäng lht      
Listun lht      
Ljungbergsdal lht      
Ljungbolet lht      
Ljunghem lht      
Ljunghem avs.      
Ljunghemmet avs.      
Ljungholmen lht      
Ljungholmen lht      
Ljunghus, L. Saknas      
Ljunglid lht      
Ljungslätt avs.      
Ljungslätt lht      
Ljungslätt lht      
Ljungslätt lht      
Ljungslätt lht      
Ljungslätt lht      
Ljungstorp lht      
Ljungåsen avs.      
Ljusaberg avs.      
Lommabacken lht      
Lomshult lht      
Lorensberg lht      
Loricksbo avs.      
Lovisedal avs.      
Ludvigshus lht      
Ludvigstorp lht      
Luften lht      
Lugnaborg lht      
Lugnet lht      
Lugnet avs.      
Lugnet torp      
Lugnet lht      
Lugnet lht      
Lugnet avs.      
Lugnet lht      
Lugnet lht      
Lugnet avs.      
Lugnet lht      
Lugnet avs.      
Lugnet lht      
Lugnet Saknas      
Lugnet lht      
Lugnet avs.      
Lugnet lht      
Lumpetorpet lht      
Lund, Lilla lht      
Lund lht      
Lund lht      
Lund lht      
Lund lht      
Lund lht      
Lundaberg avs.      
Lunddal lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden lht      
Lunden avs.      
Lunden lht      
Lundkärr lht      
Lundsgård lht      
Lundsgård lht      
Lundslätt lht      
Lundåkra lht      
Lunna lht      
Lunnaberg lht      
Lunnaberg lht      
Lunnagården lht      
Lunnagården lht      
Lunnagårdskvarn lht      
Lunnaholm lht      
Lunnaled lht      
Lunnareäng avs.      
Lunnaslätt lht      
Lurehus lht      
Lustviken kyrkojord      
Luttershage lht      
Ly lht      
Lyahed lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan lht      
Lyckan jordlägenhet      
Lyckeberg lht      
Lyckebjär lht      
Lyckebo avs.      
Lyckebo avs.      
Lyckebo avs.      
Lyckedal lht      
Lyckedal avs.      
Lyckedal lht      
Lycker lht      
Lyckeslätt lht      
Lycketorpet lht      
Lyckorna lht      
Lyckäng avs.      
Lykulle lht      
Lynga kronoflygsandsfält Saknas      
Lyngahed avs.      
Lyngakvarn lht      
Lyngbäck lht      
Lyngen torp      
Lyngen lht      
Lyngshed lht      
Lyngslätt lht      
Lyngåkra gård lht      
Lyngås lht      
Lyngås lht      
Lyseberg lht      
Lyserna avs.      
Lyseröd lht      
Lysholmen lht      
Lyskulle lht      
Låddholmen lht      
Lågagård lht      
Lågagård lht      
Långakärr lht      
Långamossen lht      
Långansgård lht      
Långared lht      
Långarås lht      
Långaskogen lht      
Långeby lht      
Långedrag lht      
Långenäs avs.      
Långenäs lht      
Långeslätt lht      
Långkullekärr lht      
Långsjö avs.      
Långtegar lht      
Långås lht      
Långås lht      
Långås station lht      
Långås, N. Saknas      
Långö lht      
Lämmen lht      
Lämpegården lht      
Lämpegård lht      
Löftadalen avs.      
Löftahed avs.      
Lögnäshus torp      
Lögnäshus lht      
Lögnäsäng avs.      
Löjsåker lht      
Lönegärde lht      
Löneslätt lht      
Lönstorp lht      
Lönåsen lht      
Lönåsen lht      
Lönängen lht      
Lösthagen lht      
Lövagård lht      
Lövared, Lilla bol      
Lövbacken lht      
Lövekulle avs.      
Lövensdal lht      
Lövestad lht      
Lövhult lht      
Lövåsen lht      
Lövåsen lht      
Lövåsen lht      
Maa lht      
Mada lht      
Mada lht      
Mada lht      
Maden lht      
Maderna lht      
Maderna lht      
Maderna lht      
Maderna lht      
Maderna lht      
Maderna lht      
Magdelund lht      
Magnihem lht      
Magnilund lht      
Majbacken avs.      
Majberget avs.      
Majeled lht      
Majenfors kraftstation lht      
Malid lht      
Maltkärr lht      
Manhem lht      
Mannaberg lht      
Mannakull lht      
Mannelund avs.      
Marbogård lht      
Marbäck avs.      
Marbäck lht      
Marbäckskull lht      
Margreteberg lht      
Margretegård lht      
Margretetorp lht      
Marieberg lht      
Mariedal avs.      
Mariedal lht      
Mariedal lht      
Mariedal lht      
Mariefred lht      
Mariehem avs.      
Mariehem avs.      
Mariehem lht      
Marielund lht      
Marielund avs.      
Marielund avs.      
