ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kågedalens socken : Skellefteå tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : 412 Naturnamn : 1634
Kågedalens sn sn Kågedalens sn sn Nummerförteckning förteckning Abborrtuvan fiskeställe
Kåge(dalen) förs /Se Antonsklösan udde /Se Nummerförteckning förteckning Abramsgroven dalgång
Ersmark by Jakobklösan udde /Se Nummerförteckning förteckning Abramskällan kallkälla
Ersmark by Klösan fors /Se Nummerförteckning förteckning Aftonsmyrarna myrar
Ersmark by Klöshålet odling /Se Nummerförteckning förteckning Aftonsmyrorna myrar
Ersmark by Klösudden udde /Se Nummerförteckning förteckning +Aldergärdet odling
Ersmark by Klösängarna myr /Se Nummerförteckning förteckning Amerika slåtter, odling
Ersmark by Kågeträsket sjö /Se Nummerförteckning förteckning Anders-Ersamyren myr
Ersmark by Kågeälven älv /Se Nummerförteckning förteckning Anders-Ersamoren myr
Ersmark by Kågeälven älv /Se Jonarna inbyggarbeteckning Anders-Olsaänget odling
Ersmark by   Jönsarna inbyggarbeteckning Anderssonsberget höjd
Ersmark by   Kågbo inbyggarbeteckning Ankmyrbodmyran myr
Ersmark by   räftarna inbyggarbeteckning Anners-Jansamyrarna myrar
Ersmark by   Alderssvedjan lht Antdalen tjärdal
Ersmark by   Anders-Ols gård Antmyren myr
Ersmark by   Anders-Ols gd Antmyrheden hed
Ersmark by   Ankmyrbodarna f.d. fäbodar Antonsberget berg
Ersmark by   Arturshem lht Antonsklösan udde
Ersmark by   Arturshill lht Antroddet odling
?Ersmark by   Avabodarna gårdar +Aspgärdan odling
Ersmark by   Avabodarna gårdar Aulergärdan åker
Ersmark by   Avamoren gårdar Avabodberget berg
Ersmark by /Se   Axla lht Avabodberget höjd
Ersmark by /Se   Backa lht Avamoren myr
*Felle fiske   Backa lägenheter Avamoren odling
Gråliden (Klösan) by /Se   Backe lht Avan vik
Håkarshemmanet hmn /Se   Badstubacken lht Avan vik
Jåsshemmanet hmn /Se   Bastuliden by Avasundet sund
Klösan by /Se   Bastuliden Norra by Avasundet sund
Kusmark by   Bastuträsk by Bastubäcken binamn på Bastumyrbäcken
Kusmark by   Bastuträsk by Bastubäcken bäck
Kusmark by   Bergbacken lht Bastubäcknäset udde
Kusmark by   Berget gårdar Bastubäckänget myrodling
Kusmark by   Bjessråningen lht +Bastubäckänget slåtter
Kusmark by   Björkdal by Bastuholmen holme
Kusmark by   Björkdal by Bastuholmen holme
Kusmark by   Björknäs lht Bastuholmsgrundet, Norra holme
Kusmark by   Björkselet gårdar Bastuholmsgrundet, Södra holme
Kusmark by   Björkselet, Ut å gd Bastulidberget höjd
Kusmark by   Björkselet lht Bastulidberget berg
Kusmark by   Björkö = Ön Saknas Bastuliden sluttning
Kusmark by   Björnmoren gårdar Bastumyran myr
Kusmark by   Björnmoren gårdar Bastumyrbäcken bäck
Kusmark by   Björnänget gårdar Bastumyren myr
Kusmark by   Bodarna gårdar Bastuträsket sjö
Kusmark by   Bodarna by +Berggärdet odling
Kusmark by   Bodarna gårdar Berglundsgärdan odling
Kusmark by   Bodarna, Nord vid gårdar Berglundsholmen = Sandviksholmen Saknas
Kusmark by /Se   Bodarna, Ut vid namn på Eriksdal Bergmansnäset udde
Kusmark by /Se   Bodtorp bebyggelse Bergslyet myr
Kåge, se Storkåge by   Bostället gård Bergåkern åkrar
Kåge Saknas   Bostället gd Billören holme
Kåge Saknas   Brobacka lht Billören holme
Kåge by   Brobacke lht Bjälkberget höjd
Kåge by   Brokvarnsbacken lht Bjälkberget höjd
Kåge by   Brånet gårdar Bjässviken vik
Kåge by   Brånet lägenheter Bjässviknäset udde
Kågeträsk by   Bråntomten Saknas Björkberget höjd
Kåge municipalsamhälle /Se   Brännan by Björkdalsberget berg
Kåge by /Se   Brännan lht Björkkärret kärr
Kåge samhälle /Se   Brännan gårdar Björklidbäcken bäck
Kåge municipalsamhälle /Se   Brännberg by Björklidbäcken bäck
Kåge samhälle /Se   Brännberg by Björkliden ås
*Kågeholm gd   Brännkläppen by Björkliden kronopark
Kågeträsk by   Brännkläppen by Björkliden ås
*Kågeträsk by   Brännskiftet lht Björkliden kronopark
*Kågeträsk by   Brönet gårdar Björklidmyren myr
Kågeträsk by   Brönet gård Björklidmyran myr
Kågeträsk by   Brönet gårdar Björkögrundet äldre namn på Björkön
Kågeträsk by   Bytestorp lht Björkögrundet, Inre holme
Kågeträsk by   Bäckbacka bebyggelse Björkögrundet, Inre holme
Kågeträsk by   Bäckfors by Björkögrundet, Yttre holme
Kågeträsk by   Bäckfors by Björkögrundet, Yttre holme
Kågeträsk by   Bäckheden by Björkön udde
Kågeträsk by   Bäckheden gd +Björnberget höjd
Kågeträsk by   Bäcklunda lht +Björnhusmyran myr
Kågeträsk by   Bäckmark bebyggelse Björnhålet slåtter
Kågeträsk by   Bäckänget gårdar Björnhålbäcken bäck
Kågeträsk by   Bäckänget gårdar Björnkläppbäcken bäck
Kågeträsk by   Centralhem lht Björnkläppen höjd
Kågeträsk by   Dalbacka lht Björnmoren myr
Mårshemmanet hmn /Se   Dalen gård Björnmoren myr
*Smedsmyran gd   Dalhem lht Björnmormyren myr
Storkåge by   Dikeskläppen f.d. gård +Björnmorskiftet odling
Storkåge by /Se   Dikeskläppen gårdar Björnmorsvedjan åker
Storkåge by   Djupbäcken gårdar Björnmyren myr
Storkåge by   Djupgrofvan by Björnmyran myr
Storkåge by   Djupgroven by Björnmyrberget berg
Storkåge by   Djupgroven, Gamla gård Björnmyrbäcken bäck
Storkåge by   Dunmoran lht Björntjärnen tjärn
Storkåge by   Dunmoran lht Björnängesmoren del av Björnänget
Storkåge by   Elfsbacka lht Björnänget myr
Storkåge by   Elfslunda lht Björnänget odling
Storkåge by   Eriksdal by Björnänget odling
Storkåge by   Eriksdal by Björnänget, Lilla myr
Storkåge by   Eriksliden by Björnänget, Norra äng
Storkåge by   Eriksliden by Björnängeskläppen höjd
Storkåge by   Ersmark Saknas Blackbäcken bäck
Storkåge by   Ersmark by +Blackbäckänget slåtter
Storkåge by   Ersmark by Blylodmyran odling
Storkåge samhälle   Ersmark by Blåberget = Blöberget Saknas
Storkåge by   Ersmark by Blöberget höjd
Storkåge by   Ersmark by Blöberget höjd
Storkåge by   Ersmark by Blöbergs storstenen sten
Storkåge by   Ersmarksbodarna gårdar Blötmoren myr
