ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österåkers socken : Åkers skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 690 Naturnamn : 1307 Bebyggelsenamn : 549 Naturnamn : 748
Åker, se Österåker sn *Alholmen holme Saknas Saknas Saknas Saknas
Åker sn sn Alskäret holme Saknas Saknas Alskäret ö
Österåker sn Alskäret holme Nummerförteckning förteckning Alskäret ö
Österåker sn Alskäret skär Nummerförteckning förteckning Alskärsfladen vik
Österåker sn Alskäret ö Nummerförteckning förteckning Alstrand strand
Österåker sn Alskärsfladen terräng Nummerförteckning förteckning Alviken vik
Österåker sn Alviken vik Nummerförteckning förteckning Asken ö
Österåker socken Andholmen holme Nummerförteckning förteckning Asken, Lill- f.d. ö
?Österåker sn Annarby Sjön, se Hemsjön och Oppsjön sjö Nummerförteckning förteckning Asphagen hage
Österåker sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Asphagsgärdet gärde
Österåker sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Badhusholmen f.d. ö
?Österåker sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Bakgärdet gärde
Åkers sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Bakgärdet gärde
Österåker sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Bakgärdet gärde
Österåker sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Bammarbodafjärden fjärd
Österåker sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Bammarbodaängen odling
Österåker? sn Asken skär Nummerförteckning förteckning Bammarbo-ängen odling
?Österåker sn Asken holme Nummerförteckning förteckning Banträsket sjö
?Österåker sn Asken ö Nummerförteckning förteckning Barnträsket sjö
Österåker sn Askö holme Nummerförteckning förteckning Bastugärdet gärde
Österåker sn Askö holme Nummerförteckning förteckning Bastuvreten vret
Österåker sn Asphagen hage Nummerförteckning förteckning Beckbogärdet gärde
Österåker sn Badhomlme udde Nummerförteckning förteckning Bergaholmen f.d. ö
Österåker sn Bakgärdet ägomark Nummerförteckning förteckning Bergaängen odling
Österåker sn Bakgärdet ägomark Nummerförteckning förteckning Bergholm f.d. ö
Österåker sn Bammarbodafjärden fjärd Nummerförteckning förteckning Berglundsmossen mosse
Österåker sn Barnträsket tjärn Nummerförteckning förteckning Berglundsängen odling
Österåker sn /Se *Bellesholm ?del av ö Nummerförteckning förteckning Betsmarksvreten vret
Österåker sn Bergaholmen udde Nummerförteckning förteckning Betsö ö
Österåker sn Bergholm udde Nummerförteckning förteckning Betsögrundet grynna
Österåker sn Bergholm udde Nummerförteckning förteckning Betsö-hällarna öar
Österåker sn Bergholm udde Nummerförteckning förteckning Betsöreven rev
Österåker sn ?Bergaholmen udde Nummerförteckning förteckning Betsösundet sund
Österåker sn Bergaholmen udde Nummerförteckning förteckning Björkviken vik
Österåker sn Bergaholmen f.d. holme, nu udde Nummerförteckning förteckning Björkviksgärdet gärde
Österåker sn Bergaholmen udde Nummerförteckning förteckning Björnungsängen odling
Österåker sn Bergholmarne, se Tjusarholmen holmar Nummerförteckning förteckning Blacklöt odling
Öster(åker) sn Bergholmen udde Nummerförteckning förteckning Blötholmarna öar
Österåker sn Bergholmen udde Nummerförteckning förteckning Blötholmen ö
Österåker sn Bergsättra terräng Nummerförteckning förteckning Blötholmen, Lilla Saknas
Österåker sn *Bernholmen, (resp. Brekholmen) holme Nummerförteckning förteckning Blötholmen, Stora ö
Österåker sn *Betsholm, Fåglarö ö Nummerförteckning förteckning Blötholmsgrynnan grynna
Österåker socken Betsö ö Nummerförteckning förteckning Bomberget berg
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Bordsgrundet ö
Österåker socken Betsö ö Nummerförteckning förteckning Bosjön sjö
Österåker socken Betsö ö Nummerförteckning förteckning Branden skog
?Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Brokärret odling
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Brygghusgärdet gärde
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Bråtetäppan odling
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Bråtkärren kärr
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Brännbacken terräng
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Brännholmen ö
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Brännhusviken vik
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Brännhusviken vik
Åker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Bränntorpängen odling
(Öster)åker sn Betsön ö Nummerförteckning förteckning Buskudden udde
Österåker sn Betsö ö Nummerförteckning förteckning Buskvreten vret
Österåker sn Betsö, Norra triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Byholmen Saknas
Österåker sn Betsöhällarna öar Nummerförteckning förteckning Byholmen ö
?Österåker sn Betsöreven kobbe Nummerförteckning förteckning Båtläggningshagen hage
Österåker sn *Biskopsfjällen fjäll Nummerförteckning förteckning Båtstorpsängen odling
?Österåker sn *Biskopsfjällen fjäll Nummerförteckning förteckning Dalarna terräng
Åker sn? Biskopstuna äng Saknas Nummerförteckning förteckning Dalen odling
?Österåker sn Björkviken vik Nummerförteckning förteckning Dalkarlen odling
Österåker sn Björnungsängen ägomark Nummerförteckning förteckning Dalmora(n) odling
Österåker sn Blötholmarna holme Nummerförteckning förteckning Dalmorvreten vret
Österåker sn Blötholmarna holmar Nummerförteckning förteckning Dalsängen odling
Österåker sn Blötholmarna holmar Nummerförteckning förteckning Djupkärret kärr
Österåker sn Blötholmen holme Nummerförteckning förteckning Djupviken vik
Österåker sn Blötholmen holme Nummerförteckning förteckning Djupvikvreten vret
Österåker sn Blötholmen, St. holme Nummerförteckning förteckning Djupängen odling
Åker sn Blötholmen holme Nummerförteckning förteckning Drängsjön sjö
Österåker sn Blötholmen ö Nummerförteckning förteckning Dybron bro
Österåker sn Blötholmen holme Nummerförteckning förteckning Dyn äng
Österåker sn Blötholmen holme Nummerförteckning förteckning Dyviken vik
Österåker sn Blötholmen, L. holme Nummerförteckning förteckning Dyviken vik
Österåker sn Blötholmen, Lilla öparti Nummerförteckning förteckning Dyviksholmarna ögrupp
Österåker sn Blötholmen, L. holme Nummerförteckning förteckning Ekbacken terräng
Österåker sn Blötholmen, St. holme Nummerförteckning förteckning Ekholmen terräng
Österåker sn Blötholmen, St. holme Saknas Saknas Ekholmen ö
Österåker sn Blötholmen, St. holme Österåkers sn sn Ekorren ö
Österåker sn Blötholmen, St. holme Österåker kommun Ekskär ö
Österåker sn Blötholmen, St. holme Öster-Åker sn Ektorpsgärdena gärden
Österåker sn Blötholmen, St. holme Österåker sn Ektorp-ängen odling
Österåker sn Blötholmen, Stora o. Lilla holme Åkers höns inbyggarbeteckning Ekudden udde
?Österåker sn Blötholmen, Stora och Lilla holmar Åkers tuppar inbyggarbeteckning Ekörn ö
Österåker sn Blötholmen, Stora holme Alsvik lht Eldbärsmossen mosse
Österåker sn Blötholmen, Stora öparti Annarby gård Enarholmen f.d. ö
Österåker sn Bomberget berg Astrohill Saknas Enarhägnaden odling
Österåker sn Bordgrundet grund Astrohill lht Enaren sjö
Österåker sn Bosjön sjö Backen f.d. torp Enarn, Lill- sjö
Österåker sn Bosjön sjö Bammarboda gård Enarn, Stor- sjö