Marielund lht      
Marskog lht      
Massagård lht      
Massagård lht      
Matildelund lht      
Matsagård lht      
Matsagården lht      
Matsegård lht      
Mattsgård lht      
Mellanbacken lht      
Mellangård lht      
Mellantorp lht      
Mellberg lht      
Mellby och Trulstorp lht      
Mellbystrand lht      
Mellemgården lht      
Mellemskog lht      
Mellomgården lht      
Mellomgården lht      
Mellomgården lht      
Menlösa gård lht      
Mickedala lht      
Mickelsgård lht      
Milaberg avs.      
Milahultet lht      
Mjäla, Yttra lht      
Mjölkebacken lht      
Moberg avs.      
Mokrik lht      
Mokullen lht      
Mornö lht      
Morups fyr Saknas      
Mosilts kvarn och såg avs.      
Mossagård lht      
Mossagård lht      
Mossagården lht      
Mossagården lht      
Mossagården lht      
Mossahagen Saknas      
Mossahus lht      
Mossaliden lht      
Mossarna lht      
Mossaro lht      
Mossarp lht      
Mossastugan lht      
Mossastugan lht      
Mossatorpet lht      
Mossatorp lht      
Mossatorp lht      
Mossbro avs.      
Mosse lht      
Mossekull lht      
Mossen lht      
Mossen lht      
Mossen lht      
Mossen lht      
Mossen lht      
Mossen lht      
Mossen avs.      
Mossen lht      
Mossen lht      
Mossen lht      
Mosshagen lht      
Mossängen lht      
Mossön avs.      
Munkekullen lht      
Murarelyckan utjord      
Muraretorpet lht      
Murarhuset lht      
Murtan lht      
Murtan Saknas      
Musten lht      
Myren lht      
Myrholmen lht      
Mysta lht      
Mysten lht      
Månsagården lht      
Månsagården lht      
Månsagård lht      
Månsagården lht      
Månsagård lht      
Månsegård lht      
Månstorp lht      
Månstorp lht      
Månstorp lht      
Månstorp avs.      
Mårtagården lht      
Mårtensgården lht      
Mårtensgård lht      
Mårtensgård lht      
Mårtenshus lht      
Mårtenshög avs.      
Måsalyckan lht      
Mällsjökärr lht      
Märkesdal lht      
Märkeshult lht      
Mästergården lht      
Möllan lht      
Mölleberget lht      
Möllegården lht      
Mölleheden lht      
Mölletorpet lht      
Mölnebjär lht      
Mölnekulla lht      
Mölneveken lht      
Mörkhultet lht      
Mössekullen lht      
Mösten backhus      
Nabben lht      
Nabben lht      
Nabben avs.      
Nabben, L. lht      
Nabben, St. lht      
Nackagård lht      
Nannakull lht      
Nannasgård lht      
Nedergården avs.      
Nedergård lht      
Nedregården lht      
Nedregård lht      
Nedregård lht      
Nedregård lht      
Nedregården lht      
Nidingen lht      
Nidingstorpshus torp      
Nilstorp lht      
Nilstorp avs.      
Nilstorp lht      
Nilstorp lht      
Nilstorp avs.      
Nissabo avs.      
Nissabo avs.      
Nissagård lht      
Nissaslätt lht      
Nissaström avs.      
Nordgården lht      
Nordgården lht      
Nordgärdet lht      
Nordhagen lht      
Nordhagen avs.      
Nordmossa lht      
Nordregård lht      
Nordängen avs.      
Nordäng lht      
Noregård lht      
Norekvarn avs.      
Norge lht      
Normannagården lht      
Norrakull lht      
Norregård lht      
Norrhagen lht      
Norrlycke lht      
Norrtorp lht      
Nyaslätt lht      
Nyatorp lht      
Nyatorp lht      
Nyberg lht      
Nyberga lht      
Nybo lht      
Nybo lht      
Nybo lht      
Nybo lht      
Nybo lht      
Nybo avs.      
Nybodal avs.      
Nybonna lht      
Nyborg lht      
Nyborg lht      
Nybrodal avs.      
Nyby lht      
Nybygget lht      
Nybygget lht      
Nybygget lht      
Nybygget avs.      
Nybygget avs.      
Nybygget lht      
Nybygget lht      
Nybygget lht      
Nybygget lht      
Nybygget lht      
Nybygget lht      
Nycklagård lht      
Nycklakärr lht      
Nycklakärr lht      
Nydal lht      
Nydala lht      
Nydala lht      
Nydala lht      
Nydala lht      
Nydala avs.      
Nydala avs.      
Nydala avs.      
Nyebro avs.      
Nyebro torp      
Nyebro avs.      
Nyehage lht      
Nyelund lht      
Nyelund lht      
Nygranna lht      
Nygranna lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård avs.      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård avs.      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nygård lht      
Nyhagen lht      
Nyhem lht      
Nyhem avs.      
Nyhem avs.      
Nyhem lht      
Nyhem avs.      
Nyhem lht      
Nyhem avs.      
Nyhem avs.      
Nyhem avs.      
Nyhem lht      
Nyhem lht      
Nyhem lht      
Nyhem avs.      
Nyhem lht      
Nyhem avs.      
Nyhem avs.      