Storkåge by /Se   Ersmarksknorten inbyggarbeteckning Blötudden del av Storudden
Storkåge (Kåge) municipalsamhälle /Se   Ersmarkstorpet lht Bockhornet myr
Storkågeträsk by   Erstorp lht Bockmyren myr
Storkågeträsk by   Falgrensbodarna fäbodställe Bockmyran myr
Storkågeträsk by   Falkliden by Bodalsstigen prickstig
    Falkliden by Bodberget höjd
    Falsbodarna f.d. fäbodar Bodbäcken bäck
    Finntjärnsbodarne fäbodställe Bodbäcken bäck
    Forslunda lht Bodgrönnan undervattensgrund
    Fridhem lht Bodgärdorna odlingar
    Fällan gård Bodgärdorna odlingar
    Fällbäckshägnan lht Bodmyren myr
    Graflund lht Bodmyren myr
    Gran by Bodmyren myr
    Gran by Bodraningen myr, numera odling
    Granden gårdar Bodrödningen myr
    Granlund bebyggelse Bodrödningen myr
    Granå by Bodskiftet odling
    Granå by Bodvägen väg
    Grunnan gårdar +Bodmyran myr
    Gråliden by Bodvägen skogsväg
    Gråliden by Bondgroven f.d. älvsstrand
    Grånäs by Bondmyran myr
    Grånäset by Bondmyran odling
    Gärdan gårdar Bondmyrberget höjd
    Gärdet lht Bondmyrberget höjd
    Hebbersfors, se Häbbersfors Saknas Bondgroven odling
    Hedbodlöten f.d. fäbod Bondmyrbäcken bäck
    Heden gårdar Bondmyren myr
    Hedlunda by Bondstranden mark
    Hedlunda by Bondstrandmyran myr
    Nya Hedlunda lht Bodraningen odling
    Herbacken gårdar Boversheden mark
    Hermansgärdan lht Boviksvägen väg
    Holmbomstorpet torp Bovikvägen Saknas
    Holme, Uppi by Brandbärlunden skogsmark, dunge
    Holmfors gårdar Brattberget, se Bråtberget o. Bråkberget Saknas
    Holmforssågen sågplats Brattlidberget höjd
    Holmfors sågplats bebyggelse Brattlidberget = Bastulidberget Saknas
    Håkans gd Brattmyrarna myrar
    Håkars gård Brattmyren, Stora myr
    Häbbersfors by Brattmyren myr
    Häbbersfors by Brattmyran odling
    Häbbersliden by Brattmyrslyet myr
    Häbbersliden by +Brattmyrslyet myr
    Hägglunda lht Bredvägen ängesväg
    Hällan gård Bredängen myr
    Högdal by Bredänget odling
    Högdal by Britaladan slåtter
    Höglund by Brokvarnen kvarn
    Höglund by Brolinsmoren odling
    Högåsen gårdar Brudiket odling
    Högåsen, Gamla gårdar Brudiket myrodling
    Högåsen gårdar Bruksvägen stig
    Hökärret gård Bruksvägen igenväxt väg
    Isakstorp bebyggelse Brummerliden = Brumyrliden Saknas
    Jan-Jans gård Brumyren myr
    Jan-Ols gård Brumyren myr
    Jan-Pers gård Brumyran myr
    Kågedalen församling Brumyrliden skogsmark
    Jon-Ols gård Brumyrmoren myr
    Janse gd Brumyrliden höjdsluttning
    Johannistorp lht Bruntjärn tjärn
    Jon-Anders gd Bruntjärnberget namn på Kolarberget
    Jöns gård Bråkberget höjd
    Jörn gård Bråtberget höjd
    Jörnbodarna fäbodställe Bråkberget höjd
    Jörne gd Brännberget kronopark
    Jörngårdarna gårdar Brännberget höjd
    Kajen Saknas Brännberget höjd
    Kalkbrott Gran lht Brännberget höjd
    Kalkplatsen lht Brännberget kronopark
    Kalkvägen lht +Brännberget höjd
    Kallebacken gårdar Brännberget del av Bråkberget
    Karls gård Brännberget höjd
    Karlsborg bebyggelse Brännbergsmarken kronopark
    Karlstorp lht Brännet skogsmark
    Karolinehem bebyggelse Brännfällan åker
    Kläppbacken gårdar Brännfällråddet myr
    Kläppen gårdar +Bränngärdan odling
    Kläppen Saknas Brännholmen holme
    Kläppen gårdar Brännholmen holme
    Kläppen gårdar Brännkläppen höjd
    Klösan by Brännkälmyran myr
    Klösan by Brännkärrvägen kärrväg
    Kompis gård Brännlandet höjd
    Kompis gd Brännlandet skogsmark
    Kusgården förutvarande gård Brännlandet skogsmark
    Kusliden by Brännsberget höjd
    Kusliden by Brännströmsgärdan odling
    Kusliden by Brännsvedjan åker
    Kusmark Saknas Brännsvedjan åker
    Kusmark by Bränntjälsmyren myr
    Kusmark by Brännåkermyren myrodling
    Kusmark by +Brännåkersmyran odling
    Kusmarkliden by Brännäsberget höjd
    Kusmarksvägen lht Brännäsberget berg
    Kvarnbacken Saknas Brännäset näs
    Kvarnbacken lägenheter Brännäset udde
    Kvarnforsliden by Brännäsudden udde
    Kvarnforsliden by Brännäsvägen väg
    Kvarngärdet lht Bränslan trakt
    Kvarnstället lht +Bränslen odling
    Kviste gd Brönet ås
    Kvistgården gård Brönom land
    Kyan gård +Byviken vik
    Kykläppen gårdar Båthusudden udde
    Kåge by Bäckberget berg
    Kåge by Bäcken, Söd i odlingar
    Kåge by Bäcken, Uppi odling
    Kåge municipalsamhälle Bäckertjärn tjärn
    Kåge by Bäckertjärnen tjärn
    Kåge ortn Bäckforsberget höjd
    Kågehoppopp inbyggarbeteckning Bäckforsliden del av Djupgrovberget
    Kågehamn hamnområde Bäckgärdan åker
    Kåge Skolhustomt lht Bäckgärdan odling
    Kågetomten Saknas Bäckheden hed
    Kågeträsk by Bäckkluvan bäckmöte
    Kågeträsk by Bäckmoren myr
    Käl-, se även Tjäl- Saknas Bäckskiftena ängar
    Larsbo bebyggelse Bäckskiftet odling
    Lasse gd Bäckströmsberget höjd
    Leandersgården gård Bäckudden udde
    Lejonheden bebyggelse Bäckängarna ängar
    Lejontorp avs. Bäckängesbäcken bäck
    Lidbacke lht Bäckänget äng
    Liden gårdar Bäckänget äng
    Liden by Bäckänget odling
    Liden torp Bäckänget odling
    Liden, Nord i namn på Norra Bastuliden Bäckänget, Norra myr
    Liden gårdar Böviken vik
    Liden gårdar Böviken vik
    Lugnet lht +Carinmyran myr
    Lyckan lht Dalbacken backe
    Marken gårdar Dalberget höjd
    Martins Saknas Dalbäcken bäck
    Moränget lht Dalbäcken bäck, biflöde
    Måg-Ant gård Dalbäcken bäck
    Mångberget utskifte Dalen f.d. dalplats
    Mångbergshusen boplats Dalen odling
    Måns gård Dalgroven sänka
    Månsbodarna fäbodställe Dalgärdan odling
    Månsbodarna fäbodar +Dalgärdet odling
    Månse gd Dalslyberget höjd
    Märr-, se Marr- Saknas Dalslyet myr
    Möllars gård Dalslyet myr
    Möllars, Uti f.d. gd Dammet fördämning
    Norrbacka lht Dikeskläppen backe
    Norrberget by Djupbäcken bäck
    Norrberget gd Djupbäcken bäck
