ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skellefteå socken : Skellefteå tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 371 Naturnamn : 1775 Bebyggelsenamn : 1063 Naturnamn : 3191
Skellefteå sn Abborrbäcken bäck Skellefteå lfs lfs Abborrbäcken bäck
Skellefteå landsförsaml. Abborrforsen fors Skellefteå sn sn Abborrforsen fors
Skellefteå landsförs. Abborrtjärn odling Skellefteå uttalsanteckningar Abborrtjärn tjärn
Skellefteå landskommun /Se Abborrtjärnen tjärn Skellefteå landsförsamling församling Abborrtjärn tjärn
Skellefteå sn Abborrtjärnen tjärn Skellefteå landsförsamling socken Abborrtjärn tjärn
Skellefteå Saknas Abborrtjärnen tjärn Skellefteå sn o. tg Abborrtjärnberget höjd
Skellefteå landsförsaml. /Se Abborrtjärnen sjö /Se Skellefteå församling Abborrtjärnberget höjd
Skellefteå landsförs. landsförs. Abborrtuvan holme Skellefteå sn Abborrtjärnbäcken bäck
Skellefte landsförs. Abramsgroven terräng Skellefteå sn o. tg Abborrtjärnen tjärn
Skellefteå sn Abramskläppen höjd Skellefteå sn o. tg Abborrtjärnen sjö
Skellefteå landsförs. Abramstorpet ägomark Skellefteå sn Abborrtjärnen tjärn
Skellefteå landsförs. landsförs. Adamsgärdan åker Skellefteå ortn. Abborrtjärnmyren myr
Skellefteå stad o. landsförs. Adamsmoren myr Skellefteå ortn. Abborrtjärnmyran myr
Skellefteå sn o. tg Aftonsmyran myr Backarna inbyggarbeteckning Abrahamsgrundet grund
Skellefteå sn o. tg Aftonsmyrberget berg Barfotamedlesarna inbyggarbeteckning Abrahamsgrundet undervattensgrund
Skellefteå landskommun Alderaggan område Bergsbyggarna inbyggarbeteckning Abrahamsgrönnan holme
Skellefteå landsförs. Aldermyran myrmark Bergsby-herrar inbyggarbeteckning Abrahamskläppen höjd
Skellefteå landsförs. landsförs. Alexmoren ägomark Bergsbyherrarna inbyggarbeteckning Abrahamstorpet odling
Skellefteå sn Alexmyran myr Bodborna inbyggarbeteckning Adamsfällan område
Skellefteå sn Amerika myr /Se Boviknorsken inbyggarbeteckning Adamsgärdan odling
Skellefteå sn o. tg Andersberget berg By-kråken inbyggarbeteckning Adamsmoren sank område
Skellefteå socken socken Andersfallet ägomark Bykråkorna inbyggarbeteckning Adamstaget odling
Skellefteå landsförs. landsförs. Anders-Jaksagroven bäck Bykråkorna inbyggarbeteckning Aftonsmyran myr, plan
Skellefteå förr sn, nu stad Anders-Olahalsen myr Bärfota-Meles»a inbyggarbeteckning Aftonsmyrberget höjd, plan
Skellefteå förr sn, nu stad o. landsk. Anders-Olsaänget odling Bölsfölen inbyggarbeteckning »Ajgrundet», se Ögrundet holme
Skellefteå sn o. tg Anderssonsviken vik Bölsfölen inbyggarbeteckning Ajgrundet holme
Skellefteå socken socken Anderstorp ägomark Börs-föla inbyggarbeteckning A.K.-vägen landsväg
Skellefteå socken socken Ankmyrbodarna fäbodar? Degerbyggarna inbyggarbeteckning Alderaggan bakvatten
Skellefteå landsförs. landsförs. Ankmyrbodmyran myr Ersmarkknorten inbyggarbeteckning Alderholmen holme
Skellefteå sn Anna-Kajsahavet tjärn Furunäsarna inbyggarbeteckning Aulerholmen backe
Skellefteå sn o. tg Anna-Kajsa-havet tjärn /Se Furunäs-stackare inbyggarbeteckning Alderholmen odling, gårdar
Skellefteå sn o. tg Antberget berg Gummarkarna inbyggarbeteckning Aldermyran myr
Skellefteå socken Antmyran myr Grisersmarkarna inbyggarbeteckning Alexmoran odling
Skellefteå socken socken Antonsberget höjd Gärdsmarkarna inbyggarbeteckning Alexmyran myr
Skellefteå socken socken Antonsklösan åker Innerviksfäblarna inbyggarbeteckning Alforsen fors
Skellefteå landsförs. landsförs. Antroddet odling Klutarna inbyggarbeteckning *Alfonsbodarna Saknas
Skellefteå landsförs. landsförs. Anttorpet myr Kroksjö-abborrar»n inbyggarbeteckning Alixtjärn tjärn
Skellefteå sn Antviken vik Kråkorna inbyggarbeteckning Amerika slåtter, fäbodar
Skellefteå sn Askuslyet myrmark Kåglopporna inbyggarbeteckning Amrusgrundet grund
Skellefteå socken socken Askuslyet röjning? /Se Långviktjuvarna inbyggarbeteckning Amrusgrundet undervattensgrund
Skellefteå socken socken Aspkärret tjärn Norsarna inbyggarbeteckning Andersberget berg
Skellefteå sn Aultermyran myr /Se Mor-Skiren inbyggarbeteckning Andersfallet åker
Skellefteå landsförs. Aultertjärnen tjärn /Se Morskirerna inbyggarbeteckning Anders-Gustavgärdan odling
Skellefteå landsförs. Avaberget höjd Näversko-Myckles»a inbyggarbeteckning Anders-Jaksagroven bäckdal
Skellefteå landskommun /Se Avabodberget berg Näverskomycklesarna inbyggarbeteckning Anders-Jaksagroven dalgång
Skellefteå landsförs. landsförs. Avabäcken bäck Ransträskarna inbyggarbeteckning Anders-Olahalsen slåtteräng
Skellefteå sn Avabäcken bäck Skellefteflåpen inbyggarbeteckning Anders-Olsa-grutan äng
Skellefteå socken Avaheden skogsmark Skirorna inbyggarbeteckning Anders-Olsa-holmen Saknas
Skellefteå landsförsamling sn Avaholmen holme Slutarna inbyggarbeteckning Anderssonsberget höjd
Skellefteå socken socken Avaknabben udde Småfotegummarkarna inbyggarbeteckning Ankarberget höjd
Skellefteå socken socken Avamyran myr Snålmycklesarna inbyggarbeteckning Ankarberget höjd
Skellefteå socken socken Avan vik Storfoteskråmmarna inbyggarbeteckning Anna-Kajsahavet tjärn
Skellefteå landsförs. landsförs. Avan vik Storfoteskråmträskarna inbyggarbeteckning Anna-Kajsa-havet tjärn
Skellefteå landsförs. landsförs. Avan vik Sunnanå-kaja inbyggarbeteckning Anna-Stina-gärdan äng
Skellefteå landsförs. landsförs. Avan del av Skellefteälven Tjärn-skorv»an inbyggarbeteckning Anna-Stina-tomten odling
Skellefteå sn o. tg Avan sjö Tjärnskorven inbyggarbeteckning Anners-Jansaberget höjd
Skellefteå landsförs. landsförs. Avasmoren ägomark Tuf-knerrar inbyggarbeteckning Antberget höjd
Skellefteå landsförs. landsförs. Avasundet sund Tuoknarrarna inbyggarbeteckning Antgärdan odling
Skellefteå socken socken Avatjärnen tjärn Tuvborna inbyggarbeteckning Antholmen backe
Skellefteå socken socken Avrättningsplatsen skogsmark Tuvknarrarna inbyggarbeteckning Antkärrvägen kärrväg
Skellefteå Saknas Ballblötan myr /Se Ursviksherrarna inbyggarbeteckning Antladan slåtteräng
Skellefteå Saknas Ballblötan myr /Se Ursviksknärrarna inbyggarbeteckning Antmoren sankt område
Skellefteå Saknas Ballblötan myr /Se Ursviks-krattlare inbyggarbeteckning Antnäsahålet skogsväg
Skellefteå socken socken Bannesforsen fors Ytterviks-sikan inbyggarbeteckning Antnässvedjan skifte
Skellefteå landsförs. landsförs. Barnatjärnen tjärn Östbyarna inbyggarbeteckning Anton Nilson-gärdan odling
Skellefteå landsförs. landsförs. Bastuberget berg Adamslund lht Antstigen gångstig
Skellefteå sn o. tg Bastuberget berg Alderholmen anhalt Antviken vik
Skellefteå socken socken Bastubäcken bäck Alderholmen hp Antviken vik
Skellefteå landskommun landskommun Bastuholmen, se Tallholmen ö Alfhem Saknas Arbetsbogärdan odling
Skellefteå landskommun /Se Bastuholmen ö Alfredshem lht Arbetsbogärdbäcken bäck
Skellefteå stad o. landskommun /Se Bastuholmsgrundet, Norra grund Alhem lht Armbågen grund
Skellefteå stad och sn /Se Bastuholmsgrundet, Södra udde Almalund lht Armbågen undervattensgrund
Skellefteå sn /Se Bastukläppen höjd Amerika slåtter, fäbodar Arnörarna holmar
Skellefteå landskommun /Se Bastukläppen höjd Andersberg by Aronsstigen gångstig
Skellefteå sockenkyrka Saknas Bastulidberget berg Andersberg by Arsbrunnet sund
Antholmen gd Bastuliden triangelpunkt Andersgård lht Arshålbacken odling
Bastunäs by /Se Bastumyran myr Andersgården lht Askuslyet sly
Bastuträsk by /Se Bastumyran myr Anders-Jansabodarna fäbodar Asplunden aspdunge
Bastuträsk, N:a by /Se Bastunäsliden skogsmark Anders-Pers torp Aspskatagrundet holme
Berget by Basturoddet äga /Se Anders-Pers gård Aspskatagrundet holme
*Berget by Bastuslyet myr? Anderstorp lht Assjålänget myr
Berget by Bastutjärnbäcken bäck Anderstorp Saknas Astridsgrundet grund
?Bergsbyn by Bastutjärnen tjärn Anderstorp gård Astridsgrundet undervattensgrund
Bergsbyn by Bastuträsket sjö Anderstorp gård Aulter-, se Ölter- Saknas
Bergsbyn by Bastuträsket sjö Anderstorp lht Avabacken backe
Bergsbyn by Bastuträsket sjö Anderstorp lht Avabacken backe
Bergsbyn by Bastuträsket, Norra sjö Aneedal lht Avaberget höjd
Bergsbyn by Bastuträskmyran myr Annelund lht +Avabodgärdet odling
Bergsbyn by Bastuänget terräng Antholmen gård Avabäcken bäck
Bergsbyn by Bellikberget berg Antholmen gård Avabäcken bäck
Bergsbyn by Berget berg Anttorpet lht Avabäcken bäck
Bergsbyn by Berget berg +Apelbo gård Avaheden skogshed
Bergsbyn by Berget berg? Aspgärdet lht Avaholmen holme
Bergsbyn by Berget höjd /Se Asplunda, se Norra Asplunda o. Södra Asplunda Saknas Avamyren myr
Bergsbyn by Berggärdan ägomark Asplunda lht Avamyren myr
Bergsbyn by Berggärdan terräng Asplunda lht Avamyren myr
Bergsbyn by Berggärdan ängsmark Asplunda Norra lht Avamyran myr, odling
Bergsbyn by Bergklinten höjd Asplunda Södra lht Avan älvsvik
Bergsbyn by Bergmyran myr? Augustbo lht Avan tjärn
Bergsbyn by Bergmyran myr Axelhem lht Avan vik
Bergsbyn by Bergmyran myr Avaberg Saknas Avan vik
Bergsbyn by Bergmyran myr Backa lht, villa Avan vik
Bergsbyn by Bergmyran myr Backa lht Avan vik
Bergsbyn by Bergmyran myr Backa lht Avasvedjan åker
Bjurström by /Se Bergmyrmoren myr Backa, se Burlinska torpet = Burlinsnybruket gård +Avasvedjan odling
Bjurvattnet by Bergskäret ö? Backa ödegård Avatjärn tjärn
Bjurvattnet by Bergsängena odling Back-Antbodarna binamn på Åsbodarna Avbäran grund
Bjurvattnet by Bergtjärnbäcken bäck Backen gd Avbäran undervattensgrund
Bjurvattnet by Bergtjärnen tjärn Backen lägenheter Avlastplatsen upplagsplats för timmer
Bjurvattnet by Bergtjärnen tjärn Backen lht Avrättningsplatsen avrättningsplats
Bjurvattnet by Bergtjärnmyran myr Backen gård Backarvägen väg
Bjurvattnet by Bergtjärnänget ängsmark Backen gårdar Backen kronopark
Bjurvattnet by Bergön ö Backen gårdar Backen kronopark
Bjurvattnet by Bergösundet sund Backen gårdar Backen odling
Bjurvattnet by *Bersiön fiskevatten Backen gårdar Backen, Väst i odling
Bjurvattnet by Betessillmyran myr Backholm lht Backmans-tegen odling
Bjurvattnet by Billmoren ägomark Backlunda lht +Badhusbäcken bäck
Bjurvattnet by Billören grund Backmanstorpet avs +Bagarstugustyckena odlingar
Bjurvattnet by Billören holme /Se Backtorp lht Baggåsen kronopark
Bjurvattnet by Birka triangelpunkt Bantorp lht Baggåsen kronopark
Blekänget by /Se Birkatjärnen tjärn Bastugatan gata Ballblötan myr
Bodan by Bjurbäcken bäck Bastukläpp lht Ballblötan myr
Bodan by Bjurbäckänget skogsmark Bastukläppen Saknas Ballblötan myr
Bodan by Bjurlidbodliden skogsmark Bastukvarnen förutvarande kvarn Banken sandbank
Bodan by Bjurlidträsket sjö Bastunäs by Banken grund
Bodan by Bjurmansudden udde Bastunäs by Bannesforsen fors, slåtteräng
Bodan by Bjurmyran myr Bastutorp lht Barnmorskvägen stig
Bodan by Bjurmyran myr Bergbacka lht Barbarahällorna hällor
Bodan by Bjurmyran myr Berget gd Barbarastenen sten
Bodan by Bjurmyrholmen myrholme Berget gård Barnatjärn tjärn
Bodan by Bjurträsk, se Bjurvattnet Saknas Berget gårdar Barnattjärnen tjärn
Bodan by Bjurvattnet sjö Berget lht Bassandudden udde
Bodan by Bjurvattnet sjö Berget lht Bassmyran myr
Bodan by Bjurvattnet sjö Berget gårdar Bastuavan tjärn
Bodan by Bjurvattnet sjö Bergfors by Bastubacken backe
Bodan by Bjuråliden höjd Bergfors, Norra by Bastubacken hälla
Bodan by /Se Bjuråliden triangelpunkt Berghammar lht Bastuberget höjd
Bodan by /Se Bjurån å Berghamra lht Bastuberget höjd
Bodan by /Se Bjurån å Bergkläppen lht Bastuberget höjd
Bodviken by Bjurån å Bergliden by Bastugrundet holmar
Bodviken by Bjurån å Bergliden by +Bastugärdan odling, åker
Bodviken by Bjurån å Bergliden by Bastugärdan odling
Bodviken by Bjuråsågen såg Bergliden by +Bastugärdan odling
Bodviken by Bjälkberget berg /Se Bergliden by Bastuhällan hälla
Bodviken by Bjällermyran myr Berglund lht Bastukläppen höjd
Bodviken by Bjässvik vik Berglunda lht Bastukläppen höjd
Bodviken by Bjässviken vik Bergnäs lht Bastukläppen höjd
Bodviken by Bjässviken havsvik /Se Bergsbyn hp Bastukläppen höjd
Bodviken by Bjässvikholmen udde Bergsbyn by Bastumyren myr
Bodviken by Bjässviknäset udde Bergsbyn by Bastumyren myr
Bodviken by Bjässviktjärnen sank mark Bergsbyn by Bastumyran myr
Bodviken by Björkheden skogsmark Bergsbyn by Bastunäsliden område
Bodviken by Björkkläppen höjd Bergsbyn anhalt Basturoddet odling
Boliden gruvsamhälle /Se Björkkläppen höjd Bergsbyn by Bastuslyet slåtteräng
Boliden gruvsamhälle /Se Björkkärret sank mark Bergsbyn by +Bastutegen odling
Bondhammar f.d. bruk /Se Björklidbäcken bäck Bergsbyn Södra by Bastutjärn tjärn
Bonnstaden namn på kyrkostaden /Se Björkliden skogsmark Bergsfästet lht Bastutjärnen tjärn
Bondstaden kyrkstad /Se Björklidmyran myr Bergsholmen by och järnvägsstation Bastutjärnbäcken bäck
Borup gd /Se Björklundbäcken bäck Bergsholmen järnvägsstation Bastuträsket sjö
Bovik by Björklundänget myrmark Bergsro lht Bastuträsket sjö
Boviken by Björkmyran myr Bergtorp lht Bastuträsket, Inre tjärn
Boviken by Björkmyran myr Bergstorp lht Bastuträsket Inre Saknas
Boviken by Björkmyrbäcken bäck Bergsängen anhalt Bastuträskmyran myr
Boviken by Björkselbäcken bäck Bergsängen hp Bastuänget odling
Boviken by /Se Björkåsen skogsområde Bergön lht Bergdal grustag
Boviken by /Se Björkåsänget ägomark Betesmarksskiftet lht Bergdalsberget höjd
Bruket by /Se Björkänget ägomark Bethel lht Bergdalsberget höjd
Bruket by /Se Björkögrundet, Inre grund Bjurfors by Berget höjd
Bureå by /Se Björkögrundet, Yttre grund Bjurfors by Berget höjd
Byn by Björnberget skogshöjd Bjurfors by Berget höjd
Byn by Björnbäcken bäck Bjurfors by Berget höjd
*Bynom by(ar) Björnbäcken bäck Bjurfors by Berget höjd
Bynom by Björnbäckslyet myr Bjurliden by Berget = Bergudden, Bergsbyn Saknas
