ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Halltorps socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 377 Bebyggelsenamn : 135 Naturnamn : 464
Halatorp, se Halltorp sn Abborrö holme Halltorp socken Nummerförteckning förteckning
Halltorp sn Alan sund Halltorp sn Abborragrundet holme
Halltorp sn /Se Alan sund Halltorp sn Alan vik
Halltorp sn Algöl göl Nytorpen inbyggarbeteckning Alet åker
Halltorp sn Algöl bäcksammanflöde Värnanäsarna inbyggarbeteckning Algöl sammanflöde av bäckar
Halltorp sn Alkärret kärr Aspelund lht Alhagen åker
Halltorp sn Ante holme Aspelund hmd Alhagen mark
Halltorp sn Ante holme Augustenborg lht Alkärret åker
Halltorp sn Ante holme /Se Backagården gård Alvik notvarp
Halltorp Saknas Aspelund nat.namn? Björkelund avs. Andungakärret kärr
Halltorp sn Bekrakläppen ö Björkhaga lht Antavarpet notvarp
Halltorp sn Bekrakläppen ö Björklund jordbruk Antavassarna vassar
Halltorp sn Bikupan, St. skär Bokelund lht Ante holme
Halltorp sn Bikupan, Stora holme Bokenäs lht Ante holme
Halltorp sn Björkelund ägomark Bron gård Antevarpet notvarp
Halltorp sn Björkkärret kärr Brännan torp Applavarpet varp
Halltorp sn Blåsippekullen ägomark Brännan torp Applavarpet notvarp
Halltorps sn sn Blåsippekullen kulle Bäcken, se Pänningebäck Saknas Aplavarpet notvarp
Halltorp sn /Se Bockaberg terräng (?) Bäcken, se Penningebäck arrendegård Arshålet Saknas
Halltorp sn /Se Bockaberg kulle Bökenberg by Aspelundaflyt mark
Halltorp sn /Se Bokbacken vägbacke Bökenberg annat namn för Germundslycke Assulet notvarp
Halltorp sn /Se Bokenäs terräng Carlsnäs lht Backalyckan åker
Backagården Saknas Bokvarpet sund Edenborg lht Backalyckan mark
Germundslycke by Bokvarpet sund Ekbacken (jordbruks) lht Bastubacken stenrör och träddunge
Glasholme by Bondebäck bäck Enelund lht Bekrakläppen holme
Glasholm by Brokärret kärr Eriksdal lht Bekrakläppen holme
Glasholm by Brånen, Norra terräng Flinkabacken småstugor Bergsudde åker och bete
Glasholm by Brånen, Norra terräng Flinkabron t. Betarekläppen, se Bekrakläppen holme
Glasholm by Brännan ägomark Flinkabron torp Bikupan holme
Glasholm by Brännan ägomark Flyslätten avs. Björken notvarp
Glasholm by Brännan terräng Fredriksberg lht Björken notvarp
Glasholm by Brännan ägomark Frilund lht Björken notvarp
Glasholm by Brännebacke terräng Fåraviken (lht?) Björkhagen åker
Håknabo by Brännebacke terräng Germundslycke by Björkkärret åker
Håknebo by Brännlyckan ägomark Germundslycke by Blomsteräng åker
Håknabo by /Se ?Buskakibbö ö Germundslycke kvarn se Lyckeström Saknas Bockaberg kulle
Högaberga gd Buskakibbö ö Glasholm by Bockaberg berg med ekar
Högsrum by Buskakibbö ö Glasholm by Bokbackagärdet åker
Högsrum by Buska-Kibbö ö /Se Gloen lht Bokbackagärdet gärde
Högsrum by Buskasillaskär holme Glon fiskeläge Bokbacken vägbacke
Högsrum gd Buskasillaskär skär Glon fiskartorp Bokhultet bokskog
Högsrum by Buska-Sillaskär holme /Se Granelund t. Bondebäck bäck
Högsrum by Byängen ägomark Gökamon (förr) stugor Botånge åker
