ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skellefteå socken : Skellefteå tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 370 Naturnamn : 1775 Bebyggelsenamn : 1063 Naturnamn : 3191
Klutmark by Långudden udde Nilsborg lägenheter Lomtjärnmyren myr
Klutmark by Långviken vik Nilses gård Lottamyrarna, se Låtamyrarna myrar
Klutmark by Långviken vik Nils-Persabacken gård Lottatjärn, se Låtatjärn tjärn
Klutmark by Långviksmyran myr Nils-Samuels gård Lovisatomten grustag
Klutmark by Långängesforsen fors Nilstorp lht Ludde-Kalle-backarna backar
Klutmark by Långänget odling Nilstorp f.d. torp +Ludvigsavan vik
Klutmark by /Se Långänget åker Nordhem gård Lugnet grund
Klutmark by /Se Långögrönnan skogsområde Nordhem lht Lugnet undervattensgrund
Klutmarksby by Långön ö Nord i byn del av by Lumpheden område
Klutmarksby by Långön del av ö Nordkap lht Lumphedmyran myr
Klutmarksby by Långön del av Bockholmen Nordstedtska torpet lht +Lumpsvedjan odling
Korsaltaret altare /Se Lägdänget ängsmark Noret by Lundahls groven bäckdal
Kroksjö by Lägrekläppen höjd Norets Mejeri lht Lundberget höjd
Kroksjön by Lägrekläppmyran myr? Norge Saknas Lundbäcken bäck
Kroksjön by Löparbacken backe Norrbacka lht +Lundebergs holmen holme
Kroksjön by Löparbacken kronopark /Se Norrbo lht Lundedan eda
Kroksjön by Löparmoren äga /Se Norrbyn del av by Lundgrens backen ås
Kroksjön by Löparmyran myr Norrgård lht Lundkvistgroven bäckdal
Kroksjön by Löpesmyran myr Norrgärdan lht Lundliden höjd
Kroksjö by *Lösingsskär ö Norrhägnaden lht Lundliden höjdparti
Kroksjön by Löten äga /Se Norrliden by Lundliden skogstrakt
Kroksjö by Lövgårdsbacken höjd Norrliden by Lundpatan Saknas
Kroksjö by Lövkärret kärr Norrliden ortn, by Lundselet sel
Kroksjö by Lövtjärnbäcken bäck Norrmalm lht Lundstedts holmen holme
Kroksjö by Lövtjärnen sank mark Norrskär fiskeläge Lundstedts viken vik
Kroksjö by Lövtjärnkläppen odling Norrström by Lundtarjan lht, odling
Kroksjö by Lövåsen ås Norrström Yttre gård Lundtarjavarpet laxvarp
Krångfors by Maglenamyran myr Norrström, Västra gård Lundtärjan strömfåra
Krångfors by /Se Malören ö Norrström, Östra by Lundängena odlingar
Krångsvarvet by /Se Maramoren skogsmark Norsbodarna fäbodställe Lundänget odling
Kusmark by Maramyran myr Nybodarna förutvarande fäbodställe Lusoxen odlingdel
*Kyrkstaden, se Bondstaden kyrkstad /Se Marken åker Nyborg by Lusteligkläppen back-kläpp
Kåge by Markstetsviken vik Nyborg lht Lusteligkläppen höjd
Kågedalens förs. förs. Martatjärnen tjärn Nyborg gård Lustholmen holme
Kågeträsk by Martinsbäcken bäck Nyborg gård +Lustigkullen odling
Liden by /Se Marumyran myr Nyborg by Lutmyran myr
Lund by Marumyran myr Nyborg lht Lånberget höjd
Lund by Marumyrbäcken bäck Nyborg lägenheter +Långakärret sumpmark
Lund by Marumyrliden höjd? Nyborg lht Långberget höjd
Lund by Mattes åker Nyborg lht Långberget höjd
Lund by Mattesberget berg Nybruket lht Långbergsmyren myr
Lund by Mattessvidjan ägomark Nybruket gård +Långbergstycket odling
Lund by Mattesudden udde Nybäcken lht Långbromyran myr
Lund by Medgrundet grund /Se Nyfors Södra by Långbrännan odling
Lund by Medlefors område Nygrund lht +Långbrännan skogsmark
Lund by Medleheden skogsmark Nygård gårdar, by Långbrännet backe
Lund by Medlesdalroddet terräng Nygård by Långbäcken bäck
Lund by Mele plats /Se Nygård lht Långbäcken bäck
Lund by Melesbäck bäck /Se Nygård lht Långdalsmyran slåtteräng
Lund by Melesbäcken bäck Nygård lht +Långdikmyran myr
Lund by Melesbäck bäck /Se Nygård lht +Långfallet slåtteräng
Lund by Mellanmyran myr Nyhamn hamn +Långflaten odling
Lund by Melsbäck bäck /Se Nyhamn lht Långflatan åker
?Lund by Melsbäck bäck /Se Nyhamn gård Långgrunden udde
Lund by /Se Mensträsket tjärn Nyhem lht Långgärdan odling
Lund by /Se Metarudden udde /Se Nyhem lht Långhedberget höjd
Lund by /Se Mickeldrävjen odling Nyhem lht Långhedberget höjd
Löparnäs by /Se Mickelmoren myrmark? Nyhem lht Långheden hed
Löparnäs by /Se Middagsmarkmyran myr Nyhem lägenheter Långhedmyren myr
Medle by Middagsmyran myr Nyhem lht Långhedtjärn tjärn
Medle by Middagsmyran myr Nyhem lht Långhedstjärnen tjärn
Medle by Mimyran myr Nyhem lägenheter Långholmen holme
Medle by Missengravbäcken bäck Nyhem lht Långhägnan odling
Medle by Missengravkläppen höjd Nyhem lht Långhällan binamn på Långhälludden
Medle by Missengravmyran myr Nyholm by Långhälludden udde
Medle by Missenmorberget berg Nyholm by Långkyan åker
Medle by Missenmorberget skogshöjd Nyholm lägenheter +Långkyan odling
Medle by Missenmoren myrmark Nyintaget lht Långlägdan odling
Medle by Missenmoren myrmark? Nyköping lht Långlägdorna odlingar
Medle by Missenmyran odling Nyland by Långmyran myr
Medle by Missenmyran terräng Nyland by Långmyran myr
Medle by Missenmyran ägomark Nyliden by Långmyran myr
Medle by Missenmyran myr Nyliden by Långmyran myr
Medle by Missenmyran myr Nyliden by Långmyran myr
Medle by Missenmyrberget berg Nyliden Västra by Långmyran myr
Medle by Missentjärnen, Norra tjärn Nyliden Västra bebyggelse Långmyran myr
Medle by Missentjärnen, Södra tjärn Nymyrskiftet lht Långmyran myr
Medle by Mittiberget berg Nynäsheden förutvarande fäbodställe Långmyran myr
Medle by Mittibodarna fäbodar Nyskogen lhtr., tjärn Långmyran myr
Medle by /Se Mittimyran myr Nysvedjan gårdar Långmyran myr
Medlebyn by Mitti-Nymyran myr Nytorp Saknas Långmyran myr
Moren by Mittislyet åker Nytorp lägenheter Långmyran myr
Moren by Mittislyet myrmark Nytorp lht Långmyran myr
Moren by Mittislyhalsen åker Nytorp lägenheter Långmyran myr
Moren by Mittitjärnen tjärn Nytorp lht Långmyran odling
Moren by Mjölaaggan område Nytorp lht Långmyran myr
Moren by Mjölan stränder /Se Nytorp lht Långmyran myr
Moren by Mjölknäsudden udde Nytorp lht +Långmyran myr
Moren by Mjövattsriset skogsmark Nyträsk lht Långmyran myr
Moren by Mjöviken vik Nytorp ödegård Långmyrbacken höjd
Moren by Mjöviken vik /Se Nytorp, se Ägoliden ödegård Långmyrbacken höjd, backe
Moren by Mobacken höjd? Nyåker avs Långmyrberget höjd
Moren by Mockabackskärret myr? Nyåker lht Långmyrberget höjd
Moren by Mockabackänget ägomark Nyåkern lht Långmyrberget höjd
Moren by Mockarummet terräng Nyåkersbacken lägenheter Långmyrberget höjd
Morön by Mockesmyran ägomark Nyåkersberget lht +Långmyrberget höjd
Morön by Mojskärret myrmark Nyänget lht Långmyrbergkläppen myrkläpp
Morön by /Se Moran (Lill-, Stor-) naturlokal? /Se Nyänget lht Långmyrbäcken bäck
Mullkälen by /Se Morarna slåtterängar Nyänget lht Långmyrbäcken bäck
Myckle by Morbäcken bäck Näset gård Långmyrbäcken bäck
Myckle by Moren ägomark Näset gårdar Långmyrbäcken bäck
Myckle by Moren myr Nöjet lht Långmyrbäcken bäck
Myckle by Moren ägomark Nölbyn by Långmyrbäcken bäck
Myckle by Moren ägomark Nölbyn Saknas +Långmyrhägnaden odling
Myckle by Moren terräng Nölbyn gårdar Långmyren myr
Myckle by Moren ägomark Nölbyn by Långmyren myr
Myckle by Moren åker Nördsidan gårdar Långmyren myr
Myckle by Moren terräng Olof Danielssons gärdan lht Långmyren myr
Myckle by Morfarskärret myr Olofsberg gård Långmyren myr
Myckle by Morgonmålsmyran ägomark Olofsberg lht Långmyren myr
Myckle by Morgonsmyran myr Olofsberg, Södra by Långmyren myr
Myckle by Morgärdan ägomark Olofsberg, Södra by Långmyren myr
Myckle by Morken terräng Olofsberg lht Långmyren myr
Myckle by Morken skogstrakt /Se Olofsborg lht Långmyren myr
Myckle by Morksdalheden terräng Olofshem lht Långmyren myr
Myckle by Morksdalmyran myr Olofstorp lht Långmyren myr
Myckle by Morskogen skogsmark Orrby by Långmyren myr
Myckle by Morudden udde Orrbysströmmen by Långmyren myr
Myckle by /Se Morängesberget berg Orrbyssvedjan by Långmyrflarken flark
Myckle by /Se Moränget åker Orrbäcken by Långmyrheden skogshed
Mycklebyn by Mosisbäcken bäck Orrbäcken by Långmyrkläppen backe
Noret Saknas Mosismyran myr Orrbäcken by Långmyrkärret kärr
Noret by Mossahålet myrmark Orrbäcken by Långmyrkläppen höjd
Noret by Mossamyran odling Orrbäcken by Långmyrkärret myr
Norrböle stadsdel Mossan mosse Orrliden by Långmyrkärret myr
Norrböle stadsdel Mossaron vik Orrliden by Långmyrliden höjd
Norrböle by Mossaron torvtag /Se Orrträsk by Långmyrmoren odling
Norrböle-Sörböle Saknas /Se Mullbackaberget berg Orrträsk by Långmyrtjärn tjärn
Nyland, se Bruket by Munkåkern platser /Se Oskarshem lht Långmyrtjärnen tjärn
Orrby by /Se Munkåkersslåtten plats /Se Oskarshem lht Långmyrtjärnen tjärn
Ovan-Kusmark by Musmyran myr Oskarstorp lht Långnäsanabben slåtteräng
Plan beb. /Se Musmyran myr Parken folkpark Långroddet slåtteräng
Prästbordet gårdar Myckleheden skogsmark Parkvägen, Norra gata Langerompa åkerskifte
Ragvaldsträsk by Myran ägomark Parkvägen, Södra gata Långrumpan åkerskifte
Ragvaldsträsk by Myran ägomark Pell-Pers gård Långrumpan odling, myr
Ragvaldsträsk by Myran ägomark Per-Ers gård Långrumpan myr
Ragvaldsträsk by Myran odling Per-Jaks gård +Lång Rumpstycket åker
Ragvaldsträsk by Myrberget höjd Per-Lars gård Långrådet skogsväg
Ragvaldsträsk by Myrbäcken bäck Per-Svens gård +Långrödningen odling
Ragvaldsträsk by Myrbäcken bäck Persgård lht Långrödningen odling
Ragvaldsträsk by Myrbäcken bäck Pershyttan lht Långsanden strand
Ragvaldsträsk by Myrheden ägomark Persmyran Saknas Långsanden vik, strand
Ragvaldsträsk by Myrlidsberget triangelpunkt Perstorp lägenheter Långselberget höjd
Ragvaldsträsk by Myrträskbäcken bäck Petronella avs Långselet sel
Ragvaldsträsk by Myrträsket tjärn Petronella lht Långselet sel
Ragvaldsträsk by Myrviken vik Petters gård Långselforsen fors
Ragvaldsträsk by Måkarummet myr /Se Piparstaden boställe Långselforsen fors
Ragvaldsträsk by Måckarummet myr /Se Plan by Långselliden höjd
Ragvaldsträsk by Måckarummet myr /Se Plan by Långselsliden höjdsträckning
Ragvaldsträsk by /Se Mångfallberget berg Polhem lht Långsjöberget höjd
Ragvaldsträsk by /Se Månsbodarna f.d. fäbodar? Pollen Saknas Långsjöbäcken bäck
Ragvaldsträsk by /Se Månsmorbacken höjd Portland lht Långsjömyran myr
Ragvaldsträsk by /Se Månsmoren myr Prinsrotan lht Långsjön sjö
Räftkläppen by /Se Månsmoren myrmark Prostgården kyrkoherdeboställe Långsjön tjärn
Röjnoret by /Se Månsviken vik Prästbordet by Långsjöudden höjd
Rönnberget by Märrmyran myr /Se Prästbordet by Långslyet myr
Rönnbäcken by Möremyran ägomark Prästbordet Saknas Långslyet myr
Sankt Andreasaltare altare /Se Mörkmoren delvis odlad myr? Prästmyren avs Långslyet sly
Sankt Eriksaltaret altare /Se Mörttjärnbäcken bäck Pumpstation lht Långslyet sly
Sankt Göransaltaret altare /Se Mörttjärnbäcken bäck Pumpstation avs Långslyet sly
Sankt Johannesaltaret altare /Se Mörttjärnen tjärn Pumpstation, se 31 Ytterursvik Saknas Långslyet myrsly
Sankt Katarinaaltaret altare /Se Mörttjärnen tjärn Pusmyrheden lht Långslymoren sankt område
Sankt Olovsaltaret altare /Se Mörttjärnmyran myr Raggvallen gård Långsmalmyrbäcken bäck
Sjöbotten by Mörvikberget berg Ragvaldsträsk by Långstranden odling
Skråmträsk by Mörviken vik Ragvaldsträsk by Långsvedjan odling
Skråmträsk by Nabbmyran odling Ragvaldsträsk by Långtbortforsen fors
Skråmträsk by Namnlösberget berg Ragvaldsträsk by Långtborthålet slåtterställe
Skråmträsk by Namnlösmyran myr Ragvaldsträsk by Långtbortselet sel
Skråmträsk by Namnlöstjärnen tjärn Ragvaldsträsk pst Långtegrumpan åker
Skråmträsk by Nattgrönnan slåtterställe /Se Ragvaldsträsk by /Se Långtjärn tjärn
Skråmträsk by Nederstmyran myr Ragvaldsträsk by Långtjärn tjärn
Skråmträsk by Nedreberget berg Ransträsk by Långtjärnberget höjd
Skråmträsk by Nedre-Burträsket sjö Ransvallen gårdar Långtjärnberget höjd
Skråmträsk by Nedre-Skackeltjärnen tjärn Ransvallen gårdar Långtjärnbäcken bäck
Skråmträsk by Nickersgärdan ägomark Rengård gård Långtjärnbäcken bäck
Skråmsträsk by Nickmyran myr Rengård gd Långtjärnen tjärn
Skråmträsk by Nickusgärdan odling /Se Renlundstorpet Saknas Långtjärnen tjärn
Skråmträsk by Nilsberget berg Ringen gata Långtjärngärdan odling
Skråmträsk by Nils-Larsakärret myrmark Riskläppen lht Långtjärnmyran myr
Skråmträsk by Nordibacken backe Rismyrlid by Långträskbäcken bäck
Skråmträsk by /Se Nordihällan häll? Rismyrliden by Långträskbäcken bäck
Skråmträsk by /Se Noret bäck Risön by Långträsket sjö
Skråmträsk by /Se Noret ägomark Risön gård Långträsket sjö
Skråmträsk by /Se Norgrensviken vik Risön hållplats Långträskmyren myr
Slut samhälle /Se Norrberget berg Rosenborg lht Långträskmyran, Västra myr, odling
Slut by /Se Norrberget berg Rosendahl lht Långträskmyran, Östra myr
Stackgrönnan gårdar /Se *Norrfjärden fjärd Rosengård avs Långträsktjärn tjärn
Storkåge by Norrskäret ö Roten avs Långträsktjärnen tjärn
Strömfors by /Se Norrskäret ö Rotetorpet avs Långuddberget berg
Stämningsgården by Norrskäret holme /Se Rudtjärnmoren lägenheter Långudden udde
Stämningsgården by Norrsund sund Ryssgrunnan gårdar +Långvikberget höjd
Stämningsgården by Norrviken vik +Ryssgrönnan gårdar Långviken vik
Stämningsgården by Norröhn, se Kågön udde Ryssgården gård Långviken vik
Stämningsgården by *Norrön ö Råheden by Långvikheden skogsmark
Stämningsgården by Norsbäcken bäck Räftkläppen, se Högräften gårdar +Långviksheden kronoskog
Stämningsgården by Norsheden terräng Räftkläppen by Långviksmyran myr
Stämningsgården by Norsjömorberget berg Räftkläppen Saknas Långviksmyren myr
Stämningsgården by Norsjömoren ägomark Röjmoran lht Långvikängena odlingar
