ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hanebo socken : Bollnäs domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

För denna socken finns uppteckningskartor tillgängliga.  Gå till kartorna »

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 331 Naturnamn : 783 Bebyggelsenamn : 859 Naturnamn : 1542
Hanebo sn Abborrberget berg Hanebo sn kommun Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Abborrtjärnarna tjärnar Hanebo sn Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Abborrtjärnen sjö Hanebo sn Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Abborrtjärnen, Nedra tjärn Hanebo socken Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn /Se Abborrtjärnen tjärn Hanebo sn Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Abborrtjärnen, Västra tjärn Hanebo socken Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Abborrtjärnen, Östra tjärn Hanebo sn Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Abborrtjärnen, Övra tjärn Hambo sn Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Abborrtjärnsbäcken bäck Hanebobo inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Acktjäratjärnen tjärn Hanebotok inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Acktjäråsen ås Bofararna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo socken Aftontjärnen tjärn Granboborna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo socken Alderönningen odling Hallarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Barsberget berg Hårgarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Basttjärnen tjärn Lotbackrarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn Bastudden udde Lötarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo sn socken Bergsbodarna terräng Rampojkarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo socken Bergviken sjö Västasjöarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hanebo socken Bergviken sjö Västbergrarna inbyggarbeteckning Abborrberget berg
Hanebo sn Bergviken sjö Acktjära by Abborrtjärn tjärn
Hanebo sn Bergviken sjö Acktjära by Abborrtjärnarna tjärnar
Hanebo sn Bergviken sjö Acktjära fäbodar fäb. Abborrtjärnarna tjärnar
Hanebo sn Bergviken sjö Acktjärbodarna förr fäbodar Abborrtjärn Nedre tjärn
Hanebo sn Bergviken sjö Agermans gård Abborrtjärn Nedre tjärn
Hanebo sn Bergviken sjö /Se Agermans hmd Abborrtjärn Övre tjär
Hanebo sn Bergänget ängsmark Agmans gård Abborrtjärn Övre tjärn
Hanebo socken Billsjön sjö Alms lht Abborrtjärnen tjärnar
Hanebo sn Björktjärnen tjärn Alvins gård Abborrtjärnen tjärn
Hanebo socken Björnbet terräng Anders liten gård Abborrtjärnen, Nedra tjärn
Hanebo socken Björnbäcken bäck Anders gård Abborrtjärnen, Västra tjärn
Hanebo socken Björnbäcken bäck Anders gård Abborrtjärnen, Östra tjärn
Hanebo sn Björnmyran odling Anders-Olovs liten gård Abborrtjärnen, Övra tjärn
Hanebo sn Björnnäsudden udde Anders Ols hmd Abborrtjärnsbäcken bäck
Hanebo sn Björnnäsudden udde Antons lht Abborrtjärnsbäcken bäck
Hanebo sn Björnnäsudden udde Aspens lht Acktjäratjärnen tjärn
Hanebo socken Björnharsudden udde Aspens lht Acktjäraåsen berg
Hanebo socken Bladberg berg Asplunds förr torp Acktjärn tjärn
Hanebo sn Bladberg berg /Se Asps torp Acktjärn bäcken bäck
Hanebo sn Bladbergsmyran myr Backans bebyggelse Acktjärån å
Hanebo sn Bladtjärnen tjärn Backans gård Acktjäråsen berg
Hanebo sn Bladtjärnsknoppen terräng Backans bodstuga förr fäbodar Aftonmyran myr
Hanebo sn Blomstermyran myr Backens hmd Aftontjärn tjärn
Hanebo socken Bobacken (L. e. S?) sjö Backens gård Aftontjärnen tjärn
Hanebo socken Bobaken, Lilla och Stora sjö Basänget obebyggd jr-enhet Agmans ägan åker
Hanebo sn Bobaken, Lilla sjö Berga lht Alderrönningen åker
Hanebo sn Bobaken, Stora sjö Berga lht Aspbacken kulle
Hanebo sn Bobaken, Lilla sjö? Berge bebyggelse Aspbacken skogsbacke
Hanebo sn Bobaken, Stora sjö Berge bebyggt område Aspsmyran förr åker
Hanebo sn Bobaksmyran myr Bergendals torp Backans bodstuga åker
Hanebo socken Bobakssundet sund Berglins torp Bakpåbacken åker
Hanebo socken Bodmyran myr Berglunds gård Barsberget berg
Hanebo socken ?Bodtjärnen sjö Bergmans lht Barsänget ängsmark
Hanebo socken Bodtjärnen tjärn Bergsbodarna förr fäbodar Bastbacken åker
Hanebo socken Bodtjärnen tjärn Betlehem koja Bastmyrorna mosse
Hanebo socken Bodtjärnen tjärn Bjurmo lht Bastmyrorna myr
Hanebo socken Bodtjärnen tjärn Bjölänge gård Baststycket åker
Hanebo socken Bofarasjön sjö Björklins gård Basttjärnen tjärn
Hanebo socken Bofarasjön sjö Björklins gård Bastudden udde
Hanebo socken Bofarasjön sjö Björklunda gård Baståkern åker
Hanebo socken Bofarssjön sjö Björklunds gård Benkil skogsmark
Hanebo socken Bofarasjön sjö Björks liten gård Bergesåkern åker
Hanebo socken Bofarasjön sjö Björks torp Bergsberg berg
Hanebo socken Bofarssjön sjö Björnmyran lht Bergs fäbodar fäb.
Hanebo sn Bofarasjön sjö /Se Blanks hmd Bergssvalen förr åker
Hanebo sn /Se Bofatasiön sjö Blanks gård Bergsänget äng
Hanebo sn Bokiern tjärn Bloms torp Bergviken sjö
Hanebo sn Bosjön sjö Bobaks gård Bergviken sjö
Hanebo sn /Se *Bosjön sjö Bofara by Bergänget åker
Hanebo sn /Se Brattberg berg Bofara by Bergänget åker
Hanebo sn.-namn /Se Brattberg berg Bolet gård Björkmyran åker
Hanebo sn /Se Brattberg berg /Se Bolets fäbodställe förr fäbodar Björktjärn tjärn
Hanebo sn /Se Brattbergsbodarna terräng Bolins gård Björktjärnen tjärn
Hanebo sn /Se Brattbergsbäcken bäck Bolls bebyggelse Björnbet sluttning
Hanebo sn /Se Brattbergsbäcken bäck Bolls gård Björnbet myr
Hanebo sn /Se Brattåsberget berg Bomans kvarn Björnbäcken bäck
Hanebo sn /Se Bresiljorna sjö Bomyra lht Björnbäcken bäck
Hanebo sn /Se Brunnbärsmyran myr Bomyrsgården torp Björnnäsudden udde
Hanebo prästbol khbost. Brännberg berg Bortigården bebyggelse Björnsharsudden udde
Hanabo inbyggarbeteckning Brännberg berg Bortigården gård Björnsharsudden udde
Hanabyggamen inbyggarbeteckning Brännberg berg /Se Bortigården bebyggelse Björnskalludden udde
Hanabyggare inbyggarbeteckning Brännholmen holme Boänge gård Björnäsudden udde
Hanebo inbyggarbeteckning Brännvinspiporna terräng Boänges lht Bladberg berg
Haneboerne inbyggarbeteckning Brättberget, Norra berg Branders lht Bladbergsmyran myr
Hanebokarl inbyggarbeteckning Brättberget, Södra berg Bransells gård Bladtjärn tjärn
Hanbyggare inbyggarbeteckning Bullerbron terräng Brants torp Bladtjärnen tjärn
Hanbyggare inbyggarbeteckning Bullerbäcken bäck Brattbergsbodarna förr fäbodar Bladtjärnsknoppen berg
Acktjära by Bullerknopp terräng Bredmyra liten gård Bladtjärnsknoppen berg
Acktjära by Bullern, Lilla sjö Bredmyran hmd Bladtjärnsknoppen, Lilla berg
Acktjära by Bullern, Stora sjö Brinks förr torp Blankbacken åker
Acktjära by Bursjöberget berg Brodins gård Blomstermyran myr
Acktjära by Bursjön sjö Brolins torp Bobaken, Lilla sjö
Acktjära fäbodar fäbodar /Se Bursjön sjö Bruket del av Kilafors Bobaken Stora sjö
Acktjära by Bursjön sjö Brus-Olles lht Bobaken, Stora sjö
Acktjära by /Se Bursjön sjö Bryggeriet lht Bobaksmyran myr
Acktjära by /Se Bursjön sjö Brännäset lht Bobaksnäset näs
Acktjära by /Se Bursjön sjö Brödänge liten gård Bobakssundet sund
Backans gd /Se Båtesån å Byggens gård Bobakssundet sund
Belse by /Se Bälsesjön sjö Byssåkers lht Bobakssågen förr såg
Berge bebyggelse Bälsesjön sjö Bälse gårdar Bodarna förr åker
Berge bebyggelse Bälsesjön sjö Böle by Bodarna åker
Björklunda gd /Se Bälsesjön sjö Böle by Bodberget bergshöjd
Bofara by Bälsesjön sjö Bölsbodarna förr fäbodar Bodmyran myr
?Bofara by Bälsesjön sjö /Se Bölsbyn by Bodmyran myr
*Bofara, Väster sköll Bälsesjön sjö /Se Dal-Olles gård Bodsvalen åker
Bofara by Bältbosjön sjö Dalstets liten gård Bodtjärn tjärn
Bofara by Bältbosjön sjö Daniel Ols bebyggelse Bodtjärn tjärn
Bofara by ?Bävertjärnen tjärn? Daniel-Ols gård Bodtjärnen tjärn
Bofara by Bävertjärnen tjärn Daniels bebyggelse Bodtjärnen tjärn
Bofara by Bölsbodarna terräng? Daniels gård Bofarasjön sjö
*Bofara, Öster sköll Bölsbodbäcken bäck Daniels bebyggelse Bofarasjön sjö
Bofara by /Se Bölsbodtjärnen tjärn Daniels gård Bofaraån å
Bofara by /Se Bölsbodviken vik Djäkneåker lht Bofarssjön sjö
Bofara by /Se Dalbäcken bäck Ed bebyggt område Bofarsskäcken linskäkt
Bofara by /Se Dammen vik Eds lht Bolet-backen vägbacke
Bofara by /Se Dammänget terräng Eds-Jonas liten gård Bolets fäbodställe åker
Bofara by /Se Degerberget berg /Se Ekmans lht Bolins myrtaget åker
Bolet gd /Se Degerberget berg /Se Elvings kvarn Bollas backen vägbacke
Bortigården gd /Se Degerholmen holme Engiens lht Bollnäsvägen lvg
Bostället gd /Se Digerberget berg Englunds gård Bollnäsänget åker
Bälse by /Se Digerberget berg och triangelpunkt Engströms lht Bomyran mosse
Bälse by /Se Djuprönningen odling Erik Ers bebyggelse Bomyran åker
?Böle by Djupsjöbäcken bäck Erik-Ers gård Bortre ägan åker
Böle by Djupsjöbäcken bäck Erik-Ers gård Boänget åker
Böle by Djupsjön sjö Erik-Ers lht Brattberg berg
Böle by /Se Djupsjön sjö Erik-Jans gård Brattberg berg
Böle fäbodar fäbodar Djupsjön sjö Erik Jans bebyggelse Brattbergsbodtjärnen tjärn
Böle fäbodar fäb. Djupsjön sjö Erik-Jans gård Brattbergsbäcken bäck
Erk-Ers gd /Se Djupsjön sjö Erik-Jans fäbodställe förr fäbodar Brattbergsbäcken bäck
Erk-Jans gd /Se Djupsundet sund Erik-Lars gård Brattbergs fäbodar fäb.