Nyhem avs.      
Nyhem lht      
Nyhem avs.      
Nyhem lht      
Nyhem avs.      
Nylyckan lht      
Nyskog avs.      
Nyslätt lht      
Nyslätt avs.      
Nytorpet lht      
Nytorp lht      
Nytorp lht      
Nytorp lht      
Nytorp lht      
Nytorp avs, f.d. båtsmanstorp      
Nytorp avs.      
Nytorp avs.      
Nytorp lht      
Nytäppet lht      
Nytäppet lht      
Nytäppet lht      
Nytäppet lht      
Nytäppet lht      
Nyvik lht      
Nyvång avs.      
Nyvång lht      
Nyäng lht      
Nyäng avs.      
Näsbacka avs.      
Näset lht      
Näset lht      
Näset lht      
Nöjet lht      
Obbhult hållplats lht      
Olalarsgården lht      
Olasgård lht      
Olasgård lht      
Olasgård lht      
Olasgård lht      
Oletorp lht      
Olofsberg avs.      
Olofsberg avs.      
Olofsdal lht      
Olofsdal lht      
Olofsgård lht      
Olofslund avs.      
Olsgård lht      
Olstorp avs.      
Olstorp lht      
Olstorp lht      
Onsjö kronoflygsandsfält Saknas      
Onsjömöllan kvarntomt      
Orrabäcken lht      
Orreberg lht      
Osberg lht      
Oshultet f.d. båtsmanstorp      
Oskarsfält lht      
Ottostorp lht      
Oxhult avs.      
Packhuset lht      
Palmslund avs.      
Palmåsen lht      
Paradiset lht      
Paradiset lht      
Parkudden avs.      
Parten lht      
Passa lht      
Patrikshill lht      
Per Larsgård lht      
Peregården lht      
Perlarsbygget torp      
Persgården lht      
Pershult lht      
Persmad lht      
Perstorp avs.      
Perstorp lht      
Perstorp avs.      
Perstorp lht      
Petersberg lht      
Petersberg lht      
Petersberg lht      
Petersberg lht      
Petersborg lht      
Petersfält avs.      
Petershall lht      
Petershill avs.      
Peterstorp lht      
Pettersberg lht      
Pigemöllan torp      
Pilagård lht      
Pilagård lht      
Pilagården lht      
Pilagård lht      
Pileberg lht      
Pintorp lht      
Pipelid lht      
Pirabackarna lht      
Pixe lht      
Pjunkarehuset lht      
Planterehagen lht      
Planteret lht      
Plingshult, L. lht      
Plomhult lht      
Plönninge lht      
Plönninge lht      
Porsabygget lht      
Porsagården lht      
Porskärr lht      
Portastugan lht      
Possgården lht      
Postgården lht      
Presstorp lht      
Pribetsgården lht      
Pråm- och Heahuset lht      
Pråmhuset lht      
Prässe avs.      
Prästagård lht      
Prästaliden lht      
Prästgården avs.      
Prästgården lht      
Prästgården lht      
Prästgården lht      
Prästgård lht      
Prästgården lht      
Prästhagen äng      
Prästhög lht      
Prästäng lht      
Prästängen lägenhet      
Puddabygget lht      
Pukabygget lht      
Pyrte Saknas      
Pålarna lht      
Pållagård lht      
Pålsbo lht      
Pålsbo lht      
Pålsbo lht      
Pålsgård lht      
Pålsgård lht      
Pålsgård lht      
Pålsgården lht      
Pärsekulle lht      
Pölen lht      
Pölen lht      
Pölen lht      
Radio avs.      
Ramhall avs.      
Ramhög lht      
Rammsjöslätt avs.      
Ramshult avs.      
Ramsjödal lht      
Ramsjöholm lht      
Ranagård lht      
Ranagård lht      
Ranagård lht      
Ranasgård lht      
Ranegården lht      
Rankabygget lht      
Remmen lht      
Rempen lht      
Residenset lht      
Riddarehuset lht      
Riddarekulla lht      
Ringagård avs.      
Ringastugan lht      
Ringdalen avs.      
Ringkullen lht      
Ringsegård lht      
Rinna lht      
Rinnaslätt lht      
Risatorpet lht      
Risbro lht      
Riserna lht      
Risholmen lht      
Rishultsskogen lht      
Risås lht      
Risåsen lht      
Risängen lht      
Roalsås lht      
Roen lht      
Rolfsbro laxfiske      
Rolfsåker lht      
Rollstorpshus lht      
Rosehill avs.      
Rosenberg lht      
Rosenberg lht      
Rosenberg lht      
Rosenberg avs.      
Rosenberg lht      
Rosenberg lht      
Rosenborg avs.      
Rosendal lht      
Rosendal avs.      
Rosendal lht      
Rosendal lht      
Rosendal lht      
Rosendal avs.      
Rosendal lht      
Rosenholm avs.      
Rosenlund lht      
Rosenlund lht      
Rosenlund avs.      
Rosenlund avs.      
Rosenlund avs.      
Rosenlund lht      
Rosenslätt avs.      
