ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sävars socken : Umeå domsagas tingslag : Västerbottens län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 190 Naturnamn : 1111 Bebyggelsenamn : 300 Naturnamn : 2045
Ostnäs by Långnäset udde Lillåkälen by Lill-Vinnestjärnen tjärn
Ostnäs by Långrevet, se Långrorevet ö Lilåkälen by Lill-Vinnestjärnen Saknas
Ostnäs by Långrevskäret holme Lindbo avs Lill-Vorrmyran Saknas
Ostnäs by ?Långrevsundet sund Lindbo avs Lill-Vorrstjärnen tjärn
Ostnäs by Långrevsundet sund Lindskäret lht Lillvorstjärnberget höjd
Ostnäs by Långrorevet ö Loberget berg och gård Lill-Vorstjärnen tjärn
Ostnäs by Långryggen udde Lundagård avs Lillvättingen holme
Ostnäs by Långrävsjälen skär Lundby avs Lillvöttingen skär
Ostnäs by Långsjöberget höjd Lunden avs. Lillåberget berg
Ostnäs by Långsjön sjö Lunden namn på Renträsk Lillåberget höjd
Ostnäs by Långsjön sjö Lundero lht Lillåberget Saknas
Ostnäs gård och halvö Långskäret ö Lundhem avs Lillåbergsknösen kläpp
Ostnäs by /Se Långskäret terräng Lundtorp avs. Lillån, se Pålböleån Saknas
Pålböle by *Långskärssundet sund Lundtorp avs Lillån, se Norsån Saknas
Pålböle by /Se Långskärssundet sund Långmyrkälen bebyggelse Lillån Saknas
Pålböle by Långskärsudden terrängområde Långskäret fritidshusbebyggelse Lillån vattendrag
Pålböle by Långstranden udde Långskärslandet lht Lillån, Ini slinga
Pålböle by Långtjärnen tjärn Långstranden sommarstugubebyggelse Lillåraningarna odl.
Pålböle by Långtjärnen tjärn Långåker by Lillåraningarna Saknas
Pålböle by Långtjärnen tjärn Långåker ödegård Lillängesmyran myr
Pålböle by Långtjärnsberget berg Långåker gård Lillänget slåtter
Pålböle by Långtjärnsbäcken bäck Långåkern gd Lillögern udde
Pålböle by Långtjärnsbäcken bäck Långängsskiftet lht Limpan grund
Pålböle by Långtjärnsliden höjd, skogsmark Lövliden bebyggelse Lisaforsen fors
Pålböle by Långudden udde Marieludn by Ljusmyran myr
Pålböle by Långviken vik Marielund by Ljussjön, se Djupsjön Saknas
Pålböle by Långviken vik Markströmstorpet avs. Ljustjärn tjärn
Pålböle by Långviksbäcken bäck Melsbäck by Ljustjärnen tjärn
Pålböle by Långviksskatan terräng Melsbäck by Lobbnäsudden udde
Pålböle by Långåkersliden skogsmark Melsbäck gårdar och åker Loberget höjd
Pålböle by Långögern f.d. ö Morbyn by Loberget berg
Pålböle by Långögern holme Morbyn by Loberget berg och gård
Pålböle gårdar Långögern terräng Morbyn by Loberget kronopark
Pålböle by Lång-Öllerudden udde Mångbyn by Loberget kronopark
Pålböle by /Se Långörsudden udde Mångbyn by Lobergsknösen höjd
Pålböle by /Se Låssjömyran myr Nordanskog lht Lobergsmyran myrstråk
Pålböle by /Se Låssjön sank mark Norrby skogshemman Lobergstjärnen tjärnhål
Pålböle by /Se Lönngärdskläpparna terräng Norsådammen avs Logkläppen höjd
Ratu by /Se Löpesmyran odling Nyby by Lomtjärnen tjärn
Skeppsvik ortn. /Se Löptjärnberget höjd Nyby by Lomtjärnen Saknas
Sävar by Löptjärnen tjärn Nyby by Lomtjärnmyran myr
Sävar by Lövbrännan terräng Nyby gård Lomviken vik
Sävar by Lövholmen holme Nyby gårdar ?Lortroviken vik, tjärn
Sävar by Lövknösen höjd Nybyn by, gårdar Lortroviken vik
Sävar by Lövknösen skogsmark Nyhem kronotorp Lubbnäsmyran Saknas
Sävar by Lövliden höjd Nyhem kronotorp Lubbnäsudden udde
Sävar by Lövögern grund Nyhem gård Lubbnäsudden udde
Sävar by Magänget myrmark Nyströmåker gd Lundbergsudden udde
Sävar by Malbäcken bäck Nyverke(t) gårdar Lundbergsudden udde
Sävar by Malbäcken bäck Nyverket gårdar Lundgrenshällan sten
Sävar by Malbäcken bäck Näset gårdar Lundkvistögern holme
Sävar by /Se Malmberget höjd Näset Saknas Lurven skär
Sävar samhälle Malsjöbäcken bäck Nölbyn bydel Lurven holme
Sävar by Malsjöhallen skogsmark Nötviksunden sommarstuguområde Lurven grund
Sävar by Manen terräng Ol-Nils gd Lybeck undervattensgrund
Sävar by Markängesmyran myr Olofsfors by Lågsjöbäckskläppen bergknalle
Sävar by Markänget odling Olofsfors by Lågsjön sjö
Sävar by Marragroven bäck Olofsfors gårdar och åker Långbrånet skogås
Sävar by Marragrundsfjärden sjö Olofsgård lht Långbrånet höjd
Sävar by Marratjärnberget berg Olsliden avs Långbrånet höjd
Sävar by Marratjärnen tjärn Oskarstorp Saknas Långbrånet Saknas
Sävar by Marsbäcken bäck Ostbo lht Långbrånhällan skogshöjd
Sävar by Marutullmyran myr Ostnäs by Långbrånhällan höjd med fornminne /Se
Sävar by Masugnmyran myr Ostnäs, se Näset gårdar Lång bråten, se Sör-Vasan Saknas
Sävar by Mattesmyran myr Ostnäs by Långforsedan lugnvatten
Sävar by /Se Mattholmen holme Ostnäs by Långforsen Saknas
Sävar by /Se Mattisselet utvidgning av Sävarån Pell-Pers gd Långforsen fors
Sävarberg by Mattmyrsundet myrmark Per Blombergs nyverket avs Långforsen fors
Söderboda by Medtallen, se Råmarktallen råmärke Perstorp lht Långforsen fors
*Söderboda by Mellanbäcken bäck Pålböle by Långforsen fors
Söderboda by Melsbäckmoren odling Pålböle by Långgärdet, se Sör-Petersgrundet Saknas
Söderboda by Melsbäckmyran myr Pålböle by Långgärdskroken krök
Söderboda by Melskälen skogsmark Pålböle bebyggelse Långkläppen bergknalle
Söderboda by Metsprötmyran myr Pålböle bebyggelse Långkälen höjd
Söderboda by Metsprötmyrtjärnen tjärn Pålböletomten avs Långkälen ås
Söderboda by Mickelsmyran myr Pålböletomten avs. Långmyran myr
Söderboda by Milbäcken bäck Pålliden namn på Högliden Långmyran myr
Söderboda by Milstranden strandområde Renträsk by Långmyran myr
Söderboda by Missemyrberget skogshöjd Renträsk gd Långmyran myr
Söderboda by Missemyrliden terräng Rishägnan avs Långmyran Saknas
Söderboda by Missemyrtjärnen tjärn Risträsk by Långmyran myr
Söderboda by Mittifjärden fjärd Risträsk gd Långmyran myr
Söderboda, se Ytterboda by Mittigrundet grund Risträsk gård Långmyran myr
Söderboda by /Se Mittiholmen holme Rosenlund fäbodar Långmyran Saknas
*Tassmark gårdar Mittiladukläppen skogsparti Rosenlund lht Långmyran Saknas
Tväråmark by Mittisjön odling Rosenlund fäb. Långmyran Saknas
Tväråmark by Mittitjärnen tjärn Rotet Saknas Långmyran Saknas
Tväråmark by Mittiträsket träsk Rotet soldattorp Långmyran Saknas
Tväråmark by Mitti-Åträsket sjö Rotet soldattorp Långmyrberget berg
Tväråmark by Mittiänget myrmark Röbäck Saknas Långmyrberget Saknas
Tväråmark by Mjösjön sjö Rönnäs by Långmyrberget höjd
Tväråmark by Mjösjön myr Rönnäs by Långmyrbrånet höjd
Tväråmark by Mjösjötjärnen tjärn Rönnäs by Långmyrbäcken bäck
Tväråmark by Moren myrmark Rönnäs by Långmyrbäcken bäck
Tväråmark by Moren odling Rönnäs gårdar Långmyrbäcken bäck
Tväråmark by Morfarsidan utvidgning av Sävarån Rörås lht Långmyrbäcken bäck
Tväråmark by Mormor-Pärlandskläppen höjd Sandfäboda fäb. Långmyrbäcken vattendrag
Tväråmark by Mossaberget skogshöjd Sandås fäbodar fäbodar Långmyren myr
Tväråmark by Mossaberget höjd Selsfors by Långmyren myr
Tväråmark by Mossaberget höjd Selsfors by Långmyren myr
Tväråmark by Mossabergsbrännan terräng Selsfors gård Långmyren myr
Tväråmark by Mossamoren terräng Sigfridsborg torp Långmyrtjälen bergshöjd
Tväråmark by Mossamoren myrmark? Sillhällan bebyggelse Långmyrkälen höjd
Tväråmark by Mossamyran myr Silvergruvan avs. Långmyrtjälen kronopark
Tväråmark by Mossamyran myr Silvergruvan avs Långmyrkälen krp.
Tväråmark by Mossamyran myrmark Sjöarödd by Långnäset näs
Tväråmark by /Se Mossamyran myr Sjöarödd gd Långnäset udde
Tväråmark by /Se Mossamyrberget höjd Sjöarödd bebyggelse Långnäsudden udde
Tväråmark by /Se Myrviken vik Sjöåker gård Långnäsudden udde
Tålsmark by Myrviksudden udde Sjöåker gd Långnäsudden udde
Tålsmark by Mångbysanden vik Skeppsvik lastageplats Långnäsviken vik
Tålsmark by Mårdberget höjd Skeppsvik lastageplats ?Långrevelshar holme
Tålsmark by Märratjärnen sank mark Skeppsvik by Långrevskäret skär
Tålsmark by Mästermannen skogsmark Skeppsviks lastageplats lht Långrevskäret Saknas
Tålsmark by Mögerberget höjd Skogberg gård Långrevsundet sund
Tålsmark by Mörttjärnen tjärn Skogberget bebyggelse Långrevsundet sund
Tålsmark by Nabben udde Skogberget gård Långryggen del av Skäret
Tålsmark by Neder-Brännkläppmyran myr Skogberget gd Långsjöberget berg
Tålsmark by Neder-Långmyran myr Skogshem avs Långsjöberget Saknas
Tålsmark by Neder-Missemyran myr Skogstorp gårdar Långsjön område
Tålsmark by Nederåsbrännan skogsmark ?Skor(d)stranden gd (o. odl.) Långsjön sjö
Tålsmark by Nedre-Vorrstjärnen tjärn Skravelbäck by Långsjön Saknas
Tålsmark by Nickmyran myr Skravelbäck by Långsjön sjö
Tålsmark by Nickmyran delvis odlad myr Skålstrand lht Långsjösundet sjö
Tålsmark by Nickmyrberget berg Smidesbacken avs Långskäret udde
Tålsmark by Nickmyrberget berg Soldatroten avst. Långskäret Saknas
Tålsmark by Nickmyrkälen skogsmark Soldatrotet Saknas Långskärssundet vik
Tålsmark by /Se Nils-Olsögern grund Spånhyveln lht Långstranden område
Tålsmark by /Se Nordåsbäcken bäck Stavarn del av by Långstranden mark
Täfteböle by Norr-Dånaberget höjd, triangelpunkt Stenbacka lht Långtjärn tjärn
Täfteböle by Norrfjärden fjärd Stenfors by Långtjärn tjärn
Täfteböle by Norr-Gatusjömyran myr Stenfors by Långtjärnbäcken Saknas
Täfteböle by Norrulen udde Stenfors gårdar och åker Långtjärnen tjärn
Täfteböle by Norsåklyvan bäckmöte /Se Storgärdan avs. Långtjärnen tjärn
Täfteböle by Norsån å Storgärdan avs Långtjärnen tjärn
Täfteböle by Norsån å Storliden by Långtjärnen Saknas
Täfteböle by Norsån å Storliden by Långtjärnliden Saknas
Täfteböle gård Norsån å Storliden by Långtjärnsberget höjd
Täfteböle by /Se Norsån å Storliden by Långtjärnsbäcken bäck
Täfteböle by /Se Notseludden udde Stormyran lht Långtjärnsliden höjd, skogsmark
Täfteböle by Notseltjärnen tjärn Stormyran lägenheter Långudden udde
Täfteböle by /Se Notseludden udde Stormyrbrännan by Långudden udde
Täftebölesjön by *Notträsk sjö Stormyrbrännan gårdar Långvikbäcken bäck
Täftesjöbölet by Numrafemsmyran myr Storstanmoran lht Långviksbäcken bäck
Täftesjöbölet by Nybruket, Norra odling Storudden gårdar och åker Långviken vik
Täftesjöbölet by Nybruket, Södra odling Stranden gård Långviken vik
Täftesjöböle by Nybrännan skogsmark Strandfors by Långviken vik
Täftesjöbölet by Nybrännan skogsmark Strandfors by Långviksskaten udde
Täfteåböle by /Se Nybrännan skogsmark Strandfors gård Långvikskatan udde
?Täfteå by /Se Nybrännan terräng Strömbäck by Långviksskatan halvö
?Täfteå by /Se Nybrännan skogsmark Strömbäck by Långåkersliden skogsmark
Täfteå by Nybrännmyran myr Strömbäck gårdar Långåkersvägen väg
Täfteå by /Se Nybäckmyran myr Strömåker by Långågern skär
Täfteå by Nydammviken vik Strömåker by Långågern näs
Täfteå by Nygrundet grund Sundbergs nyverket avs Långågern ö
Täfteå by Nygärdan odling Sundbergs nyverket, se 10 Pålböle Saknas Långängsbäcken bäck
Täfteå by Nyladumyran myr Sundbäck by Långögern holme
Täfteå by Nyladumyran myr Sundbäck gd Långögern udde
Täfteå by Nyladumyran myr Sundbäck gård och åkrar Långögern grusmark
Täfteå by Nyladumyrtjärnen tjärn Sunnanträsk by Långögern skär
Täfteå by Nyland odling? Sunnanträsk by Lång-Öllerudden udde
Täfteå by Nymyran myr Sunnanträsk gård Lårsjön, Låssjön, se Lågsjön Saknas
Täfteå by Nymyran myr Svedjan bolagshemman ?Låssjön sjö
Täfteå by Nymyran myr Svedjan gårdar Lägrönnan udde
Täfteå by Nymyrbergen höjder, triangelpunkt Svidjekläppen gd Länsmansågrarna skär
Täfteå by Nymyrbäcken bäck Svidjen ödegård Länsmansögern kobbe
Täfteå by Nymyrheden hed Sågfallet avs Lönngärdan odl.