Flinks gd /Se Drakberget berg Erik-Ols gård Brattåker åker
*Fly sköllen sköllen Ekmyran myr Erikssons lht Brattås berg
Fly, se Norrfly byar Ekorrberget berg Fagerlund gård Brattås berg
Fänriks gd /Se Fageränget ägomark Fageränget hmd Brattåsberget berg
*Gisbo by Fageränget sankmark Fageränget gård Brinksmyran förr åker
Gopan gård Femmyran ängsmark Falks lht Brinksåkern åker
Gopan gård Fetsjön? sjö Falks lht Brodins lyckan åker
Gopan gd /Se Finnsva odling Farbrors lht Bromslyckan åker
Gopan torp /Se Fiskgubben sjö Femmyran lht Broåker åkrar
Granbo by Fiskgubben sjö? Fjällmyra lht Bruksåkern åker
Granbo by Fiskgubbsbacken höjd Flatmyra liten gård Brunbärsmyran mosse
Granbo by Fisklösen sjö Flinks lht Brunnbärsmyran myr
Granbo by Fisklösmyran myr Flottsjögården kolarställe Brysten vik
Granbo by Fjällberget berg Folins lht Brånänget åker
*Granbo sköllen sköllen Fjällmyran myr Forsbergs lht Brännberg berg
Gusbo by Fjällmyrberget berg Framens liten gård Brännberget berg
Gusbo by Fjällmyrviken vik Franks gård Brännberget berg
Gusbo by *Flacktjärn tjärn? Franskses lht Brännholmen ö
Gusbo by /Se Flotsiön sjö Frista lht Brännvinspiporna mossar
Gästgivars gd /Se Flottsjöberget berg Frivy bebyggt område Brännässvalen åker
Hallen by Flottsjön sjö Fångsved lht Brännässågen såg
Hallen by Flottsjön sjö Fälts banvaktsstuga Brättberget berg
Hallen by Flottsjön sjö Fämyran lht Brättberget Norra berg
Hallen by Flottsjön sjö Fänriks bebyggelse Brättberget, Norra berg
Hallen by Flottsjön sjö Färdigs bebyggelse Brättberget Södra berg
Hallen by Flottsjön sjö Färdigs förr gård Brättberget, Södra berg
Hallen by Flottsjön sjö Färnstens förr gård Brättsval åker
Hallen by /Se Flugån å Färnstens gård Brödåker åker
Hallen by /Se Flybotjärnen tjärn Gammelbodarna fäbodar Brömsängesberget berg
Hallen by /Se Flyboviken vik Gammelgård förr gård Bullerbron bro
*Hallene sköll *Frakentjärn tjärn Gammelgården förr gård Bullerbäcken bäck
Hammaren by *Fretnesjön sjö Gammelgården förr gård Bullerbäcken bäck
Hammaren by Fräkensjön sjö Gatsved lht Bullerbäcksdammen tjärn
Hammaren by /Se Fräkensjön sjö Gillgård lht Bullerbäcksdammen damm
Hanebo numera Kyrkbyn by Fräkensjön tjärn Gillgård lht Bullerknopp berg
Hanebo, se kyrkbyn Saknas Fräkensjön sjö Glads torp Bullermyrorna mossar
*Hanebo by Fräkensjön myrmark Gladses lht Bullern tjärn
Henninge by /Se Fräkentjärnen tjärn Gopan gård Bullern, Lilla tjärn
Håkanbo gård Fågelmyran odling Gopan gård Bullern, Stora tjärn
Håkanbo gård Fäsjön sjö Gopan gård Bullmyran åker
Hårga by Fäsjön sjö Granbo järnvägsstation Bullrarna tjärnar
Hårga by Fäsjön sjö Granbo by Bursjöberget berg
Hårga by Gammelbodbäcken bäck Granbo by Bursjömyran mosse
Hårga by /Se Gammelbodbäcken bäck Grips lht Bursjön sjö
Hårga by Gammeltorpsudden udde Grunds lht Bursjön sjö
Hårga by Garnberget berg Gråby bebyggt område Båtbacken näs
Hårga by Getholmen holme Gubberg lht Båtbacken backe
Hårga by Getsprångsberget berg Guckbacken vägbacke och bebyggelse Båtbacken landningsställe
Hårga by Gillermyran myr Gusbo by Båtesån å
Hårga by Gopen sjö Gustavs bebyggelse Båtesån å
Hårga by Gopen sjö Gustavs gård Båtstan landningsställe
Hårga by Gopen sjö Gustavssons gård Båtsveden skogsmark
Hårga by Gopen sjö Gustavssons lht Bäckarna åker
Hårga by Gopen sjö Gällsjö fäbodar fäb. Bäcken bäck
Hårga by /Se Gopen sjö Gällsåtorp t. Bäckänget förr åker
Horga by /Se Gopen sjö Gästgivars bebyggelse Bälsesjön sjö
Hårga by Gopen sjö Haga lht Bälsesjön sjö
Hårga by /Se Gopen sjö Hagbergs gård Bälseägan åker
Hårga by /Se Gopen sjö Hallbodarna fäbodar Bältbosjön sjö
Hårga by /Se Gopen sjö Hallen by Bältbosjön sjö
*Hårga kvarn kvarn Gopen sjö /Se Hallen by Bävertjärn tjärn
*Hårga sköllen sköllen Gopen sjö /Se Hallens ålhus ålfiske Böle fäbodar fäb.
*Hälla by Gopesjön sjö Hallkvists lht Bölesbodtjärn tjärn
Hänninge by /Se Gopmyran myr Hallmans bebyggelse Böleviken vik
Hänninge by /Se Gop siön sjö Hallmans liten gård Bölsbodbäcken bäck
Innantjära by Gopviken vik Halls förr torp Bölsbodtjärnen tjärn
Innantjära by Gopån å /Se Hallströms lht Bölsbodviken vik
Innantjära by Gopån å Hambergs torp Bölskyrkan sten
Innantjära by /Se Gopån å Hammaren by Dalbäcken bäck
Innantjära by /Se Gopån å Hammaren gård Dalens åker
Innantjära by /Se Gopån å Hammaren by Dalens ägan förr åker
Innantjära by /Se Gopån å Hammarlunds liten gård Dal-Tyras tvättställe uppdämning
Innigården gd /Se Gopån å Hammarsbodarna förr fäbodar Dammen vik
?Kilafors bruk Gopån å Hanbergs gård Dammrönningen myrslåtter
?Kilafors bruk /Se Gopeå å Hanebo prästbol bebyggelse Dammyrsvalarna åker
Kilafors samh. /Se Gopeå å Hanebo Prästbol gård Dammänget skogsmark
Kilafors bruk /Se Gopån å Hanses förr gård Daniels åker
»Kilarna» Saknas Gopån å Hans Hans bebyggelse Degelholm holme
Kilarne by Gopån å Hans-Hans gård Degelmyran åker
Kilarne by Gopån å Hans Hans hmd Degelmyran förr åker
Kilarne by /Se Gopån å Hans-Hans gård Degerholmen ö
Kilarna by /Se Gopån å Hans Nils bebyggelse Digerberget berg
Knisselbo by Gopån å Hans-Nils gård Digerberget berg
Knisselbo by Gopån å HansOls bebyggelse Dingelsved åker
Kopparslagars gd /Se Gopån å Hans-Ols gård Djuprönningen skogsmark
Kvarnböle by Gopån å Hans-Pers lht Djupsjöbäcken bäck
Kvarnböle by /Se Gopån å /Se Hans-Pers gård Djupsjöbäcken bäck
Kvarnböle by /Se Gopån å /Se Hans-Pers gård Djupsjölägdan skogsmark
*Kyrkeby sköllen sköllen Gopåsen ås Hanssons liten gård Djupsjön sjö
Kyrkbyn by Gopåsen ås Hansänge gård Djupsjön sjö
Kyrkbyn by Gopögat sjö Hansängena bebyggelse Djupsundet sund
Kyrkbyn by Granbonäset näs Hedbergs gård Djäkneåkersbacken vägbacke
Kyrkbyn by Granbovågen vik Hedbergs liten gård Drakberg berg
Kyrkbyn by Gransnår ägomark Hedbergs lht Drakberget berg
*Kyrkogränden del av sn Granspång skogsmark Hedbergs lht Drängstugstycket åker
Kälberg Saknas Grissberg berg Heders lht Dunnisäll åker
Ladänge gd Grossmyrbäcken bäck Heders liten gård Dånbäcken bäck
Ladänge g Grubbmyran myr Hedlunds lht Dånbäcken bäck
Ladänge gd Grubbäcken bäck Hemmyra gård Ed landsträcka
Ladänge by Gruvan odling Hemmyran hmd Edvägen väg
Ladänge by Gruvberget berg Hemskogen lht Ekmyran förr åker
?Lilltjära by Gräftmyran odling Hjort-Rasks villa Ekmyrskogen skogsmark
Lilltjära by Gräft myra mosse /Se Hjorts lht Ekorrberget berg
Lilltjära by Gräsberg Västra berg Hjulmakars gård Ellashålet myr
Lilltjära by /Se Gräsberg, Östra berg Hjältens gård Englunds skogsmark
Lilltjära by /Se Grästjärnen tjärn Hocksänget hmd Enhammaren åker
Lilltjära by /Se Grästjärnen tjärn Horns lht Enmyran mosse
*Lisletjärn sköllen sköllen Gubberg berg? Husböle förr torp Ensänget betesmark
Lotan by Gubberget berg Håkanbo gård Erik-Erslandet åker
Lotan by Gullskredet terräng Håkanbo by Erik-Jans fäbodställe åker
Lotan by /Se Gäddtjärnen tjärn Hållners gård Erik-Ols ägan förr åker
Lotan by /Se Gummorspumsen terräng Hårga by Eriks ladan åker
Lotgården gd /Se Gummyran myr Hårga by Erik-Nils åker
*Loviseberg förr järnbruk Gumängestjärnen tjärn Hårgbodarna fäbodar Erk-Ersbacken skogsbacke
?Löten by Gäddtjärnen tjärn Hägna-Gretas torp Erk-Ersbacken, Bortre skogsbacke
?Löten by Gäddtjärnen tjärn Hägnan lht Fagerängesmyran myr
Löten by Gällsjön, Ö sjö Häljåker liten gård Fageränget åker
Löten by Ö. Gällsjön sjö Hälla bebyggt område Fageränget äng
Löten by /Se Gällsjön, Östra sjö Hällen hmd Fageränget förr åker