Österåker sn Boängen äng Beckbo lht Fasterskärret odling
Österåker sn *Bramsholm holme Berga Saknas Fernisholmen, se Färmsholmen holme
Österåker sn Bramsholmen, se Fermsholmen holme Berga gård Fernisholmen ö
?Österåker sn *Bransholmen (resp.Bramsholmen) holme Berga gård Finnklippan ö
Österåker sn *Bredholmen holme Bergsättra f.d. torp Flaxenvikkärret odling
Österåker sn Brinkhäll berg? Bergsättra lht Flaxenvikudden udde
Österåker sn Brokärret ägomark Betsö bebyggelse Flyn sankmark
Österåker sn *Bromholm holme Betsö lht Fläsklösan f.d. ö
Österåker sn /Se Bromholm, se Fermsholmen holme Björklund Saknas Framskiftet gärde
Österåker sn /Se *Brumsholm holme Björklund lht Frunsvassen vik
Österåkers socken socken /Se Brännholmen holme Blekugnen lht Fröjden ö
Österåkers socken socken Brännholmen holme Bläckugnen lht Fröjdökrok vik
Österåker sn /Se Brämtteh. holme Bo gård Fåfängan odling
Österåker sn /Se Brännholmen holme Boda äng Fåfängan odling
Österåker sn /Se Brännholmen holme Brevik by Fåfängan odling
Österåker sn /Se *Brämsholmen holme Brevikstorp avs. Fårhagen hage
Österåker sn /Se Brännholmen holme Brinkhäll f.d. torp, Fårhagen hage
Österåker sn /Se Brännholmen holme Brygghuset lht Fårhagen hage
Österåker sn /Se Brännholmen holme Bråten lht Fårhagsudden udde
Österåker sn /Se Brännholmen holme Brännbacken lht Färmsholmen holme
Österåker sn /Se Brännholmen holme Bränntorp bebyggelse Färmsholmen ö
Österåkers kyrka kyrka /Se Brännholmen holme Bränntorp gård Färmsholmsskäret ö
Åker sn /Se *Brännholmen holme Bränsle Saknas Gallboda-gärdet gärde
Åker sn /Se Brännholmen holme Bränsle lht Gallboda-ängen odling
»Akers sokn», se Österåker sn Brännholmen ö Buskudden lht Garnsviken sjö
»akers sokn», se Österåker sn Brännhusviken vik Båtstorp Saknas Gavelberget berg
Annarby by Brännhusviken vik Båtstorp hemman Gistviken vik
Annarby by *Brännskobben ?del av holme Dalmora lht Granbergsudden udde
Annarby by *Brännskär ?holme Dalsättra lht Grandalsgärdet gärde
Annarby by ?Buskudden udde Dalängsborg lht Granmyren odling
Annarby by Buskudden udde Dambro gård Grindmossen odling
Annarby by Byholmen ö Dammbro bebyggelse Grindängen odling
Annarby by Byholmen holme Domars hemman Gropen odling
Annarby by Byholmen o. Tjusarholmen holmar Domarudden lht Grottdalen odling
Annarby by *Båthusfjärden fjärd Dyvik bebyggelse Grundet ö
Annarby by *Båthusfjärden fjärd Dyvik bebyggelse Grundet, Västra ö
Annarby gd Båtläggningshagen hage Dyvik bebyggelse Grundet, Östra ö
Annarby gd *Clemetz fjällen fjäll Dyvik säteri Gruvdalen odling
Annarby gd *Clemetz fjällen fjäll Dyviksnäs gård Gräskärret odling
Bammarboda gd /Se Dalen ägomark Dåne lht Grötbacken landsvägsbacke
Berga by Dalkarlen ägomark Ekbacken lht Gubbmyren odling
Berga by Dalmoran terräng Ekbacken lht Gullholmen ö
Berga by Dalmoraängen ägomark Ekenäs lht Gumrasjön sjö
Berga by Djupviken vik Ekhaga avs Gussunda odling
Berga by Djupängen ägomark Ekhamra bebyggelse Gärdslöten odling
Berga by Drängsjön sjö Ekholmen lht Gåsskär ö
Berga by Drängsjön sjö Ekskär bebyggelse Gäddviken vik
Berga by Dybron terräng? (vid bäck) Ektorp gård Gärdsvreten vret
Berga by Dyn terräng Enarhägnaden lht Gästholmen Saknas
Berga by Dyviken vik Enarlund lht Gästholmen ö
Berga by Dyviken vik Engarn gård Hackstaberget berg
Berga by *Dyviksbetan holme eller udde Eriksberg lht Hackstamossen odling
Berga by *Ebsholmen holme Eriksberg lht Hackstavall odling
Berga by Egarn, se Engarn udde Finnsta bebyggelse Hagby-gärdena gärden
Berga by Ehornholm, se Ekorren ö Finsta f.d. torp Hagby-hagen hage
Berga by *Ekaraholmen holme Fiskartorpet torp Hagen odling
Berga by Ekbacken terräng Flaxenvik gård Hallenborgssvedlandet odling
Berga by Ekbacken backe Freden Saknas Hammarn terräng
Berga by *Ekerholm holme *Freden f.d. torp Hammarn terräng
Berga by *Ekholm holme (möjl. halvö) Fredriksberg lht Harsbrohålet terräng
Berga by Ekholmen holme Furulund Saknas Hasselbacken hage
Berga by Ekholmen holme Furulund lht Hemgärdena gärden
Berga by Ekholmen holme Fåfängan bebyggelse Hemgärdet gärde
Berga by Ekholmen holme Fåfängan lht Hemgärdet gärde
Berga by Ekholmen holme Fågelvik lht Hemgärdet gärde
Berga by Ekholmen holme Fåglarö gård Hemgärdet gärde
Berga by *Ekholmen holme Fårhagen lht Hemgärdet gärde
Berga by /Se Ekholmen holme Färmsholmen lht Hemgärdet gärde
Berga by Ekholmen ö Gallboda hemman Hemgärdet gärde
Berga Saknas /Se Ekholmen holme Galtbryggan bt Hemsjön sjö
Berga by /Se *Ekholmen holme Gillmyra Saknas Hemsjön sjö
biscopstwna, se Tuna Saknas Ekholmen holme Gillmyra gård Hemskogen skog
Biskopstuna rättaredöme f. rd Ekholmen holme Gillmyra kvarn lht Hemviken vik
Biskopstuna, förr namn på Tuna hg Ekholmen holme Glimshaga Saknas Hemvreten vret
Biskopstuna, se Tuna Saknas Ekholmen holme Gottsunda bebyggelse Herrhagsgärdena gärden
Biskopstuna, se Tuna hg Ekholmen ägomark Grandalen lht Hockan odling
Biskopstuna, se Tuna hg /Se Ekornholm, se Ekorren holme +Granmyran Saknas Holmen terräng
Biskopstuna = Tuna lht:er /Se Ekorren holme Granmyren f.d. torp Holmen terräng
Biskopstuna gd /Se Ekorren holme Grindstugan lht Holmsjön sjö
Bisptuna, se Tuna hg Ekorren holme Grindtorp torp Holmsundet f.d. sund
Blekungen tp /Se Ekorren holme Gröndal f.d. torp Hummelängen ängsfjäll
Bo gd Ekorren holme Gubbmyra torp Härsby-ön terräng
Bo Saknas /Se Ekorren ö Gummeran lht Hästhagen hage
Brevik by Ekorren ö *Gumrarn lht Hästhagen hage
*Brotorp Saknas Ekorren holme Gussunda torp Hästhagen hage
Bränntorp gd *Ekorrholm holme Gustavsberg lht Hästhagen hage
Båtstorp gd Ekudden udde Gustavsberg Saknas Hästhagen hage
Dagestad Saknas /Se Ekören holme Gustavsberg Saknas Hästhagen hage
Dagestad Saknas Ekören holme Gustavsberg lht Hästhagsgärdet gärde
Dambro by Ekören holme Gårdslöt(en) lht Hästhagsvreten vret
Diupavik, se Dyvik herrg. Ekören holme Hackenbergs bt Hästholmen f.d. ö
Djupängen odling Ekören skär Hacksta Saknas Hästvilan ö
Djupängen odling Ekören ö Hacksta f.d. by Idskär ö
?Dyvik hg Eldbärsmossen ägomark? Hagalund lht Igelbäcken odling
Dyvik hg Enan, se Stor-Enaren sjö Hagalund lht Igelträsket sjö
Dyvik herrg. Enarholmen halvö Hagalund lht Innevikssjön sjö
Dyvik by Enarhägnaden ägomark Hagatorp lht Isättraviken vik
Dyvik by Enaren sjö /Se Hagby f.d. by Jan-Ers-vreten vret
Dyvik by Enarn sjö /Se Hagby Saknas Jansvreten vret
Dyvik by Engarn halvö Hammarbacken lht Johanneslundsgärdet gärde
Dyvik hg Engarn udde Hammarlund lht Jonskarsåkern åker
Dyvik Saknas /Se Engsön, se Mjölkön ö Harmorby hemman Kalkgärdet gärde
Dyvik hg /Se Engsön, se Mjölkön del av ö +Hasselbacken Saknas Kalkviken vik
Dyvik gd /Se *Engö f.d. holme, numera del av Mjölkön Hasselbacken lht Kallmarsmossen mosse
Ektorp gd Fermsholmen holme Hattenbergs bt Kalvhagen hage
Engarn by Fermsholmen holme Herrhaga villa Kalvhagsudden udde
Engarn by Fermsholmsskäret skär Hjälmsättra hemman Kalvlötan odling
Engarn gd /Se Fernisholmen (resp. Färmsholmen) holme Hjälmsättratorp torp Karl-Jans-botten odling
Engarn by /Se Fernisholmen holme Hockan lht Karl-Pers-gärdet gärde
Engarn by /Se Finklim, se Finnklippan skär Holmen lht Kasen udde
Engarn by /Se *Finnholmen holme Holmsjödal lht Kasudden udde
Engarn by /Se *Finnklippan holme Holmstugan lht Kasvreten vret
