ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Räpplinge socken : Slättbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 287 Bebyggelsenamn : 191 Naturnamn : 369
Räpplinge sn Alkärret kärr Räpplinge sn sn Alvaren betesmarker
Räpplinge sn Alkärret kärr Sagesmän förteckning Alvaret alvarmark
Räpplinge sn Alkärrsängen äng Sagesmän förteckning Alvaret betesmarker
Räpplinge sn Almehög trakt Sagesmän förteckning Alvaret betesmark
Räpplinge sn Almehög åkermark Sagesmän förteckning Alvaret betesmark
Räpplinge sn Almängen äng Sagesmän förteckning Alvaret utmark
Räpplinge sn Alröderne trakt /Se Räpplinge sn Alvaret utmark
Räpplinge sn Alröderne ägonamn /Se Räpplinge sn Alvaret utmark
Räpplinge sn *Alvara mossa och skog terräng Räpplinge sn Alvaret, Norra, se Alvaret utmark
Räpplinge sn Alvret förr skog, nu hedmark Räpplinge sn Alvaret, Södra, se Alvaret utmark
Räpplinge sn Alvret trakt Räpplinge sn Alvaret, Övra utmark
Räpplinge sn Alvret hed Räpplinge sn Alåker äga
Räpplinge sn Alvret hed Almehag lht Askåker åker
Räpplinge sn Alvret hed Amerika ställe Auktionisthagen jord
Räpplinge sn Alvret hed Bergdala lht Avrösningen jord
Räpplinge sn Alvret hed Betlehem lht Backarna åker
Räpplinge sn Alröderna trakt Betlehem lht Backen, Västra byallmänning
?Räpplinge sn Västra Alvarhorvan åker Borgehage by Bakstycket åker
Räpplinge sn Anderörssidden sankmark Borgehage by Berget åkrar
Räpplinge sn Aspäng äng Borgehage by Bergåker åker
Räpplinge sn Balekärret kärr Borgehage by Bergåkers Backe backe
Räpplinge sn Balekärret kärr Borgehage by Beten jord
Räpplinge sn Bartebad trakt Borgen, = Slottet slottsruin Beten betesmark
Räpplinge sn Bastukullen trakt Borgen slottsruin Beten åker
Räpplinge sn Bergdala hus Borg Hage by Beterna åkrar
Räpplinge sn /Se Billsbackarna trakt Borgholm gård Binarebrunnen bybrunn
Räpplinge sn /Se Borgehage fridlyst område Borgholms Fyr fyr Björkmåsen skogsmark
Räpplinge sn /Se Borgahage äga Borgholms Slott ruin Björnåker jord
Räpplinge sn /Se Borgehage fridlyst område Bragelund lht Bocke Sten gråhall
Räpplinge sn /Se Borgehage skogsmark Bragelunda gd Borg åker
Borg medeltida sn Borgehamn trakt Bredablick lht Britt-Kajshagen jord
Borg medeltida sn Borråkerkärr kärr Dammen lht Bromåsen åkrar
Borg medeltida sn /Se Breflabba trakt Dammen torp Brunnen, Östra bybrunn
Borg f.d. sn /Se Brunkärret kärr Dammen torp Brunnhagen, se Brunnhaget betesmark
Borgholm förr slott Brumsbunken trakt Dammen lht m.m. Brunnhaget betesmark
Borgholm förr slott, nu ruin Brändemosse mosse Enemanshagen lht Brunnängen ängsmark
Borgholm slott Brändemosse mosse Eriksberg lht Bränn Måse mossmark
Borgholms slott slott Bullebacken trakt Eriksdal lht Bränn Måse mosse
Borgholm slott Bunka trakt Esphult lht Bygatan väg
Borgholm förr slott, nu ruin Bunka terräng Feshem lht Bygatan väg
Borgholm slott Daglångarna äga Feshem lht Byxorna jord
Borgholms slott ruin /Se Daglången äga Feshem lht Byxåker äga