Täfteå by Nymyrkläppen terräng Sågliden lht Lönngärdskläpparna höjder
Täfteå by Nyraningen skogsmark Sågplatsen lht Löpesmyran odling
Täfteå by Nyraningen terräng Sågplatsen lht Löpesmyran odling
Täfteå by Nyraningsudden strandområde Sävar by Löptjärnen tjärn
Täfteå by Ny-Strömåker odling Sävar bebyggelse Lövbrännan skogsmark
Täfteå by /Se Nyverket odling Sävaravsöndringen avs. Lövbrännänget slåtter
Täfteå by /Se Nyverket odling Sävaravsöndringen lht Lövgärdsbäcken bäck
Täfteå by /Se Nyverket odling Sävaravsöndringen lägenheter Lövholmen holme
Täfteå by /Se Nyåkern odling Sävaravsöndringen avs Lövholmen Saknas
Täfteå by /Se Nyåkern odling Sävaravsöndringen, se 49 Sävar Saknas Lövknösen höjd
Täfteå by /Se Nyängesberget höjd Sävarberg by Lövknösen höjd
Täfteå by /Se Nyängesberget skogshöjd Sävarberg by Lövliden kronopark
Täfteå by /Se Nyängesbäcken bäck Sävarberg by Lövliden krp.
Täfteå by /Se Nyängesudden udde Sävarberg avs. Lövliden Saknas
Ytterboda by Nyänget terräng Sävarberg lht Lövögern skär
Ytterboda by Nyänget odlingar? Säverberg by Magängesmyren myr
Ytterboda by Nyänget sank mark Sävarfjället bebyggelse Magänget myr
Ytterboda by /Se Nyänget myr Sävarmonumentet lht Magänget Saknas
Ytterboda, se Boden by Näset terräng Sävartorpet lht Malberget berg
Ytter-Boda, se Boden gårdar Näset odling Sävenberg avs Malberget höjd
Ytterboda by Näslandet udde Söderby samfällighet Malbäcken bäck
Ytterboda by /Se Näsudden udde Sävenberg avs Malbäcken vattendrag
Östermark gård /Se Näsudden udde Söderby samf. mark Malm-, se Mal- Saknas
  Näverbrånet höjd Södervik by Malmsjön, se Malsjön Saknas
  Nävermyran myr Sörbyn del av Tväråmark Malsjöbäcken bäck
  Nördavamyran myr Sör-Grundbäck by Malsjöhallen höjd
  Nördavan sankmark Teftesund avs. Malsjöhallen ås
  Nörd-Haramyrberget skogshöjd Tidesmoran avs Malsjön, Stora och Lilla sjöar
  Nörd-Lappmyran myr Tjälen by Malsjön, L. sjö
  Nörd-Petesgrundet grund Tjälen by Malskärågern grund
  Nörd-Putterberget höjd Tjäln del av by Manen? skogsås
  Nörd-Raningsmyran myr Tjälen gårdar Manen ås
  Nördsjön sjö Tjärn gårdar Manen skogshöjd
  Nördsjön, se Östertjärn sjö Tjärnbrodammen avs. Margrundsfjärden, se Nölfjärden Saknas
  Nördtjärnen tjärn Tjärnbrodammen avs Margrundudden udde
  Nörd-Tjärnmyran myr Tjärnmyrsjön lht Marielund gård
  Nördträsket träsk Tomten gård Marragroven bäckdal
  Nörd-Tärnögern grund Tomterna gårdar Marragroven bäck
  Nötmyran myr Tomterna gårdar Marratjärnberget höjd
  Nötvikbäcken bäck Tomterna by Marratjärnberget Saknas
  Nötviksunden vik Tomtgärdan lht Marratjärnen tjärn
  *Ogrunden holmar Tväråmark by Marsbäcken Saknas
  Ol-Gabrielsudden udde Tväråmark by Martjärnsberget, se Märrtjärnsberget Saknas
  Ol-Jacksamyran myr Tväråmark by Martullmyren myr
  Ol-Jonsaänget myrmark Tväråmark by Martullmyran myr
  Ol-Larsmyran myr Tålsmark by Marutallmyran myr
  Ol-Lars-myran myr Tålsmark by Masken undervattensgrund
  Olstrandbrånet höjd Tålsmark by Masugnmyran Saknas
  Olstrandmyran myr Tålsmark by Mattmyrsundet sankmark
  Oppnedögern holme Tålsmark ortn. Med-tallen tall
  Ormtjärnen tjärn Tålsmark by Medtallen tall
  Orrmyran myr Täcka udden avs Mejerishägnen odl.
  Orrögern udde Täfteböle by Melsbäck gårdar och åker
  Ostnäs gård och halvö Täfteböle by Melsbäckberget höjd
  Ostnäsfjärden fjärd Täfteböle by Melsbäcken bäck
  Ostnäsfjärden fjärd Täfteböle by Melsbäckmoren Saknas
  Ostnäsfjärden fjärd Täfteböle by Melsbäckmyran Saknas
  Ostnäs skiäret, se Ostögrundet holme Täfteböle by Melsbäckparken krp.
  Ostnäsudden, se Ostön udde Täfteböle Saknas Melskälen skogsmark
  Ostögrundet ö Täftesund avs Melstjälen skog
  Ostögrund grund Täftesund bebyggelse Melstjälen skogstrakt
  Ostögrundet ö Täfte, se Täfteå by Metsprötmyren myr
  Ostögrundet holme Täfteå by Metsprötmyran myr
  Ostögrunden skär Täfteå by Metsprötmyrtjärn tjärn
  Ostögrundet ö Täfteå by Metsprötmyrtjärnen tjärn
  Ostögrundrevet grund Täfteå pst Metsprötmyrtjärnen Saknas
  Ostön ö Täfteå bebyggelse Mickelsmyren myr
  Ostö ö Täfte(å) by Mickelsmyran myr
  Ostön halvö Täfteå by Mickelsmyran Saknas
  Ostön udde Täfteå by Milbäcken vattendrag
  Ostön halvö /Se Täfteå ortn. Milstranden strand
  Ostön ö Täfteå by Milstranden udde
  Ostön udde Täfteåhem lht Missemyren myr
  Ostön udde Täfteårotan avs. Missemyrberget krp.
  Oxbäcken bäck Täfteårotan avs. Missemyrliden skogsmark
  Oxbäcken bäck Vackerrotan avs. Missemyrorna myrar
  Oxbäckmyran myr Vackerrotan avs Missemyrtj., se Missumyrsjön Saknas
  Oxbäckskravlet skogsmark Verkrävlet fisk-(lax) gård Missemyrtjärn tjärn
  Oxmyran myr Våtmorssvedjan hemman Missemyrtjärnen Saknas
  Oxmyran myr Våtmorsvedjen f.d. gd Missumyrsjön sjö
  Oxmyrkälen höjd Västanskog lht Missöberget kronopark
  Oxvarpet sjö Västanträsk by Mittifjärden fjärd
  Palmbrånet skogsmark Västanträsk by Mittifjärden vik
  Per-Anderhässjestoet myr Västermark hemman Mittigrundet stengrund
  Per-Jansbrännan terräng Västermark gd Mittiladukläppen höjd
  Per-Larsmyran myr Västermark hus och åkeruppodling Mittiladukläppen Saknas
  Persänget myrmark Växtholm by Mitti-Råkälen höjd
  Pettersdalsbrånet höjd Växtholm by Mittisjön åker
  Pråmögern grund Västholm by Mittitjärnen tjärn
  Punkten grund Ytterboda bebyggelse Mittitjärnen tjärn
  Putten terräng Ytterboda by Mittiträsket, se Mittiåträsket Saknas
  Puttermyran myr Ytterboda by Mittiträsket sjö
  Pålböleån å Ytterboda by Mittiträsket Saknas
  Pålböleån å Ytterboda ortn. Mittiträsket sjö
  Pålböleån å Yttersmark by Mittiåträsket sjö
  Pålböleån å Ytterstmark by Mittiänget slåtter
  Pålliden skogsmark Ytterstmark Saknas Mjösjön utdikt sjö
  Pållidsslättet myrmark Ytterträsk by Mjösjön sjö
  Påsaiduforsen fors Ytteråträsk by Mjösjön tjärn
  Pärgärdan strandområde Ytterträsk by Mjösjön sjö
  Pärgärdbäcken bäck Ytteråträsks kvarndamm avs. Mjösjön Saknas
  Pärlandskläpparna höjd Ytteråträsk by Mjösjötjärn tjärn
  Pörelögern udde Ytteråträsk by Mjösjötjärnen tjärn
  Rackan odling Ytteråträsks kvarndamm avs Morbysjön namn på Höträsket
  Rackan odling Zacris Zacris nyverket avs Moren myr
  Rackdalen terräng Åbyn by Moren sankmark
  Rackforsen fors Åbyn by Moren myr
  Rackmyran myr Åbyn by Moren odl.
  Randbråne,t Västra skogsmark Östra Åbyn Saknas Moren odl.
  Randbrånet, Östra skogshöjd Ågärdan gårdar Moren, Sö i odl.
  Randmyran sankmark Åkerbäck by Morfarlägden odl.
