ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långlöts socken : Runstens härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : 144 Naturnamn : 349
Långlöt sn Bjälkrör röse Långlöt sn sn Alvaret område
Långlöt sn Blåbärsåker åker- och betesmark Långlöt sn Amunds Mosse Saknas
Långlöt sn /Se Borgkärret kärr Nummerförteckning förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn Brudkullkärret åkermark Nummerförteckning förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn Ebbegärde åkermark Sagesmän förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn Ekhaget betesmark Sagesmän förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn Flaten terräng Sagesmän förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn Gamlebet betesmark Sagesmän förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn Gjusgrundet grund Sagesmän förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn Gjusgrundet grund Sagesmän förteckning Amunds Måse mosse
Långlöt sn /Se Grossmossen mosse Sagesmän förteckning Amunds Rör stenrör
Långlöt sn /Se Gråhorskärret åkermark Sagesmän förteckning Aspbäcken kärr
Långlöt sn /Se Gulskogen terräng Sagesmän förteckning Assålet horva
Långlöt sn /Se Hamnen vik Sagesmän förteckning Avröstningen avröstningsjord
Björkerum by Håparna åkermark Sagesmän förteckning Avröstningen jord
Björkerum by Hällen häll Sagesmän förteckning Avröstningsmåsen mossmark
Björkerum by Hässlet skogsmark Sagesmän förteckning Backlindan åker
Björkerum by /Se Idegransholmen terräng Sagesmän förteckning Backlinder, se Backlindan åker
Björkerum by /Se Ismantorp triangelpunkt Sagesmän förteckning Berggrenhaget hag
Folkeslunda by Ismantorps borg fornborg Sagesmän förteckning Beten åker
Himmelsberga by Ismantorps borg fornborg /Se Långlöt sn Beterna ägor
Himmelsberga by Kolerakyrkogård gärde? Långlöt sn Björkrum Marker utmark
Himmelsberga by /Se Kopparhall kobbar Långlöt sn Björkrum Gärde åkrar och jord
Himmelsberga by /Se Kritmossen mosse Långlöt sn Blåbärslunden skog
Ismantorp by Krummelhallar åkermark Långlöt sn Blårör stenrör
Ismantorp by /Se Kråkelunden åkermark Långlöt sn Borg, se Borgen Saknas
Ismanstorp by /Se Lertagskärret kärr Långlötsocken socken Borg. Se Västra Lilla Borg och Östra Lilla Borg åkrar
Kvistorp by Lindsudden udde Långlötsocken Saknas Borg Saknas
Långlöt prästgård Långbro bro? Långlöt sn Borgen fornborg
Långlöt, Stora by Långlöts surbrunn mineralvattenkälla Långlöt sn Borgen fornborg
Långlöt by /Se Långudd terräng Långlöt sn Borgmuren fornborgens mur
Långlöt poststation /Se Norrkulle åkermark Amundsmosse gd Borg, Lilla åkrar
Åstad by Nygärdet åkermark Aneborg lht Borgröret stenrör
  Pennhorvan åkermark Annedal lht Boshorvan åker
  Sandbrunnen brunn? Annero lht Bredflater jord
  Själgrundet grund Björkelund lht Bredskift åker
  Själgrundet holme Björkerum by Bredskift jord
  Sketnegatevrån skogsmark Björkerum, se Björkrum by Bredåker lott
  Skärudden udde Björkrum by Bredåker lott
  Strömgången terräng Björkrum by Brunn, Fula, se Fula Brunn vattenhåla
  Tikholmen terräng Björkrum by Buksugan slåtteräng
  Tuvängen betesmark Björkrum by Buller Bro bro
  Vaksambacken terräng Björkrum by Bullhorvor lott
  Vargmossen mosse Björkrum by Bygatan, Östra, se Östra Bygatan väg
