ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nederkalix socken : Kalix tingslag : Norrbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Namntabell (Finska namn)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(3) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 263 Naturnamn : 902 Bebyggelsenamn : 1085 Naturnamn : 3301
Rian by Rammelbergsmyran myr Månsbyn by Rihägnan förr betesmarker
Rian by Randsandbäcken bäck Månsbyn by Rihällarna hällar
Rian by /Se Randsandbäcken bäck Månsbäcken (?) gårdar Rikabacken Saknas
Rian by /Se Randsandmyran sankmark Mårten gd Riladan lada
Riboms gd /Se Randsandåsen ås Mås, isi gård Riladorna lador
Rika gd /Se Roppskiär, se Repskäret ö Märsfallet, isi bebyggelse Rilandet åkrar
Ripa gd /Se Ravastumyran myr Märsfallet bydel Rimanslandet åker
Riskepelt by /Se Remsan äng /Se Mörtträsket gård Rimyren myr
Risnäset bydel /Se Rengårdsträsket sankmark Mörtträsk gårdar Rimyrgraven krondike
Robert gd /Se Rengärda betesmark Nannys, isi bebyggelse Rimyrheden skogsmark
Rolfs by Renholmen skogsområde Nedanheden Saknas Rinandersudden udde
Rolfs by Renhällberget berg Nedgården gd avs Isi Rindarna odlad mark
Rolfs by Renmyran myr Neri-Byn bydel Isi Rindarna odlad mark
Rolfs by ?Renskär holme /Se Nederbyn bydel Ripgården del av gårdsplan
Rolfs by Rentjärnen tjärn Nedrepet, isi Saknas Ripten åkerstycke
Rolfs by Renträsket sjö Neri högärdan gd Ripten åkerstycke
Rolfs, se Rolfsby by Renträsket, Norra sjö Neri-högärdan gd avs. Rirösan stenröse
Rolfs by /Se Renträsket, Södra myrmark Isi-Nicke gd avs. Rirösan stenröse
Rolfs by /Se Repskäret ö Nickes, isi förr bs. Risgrynnan holme
Rolfs by /Se Repskäret skär Isi-Nickes gd Risgrynnan sandgrynna
Rolfs by /Se Repskärsbådan grund Nigården, isi bebyggelse Risgrynnan sandgrynna
Rolfs by /Se Repskärsfjärden fjärd Nikolaus, isi lht Risheden hed
Rolfs by /Se Repskärsfjärden fjärd Nikolaus, isi lht Risheden skogsskifte
Rolfsby by Repskärsgrundet holme Ipi-Nikos gd Risholmen holme
*Rolfsby by Repskärs Hällgrund holme Nikos, isi gård Risholmen holme
*Rolfsbyn by Repskärsudden holme Nils, ipi förr gård Riskogen skogsmarker
Rolfsbyn by Resvarpet sjö Isi än Nils tomt Rismyran myr
Rolfsby by Revelholmen holme Isi-Nils gd Rismyran myr
Rolfsby by Revet udde Nils Andersa, isi bebyggelse Rismyren myr
Rolfsby by Riforsen fors Nils-Erik gård Rismyrlandet skogsmark
Rolfsby by Riften skogsområde Nils Eriks, isi bebyggelse Rismyrrodden äng
Rolfsby by Risholmen holme Isi-Nils-Eriks gd Ristenrösan stenröse
Rolfsbyn by Rismyran myr Nils-Hansrå Saknas Ri-stycken fors
Rolfsbyn by Rismyran myr Nils Henrik, ipi förr bs Risnäset udde
Rolfsbyn by Rismyran myr Nils-Henriks gd Riströmsbacken odlad jord
Rolfsbyn by Rismyran myr Nils, isi bebyggelse Risögrundet grund, sjöholme
Rolfsbyn by Rismyrlandet höjdparti Nils-Jakobs, isi bebyggelse Risön del av Ängören
Rolfsbyn by Rismyrlandet terräng Nils Jakobs, isi t Risön ö
Rolfsbyn by Risnäset näs Nils-Jakobs, isi gård Risön udde
Rolfsbyn by Risujänkkä myr Nils-Jakobs, isi gård Risön sjöholme
Rolfsbyn by Risön ö Nils-Jakobs, isi lht Risören holme
Rolfsbyn by Risön ö Nils-Johan, isi gård Risören holme
Ronnings gårdsnamn /Se Risön triangelpunkt Nils Johans, isi bebyggelse Risöstranden strand
Rudträsk gd /Se Risöudden udde Nils-Johans, isi gård Risöudden udde
Ryssbält by Risöviken vik Nils-Johans gd Risöudden udde
Ryssbält by Risöviken, Södra vik Nils-Johans gd Ritegen åker
Ryssbält by Ri-Västerviken vik Nils-johansa gd /Se Ritomten plats
Ryssbält by Rodden ägomark Nils-jönsa gd /Se Riträdena odlad mark
Ryssbält by Roddladan lada /Se Nils-Lars, isi bebyggelse Riträdet träde
Ryssbält by Rolkmyran sank mark Nils-Olovs, isi bebyggelse Riträdet björkdunge
Ryssbält by Rogärdberget bergsknabbe /Se Nils-Olsa-nybruket Saknas /Se Rivesterviken Saknas
Ryssbält by Rolkmyran odling /Se Nilssons, ipi bs Rivägen väg
Ryssbält by Ronningen åker Niss-Eriks gård Rivästerviken sjövik
Ryssbält by Ronningen terräng Niss-Lars(a) gård Rivästerviken sjövik
Ryssbält by Ronningen ägomark Niss-Lars gd /Se Robertsten stenblock
Ryssbält by Ronningen ägomark Nordins, isi bebyggelse Rodden äng
Ryssbält by Ronningen terräng Isi Nordkvist gd Rodden myr(?)
Ryssbält by Ronningsberget berg /Se Nordlunds gd Rodden myr(?)
Ryssbält by Ronningsbäcken bäck /Se Isi-Nordströms gd Rodden äng
Ryssbält by Ronningsgärdan förr inhägnad röjning /Se Norgrens, isi bebyggelse Rodden odlad mark
Ryssbält by Ronningsholmen skogsholme /Se Norrgården gd Rodden uppröjd område
Ryssbält by Ronningsvägen stig /Se Norrgården gd Rodden uppröjt område
Ryssbält by Ronnisdrevjan vattendrag /Se Norrholmen gd Rodden ängsmark
Ryssbält by Rossörsundet sund Norrholmen gd Rodden bruten mark
Ryssbält by Rossören holme Norränden bydel Rodden äng
Ryssbält by Rosviken vik Notholmen bydel Rodden röjning
Ryssbält by Rotgrundet udde Notvikheden, isa bebyggelse Rodden, ipi åker
Ryssbält by /Se Rotgrundet, Yttre udde Nyback-Lars-Albert, när (hos) avs Rodden, ipi odlad jord
Ryssbält by /Se Rotudden udde Nybacken bebyggelse Rodden, ipi odlad mark
Ryssbält by /Se Rudtjärnberget berg Nybacken förr bs Rodden odlad jord
Ryssbält by /Se Rudtjärnen tjärn Nybacken gård Rodden odl. mark
Ryssbält by /Se Rudtjärnheden skogsområde Nybacken bebyggelse Rodden odl. mark
Ryssbält by /Se Rudträskberget triangelpunkt Nybacken, isi gård Rodden odl. mark
Ryssbält by /Se Rudträsket sjö Nybacken, isa gård Rodden odl. mark
Rutbergs (uppi Rutbergs) gd /Se Rudträsket myrmark Nybacken gd Rodderna(?), uppi myrröjning
Rådet gd /Se Rumpan äng /Se Nybacken gd Roddet myr
Rånäs gd /Se *Runön ö Nybacken gd Roddgraven grav, dike
Rånäsudden gd /Se Rut-Kåtamyran myr Nybacken gård Roddladan lada
Räktjärv by /Se Ryggen höjd Nybacken bebyggelse Roddladan lada
Samel gd /Se Ryggen skogsområde Nybacken gd Roddladan lada
Samel-Pet gd /Se Ryssbält-Lillträsket träsk Nybacken gård Roddskogen skogsskifte
Sangis by Råberget berg Nybacken gd Roddstranden strandstycke
Sangis by Rådden öppen mark Nybacken gd Roddvägen skogsväg
Sangis by Rådden myr Nybacken gd Roddvägen väg
Sangis by Rået sank mark Nybacken, isi bebyggelse Rogärdan ängsmark
Sangis by Rågholmen holme Nybacken gård Rogärdan odl. mark
Sangis by *Råholmen ö Nybacken gård Rogärdberget bergsknabbe
Sangis by ?Råholmen udde Nybacken, (isi) bebyggelse Rogärdberget bergsknabbe
Sangis by Råmyran myr Nybacken gd Rolfsbacken backe
Sangis by Råmyran myr Nybacken, isi bebyggelse Rolfsbacken höjd
Sangis by Rånöfjärden fjärd Nybacken hmn Rolfsmyren myr
Sangis by Rånöfjärden fjärd Nybacken gd /Se Rolfsmyran odl. mark
Sangis by Rånöfjärden fjärd Nybacken gd Rolfsmyrvägen körväg
Sangis by Rånön ö Nybacken gd /Se Rolfsmyren, övre Saknas
Sangis by Råträskbäcken bäck Nybacken gd Rolkmyran odl. mark
Sangis by Råträskbäcken bäck Nybacken gd Rolkmyran odl. mark
Sangis by Råträsket träsk Nybacken gård Rombesmyr. myr
Sangis by Råträsket sjö /Se Nybacken gd /Se Ronningarna,uppi ängsmark
Sangis by Råträsktjärnen tjärn När o Nybackgustav läg. Ronningen odlingsområde
Sangis by Råvikbäcken bäck /Se Nyberget gård Ronningen myräng
Sangis by Råviken strandområde Nyberget gd Ronningen skogsområde
Sangis by Råviken vik /Se Isi-Nybjörk gd Ronningen odl. mark
Sangis by Råviken ängsmark /Se Nybo, isi gård Ronningen ängsmark
Sangis by Råvikholmen kulle /Se Nybo gd Ronningen odl. mark
Sangis by /Se Råktjärv sjö /Se Nybo gd Ronningen äng
Sangis by /Se Rädmossamyran myr /Se Nybondens gd Ronningen odl. mark
Sangis by /Se Rävabacken höjd Nyborg förr sågverk, nu by Ronningen, isi odlad jord
Sien, uppi by /Se Rödberget berg /Se Nyborg sågverk Ronningen äng
Sikström gd /Se Rödberget höjd Nyborg bydel Ronningen myr
Sixtens (uppi Sixtens) gd /Se Rödberget höjd Nyborg bydel Ronningen odl. mark
Sockenberg gårdar /Se Rödberget skogshöjd Nyborg gård Ronningen äng
Sockenträsk by /Se Rödbergmyran myr Nyborg gård Ronningen slåttermyr
Stenavan bydel /Se Rödbergmyran myr Nybruket gårdar Ipi-Ronningen äng
Storsien by /Se Rödbergtjärnen tjärn Nybruket gård Ronningen, nedre ängsmarker
Storträsk gårdar /Se Rödbergtjärnen tjärn Nybruket bydel Ronningen, övre ängsmarker
Storträsket bydel /Se Rödflokmyran myr Nybruket bebyggelse Ronningsbacken skogsskifte
Storön by Rödhällan strandområde Nybruket, uppi gård Ipi-Ronningsberget skogsskifte
Storön by Rödhällan udde /Se Nybruket gårdar Ronningsbäcken bäck
Storön by Rödhällberget berg Nybruket gårdar Ronningsbäcken bäck
Storön by Rödhällgrundet grund Nybruket bydel Ronningsgraven bäck
Storön by Rödhällorna strandparti Nybruket del av Pålänge Ipi Ronningsgärdan odl. mark
Storön by Rödkallen fyrplats /Se Nybruket Saknas Ronningsholmen skogsholme
Storön by Rödmossamyran odling Nybruket hmn Ronningsladan lada
Storön by Rödmossamyran åker Nybruket gård Ronningsladan lada
Storön by Rödmossamyran myrar /Se Nybruket gd Ronningsmyren myr
Storön by Rödmossamyren myr /Se Nybruket gd Ronningsvägen stig
Storön by Rödningsmyran äng /Se Nygrynnan Saknas Ronningsvägen byväg
Storön by Rönnarna isa Dalen rönngrupp /Se Nygården Saknas Ronnisdalen odlad jord
Storön by Rönnarna opa Dalen rönngrupp /Se Nygården gård Ronnisdrevjan vattendrag
Storön by Rönnudden del av Lill-Björnholmen Nygården, isi Saknas Ronnisgrynnan Saknas
Storön by Rönnuddklipporna rev Nygården gård Ronnisgärdan åker
Storön by Rönnviken vik Nygården gård Ronnislandet lindor
Storön by Rönnviksudden udde Nygården, isi gård Ronnislandet urfjäll
Storön by Rönnören holme Nygården gd avs Ronnismyren äng
Storön by *Rönskär, se Renskär holme /Se Nygården gård Ronnismyrholmen holme
Storön by /Se Rörgrundet holme Nygården bebyggelse Ronnismyrrodden äng
Storön by /Se Rörmyran myr Nygården gård Rormyran myr
Stråkan by /Se Rörmyran myr Nygården gård Rosenbladviken Saknas
Stråkanäs by Rörmyran myr Nygården gd /Se Rosenbladmyren odlad jord
Stråkanäs by Rörmyran myr Nygården gd Rosegrynnan grynna
Stråkanäs by Rörmyran myr Nygården gård Rossören holme
Stråkanäs by Rörmyran, Nedre sankmark Nygården, isi bebyggelse Rossören sjöholme
Stråkanäs by Rörmyran, Övre sankmark Nygården gård Rossören sjöholme
Stråkanäs by Rörmyrdalen ägomark Nygården, (isi) bebyggelse Rossörgrynnan grund
Stråkanäs by Rörmyrgryvjan bäck /Se Nygården bebyggelse Rossörsundet sund
Stråkanäs by Rörmyrheden skogsområde Nygården gård Rosviken vik
Stråkanäs by Rörmyråsen ås Nygården gd /Se Rotdalen odlad mark
Stråkanäs by Rörträsket träsk Nygården hmn Rotgrundet grund
Stråkanäs by Rörviken ägomark Nygården gård Rotgrundet grund
Stråkanäs by Rörviken vik Nygården gd Rotgrundet, inre grund
Stråkanäs by Rörvikgrundet udde Nygården gd Rotgrundet, yttre udde
Stråkanäs by Rörvikträsket sjö Nygården gård Rotgrundet grund
Stråkanäs by Rörvikudden udde Nygården gd Rotgrundet udde
Stråkanäs by Rörvikören ägomark Nygården gård Rotlandet odlad mark
Stråkanäs by Sadinvaaranvuoma myr Nygården gård Rotlandet odlad mark
Stråkanäs by Sakrimyran myr Nygården Saknas Rotlandträdena odlad mark
Stråkanäs by Sangisälven älv Nygärdan, isi gård Rotudden udde
Stråkanäs by Salkost fors /Se Nygärdan, isi bebyggelse Rotuddgrynnan undervattensgrund
Stråkanäs by Sandbreden skär Nygärdan gd Rotänget äng
Stråkanäs by /Se Sandbredan grund Nygärdan lht Rovastunäset skogsmark
Stråkanäs by /Se Sanddrävjeudden strandparti Nygärdan, isi bebyggelse Rovlandet rovland
Stråkanäs by /Se Sanddrävjeudden udde /Se Nygärdan lht Rudtjärn tjärn
Sundvalls, isi gd /Se Sandgrynnan del av holme Nygärdan gd Rudtjärn myr
Svanbergs gd Sandgrynnan holme Nyhemmet gd. avs. Rudtjärnen tjärn
Svedjan gd /Se Sandheden hed Isi Nyhems gd Rudtjärn myr
Säivisnäs by /Se Sandheden hed Isi Nyholmanders gd Rudtjärnen sjö
Sänkmyran by /Se Sandholmen strandområde Isi Nyholmanders gd Rudtjärnen sjö
Textträsk by /Se Sandholmgrunden holmar Nyholmen gård Rudtjärnberget Saknas
Tilja gd /Se Sandhöjden låghöjd Nyholmen gd Rudtjärnbäcken bäck
Tiljeholmen gård /Se *Sandlasund sund Nyholmen gd Rudträskberget berg
Töre by /Se Sardinvaaranvuoma myr Nykvarnen elektrisk kvarn Rudträskberget Saknas
Töre by /Se Sandknösen höjd Nylandet gård Rudträskberget berg
Uppi gårdsnamn /Se Sandrevet udde Nylandsbacken gård Rudträskbäcken bäck
*Utmedland förr by Sandsänkan grund Ny-Lars-Jönsa gd Rudträsket tjärn
Utmedlandet by Sanduddberget berg Nymans, isi gård Rudträsket skogssjö
Utmedlandet by Sandudden terräng Nymans gård Rudträsket träsk
Utmedlandet by Sanduddmyran delvis uppodlad myr Isi Nymans gd Rudträsket, Lilla sjö
Utmedlandet by Sanduddtjärnen tjärn Isi Nymans gd Rudträsket, Lilla träsk
Utmedlandet by Sandviken vik Isi-Nymans gd Rudträsket, Stora sjö
Utmedlandet by Sandviken vik Nynäs gård Rudträsket äng
Utmedlandet bydel Sandviken vik Nynäs del av by Rudträsket träsk
*Utmedlandet, (Wtmedlandhet), nu Vallen Saknas /Se Sandviken vik Nynäs del av by Rudträskgraven bäck (grav)
Utmedlandet by Sandviken vik Nynäset el. Nynäs gårdar Rudträskgraven krondike
Vtuidlandith = Vallen ? by /Se Sandörsundet sund Nynäset el. Nynäs: uppå gårdar Rudträskheden Saknas
*Utvidlandet, (Vtwithlandet), nu Vallen Saknas /Se Sangisfjärden vik Nynäset bydel Rultmyr. ? myr
Utvidlandet by Sangisfjärden fjärd Nynäset bydel Rumpan äng
Utvidlandet by Sangisälven älv /Se Nyskatten hemman Rumpan odl. mark
Utvidlandet by Sangisälven älv Nyskatten hemman Rumpan old. mark
Utvidlandet by Sangisälven älv Nystaden bydel Rundmyran myr
Utvidlandet by Sangisälven älv /Se Nystan del av Sangis by Rundstycket åker
Utåbäcken bydel /Se Santiviken vik Nyströms gård Rurträskskiftet skogsskifte
Utånäset bydel /Se Sarkosgrundet grund /Se Nyströms, isi bebyggelse Rutbergsberget område
Vallen by Sarkosgrynnan grund Nedre Nyströms, isi bebyggelse Rutbergsviken vik
Vallen bydel Sarkoshällarna hällknabb /Se Nystugan, isi Saknas Ryggen skogsås
Vallen by Sarkosudden udde Nystugan gård Rygghagen grädsgård
Vallen by /Se Sarkosudden udde /Se Nystugan gård Rygglandet skogsskifte
