ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kläckeberga socken : Norra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 170 Naturnamn : 341 Bebyggelsenamn : 338 Naturnamn : 514
Kläckeberga hg o sn Abborrslyckan åker Kläckeberga sn Abborralyckan åker
Kläckeberga by och socken Alhagen betesmark Kläckeberga sn Alhagen hage
Kläckeberga sn /Se Altarsten åker? Kläckeberga sn Alhagen hage
Kläckeberga sn Appeltomten Saknas Kläckeberga sn Alhagsgärdet åker
Kläckeberga sn Appeludden udde Kylingakäringen inbyggarbeteckning Anderssvänsakålgården åker
Kläckeberga sn sn Appeludden udde Aborratorpet t Antemajakärr åker
Kläckeberga sn Appelviken vik Abrahamstorpet lht Antes hål varp
Kläckeberga sn Appelviken vik Abrahamstorpet lht Apelholmen holme
Kläckeberga sn Arontorpsåkern åker Andersjohannagården gd Appelholmen holme
Kläckeberga sn *Arevik vik Andregården gård Appeludden udde
Kläckeberga sn Bastgrunden grund Ankarstockastället t Apleviken notvarp
Kläckeberga sn Bastgrunden grund Aronatorpet torp Appelviken vik
Kläckeberga sn Bastviken vik Askängen t Askäng, se Askö äng
Kläckeberga sn Bastviken vik Askö torp Askängan äng
Kläckeberga sn Berkesnäs, se Björkenäs näs Askö, se Askängen t Askö f.d. ö, nu igenvallad äng
Kläckeberga sn Björkelund betesmark Berkenäs, se Björkenäs fiskeläge Bagga kärr gärde
Kläckeberga f. socken o. gård Björkenäs udde Birka lht Bastegrunden, jfr Bastviken holmar
Kläckeberga sn o. fäb. Björkenäs udde /Se Biskopsjorden utjord Bastviken vik
Kläckeberga sn Björkenäs udde Björkelund lht Basteviken vik
Kläckeberga sn Björkenäs halvö Björkenäs t Bastvikegrunden, se Bastgrunden ögr
Kläckeberga sn Björkenäs udde Björkenäs torp Bastgärdet gärde
Kläckeberga sn Björkenäs näs Björkenäs fiskeläge Basthagen hage
Kläckeberga sn Björkenäseudd udde Björkliden lht Bastängen äng
Kläckeberga sn Björkenäseudd udde Blåbärsskiften gd Bastängen äng
Kläckeberga sn Björkenäs vik vik Bondsäng lht Bergagärdet Saknas
Kläckeberga sn Björkhagen hage Bondsäng lht Berglundsholm holme
Kläckeberga sn Björkhagen terräng Bostorp gård Berket hage
Kläckeberga sn Björkhagen hage Bostorp hemman Biskopsjorden åker
Kläckeberga sn Björkudden åkermark Bostorp tp Bjursmossarna? mossar
Kläckeberga sn Björkudden åkermark Bostället bebyggelse Björkhagen hage
Kläckeberga sn Björnsvärdshagen hage Bostället f.d. jägmästareboställe Björkenäs halvö
Kläckeberga sn Björnökärr myr Bruket, se Tegelbruket gård Björkenäseskogen skog
Kläckeberga sn Björnökärr terräng Byggantafias bs Björkenäseudd udde
Kläckeberga sn Björnökärr, Stora kärr Byggmästaregården gård Björkhagen hage
Kläckeberga sn Blåsemossen åkermark Byggmästaregården gård Björkholmen, se Sjögrenholmen holme
Kläckeberga sn Borgaberg höjd Byggmästaregården hmd Bodståndet notvarp
Kläckeberga sn Borgeberg kulle /Se Byggmästar-gården gd Boläng äng
Kläckeberga sn Borgeberg terräng Byn, Den obarmhärtiga by Boläng äng
Kläckebärga sn Borgemosse åkermark Bäcktorpet torp Boläng äng
Kläckeberga sn Borgemosse åker Bäcktorpet t Bondsäng förr äng, nu gärde
Kläckeberga sn Brohagen hage Bäcktorpet t Borgabacke backe
Kläckeberga sn Broudden udde Bäcketorpet torp Borga backe Saknas
Kläckeberga sn Broudden udde Charlottenlund lht Borge mosse odlad mosse
Kläckeberga kyrka kyrka Broudden udde Elfverslösa, se Älverslösa gård Boställsbacken gärde
Kläckeberga Saknas Brunsläten åkermark Elverslösa by Boställsgärdet, Stora och Lilla gärden
Kläckeberga sn Brände mo terräng Enebacken lht Boställsmaden odlad mosse
Kläckeberga sn Brände mo terräng Enebacken lht Boställsmaden gärde?