Borglanda flygplats /Se Daglången åker o. betesmark Feshem lht Byåkern äga
?Ekerum gd ?Daglångsbacken äga Feshem lht Båtsmans Äng äng
*Getsta försv. by Dammen hus Fridhem, Lilla avs. Bäckåkern åker
*Getungstad Saknas Dammkärret kärr Församlingsplanen lht Daglången äng
*Getungstad Saknas Danket äga Greby by Djurgårdsåsen ås
»getungstadhum» f.d. ort Dankhorvan åker Greby by Dränggråten äng
*Getungstad f.d. gd /Se Daskemossen mosse Greby by Egbystycket åker
*Getungstad f.d. gd /Se ?Daskkärr kärr Greby by Egby Äng åker
*Getungstad förr gd /Se Degerhorvorna åkermark Grebybyn, = Greby by Ekelhorvan åker
Greby by Djupkärr kärr Grebyläge lht Ekelhorvor åker
Greby by Domdagsplatsen plats Gården gd Ekgatan väg
Greby by Duvängen äga Hagaberg villa Ekhorvan jord
Greby by Dövidshorvan åker Hagen, = Strandtorps Hage by Eriksmåla åkerjord
Greby by /Se Eckelhorvan åkermark Hagmanstorpet lht Experimentalfältet åker
Greby by /Se Ekelhorvan åker Hallängen lht Farfars Hag äga
Karås by Ekelhorvan åker Hammargården gård Farfars Horva äga
Karås by /Se Ekelmossen mosse Handelsboden butik Farfars Vrå äng
Karås by /Se Ekeskogh förr skog, nu hedmark Hemmet, = Feshem lht Finas Horva äga
Karås by /Se Ekhorvan åker Hemmet lht Flaten åker
Kärr by Ekhorvan åkermark Hällängen, se Hallängen lht Floras Kulle äng
Ladugården kungsladugård Ekåkerskärret kärr Ingersro lht Framängen ängsmark
Malmen bebyggelse Eriksmåla äga Johannesberg lht Fredrikshall gråhall
Räpplinge by Eriksmåla åker /Se Johannesberg lht Främre Lotten, se Lotten, Främre åker
Räpplinge by o. sn Fanterna äga Johansdal lht Främsta Åkern, se Åkern, Främsta äga
Räpplinge by Fiendebrunnen brunn /Se Kaffetorpet kafé Fulkärr kärr
Räpplinge by Fiskeskärret kärr Kaffetorpet lht Garberobstrapporna passage
Räpplinge poststation /Se Flabbängen äng Karl-Johangården gd Gatan gatbit
*Slätt förr gård Flabbängen åkermark Karås gårdar Gatan, Norra väg
Svarteberga by Flakhorvan åker Karås gårdar Gatåker åker
Svarteberga by Flötängsbacken äga Karås gårdar Gesta Ås ås
Sörby by Fulkärr kärr Klickbo gd Gestad Ås ås
Tomteby by Fulkärr kärr Klintpellgården gd Getstadås ås
Tomteby by Fyrviken vik Knalljorden avs. Gesta Ås ås
Tomteby by Fågelkulan åkermark Kransrörshorvan avs. Gestadåsbackarna backar
Tomteby by /Se Fåglekärret kärr Kronovattnet lht Geträllan åker
Tomteby by /Se Gaströr äga Kungsgården kungsgård Greby Alvar alvarområde
Tomteby by /Se Geträllor åkrar Kungsgården gård Greby Alvar alvarområde
Tryggestad by Geträllor åkermark Kungsgården gård Greby Alvar alvar
Tryggestad by Getstadås äga Kungsgården gård Greby Alvar alvar
Tryggestad by Getstadås ås Kungsgårdsträdgården handelsträdgård Greby Gryn sten
Tryggestad by /Se Getstadås ås /Se Kungs-Ladugård gård Greby Gryn sten
Tryggestad by /Se Greby gryn fornminne(?) Kungsträdgården lht Grebypricken sjömärke
Tryggestad by /Se Greby gryn Saknas Kungsträdgården lht Greby Skog skog
Åketorp by Greby kvitta sten Kyrkhorvan lht Grebyvägen väg