Stämningsgården by Norsjömorheden skogsmark Röjmyran lht Långåkern åker
Stämningsgården by Norsjömormyran myr Röjnoret by Långåkern odling
Stämningsgården by Norsjötjärnarna tjärnar Röjnoret by Långåkern åker
Stämningsgården by Norsjötjärnberget berg Röjnoret by +Långåkern vid älven odling
Stämningsgården by Norsjötjärnbäcken bäck Röjnoret by Långängesforsen fors
Stämningsgården by Norsliden höjd Röjnoret by Långängesknöllen backe
Stämningsgården by Norsmyran myr Rönnberget by +Långängesknöllen odling
Stämningsgården by /Se Norsmyrviken vik Rönnbäcken by Långänget odling
Stämningsgården by /Se Norsviken sankmark Rönnbäcken by Långänget myr
Stämningsgården by /Se Nussberget berg Rönnbäcken by Långänget odling
Stämningsgården by /Se Nybodarna f.d. fäbodar Rönnbäcken by +Långänget slåtteräng
Stöverfors by /Se Nybodbäcken bäck Rönnbäcken by +Långögrunnan vall
Stövernäs by /Se Nybodmyran myr Rönnbäcken by Långön land
Sunnanå by Nybodmyran myr Salmilund lht Långön land
Sunnanå by Nybodmyrbäcken bäck Samuel-Nyströms ödegård Långön udde
Sunnanå by Nybruket ägomark Sandbacka lht +Långön holme
Sunnanå by Nybruket ägomark Sandbacka lägenheter Långöudden udde
Sunnanå by Nybruket ägomark Sasndbacka lht Låtamyrarna myrar
Sunnanå by Nybruket ägomark Sandbacken lht Låtatjärn tjärn
Sunnanå by Nybruket ägomark Sandberg Saknas +Lägdgärdan odling
Sunnanå by Nybruket ägomark Sandberget lht Lägrekläppen backe
Sunnanå by Nybruksberget berg Sandberget by Lägrekläppmyren myr
Sunnanå by Nybruksberget berg Sandfors bebyggelse Längan undervattensgrund
Sunnanå by Nybruksberget berg Sandgård lht Löckberget höjd
Sunnanå municipalsamhälle municipalsamhälle /Se Nybruksgärdan ägomark Sandgård lht Lögarsbäcken bäck
Sunnanå by Nydammet skogsmark Sandgärdan lht Lögarsforsen fors
Sunnanå municipalsamhälle /Se Nyfäbodheden skogsmark Sandgärdan gd Lögålbäcken del av Lillbergsbäcken
Svedun by /Se Nygrund ö Sandgärdet gårdar Lögålsforsen fors
Sörböle och Norrböle samhälle Nygärdan ägomark Sandgärdet gd Löndomen undervattensgrund
Sörböle och Norrböle samhälle Nygärdan odling Sandhammar lht Löndomen grund
Sörböle by Nygärdan odling Sandro lht Lönnan grund
Sörböle by Nyhägnen ägomark Sandvik fiskeläge Löparbacken backe
Sörböle samhälle /Se Nylundsberget höjd Sandviken fiskeläge Löparknixten backe
Tarsmyran by /Se Nymyran odling Sandås avs Löparmoren sankt område
?Tjärn by Nymyran ägomark Selsbodarna fäbodställe Löparmyran myr
Tjärn by Nymyran ägomark Selsforsen lht Löparmyren, Inre myr
Tjärn by Nymyran myr Selsforsen lht Löparmyren, Yttre myr
Tjärn by Nymyran ägomark Selsforsens Vattenfall Saknas Löpasmyran myr
Tjärn by Nymyran myr Sidenmarks torpet torpställe Löpvägen skogsstig
Tjärn by Nymyran myrmark Sidstorp lht Lördagsmyran myr, odling
Tjärn by Nymyran myr Signeshill Saknas Lösängeberget berg
Tjärn by Nymyran ägomark Signeshill lht Löten åker
Tjärn by Nymyran odling Sillskatan fiskeläge +Löten beteshage
Tjärn by Nymyrberget berg Sillskatan fiskeläge Löten äng
Tjärn by Nymyrbäcken bäck Sillskatan fiskeläge Lötänget odling, slåtteräng
Tjärn by Nymyrbäcken bäck Sillskatan bebyggelse Lötänget myr
Tjärn by Nymyrbäcken bäck Sillskatan och Klementsnäset laxfiske Lövgrensbacken backkläpp
Tjärn by Nyströmsbäcken bäck Silvergatan gata Lövgroven dalgång
Tjärn by Nysvidjan ägomark Sjölund lägenheter Lövgrunnan åker
Tjärn by Nysvidjeberget berg Skarven lht Lövgrunnan halvö
Tjärn by Nytjärnbäcken bäck Skarven lht Lövgrönnan halvö
Tjärn by Nytjärnen tjärn Skarvmyran lht Lövgrönnan ängar
Tuvan by Nyåkern ägomark Skatan fiskeläge +Lövholmen äng
Tuvan by Nyängesberget triangelpunkt Skatan lht., udde Lövkärret kärr
Tuvan by Nyänget skogsmark Skataudden udde Lövmarksgärdan odling
Tuvan by Nyänget ägomark Skatbo gård Lövön holme
Tuvan by Nyänget ängsmark Skellefte-Degerbyn lastplats Magdalenamyran myr
Tuvan by Nyänget ägomark Skelleftestrands municipalsamhälle municipalsamhälle Maggmoren odling
Tuvan by Nyänget ägomark Skelleftestrands municipalsamhälle municipalsamhälle /Se Maggmorvägen väg
Tuvan by Nyänget ägomark Skellefteånäset, se 10 Ytterursvik Saknas Magasinet timmermagasin
Tuvan by Näpptjärnberget berg Skogsborg lht +Magistergärdet odling
Tuvan by Näpptjärnen tjärn Skogsbrynet lht +Magisteråkern odling
Tuvan by Närommesmyran myr Skogsbrynet lht Maja-Stina-berget höjd
Tuvan by Näset udde Skogslund avs Majbrasberget berg
Tuvan by Näset terräng Skogstorp lht Majorstorpet åker
Tuvan by Näset udde Skogstorp lht Malin-Olsa-viken vik
Tuvan by Näsudden, se *Skelleftenäset udde Skolan Saknas Malmbanan järnväg
Tuvan by Näsudden udde Skolgatan gata Maramyran myr
Tuvan by Näsudden udde Skolgården lht Maramyran myr
Tuvan by Näverberget berg Skolhustomten avs Maramyrbacken backar
Tuvan, Norra och Södra by Näverbergstjärnen tjärn Skolhustomten lht Maramyrliden skogsmark
Tuvan, Norra och Södra by Nördbrget berg Skoltomten lht Maraänget odling
Ursviken samhälle Nördberget triangelpunkt Skoltomten lht Marigmyren myr
Ursvik, Y. by Nörd-Brännet skogsmark Skottorpet Saknas Marknadsvonaden slåtteräng
Ursviken samhälle Nördbäcken bäck Skråmsträsk by +Markstedts kvarnen kvarnplats
Ursviken samhälle Nördestmyran myr Skråmträsk by Markstetsviken vik
Ursviken samhälle Nördestmyran myr Skråmträsk Västra bydel Markstedtsviken vik
Ursviken samhälle Nördestmyran myr Skråmträsk by Markströmsgroven dalgång
Ursviken samhälle Nördfjärden, se *Norrfjärden fjärd Skråmträsk by Markus-Karlsaforsen fors
Ursviken samhälle Nördfjärden fjärd Skutholmen lht, odling +Markusängen äng
Ursviken samhälle Nörd-Giltmyran myr Skäret fiskeläge Marrmyran myr
Ursviken by Nördliden skogsmark Slind eller Slinn del av by Marrmyrbäcken bäck
Ursviken by Nördmoren ägomark Slind del av by Marta-Lena-gärdan odling, beteshage
Ursviken samhälle Nördmyran ägomark Slind by Martatjärnen tjärn
Ursviken samhälle Nörd-Röjnormyran myr Slind gårdar Martaänget slåtteräng
Ursviken by Nörd-Stenbäckmyran myr Slind gårdar Marutullberget höjd
Ursviken by Nörd-Stentjärnen tjärn Slind hp Marutullberget höjd
Ursviken samhälle Nördstranden åker Slumpan lht, gård Marxinsgroven dalgång
Ursviken samhälle Nördstranden ägomark Slut by Mattessvedjan odling
Ursviken samhälle Nördsvidjan odling Slut gård Mattessvedjehällan berg
Ursviken, västra samhälle Nördträsket del av sjö Slybodarna förutvarande fäbodställe Mattias-svedjan odling
Ursviken, östra samhälle Nörd-Tvärmyran myr Slåttsvedjan gård Medgrundet holme
*Vara del av Degerbyn /Se Nörd-Vorrmyrrumpberget berg Smedjebacken lht Medgrundet holme, grund
Varuträsk by Nördängena ägomark Smedsbacka lht Medgrundet holme o. grund
Varuträsk by Nötmyran ägomark Snefsviken, se 9 Ytterursvik Saknas Medleheden hed
Varuträsk by Nötmyran myr Snäckhamn lht Medlesdalroddet rodde
Varuträsk by Nötmyran myr Snäckhamn lht Medlesänget odling
Varuträsk by Nötmyrberget berg Snäckhamn laxfiske Melandersberget höjd
Varuträsk by Oknöttberget berg Snäckhamnen Lilla fiskeläge Melbäcken bäck
Varuträsk by Olaroddet slåtteräng Snäckhamnen Stora fiskeläge Melesbäcken bäck
Varuträsk by Ollforsen fors Sockenstugan byggnad Melet åker
Varuträsk by Olofsberget höjd Sofiehem lht +Melins gärdorna odling
Varuträsk by Ol-Olsakläppen ägomark Solhem lht +Melins holmarna holmar
Varuträsk by Olsberget höjd Sommarhem lht Mellanmyran myr
Varuträsk by Olsgrundet skär Sarars by Mellanmyran myr
Varuträsk by Olsmyran myrmark Stackgrunnan gårdar Mellanmyren myr
Varuträsk by Oppimoren ägomark Stackgrunnan gårdar +Mellanåker odling
Varuträsk by Orrbyströmmen, se Klintforsfallet Saknas /Se Stackgrönnan gårdar Melsträsket Saknas
Varuträsk by /Se Orrbyströmmen del av Klintforsån /Se Stackgrönnan gårdar Melsträsket sjö
Varuträsket by /Se Orrbäcken bäck Stackgrönnan lht Melsåkern åker
Varuträsk by /Se Orrholmen udde Stackgrönnan poststation Melsåkern odling
Varuträsk by /Se Orrholmen udde Starrmyrslackan torp Melsänget slåtteräng
Varuträsk by /Se Orrholmsviken, Inre vik Stavbäck by Melåkern odling, backe
Varuträsk by /Se Orrholmsviken, Yttre vik Stavbäck by Mensträskbäcken bäck
Varuträsk by /Se Orrkläppen höjd Stavbäck hållplats Mensträsket sjö
*Vibjörnsvik, (nu: Innervik) by /Se Orrlidbäcken bäck Stavbäck hp Mensträsket binamn på Melsträsket
Vibjörnsvik by /Se Orrmoren myr Stenbacka gårdar Mensträsket sjö
»Viken» gård el. by *Orrmyran myr Stenbacka lht. Mensåkern odlingar
Vårfrualtaret altare /Se *Orrmyran myr Stenbacka lht Metarudden udde
Årsfäbodarna fäbodar /Se Orrmyran myr Stenbacka gårdar Metgrubban vik
Åviken gårdar Orrmyran terräng Stenbacka tjärn, lht Metsträsket, se Mensträsket o. Melsträsket Saknas
Ön gårdar Orrmyran myr Stenbacka lht Mickeldrävjen odling
*Ön by Orrmyran myr Stenbacka lägenheter Middagsmarksmyren myr
Ön gårdar Orrmyrbäcken bäck Stenbacka lägenheter Middagsmyran myr
Ön gårdar Orrträsket tjärn Stenbacka lht +Middagsmyran myr
Ön gårdar Orrviken, Inre, se Sandvik vik Stenbacken lht Middagsmyran myr
Ön gårdar Oskars myr Stenbacken lht Middagsmyran myr
Ön gårdar Oskarstorpet terräng Stenbacken Lilla lht Milgärdan odling
Ön gårdar Osviken vik Stenborg lht Mimyran myr
Ön gårdar Osviken vik /Se Stenborg lht Missengravberget höjd
Örliden by /Se Osvikudden udde Stenborg Saknas Missengravkläppen myrkläpp
Skellefteå stad Ottogärdan åker Stenborg lht Missengravmyran myr
Skellefteå stad Oxbörelmyran myr /Se Stenfors lht Missenmorberget höjd
Skellefteå stad Oxögat myrmark Stenfors lht Missenmorberget höjd
Skellefteå stad Pataholmen holme Stengården lht Missenmoren myr
Skellefteå stad Pataholmen holme /Se Stenhammar lht Missenmoren myr
Skellefteå nu stad /Se Patan laxfiske /Se Stenhammar lht Missenmyrberget höjd
Skellefteå stad Pediket åker Stenhammar Saknas Missenmyren myr
Skellefteå stad Pell-Antforsen fors Stenhammar lägenheter Missenmyren myr
Skellefteå stad Per-Ersakärret kärr Stenhammar lht Missenmyren myr
Skellefteå stad Per-Karlsakärret kärr Stenkullen lht Missjöarna tjärnar
Skellefteå stad Per-Larsagärdan åker Stenliden lht Missjömyran myrar
Skellefteå stad /Se Per-Nilsadalen terräng Stenlund lht Missnemoran morland
Skellefteå stad /Se Persbodarna fäbodar? Stenlunda lht Missnemorberget höjd
Skellefteå stad /Se Persbodheden skogsmark Stensborg avs Missnemyran myr
Skellefteå stad /Se Persbodheden skogsmark Stensborg gd Missnemyran myr
Skellefteå sn /Se Persbodmyran myr Stensborg lht Missnemyran myr
Skellefteå stad /Se Persbodtjärnen tjärn Stensborg lägenheter Missnemyran myr
Skellefteå stad /Se Persforsen fors Stensgrönnan lht Missnemyran myr
Skellefteå stad /Se Persholmen holme Stensund by Missnemyrbergen höjder
Skellefteå stad /Se Persmyran myr Stensund by Missneslyet sly
Skellefteå stad /Se Petsvedjebacken odling /Se Stensund lht Missensjöarna tjärnar
Skellefteå stad /Se Petterlidkälan skogsmark Stensvedjan gårdar Mittiberget topp
Skellefteå stad /Se Pettersbergsmyran myr Stensvedjan lht Mittiberget höjd
Skellefteå stad /Se Petterbergstjärnen tjärn Stensvedjan by Mittiberget höjd
Skellefteå stad /Se Pettersroddet myrmark Stensvedjan by Mittigärdan odling
Böle, S. o. N. byar Petudden udde Stentjärn banvaktstuga Mittigärdan odling
Böle nu försv. by /Se Pingelmyran myr Stentorp lht Mittigärdan odling
Fornåran område /Se Pintorpet odling Stentorp lht Mittiladan slåtteräng
Hedensbyn, N. o. S. byar /Se Piparbäcken bäck Stentorp lht Mittimyran myr
Hedensbyn byar /Se Pipargärdan ägomark Stentorp avs Mittimyran myr
?Hittliden lht /Se Piparmyran myr Stentorp lht Mittimyren myr
+»Huillågan» Saknas /Se Polen skogsmark Stentorp lht Mittinymyran myr
Hyttliden lht /Se Polgärdan ägomark Stockhem lht Mittitjärnen tjärn
Medle by /Se Pollen odling Stockholm fäbodar Mittivägen stig
Nordanå byggnad Pollen äng /Se Stockholm fäbodställe +Mittiåkern odling
Norrböle del av stad /Se Porrmyran myr Storberg gd +Mittiånåkern odling
Rönnskär kopparverk /Se Porrmyran myr /Se Storberget lht +Mittsanden odling
Skellefteå (stad) tid. namn på jvstn /Se Porrmyrtjärnen tjärn Storbrattan förutvarande kvarn +Mjödmyran myr
+Skåppargården gd /Se Porsmyran myr Storgatan gata +Mjödvattsmyrberget höjd
Stövernäs by /Se Potten torvtag Storgranden lht Mjödviken vik
Ursviken samhälle /Se Potthålen myrar Storhamnen fiskeläge Mjölaaggan bakvatten, slåtteräng
  Predikstolen udde Storhamnen fiskeläge Mjölan älvstränder
  Processgärdan äng /Se Storkåge by Mjölan älvsbacke
  Prostinsbäcken bäck Stormanskläppen och Nyänget lht, odling Mjölkbäcken notvarp
  Prästardikbäcken bäck Stormyran lht Mjölkmyran myr
  Prästardiket ägomark Stormyrflarken lht Mjölnaren älvsbacke
  Prästardikkläppen höjd Storsnäckhamnen fiskeläge Mjövattsmyran myr
  Prästfallet fors Storsnäckhamnen fiskeläge Mjövattsrisberget höjd
  Prästfäbodberget berg Storsvedjen gårdar Mjövattsrisberget höjd
  Prästfäbodtjärnen tjärn Storsvedjan gårdar Mjövattsriset slåtteräng
  Pulsmyran ägomark Storsvedjan gårdar Mjöviken vik
  Pulsmyrheden skogsmark Storsvedjan lht Mjöviksudden udde
  Påfunden myrmark Stor-Svens gård Mobacken backe
  Pålmyran myr Strandbo lht Mockabacken backe
  Pålmyrberget berg Standen lht Mockabackkärret myr
  Pålsbacken backe /Se Strandhem lht Mockabackänget odling
  Pålsgärdan odling? /Se Strandremsan lht Morarna slåtterängar
  Pålsänget terräng Strandviken lht Morarna myrar
  Pärdiket dike Strömfors by Morberget höjd
  Radeln udde? Strömfors by Morbäcken bäck