Kläckeberga sn Bukten vik Engelfelta-gården gd Brunnslätan gärde
Kläckeberga sn Bykärret kärr Engelund lht Brunnsmossen odlad mosse
Kläckeberga sn Bystagärdena åkermark Fjölebro lht Bråtlandet gärde
Kläckeberga sn Bystagärdena åker Fjölebro lht Bråtlandet nyodling
Kläckeberga sn Bystagärdet åker Fredensborg lht Brändemo kärr
Kläckeberga sn Bystahagen hage Fuggerna Saknas Brännan hage
Kläckeberga sn Bystahagen betesmark Fördärvet krog Brännan betesmosse
Kläckeberga sn Bystahagen hage Galgakrogen lht Bränneribrunn brunn
Kläckeberga sn Båsemosse åker Galgakrogen lht Brännerigärdet gärde
Kläckeberga sn Dammhagen hage Galgakrogen lht Brännerigärdet gärde
Kläckeberga sn Dispesudd udde Granhagen avs Brännerisgärdet gärde
Kläckeberga sn Dispesudd udde Gröndal lht Brötlandet se Bråtlandet nyodling
Kläckeberga sn /Se Dubblingsmossen mosse Grönkälla t Bullerholmen, se Svenjohansholm holme
Kläckeberga hg /Se Dubblingsmossen myr Grönkällan torp Byggningagärdet gärde
Kläckeberga sn /Se Dubblingsmossen terräng Grönkällan torp Bystagärdet åker
Kläckeberga sn /Se Ekegärdet åkermark Grönkällan t Bystängen äng
Kläckeberga sn /Se Ekegärdet åker Grönkällatorpet torp Bystängen äng
Kläckeberga sn /Se Ekegärdet gärde /Se Gunnarsberg lht Bårstadgärdet gärde
Kläckeberga sn /Se Ekenäsgärdet gärde Göranastugan bs *Bårstadsundet vattenränna
Kläckeberga by och sn /Se Ekenäsgärdet åkermark Haga lht Bårstadtorg vägskäl
Kläckeberga sn /Se Ekenäsgärdet åker Haga lht Båsebacken kulle
»æluisløsom», se Älverslösa by Ekudden udde Hagalund gård Båsemossen odlad mosse
Alwerlösa, se Älveslösa by Ekudden udde Haget område Båtsmannajorden åker m.m.
Anders-Persa-gården gd /Se Ekudden udde Haget torp Båtmansmaden mossar
Askö torp Enenabben Saknas Haget lht Bäcken notvarp
Asköngan ställe /Se Fjölebro skogsmark Haget lht Bäcktorpagärdet gärde
Bostorp hemman Flatgrundet, Yttre Saknas Haget t? Bäcktorpgärdet, Lilla åker
Elverslösa by Flisebroan bro /Se Hallan t? Bäcktorpgärdet, Stora åker
Elverslösa by Frumossen mosse Haratorpet t Dikesholmen holme
Elverslösa by Främre håpen Saknas Herr(a)gården = Kläckeberga herrgård Dispesgrundet ögr
Elveslösa, se Älverslösa by Fyrgärdet gärde Holmsdal lht Dispesudd udde
Haroghsthorp, se Hårstorp by Fårakullen skogshöjd Holmsdal lht Dispis udd udde
Horsö hemman Fårakullen skogsmark Holtsbergstorpet lht Drängstugegärdet gärde
Hylinge, se Kylinge by Fårakullen kulle Horsö, se Sörö förr gård Dubblingslyckan åker
Hårstorp by *Glafjärden fjärd Horsö hemman Ekebackagärdet gärde
Hårstorp by Granhagen hage Horsö gd Ekegärdet gärde
Hårstorp gd Grindkärret kärr Horsö f.d. gd Ekegärdet gärde
Hårstorp by Grönkällan åkermark Hultsbergatorpet lht Ekemaden gärde
Hårstorp by Grönkällan åker Hvitlocka-torpet, se Vitlocka-torpet torp Ekenäs gärde
Hårstorp gd Grönkälleängen åkermark Håparna, se Kylinge håpar gård Ekströmebacken vägbacke
Hårstorp by Grönkällängen åker Håparna, se Kylingehåpar hmd Elverslösagatan väg
Hårstorp by Gåsekärr kärr Håparna, se Kylinge håpar gd Enebackackalotterna ägolotter
Hårstorp by Hakentorn lokal /Se Håparna gd Eriksa-hagen hage
Hårstorp by /Se Halsen åkermark Hårssö, se Horsö hemman Erlandagärdet gärde
*Högaqwarn Saknas Halsen åker Hårstorp by Farmorbacken åker
Karstorp, se Kärrstorp hg Hammarsholmarna holmar Hårstorp by Femskiften gärde