Högsrum by /Se Byängen ägomark Haga lht Bredsten (nu bortskjuten) sten
Högsrum by /Se Båtkläppen skär Hagalund lådfabrik Bredstensgärdet åker
*Kvarnen Saknas Bökenbergs glasbruk nat.namn? Hagmanstorp torp Bredstensgärdet gärde
Lundagårdarna gdr /Se Dackestenarna fornlämning Halltorp gårdar Brokärret åker
Lyckhult gd Dammen terräng Halltorps Bockegård gård Lilla Brotkärret åker
Namnerum by Djupgölsängarna ägomark Holmedal lht Stora Brotkärret äng
Namnerum by Djupgölsängarna ängar Hultagården ställe Bryggviken notvarp
Namnerum by Djupvarpsören skär Håknebo by Bryggviken notvarp
Namnerum by Djupvarpsören holme Håknebo by Bryggviken notvarp
Namnerum by Dösjöholmen ö Högaberga gård Brännabacken vägbacke
Namnerum by Dösjöholmen holme Högsrum by Brännbacke backe
Namnerum by Ekbacken hage Högsrum förr by Brännbackslätten slättområde
Namnerum by Ekenäsviken vik Hörnet gård Brännkärret kärr
Namnerum by Ekenäsviken vik Idalund lht Brännlyckan åker
Namnerum by Ekholmen udde Karl-Anta-gården gård Bukten notvarp
Namnerum by /Se Ekholmen myrholme Lillesand torp Bukten notvarp
Namnerum by /Se Ekkläppen holme Lindebacken lht Bukten notvarp
Namnerum by /Se Ekkläppen holme Lindelund lht Bunkagölen göl
*Näs kvarn f. kvarn Enholmen holme Lunden lhter Buska-Kibbö, se Kibbö ö
*Näsakvarn f. kvarn Enholmen holme Lundarna gårdar Buskakibbö Saknas
Prästlycke by Enholmen holme Lyckero lht Buskasillaskär holme
Skräpple kvarn Enholmen holme Lyckeström träförädlingsfabrik Buskasillaskär, se Sillaskär holme
Stuvenäs gd Eriksdal terräng Lyckhult gård Busselyckan åker
Stuvenäs gd Finnhagen hage Målen t. Byängarna, Byängen åker
Stuvenäs gd Finnhagen hage Målen gård Båtsmansängen åker
Stuvenäs by *Fjärsingsö holme Namnerum by Carlsskär holme
Såpebruk annat namn på Värnaby Flinkabron terräng Nannrum by Dammen (Norredamm o. Södredamm) åkrar
Torelycke by Flinkbacken backe Norrbro torp Dammhagen hage
Trottorp by Flintholmarna skär Nyagärda torp Djupgöl håla, utvidgning vid Halltorpsån
Trottorp by Flintholmarna holmar Nybygget torp Djupgölslyckan åker
Trottorp by Flyen ägomark Nytorpet torp Djupgölsängarna ängar
Trottorp by Flyen terräng Näset (lht?) Djupsand notvarp
Trottorp Saknas /Se Flyslätten slätt Olovsborg lht Djupsand notvarp
Uttersbo gd Flyuddarna terräng o. ägomark Näsjökvarn Saknas Djupsand notvarp
Wermenæss, se Värnanäs hg Flyuddarna terräng Oxelspång kåksamhälle Djupvarpsörn holme
Vinterbo gd Fulvik vik Pelle-Vassa-gården gård Djupvarpsörn holme
Värnaby by Fåfängan ägomark Pelle-Vassa-tomten, se Pelle-Vassa-gården Saknas Djurahagen åker
Värnaby by Fåfängan ägomark Prästgården bebyggelse Djurahagen gärde
Värnaby by Fåglamossen mosse Prästlycke by Dösjöholmen holme
Värnaby by Fålen varp /Se Penningebäck arrendegård Dösjeholmen holme
Värnaby by Fåraholmen, L holme Pänningebäck (stort) t. Ekbackagärdet åker
Värnaby by Fåraholmen, Lilla holme Prästlycke by Ekbackagärdet gärde
Värnaby by Fåraholmen, St. holme Skomakaretomten tomt Ekebacken hage