  Radeln åssträckning /Se Strömfors, Norra pst Morbäcken bäck
  Ragamoren myrmark Strömforsstrand Saknas Morbäcken biflöde
  Ragamyran myr Strömmen fors, kvarnplats Moren odling
  Ragamoren myr /Se Strömmen by Moren myr
  Ragamyran myr Strömparterren lht Moren odling
  Ragaslyet sankt område /Se Strömshäll Saknas Moren sumpmark
  Raggvallen delvis odlad mark Strömsör gård Moren odling
  Ragvaldsträsket sjö Strömåker Saknas Moren odling
  Ragvaldsträsket träsk Styvgärdan gårdar Moren sumpmark
  Ragvaldsträsket sjö Stämmingsgården by Moren odling
  Ralkhålet terräng Stämmingsgården by Moren odlingar, slåtterängar
  Raningen ägomark Stämningsgården by Moren odling
  Raningen odling Stämmingsgården by Moren odling
  Raningen ägomark Stämmingsgården by Moren myr
  Raningen ägomark Stämningsgården by Moren myr
  Raningen slåtteräng? Stämningsgården bebyggelse Moren del av Rengårdsmyren
  Raningen ägomark Stöverfors by Moren myr
  Raningen ägomark Stöverfors by Moren myr
  Raningsbäcken bäck Stöverfors by Moren odling
  Raningsbäcken bäck Stövern by Moren myr
  Raningsselet del av Klintforsån Stövernäs by Moren myr
  Rankskärret kärr Stövernäs by Moren myr
  Ranktjärnbäcken bäck Sundbergsgärdan gd Moren myr
  Ranktjärnmyran myr Sundbergsgärdet lht Moren myr
  Ranktjärnmyran myr Sundbergstomten avs Moren binamn på Stormoren
  Rasmyran myr Sundtorpet lht Moren odling
  Remmersmyran myr Sunnanå by Moren odling
  Remmersmyren myrar /Se Sunnanå by Ned i moren odling
  Rengård terräng Sunnanå municipalsamhälle Moren, Nord i odling
  Rengårdsheden skogsmark Sunnanå by +Morfargärdet odling
  Rengårdskammen triangelpunkt Sunnanå by Morfarkärret myr
  Rengårdsmyran myr Sunnanå by Morgonmålsmyran myr
  Rengårdsmyran myr Sunnanå by Morgonshällan stenhälla
  Rengårdsmyran myr Sunnanå Mjölkvarn numera nedlagd kvarn +Morgonshällan berghäll
  Rengårdsmyran myr +Sunnanå el. Strömsholm Saknas Morgonsmyran myr
  Rengårdsmyran myr Sunnanå municipalsamhälle municipalsamhälle Morgonsmyran myr
  Rengårdsmyran myr Sunnanå municipalsamhälle municipalsamhälle Morgonsmyren myr
  Rengårdsmyren myr /Se Sunnanå vattenledning lht Morgräsmoren myr
  Rengårdsmyrbäcken bäck Svalberget lht +Morgräsmoren odling
  Renmossamyran myr Svalborg lht Morgärdan åker
  Renmyran myr Svanfors by Morgärdan odling
  Renmyran myr Svanfors by Morgärdskiftet odling
  Riksdalershålet myr? Svanström by Morken, Nord i odling, skogsmark
  Riksdalerhålet myr /Se Svanström by Morlägdorna odling
  Riksdalerslägden myrmark Svartnäs gård Morraningen del av Stormoren
  Risberget berg Svartnäs gård Morskogen myrmark
  Risberget berg Svedjan gårdar +Morstranden odling
  Risheden skogsmark Svedjan gårdar Morsvedjan åker
  Riskläppen höjd Svedjan lht +Morsvedjan odling
  Rismoren åker Svedjan lägenheter Mortegen odling
  Rismyran ägomark Svedjan gårdar Morudden udde
  Rismyran myr Svedjan gårdar Morudden udde
  Rismyran myr Svedjan gårdar +Morängen odling
  Rismyran ägomark Svedjan gårdar Morängesberget höjd
  Rismyran myr Svedjan lht Morängesberget höjd
  Rismyran myr Svedjan förutvarande gård Moränget myr
  Rismyran myr Svedjan gårdar Moränget myr
  Rismyran odling Svedjan gård Moränget ängar
  Rismyrheden skogsmark Svedjan lht Moränget odling
  Rismyrkläppen höjd Svedjetorp lht Moränget del av Stormoren
  Roddet odling Svedjeåkerskläppen Saknas Mossahålet slåtteräng
  Roddet ägomark Svedun by Mossaladan lada
  Roddet ägomark Svedun by Mossamyran myr
  Roddet ägomark Svedun by Mossaliden höjdsträcka
  Roliggottan myr Svedun gård Mossamyran myr, odling
  Romelsön ö /Se Svedun by Mossamyran myr
  Rotarna terräng Svedun by Mossan odling
  Rotet ägomark Svedun by Mossaron vik
  Rotet ägomark Svengård Saknas +Mossmyrgärdet odling
  Rotgraven myr Sven-Svens gård Mostermyren = Månsdalmyran Saknas
  Rotvirkslyet myr Svensta lht Mullbackaberget höjd
  Rotängesmyran ägomark Sydhem lht Mullbacksberget höjd
  Rovön ö Sågbacka del av by Mulltjälen höjd
  Rudtjärnen sjö /Se Sågbacken lht Musmyran myr
  Rundmyran myr Sågbacken lht Myran odling
  Ruprismyran myrmark Sågbo Saknas Myran odling
  Ruprismyran myr /Se Sågberget fäbodställe Myran odling
  Ruprisslyet myrmark Sågbodarna fäbodställe Myran odling
  Ryssbrännet röjning? /Se Sågen gårdar Myran, Nord i odling
  Rysstenarna terräng Sågen gårdar Myren myr
  Råberget skogshöjd Sågplatsen lht., sågplats Myrliden höjd
  Råbäcken bäck Sågplatsen kvarn o. sågplats Myrträskbäcken bäck
  Rådaberget berg Sävenäs brukssamhälle Myrträsket sjö
  Rådaberget berg /Se Sävenäs brukssamhälle Myrträsket sjö
  Rådabäcken bäck Söderby torp lht Myrviken vik
  Råhagaslyet myrmark Södergård lht Måkarummet myr
  Rålandet terräng Södergård lht. Mångfållberget höjd
  Råliden höjd Sörbyn by Mångfallberget höjder
  Råslyet myrmark Sörbyn by Mångfallberget kronopark
  Råsvidjan ägomark Sörbyn by Mångmansgrönnan holme
  Räftforsen fors Söörbyn by Månsbodbäcken bäck
  Räntberget höjd Sörbyn gårdar Månsdalmyran myr
  Räntmyran myr Sörböle by Måns-viken vik
  Rävaberget berg Sörböle by Mårsdalmyran, se Månsdalmyran Saknas
  Rävagroven bäck Sörböle by Märrarumpan odling
  Rävahusberget höjd Sörgården avs Märrumpan myr
  Rävahällorna ås Sörsidan gårdar Möremyran myr, odling
  Rävamyran myr Sörträsk gd Mörkmoren myr
  Rävaslyen terräng Sörträsk by Mörkmoren skogsmark
  Rävaslyan kronopark /Se Söråker lht Mörkmorgroven bäckdal
  Rävaslöjan myr /Se Tallbacka lht Mörttjärnbäcken bäck
  Rävelsudden udde Tallbacken lht Mörttjärn tjärn
  Rödinghålet uttorkad bäckslinga /Se Talliden by Mörttjärn tjärn
  Röhällan höjd Talliden by Mörttjärnen tjärn
  Röjmyran myr Tallkläppen gårdar Mörttjärnmyran myr
  Röjmyran myr Tarsmyren by Mörttjärnmyren myr
  Röjmyran myr Tarsmyran by Mörumyren myr
  Röjmyran myr Tarsmyran Yttre Saknas Mörumyren myr
  Röjmyran myrmark? Tarsnäs by Möruänget myr
  Röjmyran myr Tarsnäs by Nabben slåtteräng
  Röjmyran myr Tillbäcksmyrtorpet gård Nabbmyran lht, myr
  Röjmyran myr Tillägget lht Natanelsroddladan slåtteräng
  Röjmyran myr Tingshuset säte Nattgrönnan odling
  Röjmyran myr Tingshustomten , se Tingshuset lht Navelheden Saknas
  Röjmyran myr Tjärn by Nederstmyran myr
  Röjmyran myr Tjärn by Nedremyran myr
  Röjmyran myr Tjärn by Netingfisket netingfiske
  Röjmyran ägomark Tjärnbacka lht +Netingön holme
  Röjmyran myrmark Tjernlundska torpet Saknas +Netingören holme
  Röjmyran myr Tjärnsallmänningen avs +Nettins åkern odling
  Röjmyran myr Tjärnsallmänningen bebyggelse Nickmyran myr
  Röjmyran myr Tjärntorpet Saknas Nickmyren myr
  Röjmyran myr Tjärntorpet Saknas Nickusgärdan odling
  Röjmyran myr Tjärnängen, se Tjärnänget lht +Nickusänget, se Nickusgärdan odling
  Röjmyran myr /Se Tjärnänget Saknas Nilsberget binamn på Bruträskberget
  Röjmyrberget triangelpunkt Tomtebacka lht Nilsberget höjd
  Röjmyrberget berg Tomtebo lht Nilsdalen tjärdal
  Röjmyrberget berg Tomtebo lht Nils-Hansaraningen myr
  Röjmyrberget berg Tomtgärdan lägenheter Nils-Johansson-vägen stig
  Röjmyrbäcken bäck Torget torg Nils-Larsa-kärret kärr
  Röjmyrbäcken bäck Torget, Stora torg Nils-Olsasvedjan åker
  Röjmyrbäcken bäck Torpet ödegård Nils-Persabacken höjd
  Röjmyrbäcken bäck Torpet gårdar Nilsroddet slåtteräng
  Röjmyrbäcken bäck Torpet torp Noret bäck
  Röjmyrheden skogsmark Torpkilen hemman Noret land
  Röjmyrhällorna berg Torpkluten Saknas Noret sund
  Röjmyrkärret myr Torstorp lht Noret bäck
  Röjmyrliden skogsmark Transformatorn lht Norgrens viken vik
  Röjmyrslyet myrmark Trehörningen lht Norlundsskithuset grund
  Röjmyrtjärnen tjärn Trehörningen lht Norlundsstenarna grund
  Röjmyrviken vik Trindsvedjan gårdar Norlundstorpet odling
  Röjnorbrännet skogsmark Trindsvedjan gårdar Normyran odling
  Röjnor-Brännmyran myr Träskänget lht, odling Normyrbäcken bäck
  Röjnoren myr Tuböle gård +Norrbackgärdet äng
  Röjnoret tjärn Tuböle gård +Norrbäcken bäck
  Röjnoret sjö Tuvan by Norrbölemyren myr
  Röjnoret sjö Tuvan by Norrliden, se Norsliden höjd
  Röjnoret sjö /Se Tuvan by Norrliden höjd
  Röjslyet myrmark Tuvan by +Norrmoren odling
  Römossamyran myr Tuvan by +Norrmyrtjärnen tjärn
  Römossamyran myr Tuvan anhalt Norrskär holme
  Römossamyran myr Tuvan hp Norrskär holme
  Römossamyran myr Tuvmoren lht, odling Norrskärsgrundet holme
  Römossamyran myr Tystnaden lht Norrskärsgrundet kobbe
  Römossamyran myr Udden fiskeläge +Norrtjärnen tjärn
  Römossamyran myr Udden gård +Norränget slåtteräng
  Römossamyran myr Udden lht Norsbäcken bäck
  Römossamyran myr Ulleliden torp Norsheden skogsmark
  Römossamyran myr Urfjällsägan lht Norshålet odling
  Römossamyran skogsmark? Ursviken by Norsliden skogsmark
  Römossamyran myr Ursviken by Norsliden höjd
  Römossaslyet myr Ursviken by Norsmyran myr
  Rönnberget berg Ursviken by Norsmyrviken vik
  Rönnberget berg Ursviken Saknas Norsjömoberget höjd
  Rönnberget berg Ursviken, Inre by Norsjömomyren myr
  Rönnbäcken bäck Ursviken Inre Saknas Norsjömorberget höjd
  Rönnbäcksliden skogsmark Ursviken Inre anhalt Norsjömorberget höjd
  Rönnliden skogsmark Ursviken, Inre by Norsjömoren odling
  Rönnskär ö Ursviken, Inre by Norsjömoren myr
  Rönstjärnberget höjd Ursviken, Yttre by Norsjömorheden Saknas
  Rönstjärnbäcken bäck Ursviken Yttre Saknas Norsjömormyran myr
  Rönstjärnen tjärn Ursviken Yttre anhalt Norsjömormyren myr
  Rörgrundet holme Ursviken by Norsjön tjärn
  Rörgrundet holme /Se Utterkläppen lht Norsjön sjö
  Rörmyran myr Valfridshem Saknas Norsjön del av Skråmträsket
  Rörmyran myr /Se Vallgård lägenheter Norsjötjärnarna namn på Stor-Norsjötjärnen
  Rörmyren myr /Se Valliden by Norsjötjärnberget höjd, ås
  Rösberget berg Valliden by Norsjötjärnbäcken bäck
  Rösberget berg Valliden, Västra by Lill-Norsjötjärnen tjärn
  Rösberget berg, triangelpunkt Valliden Västra by Norsjötjärn, Lilla tjärn
  Rösberget berg Valliden Västra Saknas Norsjötjärn, Västersta tjärn
  Rötmyran myr Valliden, Östra by Norsjötjärnarna tjärnar
  Rötmyran myr Valliden Östra by Norsjötjärnbäcken bäck
  Rötmyran myr Valliden Östra Saknas Norsliden höjd
  Rötmyran myrmark Vallsta lht Norsliden skogstrakt
  Rötmyran myr Valören lht Norsmyren myr
  Rötmyran myr Varuträsk Saknas Norsmyrviken vik
  Rötmyrbäcken bäck Varuträsket gästgivaregård Norsviken vik
  Rötmyrtjärnen tjärn Varuträsk by Norsvägen väg
  Rötslyet myrmark Varuträsk by Norsänget myr
  Röttaget torvtäkt Varuträsk by Noten laxvarp
  Rövarberget berg Varuträsk by Notholmen backe
  Rövarkallkällan skogsmark Varuträsk by +Notrödningsgärdet odling
  Rövarkulan grotta Varuträsk by Notvarpet laxvarp
  Sakrimyran myr Vattendiket Saknas +Nya skogen skogsområde
  Sakriroddet slåtteräng Vesteråker lht +Nyboberget höjd
  Saltbittermyran myr Vicket gård Nybodmyren myr
  Saltbittermyran myr /Se Vidberget avs +Nybomyran myr
  Saltbittermyren myr /Se Vikmoren gårdar Nybodmyran myr
  Sanden åker Vikmoren gårdar Nyborgberget höjd
  Sandforsen fors Viknäs lht Nyborgmyran myr
  Sandforsklösan strandområde Vikstorpet lht Nybron bro
  Sandfällan ägomark Vikstrand lht Nybruket åker
  Sandgärdan åker Viktorp lht Nybruket odling
  Sandgärdan åker Viktorp avs Nybruket odling
  Sandgärdan åker Vilan lht Nybruket odling
  Sandkläppmyran myr Villbacka gd Nybruket odling
  Sandmyran myr Vågtorp lht Nybruket odling
  Sandsmyran ägomark Vårdningshagen lht Nybruket odling
  Sandströmstorpet terräng Vägalund gårdar Nybruket odling
  Sandtommarna skogsmark Vägtorp lht Nybruket odling
  Sandtommyran myr Västbäck Saknas Nybruket odling
  Sandtummen odling /Se Västergård lht +Nybruket odling
  Sandvik vik Västergård lht Nybruket odling
  Sandviken vik Västermanstorpet lht Nybruksberget höjd
  Sandviken vik Västerå lht Nybruksgärdan odling
  Sandviken vik Väståker gårdar Nybrukdsgärdan odling
  Sandviken vik Väståker gd Nybäcken del av Bodbäcken
  Sandviken vik /Se Yrsta avs Nybäckänget slåtteräng
  Sandvikshomen udde Ytterbodarna fäbodar Nydammet slåtteräng
  Sandvikudden udde Ytterursvik Saknas Nygrundet holme
  Sannaroddet odling Ytterursvik Saknas Nygrundet holme
  Sararoddet skogsmark Ytterursvik Saknas Nygrundet grund
  Sararoddkläppen höjd Ytterursvik Saknas Nygrönnan uppgrundning
  Segermyran ägomark Ytterursvik by Nygrönnan holme
  Segermyran myr /Se Ytterursvik el. Degerösundet laxfiske Nygärdan odling
  Segermyran myr /Se Ytterursvik el. Snefsviken skälfiske Nygärdan odling
  Segermyran myr Ytterursvik eller Skellefteå näset skälfiske Nygärdan odling
  Segersmyran myr /Se Ytterursviken hp Nygärdan odling
  Sejbacken höjd Yttervägen gata +Nygärdet åker
  Selasberget berg Ytterbodarna öde fäbodställe Nyhägnen odling
  Selasmyran myr Åfällan gård Nylidbäcken bäck
  Selasmyrbäcken bäck Åkerlund by Nyliden höjd
  Selastmyren myr /Se Åkerlund by Nylidroddet odling
  Selet del av Bastuträsket Åkerskiftet lht Nylidvägen stig
  Selet utvidgning av Kågeälven Åkerviken anhalt +Nylundstorpgärdan odling
  Selsdammen utvidgning av Skellefteälven Åkerviken hp Nymoren odling
  Selsforsen fors Åliden by +Nymoren äng
  Sidmyran ägomark Åliden by Nymyran myr, odling
  Sidtjärnen tjärn Ångermanbäcken lht Nymyran myr
  Sillmyran myr Ångsågsplatsen lht Nymyran myr
  Sillmyran ägomark Årsbodarna fäbodar Nymyran myr
  Sillmyrberget höjd Åsarna fäbodställe Nymyran myr
  Sillmyrbäcken bäck Åsbodarna, se Årsbodarna fäbodar Nymyran odling