Murars gd /Se Gällsjön, Östra sjö Hälls lht Fallen åker
Mårdnästorp fäbodar /Se Gällsjön, Östra sjö Hästhagstorp lht Fallet åkerbit
Mårdnästorp fäbodar /Se Gällsån å Högbergs lht Fallet åker
Mårdnäsäng lht /Se Gällsån å Högsved gård Fallägan åker
Norr- och Sörfly två byar Gästgivaren ö Innantjära by Farfarsåsen berg
Norrfly by Hambergs? Saknas Innantjära by Farfarsåsen del av Digerberget
Norrfly by Hammarsbodarna berg o. triangelpunkt Innantjärsbodarna förr fäbodar Farkersmyran myr
Norrfly by /Se Hamnäsberget berg Innegården gård Fattiglappen tomt
Norrgården gd /Se Hamnäsberget berg Innegården gård Fattigstycket åker
?Nybodarna fäbodar Hammarsbodarna berg o. triangelp Innegården gård Finnsva åker
Nyhem gårdsnamn /Se Hanholmen holme Innigården bebyggelse Fiolen åker
Nylans gårdsnamn /Se Hanstjärnen tjärn Innigården bebyggelse Fiskarbacken näs
Ol-Hans gd /Se Haret holme Ivars liten gård Fiskgubbacksåkern åker
Ol-Jans gd /Se Hedtjärnen tjärn Jan-Ers gård Fiskgubben sjö
Ol-Nils gd /Se Hedtjärnsberget berg Jan-Ers lht Fiskgubben sjö
Ol-Pers gd /Se Hedtjärnsmyran myr Jan Ers i Bälse avs. Fiskgubbsbacken skogsbacke
Oppigården gd /Se Hemsjöå el. Tönså Saknas Jan Ers på löten hmd Fisklösen tjärn
Oppistugs hmd /Se Hemsjöån å Jan Jons hmd Fisklösen sjö
*Ovanhärten del av sn *Hemsjöån å Jan-Jons gård Fisklösmyran myr
Raman gård *Hemsjöån å Jan Lars bebyggelse Fisklössvederna skogsmark
Raman gård *Hemsjöån å Jan Pers bebyggelse Fjällberget berg
Raman gd /Se Henningevägen väg Jan-Pers gård Fjällberget berg
Raman torp /Se Herleån å Jan Pers bebyggelse Fjällmyran mosse
Rotemo gård Herlen sjö Jan-Pers stuga Fjällmyran myr
Rustens gd /Se Herteån å Jansbo kolarställe Fjällmyrberget berg
Röstbodarna fäbodar Herteån å Janses gård Fjällmyrberget berg
Sibo by Herteån å Johan Anderssons lht Fjällmyr-Nilses myra myr
Sibo by Holmen åker Johan Olssons gård Fjällmyrviken vik
Sibo fabr. /Se Holmen terräng Johans gård Flatbergsänget åkrar
Sibo by /Se Holmsundet sund Jon Abrahams hmd Flatmyrberget berg
Sibo gd /Se Hombacka backe /Se Jon Anderssons gård Flatmyrbäcken bäck
Sjudars gd /Se Horgaberget berg /Se Jon Hans bebyggelse Flatmyrsänget åkrar
Skräddars gd /Se Hårgaberget berg /Se Jon-Hans gård Flintskallarna bergstoppar
Smens gd /Se Hummelvik vik Jon Jons hmd Flottmyran åker
Stugubacken gård Hundtjärnsviken vik Jon Jons bebyggelse Flottsjöberget berg
Stugubacken gård Huppberg berg Jon-Jons gård Flottsjöberget berg
Svedja gård Håckängsberget berg Jon Karls bebyggelse Flottsjön sjö
Svedja gd *Håkanbosjön sjö Jon-Karls gård Flottsjön sjö
Svedja gd /Se Håkanbosjön sjö Jon-Lars förr torp Flugån å
Svedja gd Håkanbosjön sjö Jon-Olsons liten gård Flugån å
Svedja gård Hålsjön sjö Jon Pers avs. Flybotjärn tjärn
?Svedja by Håltjärnen tjärn Jon Pers bebyggelse Flybotjärnen tjärn
Svedja gd Håltjärnen terräng Jon Pers bebyggelse Flyboviken vik
Svedja gd Håltjärnen tjärn Järmens liten gård Folins sveden skogsmark
Svedja gård Håltjärnen tjärn Jöns Ers bebyggelse Frisktäkten åker
Svedja gård ?Hårgaberget berg Jöns-Ers gård Fräkensjön sjö
Svedja gd /Se Hårgaberget berg Jöns-Ers bodstuga förr fäbodar Fräkensjön sjö
Svedja gd /Se Hårgaberget berg /Se Jönses gård Fräkensjön sjö
Sven-Ols gd /Se Hårgaberget berg Karis förr liten gård Fräkensjötäkten myrmark
Sävs soldattorp /Se Hårganäset näs Karl Anderssons förr gård Fräkentjärnen tjärn
*Söderbygden del av sn »Hårgaströmmen» fors Karl-Ols gård Fräksberg berg
*Sörby by Hårgaviken vik Karlslund hmd Fyrkanten åker
Sörfly by Hägnan odling Karlslund gård Fyrkanten åker
Sörfly by Hällberg berg Karlssons liten gård Fyrkanten åker
Sörfly by Hälltjärnen tjärn Karlssons lht Fyråker åker
Sörfly by Hälltjärnsbäcken bäck Kasernen förr arbetarbostäder Fåfängan åker
Sör- och Norrfly två byar Hälsingemyran myr Kihls torp Fågelmyran förr åker
Sörfly by /Se Höga backen terräng Kilafors järnvägsstation Fårhagen betesmark
Sörgården gd /Se Högbacken höjd Kilafors samhälle och jvg-station Fämyran åker
Tappers gd /Se Högloftet höjd Kilarne by Fämyrsberget berg
Tönsen gård *Högstberget (trol. = Hårgaberget) berg Kilarne gård Färdigs änget åker
Tönsen gård *Högsten skär Kilarne gård Färnsta åker
Tönsen by /Se *Igeltjärn tjärn Kilarne gård Fäsjön sjö
Utigården gd /Se *Igeltjärna tjärn Kilarne gård Fäsjön sjö
Utistugs hmd /Se Igeltjärnsmyran myr Kilarne bruksherrgård Gammalbodarna fäb.
Vallsänge by Iglatjärn tjärn Kilarne bruksherrgård Gammalbodbäcken bäck
Vallsänge by Iglatjärnen tjärn Kilbodarna förr fäbodar Gammelbodbäcken bäck
Vallsänge by Iglatjärnen tjärn Kilbodvallen förr fäbodar Gammelbredd åker
Vargstugugubäcken tp /Se Iglatjärnen tjärn Kilströms torp Gammelgård åker
»Vestanbofere» beb. Innantjäratjärnen tjärn Klings lht Gammelgårdsbacken stenbacke
»Vestanboffara» beb. Innantjäratjärnen tjärn Klings hmd Gammelkvarn åker
Villmyren lht /Se Janpålsen sjö Klings gård Gammeltorpet finnställe
*Vissnjeu Saknas Jordmyran odling Klockarrönningen lht Gammeltorpsudden udde
Västansjö by Jättens likkista Saknas Kniltbo lht Gammelungs förr åker
Västerberg by /Se *Jönnberg berg Kniltbodarna fäbodar Gammelänget åker
Västerby bebyggelse /Se Jörnberg berg Knisselbo by Garnberg berg
Västerby gd /Se Kaffemyran myr Knisselbo by Garnberget berg
Västergården gd /Se Kaffemyrviken vik Knisselbo kvarn Garnbergstjärn tjärn
Västtjära by /Se Kattbacken höjd Knivelmyra lht Garnbergstjärnen tjärn
Åkern by Kaxberget berg Knupbodarna fäbodar Genstigen gångväg
Åkern by /Se Kaxen sjö Knöttas lht Getholmen holme
Östergården gd /Se Kaxen sjö Kolmätars t. Getholmen ö
*Österbygden del av sn /Se Kaxen sjö Kolmätars gård Getholmen holme
  Kaxen sjö Kolämnena lht Getholmen åker
  Kaxen sjö Kolämnet lht Getsprångsberget berg
  Kesen vik Kolämnet lht Getsprångsberget berg
  Kesen vik Kopparslagasegården lht Gillermyran mosse
  Kesen vik Korset bebyggt område Gillermyran myr
  Kilbodarna terräng Kranses lht Gillgårdsbacken skogsbit
  Kilbodberget berg Kranses lht Gillnäs näs
  Kilån å Krantzs lht Gillnäs näs
  Kilån å Kullans t. Gillnäs näs
  Kilån å Kullans gård Gillnäsudden udde
  Kilån å Kuppen lht Gladgatan vägbit
  Kilån å Kvarnböle by Glads åker
  Kilån å /Se Kvarnböle by Glasögontjärnarna tjärnar
  *Kjäsen vik Kvarnbölsbodarna förr fäbodar Gopen sjö
  Klovhäll höjd Kvarntorp lht Gopen sjö
  Klovhäll berg? Kvicks gård Gopen sjö
  Klämnäsberget berg Kyrkbyn by Gopmyran myr
  *Knilloboberget berg Kyrkbyn by Gopskiftet skogsmark
  Kniltbodarna terräng Kåtbrobäcken torp Gopviken vik
  *Knisselboån å Käcks torp Gopån å
  Knivelmyra odling Källströms gård Gopån å
  Knupen berg Källströms lht Gopåsen berg
  Knupen berg /Se Källsved t. Gopögat tjärn
  Knupen berg /Se Källsved lht Gopögat tjärn
  Kolsveden terräng Kölbergsbodarna fäbodar Gossarnas sveden förr åker
  Kolämnesberget höjd Ladänge by Granbonäset näs
  Kopparäng ängsmark Ladänge gård Granbonäset näs
  *Koskuhsen terräng? Ladänge gård Granbosågen förr såg
  Krankåker terräng Ladänge by Granbovågen vik
  Krankåkersviken vik Landinstorp lht Granboänget åker
  Kroksjöbäcken bäck Lappgården torp Gransnår förr åker
  Kroksjön sjö /Se Lappstan bebyggt område Granspång äga
  Kroksjön sjö Lars Abrahams gård Granspång skogsmark
  Kroksjön sjö Lars-Abrahams gård Granspångsägan åker
  Kroksjön sjö Lars-Anders gård Gravdälderna bäckraviner
  Kroksjön sjö LarsAnders gård Grismyran hage
  *Kråkholm holme Lars-Anders gård Grissberg berg