Värnaby by Fåraholmen, Stora holme Skraplamo (förr) torp Ekkläppen holme
Värnaby by Fåraholmskläppen, N skär Skräpple kvarn Ek-kläppen holme
Värnaby by Fåraholmskläppen, Norra holme Skräpple (kvarn) kvarn Enbacken kulle
Värnaby by Fåraholmskläppen, V. holme Skräpplekvarn kvarn Enholmen holme
Värnaby by Fåraholmskläppen, Västra holme Stuvenäs gård Enholmen holme
Värnaby by Fåraviken vik Stuvenäs gård Eskilskärr åker
Värnaby by Fåraviken vik Stuvnäs gård Espgärdet gärde
Värnaby by Fäsund sund Södra Grind gård Filippi grind ställe
Värnaby förr by Fäsund sund Såpebruk ort Fiskalyckorna åkrar
Värnaby by /Se Fävadet sund Södragrind torp Fiskralyckorna odlingar
Värnaby by /Se Fävadet sund Talliden lht Fittan notvarp
Värnaby by /Se Fögderiet terräng Tegelbruket ruin efter tegelbruk Flinkabacken backe
*Värnaby Ladugård Saknas Fögderiet terräng Tegelbruket Saknas Flintholmarna (nu fastland)
Värnanäs hg *Glasholmen förr holme Tolycke gård Flintholmarna del av strand och notvarp
Värnanäs hg Glasholmsån å Torelycke by Flintholmen notvarp
Värnanäs hg Glasholmsån å Thorelycke gård Flintholmsvarpet, N o. S. notvarp
Värnanäs hg Glasholmsån å Trasket (förr) öknamn på Nybygget Flyen el. Flyna sankmark
Värnanäs hg Gloen terräng Trottorp by Flyslätten ställe
Värnanäs hg Gloen terräng Trottorp by Flyt mark
Värnanäs hg Gransö halvö Träsket t. Flyuddarna åkrar
Värnanäs hg Gransö halvö Uttersbo by Frojderiet (?) hage
Värnanäs hg Grimsmad kärr Uttersbo gård Fulvik vik
Värnanäs hg *Grisholmar holmar Uttersbo gård Fåfängan åker
Värnanäs hg Gräskläpparna holmar Valbygget (förr bt) torp Fålen notvarp
Värnanäs gods Gräskläpparna holmar Varvet varv Fårahagen hage
Värnanäs hg /Se Gräskläppen skär Vinterbo gård Fåraholmarna holmar
Värnanäs gods /Se Gräskläppen holme Vinterbo gård Fåraholmen holme
Värnanäs gd /Se Gulahall skär Värnaby Saknas Fåraviken vik
Värnanäs gd /Se Gullkastholmen holme Värnaby by Fåraviken notvarp
Värnanäs poststation /Se Gullkastholmen holme Värnaby gård Fåraviken vik
Värnanäs gd /Se *Gunnarstorpeöö ö Värnaby by Fårviken fiskeställe
Värnarum gd /Se Gåseskär halvö Värnaby by Fävad notvarp
Värnarum gd /Se Gåseskär skär Värnabygård gård Gastabackarna vägbackar
Yggesbo gd Gänglebro landsvägsbro Värnaby Gästgivaregård Saknas Gastabackarna backar
  Gästgivaregården skär Värnaby gästgivaregård gård Gasteken ek
  Gästgivaregården holme Värnanäs gods Gatkärret åker
  Hagbyån å Värnanäs gård Gavelen notvarp
  Halltorpsån å Värnanäs herrgård Gaveln notvarp
  Halltorpsån å Värnanäs gård Gavlen notvarp
  Halltorpsån å Värnanäs Saknas Glasholmsån bäck
  Halltorpsån å Värnanäs gd Gloaskären skär
  Holländska kyrkogården fornlämning Värnaro lht Gloaskärgårn skärgåd
  Horsö udde Värnarum Saknas Gloängen mark
  Horsö udde Värnarum gård Gransö halvö
  Husmokärret kärr Yggesbo by Gransö halvö
  Hytthagen åker /Se Yggesbo gård Gransökrok notvarp
  Hålhyltan skogsmark Yggesbo gård Gransökrok varp
  Hästekärret kärr Öster-om gård Gransökrok notvarp