Åketorp by Grindmossen mosse Kärr gård Grindbacken åker
Åketorp by Gropkojebacken äga Kärr gård Grindåker åkerjord
Åketorp by Grundkärret kärr Kärr gård Gräsdal jord
Åketorp by Grå skinn äga Kärrsborg gård Gräshorvan äga
Åketorp by ?Gubbrörskärret kärr Lars-Svenshagen lht Gubbåkern åker
Åketorp by Gullgravshål äga Lasarettet sjukhus Gubbängen äng
Åketorp by Gullgravshål kärr Lindsborg lht Gullerön åkerjord
Äpplerum by Guläng äng Lindsberg lht Gullgravshål äng
Äpplerum by /Se Gålrörskärret kärr Ljunggrensstället lht Gullgruvan äng
Äpplerum by /Se Gålrörskärret åkermark Lugnet lht Gullgräshål äng
Äpplerum by /Se Gåsbäck betesmark Lusholme, = Strandtorps Hage by Gårdhaget äng
  Gåsfotändan äga Mellangården gd Gåsbäcken bäck
  Gåskärret kärr Målartorp gd Gärdet, Norra ägor
  Hafallsbackarna äga Målartorp gård Hagen, Norra jord
  Hagebacken äga Målartorp gård Hagen, Stora mark
  Haget strandmark Nederbyn del av by Haget beteshag
  Hagmantorp hus Nilsbo lht Haget, Stora betesmark
  Halltorp Tvete fornminne /Se Noaks Ark lht Haggatan väg
  Halltorp tvete Saknas Norrgården gd Halltorp Tvete sten
  Helveteskärr äga Nyborg lht Halltorp Ärt sten
  Hemmet hus Nybygget lht Halsen äng
  Hemre utmarken äga Nyttorpet avs. Hamngrundet grund
  Hjortskär åker Näktergalslunden lht Harlindan åker
  Hjortsölarna äga Per-Larshorvan lht Harvträet åker
  Holmstycket äga Postmästaregården gd Hobben inhägnad
  Hummelkärret kärr Prästgården gård Holmäng åker
  Hyckel åkrar Rengekulle lägenheter Horvan äga
  Hyckel åkermark Repplinge, se Räpplinge by Horvan, Södra äga
  Hycklan äga /Se Rom gård Hummelhagen hage
  Hällängen åkermark Rosenlund lht Hummelhorvan horva
  Hästkärret kärr Räpplinge by Hummelkärret äng
  Igelkärret kärr Räpplinge by Hundtallen utmark
  Johannesborg hus Räpplinge kyrka Saknas Huven åker
  Jungfrubrunnen brunn /Se Rör, Stora lht Hycklan åker
  Jungfrubäcken bäck Sion lht Håpen åker
  Jungfrulunden äga Slottet slottsruin Håpen jord
  Jungfrulundsgärdet åker Slottet slottsruin Håpen jord
  Jätterör äga Slottet slottsruin Håpgatan väg
  Kaffetorpet hus Slottet slottsruin Hällvekärret åkerjord
  Kakestenshorvan åker Slottsstugan lht Hästgrundet grund
  Kalvkärr kärr Solglimt lht Hästkärret kärr
  Kalvkärr kärr Solhem lht Hästängen ängsmark
  Katteberg berg Solhem lht Hästängen äng
  Knotekulla äga Solhöjd lht Högsäng äng
  Knutsskär skär el. udde Solliden lht Högåkers Backe höjd
  Kohagen äga Solliden lht Höjden landborgsås
  Kongsträgården hus Stationen järnvägsstation Igelkärret kärr
  Kråkelycka äga Stenshäll lht Igelkärret kärr
  Kråkelyckkärr kärr Strandtorp by Inspektoråkrarna jord
  Kråkudden udde Strandtorp by Jungfrulund, Nedra äga
  Kråkuddsrevet skär Strandtorp by Jungfrulund, Övra äga
  Kullen åker Strandtorp by Jutstenen sten
  Kumlen sjömärke Strandtorp by Järnvägshorvan jord
  Kungsmuren mur Strandtorp by Jösshagen jord
  Kvarnhorvan åker Strandtorp by Kalvhaget beteshag