  Sillmyrbäcken bäck Åsbodarna fäbodställe Nymyran myr
  Sillskatan fiskeläge /Se Åsbodarna fäbodställe Nymyrberget höjd
  Sillskatan udde /Se Åsen gårdar Nymyrberget höjd
  Silvberget berg Åviken gårdar Nymyrberget berg
  Silvgruvberget berg Äggeliden, se Eggeliden Saknas Nymyrbrännet skogsmark
  Silvgruvberget berg /Se Äggoliden Saknas Nymyrbäcken bäck
  Simonberget berg Ägoliden ödegård Nymyrbäcken bäck
  Sionmyran myr Ägoliden ödegård Nymyrbäcken biflöde
  Sionmyran myr Äggolidtorpet Saknas Nymyrbäcken bäck
  Sjungande dalen dalsänka? Älfslund Saknas Nymyren myr
  Själagrundet kobbe /Se Älvdalen lht Nymyren myr
  Sjöberget berg Älfsbacka lht Nymyren myr
  Sjöberget berg Älvsbacka lht Nymyren myr
  Sjöbäcken bäck Älvsbacka lht Nymyren myr
  Sjöhägnen ägomark Älvsborg lht +Nymyrgärdet odling
  Sjömansmyrorna myrmark Älvslund avs Nymyrmoren sankt område
  Sjön tjärn Älvslund lht Nymyrroddet odling
  Sjöraningen odling Älvstorp lht Nynäsheden hed
  Sjöuddden udde Älvstorp lht Nyrutan odling
  Skackelbacken backe Ängarna gårdar Nyströmsgärdan odling
  Skackelberget berg Änget gårdar Nysvedjan åker
  Skackeltjärnen, Övre tjärn Äppelbo gård Nysvedjan odling
  Skackerforsen fors Ögrenstomten avs Nysvedjan odling
  Skadaholmen udde Ön gårdar, höjd Nysvedjeberget höjd
  Skadaholmssundet sund Ören gårdar, höjd Nysviden odling
  Skalberget berg Örkläppen lht Nysvidiberget höjd
  Skalberget berg /Se Örliden by Nytjärnen tjärn
  Skallösten ö Östangård Saknas Nytjärn tjärn
  +Skarpråningen röjning /Se Östangård lht Nytjärnmyren Saknas
  Skatabäcken bäck Östanå lht Nytjärnmyren myr
  *Skatan ö Östbo Saknas Nyvarpet laxvarp
  Skatan strandområde Östbyn by Nyvarpet laxvarp
  Skatan udde Östergård lht Nyvägen ängesväg
  Skataudden udde Östermalm gårdar Nyåkern åker
  Skelleftebukten havsbukt Östlunda lht Nyåkern odling
  *Skelleftenäset udde Övrebodarna binamn på Åsbodarna Nyåkern åker
  Skellefteälven älv /Se Skellefteå kommun +Nyåkern åker
  Skellefteälven älv Förkortningar förteckning Nyåkersbacken höjd
  Skellefteälven älv Förkortningar förteckning Nyåkersberget höjd
  Skellefteälven älv Förkortningar förteckning Nyåkersberget höjd
  Skellefteälven älv Förkortningar förteckning Nyåkersgranden Saknas
  Skellefteälven älv Skellefteå stad Nyåkersgrönnan odling
  Skellefteälven älv /Se Skellefteå stad Nyåkersvarpet laxvarp
  Skjutbankläppen höjd Skellefteå stad +Nyängen slåtteräng
  Skjutbanmyran myr Skellefteå stad Nyängesberget höjd
  Skjuthägnen ägomark Skellefteå stad Nyängesberget höjd
  Skoberget berg Skellefteå stad +Nyängskärret myr
  Skopparbäcken bäck /Se Skellefteå stad +Nyänget slåtteräng
  Skorvtjärnberget berg Skellefteå stad Nyänget slåtteräng
  Skorvtjärnbäcken bäck Skellefteå stad +Nyängesbron bro
  Skorvtjärnen tjärn Skellefteå (Framåt) Saknas Nyängesforsen fors
  Skorvtjärnen tjärn Skellefteå stad /Se Nyänget myr
  Skorvtjärnen tjärn Skellefteå stad /Se Nyänget myr
  Skorvtjärnen tjärn Skellefteå stad Nyänget myr
  Skorvtjärnmyran myr Själähtä = Skellefteå Saknas Nyänget myr
  Skottkyberget berg Skellefteå kommun och stad Nyänget myr
  Skrattartjärnen tjärn Skellefteå stad Nyänget myr
  Skravelberget berg Skellefteåstaden stad Nyänget myr
  Skravelbäcken bäck Skellefteå stad /Se Nyänget myr
  Skravelbäcken bäck Skellefteå stad Nyänget slåtteräng
  Skravelbäcken bäck Skellefteå stad Nyänget odling
  Skravelmyran myr Skellefteå Sankt Olovs församling Saknas Nyänget odling
  Skravelängena terräng Skellefteå Sankt Örjans församling Saknas +Nyänget odling
  Skravlet skogsmark Saknas Saknas Nyänget odling
  Skravlet terräng Morskirorna inbyggarbeteckning Nyänget slåtteräng
  Skravlet terräng Stads-rej»an inbyggarbeteckning Nyänget odling
  Skrålhålet terräng Stadstupparna inbyggarbeteckning Nyänget, Lilla myr
  Skrålhålet myr /Se Skellefteåflåpen inbyggarbeteckning Nåldiket lertag
  Skrålhålet slåtterställe /Se Abborren kvarter Nåldiket odling
  Skrålmoren terräng Aldebaran kvarter Näckgrubban fördjupning
  Skrålmoren slåtter /Se Aldergatan gata Näppelgärdan odling
  Skråmträsket sjö Alhem gårdar Näppelgärdan Saknas
  Skråmträsket sjö Almen kvarter Näpptjärn tjärn
  Skråmträskängena ägomark Ankaret kvarter Näpptjärnberget höjd
  Skäfsmyran myr Ask kvarter Näpptjärnen tjärn
  Skäftesmyran myr Auravägen gata Näpptjärn tjärn
  Skäret udde Avannersabacken (?) bebyggelse +Näpptjärnsvedjan odling
  Skärgärdan åker Backen nea (nedå) gård Näsbäcken binamn på Gäddbäcken
  Skärpan terräng Backen nea(nedå) gård Näset odling
  Skärpan holme /Se Backvägen gata Näset ägoskifte
  Skötet myrmark Backvägen gata Näset landtunga
  Slindheden skogsmark Balder kvarter Näset udde
  Slindtjärnen tjärn Banér kvarter Näset udde
  Slomparberget berg /Se B.C.-gården gård Näset näs
  Slompar-Jonkdalen tjärdal BC-gården gård Näset näs
  Slompar-Jonk dalen tjärdal /Se Bergsmansvägen gata Näset näs
  Slumparberget berg Bergvägen gata Näset, Syd å udde
  Slumparberget berg /Se Berzeliusgatan gata Näsgärdan odling
  Slumparjonk-Dalen f.d. tjärdal /Se Björken kvarter Näsholmen holme
  Slumpen ägomark Björkhammargatan gata Näslägden odling
  Slumpen äng /Se Björnen kvarter Näsudden udde
  Slumpheden skogsmark Blåsaregatan gata Näsudden udde
  Slutberget berg Bolaget utminuteringsställe Näsudden udde
  Slutbäcken bäck Bolidengatan gata Näsudden udde
  Slyberget berg Boviksvägen gata Näsudden udde
  Slyberget berg Brahe kvarter Näsuddsvägen byaväg
  Slybergsforsen fors Brattåkern hp +Näsvägen byaväg
  Slyet myr Brunnsgränd gata Näsören holme
  Slåttesmyran myr Brunnsgränd gata Näverberget höjd
  Slåttmyran myr Busstorget torg Näverberget berg
  Slåttmyran myr Busstorget torg Näverbergstjärn tjärn
  Slåttmyran myr Byggmästaren kvarter Näverbergtjärnen tjärn
  Slåttmyran myr Båtsmansgatan gata Nölberget binamn på Gårdberget
  Släppfallberget berg Båtvarvet kvarter Nölberget höjd
  Slätmyran myr Båtvarvet förr båt-varv Nölestmyren myr
  Slättan skogsmark Båtvarvet kvarter Nölmoren binamn på Erik-Jonsamoren
  Smalmyran myr Båtvägen gata Nölmyren myr
  Smalmyran myr Bäckgatan gata Nölraningen myr
  Smaltjärnen tjärn Bäckgatan gata Nölstranden odling
  Smedsmyran myr Bönhuset kyrka Nöludden udde
  Smedsroddet ägomark Centralhotellet hotell Nöppelberget höjd
  Smongan ägomark Clauséns-hovet gård +Nöppelberget höjd
  Småbäckarna bäckar Degeln kvarter Nöppelberget höjd
  Småkroksjöarna tjärnar Djungelfiket uteservering +Nöppelgärdan odling
  Smålångmyrorna myrar Duvan kvarter Nördberget höjd
  Småmyran myr Döbeln kvarter Nördberget höjd
  Småmyrbäcken bäck Eken kvarter Nördbäcken biflöde
  Småmyrorna myrar Ekorren kvarter Nördestmyran myr
  Småmyrorna myr Embla kvarter Nördestmyran myr
  Småmyrorna myrar Eriksberg gård Nördfjärden vik
  Småmyrorna myrar Eriksberg bebyggelse Nörd-Giltmyran myr
  Småsjömyrorna myr Eriksbergsgatan gata Nördgraven bäck, krondike
  Småsjömyrorna myrar Eriksbergsgatan gata Nördgärdan odling
  Småälvarna älvar Facklan kvarter Nördgärdan odling
  Smällgrinden terräng Falken kvarter Nördmoren skogsområde
  Smörmyrarna myr /Se Fellesörvägen gata Nördmyran myr, odling
  Sniptjärnbrännet terräng Filen kvarter Nördmyran slåtteräng, beteshage
  Sniptjärnen tjärn Fiskaren kvarter Nördstranden odling
  Snotterflaskan myr Fiskarevägen gata Nördstranden odling
  Snotterflaskan myr /Se Fjärdbackan kvarter Nördsvedjorna odlingar
  Snottermyran myr Fjällörnsgatan gata Nördträsket del av sjö
  Snottermyran myr Fjärdvägen gata Nörd-Vorrmyrberget höjd
  Snottermyran myr Flamugnen kvarter Nördvägen byaväg
  Snottermyran myr Flemming kvarter Nördåkern odling
  Snäckhamnen hamn Flundran kvarter Nördöudden udde
  Snödgrundet grund Fläkten kvarter Nötmyran myr
  Snödgrundet skär /Se Freja kvarter Nötmyrberget höjd
  Snödmyran myr Frejgatan gata Nötmyrberget höjd
  Snöparudden udde Frigg kvarter Nötmyrberget höjd
  Snöparudden udde /Se Furtenbacksgränd gata Nötmyrbäcken bäck
  Solandersholmen holme Fyrtenbackgränd gata Nötmyren myr
  Sommarfusberget berg Föreningen (ner på) gård Nötmyren myr
  Sommarfuskläppen höjd /Se Gaskylaren kvarter Odlemyran odling
  Sortmyran myr Geten kvarter Ol-Andersa-änget slåtteräng
  Sparvsilvkläppen höjd Gladan kvarter Olaroddet slåtteräng, odling
  Spikstarrmyran myr Granen kvarter Ol-Olsakläppen odling
  Spikstarrmyran myr Gustavsvägen gata Ol-Olsavägen stig
  Spikstarrmyrkläppen höjd Gustav-Jons gård Olofsberget höjd
  Spisen åker Granudden kvarter Olofsbergsberget höjd
  Sprättjärnen tjärn Gärdan kvarter Olofsbergsbäcken bäck
  Sputen damm /Se Gösen kvarter Olofsbergsliden höjd
  Spångforsen fors Göta kvarter Olsen undervattensgrund
  Spångmyran myr Hagen kvarter Olsmyren myr
  Spångmyran myr Hammaren kvarter Olssonsmyran myr, odling
  Spångmyran myr Hammaren kvarter Omenstenar holmar
  Spångmyran myr Hamnarbetaren kvarter Omensstenarna holmar
  Spångmyran myr Hamngatan, Norra gata Omensstenarna holmar
  Spångmyran kavelbro /Se Hamnberget stadsdel Ormudden udde
  Spångmyrberget berg Hamngatan, Södra gata +Orrbysgärdan odling
  Spångmyrberget berg Hamnmästaren kvarter +Orrbysledet hage
  Spångmyrkläppen höjd Hamnplanen stadsdel +Orrbyström kvarnplats, fors
  Spångmyrmoren terräng Haren kvarter Orrbysströmmen namn på Klintforsfallet
  Spångslyet myrmark Harren kvarter Orrbäcken Saknas
  Spånhyvelbäcken bäck Heimdall kvarter Orrbäcken bäck
  Spånskärarbäcken bäck /Se Hjorten kvarter Orrlidbäcken bäck
  Spännarberget berg Horn kvarter Orrlidvägen väg
  Spärrmyran myr Hotellvägen gata Orrmoren sankt område
  Stackgrönnan odling Hovarns gård gård Orrmyran myr
  Starrdiket sankmark Hovkamrerskans gård gård Orrmyran myr
  Starrmyran myr Hyttgatan gata Orrmyren myr
  Starrmyran åker Hyttliden, uppi Saknas Orrmyrarna myrar
  Starrmyrforsen fors Hyttlidgatan gata Orrmyrrumpbergen, Norra o. Södra höjder
  Stationsberget berg Hyttlidsgatan gata Orrtjärn tjärn
  Stavbäckberget berg Hägglund kvarter Orrtjärnen tjärn
  Stavbäcken bäck Hägglund gård Orrtjärnmyrarna myrar
  Stavbäckmoren ägomark Hägglundsgatan gata Orrträsket sjö
  Staverbrönet skogsmark Hägnan kvarter Orrträsket sjö
  Staverbäcken bäck Hällan kvarter Orrträskstormyren binamn på Stormyren
  Stavergärdan odling Höder kvarter Osviken vik
  Stavermyran myr Högalidsgatan gata Osviken vik
  Stavermyrbäcken bäck Högalidsgatan gata Osviken vik
  Staverroddet myrmark Höken kvarter Osvikudden udde
  Stavträskbäcken bäck Hörnan kvarter Osvikudden udde
  Stavträsket sjö Hörnellgatan gata Ottertjärnen tjärn
  Stavträsket sjö Hörnellgatan gata Ottobacken odling, backe
  Stavträsket sjö Idun kvarter Ottogärdan odling
  Stavträsket sjö Inspektoren kvarter Ottosberget berg
  Stavträskmyran myr Johanna fontän Oxtjälen ås
  Stenbergsudden udde Jungmansvägen gata Oxögat tjärn
  Stenbergsudden udde Jägargatan gata Paradiset område
  Stenbäcken bäck Järnvägsgatan, Norra gata +Paradiset skogsäga
  Stenbäckgroven terräng Järnvägsgatan, Södra gata Paradisgroven dalgång
  Stenforsen fors Järnvägsstation station Parsmyren = Pålsmyran Saknas
  Stengnetaholmen holme Kajutan kvarter Patabacken ås
  Stenholmen holme Kallholmen samhälle Pataholmen holme
  Stensberget berg Kallholmen bebyggt område Pataholmen holme
  Stensgrönnan holme Kallholmen bebyggt område Patan laxfälla
  Stensgrönnan holme? Kallholmen Saknas Patan laxpate
  Stensmyran myr Kallholmen, se Skelleftehamns övre jvt Patavallen odling
  Stensmyran myr Kallholmsberget stadsdel Patrons-berget höjd
  Stensmyran myr Kamratvallen idrottsplats Patronshällan vik
  Stensmyran myr Kanalgatan gata Pellimyren myr
  Stensmyran myr Kanalgatan gata Penningskrinet udde
  Stensmyrbäcken bäck Kanalgatan gata Per-Andersaberget höjd
  Stenstjärnen tjärn Kapella kvarter Per-Andersa-holmen holme
  Stensundsliden höjd Kaptensgatan gata Per-Annersaberget höjd
  Stensvedjan skogsmark Kastor kvarter Per-Ersa-forsen fors
  Stentjärnberget berg Killingön hp Per-Ersa-kärret kärr
  Stentjärnberget, Lilla berg Killingören stadsdel +Per Jakobshägnan bete
  Stentjärnbäcken bäck Killingörvägen gata Per-Larsa-gärdan odling
  Stenträsknoret landremsa Klockarbergsgatan gata Per-Nilsa-gärdan odling
  Stockamoren skogsmark Klockarbergsgatan gata Per-Olsa-Britta grund
  Stolen åker Klockbojen kvarter Per-Olsajungfrun grund
  Stolsviken vik Klubban kvarter Per-Olsaknösen grund
  Storbacken backe Kläppen kvarter Per-Olsen grund
  Storbacken backe Kläppvägen gata Persgrunden grund
  Storbacken höjd Kokillen kvarter Persgrunden undervattensgrund
  Storbackmyran myr Konduktören kvarter Per-Olsa undervattensgrund
  Storbackskläppen höjd Kon Johanna fontän Per-Olsa-Brita undervattensgrund
  Storbastuträsket sjö Konvertern kvarter +Per-Olsson-grönnan odling
  Storberget berg Kopparskänken kvarter Per-Smeds-bäcken bäck
  Storberget höjd Korpen kvarter Per-Smeds-groven dalgång
  Storberget berg Krossen kvarter Petarsmyren myr
  Storberget berg Kurjan stadsdel Petarsmyran myr
  Storberget berg Kurjan område Petersburg höjd
  Storberget berg Kurjstranden stadsdel Petingen odling
  Storberget berg Kurjviksvägen gata Petsvedjen odling
  Storberget terräng? Kyrkgatan gata Petsvibacken odling
  Storbergänget ängsmark Kyrkgatan gata Petterholmen holme
  Storbroforsen fors Kyrkgränd gata Petters-backen backe
  Storbrännan skogsmark Kyrkgränd gata Petters backen landsvägsbacke