    Norrbäck by Djupbäcken bäck
    Norrbäck by Djupgrovberget höjd
    Norrbrånet bebyggelse Djupgroven dalgång
    Norrtorp lht Djupgroven odling o. dalgång
    Nybodarna binamn på Falgrensbodarna Djursabäcken bäck
    Nybodarna fäbodar Djursagärdan åker
    Nyborg lht +Djurselsgärdan odling
    Nyborg bebyggelse Djursheden hed
    Nybruket lht Djörsabäcken bäck
    Nydal by Domarhålet odling
    Nydal by Dorgvallen odling
    Nygård gård Drottning Kristinas väg skogsväg
    Nygård lht Drävjen f.d. odling
    Nygård lht Drävjen odling
    Nygård lht Drävjen odling
    Nygård gd Dunmoren del av Bäckmoren
    Nygärdan lht Dynggrundet holme
    Nyheden by Dynggrundet holme
    Nyheden by Dödmanmyran myr
    Nyhem lht Eckornudden höjd, udde
    Nyhem gd Eggängesbäcken bäck
    Nyhem avs. Eggänget äng
    Nyköping lägenheter Ekmanstjärnen tjärn
    Nylund by Ekorrudden backudde
    Nylund namn på Västra Björkdal Elddiket odling
    Nylunda gård Elldiket myr
    Nylunda gd Erik-Jonsaheden skogsmark
    Nytorp gård Erik-Nilsagärdan gårdsplan
    Nytorp lgt Eriksdal f.d. odling
    Nytorp gd Eriksgatan byaväg
    Närheten lht Ersmarkforsen binamn på Håkansforsen
    Näset gårdar Ersmarksliden höjdsträckning
    Näset lht Ersmarkängena odlingar
    Näsudden gård +Farmorsstycket odling
    Näsudden avs. Farmyran myr
    Nölbyn by Fingerhandskänget äng
    Nördsviden gårdar Fingerhandskänget slåtter
    Ol-Anners gård Finkan åker
    Ol-Anners gård Finkan odling
    Ol-Ers gård Finnliden sluttning
    Ol-Jans gård Finnroddet odling
    Olofsberg by Finnsj., se Finntjärnen Saknas
    Olofsberg by Finntjärn tjärn
    Olofsro lht Finntjärnen tjärn
    Olofstorp bebyggelse Finntjärnen tjärn
    Ol-Olsagården gd Finntjärn tjärn
    Ostbacka lht Finntjärnbäcken bäck
    Pell-Ant gård Finntjärnbäcken bäck
    Per-Jons gård Finntjärnslyet myr
    Persbodarna f.d. fäbodar Finntjärnslyet myrmark
    Persgården gård Finntjärnänget slåtter
    Persheden lht Finnänget äng
    Rentegen lht Finnänget slåtter
    Risborg torp Flackmyren myr
    Rotet gårdar Flakaberget höjd
    Rotet gd Flakaberget höjd
    Räftan gårdar Flakakläppen backe
    Räften gårdar Flakakläppen backe
    Räftfors lägenheter Flakakläppmyren myr
    Rönnberget by Flakakläppmyren myr
    Rönnberget by Flatan strandremsa
    Rönnlidgärdan torpställe Flaten åker
    Rösberget by Flaten, Ini odling
    Sandfors by Flaten odling
    Sandfors by Flatgrundet holme
    Sjuls gård Flatgrundet holme
    Sjulse gd Flaxenviken, Norra vik
    Skatan gårdar Flaxenviken, Södra vik
    Skatan gårdar Flaxenviken vik
    Skolbacka bebyggelse Flygget höjd
    Slyberg gårdar Flöklinten höjd
    Slyberg by Fogneskälen skogsparti
    Slybergsfallet lht Fognesmyran myr
    Smedjebacken lht +Forsgärdet odling
    Smedjebacken lht +Forsänget odling
    Spisen gårdar Frauheden hed
    Spisen gårdar Frukostmyran myr
    Sprätt gård Frukostmyran myr
    Stapelgården lht +Fräkenroddet odling
    Stenbacka lht Fräkentjärn tjärn
    Stenbacka bebyggelse Fräkentjärnen tjärn
    Stenborg lht Fräkentjärnbäcken bäck
    Stenhammar lägenheter Frängskärret kärr
    Stenhammar lht Frängsmyren myr
    Stentorp gård Frängsmyren myr
    Stentorp gd Frängsmyren myr
    Stopp gård Frängsmyran myr, odling
    Storbrännan lht Frängsmyran myr
    Storfallet kraftstation Frängsmyrdrävjan del av Frängsmyren
    Storfallet kraftstation Frängsmyrliden sluttning
    Storkåge by Frängsmyrraningen del av Frängsmyren
    Storkåge, se Kåge Saknas Frängsmyrråddet del av Frängsmyren
    Storkåge Kvarnverk lht Frängsmyrslyet del av Frängsmyren
    Storkågeträsk bebyggelse +Frängsmyrsvedjan odling
    Stormoren gård Frängssvedjan åker
    Storselet by Fungnäsmyren myr
    Storselet by Fungnästjälen ås
    Storåkern gårdar Fåfängan odling
    Stranden gårdar Fågelmyren myr
    Strömnäs gård Fågelmyren myr
    Strömsgård by Fågelmyren, Östra myr
    Strömsgård by Fågelmyran myr
    Strömsnäs gd Fågelmyran myr
    Strömsvik Saknas Fångnads-, se Fognes- Saknas
    Sveaborg lht Fårmyren myr
    Svadaberg lht Fårmyrslyet myr
    Svedjan gårdar +Fäbodgärdan odling
    Svedjan gård +Fähusstycket odling
    Svedjan gårdar Fällan åker
    Svedjan gårdar Fällan odling
    Svedjan, Norra gårdar Fällan odling
    Svedjan, Södra gårdar Fällan odling
    Svedjan lägenheter Fällan odling
    Svedjan, Norra o. Södra Saknas Fällan odling
    Svedjeborg Saknas Fällan, Nord i odling
    Svedje-Per gård Fällan odling
    Svenstorp lht Fällberget höjd
    Sviden gårdar Fällberget höjd
    Svidigårdarna gårdar Fällbäcken bäck
    Sågen sågplats Fällbäcken bäck
    Sågplatsen bebyggelse Fällmoren myr
    Sågspånsgården bebyggelse Fällmoren sumpmark, odling
    Sörbyn by Fällorna odling
    Sörsviden gårdar Fällorna, Uti odlingar
    Tallberget lht Fällslyet äng
    Tarsbäcksliden by Fällslyet, Söd i odling
    Tarsbäckliden torp Färgbrukslandet strand
    Tarsbäcklidtorpet f.d. torp Färmgärdan odling
    Tjälen gårdar Fönnängen myr
    Tjärnen, Nord i byar Fördärvet myr
    Tjört gård Fördärvet myr
    Tomasgården gd Gammalbodvallen fäbodplats
    Torpet lht +Gammelbromyran myr
    Torrbacken gd Gammalmoränget myr
    Trehörningen lht Gammalänget myr
    Tvåan gårdar Gammeldalen f.d. dalplats
    Tvået benämning på Kusliden Gammel-Landsvägen landsväg
    Vackerheden lht Gammel-Lenaberget höjd
    Vargbodvallen fäbodvall Gammelvägen väg
    Vändskivan lht Gammelängen myr
    Västbäck by Gammelänget odling
    Västbäck by Getlandet odling
    Västerbo lht Getmyran myr
    Västfors såg Getmyran myr
    Västfors lht Getmyrslyet del av Getmyren
    Ygeltjern lht +Getmyrslyet myr
    Älvsbacka lht Gistgärdet åker
    Älvslunda, se Elfslunda Saknas +Gistgärdet odling
    Ängarna gårdar +Gnadden odling
    Ängena gårdar Grabbeberget berg