  Hästhagen terräng Österom torp Grimsmad kärr
  Hästholmarna holmar   Grytan åker
  Hästholmarna holmar   Gräshålan notvarp
  Hönan varp /Se   Gräshålan notvarp
  Hönsakärren terräng o. ägomark   Gräskläpparna småholmar
  Hönsakärren kärr   Gräskläpparna holmar
  Jepplyckan ägomark   Gräskläppen holme
  *Kabbö, se Kibbö, N. o. S. holme   Grötabrink vägbacke
  *Kallö ö   Grötakläppen holme
  Karlskiär, se Kalskär ö   Gubbalyckan åker
  *Karlskiär ö   Gulahall holme
  Kalskär ö   Gula hall klabbe
  ?Kalskär ö   Gula Hall sten
  Kalskär ö   Gummeslycke åker
  Kalskär holme   Gängelbro landsvägsbro
  Kalskär skär   Gärdesbacken notvarp
  Kantatorpet nat.namn?   Gärdet åker
  Karlsskär holme   Gärsbacken fastland
  Karlsskär holme   Gärsbackarna holmar
  Karlsskär holme   Gärsbackarna notvarp
  Karlskär holme   Gästgivargården holme
  *Kibberev grund   Gästgivaregården holme
  Kibbö, N. o. S. holmar   Göddabobäcken å
  Kibbö, N. o. S. holmar   Hagalyckan åker
  Kibbö ö   Haget åker
  Kibbö, N. o. S. holmar   Hallonängen åker
  Kibböar holmar   Halltorpsån å
  Kibbökläpp, Lilla o. Stora öar   Harhyltan (?) hage
  Kibbökläpp, N. ö   Hassabäcken (?) skogsmark
  Kibbökläpp, Norra holme   Horsehålet notvarp
  Kibbökläpp, S. ö   Horsö halvö
  Kibbökläpp, Södra holme   Horsö fast land
  *Kibbörev grund   Horöbacken notvarp
  Kibbö rev rev   Horsöhörnet åkrök
  Kibbö rev rev   Hultalyckan åker
  *Kiäbbö ö   Husmorkärren kärr
  Kiäblöö, se Kibbökläpp, Lilla o. Stora ö   Hussö holme
  *Klepörn, se Markör, L. holme   Hytthagen hage
  *Kläppörn, se Markör, L. holme   Hytthagen åker
  *Klättö ö   Håkanperssagärdet åker
  Komossen mosse   Hålhyttan skogsmark
  Konäsegaveln udde /Se   Håpagärdena åkrar
  Konäset udde   Håpen hage
  Konäset näs   Hägnen åker
  Konäskläppen skär   Hästabrån område
  Konäskläppen holme   Hästabrån betesmark
  Kornholmsängen ägomark   Hästabrånen strandskog med märgelgravar
  Kornholmsängen äng   Hästhagen hage
  *Korsö holme   Hästhagen hage
  *Korsön ö /Se   Hästvarpen notvarp
  ?Korsör ö   Hästvarpet notvarp
  ?Korsör ö   Hökabacken åker
  Korsör ö   Högåkern åker
  Korsör ö   Hönan notvarp
  Korsör holme   Hönsakärren odlade mossar
  Korsör ö   Israels brånakärr kärr
  Korsör ö   Jepplyckabacken vägbacke
  Korsör holme   Jepplyckan åker
  *Korsören holme   Josef Sjögrens varp notvarp
  *Korsörn, se Storö holme   Jungfrumossen mossse (förr göl)
  Kroppdammen sank mark   Kalskär holme
  *Kulskär, se Karlsskär holme   Kalskärsvarpet notvarp
  Kycklingamossen mosse   Kalvahagen hage
  Kyrkholmen terräng   Kapten notvarp
  Kyrkslätt ägomark   Kapten notvarp
  Kålamossen mosse   Kaptenen holme
  *Kållskär, se Karlsskär holme   Kaptenen notvarp
  Kårsöö, se Korsör ö   Karl-Ola-håparna ängar
  *Kårskär ö   Karlskärsvarpen varp
  *Kår skär ö   Karlsskär holme
  *Käbbö, se Kibböar holme   Kavelbron bro
  Kärr, Norra kärr (åker)   Kibbö (N. o. S.) holmar
  Kärr, Södra kärr (åker)   Kibbö holme