Flaxenvik Saknas *Finnklippan holme Husby Saknas Kattkärret odling
Flaxenvik Saknas *Finnklippan holme (ev. holmar) Husby by Kavelbrobergen berg
Frösätra Saknas /Se Finnklippan holme Husholmen lht Killingeholmen ö
Fåglarö bebyggd ö Finnklippan skär Husnäset torp Killingen ö
Fåglarö gård o. ö Finnklippan skär Hägnaden lht Killingeviken vik
Fåglarö gd Fipsholmen, se Asken skär Härberget lht Klappberget berg
Gillmyra gd Fjnkippa, se Finnklippan holme Härsbacken hemman Klockarhagen hage
Gillmyra gd Flaxenvikkärret ägomark Härsmyra gård Klockarkärret kärr
Gillmyra gd Flaxenvikudden udde Höganäs Saknas Klockarängen odling
Gillmyra gård Flyn sumpmark? Höganäs lht Klockstapelhagen hage
Gillmyra gd /Se Fläsklösan holme Högtorp Saknas Klubben ö
Gillmyra gd /Se Fläsklösan f.d. skär, nu udde Högtorp lht Klubben ö
Gillmyra Saknas /Se Fläsklösan holme (ev. udde) Höjden lht Klubben ö
+Gnisslinge Saknas /Se Fläsklösan udde Innevik hemman Klövan ö
Gottsunda samh. /Se *Fogdan nu del av holme Isättra gård Knaborgsudd udde
Granmyran torp Foglar, se Betsö ö Jan Matts lht Knaborgsviken vik
Gubbmyran torp Foglaren, se Fåglarö ö Johannelund Saknas Kobacken hage
Hacksta by Foglaren, se Fåglarö ö Johannelund hemman Kodjupet sund
Hacksta by Foglar holmen, se Betsö ö Johannesberg lht Kofallskärret kärr
Hacksta by Foglarn, se Fåglarö ö Johannisberg lht Koffertberget block
Hacksta by /Se Foglarö, se Fåglarö ö Järsättra hemman Kohagen odling
Hacksta by /Se Foglarön, se Betsö ö Järö säteri Kohagen hage
Hagby by Foglarön, se Fåglarö ö Karlberg Saknas Kohagsklubben ö
Hagby by *Fogterö ö Karlberg lht Koholmen ö
Hagby by Fredriksberg ägomark? Karlberg lht Kolgärdet gärde
Hagby by Frunsvassen sund? Karlberg lht Kolsveden odling
Hagby by Fröjden del av holme Karl Jans hemman Kolsvedgärdet gärde
Hagby f.gd Fröjden del av holme Karlsborg lht Koludden udde
Hagby by Fröjden del av holme Karlsborg Saknas Koluddsvarpet notvarp
Harmorby gd Frörüholm, se Tallholmen holme Karlshem Saknas Kopparmoran, Lilla odling
Harmorby gd *Furuholmarna holmar Karlshem lht Kopparmoran, Stora odling
Harmorby gd *Furuholmen holme Kasen avs. Kopparnageln ö
*Hesleberga Saknas Fåfängan ägomark Katrineberg lht Korsgärdet gärde
*Hesleberga Saknas Fåfängan ägomark Katrinelund lht Kristinholmen näs
Hjälmsätra gd Fågelbergen berg Katrinelund lht Kristinholmsgärdet gärde
Hjälmsätra gd *Fåglare ö Killinge lht Kubben ö
Hjälmsätra gd *Fåglaren ö Knaborg hemman Kuckubacken terräng
Hjälmsätra by *Fåglaren del av holme Knektstugan torp Kulevreten vret
Hjälmsätra Saknas /Se *Fåglarholmen ö Knutsarby hemman Kungsbacken terräng
Husby by Fåglarn ö Koholmen bebyggelse Kungsängen odling
Husby by Fåglarö ö Kolbovreten torp Kusen, St. o. L. öar
Husby by Fåglarö ö Kolgärdet lht Kusin notvarp
Husby by Fåglarö ö Kolsveden f.d. torp Kusöarna öar
Husby by Fåglarö ö Kolsvedthe, se 11 Dyvik Saknas Kusön, Lilla ö
Husby by Fåglarö ö Kolsvedtä lht Kusön, Stora ö
Husby by /Se Fåglarö ö Komministerboställe gård Kvallen sjö
Husby by Fåglarö ö Kottlö lht Kvarnberget berg
Husby by Fåglarö ö Kristineberg Saknas Kvarngärdet gärde
Husby by Fåglarö ö Kristineberg lht Kvarngärdet, Nedre Saknas
Husby by Fåglarö ö Kuckubacken f.d. torp Kvarngärdet, Övre gärde
Husby by Fåglarö ö Kullen torp Kvarnhagen odling
Husby by Fåglarön ö Kungsbacken bebyggelse Kvarnkärret odling
Husby by Fåglarö ö Kusön, Stora lht Kvarnkärret odling
Husby by Fåglarö ö Kvarnen f.d. torp Kvarnsjön sjö
Husby by Fåglarö ö Kvarntorpet f.d. torp Kvarnsjön sjö
Husby by Fåglarö ö Kvarnängen lht Kvarnsjövretarna vretar
Husby by Fåglarö ö Kvisslingeby Saknas Kvarnvreten vret
Husby by Fåglarö ö Kvisslingby hemman Kvarnängen ängsfjäll
Husby by /Se Fåglarö ö Kyrkoherdebostället Saknas Kvarnängsviken vik
Husby by /Se *Fåglarö Betsholm holme Kylan bt Kvistarkärret odling
Husby by /Se *Fåglarön ?del av ö Källbacka lht Kyle-gärdet gärde
Härsbacken gd Fåglarö(n) holme /Se Källbacken lht Kälkvarpet notvarp
Härsbacken gd Fårhagsudden udde Källängen Saknas Källarudden udde
Härsmyra gd Fårhagsudden udde Källängen lht Källholmen ö
Härsmyra gd Fårholmen holme Käringskäret lht Källviken vik
»Högby» okänd gård *Fällholm holme Laggargrind lht Källängen äng
Iararø, se Järö eller Margretelund säteri ?Färmsholmen holme Langens bebyggelse Käringskäret ö
Isätra by Färmsholmen holme Lappdal Saknas Käringstupan terräng
Järrö, se Margretelund Saknas /Se Färmsholmen holme Lappdal hemman Kärren odling
Järsätra gd Färmsholmen holme Lervik hemman Kärren odlingar
Järö el Margretelund säteri Färmsholmen holme Lillbacka Saknas Kärret odling
Järö hg Färmsholmen (resp. Fernisholmen) holme *Lillbacka f.d. torp Kärret odling
Järö säteri /Se Färmsholmen holme Lill-bo f.d. bt Kärret odling
Järö, se även Margretelund hg Färmsholmen holme Lillboda torp Kärret odling
Knutsarby gd /Se Färmsholmen holme Lillnäs hemman Kärret odling
Kulla gd Fästningsudden udde Lillstugan lht Kärret odling
Kvisslingby gd *Garas strömmen ?avlopp till sjö Lillsättra lht Kärret odling
Kvisslingby gd Granviken sjö Lillvik lht Kärrängen äng
Kvisslingby by Garnsviken sjö Lindesberg lht Ladkullen kulle
Kvisslingby gd /Se Garnsviken sjö Ljungsboda hemman Ladugårdsgärdet gärde
Kvisslingby gd /Se Garnsviken sjö Ljungsboda bebyggelse Ladängen odling
Lappdal gd Garnsviken sjö Lovisedal lht Landsvägsgärdet gärde
Lappdal gd Garnsviken sjö Ludvigsberg Saknas Landsvägsgärdet gärde
Malm tullkvarn Garnsviken sjö Ludvigsberg lht Landsvägshagen hage
Malm, se Margretelund hg /Se Garnsviken sjö Lugnet Saknas Langensgärdet gärde
Margretelund hg Garnsviken sjö Lugnet lht Larssonsvreten vret
Margretelund hg /Se Garnsviken vik Lugnet lht Lerviken vik
Margretelund säteri /Se Garnsviken sjö Lugnet lht Lerviksudd udde
Margrethelund slott /Se Garnsviken sjö /Se Lugnet lht Lillbodaängen odling
Marsätra gd Garnsviken vik Långsjöberg lht Lillgärdet gärde
Marsättra gd /Se Garnsviken vik /Se +Långsjövik lägenhet Lillholmen ö
?Mora hgd Gavelberget berg Långsjövik f.d. torp Lillholmen ö
Mora herrg. Getholmen, se Gästholmen udde Läk.bost. o. apotek Saknas Lillholmen ö
Norrö by Golan, se Tolan f.d. sjö Lövsta torp Lillkärret odling
Norrö gd Granmyran myr Lövsättra lht Lillnäs näs
Norrö by *Gransviken sjö Lövsättra lht Lillsandarn gärde
Norrö by *Granö ?udde Lövudden Saknas Lillsjödalen odling
Norrö by Grindängen äng Lövudden lht Lillsjön sjö
Norrö Saknas /Se Gropen ägomark Malm tullkvarn Lillsjön sjö
Näs hg Grottdalen ägomark Malm f.d. torp Lillstavagärdet gärde
Näs hg *Grundskär holme Margit lht Lillstavasjön sjö
Näs hg *Grundskäret skär Margretelund säteri Lillstavaängen äng
Näs hg *Grundviksfjärden fjärd Marielund Saknas Lillstugtäppan odling
Näs by el. hgd *Grundviks Fjärden del av Saxarfjärden Marielund lht Lillträsket sjö
Näs hgd Gruvdalen ägomark Marieskär lht Lillträsket sjö
Näs hg *Gränö udde Marsättra hemman Lillvreten vret
(?) Näs hgd gränö, se Bergaholmen f.d. holme nu udde Mejeri Saknas Lillvreten vret
Näs hg *Gränö holme Mellangården hemman Lillängen odling
Näs hg *Gränö holme Mellangården hemman Lillängen odling
Näs hgd Gräskärret ägomark Mellangården hemman Lillängen odling
Näs gd Gubbmyran myr Mellangården hemman Lillängen odling
Näs hgd Gubbmyran myr Mickels lht Lillängsgrynnorna öar