Rossared lht      
Rothugget avs.      
Rudabjär lht      
Rulleröd lht      
Runeberg lht      
Runesten lht      
Runslid lht      
Rusatorpet lht      
Ryaberg station lht      
Ryadal lht      
Ryadamm lht      
Ryahuset lht      
Ryahus lht      
Ryckingen lht      
Ryd lht      
Ryd Övra lht      
Ryd Nedra lht      
Rydet lht      
Rydet lht      
Rydhem lht      
Rydö lht      
Ryen lht      
Ryen avs.      
Ryen lht      
Ryen lht      
Ryens lht      
Ryerna lht      
Ryet lht      
Ryet lht      
Ryet lht      
Ryet lht      
Ryet lht      
Rygg lht      
Ryggebo lht      
Ryggebol lht      
Ryggorna lht      
Ryhultet lht      
Ryslätt lht      
Ryssdalen lht      
Ryssängen lht      
Ryttarhuset lht      
Ryttarledet lht      
Råbogården lht      
Rågeberg avs.      
Rågångshuset lht      
Rågångstorp lht      
Råhagen lht      
Råmärket lht      
Råmärket lht      
Råsen lht      
Råshult avs.      
Räkull lht      
Rännebacken lht      
Rännenäs gård lht      
Ränneslövs kvarn lht      
Rävhalt lht      
Rävige fiskeplats avs.      
Rävsbol lht      
Röda Berg avs.      
Rödaled lht      
Röllekan lht      
Röllicke avs.      
Rönnaräcke lht      
Rönnetången lht      
Rönnhagen lht      
Rönnskullen lht      
Rörbäck lht      
Rörkull avs.      
Rörmöst lht      
Röräng lht      
Rörängs lht      
Salbohult avs.      
Sallborös avs.      
Sallebacka lht      
Sandarp lht      
Sandbäck lht      
Sandbäckshuset lht      
Sanddamm avs.      
Sanden lht      
Sandfält lht      
Sandgatan lht      
Sandhagen lht      
Sandhem avs.      
Sandhuset lht      
Sandhuset lht      
Sandhuset lht      
Sandhus lht      
Sandklev lht      
Sandkärr lht      
Sandlid lht      
Sandlid lht      
Sandlid lht      
Sandlyckan lht      
Sandslätt lht      
Sandslätt lht      
Sandslätt lht      
Sandslätt avs.      
Sandslätt avs.      
Sandslätt lht      
Sandvad lht      
Sandvad lht      
Sandvik lht      
Sandås lht      
Sannarp lht      
Sannå Dala avs.      
Sannå Stora lht      
Sannå Lilla lht      
Sanssouci lht      
Santagården lht      
Saxaretorpet lht      
Schweizerdalen avs.      
Sabbarp lht      
Sevedal avs.      
Sigen lht      
Siggagård lht      
Siggagården lht      
Siken lht      
Siken lht      
Siken lht      
Sikäng avs.      
Silvergärde hållplats lht      
Simlångsdalens hållplats lht      
Simonshöjd avs.      
Sissebjär lht      
Sjöaljung lht      
Sjöaltsbygget lht      
Sjöalyckan lht      
Sjöaslätten lht      
Sjöaslätten lht      
Sjöaslätt lht      
Sjöaslätten lht      
Sjöbackahuset odaltorp      
Sjöberget avs.      
Sjöbergstorp lht      
Sjöbo lht      
Sjöbo lht      
Sjöbo lht      
Sjöbo lht      
Sjödal lht      
Sjögården lht      
Sjögård lht      
Sjögården lht      
Sjöholmen lht      
Sjöhultet avs.      
Sjöhuset avs.      
Sjölandsberg torp      
Sjölid säteri      
Sjölyckan avs.      
Sjötorp lht      
Sjötorp avs.      
Sjövik lht      
Sjövik lht      
Sjövik lht      
Sjövik lht      
Sjövik lht      
Skaftabygget lht      
Skahals lht      
Skallen lht      
Skallstugan lht      
Skandinaviska utespinneriet lht      
Skansen lht      
Skansen lht      
Skansen tingsplats      
Skantefjäll lht      
Skaraberg avs.      
Skatekulla lht      
Skatestugan lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattagården lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattagården lht      
Skattagården lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattagård lht      
Skattberg avs.      
Skatteböke lht      
Skattegården lht      
Skeaberg lht      
Skedalahed hållplats lht      
Skifta lht      
Skiftekärr lht      
Skillingshagen lht      
Skintan lht      
Skintan lht      
Skintegård lht      
Skogaby station lht      
Skogagård lht      
Skogahus lht      
Skogalyckan lht      
Skog Östra lht      
Skog Västra lht      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen torplycka      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skogen avs.      
Skogen lht      
Skogen lht      
Skoghem lht      
Skoghult lht      
Skogsberg lht      
Skogsbygget lht      
Skogsdal lht      
Skogsgård lht      
Skogsgård lht      
Skogsgård lht      
Skogsgårds Ryd lht      
Skogshagen avs.      