Kläckeberga hg Hammarsholmen, Lilla holme Hårstorp gd Fiskelösen vik
Kläckeberga gd Hammarsholmen, L holme Hårstorp by Flaten gärde
Kläckeberga hg o. sn Hammarsholmen, Stora holme Hårstorp by Flathallen varp
Kläckeberga by Stora Hammarsholmen holme Hårstorp by Flatgärdet gärde
Kläckeberga gd o. sn Herrängen äng Högsholm lht Flisebron bro
Kläckeberga gd Hjälmö ström ström Högsholm lht Flo tomt gärde
Kläckeberga hg Hjälmö ström vik Jakobsgården gård Fogge bro bro
Kläckeberga hg Holken brunn /Se Jerusalem gård Foggeribban åker
Kläckeberga hg Horsängen äng Johanandersagården hmd Fransnilsagatan väg
Kläckeberga hg Horsö halvö Johan-Andersa-gården gd Fransnilsagärdet gärde
Kläckeberga gd o. sn Horsö halvö Johannesdal lht Frubad notvarp
Kläckeberga by ?Horsö halvö Johansvensagården gård Fuggehagarna Saknas
Krafslösa by Horsö halvö Johnsdal lht Fuggeribban utjord
Krafslösa by Horsö halvö Jonansagården gård Fyrskiften gärde
Krafslösa by *Hårsö, Ö. numera synbarl. halvö Jonasjansagården gård Fårabacken kulle
Krafslösa by Horsö numera halvö Jonas-Persa-gården gd Fårahagsslätan gärde
Krafslösa by Horsö numera halvö Jonas-Petter-Jans gd Fårehagsslätten mosse
Krafslösa by Horsö numera synbarl. halvö Jondanjlatorpet t Fängelset hage
Krafslösa by Horsö förr ö nu udde Jonmagnagatan gata Förlösavägen väg
Krafslösa by Horsö numera halvö Jon-Persagården gd Galgebacken backe
Krafslösa by Horsö numera halvö Jonsdal gd Galgkroken vägskäl
Krafslösa by /Se Horsö halvö /Se Jöddepetsatorpet t Gatebrunn brunn
Krafslösa poststation /Se Horsöbron bro Kakannas bs Gräskläppen holme
Krafslösa gd /Se Humlegärdet gärde Kalle-Järva-torpet torp Gräskläppen holme
Krokagården gd /Se Håpemossen mosse Kalsagården gård Grön gata väg
Krafslösa by /Se Håpen hage /Se Kanalgärdet gärde Grön-gata väg
Kylinge by Hårssöö, se Horsö halvö Karlnilsagården gård Grönkälleängen odlad mosse
Kylinge by Hälmö förr ö Karl-Nilsa-gården f.d. gd Gölgärdet gärde
Kylinge by Hästbrännan myrmark Karlnilsatorpet t Göralyckan åker
Kylinge by Hästbrännan åker Karlpetsagården gård Hagen, Lilla hagbit
Kylinge by Hästemossen mosse Karlsborg lht Haget bebyggt område
Kylinge by *Hästö ö Karlslund lht Hagsgärdet gärde
Kylinge by Hästören ö Karlslund lht Hagsgärdet gärde
Kylinge gård /Se Högås skogsmark Karlsro lht Hagtorn plats
Kylinge gd /Se Högås kulle Karlsvensatorpet torp Halsen gärde
Kylinge by /Se Ingetomterna Saknas Kilen lht Hammarsholmarna holmar
Kylinge gd /Se Jordbroarna Saknas Kindbergagården gård Hammarsholmen holme
Kylingehåpa gd /Se Kallevik vik Klingsdal lht Hammarsholmsvarpet notvarp
Kyrketorp by Kallevik vik Kläckeberga gård Hamnen vik
?Kärrstorp hg Kalleviksudden udde Kläckeberga herrgård Hamnudden, se Stenskalleholmen udde
Kärrtorp herrgård Kalleviksudden udde Kläckeberga herrgård Hampabrunnen brunn
Kärrstorp gd /Se Kanalgärdet gärde Kläckeberga-smedens gd? Hampa brunn källa
Lindberga by Karlsgärdet gärde Knubbetorp lht Hemgärdena gärden
*Rudeboll jord Karlsäng äng Knobbetorp lht Hemåkern Saknas
Silasömpana t /Se Karten gränsmärke Krafslösa by Hingstgärdet gärde
?Vesslö gd Kittekärr terräng Krafslösa by Hjärtat notvarp
Vesslö gård Kittekärr terräng Krafslösa by Holkabrunn, se Holken brunn
Vesslö gd /Se Klasagärdet gärde Krafslösa by Holkamaden åker?