?Näs hg Gullholmen holme Mjölkö(n) lht Lillängsviken vik
?Näs hgd Gullholmen holme Mora gård Limpan ö
Näs by Gullholmen holme Mossen lht Lindgrensängen odling
Näs gd Gullholmen holme Mosstugan lht Lindholmsviken vik
Näs hg Gullholmen holme Mosstugan Saknas Lisashålet notvarp
Näs by Gullholmen holme Mörtsundet lht Ljungsbogärdet gärde
Näs by Gullholmen holme Nates Saknas Ljungsboudd udde
Näs hg /Se Gullholmen holme Nantes lht Lugnet odling
Näs Saknas /Se Gullholmen holme Nedergården bebyggelse Långgärdet gärde
Rasta lht /Se *Gullskiär ?udde Nedregården hemman Långgärdet gärde
Resarö ö o. samh. /Se *Gumballaholmen holme Nedergården hemman Långholmen ö
?Ruggsätra gd Gumrasjön sjö Norrbacka lht Långholmsudden, Norra udde
Ruggsätra by /Se *Gumsballa holme Norrbacka lht Långkärret odling
Runö gård Gumsballa holme /Se Norrbacka-Buktens lht Långsjöbergsvreten vret
Runö gård Gumsballaholm, se Kusön, Lilla holme Norrgården hemman Långsjön sjö
Runö gård *Gumsballaholmen holme Norrgården hemman Långsjön sjö
Runö gård *Gumsballan holme Norrgården hemman Långsjön sjö
Runö gd Gustavshäll häll Norrgården hemman Långsläpan odling
Runö gd *Gårdskär holme Norrgården hemman Långslätten odling
Runö by Gåsskär skär Norrö Saknas Långvisen odling
Runö gd Gåsskär skär Norrö by Långvreten vret
Runö gd Gäddviken vik Nyboda hemman Långängen odling
Runö by Gästholmen holme +Nybygget Saknas Länsman ö
Runö by Gästholmen halvö Nybygget Saknas Löten odling
Runö by Gästholmen udde Nybygget lht Löten äng
Runö gård Gästholmen f.d. holme, nu udde Nybygget lht Lövstabacken terräng
Runö by Gästholmen udde Nybygget hmd Lövstagärdet gärde
Ryglingaby, se Rödlingby gd Gästholmen holme /Se Nydal Saknas Lövudden udde
Rödlingby gd *Gölskär del av Resarö Nydal f.d. torp Malmkärret äng
Rödlingby by Hackstaberget berg Nyhagen lht Malmslätten odling
Rödlingby by Hackstavall ägomark Nykvarn bebyggelse Malmskogen skog
Rödlingby by Hammarbacken backe Nykvarnstorp torp Malmviken vik
?Rödlingby by Hammaren skog +Nysätra Saknas Marieskär ö
Rödlingby gd /Se Hasselbacken terräng Nysättra f.d. torp Marsättraholmen holme
Rödlingby by /Se *Helgö (resp.*Kulgön) ö Nytorp Saknas Mesormen sjö
Rödlingby nu försv. by /Se Helgön, se Älgö, Stora ö Nytorp, Lilla lht Mesormskärret odling
Rödlingby gd /Se Helgön, se Älgö holme Nytorp, Stora lht Mesormsängen odling
Singö gd Helgö ö /Se Nyvreten hemman Mitegärdet gärde
Singö gd Helgön, L., se Älgön, Lilla ö Näs Saknas Mjölkbacken landsvägsbacke
Singö gd Lilla Helgö, se Oranjeholmen holme Näs gård Mjölkö(n) ö
Singö gd Helgön, St., se Älgön, Stora ö Näsvik Saknas Mordholmen ö
Singö gd Stora Helg Öhn, se Älgön, Lilla o. Stora ö Näsvik f.d. torp Mossen mosse
Singö gd Hemsjön sjö Nöden lht Mossen odling
Singö gd Hemsjön sjö Nöten lht Mossen odling
Singö gd Hemsjön tjärn Olivehäll lht Mossen mosse
Singö gd Hemsjön och Oppsjön sjöar Oppsättra hemman Mossen odling
Singö gd Hockan ägomark Parkvillan Saknas Mossen odling
Singö by *Holm holme Parkvillan villa Mossöklubben ö
Singö by Holm, se Nybodaholmen holme Petersberg lht Mossön, Lilla ö
Singö by *Holmen holme (ev. halvö) Pilkohem torp Mossön, Stora ö
Singö by Holmen ägomark Påta lht Murarkärret odling
Singö by Holmsjödal ägomark Qvistingby hemman Murarn terräng
Singö gd /Se Holmsjön sjö Resarö bebyggelse Myrarna odling
Singö by /Se Holmsjön sjö Ruggsättra by Mysslingen sjö
Singö gd:ar /Se Holmsundet vik Runö Saknas Mysslingshagen hage
Sjökarby by Hummelviken vik Runö gård Mysslingsjön sjö
Sjökarby by Husholmen udde Runö, se Åkers Runö jvstn. Mysslingsängen odling
Sjökarby by Husholmen halvö Ryssudden bebyggelse Måsön, Lilla ö
Sjökarby by *Husnäset del av Resarö Rännilen lht Måsön, Stora ö
Sjökarby by Huvön ö Rödbosund lht Mälbyäng odling
Sjökarby by? *Hälgö holmar Röllingby bebyggelse Mönsterplatsen terräng
Sjökarby by *Hälgön ö Rödlingby Saknas Mönsterängen odling
Sjökarby by *Hälgön, L. holme Rönnbergens lht Mörtsjön sjö
Sjökarby by Hälgön, Lilla, se Älgö, Lilla holme Sandbacken torp Mörtsundet odling
Sjökarby by Lilla o. Stora Hälgön, se Älgön, Lilla o. Stora holme Sandkullen f.d. torp Mörtviken vik
?Sjökarby by Hälgöön, se Älgö, Stora ö Sandvik hemman Mörtvikskällan källa
Sjökarby by Hälsingholm, se Huvön holme Sandviken lht Mörtvättern sjö
Sjökarby by Hästhagen terräng Sandviken bebyggelse Noret odling
Sjökarby by ?Hästholmen holme Singö Saknas Norrbukten vik
Sjökarby by Hästholmen holme Singöberg lht Norrgrundet notvarp
Sjökarby by Hästholmen holme Sjunkeundan torp Norrgärdet gärde
Sjökarby by /Se Hästholmen holme Sjöberg lht Norrgärdet gärde
Sjökarby by /Se Hästholmen holme Sjöbloms hemman Norrgärdet gärde
Sjökarby by /Se Hästholmen holme Sjöhamra lht Norrgärdet gärde
Sjökarby by /Se Hästholmen holme Sjöhamra lht Norrkärret odling
Sjökarby by /Se Hästholmen holme Sjökarby Saknas Norrmossen odling
Sjökarby by /Se Hästholmen holme Sjökarby by Norrskogen skog
Sjökarby by /Se Hästholmen holme Sjöstugan lht Norrtäljehugget hygge
*Skarpatuna Saknas Hästholmen ö Skeppars lht Norrviken vik
*Skarpatuna gd Hästholmen holme Skeppsbol hemman Norrvreten vret
*Skarpatuna gd Hästholmen holme Skeppsdal hemman Norrängen odling
Skarpatuna Saknas /Se Hästholmen ö Skeppsta hemman Norrängshagen hage
Skeppsbol, se Skirboda Saknas Hästholmen holme Skirboda hemman Norrängen odling
Skeppsbol hmn Hästholmen ö Skirbolet hemman Norrängen odling
Skeppsbol hmn Hästholmen ö Skirhult lht Norrängen odling
Skeppsbol hmn Hästholmen ö Skjutsbacken Saknas Norrängen, Lilla odling
Skeppsbol hmn Hästholmen ö Skjutsbacken lht Norrängen, Stora odling
Skeppsbol hmn Hästholmen holme Skog lht Nybodagärdet gärde
Skeppsbol hmn Hästvilan holme Skogsstugan, Lilla lht Nybodaholmen ö
Skirboda, se Skeppsbol hmn Hästvilan holme Skogstugan, Stora lht Nybyggkärret odling
Skirboda = Skeppsbol gd Hästvilan holme Skogstorp Saknas Nyckelmyren odling
Skirbol, se Skeppsbol hmn Hästö, se Hästholmen ö Skogstorp lht Nydal odling
?Skånsta by hästön, se Mjölkön del av ö Skog-Ytterby hemman Nydalsbergen berg
Skånsta? by *Hästö del av ö Skolhus Saknas Nydalsängen odling
Skånsta by *Hästö del av ö Skolhus Saknas Nyhagen hage
Skånsta by Hästön, se Hästholmen ö Skomakars lht Nykvarnholmen ö
Skånsta by /Se *Hästön del av nuv. Mjölkön Skånsta by Nykärren odling
Skånsta by /Se *Hästön holme Skärhult lht Nyodlingen odling
Smedby ?herrg *Hästön holme Slussvakt Saknas Nytorphagen hage
Smedby hg *Hästön ö Smackan torp Nyvreten vret
?Smedby hg *Hästön ö Snattran lht Näset terräng
Smedby hg Hästön, se Hästholmen ö Smedby Saknas Näset näs
Smedby hg Hästön, se Mjölkön ö Smedby gård Näsviken Saknas
Smedby hg *Högarvet ängsfjäll Smedstugan torp Näsängen odling
Smedby hg Idskär holme Snytan lht Näsängen, Lilla odling
Smedby gård Idskär holme Sofielund lht Näsängen. Stora odling
Smedby hg /Se Igelträsket tjärn Sofielund Saknas Nödekärret odling
Smedby hg Ikorn holme Solberga hemman Odens rolighet stenformation
Smedby hgd Isterbergen berg Sorgdalen lht Odlingen odling
Smedby hg *Isätravik vik Spånlöt torp Odlingen odling
Smedby hg *Isätraviken vik Stava, Lilla bebyggelse Odlingen, Lill- odling
Smedby hg /Se *Isätravik vik Stava, Stora bebyggelse Odlingen, Stor- odling
Smedby hg *Isätravik vik Lilla Stava Saknas Oranjehagen hage