  Stor-Brännmyrmossen mosse Kågevägen gata Pettersberget Saknas
  Stor-Brännvattsmyran myr Köpmangatan gata Pettersberget höjd
  Stor-Buberget berg Köpmangatan gata Pettersbergsmyran myr
  Storbäcken bäck Lanteman kvarter Pettersbergsmyran myr
  Storbäcken bäck Lappstrupen kvarter Pettersbergstjärn tjärn
  Storbäcken bäck Lappstrupen kvarter Pettersbergstjärnen tjärn
  Stor-Bäckertjärnbäcken bäck Lasarettet länslasarett Pigan åkerteg
  Stor-Bäckertjärnen tjärn Lasarettet länslasarett Pigorna odling
  Stor-Bäckertjärnmyran myr Lasarettsvägen gata Pilänget slåtteräng
  Stordammet fördämning Lasarettsvägen väg Pinotorp odling
  Storedan utvidgning av Skellefteälven Laxen kvarter Pinotorpet odling
  Stor-Eggelidberget berg Lekatten kvarter Piparbäcken bäck
  Storfallet fors? Lillgatan gata +Pipargärdan odling
  Storfallet skogsmark Linden kvarter Piparmyran myr
  Storflakavalen ägomark Loggen kvarter Pilänget myr
  Storfällan odling Loke kvarter Planvägen väg
  Stor-Getberget triangelpunkt Lotsvägen gata +Plogen äng
  Storgranden odling Lunavägen gata Pollen äng
  Storgraven bäck Lärkan kvarter Pollen äng
  Storgrovbäcken bäck Magasinsgränd gata Pollen odling
  Storgroven bäck Manhemsgatan gata Pomphägnan odling
  Storgroven bäck Markstedts gård Porrmyren myr
  Stor-Gåsmyran myr Masten kvarter Lillporrmyran myr
  Stor-Gåsmyran myr Matrosgatan gata Porrmyrtjärnen tjärn
  Stor-Gåsmyran myr Mejseln kvarter Porsmyren = Pålsmyran Saknas
  Storgärdan åker Mimer kvarter +Port-gärdan odling
  Storhedberget berg Morögatan gata +Portstycket odling
  Storheden skogsmark Morön by +Portstycket odling
  Storheden skogsmark Mullbergsvägen gata Potatgärdan odling
  Storheden skogsområde Myrängsvägen gata Potatgärdan odling
  Storhedgruvan myrmark Måsen kvarter Potatgärdan odling
  Storhedlandet skogsmark Mäklaren kvarter Potatgärdan odling
  Storholmen holme Märsen kvarter Potatgärdan odling
  Storholmen holme Mörten kvarter Potten torvtag
  Storholmen skogsområde Netingen kvarter Potthålen myrar
  Storholmen holme Netingen kvarter Predikstolen udde
  Storholmen holme Nocken kvarter Predikstolhålet myr
  Stor-Hulttjärnen tjärn Nordanå gård +Pressjärnet holme
  Stor-Häbbiktjärnen tjärn Norlandergatan gata Prinsbacken odling
  Storhägnen odling Nordlandergatan gata Processgärdan odling
  Storhägnen Saknas Norrbacka gård Prostin(s)bäcken bäck
  Stor-Hällberget triangelpunkt Norrbacka stadsdel Prästadiket myr
  Stor-Hällmyran myr Norrbackagatan gata Prästardiket odling
  Storhällstjärnen tjärn Norrbacken kvarter Prästardikbäcken bäck
  Storknösen berg Norrböle by Prästberget namn på Prästfäbodberget
  Storknösen sandhöjd /Se Norrböle förr by Prästfäbodberget höjd
  Stor-Krångmyran myr Norrbölegatan gata Prästfäbodberget höjd
  Storkågeträsket sjö Norrbölegatan gata Prästfäbodfallet fors
  Storkågeträsket sjö Norrvalla idrottsplats Prästfäbofallet fors
  Storkågeträsket sjö Norrvalla idrottsplats Prästfäbodtjärn tjärn
  Storkärret myrmark Norrvallagatan gata Prästfäbodtjärnen tjärn
  Storkärret tjärn Nyborg förr herrgård Prästgrunnan åker
  Storliden skogsmark Nygatan gata Prästtjärn namn på Prästfäbodtjärn
  Stor-Långmyran myr Nygatan gata Präståkern odling
  Stormansmyran myr Odalgatan gata Pudikberget höjd
  Stormoren myr Oden kvarter Pudikmyren myr
  Stormoren ägomark Odlingen kvarter Pulsmyran myr
  Stor-Mullbergsmyran myr Orion kvarter Pulsmyren myr
  Stormyran myr Oskarsvägen gata Pulsmyrheden hed
  Stormyran myr Oxen kvarter Påfunden myr
  Stormyran myr Pantern kvarter Påfundmyran myr
  Stormyran ägomark Parken kvarter +Pålmyran myr
  Stormyran myr Parkvägen gata Pålmyrberget höjd
  Stormyran myr Patronsgården gård Pålmyren myr
  Stormyran myr Perseus kvarter Pålmyren myr
  Stormyran myr Pitebasaren handelsbod +Pålmyrsvedjen odling
  Stormyran myr Polaris kvarter Pålsen grund
  Stormyran myr Prästgårdsgatan gata Pålsmyran myr
  Stormyran myr Ratten kvarter Pålsmyren myr
  Stormyran myr Regulus kvarter Pålstan odling
  Stormyran odling Rehnsköld kvarter Pärdiket bäck
  Stormyran myr Rektangeln kvarter Pöttgrubban odling, slåtteräng
  Stormyran myr Renen kvarter Radelbacken backe
  Stormyran myr Repslagargränd gata Radeln ås
  Stormyran myr Ringvägen, Norra gata Ragamoren sankt område
  Stormyran myr Ringvägen, Södra gata Ragvaldsbäcken bäck
  Stormyran myr Roddaren kvarter Ragvaldsträsket sjö
  Stormyran åker Rodret kvarter Ragvaldsträsket sjö
  Stormyran odling Rostugnen kvarter Rallbacken Saknas
  Stormyran myr Rådmansgården gård Randersskäret holme
  Stormyran myr Samskolan läroverk Randersskäret holme
  Stormyran myr Samskolan skola Randersskäret holme
  Stormyran myr Sanct Örjan kvarter Randersviken havsvik
  Stormyrberget skogshöjd Sankt Örjans kyrka kyrka Raning- se även Rödning- Saknas
  Stormyrberget triangelpunkt Sanct Örjansvägen gata Raningen odling
  Stormyrberget berg Siken kvarter Raningen odling
  Stormyrbäcken bäck Sirius kvarter Raningen Saknas
  Stormyrbäcken bäck Sjögatan gata Raningen myr
  Stormyrbäcken bäck Skandia kvarter Raningen åker
  Stormyrbäcken bäck Skansen kvarter Raningen myr
  Stormyrhalsen del av Stormyran Skellefteflåpen inbyggarbeteckning Raningen myr
  Stormyrroddet skogsmark Skelleftehamn binamn på Kallholmen Raningen myr
  Stormyrrået myr Skelleftehamn uthamn Raningsberget höjd
  Stormyrtjärnen tjärn Skelleftehamn, se Skelleftehamns nedre hlp Raningsbäcken bäck
  Stormyrtjärnen tjärn Skelleftehamns nedre hlp Raningsdrävjan myr
  Stormyrudden skogshöjd Skelleftehamns övre jvt Ranktjärnbäcken bäck
  Stor-Norsjötjärnen tjärn Skellefteå järnvägsstation Ranktjärnbäcken bäck
  Stor-Orrmyran ägomark Skeppargatan gata Ranktjärnen tjärn
  Stor-Ranktjärnen tjärn Skeppargatan gata Ranktjärn tjärn
  Stor-Ranktjärnen tjärn Skidbacken kvarter Ranktjärn, Lilla tjärn
  Stor-Röjmyran myr Skogen kvarter Ranktjärn, Stora tjärn
  Stor-Rösmyran myr Skogsvägen gata Lill-Ranktjärnen tjärn
  Storsandbäcken bäck Skorsten kvarter Ranktjärnmyran myr
  Storsanden strandområde Sleipner kvarter Ranktjärnmyren myr
  Storselet utvidgning av Kågeälven Smältaregatan gata Ranktjärnmyren myr
  Storskravelmyran myr Sparrudden kvarter Ransbäcken binamn på Ragvaldsbäcken
  Stor-Slumpen ägomark Stadshotellet hotell Ransträsket benämn. på Ragvaldsträsket
  Storslyet myr Stationsgatan gata Ransvallen fäbodställe
  Storslyet skogbeväxt myr Stationsgatan gata Rarmyrberget höjd
  Storslyet myrmark Stationsgatan, Norra gata Rasmyran myr
  Storslyet myrmark Stationskarlen kvarter Redlig-Gustav-udden slåtteräng
  Storslyet myrmark Stenbergs hörna Saknas Regnmoren sankt område
  Storslyet myr Stenbock kvarter Reinholdsbacken backkläpp
  Storslyet myrmark Stengärdsgatan gata Reinholdsbacken backe
  Storslyheden skgosmark Stengärdsgatan gata Remmersmyran myr
  Storslättan myrmark Stengärdsgatan gata +Renberget berg
  Stor-Stavermyran myr Stenkrossen kvarter Renbergsmyran, norra myr
  Storstenheden skogsmark Storgatan gata Renbergsmyran, södra myr
  Storstenmyran myr Storgatan gata Rengårdsberget höjd
  Storstenmyran myr Stranden kvarter Rengårdskammen höjder
  Storstenmyran myr Strandgatan gata Rengårdskammen ås
  Stor-Stensträsket, se Ytterstensträsket sjö Strandgatan gata Rengårdsmyran myr
  Stor-Stensträsket sjö Strandvägen gata Rengårdsmyran myr
  Stor-Stentjärnen tjärn Strömsör kvarter Rengårdsmyran myr
  Storstenviken vik Strömsör gård Rengårdsmyran myr
  Storstenviken vik Strömsör kvarter Rengårdsmyrbäcken bäck
  Storstenviken vik Strömsörsgatan gata Rengårdsmyren myr
  Storsundet bäck Strömsörsgatan gata Rengårdsheden hed
  Storsvidjet tjärn Styrmansgatan gata Rengårdsmyren myr
  Stortallkläppen höjd Styrmansgatan gata Rengårdsmyren myr
  Stortjärnberget triangelpunkt Stålbandet kvarter Rengårdstjärn tjärn
  Stortjärnberget berg Städeet kvarter Rengårdstjärnen tjärn
  Stortjärnbäcken bäck Städet kvarter Renhällan holme
  Stortjärnbäcken bäck Svalan kvarter Renhällan skär
  Stortjärnen tjärn Svandammen damm Renmossamyran myr
  Stortjärnen tjärn Sämjan kvarter Renmossamyran myr
  Stortjärnen tjärn Sävenäs förr järnbruk Renmyran myr
  Stortjärnen tjärn Sävenäsvägen gata Renströms berget höjd
  Stortjärnen tjärn Tallen kvarter Renvallsmyran myr
  Stortjärnen tjärn Tigern kvarter Reveln strandparti
  Stortjärnen tjärn Timmerflottaren kvarter Revelsudden udde
  Stortjärnen tjärn Timmermansgatan gata Rebroberget höjd
  Stortjärnen tjärn Tjärhovsgatan gata Ribroberget höjd
  Storudden udde Tjärhovsgatan gata Riksdalershålet slåtterställe
  Storudden udde Tjäruvräkars gård Riksdalerslägdan odling
  Storudden udde Tor kvarter Risberget höjd
  Storudden ägomark Torget torg Risberget höjd
  Storuddviken vik Torget torg Risberget höjd
  Storviken vik Torggatan gata Risheden hed
  Storviken vik Torggatan gata Risheden skogshed
  Storviken strandområde Transformatorn kvarter Risheden skogsmark
  Stor-Vorrmyran, se *Orrmyran myr Traversen kvarter Rishägnan odling
  Stor-Vorrmyran sankmark Triangeln kvarter Riskläppen höjd
  Stor-Vorrmyran myr Trädgårdsgatan gata Riskläppen höjd
  Stor-Åsgroven dike Trädgårdsgatan gata Risliden höjd
  Storängesberget berg Trädgårdsgatan, Västra gata +Rismoran myr
  Storänget åker Trädgårdsgatan, Östra gata Rismoren myr
  Stor-Örutjärnberget berg Tule kvarter Rismoren sankt område
  Storörutjärnbäcken bäck Tullhuset gård Rismyran myr, odling
  Stor-Örutjärnen tjärn Tången kvarter Rismyran myr
  Strandbergsmyran myr Uddvägen gata Rismyran myr
  Stranden strandområde Ugglan kvarter Rismyran myr, odling
  Stranden odling Ursviksgatan gata Rismyren myr
  Stranden ägomark Utsikten kvarter Rismyren myr
  Strandudden udde Uttern kvarter Rismyren myr
  Stridsropet ägomark Vanadis kvarter /Se Rismyrliden höjd
  Stridudden udde Vargen kvarter +Rismyrroddet slåtteräng
  Stråmyran myr Varvsgatan gata Rismyrråddet del av Rismyren
  Strömforsen fors Varvsgatan gata Risöberget höjd
  Strömsgårdbäcken bäck Vega kvarter Risöberget höjd
  Stuguberget berg Verkstaden kvarter Risön förutvarande ö, numera backe
  Styvberget berg Vidar kvarter Roddet odling
  Stålberget berg Viktoria esplanaden gata Roddmyran myr
  Stångänget slåtteräng Viktoriaesplanaden, Västra gata Roladuänget slåtteräng
  Störsttjärnen tjärn Viktoriaesplanaden, Östra gata Roliggottan myr
  Stöverberget berg Vimpeln kvarter Roliggottmyran myr
  Stöverbergsmyran myr Vinkelgränden gata Rolkhålet slåtteräng
  Stöverhultmyran myr Vinkelgränd gata Rolkhålkläppen höjd
  Stövermyran myr Vintergatan gata Rolkkläppen höjd
  Stövermyran myr Vitbergsvägen gata Rolkkläppen höjd
  Stöversjön tjärn Vitbergsvägen gata Rolkkläppen höjd
  Stöverån å Vrangel kvarter Rolkladan slåtteräng
  Stöverån å Vretgatan gata Rolkmoren slåtteräng
  Stöverån å Vretgatan gata Romelsön ö
  Sundbergsgärdan ägomark Vågen kvarter Ron (Vrån), Väst i odling
  Sundet sund Vändskivan kvarter Roskroken vägkrök
  Sundet sund Yxan kvarter Rotarna åkrar
  Sundkvistudden udde Åldermannen kvarter Rotet odling
  Sundkvistviken vik Åsen kvarter Rotet odling
  Sundtorpet odling Åsgatan gata Rotet odling
  Sunkarroddet terräng Åsgatan gata Rotet odling
  Surmoren odling Älgen kvarter Rotgraven myr
  Svaget myr /Se Älvsbacka gård Rotgärdan odling
  Svalget sund Älvsbackagatan gata Rotgärdan odling
  Svalgeudden udde Ärlan kvarter +Rotgärdan odling
  Svallmyran myr Örgränden gata Rotladan slåtteräng
  Svallmyran myr /Se Örjansberget stadsdel Rotmyrladan slåtteräng, odling
  Svallmyrbäcken bäck Örjansberget stadsdel Rotvirkslyet myr
  Svallänget odling Örnen kvarter Rotviken (ä) vik
  Svanström äga /Se   +Rotängena ängar
  Svartabborrtjärnen tjärn   Rotängesmyrberget höjd
  Svartavan myr   Rotängesmyran myr
  Svartberget höjd   Rotängesmyren myr
  Svartbäcken bäck   Rotänget slåtteräng
  Svartbäcken bäck   Rovön holme
  Svartbäcken bäck   Rovön holme
  Svartliden skogsmark   Rovöviken vik
  Svartmorberget höjd   Rudtjärn tjärn
  Svartmoren odling   Rudtjärn tjärn
  Svartmoren myr   Rudtjärnen tjärn
  Svartnosen udde   Rudtjärnbäcken bäck
  Svartnosen udde /Se   Rudtjärnsbäcken bäck
  Svartnäsudden udde   Rudtjärnsmyran odling
  Svartnäsviken vik   Rullstensåsen ås
  Svartroddmyran myr   Rumpan odling
  Svart-Röjnoret tjärn   Rumpvägen byaväg
  Svartselet del av Klintforsån   Rumpänget odling
  Svarttjärnen tjärn   Rundmyran myr, äng
  Svarttjärnen tjärn   Rundmyrberget höjd
  Svarttjärnen tjärn   Ruprismyran myr
  Svarttjärnhålet sank mark   Ruprismyran myr
  Svarttjärnmyran myr   Rydtjärn, se Rudtjärn tjärn
  Svartån bäck   Ryssbrännan odling
  Svarvarliden höjdsträcka   Ryssbrännberget höjd
  Svarvarliden ås /Se   Ryssbrännberget höjd
  Svarvängena slåtterängar   Ryssbrännet ås
  Svedubäcken bäck   Ryssgrunnan åker
  Svedubäcken bäck   Rysskärret myr
  Svenmyran myr   Råberget höjd
  Svidjan odling   Råberget höjd
  Svidjan skogsmark   Råbäcksvedjan odling
  Svidjan åker   Rådaberget höjd
  Svidjan ägomark   Rådaberget höjd
  Svidjan ägomark   Rådaberget höjd
  Svidjeberget berg   Rådabäcken bäck
  Svidjeberget berg   Rådabäcken bäck
  Svidjebäcken bäck   Råddet myr
  Svidjebäcken bäck   Råddet myr
  Svidjegärdan odling   Råglandet odling
  Svidjekläppen terräng   Rågrutan odling
  Svidjeudden udde   Råhageslyet myrsly