  Raningen myr Åkerbäck by Morfarsidan Saknas
  Raningen odling Åkerlund gård Mormorpärlandskläppen höjd
  Raningen odling Åkerlund avs Morttjärnarna tjärnar
  Raningen odling Åkerlund gård Mossaberget höjd
  Rappelmyran myr Åland hemman Mossaberget Saknas
  Rappelmyrberget skogshöjd Åland gd Mossaberget Saknas
  Ratan hamnplats /Se Åland gård Mossabergsbrännan skogsmark
  Rataskäret klippholme /Se Åmyrlund åker och gårdar Mossabergs-brännan avbränt område
  Ratubäcken vattendrag /Se Åsgård avs Mossamoren skogsmark
  Ratuträsket sjö /Se Åträsk by Mossamoren Saknas
  Rengårdsberget höjd Åträsk by Mossamyran myr
  Rengårdsbäcken bäck Åträsk sågdamm avs. Mossamyran myr
  Rengårdsliden skogsmark Åträsks sågdamm avs Mossemyren myr
  Rengårdsliden skogsmark Åträsks sågdamm bebyggelse Mossamyran myr
  Rengårdsmyran myr Östanskog lht Mossamyran myr
  Rengårdsmyran myr Östanträsk gd el. by Mossamyran Saknas
  Rengårdsmyran myr Östanträsk gd Mossamyran Saknas
  Rengårdsmyran myr Östanträsk gård Mossamyran Saknas
  Rengårdstjärnen tjärn Östanån gårdar Mossamyrberget Saknas
  Rengårdsträsken sjöar Östermark gård Myckelsmyren, se Mickelsmyren Saknas
  Rengårdsträskkammen höjd Östermark gd Myrviken vik
  *Revstrand vik Över Storliden del av by Myrviksudden Saknas
  Risberget berg   Mångbyn gårdsgrund
  Risbrånet skogsmark   Mångbysanden badplats
  Risbäcken bäck   Mård-, se Mal- Saknas
  Risbäcken bäck   Mårdberget Saknas
  Risfällan odling   Mårdbäcken bäck
  Risgravan bäck   Mårdbäcksheden kronopark
  Riskälen skogsmark   Mårdbäcksheden kronopark
  Rismyran myr   Mårdsjön Saknas
  Rismyran myr   Måsflöt, se Nöl-Petersgrundet Saknas
  Rismyran myr   Måsgrund grund
  Rismyrbrånet skogsmark   Märr-, se Marr- Saknas
  Risraningen terräng   Märratjärnen myr
  Ristjärnbäcken bäck   Märrgrundfjärden sjö
  Ristjärnbäckmyran myr   Märrtjärn sjö
  Ristjärnen tjärn   Märrtjärnsberget berg
  Ristjärnen tjärn   Mästermannen strand
  Ristjärnheden skogsmark   Mästermannen Saknas
  Ristjärnkläpparna höjder   Mästermannen lägda
  Ristjärnmyran myr   Mögerberget höjd
  Risträskbäcken bäck   Mögerberget Saknas
  Risträsket sjö   Mögerraningen odl.
  Risträskmyran myr   Mörttjärnen tjärnhål
  Risträskviken vik   Mörtullmyren, se Martallmyren Saknas
  Risviken utvidgning av Sävarån   Nabben udde
  Rommisbäcken bäck   Nabbidan eda
  Rommismyran myr   Nabbkläpparna höjder
  Roslagstjärnen tjärn   Nabbkrokarna del av Pålbölån
  Roslagstjärnmyran myr   Namnhällan fornminne /Se
  Rotraningsbrånet skogsmark   Namnlösbrånet holme
  Rotåkern odling   Neder-Holktjärnen tjärn
  ?Rovan ö   Neder-Långmyran myr
  Rovan skär   Nedermissemyran Saknas
  Rovan udde   Nedertjärnforsen fors
  Rovbacken terräng   Nederåsbrännan skogsmark
  Rovsundet sjö   Nederås-brännan Saknas
  Rovsundhålet sund   Negelgrundet undervattensgrund
  Rovågern ö /Se   Nerhägnen odling
  Rovögern holme   Nickmyran myr
  Rovögern ö /Se   Nickmyran Saknas
  Rovörarna skär   Nickmyrberget höjd
  Rudhålsbäcken bäck   Nickmyrberget Saknas
  Rumpängesmyran myr   Nils-Gabrielsgärdan odl.
  Rundmyran myr   Nils-Olsögern ör
  Rundmyrbrånet skogshöjd   Nisses raningen slåtter
  Rutbådan strandområde   Nordostudden udde
  Ryptjärnbäcken bäck   Nordtiggeriet slåtter
  Rypdalakläpparna skogsmark   Nord-Tärnögern holme o. skär
  Ryptjärnbäcken bäck   Norrby skogsmark
  Ryptjärnen tjärn   Norr-Dånaberget Saknas
  Ryptjärnliden skogsmark   Norrfjärden fjärd
  Ryptjärnmyran myr   Norr i åkroken del av Tefteån
  Rysskläppen höjd   Norrsj., se Nölsjön Saknas
  Rysskär terräng   Norrsjön, Sörsjön sjöar
  Rysskärsudden udde   Norruten holme
  Ryssvadet sank mark   Norsåklyvan del av Sävarån
  Råberget skogshöjd   Norsån å
  Råbergsdåvarna sankmark?   Norsån å
  Råbergstjärnen tjärn   Norsån Saknas
  Råkälen terräng   Notseludden udde
  Råkälen skogsmark   Numrafemsmyran myr
  Råkälsmyran myr   Numrafemsmyran Saknas
  Råkälstegarna myrmark?   Nybergskläppen kulle
  Råkälstegarna skogsmark   Nybruket odling
  Rålandsmyran myr   Norra Nybruket odling
  Rålandsmyran myr   Södra Nybruket odling
  Rålandsmyran myr   Nybrännan skogshöjd
  Rålandsmyrliden skogsmark   Nybrännan höjd
  Rålinjebrånet skogsmark   Nybrännan höjdsträckning
  Rålinjebrånet höjd   Nybrännan Saknas
  Rålinjemyran myr   Nybrännmyran myr
  Råmarktallen råmärke   Nybäckmyran myr
  Råstenögern grund   Nybäckmyran Saknas
  Råsvartliden skogsmark   Nydammviken vik
  Råsvartlidtjärnen tjärn   Nydammviksberget berg
  *Räfsstrand vik   Nygrundet udde
  Rävadalen terräng   Nygrundet smågrund
  Rävahällorna höjd   Nygärdan odl.
  Rävakammen terräng   Nygärdan odling
  Rävakläpparna höjd   Nygärdan Saknas
  Rävaknösen höjd   Nyhällsgrundet, se Negelgrundet Saknas
  Rävamyran myr   Nyladumyran Saknas
  Rävasaxmyran myr   Nyladumyran Saknas
  Rävatjärnberget höjd   Nymyran myr
  Rävatjärnen tjärn   Nymyran myr
  Rödiket myrmark   Nymyran Saknas
  Rödmossaberget skogsmark   Nymyran Saknas
  Rödmossamyran myr   Nymyran myr
  Rödmossan myrmark   Nymyrbergen bergstrakt
  Rödmossatjärnen tjärn   Nymyrberget höjd
  Rödstenforsen fors   Nymyrbäcken bäck
  Rödstensbacken skogsparti   Nymyrbäcken Saknas
  Röjmoren odling   Nymyrheden kronopark
  Röjmyran myr   Nymyrheden krp.
  Röjsjöberget höjd   Nymyrheden Saknas
  Rönnborg holme   Nymyrkläppen Saknas
  Rönnäsmyran myr   Nyraningen slåtter
  Rönnögern holme   Nyraningen Saknas
  Rörmyran myr   Nyraningsudden Saknas
  Rörmyran myr   Nystetsbacken vägbacke
  Rörmyran myr   Nystetsgärdan odl.
  Rörmyran myr   Nystetsänget slåtter
  Rörmyrkälen skogsområde   Nysundet vik
  Rörmyrliden skogsmark   Nysundsslädan tjärn
  Rörtjärnbäcken bäck   Nyverket odling
  Rörtjärnen tjärn   Nyverket odl.
  Rörtjärnen tjärn   Nyverket Saknas
  Rörtjärnen tjärn   Nyverksbrånet höjd
  Rörtjärnsberget berg   Nyviksudden udde
  Rörtjärnsberget höjd   Nyåkern Saknas
  Rörtjärnsbäcken bäck   Nyåkern nedlagd åker
  Rörtjärnsbäcken bäck   Nyängesberget höjd
  Rörtjärnsknösen höjd   Nyängesberget höjd
  Rörtjärnsmyran myr   Nyängesberget Saknas
  Rörtjärnsraningen skogsmark   Nyängesberget Saknas
  Röskallkammen höjd   Nyängesberget Saknas
  Röskallmyran myr   Nyängesbäcken bäck
  Röskallmyran myr   Nyängesbäcken vattendrag
  Rötjärnen tjärn   Nyängesudden udde
  Rötjärnmyran myr   Nyänget åker
  Rötjärnmyran myr   Nyänget Saknas
  Sadöhn, se Säddön f.d. ö   Näset höjd
  Sandarna udde   Näset udde
  Sandfäboda terräng   Näset Saknas
  Sandfäbodviken vik   Näsudden udde
  Sandlidmyran myr   Näsudden udde
  Sandskäret ö   Näsudden Saknas
  Sandskär ö   Näsågern udde
  Sandskäret skär   Näverbrånet höjd
  Sandskär triangelpunkt   Näverbrånet Saknas
  Sandskäret udde   Nävermyren myr
  Sandskärsslädan havsvik   Nävermyran myr
  Sandskärsviken vik   Nöl-Allmanängsjön sjö
  Sandtjärnen tjärn   Nölberget höjd
  Sandviken vik   Nölbrattmyran myr
  Sandviken vik   Nöl-Finnsjön sjö
  Sandviksbrånet terräng   Nölfjärden havsvik
  Sandån strandområde   Nölfjärden vik
  Sannikan, se Sandikan myr   Nölfällan odling
  Sargmyran myr   Nöl-Haramyrberget höjd
  Segasjömyran myr   Nöl-Nyverket odling
  Segasjön sjö   Nölostudden udde
  Selet utvidgning av Sävarån   Nöl-Petersgrundet undervattensgrund
  Selet del av Inner-Åträsket   Nöl-Potterberget höjd
  Selsberget berg, triangelpunkt   Nölsjön sjö
  Selstjärnen tjärn   Nöltjärnen del av Småtjärnarna
  Sikgrundhålet sund   Nölträsket sjö
  Sikgrundhällan udde   Nölvasan undervattensgrund
  Sik-Sakrisbrånet skogsmark   Nölåkern odl.
  Sillhällan terräng?   Nördavamyran myra
  Silvertjärnen tjärn   Nördberget Saknas
  Silvertjärnsberget berg   Nörd-Haramyrberget Saknas
  Silvertjärnsbäcken bäck   Nörd-Petesgrundet skär
  Silverjtärnsbäcken bäck   Nörd Puttersberget Saknas
  Silvertjärnsheden terräng   Nörd-Raningsmyran Saknas
  Simonshällan höjd   Nördsjön Saknas
  Sjulsmyran myr   Nörd Tjämmyran Saknas
  Sjulsmyran myr   Nördträsket del av Rengårdsträsken
  Sjulsmyran myr   Nötmyren myr
  Sjöaröddsjön myr   Nötmyran myr
  Sjöaröddviken vik   Nötmyran myra
  Sjöboden vik   Nötmyren myr
  Sjöbodviken vik   Nötmyran odling
  Sjöhagakläppen skogsparti   Nötmyrarna myrar
  Sjönäsbäcken bäck   Nötvikbäcken bäck
  Skallmyran myr   Nötviken vik
  Skallmyrkälen skogsmark   Nötviken vik
  Skallviken havsvik?   Nötvikssundet vik
  Skallvikögern udde   Nötviksundet vik
  Skarabäcken bäck   Ol-Gabrielsudden udde
  Skarpbrånet skogsmark   Ol-Hansnabben krök
  Skarp-Nickmyrberget berg   Ol-Jonsaänget slåtter
  Skarpraningen odling   Ol-Larsmyren myr
  Skarpstranden odling   Ol-Larsmyran myr
  Skarpstrandforsen fors   Ol-Larsmyran Saknas
  Skatamyran, se Stormyran myr   Olle-Petters backen vägbacke
  Skatamyran myr   Olofsfors gårdar och åker
  Skataudden udde   Olstrandbrånet Saknas
  Skataudden udde   Oppnedögern holme
  Skataviken vik   Oppnedögern holme
  Skepparkallen skär   Ormstomdiket odl.
  Skepparkallen grund   Ormtjärn tjärn
  Skeppsmyran myr   Ormtjärnen tjärn
  Skiftsjöarna sjöar   Ormtjärnen Saknas
  Skiftsjömyran myr   Ormtjärnsmyran myr
  *Skinnarviken vik   Oron undervattensgrund
  Skivsjöbrännan terräng   Orr-, se även Vorr- Saknas
  Skivsjöbäcken bäck   Orrmyrarna myrmarker
  Skogberg odling   Orrmyrbäcken bäck
  Skogbergsmyran myr   Orrmyren myr
  Skogbergsänget sank mark   Orrmyren myr
  Skorvraningen myr   Orrmyren myr
  Skorvraningskläppen höjd   Orrmyrtjärn tjärn
  Skorvviken vik   Orrågerskroken udde
  Skrabbersbäcken bäck   Orrågersrevet del av Ostön
  Skrabberstjärnen sank mark   Orrögern udde
  Skrattviken vik   Orrögern holme
  Skrattvikudden udde   Ostnäsfjärden fjärd
  Skrappelkälsmyran myr   Ostnäsfjärden havsvik
  Skravelbäcken bäck   Ostögrundet ö
  Skrommelberget höjd   Ostögrundet skär
  Skrättskäret udde   Ostögrundet Saknas
  Skvallerforsen fors   Ostögrundsrevet landtunga
  Skällvadet terräng   Ostön halvö
  Skällvadstjärnen tjärn   Ostön halvö
  Skäret udde   Ostön ö
  Sköttkäringtjärnen tjärn   Oxbäcken bäck
  Sladan vik   Oxbäcken bäck
  Sladan holme   Oxbäcken bäck
  Slipstensraningsforsen fors   Oxbäcken vattendrag
  Slåttmyran myr   Oxbäcken bäck
  Slädagrund sank mark   Oxbäckmyren myr
  Slädan vik   Oxbäckmyran myr
  Slättesmyran myr   Oxbäckmyran Saknas
  Slättesmyran myr   Oxbäckskravlet ställe på väg
  Smalmyran myr   Oxbäckskravlet terrräng
  Smalmyran myr   Oxmyran myr
  Smaludden del av udde   Oxmyran myr
  Smedsmyran myr   Oxmyran myra
  Små-Bjärntjärnarna tjärnar   Oxmyran Saknas
  Småbäckarna bäckar   Oxmyrkälen höjd
  Småholmarna holmar   Oxmyrkälen höjd
  Småholmforsen fors   Oxvarpet sund
  Småkläpparna skogspartier?   Oxvarpet »strandsjö»
  Småmyrorna myrmark   Pannan rev
  Småtjärnarna tjärnar   Pannan, se Johan-Lundbergsgrundet Saknas
  Småtjärnarna tjärnar   Per-Andershässjestoet slåtter
  Småtjärnarna tjärnar   Per-Annershässjestoet Saknas
  Småtjärnmyran myr   Per-Jansakullen odl.