  Vitkärret kärr Björktorp avs. Byn, Södra, se Södra Byn del av by
  Vålerör röse Borg, Norra avs. Djurhusbacken backe
  Vålters sten, se Vältersten sten Borg, Södra avsöndringar Ebb Jale lott
  Vårdbråten fornlämningar Borg, Södra lht Ekhaget hag
  Vältersten sten Elim lht Farbrorsängen lott
  Vältersten sten Emmedal lht Flatan lott
  Vältersten sten Folkeslunda by Flat, Södra, se Södra Flat äga
  Vältersten sten Folkeslunda by Flaten äng
  Västerskog skogsmark Folkeslunda by Folkeslunda Bro Saknas
  Vältersten stenblock /Se Folkeslunda by Folkslundagrundet grund
  Åsen sankmark Folkeslunda by Folkslundagrundet grund
  Åshorvan åkermark Folkeslunda by Folkslundagärdet åkrar och ägor
  Ärthorvan åkermark Folkeslunda by Folkslundamarken utmark
  Östra mark betesmark Folkeslunda by Främsta Holmen holme
    Folkeslunda Bodar sjöbodar och fiskläge Främsta Lotten åker
    Folkeslundabyn by Fula Brunn vattenhåla
    Folkslunda, se Folkeslunda by Fölsingholmen holme
    Fridenborg lht Gamla Kyrkgården gravplats
    Fridhem avs. Gamla Kyrkgården gravplats
    Fridhem lht Gamla Kyrkgården gravplats
    Gröndal lht Gatan, Södra, se Södra Gatan gärdesväg
    Gullskogshorvan lht Gata, Skitna, se Skitna Gata väg
    Haga, Nya lht Granhorvan horva
    Harsvansen avs. Grå Horskärret beteshag
    Himmelsberga by Gubbkitthagen hage
    Himmelsberga by Gubbhitthagen hage
    Himmelsberga Gård gård Gulängen skog
    Himmelsberga Gård gd Gulskogen lott
    Himmelsberga by Gulskogen lott
    Hultinplatsen lht Gulskogslotten åker
    Industritomten lht Gustavs Bet betesmark
    Isentorp by Gåshaget åker
    Ismantorp by Hammertegen åker
    Ismanstorp by Hamnen hamnställe
    Ismanstorp by Himmelsbergamarken utmark
    Ismanstorp by Holmen, Främsta holme
    Ismanstorp by Holmen, Södra holme
    Ismantorp by Horvan, Stora, se Stora Horvan lott
    Ismantorp, se Ismanstorp! by Hulthorvan åker
    Johansberg lht Hultinhorvan lott
    Josefsro avs. Hultinlotten jord
    Karlslund lht Hultins Backe backe
    Kronovattnet lht Håmmerstättbacken backe
    Kvarnhorvan avs. Håpbacken backe
    Kvarnlyckan lht Håpen jord
    Kvistorp Saknas Hässlet skog
    Kvistorp by Hästen sten
    Kvistorp hemman Idegransholmen holme
    Kvistorp hemman Ingrälla Sten gråhall
    Kvistorp hemman Inlindor åker
    Kyrkan kyrkbyggnad Ismanstorp Borg fornborg
    Lagersborg lht Jurkärr kärr
    Lagersborg lht Jusgrundet holme
    Lundhorvan avs. Jusgrundet holme
    Lundtorp avs. Jusgrundet holme
    Långlöt by och sn Jusgrundet holme
    Långlöt by Juverkärr, se Jurkärr kärr
    Långlöt by Kalkullarna åkrar
    Långlöt by Kalkullotten åker
    Långlöt by Kalkullotten åker
    Långlöt gdar Kampängen skogsäng
    Långlöt Norrgård gd Kanalen vattenväg
    Långlötsmosse by Kittbacken höjd
    Långlötsmosse by Kittbitarna lott
    Långlötsmosse gd Kitt Bitarna lott
    Mark, Södra avs. Klockarehorvan horva
    Mossen, se Långlötsmosse Saknas Klung Hall sten
    Norra Borg, se Borg, Norra avs. Knapelbacke höjd
    Norrhorvan lht Knapelåker lott
    Norrgården Saknas Koppargrund Saknas
    Nygård lht Koppargrund holme
    Olsdal lht Kopparhall sten
    Olstorp lht Kopparhall gråsten
    Olstorp lht Kopparhall gråsten