Skogshult lht      
Skogshyddan lht      
Skogshöjd lht      
Skogsledet lht      
Skogslund lht      
Skogslund avs.      
Skogslund lht      
Skogslund lht      
Skogslund lht      
Skogslyckan lht      
Skogstorpet avs.      
Skogstorp lht      
Skogsäng lht      
Skogsäng lht      
Skomakaregården lht      
Skompe lht      
Skonta lht      
Skottorps stationsområde avs.      
Skottorps väderkvarn avs.      
Skralalyckan avs.      
Skreanäs station lht      
Skrehall avs.      
Skrivaregården lht      
Skråmeredsbygget torp      
Skråmeredshus lht      
Skräddarebygget lht      
Skräddaregård lht      
Skräddaregård lht      
Skräddaregården lht      
Skräddarehuset lht      
Skräppebo lht      
Skultagården lht      
Skummershus torp      
Skummeslövs gård lht      
Skylegård lht      
Skymtahuset lht      
Skåningagård lht      
Skåre lht      
Skåret lht      
Skårsik torp      
Skälvik lht      
Skär lht      
Skärsdal lht      
Skärshult Lilla lht      
Skärshult Stora lht      
Skönhult lht      
Sloagård lht      
Slottet lht      
Slottet lht      
Slottet lht      
Sluttid lht      
Slåen lht      
Släbogården lht      
Slättahult lht      
Slätteberg avs.      
Slättedal lht      
Slättelid lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten avs.      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten avs.      
Slätten lht      
Slätten avs.      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätten lht      
Slätter lht      
Slätter avs.      
Slätter lht      
Slätter lht      
Slätter lht      
Slätterna lht      
Slätthult lht      
Slätthult lht      
Slätthult lht      
Slättlyckan lht      
Slättäng lht      
Smalängarna lht      
Smeabygget lht      
Smeagården lht      
Smeagården lht      
Smedagård lht      
Smedagård lht      
Smedhus V. lht      
Smedhuset Saknas      
Smedinge lht      
Smedjebacken lht      
Smedjebacken avs.      
Smedjeberg lht      
Smedjehuset lht      
Smedsgård lht      
Smedsgården lht      
Smedstugan avs.      
Smedtorpet lht      
Smeegård lht      
Småbäckahus lht      
Småhöga lht      
Småkulla lht      
Småland avs.      
Smörjebacken lht      
Smörkull lht      
Smörkulla lht      
Smörsten lht      
Snaragården lht      
Snickargården lht      
Snippen lht      
Snärsåsen lht      
Snärsåsen avs.      
Snötorpsmölla kvarntomt      
Sockamossen lht      
Villa Sofia Saknas      
Sofieberg lht      
Sofieberg lht      
Sofieberg lht      
Sofieberg lht      
Sofiedal avs.      
Sofiedal lht      
Sofielund lht      
Sofielund lht      
Sofiero lht      
Sofiero avs.      
Sofiero lht      
Solbacka lht      
Solbacken avs.      
Solbacken avs.      
Solbacken avs.      
Solbacken avs.      
Solbacken avs.      
Solberga lht      
Solglätt avs.      
Solgård lht      
Solhem lht      
Solhem lht      
Solhem lht      
Solhem lht      
Solhem avs.      
Solhem avs.      
Solhem lht      
Solhem lht      
Solhem lht      
Solhult avs.      
Sollid lht      
Solliden lht      
Solsidan avs.      
Solvik lht      
Solvik avs.      
Sommarlust avs.      
Sonestorp lht      
Souri L. lht      
Soucitorp lht      
Sparvastugan lht      
Spelebo lht      
Spelmanstorpet avs.      
Sperlingsholm station lht      
Sperlingsholmslyckan lht      
Spetsberg lht      
Spjällen lht      
Springet avs.      
Spångafors avs.      
Stabbeshög lht      
Stackenäs lht      
Staelsbo lht      
Stallakärr lht      
Stallberg lht      
Stampen Saknas      
Statenatorp lht      
Stavangel avs.      
Stavder avs.      
Stavsjö lht      
Stenaberg lht      
Stenamarken lht      
Stenbroåsen lht      
Stenbäck lht      
Stendal lht      
Stenen backhus      
Stenen lht      
Stenen lht      
Stenevad lht      
Stengården lht      
Stenhagen lht      
Stenhammar avs.      
Stenhuggartorpet avs.      
Stenhultet lht      
Stenhyltan lht      
Stenhyltan avs.      
Steninge glasbruk lht      
Stenkista lht      
Stenkäll lht      
Stenlarsbygget torp      
Stenli lht      
Stenlid lht      
Stenlid lht      
Stenliden lht      
Stenliden lht      
Stenlyckan lht      
Stenrör lht      
Stens lht      
Stensberg lht      
Stensbo lht      
Stensbol lht      
Stensered lht      
Stenslotta lht      
Stenstorp lht      
Stenstorp lht      
Stenstorp lht      
Stenstorp lht      
Stentorp avs.      
Stenåsen lht      
Stenåsen avs.      
Stenåsen avs.      