Smedby gd *Isätraviken vik Stora Stava Saknas Oranjeholmen holme
Smedby gd Isättraviken vik Stavatorp torp Oranjeholmen ö
Smedby hg /Se Isättraviken havsvik Stavsätra Saknas Ormkärret odling
Smedby hg Jümfrüholm, se Gullholmen holme Stavsättra f.d. torp Ormudden udde
Smedby Saknas /Se Jungfruholm, se Gullholmen holme Stegsund Saknas Oxhagen hage
Smedby hg /Se *Jungfruholmen holme Stenhagen lht Oxhagen hage
»smydhiøby» Saknas /Se *Jungfruholmen holme Storgården hemman Oxhagsgärdet gärde
Solberga gd Jungfruhällen strand Storgården hemman Oxlöten odling
Solberga gd *Jungfrun holme Storhagen Saknas Oxlöten odling
Solberga gd Kalkviken vik *Storhagen f.d. torp Pannkakan ö
Solberga gd Kallmarsmossen mosse Stornäs lht Pettersbergsgärdet gärde
Solberga gd Kalvudden udde Stornäset gård Ploglandet odling
Stava by *Karshög f.d. holme Storvreten arrendegård Ploglandet, Bortre odling
Stava hg *Karshög ?udde Storängen lht Ploglandet, Främre odling
Stava hgd *Karshögen ?udde Strålsjölund lht Prästfjärden, Lilla vik
Stava hg Kasen berg Ström hemman Pussen sjö
Stava hgd Kaskärren terräng Ström, Norr- bebyggelse Påsen ö
Stava hg Kattberget berg Ström, Söder- bebyggelse Resarö(n) ö
Stava hgd Katthavet sjö Sundet lht Resaröström sund
Stava hg *Kidholmen del av holme Sundsmara bebyggelse Risängen odling
Stava hgd Killinge terräng Sundmara bebyggelse Risängsudden udde
Stava hgd Killingen holme Svinningenäs Saknas Ruggen sjö
Stava hgd Killingen skogsmark Sundsmara hemman Ruggen, Lill- sjö
Stafva herrg Killingeviken vik Sundtorp, Lilla lht Ruggkalven sjö
Stava by Killingeviken vik Sundtorp, Stora lht Ruskarsvreten vret
Stava hg Killingeviken vik Sveden lht Ryan odling
Stafva hg Kjälholm, se Källholmen holme Svinninge Saknas Ryan odling
Stava, Stora hg /Se Klappbergsviken vik Svinninge by Ryan odling
?Stava hgd Klockarhagen hage Svinningebacken Saknas Ryan odling
Stava hgd Klockarkärret kärr Svinningelund lht Ryssudden udde
Stafva gård Klockarängen ägomark Svinningelund Saknas Råberget berg
Stava, St:a gd Klubben kobbe Svinningenäs bebyggelse Rågholmen å
Stava by Klubben ö Svinningeudd torp Rännarbanan landsvägsbacke
Stafva gård Klöven holme Sågsveden lht Rävbergen berg
Stava hgd Knaborgsbeget berg Lilla Säby Saknas Rödbosund sund
?Stafva gård Knaborgsudd udde Stora Säby Saknas Rödhäll ö
Stava hgd Knaborgsviken vik Sundtorp Saknas Rödlingbybackarna terräng
Stafva gård Kodjupet sund Säby by Rönnholmarna öar
Stava by Kodjupet fjärd o sund Säby, Lilla bebyggelse Rönnholmen, Lilla ö
Stava by Kodjupet sund Säby, Stora bebyggelse Rönnholmen, Stora ö
Stava hg Kodjupet sund Säbylund Saknas Rörängen odling
Stava hgd Kodjupet fjärd Säbylund lht Rörängsudden udde
Stava hgd Kodjupet sund Sävastby Saknas Rövarholmen f.d. ö
Stava hgd Kodjupet vik Sävastby hemman Sandbacken terräng
Stava hgd Kodjupet sund Södergården hemman Sandkullen ö
Stava by Kodjupet fjärd Söra hemman Sandstensmossen mosse
Stava by Kodjupet sund /Se Söratorp torp Sandviken Saknas
Stava herrg. Kohagsklubben ö Tallen f.d. torp Sandviken vik
Stava by Kohagsudden udde Tallen, Stora f.d. torp Sandviken vik
Stava by Koholmen, se *Limholmen o. *Långholmen ö Tallholmen lht Sandviksängen odling
Stava herrg. Koholmen holme Talltoppen Saknas Sandvreten vret
Stava gd /Se Koholmen holme +Tegelbruk Saknas Seglarö ö
Stegesund lhtr Koholmen holme The, se 12 Dyvik Saknas Sibirien terräng
?Stegesund Saknas Koholmen holme Tillmora hemman Sibirien odling
Stegesund gd:ar /Se Koholmen holme Timrarön lht Silverudden udde
Sticksund, se Stegesund gd:ar Koholmen holme Tolvmans hemman Sillviken vik
Ström gd Koholmen holme Torp torp Singösjön sjö
Ström gd Koholmen ö Torpvreten lht Siviken vik
Ström gd Koholmen holme Tråsättra by Sjöbacken terräng
Ström gd /Se Koholmen holme Träsket lht Sjödal terräng
Svinninge by Koholmen holme Tuna Saknas Sjökarbygärdet gärde
Svinninge by Kopparmoran, Lilla ägomark Tuna säteri Sjövreten vret
Svinninge by Kopparmoran, Stora ägomark Tunggrind f.d. torp Sjövreten vret
Svinninge by Korsgärdet ägomark Tunggrind Saknas Sjövreten vret
Svinninge by *Korshögen udde lht Sjöängen odling
Svinninge by *Korshögen holme Täljö Saknas Sjöängsåkern åker
Svinninge by Krakholm, se Bergaholmen f.d. holme Täljö gård Skamfoten ö
Svinninge by Kristinholmen näs Täppan lht Skarpgärdet gärde
Svinninge by Kristineholm halvö Tärnsättra lht Skeppsdalsudden udde
Svinninge samh. Kuckubacken backe Uggelbo lht Skiran sjö
Svinninge by *Kuggdjupet sund Undal by Skirhultsjön sjö
Svinninge by *Kuggdjupet sund Uppgården bebyggelse Skjutsbacken vägbacke
Svinninge by Kugge Diupet, se Kodjupet sund Uppgården hemman Skogen på andra sidan skog
Svinninge by *Kugholmen holme Vallersvik by Skogsgärdet gärde
Svinninge by Kullö ö Valsjötorp f.d. torp Skogsvretarna vretar
Svinninge by Kungsängen ägomark Valsjövik f.d. torp Skogsvreten vret
?Svinninge by Kusen, L. holme Viken lht Skogsängen odling
Svinninge by Kusen, St. holme Vikingsborg bebyggelse Skomakargatan odling
Svinninge by Kusen, St. holme Visättra torp Skomakarviken vik
Svinninge gd /Se Kusen, St. o. L. holmar Vitmossen lht Skugghålet odling
Svinninge gd /Se Kusen, St. holme Västanberg hemman Skuggevreten odling
Svinninge gd /Se Kusen, L. holme Västanberg, Lilla bebyggelse Skånsta-ängarna odling
Syinghe, se Singö gd Kusen, St. holme Västanberg, Stora bebyggelse Skäret ö
*Sywalstorp Saknas Kusen, St. holme Västergården bebyggelse Skäret, Lill- ö
Såkarby, se Sjökarby by /Se Kusen, St. holme Västergården hemman Skäret, Lill- gärde
Säby hg Kusen, St. holme Västergården hemman Skäret, Stor- gärde
Säby hgd Kusen, L. holme Västerskär bebyggelse Skärhultsjön sjö
Säby hg Kusen, St. holme Ytterby by Skärsviken vik
Säby hgd Kusen, St. o. L. holmar Ytterby hemman Sliparsved odling
Säby hg Kusen, L. holme Ytterbystrand bebyggelse Slossevreten vret
Säby hgd Kusön, Lilla holme Ytterbyvik bebyggelse Slåtterkärren kärr
Säby hgd Kusön , Lilla holme Åbergens bt Slåtterkärret kärr
Säby hgd ?Kusön Stora ö Åby hemman Släthagen hage
Säby by ?Kusön, Stora holme Åbytorp bt Smackan odling
Säby by Kusön, Stora holme Åkers bt Smalängen odling
Säby by Kusön, Stora holme Åkers Runö jvstn Smedjebacken terräng
Säby by Kvallen sjö (eller å) /Se Åkersberg bebyggelse Smedjegärdet gärde
Säby by Kvallen sjö Åkersberg Saknas Smedjegärdet gärde
Söra gård Kvallen sjö /Se Åkersberga Saknas Smedjehagen odling
Söra gård Kvarnberget berg Åkersberga bebyggelse Smedsvreten vret
Söra gd *Kvarnholmen udde Åkersberga samhälle Snusarbacken vägbacke
Söra gård Kvarnkärret ägomark Åkersbro Saknas Snythagen hage
Söra samh. /Se Kvarnkärret ägomark Åkersbro bebyggelse Snårtäppan odling
Throthasætra, se Tråsätra by Kvarnsjön sjö Åkers-Långbro f.d. torp Solbergagärdet gärde
Tråsätra by Kvarnsjön sjö Åkerstorp bebyggelse Solbergasjön sjö
Tråsätra by Kvarnsjön sjö Åkerstorp hemman Solholma öar
Tråsätra by Kvarnängsviken vik Ålderdomshem Saknas Sorgdalen odling
Tråsätra by Kvistaren sjö Åsättra by Spånlöt odling
Tråsätra by Kvistaren sjö Älgö(n) lht Spånlötshagen hage
Tråsätra by Kvistaren sjö /Se Ängby lht Stallgärdet gärde
Tråsätra by Kvistarkärret ägomark Ängsvik f.d. bt Starrmyren odling
Tråsätra by Kylegärdet ägomark Ättarö hemman Stavaberget triangelpunkt