Bynom by Björnbäcksänget myrmark Bjurliden by Berget höjd
*Bynom by Björnflakamyran myr Bjurliden by Berget höjd
Bäck by Björnhålet sankmark? Bjurliden by Berget höjd
Bäck by Björnhidkläppen höjd /Se Bjurliden by Bergforsudden udde
Bäck by Björnhålbäcken bäck Bjurliden, Nya område Berggärdan odling
Bäck by Björnhålet sank mark Bjurström by Berggärdan odling
Bäck by Björnkläppen höjd Bjurström by Berggärdan åker
Bäck by Björnmoren terräng Bjurträsk by Berggärdan odling
Bäck by Björnmoren odling Bjurvattnet by Berggärdan odling
Bäck by Björnmoren myr Bjurvattnet by Berggärdan odling
Bäck by Björnmyran myrmark? Bjurvattnet by Berggärdan odling
Bäck by Björnmyran odling Bjurvattnet by +Berggärdstycket odling
Bäck by Björnmyran myr Bjurvattnet by Bergklinten höjd
Bäck by Björnmyran myr Bjurvattnet, se Bjurvattsbyn by Bergliden skogig ås
Bäck by Björnmyran åker Bjurvattsbyn by Bergmoren myr
Bäck, Nedre och Övre by Björnmyran myr /Se Bjurvägen gata Bergmyran myr
Bäck, Nedre och Övre by Björnmyrberget berg Bjurån by +Bergmyran myr
Bäck, Nedre och Övre by Björnmyrberget berg Bjurån by +Bergmyran myr
Böle, N. o. S. byar Björnmyrberget höjd Björk- och Sikidun, se 1 Käringgrubban Saknas Bergmyran myr
Böle by Björnmyrbäcken bäck Björkheden gd Bergmyran myr
Böle by Björnsholmen holme Björkheden torp Bergmyran myr
Böle by Björnsholmen holme Björklund lht Bergmyren myr
Böle by Björnsholmen holme? Björklunda lht Bergmyren myr
Böle nu försv. by /Se Björnslyet myrmark Björklunda avs Bergmyren myr
Bölet by Björnänget åker Björknäset lht Bergmyran myr
*Bölet by Björnänget åker Björnberg by Bergmyren myr
Bölet by Blackbäcken bäck Björnberget by Bergmyrstigen skoggstig
Bölet by Blackbäcken bäck /Se Björnmyran lht Bergmyrtjärn tjärn
*Bölet by(ar) Blekberget berg Björnsholmen bebyggelse Bergsbygrunnan åker
Bölet by Blekberget triangelpunkt Björnsholmen sågverk Bergsigrönnan odling
Bölet by Blonkberget berg Blekänget gård Bergsgrunnan åker
Bölet by Blylodmyran myr Blekänget gd Bergsholmen backe
Bölet by Blåbärkärret sankmark Blockletaregatan gata Bergskalmyren myr
Bölet by Blöberget berg Blåkvarnen förutvarande kvarn Bergskalmyren myr
Bölet by Blöthålet myr? Bockholmen gårdar +Bergstyckena odlingar
Bölet by Blötudden odling Bockholmsgrönnan lht +Bergsstycket odling
Bölet by Bockholm ö Bodan by Bergsängarna myrar
Bölet by Bockholmen del av ö Bodan by Bergsängesberget höjd
Bölet by Bockholmen område Bodan by Bergsängesbäcken vattendrag
Bölet by Bockholmen holme /Se Bolidens församling församling Bergtjärnbäcken bäck
Bölet by Bockmyran myr Boliden by o. gruvsamhälle Bergtjärnbäcken bäck
Dalfors by /Se Bodarna åker Boliden by och gruvsamhälle Bergtjärn tjärn
Dalkarlsliden by /Se Bodarna åker Boliden by Bergtjärnen tjärn
Dalkarlsliden by /Se Bodaträsket sjö Boliden gruvsamhälle Bergtjärnen tjärn
Dalliden by /Se Bodbäcken bäck Boliden gruvsamhälle Bergträden odling
Dalvik by /Se Bodbäcken bäck Boliden pxp Bergträdet åker
Degerbyn by Bodbäcken bäck Bomansfors laxfiske Bergsåkern odling
Degerbyn by Bodbäcken bäck Bondhammar bruk Bergsängesberget höjd
Degerbyn by Bodkläppen höjd Bondhammarsågen såg Bergsänget odlingar
Degerbyn by Bodliden skogsmark Bondstaden benämn. på kyrkstad Bergudden udde
Degerbyn by Bodmyran myr Bondstaden kyrkstugor Bergudden udde
Degerbyn by Bodmyran myr Bondstaden kyrkstad Bergviken vik
Degerbyn by Bodmyran myr Borgtomten lht Bergviken vik
Degerbyn by Bodmyrberget berg Borup by Bergvägen skogsstig
Degerbyn by Bodmyrbäcken bäck Borup bebyggelse Bergåsen kronopark
Degerbyn by Bodmyrtjärnen tjärn Boston lht Bergön holme
Degerbyn by Bodraningen odling Boströms torp lht Bergösundet sund
Degerbyn by Bodträsket sjö Boviken by +Bergösundet sund
Degerbyn by Bodträsket sjö Boviken by Betessillmyran myr
Degerbyn by Bodåkern ägomark Boviken by Betongvägen väg
Degerbyn by Bogärdan odling /Se Boviken by Billbodarna odling
Degerbyn by Bomansfors fiske Boviken by +Billbodmyran myr
Degerbyn by Bomansforsen fors Boviksliden lht +Billbodnybruket odling
Degerbyn by Bomansforsen, se Krångforsen fors Boviksvägen, se Mullberget hpl +Billbodroddet slåtteräng
Degerbyn by Bomansforsen, se Krångforsen fors Brandgatan gata Billbodskärpan äga
Degerbyn by /Se *Bomansforsen, se Krångforsen fors /Se Brattåkern anhalt Billikberget höjd
Degerbyn by Bomansforsen fors /Se Bredskär fiskeläge Billmoren myr
Degerbyn by /Se Bondberget höjd +Bresabotorp f.d. torpställe Billmoren odling
Degerbyn by /Se Bondgroven åker Brodersminne lht +Bjebbelsvedjan odling
Djupgrovan by /Se Bondmyran myr Brohem gd Bjurbäcken bäck
Ersmark by Bondmyrberget berg Brohem gård Bjurbäcken bäck
Falmark by Bondmyrbäcken bäck Bromyran lht Bjurforsvägen väg
Falmark by Bondräften höjd /Se +Brostugan brostuga Bjurlidboliden höjd
Falmark by Borottet myrmark Brubäcken gård Bjurlidbäcken bäck
Falmark by /Se Borupsheden hed Bruket binamn på byn Nyland Bjurliden höjd
Falmark by /Se Boströmsberget berg Bruket Saknas Bjurlidmyran myr
Finnfors by Boviken vik Brukshotellet hotell Bjurlidstigen skogsstig
Finnfors by Boviksfjärden fjärd Brukskontoret kontorskomplex Bjurlidträsket sjö
Finnfors by /Se Boviksfjärden fjärd Brunnsgården gård Bjurlidträsket, Västra bjurlidträsket
Finnforsfallet poststation /Se Boviksfjärden fjärd Brutorp by Bjurlidträsket, Östra träsk
Finnhemmanet hmn /Se Boviksön ö Brutorp gård Bjurmansudden udde
Fått beb. /Se Bovikön halvö Bruträsk by Bjurmyren myr
Fäbodvallen vanl. namn på fäbodar /Se Boviksön udde Bruträsk by Bjurmyran myr
*Gavelsmark by el. gård Boviksön halvö Bruträsk såg sågverk Bjurmyrholmen höjd
?Grubban by Brandbergsliden skogsmark Bryggstugan bagarstuga Bjurmyrån binamn på Bjurån
Grubban gårdar /Se Brandbärliden höjd Brånet lht Bjurträsket sjö
Gudmundsmark by Brattet myr Brännan gårdar Bjurvattensvägen skogsväg
*Gudmunsmark by Brattfallet fors? Brännan gårdar Bjurvattnet sjö
Gummark by Brattmyran myr Brännan by Bjurvattnet binamn på Bjurlidträsket
Gummark by Brattmyran myr Brännan gårdar Bjurvattnet sjö
Gummark by Brattmyran myr Brännet gård Bjuråbacken skogsbacke
Gummark by Brattmyran myr Brännet by Bjuråberget höjd
Gummark by Brattmyran myr Brännfors by Bjuråliden höjd
Gummark by Brattmyran myr Brännfors by Bjuråliden område
Gummark by Brattmyran myr Brännkläppen lht Bjuråmyran myr
Gummark by Brattmyran myr Brännvattnet by Bjurån å
Gummark by Brattmyran myr Brännvattnet by Bjurån bäck
Gummark by Brattmyran myr /Se Brödraborg lht Bjurån bäck
Gummark by Brattmyrberget berg Brödrahem lht Bjuråvägen skogsväg
Gummark by Brattmyrberget berg Brödrahem lht, gård +Bjäbbelsmyran myr
Gummark by Brattmyrbäcken bäck Brödrahem lht Bjällermyren, Lilla myr
Gummark by Brattmyrbäcken bäck Brödrahem lht Bjällermyren, Stora myr
Gummark by Brattmyrhalsen myrmark Brönet gårdar Bjällermyrorna myrar
Gummark by Brattmyrheden skogsmark Brönet gårdar Bjällremyren, Lilla myr
Gummark by Brattmyrkläppen höjd Brönet ödegård Bjällremyren, Stora myr
Gummark byar /Se Brattmyrkläppen höjd Bullerbo Saknas Bjässviken vik
Gummark by /Se Braxenviken vik Bullertorp Saknas Bjässviken havsvik
Gummark by /Se Braxenviken vik Burlinsnybruket Saknas Bjässvikholmen udde
Gummark by /Se Braxenviken vik /Se Burlinska torpet lägenheter Bjässvikholmen halvö
Gummark by, gårdar /Se Bredberget berg Burträskstaden del av Nya Bjurliden +Bjässvikstranden odling
Gåsören lotsplats /Se Bredgrund ö Byn gårdar Bjässviktjärn tjärn
Gärdsmark by Bredskär, se Bredgrund ö Båtforsfallet lht Bjässviktjärnen tjärn
Gärdsmark by Bredskäret holme /Se Bäckbacka lht +Bjässvikänget slåtteräng
Gärdsmark by Bredåkern ägomark Bäckbacka lht Björkbacka kronopark
Gärdsmark by Brinkberget berg Bäckbodarna fäbodar, odling Björkbacka kronopark
Gärdsmark by Brinkberget berg /Se Bäckermyran lht Björkheden hed
Gärdsmark by Brodiksmyran myr Bäckhem lht Björkheden kronopark
Gärdsmark by Broforsen fors Bäckkläppen lht Björkheden kronopark
Gärdsmark by /Se Bromyran myr Bäcklunda Saknas Björkkläppen höjd
Gärdsmark by /Se Bromyran kavelbro /Se Bäcklunda lht Björkkläppen höjd
Gärdsmark by /Se Brubäcken bäck Bäcknäs lht Björklundbäcken bäck
Gävlemark by Brubäcken bäck Böle by Björklunden odling
Gävlemark by Brudiket åker Böleslund lht Björklundroddet rodde
Gävlemark by Bruksvägen väg /Se Bölesmark lht Björklundänget myr, slåtter
Gävlemark by Brumyran ägomark Böletomten Saknas Björkmoren sankt område, odlat numera
Gävlemark by Brumyran myr Bölsta lht Björkmyran myr, odling
*Gävlesmark by Brumyrliden skogsmark Bölsta bruk lht Björkmyrbäcken Saknas
Gävlesmark by Brumyrmoren myr Böngård lht Björkskär holme
*Gävlesmark by Bruntjärnen sjö /Se Charlottenberg lht Björkskäret holme
Gävlesmark by Bruträskberget berg Christinelund avs Björkåsen ås
Gävlesmark by Bruträskberget, Södra berg Dalbacken lht Björkåsänget myr
Gävlesmark by Bruträsk sjö Dalbo lht Björkåsänget slåtteränh
Gävlesmark by Bruträsket sjö Dalen gd +Björkängen odling
Gävlesmark by Brännan skogsmark Dalen gård Björkänget myr
Gävlesmark by Brännberget berg Dalfors by Björnberget höjd
Heden by /Se Brännberget berg Dalfors by Björnberget höjd
Hedensbyn by Brännberget berg Dalgård lht Björnberget höjd
Hedensbyn by Brännberget berg Dalhägnan gård Björnbäcken bäck
Hedensbyn by Brännberget höjd Dalkarlsliden gårdar Björnbäcken bäck
Hedensbyn by Brännbäcken bäck Dalkarlsliden gårdar Björnbäcken bäck
Hedensbyn by Brännbäcken bäck Daller-Nilsakvarnen förutvarande kvarn Björnbäcken bäck
Hedensbyn by Bränndalen terräng Dalliden by Björnbäcken bäck
Hedensbyn by Bränndalsslyet myrmark Dalliden by Björnbäcken bäck
Hedensbyn by Brännet skogsmark Dalmyran lht, odling Börnbäcken bäck
Hedensbyn by Brännet skogsmark Daltorp lht Björnbäckslyet myrsly
Hedensbyn by Brännet skogsmark Dalvik gård Björnfittan tjärn
Hedensbyn by Brännet skogsmark Dalvik gård Björnflakamyran myr
Hedensbyn by Brännet skogsmark Dalänget lht Björnflakamyran myr
Hedensbyn by Brännet skogsmark Dammvattnet lht Björnhålet tjärn
Hedensbyn by Bränngärdan ägomark Degerbacke lht Björnidkläppen höjd
Hedensbyn by Brännholmen holme Degerbyn by Björnkläppen höjd
Hedensbyn by Brännkammen ås Degerbyn by Björnkläppen höjd
Hedensbyn by /Se Brännkläpparna höjder Degerbyn by Björnkläppen höjd
Hedensbyn, Norra och Södra byar Brännkläpparna höjder Degerbyn by Björnmoren myr
Hedensbyn, Norra och Södra byar Brännkläppen höjd Degerbysbodarna fäbodställe Björnmyren myr
Hedensbyn byar /Se Brännkyan åker /Se Degerbyssan förutvarande kvarn Björnmyran myr
Helgealtaret altare /Se Brännlandet skogsmark Degerhem lht Björnmyran myr
Häbbersfors by /Se Brännlandet skogsmark Degersundet, se 7 Ytterursvik Saknas Björnmyran myr
Häbbersfors by /Se Brännlandet skogsmark Diktorp lht Björnmyran myr
Hästhagen gårdar Brännlandet terräng Disponentvägen gata Björnmyren myr
?Innervik by Brännlandet skogsmark +Distriktstugan Yttre fattighus Björnmyran, Nedre myr
Innervik by Brännlandet skogsmark +Distriktsstugan Övre fattighus Björnmyran, Övre myr
Innervik by Brännmyran myr Djupgroven gårdar Björnmyrberget höjd
Innervik by Brännmyran ägomark Djupgroven gd Björnmyrberget höjd
Innervik by Brännmyran myr Djupliden by Björnmyrbäcken krondike
Innervik by Brännmyran myr Djupliden by Björnmyrhällarna berg
Innervik by Brännraningsbäcken bäck Djupliden by Björnmyrtjärnen tjärn
Innervik by Brännsberget berg Djupliden by Björnsholmen holmar
Innervik by Brännskogen skogsmark Djupliden by Björnsholmen holmar
Innervik by Brännsvidberget berg Dyringe gård Björnsholmen holmar
Innervik by Brännsvidberget berg Dyhringe lht, gård Björnslyet myrsly
Innervik by Bränntjärnberget triangelpunkt Efraims avs Bleckberget höjd
Innervik by Bränntjärnen tjärn Eggeliden gd Bleckberget höjd
Innervik by Bränntjärnmyran myr Elfsbacka lht Bleckbergsgärdan odling
Innervik by Brännvattstjärnen tjärn Ensamheten lht Bleckbergstjärnen Saknas
Innervik by Brännvattsträsket sjö Erik-Ols gård Blekberget höjd
Innervik by Brännängesforsen fors Eriksberg ödehemman Blekänget triangelpunkt
Innervik by Brännänget ägomark Eriksberg gård Blekänget myr
Innervik by Brännäsberget berg Eriksberg lht Blomdiket odling
Innervik by Brännäs udde Eriksborg lht +Blomsterbäcken bäck
Innervik by /Se Brännäset udde Eriksro lht Blomsterliden del av Degerbyfäbodberget
Innervik by /Se Brännäsudden udde Erikstorp lägenheter Blunkberget höjd
Karlgård gd /Se Bränslet skogsmark Falklunda lht Blunkberget höjd
*Klutemark by Brändet terräng Falkträsket villor Blylodgärdan odling
Klutmark by Brödfjärdingen terräng Fallet by Blylodstigen gångstig
Klutmark by Brödfjärdingen gångstigar /Se Fallet by Blåberget, se Blöberget höjd
*Klutmark by Brönet ägomark? Falmark by Blåbärkärret myr
Klutmark by Brönet skogsmark Falmark by +Blåkvarnen kvarnplats
Klutmark by Brönet skogsmark Faltorp avs Blåberget höjd
Klutmark by Brönet, Norra åker Faltorp bebyggelse Blöthålet slåtteräng
Klutmark by Brönet, Södra skogsmark Fahlvik lht +Blöt-rödingen odling
Klutmark by Brönet odling Farsgård lht Bobacken backe
Klutmark by Brönet backe? Farskläppen ödegård Bobacken backe
Klutmark by Brönet ägomark Fattigstugan fattigstuga Boberget höjd
Klutmark by Brönmyran myr +Fattigstugan Yttre fattighus Bobron bro
Klutmark by Brönmyrrået ägomark +Fatigstugan Övre fattighus Bobäcken bäck
Klutmark by Brönstjärnberget triangelpunkt Femhörningen lht Bobäcken bäck
Klutmark by Brönstjärnbäcken bäck Fideikommisset gård +Bockholmen f. d. holme
  Bultertjärnen tjärn Finnfallet lht Bockholmen holme
  Bultertjärnmyran myr Finnfors by Bockholmen holme
  Buran å Finnfors by Bockholmsgrönnan odling
  Buran älv Finnfors by Bockholmsvägen landsväg