Västerslätt by Klockarebacken Saknas Krafslösa by Holken brunn
Västerslätt by Klumparna åkermark Krok lht Holkhagen hage
Västerslät by Klumparna Saknas Krokabacken lht Holkhagen hage
Vesterslät by Kläckeberga skog triangelpunktsnamn Krokebacken lht Holkhagen hage
Västerslätt by Kläckeberga skog triangelpunkt Krokagården gd Holkhagsgärdet gärde
Västerslätt by Kläckebergavik vik Krokegården bebyggelse Hopamåsen betesmark
Älverslösa by Kläckebergaviken vik Krongården Saknas Horsö halvö
Älveslösa by Kläckebergaviken vik Krongården hmd Hålgärdet gärde
Älverslösa by Kläckebergaviken vik Kronogården kronoskattehemman Håpagatan väg
Älverslösa by Kläppen ö Kruslockatorpet torp Håparna gärde
Älverslösa by Kläppen holme Kullen lht Håpen gärde
Älveslösa by Kobrännan terräng Kullen lht Håpen gärde
Älverslösa by Kobrännan åker Kurrevad t Håpen åker
Älveslösa by Kokärret kärr Kvickatorpet torp Håpen åker
Elfveslösa by Kolarebacken backe Kylinge Saknas Håpen gärde
Älverslösa by Kon holme Kylinge by Hårstorpagärdet gärde
Älverslösa by Kon holme Kylinge by Hårstorpamaderna åkrar
Älverslösa by Korpegrundsholmen holme Kylinge by Hårstorpamaden odlad mosse
Älverslösa by Korpegrundsholmen, Hemre holme Kylinge by Hårstorpamaden odlad mark
Älveslösa by Hemre Korpegrundsholmen holme Kylinge by Hägnen åker
Älverslösa by Korpegrundsholmen, Mellre Saknas Kylinge by Hägnen gärde
Älveslösa by Korpegrundsholmen, Mellre holme Kylinga håpar gård Hägnen numera odlad äng
Älverslösa by Korpegrundsholmen, Mellre holme Kylinge håpar gd Hästbrännan, se Brännan mosse
Älverslösa by Korpegrundsholmen, Yttre Saknas Kylingehåpar hmd Hästhagen hage
Elfveslösa by Korpegrundsholmen, Yttre holme Kyrkbacken Saknas Hästhagen hage
Älverslösa by /Se Korpegrundsholmen, Yttre holme Kyrketorp by Hästörn holme
Älverslösa by /Se Korpemosse mosse Kyrketorp by Högås allmänning
Älverslösa gd /Se Krafslösaviken vik Kyrketorp gd Högås kulle
Älverslösa by /Se Krafslösaviken vik Kärrstorp by Intaget kärr
  Krokbacken åker Kärrstorp gård Jonandersagärdet åker
  Kroken Saknas Kärrstorp by (gd) Jonansagärdet gärde
  Krokäng? äng Kärrstorp by Jonkalsagärdet gärde
  Krokäng åkermark Kärrstorp hg Jon-Karlsa-gärdet gärde
  Krongårdsgärde åker Kärrstorp, Lilla gård Jonmagnagatan väg
  Krongårdsgärdet Saknas Landsdal lht Jonmagnagärdet gärde
  Krongårdsgärdet åkermark Lidhem lht Jonmagnagärdet gärde
  Krongårdsmossen åker Lidhem lht Jonmagnahagen hage
  Krongårdsmossen åkermark Lillegården gård Jonmagnusagärdet gärde
  Krongårdsmossen åker Lindeberga by Jon-Månsa-hagen = Jonmagnahagen Saknas
  Kruset trakt Linneberga by Jungfrulund, se Apelholmen holme
  Kruset betesmark? Lindesberg lht Jusmassakanalen kanal
  Kulan Saknas Lindesdal lht Jusmossarna mossar
  Kullaberg åkermark Lindesdal lht Jusmossarna mossar
  Kullaberg åker Lindeslund lht Kallviken, se Kallviksholmen vik
  Kullen Saknas Lindsberg lht Kallevik vik
  Kullen terräng o. gård(?) Lindsberg lht Kallviksholmen holme
  Kullen ägomark Lindsdal lht Kallviksudden, se Kallviksholmen udde