  Lillekläpp skär   Klockarekärret kärr
  Lillån å   Knallasäcken åker
  Lillån å   Kobrånslyckan mark
  Lillängen ägomark   Kohagen hage
  Lillängen äng   Kohagen hage
  Lundebacken ägomark   Kohagskärret kärr
  Lunden terräng   Kolmossen mosse
  Lyckeström terräng o. ägomark   Kolputan mosse
  Lyckeström ägomark   Konäs holme
  Långa mo terräng   Konäs hage
  Långsyn vik   Konäsegaveln notvarp
  Långsyn sank mark   Konäsegavelen hage
  Malmhyltekärret kärr   Konäsegaveln udde
  Markör, L. holme   Konäsegaveln varp
  Markör, L. holme   Konäsekärret kärr
  Markör, Lilla holme   Konäset näs
  Markör, Lilla holme   Kornbrånslyckan åker
  Markör, St. holme   Korpkärr åker
  Markör, St. holme   Korsör holme
  Markör, St. holme   Korsör holmar
  Markör, Stora holme   Korsåren holme
  Markör, St. holme   Krollsäck notvarp
  Markör, Stora ö   Krolls säck notvarp
  Markör, Stora ö   Kråkeris hage
  Markör, Stora holme   Lilla Kråklyckan mark
  Markör, Stora ö   Stora Kråklyckan mark
  Marö, se Markör, Stora ö   Kråklyckorna, Lilla o. Stora åkrar
  *Marö, se Markör, St. holme   Kullen höjd
  Maröö, se Markör, St. ö   Kungastenarna stenar
  *Maskören, se Markör, St. holme   Kullamossamarken skog
  Masskläppen skär   Kullamossarna mossar
  Masskläppen holme   Kvarnbacken kulle
  Millenäs triangelpunkt   Kvarnfallet odling
  Millenäs näs   Kvarnlyckan åker
  Mogärdet gärde   Kvarnslätt åker
  Molins kläpp skär   Kvarnängen äng
  Molins kläpp holme   Kycklingabron bro
  Mon, Lilla terräng   Kycklingamossen mosse
  Måsagrund holme   Kyrkslätt äng, åker
  Måsgrundet triangelpunkt   Kyrkvägen (förr) väg
  Måsgrundet grund   Källan notvarp
  Märkören, St., se Markör, St. holme   Källan notvarp
  Möllholmen ägomark   Källan notvarp
  Möllholmen terräng   Källbacken vägbacke
  »Namnerumsån å   Källåkern åker
  Nybygget ägomark   Källäng åker
  Näset terräng   Kärrena, se Flyna Saknas
  Oxelspång terräng   Kärret odling
  Oxhagskärret kärr   Kättelgöl håla
  Per Jonssons kläpp holme   Leran åker
  Per Jonssons kläpp holme   Lerlyckan åker
  Prästlyckebok terräng   Lerslätt hage
  Prästlyckebäcken bäck   Lillån ågren
  Pungaskär holme   Lilläng åker
  Pungaskär skär   Lillängen äng
  Ringahagen terräng   Lockans Vad kärr
  Runnö ö   Lottbrånen åker
  Ryebäcken bäck   Södra Lyckan mark
  Ryet åker   Långgärdet åker
  Ryssegölsbäcken bäck   Långlyckan åker
  Ryssekärr kärr   Långsyn vik
  Rödgrund grund   Långvik vik
  Römossen mosse   Långvik notvarp
  Sakris skär   Lärbergsängarna ängar
  Sakris skär   Löjtnanten notvarp
  Sakris sten över vattnet /Se   Löjtnanten notvarp
  Sandholmen, Norra holme   Madbäcksviken -vikarna notvarp
  Sandholmen, Södra holme   Mabäcksviken varp
  Sand, Lilla terräng   Mabäcksviken notvarp
  Sigfridsängar ängar   Majorskans vik, se Skitviken notvarp
  Sigfridsängar åkrar   Majorskans Vik notvarp
  Sigfridsängar terräng, f.d. odlad mark   Marken skog
  Sillaskärskläppen skär   Markör, St. o. L. holmar
  Sillaskärskläppen holme   Markör holmar