Vallen by /Se Sattabäcken bäck Nystugan hus Ryggmyrlandet skogland
Vallen by /Se Sattabäcken bäck Isi Nystugan gd Ryggskiftet skogsskifte
Vallen (ä. Bodeual) beb. /Se Sattajärvi myr När-hon-Anna gd avs. Ryggstycket odl. mark
Vånafjärden by Sattajärvi, Lilla myr När-Karl-Fredriken gd Ryggstycket odl. mark
Vånafjärden by Sattajärvi, Stora sjö eller myr? Nära-Heden gd Rymmarudden ängsudde
Vånafjärden by /Se Sexorna grund Nära-Heden gd Ryssbältkvarnen backe
Vånafjärden by Sidoviken vik /Se Närn-Matilda gd avs Ryssbältkvarnselet del av Pålängeå
Vånafjärden by Sidalaberget berg Näro-Adolf gd avsödr Ryssbältkvarnselet del av Pålängeå
Vånafjärden by Signalhöjden höjd Näro-Anton gd Ryssbältrået rågång
Vånafjärden by Sigurdsudde udde Näro-Axel gd Ryssbältvägen landsväg
Vånafjärden by Silverberget berg Näro-Bruks-John gd avs. Ryssbältvägaskälet vägskäl
Vånafjärden by Simyran ägomark Näro-Danels-Oskar gd avs. Ryssgärdan odlad mark
Vånafjärden by Sirsholmsviken vik Näro-Gottfrid gd Ryssgärdan odlad mark
Vånafjärden by Sjugranagrynnan holme Näro-Gös gd avs. Råberget berg
Vånafjärden by Sjöbodudden udde Näro-Kling-Gustaf gd avs. Rået, uppi myr
Vånafjärden by Sjöbotten äng /Se Näro-Kristian o(ch ho)n Anna gd Rået äng
Vånafjärden by Sjövakten grund Näro-Kristians-Oskar gd avs. Råck odlad mark
Vånafjärden by Sjöåsen grund Näro-Lundholms-Bertil gd Råhagen rågång
Vånafjärden by Skabbarna skär /Se Näro-Olle gd Råhagen rågång
Vånafjärden by Skabben holme Näro-Pet-Johan gd avs. Råhagarna gärdsgårdar
Vånafjärden by Skabben skär /Se Näro-Pet-Johans-Gustaf gd avs. Råholmen halvö
Vånafjärden by Skabbgrunden grund Näro-Pet-Vilhelm gd Rån, uppi myr
Vånafjärden by Skaget terräng Näro-Ronnings-Axel gd Rånehälven älv
Vånafjärden by Skagsgrunden grund Näro-Sigurd gd avs. Rånören, Lilla del av Fiskarören
Vånafjärden by Skagsmyrorna myrmark Näro-Strömbäcks-Simon gd avs. Rånörn, lilla ytterbyn
Vånafjärden by Skagsudden udde Näsbyheden Saknas Ipi Råret odl. mark
Vånafjärden by /Se Skagsudden udde /Se Näsbyn by Råret odl. mark
Vånafjärden by /Se Skapisen ägomark Näsbyn by Råsören ö
Vånafjärden by /Se Skaramyran myr Näsbyn by Råtjärn sjö
Vånafjärden samh. /Se Skaramyrbäcken bäck Näsbyn by Råträdet åker
Vånafjärden samh. /Se Skaramyredet landområde Näsbyn by Råträskberget berg
Ytterbyn by Skarven halvö Näsbyn by Råträskberget berg
Ytterbyn by Skatan skogsmark Nävet, på gård Råträskberget Saknas
Ytterbyn by Skavmyran myr Näset, isi gård Råträskbäcken vattendrag
Ytterbyn by Skavmyran ägomark Näset gd Råträskbäcken bäck
Ytterbyn by Skarvtjärnen tjärn Näset gd Råträsket sjö
Ytterbyn by Skatabacken skogsparti /Se Näsgärdan lht Rågholmen udde
Ytterbyn by Skataforsen fors Näsgärdan, isi Saknas Rågholmsgrundet, lilla, se Lillråholmsgrundet Saknas
Ytterbyn by Skataudden udde /Se Nässkatan bydel Rågjorden linda
Ytterbyn by Skataudden udde /Se Nävern Saknas Rågraven dike
Ytterbyn by Skataudden udde /Se Näverträsk gårdar Rågärdan odl. mark
Ytterbyn by Skepphuskärret ängsmark /Se Näverträsket gårdar Råholmen udde
Ytterbyn by -skeri ortnamnselement /Se Nävren(?) gårdar Råholmsgrundet holme
Ytterbyn by Skiposkärret ängsmark /Se Nävren(?) gårdar Råmyran myr
Ytterbyn by Skiposkärret ängsmark /Se Ol-Gregs gd Råmyran myr
Ytterbyn by Sklaverberget berg /Se Ol-Lars gd /Se Råmyren Saknas
Ytterbyn by Sklaverbäcken bäckar /Se Isi Olles tomtmark Råträsket sjö
Ytterbyn by Sklavermyran myrar /Se Olles, isi gård Råträsket sjö
Ytterbyn by Sklavret skogsmark /Se Oll-Greks, isi gård Råträsket träsk
Ytterbyn by Sklavret bäck /Se Olofssons gård Råträsket sjö
Ytterbyn by Sklavret bäck /Se Isi-Ottos gd Råträsket ängsmark
Ytterbyn by Sklörbacken backe /Se Ovanet byn bydel Råträskheden hedland
Ytterbyn by Sklöverbroarna broar /Se Oxören Saknas Råträsket träsk o. delv. äng
Ytterbyn by Skoglandet skogsområde Ol-Ols gd /Se Råträskit träsk o. delv. äng
Ytterbyn by Skogsträskbäcken bäck Ol-Samels gd /Se Råträskheden hed
Ytterbyn by Skogsträskbäcken bäck Opa-Föreningen gd avs. Råträskmyran myr
Ytterbyn by Skogsträsket, Västra träsk Isi Oppe gårdstomt Råträsksskiftet skogsskifte
Ytterbyn by /Se Skogsträsket, Östra träsk Ormskäret Saknas Råträsktjärn tjärn
Ytterbyn by /Se Skogsänget ägomark Orrträsk by Råträskänget ängsmark
Ytterbyn by /Se Skogören grund Orrträsket by Råviksbäcken bäck
Ytterbyn by /Se Skorvberget berg Oskar, när (hos) bebyggelse Råvikbäcken (?) bäck
Ytterbyn by /Se Skorvgrundet strandområde Oskars, isi Saknas Råviken ängsmark
Yttermorjärv by /Se Skorvgrundet grund Oskars, isi bebyggelse Råviken ängsmark
Åkroken gårdar /Se Skorvgrundsundet sund Oskars, isi bebyggelse Råviken myr
Ån bydel /Se Skorvmyran myr Oskars, isi Saknas Råvikholmen kulle
Ön bydel /Se Skorvmyran myr Oskars, isi Saknas Räfvabacken bergknalle
Öståfjärden bydel /Se Skorvtjärnen tjärn Oskars, isi lht Räktforslandet strand
  Skutviken myrmark Isi Oskars lht Rännilorna bäckar
  Skäftesmyran myr Isi Oskars gd Råomossmyran myr
  Skäftesmyran myr Isi Oskars avs. Rävabacken odl. mark
  Skäftesmyrberget höjd Isi Oskars gd, avs. Rävabacken kulle
  Skäftesmyrberget berg Ipi-Oskars gd Rävahedbacken backe
  Skäftesmyrheden terräng Ottedal gård Rävaheden skogsland
  Skäftesmyrheden hed Ottedal gd, avs. Rävahidet odl. mark
  Skärpan gammal sjöbotten, nu land /Se Ottos, isi Saknas Rävahidet odl. mark
  Skärsfjärden fjärd Ottos, isi gård Rävahidet skogsmyr
  Skötgrynnan holme Ottos, isi avs Rävakulorna sandhögar
  Skötholmen holme Pastorsbostället gård Rävheden hed
  Skötholmen holme /Se Pelle, isi gård Räviksträsket träsk
  Slasamyran myr Pelle, isi gård Rödberget berg
  Slasatjärnarna tjärnar Per gård Rödberget berg
  Slingran grund Per-August, hos bs Rödberget berg
  Slumpen sjö Per Josefs hemmanet gård Rödberget berg
  Slumpen vik Per-Nils, isi gård Rödberget berg
  Slumpen ägomark Per-Nils gård Rödbergsmyren myr
  Slumpen del av sjö Per-Nils(sons), isi bebyggelse Rödbergsmyran myr
  Slumpfjärden fjärd Per-Olovs, isi gård Rödflokmyran (?) myr
  Slumpfjärden fjärd Per-Olofs, isi gård Rödflokmyran myr
  Slumphalsen näs Isi Per-Olofs gd Rödflokmyran myr
  Slumpkvarnbäcken bäck Pet gård Rödflokmyran odl. mark
  Slumpmyran myr Pet, isi bebyggelse Rödflokmyran odl. mark
  Slumpträsket myrmark Pet, isi bebyggelse Rödflokmyran odl. mark
  Slumpudden udde Pet, isi lht Rödflottmyran (?) myr
  Slussen vattendrag Pet-Gustav, när (hos) lht Rödflottmyran myr
  Slylandet skogsområde /Se Pet-Hjalmar, när (hos) bebyggelse Rödgrinden grind
  Slyliden del av skogsland /Se Pet-Vilhelm, när (hos) lht Rödhällan udde
  Slylandet sumpmark Petboden, isa del av Börjelsbyn Rödhällgrundet holme
  Slylandet skogsmark Peter Janss: gård Rödladan lada
  Slylandet sumpmark Isi Peters läg. Rödladan lada
  Smalamyran myr Petgärdan, ipi bs Rödladan lada
  Smalamyran myr Pet-Mias gd Rödmossamyran myr
  Smalmyran myr Petrus, isi bebyggelse Rödmossamyran myr
  Smalmyran myr Petters, isi gård Rödmossamyrbacken kulle
  Smalmyran myr Petter, isi gård Rödsten, isi metställe
  Smalmyran myr Petters, isi gård Rödstenen sten
  Smalmyran myr Petters gård Rödvikören (?) udde
  Smulterknabben höjd /Se Petters, isi gård Röflottmyren Saknas
  Smultersvedjan skogsskifte /Se Pettersbacken, isi gård Röflottsvedjan skogsmark
  Smultersvedjemyran myr Pilkkajärvi Saknas Röftena bergknallar
  Smågrundselet sjö /Se Pilkajärvi by Röjningen ängsmark
  Smålsviken, Norra vik Pilkajärvi by Röjningen björkdunge
  Smålsviken, Södra vik Pilkjärv, isi by Röjningen ängsmark
  Småmyrlandet skogsområde Pilkkajärvi by Röjningen odlad mark
  Småselet sjö /Se Pilkkajärvi by Röjningen äng
  Småträsket, Nedre sank mark Pilkkajärvi by Röjningen odlad mark
  Småträsket, Inre sjö Porsmarkskvarnen kvarn Röjningsbäcken bäck
  Småträsket, Yttre sjö Portbyggningen byggnad Röjningsgraven dike
  Småträsket, Övre sank mark Post, isi gård Röjningsholmen kulle
  Småträskmyran myr Posthemmanet gammalt namn på Sangia Röjningsholmen skogsholme
  Snårträsket sjö Ipi-Post-Idas gd avs. Röjningsholmen skogsholme
  Smörholmen holme Prinsören (med Prinsögrundet), se 1 Frevisören Saknas Röjningsladan lada
  Smörholmen strandområde Pylterbacken, på bebyggelse Röjningsrået rågång
  Smörhällorna höjd På Berget bebyggelse Röjningsrået rågång
  Snottermyran myr Pålbacken bydel Röjningsråladan lada
  Snottermyran myrar /Se Pålbacken gd Röjningsskiftet ängsmark
  Snårberget berg Pålbacken gårdsplats Röjningsskiftet ängslott
  Snårmyran, Inre sankmark Pålbacken bydel Röjningsskiftet äng
  Snårmyran, Yttre sankmark Påläng tätortsnamn Röjningsskiftet ängsskifte
  Snödbrändlandet hed /Se Pålänge traktnamn Röjningsstenrösan stenrös
  Snödbådan skär /Se Pålänge by Röjningsvägen gångstig
  Sockenberget berg Pålänge by Ini-Rönnarna rönnar
  Sockenberget triangelpunkt Pålänge by Rönnarna isa (uppå) dalen rönnar
  Sockenträskbäcken bäck Pålänge by Rönnarna åti fähuset rönngrupp
  Sockenträsket sjö Pålänge by Rönnbäcksberget berg
  Sockenträsket sjö Pålänge by Rönnen baki fähuset rönn
  Sockenträsk sjö /Se Pålänge by Rönnen baki gammelstugan rönn
  Sommarfusberget berg Pålänge by Rönnrösan stenröse
  Sommarfusen backe /Se Pålänge by Rönnen uppi Storstenröset rönn
  Sommarfuset odlad mark /Se Pålänge by Rönnudden udde
  ?Sonaholmarna öar Pålänge kraftstation Rönnudden udde
  Sonaholmarna holmar Pålängeå del av Innergrannbyn Rönnudden udde
  Sonaholmsgrynnan holme Pålängån bydel Rönnudden Saknas
  Sonahällorna triangelpunkt Isi-Ragnars gd Rönnuddvägen väg
  Sopron sund Isi Ragnars gd Rönnviken vik
  Sopron sund Rakelsborg, se Filipsborg gd Rönnviken sjövik
  Soproudden strandparti Rask, isi gård Rönnviksudden udde
  Sorttivaara berg Rask, isi lht Rönnviksudden udde
  Spasilverhällarna hällar /Se Raskbol avs. Rönnören holme
  Spiggen udde /Se Rask-Gottfrid lht Rönnören holme
  Splitterören holme Renen eller Stenen, se 1 Stenen Saknas Rönnören udde
  Sprintbäcken bäck Repskärsudden Saknas Rörovabäcken bäck
  Sprängudden lermark /Se Repskärsören Saknas Röravan myr
  Spölbäcken bäck Resin, hos förr bs Röravan myr
  Spölbäcken bäck /Se Resins, isi gård Röravan myrmark med tjärn
  Stacknäsbrännan skogsområde Resligtorp Saknas Röringsgrundet grund
  Stacknäsbrännan skogsområde /Se Resligtorp f.d. torp Röringsgrundrammaren sjömärke
  Starrtappen grund Revet bydel Rörträsket sjö
  Stenavaholmarna holmar Rian by Rörträsket sjö
  Stenbacken höjd Rian by Rörträsket sjö
  Stenbådan holme Rian by Rörträsket äng
  Stenbäcken bäck Rian by Rörträsket äng
  Stenbäckgrundet udde Rian by Rörträsket odl. mark
  Stenen holme Rian by Rörträsket odl. mark
  Stengrund holme Rian by Rörträsket odl. mark
  Stenhamrarna höjd Rian by Rörträskheden skogshed
  Stenhusrevet udde Rian by Rörträskmyren Saknas
  Stenmyran myr Ribacken, ipi gård Rörträskändan äng
  Stensundet f.d. sund? Riboms, isi gård Rörträskändbacken vägbacke
  Stensundet strandområde Riboms gård Rörträskändbacken odl. mark
  Stensundberget triangelpunkt Rika, ipi bebyggelse Rörträskändskiftet skogsskifte
  Stenträskbäcken bäck Hos-Rikards gd avs Rörmossaråret myr
  Stenträsket sjö Riorna by Rörmyran myr
  Stenträskmyran myr Riorna by Rörmyran myr
  Stenträskåsen ås Isi-Ripa gd Rörmyran myr
  Stenträskåsen höjd Risnäset bydel Rörmyran myr
  Stjärnspets-Kåtamyran myr Risnäset gård Rörmyran myr
  Stoppbäcken bäck /Se Risola(s), isi, se Heiskalas, isi Saknas Rörmyran myr
  Stoppbäckmyran myr Riströms, isi bs Rörmyran myr
  Stoppet vattenfall /Se Risögrund pst Rörmyran myr
  Stoppet fall /Se Risön bydel Rörmyran myr
  Storberget berg Risön by Rörmyran myr
  Storberget berg Risöudden, se Risögrund pst Rörmyrbacken Saknas
  Storberget berg Robert, isi avs Rörmyrbackbäcken Saknas
  Stor-Bergholmen holme Rolfs bebyggelse Rörmyrbackgärdan inhägnad plats
  Stor-Björkvattenberget berg Rolfs by Rörmyrberget berg
  Stor-Björkvattnet sjö Rolfs by Rörmyrberget skogsskifte
  Stor-Björnholmsgrynnan del av holme Rolfs by Rörmyren Saknas
  Stor-Björnmyran myr Rolfs by Rörmyren Saknas
  Storblötan sjö Rolfs by Rörmyren myr
  Storblötan sjö Rolfs by Rörmyren Saknas
  Stor-Bodholmen holme Rolfs by Rörmyren myr
  Stor-Bruksmyran myr Rolfs gårdar Rörmyren myr
  Stor-Brännberget berg Rolfs hmd Rörmyrgryvjan bäck
  Storbäcken bäck Rolfs hmd Rörmyrheden hedland, berg
  Storbäcken bäck Rolfs hmd Rörmyrheden ås
  Storbäcken bäck Rolfs hmd Rörmyrheden hedland
  Stor-Fisket holme Rolfs, ipi, se 1-10 Rolfs Saknas Rörmyrheden hedland
  Stor-Fisket holme Rolfs by Rörmyrheden skogsskifte
  Storfisket holme /Se Rolfsbacken Saknas Rörmyrsvaget sänka
  Stor-Frängsmyran myr Ronningen, ipi lht Rörmyråsen skogsås
  Stor-Frängsrå myr Ronnings gård Rörviken vik
  Stor-Furuholmsviken vik Ronnis, isi bebyggelse Rörviken Saknas
  Stor-Furuträskmyran myr Ronnings gård Rörviken odl. mark
  Storgraven ängsmark /Se Ronnings, isi gård Rörvikgrundet udde
  Stor-Grundträsket träsk Ronnings, isi gård Rörviksudden udde
  Stor-Gullnoret myrmark Isi Rosen lht Rörviksudden udde
  Storgullnoret, se Gullnoret myräng /Se Rosenblad, isi bebyggelse Rörviksudden udde
  Storhamnen hamn Rotstugan förutv. soldattorp Rörvikträsket sjö
  Storheden hed Rudträsket gård Rörvikudden udde
  Storheden hed? Rudträsk gård Rörvikören udde
  Storheden hed Rutbergs, isi bebyggelse Rörängena Saknas
  Storheden hed Rutbergs gård Röränget myr
  Stor-Holmmyran sankmark Rutbergs gård Rösan baki köket stenröse
  Storhultet skogsområde Ryssbält by Röset stenröse
  Storhultet skogsbacke Ryssbält by Rösladan lada
  Storhälludden udde Ryssbält by Rötängarne, se Röränget Saknas
  Stor-Kalajärvi sank mark Ryssbält by Saadinvaaravuoma myr
  Stor-Kalajärvi sankmark Ryssbält by Sackeussjöboden sjöbod
  Stor-Kallberget skogsmark Ryssbält by Sadinvaaranvuoma myr
  Stor-Kallberget höjd Ryssbält by Sakrimyran myr
  Stor-Kuggen terräng Ryssbält pst Salandersbacken gårdsbacke