    Pell-Pellhorvan avs. Kopparvik vik
    Petersborg lht Korsbacken åker
    Rosendal lht Korsbacken åker
    Rosendal lht Korsbacken åker
    Rosendal lht Korslotten ort
    Sanden, Södra lht Korslotten, se Korsbacken åker
    Sjömanshorvan lht Korslotterna, se Korsbacken jord
    Solberga lht Krakhorvan lott
    Södra Borg, se Borg, Södra avsöndringar Kroppkakan sten
    Södra Borg, se Borg, Södra lht Krumle hall källformation
    Sörgårdarna gårdar Krummel Hallar stengrupp
    Sörgårdarna bondgårdar Krummel Hallar stengrupp
    Torsborg lht Krummel Hallar stenar
    Torslund lht Krummel Hallar stenar
    Vaksamplatsen lht Kvarnbacken höjd
    Vilan lht Kvarnbacken, Norra höjd
    Vänhem lht Kvarnlotten äga
    Västergården gd Kyrka Broar stenbro
    Åsborg lht Kyrkbacken höjd och åker
    Åstad by Kyrkbacken hag
    Åstad by Kyrkgården, Gamla, se Gamla Kyrkgården Saknas
    Åstad by Kyrkvägen väg
    Åstad by Kyrkvägen väg
    Åstad by Kyrkåker åker
    Östanborg avs. Kyrkåker åker
    Östergården gård Kåre Hall sten
      Kåren grund
      Källan ställe
      Källhorvan horva
      Kråklundshorvan jord
      Kärngängen skogsäng
      Ljusgrundet grund
      Ljusholmen, se Jusgrundet holme
      Lottas Horva horva
      Lotten, Främsta åker
      Lotten, Södra åker
      Lotten, Östra äga
      Lotten, Östra, se Östra Lotten äga
      Lotten, Östra, se Östra Lotten åker
      Lotten, Västra åker
      Lundarna skog
      Lunden Saknas
      Udd, Långa, se Långa Udd! holme
      Långa Udd holme
      Långlöt Gärde lotter och åkrar
      Långlötmarken utmark
      Långlöt Måse bygd
      Långlöt Måse bygd
      Långlöt Måse bygd
      Långlöt Måse bygd
      Långlöt Måse bygd
      Länsmansholmen holme
      Lökrullen åker
      Lökrullen jord
      Lökrullen åker
      Lövhagen åker
      Lövkrullen, se Lökrullen! Saknas
      Marken utmark
      Marken utmark
      Marken utmark
      Markhorvan åker
      Mark, Östra, se Östra Mark! utmark
      Martins Backe höjd
      Matte Brunn bybrunn
      Mias Lökrulle åker
      Mose Backe höjd
      Myrkullen backe
      Måsen bygd
      Måsen mosse
      Måsgatan, Södra väg
      Måsslätten mossmark
      Märängen ställe
      Möckelhorvor ägor
      Nabbacken höjd
      Norra Flat = Södra och Norra Flat. äga
      Norra Hag hag
      Norrgärdet ort
      Norrköpingshorvan horva
      Norrgårdsmarken utmark
      Norra Styckerna lott
      Notsanden sand
      Notsanden sand
      Notsanden sandplan
      Nygärdet lott
      Nyjalsgatan väg
      Nyårshorvan horva
      Oll-Jonstomten jord
      Oll-Petterängen äng
      Oxelbacken höjd
      Oxelhorvor åker
      Oxel Tomter lott
      Oxhaget äng
      Prästhorvan åker
      Päradilden lott
      Päraåker lott
      Päraåker åker
      Rackareporten ställe
      Rackareporten ställe
      Rishorvorna, se Rishorvor! åker
      Rishorvor åker
      Rullarna jord
      Runda Stenen stenklot
      Runda Stenen stenklot
      Rycklan beteshag
      Rävhallarna stenar
      Rävkullen höjd
      Rävskinnet jord
      Röjdan åkerslott
      Sandbrunnen vattenställe
      Sandie Källa vattenställe
      Sandie Källa vattenställe
      Sandie Källa vattenställe