  Burberget berg Finnfors by Bockskallen udde
  Bureberget triangelpunkt Finnfors by Bodansbacken backe
  Bureberget höjd Finnforsberget gård Bodaträsket sjö
  Bureheden skogsmark Finnforsberget by Bodaträsket sjö
  Bureån å Finnforsbodarna ödegård Bodbäcken bäck
  Burheden terräng Finnforsbodarna gårdar Bodbäcken bäck
  Burheden terräng /Se Finnforsborg lägenheter Bodbäcken bäck
  Burlidmyran myr Finnforsfallet by Boddiket myr
  Burlidmyrbäcken bäck Finnforsfallet by Bodinsbacken äng
  Burlinsänget myrmark Finnforsfallet lägenheter Bodinsgärdan odling
  Burmyran myr Finnforsfallet stationssamhälle Bodaträsket sjö
  Burmyrheden skogsområde Finnforsfallets kraftstation kraftverk +Bodbäcken bäck
  Burmyrheden skogsmark Finnfors kraftstaion kraftverk Bodiket odling
  Burmyrtjärnen tjärn Finnforsvägen gata Bodiksvägen ängesväg
  Burmyrtjärnen tjärn Finnforsvägen lht Bodmyran myr
  Burträsken sjöar Finnhällan fiskeläge Bodmyren myr
  Byberget berg Finnsele by Bodmyrtjärnen tjärn
  Byskegrundet grund Finnselet by Bodträsket Saknas
  Byttmyran myrmark Finnänget Saknas Bodträsket sjö
  Byttmyrberget höjd Flaten gårdar Bodvägen väg
  Byttmyrberget höjdparti, triangelpunkt Flocktjärn by Bodvägen byaväg
  Byxdrävjen myr Flocktjärn by Bogärdan odling
  Byxdrävjen myr /Se Flottgrundet fiskeläge Bokilen kronopark
  +Båhlgärdan gärda /Se Fogdegatan gata Bokilen kronopark
  Båtforsaggan utvidgning av Skellefteälven Forsbacka by Boliden höjd
  Båtforsen fors Forsberget by Boliden höjd
  Båthusberget höjd Flocktjärn bebyggelse Boliden binamn på Bjurliden
  Båthusgärdan odling Forsberget by Boliden binamn på Finnforsboliden
  Båthusmoren sankt område Forsbacka by +Bomanforsen fors
  Båthusudden udde Forsheden lht Bomansbäcken bäck
  Båthusviken vik Forsheden by Bomansgärdan odling
  Båthusviken vik Forslunda lht Bomanshägnen odling
  Båthusänget slåtteräng Forstorp lht Bomyrbäcken bäck
  Bäckarna ägomark Fredriksborg lht Bomyren myr
  Bäcken ägomark Fredrikslund Saknas Bomyran myr
  Bäcken åker Fredsborg lägenheter Bomyrtjärn tjärn
  Bäckerheden terräng Frid lht Bo-Nickänget slåtteräng
  Bäckerheden äga /Se Frideborg lht Bondräften höjd
  Bäckertjärnberget berg Frideborg lht Borupheden hed
  Bäckertjärnen tjärn Fridhem lägenheter Borådet råmärke
  Bäckforsen fors Fridhem Saknas Boskiftena odlingar
  Bäckgärdan odling Fridhem lht Boskiftet odling
  Bäckgärdan ägomark Fridhem lägenheter Bostigen gångstig
  Bäckgärdan ägomark Fridhem Saknas Botreheden skogsmark
  Bäckheden odling Fri Utsikt lht Botrevägen stig
  Bäckkluvan terräng Frisk-Esten gård Boträsket sjö
  Bäckkluvmyran myr /Se Frängsberg by Boviken vik
  Bäckmoren odling Frängsberget by Boviksfjärden havsvik
  Bäckmoren myr Frängsmyrbodarna fäbodar Boviksfjärden havsvik
  Bäckmyran myr Fubbänget lht Boviksudden Saknas
  Bäckmyran myrmark Furubacken anhalt Boviksön udde
  Bäckmyrorna myrmark Furubacken hp Boviksön udde
  Bäckskiftena skogsmark Furuhem lht Bovägen skogsstig
  Bäckskiftet åker Furulund Saknas Bovägen skogsväg
  Bäckslyet myrmark Furulund lht Boåkern odlingar
  Bäckviken vik Furulund lht Brandbärliden backe, höjdsträckning
  Bäckängena strandområde Furunäs by Brattet myr
  Bäckängesbäcken bäck Furunäs bebyggelse Brattfallet vattenfall
  Bäckängesmyran myr Furunäset by Brattmyran myr
  Bäckängesmyran myr Furunästomten avs Brattmyran myr
  Bäckänget odling Furutorp lht Brattmyran myr
  Bäckänget myrmark Furutorpet lht +Brattmyran myr
  Bäckänget ängsmark Fyllnadsmarken avs Brattmyran myr
  Bäckänget ängsmark Fyrväpplingen lägenheter Brattmyran myr
  Böviken vik Fått by Brattmyran myr
  Concordiasgrund grund /Se Fått, Västra gård Brattmyrberget höjd
  Dafferänget sankmark Fått, Östra gård Brattmyrberget höjd
  Dalbacken backe Fällan lht Brattmyrberget höjd
  Dalbacken höjd /Se Fällan gårdar Brattmyrbäcken biflöde
  Dalbäcken bäck Fällan gårdar Brattmyren myr
  Dalbäcken bäck Fällan Saknas Brattmyren myr
  Dalen odling Fällan gård Brattmyrheden skogsmark
  Dalen terräng Fällan lht Brattmyrkläppen höjd
  Dalen ägomark Fällbäcken by Brattmyrkläppen höjd
  Dalforsen fors Fällbäcken by Brattåkern åker
  Dalgroven bäck Fällbäcken by +Brattåkern åker
  Dalgärdan åker Fällbäcken by Brattåkern åker, udde
  Dalheden skogsmark Fällbäcken by Brattåkern åker
  Dalkarlsliden höjd /Se Fällbäcken by /Se Brattåkern åker
  Dalkarsliden höjd /Se Fällmanska torpet lht Brattåkern åker
  Dalkarlsliden höjd /Se Fängelsetomten lht Brattåkern åker
  Dalliden skogsmark Förbehållet lägenheter Brattåkern odling
  Dalmoren myrmark Förbehållet Saknas +Bravgärdan odling
  Dalmyran myr Gabrielstorp Saknas Braxenmyran myr, odling
  Dalmyran myr Gammelbodarna förutvarande fäbodställe Braxenmyrbäcken bäck
  Dalmyran myr Gammelgården gård Braxenviken vik
  Dalmyran myr Gammelstaden gårdar Braxenviken vik
  Dalmyran odling Gammelstället gårdsplats Braxenviken vik
  Dalmyrtjärnarna tjärnar Gaskdalen lht Braxenviken vik
  Dalslyet myr Gillervattnet by Braxenviksmyran myr
  Daltjärnen tjärn Gillervattnet by Bredberget berg
  Daludden udde Gran by Bredberget höjd
  Daludden udde Granbacka gd Bredskär holme
  Daludden höjd Granberget gård Bredskär holme
  Dalviken vik Granbodarna gårdar Bredskäret holme
  Dammdörren terräng Granbodarna fäbodar Bredåkern åker
  Dammet delvis odlad mark Grandbodarna fäbodar Bredåkern åker
  Dammet skogsmark Granden gårdar Bredåkern odling
  Dammkläppen höjd Granden gårdar +Bredänget slåtteräng
  Dammviken vik Granfors by Brinken höjd
  Dammyran myr Granfors by Brinkberget höjd
  Dammängesforsen fors Granforsfallet lht Brinkberget höjd
  Dammänget strandområde Granforsfallet Saknas Brodiksmyran myr
  Dammänget myrmark Grangärdan lht Broforsen fors
  Daniel-Sammelsakläppen skogsmark? Granholm by Bromyran myr
  Danielsfäbodkläppen höjd Granholm by Brubäcken bäck
  Danielsgärdan terräng Granliden lht Brubäcken bäck
  Dansarheden skogsmark Granlund gårdar +Brudsvedjan odling
  Dansarudden ägomark Grannäs by Bruket odling
  Degerberget berg Granlund Saknas Bruket odling
  Degerbysbodarna f.d. fäbodställe Grannäs by Bruksvägen väg
  Degerholm öar Grannäs lht Bruksvägen väg
  Degermyran myr Grantorp lht Bruksvägen byaväg
  Degermyran ägomark Grubban förutvarande kvarn Brumyran myr, odling
  Degermyran ägomark Grubban gårdar Brumyren myr
  Degermyran myr Grubban gårdar Brumyren, Lilla myr
  Degermyran myrmark Grubban gårdar Brumyren, Stora myr
  Degermyrberget berg Grubban lht +Brunstycket odling
  Degermyrbäcken bäck Grubban gårdar Brusbådan grund
  Degermyrbäcken bäck Grubbgärdan lht Brusbådan undervattensgrund
  Degersjöberget triangelpunkt Grundfors, Norra by Bruträskberget höjd
  Degersjöbäcken bäck Grundfors, Norra by Bruträskverget höjd
  Degersjön sjö Grundfors, Södra by Bruträsket sjö
  Degertobäcken bäck Grundfors, Södra by Bruträsket sjö
  Degertobäcken bäck /Se Grundnäs by Brymyran myr
  Degertoänget ägomark Grundnäs by Brännan område
  Degeröberget berg Grundtorp lht Brännaren grund
  Degerön ö Grunnan gårdar Brännaren undervattensgrund
  Degerön ö Grunnan lht Brännbacken backe
  Degerön halvö Grunnbodarna gårdar Brännberget höjd
  Degerön ö Gruvgatan gata Brännberget höjd
  Dikeskläppen höjd Gråberg by Brännberget höjd
  Dikesmoren ägomark Gråberg by Brännberget bergstopp
  Dillbäcken bäck Gråliden, se Klösan traktnamn Brännberget, Norra o. Södra Saknas
  Dillbäcksmyran myr Gråsidan fiskeläge +Brännbäcken bäck
  Dillbäcksroddet ägomark Gräsmyran lht Brännbäcken bäck
  Djupbotten tjärn Grönborg lht Bränndalen tjärdalsplats
  Djupbäcken bäck Grönborg lht Bränndalslyet sly
  Djupgrovbäcken bäck Grönborgs rotan f.d. soldatrote Brännet skogsmark
  Djupgrovbäcken bäck Grönborg avs Brännet skogsmark
  Djupgroven åker? Grönliden by Brännet höjd
  Djupgroven dalgång /Se Grönliden by Brännet hed
  Djuphägnen ägomark Grönnan lägenheter, odlingar Brännet höjd
  Djuptjärnbäcken bäck Guldgatan gata Brännet åker
  Djuptjärnen tjärn Gummark by Brännet höjd
  Djuptjärnen tjärn Gummark by Brännet skogbevuxet område
  Djuptjärnen tjärn Gummark by Brännet skogsområde
  Djuptjärnen tjärn Gummark by Brännforsberget höjd
  Djuptjärnsberget höjd Gummark by Brännforsbäcken binamn på Stöverån
  Djupträsket sjö Gummark by Brännforsen fors
  Djupträskgraven bäck Gummark by Brännforsstormyren myr
  Djupträskmyran myr Gummark pst Brännfors-stormyran myr
  Dorgvalen åker Gumsen gårdar +Bränngranden äng
  Dropparmyran ägomark Gunsen gårdar +Bränngroven slåtteräng
  Dryckesbäckberget berg Gunsen gårdar Bränngärdan odling
  Dryckesbäcken bäck Gustav-Andersa-torpet f.d. torpställe Brännheden skogsmark
  Drävjen terräng Gustavsberg lht Brännheden hed
  Drävjen myrmark Gustavsbo lht +Brännhägnaden odling
  Dubbelmyran myrmark Gustavsborg lht Brännkläpparna myrkläppar
  Dunsen myrmark Gustavshem lht Brännkläppen höjd
  Dynggrundet grund Gustavslund lht Brännkläppen höjd
  Dyrbäcken bäck Gustavslund bebyggelse Brännkläppen skogsmark
  Dödmanberget berg Gyllene medelvägen gata Brännkläppen höjd
  Dödmanberget berg Gårdskläppen lht Brännkläppen höjd
  Dödmanberget berg /Se Gårdstomt lägenheter Brännkläppen höjd
  Dödmanhällorna bergknallar Gårdstomten lht Brännkläppsmyran myr
  Dödmantjärnen tjärn Gåsmyran lht Brännkyan åker
  Dövmyran myr Gåsören lotsplats Brännkyan odling
  Edet område Gåsören fyrplats Brännlandberget Saknas
  Eggelidtjärnen tjärn Gåvan lht Brännlandet höjd
  Eggängesbäcken bäck Gåvan lht Brännlandet skogsmark
  Eggängesbäcken bäck Gärdsmark by Brännlandsberget Saknas
  Eggänget odling Gärdsmark by +Brännlandsgärdet odling
  Ekmanstjärnen tjärn Gärdsmark by Brännmyran myr
  Ekornudden udde /Se Gärdsmark by Brännmyran odling
  Elddiket åker Gärdsmark by Brännmyran myr
  Elddiket åker Gärdsmark by Brännmyran myr
  Engräsbäcken bäck Gärdstorp lht Brännmyrberget höjd
  Engräsmyran myr Hammarbacken avs +Brännmyrberget höjd
  Erik-Jonsaheden skogsmark Hammardal lht Brännmyren myr
  Erik-Persamyran odling Hammaren gårdar Brännmyren myr
  Eriksberget berg Hammaren gårdar Brännmyren myr
  Ersmarksängena åker Hammarhult lht Brännmyren myr
  Ersmarksängena åkrar Hamnen hamnplats Brännmyren myr
  Estenmyrorna myrar Hannalunda lht Brännmyrkläppen höjd
  Fagermyran myr Hans-Lars gård Brännraningsbäcken bäck
  Falkberget berg Hans-Lars gård Brännskogen skogsmark
  Falkberget triangelpunkt Havsbadet badställe Brännstycket odling
  Falkliden höjd Havsstranden lht Bränntjärnberget höjd
  Falkträskbäcken bäck Hedbacka lht Bränntjärnberget höjd
  Falkträsket, se *Falträsk sjö Hedbacka lht Bränntjärnbäcken bäck
  Falkträsket sjö Heden lht Bränntjärnen tjärn
  Falkträsket sjö Heden lht Bränntjärn tjärn
  Falkträsket sjö Heden gårdar Bränntjärn tjärn
  Falmarksträsket sjö Heden gårdar Bränntjärnheden hed
  Falmarksträsket sjö Heden gård Bränntjärnmyran myr
  Falmarksträsket sjö Heden gårdar Bränntjärnmyren, Norra myr
  Falmarksträsket sjö Heden lht Bränntjärnmyren, Södra myr
  *Falträsket sjö Hedensborg lht +Brännudden mark
  Farmorkärrbäcken bäck Hedensbyn by Brännvattens-, se Brännvatts- Saknas
  Farskläppen ägomark Hedensbyn by Brännvattensliden höjd
  Farsmyran ägomark Hedensbyn, Södra o. Norra by Brännvattensmyren, Lilla myr
  Fattumyran myr Hedensbyn Norra del av Hedensbyn Brännvattensmyren, Stora myr
  Femvägaskälet vägskäl Hedensbyn, Norra, se Risön hållplats Brännvattensroddet rodde, odlingar
  Fermdalen f.d. tjärdal /Se Hedensbyn Södra del av Hedensbyn Brännvattnet sjö
  Fermroddet äga /Se Hedgranden lht Brännvattnet sjö
  Filhällorna berghällar Hedgrann avs Brännvattsliden kronopark
  Fingerhandskänget odling Hedgård lht Brännvattsliden kronopark
  Fingerhandsänget äng /Se Hedkarlsbo lht Brännvattsliden kronopark
  Finnforsberget berg Hedlunda lht Brännvattsmyran myr
  Finnforsberget triangelpunkt Hedtorp lht Brännvattsstigen gångstig
  Finnforsberget berg /Se Hedtorp lht Brännvattstjärnen tjärn
  Finnforsbodbäcken bäck Hedåker lht Brännvattenstjärn tjärn
  Finnforsbodbäcken bäck Hem lht Brännvattsträsket sjö
  Finnforsbodliden skogsmark Hemfrid Saknas Brännvattsvägen väg
  Finnforsbodträsket sjö Hemlunda avs Brännvinsbäcken bäck
  Finnforsen fors /Se Hemmet lht Brännvinsbäcken bäck
  Finnforsen fors Hemvattnet lht Brännvägen skogsstig
  Finnforsen fors /Se Hemvattnet by Brännåkern odling
  Finnforsen fors /Se Hemvattsgärdan lht +Brännåkern åker
  Finnforsträsket sjö Henningsborg lht Brännängesbäcken bäck
  Finnforsträsket sjö Henriksdal lht Brännängesforsen fors
  Finnforsån å Hitrebodarna namn på Åsbodarna Brännängesselet sel
  Finnforsån å Hjelmsängen Saknas Brännängesskiftet odling
  Finnliden skogsmark Hjoggböle by Brännänget äng
  Finnmyran myr Hjåggböle by Brännänget slåtteräng
  Finnroddet åker Holmbodarna förutvarande fäbodställe Brännänget odling
  Finnroddet röjning? /Se Holmen lht Bränslestigen skogsstig
  Finnselberget berg Holmen gårdar Bränslet hed
  Finnselet utvidgning av Skellefteälven Holmen lht, odling, gård Bränslet skogsområde
  Finntjärnbäcken bäck Holmen gårdar Bränslet skogsområde
  Finntjärnbäcken bäck Holmen gårdar Brödfjärdingen skogsväg
  Finntjärnen tjärn Holmen lht +Brönberget berg
  Finntjärnen tjärn Holmfors by Brönet skogsmark
  Finntjärnslyet myrmark Holmfors by Brönet backe
  Finntjärnänget odling Holmfällan soldatgårdar Brönet ås
  Finnträskänget terräng Holmkläppen lht Brönet backe
  Finnänget ägomark Holmlund by Brönet skogstrakt
  Fiskarbacken höjd? Holmlund by Brönet backe
  Fiskbodarna kojor Holmlunda lht Brönet hed
  Flakakläppen höjd Holmlundsgärdan lht Brönet odlingar
  Flakamyran myr Holmsele by Brönet odling