    Ön gårdar Granberget höjd
    Ön Saknas Granberget höjd
    Ön bydel, halvö Granmyrbäcken bäck
    Östbacka lht Granmyrbäcken bäck
    Österbodarna fäbodställe Granmyren myr
    Östermansgärdan lht Granmyrorna myrar
    Östrebysbodarna f.d. fäbodar Granåmoren odling
      Groven åker
      Groven, Ned i bäckdal
      +Groven odling
      Groven odling
      Grubban åker
      Grubban odling
      +Grubban odling
      Grubban odling
      Grubborna odling
      Grubbtjärnen tjärn
      Grundet landremsa
      Grundet udde
      Grunnan åkrar
      Gruvberget höjd
      Gruvberget berg
      Gråberget höjd
      Gråberget, Västra berg
      Gråberget, Östra berg
      Gråbergsmyren myr
      Gråliden del av Kusliden
      Gråliden skogsmark
      Gräggtjärn tjärn
      Gräggtjärn, Norra nordligare av Smagräggtjärnarna
      Gräggtjärn, Södra sydligare av Smågräggtjärnarna
      Gräggtjärnsmyrarna myrar
      Grättjärnslyet myr
      Grönnan holme
      Grönnan odling
      Grövermyran myr
      Gubbänget myr
      Guldkedsberget höjd
      +Gullhägnaden odling
      Gullkedsberget berg
      Gångsmyren myr
      Gårdön holme
      Gårdön holme
      Gårdösundet sund
      Gåskärret myr
      Gåsmyren myr
      Gåsmyren, Långa myr
      Gåsmyren, Stora del av Gåsmyren
      Gåsmyren, Stora myr
      Gåsmyren, Lilla myr
      Gåsmyren, Lilla del av Gåsmyren
      Gåsmyran myr
      Gåsmyrorna myrar
      Gåstjärnberget höjd
      Gåstjärnberget höjd
      Gärdberget höjd
      Gärdberget höjd
      Gärdberget höjd
      Gärdberget höjd
      +Gärdsgärdet odling
      Gärdänget äng
      Gärdänget slåtter
      Gäskänget myr
      +Gäskänget slåtteräng
      Gästgivarvägen väg
      Görjefällan åker
      +Görjefällan odling
      +Görjemyran odling
      Görgmyren myr
      Görsabäcken, se Djörsabäcken Saknas
      +Hagategen odling
      Hamnen Saknas
      +Hamplandtegarna odlingar
      Hansmoren myr
      +Hansmoränget slåtter
      Hansängen myr
      +Harakälen mark
      +Hara Åkern åker
      Hatten odling
      Hebbers-, se Häbbers- Saknas
      Heden hed
      Heden odling
      Heden, Nord å skogsmark
      Heden, Ut å skogsmark
      Hedlundsbäcken bäck
      Hemberget berg
      Hemmestjärnen tjärn
      Hemmisbergsvedjan odling
      Hemmisberget, Lilla namn på Lövberget
      Hemmissjön = Hemmestjärnen Saknas
      Hemmistjärn tjärn
      Hemmyren myr
      Hemskiftet odling
      Herbacken backe
      Herbacken backe
      Hjärpmyrberget höjd
      Hjärpmyren myr
      Holdmyren myr
      Holmen udde
      Holmen odling
      Holmen, Uti udde
      Holmforsen fors
      Holmudden udde
      Hornsheden hed
      Hornshedmyrarna myrar
      Hornsmyren myr
      Hornsmyran myr
      Hornsmyrliden skogsmark
      Hultarna åkrar
      Hultberget höjd
      Hultet höjd
      Hultet odling
      Hultet höjdparti
      +Hultesberget höjd
      Håkansbacken backe
      Håkansforsen fors
      +Håkanskvarnen förr kvarn
      Håkansforsen fors
      +Håkars Nymora myr
      Hålmyren myr
      Håpnäset näs
      Håpnäset udde
      Häbbersberget höjd
      Häbbersberget höjd
      Häbbersbäcken bäck
      Häbbersforsen fors
      Häbbersforsen fors
      Häbbersliden del av Flakaberget
      Häbbersmyran odling
      Häggesholmen binamn på holmen Hägget
      Hägget holme
      Hägget holme
      Häggevadet vadställe
      +Häggevadet vadställe
      Häggälven vattendrag
      Hägnen mark
      Hägnen, Nord i bete
      Hägnhultet skogshult
      Hällberget, Lilla höjd
      Hällberget, Stora höjd
      Hällberget, Lilla (Lill-Hällberget) berg
      Hällberget berg
      Hällbergsgroven dalgång
      Hällbergsgroven dal
      Hällbergsgrovmyren myr
      Hällbergsvägen stig
      Hällidberget berg
      Hällmyren myr
      +Hällmyran odling, myr
      Hällorna berg
      Hässjeberget höjd
      +Hässjegärdet odling
      Hässjeriset trakt
      +Hässjeriset mark
      Hässjerisknösen backe
      Hässjeänget odling, myr
      Hässjeänget odling
      Hässjeängesbäcken bäck
      Hästmoren myr
      Hästmorhalsen del av Hästmoren
      Hästmorkläppen höjd
      Hästskoraningen myr
      +Hästskoraningen odling
      Högberget Saknas
      Högbrunnsberget, se Högbrönsberget Saknas
      Högbrönet höjdparti
      Högbrönsberget höjd
      Högbrönsberget parti av Högbrönet
      Högbrönsvägen väg
      Högheden hed
      +Högheden mark
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högknöllen höjd
      Högknösen höjd
      Höglundsroddet slåtter
      Högåsberget höjd
      Högåsen ås
      Hökärrberget berg
      Hökärren odlingar
      Hökärret odling
      Hökärrholmen binamn på myren Nyänget
      Hömyran odling
      Hömyran odling
      Hömyran myr
      Hömyrbäcken bäck
      Hömyrbäcken bäck
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyrnäset åker
      Högänget myr
      Hömyrvägen väg
      Illdiket odling
      Illmorbäcken bäck
      Illmoren odling
      Illmoren myr
      Illmoren myrodling
      +Illmoren odling, myr
      Ini Marken trakt
      Innerstängen myr
      Inreträsket del av Bastuträsket
      Jakobklösan udde
      Jan-Jansakläppen backe
      Jan-Månsaroddet odling
      Johannesforsen fors
      Jonberget höjd
      Jonberget höjd
      +Jon Hans Dräfja odling
      Jonkesgärdan odling
      Jonkyan odling
      Jonkyan beteshage, odling
      Jon-Olsamyren myr
      Jäderängena odling
      +Järpmyrroddet slåtter
      Jönsberget höjd
      Jönsberget höjd
      Jönsraningen myr
      Jörnbacken höjd
      Jörnbodmyren myr
      Jörnbodmyran myr
      Kajen namn på Näsudden
      Kalkberget höjd
      Kalkberget berg
      Kalkberget höjd
      Kalkmoren myr
      Kalkroddet slåtteräng
      Kalldalslyet myr
      Kallebacken höjd
