ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sävars socken : Umeå domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 1(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 191 Naturnamn : 1112 Bebyggelsenamn : 301 Naturnamn : 2046
Sävar sn /Se Abborridan tjärn Sävars sn sn Abborridan bakström
Sävar sn /Se Abborrtjärnen tjärn Sävar sn /Se Abborrkrokudden udde
Sävar sn Abborrtjärnen tjärn Sävar sn /Se Abborrkrokudden udde
Sävar sn /Se Aborrtjärnen tjärn Sävars sn sn Abborrkrokviken vik
Sävar sn /Se Abborrögern sank mark Sävar sn Abborrtjärn tjärn
Sävar sn /Se Aggsjöholmen holme Sävar sn Abborrtjärnen tjärn
Sävar sn /Se Aggsjön sjö Sävar sn Abborrtjärnen Saknas
Sjevar (= Sävar) sn /Se Aldermorberget höjd Sävar socken Abborrtjärnen Saknas
Sävar sn /Se Aldermoren odling Sävar socken och by Abborrtjärnsmyran myr
Sävar sn /Se Aldermyran myr Sävar kyrkoby och huvudort Abborrögern grund
Sävar by, sn /Se Aldermyrbäcken bäck Sävar kyrkby och huvudort Aggsjöholmen holme
Sävar by, sn /Se Allmanängsjön sjö Sävar by, sn /Se Aggsjöholmen holme
Sävar sn /Se Almasjöbäcken bäck Sävar sn Aggsjömyran myr
Sävar sn /Se Almasjön sank mark Sävar Saknas Aggsjömyran myr
Sävar sn /Se Anddiket tjärn Sävar ortn. Aggsjön sjö
Sävar sn /Se Anders-Jacksforsen fors Sävar ortn. Aggsjön sjö
Sävar sn /Se Anders-Jonsforsen fors Sävar ortn. Aggsjön delvis uppgrundad sjö
Boden gårdar Anders-Ningsmyran myr Bullmarkfåren inbyggarbeteckning Aggsjömyren myr
Boden by Anders-Perskläppen höjd, triangelpunkt Bäckarna inbyggarbeteckning Aggsjömyran myr
Bodom by Anderstångmoren terräng fjällborna inbyggarbeteckning Aldermorberget Saknas
Bodom by Antrevet grund Fjällkalvarna inbyggarbeteckning Aldermoren åker
*Bodom by Aspliden triangelpunkt Kläpparna inbyggarbeteckning Aldermyran Saknas
Bodom by Aspliden skogsmark Stavarsarna inbyggarbeteckning Aldermyrbäcken Saknas
Bodom by Avaberget berg Sävarskirorna inbyggarbeteckning Allmanängena slåtter
Bodom by Avabäcken bäck Sävartjompar inbyggarbeteckning Allmanängsjön tjärn
Botsmark by Avan sank mark Täftkråkorna inbyggarbeteckning Allmanängsjön sjö
Botsmark by Avan tjärn Abraham Bäckmans nyverket avs Almannybruket odl.
Botsmark by *Backsjön sjö Abraham Bäckmans nyverket, se 6 Pålböle Saknas Almasjöbäcken bäck
Botsmark by Baggöbäcken bäck Alfredshem lht Almasjöbäcken utlopp
Botsmark by Bakviken myrmark Amaliaborg lht Almasjön sjö
Botsmark by Barbar ögern skär /Se Anders Anderssons nyverket avs Almasjön sjö
Botsmark by Barbarögern grund Anders Anderssons nyverket, se 7 Pålböle Saknas Almasjön sjö
Botsmark by Barbarögershällan grund Andershem lht Almorberget berg
Botsmark by Barkningen sankmark Anders Löfgrens nyverket avs Almoren myr
Botsmark by Bastugrundet grund Andersro avs. Almgren myr
Botsmark by Bastuudden udde Andersro avs Alängsudden udde
Botsmark by Bastuudden udde Anders Vidmarks nyverket avs. Alängsågern sten
Botsmark by Bastuviken vik Anders Vidmarks nyverket avs Amerika slåtter
Botsmark by Bastuvikudden udde Anders Vidmarks nyverket, se 9 Pålböle Saknas Anddiket tjärn
Botsmark by Bergmyran odling Aron Lindströms nyverket avs Anddiket tjärn
Botsmark by Bergmyrberget höjd Aron Lindströms nyverket, se 8 Pålböle Saknas Anddiket tjärnhål
Botsmark by Bergmyrdiket tjärn Augustshem lht Anders-Jaksforsen fors
Botsmark by Bergsholmen holme Avaliden by Anders-Jonsforsen fors
Botsmark by Bergskärsudden udde Avaliden gd Anders Jonsforsen fors
Botsmark by Bergviken sjö Avalund kronotorp Anders Ningsmyran Saknas
Botsmark by Bergvikholmen udde Berga by Anders-Perskläppen höjd
Botsmark by /Se *Biäsrefroe udde Berga gd Anderstångmoren myr
Botsmark by /Se Bjuren ö Berga gård Anderstångmora mo- och myrmark
Botsmark by /Se Bjuren ö Bergdal by Antrevet holme
Botsmark by /Se Bjuren skär Bergdal gd Aspliden bergstrakt
Brattby by /Se Bjuren holme /Se Bergdal gård Aspliden skogstrakt
Bullmark by Bjuren skär /Se Berggärdan Saknas Aspliden berg
Bullmark by Bjuren skär Bergvall by Avaberget höjd
Bullmark by Bjuren holme Bergvall gårdar Avaberget Saknas
Bullmark by Bjurforsdammen sjö Bergvall gård Avabäcken bäck
Bullmark by Bjurforsdammen, se Grövun sjö Bergvik lht Avabäcken utloppsbäck
Bullmark by Bjurforsdammen, se Grövun sjö Bjuren laxfiske Avalund Saknas
Bullmark by Bjurforsen fors Bjurfors by Avamyren, Norra o. Södra myrar
Bullmark by Bjurraningen terräng Bjurfors gd Avamyran, Norra myr
Bullmark by Bjurskär ö Boberget hemman Avamyran, Södra myr
Bullmark by *Bjurskäret ö Boberget gd Avan myrmark
Bullmark by Bjurskärssundet sund /Se Bockbrodammen avs. Avan del av Ytter Åträsket
Bullmark by Bjursundet sund /Se Bockbrodammen avs Avan tjärn
Bullmark by Bjurögern, Norra grund Bodarna Saknas Avan vik
Bullmark by Bjurögern, Södra grund Bodbyn by Avan vik
Bullmark by /Se Bjännmoren odling Bodbyn by Avan sankmark
Bullmark by /Se Bjännmorudden udde Bodnäs by Avaskiftet odl.
Bullmark by Bjännsjöbrånet skogsmark Bodnäs Saknas Badviken badplats
Bullmark by Bjännsjöhällflyggena skogsmark Boston gd Baggöbäcken bäck
Bullmark by Bjännsjöraningen skogsmark Boston gårdar Baggöbäcken bäck
Bullmark gårdar Bjännträsk sumpmark Botsmark by Baggögrund udde
Bullmark by Bjännträskdalen skogsmark Botsmark by Bakviken Saknas
Bullmark by /Se Bjännträsket sjö Botsmark by Barbarågern skär
Bullmark by /Se Bjännträskudden udde Botsmarkroten avs. Barbarögern ör
Bullmark by /Se Bjärkudden udde Botsmarksroten avs Barkningen Saknas
Djäkneboda by /Se Bjärkögerskläppen skogsmark Brattby by Barkningen åkermark
Djäkneboda by /Se Bjärntjärnliden höjd Brattby by Bastugrundet undervattensskär
Floda beb. /Se Bjässesgrundet udde Brattby gårdar Bastukläppedan ställe i Täfteån
Flurkmark by /Se ?Bjästerudden udde Brattfors by Bastuudden udde
Flurkmark by /Se Bjästerudden udde Brattfors by Bastuudden udde
Furunäs ortn. Björkberget berg Brattfors by Bastuudden udde
Gravmark by /Se Björkkläpparna terräng Bruke(t) del av by Bastuudden udde
Gravmark by /Se Björkmyran myr Bruket del av by Bastuudden udde
Gudmundsmark by Björnhässjestoet myr Bruket f.d. järnbruk Bastuudden udde
Gudmundsmark by Björnkläpparna höjd Brännland ben. på Högsmyrliden Bastuviken vik
Gudmundsmark by Björnraningen terräng Brännmyrtjälen gård Bastuvikudden udde
*Gudmunsmark by Blåkulla höjd Brännmyrkälen ödegård Berget, se Djupviknäsberget Saknas
Gudmundsmark by Bläsmyran myr Bränsla lht Bergmyren myr
Gudmundsmark by Boberget skogsmark Bullbäck by Bergmyran myr
Gudmundsmark by Bobergsbäcken bäck Bullbäcken by Bergmyran myr
Gudmundsmark by Bockholmen terräng Bullmark by Bergmyran Saknas
Gudmundsmark by Bodskärsudden udde Bullmark by Bergmyrberget höjd
Gudmundsmark by Bomyrsjön sjö Bullmyrskiftet lht Bergmyrberget Saknas
Gudmundsmark by Botsmarksjön sjö Burmansskiftet lht Bergmyrdiket tjärn
Gudmundsmark by Botsmarkträsket sjö /Se Burmansägan avs Bergmyrdiket Saknas
Gudmundsmark by Botsmarkviken vik Bursjön lht Bergsholmen holme
Gudmundsmark by Bottenlösmyran myr Bygdenäs by Bergskäret udde
Gudmundmark by Bottenlösmyran myr Bygdenäs gd Bergskärsudden udde
Gudmundsmark by Brandbärberget höjd Bäcken bebyggelse Bergskärsudden udde
Germundsmark by Brandbärudden udde Bäckheden hemman Bergskärsudden udde
Gudmundsmark by Brandviksmoren terräng Bäckheden gd Bergvalls Hundtjärnen tjärn
Gullmark by Brattarsmyran myr Bäckliden by Bergvalls Hundtjärnmyrorna myrar
Gumsmark gårdar Brattkälen skogsmark Bäckliden gd Bergviken vik
Gunnismark by Brattmyran myrmark Bäckmansgärdet lht Bergviken uppgrundad vik - numera sankmark
Gunnismark by Brattmyran myr Bäckmanstomten lht Bergvikholmen höjd
Gunnismark by Brattmyran myr Bäcknäs by Billberget, se Villberget Saknas
Gunnismark by Brattmyran myr Bäcknäs gårdar Bjensjön skogsmark
Gunnismark, se Gumsmark by Brattmyran myr Bäcknäs gård Bjuren ö
Gunnismark by Brattmyrberget höjd Bäcknäs, Gamla bebyggelse Bjuren skär
Gunnismark by /Se Brattmyrliden skogsmark Bäckron fiskverk Bjuren holme
Gunnismark by /Se Bredmyran myrmark Bäckron gd, fiske Bjuren ö
Gunnismark by /Se Bredmyran myr Bäckströmstomten avs. Bjurfors gårdsgrund
Gunnismark by /Se Bredmyrbrånet skogsmark Bäckströmstomten avs Bjurforsdammen Saknas
Gunnismark by /Se Bredträskbäcken bäck Bönhustomten lht Bjurforsen fors
Hemmesmark by Bredträsket träsk Dalfors by Bjurraningen Saknas
Hemmesmark by /Se Bredögern holme Dalfors by Bjurågrarna, Bjurörarna grund
Hemmesmark by Bromyran myr Dammen lägenheter Norra Bjurögern ör
Hemmesmark by Bromyrkälen skogsmark Dammen avs Södra Bjurögern Saknas
Hemmesmark by Brumorarna odling Degerbo lht Bjännmoren skogsmark
Hemmesmark by Brunkhällan udde Degerbyn by Bjännmoren Saknas
Hemmesmark by Brunkögern, Norra grund Degerbyn by Bjännmorudden udde
Hemmesmark by Brunkögern, Södra udde Degerbyn Saknas Bjännmorudden udde
Hemmesmark by Bryggesmyran myr Degerkälen gårdar Bjännsjöberget höjd
Hemmesmark by Brånet skogsmark Degerliden by Bjännsjöbrånet Saknas
Hemmesmark by Bräckkullmyran myr Degerliden by Bjännsjöraningen Saknas
Hemmesmark by Brännasudden udde Degerliden gård Bjännträsk husgrund
Hemmesmark by Brännbäckbacken skogsparti Degermyran lht Bjännträskdalen Saknas
Hemmesmark by Brännbäcken bäck Degernäs by Bjännträsket sjö
Hemmesmark by Brännbäcken bäck Eka avs. Bjännträskliden berg, skogsmark
Hemmesmark by Brännbäcken bäck Eka avs Bjännträskliden höjd
Hemmesmark by Brännbäckklyvan skogsmark Evaldsro avs. Bjännträskudden udde
Hemmesmark by /Se Brännbäcksklyvan bäckutflöde /Se Finnmyrriset lht Bjännträskudden udde
Hemmesmark by /Se Brännkälen skogsmark Finnsjökälen bebyggelse Bjässbrånet skogsås
Hemmesmark by /Se Brännkälen skogsmark Fjäderbäck by Bjässesgrundet udde
Hjoggmark by Brännkläppen höjd Fjäderbäck gårdar Bjässegrundet udde
Hjåggmark by /Se Brännlandet skogsmark Fjäderbäck gårdar Bjässesgrundet grund
Hjoggmark by Brännlandet skogsmark Floda by Bjästerudden udde
Hjoggmark by Brännlandsmyran myr Floda gårdar Bjästerudden udde
Hjoggmark by Brännlandstjärnen tjärn Floda by Bjästerudden Saknas
Hjoggmark by Brännlandstryckan fors Forsgärdan riven gd Björkberget berg
Hjoggmark by Brännmyran myr Forsliden by Björkberget höjd
Hjoggmark by Brännmyran odling Forsliden by Björkberget berg
Hjoggmark by Brännmyran myr Forsliden by Björkkläpparna Saknas
Hjoggmark by Brännmyran myr Forstorp lägenhet Björkmyren myr
Hjoggmark by Brännmyran myr Forstorp gd Björkmyran myr
Hjoggmark by Brännmyrbrånet höjd Franstorp avs Björkmyran Saknas
Hjoggmark by Brännmyrflarken höjd? Furunäs by Björkudden udde
Hjoggmark by Brännmyrforsen fors? Furunäs gårdar Björkudden udde
Hjoggmark by Brännmyrliden terräng Furunäs by Björkögerskläppen Saknas
Hjoggmark by Brännrotbrånet terräng Furunäs by Björkögrarna land
Hjoggmark by Brännsjön sjö Fäbodvallen fritidsbebyggelse Björn-, se Bjänn- Saknas
Hjoggmark by Brännudden udde Fältroten avs. Björn undervattensgrund
Hjoggmark gård Brännvalen terräng Fältrotan avs Björnhässjestoet slåtteräng
Hjoggmark by Brännänget terräng Gabrielsro lht Björnkläpparna Saknas
Hjoggmark by /Se Brännäset odling Gammelströmåker gård Björnraningen Saknas
Hjoggmark by /Se Bräntberget berg Georgshem lht Björnsjön sjö
Hjoggmark by /Se Bräntbrånet terräng Gethällan stuga Björnträskberget berg
Hjoggmark by /Se Bräntheden hed Gottland hemman Björnträsket sjö
Ivarsboda by Brötögern holme Gotland gd Björntungan udde
Ivarsboda by Buberget höjd Gotland gd Blindmoren odl.