  Flakamyran, Norra myr Holmselet by Brönmyren myr
  Flakamyran myr Holmsvedjan gård Brönmyrrået odling
  Flakamyran ägomark Holmsvedjan lht Brönstjärnberget höjd
  Flakamyran myr /Se Hornsmyran lht Brönstjärnberget höjd
  Flakastigen skogsstig /Se Hoverbergska torpet lht Brönstjärnberget höjd
  Flarkmyran myr Hugodal lht Brönstjärnsbäcken bäck
  Flarkmyran myr Hult lht Brönstjärnsvägen väg
  Flarkmyran myr Husska torpet lht Buberget höjd
  Flarkmyran myr Hårdängessvedjan lht Buberget, Lilla höjd
  Flarkmyran myr Häbbersfors Östra, se 1 Sandfors Saknas Buberget, Norra höjd
  Flarkmyran myr Häbbersfors by Buberget, Stora höjd
  Flarkmyrheden terräng Hägglund gårdar Buberget, Lilla o. Stora höjder
  Flaten ägomark Hägglunden lht Budänget myr
  Flatgrundet grund Hägnberget gårdar Bullerbotten grund
  Flaxenviken vik Hällan gård Bullerbotten undervattensgrund
  Flinkfältänget terräng Hällberget gårdar Bultatjärn tjärn
  Flocktjärn utdikad tjärn /Se Hällberget gårdsplats Bultatjärnen tjärn
  Flocktjärnbäcken bäck Hällbergssvedjan by Bultatjärnmyren myr
  Flocktjärnen tjärn Hällbergssvedjan by Bultatjärnmyran myr
  Flottgrundet ö Hälliden gård Lill-Bultertjärnen tjärn
  Floxnet uttorkad bäckdal /Se Hälliden by Buran å
  Flöklinten, Lilla höjd Hästhagen gårdar Buran älv
  Flöklinten, Stora höjd Hästhagen gårdar Burberget höjd
  Flöklintmyran myr Högkläppen by Burberget = Buberget Saknas
  Fongneskälen skogsmark Högkulla lht Burberget höjd
  Fongnesmyran myr Höglund Nya lht Bureälven å
  Fongsmyran terräng Högnäsfors by Burheden skogsmarken
  Forsberget berg Högnäsfors by Burheden hed
  Forsbergsberget berg Högräftan gård Burliden höjd
  Forsgärdan delvis odlad mark Högräften gård, backe Burlidmyrbäcken bäck
  Forsgärdan ägomark Högräften gårdar Burlidsvägen väg
  Forsheden terräng Högsand lht Burlinsänget slåtteräng
  Franksberget berg Högsand lht Burmyran myr
  Fredriksbäcken bäck Högstgärdan lht, odling Burmyren myr
  Friarmoren slåtteräng Högstliden gd Burmyrtjärnen tjärn
  Friarmoren slåtteräng /Se Högstliden gård Burmyrtjärn tjärn
  Friskmyran ägomark Högåsmyran lht Burmyrtjärnladan slåtteräng
  Friskmyran myr /Se Hörnet lht Inre-Burträsket sjö
  Fromberget berg Hötjärn gårdar Burträsket, Inre sjö
  Fromberget triangelpunkt Inbyn gårdar Yttre-Burträsket sjö
  Frukostmyran myr Innerbodarna fäbodar Burträsket, Yttre sjö
  Frukostmyran myr Innerursvik, se Ursviken, Inre by Burträskvägen Gamla landsväg
  Fräkentjärnen tjärn Innerursviken hp Burträskvägen Nya landsväg
  Fräkenudden udde Innervik by Buängarna ängar
  Frängsbäcken bäck Innerviken by Buängesbäcken bäck
  Frängsmoren åker Innerviken by Buängesbäcken bäck
  Frängsmoren myrmark Innervik by +Buängeshägnaden slåtteräng
  Frängsmoren sankmark Innervik by Buängeskläppen höjd
  Frängsmorkläppen höjd Inrebodarna fäbodställe Buängesmoren myr
  Frängsmyran odling Jakobsberg Saknas Buänget myr
  Frängsmyran åker Jakobsta lht Buänget slåtterställe
  Frängsmyran myr Jan-Ers gård Byberget höjd
  Frängsmyran myr Jan-Hansa fd. torp Byberget höjd
  Frängsmyran ägomark Jan-Karlsson-gården ödegård Byberget höjd
  Frängsmyran myr Jan-Petters gård +Bülows holmen holme
  Frängsmyran myr Jennybo lht Bülows-skiftet odling
  Frängsmyrberget berg Johan gård Byttmyran myr
  Frängstjärnen tjärn Johannelund lht Byttmyrberget höjd
  Frängsänget åker Johannesborg lht, gård Byttmyrberget höjd
  Frängsänget ägomark Johannesborg lägenheter Byttmyrberget höjd
  Frödbäcken bäck Johanneslund lht Byttmyren myr
  Fulmyran myr Johanneslund lht Byxdrävjan myr
  Furbergsheden hed Johannestorp gård Byxdrävjan slåtteräng
  Furuberget berg Johannestorp lht Byxmyran myr
  Furunäsudden udde Johannestorp lht +Byxrödningen odling
  Fyllrutan åker /Se Johannestorp lht Byören stenör
  Fåfängan odling Johannestorp lht Bådahällarna holmar
  Fågelberget berg Johannestorp lht Bågamyran myr
  Fågelkälan skogshöjd? Johannisborg lht Båtforsaggan strömvirvel
  Fågelkälmyran myr Johannisdal Saknas +Båtgroven slåtteräng
  Fågelmyran myr Johannistorp gård Båthusberget höjd
  Fågelmyran myr Johanshem lht Båthuset tilläggsplats
  Fågelmyran myr Jonkes gård Båthusgärdan odling
  Fågelmyran myrmark Jonshill Saknas Båthusmoran sank område
  Fågelmyran myr Jon-Svens gård +Båthusplatsen = Båthuset Saknas
  Fågelmyrselet del av Klintforsån Jonsborg lht +Båthussvedjegärdet odling
  Fårbacken äga /Se Jonsered lht Båthusudden udde
  Fårberget berg Jonsvik lht Båthusviken vik
  Fårberget berg Jämmerdalen Saknas Båthusviken vik
  Fårmyran myr Järnvägen Saknas Båthusänget slåtteräng
  Fårudden udde /Se Kalkbrottet lht Båtlinjebacken backe
  Fått triangelpunkt Kalkhusberget lht Båtplatsen äng
  Fäbodberget berg Kallbäckänget lägenheter Bäckarna slåtterängar
  Fäbodbäcken bäck Kallholmen bebyggelse Bäckbodarna fäbodar, odling
  Fäbodmoren ägomark Kalvhalsen gårdar Bäckbodarna, se Grannbodarna odling
  Fäbodmoren ägomark Kapellgatan gata Bäcken odling
  Fäbodmyran myr Kaplansbordet gårdar Bäckerheden hed
  Fäbodmyran ägomark Kaptenstomten lht Bäckerheden skogshed
  Fäbodvallen terräng Karlavägen lht Bäckermyrbäcken bäck
  Fäbodvallen fäbodvall Karlberg lht Bäckermyren myr
  Fällan ägomark Karlgård lht, gård Bäckermyren myr
  Fällan delvis odlat område Karlgård avsöndring Bäckermyrtjärnen tjärn
  Fällan myrmark Karlgård Saknas Bäckertjärn, Lilla tjärn
  Fällan ägomark Karlgård lht Bäckertjärn, Stora tjärn
  Fällan åker Karlgård lht Bäckertjärnberget höjd
  Fällan odling Karlmanstorpet avs Bäckertjärnberget höjd
  Fällan odling Karlsbacken lht Bäckertjärnbäcken bäck
  Fällan åker Karlsborg lägenheter Stor-Bäckertjärnen tjärn
  Fällan ägomark Karlsborg lht Lill-Bäckertjärnen tjärn
  Fällan åker Karlsborg lht Bäckertjärnsbäcken bäck
  Fällan ägomark Karlshem lht Bäckforsen fors
  Fällan åker Karlshem lht Bäckforsen fors
  Fällan ägomark Karlshem Saknas Bäckgärdan odling
  Fällberget höjd Karlshem lht Bäckgärdan odling
  Fällbäcken bäck Karlshem lht Bäckgärdan odling
  Fällbäcken bäck Karlshill Saknas Bäckkluvmyran odling
  Fällbäcken bäck Karlslund avs Bäckmoren sankt område
  Fällbäcken, Södra bäck Karlslund lht Bäckmoren sankt område
  Fällbäcken bäck Karlslund lht +Bäckmyran myr
  *Fällevik fiskevatten Karlslunda gård Bäckmyran myr
  Fällslyet odling Karlstorp lht Bäckmyran myr
  Färgbruket strandområde Karlstorp lht Bäckmyrfallet fors
  Färmdalen terräng Karlstorp lht Bäckmyrorna myrar
  Fölkyan åker /Se Karlstorp lht Bäcknäset näs
  Fölmyran myr /Se Karlstorp lht Bäcknäset odling
  Fölmyrberget triangelpunkt Karlsåker, se Karlsåkern lht, odlingar Bäcktjärnberget, se Bäckertjärnberget Saknas
  Fönnänget äng /Se Karsbäcken by Bäcktjärnberget höjd
  Förstmyran myr Karsbäcken by Bäckviken vik
  Gabrielsmoren myr Karsbäcken by Bäckängena slåtterängar
  Gabrielsänget myrmark Karsträsk by Bäckängesmyran myr
  Gaddmyran myr Karsträsk by Bäckängesmyran myr
  Gammbäcken bäck Karsträsk by Bäckänget odling
  Gammelboberget berg /Se Kilen Saknas Bäckänget odling
  Gammelbodberget berg Kilen lht Bäckänget myr
  Gammelbodberget triangelpunkt Kisgatan gata Bäckänget slåtteräng
  Gammelbodtjärnen tjärn Kittelholmen gård Bäckänget odling
  Gammeldalen terräng Kittelholmen lht Bäckänget äng
  Gammeldammet dammbyggnad? Klemensboda soldattorp Bäckänget myr
  Gammeldammforsen fors? Klemensnäs brukssamhälle +Bäckänget slåtteräng
  Gammelgärdan ägomark Klemensnäs anhalt Bäckänget myr
  Gammelkvarnforsen fors Klemensnäs industrisamhälle Bäckänget slåtteräng
  Gammelkälen skogsmark Klemensnäs poststation Bäckänget, Inre myr
  Gammelkälen triangelpunkt Klemensnäs hp Bäckänget, Yttre myr
  Gammelmyran myr Klemensnäs, se 1 Sillskatan Saknas Bäckänget, Lilla myr
  Gammelstället ägomark Klementsnäs laxfiske Saknas Böjtmyrberget, se Byttmyrberget höjd
  Gammelåkern ägomark Klinten gård Böjtmyrberget höjd
  Gammelänget ägomark Klintfors hållplats Bölsbodbäcken bäck
  Germanören ö Klintfors hållplats Bövikön Saknas
  Getberget berg Klintfors dammfäste lht Charlottenberg höjd
  Getingmyran ägomark Klintforsfallet fors, kvarnplats Dafferänget odling
  Getingmyran myr Klintforsfallet by Dalbacken odling
  Getmyran myr Klintforsliden sågverk Dalbacken backe
  Getmyran myr Klintforsliden by Dalbacken höjd
  Getmyran myr /Se Klintforsliden by Dalbacken höjd
  Getryggen höjd Klintfors såg såg Dalbacken odling
  Getryggen ås /Se Klintfors sågplats lht Dalbacken odling
  Getudden udde Klinthällan gård Dalberget höjd
  Gillerkläppen skogsmark Klinttjärn lht Dalberget höjd
  Gillervattnet sjö Klippan lht Dalbäcken bäck
  Gillervattnet sjö /Se Klipphägnaden lht Dalbäcken bäck
  Gillervattsbodliden triangelpunkt Klockarberg by +Dalbäcksrödningen odling
  Gillervattsbäcken bäck Klockarberget by Dalen dalplats
  Giltan terräng Klockarebordet gård Dalen odling
  Giltmyrkläpparna höjder Klubben gårdar Dalen åker
  Gistgärdan åker /Se Klubbgärdan lht, odling Dalen slåtterställe
  Gistvallen terräng Klubbgärdan lht, odling Dalen, Nord vid tjärdal
  Glitmyran myr Klumpen gård Dalforsbäcken binamn på Stöverån
  Gnuforsen fors Klumpen gård Dalforsen fors
  Gnuforsen fors /Se Kluten Saknas Dalforsen fors
  Godfallet fors Klutmark by Dalgroven bäckdal
  Godluktslyet myr Klutmark by Dalgrubban dalplats
  Godluktslyet sankt område /Se Klutmark by Dalgärdan odling
  Godluktslyet sly /Se Klutmark by Dalgärdan odling
  Grabbeberget berg Klutmark by Dalgärdan odling
  Granberget berg Klutmark stn +Dalgärdstycket odling
  Granbergsbäcken bäck Klutmarks kvarnplats Saknas Dalheden skogsmark
  Granbergsbäcken bäck Klutmarks sågplats Saknas +Dalhägnaden äng
  Granbergsmyran myr Klutstationen station +Dalhägnan odling
  Granden odling Kläpparna gårdar Dalhägnan beteshage
  Granden ägomark Kläppen gård Dalkarlsliden höjd
  Granden åker Kläppen lht Dalkarlsliden gårdar, backe
  Grandholmen sankmark Kläppen gård +Dalkarlslidhägnaden odling
  Granforsen fors Kläppen lägenheter Dalkläppen höjd
  Granlund ägomark Kläppen lht Dalliden skogsmark
  Grisen myrmark Kläppen lht Dalliden höjd
  Groven bäck? Kläppen gårdar Dallidsbrattmyran myr, odling
  Groven åker Kläppen lht Dalmyran myr, delvis odlad
  Grubba myrmark Kläppen gårdar Dalmyran myr
  Grubban odling Kläppen gård Dalmyran myr
  Grubborna myrmark Kläppen gård Dalmyran myr
  Grundet udde Kläppen lht Dalmyran myr
  Grundforsheden skogsmark Kläppen och Tjädermyran lht Dalmyran lht, odling
  Grundnäsliden höjd? Kläpphägnaden lht Dalmyrbäcken bäck
  Grundnäsudden udde Kläpphägnan lht Dalmyrbäcken bäck
  Grund-Röjnoret myrmark Klösan traktnamn Dalmyren myr
  Gruvberget berg Klösan traktnamn Dalmyren myr
  Gruvkläppen höjd Kniken gård Dalraningen myr
  Grytan tjärn Knubben Saknas Dalrödningen äng
  Grytan tjärn /Se Kontorsvägen gata Dalslyet sly
  Grytbäcken bäck Koppargatan gata Dalstycket åker
  Grytsundet vik Koppesmyran lht Daltegen odling
  Gråberget berg Korsbacken lht Daltjärn tjärn
  Gråbergsmyrorna myrar Koppismyran lht, odling Daludden udde
  Gråbergstjärnen tjärn Koppismyran lht, odling Daludden udde
  Gråsidan, se *Gråsjälgrund ö Kristersa gård Daludden udde
  *Gråsjälgrund ö Kristinebergsvägen hållplats Daludden höjd
  Gräggtjärn tjärn /Se Krokfjäll lägenheter Dalviken vik
  Gränberget höjd Kroksjöborg lht Dalviken vik
  Gränberget berg Kroksjön by Dalvikudden udde
  Gränberget höjd Kroksjön by Dalvägen väg
  Gränbäcken bäck Kroksjön by Dalänget odling
  Gränholmforsen fors Kronbacken kronotorp Dammdörren fördämning
  Gränkläppen höjd Krångfors by Dammet vik
  Gränmoren myrmark? Krångfors by Dammet, Nord vid spånhyvel
  Gränmyran myr Krångfors by Dammkläppen höjd
  Gränmyrbäcken bäck Krångfors by Dammkläppen höjd
  Gränåsen ås Krångfors by Dammladan slåtteräng
  Gräshålet slåtterställe Krångforsfallet lht +Dammvallen äng
  Gräsmyran myr Krångforsfallet, norra Saknas Dammviken vik
  Grättjärnbäcken bäck Krångforsfallet, södra lägenheter Dammängesforsen fors
  Grättjärnbäcken bäck Krångfors kraftstation kraftverk Dammänget f. d. slåtteräng
  Grättjärnen tjärn Krångnäs by Dammänget odling
  Grättjärnen, Norra tjärn Krångnäs gd Dammänget myr
  Grättjärnen, Södra tjärn Krångselet bebyggelse Dammänget odling
  Grönborg ägomark Krångselet eller Krångsvarfvet notfiske Dammänget slåtteräng
  Gröndattmyran myr Krångshill Saknas Danielsfäbodkläppen backe
  Grönlundsaggan del av Skellefteälven Krångsvarfvet, se 1 Krångselet Saknas Daniels fäbodkläppen höjd
  Grönnan uppgrundning Krångsvarvet gård Daniel Samuelsson-kläppen höjd
  Grönnan grund Krångsvarvet by +Daniels gärdet odling
  Grönnan odling Krångsvarvet bebyggelse Dansarudden odling
  Grönnudden udde Kränket sågplats, dalgång o. vik Degerberget höjd
  Grönvattutjärnen tjärn Kränket sågplats Degerberget höjd
  Grötfatet åker /Se Krångtomten lht Degerbyfäbodberg, se Gårängesberget berg
  Grövermyran myr Kulan by Degerby fäbodberg = Gårängesberget Saknas
  Gullberget berg Kulkia gård Degerbyfäbodberget höjd
  Gullberget plats /Se Kulkia Saknas +Degerbysa kvarn
  Gullgroven bäckdal Kullen lht +Degerbäckberget höjd
  Gullgrubban plats /Se Kullen lht +Degerholmssvedjan odling
  Gullkedsberget berg Kurjan hmn Degermyran myr, odling
  Gullskrinet ägomark Kusliden by Degermyran odling
  Gullskrinet ägomark Kusliden by Degermyran myr
  Gullskrinet odling /Se Kvarnarna gårdar Degermyran myr
  Gummarksbäcken bäck Kvarnbacka lht +Degermyran myr
  Gummarksträsket sankmark Kvarnfors Saknas Degermyran myr
  Gummarksträsket sjö Kvarnforsfallet lht Degermyran myr, odling
  Gunnelmoren myr Kvarnvallen by Degermyran myr, odling