  Stor-Kuggen terräng /Se Ryssbälts skola Saknas Salsbodronningen äng
  Stor-Kvarnmyran myr Råby gård Salsgärdan odlad mark
  Stor-Källmyran myr Rådet gård Salsrået äng
  Stor-Lappmyran myr Rålmans gd Salsträdet linda
  Stor-Läresträsket sjö Ipi Rånis gd Saltträsket, lilla sjö
  Stormaran odlad mark, äng o. skogsområde /Se Rånäs gård Saltträsket, Lilla sjö
  Stormyran myr Rånäset, isi gård Saltträsket, Lilla, se Lillsaltträsket Saknas
  Stormyran myr Rånäsudden gårdar Saltträsket, Stora sjö
  Stormyran myr Rånäsudden gård Saltträsket träsk
  Stormyran myr Räktfors gård gd Saltträsket skogsskifte
  Stormyran myr Rödladan lada Saltträskmyrorna myrar
  Stormyran myr Röjningen gd Samelbackorrasen äng
  Stormyran myr Isi Röjnings, Ronnings hmn Samelbäcken bäck
  Stormyran myr Isi-Rönnbergs, se Isi-Jakobs gd Samelgrundet holme
  Stormyran myr Rönnbäcks, frami bebyggelse Samelgrundet grund
  Stormyran myr Isi Rönnbäcks läg. Samelgrundet skogsholme
  Stormyran myr o. ägomark Isi Rönnbäcks gd Samelgrundet äng
  Stormyran myr Isi-Rönnbäcks gd Samelgrundskiftet äng
  Stormyran myr Rönnkvists, isi avs. Samelmyran förr äng
  Stormyran myr Rönnkvists, isi bebyggelse Samuelbäcken vattendrag
  Stormyran myr Isi Sackos gd Samuelgrundet Saknas
  Stormyran myr Salanders, isi lht Samuelrån rågång
  Stormyran myr Salanders gd Samueludden Saknas
  Stormyran myr Isi-Salanders gd. avs. Sandbacken, isi kulle
  Stormyran myr Salen bebyggelse Sandbacken vägbacke
  Stormyran myr Sals, isi hus Sandbacken skogsmark
  Stormyran ägomark Salomons gård Sandbäcken bäck
  Stormyrberget berg Samel, isi gård Sandbäckmyran myr
  Stormyrberget berg Samel gård Sandbäckåsarna skogskullar
  Stormyrberget höjd Isi Samel gd Sanddrevjebäcken bäck
  Stormyrberget triangelpunkt Samel, isi gd /Se Sanddrevjemyran myr
  Stormyrgraven bäck(fåra) Samel, isi gård Isa-Sandbergs odl. mark
  Stormyrsten ägomark Samelbacken, isi gård Sandbergsgretapotten tjärn
  Stormyrtjärnen tjärn Samelbacken gd Sandbergs-gärdan odling
  Stormyränden myr Samel-Pet gård Sandbergsstycket åker
  Stor-Orrträskmyran myr Samuel, isi bebyggelse Sanddrevjen äng
  Stor-Pitmyran myr Samuel, isi bebyggelse Sanddrävjeudden (?) udde
  Stor-Renmyran myr Samuelpet, isi bebyggelse Sanden strandremsa
  Stor-Renmyran myr Samuels gård Sanden, ipi sandslätt
  Stor-Rörmyran myr Sandbergs, isi gård Sandgrubban sandtag
  Storronningen ägomark Sandbergs gård Sandgrundet holmar
  Storronningsmyran myr Sandbergs, isi bs Sandgrundet grund
  Stor-Rågholmsgrundet grund Isi-Sandbergs gd Sandgrundet, Inre sjöholme
  Stor-Salttäsket sjö Isi-Sandbergs gd Sandgrundet, Yttre sjöholme
  Stor-Salträsket sjö Sandbergsjotta, isi läg Sandgrynnan holme
  Stor-Sandbäcken bäck Sanden, ipi »stad» Sandgrynnan holme
  Storsandbäckmyran myr Sandgärd-Albert, när gård Sandgrynnan grynna
  Storsanden strandparti Sandgärdan gd Sandgrynnan grynna
  Stor-Sandviken vik Sandgärdan, isi gård Sandgrynnan odlad mark
  Storsgrundet udde Sandgärdan gård Sandgrynnan holme
  Storskabben skär /Se Sandgärdan gd Sandgärdan odlad jord
  Storsnibbastycket åker /Se Sandholmsgrunnan, se Båtöholmen, Östra Saknas Sandgärdan potatisland
  Storstenrået del av Råmyran Sandins gd Sandgärdan Saknas
  Stor-Svedjemyran myr Närv-Sandins-Artur gd Sandgärdan odl. mark
  Stor-Sveggrundet udde Sandkvist, isi gård Sandgärdan odl. mark
  Stor-Svegviken vik Sandladan lada Sandgärdhägnan beteshägna
  Stortjärnen tjärn Sandströms, ipi bs Sandhalsen smalt land
  Stortjärnen myrmark Sandströms gård Sandheden skogsmark
  Stortjärnen tjärn Sandsundet bydel Sandheden skogsskifte
  Stor-Torrfurumyran myr Sandsundet bydel Sandheden skogsskifte
  Storträdforsen, Nedre fors Sandsundet bebyggelse Sandholmen holme
  Storträdforsen, Övre fors Sandviken, (isi) gårdar Sandholmen Saknas
  Storträsk sjö /Se Sandviken bydel Sandholmen sjöholme
  Storträsk sjö /Se Sandviken, isi bebyggelse Sandholmgrunden holmar
  Storträskberget berg Sandviken gd Sandholmgrundet holme
  Storträsket sjö Sandviken bydel Sandholmsgrunden Saknas
  Storträsket sjö Sandörsundet bydel Sandholmsgrundet Saknas
  Storträsket sjö Sangi by Sandholmsgrundet sjöholme
  Storträsket sjö Sangis by Sandigtmyrskiftet skogsskifte
  Storträsket sjö Sangis by Sandjannevägen Saknas
  *Storträsket sjö Sangis by Sandknösen kulle
  Storträsket sjö Sangis by *Sandknösen höjd
  Storträskheden skogsområde Sangis by Sandlabacken odl. mark
  Storträskholmarna holmar Sangis by Sandlaudden udde
  Storträskälven älv Sangis by Sandlårladan lada
  Storträskälven älv Sangis by Sandlårträdet träde
  Stor-Tröskvattnet sjö Sangis by Sandlårudden udde
  Storvadet bäck Sangis by Sandmyran myr
  Storviken vik Sangis by Sandmyran myr
  Storviken sank mark Sangiskvarn gd Sandogtjärnen tjärn
  Storviken vik Sara, isi bs Sandrevet udde
  Storvikudden udde Sara, ipi bs Sandskatan udde
  Storvästermyran myr Sara-Olov, hos bs Sandstranden vik
  Storåsen ås Sarapet, hos bs Sandstycket åker
  Storöfjärden fjärd Satajärvi Stora och Lilla el. Granträskan Saknas Sandsundet vik
  Storöfjärden fjärd Schaktet, isi gård Sandsundet sund
  Storögrundet udde Schmalz, isi gård Sandtaget sandtag
  Storön halvö Selbergs, isi bebyggelse Sandtegen odl. mark
  Storön numera halvö Selbergs, isi gård Sandträdet odl. mark
  Storön ö Selholmen bydel Sanduddberget berg
  Storören strandområde Selholmen bydel Sanduddberget berg
  Stor-Öskatan udde Sellbergs gd Sandudden udde
  Stridsgrundet holme Sien, uppi(?) by Sandudden udde
  Stupmyran myr Sien, uppi by Sandudden udde
  Stupmyran myr Sien, uppi by *Sanduddgryvjan dal
  Strycken fors /Se Sigurds, isi läg Sanduddmyran myr
  Strycken fors Isi-Sigurds gd avs. Sanduddmyran odl. mark
  Stråkagrynnan holme Silver-Pet, när´o gård Sanduddmyran odl. mark
  Stråkan fors Silverbrands, isi gård Sanduddtjärnen sjö
  Stråkan fors /Se Simons, isi bebyggelse Sanduddtjärnen tjärn
  Stråkan fors /Se Isi Simons gd Sanduddtorpet gd, kronotorp
  Stråkanäsberget berg Simons bebyggelse Sanduddviken vik
  Stråkanäsgraven myrmark Siris, isi bebyggelse Sandvikberget berg
  Stråkanäsriften höjd Sjöbergs, isi Saknas Sandviken vik
  Strömgrundrevet udde Sjöbergs, isi bs Sandviken vik
  Strömmen ägomark Sjöbergs gd Sandviken vik
  Strömsmyran myr Sjöding gård Sandviken vik
  Strömsmyrheden hed Sjögärdan gård Sandviken vik
  Strömsträsket ägomark Sjömans gd /Se Sandviken Saknas
  Stubbeudden udde Sjöströms, isi gård Sandviken Saknas
  Stugbacken höjd Skantrådet gård Sandviken vik
  Stupbacken backe /Se Skatafors gård Sandviken vik
  Stupmyran myr Skatan, isi Saknas Sandviken vik
  Stupmyran myr Skatan, isi gård Sandviken vik
  Stupet fall /Se Skatan, isi lht Sandviken myrvik
  Stupet vattenfall /Se Skatan gd /Se Sandviken äng
  Stupbacken backe /Se Skatan gård Sandviken äng
  Stuphällorna berghällar /Se Skataudden gård Sandviken vik
  Stupmyran myr /Se Sk(j)antråret gd Sandviken odl. mark
  Stupröjningen röjning /Se Sklörbacken Saknas Sandviken Saknas
  Stupudden udde Sklörbacken bydel Sandvikdpotten förr vattenpöl
  Stupudden udde /Se Skoggärdan, isi gård Sandvikpotten förr vattenpöl
  Städjevikberget berg Skoggärdan (Sko-?) gård Sandvikråret rågång
  Städjeviken vik Skoggärdan gård Sandvikuddarna uddar
  Städjeviken vik /Se Skoggärdan gd Sandvikudden Saknas
  Stämsjöblecket myrmark ?Sko(g)gärdan gd /Se Sandvikudden udde
  Stämsjöbläcket myr /Se Skoggärdan hmn Sandvikudden, histre udde
  Stämsjöbäcken bäck Skoggärdan gd, avs. Sandvikudden, hitre udde
  Stämsjön sjö Skoghem gd. avs. Sandvikudden udde
  Stämsjön sjö Skoghem gd Sandvikvägen landsväg
  Stämsjön sjö /Se Skoghemmanet, isi gård Sandvikören odl. mark
  Stämsjön sjö /Se Skog-Hjalmar gd Sandåsen höjd
  Stängbäcken bäck Skogs, isi gård Sandåsen ås
  Stängbäcken bäck Skogs, isi gård Sandörsundet sund
  Stängseludden udde Skogs gd Sandåsen hedland
  Stödjeviken vik /Se Skogs gd /Se Sandörsundet sund
  Lundberget berg Skogs, isi gård Sangisfjärden fjärd
  Sundet terräng Ipi Skogs gd Sangisfjärden utvidgning av Sangisälv
  Sundmyran myr Skogs, uppi gd Sangisfjärden fjärd
  *Sundsholmen ö Skogsgården gård Sangisfjärden fjärd
  Sundskogen skogsområde Skogsgården gård Sangislinjen rågång
  Sundströmsmyrorna myrmark Skogsgärdan, ipi gård Sangisån älv
  Sundöhn, se Nordanskär ö Skogsgärdan gd Sangisälven älv
  Svaget äng o. skog /Se Skolan bebyggelse Sangisälven älv
  Svallgrundet holme Skolplatsen Saknas Santiviken Saknas
  Svartbysmyran myr Skoltomten avs. Santiviksbäcken Saknas
  Svartbysträsket sjö Skräddarbacken bydel Santivikudden Saknas
  Svartbäcken bäck Skräddars, isi gård Sara, ipi odlad jord
  Svartbäcken bäck Skrölbacken, Sklörbacken by *Sarabräntet hed
  Svartgrundet holme Skyddshemmet skyddshem Sarahygget åker
  Svartholmen holme Skärihuset fiskestuga Saramyren, ipi odlad jord
  Svartholmen skogsholme Slumpgärdan, isi bebyggelse Sararodden odlad jord
  Svartholmsfjärden fjärd Slumpgärdan gd Saraslätten odlad jord
  Svartholmsfjärden fjärd Slussen bydel Sarkosgrundet grund
  Svartholmsgrynnan grund Slussen bydel Sarkoshällorna hällknabb
  Svarthällan holme Smalls, isi gård Sarkosudden udde
  Svarthällberget berg Smalsudde gd Sarkosudden udde
  Svartmyran odlad myr Smed, isi bebyggelse Schmalzholmen Saknas
  Svartnäsudden udde Smed, isi gård Segerlundsgärdan odl. mark
  Svartnäsviken vik Sme(d) bebyggelse Seivaaranvuome myr
  Svartrå sankmark Isi-Smed gd Selet, isi sel
  Svartrårbacken skogsområde Smed, isi gd /Se Selholmen udde
  Svartskatahällan holme Smedbacken gd Selholmen (?) udde
  Svartskataudden udde Smedsgården gård Seludden Saknas
  Svartskäret skär Smedsgården bebyggelse Sesarören skogsholme
  Svartstenen grund Småkvarnarna bydel Sessmyran odl. mark
  Svartstensrevet udde Småkvarnarna gård Sessmyrbacken skogsbacke
  Svartstensudden udde Småkvarnarna by Sidalaberget berg
  Svedjebacken skogsområde Småkvarnarna by Sidmyran (?) myr
  Svedjebäcken bäck Småkvarnarna by Sidmyran myr
  Svedjebäcken bäck Isi-Småland gd Sidoviken vik
  Svedjebäcken bäck Smörholmen gård Sidoviken vik
  Svedjen skogsområde Smörholmen, isi bebyggelse Sien by
  Svedjemyrorna sankmark Snedbacken gård Siggmyren odlad myr
  Svedjemyrorna myrar Snedbacken bydel Sigmyran (?) myr
  Svedjerå myrmark Snedbacken, ipi bebyggelse Sikholmviken vik
  Svedjesanden strandområde Snedbacken gd Sikholmsvik. Saknas
  Svedjeudden udde Snickars, isi bebyggelse Siknäsfjärden Saknas
  Svedjeviken vik Sockenberg Saknas Silverberget berg
  Svedjeudden udde Sockenberg by Silverberget berg
  Sveglandet skogsområde Sockenberg gårdar Silverberget berg
  Svegviken vik Sockenberget gårdar Silverudden udde
  Svinmyran myr Sockenträsk Saknas Simonsronningen ängsmark
  Svinmyran myr Sockenträsk bebyggelse Simons-rån rågång
  Svängen grund Sockenträsk gårdar Simpan grund
  Sydhällen udde Sockenträsket gårdar Simpan grund
  Sydhällsgrynnan grund Sockenträsket gårdar Singmyran odl. mark
  Sydhällsudden udde Sofistugan stuga Singmyrbron bro
  Syniholmen holme Isi-Sojas gårdstomt Singmyrbäcken bäck
  Sågberget berg Solbacken bebyggelse Siniholmen (?) holme
  Sågbäcken bäck Solbacken, se Hos-Bergströms gd Siniholmen sjöholme
  Sågbäcken bäck Solemans, isi gård Sirsen halvö
  Sågbäcken bäck Solvik gd Sirsen halvö
  Sågbäckudden skogsområde Sommarfähusbacken förr sommarfähus Sirsholmen (?) udde
  Sågholmen udde Sommarfähusladan lada Sirsholmen holme
  Sågtjärnen tjärn Isi Spegels gd Sirsholmen holme
  Sälgrönnan grund Spelmanbacken, isi bs Sirsholmesviken vik
  Sältingmyran myr Spiggen bydel Sirsholmudden udde
  Sänkmyran myr Spiggen bydel Sittorevet stenrev
  Sörbäcken bäck Spiggen, isi gård Sittorevet stenrev
  Sör-Garberget berg Spigg-Kalle lht Sjädersgärdet (förr odling)
  Sör-Gullnoret myrmark Spigg-Oskar bebyggelse Sjädersvägen väg
  Sörkalven sjö /Se Splitterören Saknas Själagrundet grund
  Sörmyran myr Staden, isi »stad» Sjöbodan fram i Slussen bod
  Sörrumpan bäck Sta(d)en (i, till) bebyggelse Sjöbodarna sjöbodar
  Sörudden udde Ipi-Staden bydel Sjöbodarna sjöbodar
  Sörvägheden skogsområde Stan, uppi del av by Sjöbodvägen väg
  Sör-Åkroken fors Stadig, isi bebyggelse Sjöbottnen ängsmark
  Takvedalodet lada /Se Stampar-Lars Olov, hos bebyggelse Sjögärdan odlad mark
  Takvedaladan el. Takvedalsder lada /Se Stampen nu försv. vadmalsstamp Sjögärdan odl. mark
  Takvedalodet lada /Se Stampen, ipi obebodd backstuga Sjögärdan odl. mark
  Tallbacktjärnen tjärn Sten, isi gård Sjöhöladan lada
  *Tallholmen ö Isi Sten gd Sjöhöskiftet äng
  Tallholmen holme Sten, isi gd /Se Sjöhöskiftet-isi-Gullviken äng
  *Talltjärnberget berg /Se Stenavan bydel Sjölotten ängslott
  Taskviken vik Stenavan del av Innergrannbyn Sjölotten ängslott
  Taskviksudden udde Stenbergs gård Sjölotten ängslott
  Tattarmyran myr Stenbäcken gårdar Sjövakten grund
  Tervesöhn, se Törvesön halvö Stenbäcken gårdar Sjövägastycket åkerstycke
  Tiljegärdan odl. omr. /Se Stenbäcken bydel Sjöåsen grund
  Tiljemyran myrar /Se Isi Stenbäcken gård Sjöäng förr träsk
  Tiljemyran myr Stenbäcken bydel Sjöänget äng
  Timmerbacken höjd Stenbäcken bydel Sjöänget äng
  Tinforsen fors Stenbäcken gårdar, bydel Skabbarna holmar
  Tinforsen fors /Se Stenbäcken, (isi) bebyggelse Skabben holme
  Tinforsheden skogsområde Stenbäcken gd /Se Skabben holme
  Tinforsselet del av Sangisälven Stenen Saknas Skabben sjöholme
  Tjärnberget berg Stenmans, isi gård Skabben sjöholme
  Tjärngrundet holme Isi Stenmans gd Skabben, Lilla holme
  Tjärnmyran myr ?Stennäset gd /Se Skageskiftet skogsskifte
  Tjärnmyran myr Stensnäset gård Skaget udde
  Tjärnmyran myr Stenströms, isi gård Skagsgrunden holmar
  Tjärnmyran myr Stenströms, isi gård Skagsgrundet sjöholme, grund
  Tjärnmyran myr Stoffers gd Skagsgrundet, N. Saknas
  Tjärnmyran myr Storgården gård Skagsgrundet, S. Saknas