      Kallgärdan odling
      Kallkällmyran myr
      Kallmoren odling
      Kallmyren myr
      Kallmyrhalsen del av Kallmyren
      Kallroddkläppen höjd
      Kalvsviden odling
      Kammen ås
      Kamtjärnmyren myr
      Kankmyren myr
      +Kankmyran, Lilla myr
      +Kankmyran, Stora myr
      +Kankmyran myr
      +Karingrönnan holme
      Kattfoten odling
      +Kattstranden strand
      +Killings Swedja odling
      Kimgärdan odling
      Klemmesbodavägen landsväg
      Klintarne höjder
      Klintmoren myrodling
      Klintmorgärdan odling
      Klockargärdan åker
      +Klockargärdet odling
      Klockarraningen myr
      Klockarraningen odling
      Klumpbäcken bäck
      Klumpbäcken bäck
      Kläppbacken höjd
      Kläppbäcken bäck
      Kläppen backe
      Kläppen, Nord å höjd
      Kläppen höjd
      Kläppen höjd
      Kläppgärdan odling
      Kläppängen myr
      Kläppänget myr
      Kläppänget äng
      Klösaggan agga
      Klösan åker
      Klösan fors o. land
      Klösbron bro
      Klöshålet odling
      Klösudden udde
      +Klösåkern åker
      Klösängarna myr
      Knabben höjd
      Knutsängen myr
      Knölen höjd
      Knöllen höjd
      Knöllen höjd
      +Knöppel-tegen odling
      Kolaberget höjd
      Kolarberget höjd
      Koltjärn tjärn
      Koltjärnen tjärn
      Koltjärnberget höjd
      Koltjärnberget berg
      Kolumbusholmen binamn på Sandvikudden
      Konradstorpet f.d. odling
      Koraningen myr
      +Koraningen odling
      +Kornladustycket odling
      Kornsvedjeheden hed
      Kornsvidiheden odling
      +Korshällorna bergmark
      Kotomten plats
      +Kraga stycke odling
      Krigsmansholmen holme
      Krigsmansänget slåtter
      Kroken, Uti vägskäl
      Kronan, Syd å kronopark
      Kuslidbron bro
      Kusliden höjd
      Kuslidknabben höjd
      Kuslidknabben höjd
      Kuslidmoren odling
      Kuslidudden holme
      Kusmarkliden höjd
      Kusmarksliden, se Liden Saknas
      Kvarnberget höjd
      Kvarnberget höjd
      Kvarnbron bro
      Kvarnbäcken binamn på Djupbäcken
      +Kvarnbäcksåkern åker
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsliden höjd
      Kvarngroven bäckdal
      Kvarngärdan odling
      Kvarnheden höjd
      Kvarnholmarna holmar
      Kvarnkläppen höjd
      +Kvarnlidgärdan odling
      Kvarnmorberget berg
      Kvarnmoren odling
      Kvarnmyren myr
      Kvarnmyran myr, odling
      Kvartsberget höjd
      Kvartsberget höjd
      Kvistberget höjd
      Kvistberget berg
      Kullen backe
      Kustlandsvägen väg
      Kyan odling
      Kybacken åker
      +Kybacken odling
      Kykläppen backe
      Kykläppen höjd
      Kyrkvägen skogsväg
      Kyrkvägen landsväg
      Kågefjärden havsvik
      Kågeheden hedland
      Kågeliden höjd
      Kågeträsket sjö
      Kågeälven älv
      Kågskogen skogsmark
      Kåtabäcken bäck
      Kåtjärn, se Koltjärnen kronopark
      Kåträskroddet slåtter
      Kågälven vattendrag
      Käckmyren myr
      +Kälen mark
      Kälen, Nord i skogsmark
      Kälen kronopark
      +Källgärdan odling
      +Käll-stycket odling
      Käringheden hed
      +Käringtegen odling
      Kärren trakt med kärr
      Kärrvägen prickstig
      Kärtmyran myr
      Köldgärdan odling
      +Körpet odling
      Ladumyren myr
      Ladumyren myr
      Ladumyran myr
      Ladutjärn tjärn
      Ladutjärnen tjärn
      Ladutjärnmyren myr
      Lappgärdan odling
      Lappheden hed
      +Lappheden skogsmark
      Lappkåtakläppen backe
      Lappkåtakläppen höjd
      Lappkåtamyren myr
      Lappkåtamyrorna myrar
      Lappmorhalsen myr
      Lappmyren myr
      Lappraningen myr
      Lappraningen odling
      +Lappskatagärdan odling
      Lappstigen stig
      Lappsvedjan åker
      Lassaggan agga
      Lass-Antgärdan odling
      Lass-Antgärdan odling
      Lejonsgärdan odling
      Liden, Söd i skog o. höjd
      Liden skogsmark, höjd
      Lidgärdan odling
      Lidgärdan odling
      Lidlillänget odling
      Lidmyran myr
      Lidmyrarna myrar
      Lidtjärnen tjärn
      +Lidtjärnmyran myr
      Lidvägen väg
      Lidvägen väg
      Lillberget höjd
      Lillberget höjd
      Lillberget höjd
      Lillberget bergknalle
      Lillberget berg
      +Lillbjörnänget myr
      Lillbrattmyrarna myrar
      Lillbruket slåtteräng
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillbäcken bäck
      Lillfallet fors
      Lillfallet fors
      Lillforsen fors
      Lillforsen fors
      Lillgärdan åker
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillholmen holme
      Lillhultet mark
      Lillhägnen odling
      Lillklinten höjd
      Lillklinten höjd
      Lill-Kågträsket sjö
      +Lillkäringgärdet odling
      Lillmyrberget höjd
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      Lillmyren myr
      +Lill-Olsholmen holme
      Lillraningsmyren myr
      Lillselet sel
      Lillselet sel
      Lillselet sel
      Lillselgroven bäckdal
      Lillsjön sjö
      Lillsjön sjö
      Lilltjärn utdikad tjärn
      Lilltjärnberget höjd
      Lilltjärnberget höjd
      Lillträskbäcken bäck
      Lillträskbäcken bäck
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillträsket, Östra sjö
      Lillåberget höjd
      Lillåfjärden vik
      Lillåfjärden vik
      +Lillåkern odling
      Lillån del av Bodbäcken
      Lillån å
      Linnbärudden udde
      Lisagärdan odling
      Lomtjärn namn på Persbotjärn
      Lomtjärnmyren namn på Persbomyren
      Lottabäcken bäck
      Lottamyrarna myrar
      Lottamyrarna, Yttre myrar
      +Lottamyrorna myrar
      Lottatjärn tjärn
      Lottatjärnen tjärn
      Lumoren myr
      +Långgärdesrumpan odling
      Långhultet odling
      Långmyren myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyren myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      Långmyran myr