  *Kråkholmen holme Lars Anders gård Gristberg berg
  Kullberget berg Larsbo kolarställe Grossmyrbäcken bäck
  Kungens kök berg Larsbo gård Grubbäcken bäck
  Kvarnberget berg Larsbo lht Grubbmyran myr
  Kvarnberget berg Lars Ers gård Gruvan åkerbit
  Kvarnbäcksberget berg o. triangelpunkt Lars-Ers gård Gruvan åker
  Kvarnbölsbodarna bodar Lars Ers gård Gruvberget berg
  Kvarnudden udde Lars-Ers gård Gråtnäs udde
  Kyrkbyberget berg Lars-Ers gård Gräftbacken betesmark
  Kyrkbytjärnen tjärn Larses lht Gräften åker
  Kyrkbytjärn tjärn /Se Larses lht Gräfterna åker
  Kåtbrobäcken bäck Lars-Hans gård Gräfterna åker
  Kälberg berg /Se Lars-Hans lht Gräfterna åker
  Kälberg berg /Se Lars Hans gård Gräftmyra mosse
  Kölberg berg Lars-Hans gård Gräftmyran åker
  ?Kölberg berg Lars-Jans gård Gräsberget berg
  Kölberg berg Lars Jöns gård Gräsberget, Västra berg
  Kölberg berg /Se Lars Lars gård Gräsberget, Östra berg
  Kölbergsbotjärnen tjärn Lars-Lars gård Gräsmyran åker
  Lagmanshällen sten Lars Lars gård Grästjärn tjärn
  Landfästet ed Lars-Lars gård Grästjärnen tjärn
  Lantasomyran myr Lars Lars gård Grävlingmyran myr
  Lapp källan källa Lars-Lars gård Gräbbmyran mosse
  Lappviken vik Lars-Lars liten gård Gräbbmyrbäcken bäck
  Lars-Danielsberget berg Lars-Lars fäbodställe förr fäbodar Grönhummelgård område
  Lars-Danielsbäcken bäck Lars-Lars-Hans gård Grönsvalarna åker
  Levalamp sjö Lars-Larsson gård Gröppan åker
  Lilla ön ö Lars Måns gård Gubberg berg
  Lillberget berg Lars Nils gård Gubberg berg
  Lilldammen ö? Lars-Ols gård Gubblabiten åker
  Lillheningen sjö Lars Pers gård Gubbsved åker
  Lillsjön Saknas Lars-Pers gård Gubbåker åker
  ?Lillsjön sjö Lars-Pers gård Guldknopp berg
  Lillsjön sjö Lars Pers gård Gullskredet korsning av skogsvägar
  Lillsjön sjö Lars-Pers gård Gummorspumsen myr
  Lillsjön sjö Larssons lht Gummyran åker
  Lillsjön sjö Lars-Ängs lht Gummyran myrmark
  Lillsjön sjö Lasses liten gård Gummängestjärn tjärn
  Lillsjön sjö Lasses gård Gumåker åker
  Lillänget ängsmark Lasses gård Gumängesberget del av Hårgaberget
  Lindåsen ås Laxes förr torp Gumängesbäcken bäck
  Ljustjärn tjärn Lillbacken lht Gumängestjärnen tjärn
  Ljustjärnen tjärn Lilltjära by Gumänget åker
  Ljustjärnen tjärn Lilltjära by Gäddtjärn tjärn
  Ljusviken vik Lilltjära hp Gäddtjärn tjärn
  Locksjöknoppen (L.?) berg Lillänget liten gård Gäddtjärnen tjärn
  Locksjöknoppen, Lilla berg Lindbacka lht Gäddtjärnen tjärn
  Locksjöknoppen, Stora berg Lindbergs gård Gällsjöbodtjärnen tjärn
  Locksjöknoppen, Stora berg Lindbloms lht Gällsjön sjö
  Locksjön sjö Lindbloms lht Gällsjön Östra sjö
  Locksjön sjö Lindbloms gård Gällsån å
  Locksjön sjö Lindbloms lht Gällsån å
  Lomsängen ängsmark Linds liten gård Gällsårönningen skogsmark
  *Lomsängsudden udde Linds lht Gärdena åker
  *Lomsängsudden udde Livs liten gård Gästgivaren ö
  Lomtjärnen tjärn Ljungs liten gård Hacktuve betesmark
  Lortlarven höjd Ljungtorp lht Hallbodbäcken bäck
  Losmyran odling Ljungtorp lht Hallbodudden näs
  *Lottsjön sjö Lotan by Hallens fäbodar fäb.
  Lotviken vik Lotan by Hallkvistens åker
  *Lovskär skär Lotbacken bebyggt område Halmbacken vägbacke
  Lunsberg berg Lotgården gård Hammarbacken åker
  Långgranviken vik Lotgården gård Hammarbergs åker
  Långsjön sjö Lotströms lht Hammarsbodarna fäbodar
  Långsjön sjö Luffar-Lasses förr torp Hammarsbodstorberget berg
  Långsjön sjö Luland lht Hampgärdet åker
  Långsjön sjö Lundbacka förr gård Hamrångeheden åker
  Långsjön sjö Lunds gård Hamrångeheden åker
  Långsjön sjö Lustigs liten gård Hanholm holme
  Långsjön sjö Lustigs förr stuga Hanholmen ö
  Långsjön sjö Lustses gård Hansberg berg
  Långsjön sjö Löfs gård Hanses åker
  Långsjön sjö Löfs gård Hans-Hans änget åker
  Långtjärnen tjärn Lönnbloms lht Hanstjärn tjärn
  Lämsne ängsmark Lönns gård Hanstjärnen tjärn
  Lötbodtjärn tjärn Lötboa lht och lanthandel Hanåker åker
  Lötbodtjärnen tjärn Lötbodarna förr fäbodar Harberget bergshöjd
  Lötbodtjärnen tjärn Löten by Haret stengrund
  Lötbodtjärn tjärn Löten by Hattilåladan förr lada och samlingspunkt
  Lötbodtjärnen tjärn Lövs torp Hattmyra äng
  Lötbodtjärnen tjärn Lövs lht Hattmyran myrmark
  Lötbosjön tjärn Lövs lht Hattmyrsbäcken bäck
  Lötbosiö tjärn Malms lht Hedberg del av Digerberget
  Lötbotjärnen tjärn Malungs-Johans liten gård Hedbergs åker
  Lötbotjärn tjärn Marieäng lht Heders myran myr
  Löthesiön tjärn Markerna gård Hedlunds åker åker
  Löthesiön tjärn Mattis bs Hedtjärn tjärn
  Lövholmen holme Michel Lars gård Hedtjärnen tjärn
  *Lövskär skär Mickel-Lars gård Hedtjärnsberget berg
  Lövåsen ås Mickels lht Hedtjärnsberget berg
  Marstrand strandområde Mickelstorp lht Hedtjärnsmyran myr
  Mellansjöarna sjöar Molnänge liten gård Hemskogen skogsmark
  Mellansjön, Nedre sjö Morins gård Hemåker åker
  Mellansjön, Nedre sjö Morins gård Hemåkern åker
  Mellansjön, Nedre sjö Mormorsänge liten gård Hemåkern åker
  Mellansjön, Övre sjö Mosjön kolarställe och sågverk Hemåkern åker
  Mickelsjön sjö Mosjön förr torp Hemåkrarna åker
  Middagsberget berg Munters lht Hemägan åker
  Middagsberget berg Murar-Pers gård Hemängessvalen åker
  Middagsberget berg /Se Murars gård Hemänget förr åker
  Misstjärnen tjärn Murars gård Herrbacken vägbacke
  Mockelmyran odling Myras lht Herteån å
  Molnbacka terräng Måns gård Herteån å
  Molnberget berg Måns hmd Herteänget åker
  Molntjärnen tjärn Månses gård Hertängesån å
  Mosebacke höjd Månses liten gård Holmarna öar
  Mosetjärnen tjärn Mårdnästorp gård Holmen ö
  Mosjöholmen udde Mårdnästorp torp Holmen holme
  Mosjön sjö Möjas förr gård Holmsundet sund
  Mosjön sjö Neribyn by Hombacka skogsbacke
  Mosjön sjö Nikanders lht Hombacka kulle
  Mosjön sjö Nils-Ers lht Hopslogen åker
  Mosjön sjö Nilses förr gård Hulsjön sjö
  Mosjön sjö Nils Karlssons gård Hultjärn tjärn
  Mosjön sjö Nils Nils hmd Humlegårdslandet åker
  Mosjön sjö Nils-Nils gård Hummelvik vik
  Mosjön sjö Nissbacka gård Hummelvik vik
  Mosjön sjö Nissänge gård Hundtjärnsviken vik
  Mosjö sten sten Nissänget hmd Huppberg berg
  Mosjö sten sten Norbergs lht Huppberg berg
  Mosjösten gränsmärke Norbergs gård Huppbergsslingan skogsväg
  *Mosjöstenrå gränsmärke Nordells förr gård Hurtig åker
  Mosjöån å Nords lht Hylebacka fäbodar
  Mossmyran myr Nords lht Hylebacka åker
  Myckelängarna ängsmark Norells gård Hylebacken skogsbacke
  Myggåsen ås Norins gård Håcksänget åker
  Myrberg berg Norins gård Håcksängsberget berg
  Myrsjömyrorna myrar Norrbyn bebyggelse Håkmyran äng
  Myrsjön sjö Norrbyn del av kyrkbyn Håkmyran åker
  Myrsjön sjö Norrfly by Håland skogsås
  Myrsjön sjö Norrfly by Hålet förr åker
  Myrsjön sjö Norrfly hp Hålmyran myr
  Myrsjön sjö Norrgården gård Hålsjöbäcken bäck
  Myrsjön sjö Norrgården gård Hålsjön sjö
  Måndagsmyran myr Norrgården gård Håltjärnen tjärn
  Mårdnäs triangelpunkt Norrgården gård Håltjärnen tjärn
  Mårdnäsberget berg Norrgården bebyggelse Håltjärnen tjärn
  Mårdnästorp terräng? Norrgården gård Håltjärnsbäcken bäck
  Mäken sjö Norrgården hmd Hårgaberget berg
  Mäken sjö Norrgården gård Hårgaberget berg
  Mässersbacken natn. /Se Norrgården gård Hårgaberget berg
  *Mässgälesbacken backe Norrgården gård Hårgaberget berg
  *Mässgälesbacken backe /Se Norrgården förr gård Hårgaberget berg
  Mörttafsdammen vik? Norrgården gård Hårga fäbodar fäb.