  Lilla Kvarnkärret kärr Strandtorpshage by Kalvkärr kärr
  Kvarnmossen mosse Strandtorps Hage by Kalvängen ängsmark
  Kyrkehorvan åker Strandtorps Hage by Kampaslott byallmänning
  Norra Källbergshorvan åker Strandtorps Hage by Karl-Johanborg åker
  Södra Källbergshorvan åker Strömsrum lht Karl-Johanåkern åker
  Källängarna äga Svartberga by Karl-Johanängen äga
  Källängen äng Svartberga by Katt Sten sten
  Kärrviken vik Svartberga by Klockarbacken backe
  Köpingsvik vik Svartberga by Knot Kulle åker
  Landborgen ägor Svarteberga by Kohaget äng
  Lapphamn bukt Svarteberga by Korskullen äga
  Lilla horvan åker Svarteberga, se Svartberga by Krans Rör åker
  Lindstubbskärret kärr Svarteberga by Kristofferhorvan jord
  Lugnet hus Sörby Mosse lht Kråkudden udde
  Lugnet odlat område Sörgårdarna gårdar Kullen åker
  Lundkärret kärr Sörgården gd Kullen jord
  Lundkärret kärr Tomteby by Kungsgårdsbacken backe
  Lundåkerssund äga Tomtby by Kvarngatan väg
  Luskärr kärr Tomtby by Kvarnhorvan äga
  Långbromosse mosse Tomtby by Kvarnhorvan jord
  Långbromosse delvis uppodlad mosse Tomteby, se Tomtby by Kvarnkärret äng
  Långbromosse mosse Torpet, = Målartorp gård Kvarnåsen höjd
  Långebro vägbro Tryggestad by Kålhagbrunn bybrunn
  Långhorvan åker Tryggestad, se Tryggstad by Källbershorvorna ägor
  Långlindebacken äga Tryggstad by Källbrunnen bybrunn
  Lökebackarna äga Tryggstad by Källerbrunnen, se Källbrunnen bybrunn
  Maggäng äga Tryggstad by Källerbrunnsgatan gata
  Mallebacken äga Tryggstad by Källerbrunnsängen äng
  Södra Markhorvan åker Tryggstad by Källerbrunnsåkern åker
  Mjölkängen äng Tryggstad by Källbrunnsgatan väg
  Monkärret kärr Tvetatorp lägenheter Kärret jord
  Lilla Moshorvan åker Vattentomten lht Kärrgatan väg
  Stora Moshorvan åker Vilohemmet lht Kärrkärret vattenkärr
  Mossen terräng Vilohemmet lht Kärr, Vit, se Vit Kärr kärr
  Myskkärr kärr Västergården gd Ladhagen ängsmark
  Målerna åker /Se Åkerlyckan lht Ladåker åker
  Måshagsängen äng Åketorp, se Åktorp by Landborgen ås
  Måsängarna äga Åketorpsläge lht Landborgen, Västra höjdsträckning
  Möckletegsbacken äga Åketorp by Landsvägen, Västra väg
  Nabbhorvan åker Åketorp by Lars-Anthorvan jord
  Nabbkärret kärr Åktorp by Lasshorvan jord
  Nabbkärret kärr Åktorp by Leran åker
  Nockedal hus Ålvik lht Leran åker
  Nybygget hus Åsen lht Liden väg
  Nygårdskärret kärr Äpplerum by Lilla Lotten, se Lotten, Lilla äga
  Nyhorvan åker Äpplerum by Lilla Pukesten, se Pukesten, Lilla åker
  Offerkärret kärr Äpplerum by Lilla Ängen, se Ängen, Lilla äng
  Oxelhorvan åker Äpplerum by Lillgrund grund
  Pilhorvan åker Östergården gd Lindellhorvorna betesmark
  Pilkärr kärr Överbyn del av by Lisas Vrå hörn
  Pilkärr kärr   Lotten, Främre åker
  Pipkärr kärr   Lotten, Lilla äga
  Pipkärr kärr   Lotten, Mellra åker
  Prästhåpen äga   Lotten, Stora äga
  Prästudden udde   Lotten, Stora åker
  Prästängarna betesmark   Lotten, Västra äga
  Riddareåsen ås   Lotten, Yttra åker