      +Långnäset odling
      Långraningen myr
      Långråddet äng
      Långslyet odling
      Långslyet myr
      Långsmalmyran myr
      Långsmalmyran myr
      Långsmalmyrberget höjd
      Långsmalmyrberget berg
      Långsmalmyren myr
      Långsvedjan åker
      Långudden udde
      Långudden udde
      Långängesforsen fors
      Långänget myräng
      Långänget myr
      Långänget odling
      Lövberget höjd
      Lövkälen slåtterställe
      Lövkälmoren myr
      Magnusberget berg
      Malinmyren myr
      +Malinmyran myr
      Markberget höjd
      Markberget höjd
      Marken, Ini Saknas
      Markskiftet odlingar
      Marrakläppen höjd
      Marrakläppslyet myr
      Marrasmåget myr
      Marrmyran myr
      Martins slåtter- o. odl. mark
      Martins, Oppi odling
      Martinsbäcken del av Träskbäcken
      Martinsbäcken bäck
      Materielkläppen höjd, backe
      Mattesberget höjd
      Mattesbommen timmerbom
      Mattesgärdan odling
      Mattesmyren myr
      Mattis slåtter- o. odlingsmark
      Maurvikberget höjd
      Maurviken binamn på Tegelviken
      Maurviken vik
      Medbäcken bäck
      Missenmyren myr
      Mittigärdan, Frami odling
      Mittihällan berg
      Mittimyren myr
      +Mittimyran myr
      Mittislyet myr
      Mittislyet odling
      Mittislyhalsen myrhals
      +Mittistranden odling
      Mittisviden odling
      Mittiåkroken älvkrök
      Morberget berg
      Moren odling
      Moren odling
      Moren myr
      Moren odling
      Moren odling
      Moren odling
      +Morfarsstycket odling
      Morgonmålkläppen backe
      Morgonmålmyran myr
      +Morsviden odling
      Morängen myr
      Moränget myrodling
      Moränget odling
      +Mosesgärdan odling
      Mosesmyren myr
      Mosesmyran odling
      Mullberget höjd
      Musmyren myr
      +Musmyran myr
      Myckleänget äng
      Mycklesänget slåtter
      Myntmyran myr
      Myran, Nord å odling
      Myrarna åkrar
      Myrbacken binamn på Torrbacken
      Myrberget Saknas
      Myrbäcken bäck
      Myrbäcken binamn på Granmyrbäcken
      Myrbäcken bäck
      Myren myr
      Mångberget höjd
      Mångberget skogsskifte
      Månsmorbacken höjd
      Månsmorbacken backe
      Månsmoren myr
      Månsmoren myr
      Månsmoren myr
      +Månsmoren myr
      +Månsåkern åker
      Mårtenänget myr
      Märr-, se Marr- Saknas
      Märrkläppen backe
      Märrsmåget myr
      Mörttjärn tjärn
      Mörttjärnbäcken bäck
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnen tjärn
      Mörttjärnmyren myr
      Mörttjärnmyran myr
      +Mörvikberget höjd
      Mörviken vik
      +Nabbstycket odling
      Namnlösberget höjd
      Namnlösberget berg
      Namnlösmyren myr
      Namnlösmyran myr
      Namnlöstjärn tjärn
      Namnlöstjärnen tjärn
      Nedreberget berg
      Nikanorsgärdan f.d. odling
      Nilsberget höjd
      Nils-Jansagärdan odling
      Nils-Jonsaberget höjd
      Nilsmoren myr
      Nils-Ols odling
      Norrberget berg
      Norrbäckänget äng
      Norsjökärret kärr
      +Norsstranden odling
      Nussberget höjd
      Nussberget höjd
      Nybodbäcken bäck
      Nybruket odling
      Nybruksberget höjd
      Nybruksberget höjd
      Nygärdan odling
      Nylundsberget berg
      Nymoren myr
      +Nymoren myr
      Nymyren myr
      Nymyran myr
      Nymyrslyet del av Nymyren
      Nyraningen myr
      Nyraningsråddet del av Nyraningen
      Nyängesbacken höjd
      Nyänget myr
      Nyänget myr
      Nyänget ängesmyr
      Nyänget odling
      Näsberget höjd
      Näsberget höjd
      Näset udde
      Näset udde
      Näsgroven bäckdal
      Näsgrönnan holme
      Näsgrönnan holme
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      +Näsåkern åker
      Nörd-Bastuholmsgrundet holme
      Nördhökärrbäcken bäck
      Nördliden skogsmark
      Norrmyren myr
      Norrmyren myr
      Nördmyran odling
      Norrmyrraningen del av Norrmyren
      Nötmyren myr
      Oknöttberget höjd
      Oknöttberget berg
      Ol-Andersaviken vik
      Ollforsen fors
      Ollforsen fors
      Ollheden odling
      Olofsberget höjd
      Olovsdal f.d. odling
      Olsberget höjd
      Orrholmen udde
      Orrholmen udde
      Orrholmsgärdan odling
      Orrholmsviken vik
      Orrholmsviken, Inre vik
      Orrholmsviken, Yttre vik
      Orrkläppen backe
      Orrkläppen höjd
      Orrmyren myr
      Orrtjärn tjärn
      Orrtjärnmyren myr
      Ottermoren myr
      Ottermorraningen myr
      Pediket åker
      Pell-Antbron bro
      Pell-Antbron bro
      Pell-Antforsen fors
      Pell-Persaedan strömdrag
      Pell-Persagroven bäckdal
      Perberget höjd
      Perforsen fors
      Per-Jassaroddet slåtter
      Per-Nilsadalen tjärdal
      Persbodheden skogsmark
      Persbodmyran myr
      Persbodtjärnen tjärn
      Persbokläppen ås
      Persbomyren myr
      Persbotjärn tjärn
      Persbron bro
      Perforsen fors
      Persforsen fors
      Persforsen fors
      Persgroven dalgång
      Persholmen holme
      Persholmen holme, odling
      Peränget slåtter, odling
      Pettersroddet slåtter
      Pintorpet odling
      +Portstycket odling
      Potatgärdan f.d. odling
      Prackgärdan odling
      Prinskläppen höjd
      Prästholmen holme
      Prästholmen udde
      +Prästraningen odling
      Påtaroddbäcken bäck
      Påtaroddet slåtter
      Påtaroddet äng
      Pärdiket odling
      Pär-Kalsakärret myr
      Ragamyren myr
      Ragamyran odling, myr
      Rajmyrbäcken bäck
      Rajmyren, Lilla myr
      Rajmyren, Stora myr
      Raningen myrodling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningen odling
      Raningsgärdan odling
      Raningsmyren myr
      Raningsråddet äng
      Rankkärret kärr
      Rankskärret myr