  Mörttafsen sjö Norrgården gård Hårganäset näs
  Mörttafsen sjö Norrgården gård Hårgaviken vik
  Mörttafsen sjö Norrsäter lht Hårgavågen vik
  ?Mörttafsen sjö Nybodarna fäbodar Hårgbacka åker
  Mörttafsen sjö Nybodvallen fäbodar Hårgås berg
  Mörtafsen sjö /Se Nygårds liten gård Häbbersbacken vägbacke
  Mörttjärnen tjärn Nygårds gård Häbbersåker åker
  Mörttjärnen, Övra tjärn Nygårdsbackarna lht Häbbersåkern åker
  Nannsjöbäcken bäck Nyhem gård Hägnan åker
  Nannsjön sjö Nylands i Bälse avs. Hägnan åker
  Nannsjön sjö Nyrödjet lht Hägnan åker
  Nannsjön sjö Näset lht Hällberg berg
  Nannsjön sjö Näslunds gård Hällberg bergshöjd
  Nannsjön sjö Näslunds lht Hällorna skogsklädda hällar
  Nannsjön sjö Olars gård Hälltjärn tjärn
  Nannsjön sjö Olas gård Hälltjärnen tjärn
  *Neumsjön sjö Olbäcken fäbodar Hälltjärnsbäcken bäck
  *Nonsjön sjö Ol Ers gård Hällåker näs
  Norremyran odling Ol Ers gård Hälsingemyran myr
  Norrlandsporten Saknas Ol-Hans gård Hälsingeporten skärning mellan berg
  Norrtjärnarna tjärnar Ol Jans gård Hästhagen betesmark
  *Norsängesbäcken bäck Ol-Jans gård Hästhagen betesmark
  *Nortapoen höjd? Ol-Jans gård Hästhagen åker
  *Nortapsjön sjö Ol Jans gård Hästskon vägkrok
  *Norängsbäcken bäck Ol Jons gård Hästvilstan backkrön
  Nunsjön sjö Ol-Jons gård Hättlös stenbacke och skogsmark
  Nybodåsen ås Ol-Jons gård Höga backen klippa
  Nynsjön sjö Ol-Jons gård Höganloft berg
  Nyänget udde Ol-Lars gård Högbacken berg
  Nyänget udde Olles torp Högbacken berg
  Nyänget ängsmark Olles gård Högloftet berg
  Näset näs Ol Mikaels hmd Högsvalen åker
  Näset ägomark Ol Nils gård Högsvalen åker
  Näsudden udde Ol-Nils gård Högsvedsbacken skogsbacke
  Näsudden udde Ol Nils gård Hörsåker åker
  Näsudden udde Ol-Nils gård Igeltjärnsmyran myr- och skogsmark
  Ondtjärnen tjärn Ol Nils gård Iglatjärn tjärn
  Ondtjärnsberget berg Ol-Nils gård Iglatjärnen tjärn
  Ondtjärnsbäcken bäck Ol Nils hmd Illmo myrmark
  Onsdagsbäcken bäck Ol-Nils gård Indien förr åker
  Onsdagstjärnen tjärn Ol Ols gård Innantjära fäbodar fäb.
  Ostämnet odling Ol-Ols lht Innantjäratjärnen tjärn
  Ovanbäcken bäck Ol Ols gård Ivars åkrarna åker
  Ovanbäcken bäck Ol-Ols gård Jakobs åker
  Plågåsbäcken bäck Ol Ols hmd Jalbonäsudden udde
  Plågåsbäcken bäck Ol-Ols gård Jalbärsmyran mosse
  Prästholmen holme Ol Ols utanbäcken gård Jan-Jonsåkern åker
  Prästsand sandstrand Ol Pers gård Janpålsen tjärn
  Pysslebäcken bäck Ol-Pers gård Janpårsen tjärn
  Ramasjön sjö Oppibackens hmd Jonssons åker
  Ramen sjö Oppibackens gård Jordmyran åker
  Ramen sjö Oppibackens bs Jättens likkista stenblock
  Ramen sjö Oppibackens förr gård Järvsö-Pellesbiten åker
  Ramen sjö Oppibyn by Jöns-Ers bodstuga åker
  Ramen sjö Oppigården gård Jörnberg berg
  Ramen sjö /Se Oppigården gård Kaffemyran myr
  Ramen sjö /Se Oppigården gård Kaffemyrviken vik
  Ramholmen holme Oppigården gård Kalbergssved åker
  Ramkroksjön sjö Oppigården gård Kalvbacken betesmark
  Ramtjärnarna tjärnar Oppigården gård Kalvbacken förr betesmark, nu skog
  Ramtjärnbäcken bäck Oppigården gård Kalvsveden åker
  Ramån å Oppigården gård Kalvsveden åker
  *Ramösudden udde Oppigården gård Kalvsveden betesmark
  *Ramösudden udde Oppigården gård Kalvåkern åker
  Rasslen ängsmark Oppigården gård Kalvåsen berg
  Risberg berg o. triangelpunkt Oppistugs gård Kalvåsen berg
  Rismyran åker Oppistugus gård Karpbacken vägbacke
  Rocka ägomark Ottos gård Karpharet holme
  *Roltjärna tjärn Ovanbäcksbo lht Karse åker
  Romyre myr? Ovanbäcksbodarna fäbodar Kattbacken berg
  *Roståsen berg Ovanbäcksbodarna fäbodar Kattbacken berg
  Rotemobodtjärnen tjärn Oxdjupet bebyggelse Kattbackskasern koja
  Rotemomyrorna myrar Pelles gård Kattbacksmyran mosse
  Rotjärn sjö Pelles gård Kaxberget berg
  Rudtjärnen tjärn Pell-Pers gård Kejsbacka skogsbacke
  Rumpberg berg Pell Pers gård Kesen vik
  Rumpberget berg /Se Pell-Pers gård Kilaforsvägen lvg
  Råberget berg Pell-Pers bodstuga förr fäbodar Kilbodarna fäb.
  Råbäcksrönningen terräng Per Anders gård Kilbodberget berg
  Råholmen holme Per Anders gård Kilbodtjärn tjärn
  Rävhäll terräng Per-Anders gård Kilen åker
  Rödmyran myr Per Anders bebyggelse Kilstensladan lada
  Rödmyrsberget berg Per-Anders gård Kilån å
  Rödmyrtjärnen tjärn Per-Eriks gård Kilån å
  Rödtjärn tjärn Per-Ers lht Klarbäck bäck
  *Röjemun gränsröse Per Ers hmd Klashäll bergshöjd
  Römmamyrberget berg Per-Ers liten gård Klingbiten förr åker
  *Rönemund gränsmärke Per-Erssons lht Klings backen skogsbacke
  *Rönemund gränsmärke Per-Jans gård Klings rönningen betesmark
  *Rönnemundrå gränsmärke Per Jans gård Klockarrönningen förr åker
  Rörtjärn sjö Per-Johans gård Klovhäll berg
  Rötjärn sjö Per Jonssons lht Klovhäll berghäll
  Rötjärn sjö Per Jöns i byn gård Klämnäsberget berg
  Rötjärnen tjärn Per Jöns östanån hmd Knaperängesbacken vägbacke
  Rödtjärnen tjärn Per Nils gård Knektåsen vägsträcka
  Rödtjärnsbäcken bäck Per-Olovs liten gård Knisselbo fäbodar fäb.
  Römmaberget berg Per-Pers gård Knoppmyran myr
  *Rönemund gränsmärke? Persbacka gård Knupbodarna fäb.