Ivarsboda by Buberget berg Gottland gård Bläsmyran myr
Ivarsboda by Bubergsheden hed Gran gårdar Bläsmyran Saknas
Ivarsboda by Bullen skogsparti Gran del av by Boberget Saknas
Ivarsboda by Bullersliden skogsparti Granbäck hemman Bobergsbäcken bäck
Ivarsboda by Bullkälen skogsmark Granbäck gd Bockbrodammet dammanläggning
Ivarsboda by Bullkälen terräng Granbäck gård Bockholmen Saknas
Ivarsboda by Bullmarkskammen terräng? Granden, Nedå gårdar Bodskärsudden udde
Ivarsboda by Bullmyran myr Granden gd Bodfjärden vik
Ivarsboda by Bullnäset udde Granön gårdar Bodmyran myr
Ivarsboda by Bulltjärnbäcken bäck Granträsk by Bodmyran myr
Ivarsboda by Bulltjärnen tjärn Granträsk gd Bodmyrbrånet höjd
Ivarsboda by Bulltjärnliden skogsmark Granön, se Granbäck Saknas Bodnäsmyran Saknas
Ivarsboda by Buskarev holme Gravfors by Bodskärudden udde
Ivarsboda by Buskögern udde Gravfors by Bolagsskogen skogsmark
Ivarsboda by Bussjöberget höjd Gravfors by Bollen backe
Ivarsboda by Bussjöbrännan skogsmark Gravforsrödningen avs Bomstranden Saknas
Ivarsboda by Bussjöbäcken bäck Gravmark by Bomyrsjön Saknas
Ivarsboda by /Se Bussjön sjö Gravmark by Botsmarksjön sjö
Ivarsboda by /Se Bussjön sjö Gravmark by Botsmarkträsket sjö
Klappmark by /Se Bussjön sjö Gravmark pst Botsmarkträsket sjö
Mångbyn by /Se Bussjöviken vik Gravmark by Botsmarkviken vik
Mångbyn by /Se Butjärnbäcken bäck Gravmarks kvarnplats avs Bottenlösmyren myr
Nyby ortn. Butjärnmyran myr Gravåröddet avs Bottenlösmyran sankmark
Ostnäs by Butjärnmyran myr Gripsholm by Bottenlösmyran myr
Ostnäs by /Se Buviken vik Gripsholm gd Bovadet, se Vadet Saknas
Ostnäs by Bynäset strandområde Grundbäck by Brandbärberget höjd
Ostnäs by Bynäsholmen holme Grundbäck by Brandbärsudden udde
Ostnäs by Bynäsviken vik Grundbäck by Brandbärudden udde
Ostnäs by Bådelögern udde Gunnisfors lht Brandviksmora Saknas
Ostnäs by Båthusmyran odling Gunnisholm by Öster Brattsmyran Saknas
Ostnäs by Båthusmyran odling Gunnisholm ödegård Brattersmyrarna myrar
  Båthusviken vik Gunnismark by Brattarsmyran myr
  Bäckarna myrmark Gunnismark by Brattarsmyran, Väster- myr
  Bäckgärdan odling Gunnismark by Brattarsmyran, Öster- myr
  Bäcklidkläppen höjd Gunnismark (södra) sommarstuguområde Brattjälen skogshöjd
  Bäckmansbrånet skogsmark Gustavsberg avs Brattkälen höjd
  Bäckmyran myr Gustafsberg avs Brattkälen höjd
  Bäckmyran odling Gustavsgård avs Brattmyran Saknas
  Bäckmyran odling Gustafsgård avs Brattmyren, Östra o. Västra myrar
  Bäckmyran odling Gustavsgård bebyggelse Brattmyran myr
  Bäckmyrberget terräng Hamptjärnsmyran lht Brattmyran Saknas
  Bäckmyrberget höjd Hedbo lht Brattmyran myr
  Bäckmyrbäcken bäck Hedlunda by Brattmyran Saknas
  Bäckmyrbäcken bäck Hedlunda gd Brattmyran myr
  Bäckmyrroddet terräng Hedlunda sommarstugubebyggelse Brattmyren, se Brattarsmyran Saknas
  Bäckraningarna odlingar Helmersbo lht Brattmyrliden Saknas
  Bäckron myrmark Hemmesmark by Bredmyren myr
  Bäckron terräng /Se Hemmesmark by Bredmyran myr
  Bäcksjöbäcken bäck Hemriket lht Bredmyran Saknas
  Bäcksjömyran myr Henriksfors gård Bredträskbäcken bäck
  Bäcksjön sjö Hinriksfors gd Bredträskbäcken bäck
  Bäcksjön sjö Henriksfors gård Bredträsket sjö (delvis utdikad)
  Bäcksjön, se *Backsjön sjö Hjåggmark by Bredträsket sjö
  Bäcktjärnen tjärn Hjåggmark by Bredågern skär
  Bäcktjärnsberget höjd Holmfors by Bredögern skär
  Bäckängesbäcken bäck Holmfors by Bredögern ö
  Bäckängesmyran myr Holmfors gård Bromyran myr
  Bäckängesmyran myr Hundtjärnliden gd Bromyren myr
  Bäckänget myrmark Hundtjärnliden gård Bromyran myr
  Bärkläpparna skogsområde Hällan gård Bromyran Saknas
  Dalaberget berg Hällmyran lht Bromyrtjälen skog
  Dalaforsen fors? Hälsängstjärn lht Bromyrtjälen skogstrakt
  Dalakläppen höjd Hästskäret avs Bromyrkälen höjd
  Dalamyran myrmark? Hästskäret avs Bromyrkälen höjd
  Dalamyran myr Högliden by Brongberget höjd
  Dalamyran delvis odlad myr Högliden by Brottet grund
  Dalmyran myr Högliden gårdar Brumorerna morland
  Dalträskbäcken bäck Högsmyrliden by Brumorarna Saknas
  Dammkläpparna höjd Högsmyrliden by Brunk udde
  Dammkläppen terräng Högsmyrliden gård Brunkhällan häll, holme
  Dammänget myrmark Högåker by Brunkhällan klippudde
  Danaberget berg /Se Högåker gd Södra Brunkögern Saknas
  Degerbäcken bäck Högåker gård Brunnskäret udde
  Degerkälen skogshöjd Högärdan lht Bryggesmyren myr
  Degerliden skogsmark Innerby avs. Bryggesmyran myr
  Degermyran myr Innerby avs Bryggesmyran myrstråk
  Degermyran myr Inner-Grundbäck by Brymyran myr
  Degermyran myr Inner-Grundbäck gård Brånet, se Kläppen Saknas
  Degermyran odling Inneråträsk Saknas Bråtågern grund
  Degermyran myr Inneråträsk by Bräckkullmyran Saknas
  Degersjöbacken höjd, triangelpunkt Ivarsboda bebyggelse Brännan skogsmark
  Degersjöbrånet skogsmark Ivarsboda by Brännan skogsmark
  Degersjön sjö Ivarsboda by Brännan skogsmark
  Degersjön sjö Ivarsboda by Brännasudden udde
  Degersjön sjö Ivarsnäs hemman Brännbäckbacken höjd
  Degersjön sjö Jannings, se Bygderås Saknas Brännbäcken bäck
  Degersjötjärnen tjärn Jannings namn på Bygdenäs Brännbäcken bäck
  Degerskär ö Johannelund gd Brännbäcken bäck
  Degersviken sank mark Johannesfors avsöndring Brännbäcken bäck
  Degertjärnen tjärn Johannesfors avst. Brännbäcken bäck
  Dikmyran myr Jon Lars tomten lht Brännbäcksklyvan ställe
  Dikmyrbrånet höjd Jåggmark by Brännbäcksklyvan Saknas
  Diktesgrundet udde Jämtland bebyggelse Bränngärdan odling
  Diskgrundet holme Jämtland hemman Brännkammen skogsås
  Djupsjöbrännänget terräng Jämtland gd Brännkläppen ås
  Djupsjön sjö Jämtland gård Brännkläppen kläpp eller holme
  Djupviken vik Kallshammar lht Brännkläppmyren myr
  Djupvikudden udde Karlsbo lht Brännkläppmyran myr
  Drävjen myrmark Karlsgård lht Neder Brännkläppmyran Saknas
  Drävjen terräng Klappmark by Över Brännkläppmyran Saknas
  Dåvabäcken bäck Klappmark by Brännkälen höjd
  Dåvabäckskläppen skogsparti Klappmark by Brännkälen höjd
  Dåvakläpparna skogshöjd Klippan lht Brännkälen höjd
  Dåvamyran myr Kläppen gårdar Brännlandet kronopark
  Dåvamyran myr Kläppmyran avs. Brännlandet kronopark
  Dåvamyråsen ås Kläppmyran avs Brännlandet Saknas
  Dåvamyråsen triangelpunkt Konradshem lht Brännlandsmyren myr
  Dåvamyråsen ås Krokbäck by Brännlandsmyran myr
  Dåvan sankmark Krokbäck by Brännlandsmyran Saknas
  Dåvan tjärn Krokfors by Brännlandsskatan udde
  Dödmanberget berg Krokfors by Brännlandsstryckan fors
  Dödmangrund grund Krokfors by Brännlandsstryckan Saknas
  Dödmanmyran myr Kroknäs by Brännlandstjärn tjärn
  Edenborgsbrånet terräng Kroknäs by Brännlandstjärnen tjärn
  Edenborgsgärdan odling Östra Kroknäs gårdar Brännlandstorp, se Brännlandet krp.