  Silleskär, se *Grisholmar holme   Lilla Markör holme
  Sjunkmad mad   Stora Markör holme
  Sjunkmad sank mark   Mellannäs holme
  *Skallgrund grund   Millenäs vik
  *Skälgrund holme   Molins kläpp holme
  Slatöö, se Slätö, St. ö   Molyckan åker
  ?Slätkibbö ö   Mordgärdet (?) hage med gravsättningar
  Slätkibbö holme   Morfars lycke åker
  Slätkibbö ö   Morfarslycke lycka
  Slät-Kibbö ö /Se   Mossen åker
  Slätsillaskär holme   Mossgärdet åker
  Slätsillaskär skär   Måla Intag skogsmark
  Slät-Sillaskär holme /Se   Månsagrundet holme
  *Slätö, se Kibböar holmar   Månsagrundet holme
  Slätö holme   Måssgrund Månsagrundet holme
  *Slätö öar   Mäkärret åker
  Slätö, Lilla o. Stora, se *Slätö öar   Märren (?) notvarp
  Slätö, Lilla ö   Märren notvarp
  Slätö, Lilla ö   Mörtan göl
  Slätö, St ö   Nischagrund Saknas
  Slätö, Stora ö   Norrakärr åker
  Slätö, Stora ö   Nylandet åker
  Staffansbrånen kärr   Nyäng åker
  Storskogen skog   Norra Näsgärdet gärde
  Storskogen skog   Södra Näsgärdet gärde
  Storö ö   Odlingen åker
  Storö holme   Lilla Odlingen odling
  Storö holme   Stora Odlingen odling
  Storö holme   Ollboängen(?) äng
  Storö ö   Olningarna (?), (L:a St.O-en) odlad mark
  Storö ö   Ormkroken hage
  Storö ö   Ortvarpet notvarp
  Storö ö   Ortvarpet notvarp
  Storö ö   Oxhagen hage
  Storö ö   Pilakärret kärr
  Storökläppen holme   Prästakärret kärr
  Storökläppen holme   Prästlyckebäcken bäck
  Stångskär holme   Pussan notvarp
  Stångskär skär   Lilla Pussan notvarp
  *Störskiär ö   Stora Pussan notvarp
  Svartö ö   Pussan, St. o. L:a notvarp
  Svartö holme   Pällinga (?) notvarp
  Svartö ö   Ragnhalta mosse (?) mosse
  Svartö holme   Resta stenar bautastenar
  Svartö ö   Runn holme
  Svartö ö   Rund holme
  *Svartö, se Svartö holme   Ryet åker
  *Svärtön holme   Ryssekärr odlat kärr
  Sälgrundet, N. grund   Rändelen åker
  Sälgrundet, Norra grund   Rödmossen odlad mosse
  Sälgrundet, S. grund   Rödskär notvarp
  Sälgrundet, Södra grund   Rödskär notvarp
  Söderudd udde   Röskär notvarp
  Söderudd terräng   Rörmossen? (odlad) mosse
  Söderudd udde   Sakris sten
  Södra slätt terräng   Sand åker med grustag
  Talliden ägomark   Sand notvarp
  Talliden terräng   Sandagärdet åker
  Tjuvholmamossen mosse   Sandgärdet gärde
  Torkatill ägomark   Sandholmarna holmar
  Tosshagen ägomark   Sandholmarna, Sandholmen, N. o. S. holmar
  Tranmossen mosse   Sandholmen holme
  Traskhultet ägomark   Sandslätt mark
  Traskhultet åker   Sandslätt åker
  *Turssvik vik   Sandvik vik
  Tärnholmen holme   Sigfridsängar åkrar
  Tärnholmen holme   Sillagrundet ställe
  Tärnö holme   Silleskär holmar
  Tärnö ö   Sillaskär holmar
  Törnholmen ö   Sillaskär holme
  Törnholmen holme   Sillskärsvarpet notvarp
  Törnholmen holme   Sisses hål göl
  Törnkläppen holme   Sjunkmad kärr (äng)
  Törnkläppen holme   Själagrundet ögr
  Ugglans park skogsdunge   Själgrundet grund
  Uttergrunden grund   Sketviken notvarp