Tråsätra by *Kyrkfjärden vik Ättarötorpet f.d. torp Stavaberget berg
Tråsätra by *Kyrkfjärden vik Österskär samhälle Stenhagen hage
Tråsätra gd *Kyrkgårdsholm holme Österskär bebyggelse Stenhagsgärdet gärde
Tråsätra by *Kyrkgårdsholm holme Öster-Åkers kronopark kronopark Stockängen odling
?Tråsätra by *Kyrkholmen holme Överby by Stockängen odling
Tråsätra Saknas /Se *Kyrkogårdsholm holme Överby by Storgrundet notvarp
Tråsättra gd /Se *Kyrkogårdsholmarna holmar Överbystrand bebyggelse Storhagen odling
Tuna hg /Se Kålk holm, se Källholmen ö Översättra hemman Storholmen f.d. ö
Tuna hg Källbacka backe   Storholmen ö
Tuna hg Källholmen del av holme   Storkärret odling
Tuna hg Källholmen del av holme   Stormossen mosse
Tuna hg Källholmen holme   Stormossen mosse
Tuna säteri Källholmen del av holme   Stormossen mosse
Tuna, (förr Biskopstuna) hgd Källholmen holme   Stormossen mosse
Tuna hg Källholmen del av holme   Storsandarn gärde
Tuna hg Källholmen del av holme   Storsjön sjö
Tuna hg Källholmen holme   Storskogen skog
Tuna hg Källholmen holme   Storträsket sjö
Tuna hg Källholmen holme   Storträsket sjö
?Tuna gd Källholmen ö   Storudden udde
?Tuna hg *Källholmsgrundet grund   Storvreten vret
Tuna hg Källviken vik   Storvreten vret
?Tuna hg Källängen ägomark   Storvreten vret
Tuna hrgd.? Käringskären holme   Storvretskärret odling
Tuna hgd Käringskären holme (ev. holmar)   Storängen odling
Tuna hgd Käringskären holmar   Storängen odling
Tuna hgd Käringskären holmar   Storängen odling
Tuna hgd Käringskären holmar   Storängen odling
Tuna hgd Käringskären holmar   Storängen odling
Tuna herrgård Käringskären skär   Storängen odling
Tuna gård Käringstupan udde   Storängen odling
Tuna hg Kärret ägomark   Storängen odling
Tuna hg Kärret ägomark   Storängen odling
Tuna gd Kärret ägomark   Storängen odling
Tuna förr biskopssäte Larshäll häll   Storängssundet sund
Tuna hg Lerviken havsvik   Strålsjön sjö
Tuna hg Lerviksudd fyrplats   Stråsjömossen mosse
Tuna hg Lerviksudd udde   Stråsjön sjö
Tuna hg Lerviksudde Saknas /Se   Strömsgärdet gärde
Tuna hg Lillasken udde   Strömsjön sjö
Tuna gd Lilla odlingen terräng   Strömsvreten vret
Tuna hg Lill-Enaren sjö   Sundet odling
Tuna hg Lillholmen holme   Sundet odling
Tuna hg Lillholmen holme   Sundtorphagen hage
Tuna hg Lillholmen holme   Surbrunn källa
Tuna hg Lill-Ruggen sjö   Svartgarnsviken vik
?Tuna hg Lillsjön sjö   Svartgarnsviken vik
?Tuna hg Lillsjön sjö   Svartsjön sjö
Tuna hg Lillsjön sjö   Svartängen odling
Tuna hg Lill-Träsket sjö   Sveden odling
Tuna hg Lillsträsket sjö   Svedlanden odlingar
Tuna hg Lillängsgrynnorna holme   Svedlanden odlingar
Tuna hg Lillängsviken vik   Svedlandet odling
Tuna hg Lillön kobbe   Svedlandet odling
Tuna hg *Limholmen f.d. holme, nu del av Koholmen   Svedlandet odling
Tuna hg *Lindholmen holme   Svinningeholmen ö
Tuna hg Lindholmsviken vik   Svinningeskäret Saknas
Tuna hg Ljungsboudd udde   Svinningeudd udde
Tuna hg Lugnet terräng   Svinningeviken Saknas
Tuna hg Lutavik vik   Svinningeviken vik
Tuna hg Långgärdet ägomark   Såggärdet gärde
Tuna hg *Långholm holme   Sågkärret odling
Tuna hg långholm, se Koholmen holme   Sågmossen odling
Tuna hg Långholm, se Koholmen holme   Sågsveden odling
Tuna hg Långholm, se Seglarö holme   Sågvreten vret
Tuna säteri Långholmen, se Koholmen ö   Syltoppen berg
Tuna gd /Se *Långholmen del av holme   Säbyskiftet gärde
Tuna hg Långholmen holme   Sälgedalen odling
?Tuna hg Långholmen holme   Sätterfjärden vik
Tuna hg Långholmen holme   Sätteräng äng
Tuna hg *Långholmen holme (eller del av holme)   Södersjön sjö
Tuna hg /Se *Långholmen f.d. holme, nu del av Koholmen   Södergrundet notvarp
Tuna säteri /Se Långholmen holme   Södergårdsgärdet gärde
Tuna hg /Se Långholmen holme   Södergärdet gärde
Tuna hg /Se Långholmen holme   Söderviken vik
Tuna gd /Se Långholmen holme   Söderängen odling
?Tuna hg /Se *Långholmen holme   Söderängen odling
Tuna gd Långholmen holme   Söderängen ängsfjäll
Tuna gd /Se Långholmen holme   Södra bottnen odling
Tuna gd /Se Långkärret kärr   Södra udden udde
Tuna gods /Se Lånmossen mosse   Södra udden udde
Tuna gd /Se Långsjön sjö   Söragärdet gärde
Tuna gd /Se Långsjön sjö   Sörahammarn terräng
Tuna gd /Se Långsjön sjö   Tallaräng(en) odling
Tunanäs torp Långsjön sjö   Tallholmen ö
?Täljö hg Långsjön sjö   Tallholmen ö
Täljö hg Långsjön sjö   Telegrafberget berg
Täljö hg Långsjön sjö   Temmaren sjö
Täljö hg Långsjön sjö   Tillmora-ängen odling
Täljö hg Långsläpan ägomark   Timrarö(n) ö
Täljö hg /Se Långvisen ägomark   Timrarön, Lilla ö
Täljö hg /Se Läderviken vik   Timrarön, Stora ö
Tälje Saknas /Se Längholm, se Seglarö ö   Tolan sjö
Täljö gd /Se Länsman holme   Torphagen odling
Täljö gd /Se Länsman holme   Torpvreten vret
Täljö samhälle /Se Länsman skär   Torpvreten vret
Täljö gd /Se Löten ägomark   Torpängen odling
Ubby gd /Se Lövsta terräng   Torpängen odling
Undal gd Malmskogen skog   Torsnäsudden udde
?Ytterby by Malmslätten ägomark   Trankärret odling
Ytterby by Malmviken vik   Trehörningen sjö
Ytterby by Marieskär holme   Trekanten terräng
Ytterby by Marieskär holme   Trerån råsten
Ytterby by Marieskär holme   Trerån råsten
Ytterby by Marieskäret ö   Trollkällan källa
Ytterby by Marieskäret skär   Tråsättramossen mosse
Ytterby by Marsätraholmen holme   Trälhavsgrunden öar
Ytterby by Marsätraholmen halvö   Trälhavsskogen skog
Åby by Marsätraholmen halvö   Träsket sjö
Åby by Marsätraholmen holme (möjl. halvö)   Träsksjön sjö
Åby by Marsätraholmen holme (möjl. halvö)   Tunafjärden Saknas
Åby by Marsättraholmen f.d. holme, nu halvö   Tunafjärden vik
Åby by Marsättraholmen holme   Tunanäs näs
Åby by Marsättraholmen halvö   Tunnberget berg
Åby by *Matsön, (resp. Mosön o. L. Mosön) holmar   Tuve gärde
Åby by Messormen sjö   Tyvkrok vik
Åby by Mesormen sjö /Se   Täcka udden udde
Åby by Messormsängen ägomark   Täljöviken, Täljev. Saknas
Åby by Mjölkö ö   Täljöviken vik
?Åby by Mjölkön ö   Täppan odling
Åker, se även Österåker sn Mjölkön ö   Täppan odling
Åker sn Mjölkön ö   Täppan odling
Åker by Mjölkön ö   Täppan odling
Åkersberga samhälle /Se Mjölkön, se *Hästön o. *Ängön ö   Tärnan sjö
Åkersbro nu samhälle Mjölkö ö   Tärnberget berg
Åkerstorp gd Mjölkö ö   Tärnmossen mosse
»Åsby» gård Mjölkö ö   Tärnängen äng
Åsätra by Mjölkö ö   Ugnshålet vik
Åsätra by Mjölkö ö   Uppsjön sjö
Åsätra by Mjölkö ö   Utkiksberget berg
Åsätra by Mjölkö ö   Uttersmyren odling
Åsätra by Mjölkö ö   Uppängen odling
Åsätra by Mjölkö ö   Vaktaholmen f.d. ö
Åsätra by Mjölkö ö   Valborgsmässberget berg
Åsätra by Mjölkö ö   Valkvistens slåttan äng
Åsätra by Mjölkö ö   Vallersviks Botten fjärd
Åsätra by Moholmen ö   Vallersviksudden udde
Åsätra by Moholmen holme   Vallerviksängen odling
Åsätra by Moholmen (resp. Mordholmen) holme   Valsjön sjö
Åsätra by Moholmen holme   Valsjövreten vret
Åsätra gd Moholmen holme   Valsjöängen odling
Åsätra gd Moholmen holme   Vargledet odling
Åsätra by Moholmen holme   Vattmyrbotten odling
Åsätra (Åsättra) Saknas /Se Moholmen holme   Vattmyren odling
Ättarö gd Moholmen holme   Vattmyrviken vik
Ättarö Saknas /Se Moholmen holme   Viken vik
Ättarö gd /Se Moholmen holme   Viken vik