  Småtjärnmyran myr   Per-Jansbrännan Saknas
  Småtjärnmyrorna myrmark   Per-Larsmyran Saknas
  Smörberget berg   Per-Massnyverket odling
  Snottermoren terräng   Persänget Saknas
  Snottermossan myrmark   Pottermyran myr
  Snotter-Nävermyran myr   Prickgrundet undervattensgrund
  Snusmyran myr   Pråmögern holme
  Snusmyrbrännan skogsmark   Prången odling
  Snusmyrkläpparna berg   ?Prången odl.
  Snökälen skogsmark   Punkten, se Erik-Lars-skäret Saknas
  Snökälstjärnen tjärn   Punkten holme
  Snökälstjärnen tjärn   Punkten holme
  Sommaremyran odling   Putten skogsområde
  Sparmraningen myrmark   Puttermyren myr
  Sparmraningsmyran myr   Puttermyran Saknas
  Sparvtjärnen tjärn   Pålböletomterna åkeruppodlingar
  Spelgrunden terräng   Pålböleån å
  Spelgrundshålet sund   Pålbölån å
  Spesen grund   Pålböleån å
  Spishällkläppen höjd   Pålgårdsmyren myr
  Sprakakälan höjd   Pålgårdsmyran myr
  Spångmoren terräng   Pålgårdsbrånet höjd
  Spångmyran myr   Pålliden höjd
  Spångmyran myrmark   Pållidslättet myrmark
  Spångmyran myr   Pålningen ställe
  Spångmyrbäcken bäck   Påsaiduforsen fors
  Spängermyran myr   Påsaiduforsen Saknas
  Spängermyran myr   Påttermyren, se Puttermyren Saknas
  Spänningholmen holme   Pärgärdan odl.
  Stacksänget sank mark   Pärgärdan potatisåker
  Stakaskiftmyran myr   Pärgärdbäcken bäck
  Stark-Långmyran myr   Pärgärdbäcken avloppsbäck
  Stark-Långmyran myr   Pärlandskläppen höjd
  Starrdalen terräng?   Pörelögern Saknas
  Starrdalen myrmark?   Pörelön del av Hällskär
  Starrmyran odling   Pöralön del av Hällskär
  Starrmyrliden skogsmark   Racka-kläppen, Rack-kläppen Saknas
  Starrtjärnen tjärn   Rackan myr
  Stavarkälen berg   Rackan åker
  Stavarn odling   Rackan slåtteräng
  Stavträskbäcken bäck   Rackan Saknas
  Stavträsket sjö   Rackforsen fors
  Stavträskholmen holme   Rackforsen fors
  Stavträskmyran myr   Rackkläppen höjd
  Stenberget berg   Rackmyren myr
  Stenen grund   Rackmyran myr
  Stenforsen fors   Rackmyran Saknas
  Stenholmen udde   Rack-myran myr
  Stenmyran myr   Randbrånet, Västra höjd
  Stenmyran myrmark   Västra Randbrånet Saknas
  Stenmyran myr   Östra Randbrånet Saknas
  Stenmyran myr   Randmyran myr
  Stenmyran myr   Randmyran Saknas
  Stenmyrbäcken bäck   Raningarna odl.
  Stensmyran myr   Raningen odl.
  Stockmyran myr   Raningen odling
  Stocktjärnarna tjärnar   Raningen odl.
  Stocktjärnmyran myr   Raningen Saknas
  Stomberget höjd   Raningen myräng
  Stora klippan holme   Raningsmyren, se Röjningsmyren Saknas
  Storavan vik   Raningsmyran myr
  Storberget berg   Raningsmyran odl.
  Storberget berg   Ranänget odling
  Storberget berg   Rappelmyran myr
  Storberget höjd   Rappelmyran Saknas
  Stor-Boberget höjd   Rappelmyrberget höjd
  Stor-Bobergsberget berg   Rommismyran Saknas
  Stor-Brattmyran myr   Rengårdsberget berg
  Storbrånet skogsmark   Rengårdsberget höjd
  Storbrånet skogsmark   Rengårdsberget Saknas
  Storbrånet skogsmark   Rengårdsberget Saknas
  Storbrännkläppen höjd   Rengårdsbäcken bäck
  Storbäckmyrbrännan skogsmark   Rengårdsheden trakt
  Stor-Bäcksjöåsen höjd   Rengårdsliden sluttning
  Stor-Degerberget höjd   Rengårdsliden höjd
  Stor-Degerbergsbäcken bäck   Rengårdsmyren myr
  Stor-Degerbergstjärnen tjärn   Rengårdsmyren myr
  Stor-Degermyran myr   Rengårdsmyran myr
  Storgroven bäck   Rengårdsmyran myr
  Storgrundet grund   Rengårdsmyran Saknas
  Stor-Grästjärnen tjärn   Rengårdsmyran Saknas
  Stor-Gångsmyran myr   Rengårdstjärnen tjärn
  Storholm ö   Rengårdstr., se Nöl-, Mitti- o. Sörträsket Saknas
  Storholmen holme   Rengårdsträsken sjöar
  Storholmforsen fors   Rengårdsträskkammen Saknas
  Storholmheden hed   ?Rengärdsträsken sjöar
  Storholmidan utvidgning av Sävarån   Renträsk gårdar
  Storholmselet område   Renträsken, se Nöl-, Mitti- o. Sörträsket Saknas
  Stor-Huckerttjärnen tjärn   Revsandbäcken bäck
  Stor-Hundtjärnen tjärn   Rip-, se Ryp- Saknas
  Stor-Hundtjärnheden skogsmark   Riptjärn tjärn
  Stor-Hålvattnet sjö   Risberget höjd
  Storhällmoren myrmark   Risberget krp.
  Storhällorna skogshöjd   Risbrånet höjd
  Storhällskär, se Hällskär skär   Risbrånet Saknas
  Stor-Isklintmyran myr   Risfällan odl.
  Stor-Isklinttjärnen tjärn   Risfällan åkeruppodling
  Stor-Kattmyran myrmark   Risgravan Saknas
  Storkläppen skogsmark   Risgröven bäck
  Storkläppen höjd   Risgrövun bäck
  Storkläppmyran myr   Risgrövun bäck
  Storkläppmyran myr   Riskälen höjd
  Stor-Kråkmyran myr   Riskälen Saknas
  Stor-Kvarnsjön sjö   Rismyren myr
  Storkälen berg   Rismyran myr
  Stor-Kälsjömyran myr   Rismyran myr
  Stor-Kälsjön sjö   Rismyran myr
  Stor-Kälsmyran myr   Rismyran myr, odl.
  Stor-Kältjärnen tjärn   Rismyran Saknas
  Stor-Lappmyran myr   Rismyrbrånet kronopark
  Storlidkälen skogsmark   Rismyrbrånet kronopark
  Stor-Malsjön sjö   Rismyrbrånet ås
  Stor-Mossamyran myr   Rismyrbrånet Saknas
  Stormyran myr   Rismyrbrånet skogspark
  Stormyran myr   Rismyrskiftet skifte
  Stormyran myr   Risraningen Saknas
  Stormyran myr   Ristjärn sjö
  Stormyran odling   Ristjärnbäcken vattendrag
  Stormyran myr   Risträskbäcken vattendrag
  Stormyran myr   Ristjärnbäckmyran Saknas
  Stormyran myr   Ristjärnen tjärn
  Stormyran myr   Ristjärnen Saknas
  Stormyran myr   Ristjärnmyran myr
  Stormyran myr   Risträskbäcken bäck
  Stormyran myr   Risträsket sjö
  Stormyran odling   Risträsket sjö
  Stormyran myr   Risträsket sjö
  Stormyrbäcken bäck   Risträsk-Stenmyran myr
  Stormyrhalsen myr   Risviken Saknas
  Stormyrtjärnen tjärn   Rofskär, se Rovögern Saknas
  Stornäset odling   Roleden bäck
  Storraningen terräng   Roleden bäck
  Storrukstjärnen sank mark   Roslagstjärnen tjärn
  Stor-Rödmossamyran myr   Roslagstjärnen tjärn
  Stor-Röjsjömyran myr   Roslagstjärnen Saknas
  Stor-Skogberget berg, triangelpunkt   Roslagstjärnmyran Saknas
  Stor-Skogbergssjön sjö   Roslandstjärn sjö
  Storslyet myrmark   Roten undervattensgrund
  Storslätten myrmark   Rotet soldattorp
  Storstenhässjestoet myrmark   Rotet odl.
  Storstenmyran myr   Rotet skogsmark
  Storstenmyran myr   Rotforsen fors
  Storstenmyran myr   Rotraningsbrånet Saknas
  Storstentjärnen tjärn   Rotåkern odl.
  Storstenögern grund   Rovan udde
  Storstenögern grund   Rovan udde
  Storstranden strandområde   Rovan halvö
  Storstrandheden skogsmark   Rovbacken Saknas
  Stortjärnen tjärn   Rovdikena tjärnar
  Stortuvan holme   Rovskär se Rovågern Saknas
  Storudden udde   Rovsundet sund
  Storverkavan sjö   Rovsundet vik
  Storviken odling   Rovsundet sund
  Stor-Vinnestjärnen sank mark   Rovsundhålet sund, passage
  Stor-Vorrstjärnen Saknas   Rovsundhålet sund
  Storvöttingen grund   Rovågern skär
  Storängeskälen skogsmark   Rovögern holme
  Storängesmyran myr   Rovögern skär
  Stranden strandområde   Rudhålet tjärn
  Stranden sank mark   Ruhålbäcken bäck
  Strandforsen fors   Ruhålet sankmark
  Strandforsraningen terräng   Rumpängesmyren myr
  Stråklövskläppen skogsmark   Rumpängesmyran myr
  Strättbrånet skogsparti   Rundmyran myr
  Strömbäckskläppen terräng   Rundmyran Saknas
  Strömgrundet grund?   Rundmyrbrånet Saknas
  Stämnsjön sjö   Rutbådan udde
  Stämsjöberget höjd   Rutbådan holme
  Stämsjöbäcken bäck   Ruten udde
  Stämsjön sjö   Ruten holme
  Stämsjön myrmark   Rypdalakläpparna höjder
  Stängsjön sjö   Ryptjärnbäcken bäck
  Stänsmyran myr   Ryptjärnbäcken Saknas
  Stänsmyran myr   Ryptjärnen tjärn
  Sundbäcken bäck   Ryptjärnen Saknas
  Sundbäcksviken vik   Ryptjärnliden Saknas
  Sundet myrmark   Ryptjärnmyran Saknas
  Sundet myrmark   Ryptjärnsbrånet höjd
  Sundet tjärn   Ryptjärnsliden skogshöjd
  Sundet passage   Ryssgravarna sank mark
  Sundhällögrarna grund   Rysskläppen höjd
  Sundmyran myr   Rysskär Saknas
  Sundströmberget höjd   Rysskären skär
  Sundudden udde   Rysskärsudden udde
  Sundviken vik   Rysskärsudden udde
  Sundänget myrmark   Rysskärsviken vik
  Sunnanträskviken vik   Rysskärsviken vik
  Surarögern holme   Ryssvadet Saknas
  Svartastjärnen tjärn   Ryssvadet plats
  Svartberget berg   Ryssvadet grunt ställe
  Svartbergsgärdet odling   Råberget berg
  Svartbergsmyran myr   Råberget berg
  Svartiduforsen fors   Råberget Saknas
  Svartkläpparna terräng   Råbergsdåvarna sankmark
  Svartlidknösen höjd   Råbergsdåvarna Saknas
  Svartlidtjärnbäcken bäck   Råbergstjärnen tjärn
  Svartmoren myrmark   Råbergstjärnen tjärnhål
  Svarttjärnbäcken bäck   Råggärdan odl.