  Gunsen odling? Kvickhem avs Degermyran myr
  *Gunsvik fiskevatten Kvist gård Degermyrberget berg
  Gångsmyran myr Kvistforsen lht Degermyrberget höjd
  Gårdberget skogshöjd Kvisttorp lht Degermyrbäcken bäck
  Gårdberget berg Kyrkbäcken ödegård Degermyrbäcken bäck
  Gårdholmen holme Kyrkbäcken gd Degermyrbäcken bäck
  Gårdmorberget berg Kyrkbäcken, Västra gård Degermyren myr
  Gårdmoren skogsmark Kyrkobordet komministerboställe Degermyren myr
  Gårdmyran myr Kyrkogården lht Degermyren myr
  Gårdudden udde Kyrkogårdsområdet, se Kyrkogården lht Degermyren myr
  Gårdön udde Kåge by Degermyren myr
  Gårängesberget berg Kåge, Lilla gårdar Degermyren myr
  Gårängesbäcken bäck Kågnäsudden fiskeläge Degermyrhalsen myr
  Gåränget myrmark Käckgärdan lht, odling +Degermyrhägnaden odling
  Gåränget myr /Se Källbäckänget Saknas Degermyrrumpan del av Degermyren
  Gåsmyran ägomark Källmoran lägenheter Degermyrtjärn tjärn
  Gåsmyran myr Källmorrödningen lägenheter Degersjöberget höjd
  Gåsmyran myrmark Källmyran gd Degersjöberget höjd
  Gåstjärnberget berg Käringgrubban, Björk- och Sikidun notfiske Degersjöbäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn Käringgrubban bebyggelse Degersjöbäcken bäck
  Gåstjärnen sjö /Se Kärrbodarna fäbodställe Degersjön sjö
  Gåsören ö Kärret gård Degersjön tjärn
  Gåsören ö Ladugården lht Degersjövägen vinterväg
  Gåvatjärnbäcken bäck Landskyrkan kyrka Degerstobäcken biflöde till Bjurån
  Gåvatjärnen tjärn Lappstinakläppen öde boplats Degertobäcken bäck
  Gåvatjärnmyran myr Larstjärn lht, tjärn Degeröberget höjd
  Gäddträskbäcken bäck /Se Lass-Jaks gård Degeröberget höjd
  Gäddträskbäcken bäck /Se Lass-Lars gård Degeröfyren fyr
  Gäddviken vik Lass-Ols gård Degerön holme
  Gärdberget berg Lass-Pers gård Degerösundet sund
  Gärdslyet myrmark Laxtorp lht Delbäcken bäck
  Gärdsmarksträsket sjö Lejonström förutvarande såg Delbäcksroddet odling
  Gärdsmarksängena ägomark Lejonström gård Dikesmoren odling
  Gärdänget åker Lejonströms kvarn lht Distriktsgärdan odling
  Gäskänget äng /Se Lekattsgärdan lht, odling Djupbotten vik
  Görhålet slåtterställe /Se Lidbacka Saknas Djupbäcken förr benämning på Bodbäcken
  Görjehålet slåtterställe Lidbacken gd Djupbäcken bäck
  Görjemyran myr Lidbacken gård Djupbäcken del av Bodbäcken
  Görjeviken vik Lidberget gd Djupan notvarp
  Görjeviken vik Lidberget by Djupgropbäcken bäck
  Hackarmyran odling Liden gårdar Djupgrovbäcken bäck
  Hackarmyrviken vik Liden gårdar Djupgrovbäcken bäck
  Hackemyran myr Liden gårdar Djupgrovbäcken bäck
  Hackmyran myr Liden gårdar Djupgrovbäcken bäck
  Hackmyran ägomark Liden by Djupgrovbäcken bäck
  Hackslyet odling Liden by Djupgroven dalgång
  Halvmyran, Norra myr Liden lht Djupgroven dalgång
  Halvmyran, Södra myr Liden, Västra gårdar Djupgroven dalgång
  Halvmyrhalsen skogsmark Liden, Östra gårdar Djupgroven dalgång
  Hamnen ö Lidtorp lht Djupgroven dalgång
  Hamnskär, se Hamnen ö Lilla Paris gårdar Djupgrundet grund
  Hammaren holme /Se Lillberget lht Djupgrundsknösen klack
  Hammarn backe /Se Lillberget Saknas Djupgrundsknösen undervattensgrund
  Hammarströmsberget berg Lillberget lht +Djupmyran myr
  Hampsänket område Lillberget gård +Djupmyran myr
  Hampsänket tjärn Lillberget gård +Djupmyrberget höjd
  Hampsänket ägomark Lillbrattan förutvarande kvarn Djupmyren myr
  Hampsänket plats /Se Lillhamn fiskeläge Djupnäset fiskeplats
  Hampsänkudden udde Lillhamnen fiskeläge Djupskäret holme
  Hampsänkviken vik Lill-Jakobs gård Djupskäret holme
  Hampsänkviken vik /Se Lillsnäckhamnen fiskeläge Djuptjärnbäcken bäck
  Hamptjärnarna tjärnar Lillträsk lht, gård Djuptjärnbäcken bäck
  Hamptjärnberget, Västra berg Lillträsk, Östra gård Djuptjärn tjärn
  Hamptjärnberget, Östra berg Lillåker lht Djuptjärnen tjärn
  Hamptjärnbäcken bäck Lillänget lägenheter Djuptjärn tjärn
  Hamptjärnbäcken bäck Linaudden lägenheter Djuptjärnen tjärn
  Hamptjärnen tjärn Lindalmström fors, kvarnplats Djuptjärn tjärn
  Hamptjärnen tjärn Lindalmström Saknas Djuptjärnen tjärn
  Hamptjärnen tjärn Lindalmström gård +Djuptjärnmyran myr
  Hamptjärnen tjärn Lindborg lht Djuptjärnsberget höjd
  Hamptjärnen sjö /Se Lindegård lht Djupträsket sjö
  Hamptjärnmyran myr Lindero Saknas Djupträsket sjö
  Hamptjärnmyran myr Lindfors lht Djupträskgraven bäck
  Handskmyran myr Lindgård lht Djupträskmyran myr
  Handskmyran myr /Se Lindmarksrotan gård Djupträskmyren myr
  ?Hansaborg stenlabyrint /Se Lindnäs lht Djupviken vik
  Harrbäcken bäck /Se Lindtorp lägenheter Djupvikstjärn tjärn
  Hatten åker Loberget by Djupvikstjärnen tjärn
  Heden odling Loberget by Djupvikudden udde
  Heden terräng Lugnet avs +Djönten äng
  Heden terräng Lugnet lägenheter +Domrödningen odling
  Heden område Lugnvik lägenheter Dropparmyran myr
  Heden skogsmark Lund by Dryckesbäcken bäck
  Heden terräng Lund by Dryckesbäcken bäck
  Heden skogsmark Lund by Dryckesbäckberget höjd
  Hedmyran myr Lund by Drävjan myr
  Hemberget höjd Lund ortn, by Drävjen äng
  Hemmistjärnen tjärn Lund, Inre del av by Drävjen bäckdal
  Hemvattnet tjärn Lund, Yttre del av by Drävjdiket bäck
  Hemvattnet sjö /Se Lundagård lht Drävjen sund
  Hemvattsbäcken bäck Lundbacka lht Drävjelägden odling
  Henriksroddet terräng Lundbacka lht Dunsen kulle
  Herbacken höjd Lundebo lht Duvan grund
  Hipperheden skogsmark Lunden Saknas Duvan undervattensgrund
  Hippertjärnen tjärn Lundfors lht Dynamitvägen väg
  Hiterstberget berg Lundfors ödegård Dyrbäcken bäck
  Holme utjord /Se Lundhem lht Dödmanberget höjd
  Holmen odling Lundmark lägenheter Dödmantjärn tjärn
  Holmen holme Lundmarks torp lht Dömansberget höjd
  Holmen holme Lundsberga lht Dödmanhällerna berg
  Holmen holme Lundtarjan lht, odling Dömantjärn tjärn
  Holmen odling Lundäng lht Dödmanstjärnen tjärn
  Holmen holme Lunkarriket gårdsplats Dödvarpet laxvarp
  Holmen holme Långberg by +Dömanberget höjd
  Holmforsen fors Långberget gård +Dömanmyran myr
  Holmfällan skogsmark Långbäck by Döraberget höjd
  Holmkvistberget terräng Långbäck by Döraberget höjd
  Holmladumyran myr Långdal by Döråberget höjd
  Holmladumyrbäcken bäck Långdal by Döråbergmyren myr
  Holm-Nybruket odling Långheden gård Dövmyran myr
  Holmselet utvidgning av Skellefteälven Långheden by Edet land
  Holmselholmen holme Långhällan fiskeläge Edet land
  Holmselskärret skogsmark? Långhällan fiskeläge Edet landremsa
  Holmsmyran myr /Se Långsele by *Eggberget, se Äggberget Saknas
  Holmsvattsträsket sjö Långselet by Stor-Eggelidberget höjd
  Hornsmyran myr Långtborthålet slåtterstugor, förut fäbodställe *Eggelidhägnen odling
  Hornsmyran myr Långviken by Eggelidkammen sandåsar
  Hornsmyrberget berg Långviken by Eggelidtjärnen tjärn
  Hornsmyrbäcken bäck Långviken by Elistjärnarna tjärnar
  Hornsmyrbäcken bäck Långviken by Elixtjärn, Västra tjärn
  Hornsmyrbäcken bäck Långviken Saknas Elixtjärn, Östra tjärn
  Hornsmyrliden skogsmark Långänget lht Ellagrunden grund
  Hovmanssvidjan ägomark Lägdarna gammal boplats Ellagrunden undervattensgrund
  Hultena åker Löflund lht Engräsbäcken bäck
  Hultet skogsmark Löparnäs by Engräsmyren myr
  Hultet skogsmark Löparnäs by Engräsmyran myr
  Hulttjärnmyran myr Löten gårdar +Erik Ers stenbrott innerursvik
  Hummelberget skogsmark Lövgrunnan lht Erik-Jonsagrundet grund
  Hundtjärnberget berg Lövgrunnan bebyggelse Erik-Jonsamoren myr
  Hundtjärnbäcken bäck Lövlund by Erik Jönsgrundet grund
  Hundtjärnen tjärn Lövlund by Erik-Jöns-grundet undervattensgrund
  *Hundön ö Lövlund lht Eriksberget höjd
  Huvudberget berg Lövlund bebyggelse Eriksberget höjd
  Hyttgroven bäck Lövlundstorpet lht Ersen grund
  Håkansforsen fors Lövnäs lht Ersgrundet undervattensgrund
  Hålmyran myr Lövön lht Estenmyrorna myrar
  Hålmyran myr Malmbacka idrottsplats Evaberget kulle
  Hålmyrberget berg Manhem lht Fagermyran myr
  Håpnäset udde Manhem bebyggelse Fagermyren myr
  Håpnäset udde /Se Manhem lht Falkberget höjd
  Håphäsudden udde Manhem lht Falkberget höjd
  Hårdlandsroddet slåtter Marieborg lht +Falkgärdan odling
  Häbbersberget berg Marielund lht Falkliden binamn på Falkträskliden
  Häbbersbäcken bäck Margretehill lht Falkliden skogstrakt
  Häbbersforsen fors Mariehem avs Falkträskbäcken bäck
  Häbbersholmen holme Marina gränsen gata Falkträsket sjö
  Häbbersudden udde Marinsro Saknas Falkträsket sjö
  Häggbäcken bäck Matfors Saknas Falkträskliden höjd
  Hägget landområde Medle by Falkträskliden skogstrakt
  Häggkärret myrmark Medle by Fallet slåtteräng
  Häggälven förgrening av Kågeälven Medle by Fallet Nedre vattenfall
  Hägnen ägomark Medle by Fallet Övre vattenfall
  Hägnen ägomark Medle ortn, by Fallmyran myr
  Hägnen ägomark Medle fäbodar fäbodställe Fallmyren myr
  Hägnen terräng Melandersgårdstomt Saknas Falmarksträsket sjö
  Hägnmyran ägomark Melandersgårdstorp lht Falmarkvägen vinterväg
  Hägnmyran ägomark Minnet lht Falmyran odling
  Hällberget berg Mittibodarna fäbodar Fanaran kärr
  Hällbergsbäcken bäck Mittibodarna fäbodställe Fanavan kärr
  Hällidberget berg Mobacka, se Mobacken lht Farfarbacken backe
  Hällmyran myr Mobacken gårdar Farmorholmen holme
  Hällmyran myr Mobacken gård Farmorkärrbäcken bäck
  Hällmyran myr Moren, se Morön by Farskläppen backe
  Hällorna höjder Moren gård Farskläppen höjd
  Hällorna höjder Morena boplats Farsmyran myr
  Hällorna höjder? Morkläppen lht +Fattighägnaden odling
  Hällslyet myrmark Morlandet lht Fattumyran myr
  Hässjemyran myr Mortorpet boställe Felixmyran myr
  Hässjemyran myr Morön by Fellesören näs
  Hässjemyran myr Morön by Femvägaskälet vägskäl
  Hässjemyran myr Morön by +Femängen odling
  Hässjemyran myr Morön by Fermdalen dalplats
  Hässjeslaget skogsmark Morön by Fermdalen tjärdalsplats
  Hässjeviken vik Morön by Fermråddet äng
  Hässjeängesbäcken bäck Morön anhalt Fermroddet slåtteräng
  Hässjeänget åker Morön hållplats Fetögat myr
  Hässjeänget ägomark Morön, se Risön hållplats Fetögat odling
  Hässjeänget ängsmark Mosebacke lht Fetögat slåtteräng
  Hässjeänget myr? Motorpet gård Fetögat slåtteräng
  Hästbrännet skogsmark Mullbacka gård Filhällan hälla
  Hästbäcken bäck Mullbacka gd Filhällan stenhälla
  Hästbäckängena f.d. slåtterängar, myr Mullbacka by Filhällorna berghällar
  Hästhägnen ägomark Mullberget gårdar Finnbodträsket sjö
  Hästmoren skogsmark Mullberget (förr Boviksvägen) hpl Finnbodträsket sjö
  Hästmyran myr Mullberget, se Morön hpl Finnen sten
  Hästmyran myr Mullkälen bebyggelse Finnforsberget höjd
  Hästmyran myr Mullkälen Saknas Finnforsberget höjd
  Hästmyrliden skogsmark Mullkälen ortn, by Finnforsberget berg
  Hästmyrtjärnen tjärn Mulltjälen by Finnforsbodbäcken bäck
  Hästskomyran myrmark Mulltjäln by Finnforsbodbäcken Saknas
  Hästskon terräng Myckle poststation Finnforsbodträsket Saknas
  Hästskon myrkläpp /Se Myckle by Finnforsbodträsket sjö
  Hästskotjärnen tjärn Myckle by Finnforsboliden höjd
  Hästtjärnen tjärn Myckle by Finnforsboliden skogsmark, höjd
  Höbäcken bäck Myckle by Finnforsen fors
  Höbändmyran myr /Se Myckle by Finnforsen fors
  Högbacken höjd? Myckle by Finnforsfallet stup
  Högbacksmyran myr Myckle inre fäbodar fäbodställe Finnforsträsket sjö
  Högberget höjd Myckle yttre fäbodar öde fäbodställe Finnforsträsket sjö
  Högbreget berg Myckletomten avs Finnforsvägen landsväg
  Högbrönsberget berg Myran lht Finnforsån, se Finnforsälven Saknas
  Högdalsroddet skogsmark Myrliden gd Finnforsån å
  Högholmen holme Myrliden by Finnforsälven å
  Högholmen holme Mörkmoren gård Fonnforsälven å
  Högknösen höjd Nabbmyran lht, myr Finnheden hed
  Högkullen höjd Nickevallen Saknas Finnheden kronopark
  Höglundsroddet ängsmark Nividsberget lht Finnheden kronopark, skogsmark
  Högnäsaggan fors Nikanorstorp lht Finnhällan fiskeläge
  Högräften höjd /Se Nilsbo lht Finnhällskåpen f.d. holme, nu landfast
  Högstliden höjd och skogsmark Nilsboda lht Finnmoren myr
  Högstliden höjdparti, triangelpunkt   +Finnmoran skogsmark
  Högstlidheden skogsmark   Finnmyren äng
  Högstlidängena myrmark?   Finnmyran myr
  Högåsen ås   Finnselberget höjd
  Högåsen ås   Finnselberget höjd
  Högåsmyran ägomark   Finnselet sel
  Högåsmyrbäcken bäck   Finnselet sel
  Högärdsmyran myr   Finnselheden skogshed
  Höktjärnberget berg   Finnselänget slåtteräng
  Höktjärnsvidjan skogsmark   Finnträskänget slåtteräng
  Hökärret åker   Fiskarjonk-dalen skogsdunge, dalplats
  Hömyran myr   Fiskbodarna fiskbodar
  Hömyran myr   Fiskbodforsen fors
  Hömyran myr   Flaggtallkläppen höjd
  Hömyran myr   Flakaberget berg
  Hömyran ägomark   Flakaberget höjd
  Hömyran myr   Flakakläppen höjd
  Hömyran åker   Flakamyran Saknas
  Hömyrberget berg   Flakamyren myr
  Hömyrbäcken bäck   Flakamyren myr
  Hömyrbäcken bäck   Flakamyren myr
  Hömyrforsen fors   Flakamyran myr
  Hösvidjan ägomark   Flakamyren myr
  Hötjärnen tjärn   Flakamyran myr, odling
  Hötjärnen tjärn   Flakamyran odling, myr
  Hötjärn tjärn /Se   Flarkmyren myr
  Hötjärnmyran myr   Flakastigen stig
  Hötjärnmyran myr   Flakatjärnberget höjd
  Hötjärnmyran myr   Flakatjärn tjärn
  Illberget berg   Flarkmyran myr
  Illdiksmyran myr   Flarkmyran myr
  Illgroven ägomark   Flarkmyran myr, odling
  Illgräsmyrberget berg   Flarkmyren myr
  Illmoren myr   Flarkmyren myr
  Illmyran myr   Flarkmyren myr
  Illmyran myr   Flarkmyran myr
  Illmyran myr /Se   Flarkmyrheden skogsmark
  Illmyrberget berg   Flaten äng
  *Inerstensträsket sjö   Flaten odling
  Innerstberget berg   Flaten åker
  Innerstmyran myr   Flintgärdan odling
  Innersttjärnen tjärn   Flocktjärnbäcken bäck
  Innersttjärnen tjärn   Flocktjärnbäcken bäck