      +Rejargärdet odling
      Rengårdsheden hed
      Rengårdsheden skogsmark
      Rengårdsmyran myr
      Riksvägen landsväg
      Rismyren myr
      +Rismyran myr
      Roddet odling
      Roddet, In i skogsmark
      Rottegarna åkrar
      Ruprisslyet odling
      Rutan odling
      Rutan, In å odling
      Ryssberget namn på Rösberget
      Ryssberget berg
      Råbäcken del av Sjöbäcken
      Råbäcken bäck
      Råddarna ängar
      Råddbäcken bäck
      Råddet myr
      +Råggärdet odling
      Räftforsen fors
      Räftforsen fors
      +Räkstrannäset mark
      Rännarhällan höjd
      Räntan kronopark
      Räntan krp
      +Räntan mark
      +Rävahuskärret myr
      Rödmossamyren myr
      Rödmossamyran myr
      Röjmyran myr
      Röjmyran myr
      Röjmyran myr
      Röjmyran myr
      Röjmyrberget höjd
      Röjmyrbäcken bäck
      Röjmyrbäcken biflöde
      Röjmyrbäcken bäck
      Röjmyren myr
      Röjmyren myr
      Röjmyren myr
      Röjmyren myr
      Röjmyren, Lilla myr
      Röjmyrkammen ås
      Röjmyrkläppen backe
      Röjmyrliden höjd
      Rönnberget höjd
      Rönnberget höjd
      Rönnberget, se Rösberget Saknas
      Rönnberget höjd
      Rönnlidbron bro
      Rönnliden skogsmark
      Rönnlidforsen fors
      Rösberget höjd
      Rösberget höjd
      Rösberget berg
      Rösberget höjd
      Rösmyren, Lilla myr
      Rösmyren, Stora myr
      Röthägnan mosstag
      Rötmyren myr
      Röttaget myr
      Salandersberget Saknas
      Salmonsholmen udde
      Sandbackgärdan odling
      Sandbron bro
      Sandforsbäcken binamn på Lillträskbäcken
      Sandforsen fors
      Sandforsen fors
      Sandforsklösan udde
      Sandgärdan åker
      Sandgärdan odling
      Sandkyan åker
      Sandkyan odling
      +Sandkygärdet odling
      Sandströmstorpet f.d. odling
      Sandtommen f.d. odling
      Sandviken vik
      Sandviksholmen namn på Sandvikudden
      Sandviksholmen udde
      Sandviksudden = Sandviksholmen Saknas
      Sandvikudden udde
      Sannaroddet odling
      Saramyran odling
      Saratuvan udde
      Selet sel
      Selet sel
      Silvberget höjd
      Silverberget höjd
      Silverberget, se Silvberget Saknas
      Sjulsråddet äng
      Sjöberget höjd
      Sjöberget berg
      Sjöbäcken bäck
      Sjön tjärnar
      Sjön sjö
      Sjöraningen odling
      Sjöänget äng, numera odlad
      Sjöänget odling
      Skackerforsen fors
      Skarpraningen myr
      Skatabäcken bäck
      +Skatamyran myr
      Skavmyren myr
      Skatan udde
      Skavmyrlällan berghäll
      +Skavmyran myr
      Skavmyrhällan berghäll
      Skjutsgärdan åker
      +Skjutsgärdet odling
      Skorvtjärn tjärn
      Skorvtjärnen tjärn
      Skrallavägen byaväg
      Skravelmyren myr
      +Skravelmyran myr
      Skravelråddet äng
      +Skravelroddet odling
      Skrålmoren myräng
      Skurdalvägen prickstig
      Skäftesmyran myr
      +Skärpan odling
      Skärun åker
      *Skävhösudden udde
      Skävhösudden udde
      Skantet myr
      Slumparberget höjd
      Slumparberget höjd
      Slybergsforsen fors
      Slybergsforsen fors
      Slyet odling
      Slyet odling
      Slymoren myr
      Slåtterslyberget höjd
      Slåttmyren myr
      Slättmyren myr
      Slättmyren, Lilla myr
      Slättmyren, Stora myr
      Slättmyrmoren del av Slättmyren
      +Smedjestycket odling
      Smågräggtjärnarna tjärnar
      Smågräggtjärnarna tjärnar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrarna myrar
      Småmyrorna myrar
      Småmyrarna myrar
      Snottermyran myr
      Soldattegen slåtter
      +Solmoren slåtter
      Sommarfusberget berg
      Sotmoren myrodling
      Spadasvedjan åker
      Spadasviden odling
      Spikstarrmyren myr
      Spikstarrmyran myr
      Sprätte, Ini land vid Sprättjärnen
      +Sprättgärdorna odling
      Sprätthavet binamn på Sprättjärnen
      Sprättkammen höjd
      Sprättroddbäcken bäck
      Sprättjärn tjärn
      Sprättjärnen tjärn
      Spångmyren myr
      Spångmyran myr
      Spångmyrberget berg
      Spännarberget höjd
      Spännarberget berg
      Stackängesmoren odling
      Starrmyren myr
      Starrmyran myr
      Starrmyrforsen fors
      Starrmyrforsen fors
      Staverbäcken bäck
      Stavern odling
      Stenbergsudden udde
      Stenkläppen backe
      +Stenkläppen höjd
      Stensmyren myr
      Stensmyren myr
      Stensmyren, Lilla myr
      Stensmyran myr
      Stensmyran myr
      Stensmyrhalsen del av Stensmyren
      Stensmyrhålet kärr
      Stensmyrmossan del av Stensmyren
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stomstyckbacken backe
      Stomsvedjan åker
      +Stomsviden odling
      Stomängeshällan bergsbacke
      Stomänget myr
      Storbacken vägbacke
      Storberget berg
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storbergsmyren myr
      Storbrännan höjd
      Storbrännan höjd
      Storfallet fors
      Storfallet fors
      Storfällan odling
      Storgroven bäckdal
      Storgroven bäck
      Storhedberget höjd
      Storhedberget berg
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden hed
      Storheden skogsmark
      Storhedgruvan gruvhål
      Storhedgruvan gruvhål
      Storhedlandet hed
      Storholmen binamn på Högholmen
      Storhällmyren myr
      Storklinten höjd
      Storklinten höjd
      Storkågeträsket sjö
      Stor-Kågträsket sjö
      Storkärrberget höjd
      Storkärrbäcken bäck
      Storkärret tjärn
      Storkärret tjärn
      Stormansmyran slåtter
      Stormjölan land
      Stormoren myr
      Stormoren odling
      Stormoren myr
      Stormorsvedjan åker
      Stormyran myr
      Stormyran Saknas
      Stormyrbrännet backe
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren, Inre myr
      Stormyren, Yttre myr
      Stormyrkammaren myr (odl.)