  Edenborgsviken vik Kroksjön by Brännlundshällan häll
  Ekorrbäcken bäck Kroksjön by Brännmyran myr
  Elaraningen terräng Kroksjöskiftet Saknas Brännmyren myr
  Elaraningsberget höjd Krokån by Brännmyren myr
  Elaraningsberget höjd, triangelpunkt Krokån gd Brännmyran myr
  Elias-Dalkläppen höjd Kronovattnet lägenhet Brännmyran myr
  Enaögern grund Krångelbäck by Brännmyran myr
  Estersbrånet skogshöjd Krångelbäck gd Brännmyran myr
  Experimentsgrund grund /Se Krångelbäck gård Brännmyran myra
  Fallabrånet skogsmark Kullen avs Brännmyran delvis uppodlad myra
  Fallen skogsmark Kvadraten lht Brännmyrbrånet Saknas
  Fallet myrmark? Kvarnbacken lht Brännmyrflarken myra
  Falltjärnen tjärn Kvarnfors by Brännmyrforsen fors
  Falltjärnsberget berg Kvarnfors by Brännmyrliden skogsmark
  Falvikbäcken bäck Kvarnfors avs Brännrotbrånet höjd
  Falviken vik Kvarnheden avs Brännsjön sjö
  Falvikudden udde Kvarnsjöliden gård Brännsjön sjö
  Fattumyran myr Kälen gårdar Brännsjön Saknas
  Felas-Långmyran myr Kälen Saknas Brännstenen udde
  Finn-Annkläppen skogsmark Kälen gårdar Bränntomtbacken backe
  Finnberget höjd Lappmyran lht Brännudden udde
  Finnbäcken bäck Lillstranden sommarstuguområde Brännudden udde
  Finnmyran myr Lillåberg avs. Brännudden udde
  Finnmyran myr Lillåberg avs Brännvalen höjdsträckning
  Finnmyrbrånet skogsmark Lillåkälen bebyggelse Brännäset udde
  Finnmyrbrånet skogshöjd Lillåtjälen by Brännäset näs
  Finnmyrriset odlad myr   Brännören, se Brännågern Saknas
  Finnmyrriset odling   Bräntbrånet höjd
  Finnsjöberget höjd   Bräntheden skogsmark
  Finnsjön sankmark   Bräntkammen ås
  Finnsjön sjö   Buberget berg
  Fiskögern holme   Buberget höjd
  Fjäderbäcken bäck   Buberget Saknas
  Fjädertjärnen tjärn   Bubergsheden Saknas
  Fjädertjärnsmyran myr   Bullbäckbrånet höjd
  Fjällsmyran myr   Bullbäcken biflöde till Pålböleån
  Fjällsmyrbäcken bäck   Bullbäckraningen slåtter
  Fjällsuleberget berg   Bullen kläpp eller kulle
  Fjärdgrundet udde   Bullerskläppen höjd
  Fjärdgrundet udde   Bullerskläppen Saknas
  Fjärdgrundsudden udde   Bullerliden kronopark
  Fjärdgrundsviken vik   Bullersliden krp.
  Fjärdgrundsviken vik   Bullersliden höjd
  Fjärdhällan grund   Bullersmyran myr
  *Fjärdriset råmärke   Bullkälen höjd
  Flakaberget berg   Bullmarkskammen ås
  Flakakläppen terräng   Bullmyren myr
  Flakakläppen skogsmark   Bullmyran Saknas
  Flarkkällorna tjärnar   Bullmyrkläppen höjd
  Flathällorna höjd   Bullnäset udde
  Flodaliden höjd   Bullnäset näs
  Flokänget sank mark   Bulltjälshällorna berghällar
  Flöhagsviken vik   Bulltjärn tjärn
  Flösömyrorna myrmark   Bulltjärnen tjärn
  Flötalunden odlat strandområde   Bulltjärn-bäcken biflöde
  Forsgärdmyran myr   Bulltjärnen tjärn
  Forslidberget berg   Burtjärnarna tjärnar
  Forslidberget berg   Burtjärnarna tjärnar
  Forsmyran myr   Burtjärnbäcken bäck
  Forsmyrmyran myr   Burtjärnsmyren myr
  Forsmyrtjärnen tjärn   Burtjärnmyran myr
  Forsnäset odling   Buskarev holme
  Forsnäskläppen terräng   Buskarev del av Buskögern
  Forstorpbäcken bäck   Buskarev holme
  Fredriksbrånet terräng   Buskågern del av skär
  Fräkenmoren myrmark   Buskögern holme
  Fräkenmoren odling   Buskögern halvö
  Fräkenmyran myr   Bussjöberget höjd
  Fräkenmyran myr   Bussjöberget Saknas
  Fräkenmyran myr   Bussjöbrännan ås
  Fräkenmyrbäcken bäck   Bussjöbäcken bäck
  Fräkenviken vik   Bussjöbäcken bäck
  Frängsmyran myr   Bussjöbäcken utloppsbäck
  Furumyran myr   Bussjöbäcken vattendrag
  Furunäsudden udde   Bussjömoren morland
  Fåfängan odling   Bussjömoren myrmark
  Fåfängan odling   Bussjömyran myr
  Fågelmoren terräng   Bussjön sjö
  Fågelrisberget skogshöjd   Bussjön sjö (nu utgrävd)
  Fågelrisbrännan skogsmark   Bussjön sjö
  Fågelrisbäcken bäck   Bussjön tjärn
  Fågelrismyran myr   Bussjön sjö
  Fågelristjärnen tjärn   Bussjön sjö
  Fårholmen holme   Bussjön Saknas
  Fäbodforsen fors   Bussjön sjö
  Fäbodkammen höjd   Bussjön Saknas
  Fäbodkroken vik   Bussjöviken vik
  Fäbodliden skogsmark   Butjärnarna småtjärnar
  Fäbodmyran myr   Butjärnmyran myr
  Fäbodmyran myr   Buviken vik
  Fäbodmyran myr   Buviken vik
  Fäbodsanden strandområde   Buviken Saknas
  Fäbodtjärnen tjärn   Bygdenäs gårdar
  Fällan odling   Bygeln undervattensgrund
  Fällan åker   Bynäset udde
  Fällberget höjd   Bynäset udde
  Fällberget berg   Bynäset Saknas
  Fällbergsmyran myr   Bynäsholmen holme
  Fällgrensmyran odling   Bynäsholmen holme
  Fällkläppen terräng   Bynäsholmen Saknas
  Fällmyran odling   Bynäsviken vik
  Föjsbäcken bäck   Bynäsviken Saknas
  Fökan grund   Byviksberget, se Strandberget Saknas
  Gabrielsmyran odling   Bådagrundet landsträcka
  Gammbrännan terräng   Bådalågern udde
  Gammdalbrännan skogsmark   Bådan, se Bådelögern Saknas
  Gammgrundet grund   Bådelögern udde
  Gammgården skogsmark   Bådelögern ör
  Gammgårdsberget höjd   Båtesmyren odling
  Gammgårdsmyran myr   Båthusmyran myr
  Gammhägnbrånet terräng   Båthusmyran åker
  Gammhägnen odling   Båthusviken vik
  Gammkvarnforsarna forsar?   Bäckarna skifte
  Gammkvarnidan åutvidgning   Bäcken bäck
  Gammladumyran myr   Bäckerhuvudforsen fors
  Gammsågforsen fors   Bäckgärdan odling
  Gammsågidan åutvidgning   Bäckgärdan odling
  Gammängesbäcken bäck   Bäckgärdan åker
  Gammängesheden hed   Bäckhedberget höjd
  Gammängesmyran myr   Bäckheden Saknas
  Gammänget strandområde   Bäckheden åker
  Gatusjön sjö   Bäckliden odling
  Gergrundet udde   Bäcklidkläppen Saknas
  Gergrundshålet del av sund   Bäcklidkläppen Saknas
  Gergrundsslädan sund   Bäckmansbrånet höjd
  Gethuskläpparna terräng   Bäckmansbrånet Saknas
  Gethällan strandområde   Bäckmansgärdan odling
  Getingraningen sankmark   Bäckmyran Saknas
  Getingraningsbrånet skogsmark   Bäckmyren myr
  Getingänget myrmark   Bäckmyran myr
  Gisterhålet vik   Bäckmyran myr
  Gladhällorna holmar   Bäckmyran myr
  Gladvattnet sjö   Bäckmyrberget berg
  Gladvattstjärnen tjärn   Bäckmyrberget höjd
  Glasmyran delvis odlad myrmark   Bäckmyrberget Saknas
  Glasmyrbäcken bäck   Bäckmyrbäcken bäck
  *Glähällan skär   Bäckmyrbäcken vattendrag
  Glähällan holme   Bäckmyrorna myrar
  Godgräsbäcken bäck   Nya Bäcknäs gårdsgrund
  Godgräsbäcken bäck   Gamla Bäcknäs skogspark
  Gottesviken vik   Bäckraningarna odl.
  Gottlandsbrånet skogsmark   Bäckraningarna åker
  Granden höjd   Bäckron vik
  Grankläpparna höjder   Bäcksjömyren myr
  Granmyran odling   Bäcksjömyran myra
  Granskär ö   Bäcksjön sjö
  Granträsket sjö   Bäcksjön sjö
  Granträsket sjö   Bäcksjön sjö
  Granträsket träsk   Bäcksjöåsen kronopark
  Granträsktjärnbäcken bäck   Bäckströmstomten Saknas
  Granträsktjärnen tjärn   Bäcktjärn tjärn
  Granträsktjärnen tjärn   Bäcktjärnen tjärn
  Grantuvan holme   Bäcktjärnen Saknas
  Gravan bäck   Bäcktjärnsberget höjd
  Gravan bäck   Bäckviken vik
  Gravan å   Bäckängesbäcken bäck
  Gravan å   Bäckängesbäcken biflöde
  Gravmarkgruvan terräng?   Bäckängesmyran Saknas
  Gravmarkliden skogsmark   Bäckängesmyren myr
  Grisselhällan grund   Bäckänget mark
  Grisselögern grund   Bäckänget odl.
  Grossmyran myr   Bäckänget Saknas
  Grossmyrkläppen skogsmark   Bäckänget myr
  Grubbmyran myrmark   Bärtesholmen myrholme
  Grubbmyran myr   ?Börsskärudden udde
  Gråsälhällan grund   Dalaberget Saknas
  Gränberget berg   Dalabrännan skogsmark
  Gränholmarna holmar   Dalaforsen fors
  Gränhällan terräng?   Dalakläppen höjd
  Gränkläppen skogsmark   Dalakläppen höjd
  Grännäsudden udde   Dalamyran myr
  Grännäsviken vik   Dalamyran myr
  Gränrotsviken vik   Dalamyran myr
  Gränsjöbrånet skogshöjd   Dalamyran myr
  Gränsjöbäcken bäck   Dalfors-Tvärhällorna berg, höjder
  Gränsjömoren myrmark   Dalsträskbäcken Saknas
  Gränsjön sjö   Dalträskbäcken bäck
  Gränträskbrännan skogsmark   Dammkläpparna Saknas
  Gränträskbäcken bäck   Dammkläppen bergknalle
  Gränträsket sank mark   Dammkläppen höjd
  Grästjärnbäcken bäck   Dammviken vik
  Grästjärnmoren terräng   Dammänget trakt
  Grästjärnmyran myr   Dammänget slåtter
  Grönhålet göl   Dammänget Saknas
  Grötkroken myrmark   Dantkläppen bergknalle
  Grötmoren odling   Degerberget berg
  Grövun sjö   Degerberget höjd
  Grövun sjö   Lilla Degerbergstjärn tjärn
  Gålberget höjd   Stora Degerbergstjärn tjärn
  Gålberget skogshöjd   Degerbäcken bäck
  Gålbergsmyran myr   Degerbäcken utdikad bäck
  Gålbergstjärnen tjärn   Degerbäcksvägen bilväg
  Gångsmyrbäcken bäck   Degerliden höjd
  Gångsmyrliden skogsområde   Degermyran myr
  Gårdberget höjd   Degermyran myr
  Gårdmoren skogsmark   Degermyran odling
  Gårdmyran myr   Degermyran delvis uppodlad myra
  Gårdmyran myr   Degermyran utskifte
  Gårdmyran myr   Degermyrarna myrar
  Gårdmyran odling   Degermyrarna myrar
  Gårdmyran, Nedre myr   Degernäsliden skogstrakt
  Gårdmyran, Övre myr   Degernäsliden kronopark
  Gårdmyran myr   Degernäsliden skogsmark
  Gårdmyran myr   Degernäsliden krp.
  Gårdmyran myr   Degersjöbacken berg
  Gårdmyrkälen skogsmark   Degersjöbacken triangelpunkt
  Gårdsbrånet skogsmark   Degersjöbrånet skogsås
  Gårdtjärnen tjärn   Degersjöbrånet kronopark
  Gårdtjärnmyran myr   Degersjöbrånet kronopark
  Gårmyran myr   Degersjöbrånet höjd
  Gåsholmarna holmar   Degersjöbrånet Saknas
  Gåsmoren myrmark   Djupsjöbrännan kronopark
  Gåsmoren myrmark   Djupsjöbrännan kronopark
  Gåsmyran myr   Degersjömyren myr
  Gåsmyran myr   Degersjömyran myr
  Gåsmyran myr   Degersjömyran Saknas
  Gåsnabben udde   Degersjön sjö
  Gåstjärnbrånet höjd   Degersjön sjö
  Gåstjärnbäcken bäck   Degersjön Saknas
  Gåstjärnen tjärn   Degersjötjärnen tjärnhål
  Gäddtjärnmyran, Stora myr   Degersviken havsvik
  Gäddviken utvidgning av Sävarån   Degertjärn tjärn
  Gärdmyran myrmark   Degertjärnen tjärn
  Gärdmyrbäcken bäck   Degertjärnen tjärn
  Gärssjöbäcken bäck   Degeränget ängsmark
  Gärssjöbäckmyran myr   Delänget slåtter
  Gärssjöbäckraningen terräng   Desterrogrundet undervattensgrund
  Gökön sank mark   Dikesbäcken bäck
  Gökön skogsområde   Diket myr
  Gökötjärnen tjärn   Dikmyran myr
  Görjmyrraningen odling   Dikmyran Saknas
  Göttesviken vik   Dikmyrbrånet höjd
  Hallmyran myr   Dikmyrbrånet Saknas
  Hallmyran myr   Diktesgrund udde
  Hallmyran myr   Diktesgrundet Saknas
  Hallmyrbrännan höjd   Diskgrundet skär
  Hallmyrknösen höjd   Diskgrundet holme
  Hallmyrtjärnbäcken bäck   Diskgrundet landtunga
  Hallmyrtjärnen tjärn   Djupet utvidgning av Tefteån
  Halsberget höjd   Djupet del av Långsjön
  Halsviknäset udde   Djupmyren myr
  Halvögern udde   ?Djupmyran myr
  Halågern ö /Se   Djupsjön sjö
  Halören ö /Se   Djupvikberget höjd
  Hammarsjöberget höjd   Djupviken vik
  Hammarsjöliden skogsmark   Djupviken vik
  Hammarsjön sjö   Djupviken vik
  Hammarsjötjärnen tjärn   Djupviken vik
  Hammarsjötjärnsberget berg   Djupviken vik
  Hampersviken vik   ?Djupviken vik
  Hamptjärnen sankmark   Djupviken vik
  Hamptjärnsmyran myr   Djupviken vik
  Hansbäcken bäck   Djupviknäsberget berg
  Hansbäcken bäck   Djupviknäset näs
  Hansbäckkläpparna terräng   Djupviknäsudden udde
  Hansudden udde   Djupviksudden udde
  Harakläppen höjd   Djupvikudden udde
  Haramyran myr   Djupvikudden udde
  Haramyran myr   Djupvikudden udde
  Haramyran odling?   Draken undervattensgrund
  Haramyran myr   Drävjen bäckdal
  Haramyrdalen skogsmark   Drävjen sankmark
  Harptjärnskläppen skogshöjd   Dånaberget bergshöjd
  Harrbäcken bäck   Dånaberget, se Väster- o. Öster-Dånaberget Saknas
  Harrbäcksviken vik   Dåränget odl.