  Tjärnmyrtjärnen tjärn Storgården gd Skagstjärnen tjärn
  Tjärnängesudden strandparti Storgården gd /Se Skagsudden udde
  Tobaksmyran myr Stor-Jakobsgrundet Saknas Skagsudden udde
  Tobaksstenen skär Storsanden gd avs. Skagsudden udde
  Toberget berg Storsanden gd. avs. Skagsudden udde
  Tobergmyran myr Storsien by Skagudden udde
  Tolvgärdan ägomark Storsien by Skakabryggan fiskkaj
  Tomasmyran myr Storstenladan lada Skantrådet sänka
  Tomasmyrheden skogsområde Storträsk gårdar Skantråråret rågång
  Tomastjärnen tjärn Storträsk, Norra bebyggelse Skapisan odl. mark
  Tomten holme Storträsk, Södra bebyggelse Skapisbäcken (?) bäck
  Torget grund Storträsk by Skapisbäcken bäck
  Torvmossamyran myr, o ägomark Storträsk by Skapisen (?) myr
  Torvmyran myr Storträsk by Skapisen hårdvalls- och myräng
  Tramparmyran myr Storträsk by Skapismyran myr
  Tranubo terräng Storträsk, N. bydel Skapismyren del av Skapisen
  Tredjeberget berg Storträsk, S. bydel Skaramyran myr
  Trehörningen linda /Se Storträsk by Skaramyrbäcken bäck
  Trestensgrynnan grund Storträsket, (isi) by Skaramyredet skogsås
  Tresundberget triangelpunkt Stoträsket, (isi) by Skarven del av ö
  Tresundet sund Storträsket bydel Skarven sjöholme
  Trollbacken skogsområde Storträsket bydel Skarven sjöholme
  Trollmyran myr Storträsket bydel Skarvtjärnen tjärn
  Trollön halvö Storträsket gd Skatabacken skog
  Trollön numera halvö Storviknäset gård Skatabacken delv. odl. mark
  Trollön halvö Storöhamn by Skatabacken skogs- och ängsbacke
  Trollötjärnen tjärn Storöhamn poststation Skataforsen fors
  Troppören grund Storön by Skataforsen fors
  Troppören holme Storön by Skataforsen Saknas
  Trutbådan holme Storön by Skataforsen fors
  Truten holme Storön by Skatagraven dike
  Trutgrynnan holme Storön by Skatagärdan odl. mark
  Trutskär skärgårdsholme /Se Strand, isi bs. Skataholmen udde
  Trutskär, Lilla holme Strand, isi bs Skataholmen ängsholme
  Trutskär, Lilla skär Strand, isi lht Skataholmen äng
  Trutskär, Stora skär Strandhemmet bebyggelse Skatakvarnen skvaltkvarn
  Trutskärs Hällgrund holme Strandladan lada Skataladan lada
  Trutskärsrevet rev Isi Strands gd Skataladorna ladn
  Tryggstenen sten /Se Strandtorpet gd. Skatamyran myr
  Träffen grund Näro-Strand-Torsten gd Skatan udde
  Träskheden hed Strandängena Saknas Skatan (udde?)
  Träskheden hed Strandängena Saknas Skatan odlad jord
  Träskholmen strandparti o ägomark Stråkan by Isi-Skatan odl. mark
  Träskholmen holme Stråkan by Skatan gårdstomt
  Träskronningen ägomark Stråkanäs by Skatan odl. mark
  Träskrå ägomark Stråkanäs by Skataskiftet skogsskifte
  Träskänden sjöstrand /Se Stråkanäs by Skataudden udde
  Tröjet sjöäng /Se Stråkanäs by Skataudden udde
  Tröskhällan stenhäll /Se Stråkanäs by Skataudden udde
  Tröskpotten sjö Stråkanäs by Skataudden udde
  Tröskpotten sjö /Se Stråkanäset by Skataudden udde
  Tröskvattenmyran myr Stråkanäset by Skataudden udde
  Tunnelberget berg Stråkanäset by Skataviken vik
  Tunnskär holme Stråkanäset by Skataviken Saknas
  Tunnskärshällorna holmar Stråkpet, ipi bs. Skaten odlad mark
  Tuvmyran myr Isi Strålbergs lht Skatan odlad mark
  Tålmuren ställe /Se Isi Strömbergs gd Skatan Saknas
  Tällbergsbäcken bäck Strömbäcks, isi gård Skenaham(n)viken (?) vik
  Tällbergsmyran myr Strömbäcks, isi gård Skeppartjerngrundet Saknas
  Tällbergssundet sankmark Strömbäcks, isi gård Skeppa(r)viken vik
  Tärngr. grund Strömbäcks Saknas Skeppa(r)viken vik
  Tärngrynnan holme Isi Strömbäcks gd Skidhagen gärdsgård
  Törnnäsudden udde Stubb, isi Saknas Skiftesmyrb. (berg)
  Törnnäsudden udde Stubbgärdan, ipi Saknas Skiftesmyrberget berg
  Töcknen grund /Se Stugan, ipi bebyggelse Skiftesmyrberget berg
  Töreån å /Se Stängbäcken hemman Skiftesmyren myr
  Törvesön halvö Sundbergs gård Skiftesmyren myr
  Törvesön halvö Isi Sundbergs läg. Skiftet isi Byören äng
  Uddbäcken bäck /Se Sundbergs gd Skiftet odl. mark
  Uddgrynnan grund Sundbergsudden gård Skiftet isi Storsälgbuskarna odl. mark
  Uddviken vik Sundbäcks, isi gård Skiftet-isi-Träskrå odl. mark
  Utbredan grund Sundells gd Skiposkärret ängsmark
  Utbäcken bäck /Se Sundet bydel Skiposkärret ängsmark
  Utåmyran uppodlad myr Sundet bydel Skitbackgrundet Saknas
  Utåmyrknabben kulle Sundet, inett gårdar Skithuset lada
  Vadänget ängsmark /Se Sundgärdan gård Skjutvallen höjdsträckning
  Valholmen holme Sundkvist, hos förr bs Sklaverbacken backe
  Valholmen höjd Sundkvist, isi bebyggelse Sklaverbäcken bäck
  Valholmmyran myr Isi Sundkvists lht Sklavergärdan odl. mark
  Vallgrundet udde Isi Sundkvists gd Sklavergärdan odlad mark
  Vallmyran myr Sundvalls, isi bebyggelse Sklavret bäck
  Vallmyran myr Svallgrav-Johan, hos Saknas Skravelberget Saknas
  Vallmyran myr Svanbergs, isi gård Skravelbäcken bäck
  Vallsundet sund Svanbergs gård Skravelmyren odling
  Valmyran, Nedre myr Svanbergs gård Sklavret skogsmark
  Valvvattenmyran myr Svanbergs gd Sklavret bäck
  Valvvattnet sjö Isi Svanbergs gd Sklavret bäck
  Valvet myrmark Svanbergs inniholmo gård Sklavret myr
  Valvet myrmark Svanbergs mittåbyn gård Sklöran odlad jord
  Valvvattenbäcken bäck Svanbergs, isi läg. Sklöran odl. mark
  Valvvattnet sjö Svanberg läg Sklörbacken höjd
  Varmvattenmyran myr Svarvar, isi gård Sklörbacken backe
  Vassholmen holme Svarvars, isi Saknas Sklörbacken backe
  Vattningsmyran myr Svarvars, isi läg Sklörbacken Saknas
  Vattugr. grund Isi-Svarvars gd Sklörbacken skogsbacke
  Vattugrubban tjärn Svedjan, isi Saknas Sklörbacken skogsbacke
  Vattuggrubban tjärn /Se Svedjan gård Sklörbackgrinden Saknas
  Vattuggrundet grund /Se Svedjan, uppå bydel Sklörbackvägen körväg
  Vattuggrynnan grund /Se Svedjan del av Månsbyn Sklörbacksvägen väg
  Vattugmyran myr /Se Svedjan gård Sklörbäcken bäck
  Vattumyran myr Svedjan lht Sklören äng
  Vattumyran myr Svedjan lht Sklörfisket fiske, fiskerätt
  Vattumyrhalsmyran myr Svedjan Saknas Sklörronningen odlingsmark
  ?Vattungen ö Svedjan, ipi Saknas Sklörronningen Saknas
  Valtungen udde(?) Svedjan hmn Sklör-ronnings-bäcken bäck
  Vattungen holme Svedjan-Einar, när lht Sklörronningsbäcken skogsskifte
  Vattungen holme Svedje-Jakob(hos) backstuga Sklöverbroarna broar
  Vattungen holme /Se Svedje-Kalle lht Skogbackgrustäksten grustäkt
  Vattungen holme /Se Svedje-Karl-Johan, när (hos)= Saknas Skoggärdan slåtter
  Vattungen sjöholme /Se Svedjen gd Skoggärdan odlingsmark
  Vatugmyren myr /Se Svedjegården gård Skoggärdan bydel
  Vat(t)ungen holme /Se Isi Svedjemannes lht Skoggärdbacken backe
  Vat(t)ungen holme /Se Isi Svedjemannes lht Skoggärddalen grop
  Vat(t)ungen holme /Se Isi-Svensons gd Skoggärdstycket åker
  Vattungsgrunden grund /Se Svenssons, isi gård Skoglandet skogsås
  Vattunggrynnan holme Sågverken sågverk Skoglandet odlad mark
  Vebisbäcken bäck Säjvisnäs Saknas Skoglandet äng
  Vedgårdsmyran myr Säivisnäset by Skoglandgraven bäck
  Vejärv sjö /Se Säivisnäset by Sko(g)landheden skogshed
  Vejärvi sjö Sälglinningsladan Saknas Skoglandheden skogsskifte
  Vibbgrundet grund Sällströms (Sel-?) gård Skogmellan odlad mark
  Vidjeholmen terräng Sänkmyran by Skogsbacken gårdsplan
  Vikberget berg Sänkmyren gårdar Skogsgärdan odlad mark
  Viken terräng Sänkmyren by Skogsgärdan gd. avs
  Viken ägomark Sätholmen(?) gård Skogsgärdan åker
  Viken myrmark Söderholms, isi Saknas Skogsholmen skogsholme
  Vikmanholmen holme Söderholms, isi gård Skogskvarnen kvarn
  Vikmansundet sund Isi Söderlunds gd Skogsladan lada
  Vikmyran myr Sörgården gd Skogsrian ria
  *Villön ö Sörholmen bydel Skogsrodden röjning
  Vintervägsmyran ägomark Sörholmen, isa gård Skogsrodden röjning
  Vintrusmyran myr Sörholmen bydel Skogsrået f.d. äng
  Vintrusmyran myr Tallbacken gård Skogsråret rågång
  Vitberget berg Tallbacken, isi Saknas Skogsröjningen röjning
  Vitgrundet halvö Tallbacken lht Skogsröjningsvägen stig
  Vitgrundet holme /Se Tallbacken hmn Skogsstenrösan stenröse
  Vitgrundtjärnen tjärn Tallbacken gd Skogsstenrösan stenröse
  Vitgrundviken vik Tallbo gd Skogsstycket åker
  Vitheden ägomark Tallsjön lappträsk Skogsträskbäcken bäck
  Vitheden skogsområde Talusbacken(?) bydel Skogsträsket sjö
  Vitheden hed Tapper, ipi förr bs Skogsträsket sjö
  Vitvattenberget berg Taskskäret Saknas Skogsträsket skogsskifte
  Vitvattenbäcken bäck Tegelbruket tomt Skogsträsket äng
  Vitvattnet sjö /Se Teodor, isi hus Ipi Skogsträsket skogsskifte
  Vitvattnet sjö Näro-Teodor-Vallerström gd avs. Skogsträsket, Västra sjö
  Vitvattnet sjö Textträsk by Skogsträsket, Västra sjö
  Vrån äng /Se Tildastugan gd Skogsträsket, Östra sjö
  Vålmen grund Tiliholmen gd Skogsträsket, Östra sjö
  Vånafjärdsbäcken bäck Tilja gård Skogsträskängen äng
  Vånafjärden vik Tillholmen gd Skogsträskängena myrängar
  Vånafjärden vik Tillholmen gd Skogsänget ängsmark
  Vånafjärden fjärd Tilli hmn Skogsänget äng
  Vånafjärden vik /Se Tilli hmn Skogträskängen Saknas
  Vånafjärden fjärd /Se Tilly gård Skogören holme
  Vånafjärdsgrynnan holme Tingvalls, ipi lht Skogören holme
  Vånafjärdsmyran myr Ipi-Tingvalls gd avs. Skolbäcken vattendrag
  Vånerna åker /Se Isi-Tingvalls gd Skolladan lada
  Välivaaramyran myr Tjuvholmen bydel Skoltomten byamark
  Väskosmyren myr /Se Tjärnen gd Skorrgrundet (?) grund
  Västanmyran myr Tjärugrundet Saknas Skorvberget berg
  Västantillänget ängsmark /Se Tolvmans, isi bebyggelse Skorvberget berg
  Västatill odlad mark /Se Tolvmans gård Skorvberget berg
  Västerfjärden fjärd Tolvmans, isi bebyggelse Skorvberget skogsskifte
  Västerfjärden fjärd Tolvmans, isi bebyggelse Skorvbäckbron bro
  Västergr. grund Tolvmans, isi bebyggelse Skorvbäcken bäck
  Västermyran myr Tolvmans gd /Se Skorvbäcken Saknas
  Väster-om-myren område /Se Tomtan, isa Saknas Skorvelgrundet sjöholme
  Västerskäret holme Torpen, ipi Saknas Skorvelgrundet sjöholme
  Västerskärsgrundet holme Torpen, uppi bydel Skorvelgrundsundet sund
  Västerviken vik Ypi Torpet kronotorp Skorvgranden udde
  Västifjärden vik /Se Torpstan, ipi område Skorvmyran myr
  Ytgrunnan grund Torpstan, uppi bydel Skorvmyren myr
  Ymmyran myr Torpstan, uppi bydel Skorvmyren äng
  Ytterfjärden fjärd Trollbackgården gd Skorvmyrrodden äng
  Yttergrannkoberget område /Se Trummars, isi gård Skorvgrundet grund
  *Ytterstgrundet ö eller grund Trutskär Lilla Saknas Skorvhällgrunden Saknas
  Ytterst-Gåstjärnen tjärn Trutskär Stora Saknas Skorvhällgrundet grund
  Ytterstlandet ö Trutskärs Hällgrund Saknas Skorvtjärn tjärn
  Ytterstlandet ö Trutskärs Hällgrund Saknas Skorvtjärn Saknas
  Ytterstlandet holme Träsket, uppi bydel Skorvtjärn tjärn
  Ytterstlandet udde Tröskvatten-Oskar, isi gård Skorvtjärnen sjö
  Ytterstmyran sankmark Isi Tures tomt Skorvtjärnen tjärn
  *Ytterön ö Tvärfallfors gård Skottvallen höjdsträckning
  Yttreheden hed Tvärfallfors(en) gård Skottvallen Saknas
  Yttre-Mjöträsket sjö Törnnäsudden, isi barnkoloni Skottvallen vildväxt myr
  Yttrom fätån åker /Se Uddbacken bydel Skottvallgärdan odl. mark
  Åberget berg Uddbackgårdarna bydel Skravelmyran myr
  Åbäcken å /Se Udden gård Skravlet stenskravel
  Ågrundet udde Udden gård Skrivarehällan Saknas
  Ågrundviken vik Udden Saknas Skrivarehällan Saknas
  Ågrynnorna grund Udden, ipi gård Skräddarbacken kulle
  Åkberget berg /Se Udden, isa läg. Skutviken myr
  Åkerhagen hage /Se Isi-Udden gd, avs. Skutviken starräng
  Åkerholmen holme Opa-Udden gd Skutviken starräng
  Åkerholmen holme Opa-Udden gd Skutvikgärdan gärda
  Åkmyran myr Udden, på Saknas Skutvikheden hed
  Åkmyran myr /Se Udden, på läg. Skyddshemsbacken vägbacke
  Åkrokholmen holme Udden, uppå gd Skyddshemskajen kaj
  Åkroksträsket myrmark Uddgården gd Skäftesmyran myr
  Åmyran myr Ullavi läg Skäftesmyrheden skogsås
  Åronningen åker Ulriks, isi läg Skägget myr
  Årrasfjärden fjärd Ung-Ruth, isi lht Skägget äng
  Årrastappholmen strandområde Uppibacken gård Skänklotten äng
  Årsaksmyran myr Uppibacken lht Skärmanholmen mark
  Åsen grund Uppigården Saknas Skärpan gammal sjöbotten
  ?Åsenholmen ö Uppigården gård Skärsfjärden fjärd
  Åsenholmen holme Uppigården gård Skärsfjärden fjärd
  Åtberget berg Uppigården, isi gård Skärsgrunden sjöholmar
  Åtberget berg /Se Uppigården gård Skärsholm. Saknas
  Åtbäcken bäck Uppigården gård Skärsholm holme
  Åtbäcken bäck Uppigården gård Skärsholmen udde
  Åtbäcken bäck /Se Uppigården gård Skärskatagrundan Saknas
  Åtbäcken bäck Uppigården gd Skärskatagrundet udde
  Åtbäcken bäck Uppigården gård Skärskatagrundet sjöholme
  Återbäcken bäck Uppigården gård Skärtjärn tjärn
  Åtigårdlandet skogbeväxt sluttande mark Uppigården bebyggelse Skötgrynnan grund
  Åtigårdlandet skogsmark Uppigården gård Skötholmen holme
  Åtmyran myr /Se Uppigården gård Skötholmen landningsplats
  Åvattungen ägomark Uppigården gård Skötholmen holme
  Åvathugen odling /Se Uppigården gd /Se Skötholmen sjöholme
  Åvat(t)ungen udde /Se Yppigården, se Uppigården Saknas Skötholmgrundet grund
  Äggstubbskatan udde Uppigårdhultet gård Skötholmviken vik
  Älvgupmnan grund Uppistugun gd /Se Slankavägen stig
  Ändlösmyran myr Uppistugu gård Slingran grund
  Ändmyran uppodlad myr Utaback-Isak, när(hos) Saknas Slumpbacken skogsskifte
  Ängesholmen holme Utabacken, isi gård Slumpberget berg
  ?Ängören ö Utabacken gård Slumpberget Saknas
  Ässmyran myr Utabacken gd Slumpberget Saknas
  Ässören udde Utabacken gd Slumpbäcken bäck o. äng, urfjäll
  Öbergsforsen fors Utannäset bydel Slumpen vik
  Ökvattenbäcken bäck /Se Utannäset bydel Slumpen, isi vik
  Ökvattnet sjö /Se Utannäset by Slumpen vik
  Ölänningen vik /Se Utannäset bydel Slumpen äng
  Ön skogsområde Utannäs-Rask gård Slumpen myr (äng)
  Öpotten terräng Utebyn del av Pålänge Slumpen myräng
  Örarna ö Utettbyn bydel Slumpen äng
  Öskatan, se Nässkatan udde Utibyn, isi gård Slumpen, V. och Ö. vikar
  Öskatan udde /Se Utibyn gd Slumpen odl. mark