  Kurrevad åkermark Lindsdal lht Kalmarvägen landsväg
  Kurrevad hage Lindsholm lht Kanalen bäck
  Kvarngärdet åkermark Lindsholm lht Kanalgärdet åker
  Kvarngärdet åker Lindsholm lht Kanalgärdet gärde
  Kyrkekärr kärr /Se Lindsholm lht Kaninholmen holme
  Kålbomossen åkermark Lindsholmen lht Karlsholmarna holmar
  Kålbomossen åker Lindslund lht Kasshakebacken backe
  Källgärdet gärde Linneberga by Kasshakebacken backe
  Källgärdet åkermark Linneberga by Kitte kärr mosse
  Landstäket holme /Se Linsberg lht Kittekärr skogsmosse
  Lilla hägnen Saknas Luagården, se Luaslätten hus Kläckeberga backe Saknas
  Lindeberga ås backe Luaslätten ödegård Kläckebergamarken skog
  Linberga åhs, se Lindeberga ås backe Luastugan gd Kläckebergamarken skog
  Lindebergslyckorna åkrar Lunda gata Saknas Kläckebergaviken vik
  Långkärret kärr Lönneberg lht Kläckebergaviken vik
  Länsmanskärret, Gamla kärr Marieberg lht Kläppen holme
  Löjudden Saknas /Se Marieborg lht Kläppen, se Gräskläppen holme
  Maden, stora åker Marken lht Kläppen holme
  Majorskärret kärr Marken t Kobrännan, se Brännan mosse
  Malinskärr kärr Mycklekärr torp Kohagen hage
  Mellangärdet gärde Mycklekärr, se Nycklakärr t Kohagsängen numera gärde
  Mossen mosse Möllarelyckan lht Kolbomossen mosse
  Mossen åkermark Möllarelyckan lht Kolerabygget åker
  Mossen åker Möllekarlsastället bs Kolyckebackarna backar
  Mossängen äng Nilsjonsagården hmd Kolyckebackarna gärde
  Mycklakärr kärr Nilsjonsagården gård Kon grund
  Mycklakärr åkermark Nils-Jonsagården gd Korpegrunden grund
  Myrstacken åkermark Nilspersagården gård Korpgrundet holmar
  Myrstacken åker Nilspersagården gård Krafslösa backe backe
  Märhagen åkermark Norrholmen förr del av by Krafslösagatan väg
  Norra viken vik Nycklakärr torp Krafslösagärdet åker
  Norrgårds kärr kärr Nycklekärr, se Mycklekärr torp Krafslösagärdet gärde
  Norrudderev Saknas Nycklakärr t Krafslösaviken vik
  Norrö del av ö Nygård torp Krafslösaviken vik
  Norrö halvö Nygård lht Kristoffers kärr f.d. udde
  Norrö del av ö Nyttorp t Krokabacken backe
  Norrö udde Nyttorp t Krokhamn notvarp
  Nygård åker Näs-Jons(a-gården) gd Krokhamn notvarp
  Olle Nilsson holme /Se Näs-Persa-gården gd Krokäng äng
  Oxhagen hage Ol-Anders-gården gd Krokängen äng
  Piken vik Olansagården förr gård Krongårdshagen hage
  Piken vik Olnilsagården gård Krongårdshagen hage
  Piken vik Olsammastugan bs Krongårdskärret kärr
  Pilkärret kärr Olsvensastugan bs Krongårdsmossen odlad mosse
  Pilkärret åkermark Orrebacken lht Krongårdstomten åker
  Porsmossen mosse Oxhagen torp Krum nu vall, förr holme
  Prästelyckan åker Oxhagen t Krumhall häll
  Saknas grund Pellemorfargården gård Kullaberg åker
  Sankenabben Saknas Perjonsagården hmd Kulleberg gärde
  Senöken terräng Perjonsagården gård Kvarnabacken backe
  Senöken terräng Per-Jonsa-gården gd Kvarnagärdesmaden, se Kvarnagärdet Saknas
  Senöken hagmark /Se Perolsastugan bs Kvarnagärdet gärde
  Skanskalakärret kärr Pershöjd gd Kvarnalyckan åker