      Stormyrriset myr
      Storraningsmyren myr
      Stor-Rösmyran odling
      Storselet sel
      Storselet sel
      Storslybäcken bäck
      Storslyet myr
      Storslyet myr
      Storslyet sly
      Storslyet myrsly
      Storslyheden hed
      Storslyheden skogsmark
      Storstenen stenhällar
      Storsvedjan åker
      Storsvedjan åker
      Storsvedjekläppen backe
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnberget höjd
      Stortjärnberget berg
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnholmen holme
      Storuddviken vik
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storåkern åkrar
      Storåkern odling
      Storängesberget höjd
      Storängesberget höjd
      Storängesmoren myr
      Storänget myrodling
      Storänget odling
      Stuguberget berg
      Stöverhultet skogshult
      Stöverhultmyren myr
      Stövern topp
      Surmoren odling, myr
      Sva landremsa
      Svadaberget höjd
      Svadaskiftet odling
      Svadasvedjan åker
      Svadasviden odling
      Svaden ängsmark
      Svaden åkrar
      Svaden odling
      Svallänget odling
      Svanlångmyren, Lilla myr
      Svanlångmyren, Stora myr
      Svanntjärn tjärn
      Svanutjärnmyrarna myrar
      Svartbäcken bäck
      Svartmoren myr
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnmyran myr
      Svarttjärnmyren myr
      Svarttjärnmyran myr
      Svenomyran myr
      Svenotberget, se Svinrotberget Saknas
      Svens Svaden odling
      Sviden odling
      Sviden odling
      Sviden odling
      Sviden, Fram i odling
      Sviden odling
      Sviden odling
      Svidjeberget höjd
      Svinberget höjd
      Svingärdan odling
      Svingärdan odling
      Svinlortberget höjd
      Svinmoren myr
      Svinrotberget höjd
      Svinrotberget berg
      Svinrotmyren myr
      Syd på skogen skogsskifte
      Sältingskärret kärr
      Sältingskärret odling
      Sältingsudden binamn på Brännäsudden
      Sältingsudden slåtter
      Sältingänget myrodling
      +Sältingänget slåtter
      +Söndagsåkern åker
      +Söndagsåkern åker
      +Sönnerst Stranden odling
      Sör-Bastuholmsgrundet holme
      Sörfällan åker
      Sörliden höjd
      Sörliden höjd
      Sörliden skogsmark
      Sörmyren myr
      Sörmyran myr
      Sör-Rönnlidgärdan odling
      Sötostängen myr
      +Sötostängen odling
      Sötostänget änge
      Tallkammen ås
      Tallkammen, Lilla ås
      Tallkammen kulle
      Tarsbäcken bäck
      Tarsbäcksliden höjd
      Tarsmyrbäcken bäck
      Tarsmyrbäcken bäck
      Tarsmyren myr
      Tegelviken vik
      Thoränget äng numera odling
      +Tistelåkern odling
      Tjäderheden skogsmark
      Tjälen kronopark
      Tjälen höjd
      Tjälen höjd
      Tjälen kronopark
      Tjärdalsheden hed
      Tjärnbergsaggan älvkrök
      Tjärnen tjärn
      Tjärnen tjärn
      Tjärnlidberget höjd
      Tjärnlidbäcken bäck
      Tjärnlidbäcken bäck
      Tjärnslyet myr
      Tjärnsviden odling
      +Tjärudalsheden skogsmark
      Tjättmyren myr
      Tjöltbäcken bäck
      Tjöltgärdan åker
      Tomas-Jonkgärdan odling
      Tomasmyren myr
      Tomterna odling
      Torpet odlingar
      +Torpgärdan odling
      Toränget odling
      Torrbacken backe
      Torrkläppen backe
      Tranumyren myr
      +Tranuronningen slåtter
      Tranuåkern åker
      Tranuåkern åker
      Trasthägnan åker
      +Trasthägnen odling, bete
      Trefotemyran myrar
      Trollmyren myr
      Trollmyren myr
      Trollmyran myr
      +Trollmyran myr
      Trollstenen stenblock
      Träskbäcken bäck
      +Trätmyran myr
      +Trättmyran myr
      Tutmyren myr
      Tutmyran myr
      Tvärhultarna skogsbackar
      Tyskraningen myr
      +Tyskraningen odling
      Tvärhultet odling
      +Tyskstycket odling
      +Tåsikmyran myr
      Tällberget höjd
      Tällholmen namn på Prästholmen
      Tärngrundet undervattensgrund
      Tärngrundet = Dynggrundet Saknas
      Tölmyren myr
      Udden udde
      Udden odling
      Udden Saknas
      Udden, Ut å udde
      +Uttermorraningen odling
      Valberget höjd
      Valberget höjd
      Valen åkrar
      Valen åker
      Valen skogstrakt
      +Valen odling
      Valen odling
      Valen odling
      Valen höjd
      +Vargbodvallen slåtter
      Vargmyren myr
      Vargmyren myr
      Vargmyran myr
      Vargmyran myr
      Vargslyet del av Vargmyren
      Vattuledningen odling
      Vattuledningen odling
      Vidmyren myr
      Vidmyren myr
      Vidmyren myr
      Vidmyrbäcken bäck
      Viken vik
      Viklundsbanken vägbank
      Viklundsmyran myr
      Viklunds röttaget odling
      Vikmyren, Norra myr
      Vikmyren, Södra myr
      Vildtuvan ängesmyr
      Vildtuvmoren äng
      Villtuvorna myr
      Vitberget höjd
      Vitberget höjd
      Vitsvedjan åker
      Vorrmyran myr
      Vorrtjärnen tjärn
      Vorrtjärnmyran myr
      Vorsbergen höjder
      Vorsberget berg
      Vorsbäcken bäck
      Vorsbäcksraningen myr
      +Vorsbäcksröddena odlingar
      Vorstjärn tjärn
      Vorstjärnen tjärn
      Välsberget höjd
      Välsliden höjd
      Välstjärn tjärn
      Vändskivan vägskäl
      Västbäckberget berg
      Västbäckmyren odling
      Västbäckmyran odling
      Västerstmyren myr
      Västforsen fors
      Västforsen fors
      +Yttergärdan odling
      Ytterstholmen holme
      Ytterstholmen holme
      Ytterstslyet odling
      Ytterståkroken krök
      Ytterståkroken älvkrök
      Yttrebron bro
      Åbacken backe
      +Åbrogärdan odling
      Ågärdan odling
      Åkroken krök
      Åkermyren myr
      Åliden skogsmark
      Ålidvägen prickstig
      Åmoren myr
      Åmyren myr
      Åmyran myr
      Åmyrkläppen myrudde
      Ånäset näs
      Åsen backås
      Åsmyren myr
      Åsmyran myr
      Åängarna ängar
      Åängena odling
      Åängesberget höjd
      Åängesberget berg
      Åängesmyren myr
      Älven annat namn på Kågälven
      Ändlösberget höjd
      Ängarna myrar
      Ängena, Oppi odlingar
      Ängesbäcken bäck
      +Ängesdrävjen odling
      Ängesön holme
      Ängesön holme
      Änget, Ut i odling
      Ögeltjärnen tjärn
      Ögeltjärn tjärn
      Ögeltjärnberget höjd
      Ögeltjärnmyren myr
      Ögeltjärnmyran myr
      Ögeltjärnberget höjd
      Ögeltjärnsgärdan odling
      Öllerlokgärdan f.d. odling
      Öllersviden odling
      +Öllersvidiberget höjd
      Ön binamn på Björkön
      Örgrundet undervattensgrund
      Östrebysbron bro
      Östrebysbron bro
      Överstnäset udde
      Överstnäsforsen fors
      Överståkroken krök

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.