  Harrevelsudden udde   Dåvabacken backe
  Harrevelsviken vik   Dåvabäcken bäck
  Heden skogsmark   Dåvabäckskläppen höjd
  Hedmyran myr?   Dåvakläpparna höjd
  Hedmyran sankmark   Dåvakläpparna Saknas
  Hedmyran myr   Dåvamyran myr
  Hedmyran myr   Dåvamyråsen höjd
  Hedmyran myr   Dåvan sumpmark
  Hedmyran myr   Dåvan sumpmark
  Hedtjärnen tjärn   Dåvan myrhål
  Hedtjärnskammen skogshöjd   Dåvabäckskläppen höjd
  Hemsjömyran myr   Dödmangrundet skär
  Hemsjön sjö   Dödmangrund Saknas
  *Hemsjön sjö   Dödmanmyran Saknas
  Hemsjön sjö   Dödmansberget Saknas
  Hemsjön tjärn   ?Dödmarrmyran myr
  Hemsjön del av Täftebölesjön   Dömangrund holme
  Hesterkläppen höjd   Edenborgsbrånet Saknas
  Hiertskiäret, se Hjärtat halvö   Edenborgsbäcken bäck
  Hjåggmarkbäcken bäck   Edenborgsbäcken bäck
  Hjärtat halvö   Edenborgsgärdan odling
  Hjärtat udde   Edenborgsgärdan Saknas
  Hjärtmyran, Stora myr   Edenborgsviken vik
  Hjärtsundet vik   Edenborgsviken vik
  Holmbäcken bäck   Ekorrängesknösen Saknas
  Holmbäcksnäsforsen fors   Elaraningen odl.
  Holmen höjd   Elaraningen remsa
  Holmforsen fors   Elaraningsberget höjd
  Holmmyran myr   Elaranings-berget berg
  Holmmyran odling   Elaraningsbäcken bäck
  Holmraningen terräng   Elaraningsbäcken biflöde
  Holmötjärnen tjärn   Elibo krp.
  Hultret skogsmark   Elvatjärnarna, se Älvatjärnarna Saknas
  Hummelmyran odling   Enaågern skär
  Hundavan vik   Enaögern kobbe
  Hundmyran myr   Enaögern ör
  Hundmyrberget berg   Engmansladan lada
  Hundnorberget höjd   Engräsbacken sluttning
  Hundnorbäcken bäck   Erik-Lars-skäret skär
  Hundnoren tjärnar   Eriksgrundet undervattensgrund
  Hundraningen skogsmark   Estersbrånet Saknas
  Hundtjärnbäcken bäck   Experimenten undervattensgrund
  Hundtjärnbäckänget strandområde   Fallen myr
  Hundtjärnliden höjd   Fallen höjd
  Hundtjärnmyran myr   Fallet odling
  Håkaforsen fors   Fallet, Nedre fall
  Håkarsmyran myr   Fallet, Övre fors
  Håkaviken vik   Falltjärn tjärn
  Hålbäcken bäck   Falltjärnen tjärn
  Hålbäcken bäck   Falltjärnen Saknas
  Hålbäcksraningen myrmark   Falltjärnsberget höjd
  Hålmyran myr   Falltjärnsberget Saknas
  Håltjärnen, Nedre tjärn   Falvikbäcken bäck
  Håltjärnen, Övre tjärn   Falviken vik
  Håltjärnmyran myr   Falviken vik
  Håltjärnmyran myr   Falvikmoren odling
  Häbbersvarpet sjö   Falviksbäcken bäck
  Häggraningen terräng   Falvikudden udde
  Hägnen odling   Fanasjön sjö
  Hägnen odling   Faran, se Slätpricken Saknas
  Hägnskiftet odling   Farbror Karlskläpparna Saknas
  Hållberget ägomark   Fattigmyran myr
  Hällan udde   Fattigmyran Saknas
  Hällan grund   Fattumyran myr
  Hällan halvö   Fattumyran Saknas
  Hällan udde   Felas-Långmyran Saknas
  Hällan grund   Finn-Annkläppen höjd
  Hällflygmyran myr   Finn-Annkläppen Saknas
  Hällmyran myr   Finnberget berg
  Hällmyran odling   Finnberget höjd
  Hällmyrberget höjd   Finnbäcken bäck
  Hällskär skär   Finnbäcken bäck
  Hällskär öar   Finnbäcken bäck
  Hällskär, Stora och Lilla skär   Finnmyrbrånet Saknas
  Hällskär udde   Finnmyren myr
  Hällskär, Lilla holme   Finnmyran myr
  Hällskär, Stora holme   Finnmyran Saknas
  Hällskärssundet sund   Finnmyrbrånet skogsås
  Hällskärsudden udde   Finnmyrriset odlad myr
  Hällskärsviken vik   Finnmyrriset åker
  Hällslättet myr?   Finnsjöberget Saknas
  Hälludden udde   Finnsjön sjö (utdikt)
  Hällängesmyran myr   Finnsjön sjö
  Hällängestjärnbäcken bäck   Finnsjön sjö
  Hällängestjärnen myrmark   Finnsjön sjö
  Hällängestjärnen tjärn   Finnsjön Saknas
  Hällängesviken vik   Finnsjötjälen kronopark
  Hällänget slåtter   Finnsjökälen krp.
  Hällänget myrmark   Finntegabrånet höjd
  Hällänget myrmark   Fiskverket sund
  Hällögern udde   Fiskågern grund
  Härestranden sank mark?   Fiskögern kobbe
  Hässemyran myr   Fiskögern Saknas
  Hässjemyran myr   Fjäderbäcken Saknas
  Hässjemyrkälen höjd   Fjäderbäcken utlopp
  Hässängesforsen fors   Fjäderhällan, se Fjärdhällan Saknas
  Hästdalen odling   Fjäderhällan, se Fjärdhällan Saknas
  Hästdalsbrånet skogsmark   Fjädertjärn tjärn
  Hästgatasjöarna sjöar   Fjädertjärnen tjärn
  Hästgataudden udde   Fjädertjärnen tjärn
  Hästhuvudmyran myr   Fjädertjärnsmyren myr
  Hästhägnen skogsmark   Fjädertjärnsmyran myr
  Hästkälen myrmark   Fjälgrundsudden udde
  Hästkälen skogsmark   Fjällsmyran myr
  Hästmyran myr   Fjällsmyran Saknas
  Hästmyran myr   Fjällsmyrbäcken bäck
  Hästmyran myr   Fjällsmyrbäcken biflöde
  Hästmyrbrånet skogsparti   Fjällsuleberget höjd
  Hästskäret ö   Fjällsuleberget Saknas
  Hästskär ö   Fjärdegrundet grund
  Hästskäret skär   Fjärdgrundet grund
  Hästskäret holme   Fjärdgrundet ö, nu halvö
  Hästskärsudden udde   Fjärdgrundet höjd
  Hästskärsögern grund   Fjärdgrundsbäcken bäck
  Hästtjärnbrännan skogsmark   Fjärdgrundsudden udde
  Hästtjärnen tjärn   Fjärdgrundsudden halvö
  Högberget berg   Fjärdgrundsviken vik
  Högbrånet terräng   Fjärdgrundsviken Saknas
  Högbrånet skogsmark   Fjärdgrundsviken vik
  Högbäcksklyvan bäckmöte /Se   Fjärdhällan grund
  Hög-Hundtjärnliden höjd   Fjärdhällan holme
  Högkläpparna terräng   Fjärdhällan Saknas
  Högkläppberget höjd   Flakakläppen höjd
  Högkläppen höjd   Flakakläppen höjd
  Högkläppmyran odling   Flakakläppen Saknas
  Höglandet skogsmark   Flathällorna häll
  Höglandet terräng   Flathällorna Saknas
  Höglandsmyran myr   Flodaliden skogsmark
  Höglandsmyran myr   Flokänget Saknas
  Höglandsmyrberget höjd   Flottelunden åkerland
  Högliden berg, triangelpunkt   Flyttuvan holme
  Högsberget berg   Flösundbäcken bäck
  Högsbäcken bäck   Flösängbäcken bäck
  Högsbäcken bäck   Flösömyrarna myr
  Högsliden höjd   Flösömyrorna myrmarker
  Högsmyran myr   Flötalunden åkerremsa
  Högstjärnen tjärn   Forsgärdmyren myr
  Högåkersviken vik   Forsgärdmyran Saknas
  Hökaren strandområde   Forsgärdraningen odl.
  Hömyran myr   Forslidberget höjd
  Hömyran odling   Forslidberget Saknas
  Hömyran myr   Forsmyran Saknas
  Hömyrbrånet skogsmark   Forsmyrberget berg
  Höngesviken vik   Forsmyrberget kronopark
  Hörnefors myrmark   Forsmyrberget kronopark
  Hötjärnbäcken bäck   Forsmyrberget höjd
  Hötjärnen tjärn   Forsmyrmyran Saknas
  Höträsket sjö   Forsmyrtjärn tjärn
  Höträsket sjö   Forsmyrtjärnen tjärn
  Höträsket sjö   Forsmyrtjärnen Saknas
  Höträsket sankmark   Forsnäset udde
  Ifwarsbotiälen, se Ostnäsfjärden fjärd   Forsnäset åker
  Ikorrtallkläpparna skogsmark   Forsnäskläppen bergknalle
  Ikorrängesknösen höjd   Forsnäskläppen höjd
  Ikorränget myrmark   Forstorpbäcken bäck
  Ilforsen fors   Forstorpänget odling
  Illdrävjen myrmark   Fredriksbrånet Saknas
  Illdrävjen myrmark   Fräkenmoren åker
  Iltjärnberget berg   Fräkenmoren odl.
  Iltjärnen tjärn   Fräkenmoren Saknas
  Inmyran myr   Fräkenmyren myr
  Inner-Åträsket sjö   Fräkenmyran myr
  Inre-Hundtjärnen tjärn   Fräkenmyran myr
  Isklinten berg   Fräkenmyran Saknas
  Israelsdal terräng   Fräkenmyran delvis uppodlad myra - numera igenväxt
  Israelsmyran myr   Fräkenviken vik
  Jakobsdammet terräng   Frängsmyran Saknas
  Jan-Jansahålet myr?   Furunäsudden Saknas
  Jan-Jonsatjärnen tjärn   Fåfängan strandremsa
  Janningsänget odling   Fåfängan odl.