  Skemmingeberg berg Perstorp, se Skälby och Perstorp Saknas Kvarnbacken backe
  Skrabborna Saknas Perstorp, se 1 Värsnäs ägoområde Kvarngärdet gärde
  Skräddaremossen mosse Perstorp t Kvarngärdet gärde
  Skyttlemosse terräng Peterslund lht Kylinge-gatan, se Kylinge-vägen Saknas
  Skyttlemosse sank mark Pärshöjd lht Kylinge torg vägskäl
  Skåren udde /Se Rafshagen torp Kylinge tångar, se Tångarna skogsskift
  Skåen udde /Se Rosendal lht Kylinge-vägen väg
  Skärvet varp /Se Rosendal lht Kylinge vägskäl vägskäl
  Slåttermossen åkermark Rudebolet utjordar Kyrkebro bro
  Slåttermossen åker Runnehäll lht Kyrkebro bro
  Släten Saknas Runehäll lht Kyrkebro bro
  Släte udd udde Rybergatorpet = Tälletorpet Saknas Kyrkebro bro
  Släte udd udde Sandhålan t (?)Kyrkebro bro
  Släte udd udde Sillasumpan t Kyrkebrokanalen kanal
  Släte udd udde Sillasumparna torp Kyrkegärdena gärden
  Släte udd udde Sillasumparna t Kyrkekärr åker
  Släte udd udde Skogsholm lht Kyrkekärr gärde
  Slätäng åkermark Skogsholm lht Kyrkekärr gärde
  Smedgärdet gärde /Se Skogstorp Saknas Kyrkekärr åker
  Snurrom trakt Skogstorp Saknas Kyrketorpagärdet åker
  Snurrom terräng Skogstorp, se Kylinge håpar bebyggelse Kyrkgärdena åkrar
  Snurrom krök Skogstorp, jfr Kylinge håpar gd Kyrkogårdsvarpet notvarp
  Stackemosse mosse Skogstorp Saknas Kyrktorplyckan, Lilla åker
  Stenguppan? Saknas Skälby gd Kyrkvägen väg
  Stenkullen kulle Skälby och Perstorp, se Värsnäs gd Kålbomossen mosse
  Stenskalleholmen holme Skälby och Perstorp Saknas Källaregärdet gärde
  Stenskalleholmen holme Skälby och Perstorp, se 1 Värsnäs ägoområde Käringholmen holme
  Stenskalleviken vik Smedstället bs Käringskär f.d. holme
  Stenskalleviken vik Sofiedal lht Kärr Saknas
  Stora hägnen Saknas Sommarbo lht Kärrstorpa-gatan väg
  Stora maden åkermark Stationen Saknas Kärrstorpa-skogen skog
  Storholmen holme Stenberga lht Ladugårdsgärdet gärde
  Storholmen holme Stenhagen lht Ladugårdsgärdet gärde
  *Stäflö vik vik /Se Stensberg lht Ladugårdsgärdet gärde
  Surran plats /Se Storegården gård Landstäket holme
  Svarte mosse åkermark Strängenäs lht Landsvägen, se Kalmarvägen väg
  Svarte mosse åker Strängnäs lht Landsvägsgärdet gärde
  Svarte mosse åkermark Styvastugan t Landsvägsgärdet åker
  Svarte mosse åker Styvatorpet båtsmanstorp Landsvägshagen hage
  Svartön ö Styvetorpet f.d. båtsmanstorp Larka-gärdet, se Skomarkra-Pella-gärdet gärde
  Svartön ö Surran lht? Lassagärdet gärde
  Svartö ö Svärdastället bs Lassegärdet åker
  Svartön ö Svensborg lht Lilla hagen hage
  Svartö ö Sågtorpet t Lillängen varp
  Svartö ö Södragården gård Lindebergaås backe
  *Svärtön, se Svartön ö Södragården bebyggelse Linnebergagatan byväg
  Sänknabben Saknas Södragården gård Linneberga ås backe
  Södra grundet skär Söragården torp Linneberga ås ås
  Södra grundet grund Söragården t Ljunglundagärdet gärde
  Södra grundet grund Sörholmen förr del av by Ljunglunda-håpen, se Håpen gärde
  Södra viken vik Sörö torp Ljunglundamaden gärde?