  Svingärdkläppen höjd   Råhageslyet sly
  Svinmoren ägomark   Råheden hed
  Svinmyran sankmark   Råheden skogsmark
  Svinrotberget berg   Rålandet skogsmark
  Svinrotmyran myr   Råliden del av Bjuråliden
  Svinryggen skogsmark   Råliden skogsmark
  Svinudden udde   +Råmyran myr
  Sågberget berg   Råsvedjan åker
  Sågberget berg   Råsvedjan odling
  Sågen område   Rännhällorna strand
  Sågselet utvidgning av Klintforsån   Räntberget höjd
  Sågänget terräng   +Rävaberget höjd
  ?Sälgträsket sjö   Rävaberget höjd
  Sängfoderhålet myr?   Rävagroven dalgång
  Sängfoderhålet myr /Se   Rävahusberget höjd
  Sänkmyrroddet ägomark   Rävahusberget höjd
  Sänkviken sankmark   Rävahusberget höjd
  Söndagskläppen höjd   Rävahusberget höjd
  Sörberget berg   Rävahällarna ås
  Sör-Brännet skogsmark   Rävamyran myr
  Sör-Giltmyran myr   Rävaslyen myrar
  Sörgärdan ägomark   Rävaslyen myr
  Sörmoren ägomark   Rävaslyen myrar
  Sörroddet ägomark   Rävaslyet myr
  Sör-Röjnormyran myr   Rävaslöjan myr
  Sör-Rönnlidgärdan myr   Räveln sandås
  Sörslyet myrmark   Rävelsnäset näs
  Sör-Stenbäckmyran ägomark   Rävhällan ås
  Sörstranden åker   Rävhällan höjd
  Sörsvidjan skogsmark   +Rävahällan berghäll
  Sörtjärnen sankmark   Rävstenkläppen höjd
  Sörträskbacken backe   Rödflaskvägen stig
  Sörträskberget berg   Rauhällan stenhälla
  Sörträskbäcken bäck   Rödhällan berg i dagen
  Sörträsket del av Stavträsket   Rödhällan berg
  Sörträsket del av sjö   Rödinghålet uttorkad bädd
  Sörträsket sjö   Rödmossagiltmyran myr
  Sörträskmynnet vik /Se   Ranmossamyren myr
  Sör-Tvärmyran myr   Raumossamyren myr
  Sörviken vik   Ranmossamyren myr
  Sör-Vorrmyrrumpberget berg   Ranmossamyren myr
  Sötmjölkmyran myr   Raumossamyren myr
  Sötmjölkmyran myr   Ranmossamyren myr
  Sötmjölkmyran myr   Ranmossamyren myr
  Sötostänget åker   Raumossamyren myr
  Tallheden skogsmark   Ranmossamyren, Lilla myr
  *Tallholmen ö   Raumossamyren, Norra myr
  Tallkammen höjd   Ranmossamyren, Stora myr
  Tallkläppen skogsmark   Ranmossamyren, Södra myr
  Tallmyran myr   Rödmossamyran odling
  Tallmyran myr   Rödmossamyran myr
  Tallmyran myr   Rödmossamyran myr
  Tallmyrberget berg   Rödmossamyran myr
  Tarsmoren myr   Rödmossamyran myr
  Tarsmyran myr   Rödmossamyran myr
  Tarsmyran myr   Rödmossamyran myr
  Tarsmyran myr /Se   Rödmossamyran myr
  Tarsmyrbäcken bäck   Rödmossamyran myr
  Tarsmyrbäcken bäck   Rödmossamyran myr
  Tarsmyrbäcken bäck   Rödmossamyran myr
  Tarsmyrtjärnbäcken bäck   Rödmossamyran myr
  Tarsmyrtjärnen myr   Rödmossamyran myr
  Tarsnäsberget berg   Rödmossamyran myr
  Tebordet åker /Se   +Rödmossamyran (vid Fårberget) myr
  Timmerholmen holme   Rödmossamyran myr
  Timmerkläppen höjd   Rödmossamyren myr
  Timmerkläppen höjd /Se   Nörd-Rödmossamyran myr
  Timänget äng /Se   Sör-Rödmossamyran myr
  Tjomparmyran myr   Rödmossaslyet sly
  Tjompgärda gärda /Se   Röning-, se även Raning- Saknas
  Tjumyran myr   Rödningen odling
  Tjumyran myr /Se   Rödningen odling
  Tjumyrliden skogsmark   Rödningen odling
  Tjuvholmen holme   Rödningen odlingar
  Tjäderheden skogsmark   Rödningen slåtteräng
  Tjäderheden skogsmark   Rödningen odling
  Tjäderheden skogsmark   Rödningen odling
  Tjädermyran myr   Rödningen, Sör i odling
  Tjädermyran myr   Rödningsberget höjd
  Tjädermyrberget berg   Rödningsberget höjd
  Tjädermyrkläppen höjd   Rödningsbäcken bäck
  Tjädervinmyran myr   Rödningsmyran myr, odling
  Tjädervinmyran myr /Se   Rödningsselet sel
  Tjälamyran myr   Rödsandvarpet laxvarp
  Tjälamyran myr /Se   Rödtakladan lada
  Tjälemyrberget berg   +Rödänget slåtteräng
  Tjälamyrhalsen myr /Se   Röjmorberget höjd
  Tjälamyrtjärnen tjärn   Röjmoren myr
  Tjälasmyran ägomark   Röjmyran myr
  Tjärn, se Hötjärn tjärn /Se   Röjmyran myr
  Tjärnlidberget berg   Röjmyran myr
  Tjärnlidbäcken bäck   Röjmyran myr
  Tjärnmyran myr   Röjmyran myr
  Tjärnmyran myr   Röjmyran myr
  Tjärnmyran myr   Röjmyran myr
  Tjärnmyran myr   Röjmyran myr
  Tjärnmyran myr   Röjmyran myr
  Tjärnsvidjan odling   Röjmyran myr
  Tjärnängesmyran myr   Röjmyran myr
  Tjärnänget ägomark   Röjmyran myr
  Tjärnänget ägomark   Röjmyran myr
  Tjärnänget ägomark   +Röjmyran myr
  Tjärustranden strandområde   Röjmyran myr
  Tjärustranden strandområde   Röjmyran myr
  Tjönnesmyran myr /Se   Röjmyran myr
  Tobiasroddet ängsmark   Röjmyran myr
  Tomasselet utvidgning av å   Röjmyran myr
  Tomyran myr   Röjmyran myr
  Tomyran myr /Se   Lill-Röjmyran myr
  Tomyren myr /Se   Stor-Röjmyran myr
  Tomyrkläppen höjd   Röjmyrarna myr
  Tomyrtjärnarna tjärnar   Röjmyrberget höjd
  Torkningsplatsen strandområde   Röjmyrberget höjd
  Tormyran myr   Röjmyrberget höjd
  Tornmyran myr   Röjmyrberget höjd
  Torpet ägomark   Röjmyrberget höjd
  Torpet ägomark   Röjmyrberget höjd
  Torpet terräng   Röjmyrberget höjd
  Torpet åker   Röjmyrbäcken bäck
  Torpet ägomark   Röjmyrbäcken bäck
  Torpet ägomark   Röjmyren myr
  Torpkilen skogsmark   Röjmyren myr
  Torrliden triangelpunkt   Röjmyren myr
  Totjärnen sjö /Se   Röjmyren myr
  Tranumyran ägomark   Röjmyren myr
  Tranumyran myrmark   Röjmyren myr
  Tranumyran myr   Röjmyren myr
  Tranumyran myr /Se   Röjmyren myr
  Trefotemyran myr   Röjmyren myr
  Trehörningsmyran myr   Röjmyren myr
  Tremansmyran myr /Se   Röjmyren myr
  Tremansroddet slåtter   Röjmyren myr
  Tremyrberget berg   Röjmyren myr
  Tremyrorna myrar   Röjmyren, Lilla myr
  Treskötemyran myr   Röjmyren, Stora myr
  Treskötemyran myr /Se   Röjmyrheden hed
  Trindmyran myr   Röjmyrheden skogshed
  Trindmyran myr   Röjmyrhögbacken höjd
  Trindmyrtjärnen tjärn   Röjmyrkärret myr
  Trindroddet myrmark   Röjmyrliden höjd
  Trindroddet äga /Se   Röjmyrslyet sly
  Trollkläppen fornlämning?   Röjmyrstigen gångstig
  Trollmyran myr   Röjmyrtjärn tjärn
  Trolltjärnen tjärn   Röjmyrtjärnen tjärn
  Trunten äng /Se   Röjmyrviken vik
  Träskbäcken bäck   Röjmyrvägen väg
  Träsklunda åker   Röjnor-Brännänget slåtteräng
  Träskmyran myr   Röjnoret sjö
  Träskmyran myr   Röjnoret sjö
  Träskmyran ägomark   Grund-Röjnoret tjärn
  Träskmyran ägomark   Svart-Röjnoret tjärn
  Träskmyran myr   Nörd-Röjnormyran myr
  Träskmyran myr   Sör-Röjnormyran myr
  Träskmyrliden skogsmark   Röjstigmyran myr
  Tullarmoren myrmark   Rönnbäcken bäck
  Tunnberget berg   Rönnbäcken binamn på Degersjöbäcken
  Tvetplatsmyran myr /Se   Rönnbäcksberget höjd
  Tvärberget höjd   Rönnbäcksliden höjd
  Tången kobbe /Se   Rönnbäcksliden Saknas
  Tämsanden havsvik /Se   Rönnbäcksvägen väg
  Tärjen strömfåra /Se   Rönnlundsberget höjd
  Tärngrundet ö   Rönstjärn tjärn
  Tärngrundet ö   Rönnstjärnen tjärn
  Tärngrundudden udde   Rönnstjärnberget höjd
  Tärngrundviken vik   Rönstjärn tjärn
  Törnäset udde   Rönstjärnbäcken bäck
  Udden udde   Rönnstjärnbäcken bäck
  Udden ägomark   Rörgrundet holme
  Udden udde   Rörmyran myr
  Udden udde   Rörmyran myr
  Udden udde   Rörmyran myr
  Ulleliden höjd   +Rörmyran myr
  Ulriksmyran myr   Rörmyrberget höjd
  Ulvhjälmsforsen fors?   Rörmyrberget höjd
  Ursviksfjärden fjärd   Rörmyren myr
  Ursviksfjärden Saknas   Rörmyren myr
  Utloppet vik   Rörmyren myr
  Utterbäcken bäck   Rörmyrtjärn tjärn
  Uttertegen strandområde   Rösberget höjd
  Vackergodmyran myr /Se   Rösberget höjd
  Vackerstenberget berg   Rösberget höjd
  Valberget berg   Röt(a)taget mosstag
  Valberget berg   Röt(a)taget mosstag
  Valen ägomark   Rötmyran myr
  Valen ägomark   Rötmyran myr
  Valen skogsmark   Rötmyran myr
  Valen ägomark   Rötmyrbäcken bäck
  Valen odling /Se   Rötmyren myr
  Vallberget berg   Rötmyren myr
  Vallen ås /Se   Rötmyrtjärnen tjärn
  Vallen ås /Se   Röttrom ängar
  Vallkammen ås   Rövarkallkällan kallkälla
  Vallmyran ägomark   Rövarkulan grotta
  Valmoren myr /Se   Rövarkulan grotta
  Valråningen röjning /Se   Sakriroddet slåtteräng
  Vammen grund /Se   Sakristian odling
  Varglunden skogsmark   Salpetermyren = Saltbittermyren Saknas
  Vargmyran myr   Salpetermyren myr
  Vargmyran odling   Saltbittermyran myr
  Vargmyran ägomark   Samuels, In vid myr
  Vargmyran myr   Samuelsgärdan odling
  Vargsundet myr?   Samuelsgärdan odling
  Vargsundet myr /Se   Samuelsroddet slåtteräng
  Varuträsk triangelpunkt   Sandbacken backe
  Varuträsk sjö /Se   Sandberget höjd
  Varuträsket sjö   Sandbergsliden höjd
  Varuträsket sjö   Sandedan fors, bakström
  Varuträsket sjö   Sandelburg skogsområde
  Varuträsket sjö /Se   Sanden åker
  Vattuledningen ägomark   Sanden odling
  Vattumoren myr?   Sanden odling
  Vattumyran myr   Sanden odling
  Vidmoren myr   Sandfällan odling
  Vidmoren myr   Sandfällan åker
  Vidmyran myr   Sandgärdan odling
  Vidmyran myr   Sandgärdan åker
  Vidmyrbäcken bäck   Sandgärdan odling
  Viken sank mark   Sandgärdan odling
  Viken vik   Sandgärdan odling
  Vikmorberget skogsmark   Sandgärdan odling
  Villbrådhålet terräng   Sandgärdan odling
  Villmoren ägomark   Sandheden namn på Sandmyrberget
  Villtuvan myr /Se   Sandheden skogsmark
  Villtuvorna åker   Sandmyran myr
  Vimansgärdan ägomark   +Sandmyran myr
  Vinkällmyran myr   Sandmyrberget höjd
  Vitberget berg   +Sandmyrberget höjd
  Vitberget höjd   Sandmyren myr
  Vitberget berg   Sandsmyran myr
  Vitgåsberget berg   Sandstycket odling
  Vithatten höjd /Se   +Santomyran myr
  Vithatten höjd   Sandtummen odling
  Vithatten höjd /Se   Sandtummyran myr
  Vitmoren myr   Sandviken vik
  Vitstarrmyran myr   Sandviken vik
  Vorrholmen udde /Se   Sandviken vik
  Vorrmyran myr   Sandviken vik
  Vorrmyran odling   Sandviken vik
  Vorrmyran ägomark   Sandviksreveln udde
  Vorrmyrberget höjd och triangelpunkt   Sandviksvägen gångstig
  Vorrmyrhalsen myr   Sandvikudden udde
  Vorrmyrkammen ås   Sandvikudden udde
  Vorrmyrrumpan myr   +Sandåkern åker
  Vorrmyrtjärnen tjärn   Sankan grund
  Vorrmyrtjärnen tjärn   Sara-Lovisa-lägdorna odlingar
  Vorrtjärnen sank mark   Sararoddet rodde
  Vorrtjärnmyran myr   Sarnäset odling
  Vorsberget berg   Segermyran myr
  Vorstjärnen tjärn   Segers myran myr
  Vågen vägbacke /Se   Segersmyran myr
  +Våtråningen röjning /Se   Sejbacken backe
  Våttóe el. Våttóven sumpmark /Se   Sekvisten skogsmark
  Våttóven el. Våttóe sumpmark /Se   Selasmyran myr
  Vädervispslyet sankt område /Se   Selasmyrberget höjd
  Vägaskälmyran myr   Selastmyrberget höjd
  Vägskälsmyran myr   Selasmyrberget höjd
  Vältkläppen holme   Selastumpen myr
  Vältkläppen höjd /Se   Selet sel
  Vänmyran myr   Selet sel
  Västbäckmyran myr   Selet sel
  Västermansheden terräng   Selet sel
  Västermansmyran myr   Selet sel
  Västermarksroddet terräng   Selet sel
  Västerstmyran myr   Selsforsen fors
  Västforsen fors   Selsforsen fors
  Västre-Elistjärnen tjärn   Selsmyren myr
  Västre-Elistjärnen tjärn   Selsänget myr
  Västre-Höktjärnen tjärn   Sibirien odling
  Västrestranden ägomark   Sidberget höjd
  Västreträsket tjärn   Sidmyran odling
  Västträsket tjärn   Sidtjärn tjärn
  Västträskliden skogsmark   Sidtjärnen tjärn
  Ytterbodarna fäbodar?   Siktesören stengrund
  Ytterbodbäcken bäck   Sillmyran myr
  Ytterbodliden skogsmark   Sillmyrberget höjd
  Ytterstensträsket sjö   Sillmyrberget höjd
  Ytterstholmen grund   Sillmyrbäcken bäck
  Yttertjärnen myr   Sillmyren myr
  Ytterträsket del av Norra Bastuträsket   Sillskatan udde, fiskeläge
  Yttre-Stormyran myr   Sillskatan udde
  Yttreviken vik   Sillskatan udde
  Åbosvidjan ägomark   Sillskateberget höjd
  Åkerforsen fors   Sillskateviken vik
  Åkermyran åker   Sillskataviken vik
  Åkerudden udde   Sillskatavägen skogsväg
  *Ålderholmen ö   Silvberget höjd
  Ålderholmen holme   Silv(er)gruvberget höjd
  Åliden skogsmark   Silvgruvberget höjd
  Ålistjärnen, Västre tjärn   Simonberget höjd
  Ålistjärnen, Östre tjärn   +Simonsvedjan odling
  Åmyran myr   Simpgrundet grund
  Åmyrkläppen strandområde   Sionmyren myr
  Ånäset udde   Sionmyran myr
  Årsbodarna ägomark   Sjusteneladan lada
  Åsbodarna terräng   Själagrundet holme
  Åsmyran myr   Själagrundet holme
  Åssvidjan ägomark   Sjöberget höjd
  Åströmsholmen holme   Sjöbodarna sjöbodar
  Åströmsviken vik   Sjöbodviken vik
  Åviken sjö   Sjöbäcken bäck
  Åviken sankmark   Sjöbäcken bäck
  Åviken uttorkad tjärn   Sjöbäcken bäck
  Åviken vik   +Sjögärdet odling
  Äggberget höjd   Sjöheden skogsområde
  Äggberget höjd   Sjöhägnen äng
  Äggberget berg /Se   Sjömyran myr
  Äggbergsmyran myr   Sjömyran myr
  Äggbergstjärnen tjärn   Sjömyran myr
  Äggholmen holme   Sjömyren myr
  Ändlösberget berg   Sjömyren myr
  Ängena ägomark   Sjön tjärn
  Ängena ägomark   Sjön tjärn
  Ängena ägomark   Sjön tjärn
  Ängena ängsmark   Sjön tjärn
  Ängena ägomark   Sjöudden udde
  Ängena ägomark   Sjöänget slåtteräng
  Ängesbäcken bäck   +Sjöänget äng
  Ängesbäcken bäck   Skadaholmen udde
  Ängesbäcken bäck   Skackelbacken landsvägsbacke
  Ängesbäcken bäck   Skakelbacken backe
  Ängeshagen ägomark   Skackelberget berg
  Ängesmyran ägomark   Nedre-Skackeltjärnen tjärn
  Ängesön udde   Övre-Skaceltjärnen tjärn
  Änget ägomark   Skakelbacktjärn, Norra tjärn
  Änget ägomark   Skakelbacktjärn, Södra tjärn
  Änget ägomark   Skalberget höjd
  Öberget höjd   Skalberget höjd
  +Ödesbäcken bäck /Se   Skalbäcken bäck
  Ödesnäset näs? /Se   Skalgroven bäckdal, myr
  Ögeltjärnberget berg   +Skarkmyran myr
  Ögeltjärnen sank mark   Skarpgärdan odling