  Jengräsbacken skogsparti   Fåfängan odling
  Jon-Andersviken vik   Fåfängan odling
  Jon-Andersögern udde   Fåfängan åkeruppodling
  Jon-Dannesmyran myr   Fåfängkläppen höjd
  Jon-Dannesmyrhalsen myr   Fågelrisbrännan skogsmark
  Jonelhålet sank mark   Fågelrisbrännan Saknas
  Jon-Larsmyran myr   Fågelrisbäcken bäck
  Jonänget myrmark   Fågelrisbäcken bäck
  Julimyran myr   Fågelrisbäcken utlopp
  Jumyran myr   Fågelrismyren myr
  Jungfruögern grund   Fågelrismyran myr
  Juviken vik   Fågelrismyran Saknas
  Juviken odling   Fågelristjärn tjärn
  Juviksberget höjd   Fågelristjärnberget höjd
  Juviksnäsudden udde   Fågelrisberget Saknas
  Juviksudden udde   Fågelristjärnen tjärn
  Jämmerdalsbäcken bäck   Fågelristjärnen Saknas
  Jämmerdalsmyran myr   Fåraudden udde
  Jämtlands-Stormyran myr   Fårholmen holme
  Jättklövshällorna terräng   Fårkläppen kulle
  Kallbäckbrånet skogsmark   Fårtjärnarna tjärnar
  Kallbäcken bäck   Fäbodberget Saknas
  Kallkällberget berg   Fäbodgärdan land
  Kallkällmyran myr   Fäbodkammen höjd
  Kallkällmyran myr   Fäbodkroken vik
  Kallkällmyran myr   Fäbodkroken vik
  Kallmyran myr   Fäbodkroken Saknas
  Kallraningen terräng   Fäbodliden skogsås
  Kallraningen myrmark   Fäbodliden Saknas
  Kallstranden odlat strandområde   Fäbodmyren myr
  Kalludden udde   Fäbodmyran myr
  Kallvattenmyran myr   Fäbodmyran Saknas
  Kalven del av Djupsjön   Fäbodsanden strand
  Kalvviksundet terräng   Fäbodsanden badplats
  Kalvviksundsviken vik   Fäbodstranden del av strand
  Kalvänget myrmark   Fäbodtjärnen tjärn
  Kammen terräng   Fäbodtjärnen Saknas
  Kanalen bäck   Fäbodviken vik
  Kaninögern holme   Fäboforsen fors
  Karl-Olsforsen fors   Fäboliden höjd
  Karl-Perstjärnen tjärn   Fäbomyran myr
  Karlshällan grund   Fällan åkerstycke
  Kas, se Kubbviksskatan ö   Fällan åkerstycke
  Kastklinten skogsmark   Fällberget bergsträcka
  Kastklinten berg   Fällberget höjd
  Kattrumpan terräng   Fällberget Saknas
  Kattskallen ägomark   Fällberget Saknas
  Kattängesmyran myr   Fällbergsmyran myr
  Kattögelvarpet vik   Fällbergsmyran Saknas
  Kavelbromyran myr   Fällforsån kronopark
  Kavelmyran delvis odlad myr   Fällforså kronopark
  Kesen myrmark   Fällgrenskläppen höjd
  Killingholmen holme   Fällgrensmyran odl.
  Killingholmforsen fors   Fällgrensmyran Saknas
  Killingholmforsen fors   Fällkläppen höjd
  Killingskärudden udde   Fällkläppen Saknas
  Kistforsen fors   Fällmyren, se Gärdmyren Saknas
  Klapparsjön sjö   Fällmyren Saknas
  Klappmarkbäcken bäck   Följsbäcken bäck
  Klappmarkbäcken bäck   Föjsbäcken utdikad bäck
  Klappmarkbäcken bäck   Föka? Fökena skär
  Klappmyran sankmark   Fökan holme
  Klappmyrbrånet höjd   Fökan Saknas
  Klappmyrbäcken bäck   Gabrielsmyran Saknas
  Klappmyråsen ås   Gammbrännan skogsmark
  Klappslätten skogsmark   Gammbrännan Saknas
  Klappslättkläppen höjd   Gammdalbrännan Saknas
  Klinten terräng   Gammel-Hemmesmarkskogen skogsmark
  Klubberget terräng   Gammalängesmyren, se Gammängemyren Saknas
  Klubbsundsjön sjö   Gammgrundet grund
  Klubbudden udde   Gammgården fornminne /Se
  Klyvetforsen fors   Gammgårdsberget höjd
  Kläppberget höjd, triangelpunkt   Gammgårdsmyran myr
  Kläpphällan skogshöjd   Gammgårdsmyran Saknas
  Kläppmyran delvis odlad myrmark   Gammgårdsviken vik
  Kläppmyrbäcken bäck   Gammhägnbrånet höjd
  Kläppmyrbäcken, Östra bäck   Gammhägnbrånet Saknas
  Kläppänget terräng   Gammhägnen odl.
  Kläppänget odling   Gammhägnen åker
  Knarten udde   Gamm-Kvarnforsarna forsar
  Kniptjärnen tjärn   Gammkvarnforsarna forsar
  Knorrtallmyran myr   Gammkvarnidan Saknas
  Knöllen höjd   Gammkvarnidun fors
  Knösängesbrännan terräng   Gammladumyran Saknas
  Knösängesbäcken bäck   Gammsundet tjärnar
  Knösänget sankmark   Gammsundudden udde
  Knötterraningen terräng   Gammsågedan ställe
  Knötterraningsmyran myr   Gammsågen Saknas
  Kobbhällan skär? /Se   Gammsågforsen fors
  Kojviken vik   Gammsågidan bakström
  Kolaraningen myrmark   Gammsågidan Saknas
  Kopbrännan höjd   Gammåkern odl.
  Kopen terräng   Gammängesmyren myr
  Kopladumyran myr   Gammängesmyran myr
  Kopladumyrberget höjd   Gammängesmyrbäcken bäck
  Kopparögern grund   Gatusjöbäcken bäck
  Korpögern grund   Norr Gatusjömyran Saknas
  Korsmyran myr   Sör Gatusjömyran myrmark
  Korsmyran myr   Gatusjön sjö
  Korsmyrbrånet skogsmark   Gatusjön sjö
  Korsögern holme   Gatusjön igenväxt sjö
  Korvkitteln terräng?   Gergrundet spets av Hällskär
  Krakabäcken bäck   Gergrundet Saknas
  Krakaliden skogsmark   Gergrundet landtunga
  Krakaraningen ägomark   Gergrundshålet inlopp
  Krickmyran myr   Gergrundslädan havsvik
  Krokbäcken bäck   Getberget höjd
  Krokbäckfallet fors   Getingraningsbrånet höjd
  Krokiduforsen fors   Gistershålet vik
  Krokmyran myr   Gisterhålet vik
  Krokmyrliden höjd   Gjärsklubben, se Gerklubben Saknas
  Krokraningsskiftet skogsmark   Gjärssjön, se Gersjön Saknas
  Kroksjöbäcken bäck   Gladderaningen strandäng
  Kroksjöbäcken bäck   Gladdet slåtter
  Kroksjön sjö   Gladdraningen slåtter
  Kroksjömyran myr   Gladhällan bergknalle
  Kroksjön sjö   Gladhällorna hällar
  Krokåkammarna terräng   Gladhällorna hällar
  Kronberget höjd, triangelpunkt   Gladhällorna klipphällor
  Kronholmarna holmar   Gladvasstjärnen tjärn
  Kronmyrsjön sjö   Gladvasstjärnsberget höjd
  Kron-Smalmyran myr   Gladvasstjärnsmyran myr
  Kronviken vik   Gladvattnet sjö
  Kronåsen höjd   Gladvattnet sjö
  Kronåsen höjd   Gladvattstjärn tjärn
  Krutbrånet skogsmark   Glasmyran Saknas
  Krutbrånet berg /Se   Glähällan holme
  Kråkmyrholmen skogsparti   Glähällan udde
  Kråknäset udde   Godgräsbäcken bäck
  Kråkviktjärnen sank mark   Godgräsbäcken Saknas
  Kullforsen fors   Gottesgatarevet udde
  Kullängesviken vik   Gottesjömyren myr
  Kummelstjärnen tjärn   Gottesjön sjö
  Kummerudden udde   Gottesmoren land
  Kumyran myr   Gottesmoren olding
  Kumyran myr   Gottesviken vik
  Kumyrsmåget myr   Gottlandsbrånet höjd
  Kushällberget skogsmark   Gottlandsbäcken bäck
  Kustjärnberget höjd, triangelpunkt   Grafva-, se Grövu- Saknas
  Kustjärnen tjärn   Grafån, se Gravan Saknas
  Västra Kvarken hav   Grafån, se Grövun å
  Kvarken, Västra hav   Gran Saknas
  Kvarken, Västra hav   Gran(d)bäcken bäck
  Kvarnbäcken bäck   Granden odl.
  Kvarnbäcken bäck   Grandtuvan holme
  Kvarnbäcken bäck   Granmyran myr
  Kvarnforsberget höjd   Grannkläppen höjd
  Kvarnforsen fors   Gransjöbäcken bäck
  Kvarnforsen fors   Gransjöbäcken vattendrag
  Kvarnforsen fors   Gransjöbrånet Saknas
  Kvarnforsen fors   Gransjömoren Saknas
  Kvarnforstjärnen tjärn   Gransjömoren Saknas
  Kvarngärdan odling   Gransjön sjö
  Kvarnhusmyran myr   Gransjön sjö
  Kvarnhusmyrberget berg   Granträsk tjärn
  Kvarnkammen höjd   Granträskbrännan ås
  Kvarnliden område   Granträskbäcken bäck
  Kvarnraningen terräng   Granträskbäcken biflöde
  Kvarnraningen terräng   Granträsket sjö
  Kvarnsjöliden höjd   Granträsket sjö
  Kvarnsjön sjö   Granträsktjärn tjärn
  Kvarntjärnen Lilla tjärn   Grantuvan ö
  Kvarntjärnen, Stora tjärn   Grantuvan Saknas
  Kvarnänget odling   Granvadet Saknas
  Kvarnögern holme   Gravaliden skogshöjd
  Kvisseln skogsmark   Gravan å
  Kvisseln del av skär /Se   Graven myrsjö
  Kvisselsundet vik   Gravmarkgruvan berg
  Kyrkbrännan skogsmark   Gravmarkliden skogsmark
  Kyrkidan utvidgning av Sävarån   Gravmarksliden Saknas
  Kyrkmyrorna myrar   Gravmark-Stormyran myr
  Kåtahällsbrännan terräng   Gravnäset udde
  Kåtatjärnen tjärn   Gravnäskammen ås
  Kåtatjärnsberget berg   Gravån biflöde
  Kåtatjärnsbäcken bäck   Gravån vattendrag
  Käckmyran myr   Grillhällan grund
  Käckmyrhalsen myrhals   Grillhällågern grund
  Kälen terräng   Gripgrundet undervattensgrund
  Källmyran myr   Gripsholm Saknas
  Källsmyran myr   Grisselhällan skär
  Källsmyrbrånet skogsmark   Grisselhällan Saknas
  Källänget sank mark   Grisselhällögern skär
  Källänget myrmark   Grisselögern holme
  Kälsberget berg   Grossmyran Saknas
  Kälsbäcken bäck   Grossmyrkläppen Saknas
  Kälsgrundet grund   Groven dalgång
  Kälsjöbäcken bäck   Groven utdikad bäck
  Kälsjöudden udde   Grubbmyran myr
  Kälsmyran odling   Grubbmyran Saknas
  Kälsmyran myr   Grubbmyran Saknas
  Kälsmyran, Övre Saknas   Gråsälhällan stenör
  Kälsmyran myr   Gränberget höjd
  Kälstjärnen tjärn   Gränholmarna holmar
  Kälsudden terräng   Gränholmarna holmar
  Kälsänget sank mark   Gränkläppen höjd
  Kältjärnberget höjd   Gränlunden myr
  Kältjärnbäcken bäck   Grännäsudden udde
  Kältjärnbäcken bäck   Grännäsudden udde
  Kältjärnmyran myr   Grännäsviken vik
  Käringplågan sankmark   Grännäsviken Saknas
  Käringögern strandområde?   Gränrotsviken vik
  Kärr-Stormyran myr   Gränrotsviken Saknas
  Kärr-Stormyran myr   Gränsjöbrännan skogsmark
  Kärr-Stormyrliden höjd   Gränsjöbäcken bäck
  Ladusjön sjö   Gränsjömoren myrmark
  Laduskäret f.d. ö   Gränsjön tjärn
  Laduskäret terräng   Gränsjön Saknas
  Laduskäret, se Degerskär ö   Gränträskbrånet ås
  Lammaren sjö   Gränträskbäcken bäck
  Lammarsbrånet höjd   Gränträsket sjö
  Lammarsbäcken bäck   Gränträsket sjö
  Lammsjön sjö   Gränträskforsen fors
  Lamptjärnbäcken bäck   Gränträsktjärnbrännan höjd, skogsmark
  Lamptjärnen tjärn   Gränträsktjärnbäcken bäck
  Landholmen udde   Gränträsktjärnen tjärn
  Lappberget höjd   Grästjärnbäcken bäck
  Lappbergsmyran myr   Grästjärn, Stora och Lilla tjärnar
  Lappgrundet grund   Grästjärnbäcken biflöde
  Lapphålet myr   Grötkroken myrmark
  Lapphällan myr   Grötmoren Saknas
  Lapphällan terräng   Grövuliden skogsmark
  Lapphällan terräng   Grövun å, bifl.
  Lapphällmyran myr   Grövuraningen odlingsmark
  Lappkåtaheden hed   Gubbgärdan odl.
  Lappkåtaheden hed   Gubbholmsviken, se Nölfjärden Saknas
  Lappkåtakläppen höjd   Gullstrandudden udde
  Lappkåtamyran myr   Gullstrandudden udde
  Lappkåtamyran myr   Gullågern ö
  Lappmyran myr   Gunnisholm skogspark
  Lappmyran myr   Gålberget kronopark
  Lappmyran myr   Gårdberget kronopark
  Lappmyran myr   Gålberget Saknas
  Lappmyran myr   Gålbergsmyran Saknas
  Lappmyrbäcken bäck   Gålbergstjärnen Saknas
  Lappmyrliden skogsparti   Gångrenen odl.