  rörtierna tjärn Persberg hmd Knupbodåsen bergshöjd
  *Röstberg berg Persberg gård Knupen berg
  Rötjärn tjärn Persbo kolarställe Knupen berg
  Rötjärnen tjärn Persbo gård Knuplägdan dalgång
  Rötjärnen tjärn Perssons lht Kolningen förr åker
  Rötjärnsberget berg Per Svens hmd Kolsveden skogsmark
  Rötjärnsberget, Stora berg Per-Svens gård Kolåkern åker
  Rötjärnsbäcken bäck Petter Jons gård Kolämnesberget berg
  Sandbacken ägomark Petterssons liten gård Kolämnesberget berg
  Sunsjöbäcken bäck Petterssons gård Kopparslagaränget åker
  Sandviken vik Phragmens gård Kopparäng skogsmark
  *Sibo hare ö Pihls liten gård Krankan skogsmark
  *Siboharn ö Pihls lht Krankåker berg
  *Sillsjö sjö Platsens förr gård Krankåker förr åker
  Sk ksion /Se Polen lht Krankåkersviken vik
  *Skaksjön sjö Professor Pärs liten gård Krankåkersviken vik
  Skaksiön sjö Prästbostället gård Kringelbacken åker
  Skaksjön sjö Pär-Svens gård Kroksjöberget berg
  Skarpberget berg Rabo lht Kroksjöbäcken bäck
  Skarpergsmyran, Nedre myr Rahms gård Kroksjön sjö
  Skarpbergsmyran, Övre myr Raman gård Kronåkersgrinden vägskäl
  *Skogsberg berg Raman gård Kullbacken vägbacke
  Skreberg berg Rasks gård Kullberget berg
  Skrytmyran myr Rasänge hmd Kullberget bergshöjd
  Skutberget berg Rasänge gård Kullen åker
  Slaberget berg Regleringen lht Kullsvalen åker
  Slottkern tjärn Ringses torp Kullsvalen åker
  Smaltjärnen tjärn Risänge torp Kullåkern åker
  Smörhålet sankmark? Rosenlund bebyggt område Kungens kök berg
  Sopåhn å Roskarlses gård Kungens kök berg
  Spjutberg berg Rotberg lht Kurirvägen väg
  Spjutholmen holme Rotberg lht Kurirvägen väg
  Sprängermyran myr Rotemo gård Kvarnberget berg
  Spångsundet sund Rotemo gård Kvarnberget berg
  Stack, Västra berg Rotemobodarna, Nedre fäbodar Kvarnberget berg
  Stack, Östra berg Rotemobodarna, Övre fäbodar Kvarnberget berg
  Stackarna berg? Rustens gård Kvarnbäcksberget berg
  Stalberg berg Rusts i Bälse avs. Kvarnböle fäbodar fäb
  Stallet terräng Rusåker hmd Kvarnbölsboskiftet skogsmark
  Stamänget ängsmark Rusåker lht Kvarnudden udde
  Stegberget berg Rusänge lht Kvarnåker åker
  *Stensjön (=nuv. Bodtjärnen?) sjö Rättars lht Kvarnåkern åker
  Stenviken vik Rättars på Åkern gård Kvarnåkern åker
  Stolpmyrberget berg Röbro gård Kvarnänget äng
  Stolpmyrorna myrar Rönningen gård Kvistkilen åker
  Stora ön ö Rönningen liten gård Kvisttäkten åker
  Storbacken berg Rönns liten gård Kyrkbyberget berg
  Storfly ägomark Röstbo hpl Kyrkbytjärn tjärn
  Storgällsjön sjö Röstbodarna fäbodar Kyrkbytjärnen tjärn
  Storkällmyran myr Röstses gård Kåtbrobacken vägbacke
  Stormkolan terräng? Sahlins hmd Kåtbrobäcken bäck
  Stormoåsen ås Sakrises lht Kåtbrobäcken bäck
  Stormyran myr Salanders lht Kåtböle åker
  Stormyran myr Sandersberg snickeri Källmyran myr
  Stormyran åker Sandsved hmd Källmyråsen berg
  Stormyran myr Sandsveden gård Käringbacken skogsbacke
  Stormyran myr Sibirien lht Käringvik myrmark
  Stormyran myr Sibo by Kärråker åker
  Stormyrtäkten täkt Sibo by Kölberg berg
  Storrönningen ägomark Sjöbergs gård Kölberg berg
  Storrönningen terräng Sjöbergs gård Kölberg berg
  Storsvamyran ägomark Sjöströms gård Köbergsbodtjärn tjärn
  ?Stortjärnen tjärn? Sjöströms villa Kölbergsbotjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn Skanses torp Kölbergsmyran myr
  Storåsen berg Skoghem torp Ladängesbacken åker
  *Stugsjön sjö Skoglunds hmd Ladängesbacken backe
  Stugubacksjön sjö Skoglunds gård Ladängesåkern åker
  Stugubackssjön sjö Skogshem t. Ladänget åker
  Stugubackssjön sjö Skogshyddan lht Lammsäng åker
  Stugubacksjön sjö Skogstorp lht Landfästet landtunga
  Sundet sund Skolhuset förr skola Landins holmen ö
  Sundsjön sjö Skolmästars lht Langs backen betesmark
  Sundsjön sjö Skräddars lht Langses åker
  Sundsjön sjö Skölds liten gård Langs åkern åker
  Sundsjön sjö Skölds lht Lantasomyran myr
  Sundsjön sjö Skölds lht Lantasomyran myr
  Sundsjön sjö Skölds lht Lappkällan källa
  Sundsjön sjö Slarvbäcken gård Lappmyran mosse
  Sundsjön sjö Smedens gård Lappmyran skogsmark
  Sundsjön sjö Smed-Hedlunds gård Lapprönningen skogsmark
  Sundsjön sjö Smed-Hedlunds fäbodställe förr fäbodar Lapptjärnen förr tjärn
  Sundsjötjärnen tjärn Smed-Jannes lht Lappviken vik
  *Sundsjötjärn tjärn Smedsgården hmd Lars-Anders kolan förr kolbotten
  *Sundsjötjärn tjärn Smens lht Lars-Anderssveden skogsmark
  Sundsjötjärnen tjärn Smens lht Lars-Anders änget åker
  Sunnanbodtjärnen tjärnEJREG Smens gård Lars Danielsberget berg
  Sva odling Smens lht Lars-Danielsberget berg
  Svanberg berg Smens lht Lars Danielsbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn Snickars gård Lars-Danielsbäcken bäck
  Svarttjärnen tjärn Snyggs lht Lars-Larsens åker
  Svarttjärnen tjärn Sockmyre gård Lars-Lars fäbodställe åker
  Svarttjärnen tjärn Speses torp Lassesrönningen förr åker
  Svarttjärnen tjärn Spinneriet förr spinneri Laxhålet förr myrslåtter
  Svarttjärnsberget berg Spärnäs gård Leimers åker
  Svartån å Spårnäs gård Leknäs näs
  Svartån å Steninge t, Leknäs åker
  Svartängena strandområde Stenstorp lht Levalampi tjärn
  Sågberget berg Storsved gård Levalamp tjärn
  Sågviken vik Stoltses lht Levalamp tjärn
  Söderviken vik Stormyrbacken förr gård Liljekonvaljbacken skogsbacke
  Söndagsberget berg Storsved lht Lill-Anders åker
  Söndagstjärnen tjärn Storsveden gård Lillberget berg
  Tallholmen holme Strandbacken lht Lillberget berg
  Timmer husberget berg Stranderna liten gård Lilldammen damm
  Tindan terräng Strandlunds liten gård Lillfly åker
  Toberget berg Strömbergs liten gård Lillgullänget skogsmark
  Tobergstjärnen tjärn Strömbergs gård Lillhagen betesmark
  Tobergs-tjärnsbäcken bäck Strömsbacken lht Lillhelvetet berghäll
  Tobergstjärnsbäcken bäck Strömsberg lht Lillheningen tjärn
  *Torpsjön sjö Stugubacken gård Lillheningen tjärn
  Torpviken vik Stugubacken by Lillkanalen förr bäck
  Torrakberget berg Styfs lht Lillmor åker
  Trefaldighetskällan källa Stålbergs lht Lillmyran åker
  *Trolesjön sjö Stålbergs liten gård Lillskogen betesmark
  Trollberget berg Ståls stuga Lillskogsåkern åker
  Tronåkers bäcken bäck Ståls gård Lillsved åker
  *Träcksjön sjö Stämlocket lht Lilltjärn tjärn
  Tünsen sjö Sundins gård Lilltjärn tjärn
  Tunsjön sjö Sundins gård Lilltäkten förr åker
  Tunsiön sjö Sunds lht Lilltäkten beteshage
  Tunsiön sjö Sunds liten gård Lillåkern åker
  Tvåtjärnarna tjärnar Sva bebyggt område Lillåsen berg
  Tvåtjärnarna tjärnar Svalsmyran hmd Lillängesbacken vägbacke
  Tvåttnäs udde Svalsmyran lht Lillänget åker
  Tönberg berg Sveden gård Lillänget förr åker
  Tönsen sjö Svedja gård Lillänget åker
  Tönsen sjö Svedja by Lillön ö
  Tönsen sjö Svedja liten gård Linboden bod
  Tönsen sjö Svedjagården gård Lindbacken skogsbacke
  Tönsen sjö Sveds lht Lindbergs backen skogsbacke
  Tönsen sjö Sven-Jons gård Lindåsen berg
  Tönsen sjö Sven Lars gård Lindåsen berg
  Tönsen sjö Sven-Lars gård Linnen åker
  Tönsen sjö Sven Ols gård Linsvalen åker
  Tönsen sjö /Se Sven-Ols gård Linsänkeskiftet strandområde
  Tönsheden hed Svenses lht Linsänkesvalen betesmark
  Tönssågen terräng Svenses liten gård Linsänket förr linsänke
  Tönså Saknas Svensk förr torp Linsänket myr
  Tönsån å Svensk lht Linsänket förr linsänke
  Tönsån å Svensks gård Linsänkevägen förr väg
  Tönsån å Sventorp lht Ljungberg berg
  Tönsån å Sälls gård Ljustjärn tjärn
  Utanbäcksbodarna terräng Sälls gård Ljustjärn tjärn
  Vackerberget berg Sälls gård Ljustjärnen tjärn
  Vallatjärnen tjärn Sävtorpet torp Ljustjärnen tjärn
  Vallsängesholmarna holmar Söderberget gårdar Ljustjärnsberget berg
  Vallsängesholmarna holmar Söderströms gård Ljustjärnsmyran myr
  *Valsängsviken vik Söderströms lht Ljustjärnsskiftet skogsmark
  *Valsängsviken vik Södra Skogen lht Ljusviken vik
  Vanntjärnen tjärn Sör bebyggt område Locksjöknoppen Lilla berg
  Varstubäcken bäck Sörfly by Locksjöknoppen, Lilla berg
  Varstubäcken bäck Sörfly by Locksjöknoppen Stora berg
  Vilnästjärnen Norra tjärn Sörgården gård Locksjöknoppen, Stora berg
  Vilnästjärnen, Södra tjärn Sörgården gård Locksjön sjö
  Vitmyran myr Sörgården förr gård Locksjön sjö
  *Vitnesttjärna tjärn? Sörgården gård Lollamyran förr myrtag
  Vågen vik /Se Sörgården gård Lomsängen åker
  Vålarna ängsmark Sörum gård Lomtjärn tjärn
  Vänberg berg Tronåker lht Lomtjärnen tjärn
  Väne åker Tronåker lht London förr lador
  Vännerbergskölen bäck Tryggs liten gård Londonbitarna åker
  Västermarken skogsmark Tyrses liten gård Lortlaven myr
  Västermarken terräng Tönsen gård Losmyran åker
  *Västsvedudden udde Tönsen by Lotviken vik
  *Västsvedudden udde Tönsvall by Lunds åker åker
  Åsen berg Uhrs gård Lunsberg berg
  Ängarna ägomark Utanbäcksbodarna fäbodar Lunsberg berg
  Änget ägomark Utavesgårdarna förr gårdar Lurbacken vägbacke
  Örbodbäcken bäck Utigården gård Lurrönningen åker
  Österberget berg Utigården gård Lyckan betesmark
  Östergälsjön sjö Utigården gård Lyckan åker
  Österviken vik Utigården gård Lyckan åker
  Ösänget ängsmark Utigården gård Lyckersåkern åkrar
    Utigården gård Lyckorna åkrar
    Utigården gård Låkbacken åkerbit
    Utigården gård Låkene åker
    Utistugs hmd Låket betesmark
    Vallins gård Låkgatan vägbit
    Valls gård Långblååkern åker
    Valls lht Långgranviken vik
    Vallstugubäcken t. Långmyran åker
    Vallsänge by Långrimpan åker
    Vallsänge by Långrimpan åker
    Varstubäcken lhtr Långrönningen betesmark
    Vestbergs gård Långsjön sjö
    Vestbergs lht Långsjön sjö
    Vestlens gård Långsjön sjö
    Vestlunds gård Långsjön sjö
    Vestlunds lht Långsvalarna åkrar
    Vests lht Långsvalen åker
    Vibo banvaktsstuga Långsvalen åker
    Viklunds gård Långsvalen åker
    Viks lht Långsvalen åker
    Viks lht Långtjärn tjärn
    Viks lht Långtjärnen tjärn
    Vikströms gård Långudden förr betesmark
    Vikströms liten gård Långåker åker
    Vikströms gård Lårviken myr
    Vretens torp Lägret åker
    Västansjö by Lämsne mosse
    Västansjö by Lämsne åker
    Västbergs hmd Lönnbacken åker
    Västerberg by Lönnbacksviken vik
    Västerberg by Lönns svalen åker
    Västerby bebyggelse Lördagssveden åker
    Västerby gård Lötbodarna fäb.