  Riddaråsen ås   Luthästen åker
  Rosendal äga   Långbromosse mosstrakt
  Rotkärret kärr   Långebromosse mosstrakt
  Rotkärret kärr   Långgrund grund
  Rovhorvan åker   Långholmarna, se Långholmen horvor
  Rängen äga   Långholmen horvor
  Rävkullssläten äga   Långåker åker
  Sigfridshåpsängen äng   Maden äng
  Sjöbacken äga   Marken utmark
  Södra Sjökullen äga   Markhaget betesmark
  Sjökullen, S. kulle?   Mellangången betesmark
  Sjöslätten äga   Mellanmåsen mossmark
  Sjöslätten betesmark   Mellerås ås
  ?Sjöställen äga   Mellra Lotten, se Lotten, Mellra åker
  Skinnbyxor åker   Moarna hag
  Skinnbyxor åkermark   Modigs Äng äga
  Skogsängen äga   Morna hag
  Skogvaktarespjällen äga   Målorna äga
  Skomakarehorvan åker   Måsen mosstrakt
  Skönvik vik   Måsen, Västra jord
  Slakvik vik   Måsängen betesvall
  Slottsvillan hus   Nabben åker
  Slätmossen mosse   Nabbängen ängsmark
  Smedhorvan åker   Nedra Jungfrulund, se Jungfrulund, Nedra äga
  Smedhorvan åker   Nedra Ås åker
  Smedäng äng   Nedra Åsen, se Åsen, Nedra ås
  Sollidens hamn hamn   Nedra Åsvägen, se Åsvägen, Nedra väg
  Starrkärret kärr   Norra Gatan, se Gatan, Norra väg
  Starrkärr kärr   Norra Hagen, se Hagen, Norra jord
  Starrmossen mosse   Norrman åker
  Stenberget berg   Nygrenshorvan jord
  Stenhorvan åkermark   Nylandet åker
  Stockbrunnslotten åkermark   Näktergalsstigen promenadväg
  ?Stonekärr kärr   Oksängen äng
  Stora Kärr kärr   Olagushorvan horva
  Stora kärret sankmark   Olagusmarken utmarkdel
  Stora rör röse   Ollhagen jord
  Store mosse mosse   Orrgårdskärret vatten
  Storkärret kärr   Oxelhorvan jord
  Strandskogen skog   Oxlyckan åker
  Strandskogen skogsmark   Paseldalen äng
  Strandtorp triangelpunkt   Pasland åker
  Strömkärret kärr   Per-Kushorvan jord
  Strömmen bäck   Piglipen äng
  Strömserum hus   Pilhorvan äga
  Stubbespjäll äga   Pilhaget hag
  Stubbespjäll åkermark   Pilkärr äng
  Stubbhorvan åker   Pilkärret ängsmark
  Sulkåkershålet äga   Plurrhål, = Torskärr kärr
  Svarteberga borg fornlämning   Pottens Horvor jord
  Svinkärr kärr   Prinsens Tvättfat sten
  Svinkärr kärr   Prästängen skogsäng
  Sättran åker /Se   Prästängen jord
  Tallhorvan åker   Prinsens Tvättfat sten
  Tingsbacken äga   Pukesten, Lilla åker
  Tobakshålet äga   Pukesten, Stora åker
  Tolmarör äga   Pärabrunnen bybrunn
  Tolvmanrör röse   Rengekulla gd
  Tornlunden äga   Riddaråsen ås
  Tornlunden åker och betesmark   Rosendal jord
  Torntraket äga   Rotåker åker
  Torntraket terräng   Rotåkershål äng
  Torskärr kärr   Rumlahorvan äga
  Torskärr kärr   Ryssgärdet åker
  Torvgrimmor åkrar   Räpplingalvaret utmark
  Tryggestadås äga   Räpplinge Måse mosstrakt
  Underås åkrar   Rävkullen betesmark
  Vaktaremossen mosse   Rödjorden äga
  Vidkärr kärr   Sandbacken åker
  Vitkärr kärr   Sandskiften äga
  ?Vitlerskärret kärr   Sifferbrunn brunn
  Västra mossen mosse   Sigfridshåpshorvan åkerjord
  Västra mossen mosse   Sjön, = Kalmarsund Saknas