  Lappmyrliden skogsmark   Gångsmyran myr
  Lapptjärnberget berg   Gångsmyrbäcken bäck
  Lapptjärnbäcken bäck   Gångsmyrbäcken bäck
  Lapptjärnen tjärn   Gårdberget berg
  Lapptjärnen tjärn   Gårdberget höjd
  Lapptjärnen sankmark   Gårdberget höjd
  Lapptjärnsbäcken bäck   Gårdbergskronparken krp.
  Lapptjärnsmyran myr   Gårdbergstjärn tjärn
  Lars-Olstuvan strandområde   Gårdbergstjärnen tjärn
  Lars-Olsögern grund   Gårdbråneet höjd
  Lassberget höjd   Gårdmyren myr
  Lass-Hansmyran myr   Gårdmyren myr
  Lasskäppen höjd   Gårdmyren myr
  Laxgårdsforsen fors   Gårdmyran myr
  Laxögern holme   Gårdmyran Saknas
  Ledskär ö   Gårdmyran myr
  Ledskäret ö   Nedre Gårdmyran Saknas
  Ledskär f.d. ö   Övre Gårdmyran Saknas
  Ledskär udde   Gårdmyran myra
  Ledskärsströmmen sank mark   Gårdmyran myr
  Ledskärsudden udde   Gårdmyran Saknas
  Lidbäcken bäck   Gårdmyran myrområde
  Lidbäckudden udde   Gårdmyran odl.
  Lidbäckviken vik   Gårdmyran myr
  Liden skogsmark   Gårdmyran Saknas
  Liden terräng   Gårdmyran odl.
  Liden terräng   Gårdmyran Saknas
  Lidmyran myr   Gårdmyrarna myrar
  Lidmyran myr   Gårdmyrkläppen höjd
  Lidmyran myr   Gårdmyrkälen höjd
  Lidmyrbrännlandet terräng   Gårdmyrkälen höjdsträckning
  Lidtjärnen tjärn   Gårdsbrånet Saknas
  Lilla klippan udde   Gårdtjärn sjö
  Lillberget berg   Gårdtjärnen tjärn
  Lillberget höjd   Gårdtjärnmyran myr
  Lillbergsmyran myr   Gåsholmarna småholmar
  Lill-Boberget höjd   Gåsholmen grund
  Lill-Bobergsberget berg   Gåsmoren Saknas
  Lillbromyran myr   Gåsmoren Saknas
  Lillbrännan skogsmark   Gåsmyran myr
  Lill-Bäcksjöåsen terräng   Gåsmyren myr
  Lill-Degerberget höjd   Gåsmyran myr
  Lill-Degerbergstjärnen tjärn   Gåsmyran myr
  Lill-Degermyran myr   Gåsmyran Saknas
  Lill-Dåvamyran myr   Gåsnabben backe
  Lill-Dåvamyran myr   Gåsnabben udde
  Lillfjärden tjärn   Gåstjärn tjärn
  Lillfjärden fjärd   Gåstjärn tjärn
  Lill-Frosmyrtjärnen tjärn   Gåstjärnbrånet höjd
  Lillglon vik /Se   Gåstjärnbäcken bäck
  Lillgrundudden udde   Gåstjärnbäcken bäck
  Lill-Grästjärnen tjärn   Gåstjärnbäcken vattendrag
  Lill-Gångsmyran myr   Gåstjärnen tjärn
  Lillheden hed   Gåstjärnen tjärn
  Lillholmen terräng   Gåstjärnmyran myr
  Lillholmen holme   Stora Gäddtjärnmyran Saknas
  Lill-Huckerttjärnen tjärn   Gäddtjärnsmyran myr
  Lill-Hundtjärnberget berg   Gäddviken vik
  Lill-Hundtjärnen tjärn   Gäddviken »strandsjö»
  Lillhällskär, se Hällskär skär   Gällgrundsslädan? vatten
  Lill-Kattmyran myrmark   Gällgrundsströmmen sund
  Lill-Kråkmyran myr   Gärdberget berghöjning
  Lill-Kälsjöbäcken bäck   Gärdmyren myr
  Lill-Kälsjön sjö   Gärdmyran myr
  Lill-Kälsmyran myr   Gärdmyrbäcken bäck
  Lill-Kältjärnen tjärn   Gärdorna odl.
  Lill-Lappmyran myr   Gärdsjöbrånet höjd
  Lill-Malsjön sjö   Gärdsjöbäcken bäck
  Lillmyran myr   Gärdsjöbäcken bäck
  Lillmyran odling?   Gärdsjöbäckmyran myr
  Lill-Oskarsdammet fördämning?   Gärdsjöbäckraningen slåtter
  Lillraningen terräng   Gärssjöbäcken bäck
  Lillraningen odling   Gärssjöbäckmyran Saknas
  Lill-Röjsjömyran myr   Gärssjöbäckraningen Saknas
  Lill-Rönnmyran myr   Gätarhuskläppen höjd
  Lillsjöberget höjd   Gökötjärnen tjärnhål
  Lillsjöbäcken bäck   Gökön odl.
  Lillsjöhällan terräng   Gökön sankmarker
  Lillsjömyran delvis odlad myrmark   Görjmyrraningen odl.
  Lillsjön sank mark   Görjmyrraningen åkeruppodling
  Lill-Skogberget berg   Görjmyrraningsbäcken bäck
  Lill-Skogbergssjön sjö   Görjmyrröjningen nyodling
  Lillskäret grund   Göstaraningen slåtteräng
  Lillslädan tjärn   Göttesskataudden udde
  Lill-Stenmyran myr   Göttesviken vik
  Lillstenmyran myr   Göttesviken vik
  Lillstranden udde   Haget odl.
  Lillsävarträsket sjö   Hallmyran myr
  Lillsävarträsket sjö   Hallmyran myra
  Lillsävarträsket sjö   Hallmyran myr
  Lilltjärnbrännan terräng   Hallmyran myr
  Lilltjärnbäcken bäck   Hallmyran Saknas
  Lilltjärnbäcken bäck   Hallmyrbrännan höjd, skogsmark
  Lilltjärnen tjärn   Hallmyrknösen höjd
  Lilltjärnen tjärn   Hallmyrknösen kläpp
  Lilltjärnen tjärn   Hallmyrtjärnen Saknas
  Lilltjärnen tjärn   Halsberget höjd
  Lilltjärnen tjärn   Halsduktjärnen tjärn
  Lill-Truthällan strandområde?   Halsgärdan odl.
  Lillträsket sjö   Halsviken vik
  Lill-Vinnestjärnen tjärn   Halsviknäset näs
  Lill-Vorrmyran myrmark   ?Halutan odling
  Lill-Vorrstjärnberget höjd   Halvvägasmyran myr
  Lill-Vorrstjärnen tjärn   Halvögern udde
  Lillvöttingen grund   Hammarsjöberget höjd
  Lillvöttingen grund   Hammarsjöliden Saknas
  Lillåberget berg   Hammarsjön sjö
  Lillåberget höjd   Hammarsjön sjö
  Lillåbergsknösen höjd   Hammarsjön Saknas
  Lillån å   Hammarsjötjärnen tjärn
  Lillån å   Hammarsjötjärnsberget höjd
  Lillångträsket sjö   Hampersvikbäcken uttorkad bäck
  Lillåraningarna sank mark   Hampersviken vik
  Lillänget myrmark   Hampersviken vik
  Lillänget terräng   Hamptjärn tjärn
  Lillögern holme   Hamptjärnen tjärn
  Limpan grund   Öster Hamptjärnen igenväxt tjärn
  Ljusmyran myr   Hamptjärnsmyran myr
  Ljustjärnen tjärn   Hamptjärnsmyran myra
  Loberget höjd   Handskbäckkläpparna höjder
  Lobergsknösen höjd   Handskbäcksraningen odl., slåtter
  Lobergsmyran myr   Hansbäcken Saknas
  Lobergstjärnen tjärn   Hansbäcken vattendrag
  Lomtjärnen tjärn   Hansbäcken Saknas
  Lomtjärnmyran myr   Hansbäckkläpparna Saknas
  Lomviken vik   Hanshålet slåtter
  Lortroviken sank mark   Haramyran myr
  Lubbnäsbrännan terräng   Haramyran odl.
  Lubbnäsmyran myr   Haramyran Saknas
  Lubbnäsudden udde   Haramyrdalen Saknas
  Luffarnabben skogsområde   Harmyren myr
  Lundbergsudden udde   Harptjärn tjärn
  Lundkvistögern grund   Harptjärnarna tjärnar
  Lurven grund   Harptjärnen, Väster- tjärn
  Lybäck grund   Harptjärnen, Öster- tjärn
  Långa revet ö   Harptjärnskläppen höjd
  Långbrånet skogsmark   Harrbäcken bäck
  Långbrånhällan höjd, triangelpunkt   Harrbäcken bäck
  Långforsen fors   Harrbäcken bäck
  Långforsen fors?   Harrbäcksviken vik
  Långforsen fors   Harrevelsudden udde
  Långhässjestoet terräng   Harrevelsudden udde
  Långkälen skogsmark   Harrevelsudden udde
  Långkälen höjd   Harrevelsviken vik
  Långmyran myr   Harrevelsviken vik
  Långmyran myr   Harrevelsviken vik
  Långmyran myr   Harrgrundet undervattensgrund
  Långmyran myr   Hasaågern ö, nu udde
  Långmyran myr   Heden krp.
  Långmyran myr   Heden, Inå skogsmark
  Långmyran myr   Hedlundaberget höjd
  Långmyran myr   Hedmyren myr
  Långmyran myr   Hedmyran myr
  Långmyran odling   Hedmyran Saknas
  Långmyran myr   Hedmyran myr
  Långmyran myr   Hedmyran myr
  Långmyran myr   Hedmyran Saknas
  Långmyran myr   Hedmyran myra
  Långmyran myr   Hedmyran myr
  Långmyran, se Furumyran myr   Hedmyran myr
  Långmyrberget höjd   Hedmyrbäcken bäck
  Långmyrbäcken bäck   Hedtjärn tjärn
  Långmyrbäcken bäck   Hedtjärnen tjärn
  Långmyrbäcken bäck   Hedtjärnen Saknas
  Långmyrbäcken bäck   Hedtjärnkammen Saknas
  Långmyrkälen skogsmark   Hedtjärnskammen höjd
  Långmyrtuvan råmärke   Hembrånet ås
      Hemsjön sjö
      Hemsjön sjö
      Hemsjön sjöslåtteräng
      Hemsjön sjö
      Hemsjön sjö
      Hemsjön Saknas
      Hemsjön sjö
      Hinriksforsen fors
      Hiter-Bredmyran Saknas
      Hjåggmarkbäcken bäck
      Hjoggmarkbäcken bäck
      Hjåggmarkbäcken bäck
      Hjoggmarkviken vik
      Hjärtat udde
      Hjärtat udde
      Hjärtat tillandad ö
      Hjärtsundet vik
      Holktjärnarna tjärnar
      Holmarna holmar
      Holmen höjd
      Holmen halvö
      Holmforsen fors
      Holmmyran Saknas
      Holmmyran delvis uppodlad myra
      Holmraningen slåtter
      Holmraningen Saknas
      Holmraningsmyran myr
      Holmötjärn tjärn
      Holmötjärnen tjärn
      Holmötjärnen tjärn
      ?Holsterögern skär
      Hostarhällan häll
      Huckertjärn, Stora och Lilla tjärnar
      Huckertjärnarna tjärnar
      Hugsttjärn, se Högstjärn Saknas
      Hultret skogsmark
      Hultret höjd
      Hummelmyran myr
      Saknas bäck
      Hummelmyran odl.
      Hummelmyran åker
      Hummelmyrbäcken bäck
      Hundavan vik
      Hundhuvudet odling
      Hundmyran myr
      Hundmyran Saknas
      Hundmyrberget höjd
      Hundmyrberget Saknas
      Hundnorberget berg
      Hundnorberget höjd
      Hundnorberget Saknas
      Hundnoren sjöar
      Hundnoren Saknas
      Hundnorsjön sjö
      Hundraningen Saknas
      Hundraningsbäcken bäck
      Hundtjärnbäcken bäck
      Hundtjärnbäcken Saknas
      Inre Hundtjärnen Saknas
      Hundtjärnliden kronopark
      Hundtjärnliden höjd
      Hundtjärn, Stora och Lilla tjärnar
      Hvithällmyren, se Vitermyran Saknas
      Håkaedan lugnvatten, eda
      Håkaforsen fors
      Håkaforsen Saknas
      Håkahällen häll?
      Håkakläppen höjd
      Håkarsmyran myr
      Håkarsmyran myr
      Håkarsmyran Saknas
      Håkaviken vik
      Håkaviken vik
      Håkaviken Saknas
      Hålbäcken bäck
      Hålbäcken bäck
      Hålbäcken bäck
      Hålbäcken vattendrag
      Hålbäcken vattendrag
      Hålbäcksraningen Saknas
      Saknas Saknas
      Hålmyran odling
      Hålmyrarna myrar
      Nedre Håltjärnen Saknas
      Övre Håltjärnen Saknas
      Håltjärnmyran Saknas
      Håltjärnsmyran myr
      Hårdbergsgärdan odl.