  Östanaviken myrmark Utibyn gd /Se Slumpfjärden havsvik
  Österfjärden terräng Utigårdarna gårdar Slumpfjärden fjärd, (vik)
  Österviken vik Utigården bebyggelse Slumpfjärden fjärd
  Östra gärdan ägomark Utigården Saknas Slumpgraven grav
  Överst-Grantjärnen tjärn Utigården gd Slumpgrundet Saknas
  Översttjärnen tjärn Utmed backen, se Utåbacken gård Slumpkvarnbäcken bäck
  Översvedjen ägomark Utomnäset(?) bydel Slumpkvarnen f.d. kvarn
  Överänget åkermark Utåbacken gård Slumpmyran myr
  Överälven myrmark Utåbacken gård Slumpmyran myr
  Öviken el. Ö länningen vik /Se Utåbäcken, (Utåt-?) bydel Slumpmyren myr
  Övreträsket sank mark Vadet, ipi läg Slumpmyren Saknas
  Övrevarpet utvidgning Vaktstugan stuga Slumpmyrorna myrar
    Isi-Valdes gd Slumpskiftet odl. mark
    Valfrids, isi bebyggelse Slumptjärnen myr
    Isi Valfrids läg Slumpträsket tjärn
    Vall, isi Saknas Slumpträsket tjärn
    Isi Valls hmn Slumpträsket sjö
    Vallen by Slumpträsket sjö
    Vallen, (isa) Saknas Slumpudden udde
    Vallen bydel Slumpudden udde
    Vallen by Slumpudden Saknas
    Vallen by Slumpvadet vadställe
    Näro Vallgren gd Slumpvadet ängsmark
    Vallnäs Saknas Slumpviken vik
    Vallstena Saknas Slumpändan urfjällsäng
    Vallstens gård Slussen, ipi plats
    Vallstorp Saknas Slylandet skogsland
    Waltaris, isi Saknas Slylandet skogland
    Isi Vanatalos läg. Slylandet skogsmark
    Isi Vannebäcks läg. Slylandet skogsland
    Vapensgård läg Slylandet kronoområde
    Vapens, isi bebyggelse Slyliden skogsås
    Vassholmen holme Slyliden skogsås
    Vassan bydel Slåttermyran myr
    Vassen by Slåttmyran förr äng
    Vattuhusgärdan gd avs. Slåttmyran äng
    Wennbergs, isi bebyggelse Slåttmyrronningen äng
    Vennbergs gård Slädaliderladan lada
    Wennbergs, isi bebyggelse Slädalidret gårdsbod
    Vennströms, isi gård Slätbacken backe
    Isi Vennströms gd Slätbådan Saknas
    Verners, ipi avs Slätbådan sjöholme
    Verners, isi läg. Slättberget Saknas
    Verners, isi lht. Slätten sandfläck
    Isi-Verners gd Smalaholmen udde
    Isi-Verners gd Smalaholmen holme
    När o Vernersoskar lht Smalaholmen kobete
    När o Vernersoskar lht Smalamyran myr
    Vestatill Saknas Smalamyrorna myrar
    Vestins, isi bebyggelse Smalhalsen äng
    Isi Vestmans gd Smalholmen Saknas
    Vestrings, isi bebyggelse Smallsudden udde
    Vestrings, isi lht Smalmyran myr
    Isi Vik gd Smalmyran myr
    Viken, isi läg Smalmyran myr
    Viken, isi gård Smalmyrorna myrar
    Viken, isi Saknas Smalmyrorna Saknas
    Ipi Viken gd Smalmyrarna Saknas
    Vikladan lada Smalmyren l. Smalamyren myr
    Viklunds, isi gård Smalmyren myr
    Vikströms gd Smalstycket åker
    Vikströms, isi gård Smalsudden skogsudde
    Isi Wikströms läg, Smalsudden skogsudde
    Vikströmsstugan lotsstuga Smaltegen åker
    Viktors gård Isi-Smed odl. mark
    Isi-Viktors gd Smedbäcken bäck
    Viktor,när´o gård Smedgrunden sjöholmar
    Vilhelms, isi bebyggelse Smedjan smedja
    Isi Villes ödegård Smedjan smedja
    Villes, isi lht Smedjan smedja
    Vistjottas bebyggelse Smedjebacken backe
    Vitgrundsgrynnan Saknas Smedjegärdan odl. mark
    Opa-Vitheden ödegård Smedjehällarna stenhällar
    Vitvattnet järnvägsstation Smedjeladan lada
    Vitvattnet station(ssamhälle) Smedantronningen odlad jord
    Vitvattnet by Smedjerönnarna rönnar
    Vrågärdan, ipi läg. Smedjeröset stenröse
    Vånafjärden by Smedjestycket åker
    Vånafjärden by Smedjestycket åker
    Vånafjärden by Smedjetegen odl. mark
    Vånafjärden by Smedjeträdet träde
    Vånafjärden, se Karlsborgsverken poststation Smedjeträdet åker
    Vånefjärden by Smedjeträdet odl. mark
    Vånafjärden by Smedjeudden ängsmark
    Västersidan bydel Smedjeviken Saknas
    Västerskärsgrundet Saknas Smedjeviken, frami åker
    Västgården gård Smedrian ria
    Västgården gd Smedsgården Saknas
    Västgården gd Smuggelviken sjövik
    Isi Yngves lht Smultronknabben höjd
    Isi-Yngves gd, avs. Smultersvedjan skogsskifte
    Isi Ypigård-Helmer avs. Smultersvedjeudden udde
    Ytterberga gd Småenavikarna Saknas
    Ytterberga gd Smågrunden hägna
    Ytterbergs, isi gård Småhällorna stenhällar
    Ytterbergs, isi gård Småkvarnbäcken bäck
    Ytterbergs gd Småkvarnbäcken bäck
    Ytterbyn, se Nyborg tätortsnamn Småkvarnknabben höjd
    Ytterbyn by Smålsviken (?) vik
    Ytterbyn by Smålsviken vik
    Ytterbyn by Småmyrarna Saknas
    Ytterbyn by Småmyrarna Saknas
    Ytterbyn by Småmyrarna myrmarker
    Ytterbyn by Småmyrbacken backe
    Ytterbyn by Småmyrbacken skogsskifte
    Ytterbyn by Småmyrdrölen bäck
    Ytterbyn by Småmyrlandet skogland
    Ytterbyn by Småmyrlandet skogland
    Ytterbyn by Småmyrorna (myrar) ängar
    Ytterbyn by Småmyrronningen äng
    Ytterbyn by Småmyrronningen odl. mark
    Ytterbyn by Småmyrröjningarne Saknas
    Ytterbyn by /Se Småskogstycket åker
    Yttergrannbyn del av Pålänge Småtjärnarna tjärnar
    Yttergrannbyn del av Pålänge Småtr., V. och Ö. sjöar
    Yttergrannbyn bydel Småträdena ängsmark
    Åbergs, isi gård Småträdena träden
    Åbergs, isi Saknas Småträdena odl. mark
    Åbergs, isi gårdar Småträsken småsjöar (nu torrlagda)
    Isi Åbergs hmn Småträsken f.d. sjöar
    Åbergs-Oskar gård Småträsken Saknas
    Åkerbacken gd Småträsken myrar
    Åkerbacken, isi gård Småträsken myrar, förr sjöar
    Åkers gård Småträsken sjöar
    Åkers gd /Se Småträsken träsk
    Åkers gd Småträsken träsk
    Åkers, isi Saknas Småträskena myr
    Åkers hmn Småträsket, Lilla sjö
    Isi Åkers gd Småträsket, Lilla sjö
    Åkroken gård Småträsket, Stora sjö
    Åkroken förr herrgård Småträsket, Stora Saknas
    Åkroken gårdar Småträskheden hedland
    Ån bydel Småträskheden hedland
    Ån, inni gd /Se Småträskheden skogsområde
    Åströms, isi gård Småträskheden skogsområde o. ängsmark
    Åströms, isi bebyggelse Småträskmyran myr
    Åströms, isi bebyggelse Småträskmyren myr
    Åtigården, isi gård Småviken vik
    Åtigården gd Smörholmen udde
    Åtigården, isi gård Smörholmen udde
    Åtigården bebyggelse Smörholmen gårdstomt
    Isi-Åtigården gd Smörhällorna berg
    Åtigården gd Smörhällorna hällar
    Åtigården gd Smörhällorna hällar
    Åtigården gård Snarkälträsket sjö
    Åtigården gård Snarkälträsket, se Snårträsket Saknas
    Åtigården gd Snedbackbäcken Saknas
    Åtigården gård Snedbacken backe
    Åtigården gd Snedbacken backe
    Åtigården gd /Se Snedbacken backe
    Åtigården gd /Se Snedbacken älvbacke
    Älvbyarna byar Snedbacken skogsskifte
    Älvbyarna byar Smedbackvägen väg
    Ängören Saknas Snottermyren Saknas
    Ängören Saknas Snottermyran myr
    Änkmoran, hos bs Snottermyren myr
    Ärglunds, isi gård Snålträsket, se Snårträsket Saknas
    Öbergs, isi läg. Snårberget berg
    Isi-Öbergs gd Snårberget berg
    Öbergs, isi gård Snårbergvägen väg
    Öen(?) gård Snårmyran, Inre myr
    Opa-Ö gd Snårmyran, Yttre myr
    Opa-Ö gd Snårmyrorna myrar
    Ögården gd Snårträsket sjö
    Ögården gd Snårträsket sjö
    Ökvist, isi bebyggelse Snårträsket Saknas
    Isi Ökvists gd avs Snårträskberget berg
    Ömans, ipi bebyggelse Snårträskheden skogsmark
    Ömans, isi bebyggelse Snödboran sjöholme
    Ömans gård Snödbrännlandet hed
    Ömans gård Snödbådan sjöholme
    Isi-Ömans gd Sockenberget berg
    Ömans gd /Se Sockenberget berg
    Ön gård Sockenträskbäcken bäck
    Ön bydel Sockenträsket sjö
    Ön bydel Sockenträsket sjö
    Ören lht Sockenträsket by och träsk
    Ören lht Sockenträskvägen skogsstig
    Örvalls gd /Se Sockenträskvägen skogsstig
    Östanfjärden by Sofibacken vägbacke
    Östanfjärden bydel Sofielund park
    Östanfjärden bydel Soldatstugorna stugor
    Österviken Saknas Solhällen stenhäll
    Öst-i-byn bebyggelse Sommarfjösen, isi backe
    Östibyn gård Sommarfusbacken björkbacke
    Östigården gård Sommarfusbacken vägbacke
    Östigården gd Sommarfusgärdan odlad jord
    Övalds, isi Saknas Sommarfushagen gärdsgård
    Övalls gård Sommarfushällorna hällar
    Isi Övalls hmn Sommarfustegen odl. mark
    Överstgärdan gd Sommarfusviken Saknas
    Isi-Övre-Abrahams gd Sommarfähusbacken höjd
    Övrebyn bydel Sommarfähusberget höjd
    Övre-Nils, isi bebyggelse Sonaholmarna holmar
    Övrepet, isi del av Börjelsbyn Sonnabacken skogsmark
      Sonnabacken skogsmark
      Sonsbacken backe
      Sonsbacken backe
      Sonsbron bro
      Sonsbäcken bäck
      Sonsgrinden grind
      Sonsgärdan kohägna
      Sonsgärdan kohägna
      Sontbacken (?) bergknalle
      Sopron vik
      Soproudden, isi udde
      Sopuråladan lada
      Sopvrån vik
      Sopvrån äng
      Sopvrån äng
      Sorttivaara berg
      Sorttivaara berg
      Sovarmyran odl. mark
      Sovarmyran odl. mark
      Spanterladan lada
      Spanterladan lada
      Spantreladan-isi-Rifthegnen lada
      Spantreladan lada
      Spardammet del av Pålängeå
      Sparsilverhällorna hällar
      Spasilverhällorna hällar
      Spegel-Oskarstomten gårdstomt
      Spegelsbacken gårdsbacke
      Spelmanbacken åker
      Spelmansrodden Saknas
      Spelmanstegen odl. mark
      Spiggen udde
      Spiggen höjd
      Spiggen udde
      Spilken takspånhyvel
      Spilken spilk o. plats
      Splitterören holme
      Splitterören sjöholme, grund
      Splittören sjöholme, grund
      Spoludden udde
      Spolsundet sund
      Sportstuguberget berg
      Springkällorna källor
      Sprintbäcken bäck
      Sprängudden lermark
      Sprängudden lermark
      Spångmyren Saknas
      Spörrodden förr ängsmark
      Spörsvedjan skogsområde
      Stackbäckmyr., se Stoppbäckmyren myr
      Stacknäsbrännan skogsområde
      Stadigtegen åker
      Stallstycket odl. mark
      Stalltegen åker
      Stalltegen odl. mark
      Stampen byamark
      Stampen byamark
      Stampdammen damm
      Starrgrynnan ängsmark
      Starrgrynnan äng
      Starrgrynnan sjöholme
      Starrmyran myr
      Starrmyran myr
      Starrmyran myr
      Starrmyren Saknas
      Starrstranden ängsmark
      Starrtappen holme
      Starrtappen holme
      Starrtappen holme
      Starrtappen sjöholme
      Starrudden ängesudde
      Statarsmyran myr
      Statarsronningen slåttermyr
      Statarsröftena bergknallar
      Stenarmen vågbrytare
      Stenavan bydel
      Stenavan vik
      Stenavaskiftet skogsskifte
      Stenavatjärnen tjärn
      Stenavägen väg
      Stenbackgärdan inhägnad
      Stenberget, Stora berg
      Stenavabäcken bäck
      Stenavaholmarna holmar
      Stenboran sjöholme
      Stenbron väg
      Stenbron väg
      Stenbryggan stenkaj
      Stenbäckbäcken bäck
      Stenbäckbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken by
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckgrundet udde
      Stenbäckgrundet udde
      Stenbäckmyran myr
      Stenbäcksvägen väg
      Stenen holme
      Stenen sjöholme
      Stengrunden grund
      Stengrundet grund
      Stengrundet kulle
      Stengrundet skogsholme
      Isi-Stengrundet äng
      Stengrundet skogholme
      Stengrynnan grund
      Stengärdan odl. mark
      Stengärdan odl. mark
      Stengärdan odl. mark
      Stenhagaladan lada
      Stenhagen stenröse
      Stenhagen stenröse
      Stenhagen rågång
      Stenhagen stenhage
      Stenhagen stenhage
      Stenhagstycket åker
      Stenhamrarna höjd
      Stenhamrarna (?) kullar
      Stenhamrarna berg, skogsmark
      Stenhorstret stenrös
      Stenholmen Saknas
      Stenhusrevet grund (rev)
      Stenigstycket odl. mark
      Stenkajen kaj
      Stenkrossvägen väg
      Stenlinningen landningsplats
      Stenmansronningen odl. mark
      Stenmyran myr
      Stenmyren myr
      Stenmyren myr
      Stennäsudden udde
      Stenogvägen gångstig
      Stenpiren vågbrytare
      Stenreveln område
      Stenrösträdena odlad mark
      Stensjöboden sjöbod
      Stenskatan äng
      Stenstycket åkerstycke
      Stenstycket odl. mark
      Stensuddberget berg
      Stensundberget berg
      Stensundsberget berg
      Stensundberget berg
      Stensundberget berg
      Stensundet sund
      Stensundet utloppsgrav
      Stensundet bäck (sund)
      Stensundet myr
      Stensundet myr
      Stensundmyran myr
      Stensundsb., se Stensundberget berg
      Stensundsberget berg
      Stensundsberget skogsskifte
      Stensvarten grund
      Stensvarten sten, klippa
      Stentegen åker
      Stenträskberget berg
      Stenträskberget berg
      Stenträskberget Saknas
      Stenträskbrändet hed
      Stenträskbrändet skogsskifte
      Stenträskbäcken bäck
      Stenträsket sjö, nu torrlagd
      Stenträsket sjö
      Stenträsket sjö
      Stenträsket sjö
      Stenträsket Saknas
      Stenträsket skogsskifte
      Stenträsket träsk
      Stenträsket myr
      Stenträskhedarna hedland
      Stenträskheden hedland
      Stenträskmyran myr
      Stenträskmyran Saknas
      Stenträskmyren Saknas
      Stenträskmyren Saknas
      Stenträskmyr myr
      Stenträskrödden myr
      Stenträskskiftet skogsskifte
      Stenträskskiftet skogsskifte
      Stenträskåsen berg
      Stenträskåsen utlöpare från Stengräskberget
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenudden tvättplats
      Stenusudden udde
      Stenuddsrevet stenrev
      Stenuddsviken skogsskifte
      Stenviken vik
      Stenviklandet äng
      Stenvägen väg
      Stigen på Långskoludden stig
      Stigen-ipi-Mikelmyran stig
      Stina-Gretagärdan odl. mark
      Stinastugan gårdstomt
      Stockgrundet grund
      Stoffersladan lada
      Stolpgrynnan grund
      Stolpbodan matbod
      Stolpbodladan lada
      Stolpbodtegen åker
      Stolpbodträdet åker
      Stolpbodören ängsmark
      Stolpeladan lada
      Stoppbäcken bäck
      Stoppbäcken bäck
      Stoppbäckmyran (?) myr
      Stora-Källmyran myr
      Stora Lantjärv äng
      Storantomyran myr