  Sörstävlösjön sjö Talleholmen torp Ljusmosse odlad mosse
  Sörö skogsområde Talletorpet, se Tälletorpet torp Lortviken vik
  Sörö halvö Tallet, se Tälletorpet torp Luens backstuguplan
  Söröhagen del av Horsö Tegelbruket, se Tegelbruket, Tyska bruk Luens farstu skogsmark
  Söröholmen holme Tegelbruket, Tyska bruk Luens förstu skog
  Söröholmen holme Tegelbruket Saknas Lustigholm holme
  Sörö ström vik Tegelbruket gd Långeudde skogsskift
  Sörö ström sund Tyska bruket, se Tyska Tegelbruket tegelbruk Långe udde gärde
  Sörö udd udde Tångana(?) torp Löjudden udde och notvarp
  Sörö udd udde Tällegatan bygata Maden, Stora odlad mosse
  Sörö udd udde Tället torp Maderna åkrar
  Tjurhagsviken vik Tället = Tälletorpet Saknas Maderna odlade mossar
  Trollgärdet Saknas Tället t Majlyckan åker
  Trullgärdet åkermark Tälletorpet torp Majlyckan gärde
  Trullgärdet åker Tälletorpet torp Mellangärdesmaden, se Mellangärdet gärde
  Trullröret röse Tälletorpet torp Mellangärdet gärde
  Trullröret röse Tälletorpet torp Mellanmaden odlad mosse
  Tyska bruket ägomark Valagården gård Mellanmaden, se Mellangärdet gärde
  Tyttyrör åker Vesslö gård Mellanåkern Saknas
  Tångehagen Saknas Vesslö bebyggelse Mossagatan bygata
  Tälle Saknas Vesslö gd Mossagatan byväg
  Tällegatan stig /Se Vikströma-gården gd Mossagärdet, se Södragårdsgärdet gärde
  Tällehagen terräng m. fast fornlämning Vimplatorpet t Mossakanalen, se Jusmossakanalen kanal
  Tällehagen terräng Vistrandatorpet t Mossen gärde
  Tället Saknas Vitlockatorpet båtsmanstorp Murgrundet notvarp
  Tället skogsmark /Se Vitlockatorpet t Myrstackemossen, se Myrstacken odlad mosse
  Vaktarekärr kärr Vitlocka-torpet torp Myrstacken odlad mosse
  Vallebromossen mosse Vitlockatorpet t Myrstettalandet gärde
  *Varsúås, se Värsnäs udde Värsnäs gd Märhagen hage
  Vassnäse udd udde Värsnäs ägoområde Mötmo håla Saknas
  Vassnäseudd udde Västerslät by Norra gärde gärde
  Vassnäseudd udde Västerslätt by Norra gärde gärde
  Vrakbukten notvarp /Se Västerslät by Norrström sund
  Vraket vik Västerslät by Norrö halvö
  Vraket vik Västerslät by Notsudd udde
  Wärsnäs, se Vassnäse udd udde Västerslät by Notsudd udde
  Värsnäs halvö Västerslät by Nummertrebrunn brunn
  Värsnäs udde Västerslätt by Nya gatan byväg
  Värsnäs udde Västertorpet t Nycklekärrängen äng
  Värsnäs halvö Åbrostället t Nycklekärrängen äng
  Värsnäs halvö Älverslösa by Näset udde?
  Värsnäs udde Älverslösa by Ol-Andersa-gärdet gärde
  Värsnäs halvö Älverslösa by Ol-Andersa-hagen hage
  Värsnäs udde Älverslösa by Ol-Andersa-lyckan gärde
  Värsnäs skogsområde Ängelfelta-gården, se Engelfelta-gården Saknas Ol-Andersa-maden gärde?
  Åsknölarna grund Ängslund lht Ol-Andersa-mossen gärde
  Åsknölarna grund   Olansagatan bygata
  Åsknölarna grund   Olansagärdet gärde
  Åsknölarna holmar   Olansahagen hage
      Olansamaden odlad mosse
      Olle Nilsson, se Dispesgrundet ögr.