  Ögrundet grund   Skarpudden udde
  Ökvattnet sjö   Skarödningen odling
  Ökvattsmyrorna myrar   Skatabacken odling
  Ölterberget berg   Skataberget höjd
  Ölterbäcken bäck   Skataholmen udde
  Öltermyran myr   Skatan udde
  Öltertjärnberget berg   Skatan udde
  Öltertjärnbäcken bäck   Skatan backås
  Öltertjärnen tjärn   Skatan udde
  Öltertjärnen tjärn /Se   Skatan udde
  Ön udde   Skatan udde
  Ören skogsmark?   Skatan udde
  Örlidroddet slåtteräng   Skataudden udde
  Örlidänget myrmark   Skataudden udde
  Örnänget ägomark   Skataudden udde
  Örvarpet laxvarp /Se   Skataudden udde
  Öster-Lommyran myr   Skataudden del av Skatan
  Östihägnen ägomark   Skataviken vik
  Östmyran åker   Skataviken vik
  Östreberget berg   Skataviken vik
  Östre-Elistjärnen tjärn   Skataviken vik
  Östre-Höktjärnen tjärn   Skateviken namn på Sillskateviken
  Östreträsket tjärn   Skelleftebukten havsbukt
  Ötjärnen tjärn   Skelleftenäset näs
  Öudden udde   Skelleftenäset näs
  Överstnäsforsen fors   Skellefteälven vattendrag
  Överst-Åkroken udde   Skellefteälven älv
  Övre-Björnmyran myr   Skeppet holme
  Övre-Burträsket sjö   Skiftesmyren myr
  Ankarberget triangelpunkt   Skiftesmyren myr
  Astrids grund knata /Se   Skillingsgärdan odling
  Backa åker   Skillingsvägen byaväg
  Bastuavan tjärn   Skittebrännet höjd
  Berget höjd   Skitugbrännet slåtterängar
  Bergsängena åkrar   Skjutbankläppen höjd
  Bergsängesberget berg   Skjutbanmyran myr
  Bergsängesbäcken bäck   Skoberget höjd
  Bergviken vik   Skoberget höjd
  Björkskär holme   Skogmoran slåtterställe
  Blistergrundet udde   +Skogmyran Saknas
  Bodbäcken bäck   Skogmyrberget höjd
  Boddiket åker   +Skogmyrberget höjd
  Bodskiftet åker   Skogmyren myr
  Boviksfjärden fjärd   +Skogssvedjan odling
  Boviksfjärden fjärd   Skolbacken backe
  Brambärsgrundet grund   Skolnoret nor
  Brattskidberget berg   Skolhusbacken backe
  Bredskär grund   Skopparbäcken bäck
  Bredskärsviken sund   Skopparbäcken bäck
  Bredskärsviken sund   Skopparbäcken bäck
  Brännberget berg   Skopparmyren myr
  Brännet skogsmark   Skopparsvedjan åker
  Brännmyran myr   Skopparåkern åker
  Brännmyran åker   Skopparåkern odling
  Brännmyran myr   Storstenudden udde
  Brännskatahällan udde   Skorven udde
  Brönet skogsmark   Skorvgrunnan grund
  Bådahällorna grund   Skorvtjärn tjärn
  Bäckermyran myr   Skorvtjärn tjärn
  Bäckgärdan åker   Skorvtjärn tjärn
  Bölsbodbäcken bäck   Skorvtjärnberget höjd
  Degermyran myr   Skorvtjärnberget höjd
  Djupnäset näs   Skorvtjärnbäcken bäck
  Djupskär holme   Skorvtjärnbäcken bäck
  Djupviken vik   Skorvtjärnen tjärn
  Djupviksudden udde   Skorvtjärnen tjärn
  Djävulstjärnen tjärn   Skorvtjärnen tjärn
  Djävulsviken vik   Skorvtjärnmyren myr
  Döraberget triangelpunkt   Skorvören udde
  Falmyran myr   Skorvören udde
  Finnhällan triangelpunkt   Skorvörgrönnan strandlinje
  Finnhällskåpen vik   Skorvörviken vik
  Flottgrundet grund   Skorvörviken havsvik
  Flottgrundsudden udde   Skottjeberget höjd
  Flottgrundsviken vik   Skottkyberget, se Skottjeberget höjd
  Flunderudden udde   Skottkyberget höjd
  Flunderviken vik   Skottkyberget höjd
  Fongsmyran myrmark   Skottkyberget höjd
  Franksberget berg   Skrattartjärnen Saknas
  Frängsmyran myr   Skravelbäcken bäck
  Fårhägnen terräng   Skravelbäcken del av Kvarnbäcken
  Fäbodudden udde   Skravelbäcken bäck
  Fäbodvallen odling   Skravelkläppen höjd
  Fäbodviken vik   Skravelmoren myr
  Fällbäcken bäck   +Skravelmoren morland
  Getberget berg   Skravelmyran myr
  Gistvallen strandområde   Skravelmyrberget höjd
  Gommarhålet åker   Skravelmyren myr
  Grubban udde   Skravelängarna myrar
  Grundet udde   Skravlet fors
  Grundtjärnen tjärn   Skravlet backe
  Gruvberget berg   Skravlet skogsområde
  Gråsidan triangelpunkt   Skrålhålet slåtterställe
  Gråsidhålet sund   Skråmgärdan odling
  Gråsidudden udde   Skråmråddbäcken del av Stavbäcken
  Grännäset näs   Skråmroddet odling
  Gunsviken vik? /Se   Skråmråddet myr
  Gåsören skär   Skråmträsket sjö
  Hamnberget berg   Skråmträsket sjö
  Hamnskär näs?   Skråmälven vattendrag
  Hamptjärnberget berg   Skråmängena odlingar
  Hamptjärnmyran myr   Skråmänget slåtteräng
  Haramoren åker   Skuthamn hamn
  Haratjärnen Saknas   Skuthamnhålet sund
  Harrbäcken bäck   Skutholmen holme
  Harrbäcken bäck /Se   Skutholmen lht, odling
  Harrbäckssanden strandområde   Skutudden udde
  Harrbäckssanden strandområde   Skvalahålet strömdrag
  Harrbäckstjärnen tjärn   Skvalan bäck
  Harrbäcksudden udde   Skvalet slåtteräng, fors
  Havremyran myr   Skvittergärdet odling
  Holmberget höjd   Skvitterlägdan åker
  Holmen åker   Skvitterlägdan åker
  Hovmanssanden strandområde   Skvålahålet laxfiskeställe
  Hovmanstjärnen tjärn   Skäfsmyran myr
  Huvudberget berg   Skäfsmyrliden skogstrakt
  Hyttlidgatan gata /Se   Skäfteskammen ås
  Hålfjärden havsvik   Skäftesmyran myr
  Hålängesberget berg   Skäftesmyren myr
  Hålängesbäcken bäck   Skäftesmyran myr
  Hålänget myrmark   Skäftesmyren myr
  Hällbergshägnen skogsmark   Skällsmyran myr
  Hällbergstjärnen tjärn   Skälslandet odling
  Hässjemyran myr   Skäret udde
  Hässjemyran myr   Skäret halvö
  Hökärret myr   Skärgärdan odling
  Inrehällan udde   Skärpan holme
  Inreviken vik   Skärpan land
  Jönsbogärdan åker   Skärstorgrundet grund
  Kalkgrundet grund   Slindforsen fors
  Kalkgrundet ö   Slindheden hed
  Kalkstenberget berg   Slindtjärn tjärn
  Kalkstensmyran, Västra myr   Slindtjärnen tjärn
  Kalkstentjärnen tjärn   Slipladan slåtteräng
  Kallholmen ö   Slipladan lada
  Kallholmen, Inre udde   Slipstendammet fördämning
  Kallholmne, Yttre udde   Slompen äng
  Kallholmsberget berg   Slumparberget höjd
  Kallholsfjärden fjärd   Slumpar-Jonk-dalen tjärdalsställe
  Kanalgatan gata /Se   Slutberget berg
  Karl Fredriksholmen holme   Slutbäcken bäck
  Killingören udde   Slutliden höjd
  Killingörviken vik   Slutmyran myr
  Kilörgrundet grund   Slutskogen skogsmark
  Kilörssundet sund   Slyberget höjd
  Klinten höjd   Slyberget höjd
  Klubbgrundsstenarna grund   Slyet myr
  Kniken udde /Se   Slyet myrsly
  Kroksudden udde   Slyet myrsly
  Kroksviken vik   Slyet myrsly
  Kubben grund   Slyet odling
  Kurjoviken vik   Slyladan lada
  Kvarnbäcken bäck   Slåttesbrinken backe
  Kågnäset halvö   Slåttesmyran myr
  Kågnäset näs   Slåttesmyrbäcken bäck
  Kågnäsudden udde   Slåttesmyrbäcken bäck
  Kågnäsudden udde   Slåttesmyren myr
  Kågnäsudden udde   Slåttmyran myr
  Landforsbäcken bäck   +Slåttmyran myr
  Lappstrupen sund   Slåttmyran odling
  Laxvarpviken vik   Slåttmyren del av Stormyren
  Laxvarpvikudden udde   Slåttmyren myr
  Liden skogsmark   Slåttmyrtjärn tjärn
  Liden skogsmark   Slåttsvedjan äng
  Liden skogsmark   Släppfallberget höjd
  Lidmyran myr   Släppfallberget höjd
  Lill-Bromyran myr   Smalmyran odling, myr
  Lillgrundet udde   Smalmyran myr
  Lillgrundsviken vik   Smalmyren myr
  Lillgrönnan rev   Smaltjärn tjärn
  Lillhamnbäcken bäck   Smaltjärnen tjärn
  Lillhamnviken vik   Smedjebacken odling
  Lill-Snäckhamnen o. Stor-Snäckhamnen hamnplatser   Smedjebacken backe, odling
  Lill-Snäckhamnen strandområde   +Smedjegärdan odling
  Lillsnäckhamnen hamnplats /Se   Smedsgärdan odling
  Lilltjärnen tjärn   +Smedsrödningen odling
  Lilltjärnen tjärn   Smedsvägen skogsstig
  Lillviken vik   Smugan odling
  Ljusmyran myr   +Små bitarna äng
  Ljusmyrberget berg   Småbäckarna bäckar, biflöden
  Långhällan udde   Smågrettjärnarna tjärnar
  Långmyran myr   Smågräggtjärnarna, se Smågrettjärnarna tjärnar
  Långmyran myr   Smågräggtjärnarna tjärnar
  Långsanden strandområde   Småholmarna holmar
  Maruänget åker   Småkroksjöarna tjärnar
  Medgrundet grund   Småkroksjöarna tjärnar
  Melsåkern åker /Se   Småkullarna höjder
  Mullberget berg   Småkvarnbäcken förr kvarn o. spånhyvel
  Munkåkern platser /Se   Småkärrhällorna åsar
  Nickenoret åker   Smålångmyrorna myrar
  Norrgärdan åker   Småmyrarna myrar
  Norrskär grund   Småmyrarna myrar
  Norrskärshålet sund   Småmyren myr
  Norrskärsrevet rev   Småmyrorna myrar
  Norrskärsviken tjärn   Smånäsen uddar
  Norrvalla idrottsplats   Smånäsen ängar
  Nybruket åker   Småsjömyrorna myrar
  Nygrundet grund   Småstackmyrorna myrar
  Nygrundsviken vik   Småtinorna laxtinor
  Nysvidjan åker   Småträsken tjärnar
  Nysvidjeberget berg   Småträsken sjöar
  Nyåkersberget berg   Småälvarna strömfåra
  Näsgrundet, Norra grund   Småängena slåtterängar
  Näsgrundet, Södra grund   Smällgrinden vägkrök
  Näsudden udde   Smällgrindan vägskäl
  Näsudden udde   +Smörgrundet holme
  Nöppelberget berg   Smörmyrarna myrar
  Nöppelberget berg   Snedsvikavan tjärn
  Nördgärdan åker   Snesviksavan vik
  Nörd-Hamptjärn tjärn   Snedsvikbäcken bäck
  Nörd-Olsgrundet ö   Snesviksbäcken bäck
  Ommensstenarna grund   Snedsviken tjärn
  Ormhällan grund   Snesviken tjärn
  Patronsberget berg   Snesviken tjärn
  Patronshällan udde   Snedsvikmyren myr
  Penningskrinet strandområde   Snesviksmyran myr
  Per-Nilsaudden udde   Sniptjärn tjärn
  Pollen äng   Sniptjärnen tjärn
  Porrmyran myr /Se   Sniptjärnbrännet höjd
  Ralkkläppen höjd   Snobbrännan väg
  Raningen åker   Snotterflaskan myr
  Rannersskäret holme   Snottergroven dalgång, myr
  Rannersviken vik   Snottermyran myr
  Risöberget berg   Snottermyran myr
  Rudtjärnbäcken bäck   Snåttermyran myr
  Rudtjärnen tjärn   Snåttermyren myr
  Rudtjärnen tjärn   Snåttermyren myr
  Rudtjärnskammen höjd   Snåttermyren, Lilla myr
  Ryssbrännan myrmark   Snåttermyren, Stora myr
  Ryssbrännberget berg   Snotterslyet myrsly
  Ryssbrännbäcken bäck   +Snåttersvedjan odling
  Rågnäsbäcken bäck   Snusan holme
  Rågnäsudden, se Kågnäsudden udde   Snusan grund
  Rännhällhamnen vik   Snålhörnet odling
  Rännhällvallen strandområde   +Snålhörnet odling
  Rävahusberget berg   Snaugrundet holme
  Röjmorberget berg   Snödgrundet grund
  Röjmyran myr   Snaumyren myr
  Röjmyran myr   Snödmyran myr
  Römossamyran myr   Snöparudden udde
  Rönnlundsberget berg   Snöparudden udde
  Rönnskär halvö   Sockenbodarna visthusbodar
  Saltsänket grund   Solanders holmen holme
  Sandviken vik   Sommarfuskläppen höjd
  Sandviken vik   Sortmyren myr
  Sandviksberget berg   +Sparrholmen holme
  Sandviksmyran myr   Sparvselvkläppen höjd
  Sankt Staffansholmen holme /Se   Spensen grund
  Sillskataberget berg   Spensen undervattensgrund
  Sillskatan udde   Spikstarrmyran myr
  Sillskataviken vik   Spikstarrmyran myr
  Sillskataviken vik   Spikstarrmyren myr
  Sjungande dalen dalsänka?   Spikstarrmyren myr
  Sjöberget berg   Spikstarrmyrbäcken bäck
  Sjöbodviken vik   Sprängan, Västra grund
  Sjöheden skogsmark   Sprängan, Östra grund
  Sjömyran odling   Sputen damm
  Sjömyran myr   Spångforsen fors
  Sjön tjärn   Spångforsen fors
  Sjön tjärn   Spångforsänget myr
  Skataudden udde   Spångforsänget slåtteräng, odling
  Skataudden udde   Spångmorberget höjd
  Skataviken vik   Spångmorberget höjd
  Skelleftebukten bukt   Spångmyran myr
  Skellefteälven älv   Spångmyran myr
  Skellefteälven älv   Spångmyran myr
  Skielleftnäset, se Näsudden udde   Spångmyran myr
  Skorvören udde   +Spångmyran myr
  Skrovörviken vik   Spångmyran myr
  Skuthamnshålet sund   Spångmyran myr
  Skutudden udde   Spångmyrberget, se Spångmorberget höjd
  Skvappelhällorna grund   Spångmyrberget höjd
  Skäftesmyran, Västra myr   Spångmyrberget höjd
  Skäftesmyran, Östra myr   Spångmyrkläppen höjd
  Slompa odling /Se   Spångmyren myr
  Slyberget berg   Spångmyren myr
  Snesvikavan tjärn   Spångmyren myr
  Snesviken vik   Spångmyrmoren del av Spångmyren
  Snesvikmyran myr   Spångslyet sly
  Snesviksbäcken bäck   Spånhyvelbäcken bäck
  Snusan grund   Spånhyvelbäcken binamn på Gräggtjärnbäcken
  Snäckhamn hamnplats   Spånhyvelbäcken bäck
  Snäckhamnsskogen skogsmark   Spånhyvelbäcken bäck
  Storberget berg   Spånhyvelbäcken bäck
  Storberget berg   Spånhyvelbäcken bäck
  Stor-Bromyran odling   Spånhyvelplatsen udde
  Storgrundet grund   Spånskärarbäcken bäck
  Storgrundsviken vik   +Spånugnsholmen holme
  Storhamnberget berg   Spängerladan slåtteräng
  Storhamnviken vik   Spännargärdan odling
  Stor-Hamptjärnen tjärn   Spänningsmoren sankt område
  Storraningen ängsmark   Stackgrönnvarpet laxvarp
  Stor-Snäckhamnen o. Lill-Snäckhamnen hamnplatser   +Stackängesmyran myr
  Stor-Snäckhamnen strandområde   +Stackänget slåtteräng
  Storsnäckhamnen hamnplats /Se   Stadsholmen holme
  Storstenmyran myr   Stadskyrkogården kyrkogård
  Storstenuddviken vik   Staffanskläppen del av Storhällan
  Stortjärnbäcken bäck   Starranden myr
  Stortjärnen tjärn   Starrdrävjen äng
  Storängesbäcken bäck   Starrgranden odling
  Storänget åker   Starrgroven bäckdal
  Storänget åker   Starrgrönnan holme
  Strömsör område   Starrmyren myr
  Stöttingbacken höjd   Starrmyren myr
  Stöttingbacken höjd   Starrmyran myr
  Stöttingsbacken höjd   Starrmyran myr
  Sundgrunden grund   Stationsberget Saknas
  Svartbäcken bäck   Stationsberget höjd
  Svartbäcken bäck   Stavbackarna höjder
  Svartbäcksmoren myr   Stavbackmoren äng
  Svinmoren åker   Stavbäcken bäck
  Sörfjärden fjärd   Stavbäcken bäck
  Sör-Hamptjärn tjärn   Stavbäckmoren odlingar
  Sörnäsudden udde   Stavbäckmoren morland, odling
  Tjuvkistan udde   Stavbäckmoren myr
  Tranumyran myr   Stavbäckvägen skogsstig