      Storaspen asp
      Storbacken backe
      Storbacken skogsbacke
      Storbacken linda
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget skogsskifte
      Storberget berg
      Storberget åker
      Storberggraven bergklyfta
      Storberggraven bergklyfta
      Storbergholmen holme
      Storbergholmen holme
      Storbergmyran myr
      Storbergsbacken kulle
      Storbergsmyr. myr
      Storbergtjärn tjärn
      Storbjörken björk
      Storbjörken björk
      Storbjörkvattnet sjö
      Storbjörnholmen höjdsträckning
      Storbjörnholmgrynnan grund
      Storbjörnmyren myr
      Storbjörnmyren Saknas
      Storblötan vik
      Storblötan vik (?)
      Storbron bro
      Storbron bro
      Storbrännberget berg
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäckröddarna myrar
      Stordalen myr
      Stordalen äng
      Stordalen, isi odlad jord
      Stordalsbäck. bäck
      Stordegertjärnmyran myr
      Stordiket dike
      Stordiket dike
      Stordiket dike
      Stordiket dike
      Stordyn äng
      Stordyrasholmgrundet grund
      Stordöjan gräsholme
      Stordöjan gräsholme
      Storenaviken Saknas
      Stor-Fisket holme
      Storfisket holme
      Storfisket sjöholme
      Storforsen fors
      Storforsmyran myr
      Storforsselet sel
      Storframigårdladan lada
      Storfräkenladan lada
      Storfrängsmyran myr
      Storfrängsrå myr
      Storfunäsmyran myr
      Storfuruträskbäcken vattendrag
      Storfuruträskmyran myr
      Storfariholmen holme
      Storglon vid lågvatten torrlagt sund
      Storgrannäset skogsudde
      Storgrannäset skogsskifte
      Storgravbacken backe
      Storgraven sänka
      Storgraven myr
      Storgraven ängmark
      Storgropen grop
      Storgrundan strand, kyrkoherdebost.
      Storgrundan grund
      Storgrundet udde
      Storgrundet Saknas
      Storgrundet grund
      Storgrundträsket sjö
      Storgrynnan ö
      Storgrynnan strand
      Storgrynnan grynna
      Storgrynnan sjöholme, grund
      Storgrynnan grund
      Storgräddmanhällan sjöholme
      Storgubben skär
      Storgubben klippa, grund
      Storgullnoret myr
      Storgårdsröjningen äng
      Storgårdsslätten odl. mark
      Storgåstjärnmyran myr
      Storgärdan ängsmark
      Isi-Storgärdan odl. mark
      Storgärdan odl. mark
      Storgärdbacken backe
      Storheden hed
      Storheden hedland
      Storheden hedland
      Storheden berg
      Storheden hedland
      Storholmen holme
      Storholmen skogsholme
      Storholmen odl. mark
      Storhultet skogland
      Storhultet hed
      Storhultet bergknalle
      Storhultet berg
      Storhällorna hällar
      Storhälludden udde
      Storillmyrträdet odlad jord
      Storinnanbäcksmyran myr
      Storjakobgrundet holme
      Stor-Jakobgrundet grund
      Storjärnbacken backe
      Storkalajärv sjö
      Storkalajärvi myr
      Storkallberget berg
      Storklinten berg
      Storklinten bergknabbe
      Storkuggen Saknas
      Storkvarnmyran myr
      Storkvarnören holme
      Storhällan berghäll
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storlantjärv sjö(ar)
      Storlappmyren Saknas
      Storlappviken Saknas
      Storlappviken Saknas
      Storlärftträsket sjö
      Storm avs
      Stormaran odlad mark, äng o. skogsområde
      Stormyr., se Furubergsmyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran äng
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran odlad myr
      Stormyran, Nedr. Saknas
      Stormyran myr
      Stormyran äng
      Stormyran odl. mark
      Stormyran äng
      Stormyran äng
      Stormyran myr
      Stormyran myr o. skogsskifte
      Stormyran myr
      Stormyrbacken skogsmark
      Stormyrbacken skogsskifte
      Stormyrberget höjd
      Stormyrberget l. Stormyrbergen berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrbron kobro
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrdalen skogsskifte
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren Saknas
      Stormyren Saknas
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren odl. mark
      Stormyrheden hedland
      Stormyrknabbarna höjder
      Stormyrknabben bergknalle
      Stormyrlandet skogsås
      Stormyrskiftet skogsskifte
      Stormyrstenen gd
      Stormyrsvedjan skogskulle
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärnen sjö
      Stormyrudden Saknas
      Stormyrvägen skogsstig
      Stormyrvägen väg
      Stormyränden myr
      Stormyränden myr
      Stormyrlandet åker
      Stormärgen dike
      Stormörtträsket sjö
      Stornyåkern åker
      Stornyåkersbacken backe
      Stormyåkersbacken backe
      Stororrträskbäcken bäck
      Storpenningbacken vägbacke
      Storpenningbacken vägbacke
      Storrenholmladan lada
      Storrenmyran myr
      Storronningen myr
      Storronningen myr
      Storronningen myr
      Ipi Storronningen odl. mark
      Storronningen äng
      Storronningen odlad jord
      Storronningmyran myr
      Storronningmyren myr
      Storronningmyren myr
      Storronningsrumpan äng
      Storråholmgrundet holme
      Storröjningen myr
      Storröjningen ängsmark
      Storröjningen odlad mark
      Storröjningen röjning
      Storröjningsskiftet äng och åker
      Stor-Rörmyran myr
      Storrösan stenröse
      Storröset stenröse
      Storsaltträsket sjö
      Storsaltträsket Saknas
      Storsandbacken älvbacke
      Storsandbäcken bäck
      Storsandbäcken bäck
      Storsanden vik
      Storsanden strand
      Storsanden strandremsa
      Storsanden sandsträcka
      Storsanden sandstrand
      Storsandtegen odl. mark
      Storsandviken vik
      Storsandviken sjövik
      Storsandvikladan lada
      Storsandvägen byväg
      Storsgrundet sjöholme
      Storsien by
      Storsi-vägen landsväg
      Storskabben holme
      Storskepparladan lada
      Storskogsträsket sjö
      Storslumpmyran myr
      Storrsnibbastycket åker
      Storsten sten
      Storstenbacken backe
      Storstenberget bergknalle
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen stenröse
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstengrinden grind
      Storstengärdan odl. mark
      Storstengärdan odl. mark
      Storstenrået äng
      Storstenrösen stenröse
      Storstenrösan stenröse
      Storstenröset stenröse
      Storstenröset stenröse
      Storstentegen åker
      Storstentr., se Stenträsket sjö
      Storstenträsket sjö
      Storstenträsket träsk
      Storstenträsket träsk
      Storstenudden udde
      Storstenudden udde
      Storstenudden udde
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket åker
      Storstycket linda
      Storstycket åker
      Storstycket åkerstycke
      Storsundet myr
      Storsvarten grund
      Storsvedjemyran myr
      Storsvedjemyren Saknas
      Storsvedjemyran myr
      Storsvedjemyran myr
      Storsvedjemyrheden hedland
      Storsvedjerået myr
      Storsvegrundet grund
      Storsveggrundet udde
      Storsvegviken vik
      Storsälgkuskarna sälgkuskar
      Storsören sjöholme
      Stortallen tall
      Stortallen tall
      Stortegen åker
      Stortegen åker
      Stortjärnen tjärn, odl. mark
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärn Saknas
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen sjö
      Stor-Tjernmyran myr
      Stortjärnudden skogsskifte
      Stortorrfurumyran myr
      Stortorrfurumyran myr
      Stortorrfurumyran myr
      Stortrutskäret holme
      Storträdet träde
      Storträdforsarna forsar
      Storträskberget berg
      Storträskberget berg
      Storträskberget berg
      Storträskberget berg
      Storträskberget skogsskifte
      Storträskberget skogsskifte
      Storträskbron bro
      Storträskheden skogsskifte
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket träsk
      Storträsket insjö
      Storträsket träsk
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträsket sjö
      Storträskholmarna holmar
      Storträskliden berg
      Storträskliden sluttning
      Storträskkärrvägen väg
      Storträsklaggen strandområde, äng
      Storträsklaggen äng
      Storträskliden berg
      Storträskviken vik
      Storträskvägen väg
      Storträsklälven älv
      Storträskälven å
      Stortröskvattnet sjö
      Stortröskvattnet sjö
      Storudden ängesudde
      Storudden dal av äng
      Storudden äng
      Storvadet myr
      Storvadet bäck
      Storvalhultet skogsbacke
      Storvalhultet vägbacke
      Storvarpet vik
      Stor-Vestimyr. myr
      Storvikbacken skogsskifte
      Storvikdalen myr
      Storvikedet hedland
      Storviken äng
      Storviken Saknas
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storviken odl. mark
      Storviken myr
      Storvikladan lada
      Storvikmyran myr
      Storvikmyran myr
      Storvikmyran myr
      Storvikmyran odl. mark
      Storvikmyran äng
      Storvikmyran äng
      Storviknäset kulle
      Storviksbacken skogsskifte
      Storviksodlingen odling
      Storvikudden Saknas
      Storvikudden skogsudde
      Storvästermyran myr
      Storågrundet Saknas
      Storåkern odlad jord
      Storåkerslandet förr potatisland
      Storåkmyrholmen skogsholme
      Storåsen skogsås
      Storänget ängsmark
      Storögrunden uppgrundning
      Storögrunden, se Storögrundet Saknas
      Storögrundet grund
      Storögrundet halvö
      Storökvarnen backe
      Storöludden udde
      Storön halvö
      Storörbottnen äng
      Storören Saknas
      Storören strandområde
      Storören kulle
      Storören sjöholme
      Storören äng
      Storören skogsholme
      Storören skogholme
      Storöstenbitarna inbyggarbeteckning
      Storösundet sund
      Storösvarten grund
      Storösvarten sten
      Storövägen landsväg
      Strandbacken backe
      Strandbacken backe
      Strandbacken backe
      Strandbäcken bäck
      Stranden, på äng
      Stranden ängsmark
      Stranden ängsmark
      Stranden äng
      Stranden odl. mark
      Strandgärdan åker
      Strandholmen skogsholme
      Strandladan lada
      Strandladan lada
      Strandladan lada
      Strandladan lada
      Strandmyren odlad jord
      Strandronningen äng
      Strandrätten vikar
      Strandrätten vikar
      Strandskiftet skogsmark
      Strandstycket strandremsa
      Strandträdet odl. mark
      Strandviken vik
      Strandvägen byaväg
      Strandängarna, isi äng
      Strandängarna odlad mark
      Strandängen ängsmark
      Strandängen ängsmark
      Strandängen Saknas
      Strandängen(a) ängsmark
      Strandängena odl. mark
      Strandängsholmen skogsholme
      Strycken fors
      Strycken fors
      Stryckforsen fors
      Stråkanäsberget berg
      Stråkaberget skogsskifte
      Stråka-holmen holme
      Stråkan fors
      Stråkan, isi fors
      Stråkan fors
      Stråkan fors
      Stråkan odl. mark
      Stråkan fors
      Stråkan fors
      Stråkanäsberget berg
      Stråkanäsberget skogsskifte
      Stråkanäsbodvallen f.d. fäbodvall
      Stråkanäsforsen fors
      Stråkanäsgraven myr
      Stråkanäsgrynnorna odl. mark
      Stråkanäskvarn f.d. kvarn
      Stråkanästräsket träsk
      Stråkanästräskdammet fördämning
      Stråkanästräsket myr
      Strömbäckegärdan odl. mark
      Strömbäcksskiftet skogsskifte
      Strömgrundet grund
      Strömgrundrevet skogsskifte
      Strömgrundrevet skogsskifte
      Strömmen sankt område
      Strömmen myr
      Strömmen allmänning
      Strömmen allmänning
      Isi Strömmen äng
      Strömsheden skogland
      Isa-Strömsheden skogsskifte
      Strömsheden skogsskifte
      Strömsheden skogsskifte
      Strömsmyran myr
      Strömsmyran allmänning
      Strömsmyran allmänning
      Strömsträsket myr
      Strömsträsket allmänning
      Strömträsket sankmark
      Strömträsket myr
      Stubbarna odl. mark
      Stubbedet ås
      Stubbedet skogsskifte
      Stubbgärdan åker
      Stubblandet skogsmark
      Stubblandrösan stenröse
      Stubblandstycket potatisland
      Stubbrodden odlad jord
      Stubbrodden delv. odl. mark
      Stubbroddladan lada
      Stubbroddladan lada
      Stubbronningen odlad mark
      Stubbudden odlad udde
      Stubbuddgrundet Saknas
      Stubbvrån åker
      Stugtomten kohägna
      Stugustycket åker
      Stupbacken backe
      Stupet fall
      Stupet, (ipi) vattenfall
      Stupet, nedför bäck
      Stupet brant område
      Stupet brant område
      Stuphällarna stenhällar
      Stuphällorna bergknalle
      Stuplandet udde
      Stupmyran myr
      Stupmyran myr
      Stupmyran myr
      Stupmyren myr
      Stupmyran myr
      Stupmyren myr
      Stupmyrorna Saknas
      Stupmyrheden hedland
      Stupmyrorna myrar
      Stupröjningen röjning
      Stupudden udde
      Stycket nedro gården åker
      Styliden (?) höjd
      Ståholmen odl. mark
      Ståkbacken gårdstomt
      Ståkbacken gårdstomt
      Ståkgärdan äng
      Ståkgärdan äng
      Städjeviken (?) vik
      Städjeviken vik
      Städjevikberget berg
      Stämismyran myr
      Stämismyran odl. mark
      Stämningsmyren Saknas
      Stämsjöbläcket myr
      Stämsjöbäcken bäck
      Stämsjöbäcken del av bäck
      Stämsjön sjö
      Stämsjön sjö
      Stämsjön sjö
      Stängbäcken bäck
      Stängbäcken bäck
      Stängseludden udde
      Stävhagen gärdsgård
      Stölpgrynnan grund
      Stömsjön sjö
      Störreladan lada
      Sugarbacken vägbacke
      Sundberget berg
      Sundbergsberget berg
      Sundbergsberget skogsskifte
      Sundbergsmyran myr
      Sundbäcken bäck
      Sunden, ipi bäck
      Sunden, isi ängsmarker
      Sundet sund
      Sundet bäck (sund)
      Sundet odlad mark
      Sundet odlad mark
      Sundet sund
      Sundet bäck
      Sundet, innå (inåt) bäck
      Sundet äng