  Svarttjärnen tjärn   Råggärdan odling
  Svarttjärnen tjärn   Råggärdmyran myr
  Svarttjärnen tjärn   Råggärdskroken vägkrök
  Svarttjärnen tjärn   Råkälen höjd
  Svarttjärnen tjärn   Råkälen Saknas
  Svarttjärnmyran myr   Råkälsmyran myr
  Svartviken sankmark   Råkälsmyran Saknas
  Svartviken vik   Råkälstegarna Saknas
  Svartviken havsvik   Rålandsmyren myr
  Svartviken vik   Rålandsmyran myr
  Svartögat myrmark?   Rålandsmyran Saknas
  Svartögern holme   Rålandsmyran Saknas
  Svartögersrevet grund   Rålandsmyrliden skogspark
  Svedjan odling   Rålinjebrånet skogshöjd
  Svedjan odling   Rålinjebrånet höjd
  Svedjegärdan odling   Rålinjemyran Saknas
  Svedjekläppen höjd   Råmersbäcken bäck
  Svendalen terräng   Råstenögen skär
  Svinbäcken bäck   Råsvartliden skogstrakt
  Svinbäckmyran myr   Råsvartliden höjd
  Synkbacken terräng   Råsvartliden Saknas
  Sågbäcken bäck   Råsvartlidtjärn tjärn
  Sågforsen fors   Råsvartlidtjärnen tjärn
  Säddön f.d. ö   Råsvartlidtjärnen Saknas
  Säfvarelf, se Sävarån å   Räftbron bro
  Säfwar-fierden, se Sävarfjärden fjärd   Räntan såtter (äng)
  Sävarberg höjd   Rävabrånet höjd
  Sävaremyr myr /Se   Rävabrännan skogsmark
  Sävarfjärden fjärd   Rävahällorna höjd
  Sävarfjärden älv   Rävakammen ås
  Sävarfjärden fjärd   Rävakammen höjd
  Sävarfjärden fjärd   Rävakläpparna höjd
  Sävarheden hed   Rävaknösen höjd
  Sävarheden skogsmark   Rävaknösen Saknas
  Sävarheden skogsmark   Rävamyran myr
  Sävarskärsudden udde   Rävasaxmyran myr
  Sävar-Tärnögern grund   Rävatjärnberget Saknas
  Sävarån å   Rävatjärnen tjärn
  Sävarån älv   Rävatjärnen tjärn
  Sävarån å /Se   Rävatjärnen Saknas
  Sävarån å   Rävatjärnsmyran myr
  Sävarån å   Rävberget bergknalle
  Sävarån å   Rävkammen ås
  Sävarån å   Rävknösen bergknalle
  Sävarån å   Rävtjärn tjärn
  Sävarån å   Rävtjärn tjärn
  Sävarån å   Rävtjärnberget kronopark
  Sävarån å   Rävtjärnberget krp.
  Sävarån å   Rödiket dike
  Sävarögern holme   Rödmossaberget höjd
  Söddön terräng   Rödmossaberget Saknas
  Södergrund ö   Rödmossamyran myr
  Sönnerstgrundet, se Södergrund ö   Rödmossamyran myr
  Sönnerstgrundet udde   Rödmossan mosse
  Sönnerstgrundfjärden fjärd   Rödmossatjärnen tjärn
  Sör-Aggsjömyran myr   Rödmossatjärnen Saknas
  Söravamyran myr   Rödstenforsen fors
  Söravan del av sankmark   Rödstensbacken höjd
  Sörberget höjd   Rödstensforsen Saknas
  Sör-Brattkläppen höjd   Röjmoren myrmark
  Sör-Brattmyran myr   Röjmoren Saknas
  Sör-Dånaberget höjd   Röjmyren myr
  Sörfjärden fjärd   Röjmyran myr
  Sörfällan odling   Röjmyran myra
  Sör-Gammängesmyran myr   Röjmyrgörjan myr
  Sör-Gatusjömyran myr   Röjningsmyren myr
  Sör-Haramyrberget skogshöjd   Röjsjöberget Saknas
  Sör-Krickmyran myr   Röjsjömyren myr
  Sör-Kvarnsjöliden höjd   Röjsjön sjö
  Sör-Lappmyran odling   Rönnborg holme
  Sörlidmyran myr   Rönnborg ö
  Sörlidtjärnen tjärn   Rönnborg skär
  Sör-Mjösjön myr   Rönnågern holme
  Sör-Nyverket odling?   Rönnögern skär
  Sör om ön vik   Rönnögern holme
  Sör-Putterberget höjd   Rörmyra Saknas
  Sör-Puttermyran myr   Rörmyra myra
  Sör-Raningsmyran myr   Rörmyren myr
  Sörruten udde   Rörmyran myr
  Sörsjön, se Östertjärn sjö   Rörmyran myr
  Sörsjön sjö   Rörmyran Saknas
  Sörtjärnen tjärn   Rörmyran myr
  Sör-Tjärnmyran myr   Rörmyrkälen höjd
  Sörträsket träsk   Rörmyrliden Saknas
  Sör-Tärnögern grund   Rörtjärn tjärn
  Sör-Vorrstjärnen tjärn   Rörtjärnen tjärn
  Sörvöttingen grund   Rörtjärnen tjärn
  *Tafwast skiäret ö   Rörtjärnen tjärn
  Tafwastöhren, se Tavastögern halvö   Rörtjärnen tjärn
  Takusladumyran myr   Rörtjärnen Saknas
  Tallmyran myr   Rörtjärnsberget höjd
  Tallmyrberget höjd   Rörtjärnsberget höjd
  Tallmyrliden skogsmark   Rörtjärnbäcken Saknas
  Tappmyran myr   Rörtjärnsbäcken Saknas
  Tarmängesbrännan skogsmark   Rörtjärnsknösen Saknas
  Tarstjärnberget höjd   Rörtjärnsmyran myr
  Tarstjärnen mark   Rörtjärnsraningen odl.
  Tarsviken mark   Röskallkammen Saknas
  Tasperdiket myrmark   Röskallmyran Saknas
  Taspramoren terräng   Rötjärnen tjärn
  Taspramyran myr   Rötjärnen tjärnhål
  Tattarsmyran odling   Rötjärnmyran myr
  Tavastudden del av udde   ?Röttjärnen tjärn
  Tavastviken vik   Rövsjön tjärn
  Tavastören ö   Samuelsons backen backe
  Tavastögern halvö   Sandarna strand
  Tavastören skär   Sandarna strand
  Tavastögern udde   Sandarna badplats
  Tavelskäret grund   Sanden odl.
  Tavelviken vik   Sanden, Öst på strand
  Tavelån å   Sandikan (?) myr
  Tegbäcken bäck   Sandkroken vik
  Tegbäcken bäck   Sandlidmyran Saknas
  Teklaredd grund   Sandskär, Väster- udde
  Templet höjd   Sandskär holme
  Tenören, se Truthälludden udde   Öster Sandskär Saknas
  Tidesviken sjö   Sandskäret udde
  Tidesviken, se Sävarfjärden vik   Sandskäret halvö
  Timmerkläppen skogsmark   Sandskäret ö
  Timmerkläppen skogsmark   Sandskärshällan häll
  Timmerkläppen skogsområde   Sandskärskroken vik
  Tjuvviken vik   Sandskärskroken vik
  Tjädarhalsberget höjd   Sandskärsleden vik
  Tjädarsberget höjd   Sandskärsslädan havsvik
  Tjädarsbrännan höjd   Sandskärströmmen sund
  Tjädarskläppen skogsområde   Sandskärsviken vik
  Tjädarskläppmyran myr   Sandviken vik
  Tjädarstockbrånet skogsparti   Sandviken sommarstuguområde
  Tjädarvinhällorna terräng   Sandån strand
  *Tjärn sjö   Sandån sandstrand
  Tjärnberget höjd   Sargmyran myr
  Tjärnberget höjd   Sargtjärnen tjärn
  Tjärnen tjärn   Segalsjön, Segarsjön, se Segasjön Saknas
  Tjärnforsen, Nedre Saknas   Segasjömyran myr
  Tjärnforsen, Övre Saknas   Segasjömyren myr
  Tjärngroven bäck   Segasjömyran myr
  Tjärngroven bäck   Segasjömyran Saknas
  Tjärnmyran myr   Segasjön sjö
  Tjärnmyran myr   Segasjön sjö
  Tjärnmyran myr   Segasjön Saknas
  Tjärnmyrberget höjd   Selet del av Inre Åträsket
  Tjärnmyrroddet terräng   Selet utvidgning av Sävarån
  Tjärrotesjön sjö   Selet sel
  Tjärrotesjötjärnen tjärn   Selsberget berg
  Tomasrännilen bäck   Selsberget höjd
  Tomterna terräng   Selsberget kronopark
  Tomterna terräng   Selsberget krp.
  Tormyran myr   Selsberget Saknas
  Tormyrkläppen höjd   Selsjöarna Saknas
  Tornen myrmark?   Selssjöarna sjöar
  Torsängesbäcken bäck   Selstjärnen tjärn
  Torsängesviken vik   Selstjärnen tjärnhål
  Torsänget odling   Sid-Sakrisbrånet höjd
  Torvhusmyran myr   Sikgrundhålet sund
  Torvtagmyran myr   Sikgrundhålet nor
  Tranbärsriset myrmark   Sikgrundhällan skär
  Traneraningen skogsmark   Sikgrundhällan holme
  Transformatorkläppen terräng   Sikgrundhällan udde
  Tranumyran myr   Siksakrinsbrånet skogsmark
  Trastraningsforsen fors?   Silvergruvan Saknas
  Trebackarna höjd   Silvertjärn tjärn
  Trehörningsbäcken bäck   Silvertjärnberget höjd
  Trehörningsmyran myr   Silvertjärnen tjärn
  Trehörningssjön sjö   Silvertjärnen Saknas
  Treladumyran myr   Silvertjärnheden Saknas
  Tribladmyran myr   Silvertjärnheden Saknas
  Tribladmyran myr   Silvertjärnsbäcken bäck
  Trindmyran myr   Silvertjärnsbäcken Saknas
  Trindtjärnen tjärn   Silvertjärnsheden skogsmark
  Trollbotten ägomark   Silvertjärnsmyran myr
  Trollbrånet skogsmark   Simonshällan Saknas
  Trollhättan ägomark   Sionskläppen bergknalle
  Trolltjärnbäcken bäck   Sionskläppen höjd
  Trolltjärnbäcken bäck   Sjomyren myr
  Trutholmen, se Truthälludden udde   Sjulsmyran myr
  Truthällan ö   Sjulsmyran myr
  Truthälludden udde   Sjulsmyran myrmark
  Truthälludden udde   Sjulsmyran Saknas
  Truthälludden udde   Sjulsmyrarna myrmarker
  Trutögern grund   Sjöaröddsjön utdikt sjö
  Trälhavet vik   Sjöaröddviken vik
  Träskmyran myr   Sjöaröddviken vik
  Träskmyran myr   Sjöbodarna gammal sjöbodplats
  Träskmyrgroven bäck   Sjöboden insjö
  Trätesmyran myr   Sjöbodhällan häll
  Trätesmyran myr   Sjöbodviken vik
  Trätesmyran myr   Sjöbodplatsen strand
  Tuvan strandområde   Sjöhagakläppen höjd
  Tuvkälen höjd   Sjöhagakläppen Saknas
  Tvaramyran myr   Sjömans Nyverket odl.
  Tvaraträskbrännan skogsmark   Sjömyran Saknas
  Tvaraträskbäcken bäck   Sjönäsbäcken bäck
  Tvaraträsket sankmark   Sjöströmsmyran myr
  Tvaraträskmyran myr   Sjöströmstorpet odl.
  Tvarutjärnsbäcken bäck   Skallmyren myr
  Tvärberget höjd   Skallmyran myr
  Tvärhällorna höjd   Skallmyran Saknas
  Täfteberget berg   Skallmyrtjälen bergshöjd
  Täfteberget höjd   Skallmyrkälen Saknas
  Täftebölesjön sjö   Skallviken vik
  Täftebölesjön sjö /Se   Skallviken vik
  Täftebölesjön sjö   Skallviken inskärning i Ledskäret
  Täftebölesjön sjö   Skallvikågern udde
  Täfteböleänget mark   Skallvikögern ö
  Täftefjärden fjärd   Skarpbrånet höjd
  Täftefjärden fjärd   Skarpraningen odling
  Täftefjärden fjärd   Skarpraningen åker
  Täftefjärden fjärd   Skarpstrandedan lugnvatten
  Täftefjärden, Yttre fjärd   Skarpstranden utskifte
  Täftemyrbäcken bäck   Skatagrundet undervattensgrund
  Täftenäset halvö   Skatamyran Saknas
  Täfteån å /Se   Skatan udde
  Täfteån å   Skataudden udde
  Täfteån å   Skataudden Saknas
  Täfteån å   Skataudden Saknas
  Täfteå å /Se   Skataviken vik
  Täfteåraningarna myrmark   Skataviken Saknas
  Täftån å /Se   Skaten udde
  Tärnågern ö /Se   Skepparkallen grund med sjömärke
  Tärnörarna skär   Skavhällen häll?