  Truthällan triangelpunkt   Stavträskbäcken bäck
  Tvåstenarna grund   Stavträsket sjö
  Tämbäcken bäck   Stavträsket, Östra sjö
  Tämmet terräng   Stavträskmyran myr
  Tämsanden vik   +Starrviken vik
  Ursviksfjärden fjärd   Steinvalls kläppen höjd
  Ursviksfjärden fjärd   Steinvallsnabben beteshage
  Vallmansmyran myr   +Stemningsgårdsmyran myr
  Vattudiket åker   Stenbacken höjd
  Vitberget triangelpunkt   Stenbacken grusbacke
  Vitbergstjärnen, Västra tjärn   +Stenbacken äng
  Vitbergstjärnen, Östra tjärn   +Stenbacken backe
  Vorrgrundet grund   Stenbackgärdan odling
  Vorrmyrbäcken bäck   Stenbergsudden udde
  Vorrmyrorna myr   +Stenbrottet Saknas
  Ytterholmen holme   Stenbäcken bäck
  Yttrehällan udde   Stenbäcken bäck
  Åkerviken vik   Stenbäckmyran myr
  Åludden udde   Stenbäckmyren myr
  Ögeltjärnbäcken bäck   Nörd-Stenbäckmyran myr
  Ögeltjärnmyran myr   Sör-Stenbäckmyran myr
  Örberget berg   Stenforsen fors
  Örtjärnen tjärn   Stengnetaholmen holme
      Stengrönnan odling
      Stengärdan odling
      Stenholmen backe
      Stenholmen holme
      Steningsbäcken bäck
      Stenmarskammet fördämning i bäck
      +Stenpellgärdan odling
      +Stenrikshägnan odling
      Stenrutan odling
      Stensberget höjd
      Stensberget höjd
      Stensberget höjd
      Stensgrundet undervattensgrund
      Stensgrundet grund
      Stensgrundet grund
      Stensgrönnan uppgrundning
      Stenskravlet stenrös
      Stenskäret holme
      Stenskäret holme
      Stensmyran myr
      +Stensmyran myr
      Stensmyren myr
      Stenstjärnen tjärn
      Stensträsket, Lilla sjö
      Lill-Stensträsket sjö
      Stor-Stensträsket sjö
      Stensträsket, Stora sjö
      Stenstuvberget berg
      +Stensundsvägen skogsväg
      Stentegen odling
      Stentjärnberget höjd
      Stentjärn, Lilla tjärn
      Lill-Stentjärnen tjärn
      Stentjärn, Norra tjärn
      Nörd-Stentjärnen tjärn
      Stentjärn, Stora tjärn
      Stor-Stentjärnen tjärn
      Stentjärn, Östersta tjärn
      Stentjärnberget höjd
      Stentjärnheden höjd
      Stentjärnvägen väg
      Stenvarpet laxvarp
      Stinagärdan odling
      Stina-Lisa-gärdan odling
      Stingermyran myr
      Stockamoren slåtteräng
      Stolen odlingar
      Stolen odlingar
      +Stolsstranden odlingar
      Stolsviken vik
      Stolsviken vik
      Stomhägnen odling
      +Stomriset odling
      +Stomrödningen odling
      +Stomrödningen äng
      Stomvarpet laxvarp
      Stomvarpet laxvarp
      +Stomängen äng
      +Stomängesnybruket odling
      Stomänget myr
      Stomänget slåtteräng
      Storbacken höjd
      Storbacken höjd
      Storbacken backe
      Storbacken berg
      Storbacken höjd
      Storbackgärdan odling
      Storbackmyren myr
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget binamn på Högstliden
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storberget höjd
      Storbergsstigen skogsväg
      Storbergänget slåtteräng
      Storbratten fors
      Storbrattfallet fors
      Storbroforsen fors
      Storbromyran myr
      Storbron bro
      Storbrännfors-myran Saknas
      Storbrännmyrmossen myr
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken binamn på Karsbäcken el. Bodbäcken
      Storbäcken bäck
      Storbäckertjärn tjärn
      Storbäckertjärnberget, se Bäckertjärnberget triangelpunkt
      Storbäckertjärnmyran myr
      Storbäckmyran myr
      Storbäcktjärn tjärn
      +Storbäckåkern åker
      Stordammet damm
      Storedan strömdrag
      Storedan strömvirvel
      Storedan vik och strömvirvel
      Storesbacken landsvägsbacke
      Storflakavalen odling
      Storgetgroven bäckdal
      Storgranden odling
      +Storgranden odling
      Storgranden odlingar
      Storgraven utdikning
      Storgraven krondike
      Storgraven bäck
      Storgroven dalgång
      Storgärdan odling
      Storgrovbäcken bäck
      Storgroven bäckdal
      Storgroven bäckdal
      Storgroven biflöde
      Storgrundet holme
      Storgrundet grund
      Storgrundet grund
      Storgrundet holme
      Storgrundet undervattensgrund
      Storgrundshålet djupt ställe
      Storgrundsviken vik
      Storgrunan åker
      Storgrönnan holme
      Storgärdan odling
      Storgärdan odling
      Storgärdan odling
      Storgärdan odling
      Storhamnberget höjd
      Storhamnsberget höjd
      Storhamnudden udde
      Storhamnviken vik
      Storhedberget höjd
      +Storheden skogsmark
      Storhedmyran myr
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      +Storholmen holme
      +Storhägnaden odling
      Storhägnan skogsmark
      Storhägnan odling
      Storhägnen odling
      Storhägnen odling
      Storhägnbäcken bäck
      Storhällan höjd
      Storhällberget binamn på Storhällan
      Storhällstjärn, se Inbystjärn tjärn
      Storhällstjärn tjärn
      Storhässjeslaget slåtteräng
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storhugget odling
      Storhällan bergknalle
      Storhällstjärnen tjärn
      Storkallestigen stig
      Storkläppen höjd
      +Storknöllen odling
      Storknösen sandhöjd
      Storkorset vägkorsning
      Storkullen odling
      Storkullen odling
      Storkärret kärr
      Storkärret kärr
      Storladan slåtteräng
      Storladan lada
      Storladan lada
      Storlasstycket odling
      Stormansgärdan odling
      Stormanskläppen och Nyänget lht, odling
      Stormoren myr
      Stormoren myr
      Stormoren myr
      Stormoren sankt område
      +Stormoren sumpmark, slåtteräng
      Stormoren odling
      Stormullbergsmyran myr
      Stormyran myr, odling
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr, delvis odlad
      Stormyran myr
      Stormyran myr, odlad
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran odlingar
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren, Inre myr
      Stormyren, Yttre myr
      Stormyrberget höjd
      Stormyrberget höjd
      Stormyrberget höjd
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrhaken, Sö i myr
      Stormyrhalsen myrhals
      Stormyrkäppen backe
      Stormyrmossan myr
      Stormyrroddet slåtteräng
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärn tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrudden myrkläpp
      Stornoten laxvarp
      +Storrödmossamyran myr
      +Storrödningen odling
      Storrödningen odling
      Storsanden odling
      Storsanden odling
      Storsanden odling
      Storselet sel
      Storskravelmyran myr
      Stor-Skäfsmyran myr
      Storslyet myrsly, myr
      Storslyet myr
      Storslyet sly
      Storslyet sly
      Storslyet sly
      Storslyet myrsly
      Storslyet sly
      Storslyheden skogsmark
      Storslättan myr
      Storsnåttermyren myr
      Storsnåttermyran myr
      Storsnäckhamnen fiskeläge
      Storsten sten
      Storstenbacken backe
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      Storstenen sten
      +Storstenen sten
      Storstenhedberget höjd
      Storstenheden skogsmark
      Storstenheden hed
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyren myr
      Storstenmyren myr
      Storstenmyren myr
      +Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstensmyran Saknas
      Storstenviken vik
      Storstenviken vik
      Storstenviken vik
      Storstenviken vik
      Storstrandbäcken bäck
      Storstranden odling
      +Storstranden odling
      Storstrandgroven bäckdal, myr
      Storstycket odling
      +Storstycket åker
      Storstövern myr
      Storsundet bäck, dalgång
      +Storsundet bäck
      Storsuparbacken backe
      +Storsvedjan odling
      Storsvedjan odling
      Storsvedjan backe
      Storsvedjan åker
      Storsvedjekläppen höjd
      +Storsvedjekärret moras
      Storsvedjen udde
      Storsvedjen odling
      Storsvedjen åker
      Storsviditjärnen tjärn
      Stortallen tall
      Stortallkläppen backe
      Stortjärn binamn på Tjärnmyrtjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärn tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen = Tjärnmyrtjärnen Saknas
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnberget höjd
      Stortjärnberget höjd
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnbäcken bäck
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnmyran myr
      Stortjärnmyren binamn på Tjärnmyren
      Stortjärnänget myr
      Stortjärnänget odling
      Storudden odling
      Storudden udde
      Storudden åkrök o. land
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storviken vik
      Storviken slåtteräng
      Storviken vik
      Storviken vik
      Storvorrmyran odling
      Stor-Vorrmyran myr
      Storvägen byaväg
      Storvägen skogsväg
      Storåkern odling
      Storåkern odling
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      +Storåkern åker
      Storåkern odling
      Storåkern äng
      +Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkersbacken odling
      Storån binamn på Skellefteälven
      Storälven binamn på Skellefteälven
      Storälven Saknas
      +Storängen äng
      Storängesbäcken Saknas
      Storängesladan slåtteräng
      Storängesvarpet laxvarp
      Storängesvägen ängesväg
      Storänget myr
      Storänget odling
      Storänget odling
      Storänget odlingar
      Storön holme
      Storören notvarp
      Storörutjärnberget höjd
      Storörutjärnbäcken bäck
      Storörutjärnen tjärn
      Strand åker
      Stranden myr
      Stranden myr
      Stranden odling
      Stranden slåtterängar
      +Stranden odling
      Stranden, in å odling, vik
      Strandgärdan äng
      Strandmoren myr
      Strandmoren odling
      Strandviken vik
      Stridsropet odling
      Stridudden udde
      Stråmyran myr
      Stränderna slåtterängar
      Strömforsen fors
      Strömmen del av Skellefteälven
      Strömmen fors
      Strömsörsgrunnan grund
      +Stugukyan åker
      Styvberget berg
      Styvgärdan åker
      +Ståhlbröstgärdan odling
      Stångänget slåtteräng
      Stångängesbäcken bäck
      Stänget myr
      +Störängen åker
      Stöttingsbacken backe
      Stöverberget höjd
      Stöverberget berg
      Stöverbergsmyren myr
      Stövermyran myr
      Stövermyren myr
      Stövermyran myr
      Stövermyran myr
      Stövern binamn på Stöversjön
      Stöversjön vattensamling, numera utdikad
      Stöversjön sjö
      Stöverån å
      Stöverån bäck
      Sundberg gärdan odling
      Sundbergsholmen holme
      Sundet sund
      Sundet sund
      Sundgrundet holmar
      Sundgrunden holmar
      Sundgrundholmen holme
      Sundgrundsfyren fyr
      Sundkvist-udden udde, slåtteräng
      Sundkvist viken vik
      Sundströms nybruket odling
      Sunnanågroven bäckdal
      Sunnerstmyran Saknas
      Sunnersttjärnen tjärn
      Svaget, Ned i odling
      Svaget myr
      Svalget sund
      Svalgeudden udde
      Svallet, Fram å myr
      Svallmyran myr
      Svallmyrbäcken bäck
      Svallmyrhalsen myr
      Svan undervattensgrund
      Svanen grund
      Svanklacken Saknas
      Svanselet sel
      Svanselet sel
      Svartavakläppen höjd
      Svartabborrtjärnen tjärn
      Svartavan vik
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcksmoren myr
      Svartbäcksmyran myr
      +Svartgärdet odling
      Svarthällan holme
      Svartliden höjd
      Svartmoren myr
      Svartmoren morland
      Svartmoren odling
      Svartmorröddet odling
      Svartnosen udde
      Svartnäset udde
      Svartnäsudden udde
      Svartnäsviken vik
      Svartröjnoret tjärn
      Svartstenen odling
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnbäcken bäck
      +Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnmyren myr
      Svarttunnlandet odlingar, strandängar
      Svartån bäck
      Svarvarliden höjdsträcka
      Svarvarliden åsar
      Svarvarliden åsar
      Svarvarlidsberget höjd
      Svarvängena slåtterängar
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åbacke
      Svedjan odling
      Svedjan åker
      Svedjan odling
      Svedjan backe
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan åker
      Svedjan odling
      Svedjan odling
      Svedjan odling
      Svedjan odling
      Svedjan odling
      Svedjan odlingar
      Svedjan odlingar
      Svedjan odling
      +Svedjan odling
      Svedjan odling
      Svedjan skogsmark
      Svedjan odling
      Svedjan backe
      Svedjebacken odling
      Svedjeberget höjd
      Svedjeberget höjd
      Svedjebäcken bäck
      Svedjeforsen fors
      +Svedjegrönnan åker
      Svedjegärdan odling
      Svedjegärdan odling
      Svedjekläppen höjd
      Svedjemyren myr
      Svedjen åker, odling
      +Svedjestycket odling
      Svedjetjärn tjärn
      Svedjeudden udde
      Svedjeudden udde
      +Svedjeåkern åker
      Svedjeören laxvarp
      Svedubäcken bäck
      Svedubäcken bäck
      Svedubäcken bäck
      Sveduvägen väg
      Sveneviken vik
      Svengärdan odling
      Svenmyran myr
      Svensmyren myr
      Svenotberget berg
      Svenuviken vik
      Svidan, Uppi åkerskifte
      Svidbergmorvägen väg
      Svidibacken backe
      Svinanabben odling
      Svinberget, se Svnotberget berg
      Svinlägden odling
      Svinmoren myr
      Svinmoren odling
      Svinmoren odling