    Västerby gård Lötbodtjärn tjärn
    Västerby bodstuga förr fäbod Lötbodtjärnen tjärn
    Västergården gård Löthögarna plats i skogen
    Västergården gård Lövholmen ö
    Västergården gård Lövsten sten
    Västergården gård Lövsveden åker
    Västergården gård Lövåsen berg
    Västergården gård Lövåsen berg
    Västergården gård Malmbron förr åker
    Västergården hmd Malms åker
    Västergården gård Mandal åker
    Västergården gård Markerna ägor
    Västergården gård Marstrand strand
    Västergården gård Mellanladsåkern åker
    Åkern bebyggelse Mellansjöarna sjöar
    Åkersberg lht Mellansjön sjö
    Åkersberg lht Mellansjön sjöar
    Åströms liten gård Mellansjön, Nedre sjö
    Åänges gård Mellansjön, Övre sjö
    Ängs torp Messersbacken backe
    Ödslastycket förr gård Messersbacken backe
    Örbodarna fäbodar Messmörsbacken vägbacke
    Örbodvallen fäbodar Messmörsberget berg
    Örns villa Mickelsjön tjärn
    Östansjö by Middagsberget berg
    Östantill gård Middagsberget berg
    Östantills gård Midsommarkransen åker
    Östanå bebyggt område Midsommarn åker
    Östbloms gård Misstjärn tjärn
    Östergården gård Misstjärnen tjärn
    Östergården gård Misstjärnsberget klippa
    Östergården gård Misstjärnsbäcken bäck
    Östergården hmd Misstjärnsskogen skog
    Östergården gård Mjölkbrinken backe
    Östergården gård Mjölkkil åker
    Östergården gård Mockelmyran åker
    Östergården gård Mohammaren förr åker
    Östergården gård Molnbacka berg
    Östergården gård Molnbacka berg
    Östersveden gård Molnberget berg
    Östlins liten gård Molntjärn tjärn
    Östlins gård Molntjärnen tjärn
    Östlunds gård Morberget skogshöjd
      Moren åker
      Morfars nylandet åker
      Mormorsängesbäcken bäck
      Moränget åker
      Mosebacke berg
      Mosetjärnen tjärn
      Mosjöholmen holme
      Mosjöholmen holme
      Mosjön sjö
      Mosjön sjö
      Mosjötjärn tjärn
      Mosjöån å
      Mossmyran myr
      Mot Västergårds hagen åker
      Munkhålet vik
      Munkhålet sänka
      Myckelängarna ängar
      Myckelängarna åkrar
      Myggåsbäcken bäck
      Myggåsen tjärn
      Myggåsen sjö
      Myggåsmyran åker
      Myran myr
      Myran åker
      Myran myr
      Myran åker
      Myran åker
      Myran mellan sjöarna myr
      Myrberg berg
      Myrsjömyrorna mossar
      Myrsjömyrorna myrar
      Myrsjön sjö
      Myrsjön sjö
      Myrsvalen åker
      Myrsvalen åker
      Myrtaget skogsmark
      Myrtaget skog
      Myrtaget förr myr
      Myråker åker
      Målarnssveden förr åker
      Måndagsmyran myr
      Månses åker
      Månses sveden skogsmark
      Mårdnäsberget berg
      Mårdnästorp fäbodar
      Mäken sjö
      Mäken sjö
      Mäken sjö
      Mässersbacken vägbacke
      Mörttafsberget berg
      Mörttafsdammen damm
      Mörttafsdammen damm
      Mörttafsen sjö
      Mörttafsen sjö
      Mörttafsån å
      Mörtåkern åker
      Nannsjöbäcken bäck
      Nannsjön sjö
      Nannsjön sjö
      Nannsjön sjö
      Nealuckssveden skogsmark
      Nilses backarna vägbackar
      Nilses kroken vägkrök
      Nilses låket åkerbit
      Nissbacka äga
      Nola gata vägbit
      Nordelssveden åker
      Norrberget åker
      Norremyran åker
      Norrgårdsstängsla åker
      Norrgårds änget åker
      Norriberget berg
      Norrisvalen åker
      Norriåkern åker
      Norrlandsporten skärning mellan berg
      Norrmyrtäkten åker
      Norrsvalarna förr åker
      Norrsveden åker
      Norrtjärn tjärn
      Norrtjärnarna tjärnar
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern åker
      Norråkern, Hemre åker
      Norråkerskällan jordkälla
      Norrängena åker
      Norrängesbacken skogsbacke
      Norrönningen åker
      Norsänget sankmark
      Nybodarna fäb.
      Nybodåsen berg
      Nybodåsen berg
      Nybondens åker
      Nybruket åker
      Nybruket förr åker, nu bostadsområde
      Nyckelåker åker
      Nyfallsåkern åker
      Nygårdsbackarna vägbackar
      Nygårdssvalen åker
      Nylandet förr åker, nu trädgård
      Nylandet åker
      Nyröjet åker
      Nyröjet åker
      Nyröjet åker
      Nyrönningen förr åker
      Nyåker åker
      Nyåkern åker
      Nyåkern åker
      Nyåkers åker
      Nyängessveden hage
      Nyänget åker
      Nyänget förr åker
      Näsbron bro
      Näset näs
      Näset näs
      Näset åker
      Näset näs
      Näset åker
      Näsudden udde
      Näsudden näs
      Näsudden näs
      Olbäcken bäck
      Ol-Jansbrätten åker
      Ol-Janssveden åker
      Ol-Jans åker åker
      Ol-Larsrönningen förr åker
      Ol-Lars svederna åker
      Olles åker
      Olsmyr åker
      Olsmyrsbacken åker
      Ol-Ols änget åker
      Ondtjärn tjärn
      Ondtjärnen tjärn
      Ondtjärnsberget berg
      Ondtjärnsberget berg
      Ondtjärnsbäcken bäck
      Onsdagsbäcken bäck
      Onsdagstjärn tjärn
      Onsdagstjärnen tjärn
      Ostämnet skogsmark
      Otterbergsmyran skogsmark
      Ovanbäcken bäck
      Ovanbäcksbodarna fäb.
      Parterna åker
      Partsved åker
      Pelles näset åker
      Peil-Pers bodstuga skogsmark
      Per-Anders sva åker
      Per-Anders ägan förr åker
      Per-Svens änget åker
      Piggskogen skog
      Plittäkten åker
      Plågås bergshöjd
      Plågåsbäcken bäck
      Plågåsbäcken bäck
      Prästholmen holme
      Prästholmen ö
      Prästsand sandstrand
      Prästänget åker
      Pumsarna tjärnar
      Pyltänget mosse
      Pysslabäcken bäck
      Pysslebäcken bäck
      Pålsved åker
      Pärkil förr åker
      Raboåkern åker
      Ramen sjö
      Ramen sjö
      Ramholmen ö
      Ramkroksjön sjö
      Ramnäset näs
      Ramsjön sjö
      Ramtjärnarna tjärnar
      Ramtjärnarna tjärnar
      Ramtjärnbäcken bäck
      Ramtjärnsbäcken bäck
      Ramudden udde
      Ramviken vik
      Ramån å
      Ramån å
      Rasselbäcken bäck
      Rassels åker
      Rasselsveden hage
      Rasselåkers åker
      Rasselsänget åker
      Rasslen åker
      Rasslene åker
      Rasslet åker
      Rasslet förr åker
      Rasteränget åker
      Rasänget åker
      Ringstäkten åker
      Ripåkern åker
      Risberg berg
      Risberg berg
      Risbergsvägen vägbit
      Rismyran åker
      Rismyran åker
      Risåker åker
      Risängesbacken vägbacke
      Risängessveden skogsmark
      Rocka förr åker
      Rocka myråker
      Romboland åker
      Rombolandet åker
      Romyre förr åker
      Rosendal skogsbacke
      Rosendal åker
      Rosåkern åker
      Rotemoberget åker
      Rotemobodtjärnen tjärn
      Rotemomyrorna myrar
      Rotemoänget åker
      Rotmorsberget berg
      Rotmorsbodarna Nedre fäb.
      Rotmorsbodarna Övre fäb.
      Rotmorsmyrorna mossar
      Rotmorstjärn tjärn
      Rotmorsåsen berg
      Rovgärdssvalen förr åker
      Rudtjärnen tjärn
      Rundsvalen åker
      Rumpberg berg
      Rumpberg berg
      Rusåker åker
      Ruttäkten åker
      Ryckänget äng
      Ryssjeängesudden udde
      Ryssjeänget åker
      Råberget berg
      Råberget berg
      Råbergsmyran mosse
      Råbäcksrönningen myrslåtter
      Rågsveden skogsmark
      Råholmen ö
      Rättaråkern åker
      Räverumpssvalen åker
      Rävhäll berghäll
      Rävkällan källa
      Rödmyran myr
      Rödmyrberget berg
      Rödmyrberget berg
      Rödmyrsmyran mosse
      Rödmyrtjärnen tjärn
      Rödtjärn tjärn
      Rödtjärn tjärn
      Rödtjärnen tjärn
      Rödtjärnsbäcken bäck
      Röjningsberget berg
      Rölsmor åker
      Römmaberget berg
      Römmaberget berg
      Römmamyrberget berg
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen skogsmark
      Rönningen förr åker
      Rönningen åker
      Rönningsbacken skogsbacke
      Rönningsbrinken betesmark
      Rönns backen skogsbacke
      Rönnsbacksåkern åker
      Röstbodarna fäb.