  Törelbrännan skogsområde   Skepparkallen skär
  Uhmeåfierden, se Österfjärden fjärd   Skeppsmyran myr
  Ulterviksudden udde   Skeppsmyran Saknas
  Underårebäcken bäck   Skivsjöbacken backe
  Vadbäcken bäck   Skivsjöbrännan ås
  Vadet odling   Skivsjöbäcken delvis utdikad bäck
  Vadet myrmark   Skivsjömyran myr
  Valfallmyran myr   Skivsjön, Östra och Västra sjöar
  Vallen odling   Skivsjön, Väster- sjö
  Vamdalskläppen höjd   Skivsjön, Öster- sjö
  Vamdalsmyran myr   Skogberget kronopark
  Vargmyran myr   Skoberget kronopark
  Vattenledningsbrännan höjd   Skogberget, se Lill- o. Stor-Skogberget Saknas
  Vattugrund udde   Skogbergsjön, Stora och Lilla sjöar
  Vattuögern grund   Skogbergsänget slät, sank mark
  Vedaudden udde   Skogbergsänget odl.
  Vedaögern holme   Skorvraningen Saknas
  Vedaögern grund   Skorvraningskläppen Saknas
  Vedaögern holme   Skorvviken inbuktning
  Verkholmen strandområde   Skrabbersbäcken bäck
  Verkholmshällorna grund   Skrabbersbäcken bäck
  Verkholmstjärnen mark   Skrabberstjärn tjärn
  Verkrävlet strandområde   Skrabberstjärnen tjärn
  Villberget berg   Skrabberstjärnen tjärn
  Villiden skogsmark   Skrabberstjärnsbäcken bäck
  Villidmyran myr   Skralgranudden udde
  Villidtjärnen tjärn   Skraltvikdiket tjärn
  Villmyran myr   Skraltviken vik
  Vindmyran myr   Skraltvikudden udde
  Vinnesberget berg   Skrappelkälen höjd
  Vinnestjärnsberget berg   Skrappeltjälsmyren myr
  Vinterbacken odling?   Skrappelkälsmyran myr
  Vintermyran sankmark   Skravelbäcken bäck
  Vinterraningen odling   Skrommelberget Saknas
  Vintersmyran myr   Skrummelberget berg
  Vintervorrstjärnen tjärn   Skrummelberget Saknas
  Viterkläpparna skogsmark   Skrättskäret strand
  Viterkläpparna skogsmark   Skrättskäret sommarstuguområde
  Vitermyran myr   Skrölviken vik
  Vitermyran myr   Skvallerforsen fors
  Vitermyran myr   Skavlpan, se Nöl-Vasan Saknas
  Vitertorget terräng?   Skällvadet Saknas
  Vitskäret skär   Skällvadstjärnen tjärn
  Vitstarrmoren terräng   Skäret udde
  Vitstarrmyran myr   Skäret udde
  Vitstarrmyran myr   Skäret halvö
  Vitterstenen sten /Se   Sköldraningen slåtter
  Vitögern holme   Sköttkäringtjärnen tjärn
  Vorrmyran myr   Sköttkäringtjärnen vattenhål
  Vorrmyran myr   Sladen skär
  Vorrmyran myrmark   Sladen vik
  Vorrmyran myr   Sladan vik
  Vorrmyrbäcken bäck   Sladan skär
  Vorrmyrgrytorna tjärnar   Sladan havsvik
  Vorrmyrgroven bäck   Sladan Saknas
  Vorrmyrgrytan tjärn   Slanan undervattensgr.
  Vorrmyrkläppen höjd   Slipstensraningen Saknas
  Vorrmyrkälen skogsmark   Slipstensraningsforsen fors
  Vorrmyrtjärnen tjärn   Slipstensraningsforsen Saknas
  Vorrmyrtjärnknösen höjd   Slåttmyran slåttermyr
  Vorrsbäcken bäck   Slädagrund tjärn(!)
  Vorrsbäckforsen fors   Slädagrund havsvik
  Vorrsbäcken bäck   Släden vik
  Vorrsmyran myr   Slädan vik
  Vorrstjärnberget höjd   Slädan vik
  Vorrstjärnen tjärn   Slädgrund ställe
  Vorrstjärnmyran myr   Slätpricken undervattensgrund
  Våtmorsvedjan strandområde   Slättesmyran myr
  Våtögern skär   Slättesmyran myr
  Våtögern holme   Smalmyran myr
  Våtögersögern udde   Smalmyran Saknas
  Våtören ö   Smaludden del av Långudden
  Vällmyran myr   Smedskläppen höjd
  Välvmyran myr   Smedsmyran Saknas
  Välvmyran myr   Små Bjärntjärnarna Saknas
  Västanträsket sjö   Småbäckarna bäckar
  Västanträsket, se Lillångträsket sjö   Småholmarna holmar
  Väster-Aggsjömyran myr   Småholmforsen fors
  Väster-Brattarsmyran myr   Småholmforsen Saknas
  Västerbäcken bäck   Småkäpparna myrkläppar
  Väster-Dånaberget höjd   Småmyrarna myrar
  Västerfjärden sjö   Småmyrorna myrar
  Väster-Harptjärnen tjärn   Småskären tjärn
  Väster-Hällskäret grund   Småtjärnarna tjärnar
  Väster-Knakmyran myr   Småtjärnarna tjärnar
  Västersandskär udde   Småtjärnarna tjärnar
  Väster-Skivsjömyran myr   Småtjärnarna tjärnar
  Väster-Skivsjön sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Väster-Sortmyran Saknas   Småtjärnarna småtjärnar
  Västerstmyran myr   Småtjärnarna tjärnar
  Västerstranden strandområde   ?Småtjärnen tjärn
  Väster-Ökmyran odling   Småtjärnmyran myr
  Västeröllren holme   Småtjärnmyran myr
  Vörnsmyran myr   Småtjärn-myran myr
  Vöttingen holme   Småtjärnmyran Saknas
  Ytterbodafjärden fjärd   Småågrarna udde
  Ytterbodafjärden fjärd   Småögrarna udde
  Ytterträsket sjö   Smörberget kronopark
  Ytter-Åträsket sjö   Smörberget kronopark
  Yxgrundudden udde   Smörberget höjd
  Yxhammarhugget terräng?   Smörberget Saknas
  Yxhammarhuggviken vik   Snabbkroken bukt
  Åberget berg   Sneamyran myr
  Åbergsgärdan odling   Snotterhimmeln myr
  Åbällsmoren odling   Snottermoren sankmark
  Ågrensmyran myr   Snattermossen myr
  Ågärdan odling   Snottermossan myr
  Åkermyran myr   Snottermossan Saknas
  Åkermyran odling   Snottermossan myrmarker
  Åkermyran odling   Snotter-Nävermyran myr
  Åkerviken vik   Snotter Nävermyran Saknas
  Åkroken strandområde   Snusmyran myr
  Åmyran myr   Snökälen höjd
  Åmyran myr   Snökälen del av Stor-Skogbergssjön
  Åmyran myr   Snötjälstjärn tjärn
  Åmyran odling   Snökälstjärnen tjärn
  Åmyran myr   Snökälstjärnen Saknas
  Ålandsliden skogsmark   Snökälviken vik
  Åmyrselet utvidgning av Sävarån   Soldatsdammet Saknas
  Åraningarna odling   Sparmraningen slåtter
  Åsbacken backe   Sparmraningen Saknas
  Åsen skogsmark   Sparmraningsmyran myr
  Åudden udde   Sparmraningsmyran Saknas
  Åviken mark   Sparvtjärnen tjärnhål
  Åängesmyran myr   Spasilverhällan häll
  Ängena myrmark   Spelgrunden sommarstugubebyggelse
  Ängesberget höjd   Spelgrundet halvö
  Ängesön ö /Se   Spelgrunden udde
  Änget odling   Spelgrundsdikena tjärn
  Änget odling   Spelgrundshålet öppning
  -öger ortnamnselement /Se   Spelgrundshålet passage
  Ökmyran myr   Spelgrundsvikarna vikar
  Ökmyrbrånet terräng   Spesen undervattensgrund
  Ölleränget myrmark   Spesen skär
  Öllerängsviken vik   Spikhammaredan lugnvatten
  Öllerängsögern grund   Spikhammarforsen fors
  Öllerögern udde   Spishällan kronopark
  -ör ortnamnselement /Se   Spishällan kronopark
  Ösjön skogsparti?   Spishällkläppen höjd
  Öster-Aggsjömyran myr   Spishällkläppen Saknas
  Öster-Brattarsmyran myr   Splitterören, se Kälsgrundet Saknas
  Öster-Bredmyrbrånet skogsmark   Sprakakälen höjd
  Öster-Dånaberget höjd   Sprakakälsbäcken bäck
  Österfjärden fjärd   Sprakakälsmyran myr
  Öster-Harptjärnen tjärn   Spångmorbrånet höjd
  Öster-Hällskäret holme   Spångmoren myr
  Öster-Knakmyran myr   Spångmoren myrhals eller mo
  Östermarkbäcken bäck   Spångmyren myr
  Östernäset terräng   Spångmyran myr
  Öster-Sandskär udde   Spångmyran Saknas
  Öster-Skivsjön sjö   Spångmyrbäcken bäck
  Öster-Sortmyran myr   Spängermyran myr
  Österstgrundet udde   Spängermyran Saknas
  Österstranden strandområde   Spänningsholmen holme
  Östertjärn sjö   Stacken undervattensgrund
  Östertjärnen sjö   Stacksänget slåtteräng
  Östertjärnmyran myr   Stakaskift-myran myr
  Öster-Vorrmyran myr   Starklångmyran myr
  Över-Missemyran myr   Starrdalen Saknas
  Österöllren holme   Starrmyran myr
  Östikött terräng   Starrsunden sankmark
  Östnördestgrundet grund   Starrtjärnen tjärn
  Över-Brännkläppmyran myr   Stavarkälen höjd
  Överåsbrännan skogsmark   Stavarkälen Saknas
  Öxbäcken bäck   Stavarn åker
      Stavträsket sjö
      Stavträsket sjö
      Stavträskholmen holme
      Stavträskmyran myr
      Stavträskmyran Saknas
      Stenberget berg
      Stenberget höjd
      Stenberget höjd
      Stenen hälla
      Stenfors gårdar och åker
      Stenforsen fors
      Stenforsen fors
      Stenforsen fors
      Stenholmforsen fors
      Stenmyren myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran Saknas
      Stenmyran myr
      Stenmyran myr
      Stenmyran Saknas
      Stenmyrliden skogsmark
      Stensjön sjö
      Stockmyran Saknas
      Stocktjärnen tjärnhål
      Stockviken vik
      Stomberget höjd
      Stomberget Saknas
      Stombäcken bäck
      Stommarna odling
      Stomraningsdammet Saknas
      Stora klippan holme
      Storavan Saknas
      Storberget berg
      Storberget höjd
      Storberget Saknas
      Storberget höjd
      Stor-Bobergsberget Saknas
      Stor-Bobergsberget Saknas
      Storbrattmyran myr
      Storbrånet skogstrakt
      Storbrånet höjd
      Storbrånet höjd
      Storbrånet höjd
      Storbrånet Saknas
      Storbrånet höjd
      Storbrännkläppen höjd
      Storbäcken bäck
      Storbäcksjöåsen skogsås
      Stor Bäcksjöåsen Saknas
      Stor-Degerberget höjd
      Stor Degerberget Saknas
      Stor-Degerbergstjärnen tjärn
      Stor-Degerbergstjärnen Saknas
      Stordegermyren myr
      Stor-Degermyran myr
      Storfjärden Saknas
      Stor-Flässjehällan strand
      Storforsen Saknas
      Storgrundet skär
      Storgrundet holme
      Storgrundet Saknas
      Stor Grästjärnen Saknas
      Stor-Grövun Saknas
      Storholmedan lugnvatten
      Storholmen land
      Storholmen odl.
      Storholmen holme
      Storholmen Saknas
      Storholmen Saknas
      Storholmforsen fors
      Storholmheden skogsmark
      Storholmidan Saknas
      Storholmselet sel
      Storholmselet Saknas
      Stor-Huckertjärnen Saknas
      Stor-Hundtjärnen tjärn
      Stor-Hundtjärnen Saknas
      Storhällmoren Saknas
      Storhällorna Saknas
      Storisklintmyren myr
      Stor-Isklintmyran myr
      Stor-Isklintmyran Saknas
      Stor-Isklinttjärnen tjärn
      Stor-Isklinttjärnen Saknas
      Storkattmyran myr
      Storkläppen myrkläpp
      Storkläppen höjd
      Storkläppen kulle eller höjd
      Storkläppen Saknas
      Storkläppen höjd
      Storkläppmyren myr
      Storkläppmyran myr
      Storkråkmyren myr
      Stor-Kråkmyran Saknas
      Stor-Kvarnsjön sjö
      Stor-Kvarnsjön uppgrundad sjö
      Storkälen höjd
      Storkälen Saknas
      Stor-Kälsmyran Saknas
      Stor-Kälsjön sjö
      Stor-Kälsjön Saknas
      Stor-Kältjärnen höjd?