Stenäng lht      
Stenö lht      
Stickås lht      
Stillheten lht      
Stjärneberg säteri      
Stjärneberg lht      
Stjärneholm lht      
Stockabacka lht      
Stockadal avs.      
Stockamad lht      
Stocken lht      
Stocken lht      
Stocken lht      
Stocken torp      
Stockholmstorp lht      
Stomgården lht      
Stomgården lht      
Stomgården lht      
Stomgården lht      
Stomgården avs.      
Stomgården lht      
Stomgård lht      
Stomgården lht      
Stomgården lht      
Stomgården lht      
Stomgården lht      
Stomgården lht      
Stommen lht      
Stommen lht      
Stommen lht      
Stommen lht      
Stommen lht      
Storagården lht      
Storahålan lht      
Storeberg lht      
Storegård lht      
Storegården lht      
Storegården lht      
Storegård lht      
Storegård lht      
Storegården lht      
Storegården lht      
Storegården lht      
Storegård lht      
Storehage avs.      
Storehall lht      
Storelid lht      
Storesten lht      
Strandbacka lht      
Strandgården lht      
Strandgårdstorp lht      
Strandhaga lht      
Strandhem lht      
Strandhem avs.      
Strandlid lht      
Strandlid lht      
Strandlida lht      
Strandlida lht      
Strandlyckan avs.      
Strandtorp lht      
Strannebacken lht      
Strucksjögård lht      
Ströfors lht      
Strömma nedre kvarn kvarntorp      
Strömmen lht      
Strömsberg lht      
Strömshill avs.      
Strömstorp avs.      
Stubbabacka lht      
Stubbakullen lht      
Stubbås avs.      
Stughult lht      
Stutagården lht      
Stutaryggen lht      
Styrdal lht      
Styret lht      
Styrskulle lht      
Stålagård lht      
Stället lht      
Stämme lht      
Stämmet lht      
Stämmet lht      
Stämskullen lht      
Stängesled lht      
Stänget avs.      
Stättan lht      
Sumpa lht      
Sumpen lht      
Sundsholms sanatorium lht      
Sunnantorp avs.      
Sunnanås lht      
Susegård lht      
Susegården lht      
Susegård lht      
Susegård lht      
Susvind lht      
Svala avs.      
Svalehög avs.      
Svallebo lht      
Svalås avs.      
Svalåsen lht      
Svalåsen lht      
Svanebäck lht      
Svanen avs., f.d. båtsmanstorp      
Svartabergshålan avs.      
Svartamossen lht      
Svartavad lht      
Svartemossen lht      
Svarthall lht      
Svartsängen lht      
Sveaholm lht      
Svedjan lht      
Svedjan lht      
Svedjan lht      
Svedjan lht      
Svedjehuset lht      
Svedjestugan Lilla lht      
Svedjestugan Stora lht      
Svedjorna lht      
Svedjorna lht      
Svedjorna lht      
Svedjorna torp      
Svenhem avs.      
Svennagård lht      
Svennesgård lht      
Svenningaryd lht      
Svensberg avs.      
Svensbolet lht      
Svensborg avs.      
Svensborg avs.      
Svensbygget lht      
Svensfält lht      
Svensgård lht      
Svensgård lht      
Svensgård lht      
Svenshem avs.      
Svenstorp avs.      
Svenstorp lht      
Svenstorp lht      
Svenstorp lht      
Svenstorp avs.      
Svenstorp lht      
Svenstorp lht      
Svenstorp lht      
Svenstorp lht      
Svenstorp lht      
Svenstorp lht      
Svensåsen lht      
Svinabäck lht      
Svinahulan lht      
Svingelstorp lht      
Sylagård lht      
Syltan lht      
Sågbacken lht      
Sågbacken avs.      
Sågdalen avs.      
Sågen lht      
Såghuset lht      
Säbyholm lht      
Sälla lht      
Sällstorp lht      
Sällstorp lht      
Sännan avs.      
Sännan station lht      
Särdalslyckan lht      
Sävehuset lht      
Sävet lht      
Sävsjö lht      
Söakulle lht      
Söderhäll lht      
Söderkullen lht      
Södertorp lht      
Söndregård lht      
Söndregård lht      
Söndregården lht      
Söndrums kronoflygsandsfält Saknas      
Söndrum lht      
Sönnerbogården lht      
Sönnergården lht      
Sönnergården lht      
Sönnerliden lht      
Sönnerlyckan lht      
Sönnerängen lht      
Sörlunda lht      
Tabo lht      
Tabokärr lht      
Takulle lht      
Talavid lht      
Tallbacken avs.      
Tallbacken lht      
Tallvik lht      
Tangaberg hållplats lht      
Teberg avs.      
Tegelbruket lht      
Tegelbrännarehuset lht      
Templet lht      
Templet lht      
Tenesdalen lht      
Tiarp lht      
Tienlott lht      
Tillerdal avs.      