Överby by Moholmen (resp. Mordholmen) holme   Viken vik
Överby by Moholmen holme   Viken vik
  Moholmen ö   Vikingsviken vik
  Moholmen holme   Viksgärdet gärde
  Moorholmen, se Moholmen ö   Vimparn ö
  Mordholmen holme   Vindsjöbergen berg
  *Morholm holme   Vindsjöbron bro
  morholm, se Moholmen holme   Vindsjön sjö
  *Morholm holme   Vindsmyrarna kärr
  Morholm, se Moholmen holme   Vinsjön sjö
  Morholmen, se Moholmen holme   Visättrakärret odling
  Mossöholmen, Lilla holme   Visättra-ängen odling
  Mossöholmen, Stora holme   Vitmossen mosse
  Mossön, Lilla ö   Vrakudden udde
  Mossön, Lilla ö   Vreten vret
  Mossön, Lilla holme   Västergårdsgärdet gärde
  Mossön, Lilla ö   Västergärdet gärde
  Mossön, Stora holme   Västergärdet gärde
  Mossön, Stora ö   Västergärdsberget berg
  Mossön, Stora ö   Västerholmen f.d. ö
  Mossön, Stora ö   Västerängen odling
  Mossön, Stora ö   Västerörn ö
  Mossön, Stora ö   Ytterbygärdet gärde
  Mossön, Stora ö   Ytterbyudd udde
  *Mosön holme   Ytterbyviken vik
  *Munkudden udde   Åbyhammarn terräng
  Murarkärret kärr   Åkerlandsdelen odling
  *Mussön holme   Åkers kanal Saknas
  Myran ägomark   Åkers kanal kanal
  Myrlingen, se Mysslingen sjö   Åkerströmsmossen mosse
  Mysslingen sjö   Ångbåtsholmen f.d. ö
  Mysslingen sjö   Älgslättan odling
  Mysslingen sjö /Se   Älgö, Lilla ö
  Måssön, L:, se Mossön, Lilla ö   Älgö, St. o. L. öar
  Måssön, se Mossön, Stora ö   Älgö, (Stora) ö
  Måsön, se Mossön, Stora ö   Ängen odling
  Måsön ö   Ängen odling
  Måsön ö   Ängen odling
  Måsön, L., se Mossön, Lilla ö   Ängen äng
  Måsön, St. o. L. holmar   Ängen odling
  Måsön, St. o. L. holmar   Ängen odling
  Måsön, St. o. L. öar   Ängen odling
  Måsön, St. o. L. holmar   Ängsgärdet gärde
  Måsön, St. o. L. holmar   Ängshalsen odling
  Måsön, St. o. L. holmar   Ängsudden udde
  Måsön, St. o. L. holmar   Ängsviken vik
  Måsön, St., se Mossön, Stora ö   Ängsviken vik
  Måsön, St. holme   Ättarudden udde
  Måsön, St. holme   Ättar-ängen odling
  *Mäsö, resp. Mäsö, L. holmar   Ön f.d. ö
  Mönsterplatsen terräng   Österhagen hage
  Mörtsjön, se Mörtvättern sjö   Österhagsudden udde
  Mörtsundet ägomark   Österhagsviken vik
  Mörtviken vik   Östersveden odling
  Mörtvättern sjö   Österängen odling
  Mörtvätten sjö   Österörn f.d. ö
  Mössön, se Mossön, Stora holme   Överbyfjärden fjärd
  Mössön, St. o. L. holmar   Överbyviken vik
  Lilla Mäsöhn, Lilla Mösön, se Mossön, Lilla holme   Översättragärdet gärde
  mösön, se Mossöholmen, Lilla holme   Öviken vik
  Stora Mösöhn, Stora mösö.., se Mossön, Stora ö    
  Stora Mösön, se Mossöholmen, Stora holme    
  Nordholmen, se Moholmen ö    
  Norrmossen ägomark    
  Norrmossen ägomark    
  Norr Träsket, se Stor-Träsket sjö    
  Norrviken vik    
  Norrängen ägomark    
  *Norrö halvö    
  Nybodaholmen holme    
  Nybodaholmen holme    
  Nybodaholmen holme    
  Nyckelmyran ägomark    
  Nydalsbergen berg    
  Nykvarnsholmen holme    
  Nykvarnsholmen holme    
  Nykvarnsholmen holme    
  Nykvarnsholmen holme    
  Nykvarnsholmen holme    
  Olarsholm, se Oranjeholmen holme    
  *Olasholm (resp. Olovsholm) holme    
  *Olasholm, L. holme    
  Onsbrokärret kärr    
  Oppsjön och Hemsjön sjöar    
  Oppsjön sjö    
  Oranienholmen holme    
  Oranienholmen (resp. Oranjeholmen) holme    
  Oranienholmen (resp. Oranjeholmen) holme    
  Oranienholmen (resp. Oranjeholmen) holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  Oranjeholmen holme    
  *Oransholmen holme    
  *Oranskål holme    
  Orena, se Oranjeholmen holme    
  *Orensholm holme    
  Ormkroksudden udde    
  Ormkärret ägomark    
  Pannkakan kobbe    
  Prästfjärden vik    
  Prästfjärden fjärd    
  Påsen ö    
  Reginalund lund    
  Resarön holme /Se    
  Resarö ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarö ö    
  Resarö ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarö ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarön ö    
  Resarö ö    
  Resarö ö    
  Resarön ö    
  Resarö ö    
  Resarö ö    
  Resarö ö    
  Resarö ö    
  Resarö ö    
  Resarö ö    
  Resarö holme /Se    
  Resarö holme /Se    
  Resarö holme /Se    
  Resarö holme /Se    
  Resarö ö /Se    
  *Resaröfjärden fjärd    
  Resaröström sund    
  Resaröström sund    
  Resaröström sund    
  Resaröström sund    
  Resaröström sund    
  Resarö ström sund    
  Resaröström sund    
  Risängen ägomark    
  Risängsudden udde    
  Ronsholmarna, se Rönnholmen, Lilla o. Stora holmar    
  *Rosholmen holme    
  Rougholmen, se Rågholmen holme    
  Ruggen sjö    
  Ruggen sjö    
  Ruggen sjö    
  Ruggen, Lill- terräng?    
  Ruggen, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Ruggen, St:a o. L:a sjöar /Se    
  Ruggkalven f.d. sjö    
  Ruggkalven ägomark    
  Ruinsjön, se Strömsjön sjö    
  Ryan ägomark    
  Ryan ägomark    
  *Ryggholmen holme    
  Ryssmasterna skär /Se    
  Ryssudden udde    
  Råberget berg (med triangelpunkt)    
  Rågholmen holme    
  Rågholmen holme    
  Rågholmen holme    
  Rågholmen holme    
  Rågholmen ö    
  Rågholmen holme    
  Rödbosund sund    
  Rödbosund strandparti    
  Rödhäll kobbe    
  Röllingby terräng    
  *Rönholm (resp. Rönsholm) holme    
  Rönholmar, se Rönnholmen, Stora o. Lilla holmar    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmaarna holmar    
  Rönnholmarna ?holme    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmarna holmar    
  Rönnholmen, L. (eller V.) holme    
  Rönnholmen, L. eller V. holme    
  Rönnholmen, L. holme    
  Rönnholmen, Lilla holme    
  Rönnholmen, Lilla o. Stora holmar    
  Rönnholmen, LIlla o. Stora öar    
  Rönnholmen, St. holme    
  Rönnholmen, Stora o Lilla holmar    
  Rönnholmen, Stora holme    
  Rönnholmen, St. eller Ö. holme    
  Rönnholmen, St. o. L. (resp. Rönnh. Ö. o. V.) holmar    
  Rönnholmen, V. holme    
  Rönnholmen, Ö. holme    
  Rönnholmen, St. eller Ö. holme    
  Rönnholmen, St. (eller Ö.) holme    
  *Rörholmarna holmar    
  Rörängen ägomark    
  Rövarholmen udde    
  *Salholm holme    
  Saltsjön del av Östersjön    
  *Sandersskär holme    
  Sandkullen kobbe    
  Sandstensmossen mosse    
  Sandviken vik    
  *Sariviken (? Sartviken ) vik    
  *Saxarfjärden fjärd    
  Saxarfjärden vik    
  Saxarfjärden, V. fjärd    
  Saxarfjärden, V. o. Ö. fjärdar    
  Saxarfjärden, Västra o. Östra fjärdar    
  Saxarfjärden, Västra fjärd /Se    
  Saxarfjärden, Ö. o V. fjärdar    
  Saxarfjärden Östra fjärd    
  *Saxarfjärden fjärd    
  Seglarö ö    
  Seglarö holme    
  Seglarö ö    
  Sibirien ägomark    
  Sillviken vik    
  Sillviken vik    
  Sillviksudden udde    
  Silverudden udde    
  Singöberget berg    
  Siviken vik    
  Sjöberg berg    
  Skamfolen skär    
  *Skamfoten holme    
  Skamfoten holme    
  Skamfoten holme    
  ?Skamfoten skär    
  ?Skamfoten skär    
  Skamfoten skär    
  *Skarnfoten holme    
  Skarnfålen, se Skamfolen skär    
  *Skarnskär holme    
  Skarpgärdet ägomark    
  Skeppsbol ägomark    
  Skeppsdalsudd udde    
  Skiran, se Skiren sjö    
  Skiren sjö    
  Skiren sjö    
  Skiran sjö /Se    
  Skiran sjö /Se    
  Skiäran, se Käringskären holmar(?)    