  Yggeshorvan åker   Sjön hav
  Yxlebrunnskärret kärr   Sjön, = Kalmarsund Saknas
  Åkerhagen åkrar   Skallerhorvan äga
  Ålevik vik   Skinnbyxor åker
  Ålgårdskärret kärr   Skoghaget betesvall
  Ålgårdskärret kärr   Skogsskiften äga
  Ålgårdskärret kärr   Skogstycket åker
  Änglekärret kärr   Skyttelåker åker
  Äskäng äng   Skål Grind landsvägsgrind
  Äskäng betesmark   Skönvik vik
  Örnkullshycklet äga   Slottsvägen väg
  Örsholm äga   Släppneshaget beteshag
  Lilla Örsholm äga   Smedhorvan åkerhage
  Stora Örsholm äga   Smedhorvan jord
  Örsholm åkermark   Smedkärret åkerjord
  Överåsgärdet åkrar   Snapstenen stenhall
      Stabbhorvan åker
      Starrhaget betesmark
      Starrkärr jord
      Stationskärret kärr
      Stationsvägen väg
      Stenkistan horva
      Stenslapparna åker
      Stock Brunnslotten äga
      Stockbrunnsåkern åker
      Stockbrunnsängen äng
      Stora Hagen, se Hagen, Stora mark
      Stora Haget, se Haget, Stora betesmark
      Stora Pukesten, se Pukesten, Stora åker
      Stora Lotten, se Lotten, Stora äga
      Stora Lotten, se Lotten, Stora åker
      Strandskogen skog
      Svinbacken backe
      Svallen åker
      Svartberga Borg, se Borg åker
      Sven-Antbrunnen brunn
      Svinkärr kärr
      Sättra åker
      Södra Horvan, se Horvan, Södra äga
      Södra Ängen, se Ängen, Södra åker
      Tjushorvan åker
      Tolvmanrör lott
      Tomtby Alvar alvarområde
      Tomtby Stengård mur
      Tomtbyvägen väg
      Tomterna jord
      Torndild åker
      Torrman åker
      Torp åker
      Torpet åkrar
      Torshorvan äga
      Torskärr kärr
      Trangärdet åker
      Trekanten åker
      Tresnipparna jord
      Tresnippkammen betesmark
      Trollberg höjd
      Tryggstadgatan väg
      Tryggstadmarken utmark
      Trädgårdshorvan äga
      Trälborg äga
      Täljyxan åker
      Underås äga
      Utmåsen mossmark
      Vaktmästareroten äng
      Vallbrunnen bybrunn
      Vall Brunn, = Vallbrunnen bybrunn
      Vallgatan väg
      Vallbrunnsgatan gata
      Vallgatan gata
      Viken åker
      Vit Kärr kärr
      Västra Landborgen, se Landborgen, Västra höjdsträckning
      Västra Landsvägen, se Landsvägen, Västra väg
      Västra Lotten, se Lotten, Västra äga
      Yttra Lotten, se Lotten, Yttra åker
      Åkerhagen ägor
      Åkern, Främsta äga
      Åkersund åker
      Åktorp Skog skog
      Åsen, Nedra ås
      Åshorvorna jord
      Ås, Nedra, se Nedra Ås åker
      Åsvägen, Nedra väg
      Åttingsribban mossmark
      Ängen, Lilla äng
      Ängen, Södra åker
      Äng Horva äga
      Äpplerums Fästäng äng
      Äpplerum Måse mosstrakt
      Ärtbrotten åkerjord
      Äskåkern åker
      Äsplunden skogsäng
      Össholm jord
      Östra Brunnen, se Brunnen, Östra bybrunn
      Överås äga
      Övra Alvaret, se Alvaret, Övra utmark
      Övra Jungfrulund, se Jungfrulund, Övra äga

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.