Tillstorp Saknas      
Timjansbacken lht      
Timmerhult lht      
Timmerkullen lht      
Timmerkulle lht      
Timmermossen f.d. båtsmanstorp      
Tippakull lht      
Tittut lht      
Tivedstugan lht      
Tjyberg lht      
Tjärby ängar lht      
Tofta lht      
Tofta lht      
Tofta lht      
Tofta lht      
Toftakulla lht      
Toften lht      
Toften lht      
Toftered lht      
Tokagård lht      
Tollesbuer lht      
Tollsbo lht      
Tolvsgård lht      
Tommen lht      
Tomtebo avs.      
Tonälla lht      
Torberg lht      
Torbjörnsgård lht      
Torebo lht      
Toresgård lht      
Torkelstorp utjord      
Torlid lht      
Tormarpshus lht      
Torna lht      
Tornakärr lht      
Tornalien lht      
Tornlyckan avs.      
Torp lht      
Torpagården lht      
Torpet lht      
Torpet avs.      
Torpshus torp      
Torsbäck lht      
Torsegård lht      
Torsgård lht      
Torsgården lht      
Torsgården lht      
Torsholm lht      
Torshög lht      
Torstagården lht      
Torstorp lht      
Torup lht      
Torvströfabr. lht      
Tosta lht      
Tostagården lht      
Traneberg lht      
Tranekullen lht      
Trangärdet lht      
Transbäck lht      
Tre Björkar avs.      
Trekanten lht      
Trekanten lht      
Tringslyckan avs.      
Trollhättan avs.      
Trolsegården lht      
Trollås lht      
Trottagården lht      
Trudvang lht      
Trulsagården lht      
Trulsgård lht      
Truntetorp lht      
Trädgården lht      
Trädgårdstorp lht      
Trädlyckan lht      
Tröskeberg lht      
Tröskebäck lht      
Tubbered lht      
Tulleås avs.      
Tumhult lht      
Turasgård lht      
Tuvagård lht      
Tuvan lht      
Tuvasgården lht      
Tvillinggården lht      
Tvärbäck lht      
Tykagården lht      
Tylens fyr lht      
Tylesands havsbad lht      
Tyska gården lht      
Tystalund avs.      
Tåghult lht      
Tångaberg lht      
Tångavrå lht      
Tången lht      
Tången lht      
Tången lht      
Tången lht      
Tångvik lht      
Tåäng lht      
Täppestorp lht      
Täppet lht      
Tönnersjöhedsavsöndring avs.      
Tögåsen lht      
Uddagården lht      
Uddakärr lht      
Ugglarps kvarn lht      
Ugglebo lht      
Ugglebo lht      
Ugglehuset lht      
Uggleås avs.      
Uggleås lht      
Ulabergshus Saknas      
Ulvaberg lht      
Ulvsbäck lht      
Ulvskulla lht      
Ulvsnäs kvarntomt      
Underlund lht      
Underås lht      
Under åsen lht      
Under åsen lht      
Ungberg lht      
Utmaderna lht      
Utsikten avs.      
Utsikten lht      
Utsikten lht      
Vagndala lht      
Vagnhalla lht      
Vagnstad lht      
Vakhult lht      
Vakthuset lht      
Vaktstugan lht      
Vakttorpet lht      
Vaktås lht      
Vakärr lht      
Valagården lht      
Valagården lht      
Valakärren lht      
Valamosse lht      
Valhall lht      
Vallanäs lht      
Vallared lht      
Vallby Bol lht      
Vallda säteri lht      
Vallen lht      
Valås lht      
Valås lht      
Vanghalla lht      
Villa Vapnö lht      
Vargagård lht      
Varlagård lht      
Varmanshuvud lht      
Varpet lht      
Vasagård lht      
Vasagården lht      
Vasen lht      
Vassdal lht      
Vasstorp lht      
Vavlen lht      
Vea lht      
Vedesmosse lht      
Vegadal lht      
Vegalyckan avs.      
Vegefors lht      
Vekabygget lht      
Vekadal lht      
Vekanäbb lht      
Vekatorp lht      
Vekatorpet lht      
Veneberg lht      
Venestad lht      
Venås lht      
Vessigebro station lht      
Vibäck lht      
Videt lht      
Vidåsen lht      
Vigridsslätt lht      
Vik lht      
Viken avs.      
Viken lht      
Viken lht      
Vikullen lht      
Vilan avs.      
Vilan avs.      
Vilan avs.      
Vilhelmsberg avs.      
Vilhelmsberg lht      
Vilhelmsfält lht      
Villmanstrand lht      
Villmanstrand lht      
Villshärads kronoflygsandsfält avs.      
Villshärads gård lht      
Villshärads kronoflygsandsfält avs.      
Vilshem avs.      
Viltrabygget lht      
Vimmelskaftet lht      
Vinbergs station lht      
Vinberg lht      
Vinbergstorpet lht      
Vingolf lht      
Vinstjorden lht      
Vintervägen lht      
Vintrabygget lht      
Violeborg lht      
Vipekärr lht      
Vippentorpet torp      
Visborg lht      
Vredastugan lht      
Vrågård lht      
Vrångatorpet lht      
Vrån lht      
Vrån lht      
Vrån lht      
Vålamosse lht      
Vållerbäck lht      
Vårbo avs.      