      Rötjärnen tjärn
      Rötjärnsberget, Lilla berg
      Rötjärnsberget, Stora berg
      Salen åkerbit
      Salins åker
      Sandarne badstrand
      Sandbacken åker
      Sandberg skogsbacke
      Sandersbergsbacken vägbacke
      Sandgrundsberget berg
      Sandsvalen förr åker
      Sandsvederna skogsmark
      Sandsvedsägan åker
      Sandsvedsägan åker
      Sandviken vik
      Sannersberg berg
      Santomssved förr åker
      Sibirien åker
      Sibomyran förr åker
      Sibonäset näs
      Sibo änget åker
      Sjulåket åker
      Sjusvalarna åker
      Sjöjorden åker
      Sjöjorden åker
      Sjömyran myr
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöänget åker
      Skakeltjärnen tjärn
      Skallergatan vägbit
      Skallotaberget del av Hårgaberget
      Skarpberget berg
      Skarpbergsmyran, Nedre myr
      Skarpbergsmyran, Övre myr
      Skarpbergsmyrorna myrar
      Skarpåker åker
      Skarsveden hage
      Skogsvalen förr åker
      Skomakaråkern åker
      Skorpe åker
      Skravelsberg bergshöjd
      Skreberg berg
      Skred berg
      Skrikböle åker
      Skrubben åkerbit
      Skrytmyran myr
      Skräddarrönningen förr åker
      Skräddars nyröjet förr åker
      Skräddaråkern åker
      Skrägglet åker
      Skutberget berg
      Skutrån berg
      Skvaltkvarnen kvarn
      Sköldkullan åker
      Skölds åker åker
      Slaberg berg
      Slaberget berg
      Slabergsbäcken bäck
      Slarvbäcken bäck
      Slåttlandsmyran mosse
      Slätplatsen område
      Slätten skogsmark
      Smaltjärnen tjärn
      Smed-Hedlunds fäbodställe åker
      Smedjebacken vägbacke
      Smedjestycket åker
      Smedjestycket åker
      Smedjesveden skogsmark
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedjeåkern åker
      Smedsholmen ö
      Smens åker
      Smulorna åkrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Smörhålet myr
      Smörhålstjärnen myr
      Smörjarbacken vägbacke
      Snålberg berg
      Spinneriåkern åker
      Spjutberg berg
      Spjutberg berg
      Spjutholmen ö
      Spångsundet sund
      Spårnäsbackarna vägbackar
      Spängermyran myr
      Stack berg
      Stack, Västra och Östra berg
      Stackarna berg
      Stalberg berg
      Stalberg berg
      Stalbergsmyran mosse
      Stalbergsmyran myr
      Stallet skogsmark
      Stamänget åker
      Stavsåker åker
      Stegberg berg
      Stegberget berg
      Stenbacken åker
      Stenbacken åker
      Stegberget berg
      Stenbovallen fäb.
      Stenflaten åker
      Stenhammaren stenhög
      Stenhammarsstycket åker
      Stenholmen stenbacke
      Stenstycket åker
      Stenviken vik
      Stolpmyrsberget berg
      Stolpmyrberget berg
      Stolpmyrorna mossar
      Stolpmyrorna myrar
      Storbacka berg
      Storbacka åker
      Storbacken berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storfly åker
      Storgullänget skogsmark
      Storhagen betesmark
      Storkanalen förr bäck
      Storkällan källa
      Storkällmyran myr
      Storkällmyran myr
      Stormkolan plats
      Stormoåsen berg
      Stormyran myr
      Stormyran mosse
      Stormyran myr
      Stormyran mosse
      Stormyran myrmark
      Stormyran åker
      Storrönningen skogsmark
      Storrönningen åker
      Storstensrönningen åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storsva åker
      Storsvalen åker
      Storsvalen åker
      Storsvalen mot Smens åker
      Storsvalmyran mosse
      Storsvamyran skogsmark
      Storsved skogsmark
      Storsveden skogsmark
      Storsveden skogsmark
      Storsvedsbäcken bäck
      Stortjärnen sjö
      Stortjärnsbäcken bäck
      Storåkern åker
      Storåkersbacken backe
      Storåsen berg
      Storänget åker
      Storön ö
      Strandåker åker
      Strömsbacken skogsbacke
      Strömsåker förr åker
      Strömsåker åker
      Stugubackskvarnen förr kvarn och damm
      Stugubacksnäset näs
      Stugubackssjön sjö
      Stugubackssjön sjö
      Stugubackssvederna skogsmark
      Stugubacksviken vik
      Stupet åker
      Stybbmyran mosse
      Stålbergs låket åker
      Stängsla åker
      Stängsla åker
      Störmyran åker
      Suggsved åker
      Sundet sund
      Sundsjöbäcken bäck
      Sundsjön sjö
      Sundsjön sjö
      Sundsjötjärnen tjärn
      Sunnanbodtjärnen tjärn
      Sunnanbotjärn tjärn
      Sunnanåsveden åker
      Sva jordägor
      Svalarna åker
      Svalmyran åker
      Svanberg berg
      Svartgrinden vägskäl
      Svarthålsskölen plats i skogen
      Svartman förr åker
      Svartpottan vattenhål
      Svartsved betesmark
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnsberget berg
      Svarttjärnsberget berg
      Svartån å
      Svartån å
      Svartängena ängsslåtter
      Svartängena mossar
      Sveden skogsmark
      Sveden skog
      Svedja änget åker
      Svedsmyran åker
      Svedsägan åker
      Svedåker åker
      Svedåkern åker
      Svedåkersbacken skogsbacke
      Svenses åkern åker
      Svenses ängarna åker
      Svensktäkten åker
      Svinsvalarna åker
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågviken vik
      Säckänget åker
      Söderviken vik
      Söndagsberget berg
      Söndagstjärn tjärn
      Söndagstjärnen tjärn
      Sörgårds änget åker
      Sör i backen åker
      Söromsbäcken bäck
      Sörsaladan lada
      Söråker åker
      Söråkern åker
      Söråkern förr åker
      Söränget åker
      Tabbersberg berghäll
      Tallbacken skogsbacke
      Tallholmen ö
      Tallåker åker
      Tappers åker
      Timmertorget förr timmerupplag
      Tindan berg
      Tindan berg
      Tisdagsmyran myr
      Tisdagsmyrorna mossar
      Tjesen vik
      Tjälmyråsen bergshöjd
      Tjärane tjärnar
      Tjärdalen åker
      Tjärdalsåkern åker
      Tjärnan tjärnar
      Tjärnen tjärn
      Tjäränget åker
      Tjöderhäll del av Hårgaberget
      Toberget berg
      Toberget berg
      Tobergstjärn tjärn
      Tobergstjärnen tjärn
      Tobergstjärnsbäcken bäck
      Tofsänget åker
      Tofsänget åker
      Tommasarv åker
      Tomten förr åker
      Tomten plats mellan hus
      Tomyran åker
      Torpet åker
      Torpviken vik
      Torrakberget berg
      Torrakberget berg
      Torrakmyran myr
      Tranvik del av myrtag
      Trappen åkerbit
      Trefaldighetskällan källa
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten åker
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Tronåkersbäcken bäck
      Tronåkersbäcken bäck
      Trätnäs näs
      Tröskåkern åker
      Tuppänget åker
      Tuppänget förr betesmark
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtjärnarna tjärnar
      Tvåtnäs näs
      Tvåtnäsudden näs
      Tvåttnäs näs
      Tvärbacken åker
      Tvärsvalen åker
      Tångmor äga
      Tångmor åker
      Tångs åker
      Täkten förr åker
      Täkten åker
      Tönberg berg
      Tönsen sjö
      Tönsen sjö
      Tönshammar förr stångsmedja
      Tönsheden tallhed
      Tönssågen såg
      Tönsån å
      Tönsån å
      Udden udde
      Udden udde
      Uppodlingen åker
      Utanbäcksbodarna fäb.
      Utigårds änget åker
      Utmarksskiftet skogsmark
      Vackerberget berg
      Vallsängesholmarna öar
      Valsbäcksbron bro
      Vanntjärn tjärn
      Vanntjärnen tjärn
      Vanntjärnsbäcken bäck
      Vanntjärnsåkern åker
      Vanntjärnsänget åker
      Vargbackåkern åker
      Varstubäcken bäck
      Vassbacken vägbacke
      Vassbron bro
      Vedtorget förr timmerupplag
      Vikerängesviken vik
      Viklunds åker
      Viklunds bryggan förr badplats
      Villmyran åker
      Vilnästjärn Nedre tjärn
      Vilnästjärnen, N. tjärn
      Vilnästjärnen, S. tjärn
      Vilnästjärn Övre tjärn
      Vilnästjärnarna tjärnar
      Vinterstan del av vinterväg
      Vilmyran mosse
      Vitmyran myrmark
      Vitmyran mosse
      Vitmyran myr
      Vretbacken backe
      Vreten åker
      Vågen betesmark
      Vågen vik
      Vålarna förr åker
      Våmmen sankmark
      Vårkil åker
      Vårsvedsberget berg
      Vänberg berg
      Vänberg berg
      Vändåter plats på vägen
      Väne äng
      Väne jordäga
      Vännerbergsskölen bäck
      Vänäs ängsmark
      Vssvassved åker
      Västerbysveden åker
      Västerbytjärn tjärn
      Västerbytjärnen tjärn
      Västergårds änget åker
      Västermarken skogsmark
      Västersveden åker
      Västeråkern åker
      Västeråkern förr åker
      Västeråkern åker
      Västerängesviken vik
      Västeränget äng
      Väst på berget berg
      Västra stycket åker
      Västtjärnsängen åker
      Väståkern åker
      Västänget åker
      Yttermor åker
      Yxhålet fördjupning i marken
      Åflöde samflöde
      Åklovet samflöde
      Ålbäcken bäck
      Åsen berg
      Åsen skogshöjd
      Åängarna ängsmark
      Ämnena åker
      Ämsänget åker
      Ändalösa del av myrtag
      Ängarna åkrar
      Ängena åker
      Ängena åker
      Ängena betesmark
      Ängena sankmark
      Änget åker
      Änget förr åker
      Änget åker
      Änget förr myrtag
      Ödslastycket åker
      Ön åker
      Ön åker
      Örbodarna fäb.
      Örbodbäcken bäck
      Örbodbäcken bäck
      Örbodtjärnen tjärn
      Östansjösänget odlat område
      Österberget berg
      Österberget berg
      Österbergsbacken skogsbacke
      Östergårds lyckan åker
      Östermyran förr åker
      Östersvalen åker
      Östersvalen åker
      Österviken vik
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Österängesviken vik
      Österänget äng
      Öståkern åker
      Öståkrarna åker
      Ösänget förr åker
      Övermor äga
      Övermor åker

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.