      Olsgrundet ugr
      Opperste åkern Saknas
      Oxelampen uddar
      Oxhagarna hagar
      Oxhagen hage
      Oxhagsgärdet gärde
      Oxhagsgärdet gärde
      Oxhagsgärdet gärde
      Oxmossen, Lilla o. Stora mossar
      Perjonsahagen hage
      Per-Jonsa-hagen hage
      Pettersonsgärdet gärde
      Piken notvarp
      Postnäsen betesmark
      Pälle backe backe
      Riskastabacken backe
      Roparollelyckan åker
      Roparollalyckan åker
      Rotbrunn nu gärde, förr äng
      Rotbråen åker
      Ryssland gärde
      Rännarebacken vägbacke
      Rännerabacken Saknas
      Sand varp
      Sandbackagärdet gärde
      Sandbackagärdet gärde
      Sandbanken notvarp
      Sandhålagärdet åker
      Sandkroen notvarp
      Saxekullen kulle
      Senöken hage
      Senöken äng
      Sillasumparna kärr
      Sjättingen gärde
      Sjögrenholmen holme
      Sjögrenåkern, se Sjögrenholmen åker
      Sjömannagärdet gärde
      Skogåkrarna åkrar
      Skomakra-gärdet, se Skomarkra-Pella-gärdet gärde
      Skomakra-Pella-gärdet gärde
      Skyttle mosse mosse, odlad
      Skåen udde
      Skärvet notvarp
      Sköttle mosse mosse
      Slåttaremossen odlad mosse
      Släte udd udde
      Släteudd udde
      Släteudd udde
      Släteuddkroen varp
      Slätkullavägen väg
      Slätäng gärde
      Slätängen gärde
      Smalgärdet åker
      Smedlyckan åker
      Smegärdet = Jonkalsagärdet Saknas
      Smegärdet gärde
      Smegärdet, se Jon-Karlsa-gärdet gärde
      Smemaden gärde
      Snappsäcken gärde
      Snurrom del av landsväg
      Snurrom krök
      Stenskalleholmen udde (holme)
      Stenskalleviken vik
      Stenskalleviksudden, se Stenskalleviken udde
      Stjärten udde
      Stjärten hagmark
      Stockavarpet notvarp
      Stocken varp
      Storholmen holme
      Storskogen skogsmark
      Strandvägen, Stora, se Kalmarvägen väg
      Strängarna ägoribbor
      Strömmen ström (sund)
      Styvelyckan åker
      Styvmossen odlad mosse
      Ståludden udde
      Ståludden udde
      Svarte mosse mosse
      Svarte mosse odlad mosse
      Svarte mosse odlad mosse
      Svarthålet sund
      Svartö ö
      Svartö ö
      Svartöbukten, Norra bukt
      Svartögrundet ugr
      Svartö hals udde
      Svartöudd uddar
      Svartö udd udde
      Svenberg kulle
      Svenjohansholm holme
      Söderström, se Strömmen sund
      Södragrundet ögr(?)
      Södragårdsbacken Saknas
      Södragårdsgärdet gärde
      Södragårdsmaden markstycke
      Söre bukt vik
      Söre Ström vik
      Söre udd udde
      Sörö halvö
      Söröholmen, se Hästörn holme
      Söröström, se Strömmen sund
      Söröudd udde
      Tallebacken hage
      Tegelslätten åker
      Tjurhagen hage
      Tjuvastigen väg
      Tjuvavägen vägen
      Tomten åker
      Treskiften skogsmark
      Treskyttlarna mosse
      Treskyttlarna, se Skyttle mosse mosse
      Tresnippen vägskäl
      Trisneppen vägskäl
      Trollröret stenrör
      Trädgårdsgärdet gärde
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet gärde
      Tvillingebacken vägbacke
      Tvillingsgrunden holmar
      Tångarna skogsskift
      Tångarna skogsskift
      Tångarna odlade mossar
      Tångarna beteshagar (mosstrakt)
      Tångarna skog
      Tällegatan bygata
      Tällegatan gata
      Tällegärdet gärde
      Tällehagen hage
      Tället betesmark
      Tället skogsmark
      Tällhagen hage
      Ullamaden odlad mosse
      Utropsgärdet gärde
      Utängen åker
      Utängen förr äng, numera odlat
      Vackra hagen hage
      Valet ekbevuxen äng
      Valet äng
      Vassholmen holmar
      Vassnäs betesmark
      Vassviken varp
      Vikskär, se Släteudd holme
      Visslö f.d. ö
      Visslögärdet, se Visslö åker
      Visslövägen, se Visslö väg
      Vistrandahagen hage
      Vistrandalyckorna åker
      Vitlackamossen mosse, odlad
      Vrakbukten notvarp
      Värsnäs halvö
      Värsnäs udde
      Värsnäsgrundet grund
      Värsnäseudden udde
      Västersläta floe vattensamling
      Västmossen odlad mosse
      Västra gärde gärde
      Västragärdes-maden, se Västragärdet gärde
      Västragärdet gärde
      Västra lyckan åker
      Västra lycke åker
      Västra skäl gärde
      Ångfartygsbron udde
      Älvan vattenhåla
      Älverslösa vägskäl vägskäl
      Ängagärdena gärden
      Äspet = Hagen, Lilla hage
      Äspet lokal
      Ödingstorpahagen hage
      Ödingstorpamossen mosse
      Ödingstorpamossen mosse
      Östra bukten bukt

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.