Vården lht      
Vårhem avs.      
Vårhögen lht      
Vårvik lht      
Vägbro lht      
Vägghall lht      
Vällaberg lht      
Vällingedalen lht      
Vältevred lht      
Vändalsgård lht      
Vänntorp lht      
Värestorps gård lht      
Värestorps kvarn o. kraftstation lht      
Väret lht      
Värnhem lht      
Väröbacka station lht      
Västanbäck lht      
Västankärr lht      
Västerby-Kullagård lht      
Västergård lht      
Västergård lht      
Västergård lht      
Västergård lht      
Västergård lht      
Västergården lht      
Västergården lht      
Västergården lht      
Västergården lht      
Västergård lht      
Västergården lht      
Västeråsen avs.      
Västeräng lht      
Västeränga lht      
Väståna lht      
Yabro Saknas      
Yakalvshult lht      
Ysbygård lht      
Yttergården lht      
Yttergård lht      
Yttergård lht      
Yttregård lht      
Yttregården lht      
Yttrekolla lht      
Åbacken lht      
Åbacken lht      
Åbo lht      
Åborg lht      
Ådalen lht      
Ådalen avs.      
Ådalen avs.      
Ådalen lht      
Ådalen lht      
Ådalen lht      
Ådalen avs.      
Ådalen avs.      
Ågarp lht      
Ågård lht      
Ågård lht      
Ågård lht      
Ågården lht      
Åhuset lht      
Åhus lht      
Åhus lht      
Åholmen lht      
Åhylte lht      
Åkehansbygget torp      
Åkerhuset lht      
Åkermossen lht      
Åkern lht      
Åkershus lht      
Åkila lht      
Åkraberg lht      
Åkren i Karup lht      
Åkroken lht      
Åkroken lht      
Åkroken lht      
Åkärr lht      
Åled station lht      
Ålekärret lht      
Ålunden lht      
Ålyckan avs.      
Åminne lht      
Åminne avs.      
Åminne lht      
Årdala lht      
Årdala lht      
Årdalahus lht      
Århult lht      
Århult Övra lht      
Årnaslätt avs.      
Årstalid lht      
Åsarna lht      
Åsarna lht      
Åsberg lht      
Åsbergstorp avs.      
Åsbygget lht      
Åsen torp      
Åsen lht      
Åsen lht      
Åsen lht      
Åsen lht      
Åsen avs.      
Åsen lht      
Åsen lht      
Åsen lht      
Åsen lht      
Åsen lht      
Åses lht      
Åsgård lht      
Åskärr avs.      
Åslund lht      
Åslyckan lht      
Åslycke lht      
Åstorp lht      
Åstorpet lht      
Åsängen avs.      
Åsängen lht      
Åttabro mejeri lht      
Åvadet lht      
Åveken lht      
Äckergården lht      
Äckregården lht      
Äckrelund avs.      
Älgås kvarn lht      
Älvaberg lht      
Älvasjö lht      
Älvasjöslätt avs.      
Älvdalen lht      
Älvhem avs.      
Äng Övra lht      
Änga lht      
Ängaberg lht      
Ängadal lht      
Ängalyckan lht      
Ängarna lht      
Ängarna lht      
Ängarna lht      
Ängarna lht      
Ängarne lht      
Ängarne lht      
Ängatorpet lht      
Ängen lht      
Änghagen lht      
Änghagen lht      
Ängholmen lht      
Ängsbo lht      
Ängskullahagen lht      
Ängås lht      
Äpplagården lht      
Äskeredstorp torp      
Äspekulle lht      
Villa Äspenäs lht      
Äspäng lht      
Äspön lht      
Ätrafors station lht      
Ätran st. lht      
Ättehögen lht      
Ättekullen lht      
Ävjedal lht      
Öahus lht      
Öarna lht      
Ödgården lht      
Ödgården lht      
Ödgården lht      
Ödgärdet lht      
Ödgärdet lht      
Öen lht      
Ögården lht      
Ögärdet Övre lht      
Ögärdet Nedre lht      
Ögärdet lht      
Ögärdet lht      
Ögärdet lht      
Ön lht      
Ön lht      
Ön lht      
Ön lht      
Ön lht      
Ön lht      
Örarehultet lht      
Örbäck lht      
Örbäck lht      
Örebräckan lht      
Örekulla lht      
Örelid avs.      
Öringe gård lht      
Örkne lht      
Örnatorpet lht      
Örnåsen lht      
Örnåsen lht      
Örsingaslätt f.d. båtsmanstorp      
Österbacken lht      
Österbokärr lht      
Österbua lht      
Österby-Kullagård lht      
Östergården lht      
Östergård lht      
Östergård lht      
Östergård lht      
Östergården lht      
Östergården lht      
Östregården lht      
Ötofta lht      
Övergård lht      
Överstagård lht      
Överås lht      
Övraby lht      
Övregården lht      
Övregården lht      
Övregård lht      
Övrekolla lht      
Öxared Västra lht      
Öxared Östra lht      

  ^  

Hallands läns härader m.m.