  Innertjärnen sankmark   Flocktjärn tjärn
  Innerträsket sank mark   Flocktjärnen tjärn
  Innerursvik, se *Ålderholmen ö   Flocktjärnhägnen odling
  Innerviksfjärden, Norra fjärd   Flocktjärnvägen skogsväg
  Innerviksfjärden Södra fjärd   Flottgrundet holme
  Inrebodarna fäbodar   Flottgrundet holme
  Inregärdan ägomark   Floxnet uttorkad bäckdal
  Inregärdbäcken bäck   Flödmyren = Rengårdsmyran Saknas
  Inremyran myr   Flödmyren myr
  Inremyran myr   Flöklinten höjd
  Inremyrsnuten myr   Fongsmyran myr
  Inreviken vik   Fongsmyran myr
  Inreån ägomark   Funksmyren myr
  Intaget ägomark   Forsberget höjd
  Jakobsklösan åker   Forsberget berg
  Jakobsmyran, Inre myr   Forsbergs berget höjd
  Jakobsmyran, Yttre myr   Forsen fors
  Jan-Hansa skogsmark?   Forsgärdan odling
  Janiheden skogsmark   Forsheden hed
  Janimyran myr   Forsvägen stig
  Jan-Sakrisaberget berg   Frau-, se Frö- Saknas
  Johannestorp ägomark   Fredriksbäcken bäck
  Jonberget berg   +Fredriksängen slåtteräng
  Jonbäcken bäck   Fredriksänget slåtteräng
  Jonkbäcken bäck   Friarmoren slåtteräng
  Jonkbäcken bäck   Friskmyran odling
  Jonkgärdan odling   Fromberget, se Käringberget höjd
  Jonkmyran myr   Fromberget höjd
  Jonkroddet skogsmark?   Fromberget höjd
  Jonmyran myr   Fromgärdan åker
  Jon-Månsaroddet odling   Fromgärdan odling
  Jon-Sidberget terräng   +Fromgärdet odling
  Jon-Sidtjärnen tjärn   Frukostkläppen höjd
  Jonsträskheden hed   Frukostmyren myr
  Jäderängena odling   Frukostmyran myr
  Järpmorberget berg   Fruskrodningen odling
  Järpmoren myrmark   Fräkenlunden odling
  Järpmyran myr   Fräkenmoren odling
  Järpmyran myr /Se   Fräkentjärn tjärn
  Järpmyrberget berg   Fräkenänget slåtteräng
  Järpesviken vik   Frängberget höjd
  Järpänget ägomark   Frängsberget höjd
  Jönsberget triangelpunkt   Frängsbäcken bäck
  Jönsskatamyran myr   Frängsmoren morland
  Jönsmoren myr   Frängsmoren myr
  Jörakmyran myrmark   Frängsmoren del av Frängsmyren
  Jörnbodarna f.d. fäbodar   Frängsmoren sankt område
  Kajsamoren skogsmark   Frängsmoren sankt område
  Kajsgrönnan grund   Frängsmoren odling
  Kalkberget höjd   Frängsmorheden hed
  Kalkberget berg   Frängsmorliden höjdsträckning
  Kalkgrundet skär   Frängsmyran myr
  Kalkmoren myr   Frängsmyran myr
  Kalkroddet myrmark   Frängsmyran myr
  Kallaggan område   Frängsmyran myr
  Kallbäcken bäck   Frängsmyran myr
  Kalldiket bäck   +Frängsmyran myr
  Kalldikmyran myr   +Frängsmyran sankt område
  Kallebacken terräng   Frängsmyran myr
  Kallemyran myr   Frängsmyran myr
  Kallkällbäcken bäck   Frängsmyran myr
  Kallkällmyran myr   Frängsmyran myr, odling
  Kallkällmyran myr   Frängsmyrberget höjd
  Kallkällmyran myr   Frängsmyrberget berg
  Kallkällmyran myr   Frängsmyrberget höjd
  Kallkällmyran myr   Frängsmyrbäcken bäck
  Kallkällänget myrmark   Frängsmyrbäcken bäck
  Kallmyran myr   Frängsmyren myr
  Kallroddkläppen höjd   Frängsmyren myr
  Kalludden udde /Se   Frängsmyren myr
  Kalvhalsen odling   Frängsmyren myr
  Kalvhalsen område /Se   Frängsmyren myr
  Kalvmyran myr   Frängsmyren myr
  Kalvmyrberget berg   Frängsmyren myr
  Kalvtegforsen fors   Frängsmyrkärret kärr
  Kalvtjärnen tjärn   +Frängsmyrrodningen odling
  Kalvtjärnen tjärn /Se   +Frängsroddet odling
  Kalvtjärnmyran myr   +Frängsråddnybruket odling
  Kammen ås   Frängstjärnen tjärn
  Kammen ås   Frängstjärnänget odling
  Kammen ås   Frängsängarna myrar
  Kammen höjd   +Frängsängen slåtteräng
  Kammen sandås /Se   Frängsänget myr
  Kantjärnen tjärn   Frängsänget myr
  Kamtjärnmyran myr   Frängsänget odling, slåtteräng
  Kanalen kanal   Fröbäcken bäck
  Kankmyran myr   Fulbäcken bäck
  Kapellskär ö   Fulmyran myr
  Karbinänget ägomark   Fungsan myr
  Karl-Fredriksänget myr   +Furbergs berget höjd
  Karlslyet odling   Furnäsudden udde
  Karlsbäckberget höjd   Furuberget höjd
  Karsbäcken bäck   Furnäsbacken landsvägsbacke
  Karlsbäcken bäck   Furnäsudden udde
  Karsbäcken bäck   Furunäsviken vik
  Karsbäcken å /Se   Furnäsviken vik
  Karsbäcksfallet fors   Furunäsviken, Inre tjärn
  Karsmyrhalsen myr   Furunäsviken, Yttre tjärn
  Karsmyrtjärnarna tjärnar   Furunäsvägen ängesväg
  *Kasareverget höjd /Se   Fuskläppen backe
  Kattfoten åker   Fyllrutan odling
  Kattögelänget ängsmark   Fyrkanten kronopark
  Kavelbromyran myr   Fyrkanten kronopark
  Kilen, se Klämmhörnet äng   Fåfängan odling
  Killingskäret udde   Fågelberget höjd
  Killingskäret skär /Se   Fågelberget höjd
  Kimgärdan ängsmark?   Fågelkälmyran myr
  Klartjärnen sjö /Se   Fågelmyran myr
  Klarvattutjärnen tjärn   Fågelmyran myr
  Klemensboda terräng   Fågelmyrarna myrar
  Klintbäcken bäck   Fågelmyrberget höjd
  Klinten höjd   Fågelmyrselet sel
  Klinten höjd   Fågeltjälen ås
  Klinten höjd   Fågeltjälmyren myr
  Klintforsfallet vattenfall?   +Fålsmoren odling
  Klintforsfallet fors /Se   Fårbacken skogsbacke
  Klintforsån å   Fårberget berg
  Klintforsån å   Fårberget höjd
  Klintforsån å   Fårberget höjd
  Klintforsån å   Fårgraven bergknalle
  Klintforsån Saknas /Se   Fårhägnen bete
  Klintforsån å /Se   Fårhägnen skogsbacke
  Klintgrubban åker   Fårhägnkläppen höjd
  Klintgrubban terräng?   Fårkläppen höjd
  Klinttjärnen tjärn   Fårmyrkläppen höjd
  Klinttjärnheden skogsmark   Fårudden udde
  Klinttjärnheden skogsmark   Fåttstigen skogsväg
  Klinttjärnmyran myr   Fäbodarna fäbodställen
  Klinttjärnmyran myr   Fäbodberget höjd
  Klockarberget höjd /Se   Fäbodbäcken bäck
  Klockarberget berg   +Fäbodbäcken bäck
  Klockarhägnen ägomark   Fäbodgärdan åker
  Klockarliden skogsmark   +Fäbodgärdan odling
  +Klompen Saknas /Se   Fäbodgärdan odling
  Klompänget änge /Se   +Fäbodgärdet odling
  Klubbedan strömvirvel /Se   +Fäbodgärdorna odlingar
  Klubben ö   Fäbodhägnen odling
  Klubben halvö   +Fäbodkläppen höjd
  Klubben backe /Se   Fäbodmoren odling
  Klubbmoren ägomark   +Fäbodmyran myr
  Klubbviken vik   Fäbodmyran myr
  Klumpbäcken bäck   Fäbodmyran myr
  Klumpbäcken bäck /Se   Fäbodmyren myr
  Klumpen ägomark   Fäbodmyren myr
  Klumpviken vik /Se   Fäbodmyren myr
  Klutberget berg   Fäbodmyren myr
  Klutberget triangelpunkt   Fäbodmyrbäcken bäck
  Klutmarksheden terräng   Fäbodmyrkläppen myrkläpp
  Klämmhörnet äng /Se   +Fäbodrödningen odling
  Kläppbacken åker   Fäbodstigen skogsstig
  Kläppen skogsmark   +Fäbodtjärnen = Prästfäbodtjärnen Saknas
  Kläppen höjd   Fäbodudden udde
  Kläppen ägomark   Fädbodudden udde
  Klöshålet terräng   Fäbodvallen höjd
  Klövergärdan äng /Se   Fäbodvallen odling
  Klövret höjd   Fäbodvallen odling
  Klövret berg /Se   Fäbodvallen fäbodställe
  Klövret höjd /Se   Fäbodvägen skogsväg
  Knabben höjd   +Fäbodsvägen Inre skogsväg
  Knabben odling /Se   +Fäbodsvägen Yttre skogsväg
  Knappelbacken backe   +Fähusgärdet odling
  Knikberget berg   +Fähusstycket åker
  Kniken ägomark   Fällan åker
  Kniken del av Skellefteälven   Fällan odl. gd
  Kniken udde /Se   Fällan åker
  Kniken älvsvik /Se   Fällan beteshage
  Knikholmen holme   Fällan åker
  Kniptjärnen tjärn   Fällan odlingar
  Kniptjärnen sjö /Se   Fällan åker
  Kniptjärnmyran myr   Fällan åker
  Knivberget höjd   Fälla åkerskifte
  Knåkaråningen röjning /Se   Fällan odling
  Knöllen berg, triangelpunkt   Fällan odling
  Knöltmyran myr   Fällan land o. odling
  Knöltmyrtjärnen tjärn   Fällan odling
  Knöppelberget berg   Fällan odling
  Knöppelberget berg /Se   Fällan skogsbacke
  Knöttermyran myr   Fällan odling
  Knöttermyran myr   Fällan odling
  Knöttermyran myr /Se   Fällan odling
  Kobäcken bäck   Fällan odling
  Kockgärdan ägomark   Fällan odling
  Kolamilberget berg   Fällan, Nord i skifte
  Kolkammen ås   +Fällbacken mark
  Koltjärnberget berg   Fällbäcken bäck
  Koltjärnen tjärn   Fällbäcken bäck
  Konradsroddet myrmark   Fällbäcken Saknas
  Konradstorpet terräng   Fällbäcken Norra bäck
  Kopladumyran myr   +Fällbäcken Södra bäck
  Kormmyran myr   Fällbäcksliden = Liden Saknas
  Kormmyran myr?   Fällbäcksmyren myr
  Kormmyrberget berg   Fällbäcksroddet odling
  Kormmyrhalsen dal av Kormmyran   Fällbäckänget odling
  Kormsveden odling /Se   Fällgärdbacken backe
  Kronsvidjeheden skogsmark   Fällgärdforsen fors
  Korpmyran myr   Fällmoren odling
  Korsmyran myr   Fällviken havsvik
  Koudden udde   Fältgärdan odling
  Krickgärdan odling /Se   +Fältjägaregärdan odling
  Krokmyran myr   Fältjägaretorpet odling
  Krokmyrbäcken bäck   Färjstället färjställe
  Krokmyrorna myrar   Fätået byaväg
  ?Kroksjön sjö   +Fätået Gamla fägata
  Kroksjön sjö   Fölkyan åker
  Kroksjön sjö   +Fölkyan beteshage
  Kroksjösvidjan terräng   Fölmyran myr
  Kroksviken vik   Fölmyrberget höjd
  Kroktjärnbäcken bäck   Fölmyrberget höjd
  Kroktjärnen tjärn   Fördärvet grund
  Kroktjärnmyran myr   Fördärvet, se Fördärvsknalten undervattensgrund
  *Krokträsket sjö   Fördärvsknalten undervattensgrund
  Kronbackberget berg   Fördärvsknösen grund
  Krongrönnan udde   Förstberget höjd
  Kråkkläppen höjd   Förstliden backe, höjdsträckning
  Krångbäcken bäck   Förstmyran myr
  Krångforsdammen del av Skellefteälven   Gabrielsmoren sankt område
  Krångforsen fors   Gabrielsänget myr, slåtteräng
  Krångforsen fors och laxfiske   Gaddmyran myr
  Krångforsen fors   Gambäcken bäck
  Krångforsen fors /Se   Gamgärdan odling
  Krångforsen fors /Se   Gammalgården åker
  Krångforsen fors /Se   Gammelbodberget höjd
  *Krångidun fiske /Se   Gammelbodberget höjd
  Krångmyren, Stora och Lilla myrar   Gammelbodbron bro
  Krångmyrhalsen myr   Gammelbodmyran myr
  Kräkarn udde   Gammelbotjärn tjärn
  Kränket sankmark   Gammelbotjärnen tjärn
  Kränket dalgång /Se   Gammelboänget slåtteräng
  Kubben, se Klubben ö   +Gammelbränngroven odling
  Kullarna ägomark   Gammeldammet fördämning
  Kullberget berg   Gammeldammforsen fors
  Kullen höjd   Gammeldjupgrundet grund
  Kullen höjd   Gammeldjupviken vik
  Kulludden udde   Gammeldjupviken vik
  Kunterroddet ängsmark   +Gammelfallet odling
  Kuslidmoren myr   Gammelkroksjövägen byaväg
  Kuslidudden udde   Gammelkvarndammforsen fors
  Kusmark triangelpunkt   Gammelkvarnforsen fors
  Kusmarksängena åker   Gammelkälen höjd, boställe
  Kvarnberget berg   Gammelmyren myr
  Kvarnbrännet skogsmark   Gammelnymyran myr
  Kvarnbäcken bäck   +Gammelmyran odling
  Kvarnbäcken bäck   Gammelstället odling
  Kvarnbäcken bäck   Gammelsvedjan åker
  Kvarnbäcken bäck   Gammelsvedjan åker
  Kvarnbäcken bäck   Gammelsvedjeedan strömvirvel
  Kvarnbäcksaggan område   Gammelsvedjeedan laxvarp
  Kvarnbäcksforsen fors   Gammelsågforsen fors
  Kvarnbäcksheden hed   +Gammelsågplatsen sågplats
  Kvarnbäckänget myrmark   Gammelvikman grund
  Kvarndammen strandområde   Gammelytterstan slåtteräng
  Kvarnforsen fors   Gammelåkern odling
  Kvarngärdan ägomark   Gammelåkern åker
  Kvarnheden skogsmark   Gammelåkern åker, odling
  Kvarnheden skogsmark   Gammelängesbäcken Saknas
  Kvarnheden skogsmark   Gammelänget slåtteräng
  Kvarnholmen holme   Gammelänget slåtter, odling
  Kvarnhusmoren ägomark   Gammelänget myr
  Kvarnkläppen höjd   Ganten grund
  Kvarnmorberget berg   Ganten, Lilla grund
  Kvarnmoren odling   Getbreget höjd
  Kvarnmyran ägomark   Getberget höjd
  Kvarnmyran myr   Lill-Getberget höjd
  Kvarnmyran myr   Getberget, Lilla höjd
  Kvarnmyran myr   Getberget, Stora höjd
  Kvarnmyran myr   Stor-Getberget höjd
  Kvarnmyrforsen fors   Getberget, Stora o. Lilla höjder
  Kvarnmyrtjärnen tjärn   Getgärdan odling
  Kvarnmyrtjärnen tjärn   +Getholmen = Gårdholmen Saknas
  Kvarnselet slåtteräng   +Getingmyran myr
  Kvarnvallen f.d. kvarnvall   Getingmyren myr
  Kvartsberget höjd   Getingmyran myr
  Kvistberget berg   Getknabben höjd
  Kvistbäcken bäck   Getmyran myr
  Kvistbäckänget ägomark   Getryggen ås
  Kvistforsen fors   Getryggen höjd
  Kykläppen strandområde   Getspångbron bro
  Kyrkberget berg   Getänget odling
  Kyrkbäckberget berg   Gillerkläppen höjd
  Kyrkbäckberget berg   Gillervattensavan vik
  Kyrkbäckträsket tjärn   Gillervattensboliden höjd
  Kyåkern åker   Gillervattensbäcken bäck
  Kågefjärden fjärd   Gillervattensholmen holme
  Kågefjärden havsvik   Gillervassboliden höjd
  Kågeliden skogsmark   Gillervassbäcken bäck
  Kåge älv älv   Gillervattnet sjö
  Kågeälven å   Gillervattnet sjö
  Kågeälven älv   Giltan myr
  Kågeälven älv   Giltan myr
  Kågeälven älv   Giltmyran myr
  Kågnäset näs   Giltmyren myr
  Kågnäset halvö /Se   Giltmyren myr
  Kågnäset udde   Sör-Giltmyran myr
  Kågträsket sjö   Giltmyrkläpparna höjder
  Kågön, se *Norrön ö   +Gistgärdet odling
  Kågön halvö   Gistvallen torkningsplats för nät
  Kågön udde   Gistvallen gistvall
  Kålamyren myr /Se   Gjutan dalsänka
  Kälen skogsmark   Gjutan odling
  Kälen ås   Glansdiket krondike
  Kålsängesbäcken bäck   Glapparen Västra undervattensgrund
  Kåtamyrberget berg   Glapparen Östra undervattensgrund
  Käckmyran myr   Gnuforsbacken åbacke
  Kälen höjd   Gnuforsen fors
  Kälen terräng   Gnuforsen fors
  Källheden skogsmark   Gnuforsen fors
  Källheden skogsmark   Gobitbäcken bäck
  Källmoren myr   Godfallet fors
  Källmorraningen ägomark   Godgrubban odling
  Källmyran myrmark   Godluktslyet myrsly
  Källmyran myr   Godmorhålet odling
  Källmyran ägomark   Gommarhålet myr
  Källmyran myr   Granberget höjd
  Källmyran myr   Granberget höjd
  Källmyrslyet myrmark   Granberget höjd
  Kälmoren myrmark   Granberget höjd
  Kälmoren myr /Se   Granbergsberget höjd
  Kängskostövelbäcken bäck   Granbergsbäcken bäck
  Käringgärdan ägomark   Granbergsmyren myr
  Kärlekshällan terräng   Granbergsmyran myr
  Kärrbäcken bäck   Granbäcken bäck
  Kärrbäcken bäck /Se   Granden odling