      Stor-Kältjärnen Saknas
      Stor-Lappmyran myr
      Stor-Lappmyran myra
      Storlidtjälen bergås
      Storlidkälen ås
      Storlidvägen, se Långåkersvägen Saknas
      Stor Malsjön Saknas
      Stor-Mossamyran Saknas
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyran Saknas
      Stormyran Saknas
      Stormyran gammal odling
      Stormyran Saknas
      Stormyran Saknas
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyrbäcken biflöde
      Stormyrhalsen myrhals
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen Saknas
      Stor-Mårdsjön sjö
      Stornäset udde
      Stornäset åker
      Storraningen slåtter
      Storraningen slåttermyr
      Storrukstjärnen myr
      Stor-Rödmossamyran myr
      Stor-Rödmossamyran myra
      Storröjmyren myr
      Stor-Röjsjömyran Saknas
      Storrövsjömyren, se Storröjmyren Saknas
      Storsanden vik
      Storsjömyren myr
      Storskoberget höjd
      Storskogberget berg
      Stor-Skogbergssjön sjö
      Stor-Skogbergssjön sjö
      ?Storslyet myr
      Storslyet myrhals
      Storslätten land
      Storstenhässjestoet myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran myr
      Storstenmyran Saknas
      Storstenmyran Saknas
      Storstenshässjestoet torvtäkt el. slåtteräng?
      Storstentjärnen tjärn
      Storstentjärnen Saknas
      Storstenågern grund
      Storstenögern holme
      Storstenögern örar
      Storstenögern stenör
      Storstenögern ör
      Storstranden land
      Storstranden strand
      Storstranden utskifte
      Storstrandheden land
      Storstrandheden Saknas
      Stortjälen skogshöjd
      Stortjälen skogshöjd
      Stortjälsmyren myr
      Stortuvan holme
      Storudden udde
      Storudden udde
      Storudden gårdar och åker
      Storudden Saknas
      Storuddheden område
      Storverkavan sjö
      Storverkavan sjö
      Storverkavan Saknas
      Storviken sjö och änge, förr vik
      Storviken tjärn
      Storviken uppgrundad vik
      Storvinnestjärn tjärn
      Storvinnestjärnbäcken bäck
      Stor-Vinnestjärnen tjärn
      Stor-Vinnestjärnen Saknas
      Stor-Vårstjärn tjärn
      Stor-Vorrstjärnen tjärn
      Stor-Vorrstjärnen Saknas
      Storvättingen skär
      Storvöttingen skär
      Storån, se Sävarån Saknas
      Storängestjälen skogshöjd
      Storängeskälen höjd
      Storängeskälen Saknas
      Storängesmyren myr
      Storänget slåtter
      Storängsmyran Saknas
      Strandbacken berghöjd
      Stranden odl.
      Stranden myr
      Stranden myrmark
      Strandforsen fors
      Strandforsen fors
      Strandforsraningen slåtter
      Strandforsraningen strandäng
      Strandgärdan odling
      Strandgärdan odl.
      Strandmoren myr
      Strandmyren myr
      Strandmyren, se Västerstranden Saknas
      Strycket del av Sävarån
      Stryckorna forsar
      Stråken undervattensgrund
      Strängen undervattensgrund
      Strättbrånet höjd
      Strättbrånet Saknas
      Strömgrundet udde
      Strömgrundudden udde
      Strömgrundviken vik
      Strömmargroven bäck
      Strömmen sund
      Nya Strömåker Saknas
      Ståndkläppen höjd
      Stämsjöberget berg
      Stämsjöbäcken bäck
      Stämsjögärdberget höjd
      Stämsjön sjö
      Stämsjön torr sjö
      Stämsjön uppgrundad sjö
      Stämsjön Saknas
      Stämsjön, se Stensjön Saknas
      Stängsjön sjö
      Stängsjön Saknas
      Stänkrefvet, se Kälshällan Saknas
      Stänsmyren myr
      Stänsmyran myr
      Stänsmyra Saknas
      Stänsmyran Saknas
      Sundbäck gård och åker
      Sundbäcken bäck
      Sundbäcksviken Saknas
      Sundet vik
      Sundet Saknas
      Sundet myr
      Sundet myr
      Sundet tjärn, vik
      Sundet passage
      Sundet passage
      Sundet, Sör om vik
      Sundidan vik
      Sundmyran Saknas
      Sundskällågrarna grund
      Sundshällögrarna holmar
      Sundhällögrarna örar
      Sundströmsberget Saknas
      Sundudden del av Sundviken
      Sundviken uppgrundad vik
      Sundänget Saknas
      Sunnerstgrundet udde
      Sunnerstgrundfjärden vik
      Sunnerstgrundågern grund
      Surarågern grund
      Surarögern holme
      Surarögern holme
      Surdalgroven Saknas
      Svalgr., se Svartpricken Saknas
      Svartasttjärn tjärn
      ?Svartarstjärnen tjärn
      Svartarstjärnsbrånet höjd
      Svartastjärnsbrånet skogshöjd
      Svartastjärnsmyran myr
      Svartastjärn tjärn
      Svartastjärnen Saknas
      Svartberget bergshöjd
      Svartberget höjd
      Svartberget Saknas
      Svartbergmyran myr
      Svartbergsgärdet Saknas
      Svartbergsmyran Saknas
      Svartedan lugnvatten
      Svartidan strömvirvel
      Svartiduforsen fors
      Svartiduforsen Saknas
      Svartkläpparna höjder
      Svartkläppen höjd
      Svartlidknösen Saknas
      Svartlidtjärnbäcken vattendrag
      Svartlidtjärnen tjärn
      Svartpricken undervattensgrund
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärn tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen Saknas
      Svarttjärnen Saknas
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen Saknas
      Svarttjärnmyran Saknas
      Svarttjärnsberget höjd
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken Saknas
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartviken vik
      Svartågern grund
      Svartögern holmar
      Svartögern Saknas
      Svartögersrevet skär
      Svartögersrevet rev
      Svedjan Saknas
      Svedjan, se Svidjen Saknas
      Svedjegärdan odl.
      Svedjen odling
      Svedjen odl.
      Svedjen slåtter
      Svidjeforsen fors
      Svinbäcken bäck
      Svinbäcken Saknas
      Svinbäcksmyran myr
      Sylen undervattensgrund
      Synkbacken Saknas
      Sågbacken backe
      Sågbäcken vattendrag
      Sågdammet dammanläggning
      Sågforsen fors
      Sågforsen fors
      Sävarfjärden vik
      Sävarheden skogsmark
      Sävarheden hedmarksområde
      Sävarskärsudden Saknas
      Sävar-Tärnögern holme
      Sävar-Tärnögern Saknas
      Sävarågern grund
      Sävarögern holme
      Sävarån å
      Sävarån älv
      Sävarån å
      Sävaränget ängesmark
      Söddön Saknas
      Sönnerstgrundet udde
      Sönnerstgrundet Saknas
      Sönnerstgrundfjärden vik
      Sönnerstgrundögern holme
      Sör-Aggsjömyran myrmarker
      Sör-Allmanängsjön sjö
      Söravamyran myra
      Sörberget berg
      Sörberget Saknas
      Sörbrattmyran myr
      Sörbratttmyrberget höjd
      Sör-Dånaberget Saknas
      Sörfinnsjön myr
      Sör-Finnsjön sjö
      Sörfjärden vik
      Sörfjärden vik
      Sörfjärden Saknas
      Sörforsmyrtjärnen Saknas
      Sörfällan odl.
      Sörfällan odl.
      Sörfällan åker
      Sörgottesmoren Saknas
      Sör-Grundbäck Saknas
      Sörgärdan odl.
      Sör-Haramyrberget höjd
      Sör-Haramyrberget Saknas
      Sör i näset udde
      Sör-Krickmyran myr
      Sörkvarnsjöliden skogsmark, höjd
      Sörlidmyran myr
      Sörlidtjärn tjärn
      Sörlidtjärnen tjärn
      Sör-Nyverket odl.
      Sör-Nyverket odling
      Sör om ön vik
      Sör om Ön vik
      Sör om ön bukt
      Sörostudden udde
      Sörostudden udde
      Sörostögrundrevet del av Ostögrundet
      Sör-Petersgrundet undervattensgrund
      Sör-Potterberget Saknas
      Sör-Putterberget bergknalle
      Sör-Raningsmyran Saknas
      Sörruten holme
      Sörsjön, se Norrsjön Saknas
      Sörsjön sjö
      Sörsjön sjö
      Sörträsket Saknas
      Sör-Tärnögern ör
      Sörtiggeriet slåtter
      Sörtjärnen Saknas
      Sör-Tjärnmyran Saknas
      Sörträsket sjö
      Sörvasan undervattensgrund
      Sörvöttingen skär
      Sörvöttingen skär
      Söråkern odl.
      Söråkern odl.
      Sötosten slåtter
      Tackarsviken odling
      Takusladumyran myr
      Takusladumyran Saknas
      Tallmyran myr
      Tallmyran Saknas
      Tallmyrberget bergknalle
      Tallmyrberget myr
      Tallmyrberget Saknas
      Tappmyren myr
      Tappmyran Saknas
      Tarmängesbrännan skogsmark
      Tarmängesbrännan Saknas
      Tarsberget höjd
      Tarstjärnberget berg
      Tarstjärnberget Saknas
      Tarstjärnen tjärn
      Tarstjärnen uppgrundad tjärn, nu myr
      Tarsudden Saknas
      Tarsviken vik
      Tarsviken Saknas
      Tasperdiket Saknas
      Taspramoren myr
      Taspramoren Saknas
      Taspramyran myr
      Taspramyran Saknas
      Tattarsmoren myr
      Tattarsmyran myr
      Tattarsmyran åkeruppodling
      Tattarvägen stig
      Tattarågersviken vik
      Tattarögern grund, udde
      Tattarögersviken vik
      Tavasten udde
      Tavastudden Saknas
      Tavastviken Saknas
      Tavastågern skär
      Tavastågern, Tavastören, se Tavasten Saknas
      Tavastögern Saknas
      Tavelskäret holme
      Tavelskärsgrundet undervattensgrund
      Tavelskärshällan hälla
      Teft, se även Täft- Saknas
      Tegbäcken bäck
      Tegbäcken bäck
      Teklaredd holmar
      Teklaredd småöar
      Tidesmoren område
      Tidesviken sankmark
      Tidesviken vik
      Tidesviken delvis uppgrundad havsvik - sankmark
      Tidesänget uppgrundning
      Timmerkläppen skogshöjd
      Timmerkläppen höjd
      Timmerkläppen Saknas
      Timmerladustycket odling
      Tjocknäsmyren myr
      Tjocknäsudden udde
      Tjuvviken vik
      Tjuvviken vik
      Tjyvviken vik
      Tjädarsberget Saknas
      Tjädarskläppen höjd
      Tjädarskläppen Saknas
      Tjädarskläppmyran Saknas
      Tjädarskläppmyran Saknas
      Tjädarstockbrånet höjd
      Tjädarvinhällorna Saknas
      Tjäderstockbrånet höjd
      Tjäl-, se Käl- Saknas
      Tjälsberget berg
      Tjälsjön, Stora, Lilla sjöar
      Tjälsmyren myr
      Tjärdalskläppen bergshöjd
      Tjärdalskläppmyren myr
      Tjärn utvidgning av Sävarån
      Tjärnarna tjärnar (nu utdikta)
      Tjärnberget höjd
      Tjärnberget höjd
      Tjärn(en) tjärn
      Tjärn(en) tjärn
      Tjärnen tjärn (sel i Sävarån)
      Tjärnen Saknas
      Tjärnen utdikad tjärn
      Nedre Tjärnforsen fors
      Övre Tjärnforsen fors
      Tjärngroven bäck
      Tjärngroven avloppsdike
      Tjärngroven bäck
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyren, Norra och Södra myrar
      Tjärnmyren myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran Saknas
      Tjärnmyrberget höjd
      Tjärnmyrroddet rödning
      Tjärnmyrsjön sjö
      Tjärrotesjön sjö
      Tjärrotesjön sjö
      Tjärrotesjön, Väster- tjärn
      Tjärrotesjötjärn tjärn
      Tjärrotesjötjärnen Saknas
      Tomasrännilen bäck
      Tomtbäcken, se Bäcken Saknas
      Tomyran myr
      Tormyran Saknas
      Tormyrkläppen höjd
      Tormyrkläppen Saknas
      Tornen, se Tornselet Saknas
      Tornselet lugnvatten
      Torpet odl.