  Uttergrunden grund   Skinnet notvarp
  Valbygget ägomark   Skinnet notvarp
  Vassaslätten kärr   Skinnet notvarp
  Vasskläppen skär   Skitnabäck åkrar
  Vasskläppen holme   Skitviken, se Majorskans Vik notvarp
  Vällmansgölsbäcken bäck   Skitviken notvarp
  *Värnaby källa kallkälla   Skomakarebacken vägbacke
  *Värnanäs hamn hamn   Skräpple kvarn
  Västeräng ägomark   Skärsbolycke åker
  Västeräng äng   Slätafröängen åker
  Västeräng ägomark   Släthagalyckan åker
  Västra vad odlat kärr   Slätkibbö Saknas
  Åkärret kärr   Slät-Kibbö, se Kibbö ö
  Åkärret, Norra kärr   Slätsillaskär, se Sillaskär holme
  Åkärret, Södra kärr   Slätsillaskär holme
  Ålboäng ägomark   Slätö holmar
  Ålboäng äng   Slätö holme
  Älghallen dal (?)   Slätön ö
  Österäng ägomark   Slätövrån notvarp
  Österäng äng   Slätövrån notvarp
      Smedsbacken vägbacke
      Smedåkern åker
      Smittåkern åker
      Smittäng åker
      Sopan notvarp
      Sopan notvarp
      Staffansbrån kärr
      Statkärret åker
      Stenen notvarp
      Sten notvarp
      Sten notvarp
      Stensgöl håla i bäck
      Stenudden åker
      Stora Märkör, se Märkör, St. o. L. Saknas
      Stora fögdoriet skogsmark
      Storängen åker
      Storö ö
      Storö holme
      Storögavlen notvarp
      Storön ö
      Storösand notvarp
      Strömmen skogsmark
      Stubbakärret kärr
      Stubb-berg backe
      Stuvenäsaskären skär
      Stuvenässkärgården skärgården
      Stångaskär holme
      Stångskär holme
      Stångskär holme
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcksbacken backe
      Svartkärret barrskog
      Svartkärret skogsmark
      Svartmossen bränntorvmosse
      Svartö holme
      Svartö holme
      Svartö holme
      Svartö holme
      Svarvarelyckan åker
      Svinaryggen sten
      Sågkvarnslyckan åker
      Södra krok notvarp
      Södrakärr åker
      Södralyckan åker
      Södra skogen skog
      Södrekrok farvatten
      Tjyvlyckabacken vägbacke
      Tjyvlyckan åker
      Tobrån (el. Torbrån) åker
      Torkatill åker
      Tornsö ö
      Tosshagakärret kärr
      Tosshagen hage
      Traskhultet åker
      Trädgårn åker
      Tärnholmen holme
      Tärnholmen holme
      Tärnholmen holme
      Törnholmen holme
      Törnholmen se Tornsö Saknas
      Ugglanspark skogsdunge
      Uttergrundet ögr.
      Vassaslätten kärr
      Viken, Ö. o. V. notvarp
      Viken notvarp
      Virvlahåpen kärr
      Vissefjärdabacken vägbacke
      Värnaby hörn vägkorsning
      Värnanäsån å
      Västeräng åker
      Västra Viken notvarp
      Västravad odlat kärr
      Åholmarna (?) holmar
      Åkärret åker
      Ålbron notvarp
      Åleboängen åker
      Ålbron notvarp
      Lilla Ålyckan mark
      Stora Ålyckan mark
      Ängagärdesberget kulle
      Ängagärdet område
      Ängagärdet åker
      Ängen nyodling
      Östanån(arna) sanka ängar
      Östenån äng
      Österäng åker
      Östra Viken notvarp

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.