  Kärret tjärn   Grannbodarna odling
  Kärren tjärnar   Grannholmen holme
  Kärret kärr   Grannäset fiskeplats
  Kärret tjärn   Grubban fiskeplats
  Kärret ägomark   Granden udde
  Kärrhuskläppen höjd   Granden odling
  Körpbäcken bäck /Se   Grandholmen holme
  Ladugrovbäcken bäck   Grandholmen holme
  Laduholmen ägomark   Granforsen fors
  Laduholmen holme /Se   Granforsen fors
  Ladumyran myr   Granforsholmen holme
  Ladumyran myr   Granforsören stengrund
  Ladutjärnen tjärn   Granholmforsen fors
  Lakamyran myr   Granitberget berg
  Lakamyran myr /Se   Grankläppen höjd, skogsmark
  Lammtjärnen tjärn   Granlund slåtterställe
  Lammtjärnen tjärn   Granlundgärdan odling
  Lammtjärnen, Östra tjärn   Granlundforsen fors
  Lammtjärnen tjärn /Se   Grandbodarna odling
  Landskär udde   Granmoren slåtteräng
  Landskärsviken vik   Grannäset näs
  Landsåkersbacken landsvägsbacke /Se   Grannäskärret kärr
  Lappgärdan odling   Granvattutjärn tjärn
  Lappheden skogsmark   Granåsen ås, skogsområde
  Lappkläppen udde   Gravaänget myr
  Lappkåtakläppen höjd   Gravänget slåtteräng
  Lappkåtakläpparna höjder   Gretagärdan odling
  Lappkåtakläppen höjd   Grettjärn tjärn
  Lappkåtaliden skogsmark   Grettjärnen tjärn
  Lappkåtamyran myr   Grisen f.d. slåtteräng
  Lappkåtamyran myr   +Grofgärdan odling
  Lappkåtamyran myrmark   Gropen del av Groven
  Lappkåtamyran ägomark   Grovarna dalgångar
  Lappkåtamyran myr   Grovbakcen backe
  Lappkåtaslyet myrmark   Groven bäckdal
  Lappkåtaslyet myrmark   Groven dalgång
  Lappladumyran myr   Groven dalgång
  Lappmyran myr   Groven dalgång
  Lappraningen terräng   +Groven odling
  Lapp-Stinakläppen höjd   Groven bäckdal
  Lapptjärnbäcken bäck   Grubban odling
  Lapptjärnen tjärn   Grubban sänka
  Lapptjärnmyran myr   Grubban kvarnplats
  Lapptjärnmyran, Norra myr   Grubbmyrbäcken del av Långbäcken
  Lassaggan krök i Kågeälven   Grubbmyren myr
  Lasstjärnen myrmark   Grubbmyren myr
  Lasstjärnmoren ägomark   Grubbströmmen del av Skellefteälven
  Lastagekläppen höjd   Grundforsgärdan odling
  Lastagekläppen höjd /Se   Grundforsheden hed
  Lejonberget berg   Grundforsstigen gångstig
  Lejonströmsbron bro   Grundforsvägen vinterväg
  Lerbäcken bäck   Grundnäsgärdan odling
  Lerflatan odling /Se   Grundnäsliden höjd
  Lergrovarna sänkor   Grundnäsliden område
  Lergrovbäcken bäck   Grundnäsudden udde
  Lidberget berg   Grundnäsudden udde
  Lidberget berg   Grundnäsänget myr
  Lidberget berg   Grundröjnoret tjärn
  Lidbergsheden skogsmark   Grundröjnormyren, Norra myr
  Liden höjd   Grundröjnormyren, Södra myr
  Liden skogsmark   Grundtjärn tjärn
  Liden skogsmark   Grundtjärnen tjärn
  Liden skogsmark   Grunnan udde
  Liden skogsmark   Grusgrubban, Väst vid grustag
  Liden skogsmark   Gruvkläppen höjd
  Liden skogsmark   Grynvällinggärdan odling
  Lidgärdan odling   Grynvällingsbäcken bäck
  Lidgärdan myrmark   Grytan tjärn
  Lidmyran myr   Grytan tjärn
  Lidmyran myr   Grytan grund
  Lidmyran myr   Grytan undervattensgrund
  Lidmyran myr   Grytan undervattensgrund
  Lidmyran ägomark   Grytan, Norra grund
  Lidmyran myr   Grytan, Södra grund
  Lidmyran myr   Grytbäcken bäck
  Lidmyran myrmark   Grytsundet vik
  Lidmyran myr   Grytsundet havsvik
  Lidmyrbäcken bäck   +Gråberget höjd
  Lidmyrklinten höjd   Gråbergsmyrorna myrar
  Lidmyrorna myrar   Gråbergsmyrtjärn tjärn
  Lidmyrorna myrmark   Gråbergsmyren myr
  Lidslyet myrmark   Gråbergsströmmen fors
  Liljumbacken backe   Gråbergstjärnen tjärn
  Lillbacken ägomark   Gråbotten notvarp
  Lillberget berg   Grånästjärn binamn på Gräggtjärn
  Lillberget berg   Grånäsvintervägen vinterväg
  Lillberget höjd   Gråsidan holme
  Lillberget berg   Gråsidan holme
  Lillberget berg   +Gråtviken slåtter, vik
  Lillberget berg   Gräggtjärn, se Grettjärn tjärn
  Lillberget höjd   Gräggtjärn tjärn
  Lillberget berg   Gräggtjärnbäcken bäck
  Lillberget berg   Gräsanddiket myr
  Lillberget berg   +Gräsanddikmyran myr
  Lillbergsmyran odling   Gräshålet slåtterställe
  Lillbergsmyrbäcken bäck   Gräshålet slåtteräng
  Lillbergtjärnen tjärn   Gräsmyran myr
  *Lillbjurvattnet sjö   Gräsviken vik
  Lill-Björnmyran myr   Gräsören stenör
  Lill-Björnmyran myr   Gröndrävjan brukningsdel
  Lill-Brattmyrorna myrar   Grönliden höjd
  Lillbrännberget berg   Grönlidviken vik
  Lill-Brännvattsmyran myr   Grönlunds aggan älvsvik
  Lill-Buberget berg   Grönlunds groven bäckdal
  Lill-Bulterberget berg   Grönlutmyran myr
  Lill-Byttmyrberget höjd   Grönnan uppgrundning
  Lillbäcken bäck   Grönnan uppgrundning
  Lillbäcken bäck   Grönnan äng
  Lill-Bäckertjärnen tjärn   Grönnan äng
  Lill-Bäckertjärnbäcken bäck   Grönnan uppgrundning
  Lill-Bäckertjärnen tjärn   Grönnan lägenheter, odlingar
  Lilldammet terräng   Grönudden odling
  Lillfallet fors   +Grönstarren äng
  Lillfalludden udde   Grönvattutjärnen tjärn
  Lillforsen fors   Grötfatet åker
  Lill-Getberget berg   Grötfatet odling
  Lill-Gjutan myr   Grötlångahem kolplats
  Lill-Granbergsmyran myr   Gubbgården höjd
  Lillgåsmyran myr   Gubbgärdan odling
  Lill-Gåsmyran myr   Guldkedsberget berg
  Lill-Gåsmyran myr   +Guldstycket odling
  Lill-Gäddtjärnen tjärn   Gullberget höjd
  Lillgärdan åker   Gullgroven bäckdal
  Lillgärdan odling   Gullgroven dalgång
  Lillholmen skär   Gullskrinet äng
  Lillholmen holme   Gullskrinet odling
  Lillholmen holme   Gullskrinet odling
  Lillholmen udde   Gullstycket åker
  Lillholmen holme   Gummarkberget höjd
  Lillholmsviken vik   Gummarkbäcken bäck
  Lill-Hulttjärnen tjärn   Gummarkmyran myr
  Lillhålet odling   +Gummarksmyran myr, betesmark
  Lill-Hällberget berg   Gummarkstigen väg
  Lill-Hällmyran myr   Gummarksträsket sjö
  Lill-Höbbiktjärnen myr   Gummarkträsket sjö
  Lillkläppen höjd   Gummgärdan odling
  Lill-Klöttermyran myr   Gumsviken vik
  Lillklövret äga /Se   Gumsvägen byaväg
  Lill-Korpen tjärn   Gunnelmoren område
  Lill-Krångmyran myr   Gunsen äng
  Lill-Lomtjärnen tjärn   Gustavhalsen myr
  Lillmoren ägomark   Gustav-Janson-roddet slåtteräng
  Lillmoren myr   Gustav-Perssongärdan odling
  Lill-Mullbergsmyran myr   Gångarsmyran odling
  Lillmyran myr   Gårdberget höjd
  Lillmyran myr   Gårdberget höjd
  Lillmyran ägomark   Gården grund
  Lillmyran myr   Gården undervattensgrund
  Lillmyran myrmark   Gårdfallet fors, slåtteräng
  Lillmyran myr   Gårdgärdan odling
  Lillmyran odling   Gårdgärdan odling
  Lillmyran myr   Gårdholmen holme
  Lillmyran myr   Gårdholmen holme
  Lillmyrberget berg   Gårdholmen holme
  Lillmyrforsen fors   Gårdholmforsen fors
  Lillmyrtjärnen tjärn   Gårdholmören stenör
  Lill-Norsjötjärnen tjärn   Gårdmorberget höjd
  Lill-Orrmyran myr   Gårdmorberget höjd
  Lill-Porrmyran myr   Gårdmoren myr
  Lillraningsbäcken bäck   Gårdmoren myr
  Lill-Ranktjärnen tjärn   Gårdmyran myr
  Lill-Ranktjärnen tjärn   Gårdmyran myr
  Lillroddet ängsmark   Gårdmyren myr
  Lill-Röjmyran myr   +Gårdsgärdan odling
  Lill-Röjmyran myr   +Gårdsgärdan äng
  Lill-Röjmyrtjärnen tjärn   Gårdskläppen höjd
  Lill-Rösmyran myr   Gårdsmyran myr
  Lillselet utvidgning av Kågeälven   +Gårdsskiftet odling
  Lillselgroven bäck   Gårdudden udde
  Lillselmyran myr   Gårängesberget berg
  Lillsjön sjö   Gårängesberget berg
  Lill-Stensträsket, se *Inerstensträsket sjö   Gårängesbäcken bäck
  Lill-Stensträsket sjö   Gårängesbäcken bäck
  Lill-Stentjärnen tjärn   Gårängeshägnen odling
  Lillstrandbäcken bäck   Gåränget myr
  Lillstranden strandområde   Gåränget odling
  Lillstrandgroven område   Gåsfittan myr
  Lillstrandmyran myr   Gåsmyran myr
  Lillsundet bäck   Gåsmyran myr
  Lilltjärnberget berg   Gåsmyrberget höjd
  Lilltjärnberget berg   Gåsmyrbäcken bäck
  Lilltjärnen tjärn   Gåsmyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Gåsmyren myr
  Lilltjärnen tjärn   Gåsmyren, Lilla myr
  Lilltjärnen tjärn   Gåsmyren, Stora myr
  Lilltjärnen tjärn   Gåstjärn tjärn
  Lilltjärnänget myrmark   Gåstjärnberget höjdsträckning
  Lilltrindmyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Lillträskbäcken bäck   Gåsören holme
  Lillträskbäcken bäck   Gåvatjärnbäcken bäck
  Lilludden udde   Gåvatjärn tjärn
  Lilludden ägomark   Gåvatjärnen tjärn
  Lill-Vackergodmyran myr   Gåvatjärnliden höjd
  Lillviken vik   Gåvatjärnmyran myr
  Lill-Vorrmyran myr   Gåvatjärnmyren myr
  Lill-Åsgroven dike   Gäddbäcken bäck
  Lillälven del av Skellefteälven   Gäddbäcken vik
  Lillänget skogsmark   Gäddladan slåtteräng
  Lill-Örutjärnberget berg   Gärdingsgärdan odling
  Lill-Örutjärnen tjärn   Gäddrisänget odlad myr
  Linjemyran myr   Gäddträskbäcken bäck
  Ljusträskbäcken bäck   Gäddträskänget slåtteräng
  Lillträskbäcken bäck   Gärdsmarksträsket sjö
  Lillträsket tjärn   Gärdvarpet laxvarp
  Lillträsket, Västra sjö   Gäskarna, Inne i odling
  Lillträsket, Östra sjö   +Gäskedalen odling
  Lillåberget berg   +Gäsken odling
  Lillåfjärden fjärd   +Gässlandet odling
  Lillån bäck   Görjan område
  Lillån å   Görjdrävjan odling
  Lillån å   Görjepollen kärr
  Lindkvistvälten åker   Görjhålet slåtterställe
  Lisagärdan åker   Görjeviken vik
  Ljusflarken myr   Görjviken vik
  Ljusflarken sjö /Se   Görjeviken vik
  Ljusträsket träsk   Hackarmyran myr, delvis röjd o. odlad
  Loberget berg   Hackarmyrviken vik
  Loberget berg   Hackemyran myr
  Loftberget berg   Hacketegen odling
  Loftberget berg /Se   Hackmyran myr, odling
  Logkläppen höjd   Hackmyran odling
  Logviken vik   Hackmyran myr, odling
  Lommyran myr   Hackmyran odling
  Lommyran ägomark   Hagagroven bäckdal
  Lommyrberget triangelpunkt   +Hagastycket äng
  Lomstrandheden skogsmark   Halsen myr
  Lomstrandmyran myr   +Halt-Ant-gärdet odling
  Lomtjärnen tjärn   Halvhalsduken skogsområde
  Lomtjärnen tjärn   Halvmyran myr
  Lomtjärnen tjärn   Halvmyren myr
  Lomtjärnen tjärn   Hammaren backe
  Lomtjärnen sjö /Se   Hammaren holme
  Lomtjärngraven terräng   Hammaren kobbe
  Lomtjärnheden skogsmark   Hammargärdan Västra odling
  Lomtjärnknixten höjd   Hammargärdan, Östra odling
  Lomtjärnmyran myr   Hammarströmsberget höjd
  Lonkarrike slåtteränge /Se   +Hammarstycket odling
  Lottaberget berg   Hamnsberget höjd
  Lottabäcken bäck   +Hamplandet odling
  Lottamyrorna myrar   Hampsänkbäcken biflöde
  Lottatjärnen tjärn   Hampsänket kärr
  Luddesmyran myrmark   Hampsänket kärr
  Lumpheden skogsmark   Hampsänket hamprötningsplats
  Lumpheden hed /Se   Hampsänket rötningsplats
  Lundberget berg   Hampsänket hamprötningsplats
  Lundliden skogsmark   Hampsänket hamprötningsplats
  Lundselet del av Skellefteälven   Hampsänket rötningsplats
  Lundängena ägomark   Hampsänkmyren myr
  Lusoxen myr /Se   Hampsänktjärn tjärn
  Lustholmen udde   Hampsänkudden udde
  Lustigkläppen kläpp /Se   Hampsänkviken vik
  Lustigkläppen kläpp /Se   Hampsänkviken vik
  Lågholmen holme   Hamptjärn förr tjärn
  Långberget berg   Hamptjärn tjärn
  Långbromyran myr   Hamptjärnen tjärn
  Långbäcken bäck   Hamptjärn tjärn
  Långbäcken bäck   Hamptjärnen tjärn
  Långdalgruvan gruva?   Hamptjärn tjärn
  Långdalgruvan gruva   Hamptjärnen tjärn
  Långdalsliden triangelpunkt   Hamptjärn tjärn
  Långdalsmyran myr   Hamptjärnen Saknas
  *Långelskär Saknas   +Hamptjernrödningsbacken backe
  Långforsen fors   Hamptjärn tjärn
  Långgrunden udde   Hamptjärn, Lilla tjärn
  Långhedberget berg   Hamptjärn, Stora tjärn
  Långhedtjärnen tjärn   Hamptjärn, Norra tjärn
  Långhedviken vik   Hamptjärnen tjärn
  Långholmen holme   Hamptjärn, Norra tjärn
  Långhägnen ägomark   Hamptjärn, Södra tjärn
  *Långmyran myr   Hamptjärn, Södra tjärn
  Långmyran myr   Hamptjärnarna tjärnar
  Långmyran myr   Hamptjärnarna tjärnar
  Långmyran myr   Hamptjärnarna tjärnar
  Långmyran myr   Hamptjärnberget höjd
  Långmyran myr   Hamptjärnberget höjd
  Långmyran myr   Hamptjärnsberget höjd
  Långmyran myr   Hamptjärnberget höjd
  Långmyran myr   Hamptjärnberget höjd
  Långmyran myr   Hamptjärnberget höjd
  Långmyran myr   Hamptjärnbäcken bäck
  Långmyran myr   Hamptjärnbäcken bäck
  Långmyran myr   Hamptjärnbäcken bäck
  Långmyran delvis odlad mark   Hamptjärnmyran myr
  Långmyran myr   Hamptjärnmyren myr
  Långmyran myr   Hamptjärnmyren myr
  Långmyran myr   Hamptjärnmyren myr
  Långmyran myr   Hamptjärnsmyran myr
  Långmyran myr   Hamptjärnsmyran myr
  Långmyran myr   Handskmyran myr
  Långmyran myr   Handskmyren myr
  Långmyran myr   Hans-gärdan odling
  Långmyran myr   Hanskläppen backe
  Långmyran myr   Hansmoren myr
  Långmyran myr   Hans-moren slåtteräng
  Långmyran odling   Hansmorraningen myr
  Långmyrberget berg   Hans-Ola-udden udde
  Långmyrberget berg   +Hans Persnäset odling
  Långmyrbäcken bäck   +Hans-ängen odling
  Långmyrbäcken bäck   +Harafallet odling
  Långmyrbäcken bäck   Harmoren myr
  Långmyrflarken tjärn   Hartjärn tjärn
  Långmyrkläppen höjd   Har(a)tjärn tjärn
  Långmyrkärret tjärn   Harrbäcken bäck
  Långmyrliden skogsmark   Harrbäcken bäck
  Långmyrmoren myrmark   Harrbäcksavan tjärn
  Långmyrtjärnen tjärn   Harrbäckssanden strand
  Långnäset udde   Harrbäckssanden vik, badstrand
  Långraningen ägomark   Harrbäckssandsudden udde
  Långroddet odling   Harrgrubban djupt ställe i Kvistforsen
  Långroddet äga /Se   Hartjärnen tjärn
  Långrumpan ägomark   Hatten berg
  Långrumpbäcken bäck   Hatten grund
  Långselet lugnvatten   Hatten undervattensgrund
  Långselforsen fors   Hatten höjd
  Långselliden höjd   Hedblads kläppen höjd
  Långsjöbäcken bäck   Heden skogsområde
  Långsjön sjö   Heden hed
  Långslyet myrmark   Heden skogsmark
  Långslyet myr   Heden skogsmark
  Långslyet myr   Heden hed
  Långslyet myrmark   Heden skogsmark