      Häbbersvarpet tjärn
      Häbbärsvarpet f.d. tjärn
      Häggraningen slåtteräng
      Häggraningen Saknas
      Hägnbrånet höjd
      Hägnen Saknas
      Hägnen odling
      Hägnskiftet odl.
      Hällan skär
      Hällan del av Hällskär
      Hällan höjd
      Hällan grund
      Hällan holme
      Hällan halvö
      Hällan skär
      Hällan stenör
      Hällforsedan lugnvatten
      Hällforsen fors
      Hällgrundet undervattensgrund
      Hällhålet passage
      Hällmyran myr
      Hällmyran myr
      Hällmyran utskifte
      Hällmyran Saknas
      Hällmyrberget Saknas
      Hällorna bergås
      Hällskär skär
      Hällskär Saknas
      Lilla Hällskär holme
      Hällskären skär
      Hällskären holmar
      Östra Hällskäret skär
      Hällskär(et) holme
      Hällskäret holme
      Stora Hällskäret ö
      Hällskäret, Väster- skär
      Hällskäret, Öster- skär
      Hällskärssundet Saknas
      Hällskärsudden udde
      Hällskärsviken vik
      Hällskärsviken vik
      Hällskärsviken Saknas
      Hällslättet ås
      Hälludden udde
      Hälludden udde
      Hällängesberget berg
      Hällängesbäcken bäck
      Hällängesdiket tjärn
      Hällängesmyran Saknas
      Hällängestjärn sjö
      Hällängestjärnbrånet höjd
      Hällängestjärnbäcken bäck
      Hällängestjärnen tjärn
      Hällängestjärnen tjärn
      Hällängestjärnen Saknas
      Hällängestjärnmyran myr
      Hällänget myrmark
      Hällänget slåtteräng
      Hällänget vik
      Hällänget myr
      Hällänget Saknas
      Hällängestjärnen tjärn
      Hällängesviken inskärning av Ostnäsfjärden
      Hällögern grund
      Härbresvarpet del av Långskärssundet
      Härestranden område
      Hässjemyren myr
      Hässjemyran myr
      Hässjemyran myr
      Hässjemyran Saknas
      Hässjemyran Saknas
      Hässängesforsen fors
      Hästdalen dalsänka
      Hästdalen dalsänka
      Hästdalen Saknas
      Hästdalsbrånet skogsås
      Hästdalsbrånet Saknas
      Hästgatasjöarna sjöar
      Hästgataudden udde
      Hästgataudden Saknas
      Hästhuvudmyren myr
      Hästhuvudmyran myr
      Hästhägnen odl.
      Hästkälen höjd
      Hästkälen Saknas
      Hästkälen Saknas
      Hästmyran Saknas
      Hästmyran myra
      Hästmyrbrånet kronopark
      Hästmyrbrånet kronopark
      Hästmyrbrånet Saknas
      Hästmyren myr
      Hästmyren myr
      Hästmyran myr
      Hästmyran myr
      Hästmyrbrånet höjd
      ?Hästskatasjöarna tjärnar
      Hästskatasjöarna strandsjöar
      Hästskoviken vik
      Hästskäret ö
      Hästskär holme
      Hästskäret ö
      Hästskärsudden Saknas
      Hästskärsögern holme
      Hästskärsögern holme
      Hästtjärnbrännan skogsmark
      Hästtjärnen tjärn
      Hästtjärnen Saknas
      Hästtjärnmyran myr
      Hästängesforsen fors
      Hästören, se Hästskäret Saknas
      Hästören, se Hästskär Saknas
      Högbrånet höjd
      Högbrånet Saknas
      Högbrånet Saknas
      Högen bergshöjd
      Högen höjd
      Högkläpparna höjder
      Högkläppberget berg
      Högkläppberget höjd
      Högkläppberget Saknas
      Högkläppen höjd
      Högkläppen kulle
      Högkläppen höjd
      Högkläppmyran myr
      Högkläppmyren myr
      Högkläppmyran myr
      Högkläppmyran Saknas
      Höglandet kronopark
      Höglandet kronopark
      Höglandet kronopark
      Höglandsmyren myr
      Höglandsmyran Saknas
      Höglandsmyran myr
      Höglandsmyrberget höjd
      Höglandsmyrberget berg
      Högliden skogshöjd
      Högsberget Saknas
      Högsbrännan bergshöjd
      Högsbäcken bäck
      Högsbäcken bäck
      Högsbäcken biflöde
      Högsbäckklyvan ställe
      Högsliden skogsområde
      Högsmyran Saknas
      Högstjärn tjärn
      Högstjärnen tjärn
      Högstjärnen Saknas
      Högstliden berg
      Högåkersviken vik
      Högåkersviken Saknas
      Hökaren grund (»åger»)
      Hökaren udde
      Hökaren Saknas
      Hömyren myr
      Hömyran myr
      Hömyran myr
      Hömyran utskifte
      Hömyran myra
      Hömyrbrånet höjd
      Höngesviken vik
      Höngesviken vik
      Hösen undervattensgrund
      Hötjärn tjärn
      Hötjärnen tjärn
      Hötjärnen Saknas
      Höträsket sjö
      Höträsket sjö
      Höträsket sjö
      Höträsket sjö
      Höträsket sjö
      Ickorrbäcken bäck
      Ickorrängesknösen höjd
      Igeltjärn, se Iltjärn Saknas
      Ikorrtallkläpparna Saknas
      Ikorränget Saknas
      Ilforsen fors
      Illdrävjen myr
      Illdrävjen sankmarksområde
      Illforsen fors
      Illforsen fors
      Illforsnabben udde
      Iltjärn tjärn
      Iltjärnberget höjd
      Iltjärnen tjärn
      Iltjärnen tjärn
      Ingentingsraningen änge
      Inmyran Saknas
      Innerfjärden vik
      Inner-Åträsket sjö
      Inner Åträsket sjö
      Inre-Grästjärnen tjärn
      Inre-Hundtjärnen tjärn
      Isklintarna bergknallar
      Isklinten bergshöjd
      Isklinten höjd
      Isklinten Saknas
      Isklintmarken, se Isklintarna Saknas
      Stora Isklinttjärn tjärn
      Israelsdal tjärdal
      Israelsmyran Saknas
      Ivarsnäs skogsmark
      Jakobsdammet Saknas
      Jan-Isaksviken vik
      Jan-Jansahålet myr
      Jan-Jonsatjärnen tjärn
      Jan Jonsatjärnen tjärnhål
      Jan-Mattsudden udde
      Jannestigen stig
      Janningsjön sjö
      Jan Ningsänget slåtteräng
      Jengärsbacken Saknas
      Jergrundshålet sund
      Jerklubben, se Gerklubben Saknas
      Jersjön, se Gersjön Saknas
      Johan-Lundbergsgrundet undervattensgrund
      Johannesfors Saknas
      Johannesforsforsen fors
      Jon-Anders-viken vik
      Jon-Anders-viken vik
      Jon Andersögern stenörar
      Jonas Eklundsstigen stig
      Jon-Danelsmyran myr
      Jon-Danelsmyrhalsen myr
      Jon-Dannesmyran myra
      Jonelhålet tjärn
      Jonerhålet tjärn
      Jonhåkansedan ställe
      Jon-Håkansidan bakström
      Jon-Israelskläppen bergknalle
      Jon-Nilsraningen odl.
      Jonstranden mark
      Jonänget Saknas
      Jungfrustenarna grund
      Jungfruviken vik
      Jungfruögern holme
      Jungfruögern Saknas
      Juviken vik
      Juviksberget Saknas
      Juviksnäsudden Saknas
      Jäckleshällarna berghällar
      Jämmerdalen Saknas
      Jämmerdalsbäcken Saknas
      Jämmerdalsmyran myr
      Jämmerdalsmyran Saknas
      Jättklövshällorna Saknas
      Kallbäcken bäck
      Kallbäcken bäck
      Kallkällberget höjd
      Kallkällberget Saknas
      Kallkällmoren sankområde
      Kallkällmyren myr
      Kallkällmyran Saknas
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran myr
      Kallkällmyran Saknas
      Kallmyren myr
      Kallmyran myr
      Kallmyran Saknas
      Kallraningen slåtter
      Kallraningen Saknas
      Kallstranden strand
      Kallstranden strandåker
      Kalludden udde
      Kalludden udde
      Kallvattenmyran Saknas
      Kalven tjärn, vik
      Kalvhaget mark
      Kalvvikssundviken vik
      Kalvviksundsviken vik
      Kalvviksundviken vik
      Kalvänget slåtter
      Kalvänget sankmark
      Kammen ås
      Kammen ås
      Kammen ås
      Kammen ås
      Kammvägen väg
      Kampen kronopark
      Kampen kronopark
      Kampheden krp.
      Kamudden udde
      Kamviken vik
      Kanalen utdikat bäck
      Kaninögern holme
      Karet undervattensgrund
      Karl-Eriksdalakläppen höjd
      Karl-Olsforsen fors
      Karl Olsforsen fors
      Karl-Persidan bakström
      Karl-Perstjärn tjärn
      Karl-Perstjärnen tjärn
      Karlsgrundet undervattensgrund
      Karlshällan grund
      Karlshällan grund
      Karlshällan skär
      Karludden udde
      Kastklinten bergshöjd
      Kastklinten höjd
      Kastklinten Saknas
      Kattrumpan myr
      Kattskallen udde
      Kattysselviken vik
      Kattysselvikudden udde
      Kattängesmyran myr
      Kattängesmyran Saknas
      Kattögelvarpet vik
      Kavelbromyran myr
      Kavelbromyran Saknas
      Kavelmyren myr
      Kavelmyran myr
      Kavelslättan mark
      Kesen myrhål
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmen holme
      Killingholmforsen fors
      Killingholmforsen fors
      Killingholmforsen Saknas
      Killingholmforsen Saknas
      Killingholmraningen odling
      Killingholmsstrycken ström
      Killingskärsudden udde
      Killingskärudden udde
      Killingskärsudden fastlandets avslutning
      Kistforsen fos
      Kistforsen Saknas
      Klapparsjön sjö
      Klapparsjön Saknas
      Klappmarkbäcken bäck
      Klappmarkbäcken bäck
      Klappmarkbäcken bäck
      Klappmyren myr
      Klappmyran myr
      Klappmyrbrånet Saknas
      Klappmyrbäcken bäck
      Kalppmyrbäcken bäck
      Klappmyrliden kronopark
      Klappmyrliden krp.
      Klappmyrliden skogsmark
      Klappmyråsen Saknas
      Klappslätten Saknas
      Klappslättkläppen Saknas
      Klicken undervattensgrund
      Klimparna undervattensgrund
      Klintberget höjd
      Klinten bergshöjd
      Klinten höjd
      Klintgrundet undervattensgrund
      Klintudden udde
      Klippan ö
      Klippan holme
      Klubberget berg
      Klubberget höjd
      Klubberget Saknas
      Klubbsundsjön tjärn
      Klubbsundsjön Saknas
      Klubbsundögern udde
      Klubbudden udde
      Klubbudden udde
      Klubbågern udde
      Klyvetforsen fors
      Kläppberget berg
      Kläppberget Saknas
      Kläppberget höjd
      Kläppen bergshöjd
      Kläppen kulle
      Kläpphällan höjd
      Kläpphällan Saknas
      Kläppmyran myra
      Kläppmyrbäcken bäck
      Kläppmyrbäcken delvis utdikad bäck
      Östra Kläppmyrbäcken vattendrag
      Knakaraningsmyran myr
      Knakmyren myr
      Knakmyren myr
      Väster Knakmyran Saknas
      Öster Knakmyran Saknas
      Knarten del av
      Knarten udde
      Knarten bergknalle
      Knektstranden udde
      Kniptjärnen tjärn
      Knorrtallmyran myr
      Knorrtallmyran Saknas
      Knotaröjningsbäcken bäck
      Knöllen höjd
      Knösängesbrännan höjd
      Knösängesbäcken bäck
      Knösänget Saknas
      Knötterraningen slåtter
      Knötterraningen mark
      Knötterraningsbrånet höjd
      Knötterraningsmyran myr
      Knötterraningsmyran Saknas
      Kojrevet udde
      Kojrevet udde
      Kojviken vik
      Kojviken Saknas
      Kommersberget höjd
      Kommersmyran myr
      Saknas tjärn
      Konpricken undervattensgrund
      Kopladumyren myr
      Kopladumyran myr
      Kopladumyran Saknas
      Kopladumyran Saknas
      Kopladumyrberget höjd
      Kopparögern rev
      Korngärdesforsen fors
      Kornmjölsgärdforsen fors
      Korpudden udde
      Korpågern grund
      Korpögern udde
      Korpögern holme
      Korpögern grusör
      Korsmyren myr
      Korsmyren myr
      Korsmyran myr
      Korsmyran myr
      Korsudden udde
      Korsudden udde
      Korsågern skär
      Korsögern skär
      Korsögern holme
      Kotået odl.