      Torrmyrkläppen kronopark
      Torrmyrkläppen kronopark
      Torsängesbäcken bäck
      Torsängesviken vik
      Torsänget slåtter
      Torsänget utskiften
      Torsängsbäcken bäck
      Torvhusmyran myra
      Torvtagmyran Saknas
      Traneraningen slåtter
      Traneraningen Saknas
      Transformatorkläppen höjd
      Tranumyran myr
      Tranumyran myr
      Trastraningsforsen fors
      Trastraningsforsen Saknas
      Trebackarna höjd
      Trehörningsmyran myr
      Trehörningsmyran Saknas
      Trehörningssjön sjö
      Trehörningssjön sjö
      Trehörningssjön igenväxande sjö
      Trehövda undervattensgrund
      Treladumyran myr
      Treskataudden udde
      Tribackarna landsvägsbackar
      Tribladmyran myr
      Tribladmyran Saknas
      Trifotsgrundet undervattensgrund
      Trindtjärnen tjärn
      Trollbotten Saknas
      Trollbrånet Saknas
      Trollhättan kläpp
      Trolltjärnbäcken bäck
      Trolltjärnbäcken Saknas
      Trolltjärnsmyran myr
      Truthällsanden vik
      Truthälludden udde
      Truthälludden udde
      Truthälludden Saknas
      Trutögern ör
      Trångberget bergknalle
      Trångstenarna väg
      Trälhavet vatten
      Trälhavet del av Kvarken
      Trälhavet vik
      Trälhavet land
      Trälhavet strandsjö
      Träskmyren myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myr
      Träskmyran myra
      Träskmyrgroven bäck
      Träskmyrgroven bäck
      Träskmyrgroven dike
      Träskuddarna uddar
      Träskudden udde
      Trätesmyran myr
      Trätesmyran myra
      Trätesmyran Saknas
      Tröllbrånet höjd
      Tuvan sank strand
      Tuvkälen höjd
      Tuvkälen Saknas
      Tvaramarkberget höjd
      Tvaramarkängena odl.
      Tvaramyran myr
      Tvaramyrstenen höjd
      Tvaraträskbrännan höjd
      Tvaraträskbäcken bäck
      Tvaraträskbäcken bäck
      Tvaraträsket myr
      Tvaraträsket sjö, numera utdikad
      Tvaraträsk-(myran) myr
      Tvarutjärnsbäcken bäck
      Tvarutjärnsbäcken Saknas
      Tvärberget Saknas
      Tvärhällorna berg
      Tvärhällorna Saknas
      Tvärå-, Tvära-, se Tvara Saknas
      Tväråmarkänget område
      Täftberget höjd
      Täfteberget berg
      Täfteberget berg
      Täftebölesjön sjö
      Täftebölsj., se Tässebölsjön Saknas
      Täfteböleänget Saknas
      Täftefjärden fjärd
      Täfteröjningen mark
      Täfteån å
      Täftån å
      Täfteån Saknas
      Täfteån vattendrag
      Täftåraningarna odl.
      Tärngr., se Konpricken Saknas
      Tärnågern grund
      Norra Tärnågern grund
      Södra Tärnågern grund
      Tärnögern holme
      Tärnögrarna, Nöl- skär
      Tärnögrarna, Sör- skär
      Tässebölsjön sjö
      Törelbrännan Saknas
      Törelbrännan skogsmark
      Täftebölesjön Saknas
      Udden udde
      Udden udde
      Utliggaren, se Trifotsgrundet Saknas
      Vadbäcken bäck
      Vadet ställe
      Vadet sankmark
      Vadet nedlagda åkrar
      Vadforsen fors
      Valfallmyran myr
      Valfallmyran Saknas
      Valvmyren myr
      Vamdalskläppen höjd
      Vamdalskläppen Saknas
      Vamdalsmyran Saknas
      Vanndalsberget höjd
      Vargmyran Saknas
      Vargmyran Saknas
      Vassängsudden udde
      Vattugrund udde
      Vattugrund holme
      Vattugrund Saknas
      Vattuågern skär
      Vattuögern holme
      Vattuögern grusör
      Vedahagudden udde
      Vedahaguddviken vik
      Vedaudden udde
      Vedaudden udde
      Vedaögern grund
      Vedaögern holme
      Vedaögern grund
      Vedaögern holme
      Vedaögern holme
      Vedhuggudden udde
      Vedågern, se Våtågern Saknas
      Vedågern grund
      Vedågern grund
      Vedågern, se Våtögern Saknas
      Verkens hägnen skogsmark
      Verket fiskeverk
      Verkgrävlet vik
      Verkholmen udde
      Verkholmen holme
      Verkholmen holme
      Verkholmshällorna småholmar
      Verkholmtjärnen f.d. tjärn
      Verkholmstjärnen uppgrundad tjärn
      ?Verkrävlet vik
      Vidbotten undervattensgrund
      Vidbromssträtet skogsmark
      Vidhägnen odling
      Vikbäcken bäck
      Viken vik
      Vikgärdan odling
      Villberget berg
      Villberget Saknas
      Villiden skogsmark
      Villiden höjdsträckning
      Villidmyren myr
      Villidmyran myr
      Villidmyran Saknas
      Villidtjärnen tjärn
      Villidtjärnen Saknas
      Vinbloms Nyverket odling
      ?Vindmyran myr
      Vinnesberget Saknas
      Vinnestjärnberget berg
      Vinterbacken Saknas
      Vintergårdstjärnen tjärn
      Vintermyren myr
      Vintermyran myr
      Vintermyran Saknas
      Vinterraningen odl.
      Vinterraningen åkerstycke
      Vintersmyren myr
      Vintersmyran myr
      Vintersmyran Saknas
      Vintervorstjärn tjärn
      Vintervägsavan vik
      Viterkammaren grotta
      Viterkläppen kronopark
      Viterkläppen kronopark
      Vitermyran myr
      Vitermyran myr
      Vitermyran Saknas
      Vitermyrberget höjd
      Vitermyrkläppen Saknas
      Vitertorget platå
      Vithällmyren myr
      Vitstarrmoren slåtter
      Vitstarrmoren Saknas
      Vitstarrmyran slåtteräng
      Vitstarrmyran myr
      Vitstarrmyran myr
      Vitstarrmyran Saknas
      Vitågern skär
      Vitögern holme
      Vitögern ör
      Vorrmyran myr
      Vorrmyran myra
      Vorrmyran Saknas
      Vorrmyran myr
      Vorrmyrgrytan tjärn
      Vorrmyrgrytan tjärnhål
      Vorrmyrgrytorna tjärnhål
      Vorrmyrkläppen Saknas
      Vorrmyrkälen höjd
      Vorrmyrkälen ås
      Vorrmyrtjärnen Saknas
      Vorrmyrtjärnsknösen Saknas
      Vorrsbäcken Saknas
      Vorrstjärnarna småtjärnar
      Vorrstjärnberget Saknas
      Vorrstjärnbäcken Saknas
      Vorrtjärnen tjärn
      Vorsbäcken bäck
      Vorsbäcken bäck
      Vorsbäckforsen fors
      Vorstjärnen, Nedre tjärn
      Vorstjärnen, Övre tjärn
      Vriden krökning
      Vuttingen kobbe
      Vuttingen holme
      Våffeldagsgroven bäckdal
      Vålögersögern udde
      Vårsmyran myr
      Vårstjärn tjärn
      Vårstjärn tjärn
      Vårstjärnen tjärn
      Våtågern skär
      Våtögern skär
      Våtögern ö
      Våtögersögern skär
      Vällingtjärnen tjärn
      Välvmyran myr
      ?Välvmyran myr
      Välvmyran Saknas
      Välvmyran Saknas
      Väntansgrundet undervattensgrund
      Västanträsket sjö
      Västanträsket sjö
      Väster-Aggsjömyran Saknas
      Väster Brattarsmyran Saknas
      Väster Bredmyrbrånet Saknas
      Väster-Dånaberget höjd
      Västerfjärden sjö
      Västerfjärden fjärd
      Västerfjärden Saknas
      Västerfjärden insjö
      Västerhällskäret skär
      Väster-Hällskäret Saknas
      Väster-Hömyran myr
      Västermark hus och åkeruppodling
      Västerostögrundrevet udde
      Västersandskär halvö
      Väster-Skivsjömyran Saknas
      Väster-Sortmyra Saknas
      Västerstmyran Saknas
      Västerstranden myr
      Västerstranden Saknas
      Västerån gren av Sävarån
      Väster-Ökmyran Saknas
      Västeröllren skär
      Västeröllren Saknas
      ?Völvviken odl.
      Vörnsmyran Saknas
      Vörrmyran myr
      Vörrmyran myr
      Vörrmyran myr
      Vörrmyran myr
      Vörrmyrbäcken bäck
      Vörrmyrbäcken bäck
      Vörrmyrkälen höjd
      Vöttingen skär
      Vöttingen holme
      Vöttingen ö
      Yran, se Lybeck Saknas
      Ytterklubbudden udde
      Ytterklubbudden udde
      Ytterlångnäset udde
      Ytterträsket del av Botsmarkträsket
      Ytterträsket del av Botsmarkträsket
      Ytterträsket Saknas
      Ytter-Åträsket sjö
      Ytter Åträsket sjö
      Yttre-Grästjärnen tjärn
      Yxan undervattensgrund
      Yxgrundsudden udde
      Yxgrundudden del av Diktesgrundet
      Yxhammarhugget vik
      Yxhammarhugget land
      Yxhammarhugget Saknas
      Åberget berg
      Åberget höjd
      Åberget Saknas
      Åbergsgärdan odling
      Åbergsgärdan Saknas
      Åbroforsen fors
      Åbällsmoren morland
      Åbällsmoren odl.
      Ågrarna skär
      Ågrensbrännan skogshöjd
      Ågrensmyran myr
      Ågrensmyren myr
      Ågrensmyran Saknas
      Åhällsmoren Saknas
      Åkerbäcken namn på Bursjöbäcken
      Åkerbäcken Saknas
      Åkerbäcken bäck
      Åkerlundsliden skogsmark
      Åkermyran myr
      Åkermyran odl.
      Åkermyran odling
      Åkerviken vik
      Åkroken del av Täfteån
      Ålandsliden höjd
      Ålandsliden höjd
      Ålder-, se Ölder- Saknas
      Åldermyren, se Almyren Saknas
      Åmyran myr
      Åmyran myr
      Åmyran myr
      Åmyran myr
      Åmyran Saknas
      Åmyrbäcken bäck
      Åmyrlund åker och gårdar
      Åraningarna odl.
      Åraningarna åkrar
      Åsbacken höjd
      Åsbacken backe
      Åsbacken Saknas
      Åsen ås
      Åsen höjdsträckning
      Åtjälen skogsås
      Åtjälen skogsås
      Åträsket, Inre och Yttre sjöar
      Åudden udde
      Åviken Saknas
      Åängesmyran myr
      Åängesmyran Saknas
      Åänget odling
      Åänget odling
      Ängesberget berg
      Ängesberget höjd
      Ängesberget Saknas
      Änget odl.
      Änget åker
      Änget utskifte
      Ögrarna holme
      Ögret holme
      Ökmyrarna myrodlingar
      Ökmyrbrånet Saknas
      Ökmyren myr
      Ökmyran myr
      Ökmyran myr
      Öldermorberget höjd
      Öldermoren odling
      Öldermyran myr
      Öllersudden udde
      Ölleränget sankt område
      Öllerängsviken vik
      Öllerängsviken bukt
      Öllerängsögern holme
      Öllerängsögern udde
      Öllerögern udde
      Öllerögern udde eller landtunga
      Örrögersrevet udde
      Öster Aggsjömyran Saknas
      Öster-Bredmyrbrånet Saknas
      Öster-Dånaberget höjd
      Öster-Hällskäret Saknas
      Öster-Hömyran myr
      Östermark åkerstycke
      Östermarkbäcken binamn på Risgrövun
      Östernybruket odl.
      Östernäset strand
      Östernäset sommarstugubebyggelse
      Österostögrundrevet udde
      Östersandskär udde
      Öster-Sandskär udde
      Östergrundet, se Österstgrundudden Saknas
      Öster Skivsjön Saknas
      Öster-Sortmyra Saknas
      Österstgrundet udde
      Österstgrundet udde
      Österstgrundudden holme, udde
      Österstranden strand, myr
      Österstranden Saknas
      Östertjärnmyran Saknas
      Österån å
      Österån del av Sävarån
      Österöllren holmar
      Österöllren Saknas
      Östikött holme el. kläpp
      Östnölestgrundet undervattensgrund
      Östnörderstgrundet grund
      Över-Holktjärnen tjärn
      Över-Långmyran myr
      Övermissemyran myr
      Överåsbrännan skogsmark
      Överås-brännan avbränt område
      Övretjärnforsen fors
      Öxbäcken bäck
      Öxbäcken bäck
      Öxbäcken vattendrag
      Öxbäcksslätten slätt

  ^  

Västerbottens läns socknar m.m.