  Långslyet myrmark   Heden skogsmark
  Långslyet myrmark   Heden hedland
  Långslyet myrmark   Heden hed
  Långslyet myr   Heden skogsmark
  Långsmalmyran myr   Heden hed
  Långsmalmyrberget berg   Heden skogsmark
  Långsmalmyrbäcken bäck   Heden skogsmark
  Långstranden strandområde   Heden odling
  Långtbortforsen fors   Heden skogsmark
  Långtborthålet terräng   Heden, Nord i skogsmark
  Långtborthålet ägomark   Hedensbybäcken binamn på Kvarnbäcken
  Långtborthålet myr /Se   Hedensbyvarpet laxvarp
  Långtjärnberget berg   +Hedgärdan odling
  Långtjärnbäcken bäck   +Hedgärdet odling
  Långtjärnen tjärn   Hedmyren, se Hömyren myr
  Långtjärnen tjärn   Hedmyren myr
  Långtjärnmyran myr   Hedmyran myr, odling
  Långträskbäcken bäck   Hedmyren myr
  Långträsket sjö   Hedsvedjen odling
  Långträsket sjö   Hedsvedjan åker
  Långträsket sjö   +Hedtegarna odling
  Långträskmyran, Västra myr   Hedtjärn, se Hötjärn tjärn
  Långträskmyran, Västra myr   Hedtjärn tjärn
  Långträskmyran, Östra myr   Hedtjärnen, se Burmyrtjärnen Saknas
  Långträsktjärnen tjärn   Hedtjärnmyren, se Hötjärnmyran Saknas
  Långudden udde   Hedtjärnmyren myr
      Hedudden udde
      Hemgärdan odling
      Hemgärdan odling
      Hemmoren odling
      Hemmyren myr
      Hemskiftet odling
      Hemvattnet sjö
      Hemvattnet sjö
      Hemvattnet sjö
      Hemvattsbäcken bäck
      Hemvattsbäcken bäck
      Hemvattsgärdan odling
      Henriksroddet slåtter
      Heramoren morland
      Heramyran myr
      Heratjärnen tjärn
      +Hergranden vall
      Hergrunnan åker
      Hindersgrundet undervattensgrund
      Hinnersgrundet grund
      Hipperheden skogsmark
      Hippersheden hed
      Hiterstberget höjd
      Hittliden del av Dalkarlsliden
      Hjoggbölebäcken bäck
      Hjälmsängena odlingar
      +Hoklingsmoren äng
      Holmberget höjd
      Holmberget höjd
      Holmdiket bäck
      Holmen holme
      Holmen åker
      +Holmen odling
      +Holmen mark
      Holmen laxvarp
      Holmen laxvarp
      Holmen backe
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      Holmen holme
      +Holmen Östra odling
      Holmforsbäcken binamn på Stöverån
      Holmfällan odling
      Holmfällan odling
      Holmfällvägen byaväg
      Holmkvist berget höjd
      +Holmkärret åker
      Holmladan slåtteräng
      Holmladumyran myr
      Holmladumyrbäcken biflöde
      Homdlundsmyren myr
      Holmmyran myr
      Holmmyren myr
      Holmmyren, Lilla myr
      Holmmyren, Stora myr
      Holmmyrberget höjd
      +Holmmyränget slåtter
      Holmnybruket odling
      Holmselet sel
      Holmselet sel
      Holmselforsen fors
      Holmselholmen holme
      Holmselsforsen fors
      Holmsmyran myr
      Holmsvedjeholmen holme
      Holmvarpet laxvarp
      Horngrundet holme
      Horngrundet kobbe
      Hornsmyrberget höjd
      Hornsmyrberget höjd
      Hornsmyrbäcken bäck
      Hornsmyrbäcken bäck
      Hornsmyren myr
      Hornsmyran myr
      Hovmanssanden vik
      Hovmanssviden odling
      Hovmansudden udde
      Huggesmyran myr
      Hugget odling
      Hugget odling
      Hultet skogsområde
      Lill-Hulttjärnen tjärn
      Hulttjärn, Lilla tjärn
      Hulttjärn, Stora tjärn
      Stor-Hulttjärnen tjärn
      Hulttjärnmyren myr
      Humleberget höjd
      +Humlegården äng
      Humlestångänget myr
      Humlestångänget slåtteräng
      Humlestångänget slåtteräng
      Hummelberget höjd
      Humptjärn tjärn
      +Hundrödningen odling
      Hundtjärn tjärn
      Hundtjärnberget höjd
      Hundtjärnberget höjd
      Hundtjärnbäcken bäck
      Hundtjärnbäcken bäck
      Hurtiglägdorna odlingar
      Huvudberget höjd
      Huvudberget höjd
      Huvudberget höjd
      +Hyndkärret sumpmark
      +Håfmansråddet slåtter
      Hålfjärden havsvik
      Hålfjärden havsvik
      +Hållhägnen beteshage
      Hålmyran myr
      Hålmyrberget höjd
      Hålmyrberget höjd
      Hålmyren myr
      Hålmyren myr
      Hålmyrforsen fors
      Hålängesberget höjd
      Hålängesberget ås
      Hålängesbäcken bäck
      Hålängesmoren myr
      Hålänget ängesmyr
      Hårdlandsroddet slåtteräng
      Hårdänget odling
      Håsamyren myr
      Håvfisket sikfiske
      Häbbersgärdan odling
      Häbbersholmen holme
      Häbbersholmen holme
      +Häbbersstycket odling
      Häbbersudden udde
      Häggbacken skogsbacke
      Häggbäcken bäck
      Häggkärret kärr
      Hägglunden odling
      Häggänget äng
      +Häggärdet odling
      Hägnan myr
      Hägnan binamn på Hägnmyren
      Hägnberget höjd
      Hägnan beteshage
      Hägnen odlingar
      Hägnen odling
      Hägnen odling
      Hägnen, Fram i odling
      Hägnen, Nord i odling
      Hägngärdan odling
      Hägnmyran myr
      Hägnmyren myr
      Hällan holme
      Hällan berghäll
      Hälarna backåsar
      Hällarna ås
      Hällarna bergbackar
      Hällberget höjd
      Hällberget höjd
      Hällberget höjd
      Hällbergsbäcken bäck och dalgång
      Hällbergs hägnen skogsmark
      Hällbergsvägen väg
      Hällgrens holmen Saknas
      Hällgärdan odling
      Hällholmen odling
      Hällidberget höjd
      Hälliden höjd
      Hällingen backe
      Hällmyran odling
      Hällmyren myr
      Hällmyren myr
      Lill-Hällmyran myr
      Stor-Hällmyran myr
      Hällorna höjder
      Hällorna bergknallar
      Hällslyen myrar
      Hällslyet myrsly
      +Hällänget slåtteräng
      Hämmvattne åkerskifte
      Härvelträsket träsk
      Hässjemyran myr
      +Hässjemyran myr
      Hässjemyran myr
      Hässjemyran myr
      Hässjemyran Saknas
      Hässjemyran Inre myr
      Hässjemyran Yttre myr
      Hässjemyren myr
      Hässjemyren myr
      Hässjemyren myr
      Hässjemyrbäcken bäck
      Hässjeslaget myr, f.d. slåtteräng
      Hässjesvedjan åker
      +Hässjesvedjan odling
      Hässjeviken vik
      Hässjeviken vik
      Hässjeängesbäcken bäck
      Hässjeänget slåtteräng
      Hässjeänget myr
      Hässjeänget odling
      Hästbrännänget slåtteräng
      Hästbäcken bäck
      Hästbäcken bäck
      Hästbäckängena f.d. slåtterängar, myr
      Hästgroven odling
      Hästgärdan odling
      +Hästhagekvarnen kvarnplats
      Hästhagevägen skogsväg
      +Hästhägnaden odling
      Hästhägnen odling
      Hästkärret kärr
      Hästlidmyran myr
      Hästmoren område
      Hästmoren morland
      Hästmoren myr
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästmyren myr
      Hästmyran myr
      Hästmyrberget berg
      Hästmyrkläppen höjd
      Hästmyrtjärnen tjärn
      Hästskomyran myr
      +Hästskon slåtteräng
      Hästskon myrkläpp
      Hästtjärn tjärn
      Hästtjärnen tjärn
      Hästviken vik
      Höbickbäcken bäck
      Hykbikberget höjd
      Hybbikmyren myr
      Hybbiktjärn, Lilla tjärn
      Hybbiktjärn, Stora tjärn
      Höbäcken bäck
      Höbäcksberget höjd
      Höbäcksmyran myr
      Höbäckstjärn tjärn
      Höbäckstjärnen tjärn
      Höbändmyran myr
      Högbacken odling
      Högberget höjd
      Högberget höjd
      Högholmen holme
      Högholmen holme
      Högkläppen backe
      Högkläppen höjd
      Högkullen höjd
      Högkullen höjd
      Högkullen höjd, udde
      Högnäsaggan strömvirvel
      Högnäsforsen fors
      Högräften gård, backe
      Högstgärdan lht, odling
      Högstliden triangelpunkt
      Högstliden höjd
      Högstlidheden skogsmark
      Högstlidheden hed
      Högstnäsbacken backe
      Högsätet slåtteräng
      Högåsen ås
      Högåsen ås
      Högåsen ås
      Högåsmyran myr
      Högåsmyrbäcken bäck
      Högåsmyren myr
      Högärdsmyren myr
      Höjersänget, Lilla myr
      Höjersänget, Stora myr
      Höktjärnarna tjärnar
      Höktjärn, Västra tjärn
      Höktjärn, Östra tjärn
      Höktjärnberget höjd
      Höktjärnberget höjd
      Hökärret tjärn
      Hömyran myr
      Hömyran myr, odling
      Hömyran myr
      Hömyran Saknas
      Hömyran myr
      Hömyrberget höjd
      Hömyrberget höjd
      Hömyrbäcken bäck
      Hömyren, se Hedmyren myr
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyren myr
      Hömyrhällarna stenhällar
      Hömyrhällforsen fors
      Hömyrkärret kärr
      Hötjärn tjärn
      Hötjärn tjärn
      Hötjärn tjärn
      Hötjärn tjärn
      Hötjärn tjärn
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnmyran myr
      Hötjärnmyran myr
      Hötjärnmyran myr
      Lill-Hötjärnmyran odling
      Hötjärnmyren myr
      Hötjärnmyren myr
      Hötjärnmyren myr
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärn tjärn
      Igeltjärnen tjärn
      Igeltjärnbäcken bäck
      Ilberget höjd
      Ilgrismyrberget, se Illgräsmyrberget Saknas
      Ilgrismyrberget höjd
      Illberget höjd
      +Illbergsbrändslet trakt
      Illdiksmyran myr
      Illgroven odling
      Illgräsmyran myr
      Illgräsmyrberget höjd
      Illgräsmyrberget höjd
      Illgräsmyrberget höjd
      Illgräsmyran myr
      Illmyran myr
      Illmyran myr
      Illmyrberget höjd
      Illmyrbäcken bäck
      Illmyren myr
      Illmyren myr
      Inbystjärn tjärn
      Inbystjärnen tjärn
      In i dalarna odlingar
      In i Flaten Saknas
      Inbyskiftet odlingar
      +Ingårdsrödningen odling
      Innerstberget höjd
      Innerstberget höjd
      Innerstbrattmyran myr
      Innerstmyran myr
      Innerstmyran myr
      Inndersttjärnen tjärn
      Innersttjärnen tjärn
      Innertjärnen tjärn
      Innervikbäcken bäck
      Innerviksfjärden havsvik
      Innerviksfjärden, Norra vik
      Innderviksfjärden, Södra vik
      Innervikslinjen rågång
      Innervikstigen skogsstig
      Inreberget topp
      Inrebodbäcken bäck
      Inregärdan odling
      Inregärdbäcken bäck
      Inremyran myr
      Inremyrsnuten myr
      Inrestället notvarp
      Inreviken vik
      Inreåhögbacken höjd
      Inreån odling
      In å ..., se Stranden, In å Saknas
      Jakob-Johansson-vägen gångstig
      Jakobsmyrorna myrar
      Jakobs stege backe
      Jan-Hansa-gärdan odling
      Jan-Hansson-torpet odling
      Jani-heden odling
      Jani-myran myr
      +Janisgärdan odling
      Jan-Jonsa-myran myr
      Jan-Jonsa-roddet slåtteräng
      +Jan-Karls-sandgärdan odling
      Jankestorpet odling
      Jan-Larsa-moren område
      Jan-Olsa-gärdan odling
      +Jan-Pers-gärdan odling
      Jan-Sakrisaberget höjd
      Jan-Zakrissaberget höjd
      Janson-myran myr
      Johannesforsen fors
      Johannesforsen fors
      Johanudden udde
      Jon-Adamsson-gärdan odling
      Jon-Annersaänget myr
      Jonberget höjd
      Jon-Ersa-lägden odling
      Jonkdalen tjärdalsställe
      Jonkegärdan odling
      Jonkgärdan odling
      Jonk-roddet slåtteräng, odling
      Jonmyran myr
      Jonsidberget höjd
      Jonsidtjärnen tjärn
      +Jonstjärnberget höjd
      +Jonstjärnmyran myr
      Jonträskbäcken bäck
      Jungfruudden udde
      Jungfruudden höjd
      Justina slåtteräng
      Järnvägsforsen binamn på Slindforsen
      Järpgärdan odling
      Järpgärdan odling
      Järpmorberget höjd
      Järpmoren slåtteräng
      +Järpmyran i Gummark myr
      Järpnybruket odling
      Järprotet odling
      Järpviken vik
      Järpängesviken vik
      Hjärpänget myr
      Hjärpänget, Västra myr
      Hjärpänget, Östra myr
      Järpänget äng
      Järpänget odling
      Jönsbogärdan odling
      Jönsmorbäcken bäck
      Jönsmoren myr
      Jönsmoren område
      Jönsskatamyren myr
      Jörakmyran myr
      Kaffivägen väg
      Kajsamoren myr
      Kajsgrundet grund
      Kajsgrönnan holme
      +Kalasängen slåtteräng
      Kalkberget höjd
      Kalkgrundet holme
      +Kalkhusberget höjd
      Kalkplatsen lastageplats
      Kalkstenberget höjd
      Kalkstenberget höjd
      Kalkstenmyren myr
      Kalkstenskläppen höjd
      Kalkstensmyren myr
      Kalkstensmyran myr
      Kalkstentjärnen tjärn
      Kalkstentjärn tjärn
      Kallafattan lada
      Kallafattbacken backe, höjd
      Kallaggan slåtteräng
      Kallbäcken biflöde till Stöverån
      Kallbäcksänget slåtteräng
      Kalldalslyet sly
      Kalldiket biflöde
      Kalldiket slåtteräng
      Kalldikmyran myr
      Kallgärdan odling
      Kallgärdan odling
      Kallgärdan odling
      Kallholmen, Inre udde
      Kallholmen Yttre udde
      Kallkälladan slåtteräng
      Kallkällan odling
      Kallkällbacken odling
      Kallkällkläppen höjd
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällänget slåtteräng
      Kallroddet slåtteräng
      Kalludden udde
      Kalvberget höjd
      ?Kalvdrävjan äng
      Kalvgärdan odling
      Kalvhalsen område
      Kalvhalsen äng
      Kalvhalsen krök av Skellefteälven
      Kalvhalsudden land
      Kalvhusudden Saknas
      Kalvmyrberget höjd
      Kalvmyren myr
      Kalvmyrberget höjd
      Kalvtegforsen fors, slåtteräng
      Kalvtjärnen tjärn
      Kalvtjärn tjärn
      Kalvträskvägen väg
      Kambäcken bäck
      Kammen sandås
      Kammen ås, odling
      Kammen binamn på Ägolidkammen
      Kammen ås
      Kammen sandås
      Kammen sandås
      +Kampmyran myr, odling
      Kamtjärn tjärn
      Kamtjärnen Saknas
      Kamtjärnen tjärn
      Kamtjärnsmyren myr
      +Kamtjernsmyran myr
      Kamänget myr
      Kanalen bäck
      Karl-Fredriksänget slåtteräng
      Karl-Gustav-berget höjd
      Karl-Gustav-myran myr
      Karl-Gustav-roddet odling
      Karlholmen näs
      Kaninholmen holme
      Kankgrubban fiske
      Karbinänget odling
      Karinsgrundet grund
      Karinsgrundet undervattensgrund
      Karl XV:s sten hälla
      Karl-Johansmyren myr
      Karl-Larsa-gärdan odling