      Sandie Källa vattenställe
      Simme Vrå ställe i skog
      Simme Vrå ställe i skog
      Simme Vrå ställe i skog
      Simme Vrå ställe
      Simme Vrå Saknas
      Själgrundet grund
      Själgrundet holme
      Själgrundet holme
      Själgrundet holme
      Själhallen gråsten
      Själrevet stenrev
      Själrevet stenrev
      Sjöbacken höjd
      Sjögatan väg
      Sjön hav
      Skankhorvan åker
      Skankhorvhaget hag
      Skarpna Spjällen åker
      Skarporna jord
      Skarporna åker
      Skihorvan åker
      Skinnhättan betesmark
      Skinnhättor beteshag
      Skinnhättor lott
      Skitna Gata väg
      Skrammelhaget skog
      Skrammelhorvor åker
      Skrammeljalet äga
      Skramlan åker
      Skräddarpällhorvan åker
      Skräddare-Pellhorvan horva
      Skälgrund, se Själgrund holme
      Skärudden udde
      Skärudden udde
      Slåtterhaget äng
      Slätängar lott
      Slätängen, se Slätängar Saknas
      Spakhaget beteshag
      Spjällen, Skarpna, se Skarpna Spjällen åker
      Springarehaget hag
      Stagbacken höjd
      Starrdalkärret sidd
      Stenbeten hag
      Stenen, Runda, se Runda Stenen stenklot
      Stenen, Trinda, se Trinda Stenen sten
      Stenhorvlotten åker
      Stenhorvlotten åker
      Stenhorvlunden lövskog
      Stenhorvlunden lövskog
      Stora Horvan lott
      Stora Väg väg
      Stora Väg, jfr Södra Gatan väg
      Stora Ängen skog
      Strömhorvan äga
      Styckena, Norra, se Norra Styckena lott
      Svenhorvan horva
      Svältan byalmänning
      Svältan jord
      Södra Byn del av by
      Södra Flat = Södra o Norra Flat. äga
      Södra Gatan gärdesväg
      Södra Holmen holme
      Södra Lotten, se Lotten Södra åker
      Södra Måsgatan väg
      Sörgärdet ägor och jord
      Telefonhorvan horva
      Tomterna jord
      Toppholmen lott
      Toppholmen lott
      Toppholmsgatan väg
      Tornpark skogshag
      Trehörningen åker
      Trehörningen åker
      Trinda Stenen, se Runda Stenen sten
      Trinda Stenen sten
      Trinda Stenen stenklot
      Tvärsomvägen väg
      Vaksambacken höjd
      Vaksamlotten äga
      Vallgatan väg
      Valters Hög=Vålters Rör, se Vålters Rör Saknas
      Vargspjället åkersbit
      Vargstenen stenblock
      Vasshorvan byplan
      Vasshorvbrunnen brunn
      Vasshorvgatan väg
      Veggängar lott
      Vitkärret kärr
      Våle Rör gravrör
      Våle Rör gravrör
      Våle Rör gravrör
      Våle Rör gravrör
      Vålters Rör,=Våle Rör, se Våle Rör! Saknas
      Vålters Rör Saknas
      Väg, Stora, se Stora Väg väg
      Väg, Stora, se Stora Väg väg
      Vället skogshag
      Västra Lilla Borg åker
      Västra Lotten, se Lotten, Västra åker
      Åberghaget hag
      Åsen, Östra, se Östra Åsen grusvall
      Åstad Torg plan
      Åstad Ås backe
      Åstad Ängar ägor
      Ängen, Stora, se Stora Ängen skog
      Ängö höjning
      Ärtåker lott
      Ärtåkerslunden lövskog
      Örbäcklotter jord
      Örbäcks Ask ask
      Öråkern lott
      Östra Bygatan väg
      Östra Lilla Borg åker
      Östra Lotten äga
      Östra Lotten åker
      Östra Mark utmark
      Östra Mark utmark
      Östra Åsen grusvall

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.