      Sundet odl. mark
      Sundgraven ängsgrav
      Sundgärdan mark
      Sundjorden mark
      Sundknabben kulle
      Sundladan lada
      Sundmyran myr
      Sundmyren Saknas
      Sundmärren ställe, och äng
      Sundsbgt berg
      Sundsholmen mark
      Sundsholmen mark
      Sundskiftet skogsskifte
      Sundskiftet skogsskifte
      Sundsmyr. myr
      Sundsmyran mark
      Sundskogen, isa el. uppå skogland
      Sundskogen skogsskifte
      Sundskogskiftet skogsskifte
      Sundsmyran myr
      Sundviken vik
      Sundängena mark
      Sundängena slåtterängar
      Suniholmen holme
      Suniholmen holme
      Suniholmen Saknas
      Svagel äng o skog
      Svalansgrund grund
      Svalget myr
      Svallgraven Saknas
      Svallgrundet grund
      Svallgrundet holme
      Svallgrundet sjöholme
      Svallgrundgrynnan grund
      Svahgrundspricken sjömärke
      Svanbergsbacken gårdsbacke
      Svanbergs brygga brygga och badställe
      Svartbysmyran myr
      Svartbysmyran myr
      Svartbysträsket myr
      Svartbysträsket sjö
      Svartbysträsket sjö
      Svartbysträsket sjö
      Svartbysträsket äng
      Svartbytr., se Svartbyträsket myr
      Svartbyträsket myr
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken odlad mark
      Svartbäcksbäcken (?!) bäck
      Svartbäcksmyran(?) myr
      Svartbäcksmyran myr
      Svartbäcksronningen myr (slåtter)
      Svartgrundet grund
      Svartgrynnan grund
      Svartholmen holme
      Svartholmen holme
      Svartholmen holme
      Svartholmen holme
      Svartholmen holme
      Svartholmen grund
      Svartholmen skogsholme
      Svartholmsfjärden vik
      Svartholmsfjärden fjärd
      Svartholmsfjärden fjärd (vik)
      Svarthällan holme
      Svarthällberget berg
      Svartmyren myr
      Svartmyren myr
      Svartnäset udde
      Svartnäsudden udde
      Svartnäsudden Saknas
      Svartnäsuddgrundet Saknas
      Svartrå, isi ängsmark
      Svartrå myr
      Svartrå äng
      Svartrå myr
      Svartråskiftet skogsskifte
      Svartråsvedjan skogsskifte
      Svartskatahällan holme
      Svartskatahällan holme
      Svartskatahällan äng
      Svartskatan udde
      Svartskatan udde
      Svartskataudden udde
      Svartskatan grund
      Svartskogen granskog
      Svartskäret holme
      Svartskäret sjöholme
      Svartskäret sjöholme
      Svartstenen sten
      Svartstenen sten
      Svartstenrevet stenrev
      Svarttallarna tallar
      Svartviken vik
      Svartvikudden udde
      Svartvrån äng
      Svartvrån myr
      Svartvrån myr
      Svarvarsbacken gårdsbacke
      Svarvarvägen byväg
      Svedjan kulle
      Svedjan, se Stormyrsvedjan Saknas
      Svedjan kulle
      Svedjan kulle
      Svedjan mark
      Svedjan mark
      Svedjan skogsskifte
      Svedjan jord
      Svedjan mark
      Svedjan mark
      Svedjan mark
      Svedjebacken, uppi kulle
      Svedjebodronningen äng
      Svedjebäcken, Västra bäck
      Svedjebäcken, Östra bäck
      Svedjebäcken bäck
      Svedjebäcken bäck
      Svedjebäcken, Västra Saknas
      Svedjeb. Ö. bäck
      Svedjedalen, isi äng
      Svedjegården, isi åker
      Svedjegärden ängsmark
      Svedjegärdan ängsmark
      Svedjegärdan ängsmark
      Svedjegärdan ängsmark
      Svedjegärdan mark
      Svedjegärdstenen sten
      Svedjegärdviken sjövik
      Svedjeholmen udde
      Svedjeknösen åker
      Svedjelinningen landningsplats
      Svedjelträdet mark
      Svedjemyran, Lilla och Stora Saknas
      Svedjemyran, Lilla myr
      Svedjemyran, Stora myr
      Svedjemyrhalsen utlöpare från Stora Svedjemyren
      Svedjemyrholmen Saknas
      Svedjen odl. mark
      Svedjerå myr
      Svedjerå myr
      Svedjesanden vik
      Svedjesanden sandgropar
      Svedjeskiftet odl. mark
      Svedjeskogen skogsområde
      Svedjestycket åker
      Svedjeträdena mark
      Svedjeträdena odl. mark
      Svedjeträdet mark
      Svedjeudden Saknas
      Svedjeudden udde
      Svedjeuddknösen höjd
      Svedjeviken vik
      Svedjevägen byväg
      Svedjevägen odlingsväg
      Svedlandets skogsskifte
      Sveget mark
      Sveglandet skogland
      Svegviken (?) vik
      Svensonsträdet mark
      Svensonsvägen väg
      Svinmyr. myr
      Svirjan mark
      Svängen grund
      Sågbacken kulle
      Sågbacken vägbacke
      Sågberget berg
      Sågberget Saknas
      Sågberget berg
      Sågberget berg
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäckudden Saknas
      Sågbäckviken Saknas
      Sågen, ipi plats
      Såggrubban åker
      Sågkajen spinkkaj
      Sågpiren stenpir
      Sågstenen sten
      Sågsvedjan skogsområde
      Sågtjärn tjärn
      Sågtjärnen äng
      Sågtjärnen skogsskifte
      Sågviken sjövik
      Sånaholmarna holmar
      Sånaholmarna holmar
      Sälstenarna övervattenstenar
      Sälastenarna grund
      Sälastenen grund
      Sälglinningen landningsplats
      Sälgrå(?) slåttermyr
      Sälgråhagen gärdegård
      Sälgråhällan skogsskifte
      Sälgrån rågång
      Sälgråskiftet myr
      Sälsten grund
      Sältingmyran myr
      Sängen sten
      Sänkmyran myr
      Sänkmyren myr
      Sänkmyren myr
      Sänkorna grund
      Sätholmen (?) knabbe
      Säviladan lada
      Sävilandet skogsskifte
      Sävilandet äng
      Sävilandet äng
      Sävilandeidan äng
      Söderholmsgärdan mark
      Södermyrorna äng
      Sör, isi gård
      Sörbron bro
      Sörbäcken bäck
      Sörbäcken förr bäck, nu grav
      Sörbäcksedet skogsskifte
      Sörbäckvägen skogsstig
      Sörholmen kulle
      Sörholmgärdan odlad mark
      Sörhällan kulle
      Sörhällgärdan odl. mark
      Sörhällorna hällar
      Sörirå myräng
      Söriråhällorna berg
      Sörirån skogsskifte
      Sörkallberget berg
      Sörkvarnen backe
      Sörkvarnudden udde
      Sörladan lada
      Sörmyran myr
      Sörmyrorna äng
      Sörmyrkallkällan kallkälla
      Sörmyrkallkällan kallkälla
      Sörom-Önstjotjärnen mark
      Sörsundet sänka
      Sörvägen kyrkväg
      Sörvägen väg, (stig)
      Sörvägen gångstig
      Sörvägen gångstig
      Sörvägheden hedland
      Sörvägheden hed
      Sörvägsheden skogshed
      Sörvägheden skogshed
      Sörvägsbacken backe
      Sör-Garberget berg
      Sörgrandalen skogsskifte
      Sörihällarna stenhällar
      Sörihällgrynnorna grund
      Sörgullnoret äng
      Sörgullnorvägen vinterväg
      Sörheden sandhed
      Sör-Åkroken fors
      Söråkroken fors
      Sörängena äng
      Sörängena äng
      Takvedalodet lada
      *Taligsbacken (?) skogsbacke
      *Taligsbacktegen åker
      Tallbackbäcken vattendrag
      Tallbacktjärn tjärn
      Tallbacktjärnen sjö
      Tallbacktjärn myr
      Tallheden hedland
      Tallheden tallpark
      Tallholmen holme
      Tallholmen Saknas
      Tallholmen Saknas
      Tallsjön sjö
      Tallträdan åker
      Talusbacken backe
      Tandlösbacken vägbacke
      Tandlösbacken vägbacke
      Tandlösbacken backe
      Tappen ängsholm
      Tapperberget berg
      Taskskäret del av Fjuksön
      Tasselskogen skogsdunge
      Tasselvägen stig
      Tattarmyran myr
      Tattarstenen sten
      Tattarstenen sten
      Tegarna öster om backen odlad mark
      Tegelbruket plats
      Tegelmilan område
      Tellberget, Lilla bergstopp
      Tifotsgrynnan undervattensgrund
      Tikhällan äng
      Tikhällbacken ängskulle
      Tikhällstenrösan stenrös
      Tiliholmvägen väg
      Tiljagärdan jord
      Tiljeholmen kulle
      Tiljemyran myr
      Tiljemyran myr
      Tiljladan lada
      Tiljmyran myr
      Tiljorna gångstig
      Tilligärdan gärda
      Tillimyran myr
      Timmermyran myr
      Timmermyran myr
      Timmermyran myr, äng
      Timramyren Saknas
      Timmermyrbron bro
      Timreladan isi Rifthägnen lada
      Timreladan lada
      Tinagärdan mark
      Tinforsen fors
      Tinforsen fors
      Tinforsen fors
      Tinforsen fors
      Tinforsselet sel
      Tipperheden hed
      Tjermyr., se Tjärnmyren myr
      Tjikorevet stenrev
      Tjilen mark
      Tjuvholmen udde
      Tjuvholmsundet bäck
      Tjälbäcken (?) bäck
      Tjälbäcken bäck
      Tjälviken vik
      Tjälviken vik
      Tjälvikskiftet skogsskifte
      Tjälviktjärnen äng
      Tjärjärvbergmyran myr
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnarna tjärnar
      Tjärnarna äng
      Tjärnarna, Uppi tjärnar
      Tjärnbacken mark
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbron kobro
      Tjärnbron myr
      Tjärnbäckbäcken bäck
      Tjärnbäcken äng
      Tjärnbäcken vattendrag
      Tjärnbäcken landområde
      Tjärnen skogstjärn
      Tjärnen mark
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen, inni myr
      Tjärnladan lada
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren Saknas
      Tjärnmyran äng
      Tjärnmyrheden skogland
      Tjärnmyrtjärn tjärn
      Tjärnmyrtjärn Saknas
      Tjärnråret äng
      Tjärnängesudden udde
      Tjärnängesudden ängsmark
      Tjärnänget Saknas
      Tjärngrundet grund
      Tjärngrundet sjöholme
      Tjärngrundet sjöholme
      Tjäruhamnen mark
      Tjärusberget berg
      Tjärntunnvägen nu odlad mark, förr väg
      Tobaksmyran äng
      Tobaksmyran äng
      Tobaksänget Saknas
      Toberget berg
      Tobergmyran myr
      Tobersmyr., se Tobergmyran myr
      Tolvlindebron bro
      Tolvlindebron landsvägsbro
      Tolvlindemyran myr
      Tolvmansbacken mark
      Tolvmansgärdan mark
      Tolvmanskällaren källargrop
      Tolvmanskällaren stenkällare
      Tolvmansronningen mark
      Tomasm. (myr)
      Tomasmyren myr
      Tomasmyran myr
      Tomasmyren Saknas
      Tomasmyran myr
      Tomasmyrheden hedland
      Tomasmyrheden Saknas
      Tomasmyrheden skogsskifte
      Tomasmyrhultet myr och skog
      Tomasrodden Saknas
      Tomten åker
      Tomten tomtmark
      Tomten holmar
      Tomten holme
      Tomten förr åkerstycke
      Tomten mark
      Tomten mark
      Toppören holme
      Torrfurumyran odl. mark
      Torrvedsholmen holme
      Torrvedsholmen halvö
      Torrvedsön ö
      Torrvedsön halvö
      Torrvedsöskiftet skogsskifte
      Torrvedsöviken vik
      Torvhopen stenröse
      Torvlandet mark
      Torvlandudden, övre & nedre udde
      Torvströmyran myr
      Torvströmyren Saknas
      Traktorvägen väg
      Trallarigärdan odlad mark
      Trallarigärdan mark
      Tramparmyren myr
      Tranboet, se Tranubo myr
      Tranemyren urfjällsäng
      Tranemyren Saknas
      Tranemyrträdet jord
      Tranomyran mark
      Tranubo myr
      Tranumyran myr
      Tranviken vik
      Tranuiken, Tranaviken vik
      Tranviken sjövik
      Tredje-myran myr
      Treflakavägen stig
      Trehörningen åker
      Trehörningen linda
      Trehörningen åker
      Trehörningen åkerstycke
      Trekantingen mark
      Trelleborgstaden labyrint
      Trelleborgstaden labyrint
      Tresundberget berg
      Tresundet sund
      Tresundet sund
      Tresundsundet sund
      Tresundsundet sund
      Triangeln mark
      Triangelträdet mark
      Trindborgstaden labyrint
      Trollbacken kulle
      Trollbacken mark
      Trollbacken mark
      Trollbackskiftet skogsskifte
      Trollbranten silverbergets V. sida
      Trollmyran myr
      Trolltjärn tjärn
      Trollängesmarken ängsmark
      Trollön halvö
      Trollön ö
      Trollötjärn tjärn
      Troppören grund
      Troppören grund
      Trumstycket åker
      Trutbådan holme
      Trutbådan skärgårdsholme
      Trutbådan grund
      Truten grund
      Truten grund
      Trutskäret holme
      Trutskäret, Lilla holme
      Trutskäret sjöholme
      Trutskäret, Stora holme
      Trutskäret, St. och L. båtskärsnäs
      Trutskärsgrynnan grund
      Tryggstenen sten
      Tryggstenen sten
      Trångsundet sund
      Trångsundbron bro
      Trångsundbron bro
      Trädena-ipi-Överstgärdan mark
      Trädeshöladan lada
      Trädeshöladorna lada
      Trädet ned från ladan odlad mark
      Trädet-nedrom-vägen mark
      Trädgården mark
      Trädgårdslandet köksland
      Träsket (ipi) Saknas
      Träsket äng
      Träsket äng
      Träsket myr
      Träsket skogsskifte
      Träsket äng
      Träskheden hedland
      Träskheden Saknas
      Träskheden skogsskifte
      Träskheden skogsskifte
      Träskholmen holme
      Träskladan lada
      Träskloggen vall
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyren Saknas
      Träskmyrråret skogs- och myrmark
      Träskmyrsveget skogs- och myrmark
      Träskpotten, se Tröskpotten tjärn
      Träskpotten vattensamling
      Träskronningen odl. mark
      Träskrå odlad mark
      Träskrågraven grav
      Träskråheden hed
      Träskråladorna lada
      Träskråskiftet skogsskifte
      Träskråskogen skogsskifte
      Träskråvägen skogsstig
      Träskråvägen skogsstig
      Träskvägen väg
      Träskändan spetsen av Byträsket
      Träskänden ängsmark
      Träsyndberget (?) berg
      Träsyndet (?) tjärn
      Träsyndet (?) tjärn
      Trätaträdan åker
      Tröjet myräng
      Tröjet äng
      Tröjgärdan gärde
      Tröjsanden gärda
      Tröskhuset f.d. tröskhus
      Tröskhällan stenhäll
      Trösklogen loge
      Trösklon hus
      Tröskpotten sjö
      Tröskpotten tjärn
      Tröskpotten tjärn
      Tröskpotten Saknas
      Tröskpotten vattensamling
      Tröskpotten vattensamling
      Tröskvattenmyran myr
      Tröskvattnet, Stora sjö
      Tröskvattnet, Lilla och Stora Saknas
      Tröskviken sjövik
      Tröskviken sjövik
      Tullbacken backe
      Tundelkajen spinkkaj
      Tunnelberget berg
      Tunnelberget berg
      Tunnskäret holme
      Tunnskäret skärgårdsholme
      Tunnskärshällorna holmar
      Tunnskärshällorna småöar
      Tuvmyren myr
      Tuvmyren myr
      Tuvskogen skogsmark
      Tveskiftet avs.