  Skiäret, se Gästholmen f.d holme    
  Skjutsbacken backe    
  Skolviken vik    
  Skomakarviken vik    
  Skutviken vik    
  *Skäran holme    
  *Skäran holme    
  *Skären holmar    
  Skärsviken vik    
  Sliparsved ägomark    
  Slåtterkärret kärr    
  Snythagen terräng    
  Solbergasjön sjö    
  Solbergasjön sjö    
  Solbergasjön sjö    
  Solbergasjön sjö    
  Solbergasjön sjö    
  Soludden udde    
  Sorgedalen terräng    
  Spånlöt terräng    
  Stafsholmar, se Västerholmen f.d. holmar    
  *Staftholm udde    
  *Standarholmen holme    
  *Standerholmen holme    
  Standerholmen, se Kusön, Stora holme    
  *Standersholmen holme    
  *Standerskjär holme    
  *Standerskär holmar    
  *Standerskär holme    
  *Standerskär holme    
  *Stansesskär holme    
  Starrmyran ägomark    
  Stash., se Västerholmen f.d. holme    
  *Stav udde    
  Stava, Lilla ägomark    
  Stavaberget berg    
  Stavaviken vik    
  Stavaviken vik    
  *Stavholmen f.d. holmar    
  *Stavholm f.d. holme    
  *Stavholm uddar    
  *Stecksund sund    
  Stegsundet (el. Stegesund) sund    
  Stegsundet (el. Stegesund) sund    
  Stegsundet (el. Stegesund) sund    
  Stegesund sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegesundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegsundet sund    
  Stegesundet sund    
  Stigesund, se Stegsundet sund    
  *Stocksund sund    
  Stockängen ägomark    
  Stora odlingen ägomark    
  Stor-Enaren sjö    
  Stor-Enaren sjö    
  Stor-Enaren sjö    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Storkärret ägomark    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storskogen skog    
  Storskogen skog    
  Stor-Träsket sjö    
  Storträsket sjö    
  Storudden udde    
  Storvreten terräng    
  Storängen ägomark    
  Storängsklipporna kobbar    
  Storängsviken vik    
  Strålsjölund ägomark    
  Stråsjömossen mosse    
  Stråsjön tjärn    
  Strömsjön sjö    
  Strömsjön sjö /Se    
  Strömsjön sjö    
  *Stäkessund sund    
  Stäkesünde, se Stegsundet sund    
  *Stäkesundet sund    
  *Stäksundet sund    
  *Ständerholmen holme    
  Svartfårorna ägomark    
  Svartgarnsviken vik    
  Svartgarnsviken vik    
  Svartgarnsviken vik    
  Svartsjön, se Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartängen äng    
  Sveden terräng    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Svinningeviken vik    
  Säterfjärden fjärd    
  Sätterfjärden vik    
  Säterfjärden vik    
  Sätterfjärden vik    
  Sätterfjärden vik    
  Sätterfjärden vik    
  *Sätravik vik    
  Södersjön sjö    
  Södersjön sjö    
  Söderviken vik    
  Södra bergen berg    
  Sörahammaren terräng    
  Taborg fornlämningsområde?    
  Tallen,Stora ägomark    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  ?Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen ö    
  Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  Telegrafmossen mosse    
  Lilla Timaren, se Timrarön, Lilla holme    
  Stora Timaren, Tim..., se Timrarön, Stora ö    
  Timarn, se Timrarön, Stora ö    
  *Timarsön ö    
  Timermansholm, se Bergaholmen f.d. holme    
  Timern, se Timrarön, Stora ö    
  Timmaren, se Timrarön, Stora ö    
  Timmarna, Lilla, se Timrarön, Lilla holme    
  *Timmren ö    
  *Timnaren ö    
  *Timrarn,( resp.Timrarn L.) ö, resp holme    
  Timrarön, L. holme    
  Timrarön, Lilla holme    
  Timraön, Lilla holme    
  Timrarön, Lilla ö    
  Timrarön, Stora ö    
  Timrarön, St ö    
  Timrarön, St. ö    
  Timrarön, Stora ö    
  Timrarön, St. ö    
  Timrarön, St. ö    
  Timrarön, Stora ö    
  Timrarön, Stora ö    
  Timrarön, Stora ö    
  Timrarön, Stora ö    
  Timrarön, St. o. L. ö o. holme    
  Timrarön, St. o. L. holme    
  Timrarön, St. o. L. ö o. holme    
  Timrarön, St. o. L. ö o. holme    
  Timrarön, St. o. L. ö o. holme    
  Timrarön, St. o. L. ö o holme    
  Timrarön, St. o. L. ö o. holme    
  Timrarön, Stora o. Lilla holmar    
  Timrarön, Stora ö    
  Timrarösundet, Lilla sund    
  Timrarösundet, Lilla sund    
  Tjusarholmen o. Byholmen holmar    
  Tjusarholmen ö    
  Tjusarholmen holme    
  Tolan f.d. sjö    
  Tolan terräng    
  Torparängen vik    
  Torpängen ägomark    
  *Totholm holme    
  Trankärret ägomark    
  Trastsjön sjö    
  Trastsjön sjö    
  Trehörningen tjärn    
  Trollehavet, se Trälhavet fjärd    
  Trollhavet fjärd    
  Trollkällan källa    
  Tråsättra triangelpunkt    
  Trälhafs holmar, se Trälhavsgrundet, V. o. Ö. holmar    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet innanhav    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet del av Mälaren    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd /Se    
  Trälhavet fjärd /Se    
  Trälhavet fjärd /Se    
  Trälhavet fjärd /Se    
  Trälhavsgrunden holme    
  Trälhavsgrunden holmar    
  Trälhavsgrunden grund    
  Trälhavsgrunden holmar    
  Trälhavsgrunden holmar    
  Trälhavsgrunden holmar    
  Trälhavsgrunden holmar    
  Trälhavsgrunden holmar    
  Trälhavsgrunden öar    
  Trälhavsgrundet, Västra o. Östra grund    
  Trälhavsgrundet, Västra o. Östra holmar    
  Trälhavsgrundet, Västra och/eller Östra holmar    
  Trälhavsgrundet, V. holme    
  Trälhavsgrundet, Östra holme    
  Träsket, S., se Lill-Träsket Saknas    
  Träsket ägomark    
  Träsksjön, se Trastsjön sjö    
  Trät hafve, se Trälhavet fjärd    
  Träthafwet, se Trälhavet del av Mälaren    
  Tunafjärden vik    
  Tunafjärden vik    
  Tunafjärden vik    
  Tunafjärden vik    
  Tunafjärden vik /Se    
  Tuna fjärden vik    
  Tunafjärden vik    
  Tunafjärdsberget berg    
  Tunaviken, se Tunafjärden Saknas    
  Tunnberget berg    
  Tyvkrok vik    
  Täckaudden udde    
  Täljeviken vik /Se    
  Täljeviken vik    
  Täljöviken vik    
  Täljöviken vik    
  *Tämnaren sjö /Se    
  Tämnaren sjö /Se    
  Täppvallen ägomark    
  Tärnan sjö    
  Tärnan sjö /Se    
  Tärnberget berg    
  Tärnmossen mosse    
  Tärnängen ägomark    
  Törnsättra terräng    
  Uggelbo ägomark    
  Uggleviken bukt    
  Ugnshålet vik    
  Utsiktsberget berg    
  Uttersmyran ägomark    
  Ulvön ö    
  Ulvön ö    
  Vallersviksviken vik    
  *Vallsjö träsk sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Vassviken vik    
  Vattmyrviken vik    
  Vimparen holme    
  Vindsjöbergen berg    
  Vindsjön tjärn    
  Vitmossen mosse    
  Vitmossetorpet terräng    
  Vrakudden udde    
  *Vålsjön sjö    
  Västerholmen holme    
  Västerholmen udde    
  Västerholmen udde    
  Västerholmen f.d. ö    
  Västerholmen f.d. holme    
  Västerholmen holme    
  Västerholmen udde    
  Västerholmen holme    
  ?Västerholmen holme    
  Västerholmen udde    
  Västerholmen triangelpunkt    
  Västerören udde    
  Ysätravik, se Isättraviken vik    
  *Ytterbyholmen holme    
  Ytterbystrand terräng    
  Åbyhammaren skog    
  Åkerlandsdalen ägomark    
  Åkers kanal Saknas /Se    
  Åkers-Långbro ägomark    
  Åkers kanal kanal /Se    
  Åkersström sjö    
  Åkerströmsmosse mosse    
  Åkersån del av Åkerskanal    
  Åkersån del av Åkers kanal /Se    
  *Ångholmen holme    
  Älgö samt Älgö, St. ö    
  Älgö ö    
  Älgö holme    
  Älgö, St. o. L. holmar    
  Älgö ö    
  Älgö, St. o. L. ö    
  Älgö, Stora ö    
  Älgön, Lilla o. Stora holme    
  Älgö, St ö    
  Älgö,St ö    
  Älgö, St. o. L. ö o. holme    
  Älgö, St. o. L. ö o. holme    
  Älgö, St o. L. ö, resp. holme    
  Älgö,L holme    
  Älgö, St ö    
  Älgö, St ö    
  Älgö, St. o. L. ö o. holme    
  Älgö, Lilla holme    
  Älgön, Lilla ö    
  Älgön, Stora ö    
  Älgö, L. holme    
  Älgö, Lilla ö    
  Älgö, Stora ö    
  Älgö, Stora ö    
  *Ängnö del av ö    
  *Ängsholmen del av ö    
  Ängsudden udde    
  Ängsviken vik    
  *Ängsö del av ö    
  *Ängsön del av ö    
  *Ängsö ö    
  *Ängsöfåglarön ö    
  *Ängsö Fåglarö ö    
  *Ängön del av ö    
  *Ängön del av Mjölkön    
  Öfwerbyholmarna, se Tjusarholmen resp. Byholmen holmar    
  *Ören (resp. Ön) holme    
  Ören, se Ekören holme    
  Ören, se Ekören skär    
  Österskär strandparti    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbyfjärden fjärd    
  Överbygrundet triangelpunkt    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.