      Krakabäcken utloppsbäck
      Krakaliden sluttning
      Krakaraningen Saknas
      Krakebäcken bäck
      Krickmyran myr
      Krokbäcken bäck
      Krokbäcken vattendrag
      Krokbäckfallet fors
      Krokbäckfallet fors och vattenfall
      Krokbäckforsen fors
      Krokbäckstorforsen fors
      Krokforsen fors
      Krokidan strömdrag
      Krokidan bakström
      Krokiduforsen fors
      Krokiduforsen Saknas
      Krokmyren myr
      Krokmyran myr
      Krokmyran myra
      Krokmyrbrånet höjd
      Kroknäset udde
      Krokraningsskiftet skifte
      Krokraningsskiftet Saknas
      Krokraningsstigen skogsstig
      Kroksanden vik
      Kroksjöbrånet höjd
      Kroksjöbäcken bäck
      Kroksjöbäcken vattendrag
      Kroksjömyran Saknas
      Kroksjön utdikt sjö
      Kroksjön namn på Gatusjön
      Kroksjön sjö
      Kroksjön Saknas
      Kroksjön tjärn
      Kroksjötjärn tjärn
      Krokskinnverket bäck
      Krokåkammarna ås
      Krokögern holme
      Kronberget berg
      Kronberget Saknas
      Krongrundet undervattensgrund
      Kronholmarna holmar
      Kron-Lappmyran myr
      Kronmyrsjön Saknas
      Kronmyrsjön Saknas
      Kronmyrtjärn tjärn
      Kronmyrtjärnen tjärn
      Kron-Smalmyran myr
      Kronviken vik
      Kronåsen kronskogsområde
      Krutbrånet backe
      Krutbrånet höjd
      Krutbrånet höjning
      Krutbrånet höjd
      Krutbrånet fornminne /Se
      Kråkmyran myr
      Kråkmyrholmen Saknas
      Kråkmyrholmen Saknas
      Kråknäset näs
      Kråktjärnen tjärn
      Kråkviktjärnen tjärn
      Kråkviktjärnen myra, uppgrundad tjärn
      Krångelbäckbäcken bäck
      Krångelbäcken bäck
      Kulberget höjd
      Kullforsen fors
      Kullforsen Saknas
      Kullängesviken vik
      Kummeludden udde
      Kummersbrånet bergshöjd
      Kummersmyren myr
      Kummerstjärn tjärn
      Kummerudden del av Ledskär
      Kumyren myr
      Kumyran myr
      Kumyran myra
      Kumyrsmåget myr
      Kumyrsmåget myrhals
      Kushällberget höjd
      Kushällberget berghällar
      Kustjärn tjärn
      Kustjärnberget höjd
      Kustjärnberget Saknas
      Kustjärnen tjärn
      Kustjärnen tjärnhål
      Kvarken del av Bottniska viken
      Kvarnbacken Saknas
      Kvarnbäcken, se Harrbäcken Saknas
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarnestjärnarna tjärnar
      Kvarnfors gårdar
      Kvarnforsberget höjd
      Kvarnforsberget Saknas
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforsen fors
      Kvarnforstjärnen Saknas
      Kvarnforstjärnen skogstjärn
      Kvarngärdan odl.
      Kvarngärdan Saknas
      Kvarngärdorna odl.
      Kvarngärdsforsen fors
      Kvarnhusmyran myr
      Kvarnhusmyrberget bergknalle
      Kvarnhusmyrberget Saknas
      Kvarnhustjärnarna tjärnar
      Kvarnhägnen odl.
      Kvarnidan bakström
      Kvarnidan utvidgning av Sävarån
      Kvarnkläppen höjd
      Kvarnmoren odling, myr
      Kvarnmoren odl.
      Kvarnnabben udde
      Kvarnraningen slåtter
      Kvarnraningen Saknas
      Kvarnsjöliden skogshöjd
      Kvarnsjöliden höjd
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnsjön sjö
      Kvarnsjön Saknas
      Kvarnsjöriset skogsmark
      Lilla Kvarntjärnen tjärn
      Stora Kvarntjärnen tjärn
      Kvarnåkern utskifte
      Kvarnänget odling
      Kvarnänget åker
      Kvarnögern holme
      Kvarnögern Saknas
      Kvisseln del av skär
      Kvisseln Saknas
      Kvisselsundet vik
      Kvisseln del av udde
      Kyrkedan lugnvatten
      Kyrkidan Saknas
      Kyrkmyran myr
      Kyrkmyrarna myrar
      Kyrkmyrorna myrmarker
      Kyrkvägen kyrkväg
      Kåtahällsbrännan höjd
      Kåtahällsbrännan åker
      Kåtamyren myr
      Kåtatjärn tjärn
      Kåtatjärnbäcken biflöde
      Kåtatjärnen tjärn
      Kåtatjärnen tjärnhål
      Kåtatjärnsberget höjd
      Kåtatjärnsbäcken bäck
      Kåtatjärnsbäcken bäck
      Käckmyran myr
      Kälen höjd
      Kälen ås
      Kälen Saknas
      Källmyren myr
      Källmyran Saknas
      Källmyran myr
      Källsmyren myr
      Källsmyran myr
      Källsmyran Saknas
      Källsmyrbrånet höjd
      Källsmyrbrånet höjd
      Källsmyrbrånet Saknas
      Källängestjärnen tjärn
      Källänget slåtter
      Källänget slåtteräng
      Källänget Saknas
      Kälsberget höjd
      Kälsbäcken bäck
      Kälsgrundet undervattensgrund
      Kälsgrundet Saknas
      Kälshällan undervattensgrund
      Kälsjöudden udde
      Kälsmyran myr
      Kälsmyran myr
      Kälsmyran myr
      Kälstjärnen delvis igenväxt tjärn
      Kältjärnberget höjd
      Kältjärnberget Saknas
      Kältjärnbäcken bäck
      Kältjärnmyran myr
      Käringenögrarna udde
      Käringågern udde
      Käringögern grusör
      Kärrstormyran myr
      Kärr-Stormyran Saknas
      Kärruttersjön, se Tjärrotesjön Saknas
      Saknas sjö
      Käsen torr tjärn
      Käsen mark
      Köttermyran myr
      Ladusjöbäcken bäck
      Ladusjön sjö
      Ladusjön sjö
      Ladusjön sjö
      Ladusjön Saknas
      Laduskäret höjd
      Laduskäret skär
      Lagdegermyrkläppen bergknalle
      Lammarbrånet skogsås
      Lammarn sjö
      Lammaren sjö, numera utdikt
      Lammaren sjö
      Lammarsbacken bergshöjd
      Lammarsbrånet höjd
      Lammarsbäcken bäck
      Lammarsbäcken bäck
      Lammarsbäcken vattendrag
      Lammarsbäcken bäck
      Lammsjöbäcken bäck
      Lammsjöhällorna berg
      Lammsjömyran myr
      Lammsjön sjö
      Lammsjön sjö
      Lammsjön sjö
      Lammsjön Saknas
      Lammtjärn tjärn
      Lamptjärnbäcken bäck
      Lamptjärnbäcken utloppsbäck
      Lamptjärnen tjärn
      Lamptjärnen Saknas
      Landholmen holme
      Landholmen holme
      Landsudden udde
      Landsudden udde
      Landviksbrånet höjd
      Lappberget berg
      Lappberget höjd
      Lappberget Saknas
      Lappbergsmyran Saknas
      Lappgrundet skär
      Lapphålet slåtteräng
      Lapphällan berghäll
      Lapphällmyran Saknas
      Lappkåtaheden skogsmark
      Lappkåtaheden Saknas
      Lappkåtakläppen Saknas
      Lappkåtamyran myr
      Lappkåtamyran Saknas
      Lappkåtamyran Saknas
      Lappmyran myr
      Lappmyran myra
      Lappmyran Saknas
      Lappmyrkammen ås
      Lappmyrliden skogsmark
      Lappmyrliden skogspark
      Lappmyrorna myrar
      Lappmyrselet sel
      Lapptjärn tjärn
      Lapptjärnberget bergshöjd
      Lapptjärnberget höjd
      Lapptjärnberget Saknas
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptjärnen vattendrag
      Lapptjärnen tjärn
      Lapptjärnsbäcken bäck
      Lapptjärnsbäcken bäck
      Lapptjärnsmyran myr
      Lars-Hansmyran myr
      Lars-Olstuvan slåtteräng
      Lars-Ols-tuvan Saknas
      Lars-Olsögern skär
      Lassberget berg
      Lassberget Saknas
      Lassgärdberget höjd
      Lass-Hans myran Saknas
      Lasskläpparna höjder
      Lasskläppen Saknas
      Laxaforsen fors
      Laxgårdsforsen fors
      Laxågern skär
      Laxögern holme
      Laxögern skär
      Ledskär udde
      Ledskär halvö
      Ledskäret udde
      Ledskärsströmmen förr mark
      Ledskärsströmmen sund
      Ledskärsströmmen bäck
      Ledskärsudden udde
      Levanders hällan häll
      Lidbäcken bäck
      Lidbäcken bäck
      Lidbäcken bäck
      Lidbäcksudden Saknas
      Lidbäckviken Saknas
      Liden höjd
      Liden skogsmark
      Liden höjdsträckning
      Liden höjdsluttning
      Liden skogsmark
      Liden höjd
      Lidmyran myr
      Lidmyran Saknas
      Lidmyran myr
      Lidmyran myr
      Lidmyran myr
      Lidmyran Saknas
      Lidmyrberget höjd
      Lidmyrbrännlandet skogsmark
      Lidmyrbrännlandet Saknas
      Lidtjärn tjärn
      Lidtjärnen tjärn
      Lidtjärnen Saknas
      Lill-Almasjön sjö
      Lillberget berg
      Lillberget berg
      Lillberget höjd
      Lillberget Saknas
      Lill-Bobergsberget Saknas
      Lillbromyran igenvuxen myr
      Lillbromyran Saknas
      Lillbrännan höjd
      Lillbrännan Saknas
      Lillbrännbergkläppen höjd
      Lillbrännmyran odling
      Lillbäcksjöåsen skogsås
      Lill-Bäcksjöåsen Saknas
      Lill-Degerberget höjd
      Lill-Degerberget Saknas
      Lill-Degerbergstjärnen tjärn
      Lill-Degerbergstjärnen tjärn
      Lilldegermyren myr
      Lill-Degermyran myr
      Lilldåvamyran myr
      Lillfjärden del av Tefteåfjärden
      Lillfjärden sjö
      Lillfjärden tjärn
      Lillforsmyrtjärnen tjärn
      Lill-Forsmyrtjärnen tjärnhål
      Lillglon Saknas
      Lillgrundet undervattensskär
      Lillgrundudden udde
      Lillgrundudden udde
      Lillgrundudden udde
      Lill-Grästjärnen Saknas
      Lillgrönhällan udde
      Lillgröven biflod
      Lillgrövun bifl.
      Lillheden skogsmark
      Lillheden Saknas
      Lillholmen udde
      Lillholmen höjd
      Lill-Huckertjärnen Saknas
      Lill-Hundtjärnberget berg
      Lill-Hundtjärnen tjärn
      Lill-Hundtjärnen Saknas
      Lill-Isklinttjärnen tjärn
      Lillkattmyran myr
      Lillkälsjöbäcken bäck
      Lill-Kälsjön sjö
      Lill-Kälsjön Saknas
      Lill-Kälsmyran Saknas
      Lill-Kältjärnen tjärn
      Lill-Kältjärnen Saknas
      Lill-Lappmyran myr
      Lill-Lappmyran Saknas
      Lill-Malsjön Saknas
      Lillmoren sankmark
      Lillmyran Saknas
      Lill-Oskardammet fördämning
      Lill-Oskarsdammen f.d. damm
      Lill-Oskarkläppen höjd
      Lillraningen slåtter
      Lillraningen slåtter
      Lillraningen Saknas
      Lillraningsmyran myr
      Lillraningsmyran myr
      Lillröjmyren myr
      Lill-Röjsjömyran Saknas
      Lill Rönnmyran Saknas
      Lillrövsjömyren, se Lillröjmyren Saknas
      Lillsjöberget höjd
      Lillsjöberget Saknas
      Lillsjöbäcken bäck
      Lillsjöbäcken vattendrag
      Lillsjömyran Saknas
      Lillsjön öståt utdikt sjö
      Lillsjön sjö
      Lillsjön sjö eller ava
      Lillsjön sjö
      Lillskogberget berg
      Lill-Skogberget höjd
      Lillskogbergsbrännan skogsmark
      Lill-Skogbergssjön sjö
      Lill-Skogbergssjön sjö
      Lillskäret grund
      Lillslädan vik
      Lillstenmyran Saknas
      Lill-Stenmyran Saknas
      Lillstranden mark
      Lillsuddön ö
      Lillsuddön holme
      Lillsävarträsket sjö
      Lill-Sävarträsket sjö
      Lilltjärn tjärn
      Lilltjärn tjärn
      Lilltj., se Ilästtjärnen Saknas
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärn
      Lilltjärnen tjärnhål
      Lilltjärnsmyran myr
      Lill-Truthällan häll
      Lillträsket sjö
      Lillträsket sjö
      Lillvinnestjärn tjärn

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.