ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sorsele socken : Lycksele tingslag : Västerbottens län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Samiska namn

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1 Bebyggelsenamn : 10 Naturnamn : 83
  *Kunokoträsk sjö Sorsele socken Abborrtjärn tjärn
    Ammarnäs by Abmoberget höjd
    Grans lappby lappvisten Abmoberget, Stora höjd
    Höliden gård Ahaberget, Lilla höjd
    Leukerliden bebyggelse Ammarfjället fjällparti
    Lotträsk gårdar Arresjaur sjö
    Nordsjö gård Arvträsket, Stora sjö
    Rans lappby lappvisten Asbet höjd
    Svergoträsk gård Balkänget äng
    Vapstberg lht Bertejaur sjö
      Björnknösen höjd
      Blattnickselet sel
      Bolojokk bäck
      Bonnässjön sjö
      Borgjaur sjö
      Borijaur tjärn
      Brackavan vik
      Bräskaforsen dragström
      Dallosmyren, Stora myr
      Dartjen stenflygge
      Dergasjön sjö
      Dolkajaur sjö
      Duobblon, Stora sjö
      Fiskoträsket, Mellersta sjö
      Fjosokken sjö
      Fjosokken höjd
      Garnok sjö
      Getålke höjd
      Gimegolts tjärn
      Gippernäset udde
      Girijaur tjärn
      Gitmokkberget höjd
      Gjesekträsket sjö
      Goddjaur, Nedre sjö
      Goutsjaur sjö
      Guoteleskielas höjd
      Guvertfjället fjällparti
      Halvpundtjärn tjärn
      Hällbäcken bäck
      Jeggelvare höjd
      Jeristräsket, Mellersta sjö
      Kalmevarats höjd
      Kocktjärnarna tjärnar
      Koibenåive höjd
      Kvarnmyren myr
      Kyrkberget höjd
      Lairobäcken bäck
      Laksjaur, Nedre sjö
      Loitoträsket, Västra sjö
      Låktabäcken bäck
      Låktavare höjd
      Lång-Skärfo sjö
      Lövträsket, Stora sjö
      Mesket höjd
      Mossaberget höjd
      Nalo, Nuorte höjd
      Nammesrop höjd
      Nartok, Stora sjö
      Ravenåive, Västra höjd
      Råbbmovare höjd
      Saiter sjö
      Sandselet sel
      Sergberget, Norra höjd
      Skinten, Nedre bäck(?)
      Smalakjokk bäck
      Sorvatliden höjd
      Stalovare höjd
      Storblaiken höjd
      Suotsfjället fjäll
      Suotssjön sjö
      Svergoträsket, Norra sjö
      Sörberget höjd
      Tacksägelseudden udde
      Tallträsket sjö
      Vapstjaur, Nedre sjö
      Vatjoträsket sjö
      Viggejaur sjö
      Vindelälven å
      Vägskältjärn tjärn
      Vällingträsket sjö
      Åivats höjd
      Åsen ås
      Ältsvattnet, Nedre sjö

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.