      Tveskiftet, se Kallmyran Saknas
      Tvärfallforsen fors
      Tvärlaggen strandområde
      Tvärloggen strand
      *Tvärmjalan strand
      *Tvärmjalan strand
      *Tvärmjalan strand
      Tvärmyran myr
      Tvärtegen teg
      Tvärt över graven ängsmark
      Tvättstaden tvättbrygga
      Tvättstugan tvättstuga
      Tålaviken äng
      Tålaviken äng
      Tålmuren ställe
      Täljyxan åker
      Tällberget, se Lilltällberget berg
      Tällberget skogsskifte o berg
      Tällberget berg
      Tellberget, L, se Lilltällberget berg
      Tällbergsgrundet Saknas
      Tällbergsmyren Saknas
      Tällbergsskiftet skogsskifte
      Tällbergssundet myr(?)
      Tällbergssundet myrsträcka
      Tällbergssundet myrsträcka
      Tällbergstjärnen tjärn
      Tärngrundet grund
      Tärngrundet grund
      Täruddmyran (?) myr
      Tättingarna grund
      Töcken grund
      Törefjärden fjärd
      Törekullen Saknas
      Töreskogen skogsskifte
      Töreskogen skogsskifte
      Töreskogen skogsskifte
      Törnnäsheden (?) hedland
      Törnnäsudden (?) udde
      Törnnäsudden (?) udde
      Törnnäsudden Saknas
      Törnesudden udde
      Törnnäsuddsten grund
      Törvisholmen halvö
      Uddbacken backe
      Uddbacken, övre backe
      Uddbacken, nedre backe
      Uddbackgrynnan grynna
      Uddbacksudden udde
      Uddbackudden udde
      Uddbackudden udde
      Uddbäcken bäck
      Uddbäcken bäck
      Udden skogsudde
      Udden skogsudde
      Udden, uppå udde
      Udderbäcken (?) myr
      Uddgrynnan grund
      Uddgrynnan grynna
      Uddhällorna bergrygg
      Uddladan lada
      Uddladan lada
      Uddlandet stranden
      Uddsjöboden sjöbod
      Uddträdena åker
      Uddviken vik
      Uddviken sjövik
      Ullevi, se Berggärdan idrottsplats
      Underbackstycket odl. mark
      Under-berget odl. mark
      Under-Gårdarna odl. mark
      Under-Knösen, se Knösen odl. mark
      Uppi backen björkbacke
      Uppibackvägen gångstig
      Uppi bränden bränt område
      Upp i bäcken mynning
      Uppi edet ängsmark
      Uppigärdet åker
      Uppi heden skogsmark
      Uppi heden skogsområde
      Uppi liden skogskant
      Uppi moheden område
      Uppi röjningen ängslott
      Uppi storbjörken björk
      Uppi Storgranen ängsskifte
      Upptågaberget berg
      Upptågan backe
      Upptågan vägbacke
      Upptågan vägbacke
      Uppå annar-sidan backe
      Uppi annarsidan backe
      Uppå Näset skogsområde
      Uppå Sommarfähustomten äng
      Uppåt heden skogsområde
      Uppåt-Myrorna vinterkörväg
      Uppåt Näset skogskifte
      Urmyrberget Saknas
      Urmyren myr
      Urmyrholmen höjd
      Urmyrviken Saknas
      Utamyran myr
      Utamyrknösen, nedre höjd
      Utamyrknösen, övre höjd
      Utbyssängesviken äng
      Utbäcken biflöde
      Utbäcken bäck
      Utfartsvägen väg
      Utgrynningen grynnor
      Utgrynningen, frammi äng
      Utgrynningen sank mark
      Utgrynningen sank mark
      Utgrynningen äng
      Utgrynningen äng
      Utgrynningen odl. mark
      Utibysgrynnorna äng
      Utigårdgrynnan grund
      Utigårdgärdan odlad mark
      Utskiftet ängsskifte
      Utskiftet ängskifte
      Utterbäcken bäck
      Utterudden udde
      Utterudden Saknas
      Utåmyran (?) myr
      Utåmyran myr
      Utåmyrknösen (?) bergknalle
      Utåt-Heden odl. mark
      Vadmyrbron, se Vallmyrbron Saknas
      Vadmyren, se Vallmyren Saknas
      Vadvattnet ?, se Valvattnet träsk
      Vakthushällarna stenhällar
      Vakthusudden udde
      Vakvarnbron bro
      Valheden hedland
      Valheden skogshed
      Valholmdalen skogsmark
      Valholmen skogsmark
      Valholmen Saknas
      Valholmmyran myr
      Valholmsmyran myr
      Valholmsmyren myr
      Valholmsmyren myr
      Valhultmyran myr
      Valhultmyran skogsskifte
      Valhultrodden ängsmark
      Valhultrodden myr
      Valhultskiftet skogsskifte
      Vallen myr
      Vallen höjdsträckning
      Vallgrens-gärdan odling
      Vallgrensgärdan odl. mark
      Vallgrundet grund
      Vallgrundet grund
      Vallinjen rågång
      Vallmarkstomten gårdstomt
      Vallmon skogshed
      Vallmyran myr
      Vallmyran myr
      Vallmyran odl. mark
      Vallmyran odl. mark
      Vallmyran delv. odlad mark
      Vallmyrbron bro förr kreaturen
      Vallmyran myr
      Vallmyren Saknas
      Vallmyren Saknas
      Vallmyrholmen skogsholme
      Vallnäset odl. mark
      Vallstensbacken kulle
      Vallstensbacken skogsbacke
      Vallstensrodden äng
      Vallsundet sund
      Vallsundet farled
      Vallviken Saknas
      Valträsket sjö
      Valträsket, se Valvattnet träsk
      Valträsket, se Välvvattnet träsk
      Valungsberget berg
      Valvattenbäcken bäck
      Valvattenheden hed
      Valvattenmyran myr
      Valvattenrå myräng
      Valvattenvägen vinterväg
      Valvattnet träsk
      Valvattnet träsk
      Valvattnet träsk
      Valvattnet träsk
      Valvattnet träsk
      Valvet myr
      Valvet del av Vallmyran
      Valvet odl. mark
      Valvmyran (?) myr
      Valvmyran, se Vallmyran Saknas
      Valvet, se Vallmyren Saknas
      Valvet åker
      Valvvattnet sjö
      Valvvattnet sjö
      Valvvattnet sjö
      Valängs ängsmark
      Valängesfjärden Saknas
      Vapensrodden äng
      Vargholmskroken (vik, udde?)
      Vargskogen skogstrakt
      Varmkällorna källor
      Varmkällorna källor
      Varpen sel
      Varpet, nedre sel
      Varpet, yttre sel
      Varpet, övre sel
      Vassen äng
      Wassgärdan odling
      Vassgärdan odl. mark
      Vassholmen holme
      Vassholmen Saknas
      Vassholmen holme
      Vassholmen holme
      Vassholmsvägen väg
      Vasstjärnen tjärn
      Vassviken vik
      Vattningen (?) myr
      Vattningen äng
      Vattuggrubban tjärn
      Vattuggrubbmyran myr
      Vattugmyran myr
      Vattu(g)myran odl. mark
      Vattugrundet grund
      Vattugrund grund
      Vattugrynnan äng
      Vattugrynnan holme
      Vattumyran myr
      Vattumyren Saknas
      Vattungen holme
      Vattungen holme
      Vattungen holme
      Vattungen holme
      Vattungen sjöholme
      Vattungen sjöholme
      Vattungholm holme
      Vattungsgrunden grund
      Vattungsudden udde
      Vattupotten vik
      Vattupölen vattenpöl
      Vedabacken vedbacke
      Vedahuset vedbod
      Vedahusladan lada
      Vedahusstycket åker
      Vedbacken, se Vedgårdsmyrbacken kulle
      Vedgårdsmyran myr
      Vedgårdsmyran äng
      Vedgårdsmyrbacken kulle
      Vejärv sjö
      Vejärv sjö
      Vejärv sjö
      Vejärv träsk, allmänning
      Vejärvmyran myr
      Wemmbergsgrynnan Saknas
      Wembergsudden Saknas
      Verkstaden snickeriverkstad
      Verkstan snickeriverkstad
      Vibbgrundet skärgårdsholme
      Vibbgrund grund
      Videholmen myrholme
      Videholmen skogholme
      Vidjeholmen myrholme
      Vikbacken backe
      Vikberget berg
      Vikbäcken bäck
      Vikbäcken bäck
      Viken odlad mark
      Viken, (frammi) odlad mark
      Viken, isa slåttermyr
      Viken ängsområde
      Viken vik
      Viken vik
      Viken ängsområde
      Viken, isa ängsmark
      Viken odl. mark
      Viken vik
      Isi- Viken odl. mark
      Viken odl. mark
      Vikgärdan odlad jord
      Vikgärdan odl. mark
      Vikgärdan delv. odlad mark
      Vikgärdladan lada
      Vikholmen höjd
      Vikliden ängsmark
      Vikhällarna hällar
      Vikhällorna hällar
      Vikladan lada
      Vikmanholmen udde
      Vikmanholmen udde
      Vikmanholmsundet bäck
      Vikmansholm, se Vikmanholmen udde
      Vikmyran myr
      Vikmyran äng
      Viksidan äng
      Vikskiftet odl. mark
      Vikskogen skog
      Vikstranden äng
      Vikstranden sjöäng
      Vikströmsgrundet grund
      Vikströmsgrynnan grund
      Vikströmskajen ångbåtskaj
      Vikstycket åker
      Viktor-Svenssonsgrundet grund
      Vik undan grund
      Vilhelmsgrundet holme
      Vilhelmslandet landremsa
      Vimyran myr
      Vimyrans myr
      Vinterkyrkvägen väg
      Wintermyran, se Vintrusmyran myr
      Vintervägen väg
      Vintervägen väg
      Vintervägen väg
      Vintervägen väg
      Vintervägen väg
      Vintervägen vinterkörväg
      Vintervägen väg
      Vintervägsberget berg
      Vintervägsmyran ängsmark
      Vintrosmyran myr
      Vintrosmyran äng
      Vintrosmyran äng
      Vintrosmyran myr
      Vintrosmyran myr
      Vintrusmyran myr
      Vintrosmyrskiftet skogsskifte
      Vippgrundet grund
      Vippgrundet skärgårdsholme
      Visten odlad mark
      Vistudden udde
      Vitgrundet Saknas
      Vitgrundet sjöholme
      Vitgrundet sjöholme
      Vitgrundgrynnan grynna
      Vitgrundviken sjövik
      Vithedbacken vägbacke
      Vitheden hedland
      Vitheden hed
      Vitheden Saknas
      Vitheden skogsskifte
      Vitheden skogshed
      Vitheden skogshed
      Vitheden skogsskifte
      Vitheden hedland
      Vithedskiftet skogsskifte
      Vithedskiftet skogsskifte
      Vitladan lada
      Vitmyran myr
      Vitvattenberget berg
      Vitvattenberget berg
      Vitvattenbäcken bäck
      Vitvattenmyren myr
      Vitvattenronningen äng
      Vitvattenvägen landsväg
      Vitvattnet sjö
      Vitvattnet sjö
      Vitvattnet sjö
      Vitvattnet järnvägsstation
      Vollbergslandet potatisland
      Vollmansgärdan odl. mark
      Vollmansgärdan odl. mark
      Vollmansstycket åker
      Vollmansträsket äng
      Volmarsträsket äng
      Volmen undervatt. grund
      Vrakvedtjärn Saknas
      Vrågärdan odlad jord
      Vrågärdan odlad mark
      Vrågärdstycket åker
      Vrån myräng
      Vrårodden äng
      Vålvattenbäcken bäck
      Vålvattnet tjärn
      Vålvattnet tjärn
      Vånafjärden havsvik
      Vånafjärden fjärd
      Vånafjärden fjärd
      Vånafjärden fjärd
      Vånafjärdsbäcken Saknas
      Vånafjärdsheden hedland
      Vånafjärdsheden Saknas
      Vånafjärdsheden skogshed
      Vånafjärdsmyran myr
      Vånafjärdsmyren myr
      Vånafjärdsmyren Saknas
      Vånafjärdsvägen landsväg
      Vånerna teg
      Vånerna teg
      Vånhuset sjöbod
      Vägaladan lada
      Vägamyran myr
      Vägamyrrå äng
      Vägen väg
      Vägen, nedanför odlad jord
      Vägen, ovanför odlad jord
      Vägen genom Röjningen gångstig
      Vägen uppåt heden gångstig
      Väggårdsmyren, äv. Västgårdsmyren myr
      Välivaaramyran myr
      Välivaaramyran mur
      Välvvattenbäcken bäck
      Välvvattenbäcken bäck
      Välvvattenbäcken bäck
      Välvattenheden skogskifte
      Välvvattenlaggen strand
      Välvvattenmyran myr
      Välvvattenmyren myr
      Välvvattenmyran skogsskifte
      Välvvattenrån myr
      Välvattenskiftet skogsskifte
      Välvvattnet sjö
      Välvvattnet, se Valvattnet träsk
      Välvvattnet sjö
      Välvattnet träsk, sjö